Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)"

Transkript

1 Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer eller som 2 årigt med 120 timer Fagets formål: Fagets formål sigter mod at give elever forståelse for ideskabelse, ideudvikling og omsætning af ideer til konkrete produkter, som har værdi i en forbrugssammenhæng, som går ud over skolemiljøet. Det er herudover et formål at give eleverne forståelse af de opgaver, som er forbundet med produktudvikling og kommercialisering af et nyt produkt henholdsvis de opgaver, som en iværksætter står over for inden start af selvstændig virksomhed i forhold til samarbejde, økonomi, forretningsplan og prototyping af den kreative ide. Det er herudover et formål, at afprøve og fremme elevens udvikling af ideer i et kreativt miljø sammen med andre elever og i løbende kontakt med relevante professionelle miljøer. Fagets mål: at give eleven viden om og forståelse for udvikling fra iværksætteres ide til prototype til endeligt produkt at give eleven forståelse og viden om sammenhængen mellem idegenerering og brugerinddragelse at fremme elevens aktive deltagelse i og fælles udvikling af den kreative proces fra mulighed til resultatorienteret og systematisk aktivitet at give eleven forståelse for, hvordan et produkt eller en aktivitet skal skabe værdi og opfylde en brugergruppes evt. uudtalte behov (nyt, nyttigt og nyttiggjort) at give eleven viden og forståelse for opstart og drift af en iværksættervirksomhed at kende og anvende enkle styringsredskaber i forhold til drift af iværksættervirksomhed under hensyntagen til organisation, personale, ledelse og samarbejde, økonomi og markedsføring/salg og partnerskab med andre virksomheder og iværksættere at være i stand til at skabe sammenhæng mellem teoretisk viden og praktisk udførelse at eleverne ved produktskabelse demonstrerer selvstændig arbejdsform sammen med lærere og mentorer fra erhvervslivet at eleverne forstår væsensforskelle mellem materielle og immaterielle produkter

2 Fagets målgruppe: Faget henvender sig til elever i 8. og 9. klasse, som har motivation for at arbejde med ideudvikling og udvikle iværksætterkompetencer i forhold til drift af selvstændig virksomhed med kendt eller nyt produkt, som kan være materielt eller immaterielt Fagets indhold: Fagets indhold omfatter 4 hovedområder: Idegenerering og produktudvikling observation af en brugergruppes uudtalte behov eller udtalte behov indsamling af materialer om en brugergruppes behov materielle og immaterielle produkter at se og formulere muligheder samarbejde med de parter, som fremmer processen fra ide til produkt skabelse af produkt prototyper udvikling af prototyper med partnere og brugere og gennemtænke, hvorledes mulighederne kan udnyttes kommercialisering af produktet, design, markedsføring, unit selling point, økonomi, samarbejde demonstration og afprøvning af produkt i praksis, go to market, at føre handlingerne ud i livet Mulige indsatsområder for ideudvikling, produktudvikling dilemmaer i kendte materielle/immaterielle produkter og ydelser design og kreativitet velfærdsteknologi (ergonomi, rådgivning, kommunikation) sundhed livsstil, sport og bevægelse miljø økologi kommunikation service, vedligeholdelse og reparation musik og kultur

3 attraktioner andre områder Drift af iværksættervirksomhed drift af bestående virksomhed spin-off med udgangspunkt i bestående virksomhed drift af ny virksomhed med kendt produkt opstart og drift af ny virksomhed med nyt produkt iværksætter opgaver startkapital, jura, organisation, administration, økonomi, skat,personale, forretningsplan, markedsføring, ledelse og samarbejde, service, kommunikation og udvikling af produkt- og forretningsgrundlag Sammenhængen mellem ideudvikling og iværksætteri 1. trin i iværksætterprocessen: se mulighederne, identificer problemer og løsninger, fokuser på løsning af dilemmaer 2.trin i iværksætterprocessen: gennemtænke, hvorledes mulighederne udnyttes, hvorledes virksomhedens ide kan udformes, styrker, svagheder, trusler og muligheder 3. trin i iværksætterprocessen, virksomhedsstart, evt. som simulering sammen med lokal mentorvirksomhed Arbejdsformer: Der arbejdes med varierede arbejdsformer med høj grad af anvendelsesorientering, det betyder at undervisningen fokuserer på pædagogiske og kreative processer, som resulterer i brugbare produkter, som præsenteres i en realistisk iværksættersammenhæng. Arbejdsformerne kan have karakter spændende fra den uforudsigelige brainstorming fuld af kaos og fantasi til logisk, rationelt arbejde, hvor der foregår logisk og rationelt arbejde. Det er her vigtigt at fokusere på det fælles failing forward princip, hvor eleven og partnere gennem fejl, blindgyder, metoder og vidensdeling finder løsninger, som der arbejdes videre med. Lærere og partnere er facilitatorer, læringsfremmere og ledere. Det er vigtigt, at arbejdsformen er læringsorienteret med fokus på at eleverne lærer selv og med hinanden i tæt kontakt med partnere og brugere i omverdenen. Det er vigtigt, at undervisningen er eksperimenterende, metodisk og resultatrettet med klare mål og klare korrigeringer af målene i løbet af processen. Arbejdsformer kan f.eks. indeholde: Discovery room User journey story

4 Produktdesign Forretningsplan Branding Visualisering Samarbejde: Der indgås forpligtende samarbejde med Ungdomsskolen. Der indgås samarbejde med eksterne partnere, som kan være fra privat eller offentlig virksomhed, gerne med aftale om eksterne mentorer Der indgås samarbejde med ungdomsuddannelserne Varde Handelsskole, EUC Vest herudover evt. med AMU Center Vestjylland Der indgås samarbejde med andre relevante partnere Elevens forventede udbytte: Viden/forståelseskompetencer Eleven kender, forstår og anvender ideudviklingsprincipper individuelt og i fælleskab Eleven behersker failing forward arbejdsformen Eleven kender, forstår og demonstrerer sammenhængen mellem ide, værdiskabelse, brugere, prototyping og kommercialisering af et produkt Eleven kender, forstår grundlæggende principper for opstart og drift af iværksættervirksomhed Eleven forstår forskellen mellem materielle og immaterielle produkter og iværksættervirksomhedens ide og drift Eleven forstår og kan anvende principper for brugerinddragelse i ideudvikling og drift af iværksættervirksomhed Kognitive kompetencer Eleven forstår at ideudvikling er en resultatrette proces Eleven forstår at iværksætteri skal frembringe værdi

5 Eleven forstår at ideudvikling og iværksætteri hviler på viden, vidensdeling og brugerinddragelse Eleven forstår, at ideudvikling og iværksætteri hviler på kreativitet og færdighed i at overvinde barrierer Eleven forstår, at dilemmaer er udgangspunktet for udvikling af nyt fra det kendte Praktiske kompetencer Eleven kan udtrykke, forbedre og begrebsliggøre egne ideer Eleven kan bruge relevant viden og relevante metoder i ideudvikling og opstart og drift af iværksættervirksomhed Eleven kan udvikle ideer på baggrund af dilemmasituationer i en tænkt brugergruppe Eleven kan indgå i en fælles kreativ proces Eleven kan udvise den relationskompetence, som bringer omverdenen i spil i forhold til produkt og iværksættervirksomhed Eleven kan prototypere, konceptualisere og kommercialisere iværksættervirksomheden og dets produkter Eleven udviser ressourcebevidsthed Tværfaglige kompetencer Eleven bruger tværfaglige viden og tværgående relationskompetencer til at udvikle ideer og virksomhed Eleven fokuserer på værdiskabelse af økonomisk, kulturel eller social karakter Dokumentation og evaluering af elevens udbytte: Faget kan udbydes som et 1 årigt fag, hvor det forventes, at eleven vil være i stand til at demonstrere en selvstændig og anvendelsesorienteret beherskelse af fagets emner og praksis Faget kan udbydes som et 2 årigt fag, hvor det forventes, at eleven kan demonstrere selvstændig problemløsning inden for fagets emner og praksis Undervisningen evalueres løbende mundtligt. Evalueringen dokumenteres ligeledes løbende i elevens elevplan. Alle deltagere medvirker i dokumentation og evaluering.

6 Dokumentation og evaluering sker på grundlag det færdige produkt og den endelige etableringsog forretningsplan for elevens arbejde. Evalueringen finder under inddragelse af følgende synspunkter. Faglige og metodiske færdigheder i ideskabelse Samarbejde og vidensdeling med andre og eksterne Løsning af dilemmaer omkring produktet, kommercialisering og iværksættervirksomhedens opstart og drift, herunder helhedsforståelse, forretningsforståelse, løsningsorientering og kommunikation, ressourceudnyttelse Tilegnelse og anvendelse af viden, metoder og samarbejdsprincipper Fagets sammenhæng til skolereformen: praksis-og handlingsorienteret undervisning varieret skoledag samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner den åbne skole entreprenørskab fremme af børne-og ungepolitikken i Varde Kommune Dato for fagplan:

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole

Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole (dok 40077/14) Missionen for specialtilbuddet for tale- og sprogvanskeligheder på Næsbjerg Skole Det er missionen for specialtilbuddet

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds.

Skolereform 2014. En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Skolereform 2014 En ny mulighed! Til Broskolens forældrekreds. Med denne korte pjece får I først en kort indføring i den nye lov og derefter en kort beskrivelse af, hvordan vi her på skolen vægter at gå

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Læseplan for faget håndværk og design

Læseplan for faget håndværk og design Læseplan for faget håndværk og design Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 4./5./6./7. klassetrin 4 Håndværk forarbejdning 4 Håndværk materialer 6 Design 7 It og medier 8 Sproglig udvikling 9 Innovation

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune

Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune Forberedelse af Ny Skolereform i Struer Kommune 20. august 2013 1. Præsentation af hovedpunkter og forudsætninger for reform... 3 1.1 Den politiske del af skolereformen... 3 1.2 Folkeskolens faglige hovedudfordringer...

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf.

SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) www.bucvf. SKEMA TIL Arbejdssteds beskrivelse (for partnerskabsinstitutioner erstatter denne beskrivelse praktikstedsbeskrivelsen) jf. ny Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME www.ffe-ye.dk Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres

Læs mere

De fem understøttende Innovationskompetencer

De fem understøttende Innovationskompetencer Erhvervsrettet innovation Version 1.1 2015 De fem understøttende Innovationskompetencer Elektrikeruddannelsen 2015 Hvad er en understøttende innovationskompetence? Alle kan i en vis udstrækning finde på

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere