NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67. Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark"

Transkript

1 Ordblinde NR. 1 MARTS 2010 ÅRGANG 67 B L A D E T Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T ISSN Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. Indlæg sendes til: Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Redaktion: Hans-Pauli Christiansen (ansvarshavende) Erik K. Rasmussen (redaktør) Tom West Linda Nybo Andersen Leif S. Nielsen Bent Johansen Mona Steiniche Ordblindebladet udkommer fire gange om året også på cd-rom og som PDF-fil på mail. Abonnement: Blad: 200 kr. pr. år. Abonnement, blad + cd-rom: 300 kr. pr. år. (abonnement er inkluderet i kontingent til landsforeningen). Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik er protektor for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark. Foto: Steen Evald Årligt kontingent: Alm. medlemskab: 310 kr. Familiemedlemskab: 440 kr. (blad og eventuelt cd-rom er inkluderet) Institutionsmedlemskab: 440 kr. Enkeltnumre: 50 kr. inkl. forsendelse. Bestilling af abonnement, enkeltnumre eller bladet på cd-rom kan ske hos: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Annoncebestilling: Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Layout: Strandbygaard Grafisk A/S Tryk: Strandbygaard Grafisk A/S Oplag: ekspl. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Sekretariatet Kløverprisvej 10b 2650 Hvidovre Tlf.: Fax: Åbent mandag til fredag fra til Internet adresse: Læserbreve bragt i Ordblindebladet er nødvendigvis ikke udtryk for Ordblindeforeningens holdning og politik. Redaktionen forbeholder sig ret til at beskære, redigere eller udelade tilsendte læserbreve. 2 Ordblindebladet

3 Indhold Bestyrelsen og lokale repræsentanter Bestyrelsen: Formand: Hans-Pauli Christiansen Jægerhusene 41, 2620 Albertslund Tlf Næstformand og repræsentant for det nordiske samarbejde: Erik K. Rasmussen Baunehøj 106, Osted 4320 Lejre Tlf Kasserer og EDA-repræsentant: Lars Sander Møllevænget Hørning Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Lars Vissing Torvegade 49, 2.th København K Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Michael Pedersen Ørtoftevej Sæby Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Thomas Friis Rasmussen Uglevang 80, 2.th Allerød Tlf Folkevalgt bestyrelsesmedlem Mona Steiniche Madumflodvej 4, Madum 6990 Ulfborg Tlf Kredsrepræsentanter: København Frederiksberg Amager: Leif Schultz Nielsen Dronningensgade 69, 4, København K Telefon: leif Storkøbenhavn: Henvendelse til Sekretariatet Bornholm: Tom West Sølunden 4, 3700 Rønne Tlf fax: Nordsjælland: Maj Mortensen Kollensøvej 18, 3550 Slangerup, Mobil Fyn: Lene Baasch Kivmosevej Tommerup Telefon: Nordjylland: Flemming Gaaei Hans Dyres Vej 51, 9300 Sæby Tlf Vestjylland: Ib Jensen Nørrevang 3, Skave 7500 Holstebro Tlf Midtsjælland: Esben Andersen Møllevej Jyllinge Tlf Storstrøm: Stella Steengaard Ibsvej Præstø Tlf Sydjylland: Susanne Cording Hjortøvej 6, 6100 Haderslev Tlf Vejle: Henvendelse til Sekretariatet Vestsjælland: Peter Bislev Apollovej Slagelse Telefon Viborg: Leif Jacobsen Holbergsvej Viborg Telefon Østjylland: Rasmus Lerbak Brigadevej 1, st.tv Randers NØ Tlf.: Indhold Formanden har ordet... 4 Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen... 5 Indkaldelse til årsmøde... 6 Bestyrelsens beretning Ordblindebladet... 9 E-læsning i skolen Dagens nyheder i letlæst sprog Kom godt i gang med RoboBraille Tør vi kalde det ordblindhed? Ordblinde til eksamen på VUC Ordblinde og it-konferencen 2009 en succes Højesteret omstøder erstatning til ordblind Brev til Folketingets Uddannelsesudvalg Svar fra Bertel Haarder Læserbrev: Kan et menneske sejre på andre måder? Anmeldelser Nyt fra sekretariatet Nyt fra kredsene HUSK! Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 2/2010 er: 19. marts 2010 Sidste frist for indlevering af indlæg til Ordblindebladet 3/2010 er: 19. juni 2010 Ordblindebladet modtager gerne indlæg for vores læsere og andre med interesse for ordblindhed. Meget gerne på men selvfølgelig også indlæg skrevet på maskine, indtalt på bånd eller håndskrevet. Husk, at der også gerne må være illustrationer eller billeder med. Ordblindebladet

4 Formanden har ordet Formanden har ordet Hans-Pauli Christiansen, formand for Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark Foreningen har udarbejdet et forslag til Folketingets Uddannelsesudvalg, hvor vi peger på nødvendigheden af, at beskrive et fagindhold til den specialundervisning, som ordblinde skoleelever bør tilbydes. Forslaget er sendt til undervisningsminister Bertel Haarder med Folketingets Uddannelsesudvalgs opbakning. Det er nødvendigt at ordblinde elever modtager en faglig specialundervisning, som vi ved virker. Det er med tilfredshed, at vi ser, at Uddannelsesudvalget er meget optaget af denne problematik. Foreningen havde foretræde for udvalget her før jul. Det var et meget aktivt forældrepar, der sammen med foreningen havde rettet henvendelse til udvalget. Vi oplever, at det nytter noget, at kæmpe for at børn får et kvalificeret undervisningstilbud. Men det er også en hård kamp. Derfor er det vigtigt, at foreningen kan hjælpe forældre med rådgivning og støtte. Dette skal være en tak til de forældre, der med deres kamp baner vejen for andre, og en tak til de ansatte og frivillige i foreningen, som gør et stort arbejde i den forbindelse. Foreningen vil arbejde hårdt for at vi får den fagbeskrivelse, som er så nødvendig for at sikre kvalitet i specialundervisning. Det vil vi arbejde for på alle leder og kanter. 4 Ordblindebladet

5 Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen fra Ordblindeinstituttet Ordblindeprisen gik til Karl-Åge Andreasen fra Ordblindeinstituttet Karl-Åge Andreasen, skoleinspektør på Ordblindeinstituttet i Ballerup, modtog fredag den 29. januar 2010 Ordblindeprisen. Karl-Åge Andreasen har stået i spidsen for Ordblindeinstituttet en årrække. Skolen er den eneste specialskole for ordblinde, og skolen udfører et fremragende arbejde for ordblinde skoleelever. Skolen har en lang historie. Den har siden 1939 været banebrydende. Den har givet ordblinde muligheder for at erhverve sig læse- skrivefærdigheder på trods af ordblindevanskeligheder. Ordblindeinstituttet har gennem tiderne deltaget i en lang række udviklingsarbejder. Karl-Åge Andreasen har ledet skolen med sin store kompetence. Undervejs har der også været voldsomme storme. Skolen var en specialskole i det tidligere Københavns Amt, og i slutningen af amtets levetid ønskede ledende politikere skolen nedlagt. Karl-Åge Andreasen fik sammen med andre, sikret at disse nedlægningsplaner blev taget af bordet. I dag er skolen hjemmehørende i Ballerup kommune, men optager fortsat elever fra hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Det kræver en særlig indsats at være den synlige leder, som en ordblindeskole har brug for. Karl- Åge Andreasen har gennem årene ydet en sådan særlig indsats. Han har ledet sin skole, vejledt forældre og holdt foredrag om ordblindhed. Når det har været påkrævet, har han deltaget i den offentlige debat og det har det ofte været. Vi ønsker dig tillykke med prisen og glæder os til et fortsat samarbejde med dig. Hans-Pauli Christiansen Karl-Åge Andreasen får overrakt Ordblindeprisen af Ordblindeforeningens formand Hans-Pauli Christiansen. Med statuetten følger også en check på kroner Foto: Erik K. Rasmussen Ordblindebladet

6 Indkaldelse til Årsmøde Indkaldelse til Årsmøde Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark holder Årsmøde lørdag den 8. maj 2010 kl i Strib Fritids- og Aktivitetscenter, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart med følgende dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Fremlæggelse af de reviderede årsregnskab til godkendelse 4. Orientering om det nuværende års budget 5. Behandling af indkomne forslag *) 6. Fastsættelse af kontingent fra medlemmer til landsforeningen for næste regnskabsår 7. Valg af næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer 8. Eventuelt *) Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være indsendt til sekretariatet senest 20 dage før årsmødet. Foreningens regnskab og budget kan ses på hjemmesiden: Er du år ordblind eller har du læse-skrivevanskeligheder skulle du prøve et efterskoleophold. Udover specialundervisning tilbydes bl.a. praktiske fag i træ og metal, idræt, boldspil, musik, cross mv. Ring efter brochure Tlf RÅGELUND EFTERSKOLE RÅGELUNDVEJ ODENSE NØ Du bliver aldrig den samme igen The true story... Erhvervs- og uddannelsesrettet især for ordblinde VEJEN TIL UDDANNELSE OG JOB Samarbejde med erhvervsuddannelserne Studieforberedelse Erhvervs- og uddannelsespraktik 90% går videre til uddannelse og job KICKSTART Personlig coaching Vejledning og udvikling af handlingsplan Mentorordning ISÆR FOR ORDBLINDE Effektiv ordblindeundervisning Læsecomputere med skrivestøtte FAGHORISONT Dansk Matematik It Engelsk Teater Køkken Design Kørekort og mange flere HØJSKOLEN It overalt Rummelige værelser Eget bad og toilet 5 minutter fra IC-tog og bus LANGE KURSER 10. august december 2008 (19 uger) 11. januar juni 2009 (23 uger) 6 Ordblindebladet

7 Bestyrelsens beretning 2009 Bestyrelsens beretning 2009 Året 2009 har været et begivenhedsrigt år for foreningen. Et af højdepunkterne i året var Konferencen Ord 09, som blev afholdt i København i august: Der var 450 deltagere. Konferencen var velorganiseret. Åbningen blev overværet af Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik, hvilket var med til at sætte ekstra fokus på ordblindhed. Konferencen var arrangeret af DVO, Birgit Dilling og en lang række fagfolk samt 3F og Ordblindeforeningen. Undervisningsminister Bertel Haarder var blandt indlederne, og dagenes program var af en høj standard. Blandt oplægsholderne var også medlemmer af Ordblindeforeningen. Denne konference var med til at holde opmærksomheden fast på, at det er vigtigt for de ordblinde og for samfundet, at sætte alle sejl til for at personer med ordblindhed gennem undervisning og anvendelse af hjælpemidler stilles lige i samfundet var også året hvor Folketinget vedtog FN's handicapkonvention. Med den i hånden kan vi med styrket argumentation stille krav om, at mennesker med ordblindhed skal have samme muligheder som andre. Lige muligheder skal f.eks. gælde for tilgængelighed til tekster i uddannelsen. På den store It og Ordblinde Konference, som Hjælpemiddelinstituttet, HMI, afholder i samarbejde med Dansk Videnscenter for Ordblindhed, DVO, og Ordblindeforeningen, var et af hovedtemaerne: Digitale teksters tilgængelighed. I dag findes stort set alle tekster i digital form. Alle uddannelsessteder bør derfor have de tekster, de anvender, tilgængelige, både i papirform og i elektronisk form. På den måde stilles personer med ordblindhed lige med andre. Året har også været præget af mange rådgivningsopgaver for forældre til børn med ordblindhed. Foreningen har med udgangspunkt i en konkret rådgivningssag, haft foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg. Efterfølgende har vi sendt en skrivelse til Udvalget og bedt partierne i udvalget fremme, at der bliver udarbejdet en faglig beskrivelse af indhold og omfang af den særlige tilrettelagte specialundervisning til elever med ordblindhed i folkeskolen. Uddannelsesudvalget var meget optaget af dette. De lyttede også til vores beretninger om, at kommuner kan være meget langsommelige og direkte modarbejdende overfor, at sende børn til et relevant undervisningstilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Der hersker ingen tvivl om, at forældre har frit skolevalg, også når det gælder valget af et tilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Det er dog alene ved valg af en anden folkeskole, man kan få mellemkommunal refusion. Det vil sige, at et valg af efterskole eller en fri grundskole ikke udløser kommunal refusion, hvorfor forældrene selv må betale. Der hersker lidt anderledes regler, når det er kommunen, som ønsker skoleskiftet. Foreningens sekretariat og rådgivningen har ydet en god og stor indsats. Vi siger tak til medarbejderne for det store og gode arbejde de har udført både udadtil og indadtil i foreningen. Bestyrelsen og forretningsudvalget har afholdt en række møder i løbet året. Ordblindeforeningen har afholdt en række arrangementer. I samarbejde med DVO har der været holdt informationsmøder i lokalkredsene. Psykolog Laila Boye har sammen med frivillige afholdt en temaweekend om de følelsesmæssige og sociale følger ordblindhed kan have. Lokalt i kredsene har der været afholdt konferencer og undervisning i samarbejde med fagfolk og forældre til børn med ordblindhed. Vi har lavet en undersøgelse, der fortæller noget om vores medlemmer. Undersøgelsen dækker en 6 årig periode og fortælle, at vi har en stor medlemsgennemstrømning. Ordblindebladet

8 Bestyrelsens beretning 2009 Vi ønsker at fastholde og udvide foreningens medlemstal. Derfor er det vigtigt for os, at blive klogere på årsagerne til den store udskiftning og hvordan det kan ændres i fremtiden. Nordisk I oktober 2009 samlede Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark 50 til 60 deltagere fra Danmark og de andre Nordiske lande til en konference på Danhostel i Køge. Konferencens formål var at oplyse om folkeskolens specialundervisning og erhvervsskolernes undervisning samt de nyeste hjælpemidler til brug for personer med ordblindhed. Marianne Jelved indledte med et spændende foredrag om folkeskolen og specialundervisning i folkeskolen. Mia Finnemann, Dansk Videnscenter for Ordblindhed, fortalte om den gode undervisning i folkeskolen for børn med ordblindhed. Erling Thor Olsen og Peter Bislev fortalte om resultaterne af deres undersøgelse af et antal erhvervscentre. Deres konklusion var, at disse centre ikke havde tilstrækkelig viden om ordblind og den rigtige undervisning. Erik Arendal fra Hjælpemiddelinstituttet i Århus fortalte om, og viste eksempler på, de nyeste IT hjælpemidler til personer med ordblindhed Konferencen sluttede af med en erfaringsudveksling mellem de nordiske repræsentanter. Som altid var det lærerigt at lade sig inspirere af de aktiviteter, som foregår i de øvrige lande. EDA (European Dyslexia Association), det europæiske samarbejdsorgan Vi har de seneste 3 år arbejdet med at få tilrettet foreningens vedtægter, så de blev i overensstemmelse med den nye lovgivning i Belgien. Det har vist sig, at være et mere omfattende arbejde, end nogen af os havde drømt om. Blot for at nævne et enkelt punkt, så skulle generalforsamlingen afholdes på advokatens kontor. Arbejdet har beslaglagt den største del af bestyrelsens kræfter. Den 10. januar 2010 lykkedes det endelig. Nu mangler blot offentliggørelsen, i det der svarer til vores Statstidende, så ændringen er juridisk gyldig. I det seneste communique fra bestyrelsesmødet i januar 2010 skriver vi, at vi har været nødt til at indstille til generalforsamlingen i april, at en række organisationer får ophævet deres medlemskab, idet de ikke har betalt kontingent. På trods af et stort arbejde fra bestyrelsen, er det organisationer, som vi ikke har kunnet komme i kontakt med og som ikke har indbetalt kontingent i flere år. Disse beløb har vi nu afskrevet og indstiller til at ophæve medlemskabet. Det seneste år har bestyrelsen også brugt mange kræfter på at arrangere den 3. flersprogede konference om dysleksi / Ordblindhed, som bliver afholdt i Brügge fra den 22. til 24. april Konferencen findes på følgende adresse: Konferencen er et godt eksempel på, hvorfor EDA eksisterer. En af foreningens fornemmeste opgaver er, at formidle viden om ordblindhed på tværs af kulturer og landegrænser. De medlemsorganisationer som har betalt kontingent, er blevet tilbudt et gratis adgangskort til konferencens tre dage. Det har vi i Danmark taget imod, og der bliver sendt en repræsentant for foreningen. Jeg kan kun opfordre andre interesserede til at undersøge hjemmesiden og overveje, om det er her konferencepengene skal bruges. Det ville glæde os at se jer. Ordblindebladet Ordblindebladet bliver i dag trykt hos Strandbygaard Grafisk A/S. Vi takker for det lange samarbejde, som vi har haft med atsats og med Jonna Wildgaard og Handy-Print. Vi har modtaget mange positive kommentarer fra folk udenfor foreningen, bl.a. fra Undervisningsministeriet, lærere og psykologer, som har givet udtryk for, at de læser bladet med stor interesse. Redaktionen bruger meget tid på at gøre bladet let at læse. Vi søger at bringe artikler, som læserne kan anvende i deres praktiske liv. Der er naturligvis plads til forbedringer. Vi vil meget gerne have kommentarer og forslag fra medlemmerne. Vi takker de mange frivillige bidragydere for de mange fine billeder og tekster vi har modtaget i Uden disse bidrag var det ikke muligt at fremstille Ordblindebladet. På bestyrelsens vegne Hans-Pauli Christiansen formand 8 Ordblindebladet

9 Ordblindebladet Ordblindebladet Det Ordblindeblad, som du sidder med i hånden, udkommer for første gang med en ny trykker Strandbygaard Grafisk A/S. Vi håber bladet bliver modtaget i en positiv ånd. Redaktionen vil gerne takke for det gode samarbejde med vores tidligere partnere atsats og Handy- Print. Samarbejdet med Jonna Wildgaard, som har stået for layout har været forbilledligt. Tak for det. Vi har modtaget mange positive kommentarer fra folk uden for Ordblindeforeningen. Undervisningsministeriet, lærere og psykologer har givet udtryk for, at de læser bladet med stor interesse. Et godt Ordblindeblad er for os at se et blad, som ordblinde har lyst til at læse. Redaktionen bruger megen tid på at tilrettelægge bladet, så det er let at læse. Vi forsøger at bringe seriøse artikler, som læserne kan bruge i det praktiske liv. Der er naturligvis plads til forbedringer. Vi vil derfor meget gerne have kommentar og forslag fra Ordblindeforeningens medlemmer og læsere. Vi kan ikke opfylde alle ønsker, da ressourcerne er begrænset. Tekster og billeder bliver fremstillet uden vederlag af frivillige. Vi takker de mange frivillige bidragydere for de mange fine billeder og tekster vi har modtaget i Uden disse bidrag var det ikke muligt at fremstille Ordblindebladet. Tak til alle der har gjort og gør en indsats for Ordblindebladet. Redaktionen Allan Bernhard og Maja Madsen fra Strandbygaard Grafisk A/S Foto: DefoSign Ordblindebladet

10 E-læsning i skolen E-læsning i skolen Af Minna Nørgaard Bruun og Stine Fuglsang Engmose, læseog teknologikonsulenter, LæseTek, CSU Holbæk Siden august 2008 har ordblinde elever i skolerne i Holbæk Kommune haft mulighed for at få it-rygsæk. It-rygsækkene bliver bevilget af Børnekonsulentcentret. Det er LæseTeks opgave at udlevere it-rygsækkene og hjælpe til med, at de bliver brugt bedst muligt i elevernes hverdag på skolen og hjemme. Dette er projekt e-læsning i skolen. Baggrund Formålet med e-læsning i skolen er at give de ordblinde elever de samme muligheder for at læse som deres kammerater. Vi håber at mulighederne giver eleverne bedre selvværd og lyst til at lære mere. Undersøgelser viser, at elever, der har problemer med at læse, har lavere selvværd i forhold til uddannelse, dårligere sproglige færdigheder, dårligere almen viden og dårligere arbejdsvaner end deres jævnaldrende kammerater, når de går ud af skolen. Med e-læsning i skolen vil vi prøve at bryde den onde cirkel. Det er muligt, fordi computerprogrammer med oplæsning kan hjælpe de ordblinde elever med at læse deres tekster. Et projekt for hele skolen Det er vigtigt for succesen, at hele skolen er med i projektet. Vores første møde med elevens skole er hos ledelsen. Skolelederen er en vigtig del af den videre planlægning. Herefter holder vi et oplæg for alle skolens lærere. Her præsenterer vi projektet, og der er information om læsning, ordblindhed og e-læsning. De lærere, der har eleven, får et kursus i at bruge computerprogrammerne. Skolen udvælger et hold specialister, der får kursus i at indstille programmerne. Specialisterne er typisk specialundervisningslærerne. Skolen skal også udvælge én eller flere e-lærere. E-læreren skal støtte eleven i at bruge de nye computerprogrammer i skolen og til lektier. Han/ hun kan fx deltage i nogle af timerne og undervise eleven, så eleven selv bliver superbruger. Undersøgelser har nemlig vist, at det ikke er nok for de ordblinde elever at have adgang til læse- og skriveprogrammer. De skal også have nye arbejdsvaner og lære at bruge it. Det skal e-læreren hjælpe med. Inden it-rygsækken udleveres til eleven holder LæseTek et møde med alle elevens lærere om de praktiske ting, og hvordan it-rygsækken skal bruges i de forskellige fag. Fx er der strøm og bordplads til eleven i klassen? Hvordan får eleven digitale tekster, eller hvem skal skanne? Aftalerne fra dette møde skrives ned og sendes til lærerne og elevens forældre. Når rygsækken er udleveret, holder vi møde med lærerne igen hvert ½ år, hvor vi evaluerer og måske laver nye aftaler. Undervisning af elever og forældre Eleverne bliver undervist i at bruge programmerne inden it-rygsækken bliver udleveret. Vi laver også en stavetest med eleven. Den skal bruges til at opsætte skriveprogrammet, så det hjælper bedst muligt til de stavefejl, eleven laver. Vi tilbyder at komme ud i elevens klasse og fortælle om ordblindhed og it-rygsækken. Elever og klassekammerater har været glade for klasseoplæggene. Vi anbefaler, at eleverne ikke tager deres it-rygsæk med hjem. Dels er den tung, dels er der risiko for, at man glemmer noget et sted. Derfor får forældrene lagt programmerne ind på en computer derhjemme. Forældrene får et kursus i at bruge programmerne, og vi holder et orienteringsmøde for alle forældrene først i forløbet, så de ved, hvad der skal ske. Hardware, software, support og service Elevens it-rygsæk indeholder en bærbar pc med programpakken Vi- Tre, en bordscanner, en skannepen og hovedtelefoner. Programpakken indeholder et oplæsningsprogram ViTal, et skannings-, OCR- og oplæsningsprogram ViTex og et ordforslagsprogram ViseOrd. Med det udstyr kan eleven læse digitale tekster fra fx word og internettet, 10 Ordblindebladet

11 læse papirtekster fx bøger og kopi ark og skrive på computeren med ordforslag. Programmerne kan læse og skrive på både dansk, engelsk og tysk. LæseTek tilbyder pædagogisk og teknisk support på programmerne og service på udstyret. På den måde prøver vi at undgå, at eleven mister sin mulighed for at læse i længere tid fx ved en reparation. Perspektiv Der er nu 15 skoler, 52 elever og deres forældre med i projektet. Eleverne går i klasse. Skolerne i Holbæk Kommune har i august 2009 købt skolelicens til ViTre pakken. Det betyder, at alle elever har adgang til it hjælp til at læse og skrive, også dem der ikke er ordblinde, men alligevel har svært ved at læse og skrive. Børnekonsulentcentret er Holbæk Kommunes pædagogiske psykologiske rådgivning. Børnekonsulentcentret har bl.a. en læsekonsulent og psykologer ansat. LæseTek er en afdeling for læsning og læseteknologi under Center for Specialundervisning i Holbæk (CSU Holbæk). Afdelingen har 6 ansatte, der tager sig af e-læsning i skolen, ordblindeundervisning og udredning af unge og voksne der søger læse- skrivestøttende hjælpemidler gennem Lov om Aktiv Beskæftigelse, Lov om Social Service eller Statens Uddannelsesstøtte (SPS). Ordblindebladet

12 Dagens nyheder i letlæst sprog Dagens nyheder i et letlæst sprog Netavisen ligetil.nu bringer aktuelle nyheder i et enkelt og letlæst sprog. Her kan ordblinde og usikre læsere følge med i døgnets vigtigste nyheder. Ligetil.nu fik i november læsepædagogernes pris som»årets Læseinitiativ«Af Ulla Søgaard Thomsen og Susannah Pedersen, journalister ved ligetil.nu.»wauw, tænk at det kan være så let at læse!«sådan lød en kommentar fra en ordblind mand, da vi startede netavisen ligetil.nu. Og det var en kommentar, der varmede os meget, for det er netop målet med ligetil. nu: At præsentere døgnets nyheder i en form, som er let og ligetil at læse. Læsernes reaktioner tyder på, at det i høj grad er lykkedes. Selv om vi også jævnligt får forslag til forbedringer. Foreløbig får vi mange meldinger om, at ligetil.nu bliver brugt i undervisningen af ordblinde og unge med læsevanskeligheder og på danskkurser for udlændinge. Ligetil.nu fik da også i november 2009»Årets Læseinitiativpris«, der uddeles af Landsforeningen af Læsepædagoger. Men vores ambition er, at usikre læsere også vil klikke ind på ligetil.nu, uden at der er en lærer, som beder dem om det. Læserne efterlyser flere nyheder Redaktionen af ligetil.nu består af to deltidsansatte journalister. Vi omskriver de vigtigste af døgnets nyheder til et lettere sprog. I øjeblikket bringer ligetil.nu 8-10 nye artikler om dagen på alle hverdage. Artiklerne bygger på nyheder fra Ritzaus Bureau, hvor ligetil.nu også har redaktion. Vi har fået en del tilbagemeldinger fra læsere, der efterlyser flere daglige nyheder. Det ønske håber vi at kunne opfylde i løbet af Indtil udgangen af 2009 har ligetil.nu været et forsøg, som har fået penge fra TrygFonden og Kulturministeriet. De næste tre år får ligetil.nu penge fra den såkaldte satspulje til at udbygge og videreudvikle netavisen. Vi håber også, det bliver muligt at få lavet en brugerundersøgelse blandt læsere af ligetil.nu. En analyse af sproget på ligetil.nu Sproget på ligetil.nu blev sidste år analyseret af to studerende på audiologopædi-studiet ved Københavns Universitet, Helle H. Hansen og Louise Zinck Nielsen. De tog udgangspunkt i fire videnskabelige kriterier for, hvad der gør en tekst let at læse: 1. Normalisering at teksten indeholder konkrete, dagligdags ord og vendinger i deres mest almindelige betydning, for eksempel uden at bruge metaforer. 2. Forenkling at sætningerne er enkelt opbygget, og at man forenkler indholdet ved at udelade informationer, der er mindre centrale.

13 Dagens nyheder i letlæst sprog 3. Følgerigtighed at begivenhederne fortælles i kronologisk rækkefølge. 4. Tydeliggørelse at teksten er skrevet, så det er let for læseren at skabe sammenhæng i den læste tekst. Det kan både ske ved at skrive, så der er en logisk sammenhæng i selve teksten, og ved at tilføje forklaringer af ord og begreber eller relevant baggrundsviden. De studerende har sammenlignet de oprindelige artikler fra Ritzaus nyhedstjeneste med de omskrevne artikler på ligetil.nu. Deres konklusion er, at vi på alle fire punkter arbejder med at gøre teksten lettere at læse og forstå. Vi holder fast i nyhedskriterierne På redaktionen er vi glade for at få bekræftet, at vi er på rette vej, selv om de to studerende også mener, at teksterne stadig kan blive endnu mere enkle. Vi tager dog ikke kun hensyn til, at teksten skal være let at læse. Vi prøver også at holde fast Fakta om Ligetil.nu er en gratis netavis for unge og voksne, der har svært ved at læse almindelige aviser og deres hjemmesider. Netavisen bliver opdateret i dagtimerne på alle hverdage. Bag ligetil.nu står en styregruppe, der består af direktør Jørn Lund, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Carsten Elbro, Center for Læseforskning, Københavns Universitet, chefredaktør Stig Ørskov og journalist Bo Maltesen, Politiken, samt redaktionschef Erik Fogtmann, Ritzaus Bureau. Ligetil.nu er finansieret af støtte fra satspuljemidlerne. i, at ligetil.nu skal være et aktuelt nyhedsmedie. Derfor bevarer vi for eksempel princippet om, at nyheden skal stå først. Det sker nogle gange på bekostning af princippet om, at det er lettest at læse en tekst, hvor begivenhederne er beskrevet i kronologisk rækkefølge. Vi har også hele tiden i baghovedet, at vi skriver for voksne mennesker. Et af formålene med ligetil.nu er at give usikre læsere adgang til den samme information, som andre netaviser giver deres læsere. Og der er grænser for, hvor enkelt man kan skrive om et kompliceret emne. Til gengæld sørger vi for, at svære ord og begreber bliver forklaret enten i selve artiklen eller i ordforklaringer, som læseren kan kalde frem ved at holde musen over de ord, der er understreget med en stiplet linje. Vi forsyner også mange artikler med faktabokse og baggrundsinformation. Et enkelt og stramt web-design På ligetil.nu har vi ikke kun arbejdet med at gøre sproget lettere. Vi har også opbygget hjemmesiden, så den er lettere at overskue og nemmere at finde rundt på end almindelige netaviser. I en særlig menu kan læseren selv indstille baggrundsfarve, skrifttype og skriftstørrelse. Og med et enkelt klik på et ikon kan man få artiklen læst højt ved hjælp af en talesyntese. Ligetil.nu har en meget enkel og stram opbygning, og alle sider er opbygget på samme måde. Der er ingen annoncer, og der er ingenting, der bevæger sig. Det kan gøre siden lidt tør og kedelig at se på, men det er en stor hjælp for læseren. Internationale undersøgelser viser nemlig, at det er svært for usikre læsere at bevare overblikket og finde frem til de ønskede informationer, hvis de enkelte sider på websitet er meget forskellige. Svage læsere skimmer ikke en webside Fagforbundet 3F har for nylig fået foretaget en såkaldt eyetrackundersøgelse af, hvordan deres medlemmer læser artikler på nettet. Undersøgelsen foregår ved, at man måler øjets bevægelser hen over en webside. 17 medlemmer af 3F deltog i undersøgelsen. Tre af dem havde på forhånd sagt, at de var ordblinde. Men undersøgelsen viste, at otte af de 17 forsøgspersoner læste på den måde, der er typisk for usikre læsere: De kunne ikke»skimme«ned over en side, og de havde svært ved at finde den information, de blev bedt om at finde. Mange læste slet ikke den tekst, der stod til højre og venstre for midterfeltet. Flere internationale undersøgelser har vist det samme resultat: En usikker læser»pløjelæser«, det vil sige læser websidens tekst langsomt og systematisk, ord for ord og linie for linie, mens trænede læsere»scanner«eller skimlæser webtekster. Det stærke fokus på det enkelte ord og den enkelte sætning medfører, at den usikre læser ikke har øje for den tekst og de informationer, som ligger uden for et snævert synsfelt. Usikre læsere er også mindre tilbøjelige til at rulle eller scrolle ned ad en webside end trænede læsere. For at kunne scrolle er man nødt til at afbryde sin læsning, og usikre læsere har svært ved at finde tilbage til det sted i teksten, de var nået til. 3F's undersøgelse viste også, at det var en stor hjælp for flere af testpersonerne at få en tekst, der var skrevet om til et lettere sprog. Læs mere om Eyetrack 3F på www. 3f.dk/eyetrack. Ordblindebladet

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer.

Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. CSU Center for Specialundervisning Holbæk d. 22. marts 2010 Foreløbig Projektbeskrivelse Forsøgsarbejdets titel: RIOO Redskab til Individuel Opsætning af Ordforslagsprogrammer. Indholdsbeskrivelse af forsøgsarbejdet

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 3 S E P T. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Få hjælp til at læse og skrive på Roskilde Bibliotekerne Læs mere på side 16 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark N R. 13 MS EA PR T. T S 2 02 0 90 0. Å R G A N G 66 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: KEN QVIST JENSEN Ordblinde i folkeskolen Læs side 5-7 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter

Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Er mit barn ordblind? De fynske læsekonsulenter Hjælp - mit barn kan ikke læse! Der kan være fl ere grunde til, at et barn har svært ved at læse, fx: Barnet kan være senere udviklet end de fl este andre

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Susanne Dalum maler billeder om livet som ordblind Læs mere på side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i

Læs mere

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar.

Taksten for 25, stk. 1 er pr. 1. januar 2011 549,70 kr. pr. uge. Taksten reguleres årligt pr. 1. januar. Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervining med en takst pr. årselev. Eleven er generelt velfungerende, men har behov for lidt støtte. Eksempelvis lettere indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 2 J U N I 2 0 11 Å R G A N G 6 8 B L A D E T Foto: Erik K. Rasmussen Ordblindeprisen gik til Birgit Dilling Jandorf Læs side 5 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold

Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Specialundervisning i forbindelse med højskoleophold Lovgivning og eksempler 2011 Tilskud til specialundervisning 25, stk. 1: Staten yder tilskud til specialundervisning med en takst pr. årselev. Eleven

Læs mere

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring

AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse. Læsning med ørerne. den lige vej til læring AMU Hjælpemiddelservice hjælp til kursister med funktionsnedsættelse Læsning med ørerne den lige vej til læring Baggrund AMU Hjælpemiddelservice blev oprindeligt sat i verden af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik

Erik Arendal. Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder. - Lærer, Master i Specialpædagogik Erik Arendal Konsulent - It-hjælpemidler til mennesker med læseog skrivevanskeligheder - Lærer, Master i Specialpædagogik Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts en del af Socialstyrelsen. Fusioneret til

Læs mere

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet

ORDBLINDEINSTITUTTET. Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning. Ordblindeinstituttet. Ordblindeinstituttet ORDBLINDEINSTITUTTET Specialskole for ordblinde børn Kompetencecenter for ordblindeundervisning Ordblindeinstituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet Ordblindeinstituttet Ordblinde instituttet

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ord09 konference om læsevanskeligheder. Læs side 6. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ord09 konference om læsevanskeligheder. Læs side 6. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark N R.. 14 MD AE RC T. S 2 02 0 90 0. Å R G A N G 66 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: ERIK K. RASMUSSEN Ord09 konference om læsevanskeligheder. Læs side 6 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen

Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Erik Arendal Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri ViHS Socialstyrelsen Hjælpemiddelinstituttet blev 1. marts 2012 fusioneret med ViHS Ordblinde / Dysleksiforeningen Årsmøde 2012-70

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

ELEVER, SOM ER INKLUDERET?

ELEVER, SOM ER INKLUDERET? LÆRERKURSUS I INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER Trives du bedst med ELEVER, SOM ER INKLUDERET? INKLUSION AF ORDBLINDE ELEVER ER DU KLÆDT PÅ TIL OPGAVEN? Læsning og skrivning er byggeklodser, som er nødvendige

Læs mere

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder

Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Kommunerne må gribe specialundervisningen an på nye måder Udgifterne til elever med særlige behov stiger. Ofte tages pengene fra den almene undervisning. Det bliver ikke ved at gå. Men eleverne har krav

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen

Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen Vejledning om dysleksi/ordblindhed - Hillerødsholmskolen 18. august 2015 Skoleåret 2015-2016 1 Vejledning om ordblindhed på Hillerødsholmskolen Det mener vi, når vi taler om ordblindhed Ordblindhed er

Læs mere

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse

Læse- og skriveteknologi til ordblinde. i skole og uddannelse Læse- og skriveteknologi til ordblinde Erik Arendal i skole og uddannelse Specialkonsulent, Rådgivnings- og støtteenheden, Aarhus Universitet Team for Læse- og skrivevejledning Tidligere Hjælpemiddelinstituttet

Læs mere

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt

Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Idékatalog fra bibliotekerne emneopdelt Dette idékatalog repræsenterer besvarelser fra 23 folkebiblioteker i forbindelse med projektet Koncept for bibliotekernes betjening af læsesvage. Det illustrerer

Læs mere

N R. 4 D E C. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7. Ordblinde B L A D E T. Nordisk Konference i Oslo Læs mere på side 12. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

N R. 4 D E C. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7. Ordblinde B L A D E T. Nordisk Konference i Oslo Læs mere på side 12. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde N R. 4 D E C. 2 0 1 0 Å R G A N G 6 7 B L A D E T Nordisk Konference i Oslo Læs mere på side 12 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde. Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark NR. NR. 13 MARTS SEPT. 2006 2000. ÅRGANG 6357 Ordblinde B L A D E T FOTO: DBB Direktøren for DBB, Elsebeth Tank, modtager her Ordblindeforeningens første hæderspris se side 8 Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Ordblinde B L A D E T. Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

Ordblinde B L A D E T. Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 3 september. 2013 ÅRGANG 70 B L A D E T Foto: XX Ordblind og forfatter - mød Christina Ramskov i bladet Læs mere på side 22 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien

Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Tør du kysse skrubtudsen? : Naturvejledning for brugere af psykiatrien Af naturvejleder, socialpædagog og psykoterapeut Benny Jensen, Psykiatrisk Informationscenter. Psykisk syge får både selvværd og et

Læs mere

Læsesvage tager erhvervsuddannelser

Læsesvage tager erhvervsuddannelser Læsesvage tager erhvervsuddannelser Ordblindhed og svære læseproblemer eller bøvl med matematikken behøver ikke at forhindre unge i at få en erhvervsuddannelse. AF THORKILD THEJSEN»Jeg indrømmer gerne,

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ONR. 2 2013 ÅRGANG 70 B

ONR. 2 2013 ÅRGANG 70 B Ordblinde NR. 2 juni. 2013 ÅRGANG 70 B L A D E T Foto: Ida Madsen Billede af Asger Madsen og Magnus Vetter - Vores Bud på en god skole Læs mere på side 17 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen

Læs mere

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning

Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning Indhold Viborg Kommunes Læringscenter for Læsning... 3 Hvorfor er Læringscenter for Læsning en god ide?... 5 Hvordan foregår undervisningen?... 5 Hjælpemidler...

Læs mere

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet

Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier, Aarhus Universitet Forskning og udvikling af undervisning med brug af ikt Grundskole, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser Rådgivnings- og

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Ordblinde B L A D E T

Ordblinde B L A D E T N R. 14 MD AE C R. T S2 02 0 80 0. Å R G A N G 65 5 7 Ordblinde B L A D E T FOTO: ANDERS LYSHOLM Ordblinde elever med matematikvanskeligheder i folkeskolen må indstille sig på at sidde med fingeren i vejret

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Forældre får lektiehjælp

Forældre får lektiehjælp Nyhedsbrev Marts 2010 nr. 25 Forældre får lektiehjælp Brøker, ligninger, gangestykker og procent volder far og mor problemer, når de forsøger at hjælpe børnene med at holde styr på tallene i regnebogen.

Læs mere

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland

Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Nyhedsbrev September 2009 nr. 23 Netværkslokomotivet nu repræsenteret i hele Region Midtjylland Netværkslokomotivet har den 1.august indgået aftale med Kompetence Midt om at deltage i indsatsen for at

Læs mere

Sådan bliver du medlem af Nota

Sådan bliver du medlem af Nota Sådan bliver du medlem af Nota Hvad er Nota? Nota er et landsdækkende bibliotek under Kulturministeriet, der producerer lydbøger, e-bøger og bøger på punktskrift til mennesker, der ikke læser almindelig

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder

ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder ROAL handleplan for elever i skriftsproglige vanskeligheder VERSION 1 Handleplan for: navn: cpr: klasse: skole: udarbejdet dato og årstal: Handleplanen er udarbejdet af: (navn & underskrifter) elev: forældre

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND

ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND ORDBLIND? En vejledning om bedre service til medlemmer der har problemer med at læse, skrive, stave eller regne FAGLIGT FÆLLES FORBUND Indhold Forord ved forbundsformand for 3F, Poul Erik Skov Christensen...

Læs mere

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet

VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden. Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter et ambitiøst væksthus for viden Af Julie Kock Clausen, konsulent i VUC Videnscenter, VUC Sekretariatet VUC Videnscenter er sat i verden for at varetage to opgaver: at arbejde for at igangsætte

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne.

I 2009 er vores samling på ca. 23.000 titler. Vi har bøger for både børn, unge og voksne. Velkommen til Nota INGEN KØ OG DU BEHOLDER BOGEN Nota er et nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Når du er meldt ind som bruger på Nota, kan du bestille lydbøger, e-bøger, bøger på punktskrift

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet

Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet Arbejdet i KVIS programmet. Af Ole Hansen, Undervisningsministeriet KVIS-programmet retter fokus på den omstilling, som skal blive en følge af den ændrede opgavefordeling mellem amter og kommuner, jf.

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen

Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen Erklæring om Nationalt Samarbejde for Social Trivsel og mod Mobning i Grundskolen LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS Trivselserklæringens parter er pr. 10. marts 2009: Frie Grundskolers Fællesråd Læs mere om

Læs mere

Vi skal fremtidssikre børnene

Vi skal fremtidssikre børnene Temadag: Den gode anbringelse - Det er de børn, der har selvkontrol, som klarer sig bedst i uddannelsessystemet, mener professor i læring, Kjeld Fredens. Vi skal fremtidssikre børnene En god skolegang

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN

Margit Gade. Dansk med it. Vis mig hvordan! TRIN Margit Gade Dansk med it Vis mig hvordan! TRIN Dansk med it - Vis mig hvordan! Margit Gade 2012 Akademisk Forlag, København et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk,

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

PLAN T - læsecamp for teenagere

PLAN T - læsecamp for teenagere Distriktsudvalg Tarup, c/o Tarup Ungdomsskole, Rismarksvej 80, 5200 Odense V, tlf: 63 755 755, mail: tu.buf@odense.dk Evaluering af Plan T, eleverne, opsamling Modtaget 18 ud af 24 mulige svar (svarende

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Ordblinde B L A D E T

Ordblinde B L A D E T Ordblinde NR. 4 December 2014 ÅRGANG 71 B L A D E T Ordblindeforeningen har afholdt medlemsmøde d. 4. oktober side 5 Læs interviewet med Ghita Nørby om hendes ordblindhed side 6 Alt for mange kommuner

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013

Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Afrapportering af ipad projekt Synscentralen i Vordingborg Maj 2013 Med støtte fra Erindringsmøntsmidlerne har Synscentralen i 2012-13 gennemført et projekt med blinde og svagsynede elevers brug af ipad

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere