Referat af generalforsamling d kl i Medborgerhuset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset"

Transkript

1 Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d kl i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand Charlotte Lyrskov, næstformand Allan Sørensen, kasserer Jens Sørensen, sekretær Inger Drengsgaard, medlem Maiken Dreier og suppleanterne Peter Plett og Kaj Pedersen. Iøvrigt: Jacqueline Plett, Jørgen Plett, Ann Borreskov, Anne Klitgaard, Peter Klitgaard, Mette Thumand, Ida Tronhjem, Marie- Louise Mærsk-Møller, Signe Linjordet, Marie Nørgaard, Anker Sørensen, Frank Hedegaard, Betina Hedegaard, Dorit Johansen, Inge Jepsson, Karen Madsen og Susanna Hansen. I alt 24 personer. Dagsorden: Forhandling: 1. Valg af dirigent Dorit Johansen blev valgt. Hun takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet. 2. Valg af 2 stemmeoptællere Jacqueline Plett og Frank Hedegaard blev valgt. 3. Bestyrelsen aflægger Formand Charlotte Lyrskov aflagde bestyrelsens beretning (se her). beretning Beretningen blev godkendt. 4. Det reviderede regnskab Jens Sørensen fremlagde det reviderede regnskab for fremlægges til godkendelse Regnskabet viste en overskud på ,27 kr. og en likvid beholdning på ,95 kr. Det blev nævnt at foreningen aldrig har haft så høje kontingentindtægter som i 2014 ( kr.) og at der blev anskaffet nye forhindringer for ,15 kr. i løbet af året. Samtidig var udgifterne til uddannelse betydeligt mindre end budgetteret og bidrog til det samlede overskud på regnskabet. Budgettet for 2015 viser et overskud på ca kr. excl. evt. udgifter til ombygning (nævnes under pkt. 5). Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen havde rejst forslag om at udbygge skuret på agilitybanen med plads til borde og bænke samt ombygge Hundehuset med et ekstra toilet, depotrum og evt. en udendørs vandhane. Prisen vil blive henholdsvis og kr. i materialer. Man vil dog forsøge at finde sponsorer.

2 Allan Sørensen fremlagde forslaget for forsamlingen. Peter Klitgaard foreslog en skydedør tv. for det udvidede agilityskur. Det blev også bemærket at der skal søges byggetilladelse før vi kan gå i gang. Marie Nørgaard spurgte om der bliver etableret borde og bænke foran Hundehuset. Allan Sørensen svarede at det er med på årets budget inkl. ekstra ral. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 6. Valg af bestyrelsesmedlem- På valg var: mer, 3 suppleanter, revisor - Medlem Allan Sørensen (genopstillede) og revisorsuppleant - Medlem Jens Sørensen (genopstillede) - Medlem Inger Drengsgaard (genopstiller) - Suppleant Peter Plett (genopstillede) - Suppleant Kaj Pedersen (genopstiller) - Revisor Lisette Jessen (genopstillede) - Revisorsuppleant Susanne Thuesen (genopstillede) Følgende blev valgt: - Bestyrelsesmedlem: Allan Sørensen - Bestyrelsesmedlem: Jens Sørensen - Bestyrelsesmedlem: Inger Drengsgaard - 1. suppleant: Peter Plett - 2. suppleant: Kaj Pedersen - Revisor: Lisette Jessen - Revisorsuppleant: Susanne Thuesen Bestyrelsen vil konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 7. Eventuelt Muldvarpe Inger Drengsgaard efterlyste en muldvarpefanger, da der pt. er mange muldvarpeskud på banerne. Betina Hedegaard meldte sig. Hvordan får vi flere aktive medlemmer? Karen Madsen spurgte hvordan vi får flere aktive medlemmer, f.eks. hjælpere til arbejdsdage mv. Det kom der en god debat ud af: - Trænerne kan opfordre medlemmerne til træning - Græsklipning og rengøring kunne man betale sig fra (f.eks. unge eller pensionister). Forsikringsforhold vedrørende ansatte skal dog undersøges. - Det kunne pålægges de enkelte hold at stille hjælpere via en turnusordning - Belønne hjælpere med gratis eller nedsat kontingent - Nyhedsmails eller breve til alle medlemmer når der er brug for hjælp - Det skal være muligt at tilmelde sig på lister i Hundehuset - Nedsættelse af et hjælperudvalg - Belønne hjælperne med en fest en gang om året Charlotte lovede at bestyrelsen vil arbejde videre med forslagene.

3 Generalforsamlingen sluttede Kl Græsklipning Betina Hedegaard meldte sig som koordinator af græsklipningen via skema i Hundehuset og/eller opslagstavlen ved agilitybanen samt information via Facebook. Kaj Pedersen og Peter Klitgaard meldte sig til at klippe banerne fast hver 14. dag. Nye klippere skal have instruktion i hvordan man anvender klipperen. Opdatering af hjemmesiden Karen Madsen efterspurgte en opdatering af hjemmesiden, så man bl.a. kan se de kommende aktiviteter på aktivitetskalenderen. Jens Sørensen er webmaster og lovede at se på det. Gaver: Trænere, aspiranter og føl blev takket for deres indsats i Se vedlagte gaveliste. Peter Klitgaard blev takket for sin hjælp med mange forskellige opgaver i løbet af Desuden fik Dorit Johansen en gave for hendes indsats som dirigent på generalforsamlingen. Alle fik en gave bestående af chokolade og andet slik. Referent Inger L. Drengsgaard Referat udsendt d. 18/ Efter generalforsamlingen var der kaffe, te og kage. Derefter var der foredrag om schweisshunde v. Jørgen Olsen.

4 Bestyrelsens beretning 2014 et roligt år På sidste generalforsamling, hvor vi så tilbage på 2013, havde det egentlig været hensigten at 2013 skulle være et år uden de store investeringer. Det kom ikke til at holde stik, da vi fik uforudsete udgifter til anlæg af nyt parkeringsareal og reparation af vores oliefyr. Til gengæld kan vi nu se tilbage på 2014 som et roligt år på investeringsfronten, hvilket også gør, at vi kommer ud med et pænt overskud. Det betyder dog ikke, at bestyrelsen har lagt planerne om fortsat udvikling af foreningen på hylden. På generalforsamlingen sidste år, inviterede bestyrelsen de fremmødte medlemmer til at komme med deres visioner for foreningen under overskrifterne A. Vi har alsidige aktiviteter B. Vi har gode forhold C. Vi formidler relevant viden D. Vi har nok frivillige Alle punkter har som overordnet at sikre, at vi fortsat har tilfredse medlemmer. Der kom rigtig mange gode bud, og vi har i bestyrelsen i 2014 særligt arbejdet med temaet vedrørende gode forhold. Først og fremmest har vi fornyet vores lejekontrakt med Karen for endnu 5 år, hvilket vi er meget glade for. Derudover har vi drøftet mulighederne for at udvide hundehuset, herunder skabe bedre toiletforhold, bygge en delvist lukket overdækning til borde og bænke ved agilitybanen, leje af overetagen over hundehuset og eventuelt en træningshal. Efter en snak med vores udlejer og beregning af udgifterne til de forskellige muligheder, blev vi i bestyrelsen enige om, at vi vil få mest ud af pengene ved at lave en mindre ændring i Hundehuset, så vi får bedre toiletforhold, og at vi ville arbejde videre med planerne om en slags overdækket terrasse ved forhindringsskuret på agilitybanen. Det sidste forslag vil vi gerne præsentere for jer her i aften under indkomne forslag senere på dagsordenen. Vi vil i bestyrelsen fortsat arbejde videre med de idéer, der kom på generalforsamlingen i forhold til de øvrige delmål. Hvor bestyrelsen i de sidste mange år har talt om fortsat medlemsfremgang, så er antallet af medlemmer nu stagneret ved ca. 140 aktive hunde -medlemmer. Vi må konstatere, at vi nok foreløbig har nået toppen i forhold til efterspørgslen efter hundetræning og agility. Det er vi egentlig tilfredse med. Bestyrelsens mål er, at vi hele tiden har tilfredse medlemmer, og vi vil nu satse endnu mere på, at vi fortsat leverer god træning, gode træningsforhold og godt socialt samvær. Trænerne Vores trænere, er jo nogle de vigtigste frivillige, vi har i foreningen. De står uge efter uge og i al slags vejr og leverer god hundetræning på pladsen. Desværre er det vanskeligt for os at tilbyde dem relevant uddannelse, da der endnu ikke synes at være udviklet en ny grunduddannelse i DGI. Det er rigtig ærgerligt, at vi må nøjes med små-kurser i stedet for en egentlig uddannelse. Der arbejdes dog i disse måneder med at få enten en grunduddannelse eller en agility-teknik-uddannelse op at stå i DGI-regi, så måske bliver 2015 det år, hvor vi på ny kan tilbyde trænerne en god uddannelse udover

5 vores egne interne kurser. Desværre måtte vi sige farvel til vores engagerede rallytræner i 2014, hvilket gjorde det vanskeligt for os at tilbyde egentlig træning for vores rally-øvede-hold. Holdet fandt dog i fællesskab en løsning, hvilket vi i bestyrelsen er glade for, da vi gerne fortsat vil tilbyde rally som aktivitet. P.t. har vi løst trænerudfordringen, men det er særligt her, at vi håber, at vi måske kan finde en eller flere trænere med lyst og interesse for rally. Stævnedeltagelse Traditionen tro skal vi også se tilbage på årets stævnedeltagelse og opnåede resultater for foreningen medlemmer. Vi har i foreningen særligt tre konkurrencer, som vi deltager i med et stort antal medlemmer. Den ene er DAF Cup en, der afvikles forår og efterår. Den anden er DGIturneringen, der afvikles over tre afdelinger. Og sidst, men måske allervigtigst, vores egne klubmesterskaber. DAF Cup erne blev i år afviklet på hjemmebane i foråret og i Støvring i efteråret. På hjemmebane deltog 35 fra DAF Silkeborg ud af de 56 hunde, der stillede til start, og dagen endte da også med, at vi vandt DAF Cup-pokalen. I Støvring deltog vi med 22 hunde. Efter en meget spændende afslutning, hvor vi lå a point med Støvring (begge havde 107 point), og vi måtte ud i at tælle antal fejlfrie hunde og tid på de fejlfrie hunde, endte Støvring med at vinde DAF-cuppen. Ærgerligt, men også samtidig sjovt, at der virkelig er konkurrence om pokalen. DGI-turneringen i agility vandt vi med 873 point foran Herning med 848 point. Tæt løb her også i 2013 vandt Herning med tilsvarende lille point margin. I DGI turneringen i rally vandt vi suverænt med 805 point foran Ikast med 539 point. Stort tillykke til rally-udøverne det var sejt. Nu har begge pokaler plads i Hundehuset, og skulle vi ikke gøre vores yderste for, at de også står der ved udgangen af Klubmesterskaberne er også fortsat et stort tilløbsstykke, hvilket vi i bestyrelsen også altid gerne har villet, da vi gerne ser klubmesterskaberne som en lejlighed til at se hinanden på tværs af holdene, hygge sig med hinanden og familien ja og så selvfølgelig at konkurrere. Der deltog i år hunde ved hvert klubmesterskab. Det må vi sige er meget tilfredsstillende, men vi vil gerne øge antallet lidt. Derudover har der været mange andre stævner, som vores medlemmer har deltaget i i årets løb. Og igen i år havde vi medlemmer, der blev udtaget til DcH s Agility DM og til DKK s Rally DM, og de kom hjem med flotte placeringer stort tillykke til dem. Vi kan dermed sætte et punktum for endnu et år med stor stævnedeltagelse og rigtig mange gode foreningsresultater og individuelle resultater. Følgende medlemmer har i 2014 opnået at rykke fra en klasse til en anden i stævnemæssig sammenhæng på grund af deres gode resultater: Agility Begynder Let øvet Bailey / Mette Hesel Deefer / Jens Sørensen Tess / Charlotte Lyrskov Hannah / Susanna Hansen

6 Cody / Anne Braad Rondo / Michelle Jensen Mickie / Inge Jepsson Dumle / Karen Madsen Katla / Kristina Sand Rybjerg Shiva / Finn Hjortlund Arthur / Charlotte Burslund Ialt 11 hunde og førere Let øvet Øvet Sinus / Johanne Frost Nielsen Xoro / Birgitte Røssner Hansen Fanta / Michale Bisballe Oliver / Inge Jepsson I alt 4 hunde og førere 3 fejlfrie løb som øvet Ozzy / Maiken Dreier I alt 1 hund og fører Rally Begynder Øvet Ozzy / Lisbeth Kristensen Rondo / Michelle Jensen I alt 2 hunde og førere Øvet Ekspert Ozzy / Lisbeth Kristensen I alt 1 hund og fører Ekspert Champion Pepsi / Kaj Pedersen I alt 1 hund og fører I alt 16 agilityhunde og 4 rallyhunde er rykket en klasse op i Tillykke med de flotte præstationer. Hvis vi ser lidt frem i 2015, så står der Landstræf på programmet et weekendstævne med overnatning på pladsen og rig mulighed for at løbe agility, gå rally og hygge med andre hundefolk fra både egen klub og fra andre dele af landet. Bedst af alt det skal holdes i Midtjylland og DAF Silkeborg har sammen med STIF meldt sig som arrangører. Reserver allerede nu den sidste weekend i juli. Andre aktiviteter i 2014 Selvom vi ikke specifikt i bestyrelsen har arbejdet med indsatsområdet vedrørende alsidige aktiviteter, så kan vi konstatere, at trænere og medlemmer er gode til at arrangere forskellige aktiviteter. I 2014 havde vi blandt andet kursus i kropskontrol for hunde hos Magtor, dyrlægeaften, foredrag om pasning og pleje af hunden, vi deltog i Oplev Silkeborg, vi afholdte en workshop for instruktører, og vi havde arbejdsdage i klubben.

7 Budskabet fra bestyrelsen er, at alle er velkommen til at arrangere kurser, temaaftener etc., blot det koordineres med trænerudvalget og aktivitetsudvalget. I år havde vi også mulighed for at tilbyde vores medlemmer at købe foreningstøj til fornuftige priser via Sport24. Vi kan se på træningspladsen, at flere har benyttet sig af denne mulighed, og vi håber, at kunne tilbyde det igen i Tak til alle, der har givet en hjælpende hånd i årets løb Til slut skal lyde en tak til de mange, der i årets løb har givet en hånd til foreningens bedste. Det er bidragydere på mange fronter, både som hjælpere til stævner og træningen, trænere, arrangører, græsklippere, rengøring af hundehus og forhindringsvedligeholdelse. Uden denne udbredte hjælperkultur havde vi ingen forening. Vi i bestyrelsen ser frem til endnu et aktivt år i DAF Silkeborg. Bestyrelsen

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014

HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 HUNDENYT 34. ÅRGANG NR 1. 2014 Find os på facebook: DcH-Aabenraa DcH Aabenraa Vi træner ikke hunde Vi træner hundenes mennesker! Danmarks civile hundeførerforening, Aabenraa afdeling 1 Adresseændring:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Forslag fra medlemmerne. Der er ikke indkommet forslag til behandling. Referat fra Ordinær Generalforsamling - tirsdag den 24. januar 2015 Dagsorden: 1. Formand Bo de Neergaard byder velkommen. 2. Valg af dirigent. 3. Beretning om klubbens virksomhed det forløbende år. 4.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: TOR 26 FEB 2015 kl.1900 Klubhuset Højvangen 23 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013

Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Mandag den 11. november 2013 Mandag den 11. november 2013 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere