ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#"

Transkript

1 ! ee12! # # Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# Virksomhedsstudier Maria Grønnegaard Jensen Maria Louise Alkemade Bjerregaard Camilla Schmidt Eriksen Pernille Cecilie Fackmann Fløystrup Signe Sofie Skaastrup Vejleder:! Niels Nolsøe Grünbaum! Sideomfang:!!!!!! anslag svarede til 62,25 normalsider #

2 Abstract The fashion industry is one of the most polluted industries worldwide. This opened a curiosity to the sustainable fashion firm ee12. Despite their atypical business model they have not been able to increase their acquaintance. In order to resolve the problem that obtains the lack of growth of ee12 and limited knowledge about ee12 the group entered a partnership with the owners of ee12. In the beginning a presentation of ee12 has been given, in order to analyze throughout a SWOT analysis. The purpose is to designate the strengths, weaknesses, opportunities and threats that ee12 faces. This arose a required knowledge of how consumers behave in the fashion industry. Based on this requirement a survey is carried out to question general behavioral traits and the significance of sustainability in order to these traits. Three semi-structured interviews have been made in the aim of obtaining more profound understandings of the results that has been interpreted from the survey. This first section of the analysis is supported by David Lewis and Darren Bridger s research of the Soul of the New Consumer. The second section of the analysis is supported by two parts of David Aaker s research of the Identity Planning Model. The purpose of this analysis is to identify the market values of the brand ee12 and what motivates consumers to buy their products. On the basis of the last part in Aaker s model and the two-parted analysis, a discussion of recommendations to ee12 s marketing strategy culminates. It is assessed that ee12 has some strong core values which can be implemented advantageously in their marketing strategy. However, ee12 has a general challenge because of the missing overview of the firm's customer segment and the circumstances they faces. Therefore, it is essential for ee12 to decide whether they want to grow, as this would result in a forced compromise, with their value of having a close relationship between customer and designer; ee12 need to define their target.! 1

3 ! INDHOLDSFORTEGNELSE! KAPITEL 1 INDLEDNING! 4! 1.1 PROBLEMFELT! 4! 1.2 PROBLEMFORMULERING! 6! 1.3 ARBEJDSSPØRGSMÅL! 6! 1.4 PROJEKTDESIGN! 7! 1.5 BEGREBSAFKLARING! 8! 1.6 AFGRÆNSNING! 8! 1.7 VALG AF TEORI! 9! KAPITEL 2 PROJEKTS VIDENSKABSTEORETISKE STÅSTED! 11! KAPITEL 3 METODE! 15! 3.1 KVALITATIV METODE! 15! 3.2 KVANTITATIV METODE! 19! 3.3 METODISK KVALITETSVURDERING! 21! KAPITEL 4 DEN DANSKE MODEINDUSTRI! 25! HERUNDER PRÆSENTATION AF EE12 OG DENNES POSITION PÅ MARKEDET! 25! 4.1 NUTIDENS MODEINDUSTRI! 25! 4.2 EE12 - EN UTRADITIONEL FORRETNINGSMODEL! 26! 4.3 EE12S POSITION PÅ MARKEDET! 28! 4.4 SAMMENFATNING! 32! KAPITEL 5 FORBRUGERTENDENSER I MODEBRANCHEN! 34! 5.1 NUTIDENS FORBRUGERTENDENS BASERET PÅ SURVEY! 34! 5.2 DEN NYE FORBRUGER EN NY FORBRUGERTENDENS! 40! 5.3 DELKONKLUSION! 42! KAPITEL 6 EE12 SOM BRAND! 44! 6.1 IDENTITETSPLANLÆGNINGSMODELLEN! 44! STRATEGISK BRANDANALYSE! 45! BRANDIDENTITETSSYSTEM! 49! 2

4 KAPITEL 7 ANBEFALINGER TIL EE12! 55! 7.1 BRANDIDENTITET IMPLEMENTERINGSSYSTEM! 55! BRANDIDENTITET OG VÆRDIPOSITION! 55! INDSKRÆNKNING AF MÅLGRUPPEN! 58! AKTIV KOMMUNIKATION! 61! KONKURRENCEFORDELE! 62! 7.2 AFSLUTNING! 65! KAPITEL 8 KONKLUSION! 66! KAPITEL 9 PERSPEKTIVERING! 69! KAPITEL 10 KVALITETSVURDERING! 71! KAPITEL 11 LITTERATURLISTE! 73! 3

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 Problemfelt Mode- og tekstilindustrien er den næstmest forurenende branche på verdensplan kun overgået af gas- og olieindustrien (Andersen, 2013). Det er dog ikke modeindustrien alene, der belaster miljøet. Forbrugerne bærer ligeledes et ansvar. Danish Fashion Institute fastslår, at 60 procent af et stykke tøjs forurening udledes i modevirksomhedernes produktionskæde, hvorimod de resterende 40 procent forårsages af forbrugernes behandling af tøjet (Kruse, 2014). Forbrugernes bevidsthed og adfærd er således essentiel for det samlede miljøaftryk som et stykke tøj afgiver. Foruden miljøforurenende udfordringer medfører modeindustrien og dens forbrugere til en stigende overproduktion og overforbrug af tøj. De danske husstandes årlige tøjforbrug er fra årene 2000 til 2010 steget med 30 procent samtidig med, at det inden for perioden er blevet billigere at købe tøj (Nordisk Ministerråd, 2015: 8). Ydermere viser statistik, at der årligt går tons tøj til spilde alene i Danmark (Innovationsnetværk, 2013). Det accelererende tøjforbrug og overproduktion kan heraf ses som en konsekvens af modeindustriens fast fashion strategi, der bygger på et stort udvalg af tøj til lave priser og dermed fordrer forbrugeren til et stort forbrug og en hurtig udskiftning af garderoben (Nordisk Ministerråd, 2015: 28). I skærende kontrast til fast fashion står slow fashion, der i de senere år har vundet indpas i modeindustrien. Her er fokus ikke centreret omkring den gængse masseproducerede cyklus, men i stedet på fabrikering af stærk kvalitet og tidløst design, der forlænger tøjets levetid (Graunbøl, 2012). Således kan modeindustrien bidrage til bekæmpelsen af miljøproblemerne. Alligevel bestræber modehusene sig på at følge tidens trend for at maksimere salget. I forlængelse af dette har bæredygtighed været et fast og omdiskuteret fænomen i modeindustrien. Bæredygtighed udsprang af FN s udgivelse af Brundtlands-rapporten - Vores fælles fremtid - i 1987 (Laljani og Ludvigsen, 2009: 20). Denne var den første rapport, der beskæftigede sig med jordens stigende ressource- og miljøproblemer i et globalt perspektiv. Særligt op gennem 00 erne vandt bæredygtig shopping indpas i modebranchen. Sidenhen er flere modehuse blevet kritiseret for at pynte på deres bæredygtige værdisæt. For selvom der benyttes 4

6 økologisk bomuld, er bæredygtige sociale og etiske perspektiver som arbejdsrettigheder ikke en selvfølgelighed i branchen. Ifølge modeforskeren, Julie Sommer, ligger den bæredygtige udfordring et helt andet sted - nemlig i forbruget, hvoraf der smides noget ud til fordel for at erhverves noget nyt (Graunbøl, 2012). Gennem tiden har flere designere og brands forsøgt at bryde kulturen med overproduktion, og de trækker dermed på elementer fra slow fashion konceptet og de bæredygtige aspekter; heriblandt den danske modevirksomhed ee12. ( ) Man er ved at brække sig over, hvor meget tøj der faktisk bliver produceret. Alt det med at skulle sælge ud af sit lager; det havde jeg slet ikke lyst til. Jeg havde lyst til at designe og have en frihed til at designe det, som jeg har lyst til (Bilag 2: 9). Således udtaler én af de to stiftere af modevirksomheden ee12, Pernille Engbirk. Virksomheden udgiver to kollektioner årligt, og producerer udelukkende efter de ordreafgivelser, der forekommer heraf. Derved undgår de overproduktion, mindsker økonomisk usikkerhed samt reducerer ressourcespild og miljøbelastning i sin produktion. Det kan således argumenteres, at ee12 bygger på en utraditionel forretningsmodel med et grundlæggende bæredygtigt koncept gennem produktions- og salgskæden. Modeanalysen 2014 foretaget af Deloitte belyser, at den bæredygtige udvikling i modeindustrien menes at være efterspurgt blandt forbrugerne (Deloitte, 2014: 9). Det fremgår, at forbrugerne er villige til at betale mere for en vare, sågar de har tillid til virksomhedens påstande vedrørende dens bæredygtige forretningsmodel. Dette appellerer til en ny forbrugertype, der efterspørger de værdier, som ee12 grundlæggende bygger på. Udover Modeanalysens undersøgelse har flere medier understøttet tendensen om den stigende efterspørgsel af varer, som fremkommer af et bæredygtigt koncept (Business.dk; cbscsr). Desuden forudsiges det, at brands der er i stand til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel på autenticitet, vil vækste (Lewis og Bridger, 2000: 50). Alligevel omsætter ee12 for kun kroner årligt, hvilket betyder, at virksomhedens ejere endnu ikke kan opsige deres nuværende erhverv for at arbejde fuldtid med driften af ee12. Pernilles forklaring på det langsomt stigende salg angives i kvinders forbrugeradfærd: 5

7 Jeg tror et eller andet sted, at vi alle sammen har en holdning, og gerne vil det. Jeg tror da også, at det [red. bæredygtighed]hjælper. ( ) Men når kvinder er bedst og bare vil have noget lækkert, så er vi faktisk villige til at gå på kompromis med alt (Bilag 2: 15). I ee12s treårige levetid har det endnu ikke været muligt for ejerne at udtrække løn (Bilag 11: 75, Bilag 2: 12). Skellet mellem Modeanalysens undersøgelser og forbrugernes adfærd stemmer dermed ikke overens. Det syner, at der er en efterspørgsel på bæredygtighed, som ee12 har et udbud på. Der ses dog ingen betydelig sammenhæng mellem efterspørgslen på de bæredygtige produkter og ee12s økonomiske resultater. ee12 er derfor tilsyneladende ikke et stærkt positioneret brand på det danske marked. Lige meget hvor meget omtale der bliver, og hvor meget vi [red. ee12] prøver at lave et eller andet, så er det ikke dét, der skaffer kunder. Det er vores kæmpe udfordring (Bilag 2: 10). 1.2 Problemformulering På baggrund af ovennævnte foretages en strategisk analyse af brandet ee12s interne og eksterne forhold, der udmunder i anbefalinger til, hvorledes ee12 kan markedsføre sit brand for at gøre virksomheden mere profitabel. 1.3 Arbejdsspørgsmål 1. Hvordan er ee12s strategiske position på det danske marked i modeindustrien? 2. Hvilke forbrugertendenser er fremtrædende i modeindustrien? 3. Hvilke elementer kan skabe et stærkt brand for ee12? 4. Hvilke anbefalinger skal ee12 efterstræbe at implementere i sin markedsføring? 6

8 1.4 Projektdesign Problemformulering: På baggrund af ovennævnte foretages en strategisk analyse af brandet ee12s interne og eksterne forhold, der udmunder i anbefalinger til, hvorledes ee12 kan markedsføre sit brand for at gøre virksomheden mere profitabel. Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan er ee12s strategiske positionen på det danske marked i modeindustrien? Vidensproduktion: Kortlægning af modeindustrien og ee12. ee12s positioneres med udgangspunkt SWOTmodellen. Formål: At opnå en teoretisk forståelse for det marked, som ee12 opererer på, herunder hvilke styrker og svagheder samt muligheder og trusler, der er på dette marked. Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke forbrugertendenser er fremtrædende i modeindustrien? Vidensproduktion: En analyse af forbrugertendenser på baggrund af survey, interviews og teorien om den nye forbruger. Formål: At opnå en forståelse for forbrugertendenser, der har indflydelse på købsadfærden. Arbejdsspørgsmål 3: Hvilke elementer kan skabe et stærkt brand for ee12? Vidensproduktion: Udgangspunktet tages ud fra de to første faser af Aakers identitetsplanlægningsmodel, og understøttes af Philip Kotler. Formål: At få indblik i virksomhedens brand for at kunne udvikle anbefalinger til ee12s markedsføring. Delkonklusion: ee12 står overfor nogle udfordringer på baggrund af nutidens modeindustris karakteristika, der komplicerer virksomhedens muligheder for at vækste. Delkonklusion: Forbrugere handler efter design, pris og god kvalitet, hvilket er værdier som ee12 opfylder. Den nye forbruger har behov for information, hvorfor ee12 skal inkludere gennemsigtighed i beskrivelsen af deres produkter. Delkonklusion: ee12 skal fremhæve de elementer, der gør dem unikke i deres markedsføring. Herunder gør intimiteten i den tætte kontakt mellem designer og kunder sig gældende. Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke anbefalinger skal ee12 efterstræbe at implementere i deres markedsføring? Vidensproduktion: At diskutere anbefalinger til ee12s markedsføring på baggrund af Aakers tredje fase i identitetsplanlægningsmodellen, samt supplement af Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Formål: At komme med anbefalinger til ee12 om, hvorledes de kan øge forbrugernes kendskabet til om deres brand. Delkonklusion: Diskussionen udleder anbefalinger, der bevidner til, at det er udfordrende for virksomheden at bevare deres bæredygtige koncept og samtidigt vækste. ee12 må derfor gøre sig overvejelser om, hvorvidt de vil gå på kompromis med de værdier som tillægges kerneidentiteten, når de skal markedsføre brandet. Forventet konklusion: Den forventede konklusion er, at ee12 skal gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt de vil gå på kompromis med sine bæredygtige værdier, hvis ee12 har intention om at skabe fremtidig profit. 7

9 1.5 Begrebsafklaring Bæredygtighed Bæredygtighed er i Brundtland-kommissionens rapport Vores fælles fremtid fra 1987 beskrevet som følgende: en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Laljani og Ludvigsen, 2009: 20). I forretningsøjemed er den almene opfattelse af bæredygtighed sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn (ibid.: 22). I analysen vil der arbejdes med respondenternes forståelse af bæredygtighed, baseret på svarene i det udsendte spørgeskema, samt ee12s definition af bæredygtighed. Den nye forbruger Når den nye forbruger nævnes, henledes der til en forbrugertype, hvor selvrealisering påvirker forbrugerens interesse og købsadfærd. Projektet vælger at forstå den nye forbruger ud fra David Lewis og Darren Bridgers forståelse herfor. Den traditionelle forbruger Ved den traditionelle forbruger er der tale om en forbruger, der opsøger det nemme, bekvemme og gammelkendte. I deres adfærd er de mere synkrone og tager ikke i så høj grad selv initiativ. De udviser mindre engagement og er langt mindre velinformerede og oplyste i deres valg af produkter (Lewis og Bridger, 2000: 30ff). Brand Med et brand forstås et oplevet produkt, der kan skabe merværdi for forbrugeren. Det ligger ud over det rent funktionelle, hvorfor et brand tilføjer associationer til forbrugerens bevidsthed (Andersen et al., 2014: 377). 1.6 Afgrænsning Geografisk afgrænsning ee12 sælger både sine produkter og designs på det danske og det franske marked. I projektet tages udelukkende udgangspunkt i ee12s produkter og deres salg på det danske marked. Dette medfører derfor en afgrænsning fra det franske marked og dertilhørende anbefalinger i marketingstrategier, hvor mode- og forbrugerkultur kan variere. 8

10 Økonomisk afgrænsning Gruppen afgrænser sig fra at inkludere ee12s regnskab og økonomi, da det er en enkeltmandsvirksomhed, og der ikke eksisterer et regnskab. Gruppen har dog fået adgang til få tal gennem et interview og mailkorrespondancer med de to ejere (Bilag 10, Bilag 11). Teoretisk afgrænsning Den teoretiske afgrænsning i projektet dækker over, at der ikke nødvendigvis bruges alle elementer i teorierne. Der benyttes i stedet brudstykker af teorierne, i forhold til den indsamlede empiri, herunder survey og interviews. Teorien benyttes eklektisk, der for hvilket gælder, at den benyttes som et underbyggende argument og anvendes der, hvor teorien har forklaringskraft i analyse og diskussion (Kristiansen og Krogstrup, 1999: 172). 1.7 Valg af teori SWOT-modellen SWOT-modellen benyttes i projektet for at kortlægge ee12s strategiske position på det danske marked og identificere ee12s strategiske stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, der eksisterer for ee12. Modellen skaber således et godt overblik over virksomhedens muligheder. Ulemperne hertil er, at det kan være besværligt at anskue virksomhedens styrker og svagheder korrekt og ydermere, at modellen ikke er løsningsorienteret. Den nye forbruger David Lewis og Darren Bridgers teori om den nye forbruger benyttes i projektet til at kortlægge samfundets forbrugertendenser, der med udgangspunkt i det udsendte survey og interviews skal bidrage til at illustrere sammenhængen herimellem. Teorien skal bidrage med at skabe forståelse for, hvilke behov ee12 skal imødekomme hos nutidens forbruger. Svagheden i benyttelsen af teorien bunder i, at det kan være svært at segmentere forbrugeren. David Lewis er doktor i psykologi fra Sussex universitet og har i samarbejdet med Darren Bridger, udgivet bogen The Soul of The New Consumer; oversat af Ingelise Gullack, som bygger på en analyse af forbrugere i USA og Storbritannien. Bogen beskriver resultaterne af disse undersøgelse, som fører til begrebet den nye forbruger. 9

11 Brandidentitet planlægningsmodel David Aaker er emeritus professor på University of California og er en anerkendt teoretiker inden for branding. Aakers Brandidentitet planlægningsmodel har til formål at belyse ee12s potentiale for branding, og indeholder tre overordnede niveauer, herunder den strategiske brandanalyse, brandidentitetssystemet og brandidentitets implementeringssystemet. Ved den strategiske analyse udføres en kundeanalyse, en konkurrentanalyse og en egenanalyse. Dette første trin benyttes som opsummering, da flere af elementerne allerede indgår tidligere i projektet. Ydermere kunne konkurrentanalysen supplere med en analyse af konkurrenterne. Dette kunne være blevet gjort mere detaljeret, hvis der var taget et udpluk af andre lignende virksomheder, og sammenlignet med ee12. Rent metodisk kunne dette være foretaget gennem et survey. Anden fase er brandidentitetssystemet, der indeholder oprindeligt fire kategorier. I projektet forholder gruppen sig kun til to af kategorierne, da det i henhold til projektets problemformulering, vurderes at være mest værdifuldt at se på brandet som produkt og person. Sidste fase er brandidentitets implementeringssystemet, der indeholder tre kategorier. Herunder berører projektet kun første fase, der giver et indblik i, hvad ee12 har af muligheder for at brande sig. Det diskuteres, hvilke elementer, der skal indgå i ee12 markedsføring for at kommunikere sit brand ud til forbrugerne. Der afgrænses fra de to sidste faser, der er udførelse og måling. Der er ikke udarbejdet en kommunikationsplan til ee12, og derfor har gruppen ikke haft mulighed for at eftermåle eventuelle tiltag. Jævnfør den økonomiske afgrænsning har gruppen ikke haft indblik i, hvilke økonomiske ressourcer som ee12 kan anvende. 10

12 Kapitel 2 Projekts videnskabsteoretiske ståsted I det følgende afsnit vil projektets videnskabsteoretiske forståelsesramme blive præsenteret. Denne danner grundlag for, hvordan projektet skaber mening og indsamler viden. Projektet tilskriver sig først en fænomenologisk synsvinkel til feltet, der fører frem til en eksplorativ positivistisk tilgang, og som slutteligt udmunder i et hermeneutisk videnskabsteoretisk livssyn. Det åbner op for, at gruppen med sin forforståelse produktivt kan fortolke ny viden. Der benyttes således et videnskabsteoretisk perspektiv, der benævnes mixed methods. Fænomenologi I starten af erkendelsesprocessen haves et fænomenologisk perspektiv, der har en neutral og åben adgang til modeindustriens vilkår. Herunder undersøges empiri, der giver adgang til feltet og informationer om det undersøgte (Juul, 2012a: 99). I den forbindelse gav Deloitte Rapporten anledning til at skabe nogle forståelser af forholdene i modeindustrien. Det har medvirket til bevidsthed om nogle grundlæggende problemstillinger, som gruppen blev opmærksomme på eksisterer i modeindustrien. For at projektets problemfelt og problemformulering kan defineres, mødes forskningsfeltet med disse grundlæggende antagelser for modeindustriens vilkår, der således bliver essentielle for selve forskningsfeltet. Positivisme Da gruppen havde tilegnet sig oplysninger om disse grundlæggende problemstillinger fra Deloitte Rapporten, opstod kendskab til den karakteristiske virksomhed ee12. For besvarelse af problemformuleringen, valgte gruppen at foretage et survey, der har til formål at skabe indsigt og forståelse af nutidens forbrugertendenser. Det positivistiske syn skal gennem den kvantitative undersøgelse belyse, hvordan ee12 skal markedsføre sit brand i forhold til de potentielle forbrugere, der eksisterer på det omkringliggende marked. Ambitionen er herunder at blive tilegnet en absolut viden omkring forbrugerne, der korresponderer med, hvordan virkeligheden reelt er. Dette henføres i forlængelse til gruppens ontologiske udgangspunkt, der ligger i antagelsen om det værende. Den tilegnede viden bygger på et sikkert empirisk fundament, herunder surveyet, der er positivismens epistemologiske udgangspunkt. Det positivistiske 11

13 element kan også anskues ved, at gruppen beskriver overordnede strukturer i den danske forbrugertendens, og ikke tillægger fokus på det enkelte individ. Surveyet skal således tolkes som en struktur, hvorunder strukturen medvirker til menneskelig handling. Den kvantitative metode tillægger et positivistisk videnskabssyn, da surveyet tolkes ud fra sande svar, der baseres på data, tal og statistik. At fænomener behandles som ting og objekter betyder, at disse behandles som data og udgør det videnskabelige udgangspunkt (Juul, 2012b: 36). Hermeneutik De hårde data fra survey benyttes til senere undersøgelser af området. Gruppen har på baggrund af dette tilegnet sig neutrale resultater, der viderebehandles. Her findes det nødvendigt at etablere en forståelse for ee12, hvorfor gruppen opstillede et interview med ejerne af virksomheden. Ydermere skabes gennem interviewet med forbrugerne Helle, Solvejg og Tibbe en forståelse for kundernes perspektiv for ee12. Her tilskrives en kvalitativ tilgang til projektet, der bygger på et hermeneutisk videnskabssyn. Hermeneutikkens ontologi På baggrund af ovenstående arbejdes der ud fra et hermeneutisk perspektiv, hvor gruppen aktivt gør brug af sine forforståelser i undersøgelsen. Mennesket er grundlæggende et historisk væsen, hvilket danner baggrund for, hvordan individet forstår og fortolker. Individet er dog ikke præget af fuldkommen determination, da individet kan gøre sig nye erfaringer, hvorefter der kan reflekteres over disse (Juul, 2012c: 128). Dette betyder i projektet, at fordomme om modeindustrien, forbrugerne og virksomheden ee12 kan revideres løbende. Det erkendes, at der i undersøgelsesprocessen opstår forforståelser og fordomme, der giver anledning til refleksion, som således har betydning for den videre undersøgelse (Juul, 2012c: 129). Gruppen inddrager i interviewene sin forståelseshorisont, der kan have indflydelse på interviewpersonernes udtalelser. Gruppen inddrager aktivt sine forforståelser fra interviewet med ee12s ejere, til udførelsen af den øvrige indsamlede empiri og teori. Fordomme og forforståelser bliver i hermeneutikken og i projektet opfattet som en produktiv del af forskningen, der bidrager til nye og bedre forståelser af et givent fænomen, herunder forbrugertendenser med tilknytning til ee12 (Juul, 2012c: 142). 12

14 Hermeneutikkens epistemologi Det ontologiske valg har betydning for fremstillingen af den epistemologiske viden og metodologi. I projektet opererer gruppen på grænsen mellem at være objektivt og perspektivistisk epistemologisk (Pedersen, 2013: 150). Epistemologien stiller spørgsmålstegn ved de kriterier af metoder, der er valgt for at belyse problemstillingen bedst muligt (Pedersen, 2013: 150). Denne hermeneutiske tilgang ligger således op til en kvalitativ forskningsteknik til undersøgelse af projektets forskningsfelt. Projektet har som nævnt dannet forståelse af forbrugernes adfærd ud fra survey, der danner grundlag for udformningen af de kvalitative interviewguides. Efterfølgende fortolkes den indsamlede empiri fra interviews, der har skabt nye forforståelser for undersøgelsesfeltet. Analysestrategi Teoriernes forklaringskraft anvendes i de fortolkende forståelser af den mening, som hver interviewperson har fremsagt (Juul, 2012c: 110). I hermeneutikken er fortolkninger usikre, og det er derfor op til forskeren at overskride det umiddelbart foreliggende, hvilket der i projektet er gjort i forbindelse med de foretaget interviews (Juul, 2012c: 109). Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, der ligger gemt i menneskelige livsytringer, hvilket forudsætter kendskab til den historiske kontekst, som ytringerne fremkommer i (Juul, 2012c: 110). Gruppens opgave er at etablere en forståelse af individets forbrugeradfærd, og på baggrund af dette foretage en egen fortolkning. I hermeneutikken indbefatter dette, at fortolkningerne ikke gør krav på at være en absolut sandhed. Gruppen benytter sig af den bedst mulige fortolkning af forbrugerens ageren på markedet. Fortolkningerne anvendes til udledning af forståelse for interviewpersonernes subjektive købsadfærd af tøj og holdning til bæredygtighed samt at gøre opmærksom på, hvilke elementer ee12 kan fokusere på i sin fremadrettede markedsføring for at blive mere profitable. Dette hermeneutiske genstandsfelt indebærer, at helheden forstås på grundlag af delene og omvendt. Herved tilskrives den hermeneutiske cirkel, hvor der kontinuerligt bevæges mellem det enkelte element til forståelse af en helhed (Juul, 2012c: 108f). Forståelse af helheden, skabes gennem de metodiske delelementer som i dette projekt omfatter interviewene. Ved hvert 13

15 interview har forskeren tilegnet sig ny viden, der bidrager til forståelsen og fortolkningen af feltet, som inddrages ved de øvrige interviews. I processen opstår således en større forståelse af forbrugerne for hver gang, at forskeren indgår i interaktion med feltet (Kristiansen, 1999: 173f). Disse dele bidrager til en helhedsforståelse af ee12s positionering på markedet, og hvilke mulighedsbetingelser ee12 har for at vækste. Ydermere bidrager inddragelse af relevant teori til at skabe forståelse for det undersøgte felt. Gruppen og det undersøgte felt er begge subjekter med hver sin forforståelseshorisont, men gennem det empiriske materiale opstår der en erkendelsesproces, hvorved gruppen søger at opnå en sammensmeltning af forforståelser og derved etablere en fælles forforståelse for det undersøgte felt (Gadamer, 2007: 264). Det er gruppens samlede fortolkninger herfra, der udgør projektets endelige empiri og således danner grobund for projektets analyse og videre dele. 14

16 Kapitel 3 Metode 3.1 Kvalitativ metode I forlængelse af afsnittet om videnskabsteori belyses, at gruppen arbejder ud fra en hermeneutisk vinkel i dele af projektet. Her tilskrives den kvalitativ metode i projektet til at udføre en dybdegående undersøgelse af købsadfærden på markedet, der fremhæves gennem de afholdte interviews (Brinkmann og Tanggard, 2010: 20). Denne type af empiri betegnes som de bløde data. Disse bløde data udgør interviews med to nuværende kunder af ee12, samt en potentiel kunde, der har udtrykt interesse for ee12s forretningskoncept. Disse interviews bidrager fordelagtigt til analysen med uddybende beskrivelser og fortællinger om deres oplevelse med ee12, der herefter giver anledning til en videregående fortolkning og analyse af forbrugertendenser. Vidensproduktionen forekommer heraf deskriptivt ved at dokumentere de beskrivelser, som fremgår i interviewene med henblik på at arbejde eksplorativt senere i projektet. Formålet er at kunne udvikle forslag til anbefalinger for ee12s markedsføring, der kan styrke deres brand. I projektet tages der hovedsagelig udgangspunkt i empiriske undersøgelser, der efterfølgende understøttes af teori, hvorfor der arbejdes induktivt i fremgangsmetoden (Pedersen, 2013: 151). Projektets udformning har dog løbende skabt en teoretisk forforståelse for feltet, hvorfor det kan argumenteres at have en deduktiv karakter (Pedersen, 2013: 151). Dataindsamlingsmetode Dataproduktionens metodiske fremgangsmåde er afgrænset til forskningsinterview, der har til formål at skabe erfaringer om brandet fra en primær kilde (Kvale og Brikmann, 2009: 18). Der er foretaget fire interviews, der tilsammen udgør en del af den primære empiri, der er indsamlet. Interviewet med Pernille, designer og stifter af ee12, har til formål at etablere en forståelse og give indblik i ee12 som virksomhed. De resterende interviews har til formål at forstå holdninger til virksomheden og konceptet fra et forbrugerperspektiv, der skal forklare brandets værdi og forbrugernes købsadfærd. Alle interviews er foretaget som semistrukturerede interviews, der understøttes af en medbragt interviewguide, som har en strukturerende funktion (Brinkmann og Tanggard, 2010: 37). Spørgsmålene blev derfor vurderet løbende, hvorfor nogle blev sprunget over, og gav an- 15

17 ledning til spontane spørgsmål, der skabte et dynamisk samspil mellem forsker og interviewperson (Kvale og Brikmann, 2009; 155). Det har ydermere givet plads til, at interviewpersonerne har kunne ytre historier om handlinger, der ikke var forventet inden interviewene, men som har været relevant for nye forståelser og perspektiver på forbrugerens syn. De anvendte interviewguides, der fremgår af bilag 1, 3 og 6, er skemaer inddelt i emner, forskningsmæssig relevans og interviewspørgsmål. Interviewguides Interviewguiden, til interviewet med Pernille Engbirk, starter med indledende spørgsmål for at skabe et grundlæggende kendskab til ee12. Dette bliver ydermere understøttet af ee12s hjemmeside, der indeholder informationer om virksomheden og lignende. Der er herefter stillet spørgsmål direkte henvendt til ee12s økonomi, markedsføring og strategier. Disse blev efterfulgt af opfølgende spørgsmål, hvis svaret dertil ikke var klart eller afveg fra interviewguiden. Foruden interviewguiden, anvendt til interviewet med Pernille, er der fremstillet to differentierede interviewguides til de to kunder hos ee12, samt en person, hvis kendskab til ee12 er begrænset. Disse interviewguides er opbygget med en indledende introduktion til formål at få et kendskab til den enkelte person som kunde og forbruger. Derudover stilles der spørgsmål til ee12, bæredygtighed i sin generelle forstand, samt hvorledes interviewpersonerne forventer at kunne handle (yderligere) hos ee12. Disse interviews adskiller sig fra interviewet med Pernille, da flere narrative fortællinger om oplevelser og situationer gør sig gældende. Interviewet med Pernille havde til formål at indsamle faktuelle data om virksomheden. De resterende interviews adskiller sig ligeledes fra at have forudbestemt kendskab til interviewpersonerne, som der var med Pernille og kendskabet til ee12. Udvælgelse af interviewpersoner Som først beskrevet er der foretaget fire interviews. Det første interview var med Pernille fra ee12. De resterende interviews er med forbrugerne, og repræsenteres af Solvejg, Helle og Tibbe. Solvejg og Helle havde på forhånd kendskab til ee12 og har tidligere handlet hos dem, hvorimod Tibbe ikke havde kendskab til ee12, forud for hendes besvarelse af det udsendte spørgeskema. 16

18 Først og fremmest er Pernille Engbirk valgt som interviewperson, da hun er medstifter, medejer og designer af virksomheden ee12. Medstifter og medejer, Amalie Engbirk, havde ikke mulighed for at deltage i interviewet, da hun er bosat i Paris. Dette interview klargjorde betingelser og tanker under opstartsfasen, den økonomiske situation, samt målsætningen for ee12s fremtid. Som tidligere nævnt, var der på forhånd undersøgt fakta om virksomheden, hvoraf nogle elementer indgik uklart eller manglede. Interviewet gav således anledning til at indsamle utilgængeligt data. Foruden interviewet med Pernille, er der løbende foretaget mailkorrespondancer med Amalie, hvoraf hun har sendt svar på uafklarede spørgsmål. Nogle af de faktuelle data forekommer derfor ikke via transskriberingen af interviewet, men derimod fra mailkorrespondancer, der ligeledes fremgår af projektets bilag. Amalie anbefalede interviewet med Solvejg, da hun er fast kunde hos ee12. Kontakten til Helle opstod gennem spørgeskemaundersøgelsen, hvor hun angav at have kendskab til ee12 og have handlet der tidligere. Interviewenes formål med Solvejg og Helle havde til formål at opnå viden om, hvilke faktorer der har betydning som forbrugere og kunder hos ee12. Dette skulle resultere i, at gruppen blev i stand til at udlede, hvilke værdier ee12s kunder tillægger brandet. I denne forbindelse blev Solvejg og Helle spurgt ind til deres generelle forbrugeradfærd ved køb af tøj, samt hvor højt de vægtede faktorer som bæredygtighed, pris og design. Interviewene havde derudover til formål at opnå kendskab til, hvorledes Solvejg og Helle oplever at være kunde og handle hos ee12. Kontakten til Tibbe opstod gennem projektgruppens netværk. Tibbe havde ikke kendskab til ee12 forud for spørgeskemaundersøgelsen, men fandt efterfølgende ee12 som et interessant brand og koncept. Interviewet med Tibbe er opbygget som ovenstående med Solvejg og Helle; med samme temaer for de spørgsmål, der stilles. Tibbes interview adskiller sig dog fra Solvejg og Helles, da hun ikke på forhånd havde kenskab til ee12s forretningsmodel og aldrig har handlet hos dem. På baggrund heraf stilles spørgsmål til, hvorvidt hun kunne overveje at begynde at handle hos ee12, og hvilke elementer som hun finder vigtige i sine tøjindkøb. Dette interview blev foretaget for at kunne udlede, hvorledes ee12 opfattes af potentielle kunder. Dette interview skal belyse, at der er en efterspørgsel på ee12s produkter, men at virksomheden ikke formår at anvende korrekte marketingstrategier for at nå ud til interesserede forbrugere. 17

19 Etiske overvejelser Ved forskningsinterviews skal der foretages nogle etiske overvejelser, både før, under og efter en interviewsituation. Forinden de forskellige interviews er der givet et informeret samtykke fra interviewpersonen således, at vedkommende har kendskab til det overordnede formål med interviewet og de temaer, der vil blive gennemgået. Der er blandt andet blevet spurgt ind til, om de enkelte interviewpersoner har ønsket at være anonyme og ligeledes er der blevet givet samtykke til at optage til senere transskribering. Ydermere har kontakten til Pernille og Amalie haft afgørende for projektets udformning for at kunne klargøre de grundlæggende værdier, der har betydning for ee12s ejere. De givne anbefalinger, der forekommer i projektet, skal således repræsentere og varetage deres interesser, eksempelvis friheden til at designe efter lyst. Transskribering Hvert interview er optaget på lydbånd med det formål at registrere og dokumentere den dialog, der har været mellem gruppen og den pågældende interviewperson (Kvale, 2009: 200). Herefter er hvert enkelt interview blevet transskriberet og vedhæftet som bilag. Transskriberingen er forbundet med en række tekniske og fortolkningsmæssige problemstillinger, især i forbindelse med skrift- og talesprog (Kvale og Brikmann, 2009: 202f). Transskriberingen er i dette projekt foretaget relativt simpelt. For det første er ord, pauser, følelsesudtryk og lignende uden betydning for sammenhængen nedprioriteret, da disse detaljerede elementer ikke har haft relevans for projektets formål. Der har derimod været fokus på indholdet og betydningen i de fortællinger, som interviewpersonerne har fortalt. Der er derfor til dels oversat fra talesprog til skriftsprog. Ligeledes er der ved citeringer, inddraget i projektet, frataget ord uden betydning for sammenhængen. Transskriberingen af interviewene er foretaget ens. Spørgsmål og kommentarer fra gruppen er skrevet med kursiv, mens den pågældende interviewpersons udtalelse er skrevet med almindelig skrift. Analysemetode Den analysestrategiske metode, der anvendes i projektet har til formål at beskrive og uddybe de udsagn, som fremsættes i de foretaget interviews. Denne beskrivende fase af analysen af de fire interviews, er understøttet af udvalgt teori, der supplerer de forklaringer som fortolkes frem til. Teorierne anvendes der, hvor de er kontekstbeskrivende og er derfor funderet i det 18

20 konkrete, i det indsamlede empiri, der analyseres. Der er således ikke en teori, der er gennemgående og beskrivende for feltet. Der anvendes derimod elementer fra flere teorier, som understøtter den indsamlede empiri. Empirien og teorien refererer til B2C marketing, der opererer med virksomhedens marketing, som henvender sig til kunderne. 3.2 Kvantitativ metode Kvantitative data er empiri, der kan erfares i tal, målinger og størrelsesforhold. Det kræver oftest adgang til større datasæt, der gør det muligt at generalisere og konkludere mere generelt (Rienecker et al., 2014: 208). I dele af projektet benytter gruppen sig af dette positivistiske videnskabssyn, der består af en udsendt survey til at undersøge forbrugeradfærden i forbindelse med bæredygtighed og ee12. Vidensproduktionen forekommer deskriptivt ved at dokumentere nogle generelle tendenser, der kommer uddybende til udtryk i interviewene. Ved brugen af kvantitativ metode, er der tale om undersøgelser i bredden frem for i dybden, modsat kvalitativ metode. Her arbejdes ikke med de enkelte respondenters følelser og tanker, men derimod anvendes metoden til at kunne fortolke noget generelt omkring forbrugeradfærden (Brinkmann, 2010: 17). Fordelen ved den kvantitative data er den høje generaliserbarhed, hvilket er den kvalitative metodes ulempe. Som i de kvalitative data, arbejdes der ligeledes induktivt med det udsendte survey, med en løbende teoretisk forståelse for emnet. Dataindsamlingsmetode Som nævnt, repræsenterer de kvantitative data i projektet et survey, for at opnå viden om en større gruppe forbrugeres adfærd på markedet (Olsen, 2006: 7). I survey udpensles forbrugernes stillingtagen til eget forbrug på tøj, hvad de definerer ved begrebet bæredygtighed, om de har kendskab til ee12 og spørgsmål af lignende karakter. Denne generelle viden om forbrugertendenser anvendes i en analyse til at forklare den nye forbrugers ageren på markedet. Ydermere hvilke værdier forbrugerne tillægger det bæredygtige koncept, der giver anledning til en række anbefalinger til, hvorledes ee12 skal markedsføre sit brand. Vigtigt for denne type spørgeskema er, at der stilles relativt korte spørgsmål med præcise formuleringer, for at højne forståelsen fra respondenterne og undgå misfortolkninger (Olsen, 2006: 24). Denne spørgeskemaundersøgelse er udsendt som et survey på internettet. Spørgeskemaet er først og fremmest delt af medlemmer af projektgruppen på Facebook. Det er herunder i be- 19

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere

BILAG 2. TEORI OG METODE

BILAG 2. TEORI OG METODE BILAG 2. TEORI OG METODE Teori Vi benytter os af kvalitativ metode. Det hører med til denne metode, at man har gjort rede for egne holdninger og opfattelser af anvendte begreber for at opnå transparens

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview

En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview En kritisk analyse af samtalens form i et åbent kvalitativt interview David Rasch, stud. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Indledning En analyse af samtalens form, dvs. dynamikken mellem

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder

Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Rapport Undersøgelse af holdninger til mærkningsordninger blandt danske fremstillingsvirksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for LO Marts 2007 Revi- Forfatter: jbe Sidst gemt: 21-03-2007 10:56 Sidst

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL

TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL TEMPERATURMÅLING AF AARHUSMÅL AARHUS KOMMUNE OPLÆG TIL ANALYSEDESIGN MAJ 2015 OVERSIGT Indledning Dataindsamlingen Forholdet mellem de to Aarhusmål Medborgerskab En god by for alle 3 5 8 10 12 1 INDLEDNING

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Runde 2: November 2014

Runde 2: November 2014 Runde 2: November 2014 INDHOLD Metode Forbrugeradfærd Mærkekendskab Mærkeevaluering Opsummering Målgruppestudie METODE Formål: At måle opfattelse og overvejelse af Cphbusiness, med hensigt på at kunne

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research.

Automatisk Guitartuner. Der skal foretages desk research såvel som field research. Markedsundersøgelse Metode Der skal foretages desk research såvel som field research. o Hovedvægten vil blive lagt på desk research til at skaffe alle nødvendige oplysninger. o Det vil blive suppleret

Læs mere

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kvalitative studier Oversat fra: Critical Appraisal Skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

AT og elementær videnskabsteori

AT og elementær videnskabsteori AT og elementær videnskabsteori Hvilke metoder og teorier bruger du, når du søger ny viden? 7 begrebspar til at karakterisere viden og måden, du søger viden på! Indholdsoversigt s. 1: Faglige mål for AT

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute

RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute RepTrak Danmark Tracking af virksomhedsomdømme Januar December 2006 Reputation Institute DSB RepTrak 2006 DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1: Introduktion 3 Sektion 2: DSBs Omdømmelandskab 11 Sektion

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag

Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag 13.06.2013 Opgave i AT med krav om innovativt løsningsforslag - tillæg til Vejledning/Råd og vink om Almen Studieforberedelse (AT). I formålet for AT indgår ifølge læreplanen, at Almen studieforberedelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Anvendt videnskabsteori

Anvendt videnskabsteori Anvendt Reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver viden skabs teori Vanessa sonne-ragans Vanessa Sonne-Ragans Anvendt videnskabsteori reflekteret teoribrug i videnskabelige opgaver Vanessa Sonne-Ragans

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Business angel survey November 2017

Business angel survey November 2017 Business angel survey 2017 November 2017 Introduktion Baggrund og formål: Vækstfonden, Keystones og Danish Business Angels (DanBAN) har i samarbejde igen i år gennemført en større kortlægning af danske

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker

Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Rapport udarbejdet af Tage Søndergård Kristensen Analyse af empirisk undersøgelse Margrethe Lomholt Masteruddannelse i Uddannelse og Læring, hold 2014 Videnskabsteorier

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Opgavekriterier Bilag 4

Opgavekriterier Bilag 4 Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier Bilag 4 - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

M-government i Silkeborg Kommune

M-government i Silkeborg Kommune M-government i Silkeborg Kommune - Et casestudie af Silkeborg Kommunes mobil kommunikation med borgerne Kandidatafhandling af: Katrine Vandborg Sneftrup (20093956) & Line Ulrikka Pedersen (LP86750) Vejleder:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data

Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Kreative metoder og Analyse af kvalitative data Anders Kragh Jensen D. 12.11.2012 Dagsorden Kort opsamling på kvalitativ metode Indsamling af kvalitativt data Bearbejdelse af det indsamlede data Analyse

Læs mere

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker Af gruppe 7: Mohammed Kayed, Patrick Kisbye, Maria Vinther og Kathrine Kristiansen 6. OKTOBER 2016 MAK, CPH BUSINESS Modul 2 Markedsanalyse for Boligindretningsbutikker

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Fagprøve - På vej mod fagprøven

Fagprøve - På vej mod fagprøven Fagprøve - På vej mod fagprøven Her får du svarene på de oftest stillede faglige spørgsmål, du har, når du skal skrive din fagprøve på hovedforløbet. Hovedforløb CPH WEST - Taastrup Maj 2013 ver. 2 Indhold...

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$

Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$ Når$kilderne$tier$,$en$undersøgelse$af$journalistens$ praksis$! Gruppenummer:!6! Fag!og!semester:!Journalistik$F2015! Vejleder:!Mikkel$Prytz! Et!projekt!udarbejdet!af:! Maria$Bülow$Bach,$Pernille$Germansen,$$

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV SAMMENFATNING RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV Af Stine Jacobsen, Helle Holt, Pia Bramming og Henrik Holt Larsen RESUME AF UDREDNINGEN ARBEJDSLIVSKVALITET OG MODERNE ARBEJDSLIV

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere