1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d. 04.04.11 blev godkendt."

Transkript

1 Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 03/2011 d kl hos Inger Til stede: Dagsorden: Formand Charlotte Lyrskov, næstformand Bent Halvorsen, sekretær Inger Drengsgaard, kasserer Jens Sørensen, medlem Allan Sørensen, samt bestyrelsessuppleanterne Maiken Dreier og Marie Volf. Forhandling: 1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2011 d blev godkendt. 2. Godkendelse af dagsorden Punktet 25 års jubilæum blev tilføjet. 3. Opfølgning på sidste referat - Forsikring via easy.dk Jens har ikke fået det undersøgt. - Trænertøj til efteråret Charlotte har ikke fundet en dato. 4. Kommende aktiviteter Der blev taget udgangspunkt i den vedlagte aktivitetskalender Træning på fremmed grund hos os (arr. Maiken) Aktiv Hundeskole kommer på besøg hos os og træner på vores agilityforhindringer. Maiken vil være tilstede og hjælpe til Træning på fremmed grund udebane (arr. Inger og Maiken) Vi besøger Aktiv Hundeskole i Thorning for at træne på deres forhindringer og bane. Formålet er at give især begyndere og let øvede mere erfaring, så de klarer sig bedre til konkurrencer. Desuden er det også ekstra agilitytræning. Der vil blive lagt en seddel i Hundehuset, hvor medlemmerne kan skrive sig på Buffet & Netværk (arr. Silkeborg Kom., Idrætsrådet, DGI) Foregår i Medborgerhuset i Silkeborg. Kl Det er op til hver enkelt at tilmelde sig, hvis det har interesse Frivillig fredag (arr. DGI) Vi besluttede os for ikke at være med i dette arrangement, da det ligger for tæt på de to stævner i weekenden DGI-turnering 3. del agility (arr. DGI Midtj.) Vi er arrangører. Tilmeldingslisten er kommet og ligger i Hundehuset. Vi har modtaget en liste fra DGIs agilityudvalg over opgaver der skal løses og forhindringer vi skal have til rådighed. Inger laver en liste, hvor hjælpere kan skrive sig på. Bent køber øl, sodavand, krus mm. Maiken bestiller morgenmad og frokost (sandwichs). Der skal findes en til at afhente maden. Vi har kun 18½ spring. Jens

2 spørger Marianne om dette er nok. Inger måler vores gamle slalom for at se om den har de rigtige mål DAF-cup i Aalborg (arr. DAF Aalborg) Invitationen er modtaget og lægges i Hundehuset tirsdag. Det forlyder at der løbes efter de fælles DAF-cup regler med seniorhundene opdelt efter erfaring (begynder, let øvet og øvet). DcH Støvring er inviteret. Vi vil gerne have flere foreninger med, så vi er flere til at skiftes til at være arrangører. Det ville være en god ide med et møde med Randers og Ålborg, hvor vi kunne aftale fælles regler og evt. ekstra klubber Fremtidsseminar (arr. DGI Midtj. ag.udvalg) Bestyrelsesmedlemmer og trænere fra foreninger i er inviteret til et møde, hvor fremtidens aktiviteter kan diskuteres. Jens og Maiken deltager Løvfaldstur (arr. Aktivitetsudvalget) Vi har ikke hørt noget om skovturen, men regner med at aktivitetsudvalget har styr på den Jule-klubmesterskab (arr. stævneudvalget) Der mangler folk til stævneudvalget (se pkt. 6) Træning på fremmed grund Maiken har aftalt med Aktiv Hundeskole og DcH Herning, at vi kan komme på besøg og træne på deres træningsplads efter forudgående aftale om tidspunkt. Tilbuddet er gensidigt. Førstehjælpskursus Inger kontakter Dyrlægerne Vestergade igen og undersøger muligheden for et kursus i januar eller februar Øvrige arrangementer: - DGI-turnering 3. del rally (arr. DGI Midtj.) - evt. sidst i nov. - Julefrokost Maiken og Marianne er arr. og finder en dato - Åbent agilitystævne er der ikke plads til i år. - 2 dg. klikkerintro Charlotte ved ikke om der bliver i år. - 2 halvdages videregående klikker evt. ikke i år (Charlotte) - Konkurrencepsykologi Inger har tilbudt at holde et kursus. - Konflikthåndtering intet nyt - Agility intet nyt. 5. Stopure Stævneudvalget foreslår at vi køber 2-3 nye stopure. Inger giver Ulla besked om at hun gerne må købe urene. 6. Udvalg Sponsorudvalget: Bent udtræder pr. 1/ Stævneudvalget: Martha udtræder pr. 1/ Inger laver opslag til Hundehuset. Trænerne bedes laver PR. 7. Lysanlæg, skur og P-plads Vi har fået landzonetilladelse til at udvide lysanlægget, opsætte nyt skur og etablere P-plads (PR i Ekstra-Posten d. 11/5). Høringsperioden: gik formodentlig ok, da vi intet har hørt. Allan

3 undersøger med kommunen om de har fået indvendinger. Der var enighed om at vi gerne vil have udvidet lysanlægget. På næste møde afsættes tid til at diskuteret tidsplan og økonomi, samt skur og P-plads. Vi har fået tilbudt at købe nogle lamper fra DcH Hadsund. Allan kontakter dem og hører nærmere omkring dette. Det ser dog umiddelbart ud til at vi kan købe nogle billigere og bedre selv. 8. Forhindringer og banen Indkøb af frontklipper Kan med fordel købes i år eller tidl. næste år, da de ofte er på tilbud nu. Vi har afsat penge på dette års budget. Der ligger en del tilbudsaviser i Hundehuset. Bent tager sig af dette. Tunnelholdere Vores tunnelholdere er ikke lovlige mere. De kan dog stadig benyttes midt på tunnellen. Det blev besluttet at købe 8 sandsækkeholdere à 400 kr., så vi har nok til DGI-turneringen d. 1/10. Bent bestiller sandsækkene. Disse kan også være gode at bruge til vinter, når jorden er frossen. Bedre opbevaring af redskaber i skuret Redskaberne ligger/står meget uordentligt. Der bør ryddes op og derefter holdes orden. Dette punkt tages op på næste trænermøde. Opmagasinering af teltene Teltene bør opmagasineres i Hundehuset, trods pladsmangel. De to røde telte bør ligger øverst. Opgaver til baneudvalget (Allan): - Ring til poserne (1 er i stykker kan købes hos Vonge) - Reparation af den gule pose plade er bestilt. - Flyv-ophæng er i stykker / faldet ned skal skrues fast. - Bord med elektronisk tidtagning ønske til Samarbejde med andre På de sidste træner- og bestyrelsesmøder blev det aftalt at etablere foreninger et samarbejde med andre foreninger omkring: 1. Træning på fremmed grund ok, se pkt Trænersparring / workshops 3. Fælles kurser sammen med andre lokalforeninger Vi har henvendt os til Aktiv Hundeskole og DcH Herning. Aktiv Hundeskole er interesserede. DcH Herning har nogle trænere, som netop har været på agilitykurser i Finland, men de har desværre for travlt til at videreformidle deres viden. Vi kunne med fordel lave et fælles møde, for at aftale nærmere ang. pkt Måske bliver pkt. diskuteret d. 5/10. Vi afventer dette. Pkt. tages op på næste bestyrelsesmøde. 10. Træneruddannelsen Følkursus Der er ikke et følkursus på vej i DGI-regi. Vi kunne selv lave et for egne føl, samt invitere føl/trænere fra andre foreninger. Kurset kunne indeholde racekendskab, hundesprog mm.

4 Handlingsplan fra sidste møde: - Listen over undervisningsemner revideres er sket - Andre foreninger kontaktes for at høre om de er interesserede i at være med, gerne som undervisere / arrangører se pkt Der kan evt. laves et idekatalog med emner og mulige undervisere, som kan bestilles af foreningerne 11. Visioner Visionerne blev kort gennemgået. Det blev besluttet at vi stadig skal have fokus på vore visioner, men at de fremover ikke vil blive revideret fast en gang om året. Vi har tidligere besluttet at nedskrive de øvelser, som trænes på hvalpe- og FH-holdet. Dette tages op på næste trænermøde. 12. Aktiviteter siden sidst Arrangementer siden sidst blev kort evalueret: Klikkertræning 1. del (arr. Charlotte) 7 trænere deltog. Godt kursus, hvor der både var plads til teori og praktisk træning med egne hunde Slalom 2. del (arr. Inger og Maiken) 11 deltog. Meget positiv evaluering fra deltagerne. Nyt kursus efterspørges. Evt. kunne man også tilbyde dette som trænerworkshop/kursus (se pkt. 10) Rallystævne (arr. Inger + DAF Randers) I alt 31 deltog (22 begyndere, 7 øvede og 2 eksperter). Heraf var de 14 vore medlemmer (12 begyndere og 2 øvede). Godt og afslappet stævne, hvor der var to baner i brug Foredrag på Hvinningdal Skole (Maiken og Inger) Maiken, Inger og Baloo holdt foredrag for ca. 50 børn fra kl. på Hvinningdal skole. Indhold: hvad kræver det at have hund, hvordan træner med den og hvordan møder man en hund korrekt. Børnene var meget engagerede. Der var en lærer tilstede, samt elevrådsformanden. Begge gav udtryk for at det havde været et godt arrangement Rallyintro (arr. Janni og Inger) 5 medlemmer deltog med hund. God dag, hvor deltagerne fik både teoretisk og praktisk viden om rally Løvspringsturen (arr. aktivitetsudvalget) God tur. Deltagerantal er ukendt DGI-turnering i rally 1. del (arr. DGI Midtj.) (Aflyst) Blev aflyst pga. for få tilmeldte. Skyldes evt. at starttidspunktet var for tidligt Ungdomsagility træning og stævne Blev aflyst pga. mangel på hjælpere DGI-turnering i agility 1. del i Ikast (arr. DGI Midtj.) Vi deltog med 40 hunde og vandt 1. del. I alt deltog 125 hunde.

5 04.06 DAF-cup hos DAF Randers Vi deltog med 22 hunde (4 begyndere, 11 let øvede, 2 øvede, 5 seniorer). Mærkelig klasse-inddeling, hvor alle seniorhunde løb en let øvet bane, og kun dystede mod andre seniorhunde. Vi genvandt pokalen. Da det er tredje gang i træk må vi derfor beholde den til ejendom mod at købe en ny. Vi har valgt ikke at beholde pokalen, men lade den vandre videre DGI-turnering i agility 2. del i Herning (arr. DGI Midtj.) Vi deltog igen med 40 hunde. I alt 137 hunde deltog. Herning løb fra os på deres hjemmebane og fører sammenlagt. Det øsregnede hele aftenen Spor (for trænere og bestyrelse) (arr. Charlotte) 5 førere og 6 hunde deltog. Foregik i Ulvedal Plantage. God dag med godt vejr, men der kunne godt have været flere med. Der kom nogle meget sene afbud DGI-turnering i rally 2. del (arr. DGI Midtj.) Vi deltog med 15 hunde (4 ultrabegyndere, 7 begyndere og 4 øvede). I alt 32 hunde deltog.vi fører samlet rallyturneringen. Der var en del diskussion om en af øvelserne, som vi havde misforstået Klikkertræning 2. del (arr. Charlotte) 5 trænere deltog. Igen et godt arrangement, hvor vi kom videre med klikkertræningen Klubmesterskabet (arr. stævneudvalget) 65 hunde deltog (3 hvalpe, 6 FH, 9 rally, 9 nybegyndere, 16 begyndere, 11 let øvede og 11 øvede). Godt arrangement. NB! Det blev besluttet at medlemmerne fremover stiller op på samme niveau som holdet, med mindre man løber i en højere klasse til konkurrence. Dette gælder både i agility og rally. Pt. er der kun en pokal til rally-øvet. Skal der evt. være en pokal til rallybegynder? Inger overvejer et pointsystem til en fælles rallypokal DGIs Landsmesterskaber Foregik i Hvalsø på Sjælland. Vi deltog med 7 hunde og førere. Hyggeligt arrangement. Kun to jyske hold deltog. Der var nogle funklasser, som vi aldrig har prøvet. Vi blev opfordret til at holde Landstræf i Træningsdag for Westiegruppen (arr. Susanne) Blev aflyst. 13. Orientering Nye agilityregler Der kom nye DGI-agilityregler i marts Flyvlængde for mellemhunde er nu cm. (før cm). Desuden er der tilføjet en specifikation af hvor længe før og efter fødsel, en tæve må deltage i stævner.

6 Oprykningspokaler Pokaler er bestilt hos Lisette: 4 let øvede (agility) og 5 øvede (3 rally, 2 agility). Besøg af andre foreninger - DAF Randers så på øvet agility - DcH Hvalpsund så på vores spring - Tollerklubben skulle se på rally, men kom aldrig Sporhunde på marken Nogle fremmede hundeførere har gået spor på markerne ved siden af træningspladsen. De har ikke spurgt om lov og tager ikke hensyn til dyr eller planter, så Karen har forbudt dem at anvende området. Godbidden Inger er blevet kontaktet af det Kongelige Bibliotek angående pligtaflevering (2 eksemplarer af hver udgave af bladet). Trykkeriet står for indleveringen pt. Tidligere udgaver er nok umulige at finde. Felttræning Allan har bygget nogle rammer til felttræning. De hænger i skuret. Dette punkt tages op på næste trænermøde. Mærkedage Bent er fyldt 60. Kaj har haft sølvbryllup Stinna og Mads er blevet gift og har fået en søn. 14. Tilføjede punkter 25 års jubilæum Næste år har vi 25 års jubilæum. Vi kunne f.eks. markere dette med et agilitystævner med funklasser, genoptryk af 1. udgave af Godbidden, en kuglepen med lys og logo eller lignende. Dette punkt tages op på næste møde. 15. Til trænermødet/udvalg Følgende punkter tages op på næste trænermøde: - Bedre opbevaring af redskaberne i skuret - Demonstration af feltrammer - Kurser/workshops - Hvalpe og FH - oversigt over træningsøvelser 16. Næste møde Mandag d. 14. november kl hos Marie - Vores 25 års jubilæum. - Diskussion af lysanlæg, skur og P-plads - Behandling af budget og handlingsplan Samarbejde med andre foreninger omkring kurser/workshops På hvert bestyrelsesmøde skal desuden afsættes tid til information/ status fra de forskellige udvalg. Info om opgaver (f.eks. indkøb, og reparationer) gives direkte til udvalgene, når der er behov for det. 17. Eventuelt Det blev diskuteret, hvilke opgaver ligger hos udvalgene og hvilke ligger hos bestyrelsen. Dette er beskrevet i Foreningshåndbogen.

7 Slut Referent Dagsorden udsendt Mødet sluttede kl (hvorefter der var kaffe).. Inger L. Drengsgaard 1. udgave d. 26/ Bilag vedlagt: Aktivitetskalender 2011 pr. 5/9 2011

8 Aktivitetskalender for DAF Silkeborg 2011 (revideret d ) Dato Kl. Aktiviteter 2011 Arrangør Man Man Man Tirs Tirs Ons Ons Tors Weekenden Man Bestyrelsesmøde Hos Maiken Generalforsamling samt foredrag om klikkertræning Medborgerhuset, Silkeborg Trænermøde I Hundehuset Slalom-træning (1. del) Leg med din hund / sjove tricks Bestyrelsesmøde Hos Charlotte Klikkertræning (1. del) (for trænere) Slalom-træning (2.del) 8.00 Rallystævne Foredrag om hunde På Hvinningdal Skole Rallyintro Løvspringstur v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven DGI-turneringen 1. del rally Hos DcH Viborg BLEV AFLYST Trænermøde I Hundehuset DGI-turneringen 1. del agility (17.30) Hos DcH Ikast 8.00 DAF-cup (8.30) Hos DAF Randers DGI-turneringen 2. del agility Hos DcH Herning 9.00 Spor (for trænere og bestyrelse) I Ulvedal Plantage DGI-turneringen 2. del rally (18.15) Hos DAF Silkeborg Klikkertræning (2. del) (for trænere) 8.45 Klubmesterskab forår (9.00) DGIs Landsmesterskab Hos Hvalsø Hundevenner, Sjælland Træningsdag for Westiegruppen BLEV AFLYST Bestyrelsesmøde Hos Inger Bestyrelsen Bestyrelsen Trænerudvalget Inger og Maiken Else og Inger Bestyrelsen Charlotte Inger og Maiken DAF Silkeborg DAF Randers Maiken og Inger Janni og Inger Aktivitetsudvalget DcH Viborg Trænerudvalget DcH Ikast DAF Randers DcH Herning Charlotte DAF Silkeborg Charlotte Stævneudvalget DGI Susanne Bestyrelsen

9 Tors Fre ?? Ons Aktiv Hundeskole træning på fremmed grund hos os Maiken Trænermøde Trænerudvalget I Hundehuset Trænings på fremmed grund Inger og Maiken Hos Aktiv Hundeskole, Thorning DGI-turneringen 3. del agility Hos DAF Silkeborg DAF Silkeborg DAF-cup DAF Aalborg Hos DAF Aalborg DGI-turnering 3. del - rally Løvfaldstur Aktivitetsudvalget v. Gurli, Himmelbjergvej 6, Gml. Laven Bestyrelsesmøde Bestyrelsen Julefrokost Jule-klubmesterskab på træningspladsen Stævneudvalget Der mangler datoer for Julefrokost 2 dg. Intro til klikkeren m. Charlotte (alle medlemmer inkl. trænere) 2 halvdags videregående klikkerkursus m. Charlotte (for trænere/alle?) 3 ag-kurser m. Sanne Ammtizbøll (trænere) Førstehjælp til hunde (evt. m. Marie Jakobsen / Sif) (alle medlemmer) Skandinavisk Dyrepark (se på ulve) (alle) Klubbladet Godbidden i 2011 Nummer: 1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 Deadline: Udgivelse: Noter: Indkaldelse til generalforsaml. Træningstider pr. april Træningstider pr. 1/8 Træningstider pr. 1/1 2012

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2014 d. 15.01.14 kl. 18.30 hos Jens Til stede: Formand

Læs mere

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt.

1. Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 01/2015 d. 29.01.15 blev godkendt. Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænerne - Hjemmesiden - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat fra bestyrelsesmøde nr. 02/2015 d. 08.04.15 kl. 18.30 hos Charlotte Til stede:

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Godbiddens redaktører - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 21.02.11 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede:

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise, Jan Werner og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 3. december 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene

Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Referat fra bestyrelsesmøde i VUIF mandag d. 17.1. 2011 Mødt: Rasmus, Mikael, Asbjørn, Hanne, Gitte L., Gitte T., Jakob, Mette, Hanne Lene Afbud: Ingen 1. Godkendelse af dagsorden og åben for tilføjelser:

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2015 2 Indholdsfortegnelse! Formanden byder velkommen 3 Så starter vi snart en ny tennissæson! 6 Husorden 9 Bryllup fødselsdage - fester

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund

P o t e n. Side 4 Formanden har ordet. Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet. Side 14 Sådan bliver du eftersøger. Side 19 Gul Hund P o t e n Side 4 Formanden har ordet Side 8 Aktivitetsudvalget har ordet Side 14 Sådan bliver du eftersøger Side 19 Gul Hund Side 20 Præsentation af trænerne Side 25 Årsplan 2015 Side 30 Træningstider

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

DCH Grindsted/Billund

DCH Grindsted/Billund DCH Grindsted/Billund Nr. 3 2015 Bestyrelse 2015 Formand Jacob Lykkegård Jensen Tlf.: 51 80 32 85 Mail: Formand@dch-grindsted-billund-dk Næstformand Thomas Præstegaard Tlf.: 40 51 75 02 Mail: praeste88@hotmail.com

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Horsens DCH Medlemsblad

Horsens DCH Medlemsblad Horsens DCH Medlemsblad Nr. 3 2012-38. årgang Lund Dyreklinik Dyrlæge Lars Preisler Silkeborgvej 156, Lund Tlf. 75 65 46 40 e-post: lasu@post11.tele.dk www.lund-dyreklinik.dk Kirurgisk og medicinsk behandling

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10

Referat for bestyrelsesmøde i Hellerup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Referat for bestyrelsesmøde i rup Kajakklub Torsdag d. 14/08-2008 kl. 19.00 22.10 Deltagere:, Flemming, og Frameldinger:,, og Ulla Sørger for mad: Ordstyrer: Flemming Godkendelse af referat: Ja Godkendelse

Læs mere

Om holdene i DcH Herning

Om holdene i DcH Herning Om holdene i DcH Herning Få svar på spørgsmål vedr. vores hold og tilmelding til disse BEMÆRK: Der arbejdes i øjeblikket på en omstrukturering af klubbens hold så der kan ske ændringer i løbet af 2014.

Læs mere

GO BIDDEN »INFOR M ATION« Bordingafdeling Klochsvej 29 A, 7441 Bording. Støt vore annoncører de støtter os! 53. udgave af

GO BIDDEN »INFOR M ATION« Bordingafdeling Klochsvej 29 A, 7441 Bording. Støt vore annoncører de støtter os! 53. udgave af »INFOR M ATION«53. udgave af GO BIDDEN Medlemsbladet for aktive hundefolk Forår 2011 Tjek også klubbens hjemmeside på www.dch-bording.dk Der finder du en masse oplysninger om klubben og siden bliver løbende

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk

Bestyrelsen. Formand. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.dk Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Stafetten (Iben)...6 Nyt fra KU...7 Nyt fra PU...9 Når uheldet er ude (indlæg Ilse)...10 Indbydelse til C A hundedag...12 Tak

Læs mere

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro.

Bestyrelsen. Formand Agilityudvalg. Eva Hansen Rævestien 14 8850 Bjerringbro Tlf.: 86 68 11 98. e-mail.: formand@dch-bjerringbro. DcH Bjerringbro Hund og fører 4 2009 Indhold Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Referat fra generalforsamling 2009...6 Eftersøgnings tjeneste...11 Referat fra generalforsamling

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3

Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling. Hunde-times. 33. årgang december 2013 Nr. 3 Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling Hunde-times 33. årgang december 2013 Nr. 3 STØT VORE ANNONCØRER - 2 Indholdsfortegnelse Formandens indlæg side 5 Lokalkonkurrance i Hadsund side 6 Side

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...

Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A... Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Nyt fra KU...8 Klubmestre Lydighed C B A...8 Regler for konkurrence betaling...9 Referat fra Generalforsamling...10

Læs mere