Open Source. Indholdsfortegnelse. - og andre gode programmer til din PC 2.0 OPEN OFFICE WRITER Open Office calc. 4.0 Firefox. 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Open Source. Indholdsfortegnelse. - og andre gode programmer til din PC 2.0 OPEN OFFICE WRITER...2. 3.0 Open Office calc. 4.0 Firefox. 5."

Transkript

1

2 Open Source - og andre gode programmer til din PC Indholdsfortegnelse 2.0 OPEN OFFICE WRITER Open Office calc 4.0 Firefox 5.0 Thunderbird 6.0 AVG 7.0 Jazzware 8.0 GIMP 9.0 Nvu 10.0 Cartes de Ciel 11.0 Linux

3 Forord Forord Computeren er dum dum som et bræt! Den kan ikke tænke eller bare udføre en ganske simpel selvstændig handling. Men heldigvis fortæller menneskeskabte programmer omhyggeligt og detaljeret computeren, hvad den skal foretage sig. Instruktioner og kode fortæller præcis hvad computeren skal lave. Der findes mange forskellige programmer til at udføre mange forskellige opgaver. Denne bog handler om nogle af de mest almindelige og temmelig gode programmer, de kan frit hentes fra Internettet og installeres på din computer. Tekstbehandling, regneark, internetbrowser, postprogram og billedbehandling er blot nogle af de programmer denne bog beskriver. De er enten Open Source eller Freeware, hvilket i praksis betyder, at de frit kan hentes hjem fra Internettet, installeres på din computer og anvendes ubegrænset. Og så er de mindst lige så gode som tilsvarende betalingsprogrammer. I afsnit 1.0 bliver begreberne Open Source og Freeware forklaret i detaljer. Målgruppen er brugere med lidt erfaring i brug af computeren. Du kan starte computeren, bruge de mest almindelige funktioner i f. eks. browseren Internet Explorer og tekstbehandlingsprogrammet Word. Måske har du allerede læst OnLibri s bog Computer for Begyndere og er blevet fortrolig med hardwaren. Med Open Source og andre gode programmer til din PC får du indsigt i softwaren og et repræsentativt udsnit af stærke programmer til din computer. Følgende programmer præsenteres i denne bog: Open Office, en avanceret kontorpakke der bl.a. omfatter tekstbehandling og regneark. Firefox, en populær Internetbrowser. Thunderbird, mailprogram som også kan læse nyhedsgrupper og RSS-feeds. AVG, et godt antivirusprogram. Jazzware, heavy metal eller wienerklassisk - lav din egen musik. GIMP, kreativ og omfattende billedbehandling. Nvu, laver html- og css-kode til din hjemmeside. Cartes de Ciel, stjernekort og astronomiprogram. Linux, styresystemet til din computer. Det er hensigten at præsentere de bedste programmer, indenfor de områder de fleste brugere anvender computeren. Gennemgang af et program har form som en guide og tager udgangspunkt i en generel introduktion i de vigtigste funktioner efterfulgt af et eksempel, som omhyggeligt illustrerer programmets anvendelsesmuligheder. Til sidst i hvert afsnit beskrives nogle avancerede faciliteter ved det enkelte program samt udvalgte funktioner, som brugeren bør kende til. Forfatteren til denne bog er datamatiker, merkonom og underviser for Dansk Husflid/NETOP samt AOF. Desuden er han webmaster og har en fortid som redaktør. Klaus Ankerstjerne Eriksen, Fyn OnLibri.dk

4 1.0 Åbne og frie programmer I computerens barndom var det i høj grad universiteter og militæret der brugte computeren, softwareudvikling var ikke styret af økonomiske målsætninger eller økonomiske interesser. Det var legitimt, at programmører hjalp hinanden uden at forvente økonomisk gevinst til gengæld. Når en programmør havde lavet et program, var han stolt af sit produkt og forærede gerne kopier af sit program, til dem der var interesseret. Kunne en anden programmør lave forbedringer af programmet, blev det ikke opfattet som upassende at lave forbedringer, tvært imod var det med til at gøre programmet endnu mere attraktivt, så endnu flere forhåbentlig ville kopiere, distribuere og bruge det. Anerkendelse var et vigtig element i den belønning programmøren modtog, når andre brugte hans programmer. Omkring 1980 introduceres PC en, den bliver startskuddet til hjemmecomputeren, indtager de fleste hjem og skaber grundlaget for et kommercielt marked for EDB-programmer. Denne kommercialisering medfører, at mange programmer i starten af 1980erne bliver rettighedsbeskyttet. Nu koster programmerne penge, de må ikke kopieres og slet ikke videredistribueres. Desuden er kildekoden ikke mere tilgængelig og andre programmører kan ikke bidrage med forbedringer samt rettelser til de kommercielle programmer. Kildekode er den kode som programmørne laver, kildekoden oversættes til maskinkode som computeren forstår (se illustration nedenfor). Som et modtræk til den kommercielle programudvikling oprettes først Free Software Foundation og nogle år senere introduceres Open Source-miljøet. Kildekoden er et logisk sprog som programmøren forstår: i := i + 1; if i > cnt then subproces(param) else error(123); Maskinkoden er maskinsproget som computeren forstår: Illustration 1Figur 1: Kildekode er et logisk sprog opbygget af symboler, som mennesker (programmører) kan forstå. Kildekoden oversættes til maskinkode, som computeren kan forstå. I Open Source-programmer er kildekoden åben, det betyder at alle med indsigt i programmering kan læse og forstå programmets kode. Open Source understøtter dermed indsigt, vidensdeling og erfaringsudveksling samt muligheden for at andre kan rette fejl og tilføje forbedringer til programmerne. Da der heller ikke er nogen begrænsning i programmernes anvendelighed, understøttes også brugerens frihed til at vælge program. Open Source-programmer må kopieres, distribueres og anvendes uden begrænsninger. Det tilstræbes også at grænsefladen til andre programmer bygger på åbne standarder, så brugeren nemt kan udveksle data mellem forskellige programmer, det understøtter uafhængigheden af en enkelt leverandør. Både private og offentlige virksomheder bruger Open Source-programmer. Allerede i 2002 anbefalede Teknologirådet brug af Open Source, der er penge at spare samtidig med at en del programmer kræver

5 Åbne og frie programmer mindre computer-kraft end traditionelle programmer. For større virksomheder betyder Open Source mindre leverandørafhængighed, hurtigere fejlrettelse og højere grad af gennemskuelighed. Forbrugerstyrelsen, Miljøministeriet, og en række folkeskoler er eksempler på offentlige virksomheder der er gået over til Open Source. Og folketinget har også fået den avancerede kontorpakke Open Office. Men hvordan tjener programmørne penge på deres arbejde, når alle frit kan kopiere deres arbejde? Gode og stabile computerprogrammer er et resultat af mange menneskers arbejde. At kildekoden er åben, gør det muligt for dygtige og kreative programmører at bidrage til, at gode programmer bliver bedre. Samtidig opnår den enkelte programmør anseelse og anerkendelse for sit arbejde, der gør det nemmere at få de gode IT-job eller udføre konsulentarbejde. Det er også legitimt at sælge Open Source-programmer, f. eks. lave en pakke med program, brugervejledning og support. Takket være kreative programmører, for hvem programmering er en lidenskab samt et programmeringsmiljø der understøtter udviklingen af gode og stabile programmer, så er det muligt for os brugere at få Open Source programmer. Nok er det muligt at få dem gratis, men det er langt mere korrekt at kalde dem for åbne og frie programmer. 1.1 Programlicenser Programlicenser beskriver i hvilket omfang et program må anvendes og om brugeren har adgang til kildekoden. De mest almindelige licenser er følgende: - GPL (General Public License) og Open Source - kildekoden er åben og det er muligt at rette og forbedre et program. Programændringer skal frigives under GPL. Programmet kan uden begrænsninger kopieres, distribueres og anvendes af brugeren. Brugeren er ikke afhængig af en enkelt leverandør. - Freeware - kildekoden er ikke åben og programtilpasninger er stort set ikke muligt. Kun maskinkoden er tilgængelig. Programmet må anvendes af brugeren, der oftest er en privat person. Programmet må ikke distribueres og gøres til genstand for handel. - Shareware - kildekoden er ikke åben og programtilpasninger er ikke muligt. Kun maskinkoden er tilgængelig. Programmet må i begrænset omfang anvendes af brugeren, eksempelvis i 30 dage, 15 gange eller udvalgte funktioner. Programmet må ikke distribueres og gøres til genstand for handel. - Proprietære programmer - kildekoden er ikke åben, programtilpasninger er stort set ikke muligt. Kun maskinkoden er tilgængelig. Brugeren er afhængig af, at leverandøren laver opdateringer og rettelser. Programmet må anvendes af brugeren, mod ekstrabetaling må flere brugere anvende programmet. Programmet må ikke kopieres, distribueres eller gøres til genstand for handel uden leverandørens accept. 3 OnLibri.dk

6 2.0 Open Office Writer Der findes mange forskellige tekstbehandlingsprogrammer, der opfylder vidt forskellige tekstbehandlingsbehov. De fleste programmer har et stort udvalg af faciliteter og kan udføre meget raffineret dokumentbehandling. Open Office er ikke bare et tekstbehandlingsprogram, men et helt office-miljø der omfatter database, regneark, tegne- og præsentations-programmer og er dermed et af de mest seriøse og avancerede programmer på markedet. Med denne guide vil du blive i stand til at betjene de vigtigste funktioner i tekstbehandlingsdelen Open Office Writer version Fra dette link: kan seneste version af Open Office downloades. Version til Windows fylder ca. 93 mb. Når filen er downloadet så følg guiden, som udpakker og installerer Open Office. Start programmet enten fra ikonet på skrivebordet eller fra Start -> Alle programmer -> OpenOffice.org2.0 -> OpenOffice.org Writer. Vil du have hjælp eller bare vide mere om Open Office, så kan følgende to links anbefales: Open Office generel introduktion Efter opstart af Open Office Writer vises arbejdsområdet, hvor selve teksten skrives. Der er adgang til mange forskellige værktøjer, der gør det muligt at manipulere på teksten. Illustration 2 Når der startes på en ny tekst vises dette skærmbillede med arbejdsområde og forskellige værktøjslinier.

7 Open Office Writer Illustration 2 viser skærmbilledet, brugeren præsenteres for i Open Office Writer. Øverst er titellinien, her står at Open Office.org Writer er opstartet samt navnet på dokumentet der arbejdes på i arbejdsområdet. Indtil brugeren giver det et navn, kalder Open Office dokumentet for Unavngivet efterfulgt af et tal. Under titellinien er menulinien samt to værktøjslinier standardlinien og formateringslinien. Menulinien i Open Office omfatter følgende undermenuer: Filer, herfra åbnes en ny eller eksisterende tekst. Det er muligt at starte andre typer dokumenter op f.eks. et regneark, en tegning, en hjemmeside etc. En tekst der arbejdes på kan gemmes fra denne undermenu. Skal en tekst konverteres til PDF-format, skal det gøres herfra. Det er også muligt at udskrive teksten på printeren. Og programmet afsluttes herfra. Rediger, fra denne menu er det muligt at fortryde ændringer og markere tekstdele. Desuden er det muligt at søge og erstatte tekststrenge. Kommandoer til at redigere indholdet i et dokument vælges herfra. Vis, her vælges hvilke værktøjslinier der skal vises på skærmen og hvordan hele skærmen skal fremstå, mens der arbejdes på teksten. Fra Værktøjslinier vil det som regel være tilstrækkeligt at vælge standard- og formateringslinien, men der er også adgang til mange andre raffinerede funktioner, som gør det muligt at opfylde brugerens behov. Indsæt, gør det muligt at indsætte sideskift, sidetal, dato, specialtegn, billeder, figurer, sidehoved, sidefod og andre elementer i dokumentet. Formater, her vælges hvordan teksten skal præsenteres dvs. skrifttype, typografi, tegnstørrelse etc. Formatering af afsnit- og side-opsætning sikrer ensartethed i dokumentet. Brugeren kan også bestemme præsentation af punktopstilling samt spalter. Tabel, opret, slet og tilpas en tabel samt rediger tabellens celler, fra dette menupunkt. Funktioner, her er tekstprogrammets stavekontrol, synonymordbog, programmets korrekturredskaber samt brevfletningsfunktion. Desuden er her et galleri af clipart samt nummereringsredskaber. Vindue, det er muligt at arbejde i flere dokumentvinduer samtidig, hvilket er muligt at bestemme fra denne undermenu. Hjælp, adgang til god hjælpefunktion på dansk. Under menulinien ligger standardlinien, der omfatter genveje til nogle af de mest brugte funktioner. Det er muligt at hente indholdet i en fil, gemme en tekst, udskrive tekst på en printer, klippe og kopiere i tekstdele, fortryde handlinger etc. Under standardlinien ligger formateringslinien, hvor det er muligt at bestemme tegnenes skrifttype, typografi samt størrelse. Det er også muligt at bestemme tekstens placering på siden, lave punktopstilling og definere tekstens farve. Med værktøjslinier er det muligt at udføre mange forskellige opgaver og funktionaliteten i Open Office bliver tydelig. For den kreative bruger, er der et hav af muligheder. Værktøjslinier redigeres fra menupunktet Vis, vælg Værktøjslinier og der vises en lang liste over de værktøjslinier det er muligt at vælge. Klik på nogle af værktøjslinierne, afprøv dem og dan dig et indtryk af mulighederne. Til sidst skal kun Standard og Formatering være vinket af. 3 OnLibri.dk

8 Open Office Writer 2.2 Asfaltbal - et eksempel Forståelse og indsigt i anvendelsen af Open Office Writer, erfares bedst ved at prøve programmet, så skriv følgende tekst i arbejdsområdet: Asfaltbal Hele gadens beboere inviteres hermed til fest d kl. 18:00 i festlokalerne. De Glade musikanter sørger for musikken, der vil være mulighed for at købe grillmad og drikkevarer. Svar udbedes. Med venlig hilsen festudvalget. Indholdsmæssigt er teksten i orden, men layoutet er elendigt. Med Open Office Writer er det muligt at peppe tekstens fremtoning en hel del op. Start med at navngiv dokumentet fra menuen Filer -> Gem som Et gyldigt navn består af bogstaver og/eller tal og kan f.eks. være asfaltbal. Det er en god idé jævnligt at gemme teksten f. eks. ved at bruge genvejstasten ctrl+s. Nu skal indbydelsen gøres mere spændende. Marker hele teksten, vælg menuen Rediger og klik på Marker alt. Til nogle kommandoer er der en genvej, som det fremgår af menupunkterne. For at markere hele teksten kan genvejen ctrl+a bruges. Herefter skal skrifttypen bestemmes, det kan gøres enten fra værktøjslinien Formatering eller fra menulinien: - Klik på Formater, vælg Tegn og der vises et skærmbillede med faneblade. - Klik på fanebladet Skrifttype. - I dialogboksen vælges Skrifttype, Typografi og Størrelse på tegn. Prøv at foretage forskellige valg og bemærk, at der nederst i boksen vises en lille tekstprøve på dine valg. - Klik på OK. I eksemplet nedenfor har jeg valgt at bruge Accent SF Normal. Prøv selv at vælge en type, typografi og størrelse. Teksten skal også præsenteres midt på siden. Marker hele teksten og udfør følgende fra menulinien: - Klik på Formater. - Vælg Afsnit... - Vælg fanebladet Justering. - Klik på Centreret. - Klik OK. Det er også muligt at centrere teksten fra centreret-ikonet i formateringslinien. Overskriften skal være Asfaltbal og skal fremhæves i forhold til den øvrige tekst - gør følgende: - Indsæt et linieskift efter Asfaltbal, brug Enter-tasten. - Marker Asfaltbal med musen. - Vælg størrelsen 36 punkt fra listboksen punktstørrelse i formateringslinien. - Klik på det store B i formateringslinien. Tid og sted skal også fremhæves: "D kl. 18:00 i festlokalerne markeres med musen. - Klik på det lille i i formateringslinien, som anvendes til typer i kursiv. 4 OnLibri.dk

9 Open Office Writer Nu skal der tilføjes et billede, placer musecursoren med et enkelt venstreklik under teksten med venlig hilsen festudvalget. Udfør nu følgende valg fra menulinien: - Vælg Indsæt. - Vælg menupunktet Billede. - Klik på Fra fil..., find et billede på harddisken, dobbeltklik på det og det vil blive tilføjet dokumentet. Jeg har valgt at indsætte et billede af en rose. Når billedet er indsat i teksten, kan det gøres lidt mere spændende: - Venstreklik på billedet, for at markere hvad der skal arbejdes med. - Med et højreklik vises en værktøjskasse, den indeholder redskaber til at udføre forskellige handlinger på billedet. - Venstreklik på Billede... - Vælg fanebladet Type, herfra er det muligt at manipulere på billedets størrelse. - Billedstørrelsen angives med 16 cm. i feltet Bredde og i Højde skrives 4 cm. Bevar størrelsesforhold skal ikke være markeret. - Klik OK. Placering kan også ændres - prøv selv. Hvis anvisningerne ovenfor er fulgt, skulle resultatet gerne blive omtrent som dette: Asfaltbal Hele gadens beboere inviteres hermed til fest d i festlokalerne kl. 18:00 De Glade musikanter sørger for musikken, der vil være mulighed for at købe grillmad og drikkevarer. Svar udbedes. Med venlig hilsen festudvalget. Og husk nu at gemme filen med ctrl + s 5 OnLibri.dk

10 Open Office Writer 2.3 Open Office mange muligheder Nu har du afprøvet de mest almindelige funktioner med Open Office, men endnu flere avancerede faciliteter gør Open Office til et stærkt værktøj. Stavekontrol aktiveres fra menuen Funktioner -> Stavekontrol eller brug genvejstasten F7. Stavekontrollen gennemløber teksten, viser de ord den ikke kan slå op i ordbogen og lader brugeren bestemme hvilken handling, der skal udføres. Måske er ordet et navn og derfor ikke med i ordbogen, så skal den foreslåede rettelse ignoreres eller hvis det er et navn/ord der ofte bruges, så kan det tilføjes til ordbogen. Hvis det er en stavefejl, så foreslår stavekontrollen et eller flere alternativer i en liste, hvorfra fejlen kan erstattes med det rigtige ord. Teksten vises i en inputboks, men brugeren kan også selv lave rettelser stavekontrollen ikke foreslår. I Funktioner > Autokorrektur/Autoformat... kan opsætningen af stavekontrollen ændres, fx. kan brugeren ignorere bestemte typer ord, erstatte ord, lave specielle undtagelser m.m. For at vælge det sprog stavekontrollen skal foretages i, vælg Funktioner > Stavekontrol -> Sprog og vælg sprog fra listboksen. Autokorrektur laver en del rettelser, mens teksten skrives. Opsætningen til Autokorrektur kan ændres, så brugeren selv har indflydelse på i hvilket omfang, der løbende skal laves rettelser. Gør eksempelvis følgende: - Klik på Funktioner. - Vælg Autokorrektur... - Klik på fanebladet Undtagelser. - I inputlinien Forkortelser (efterfølges ikke af et stort bogstav): skriv fx., klik på Ny. - I inputlinien Ord som BEgynder med to STore BOgstaver: skriv CDrom, klik på Ny. - Klik på OK. Nu kan CDrom skrives uden at det bliver rettet til Cdrom. Og punktum i forkortelsen fx. opfattes ikke som afslutning på en sætning, hvor det efterfølgende bogstav skal rettes til stort. Fra menuen Indsæt kan der tilføjes forskellige elementer i teksten. Med denne facilitet opnås en højere grad af ensartethed og korrekthed i dokumentet. Det er muligt at tilføje sidetal, dato, klokkeslæt, forud definerede tekster, billeder etc. En tekst der opremser forskellige valgmuligheder, kan gøres mere læsevenlig vha. punktopstilling. I formateringslinien er der to ikoner, med hvilke det er muligt at manipulere på en punktliste: - Klik på et af de to punktopstillingsikoner, der kan vælges mellem opstilling med tal/bogstaver eller med punkter. - Tryk 2 gange på Enter og du kommer ud af punktopstillingen. - Klik på ikonet Formindsk indrykning eller Forøg indrykning og der manipuleres på opstillingens placering. - Marker den tekstdel der skal ændres fra almindelig opstilling til punktopstilling. Fra menulinien Formater > Nummerering/punkttegn... kan brugeren mere detaljeret administrere layoutet på sin punktopstilling. 6 OnLibri.dk

11 Open Office Writer Skal der indsættes en tabel i dokumentet så vælg Tabel > Indsæt eller genvejstasten ctrl+f12. I dialogboksen bestemmes antal kolonner og antal rækker. Når tabellen er indsat vises en værktøjslinie, der gør det muligt at tilpasse tabellen størrelse og præsentation. Spalter indsættes fra Formater > Spalter..., definer antal spalter samt bredde og afstand. Rammer kan oprettes fra undermenuen Indsæt > Ramme..., hvor der kan vælges mellem forskellige typer rammer. For at lave speciel understregning af tekstdele så vælg Formater > Tegn... > Skrifteffekter og vælg typen af understregning fra listboksen Understregning. Tabulatorer administreres fra Formater > Afsnit... -> Tabulatorer. Fontwork er en særlig funktion til at manipulere på tegntypografi. Se illustration 3. Fontwork har sin egen værktøjslinie og fremkommer ved at vælge menuen Vis -> Værktøjslinier -> Fontwork. Det første ikon i Fontwork-værktøjslinien viser en oversigt over mulige fonte. Det næste ikon viser, hvilke muligheder der er for at give teksten et figurativt udseende. Venstreklik på teksten, små blå og gule markeringer gør det muligt at vride og dreje teksten. Illustration 3 Fontwork giver mulighed for at lave kreativ og spændende tekstpræsentation. Der er yderligere funktioner i værktøjslinjen til at manipulere på teksten. Det er muligt at danne sig et indtryk af den færdige udskrift, inden printeren begynder at sluge papir og farvetone. Klik på Vis udskrift fra menuen Filer og der vises et skærmbillede, omtrent som en udskrift af dokumentet vil se ud. Med tasterne Page Up og Page Down kan der bladres i det viste dokument. Efter at have set det viste udskrift, kan det udskrives ved at klikke på printer-ikonet Udskriv. Det er også muligt at vende tilbage til arbejdsområdet og lave eventuelle rettelser ved at klikke på ikonet Luk udskriftsvisning Et dokument kan udskrives enten ved at klikke på printer-ikonet Udskriv i standardlinien eller vælge Filer > Udskriv fra menulinien, men det nemmeste er at bruge genvejen ctrl+p. I dialogboksen vælges printeren der skal udskrives på, hvor meget af dokumentet der skal udskrives og i hvor mange eksemplarer. Det er muligt at sætte de fleste printere op til at udskrive i lav kvalitet, hvor der spares farvetone, ligesom det er muligt at vælge en særlig høj udskriftskvalitet. Dette valg kan eventuelt foretages fra dialogboxen Egenskaber. 7 OnLibri.dk

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

OpenOffice.org. Kurt Lekanger

OpenOffice.org. Kurt Lekanger OpenOffice.org Kurt Lekanger OpenOffice.org > Letlæst introduktion til OpenOffice.org > En gratis kontorpakke, du kan downloade og bruge > Tekstbehandling, regneark og præsentationer OpenOffice.org 1.

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007

INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 INTRODUKTION TIL PC OG TEKSTBEHANDLING WORD 2007 Kjeld Carlsen Indholdet kan frit kopieres og bruges til undervisning indenfor alle Ikke-kommercielle ældreorganisationer. 29-07-2009 Microsoft product screen

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Outlook 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Outlook 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage

En simpel hjemmeside med HTML. Kom i gang med FrontPage I dette modul skal du lære at oprette og arbejde med hjemmesider med programmet Frontpage 2003. Men først skal du lære lidt om HTML-kodning. Selv om du ikke behøver at kende til HTML for at skabe hjemmesider

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til:

Nyheder i Microsoft Office 2007. Generelle nyheder. Efter kurset har du bl.a. fået kendskab til: Nyheder i Microsoft Office 2007 Formålet med dette introduktionskursus er at gøre dig i stand til at anvende de nye værktøjer og funktioner i Microsoft Office 2007-programmerne. Kursets første lektion

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LibreOffice...1 1.1 Lidt om programmet LibreOffice...1 1.2 Gode råd...3 2 Generelle tips...4 2.1 Ændre udseendet i LibreOffice...4

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner

SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner SKABELONER I LIBREOFFICE En vejledning i at lave skabeloner Copyright 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...1 1.1 Lidt om programmet OpenOffice.org. 1 1.2 Gode råd...3 2 Skabeloner...4 2.1 Brug af skabeloner...4

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference

Lotus Notes. i Hillerød Kommune. Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Lotus Notes i Hillerød Kommune Sådan får du mest ud af Lotus Notes Kom godt i gang Kom videre Brug som reference Indhold Sådan bruger du denne guide Sådan bruger du denne guide 3 Notes for første gang

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

OpenOffice introduktion

OpenOffice introduktion OpenOffice introduktion Kan også anvendes til LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse OpenOffice 3.0...5 Denne manual...5 OpenOffice (OO) vs Microsoft Office (MSO)...5 Hjælp!...5 Hent programmet...6

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere