ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ee12! Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?#"

Transkript

1 ! ee12! # # Er#en#bæredygtig#forretningsmodel## det#nye#sort?# Virksomhedsstudier Maria Grønnegaard Jensen Maria Louise Alkemade Bjerregaard Camilla Schmidt Eriksen Pernille Cecilie Fackmann Fløystrup Signe Sofie Skaastrup Vejleder:! Niels Nolsøe Grünbaum! Sideomfang:!!!!!! anslag svarede til 62,25 normalsider #

2 Abstract The fashion industry is one of the most polluted industries worldwide. This opened a curiosity to the sustainable fashion firm ee12. Despite their atypical business model they have not been able to increase their acquaintance. In order to resolve the problem that obtains the lack of growth of ee12 and limited knowledge about ee12 the group entered a partnership with the owners of ee12. In the beginning a presentation of ee12 has been given, in order to analyze throughout a SWOT analysis. The purpose is to designate the strengths, weaknesses, opportunities and threats that ee12 faces. This arose a required knowledge of how consumers behave in the fashion industry. Based on this requirement a survey is carried out to question general behavioral traits and the significance of sustainability in order to these traits. Three semi-structured interviews have been made in the aim of obtaining more profound understandings of the results that has been interpreted from the survey. This first section of the analysis is supported by David Lewis and Darren Bridger s research of the Soul of the New Consumer. The second section of the analysis is supported by two parts of David Aaker s research of the Identity Planning Model. The purpose of this analysis is to identify the market values of the brand ee12 and what motivates consumers to buy their products. On the basis of the last part in Aaker s model and the two-parted analysis, a discussion of recommendations to ee12 s marketing strategy culminates. It is assessed that ee12 has some strong core values which can be implemented advantageously in their marketing strategy. However, ee12 has a general challenge because of the missing overview of the firm's customer segment and the circumstances they faces. Therefore, it is essential for ee12 to decide whether they want to grow, as this would result in a forced compromise, with their value of having a close relationship between customer and designer; ee12 need to define their target.! 1

3 ! INDHOLDSFORTEGNELSE! KAPITEL 1 INDLEDNING! 4! 1.1 PROBLEMFELT! 4! 1.2 PROBLEMFORMULERING! 6! 1.3 ARBEJDSSPØRGSMÅL! 6! 1.4 PROJEKTDESIGN! 7! 1.5 BEGREBSAFKLARING! 8! 1.6 AFGRÆNSNING! 8! 1.7 VALG AF TEORI! 9! KAPITEL 2 PROJEKTS VIDENSKABSTEORETISKE STÅSTED! 11! KAPITEL 3 METODE! 15! 3.1 KVALITATIV METODE! 15! 3.2 KVANTITATIV METODE! 19! 3.3 METODISK KVALITETSVURDERING! 21! KAPITEL 4 DEN DANSKE MODEINDUSTRI! 25! HERUNDER PRÆSENTATION AF EE12 OG DENNES POSITION PÅ MARKEDET! 25! 4.1 NUTIDENS MODEINDUSTRI! 25! 4.2 EE12 - EN UTRADITIONEL FORRETNINGSMODEL! 26! 4.3 EE12S POSITION PÅ MARKEDET! 28! 4.4 SAMMENFATNING! 32! KAPITEL 5 FORBRUGERTENDENSER I MODEBRANCHEN! 34! 5.1 NUTIDENS FORBRUGERTENDENS BASERET PÅ SURVEY! 34! 5.2 DEN NYE FORBRUGER EN NY FORBRUGERTENDENS! 40! 5.3 DELKONKLUSION! 42! KAPITEL 6 EE12 SOM BRAND! 44! 6.1 IDENTITETSPLANLÆGNINGSMODELLEN! 44! STRATEGISK BRANDANALYSE! 45! BRANDIDENTITETSSYSTEM! 49! 2

4 KAPITEL 7 ANBEFALINGER TIL EE12! 55! 7.1 BRANDIDENTITET IMPLEMENTERINGSSYSTEM! 55! BRANDIDENTITET OG VÆRDIPOSITION! 55! INDSKRÆNKNING AF MÅLGRUPPEN! 58! AKTIV KOMMUNIKATION! 61! KONKURRENCEFORDELE! 62! 7.2 AFSLUTNING! 65! KAPITEL 8 KONKLUSION! 66! KAPITEL 9 PERSPEKTIVERING! 69! KAPITEL 10 KVALITETSVURDERING! 71! KAPITEL 11 LITTERATURLISTE! 73! 3

5 Kapitel 1 Indledning 1.1 Problemfelt Mode- og tekstilindustrien er den næstmest forurenende branche på verdensplan kun overgået af gas- og olieindustrien (Andersen, 2013). Det er dog ikke modeindustrien alene, der belaster miljøet. Forbrugerne bærer ligeledes et ansvar. Danish Fashion Institute fastslår, at 60 procent af et stykke tøjs forurening udledes i modevirksomhedernes produktionskæde, hvorimod de resterende 40 procent forårsages af forbrugernes behandling af tøjet (Kruse, 2014). Forbrugernes bevidsthed og adfærd er således essentiel for det samlede miljøaftryk som et stykke tøj afgiver. Foruden miljøforurenende udfordringer medfører modeindustrien og dens forbrugere til en stigende overproduktion og overforbrug af tøj. De danske husstandes årlige tøjforbrug er fra årene 2000 til 2010 steget med 30 procent samtidig med, at det inden for perioden er blevet billigere at købe tøj (Nordisk Ministerråd, 2015: 8). Ydermere viser statistik, at der årligt går tons tøj til spilde alene i Danmark (Innovationsnetværk, 2013). Det accelererende tøjforbrug og overproduktion kan heraf ses som en konsekvens af modeindustriens fast fashion strategi, der bygger på et stort udvalg af tøj til lave priser og dermed fordrer forbrugeren til et stort forbrug og en hurtig udskiftning af garderoben (Nordisk Ministerråd, 2015: 28). I skærende kontrast til fast fashion står slow fashion, der i de senere år har vundet indpas i modeindustrien. Her er fokus ikke centreret omkring den gængse masseproducerede cyklus, men i stedet på fabrikering af stærk kvalitet og tidløst design, der forlænger tøjets levetid (Graunbøl, 2012). Således kan modeindustrien bidrage til bekæmpelsen af miljøproblemerne. Alligevel bestræber modehusene sig på at følge tidens trend for at maksimere salget. I forlængelse af dette har bæredygtighed været et fast og omdiskuteret fænomen i modeindustrien. Bæredygtighed udsprang af FN s udgivelse af Brundtlands-rapporten - Vores fælles fremtid - i 1987 (Laljani og Ludvigsen, 2009: 20). Denne var den første rapport, der beskæftigede sig med jordens stigende ressource- og miljøproblemer i et globalt perspektiv. Særligt op gennem 00 erne vandt bæredygtig shopping indpas i modebranchen. Sidenhen er flere modehuse blevet kritiseret for at pynte på deres bæredygtige værdisæt. For selvom der benyttes 4

6 økologisk bomuld, er bæredygtige sociale og etiske perspektiver som arbejdsrettigheder ikke en selvfølgelighed i branchen. Ifølge modeforskeren, Julie Sommer, ligger den bæredygtige udfordring et helt andet sted - nemlig i forbruget, hvoraf der smides noget ud til fordel for at erhverves noget nyt (Graunbøl, 2012). Gennem tiden har flere designere og brands forsøgt at bryde kulturen med overproduktion, og de trækker dermed på elementer fra slow fashion konceptet og de bæredygtige aspekter; heriblandt den danske modevirksomhed ee12. ( ) Man er ved at brække sig over, hvor meget tøj der faktisk bliver produceret. Alt det med at skulle sælge ud af sit lager; det havde jeg slet ikke lyst til. Jeg havde lyst til at designe og have en frihed til at designe det, som jeg har lyst til (Bilag 2: 9). Således udtaler én af de to stiftere af modevirksomheden ee12, Pernille Engbirk. Virksomheden udgiver to kollektioner årligt, og producerer udelukkende efter de ordreafgivelser, der forekommer heraf. Derved undgår de overproduktion, mindsker økonomisk usikkerhed samt reducerer ressourcespild og miljøbelastning i sin produktion. Det kan således argumenteres, at ee12 bygger på en utraditionel forretningsmodel med et grundlæggende bæredygtigt koncept gennem produktions- og salgskæden. Modeanalysen 2014 foretaget af Deloitte belyser, at den bæredygtige udvikling i modeindustrien menes at være efterspurgt blandt forbrugerne (Deloitte, 2014: 9). Det fremgår, at forbrugerne er villige til at betale mere for en vare, sågar de har tillid til virksomhedens påstande vedrørende dens bæredygtige forretningsmodel. Dette appellerer til en ny forbrugertype, der efterspørger de værdier, som ee12 grundlæggende bygger på. Udover Modeanalysens undersøgelse har flere medier understøttet tendensen om den stigende efterspørgsel af varer, som fremkommer af et bæredygtigt koncept (Business.dk; cbscsr). Desuden forudsiges det, at brands der er i stand til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel på autenticitet, vil vækste (Lewis og Bridger, 2000: 50). Alligevel omsætter ee12 for kun kroner årligt, hvilket betyder, at virksomhedens ejere endnu ikke kan opsige deres nuværende erhverv for at arbejde fuldtid med driften af ee12. Pernilles forklaring på det langsomt stigende salg angives i kvinders forbrugeradfærd: 5

7 Jeg tror et eller andet sted, at vi alle sammen har en holdning, og gerne vil det. Jeg tror da også, at det [red. bæredygtighed]hjælper. ( ) Men når kvinder er bedst og bare vil have noget lækkert, så er vi faktisk villige til at gå på kompromis med alt (Bilag 2: 15). I ee12s treårige levetid har det endnu ikke været muligt for ejerne at udtrække løn (Bilag 11: 75, Bilag 2: 12). Skellet mellem Modeanalysens undersøgelser og forbrugernes adfærd stemmer dermed ikke overens. Det syner, at der er en efterspørgsel på bæredygtighed, som ee12 har et udbud på. Der ses dog ingen betydelig sammenhæng mellem efterspørgslen på de bæredygtige produkter og ee12s økonomiske resultater. ee12 er derfor tilsyneladende ikke et stærkt positioneret brand på det danske marked. Lige meget hvor meget omtale der bliver, og hvor meget vi [red. ee12] prøver at lave et eller andet, så er det ikke dét, der skaffer kunder. Det er vores kæmpe udfordring (Bilag 2: 10). 1.2 Problemformulering På baggrund af ovennævnte foretages en strategisk analyse af brandet ee12s interne og eksterne forhold, der udmunder i anbefalinger til, hvorledes ee12 kan markedsføre sit brand for at gøre virksomheden mere profitabel. 1.3 Arbejdsspørgsmål 1. Hvordan er ee12s strategiske position på det danske marked i modeindustrien? 2. Hvilke forbrugertendenser er fremtrædende i modeindustrien? 3. Hvilke elementer kan skabe et stærkt brand for ee12? 4. Hvilke anbefalinger skal ee12 efterstræbe at implementere i sin markedsføring? 6

8 1.4 Projektdesign Problemformulering: På baggrund af ovennævnte foretages en strategisk analyse af brandet ee12s interne og eksterne forhold, der udmunder i anbefalinger til, hvorledes ee12 kan markedsføre sit brand for at gøre virksomheden mere profitabel. Arbejdsspørgsmål 1: Hvordan er ee12s strategiske positionen på det danske marked i modeindustrien? Vidensproduktion: Kortlægning af modeindustrien og ee12. ee12s positioneres med udgangspunkt SWOTmodellen. Formål: At opnå en teoretisk forståelse for det marked, som ee12 opererer på, herunder hvilke styrker og svagheder samt muligheder og trusler, der er på dette marked. Arbejdsspørgsmål 2: Hvilke forbrugertendenser er fremtrædende i modeindustrien? Vidensproduktion: En analyse af forbrugertendenser på baggrund af survey, interviews og teorien om den nye forbruger. Formål: At opnå en forståelse for forbrugertendenser, der har indflydelse på købsadfærden. Arbejdsspørgsmål 3: Hvilke elementer kan skabe et stærkt brand for ee12? Vidensproduktion: Udgangspunktet tages ud fra de to første faser af Aakers identitetsplanlægningsmodel, og understøttes af Philip Kotler. Formål: At få indblik i virksomhedens brand for at kunne udvikle anbefalinger til ee12s markedsføring. Delkonklusion: ee12 står overfor nogle udfordringer på baggrund af nutidens modeindustris karakteristika, der komplicerer virksomhedens muligheder for at vækste. Delkonklusion: Forbrugere handler efter design, pris og god kvalitet, hvilket er værdier som ee12 opfylder. Den nye forbruger har behov for information, hvorfor ee12 skal inkludere gennemsigtighed i beskrivelsen af deres produkter. Delkonklusion: ee12 skal fremhæve de elementer, der gør dem unikke i deres markedsføring. Herunder gør intimiteten i den tætte kontakt mellem designer og kunder sig gældende. Arbejdsspørgsmål 4: Hvilke anbefalinger skal ee12 efterstræbe at implementere i deres markedsføring? Vidensproduktion: At diskutere anbefalinger til ee12s markedsføring på baggrund af Aakers tredje fase i identitetsplanlægningsmodellen, samt supplement af Philip Kotler og Kevin Lane Keller. Formål: At komme med anbefalinger til ee12 om, hvorledes de kan øge forbrugernes kendskabet til om deres brand. Delkonklusion: Diskussionen udleder anbefalinger, der bevidner til, at det er udfordrende for virksomheden at bevare deres bæredygtige koncept og samtidigt vækste. ee12 må derfor gøre sig overvejelser om, hvorvidt de vil gå på kompromis med de værdier som tillægges kerneidentiteten, når de skal markedsføre brandet. Forventet konklusion: Den forventede konklusion er, at ee12 skal gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt de vil gå på kompromis med sine bæredygtige værdier, hvis ee12 har intention om at skabe fremtidig profit. 7

9 1.5 Begrebsafklaring Bæredygtighed Bæredygtighed er i Brundtland-kommissionens rapport Vores fælles fremtid fra 1987 beskrevet som følgende: en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare (Laljani og Ludvigsen, 2009: 20). I forretningsøjemed er den almene opfattelse af bæredygtighed sociale, økonomiske og miljømæssige hensyn (ibid.: 22). I analysen vil der arbejdes med respondenternes forståelse af bæredygtighed, baseret på svarene i det udsendte spørgeskema, samt ee12s definition af bæredygtighed. Den nye forbruger Når den nye forbruger nævnes, henledes der til en forbrugertype, hvor selvrealisering påvirker forbrugerens interesse og købsadfærd. Projektet vælger at forstå den nye forbruger ud fra David Lewis og Darren Bridgers forståelse herfor. Den traditionelle forbruger Ved den traditionelle forbruger er der tale om en forbruger, der opsøger det nemme, bekvemme og gammelkendte. I deres adfærd er de mere synkrone og tager ikke i så høj grad selv initiativ. De udviser mindre engagement og er langt mindre velinformerede og oplyste i deres valg af produkter (Lewis og Bridger, 2000: 30ff). Brand Med et brand forstås et oplevet produkt, der kan skabe merværdi for forbrugeren. Det ligger ud over det rent funktionelle, hvorfor et brand tilføjer associationer til forbrugerens bevidsthed (Andersen et al., 2014: 377). 1.6 Afgrænsning Geografisk afgrænsning ee12 sælger både sine produkter og designs på det danske og det franske marked. I projektet tages udelukkende udgangspunkt i ee12s produkter og deres salg på det danske marked. Dette medfører derfor en afgrænsning fra det franske marked og dertilhørende anbefalinger i marketingstrategier, hvor mode- og forbrugerkultur kan variere. 8

10 Økonomisk afgrænsning Gruppen afgrænser sig fra at inkludere ee12s regnskab og økonomi, da det er en enkeltmandsvirksomhed, og der ikke eksisterer et regnskab. Gruppen har dog fået adgang til få tal gennem et interview og mailkorrespondancer med de to ejere (Bilag 10, Bilag 11). Teoretisk afgrænsning Den teoretiske afgrænsning i projektet dækker over, at der ikke nødvendigvis bruges alle elementer i teorierne. Der benyttes i stedet brudstykker af teorierne, i forhold til den indsamlede empiri, herunder survey og interviews. Teorien benyttes eklektisk, der for hvilket gælder, at den benyttes som et underbyggende argument og anvendes der, hvor teorien har forklaringskraft i analyse og diskussion (Kristiansen og Krogstrup, 1999: 172). 1.7 Valg af teori SWOT-modellen SWOT-modellen benyttes i projektet for at kortlægge ee12s strategiske position på det danske marked og identificere ee12s strategiske stærke og svage sider samt de muligheder og trusler, der eksisterer for ee12. Modellen skaber således et godt overblik over virksomhedens muligheder. Ulemperne hertil er, at det kan være besværligt at anskue virksomhedens styrker og svagheder korrekt og ydermere, at modellen ikke er løsningsorienteret. Den nye forbruger David Lewis og Darren Bridgers teori om den nye forbruger benyttes i projektet til at kortlægge samfundets forbrugertendenser, der med udgangspunkt i det udsendte survey og interviews skal bidrage til at illustrere sammenhængen herimellem. Teorien skal bidrage med at skabe forståelse for, hvilke behov ee12 skal imødekomme hos nutidens forbruger. Svagheden i benyttelsen af teorien bunder i, at det kan være svært at segmentere forbrugeren. David Lewis er doktor i psykologi fra Sussex universitet og har i samarbejdet med Darren Bridger, udgivet bogen The Soul of The New Consumer; oversat af Ingelise Gullack, som bygger på en analyse af forbrugere i USA og Storbritannien. Bogen beskriver resultaterne af disse undersøgelse, som fører til begrebet den nye forbruger. 9

11 Brandidentitet planlægningsmodel David Aaker er emeritus professor på University of California og er en anerkendt teoretiker inden for branding. Aakers Brandidentitet planlægningsmodel har til formål at belyse ee12s potentiale for branding, og indeholder tre overordnede niveauer, herunder den strategiske brandanalyse, brandidentitetssystemet og brandidentitets implementeringssystemet. Ved den strategiske analyse udføres en kundeanalyse, en konkurrentanalyse og en egenanalyse. Dette første trin benyttes som opsummering, da flere af elementerne allerede indgår tidligere i projektet. Ydermere kunne konkurrentanalysen supplere med en analyse af konkurrenterne. Dette kunne være blevet gjort mere detaljeret, hvis der var taget et udpluk af andre lignende virksomheder, og sammenlignet med ee12. Rent metodisk kunne dette være foretaget gennem et survey. Anden fase er brandidentitetssystemet, der indeholder oprindeligt fire kategorier. I projektet forholder gruppen sig kun til to af kategorierne, da det i henhold til projektets problemformulering, vurderes at være mest værdifuldt at se på brandet som produkt og person. Sidste fase er brandidentitets implementeringssystemet, der indeholder tre kategorier. Herunder berører projektet kun første fase, der giver et indblik i, hvad ee12 har af muligheder for at brande sig. Det diskuteres, hvilke elementer, der skal indgå i ee12 markedsføring for at kommunikere sit brand ud til forbrugerne. Der afgrænses fra de to sidste faser, der er udførelse og måling. Der er ikke udarbejdet en kommunikationsplan til ee12, og derfor har gruppen ikke haft mulighed for at eftermåle eventuelle tiltag. Jævnfør den økonomiske afgrænsning har gruppen ikke haft indblik i, hvilke økonomiske ressourcer som ee12 kan anvende. 10

12 Kapitel 2 Projekts videnskabsteoretiske ståsted I det følgende afsnit vil projektets videnskabsteoretiske forståelsesramme blive præsenteret. Denne danner grundlag for, hvordan projektet skaber mening og indsamler viden. Projektet tilskriver sig først en fænomenologisk synsvinkel til feltet, der fører frem til en eksplorativ positivistisk tilgang, og som slutteligt udmunder i et hermeneutisk videnskabsteoretisk livssyn. Det åbner op for, at gruppen med sin forforståelse produktivt kan fortolke ny viden. Der benyttes således et videnskabsteoretisk perspektiv, der benævnes mixed methods. Fænomenologi I starten af erkendelsesprocessen haves et fænomenologisk perspektiv, der har en neutral og åben adgang til modeindustriens vilkår. Herunder undersøges empiri, der giver adgang til feltet og informationer om det undersøgte (Juul, 2012a: 99). I den forbindelse gav Deloitte Rapporten anledning til at skabe nogle forståelser af forholdene i modeindustrien. Det har medvirket til bevidsthed om nogle grundlæggende problemstillinger, som gruppen blev opmærksomme på eksisterer i modeindustrien. For at projektets problemfelt og problemformulering kan defineres, mødes forskningsfeltet med disse grundlæggende antagelser for modeindustriens vilkår, der således bliver essentielle for selve forskningsfeltet. Positivisme Da gruppen havde tilegnet sig oplysninger om disse grundlæggende problemstillinger fra Deloitte Rapporten, opstod kendskab til den karakteristiske virksomhed ee12. For besvarelse af problemformuleringen, valgte gruppen at foretage et survey, der har til formål at skabe indsigt og forståelse af nutidens forbrugertendenser. Det positivistiske syn skal gennem den kvantitative undersøgelse belyse, hvordan ee12 skal markedsføre sit brand i forhold til de potentielle forbrugere, der eksisterer på det omkringliggende marked. Ambitionen er herunder at blive tilegnet en absolut viden omkring forbrugerne, der korresponderer med, hvordan virkeligheden reelt er. Dette henføres i forlængelse til gruppens ontologiske udgangspunkt, der ligger i antagelsen om det værende. Den tilegnede viden bygger på et sikkert empirisk fundament, herunder surveyet, der er positivismens epistemologiske udgangspunkt. Det positivistiske 11

13 element kan også anskues ved, at gruppen beskriver overordnede strukturer i den danske forbrugertendens, og ikke tillægger fokus på det enkelte individ. Surveyet skal således tolkes som en struktur, hvorunder strukturen medvirker til menneskelig handling. Den kvantitative metode tillægger et positivistisk videnskabssyn, da surveyet tolkes ud fra sande svar, der baseres på data, tal og statistik. At fænomener behandles som ting og objekter betyder, at disse behandles som data og udgør det videnskabelige udgangspunkt (Juul, 2012b: 36). Hermeneutik De hårde data fra survey benyttes til senere undersøgelser af området. Gruppen har på baggrund af dette tilegnet sig neutrale resultater, der viderebehandles. Her findes det nødvendigt at etablere en forståelse for ee12, hvorfor gruppen opstillede et interview med ejerne af virksomheden. Ydermere skabes gennem interviewet med forbrugerne Helle, Solvejg og Tibbe en forståelse for kundernes perspektiv for ee12. Her tilskrives en kvalitativ tilgang til projektet, der bygger på et hermeneutisk videnskabssyn. Hermeneutikkens ontologi På baggrund af ovenstående arbejdes der ud fra et hermeneutisk perspektiv, hvor gruppen aktivt gør brug af sine forforståelser i undersøgelsen. Mennesket er grundlæggende et historisk væsen, hvilket danner baggrund for, hvordan individet forstår og fortolker. Individet er dog ikke præget af fuldkommen determination, da individet kan gøre sig nye erfaringer, hvorefter der kan reflekteres over disse (Juul, 2012c: 128). Dette betyder i projektet, at fordomme om modeindustrien, forbrugerne og virksomheden ee12 kan revideres løbende. Det erkendes, at der i undersøgelsesprocessen opstår forforståelser og fordomme, der giver anledning til refleksion, som således har betydning for den videre undersøgelse (Juul, 2012c: 129). Gruppen inddrager i interviewene sin forståelseshorisont, der kan have indflydelse på interviewpersonernes udtalelser. Gruppen inddrager aktivt sine forforståelser fra interviewet med ee12s ejere, til udførelsen af den øvrige indsamlede empiri og teori. Fordomme og forforståelser bliver i hermeneutikken og i projektet opfattet som en produktiv del af forskningen, der bidrager til nye og bedre forståelser af et givent fænomen, herunder forbrugertendenser med tilknytning til ee12 (Juul, 2012c: 142). 12

14 Hermeneutikkens epistemologi Det ontologiske valg har betydning for fremstillingen af den epistemologiske viden og metodologi. I projektet opererer gruppen på grænsen mellem at være objektivt og perspektivistisk epistemologisk (Pedersen, 2013: 150). Epistemologien stiller spørgsmålstegn ved de kriterier af metoder, der er valgt for at belyse problemstillingen bedst muligt (Pedersen, 2013: 150). Denne hermeneutiske tilgang ligger således op til en kvalitativ forskningsteknik til undersøgelse af projektets forskningsfelt. Projektet har som nævnt dannet forståelse af forbrugernes adfærd ud fra survey, der danner grundlag for udformningen af de kvalitative interviewguides. Efterfølgende fortolkes den indsamlede empiri fra interviews, der har skabt nye forforståelser for undersøgelsesfeltet. Analysestrategi Teoriernes forklaringskraft anvendes i de fortolkende forståelser af den mening, som hver interviewperson har fremsagt (Juul, 2012c: 110). I hermeneutikken er fortolkninger usikre, og det er derfor op til forskeren at overskride det umiddelbart foreliggende, hvilket der i projektet er gjort i forbindelse med de foretaget interviews (Juul, 2012c: 109). Den centrale hermeneutiske opgave er at udvikle en fortolkende forståelse af den mening, der ligger gemt i menneskelige livsytringer, hvilket forudsætter kendskab til den historiske kontekst, som ytringerne fremkommer i (Juul, 2012c: 110). Gruppens opgave er at etablere en forståelse af individets forbrugeradfærd, og på baggrund af dette foretage en egen fortolkning. I hermeneutikken indbefatter dette, at fortolkningerne ikke gør krav på at være en absolut sandhed. Gruppen benytter sig af den bedst mulige fortolkning af forbrugerens ageren på markedet. Fortolkningerne anvendes til udledning af forståelse for interviewpersonernes subjektive købsadfærd af tøj og holdning til bæredygtighed samt at gøre opmærksom på, hvilke elementer ee12 kan fokusere på i sin fremadrettede markedsføring for at blive mere profitable. Dette hermeneutiske genstandsfelt indebærer, at helheden forstås på grundlag af delene og omvendt. Herved tilskrives den hermeneutiske cirkel, hvor der kontinuerligt bevæges mellem det enkelte element til forståelse af en helhed (Juul, 2012c: 108f). Forståelse af helheden, skabes gennem de metodiske delelementer som i dette projekt omfatter interviewene. Ved hvert 13

15 interview har forskeren tilegnet sig ny viden, der bidrager til forståelsen og fortolkningen af feltet, som inddrages ved de øvrige interviews. I processen opstår således en større forståelse af forbrugerne for hver gang, at forskeren indgår i interaktion med feltet (Kristiansen, 1999: 173f). Disse dele bidrager til en helhedsforståelse af ee12s positionering på markedet, og hvilke mulighedsbetingelser ee12 har for at vækste. Ydermere bidrager inddragelse af relevant teori til at skabe forståelse for det undersøgte felt. Gruppen og det undersøgte felt er begge subjekter med hver sin forforståelseshorisont, men gennem det empiriske materiale opstår der en erkendelsesproces, hvorved gruppen søger at opnå en sammensmeltning af forforståelser og derved etablere en fælles forforståelse for det undersøgte felt (Gadamer, 2007: 264). Det er gruppens samlede fortolkninger herfra, der udgør projektets endelige empiri og således danner grobund for projektets analyse og videre dele. 14

16 Kapitel 3 Metode 3.1 Kvalitativ metode I forlængelse af afsnittet om videnskabsteori belyses, at gruppen arbejder ud fra en hermeneutisk vinkel i dele af projektet. Her tilskrives den kvalitativ metode i projektet til at udføre en dybdegående undersøgelse af købsadfærden på markedet, der fremhæves gennem de afholdte interviews (Brinkmann og Tanggard, 2010: 20). Denne type af empiri betegnes som de bløde data. Disse bløde data udgør interviews med to nuværende kunder af ee12, samt en potentiel kunde, der har udtrykt interesse for ee12s forretningskoncept. Disse interviews bidrager fordelagtigt til analysen med uddybende beskrivelser og fortællinger om deres oplevelse med ee12, der herefter giver anledning til en videregående fortolkning og analyse af forbrugertendenser. Vidensproduktionen forekommer heraf deskriptivt ved at dokumentere de beskrivelser, som fremgår i interviewene med henblik på at arbejde eksplorativt senere i projektet. Formålet er at kunne udvikle forslag til anbefalinger for ee12s markedsføring, der kan styrke deres brand. I projektet tages der hovedsagelig udgangspunkt i empiriske undersøgelser, der efterfølgende understøttes af teori, hvorfor der arbejdes induktivt i fremgangsmetoden (Pedersen, 2013: 151). Projektets udformning har dog løbende skabt en teoretisk forforståelse for feltet, hvorfor det kan argumenteres at have en deduktiv karakter (Pedersen, 2013: 151). Dataindsamlingsmetode Dataproduktionens metodiske fremgangsmåde er afgrænset til forskningsinterview, der har til formål at skabe erfaringer om brandet fra en primær kilde (Kvale og Brikmann, 2009: 18). Der er foretaget fire interviews, der tilsammen udgør en del af den primære empiri, der er indsamlet. Interviewet med Pernille, designer og stifter af ee12, har til formål at etablere en forståelse og give indblik i ee12 som virksomhed. De resterende interviews har til formål at forstå holdninger til virksomheden og konceptet fra et forbrugerperspektiv, der skal forklare brandets værdi og forbrugernes købsadfærd. Alle interviews er foretaget som semistrukturerede interviews, der understøttes af en medbragt interviewguide, som har en strukturerende funktion (Brinkmann og Tanggard, 2010: 37). Spørgsmålene blev derfor vurderet løbende, hvorfor nogle blev sprunget over, og gav an- 15

17 ledning til spontane spørgsmål, der skabte et dynamisk samspil mellem forsker og interviewperson (Kvale og Brikmann, 2009; 155). Det har ydermere givet plads til, at interviewpersonerne har kunne ytre historier om handlinger, der ikke var forventet inden interviewene, men som har været relevant for nye forståelser og perspektiver på forbrugerens syn. De anvendte interviewguides, der fremgår af bilag 1, 3 og 6, er skemaer inddelt i emner, forskningsmæssig relevans og interviewspørgsmål. Interviewguides Interviewguiden, til interviewet med Pernille Engbirk, starter med indledende spørgsmål for at skabe et grundlæggende kendskab til ee12. Dette bliver ydermere understøttet af ee12s hjemmeside, der indeholder informationer om virksomheden og lignende. Der er herefter stillet spørgsmål direkte henvendt til ee12s økonomi, markedsføring og strategier. Disse blev efterfulgt af opfølgende spørgsmål, hvis svaret dertil ikke var klart eller afveg fra interviewguiden. Foruden interviewguiden, anvendt til interviewet med Pernille, er der fremstillet to differentierede interviewguides til de to kunder hos ee12, samt en person, hvis kendskab til ee12 er begrænset. Disse interviewguides er opbygget med en indledende introduktion til formål at få et kendskab til den enkelte person som kunde og forbruger. Derudover stilles der spørgsmål til ee12, bæredygtighed i sin generelle forstand, samt hvorledes interviewpersonerne forventer at kunne handle (yderligere) hos ee12. Disse interviews adskiller sig fra interviewet med Pernille, da flere narrative fortællinger om oplevelser og situationer gør sig gældende. Interviewet med Pernille havde til formål at indsamle faktuelle data om virksomheden. De resterende interviews adskiller sig ligeledes fra at have forudbestemt kendskab til interviewpersonerne, som der var med Pernille og kendskabet til ee12. Udvælgelse af interviewpersoner Som først beskrevet er der foretaget fire interviews. Det første interview var med Pernille fra ee12. De resterende interviews er med forbrugerne, og repræsenteres af Solvejg, Helle og Tibbe. Solvejg og Helle havde på forhånd kendskab til ee12 og har tidligere handlet hos dem, hvorimod Tibbe ikke havde kendskab til ee12, forud for hendes besvarelse af det udsendte spørgeskema. 16

18 Først og fremmest er Pernille Engbirk valgt som interviewperson, da hun er medstifter, medejer og designer af virksomheden ee12. Medstifter og medejer, Amalie Engbirk, havde ikke mulighed for at deltage i interviewet, da hun er bosat i Paris. Dette interview klargjorde betingelser og tanker under opstartsfasen, den økonomiske situation, samt målsætningen for ee12s fremtid. Som tidligere nævnt, var der på forhånd undersøgt fakta om virksomheden, hvoraf nogle elementer indgik uklart eller manglede. Interviewet gav således anledning til at indsamle utilgængeligt data. Foruden interviewet med Pernille, er der løbende foretaget mailkorrespondancer med Amalie, hvoraf hun har sendt svar på uafklarede spørgsmål. Nogle af de faktuelle data forekommer derfor ikke via transskriberingen af interviewet, men derimod fra mailkorrespondancer, der ligeledes fremgår af projektets bilag. Amalie anbefalede interviewet med Solvejg, da hun er fast kunde hos ee12. Kontakten til Helle opstod gennem spørgeskemaundersøgelsen, hvor hun angav at have kendskab til ee12 og have handlet der tidligere. Interviewenes formål med Solvejg og Helle havde til formål at opnå viden om, hvilke faktorer der har betydning som forbrugere og kunder hos ee12. Dette skulle resultere i, at gruppen blev i stand til at udlede, hvilke værdier ee12s kunder tillægger brandet. I denne forbindelse blev Solvejg og Helle spurgt ind til deres generelle forbrugeradfærd ved køb af tøj, samt hvor højt de vægtede faktorer som bæredygtighed, pris og design. Interviewene havde derudover til formål at opnå kendskab til, hvorledes Solvejg og Helle oplever at være kunde og handle hos ee12. Kontakten til Tibbe opstod gennem projektgruppens netværk. Tibbe havde ikke kendskab til ee12 forud for spørgeskemaundersøgelsen, men fandt efterfølgende ee12 som et interessant brand og koncept. Interviewet med Tibbe er opbygget som ovenstående med Solvejg og Helle; med samme temaer for de spørgsmål, der stilles. Tibbes interview adskiller sig dog fra Solvejg og Helles, da hun ikke på forhånd havde kenskab til ee12s forretningsmodel og aldrig har handlet hos dem. På baggrund heraf stilles spørgsmål til, hvorvidt hun kunne overveje at begynde at handle hos ee12, og hvilke elementer som hun finder vigtige i sine tøjindkøb. Dette interview blev foretaget for at kunne udlede, hvorledes ee12 opfattes af potentielle kunder. Dette interview skal belyse, at der er en efterspørgsel på ee12s produkter, men at virksomheden ikke formår at anvende korrekte marketingstrategier for at nå ud til interesserede forbrugere. 17

19 Etiske overvejelser Ved forskningsinterviews skal der foretages nogle etiske overvejelser, både før, under og efter en interviewsituation. Forinden de forskellige interviews er der givet et informeret samtykke fra interviewpersonen således, at vedkommende har kendskab til det overordnede formål med interviewet og de temaer, der vil blive gennemgået. Der er blandt andet blevet spurgt ind til, om de enkelte interviewpersoner har ønsket at være anonyme og ligeledes er der blevet givet samtykke til at optage til senere transskribering. Ydermere har kontakten til Pernille og Amalie haft afgørende for projektets udformning for at kunne klargøre de grundlæggende værdier, der har betydning for ee12s ejere. De givne anbefalinger, der forekommer i projektet, skal således repræsentere og varetage deres interesser, eksempelvis friheden til at designe efter lyst. Transskribering Hvert interview er optaget på lydbånd med det formål at registrere og dokumentere den dialog, der har været mellem gruppen og den pågældende interviewperson (Kvale, 2009: 200). Herefter er hvert enkelt interview blevet transskriberet og vedhæftet som bilag. Transskriberingen er forbundet med en række tekniske og fortolkningsmæssige problemstillinger, især i forbindelse med skrift- og talesprog (Kvale og Brikmann, 2009: 202f). Transskriberingen er i dette projekt foretaget relativt simpelt. For det første er ord, pauser, følelsesudtryk og lignende uden betydning for sammenhængen nedprioriteret, da disse detaljerede elementer ikke har haft relevans for projektets formål. Der har derimod været fokus på indholdet og betydningen i de fortællinger, som interviewpersonerne har fortalt. Der er derfor til dels oversat fra talesprog til skriftsprog. Ligeledes er der ved citeringer, inddraget i projektet, frataget ord uden betydning for sammenhængen. Transskriberingen af interviewene er foretaget ens. Spørgsmål og kommentarer fra gruppen er skrevet med kursiv, mens den pågældende interviewpersons udtalelse er skrevet med almindelig skrift. Analysemetode Den analysestrategiske metode, der anvendes i projektet har til formål at beskrive og uddybe de udsagn, som fremsættes i de foretaget interviews. Denne beskrivende fase af analysen af de fire interviews, er understøttet af udvalgt teori, der supplerer de forklaringer som fortolkes frem til. Teorierne anvendes der, hvor de er kontekstbeskrivende og er derfor funderet i det 18

20 konkrete, i det indsamlede empiri, der analyseres. Der er således ikke en teori, der er gennemgående og beskrivende for feltet. Der anvendes derimod elementer fra flere teorier, som understøtter den indsamlede empiri. Empirien og teorien refererer til B2C marketing, der opererer med virksomhedens marketing, som henvender sig til kunderne. 3.2 Kvantitativ metode Kvantitative data er empiri, der kan erfares i tal, målinger og størrelsesforhold. Det kræver oftest adgang til større datasæt, der gør det muligt at generalisere og konkludere mere generelt (Rienecker et al., 2014: 208). I dele af projektet benytter gruppen sig af dette positivistiske videnskabssyn, der består af en udsendt survey til at undersøge forbrugeradfærden i forbindelse med bæredygtighed og ee12. Vidensproduktionen forekommer deskriptivt ved at dokumentere nogle generelle tendenser, der kommer uddybende til udtryk i interviewene. Ved brugen af kvantitativ metode, er der tale om undersøgelser i bredden frem for i dybden, modsat kvalitativ metode. Her arbejdes ikke med de enkelte respondenters følelser og tanker, men derimod anvendes metoden til at kunne fortolke noget generelt omkring forbrugeradfærden (Brinkmann, 2010: 17). Fordelen ved den kvantitative data er den høje generaliserbarhed, hvilket er den kvalitative metodes ulempe. Som i de kvalitative data, arbejdes der ligeledes induktivt med det udsendte survey, med en løbende teoretisk forståelse for emnet. Dataindsamlingsmetode Som nævnt, repræsenterer de kvantitative data i projektet et survey, for at opnå viden om en større gruppe forbrugeres adfærd på markedet (Olsen, 2006: 7). I survey udpensles forbrugernes stillingtagen til eget forbrug på tøj, hvad de definerer ved begrebet bæredygtighed, om de har kendskab til ee12 og spørgsmål af lignende karakter. Denne generelle viden om forbrugertendenser anvendes i en analyse til at forklare den nye forbrugers ageren på markedet. Ydermere hvilke værdier forbrugerne tillægger det bæredygtige koncept, der giver anledning til en række anbefalinger til, hvorledes ee12 skal markedsføre sit brand. Vigtigt for denne type spørgeskema er, at der stilles relativt korte spørgsmål med præcise formuleringer, for at højne forståelsen fra respondenterne og undgå misfortolkninger (Olsen, 2006: 24). Denne spørgeskemaundersøgelse er udsendt som et survey på internettet. Spørgeskemaet er først og fremmest delt af medlemmer af projektgruppen på Facebook. Det er herunder i be- 19

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Kvantitative metoder, teori og praksis

Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder, teori og praksis Kvantitative metoder Målet med de kvantitative metoder Forskellige typer kvantitative metoder Styrker og svagheder Repræsentativitet og udtræksperioder Det gode spørgeskema

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

B Æ R E D Y G T I G H E D

B Æ R E D Y G T I G H E D G R E E N. W A S H M O D E I N D U S T R I E N F O R U R E N I N G K O M M U N I K A T I O N F O R B R U G E R K U L T U R L E G I T I M I T E T C S R C E R T I F I C E R I N G E R B Æ R E D Y G T I G

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE

TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE Antal tegn: 182.643 Indholdsfortegnelse TIVOLI THE BALANCE BETWEEN TRADITIONAL AND INNOVATIVE 4 KAPITEL 1 5 1.1 PROBLEMFELT 5 1.2 PROBLEMFORMULERING 7 1.2.1 ARBEJDSSPØRGSMÅL 7 1.3 BEGREBSAFKLARING 8 1.4

Læs mere

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier

Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Bilag 1. Spørgeskema omkring Ferm living og sociale medier Formålet med spørgeskemaet er at undersøge målgruppens holdning til brandet ferm living og deres produkter. Tilmed søger undersøgelsen at kortlægge

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen

DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Synonym: vidensproblem DET VIDENSKABELIGE PROBLEM og problemformuleringen Lek$on 3 v/ Anne Hvejsel DAGENS PROGRAM 1. Opgaveformalia 2. Pointer fra lek$on 2 3. Fra emne $l problemformulering 4. Hermeneu$k

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Prøve i BK7 Videnskabsteori

Prøve i BK7 Videnskabsteori Prøve i BK7 Videnskabsteori December 18 2014 Husnummer P.10 Vejleder: Anders Peter Hansen 55817 Bjarke Midtiby Jensen 55810 Benjamin Bruus Olsen 55784 Phillip Daugaard 55794 Mathias Holmstrup 55886 Jacob

Læs mere

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter

Tale, der tæller. Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser. Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Tale, der tæller Etniske minoriteter i spørgeskemaundersøgelser Udfordringer relateret til planlægning og udførelse af forskningsprojekter Anne Sofie Fink Kjeldgaard Seniorforsker, ph.d. Præsentation Baggrunde

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering

Foredragsmarkedet. Foredragsevaluering Foredragsmarkedet Foredragsevaluering August 2014 Manglende evaluering skaber dårligere oplevelse af foredrag En undersøgelse gennemført af Voxmeter for Speakerscore om det Danske foredragsmarked viser,

Læs mere

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013

Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Kvantitative metoder spørgeskemakonstruktion og dataindsamling 24.9.2013 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet en reminder Udformning af spørgeskema

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion

I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion HEJ I DAG: 1) At skrive et projekt 2) Kritisk metodisk refleksion M Hvem er vi og hvad er vores erfaring? Majken Mac Christiane Spangsberg Spørgsmål KRITISK? METODE? REFLEKSION? M KRITISK METODISK REFLEKSION

Læs mere

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse

Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 3 Juli 2011 Indberetningsvejledning Nationalbankens udlånsundersøgelse 1. Baggrund og generelle forhold Udlånsundersøgelsen er en kvalitativ statistik,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER

VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER 4. semester forår 2012 Hus 19.1 gruppe 9 VELFÆRDSSTATENS UDFORDRINGER KONSEKVENSER VED INDTÆGTSGRADUERING AF BØRNEFAMILIEYDELSEN Udarbejdet af Maria Albøg Jespersen, Stine Vork rosenwein & Sanni Nielsen

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER

BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER BRANDING STRATEGI & FORANDRINGSSTRATEGIER Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 25. februar 2002 Morten Bach Jensen / mbj@itu.dk AGENDA 09.00 09.45 MORTEN Forelæsning Branding Strategi 9.45

Læs mere

Markedsføring IV e-business

Markedsføring IV e-business Markedsføring IV e-business Målet for 5. lektionsgang Tilgang til udvikling: strategi & implementering Opbygning Fremtiden for EC Opgaven Dias 1 - Markedsføring IV - 5. Lektionsgang - Andy Skovby Hvorfor

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

At opleve og leve med et Høretab

At opleve og leve med et Høretab - en kvalitativ undersøgelse af personer, med nedsat hørelse. Speciale i Sociologi, Forår 2010, 10. semester Antal ord: Af Susanne Søndergaard Kollerup Vejleder: Rasmus Antoft Forord På mit 8. semester,

Læs mere

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND

VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND HELENE VENGE VÆKST GENNEM ET STÆRKT BRAND VÆKSTDAGEN 10. FEBRUAR 2011 +45 2929 8755 hv@helenevenge.com helenevenge.com 2 Dette er realiteterne... Der starter hvert år 15-20.000 nye virksomheder 1/4 lukker

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

Kvantitative metoder 5.3.2010

Kvantitative metoder 5.3.2010 Kvantitative metoder 5.3.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Kvantitativ metode i kort form Validitet og reliabilitet Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Kvalitative og kvantitative

Kvalitative og kvantitative Kvalitative og kvantitative - undersøgelsesmetoder Fællesmodul i business DEF Klynge, KEA 2012 Har I brugt dem? Og til hvad? Hvad er værdien ved dem? Business aspektet Før nogen finansierer noget som helst,

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk hvor er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Vibevej 31 2400 København NV kontakt@dgsnet.dk www.gymnasieelever.dk Indhold 4 6 10 14 18 Forord DGS Faglighedsundersøgelse 2014 Udfordringer Løsninger Opsummering

Læs mere

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing.

Customer relationship management = CRM. Den mest moderne koncept i marketing. Chapter 1 9. februar 2015 17:47 What is marketing? Marketing is managing profitble customer relationships. Specsavers er et godt eksempel på hvordan man skaber værdi og relation til kunden. Det gør de

Læs mere

10 Undersøgelsesdesign

10 Undersøgelsesdesign 10 Undersøgelsesdesign I dette kapitel præsenteres undersøgelsens design og metodiske tilgang i mere uddybet form. Undersøgelsen er designet og gennemført i fire faser, vist i figuren nedenfor: Indholdet

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater

PROJEKT LYSLYD. Spørgeskema. Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater PROJEKT LYSLYD Spørgeskema Projekt LysLyd støttes af: Et projekt ledet af Københavns Internationale Teater Der gennemføres en kortlægning af omfanget af virksomheder, arbejdspladser, omsætning samt forskning

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Skattespekulation og samfundsansvar

Skattespekulation og samfundsansvar Skattespekulation og samfundsansvar Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S for Mellemfolkeligt Samvirke 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Metode...3 1.1.1. Dataindsamlingsperiode...3 1.1.2.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014

Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising projektet. Se denne e-mail i din browser Nyhedsbrev Nr. 4, 03 November 2014 Møde i Litauen for at udbrede kendskabet til projektet

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen

Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Erfaringsobservationer af mobiltelefonen Introduktion til rapporten Vi vil i starten af rapporten komme frem til vores forskningsspørgsmål samt en samling spørgsmål, der bruges til at underbygge vores

Læs mere

Motivation af de nyledige borgere i København

Motivation af de nyledige borgere i København Efterår 2013 Motivation af de nyledige borgere i København Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah Krogh Thomsen (47990), Sophie Hjælmhof- Larsen (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter

DESK & FIELD RESEARCH. Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter DESK & FIELD RESEARCH Hvem er bruger eller kunder til mit website og produkter Om os Min baggrund Cand. Merc. Int. Marketing IT konsulent Damgaard Data Service Account Manager The Baan Company IT-Chef

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere