DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED. En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen"

Transkript

1 DEN POLITISEREDE LEDER OG VIRKSOMHED En pamflet af strategi- og forskningsdirektør Billy Adamsen

2 SIDE 1 Er alt politik? Jean Luc Nancy, fransk filosof DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED NY TID, NY KOMMUNIKATION Den anerkendte franske filosof Jean-Luc Nancy har i flere af sine forelæsninger om demokrati og politik stillet spørgsmålet: Om alt ikke er politik? Nancy henleder vores opmærksomhed på den kendsgerning, at i det moderne samfund er alt på den ene eller anden måde forbundet med et politisk element - og sådan har det forholdt sig siden den franske revolution i Men ikke nok med det, det politiske forstået som demokrati og demokratisering har også efter Anden Verdenskrig udviklet sig til en politisk livsform og virkeliggjort demokratiets ånd. Eller sagt på en anden måde, den politiske sfære styrer og kontrollerer aktiviteterne i de andre områder/sfærer. Det gælder i det private erhvervsliv, som det offentlige, som inden for sundhed, sport, kultur og industri, mens den politiske og demokratiske livsform afspejler sig i og påvirker vores handlinger og praksis inden for alle forhold i livet såvel arbejdsmæssigt som privat. Om alt i dag er blevet til politik og den demokratiske livsform realiseret, kan der selvfølgelig fortsat være filosofiske uenigheder om, men en kendsgerning er det dog, at den mere og mere gennemgribende politiseringen af samfundet, som gennem tiden har fundet sted, i særdeleshed over det seneste årti har ophævet de traditionelle grænser på markedet mellem brancher, mellem erhverv og politik, i medierne, i offentligheden og blandt forbrugerne. Virksomheden, ledere, medarbejdere og produkter er blevet politiseret på en måde, som man end ikke for 15 til 20 år siden have kunnet forudsige. Fremover skal al kommunikation forstås som en del af en (politisk) helhed, en branche og marked som en del af samfundet. Kravene til succesfuld og effektiv ledelse og kommunikation er blevet flere og forudsætter helt nye præmisser at handle ud fra. Den Politiserede Virksomhed ny tid, ny kommunikation giver en indsigt i den nye tid og beskriver kort de nye krav til virksomhederne, lederne, medarbejdernes kommunikation.

3 SIDE 2 Virksomhedsledere skal politisk forklare og argumentere for deres værdier DEN POLITISKE PRÆMIS ELLER POLITISKE KOMMUNIKATION Med den politisering der er foregået af hele samfundet og ophævelse af de traditionelle grænser i branchen, på markedet og mellem erhverv og politik er en ny nødvendig forudsætning for succesfuld og effektiv kommunikation opstået. Den forudsætning kalder Sylvester Hvid & Co for den politiske præmis eller politisk kommunikation, slet og ret! Den politiske præmis eller den politisk kommunikation handler selvfølgelig om politikere, og hvad der foregår i den politiske verden, men handler også om medier og hvad der foregår i medierne, hvilke nyheder, debatter og historier der bringes, om tendenser og strømninger i offentligheden, om borgerne og deres handlinger og holdninger. Men politisk kommunikation handler også om de præmisser, der ligger til grund for den politiske kommunikation, som etik, moral, værdier og holdninger. Med politiseringen af hele samfundet er disse præmisser nu også en del af de præmisser der gælder for erhvervslivets kommunikation for også erhvervslivet har etik, moral, værdier og holdninger som grundlæggende præmisser for ledelse og kommunikation. Når det er relevant at beskæftige sig med den politiske præmis eller politiske kommunikation, hænger det selvfølgelig sammen med, at en virksomheds kommunikation i dag påvirkes negativt eller positivt af disse forhold. Omfattende reklamekampagner for et fødevareprodukt i en tid med voldsomme naturkatastrofer omtalt i medierne, som politikerne forholder sig til og som optager borgerne, vil påvirke kampagnen negativt. Hvis sådanne reklamekampagner bare kører videre uden hensyntagen til den politiske kommunikation, opstår der støj omkring kampagnen, produktet og virksomheden som ødelægger kampagnen, kommunikationen, budskabet og i værste fald giver virksomhedens image/brand ridser i lakken. Virksomhedsledere skal i deres kommunikation ikke længere kun fagligt og sagligt forklare og argumentere for deres handlinger og produkter over for interessenter og forbrugere, men også politiske forklare og argumentere for deres værdier over for de politiske forbrugere, kommunalpolitikere, landspolitikere, ministre, politiske organisationer, journalister m.fl.

4 SIDE 3 Den politiske kommunikation er en nødvendig forudsætning for alle virksomheders succes DEN POLITISEREDE VIRKSOMHED I dag er alt politik og erhvervslivet og virksomhederne politiseret. Mere end 80% af de store og mellemstore virksomheder har formuleret et værdigrundlag og praktiserer værdiledelse og skriver etiske regnskaber og udviser miljø og social ansvarlighed. Selvom virksomhederne har et sådant værdigrundlag og praktiserer værdiledelse, så viser undersøgelser også samtidig, at det kniber gevaldigt med at få omsat værdierne til praksis og dermed gjort dem til en integreret del af den daglige praksis. Og i forlængelse af det så har de fleste virksomheder ej heller udviklet den politiske kommunikation og derfor heller ikke i stand til kommunikativt at handle succesfuldt i samfundet. Det til trods så er virksomheden stadig politiseret og den politiske kommunikation også en nødvendig forudsætning for virksomhedens virke, hvilket betyder, at virksomhedens handlinger både internt og eksternt vurderes politisk holdningsmæssigt fra samarbejdspartnere, konkurrenter, organisationer, kommunalt og regionalt, nationalt og internationalt. Hvem virksomheden samarbejder med handler ikke længere kun om økonomi og jura, men i lige så høj grad også om værdier, det værdimæssig og dermed den politiske vurdering. Har man samarbejdspartnere, som er miljøsyndere, eller som samarbejder med underleverandører, som underbetaler eller gør brug af børnearbejdere, så falder det tilbage på virksomheden, og det udvikler sig til politisk kritik fra konkurrenter, rettighedsorganisationer, politikere og i medierne. En folkestemning mod bestemte virksomheder, banker eller medicinalvirksomheder, kan påvirke politikerne i en retning, hvor de beslutter sig for lovændringer måske til skade for bankerne eller hele medicinalbranchen. Virksomhedens politiske kommunikation i public affairs arbejdet er derfor afgørende for om sådanne lovændringer gennemføres. Er virksomheden heller ikke i stand til at formidle og dermed kommunikere ordentligt, seriøst og præcist til kunderne, fører dette også til medie omtale, politisk kritik på nettet, i de sociale medier m.m. Listen er lang over de mange politiske forhold en virksomhed i dag behøver at forholde sig til, hvis virksomheden skal være en succes og de forhold handler altså ikke længere kun om de økonomiske juridiske forhold. Sylvester Hvid & Co tilbyder derfor som et supplement til den daglige ledelse og kommunikation både personlig rådgivning og virksomhedsrådgivning i: Sylvester Hvid & Co produkter MedieObservation gennem systematisk observation og analyse af mediebilledet Politisk Observation gennem systematisk observation og analyse af det politiske billedet. Politisk kommunikation strategi, analyse Budskabstræning Kampagner Krisekommunikation Medietræning Public Affairs Issues management Corporate PR Marketing PR

5 SIDE 4 En erhvervsleder er også en politisk leder DEN POLITISEREDE LEDER I dag er en erhvervsleder ikke blot en erhvervsleder men også en politisk leder ikke partipolitisk men en leder som repræsenterer virksomhedens værdier og holdninger. Den politiske leder skal ikke kun repræsentere virksomhedens værdier og holdninger internt i virksomheden, eksternt i forhold til branche og markedet men også i forhold til samfundet, medierne, borgerne, politikerne og forbrugerorganisationer m.fl. Hvad lederen siger og gør vurderes nu af mange flere aktører end tidligere og ud fra værdier og holdninger fra meget forskellig hold. Melder lederen ud i sit Nyhedsbrev, at julefrokosten i år bliver anderledes på grund af medarbejderstaben etniske sammensætning, så er det set i virksomhedens sammenhæng ganske fornuftigt. Men andre uden for virksomheden synes garanteret, at en julefrokost er en traditionel dansk julefrokost, hvorfor der fra samfundet, fra politisk hold kan rejses kritik af noget så uskyldigt som en julefrokost. En kritik som kan påvirke afsætningen, fordi kunder lader sig påvirke af politikere og dermed distancerer sig fra virksomheden og virksomhedens produkter? Er lederen og ledelsen klar til udadtil og politisk værdimæssigt at argumentere og forklare sig i forhold til den politiske kritik? Med andre ord er lederen klar til at træde ind i rollen som virksomhedens politiske leder? Sylvester Hvid & Co har udviklet et særligt ledelsesredskab som vi kalder for Political Business Communication (PBC-modellen) som vi rådgiver ledere ud fra: Ledelseskommunikation Personlig kommunikationsrådgivning CEO PR

6 SIDE 5 Sylvester Hvid & Co har siden 1899 været på forkant med tidens strømninger FRA MASSEKOMMUNIKATION OVER PUBLIC RELATION OG BRANDING TIL INDIVIDUEL KOMMUNIKATION I 1899 grundlagde cykelsmeden og kommunikatøren Sylvester Hvid reklamebureauet Sylvester Hvid & Co og var det første kommunikationsbureau, der professionelt specialiserede sig i kommerciel kommunikation ved brug af de nye massemedier aviser, bøger, pamfletter m.m. Udover Sylvester Hvids talent for kommunikation, så vidste han også, at viden om og forståelse af nye medier og samfundsudviklingen (tidens strømninger) var et must for at kunne udvikle tidssvarende kommunikation og dermed designe en effektiv og succesfuld reklame for kunderne og effektiv og succesfuld massekommunikation til forbrugerne. Da nye medier som film (biografer) og radio (senere tv) dukkede op og blev udbredt kunne Sylvester Hvid & Co som det første reklamebureau og med sin specialviden om reklamer og ikke mindst de nye medier også hjælpe kunderne med den form for biografkommunikation. Og helt imponerende fortsatte Sylvester Hvid & Co helt frem til 1996 med at producere og distribuere biografreklamer. Massekommunikation fik op gennem 1960 erne og 1970 erne nye kommunikationsformer og Sylvester Hvid & Co specialiserede sig i en ny kommunikationsgenrer, nemlig Public Relation, som de kunne præsentere for deres kunder. Den Kommercielle Kommunikation handlede ikke længere kun om at nå ud til kunderne med budskabet men nu også om virksomhedens image og produktets omdømme. Siden dengang har Sylvester Hvid & Co også udviklet sig til et af Danmarks førende Public Relation bureauer og rådgiver i dag virksomheder og virksomhedsledere om: Kommunikations strategier Kommunikations analyser Medie strategier Branding og Image kampagner Årsrapporter Pjecer,Blade samt webløsninger Kontakter til nyhedsmedier og presse Pressehåndtering

7 SIDE 6 Nye medier, nye muligheder SYLVESTER HVID, PHILIP KOTLER OG INDIVIDUEL KOMMUNIKATION I 2003 proklamerede marketingverdenens guru Philip Kotler, at massekommunikation havde overlevet sig selv. Der måtte en helt anden form for individuel kommunikation til, hvis virksomheder og ledere skulle kommunikere effektivt og succesfuldt. Det var lidt af en bombe, som Philip Kotler med vanlig sans for timing kastede ned over marketingverdenen. Men for Sylvester Hvid & Co kom dette ikke som en bombe. Allerede 3 år tidligere var man hos Sylvester Hvid & Co begyndt at arbejde mere professionelt med en ny form for kommerciel kommunikation nemlig den såkaldte og meget målrettede individuelle kommunikation. Grunden dertil var ganske enkelt den, at helt nye medier som de digitale medier, og med dem nye sociale medier, var begyndt at tage form, få sin egen kultur og kommunikative redskaber, hvilket ville gøre det muligt fremover at tænke massekommunikation som individuel kommunikation. Man ville være i stand til yderligere at minimere de velkendte segmenter, indskrænke kundegrupperne til enkeltindivider og dermed danne et grundlag for en individuel kommunikation og helt nye former dialog-kommunikation. Både til private virksomheder og til det offentlige har Sylvester Hvid & Co, nu mere end 10 år efter, udviklet en individuel kommunikations model, der sætter os i stand til at samarbejde med virksomheder og organisationer, der ønsker en opprioritering af den individuelle kommunikation. Sylvester Hvid & Co produkter Dialog 1-1 Kommunikation Sociale medier Blogs

8 SIDE 7 Virksomheder kommunikerer ikke hen til markeder, men til hele samfundet DEN INTEGREREDE KOMMUNIKATION Da branche var branche og marked var marked, var det yderst fornuftigt, at kommunikationerne blev inddelt og specialiseret i forskellige afdelinger som salg og marketing, kommunikation, public relation. Men i takt med politiseringen og grænserne mellem brancher, markedet og samfundet blev ophævet, kommunikerer virksomheder ikke længere kun til brancher og markedet men til hele samfundet. Kommunikationen, kulturen og værdierne må i virksomheden både internt og eksternt hænge sammen for at opnå en succesfuld og effektiv kommunikation. Sylvester Hvid & Co har gennem de senere år både forsket i og arbejdet professionelt med integreret kommunikation og dermed også den digitale kommunikation. Udgangspunkter for den integrerede kommunikation er selvfølgelig, at kommunikationsmidlerne som virksomhedens ledelse, chefer og medarbejdere, kommunikation og presseafdeling må og skal være de samme, som de kommunikationsmidler økonomiafdelingen, salg og marketing afdeling, reception anvender. Hvis ikke de er det, opnår man en uensartede kommunikation, som både skaber støj, uklarhed, forvirring og forringer afsætningen/servicen samt giver virksomheden omdømme ridser i lakken. Får man derimod ensartet kommunikationsmidlerne, opnås en sammenhængende succesfuld og effektiv kommunikation, som efterlader positive helhedsindtryk af virksomheden, medarbejderne, produkterne i branchen, på markedet, i medierne, offentligheden og i samfundet. Sylvester Hvid & Co har i forbindelse med rådgivning om integreret kommunikation også specialiseret sig i integreret digital kommunikation. Selv den digitale kommunikation skal hænge sammen med og være forankret i den øvrige kommunikation, men tilpasset de nye digitale medier. Kampagne websites, digtital æstestik og hyptekster være. Sylvester Hvid & Co produkter Model for integreret kommunikation Intern kommunikation

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Effektivitet er bestyrelsens udfordring

Effektivitet er bestyrelsens udfordring Effektivitet er bestyrelsens udfordring Hvordan sikrer bestyrelsen sig, at den løbende er værdiskabende og effektiv? Og hvordan ser den bedste udgave af bestyrelsen ud? Disse spørgsmål må enhver bestyrelse

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport

Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Forventninger til moderne virksomheder - en seminarrapport Zira Søby Bloch & Anita Mac (red.) Center for Værdier i Virksomheder Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi Februar 2003 0 Indhold

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser

ÅRS RAP POR. csr-rapporter 08. liv til 20 ledelsesberetningen. Visuel kommunikation i vækst. Skær ind til benet, og fokuser 04 Show it Visuel kommunikation i vækst ÅRS csr-rapporter 08 Skær ind til benet, og fokuser 16 digitale årsrapporter Tilgængelighed på alle platforme RAP POR liv til 20 ledelsesberetningen Vis, hvad din

Læs mere

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF

VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 34 / oktober / 2008 ETIK VIRKSOMHEDER I BALANCE: ETIK BETALER SIG / LØFTER ET LØFTE ETIKKEN? CSR-FÆLDEN: SOM NÅR EN VEGETAR SPISER BØF INDHOLD 04

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

mentale forretningsgrundlag.

mentale forretningsgrundlag. Det mentale forretningsgrundlag Al ledelse handler om adfærd. Det er virksomhedens evne til skabe relationer ud fra markedets, kundernes og medarbejdernes behov og forventninger, der afgør styrken af et

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

medarbejderudviklingssamtaler.

medarbejderudviklingssamtaler. Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE November 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.900 Kære læser! November måned er jubilæumsmåned. Jeg fejrer mit 10 års jubilæum med bogen: I den gode ledelses tjeneste. Du kan hele

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling

Vækst gennem viden 8.6. 1. Forord: Videnssamfundets præmisser for vækst og forretningsudvikling Vækst gennem viden Vækst gennem viden af partner Ole Steen Andersen, osa@implement.dk, Implement og dekan, ph.d. Søren Barlebo Rasmussen, sbr.spfak@cbs.dk, CBS Handelshøjskolen i København Denne artikel

Læs mere

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi.

1.0 Indledning. der havde opført sig som sælgere og fremmet salget af bankernes egne aktier (m.business.dk) vi. 1.0 Indledning Da finanskrisen ramte den vestlige verden i 2008, gik det hårdt ud over bankernes omdømme, da den generelle mening var, at bankerne bar en del af ansvaret for krisen (business.dk) i. Inden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE Maj 2013 10. årgang Udsendes til knapt 5.900 Kære læser! Der er mange, der stadig hænger fast i krisen. Og så er der dem, der er kommet videre. Ulrik Hartmann, direktør og ejer af

Læs mere