SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET"

Transkript

1 Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2013

2 SKRÆDDERSYEDE KURSER Finder du eller din arbejdsplads ikke lige det kursus eller efteruddannelsestilbud, I har behov for, så kontakt efter- og videreuddannelsesafdelingen, så skræddersyr vi sammen et forløb, der passer til netop jeres behov. Vi kan skræddersy kurser eller uddannelsesforløb målrettet et team eller en hel arbejdsplads. TEMADAGE Efter- og videreuddannelsesafdelingen afholder løbende temadage og gå-hjem-møder, hvor specialister formidler nyeste viden om aktuelle emner. Følg med på skolens hjemmeside, eller bliv skrevet op på vores nyhedsliste (se nedenfor). Har du en idé eller et forslag til en temadag, er du velkommen til at henvende dig, så finder vi ud af at tilrettelægge det sammen. Vi kan også tilbyde at gennemføre skræddersyede temadage på din arbejdsplads inden for emner, som skolen selv har eksperter i, f.eks. innovation, konflikthåndtering, supervision, den motiverende samtale.. KONSULENTYDELSER Kurser og temadage kan med fordel kombineres med forskellige konsulentydelser, f.eks. kick-off dag for ledere, udarbejdelse af implementeringsplaner, opfølgningsdage for ledere og/eller medarbejdere, eller effektanalyser af igangsat kompetenceudvikling. KONSULENTBESØG OG UDDANNELSESPLANLÆGNING Har du brug for et konsulentbesøg til drøftelse af uddannelsesmulighederne eller hjælp til uddannelsesplanlægning, kan du kontakte skolen for at aftale et konsulentbesøg. Skolen er en del af VEU-Center Østjylland og samarbejder med andre uddannelsesudbydere i regionen om en indgang til efteruddannelse. Kontakt uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf eller efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf LÆSNING, STAVNING OG REGNING Du kan få hjælp, hvis du har problemer med at læse og stave. Du kan f.eks. låne en computer, som gør det nemmere for dig. Du kan også få testet din kunnen i læsning, og regning. Hvis du ønsker det, kan du før eller under et kursus tage en test. Hvis du ønsker hjælp eller test, kan du kontakte skolens kursussekretærer, eller du kan give besked til din underviser på den første kursusdag. KONTAKT Kursussekretær Elisabeth Kobberøe, tlf , Uddannelseskonsulent Jette Nicolajsen, tlf , Efter- og videreuddannelseschef Lis Fibæk, tlf , NYHEDSMAIL Du kan også tilmelde dig en mailingliste, hvor du løbende modtager nyheder om efterog videreuddannelse. Det gør du ved at sende en mail til mærket "Nyheder". FIND MANGE FLERE INFORMATIONER Du kan finde flere informationer og løbende læse om nye tiltag og nyheder på skolens hjemmeside. Her kan du også finde et online kursuskatalog, en kursuskalender og en oversigt over alle de mange kurser, der er mulighed for at skræddersy til din arbejdsplads, eller som du kan forhåndstilmelde dig.

3 EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KU-SOSU - OPKVALIFICERING FOR SOSU-HJÆLPERE Det overordnede formål med efteruddannelsen er at give dig et kompetenceløft og en ajourføring af din uddannelse med den nyeste viden, samt mulighed for teoretisk og praktisk fordybelse. Læs mere på KURSUSPERIODE Kursusmodul 1: 2/4-22/ Kursusmodul 2: 21/5-11/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr: e13sa02043 Obligatorisk deltagerbetaling kr. 696 Varighed: 30 dage Målnr.: 45061,40125, 40126, 40933, 44782, 43766, KUA - FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER - REHABILITERING Det overordnede mål med uddannelsen er, at du videreudvikler personlige og erhvervsfaglige kompetencer gennem øget faglig viden og kunnen. KUA-efteruddannelsen består af en basisdel á 16 dages varighed og en række valgfrie fagdele á ca. 24 dages varighed. I foråret 2013 udbydes som faglig del: Rehabilitering. Du kan læse mere om indhold og temaer på KURSUSPERIODE Rehabilitering - faglig del: 14/1-23/1 2013, 25/2-8/3 og 2/4-12/ Tilmeldingsfrist: 17/ Varighed: 25 dage Kursusnr.: e13sa14011 Målnr.: 40125, 40127, 40128, 47262, 42952, 42687, 42929, AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS Akademiuddannelse i Sundhedspraksis er en videreuddannelse for bl. a. social- og sundhedsassistenter, der ønsker at udvikle kompetencer til at kunne løse såvel nuværende som fremtidige arbejdsopgaver på et mere kompetent niveau eller til at varetage nye jobfunktioner, som f.eks. koordinator, nøgleperson, projektleder eller lignende. Uddannelsen består af en række moduler, som kan vælges enkeltvis, eller du kan vælge at tage hele uddannelsen, der er adgangsgivende til diplomuddannelser. AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS Tværfaglige indsatsområder: (10 ECTS) uge Dokumentation og kvalitetudvikling (10 ECTS): uge Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS): uge Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS): uge Pædagogik og kommunikation (10 ECTS): uge Afgangsprojekt (10 ECTS): uge og uge Læs mere på skolens hjemmeside eller på Erhvervsakademi Aarhus' hjemmeside 3

4 VELFÆRDSTEKNOLOGI OG INNOVATION VELFÆRDSTEKNOLOGI Du får forståelse for hvad velfærdsteknologi er, herunder de etiske og arbejdsmæssige aspekter, således at du kan vejlede og understøtte brug af relevante velfærdsteknologiske hjælpemidler i forhold til borgeres behov, værdier og hverdagsliv. Du får også viden om forskellige velfærdsteknologiske løsninger og kommunale politikker og anbefalinger. Kursusperiode: 21/5-23/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13sa21051 Målnr.: INNOVATION - KREATIVITET OG IDEUDVIKLING På kurset lærer du at blive bedre til at få og udvikle gode ideer sammen med kolleger, således at du kan arbejde kreativt og innovativt, f.eks. i forbindelse med nye opgaver og tiltag på arbejdspladsen. Du får redskaber og metoder, der kan hjælpe dig til at se nye muligheder og løsninger i din daglige praksis. Kursusperiode: 11/3-12/ Tilmeldingsfrist: 11/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa11032 Målnr.: INNOVATION - GENNEMFØRELSE OG FORMIDLING På kurset udvikler du kompetencer i forhold til at gå foran i arbejdet med kreative og innovative processer på den enkelte arbejdsplads. Du udvikler dine kompetencer til at kunne fungere som innovationsagent eller innovationsnøgleperson på arbejdspladsen, således at du kan bidrage aktivt til udvikling, udbredelse og fastholdelse af innovation på arbejdspladsen. Kursusperiode: 11/3-12/ Tilmeldingsfrist: 11/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa11033 Målnr.: DOKUMENTATION Du træner dine kompetencer til at dokumentere, så du kan indgå i arbejdet med at dokumentere og evaluere målene i social- og sundhedsarbejde. Du får kendskab til forskellige former for dokumentation som en måde at præcisere og udvikle opstillede mål og metoder på. Kursusperiode: 7/3-8/ Tilmeldingsfrist: 7/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa07031 Målnr.:

5 REHABILITERING OG TRÆNING HJEMMETRÆNER - HVERDAGSREHABILITERING - TRÆNING I BORGERENS EGET HJEM Efter uddannelsen kan du indgå i den daglige forebyggende, vedligeholdende og genoptrænende træningsindsats. Du lærer at arbejde rehabiliterende og aktiverende med udgangspunkt i borgerens ressourcer og medvirke til at fremme borgerens sundhed gennem træning af funktioner på krops-, aktivitets-, og deltagelsesniveau. Kursusperiode: 31/5-4/ Tilmeldingsfrist: 6/ Varighed: 4 dage Kursusnr.: e13sa31051 Målnr.: TRÆNINGSASSISTENT Formålet med kurset er, at deltageren efterfølgende i samarbejde med terapeuter kan indgå i træningsarbejdet med borgere i genoptræningsindsatsen. Du kan i den forebyggende indsats efterfølgende medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv. Kursusperiode: 14/5-17/5 og d. 13/6-18/ Tilmeldingsfrist: 22/ Varighed: 8 dage Kursusnr.: e13sa14051 Målnr.: og REHABILITERING SOM ARBEJDSFORM På dette kursus lærer du de grundlæggende begreber i og forståelser af rehabilitering. Du får viden om rehabilitering, således at du efterfølgende kan arbejde ud fra centrale værdier og elementer i rehabilitering, samt bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats. Kursusperiode: 2/4-3/ Tilmeldingsfrist: 4/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa02042 Målnr.: SELVSTÆNDIGT ARBEJDE MED REHABILITERING Deltageren kan i et tværfagligt samarbejde og i samarbejde med borgeren selvstændigt arbejde med borgerens rehabiliteringsproces. Kursusperiode: 18/3-20/3 Tilmeldingsfrist: 18/ Kursusnr.: e13sa18032 Målnr.: NEUROREHABILITERING AF HJERNESKADEDE Du får udviklet dine kompetencer til i et tværfagligt samarbejde at anvende neuropædagogiske rehabiliteringsmetoder i indsatsen med rehabilitering af senhjerneskadede. Kursusperiode: 18/3-20/ Tilmeldingsfrist: 18/ Kursusnr.: e13sa18031 Målnr.:

6 SUNDHED, OMSORG OG SYGEPLEJE MEDICINHÅNDTERING - FOR HJÆLPERE Kurset giver dig viden om de almindeligst forekommende lægemidler og deres virkning og bivirkning, således at du efterfølgende kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin og inddrage borgeren i medicineringen, med udgangspunkt i borgerens ressourcer. Kursusperiode: 4/2-6/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13sa04023 Målnr.: MEDICINADMINISTRATION - FOR ASSISTENTER På kurset arbejdes med almen farmakologi og med mere specifik lægemiddellære i forhold til udvalgte hovedgrupper af medicin. Du kan efterfølgende selvstændigt administrere lægemidler til den enkelte borger/patient. Kursusperiode: 4/2-8/ Tilmeldingsfrist: 14/ Kursusnr.: e13sa04022 Målnr.: SÅRPLEJE OG SÅRBEHANDLING For hjælpere: På kurset får du viden om forebyggelse af sår og faktorer af betydning for optimal sårheling, således at du efterfølgende kan medvirke ved mindre kompliceret sårpleje i et tværfagligt samarbejde. For assistenter: Du får viden og færdigheder, som sætter dig i stand til at arbejde med behandlingskrævende sår. Formålet er, at du inden for dit arbejds- og kompetenceområde efterfølgende, kan deltage i den pleje og omsorg, der ydes til mennesker med behandlingskrævende sår. Kursusperiode: 14/1-16/ Tilmeldingsfrist: 2/ Kursusnr.: e Målnr.: og ERNÆRINGSSCREENING - GOD MAD - GODT LIV Kurset giver dig kompetencer til at medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening samt til at observere den ældre borgers generelle ernæringsmæssige tilstand. Kursusperiode: 19/2-21/ Tilmeldingsfrist: 21/ Kursusnr.: e13sa19021 Målnr.:

7 SUNDHED, OMSORG OG SYGEPLEJE DEN ÆLDRE MEDICINSKE PATIENT - TIDLIG OPSPORING AF SYGDOMSTEGN Du får kompetencer til at kunne medvirke til en tidlig opsporing af sygdomstegn hos f.eks. den ældre medicinske patient. Du får viden og færdigheder, således at du kan observere og handle hensigtsmæssigt i forhold til en ændret sundhedstilstand. Kursusperiode: 11/3-15/ Tilmeldingsfrist: 11/ Kursusnr.: e13sa11034 Målnr.: BORGERE MED KRONISK SYGDOM Efter uddannelsen kan du i samarbejde med borgeren med kronisk sygdom identificere borgerens behov og støtte den enkelte borgers rehabilitering med afsæt i det gode hverdagsliv. Du lærer bl.a. at medvirke til en styrkelse af borgerens egenomsorg, mestringsevne og egenbehandling. Kursusperiode: 22/5-28/ Tilmeldingsfrist: 22/ Kursusnr.: e13sa22051 Målnr.: POSTOPERATIV OBSERVATION OG PLEJE - I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Du får viden og færdigheder, således at du efterfølgende kan observere, vurdere og dokumentere samt handle hensigtsmæssigt ved afvigelser i forhold til det normale postoperative forløb. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13sa04032 Målnr.: OMSORG OG ETIK I PLEJE AF ALVORLIGT SYGE På kurset får du færdigheder i at kunne varetage de specielle palliative omsorgs- og plejeopgaver, der knytter sig til arbejdet med alvorligt syge og døende mennesker. Kursusperiode: 28/1-1/ Tilmeldingsfrist: 2/1 201 Kursusnr.: e13sa28012 Målnr.: TIL INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER INDEN FOR TEMAET Sosu-fagligt gerontologisk arbejde Pleje af borgere med KOL Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om KOL Pleje og behandling af diabetikere Pleje og behandling af kræftpatienter Palliativ omsorg for personer med demens Hospicemetoder i praksis Sorg og krise i omsorgsarbejdet Inkontinens Sundhedsfremme og forebyggelse God mad - godt liv: Samarbejde med ældre om gode kostvaner Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 7

8 PSYKIATRI OG KONFLIKT KONTAKT MED SINDSLIDENDE BORGERE På kurset får du øget kendskab til menneskets adfærd ved psykoser og angsttilstande og bliver mere bevidst om dit ansvar for samarbejde med den sindslidende og dennes samarbejdspartnere. Kursusperiode: 21/1-25/ Tilmeldingsfrist: 2/ Kursusnr.: e13sa21012 Målnr BORGERE MED MISBRUGSPROBLEMER På kurset får du viden, der kan styrke dit samarbejde med misbrugere, således at du bliver bedre til at yde professionel omsorg og støtte i forhold til mennesker med alkohol- og misbrugsproblemer. Kursusperiode: 4/3-8/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e13sa04034 Målnr.: KONFLIKTHÅNDTERING Formålet med kurset er, at du i din professionelle adfærd bliver bedre til at skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd. Du lærer enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i forståelse af sprogets betydning, menneskers psykologiske spil og forskellige roller. Kursusperiode: 13/5-15/ Tilmeldingsfrist: 15/ Kursusnr.: e12pa13051 Målnr.: VOLDSFOREBYGGELSE OG KONFLIKTHÅNDTERING Plejepersonale står ofte i situationer, hvor der er risiko for at kontakten udvikler sig aggressivt eller voldeligt. På kurset sætter vi fokus på, hvordan der kan arbejdes målrettet med at forebygge vold mod personalet. Formålet er at sikre personalet og samtidig sikre kvaliteten i arbejdet med den vanskelige borgerkontakt. Kursusperiode: 4/2-8/ Tilmeldingsfrist: 7/ Kursusnr.: e12sp04021 Målnr.: TIL INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER INDEN FOR TEMAET Tidlig opsporing af demens Demens - sygdomskendskab Demens - aktiviteter og livskvalitet Palliativ omsorg for personer med demens Uhensigtsmæssig adfærd og udadreagering ved demens Kontaktperson i omsorg og sygepleje Arbejde med sindslidende med misbrug Grundlæggende socialpsykiatri Psykiatrisk suppleringsuddannelse Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 8

9 PÆDAGOGIK OG KOMMUNIKATION SUNDHEDSPÆDAGOGIK Du får kendskab til forskellige sundhedsbegreber og forskellige perspektiver på sundhedspædagogik, således at du kan støtte den enkelte borgers handlekompetencer til at sætte og nå egne mål med afsæt i borgerens værdier, kultur og opfattelse af sundhed. Kursusperiode: 25/2-27/ Tilmeldingsfrist: 28/ Kursusnr.: e13sa25021 Målnr.: PÆDAGOGISKE METODER I ÆLDREPLEJEN På kurset får du nye pædagogiske redskaber i arbejdet med ældre mennesker, således at du kan honorere de krav, der stilles i det ældrepædagogiske arbejde i såvel i leve- og bomiljøer, som i den primære sektors pleje- og omsorg. Kursusperiode: 11/3-13/3 og 22/4-23/ Tilmeldingsfrist: 11/ Kursusnr.: e13sa11034 Målnr.: ANERKENDENDE KOMMUNIKATION Anerkendende kommunikation har stor betydning for det kollegiale samarbejde og for den professionelle relation til borgere, patienter og pårørende. På kurset får du kommunikationsredskaber og færdigheder i de grundlæggende principper for anerkendende kommunikation. Kursusperiode: 4/3-6/ Tilmeldingsfrist: 4/ Kursusnr.: e12pa04033 Målnr.: SAMARBEJDE MED ÆLDRE OM GODE KOSTVANER - GOD MAD - GODT LIV Du får en grundlæggende viden om kostens betydning for den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet, og du får færdigheder i at skabe et godt samarbejde med borgeren om gode kostvaner ved at tage udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, funktionsniveau og motivation. Kursusperiode: 11/3-12/ Tilmeldingsfrist: 11/ Varighed: 2 dage Kursusnr.: e13sa11035 Målnr.:

10 VEJLEDNING VEJLEDNING I FORFLYTNING - FORFLYTNINGSVEJLEDER Uddannelsen gør dig i stand til at vejlede i forflytning på baggrund af analyse og vurdering af forflytninger, således at motivation til forandring og udvikling øges i den forflytningsmæssige praksis. Kursusperiode: 11/3-14/3 og 8/4-9/ Tilmeldingsfrist: 11/ Varighed: 6 dage Kursusnr.: e13sa11031 Målnr.: PRAKTIKVEJLEDNING - SÆRLIG INDSATS FOR PRAKTIKVEJLEDERE MED VEJLEDNINGSERFARING Du lærer at planlægge, gennemføre og evaluere individuelle læringsforløb og vejlede elever med særlige læringsmæssige udfordringer i forbindelse med praktikken. Kursusperiode: 22/5-28/ Tilmeldingsfrist: 29/ Kursusnr.: e13sa22052 Målnr.: PRAKTIKVEJLEDNING AF SOSU-ELEVER Formålet med uddannelsen er, at du i samarbejde med praktikansvarlige og andre vejledere kan planlægge, gennemføre og evaluere praktikforløb for social- og sundhedshjælper- eller social- og sundhedsassistentelever. Modul 1: 14/3-19/ samt 3/4 og 18/ Modul 2: 13/5-15/ samt 29/5 og 4/ Opfølgning: 12/ Kursusnr.: e13sa14031 Tilmeldingsfrist: 11/ Målnr.: TIL INSPIRATION - ANDRE KURSUSMULIGHEDER INDEN FOR TEMAET Kollegial supervision Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere Selvledelse og kommunikation Videndeling og læring Vejledning og rådgivning af patienter og pårørende Kontakt skolen for datoer og tilmelding. 10

11 ØVRIGE KURSER KLÆDT PÅ TIL LEDELSE I SUNDHED OG OMSORG En kompetencegivende praksisnær uddannelse, hvor du lærer de grundlæggende ledelsesværkstøjer, der giver dig personlig udvikling og træner dig i at blive en god leder. Uddannelsen tager afsæt i din daglige praksis. Både for dig der arbejder med ledelse og dig der ser ledelse som en fremtidig karrierevej. En kompetencegivende praksisnær uddannelse. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer eller følg med på skolens hjemmeside eller Varighed: 25 dage fordelt over 8 undervisningsmoduler og 4 supervisionsmoduler Målnr.: 43559, 43560, 43561, 43562, 43563,46977, 42929, 42930, IT Du får kendskab til forskellige programmer og anvendelsesmuligheder. Du lærer at gemme, flytte, slette, kopiere og genfinde filer, f.eks. dokumenter, samt oprette mapper. Du lærer at anvende og justere it-baserede omsorgssystemer. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer eller få en aftale om lokalt afholdt forløb Varighed: 2-5 dage Kan med fordel kombineres med "Faglig læsning og skrivning" eller FVU-dansk. Målnr.: eller FØRSTEHJÆLP Vi tilbyder 3 timers introduktion til førstehjælp som AMU-uddannelse, som kan rekvireres. Her bliver du orienteret om og får elementære færdigheder i nødflytning, livreddende førstehjælp og alarmering. Derudover kan førstehjælpskurser á 3, 6 og 12 timers varighed rekvireres. For begge typer førstehjælpskursus kan man også forhåndstilmelde sig. Kurserne oprettes ved tilstrækkeligt antal forhåndstilmeldte. Kursusperiode: Kan rekvireres eller kontakt kursussekretariatet for datoer. Varighed 3 timer Deltagerbetaling: kr. 47,20 Målnr: , 6 og 12 timers førstehjælpskurserne kan rekvireres. Kontakt skolen for pris og dato. INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der giver dig anerkendelse for din viden, dine færdigheder og dine kompetencer. Individuel kompetencevurdering i AMU giver dig mulighed for individuel uddannelsesplanlægning i AMU, og for at få udstedt AMU-uddannelsesbevis(-er) og AMU-kompetencebevis for anerkendte kompetencer, når der er grundlag herfor.. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Du kan også konktakte kursussekretariatet for at få en aftale med en vejleder om individuel kompetencevurdering Målnr.: VURDERING AF BASALE FÆRDIGHEDER Alle, der deltager i AMU-kurser eller Individuel kompetencevurdering i AMU kan efter ønske få testet deres færdigheder i læsning, skrivning, regning og matematik samt få vejledning i forlængelse heraf efter behov. Kursusperiode: Kontakt skolen for datoer. Du kan også kontakte kursussekretariatet for at få en aftale om at få foretaget en vurdering af dine basale færdigheder. Målnr.:

12 PRAKTISKE OPLYSNINGER TILMELDING Det er et lovkrav, at virksomheder tilmelder medarbejdere digitalt via portalen: Øvrige kan også tilmelde sig på eller ved at kontakte skolen. Vær opmærksom på regler for framelding og udeblivelse, som fremgår af skolens hjemmeside. VEU-GODTGØRELSE OG TILSKUD TIL TRANSPORT Personer, der tilhører den primære AMU-målgruppe, kan søge VEU-godtgørelse. Forudsætning for VEU-godtgørelse er, at der er tale om et løntab eller en tabt arbejdsmulighed. Ansøgning om tilskud skal ske digitalt via portalen: ADGANG OG PRIS AMU-kurser er i princippet åbne for alle. Kurser udviklet specielt til social- og sundhedsområdet er normalt gratis at deltage i, dog skal deltagere med uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau betale deltagerbetaling. Pris oplyses på skolen. Vær også opmærksom på, at virksomheder skal betale gebyr for en medarbejders udeblivelse eller for sen afmelding. For virksomheder, der ønsker hele hold, kan der også forekomme tillægspris for fleksibel tilrettelæggelse og/eller for holdopfyld. Læs mere om praktiske oplysninger på skolens hjemmeside Scan koden for at komme direkte til efterog videreuddannelse Århus Social- og Sundhedsskole Århus Social- og Sundhedsskole Efter- og videreuddannelsesafdelingen Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N Telefon Fax

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddANNeLSe KUrSUSPrOGrAM FORÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FOrÅr 2014 LæS Mere om ALLe kurser på WWW.SOSUAARHUS.DK SkrædderSyede

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET efter- og VIdereuddannelSe KUrSUSPrOGrAM EFTERÅR 2013 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTErÅr 2013 SkrædderSyede kurser Finder du eller din arbejdsplads

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI EFTERÅR 2012 velkommen til efteråret 2012 I dette kursusprogram

Læs mere

social- og sundhedsområdet

social- og sundhedsområdet Århus Social- og Sundhedsskole social- og sundhedsområdet efter- og videreuddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012 Dette kursuskatalog indeholder

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM FORÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDSSTEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2013

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 29. august 2016 praktikvejledning af SOSU-elever 1. august dage e16sa29081 Kursuskalender Efterår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2013 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 6. marts 2017 Praktikvejledning - overbygning 6. februar dage e17sa06032 Kursuskalender Forår 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 28. august 2017 Praktikvejledning - grundkursus 31. juli dage e17sa28081 Kursuskalender 2017 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kurser efter uddannelser 2014

Kurser efter uddannelser 2014 Find din egen værdi og dyrk den Kurser og efter uddannelser 2014 Kursussæson 2014 2014 Tværfaglighed og rehabilitering i forhold til alle sygdomskategorier, elektronisk dokumentation/kommunikation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Sundheds- og sygeplejeopgaver på hospitaler Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 30. januar 2017 Pædagogisk arbejde i folkeskolen 15. december dage e17pa30011 Kursuskalender Forår 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED

AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED AMU FORÅR 2016 - SOCIAL & SUNDHED Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet

Læs mere

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus

Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Kursuskalender 2017 Pædagogisk arbejde med børn og unge Afdeling i Aarhus Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE KURSER OG EFTERUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 24. august 2016 Samspil og relationer - AFTEN 1. august dage e16pa24081 Kursuskalender 2016 Pædagogisk arbejde med børn og unge Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato Titel Tilmeldingsfrist

Læs mere

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer.

Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Region Sjælland Sikringen, Nykøbing Sjælland Anerkendede kommunikation i omsorgsarbejdet. Medarbejdereden som deltager i forandrings processer. Psykiatrisk uddannelsesenhed, Region Sjælland IKV - Test,

Læs mere

EPOS - udvikling i antal deltagere

EPOS - udvikling i antal deltagere Aktivitetsudvikling på uddannelser udviklet af EPOS - i hhv. antal deltagere og i årselever 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total EPOS 49.018 59.384 61.081 70.095 71.652 71.588 382.818 EPOS - udvikling i

Læs mere

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse

DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse Århus Social- og Sundhedsskole DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2014 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2014

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og sosu elever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE

SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE LÆS MERE PÅ SOSUAARHUS.DK Århus Social- og Sundhedsskole SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2014 EFTERÅR 2014 GERONTOLOGI SOMATIK PSYKIATRI SKRÆDDERSYEDE KURSER

Læs mere

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser:

Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: Social & SundhedsSkolen er godkendt til at udbyde følgende arbejdsmarkedsuddannelser: pr. 11. november 2014 Arbejdsmarkedsuddannelse / enkeltfag: Periode: 40041 Den personlige uddannelses- og jobplan 09-09-2014

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013. Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Afholdes som splitforløb på Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Udarbejdet i et samarbejde mellem landets social- og sundhedsskoler,

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål:

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis. Tema: Mål: Kursusprogram, Opkvalificering, Forløb for ledige, SUF Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 11. August 2014. Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet (47258) Underviser Tine Sørensen Tirsdag

Læs mere

Hold dig ajour med dit fag

Hold dig ajour med dit fag Social- og Sundhedssektoren December 2011 F O A F A G O G A R B E J D E Hold dig ajour med dit fag dine muligheder for efteruddannelse Redaktion: Lotte Meilstrup Politisk ansvarlig: Karen Stæhr Foto: Jørgen

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis

Dagens mål Individuel læringsaftale Kobling til praksis Kursusprogram, Opkvalificering af SSA Undervisning 8.30-15.55 Dagens forløb Mandag d. 18. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn (46874) Tirsdag d. 19. August 2014. Tidlig opsporing af sygdomstegn

Læs mere

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Uddannelsesordning 2012. Trin 2 Social- og sundhedsassistent Uddannelsesordning 2012 Trin 2 Social- og sundhedsassistent Områdefag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 3 uger Sygepleje 5 uger Somatisk sygdomslære og farmakologi 4 uger Psykiatrisk sygdomslære

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Kvalitet i medicinhåndtering som består af 3 AMU moduler på i alt 11 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål

Læs mere

Fagprofil - sygeplejerske.

Fagprofil - sygeplejerske. Odder Kommune. Fagprofil - sygeplejerske. For sygeplejersker ansat ved Odder Kommunes Ældreservice. I Odder Ældreservice arbejder medarbejderne ud fra: en rehabiliterende tilgang. en sundhedsfremmende

Læs mere

assistent Om formål, temaer og mål

assistent Om formål, temaer og mål Om formål, temaer og mål Formålet med praktikuddannelsen er, at eleven tilegner sig erhvervsfaglige kompetencer i et fagligt funderet praksisfællesskab ved at udføre og reflektere over daglige arbejdsopgaver

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE SUNDHEDSPRAKSIS STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS 2008 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. FORMÅL... 3 2.1 UDDANNELSENS MÅL... 4 3. STUDIETS OPBYGNING OG OMFANG... 4 3.1 DIMITTENDERNES TITEL... 6 3.2.1 Undervisnings

Læs mere

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information.

Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Velkommen til KUA online uddannelsesprogram Ved at klikke på de enkelte social- og sundhedsskoler, bliver du automatisk linket / henvist til skolen hvis du ønsker yderligere information. Sådan bruger du

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

SOSU Temadag, eftermiddag

SOSU Temadag, eftermiddag SOSU Temadag, eftermiddag Hvilke kerneopgaver ser I der bliver fokus på i fremtiden for social- og sundhedsassistenter som faggruppe? Følge med i, hvad der sker af forandringer/ændringer på psykiatriområdet,

Læs mere

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016

PÆDAGOGISKE KURSER. Efterår 2016 PÆDAGOGISKE KURSER Efterår 2016 AMU EFTERÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013

SSH - UPDATE. Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere. uddannet før 2013 SSH - UPDATE Kompetenceudvikling for social- og sundhedshjælpere uddannet før 2013 Udarbejdet i et samarbejde mellem landets Social- og Sundhedsskoler December 2012 revideret november 2013 S. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser

Mission. At videreuddanne til og med niveauet for korte videregående uddannelser SOSU Nord Opgaver og formål SOSU Nord er en erhvervsskole med spidskompetencer inden for sundhed, omsorg og pædagogik SOSU Nord uddanner eleverne i tæt samspil med arbejdsgiverne Skolens uddannelser veksler

Læs mere

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV

UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- UDBUDSGODKENDELSE DÆKNINGSOMRÅDE AFDÆKNING AF LOKALE NELSE GEOGRAFISK OPLAND UDDANNELSESBEHOV UDBUDSPOLITIK 2013 LOV OM ÅBEN UDDAN- NELSE Århus Social og Sundhedsskole udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse i henhold til Lov om arbejdsmarkedsuddannelser samt Lov om Åben Uddannelse. Formålet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang

Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland. Kærvang Kompetencemodel for socialpsykiatriske sygeplejersker i Specialsektoren, Region Nordjylland Kærvang Kompetenceprofilens formål Medarbejderne er den vigtigste ressource i Specialsektoren. Det er afgørende

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers

Hvem udbyder hvad? SoSu- Aarhus. SoSu- Randers Hvem udbyder hvad? Målnr. Og Titel SoSu- Aarhus SoSu- Randers SoSu- Silkeborg 31202 Patienttransport og løft m.v. 40063 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud 40080 Individuel kompetencevurdering i AMU 40081

Læs mere

SOSU-kurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Pædagogiske kurser SOSU-kurser Pædagogiske kurser 2015 sosuc.dk Kurser på SOSU C Kataloget er til dig, som er social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, omsorgshjælper, pædagogisk assistent, portør eller ufaglært.

Læs mere

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb

Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb Læringsaktiviteter Det ordinære Grundforløb målrettet Social- og sundhedsuddannelsen Gældende for hold der er startet efter 1. januar 2013 1 LÆRINGSAKTIVITETER... 3 1.1 TEMAER PÅ GRUNDFORLØBET 20 UGER...

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken til pleje af borger med KOL 40121 Udviklet af: Anne Rasmussen Ole Hatting SOSU-skolen - Nykøbing Falster SOSU-skolen - Nykøbing Falster Fejøgade 1, 3. sal

Læs mere

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent

sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Lære sammen Arbejde med mennesker Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Socialog sundhedsuddannelsen HOVEDFORLØBET Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Lære sammen Arbejde med mennesker LÆRE SAMMEN SOCIAL- OG SUNDHEDS- UDDANNELSEN UDDANNELSE

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere

Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Kursusforløb for ledige social- og sundhedshjælpere Få et kompetenceløft mens du går ledig Et kursus i din ledighedsperiode kan øge dine jobsøgningsmuligheder Som ledig dagpengemodtager i første ledighedsperiode

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK

AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK AMU FORÅR 2016 - PÆDAGOGIK Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings kursuskatalog for 2016. I kataloget finder du tilbud om efteruddannelse indenfor sundheds- og ældreområdet, specialområdet og

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum

Sammen kan vi mere. - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Sammen kan vi mere - Tværfaglig og tværsektoriel funktionsevnevurdering med mennesket i centrum Ergoterapifagligt Selskab for Psykiatri og Psykosocial Rehabilitering 14. november 2012 Hvad er rammerne?

Læs mere

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage.

Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. Kære kursusdeltager. Vi ser frem til at møde dig til kurset Praktikvejledning af PAU- og SOSUelever som består af 10 kursusdage. På de næste sider ser du programmet for kurset, samt støttespørgsmål for

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens UNDERVISERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden

Læs mere

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende

Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende Uddannelsesordning 2017 Uddannelsesstart efter januar 2017 Lokal uddannelsesplan for Sosu hjælper uddannelsen Skoleperiode 1 De resterende skoleperioder er under udarbejdelse medio foråret 2017 3. Læringsaktiviteter:

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Vejledning og rådgivning af patienter/klienter og pårørende 44351 Udviklet af: Lise

Læs mere

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3

Forord... 2. 1.1 Formål:... 2. 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 HJEMMEPLEJEN MAJ 2014 BORGERNES NATURLIGE VALG Indhold Forord... 2 1.1 Formål:... 2 2. Grundlag for arbejde som social og sundhedsassistent i Hjemmeplejen i Halsnæs Kommune... 3 3 Opgaver og ansvarsområde...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15

LUP Trin 2. Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 LUP Trin 2 Oplæg skolepraktikinformationsmøde d. 7.12.15 EUD-reform GF 2 20 ugers forløb, hvor en del af det teoretiske fra det gamle Trin 1 s første skoleperiode læres Adgangskrav: 02 i dansk og matematik

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever

Praktikstedsbeskrivelse. for. Social-og sundhedsassistentelever Praktikstedsbeskrivelse for Social-og sundhedsassistentelever Neurorehabiliteringen Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9400 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af Neurorehabiliteringen 2. 2. Ledelse

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Sundhed, trivsel og livskvalitet

Sundhed, trivsel og livskvalitet Sundhed, trivsel og livskvalitet AALBORG / HIMMERLAND Sundhed, trivsel og livskvalitet Erhvervsskolerne og SOSU Nord udbyder i samarbejde et nyt kursusforløb rettet mod medarbejdere på ældreområdet. Fokus

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere