Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For"

Transkript

1 Mercantec s Kvalitets Manual I henhold til SBC 244 For 0

2 Indholdsfortegnelse: Emne. Indhold. Side. Indholdsfortegnelse: 1-2 Fordeling af er 3 Emnediagram 4 Strategi: Formålet med kvalitetssystemet. 5 Beskrivelse af kvalitetssystemet. Strategi: Afvigelsesregistrering samt 6 forebyggende/korrigerende handlinger. Licensudvidelse. Kommunikation. Strategi: Habilitet 7-8 Betalingsadvis (Tro- & Love erklæring ) Ressourcer: Organisationsplan 9 Ressourceplan. Ressourcer: Ansvar og beføjelser Evaluering: Ledelses evaluering 12 Tilmelding: Grov visitation 13 Introduktion: Introduktion ved opstart af nye elever 14 Klagebehandling: Klage og appelmulighed Mercantec s klagegang. Klage og appelskema. Behandling af klagesag Visitation: Visitationsemner 19 Visitation: Visitation af svejsere til åbent svejseværksted Forudsætninger og rammer Adgangskrav Skolecertificering Visitation: Ansøgning om svejsepas og 1. gangs 23 certifikat Visitation: Ansøgning om yderligere 24 svejsecertifikater Visitation: Ansøgning om fornyelse af 25 skolecertifikater Undervisning: Undervisningen tilrettelæggelse 26 Test/prøve: Oversigt over test og prøver 27 Test/prøve: Eksaminering af svejsere 28 1

3 Test/prøve: Jobkundskab 29 Test/prøve Teoretisk eksamen Test/prøve Praktisk eksamen Test/prøve Slibning af svejseprøver 37 Test/prøve Mærkning af svejseprøver 38 Adm. rutiner Dokumentstyring Udformning af dokumenter Skemaer Adm. rutiner Revideringsoversigt 42 Adm. rutiner Registrering og arkivering 43 Adm. rutiner Indberetninger/bevillinger 44 Adm. rutiner Udstedelse af svejsepas og certifikat Adm. rutiner Officielle og lokale formularer Indkøb Prøvevirksomheder Indkøb af prøveemner og tilsatsmaterialer Modtagelse af indkøbte prøveemner og tilsatsmaterialer. Opbevaring af prøveemner og tilsatsmaterialer. Udlevering af prøveemner og tilsatsmaterialer. Opbevaring af certificerings prøveemner. Modtagelse og afsendelse af prøveemner til prøvevirksomhed. Indkøb Bestillingsseddel til Force Technology 52 Indkøb Tjekliste for genfinding (værkstedsplan) 53 (med som et eksempel) Afvigelser Afvigelsesrapport. 54 Aktivitetsbeskrivelse. Instruktion. Afvigelser Afvigelses rapport. 55 Afvigelser Opfølgningsoversigt af 56 afvigelsesregistrering. Vedligehold Vedligehold 57 Aktivitetsbeskrivelse Vedligehold Vedligehold 58 Maskinkort. (med som eksempel) Audit Intern Audit Ekstern Audit Audit Overordnet plan for intern Audit 61 2

4 Fordeling af kvalitetsmanualer: Godkendte kvalitetsmanualer er fordelt på følgende personel: På Mercantec hjemmeside er den til en hver tid gældende opdaterede kvalitetsmanual tilgængelig. Stedfortræder opdaterer sig via skolens hjemmeside, svejsekoordinator informerer stedfortræder, via mail, om ændringer. Svejsekoordinator sikrer at der altid forefindes en opdateret papirudgave af kvalitetsmanualen hos følgende. Bruger nr. 1. Svejsekoordinator 2. PED godkendende virksomhed 3. Svejsepassekretariatet (SP16) 3

5 Emnediagram: Strategi Side 5-8 Ressourcer Side 9-11 Evaluering Side 12 Tilmelding Side 13 Introduktion Side 14 Visitation Side Undervisning Side 26 Test/prøve Side Adm. Rutiner Side Indkøb Side Afvigelser Side Vedligehold Side Audit Side

6 Formålet med kvalitetssystemet: Hovedformålet for Metalcraft`s svejseafdeling på Mercantec, er at udbyde uddannelser inden for svejseområdet med det formål: at leve op til kundernes krav og forventninger at forbedre og sikre kvaliteten af det samlede kursusudbud at udbyde eksaminering/certificering inden for svejseområdet Beskrivelse af kvalitetssystemet: en er udarbejdet af Metalcraft ved Mercantec for at indfri ovenstående formål samt sikre, at Metalcraft`s forskellige funktioner og aktiviteter udgør en samlet helhed. Det primære er en professionel undervisning af en høj og ensartet standard. De retningslinier, der er angivet i SBC 244 er implementeret i afdelingen, og procedurerne gælder for alle ansatte i afdelingen. Kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at Metalcraft`s forskellige funktioner og aktiviteter inden for svejseområdet udgør en samlet helhed. For at sikre dette har vi udarbejdet retningslinier for de forskellige områder, således at vi har et effektivt system samt en kontinuerlig udvikling af dette. Kvalitetsstyringssystemet skal ligeledes medvirke til at øge medarbejdernes forståelse for og accept af systemet. Kvalitetsstyringssystemet omfatter kun de beskrevne funktioner. Alle implicerede i efteruddannelsen er ansvarlige for, at alle procedurerne efterleves i praksis. Regelmæssig revision skal sikre, at systemet bliver korrekt anvendt samt kontinuerligt vedligeholdt og forbedret 5

7 Afvigelsesregistreringer samt forbyggende/korrigerende handlinger: Alle konstaterede afvigelser i forhold til de beskrevne procedurer skal registreres uanset årsagen til afvigelsen. Alle implicerede medarbejder er ansvarlig for at udfylde en afvigelsesrapport, såfremt de har konstateret en afvigelse. Med udgangspunkt i interne afvigelsesregistreringer, ledelsens evaluering, eksterne auditresultater og afvigelsesrapporter (side 55), samt evt. klage- og appelsager (side 17), vil der blive foretaget en årsagsanalyse. Årsagsanalysen kan resultere i, at der iværksættes, enten en forebyggende eller en korrigerende handling. Forebyggende handling: Korrigerende handling Afvigelserne er endnu ikke opstået, men muligheder herfor foreligger Afvigelsen er konstateret og den evt. konstaterede årsag til afvigelsen skal korrigeres dvs. fejlen skal rettes, således at vi fremover undgår gentagelser. Licensudvidelse: De nuværende certificeringslicenser i henhold til SBC 244 omfatter følgende: For Stål Materialegruppe: 1.1, 1.3, 5.1, 8.1 Svejseprocesser: 111, 135, 136, 138, 141, 311 For Aluminium Materialegruppe: 23 Svejseprocesser: 131, 141 Ved en evt. licensudvidelse vil skolen indsende ansøgning herom til SP sekretariatet. Kommunikation: Uddannelseslederen er ansvarlig for den nødvendige kommunikation omkring drift og styring af kvalitetsmanualen. Uddannelseslederen indkalder til ad-hoc-møder efter behov. 6

8 Habilitet: At sikre at eksaminatorerne ikke er inhabile i forbindelse med praktisk og teoretisk certificering. Aktivitetsbeskrivelse Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den konkrete kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. I forbindelse med praktiskeksamen skal eksaminator udfylde tro og love erklæringen (side 8). Kursusplaner Der henvises til FKB (fælles kompetencebeskrivelse) 2650 Svejsning og termisk skæring i metal, der findes på: 7

9 Betalingsadvis: Kursist nr. Navn. Adresse. Post nr. / By Sv. Certi. Nr. Cpr.nr. Kursus nr. Nyt pas Har pas Ansøgning om svejsepas (husk underskrift) Arbejdegivererklæring/er. Svendebrev (Kopi) Foto. Underskrift på stamkort (ny) Pris. Pris. Kopi af pas. Skolecertifikat PED. Certifikat Kopi af certifikat til fornyelse af af certifikat. Betaling af certifikatgebyret foregår i lokale C20 Information/kassen ved hovedindgangen. Kvittering for betaling skal fremvises inden de verificerede certificeringsmaterialer kan udleveres af eksaminator. Konto nr Kvittering for betaling : Dato: Dato Kursusstart: Slut dato: Tro og love erklæring: Ved certifikatprøvning erklærer eksaminatoren på tro og love, at eksaminatoren ikke har undervist eksaminanden i kursusperioden eller successive sammenhængende kursusperioder Sign. Eksaminatoren Dato: 8

10 Organisationsplan: Ledelse Uddannelsesleder Sven Hermann Salg Poul Erik Sørensen Uddannelsessekretær Camilla Truelsen Hvam Svejsekoordinator Bjarne Vestergaard Bajlum Stedfortræder Bjarne Skov Pedersen Eksaminator Bjarne Bajlum Mercantec Bjarne Skov Pedersen Underviser Brian Graugaard Ole Bent Sørensen Bjarne Vestergaard Bajlum Intern Auditor Ole B Madsen Ressourceplan: Personale Uddannelse Bjarne Skov Pedersen EWT nr DK Bjarne Bajlum IWS nr Undervisere Svejsere procesopdelt i TIG, MIG, MAG, GAS og Elektroder,. 9

11 Ansvar og beføjelser: Ansvar Beføjelser Ledelsen Strategi (politikker og mål) Ressourcer Evaluering Uddannelsesleder SBC 244`s bestemmelser er kendt og efterleves. Justering af ressourceplan iflg. ledelsens udmelding. Procedurer jf. procesdiagram bliver vedligeholdt og overholdt. At personalet besidder den for opgaven relevante uddannelse. Behandling af afvigelsesrapporter Eksterne og Interne Audit. Habilitet Klage og appelmuligheder Tilmelding af kursister Justering af personale iflg. ledelsens udmelding. Opstille udviklingsplaner for den enkelte medarbejder. Indføre korrigerende handlinger ud fra intern og ekstern audit samt afvigelsesrapporter. Udføre, - jævnfør Objektivt vurderer alternativt at sende klage videre. Den administrative funktion Iflg. gældende procedure. Grov Visitation Kursusbeviser Indberetning til diverse instanser Registrering og arkivering Optage afvigelsesrapporter Kan godkende kursister iflg. regelsæt Udarbejder Udføre og underskrive på vegne af Mercantec. At udføre Forpligtigelse. 10

12 Ansvar og beføjelser: Ansvar Beføjelser Svejsekoordinator Personale mappe ens dokumentstyring. Evt. eksterne eksaminatorer gøres bekendt med Indhold og ændringer i kvalitetsmanual. Interne audit Ansøgning om svejsepas og 1. gangs certifikat. Ansøgning om fornyelse af certifikat. Udstedelse af svejsepas og certifikater. Registrering og arkivering Optage afvigelsesrapporter. Indkøb af driftsmateriale Vedligehold og kontrol af maskiner Håndtering af kalibrering Udarbejder og afslutter værkstedsplan Opdateres med relevante uddannelser. Udfører beslutninger fra ledelsens evaluering samt korrektion af alt niveau 3 materiale. At udføre. (Evt. ændringer fremsendes løbende) Gennemføre planlagt intern audit. Godkende eller afvise kursister. Godkende eller afvise kursister. Underskriver på Mercantec`s vegne. At udføre. Forpligtelse. Indkøber og underskriver iflg. beskrivelse på Mercantec`s vegne. Iflg. beskrivelse Iflg. Beskrivelse At udføre Eksaminator Eksaminering af svejsere (P + T) Slibning af svejseprøver Mærkning af svejseprøver. Optage afvigelsesrapporter At udføre iflg. regelsæt At udføre iflg. regelsæt At udføre iflg. regelsæt Forpligtelse. Underviser Visitation til åbent værksted At overholde alle procedurer i kvalitetsmanualen Optage afvigelsesrapporter Vedligehold og kontrol af udstyr Arbejdspladsens udrustning Visitere i forhold til DS 322 pkt, 4,4,1 og 4,4,2 samt tabel1-6 under pkt. 4.5 og uddannelsesplan Forpligtiget Forpligtelse Forpligtelse Forpligtelse 11

13 Ledelsens evaluering: Der afholdes minimum 1 møde pr. år, samt efter audit (side 59,60), hvor følgende deltager: Uddannelseschef Uddannelsesleder Svejsekoordinator Den ansvarlige skal sikre sig, at relevant dokumentation er til stede. Uddannelsesleder indkalder til mødet og udsender dagsorden. Mødereferat udsendes til samtlige personer i.flg. organisationsplan. Dagsorden 1. Godkendelse af sidste mødereferat/opfølgning på aktiviteter fra sidste møde. Ansvarlig Uddannelseschef 2. Gennemgang af interne afvigelsesrapporter. Uddannelsesleder 3. Gennemgang af evt. eksterne afvigelsesrapporter/auditrapporter fra P-16 eller fra Force Certification Uddannelsesleder 4. Gennemgang af evt. afslag fra P16 eller fra Force Certification på ændringer i en Uddannelsesleder 5. Status på kvalitetsstyringssystemet Stærke/svage sider Har systemet et passende omfang (udviklingsmuligheder) Efterleves systemet i praksis 6. Eventuelt Uddannelseschef - 12

14 Grov visitation: Ny kursist fra JC Hjemtagelse af købskontrakt Ansøgning om adgang Godtgørelsesskema Fornyelse af købskontrakt Grov Visitation Ny kursist fra A- kassen (6 ugers) Ansøgning om adgang Bevilling fra A-kasse Kursist i job Kompetence givende uddannelse Certifikat Fornyelse af certifikat. Ansøgning om adgang. Bevilling fra A-kasse. Brugerbetaling på AMU- kurser. Der foretages yderlige visitation på kursister JC: Jobcenter 13

15 Introduktion ved opstart af nye elever: Introduktion til undervisning i Åbent værksted konceptet. Introduktion af uge skemaer. Mødetider / Pause tider. Værktøjsbokse. Korrektion af værksteds plan. Oplysning vedr. Klage og appelmulighed. 26. ( Hvis kursisten ikke har 26, tilmelding til førstkommende kursus) SBC

16 Klage og appelmulighed: Ved kursusstart oplyses kursisten om skolens procedure for appel og klageret. Såfremt kursisten udtrykker utilfredshed med skolens afgørelse vedrørende kursus/ eksamineringens forløb og/eller resultat, skal klage og appelskema (side 17). udleveres. Skolen behandler klager jfr. Mercantec s klagegang og udarbejder Behandling af klagesag (side 18) 15

17 Mercantec`s klagegang: Klager Klager skal naturligvis undgås. Derfor er det vigtigt at prioritere behandlingen af optræk til klager - f.eks. mundtlige henvendelser om utilfredsstillende forhold. Kun skriftlige og underskrevne henvendelser betragtes som egentlige klager herunder naturligvis også mail henvendelser. Mundtlige henvendelser betragtes som indsigelser, der indleder dialogen. Henvendelsen kan stiles til lederen/chefen for den afdeling, hvor fejlen/uheldet er indtruffet - skriftlige henvendelser kan også sendes til skolens postadresse. En skriftlig klage skal altid tilgå Sekretariatet. Her arkiveres den, og sendes videre til den ansvarlige uddannelseschef samt evt. uddannelsesleder. Skolens direktør får kopi af alle skriftlige klager. Under sagsbehandlingen bør der indhentes skriftlige udtalelser fra den person klagen vedrører, og fra andre personer som måtte være omtalt i klagen. Den ansvarlige for en klagebehandling, er også ansvarlig for at informere den der klager, om resultatet af sagsbehandlingen. Det skal som udgangspunkt ske skriftligt, og sagsakterne skal vedlægges en kopi af svaret. Også her får skolens direktør en kopi. Sagsbehandlingen må normalt ikke tage mere end to uger. Klage og appelskema (side 17) kan rekvireres hos Svejsekoordinatoren 16

18 Klage og appelskema: Navn: Adresse: By: CPR-nr.: Kursusnr.: Kursusperiode: Klageårsag Klage dato og underskrift Modtage dato og underskrift 17

19 Behandling af klagesag: Færdig behandlet Dato og Underskrift 18

20 Visitationsemner: Visitation til åbent værksted. Ansøgning om svejsepas. Yderligere svejsecertifikater. Ansøgning om fornyelse af certifikat. 19

21 Visitation af svejsekursister til åbent værksted: Forudsætninger og rammer Uddannelsen omfatter undervisning hvor deltagerne med samme lærer/lærere deltager i samme lokale på forskellige kompetencegivende uddannelser inden for området og i nogle tilfælde på forskellige trin af samme kompetencegivende uddannelse. Deltagerne kan optages successivt, når der er ledige pladser. Uddannelsesstedet kan afkorte uddannelsens varighed. Uddannelsen afsluttes når den enkelte deltager har opfyldt uddannelsesplanens mål. Adgangskrav Der skal foretages en indledende visitation, iht. DS 322 pkt og 4.4.2, samt praktisk og teoretisk, iht. pkt. 4.5, tabel 1-6, som danner grundlag for elevens indplacering, fastlæggelsen af undervisningens indhold, således at målene for og med uddannelsen nås. 20

22 Skolecertificering. Indledende visitaion For deltagerne der har kvalifikationer mindst svarende til adgangsbetingelserne Uddannelsesbevis eller gyldigt certifikat i svejseprocessen Direkte ind på uddannelsen For deltagerne der ikke har kvalifikationer svarende til adgangsbetingelserne Der skal foretages en indledende visitation som danner grundlag for fastlæggelse af undervisningens indhold, så målene for uddannelsen nås.(side 22) Smalt certifikat Der aflægges prøver, der svarer til de underliggende kursusuddannelsesmål. Karakter B(C) Kantsøm FW. tabel 1. FW. pos. PB Plade BW. tabel 3. BW. pos. PA Rør BW. tabel 5. BW. Plade pos. PF-PA Praktisk Prøve Bredt certifikat Der aflægges prøver, der svarer til de underliggende kursusuddannelsesmål. Karakter B(C) Kantsøm FW. tabel 2. FW. Plade-Plade pos. PF Plade BW. tabel 4. BW. pos. PF-PA Rør BW. tabel 6. BW. Plade pos. PA-PC-PF-PE Bestået Direkte ind på uddannelsen. Ved ikke beståelse af prøvningen Rykker deltageren tilbage til første kursus i kursusrækken Ved fornyelse af certifikater vil uddannelseslængden være individuelt tilpasset. Ved generhvervelse af ikke gyldige certifikater gennemføres den praktiske og teoretiske visitation iht. DS 322 pkt. 4.5 tabel

23 Mig Alu, Mag og Lysbuesvejsning VISITATION Mig, Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 1 VISITATION Mig, Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2 og 3 VISITATION Mag og Lysbuesvejsning Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2, 4 og 5 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Tig og Tig Alu - svejsning VISITATION Tig og Tig Alu VISITATION Tig og Tig Alu Tig VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 1 Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2. Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 2, 3 og 5. Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Del 1 Del 2 Gas - svejsning VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 3 VISITATION Visitation har fundet sted Iht. DS 322 pkt.4.5, tabel 3 og 5 GAS Del 1 Del 2 22

24 Ansøgning om svejsepas og 1. gangs certifikat: 1. Kursisten skal vedlægge ansøgningen, kopi af følgende dokumenter: arbejdsgivererklæring evt. svendebrev tidligere erhvervede relevante uddannelsesbeviser et vellignende foto med CPR-nr. på bagsiden Kursist Ansøg. m/bilag Svejsekoordinator Kontrol 2. Svejsekoordinator kontrollerer, om ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt og bedømmer, om kursisten opfylder adgangsbetingelserne i DS 322 og dermed kan godkendes eller skal afvises. Afvisning af kursister foretages i samråd mellem kursist, kursusadministration, svejsekoordinator, faglærer og Uddannelsesleder. Afviste kursister skal tilbydes anden form for uddannelse. Godkendelse Ansøgning Afslag 3. Hvis kursisten bliver godkendt underskriver svejsekoordinator ansøgningsskemaet. 4. Kursisten underskriver stamkort, får udleveret betalingsadvis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursus nummer. 5. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Stamkort Bet. advis Betaling Stamkort Bet. advis Kontrol af betaling 6. Regning kommer fra SP. Sekretariatet en gang pr. mdr. 23

25 Ansøgning af yderligere svejsecertifikater: 1. Kursisten fremviser sit svejsepas til svejsekoordinatoren, der tager kopi af stamkortet som dokumentation. 2. Kursisten får udleveret betalingsavis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursusnummer. 3. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Kursist Svejsepas Betalingsadvis Svejsekoordinator Kopiering af svejsepas 4. Regning kommer fra SP. Sekretariatet en gang pr. mdr. Betaling Kontrol af betaling 24

26 Ansøgning om fornyelse af skolecertifikat: Fornyelsen af certifikatet sker ved gennemførelse af en praktisk demonstration af jobkundskab og obligatoriske prøve. Fornyelsen skal foretages inden det oprindelige certifikat udløber, og inden for det oprindelige certifikats gyldighedsområde. Ved fornyelsen tillades kun ændringer af parametre der indgår i tabel 4, 5 og 6 i DS/EN for stål henholdsvis tabel 3,4 og 5 i DS EN ISO for Aluminium. Øvrige svejseparametre skal være identiske med det oprindelige certifikat. 1. Fornyelsen kan kun igangsættes, når kursisten har afleveret et gyldigt certifikat og svejsepas Kursist Svejsekoordinator til svejsekoordinatoren. Certifikat 2. Kursisten informeres om, at certifikatet inddrages, såfremt fornyelsen ikke bestås. Svejsepas Info. om evt. inddragelse af certifikat 3. Kursisten får udleveret betalings advis (side 8) påført betalingsbeløb, navn, adresse, CPR-nr. og kursusnummer. Betalings advis 4. Kursisten skal fremvise dokumentation for betaling til eksaminator inden udlevering af materialer og efterfølgende eksaminering kan påbegyndes. Betaling Kontrol af betaling 5. A. Hvis kursisten består den praktiske demonstration af jobkundskab og obligatoriske prøve tilbageleveres det gyldige certifikat til brug for kursisten, indtil det nye certifikat er udstedt. B. Hvis kursisten ikke består den praktiske demonstration af jobkunskab og obligatoriske prøve fremsender svejsekoordinatoren det afleverede certifikat til SPsekretariatet påtegnet annulleret. Oprindeligt certifikat Nyt certifikat SP- Bestået Certifikat annulleres Ikke bestået 25

27 Undervisningens tilrettelæggelse: Den enkelte faglærer sikrer, at undervisningen gennemføres efter den sidst godkendte uddannelsesmål. Det er tillige faglærerens ansvar, at lokaler, udstyr og undervisningsmaterialer er i orden ved kursusstart, samt at sørge for oprydning før og efter undervisning. Den enkelte faglærer sikrer, at kursusmateriale til den teoretiske og praktiske undervisning forefindes og er i overensstemmelse med uddannelsens mål. 26

28 Oversigt over Test/prøver: Eksaminering af svejser Praktisk eksaminering Teoretisk eksaminering Slibning af svejseprøver Mærkning af svejseprøver 27

29 Eksaminering af svejsere: Formål At sikre en systematisk fremgangsmåde i forbindelse med afholdelse af eksamen i henhold til bestemmelserne i SBC 244. Proceduren gælder for alle eksaminationer i forbindelse med erhvervelse af svejsepas/certifikater. Password til P16 elektroniske database (WPS online) Svejsekoordinator, stedfortrædere og eksaminatorer er brugere af det tildelte password fra P16 Aktivitetsbeskrivelse For at kunne bestå eksamen (nyerhvervelse af certificat) skal eksaminanden udføre en praktisk demonstration af jobkundskab (side 29) og bestå de praktiske prøver samt den teoretiske prøve. Rækkefølgen af eksamen vil være således at, først afholdes den teoretiske prøve og derefter de praktiske prøver. Eventuelle omprøver skal afholdes inden for kursusperioden. For at opnå fornyelse af certifikat(er) skal eksaminanden gennemføre en praktisk demonstration af jobkundskab (side 29) og bestå den obligatoriske prøve. Når kursisten har gennemført den/de praktiske prøver, og den teoretiske prøve er rettet og bestået, sørger svejsekoordinatoren for, at de praktiske prøver gennemgår de undersøgelser, der er beskrevet i DS 322, DS/EN 287-1eller DS/EN ISO Prøvningsvirksomhederne skal være anvist af P16. Uautoriseret hjælp ved prøveaflæggelse Ved såvel lodtrækningsprøve, obligatoriske prøve og teoretisk prøve, skal eksaminator sikre, at hverken skolens lærere eller andre personer vejleder eller assisterer ved udførelsen af prøverne. Ved den teoretiske prøve er det dog tilladt at give hjælp ved læsevanskeligheder, som beskrevet (side 31pkt. 3) Såfremt eksaminanden har fået uautoriseret hjælp, skal eksamen afbrydes, og eksaminanden påbegynder sin omprøve. I gentagelses tilfælde bortvises både eksaminand og hjælper. Der skal udfyldes afvigelsesrapport og udleveres klage- og appelskema. 28

30 Jobkundskab: Navn: Cpr. nr. Kursuskode: (1) Har kursisten bestået et sikkerheds- og miljøkursus ( 26)? ACC (2) Kan kursisten forstå og følge svejseprocedurespecifikationer.? (3) Kan kursisten indstille svejseudstyret i overensstemmelse med specifikationer.? (4) Kan kursisten bedømme egne svejsninger efter gældende specifikationer.? (5) Kan kursisten redegøre for gyldighedsområde for eget certifikat.? (6) Svejseprøver er udført iht. DS 322 pkt. 4.5 tabellerne 1-6 Sign. Eksaminator 29

31 Teoretisk eksaminering: Formål At sikre en systematisk fremgangsmåde i forbindelse med teoretisk eksamen i henhold til bestemmelserne i SBC 244. Aktivitetsbeskrivelse Den teoretiske prøve skal overvåges af eksaminator i hele dens længde. Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den teoretiske kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. Umiddelbart inden eksamen påbegyndes, hænges der skilt med teksten EKSAMEN på døren. 30

32 Teoretisk eksamen 1. Der udtrækkes 50 tilfældigt udvalgte flervalgsspørgsmål fra P16-udvalgets elektroniske database. Ansvarlig Eksaminator a. Den ansvarlige påfører svejsecertifikatnummer, samt sikrer, at spørgsmålene ikke er tilgængelige efter udtræk fra databasen og indtil eksamen påbegyndes. b. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. 2. Der må højst gives 60 minutter til besvarelsen. Eksaminator Der må ikke anvendes nogen form for hjælpemidler, notater o.l. udover de til enhver tid gældende standarder. De svejsestandarder der må benyttes til prøven skal udleveres af skolen og skal være uden notater og anmærkninger. (Opbevares i aflåst skab). 3. Eksaminator skal sikre, at kursisterne under eksamen ikke får hjælp eller vejledning fra andre til besvarelsen. Eksaminator Ved læsevanskeligheder er det dog tilladt at en ikkesvejsekyndig person/tolk oplæser spørgsmålene for kursisten. Kursisten skal dog selv foretage afkrydsning af svaret. 4. Når kursisten tilkendegiver, at besvarelsen er afsluttet, dog senest inden for den fastsatte tid, indsamler eksaminator besvarelsen. 5. Eksaminator bedømmer besvarelsen i henhold til P16- udvalgets godkendte facitliste. Kursisten har bestået eksamen, såfremt 80% af besvarelsen er korrekt, svarende til 40 rigtige besvarelser. Eksaminatoren påfører initialer for godkendelse. 6. De respektive besvarelser incl. Bilag opbevares i mapper i aflåst skab på Svejsekoordinatorens kontor i 8 uger hvorefter de destrueres. Eksaminator Eksaminator Svejse koordinatoren 31

33 Såfremt kursisten ikke består eksamen, men har afleveret en besvarelse der er mere end 50% korrekt, tillades en omprøve. Ved en besvarelse der er mindre end 50% korrekt, skal kursisten modtage yderligere undervisning, inden han kan indstilles til ny eksamen. Omprøven foretages under de samme betingelser, som den oprindelige teoretiske eksamen. Omprøve ved teoretisk eksamen Ansvarlig Der udtrækkes 50 nye spørgsmål fra P 16-udvalgets elektroniske database. Kursisten skal besvare disse uden yderligere undervisning. Kursisten har bestået eksamen, såfremt 80% af besvarelsen er korrekt, svarende til 40 rigtige besvarelser. Eksaminatoren påføre initialer for godkendelse Består kursisten ikke omprøven, skal eksaminator stoppe hele eksaminationen. De respektive besvarelser incl. Bilag opbevares i mapper i aflåst skab på Svejsekoordinatorens kontor i 8 uger hvorefter de destrueres. Eksaminator Eksaminator Svejsekoordinatoren 32

34 Praktisk eksaminering: Aktivitetsbeskrivelse Eksaminator sikrer sig, at det relevante udstyr og materialer er til stede inden eksaminering kan påbegyndes - f.eks. at svejsemaskiner til den relevante proces forefindes og er i brugbar stand. Ved den praktiske prøve skal eksaminator stikprøvevis overvåge hver enkelt eksaminands udførelse af svejseprøverne. Eksaminator må ikke have medvirket ved uddannelsen af kursisten i den konkrete kursusperiode eller efterfølgende sammenhængende kursusperioder. Praktisk eksamen består af en lodtrækningsprøve samt en obligatorisk prøve. Kursisten må først starte på den obligatoriske prøve, når lodtrækningsprøven er visuelt godkendt. Ved begge typer af prøver kan eksaminator og/eller svejsekoordinator stoppe prøveaflæggelsen i følgende tilfælde: Hvis svejsebetingelserne ikke er korrekte. Hvis det fremgår, at kursisten ikke har den tekniske kompetence til at opnå det krævede niveau Hvis kursisten i væsentlig grad bruger mere tid på udførelsen af prøven end den normale produktionstid for tilsvarende arbejde. Hvis kursisten modtager uautoriseret hjælp. Udlevering af prøveresultater til eksaminanden Hvis lodtrækningsprøven ikke kan godkendes, oplyser svejse koordinator ikke resultatet af den obligatoriske prøve til kursisten, indtil der er lavet omprøve af lodtrækningsprøven. Såfremt omprøven bedømmes; ikke godkendt, udfører prøvningsvirksomheden ikke de aftalte prøver på den obligatoriske prøve. 33

35 Lodtrækningsprøven Ansvarlig Umiddelbart inden eksaminering påbegyndes, foretages der en lodtrækning mellem de valgmuligheder af praktiske prøver, der er knyttet til den pågældende certifikattype. a. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. b. Lodtrækningen sker mellem de valgmuligheder af praktiske prøver, der er knyttet til den pågældende certifikattype. Lodtrækningen til prøveemnerne gennemføres holdvis, således at eksaminanderne på samme hold gennemgår de samme prøver. Efter lodtrækningen foretages følgende: a. De relevante og godkendte svejseprocedurespecifikationer, (pwps er) udvælges fra WPS online. b. Prøveemnerne mærkes som beskrevet (side 38) Kursisterne anvises relevante arbejdspladser. De nødvendige tilsatsmaterialer, svejseprocedurespecifikationer (pwps er) eller svejsevejledning og prøveemner udleveres. Eksaminator Eksaminator Eksaminator 4. Når kursisten har op hæftet prøveemnet og sat prøven i den krævede svejseposition, skal følgende kontrolleres og godkendes: mærkninger (eksaminatorens opmærkning) hæftninger fugegeometri svejseposition (ved rørprøver mærkes svejseprøvens toppunkt) Herefter starter prøveaflæggelsen. Svejseprøven skal flyttes i forbindelse med slibning som beskrevet side 37. Eksaminator 5. Når kursisten vurderer, at prøveemnet er færdigbearbejdet og visuel acceptabel i. h. t. gældende standard, afleveres den til eksaminator. Eksaminator 34

36 6. Eksaminator foretager en visuel kontrol i henhold til uddannelsesplan under punktet Udstedelse af skolecertifikat : a. Kan prøveemnet ikke godkendes, har eksaminanden ret til at aflægge en omprøve. b. Såfremt omprøven heller ikke kan godkendes, stoppes eksaminationen. c. Kan prøveemnet godkendes, mærker eksaminator det med sit mærke, samt udfylder Blanket (Visuel kontrol af lodtrækningsprøver). d. Såfremt eksaminators visuelle kontrol giver anledning til det, skal prøverne suppleres med yderligere kontrol hos prøvningsvirksomhed. Eksaminator 35

37 Obligatorisk prøve 1. Lodtrækningsprøven skal være visuelt godkendt, inden den obligatoriske prøve kan påbegyndes. Ansvarlig Eksaminator a. Kursisten instrueres i SBC 244 s regler vedrørende eksamen. 2. Herefter foretages følgende: Eksaminator a. De nødvendige tilsatsmaterialer, svejseprocedurespecifikationer (pwps er) og prøveemner udleveres. b. Prøveemnerne mærkes som beskrevet (side 38) 3. Når kursisten har ophæftet prøveemnet og indstillet prøven i den krævede svejseposition, kontrolleres og godkendes følgende: Eksaminator mærkninger (eksaminatorens opmærkning) hæftninger fugegeometri svejseposition (ved rørprøver mærkes svejseprøvens toppunkt) Når det er sket, starter prøveaflæggelsen. Svejseprøven skal flyttes i forbindelse med slibning som beskrevet (side 37). 4. Når kursisten vurderer, at prøveemnet er færdigbearbejdet og visuel acceptabel i.h.t gældende standard afleveres den til eksaminator, som foretager en visuel kontrol. 5. Eksaminator mærker prøven samt udfylder bestillingsseddel til prøvning (side52) og frigiver dermed til videre kontrol ved en af P16 s anviste prøvningsvirksomheder (side 49). 6. Svejseprøverne vil efter bedømmelsen blive opbevaret i Metalcraft`s efteruddannelse i aflåste kasser i mindst 8 uger. Eksaminator Eksaminator Svejsekoordinator Omprøve ved lodtrækningsprøven/obligatorisk prøve 1. Omprøven foretages under de samme betingelser som ved den første prøve. 2. Der må kun foretages én omprøve af hver type, dvs. en omprøve af lodtrækningsprøven og en omprøve af den obligatoriske prøve. Ansvarlig Eksaminator Eksaminator 36

38 Slibning af svejseprøver: Formål At sikre at prøveemnerne genopsættes i den korrekte position under slibning og at emnet opspændes i den korrekte position når svejsningen genoptages efter endt slibning. Aktivitetsbeskrivelse 1. Svejseemner må ikke flyttes fra svejsekabine til sliberum og tilbage uden det sker under overvågning af eksaminator 2. Emnet nedtages og opspændes i den krævede position i dertil indrettet sliberum. 3. Herefter foretages den nødvendige slibning. 4. Når slibningen er afsluttet, opspændes emnet igen i svejsekabinen i den korrekte position og svejsningen fortsættes. 5. Slibning af elektrode skift må ske i svejsekabinen, slibning af svejsning mellem strenge skal ske i slibekabine. 37

39 Mærkning af svejseprøver: Aktivitetsbeskrivelse: Al mærkning skal være varig. I forbindelse med indkøb af svejseprøvematerialet mærkes det således fra leverandørens side: materialeidentifikation (chargenr.) - gælder kun for obligatorisk prøve Inden prøveaflæggelsen mærker eksaminator svejseprøverne således: eksaminandens identifikation dato toppunkt Når svejseprøven i forbindelse med prøvningen afleveres til eksaminator, mærkes prøven således: dato for prøveaflæggelse (dato, måned, år) eksaminators mærke eksaminandens identifikation svejseposition prøvningstype rekvisitionsnummer kursistnummer svejsecertifikatnummer (kun ved obligatoriske prøver) Eksempel Svejsecertifikat nummer 234 Eksaminandens identifikation JT Kursist nr. Rekvisitionsnr Svejseposition Chargenr. Prøvetype H-LO45 xxxxxxx Certi. Eksaminators mærke BB Dato/måned/år 10/ Eksaminandens initialer findes således: John Friis Tøttrup = JT 38

40 ADM Rutiner: Dokument revideres/udarbejdes Kontrol af om SBC 244 er overholdt Dokument godkendes lokalt Mindre ændring Orientering til P 16 og Force Certification A/S Substantiel ændring Godkendelse af dokument ved P16 og Force Certification A/S Dokumentstyring: Distribution Ændring af dokumenter Ønsker man at ændre i et dokument fremsendes ændringsforslag til den respektive leder. Ændringen vil være skrevet med rød skrift og først blive sort efter førstkommende Audit fra P 16. Såfremt ændringen berører flere parter bør ændringerne drøftes mellem de berørte parter. Hvis ændringen derefter kan godkendes, vil de blive indskrevet i det elektroniske medie. Ifølge neden stående procedure: Ved mindre ændringer (ikke-substantielle) fremsendes reviderede dokumenter til P 16 og Force Certification A/S med nye versions nr. til indsættelse i eksisterende manual. Mindre ændringer iværksættes efter forudgående godkendelse af Uddannelseslederen, med ikrafttrædelse i henhold til det reviderede dokuments ikrafttrædelsesdato. Ved substantielle ændringer forstås ændringer såsom ændringer i certificeringslicensaftale og procedurer, herunder: Svejseskolens navn med tilhørende adresse. Kontaktperson. Svejsekoordinatorer. Stedfortrædere for svejsekoordinatorer. Eksaminator. Materialegrupper. Svejseprocesser. Efter skriftlig godkendelse fra P 16 og Force Certification A/S fremsendes det reviderede dokument med ikrafttrædelsesdato og versions nr. til indsættelse i eksisterende manual. 39

41 Udformning af dokumenter: Håndbogen er udgivet som en elektronisk håndbog, hvor hver enkelt side entydigt kan identificeres (side nr.). Hver side skal indeholde følgende informationer: Dokumentets navn Dato for ikrafttrædelse (ændres til aktuel dato ved hver revision) Versionsnummer (reguleres opad ved hver revision) Sidenummerering Udarbejde af incl. dato Godkendt af incl. dato Arkivering af kvalitetsregistrering Alle revisioner af skemaer og øvrig dokumentation der vedrører systemet i forbindelse med skolecertificering opbevares i mindst 2 år. Arbejdskopi Kopier af manualen er ikke tilladt og vil ikke blive ajourført. Distribution af dokumenter Når dokumenterne er godkendte af relevante instanser udfylder svejsekoordinatoren revideringsoversigt (side 42), hvoraf det fremgår, hvilke dokumenter der erstattes af nye. Svejsekoordinatoren sørger for at dokumenterne samt revideringsoversigt distribueres ud til alle personer, der har en godkendt kvalitetsmanual. Den enkelte bruger er selv ansvarlig for at udskifte dokumenterne i kvalitetsmanualen, samt at ajourføre sig med eventuelle ændringer. 40

42 Skemaer: Det er ikke tilladt selv at oprette skemaer hverken med eller uden MERCANTEC s nr. Svejsekoordinatoren vil administrere systemet. Nummersystemet til skemaer er bygget op på følgende måde: Emne: Udarbejdet af: BSPe Godkendt af: bekl Ikrafttrædelse: Version: 1 Dato: Dato: Dato: Den person der har udarbejdet dokumentet Datoen for hvornår dokumentet er udarbejdet Ikrafttrædelses dato for dokumentet Hvilket versions nr. Den person der har godkendt dokumentet, samt hvilken dato Alle skemaer findes i mappe / PC`er på svejsekoordinatoren/ kursistadministrationen kontor. 41

43 Reviderings oversigt: Dokument / version nr. Proces. Emne. Erstattes med dokument / version nr. 42

44 Registrering og arkivering: Journalen skal indeholde nedenstående dokumenter enten i original eller kopi, dersom originalen er videregivet i anden sammenhæng. Kursussekretæren arkiverer journalen i brandsikkert og aflåst rum i mindst 24 måneder regnet fra certifikatets udstedelsesdato. Alle dokumenter opbevares samlet under CPR-nr. Dokumenter Ansøgning om svejsepas/skolecertifikat Kursister uden svejsepas X Kursister med svejsepas Kursister der gennemfører fornyelse af skolecertifikat Opbevaringstid (fra certifikatets udstedelsesdato) 24 mdr. Arbejdsgivererklæring X 24 mdr. Kopi af stamkort m/foto X X X 24 mdr. Oversigt over evt. erhvervsuddannelser X 24 mdr. Krav i SBC 244 Kopi af udstedt nyt certifikat Kopi af oprindeligt gyldigt certifikat med svejsepasnummer X X X (eller kopi af oprindeligt annulleret certifikat) X 24 mdr. 24 mdr. Visuel kontrol af lodtrækningsprøve Certificering af svejser (Betalings advis) X X 24 mdr X X X 24 mdr Jobkundskab X X X 24 mdr 43

45 Indberetninger/bevillinger: Indberetning til UVM: Modtager værkstedsplan Placerer hver enkelt kursist på samtlige svejsemoduler med det antal lektioner der er gennemgået Checker "historik" Beskæft./ledig/aktiv periode m.m. Indberetning til A-kasse: Bevilling Checker hver enkelt kursist for "antal bevægelser" på værkstedsplanen i hver enkelt periode Afsendes til respektive afdelinger Certificat; 1. Checker indbetaling 2. Afsender til SP-sekr. 3. Arkivere med respektive Genindkaldelse Indkalder til fornyelse af skolecertifikat 2 gange årligt 44

46 Udstedelse af svejsepas og certifikat: Certifikatet udfyldes af svejsekoordinatoren Certifikatet sendes til prøvningsvirksomheden af svejsekoordinatoren Certifikatet udfyldes af prøvningsvirksomheden Kopi af certifikatet og habilitetsskema sendes til den adm. Funktion. Kopi af certifikatet og habilitet skema arkiveres af den adm. funktion. (Brandsikkert og aflåst rum) Certifikatet, prøvningsrapporten samt film sendes fra prøvningsvirksomheden retur til Mercantec (adm. funktion) Den adm. funktion overleverer film til svejsekoordinatoren, som opbevarer disse i et sikkert og aflåst rum i 8 uger. Svejsekoordinator arkiverer prøvningsrapporter (Mappe på PC) Svejsekoordinatoren kontrollerer, at certifikatet er udfyldt korrekt på bagsiden af prøvningsvirksomheden. Den adm. funktion sender certifikatet til svejsekoordinatoren Svejsekoordinatoren sender certifikatet til den adm. funktion. Den adm. funktion arkiverer kopier af certifikatet (Brandsikkert og aflåst rum i 2 år) Den adm. funktion samler alle relevante dokumenter, som sendes til SP- sekretariatet, senest 10 dage efter gennemførelsen af den obligatoriske prøve. 45

47 Udstedelse af svejsepas og certifikat: Aktivitetsbeskrivelse Når eksaminator har frigivet den praktiske prøve til videre kontrol, udfylder og underskriver svejsekoordinatoren forsiden af certifikatet. Efter kursisten har bestået den teoretiske prøve anføres det af svejsekoordinatoren i certifikatet. Ved fornyelse af skolecertifikater påføres certifikatet fornyelse efter certifikatets referencenummer. Svejsekoordinatoren sikrer sig, at prøvningsvirksomhederne har noteret resultatet af undersøgelserne på certifikatets bagside samt at de foreskrevne undersøgelser er foretaget. Hvis kursisten har foretaget en omprøve af den obligatoriske prøve, skal det tillige være noteret. Herefter samler kursussekretæren alle dokumenter i forbindelse med eksaminationen samt sørger for, at certifikaterne bliver underskrevet således: stamkort: underskrives af svejsekoordinator og skolens direktør/eller stemples af kursussekretær med faxcimilestempel med direktørens underskrift øvrige dokumenter: underskrives af svejsekoordinator Kursussekretæren skal opbevare faxcimilestemplet i aflåst skab. Følgende dokumenter videresendes i original til SP-sekretariatet: Dokumenter Stamkort med foto Oversigt over erhvervsuddannelser Oversigt over efteruddannelser Eksaminander uden svejsepas X X X Eksaminander med svejsepas Skolecertifikat (skal være godkendt af DS) X X Registreringsblanket X X 46

48 Officielle og lokale formularer: Oversigten viser, hvor dokumenterne findes og fordelingen af det eksterne og interne ansvar mellem P16 (certificeringsudvalget), Force Certification A/S og Mercantec. Foreløbige svejseprocedure specifikationer og teoriprøver ligger på P16`s online-database. Ved udgivelse af nye standarder vil DS sende informationer direkte til svejsekoordinatoren. Svejsekoordinatoren er ansvarlig for at nye DS standarder ikke tages i brug før P16 har udsendt ny oversigt vedrørende referencer. Svejsekoordinatoren er ansvarlig for, at forældede standarder straks udskiftes med gyldige versioner. Normative referencer De til en hver tid gældende versioner /normativereferencer.html DS 322 Certificering af svejsere DS Svejse- Svejse- SBC 244 DS/EN DS/EN ISO DS/EN ISO 5817 DS/EN ISO DS/EN DS/CEN/CR ISO Særlige bestemmelser for skolecertificering og udstedelse af svejsepas og certifikater iht. DS 322, certificering af svejsere Kvalificering af svejsere. Smeltesvejsning. Del 1: Stål Kvalificering af svejsere. Smeltesvejsning. Del 2: Aluminium og Aluminiumlegeringer Svejsning smeltesvejste samlinger i stål, nikkel, titanium og deres legeringer (undtaget strålesvejsning) Kvalitetsniveauer for svejsefejl. Svejsning. Lysbue svejste samlinger i aluminium og dets legeringer. Kvalitetsniveauer for svejsefejl Metalliske produkter.typer af inspektionsdokumenter Svejsning. Retningslinier for et grupperingssystem for metalliske materialer. P16 DS DS DS DS DS DS koordinator Svejsekoordinator koordinator Overordnet ansvar: Skolens Leder Dagligt ansvar: Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator Svejsekoordinator 47

49 Officielle og lokale formularer: Aktivitetsbeskrivelse: Ved revision og/eller tilføjelser til officielle dokumenter udsender P 16 ny oversigt til skolen/svejsekoordinatoren med angivelse af ikrafttræden. Svejsekoordinatoren afleverer kopi af denne til Uddannelseslederen. Den efterfølgende oversigt viser, hvem der er ansvarlig for at implementere de nye retningslinier fra P16. Ved ønske om ændring i lokale dokumenter, skal den ansvarlige sikre sig, at skolen fortsat efterlever de udstukne retningslinier og krav fra P16. Ved tvivlstilfælde rejses spørgsmålet overfor P16. Officielle dokumenter Implementering af ændring Stamkort Uddannelsesleder Oversigt over erhvervsuddannelser Oversigt over arbejdsmarkedsuddannelser Certifikatblanketter jf. DS 322 bilag 1 Svejseprocedurer og teoriprøver (P16`s online-database) Positivliste Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Krav i SBC 244 Ansøgningsskema for nyt svejsepas (for bortkomne svejsepas) Ansøgningsblanket for ændring af svejseskolens kvalitetsmanual. Ansøgningsblanket til godkendelse af eksaminator, svejsekoordinatorer og stedfortrædere. Ansøgningsblanket til godkendelse af svejseskole. Checkliste til auditering Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Registreringsblanket (til SP-sekretariatet) Ansøgning om svejsepas/skolecertifikat omfattende Arbejdsgivererklæring Uddannelsesoversigt Lokale dokumenter Afvigelsesrapport (side 55) Oversigt over medarbejderkvalifikationer incl. gyldige certifikater og eksamensbeviser Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Uddannelsesleder Lokale krav Uddannelsesplaner og undervisningsplaner Uddannelsesleder 48

50 Indkøb: Prøvningsvirksomheder: Det er ikke tilladt at benytte prøvningsvirksomheder, der ikke er anvist af P16. Følgende prøvningsvirksomhed og ydelser er anvist af P16 : Force Certification A/S Ikke-destruktiv prøvning 9220 Aalborg Ø (DANAK-akkrediteret) 1. Visuel bedømmelse Iht. EN ISO Radiografi Iht. EN 1435-B 3. Ultralyd Iht. EN ISO Destruktiv 1. Bøjeprøve Iht. EN ISO Brudprøvning Iht. EN Macroslib Iht. EN 1321 Ved fremsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomheden anvendes bestillingsseddel (side 52) Indkøb af prøveemner og tilsatsmaterialer: Det er kun svejsekoordinator der må indkøbe prøveemner og tilsatsmaterialer (elektrodesvejsning vakuumpakkede) til skolecertificering. Følgende leverandører af prøveemner er godkendt af Mercantec: AMU-TEK, Horsens DAN-CUT, Aalborg Holstebro Jern & Stål Svejsehuset Migatronic Löwener Orion ESAB Böhler Dansvejs Kemppi Soudometal AGA AREPA ELMA Instruments KSM Kragelund Svejsekoordinatoren reviderer i juni og december måned hvert år listen over prøveemner og tilsatsmaterialer, der til enhver tid forefindes på lageret. 49

51 Modtagelse af indkøbte prøveemner og tilsatsmaterialer: Det er kun svejsekoordinatoren der må modtage prøveemner og tilsatsmaterialer fra leverandørerne. Følgende kontrolleres ved modtagelsen: at materialekvaliteten af prøveemnerne til den obligatoriske prøve er verificeret, at materialekvaliteten og materialets chargenummer eller andet nummer, som sikrer sporbarhed er mærket på de enkelte prøveemner fra leverandøren med varig mærkning. at materialedokumentationen er verificeret med minimum et 2,2 certifikat i henhold til DS/EN At emballagen på tilsatsmaterialer er intakt og ikke er beskadiget. Ved uoverensstemmelse mellem bestilt mængde, kvalitet, beskadigelser o.l. er modtageren ansvarlig for at reklamere til leverandøren. Alle relevante dokumenter, herunder materialecertifikater, omstemplingsrapporter og sporbarhed opbevares i aflåset område. Opbevaring af prøveemner og tilsatsmaterialer: Prøveemner og tilsatsmaterialer til certificering opbevares aflåst på et tørt lager ved stuetemperatur, hvortil følgende har adgang: svejsekoordinator stedfortrædende svejsekoordinator eksaminator Prøveemnerne holdes adskilt, således at de ikke skaber galvanisk korrosion eller anden forringelse. Udleveret, ikke forbrugt tilsatsmateriale returneres til aflåst lager. Undtaget er åbnede vakuumpakkede elektroder til proces 111 disse må anvendes udelukkende til øvelse. Udlevering af prøveemner og tilsatsmaterialer: Svejsekoordinator må kun udlevere stemplet prøvematerialer til kursisterne, mod fremvisning af kvittering for betaling af certifikatgebyret. (eller eksaminator ved dennes fravær) Eksaminator udleverer tilsatsmaterialer (elektrodesvejsning vakuumpakkede) i henhold til gældende pwps er. 50

52 Opbevaring af certificerings prøveemner (Retur fra prøvningsvirksomhed) Prøveemnerne opbevares i aflåste kasser, hvortil følgende har adgang: svejsekoordinator stedfortrædende svejsekoordinator eksaminator Kasserne tømmes, til sommer og jul, og prøveemnerne gemmes derefter i 8 uger hvorefter de kan skæres fri for svejsning(er) eller kasseres. Allerede anvendt certifikatmaterialer kan genanvendes til certificering eller øvelse. De emner, der kan genanvendes til certificering anbringes i det aflåste lager. Det sikres at alle ikke relevante mærker er fjernet og at gældende regler for indkøb og modtagelse overholdes. De emner, der kan genanvendes som øvelsesmateriale anbringes i det åbne lager. Det sikres at alle mærker, inklusiv chargenummeret, er fjernet. Modtagelse og afsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomhed: Ved afsendelse af prøveemner til prøvningsvirksomheden registrerer Svejsekoordinator / stedfortræder dette på bestillings seddel (side 52) og der gemmes kopi i mappe på Svejsekoordinators PCèr Ved modtagelse af prøveemner fra prøvningsvirksomheden, registrerer svejsekoordinatoren dette på checkliste for genfinding værkstedsplan (side 53). Dokumentation opbevares i afdelingen. 51

53 Bestillingsseddel til Force: Ved svejsning af rustfaste materialer, gælder kravet om højest 25 ppm iht. Force Technology`s referenceatlas (94.30) for renhed af baggas i rør af rustfast stål. 52

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Kvalitetshåndbog nr. 1

Kvalitetshåndbog nr. 1 Kvalitetshåndbog nr. 1... 4 Forord... 4 Introduktion... 6 MÅLSÆTNING... 7 Idegrundlag... 7 Kvalitetsmål... 7 Kvalitetsmålsætning...7 Personale (uddannelse og træning)... 8 Organisation... 8 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4

KVALITETSHÅNDBOG. Revision 4 KVALITETSHÅNDBOG Revision 4 1 Indhold Indledning... 6 Kontrolplan 1: kvalitetspolitik, kvalitetsopbygning, kommunikation, drift og IT... 7 Kvalitetspolitik... 7 Mål... 7 Systemopbygning og styring af dokumenter...

Læs mere

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285

Kvalitetsstyring SAL Toolbox meeting... 284 Daglig tjekliste terminal... 285 Kvalitetshåndbog nr. 1... 6 Forord... 6 Introduktion... 7 MÅLSÆTNING... 8 Idegrundlag... 8 Kvalitetsmål... 8 Kvalitetsmålsætning... 8 Personale (uddannelse og træning)... 9 Organisation... 9 ORGANISATIONSPLAN...

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg

Håndbog for kvalitetsstyringssystem. Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg Håndbog for kvalitetsstyringssystem Kayser & Thorsen ApS Erantisvej 11 4760 Vordingborg KS Håndbog rev. 02 Oktober 2013 Side Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse 1.1. Data... 3 1.2. Gyldighedsområdet for KS

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune

Kontrakt. Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune. Personlig hjælp og pleje. Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune T Kontrakt Frit leverandørvalg i Sønderborg Kommune Personlig hjælp og pleje Kontrakt mellem NN og Sønderborg Kommune Indholdsfortegnelse Kontraktens parter... 3 1. Kontraktens formål... 4 2. Kontraktens

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog

ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog ELINDCOs Arbejdsmiljøledelseshåndbog Indhold 1. ELINDCO Byggefirmas arbejdsmiljøpolitik... 2 2. Arbejdsmiljøorganisationen... 3 3. Ansvar for arbejdsmiljøledelsessystemet... 6 4. Kommunikation mellem ELINDCOs

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24

Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009. Side 1 af 24 Guideline til Kvalitetscertificering REVISION: 09.07.2009 Side 1 af 24 Forord Dette dokument er en guideline til kvalitetscertificering. Det indeholder nogle af DNV s tolkninger af DS/ISO 9001: 2008. Tolkningsnotatet

Læs mere

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72

Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Region Syddanmark Sagsnr. MT 2007/0111 Side 1 af 72 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus, Side 1 af 72 UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Nr. 2007/S 212-257698 Udbud af hæmatologiudstyr til Sydvestjysk Sygehus,, Esbjerg og Grindsted. Udbud af

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole

Aalborg Handelsskole. Personalepolitik. Aalborg Handelsskole Aalborg Handelsskole Personalepolitik Aalborg Handelsskole Indholdsfortegnelse Aalborg Handelsskoles personalepolitik - forord... 3 Aalborg Handelsskoles overordnede personalepolitik... 4 Værdigrundlag...

Læs mere

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point)

2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) 2. Standardens tolkninger - at læse mellem linierne (max. 250 point) Opgave 15 Standardens tolkninger (2 point) Nævn kort de værktøjer, som kan anvendes for at tolke standarden og at kunne læse mellem

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag

Leverandørkontrakt. Frit valg i Viborg Kommune. Kontrakt med bilag Leverandørkontrakt Frit valg i Viborg Kommune Kontrakt med bilag 2013 Standardkontrakt Aftale om levering af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 1 Mellem Viborg Kommune Visitation Sundhed og Omsorg

Læs mere