Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1"

Transkript

1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi

2 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer... 5 Initiativ 1 Styrket kontrol af produktsikkerhed... 6 Initiativ 2 Styrket indsats overfor salg på internettet... 7 Initiativ 3 Styrket samarbejde i EU og i Norden... 8 Initiativ 4 Bedre opsamling af information om bivirkninger... 9 Initiativ 5 Bedre vejledning til virksomhederne Initiativ 6 Bedre forbrugeroplysning... 11

3 Forord Kosttilskud og forbrugertryghed Markedet for kosttilskud har igennem de seneste årtier oplevet en betydelig vækst, og forbrugerne i Danmark benytter kosttilskud i større omfang end forbrugere i de fleste andre europæiske lande. Der findes en stor mængde af forskellige kosttilskud, og de sælges ad mange kanaler. Der er en klar vilje i store dele af kosttilskudsbranchen til at efterleve de krav, der stilles i lovgivningen til produktion og markedsføring af kosttilskud. Der er også en god dialog mellem myndigheder og brancheorganisationer om, hvorledes der sikres gode rammevilkår for erhvervet, samtidig med at forbrugerne sikres et højt niveau af beskyttelse. Selvom der generelt er sket en positiv udvikling i virksomhedernes overholdelse af lovgivningen, opleves ikke desto mindre eksempler på, at Fødevarestyrelsen er nødt til at advare om kosttilskud og kræve produkter, der er solgt i Danmark, tilbagetrukket på grund af risiko for sundhedsskadelige virkninger. Samtidig vokser markedsføringen af kosttilskud på internettet til danske forbrugere fra virksomheder i udlandet, som Fødevarestyrelsen ikke kan kontrollere. Der ses særligt her mange eksempler på salg af sundhedsskadelige produkter og vildledende markedsføring, som Fødevarestyrelsen må udsende advarsler om. Den situation er utryg for forbrugerne og til skade for erhvervet. Jeg har derfor taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for kontrol, oplysning og samarbejde mellem myndigheder og erhverv på kosttilskudsområdet. Strategien indeholder seks initiativer, som skal være med til yderligere at begrænse markedsføringen af ulovlige og farlige kosttilskud og skabe størst mulig tryghed for forbrugerne, når de køber kosttilskud. Det handler om øget internationalt samarbejde, styrket kontrol, bedre forbrugeroplysning og samarbejde mellem myndigheder og erhverv. Vejledningen over for virksomhederne vil desuden blive styrket for så vidt angår lovgivningen og den praksis, der udvikles på området. Kosttilskudsbranchen vil også i høj grad kunne profitere af den større forbrugertillid til kosttilskud, som disse initiativer skal bidrage til. Målet er, at forbrugerne skal have den størst mulige tryghed, når de køber kosttilskud i Danmark, og at de har så mange informationer som muligt til at træffe et oplyst valg. Henrik Høegh Fødevareminister Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

4 Fakta om kosttilskud Begrebet kosttilskud dækker over en række forskellige produkter, som kan supplere den normale kost. De mest almindelige er kosttilskud indeholdende vitaminer og mineraler. Herudover findes en række produkter, som indeholder forskellige stoffer eller ingredienser som fedtsyrer, kostfibre og/eller andre ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse. Kosttilskud kan både være en klassisk vitamin- og mineralpille og produkter med fiskeolier, planter som hyben eller hvidløg og forskellige aktivstoffer, der er udvundet af planter, for eksempel lutein eller lycopen, eller animalske råvarer, for eksempel hajbrusk. Kosttilskud er på en lang række punkter sammenlignelige med almindelige fødevarer, men adskiller sig ved, at de skal indeholde vitaminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingredienser i en mængde, der er tilstrækkelig til at påvirke kroppen ernæringsmæssigt og/eller fysiologisk. Kosttilskud skal altid markedsføres i afmålte mængder som for eksempel piller, kapsler, væsker og pulvere. Endelig er kosttilskud beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder, der skal fremgå af en angivet anbefalet daglig dosis. Myndighedernes anbefalinger om kosttilskud Følger man Fødevarestyrelsens anbefalinger til den daglige kost, er det normalt ikke nødvendigt at supplere med kosttilskud. Men kosttilskud kan gavne personer i særlige situationer. Myndighederne har blandt andet anbefalinger til gravide, spædbørn og personer, som får meget lidt sol, fordi de går tildækket eller ikke opholder sig udendørs. Danskernes brug af kosttilskud Der er stor tradition for at spise kosttilskud i Danmark og Skandinavien. Mange flere end dem, der er omfattet af myndighedernes anbefalinger, spiser kosttilskud, og undersøgelser viser, at 6 ud af 10 danskere indtager kosttilskud. Det er mange sammenlignet med resten af Europa, hvor der i højere grad er tradition for at indtage ikke-receptpligtig medicin. Handel med kosttilskud Der findes ikke officielle tal for produktion, salg og eksport af kosttilskud. Ifølge Nutraceutisk Industri, som er en brancheforening under DI Fødevarer, sælges der i dag kosttilskud i Danmark for omkring 1,2 mia. kroner om året fordelt med 40 % i dagligvarebutikker, 40 % i helsekostforretninger og 20 % i apoteker og andre udsalg. Hertil kommer et ukendt salg af kosttilskud fra udenlandske firmaer via internettet. Kontrol med kosttilskud Lovgivningen på kosttilskudsområdet er kompleks, og administrationen og kontrollen kræver derfor i særlig høj grad specialfaglig og juridisk ekspertise. Desuden markedsføres produkterne via mange forskellige kanaler, hvor nogle virksomheder ser et incitament til at operere illegalt og/eller sælge ulovlige produkter. Det er Fødevarestyrelsen, der fører kontrol med kosttilskud på det danske marked. Kontrollen er, som den øvrige kontrol på fødevareområdet, forankret i fødevareregionerne og de lokale kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen har derudover siden 2004 haft en særlig kosttilskudsgruppe. Kosttilskudsgruppens formål har indtil 2010 primært været at bistå tilsynspersonalet i de enkelte fødevareregioner i forbindelse med deres tilsyn af kosttilskudsvirksomheder. I 2010 har Kosttilskudsgruppen overtaget ansvaret for den del af kontrollen af kosttilskud, der vedrører sikkerheden for yderligere at styrke det faglige grundlag i indsatsen for at fremme forbrugertrygheden på kosttilskudsområdet. I 2011 har Kosttilskudsgruppen endvidere fået ansvaret for en løbende overvågning af salget af kosttilskud på internettet. Fødevareregionerne har fortsat ansvaret for den resterende del af de kontrolaktiviteter, der er rettet mod virksomheder, der producerer og markedsfører kosttilskud. Det gælder navnlig kontrol af virksomhedernes markedsføring og brug af ernærings- og sundhedsanprisninger. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

5 Ingen anmærkninger Påbud eller forbud Indskærpelse Bødeforlæg, politianmeldelse m.m. Gennem de senere år er der set en positiv udvikling i efterlevelse af regler, når det gælder de virksomheder, som er ansvarlige for markedsføringen af kosttilskud på det danske marked, hvilket illustreres nedenfor. Kontrolresultater for virksomheder, der primo 2011 havde kosttilskud registreret til markedsføring i Danmark Resultat af kontrollen af produktsikkerhed - 96 produkter (2010) 1% 1% 10% 10% 36% 42% Kontrolleret uden anmærkninger Forbudt markedsført (Novel food) Frivilligt trukket tilbage Afmeldt i forbindelse med kontrol (Novel food) Påbudt tilbagetrukket Registreret med forkerte oplysninger Ingen anmærkninger Påbud eller forbud Ovenstående er baseret på en manuel gennemgang af smiley-rapporter i den angivne periode. Resultaterne giver en indikation af regelefterlevelsen på området, men giver ikke et komplet billede. Gennemgangen omfatter således ikke alle virksomheder, der i perioden forhandlede kosttilskud, ligesom de virksomheder, som indgår i gennemgangen, ikke nødvendigvis markedsførte kosttilskud i hele perioden. Oversigten omfatter: 157 virksomheder og 191 kontrolrapporter i 2010; 136 virksomheder og 192 kontrolrapporter 1% i 2009; 1% 117 virksomheder og 172 kontrolrapporter i 2008; 102 virksomheder og 146 kontrolrapporter i 2007; samt 84 virksomheder og 118 kontrolrapporter i Selvom der generelt vurderes at være en positiv udvikling i virksomhedernes 10% efterlevelse af regler på kosttilskudsområdet, så viser kontrollen af produktsikkerheden af kosttilskud, at der er behov 10% for at prioritere en kontrolindsats på dette område. Resultaterne af produktsikkerhedskontrollen 42% i 2010 fremgår nedenfor. Det er værd at understrege, at produktsikkerhedskontrollen er risikobaseret og derfor rettes mod virksomheder og produkter, hvor der potentielt 36% kan være problemer med sikkerheden. Derfor kan resultaterne af produktsikkerhedskontrollen ikke anvendes som en målestok for den generelle efterlevelse af regler blandt kosttilskudsvirksomhederne. Kontrolleret uden anmærkninger Forbudt markedsført (Novel food) Indskærpelse Bødeforlæg, politianmeldelse m.m. Frivilligt trukket tilbage Afmeldt i forbindelse med kontrol (Novel food) Produktsikkerhedskontrollen har i 2010 omfattet 24 virksomheder, idet nogle af de 24 virksomheder har været kontrolleret flere gange. Der er givet anmærkninger ved kontrollen af 61 produkter. 40 produkter fra 6 virksomheder er tilbagetrukket, da produkternes indhold af planteingredienser er vurderet sundhedsmæssigt betænkelig. 10 produkter fra 2 virksomheder er forbudt markedsført i henhold til reglerne om nye fødevarer og fødevareingredienser (Novel food). 10 produkter er blevet afmeldt i forbindelse med kontrol af Novel food reglerne og reglerne om sundhedsskadelige fødevarer. 1 produkt var ikke korrekt anmeldt med oplysninger om planteingredienser. I 2010 er det i forbindelse med det 4-årige Fødevareforlig 2.0 besluttet at styrke kontrollen med kosttilskud og nethandel med kosttilskud. Der er årligt afsat 3,2 mio. kroner til den styrkede indsats, som gennemføres i sammenhæng med en større omlægning af kontrollen med det formål at effektivisere kontrollen og styrke kompetencerne i kontrollen. Den styrkede kontrol skal i højere grad sikre, at kosttilskudsprodukter på det danske marked ikke er farlige, og at markedsføringen ikke vildleder forbrugerne. Nethandel er en særlig udfordring Kosttilskud markedsføres i stigende grad via internettet, hvilket giver særlige udfordringer for kontrollen, fordi vi i Danmark i realiteten kun har mulighed for at kontrollere danske hjemmesider. Beklageligvis ser vi, at udenlandske virksomheder via dansksprogede internetsider markedsfører Påbudt tilbagetrukket Registreret med forkerte oplysninger Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

6 kosttilskud, som indeholder stoffer, der vurderes at være sundhedsskadelige, og som er ulovlige i Danmark. Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at være opmærksomme i forbindelse med køb af kosttilskud på internettet, og forbrugerne opfordres til grundigt at søge oplysninger om kosttilskud, der forhandles over internettet, men ikke sælges i almindelige butikker. For bedre at kunne beskytte forbrugerne mod kosttilskud, som ikke er underlagt kontrol i Danmark eller i det øvrige Europa, og for at stoppe markedsføringen af farlige produkter, har fødevareministeren taget sagen op i EU og appelleret til, at medlemsstaterne står sammen om at komme markedsføringen af ulovlige og farlige kosttilskudsprodukter via internettet til livs. kosttilskud. Denne lovgivning vil regulere tilsætningen til fødevarer af andre stoffer, der har et ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål, og vil indebære en betydelig forenkling i forhold til de gældende regler. Forbrugeroplysning om kosttilskud Der er i 2009 etableret en kosttilskudsportal, hvor forbrugerne kan finde forbrugerrelevante informationer om kosttilskud, herunder blandt andet oplysninger om, hvilke kosttilskud, der er anmeldt til markedsføring i Danmark. Oplysningerne om anmeldte kosttilskud kan den enkelte forbruger bruge til at tjekke, om et kosttilskud er anmeldt til Fødevarestyrelsen og dermed er underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol. Ny dansk lovgivning på vej Der er ny dansk lovgivning på vej om andre stoffer end vitaminer og mineraler i blandt andet Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

7 Seks initiativer Et stærkt hjemmemarked er et godt udgangspunkt for kosttilskudsbranchen i Danmark for at skabe vækst, eksport og beskæftigelse. Gode rammevilkår og innovation er væsentlige forudsætninger for, at branchen kan udnytte dette gode udgangspunkt. Hvis et stærkt hjemmemarked skal fastholdes og udvikles, er det afgørende at bibeholde og fremme forbrugertilliden til branchen som helhed. Forbrugerne skal have tillid til de produkter, der udbydes. De skal have tillid til sikkerheden af produkterne og til markedsføringen heraf. For at understøtte branchens egen indsats for at styrke forbrugertilliden, ønsker Fødevareministeriet i de kommende år at sætte særlig fokus på følgende initiativer. Styrket kontrol af kosttilskud (herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0) Øget kontrol af salg af kosttilskud på internettet (herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0) Styrket samarbejde i EU og i Norden Bedre opsamling af information om bivirkninger Bedre vejledning af virksomhederne Bedre forbrugeroplysning Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

8 Initiativ 1 Styrket kontrol af produktsikkerhed - herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0 Problem: Forbrugerne skal kunne have tillid til, at kosttilskud, der er registreret til markedsføring i Danmark, er underlagt en tilstrækkelig produktsikkerhedskontrol. Løsning: For at styrke kontrollen af sikkerheden ved kosttilskud og det bagvedliggende faglige fundament, er kontrollen overdraget til Fødevarestyrelsens Kosttilskudsgruppe. Sikkerhedskontrollen udføres ikke længere af fødevareregionerne med Kosttilskudsgruppens bistand, men nu direkte af Kosttilskudsgruppen, som fra og med 2011 tilføres yderligere to årsværk. Dermed kan den udføre en mere omfattende kontrol af sikkerheden end den, som hidtil har været mulig. Denne styrkelse af produktsikkerhedskontrollen indgår i Fødevareforlig 2.0 og finansieres af erhvervet. Målsætningen for produktsikkerhedskontrollen er, at mindst 100 kosttilskud, der er registreret til markedsføring i Danmark, hvert år skal udtages til kontrol. Planlægningen af kontrollen baseres på en løbende risikovurdering, så kontrollen fokuserer på områder, hvor sandsynligheden for at finde sundhedsskadelige produkter vurderes at være størst. Fødevarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen orienteret om de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af produkter til sikkerhedskontrol. Fødevareregionerne vil forsat varetage al øvrig kontrol i forhold til de virksomheder, der producerer eller markedsfører kosttilskud for eksempel hygiejne, sporbarhed, egenkontrol og mærkning. Fødevareregionerne kan indhente vejledning til denne kontrol fra Kosttilskudsgruppen. Produktsikkerhedskontrollen omfatter som udgangspunkt ikke analysekontrol af produkter, idet en sådan kontrol dog vil kunne gennemføres ud fra en samlet prioritering i Fødevarestyrelsen i forhold til andre relevante analysekontrolprojekter. Analytisk kontrol af produkter indgår i forvejen som led i den egenkontrol, som virksomhederne foretager. Kontrollen af kosttilskud i fødevareregionerne vil ikke længere omfatte produktsikkerhed. Samtidig er kontrolaktiviteterne i forhold til kosttilskud samlet på specialiserede tilsynsførende, og der er sikret rammer, som kan understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem disse tilsynsførende. Kvaliteten og ensartetheden af kontrollen på kosttilskudsområdet forventes derfor styrket i de kommende år. Forventet effekt: Mængden af ulovlige og sundhedsskadelige kosttilskud, der markedsføres i Danmark, forventes at falde som resultat af en mere effektiv kontrol. Det vil skabe større tryghed for forbrugere og bedre vilkår for erhvervet. Tidshorisont: Mindst 100 produkter vil årligt blive udtaget til produktsikkerhedskontrol fra og med Kosttilskudsgruppen vil hvert år udarbejde en rapport over resultaterne af produktsikkerhedskontrollen, som kan danne udgangspunkt for en evaluering af indsatsen. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

9 Initiativ 2 Styrket indsats overfor salg på internettet - herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0 Problem: Salget af kosttilskud via internettet er stigende, men kontrollen af salget på internettet har hidtil været udført på ad hoc basis ved mindre kontrolprojekter og på baggrund af konkrete forbrugerklager. Løsning: Kontrollen af salget med kosttilskud på internettet styrkes som besluttet i forbindelse med Fødevareforlig 2.0. Der tilføres ressourcer til Kosttilskudsgruppen svarende til 1 årsværk, der skal sikre en løbende overvågning/kontrol af salget af kosttilskud på internettet. Denne styrkelse af internetkontrollen indgår i Fødevareforlig 2.0, og finansieres af erhvervet. Kontrollen målrettes hjemmesider, der har en registrant med en fysisk adresse i Danmark. Kontrollen planlægges og prioriteres med udgangspunkt i en risikovurdering og omfatter al relevant lovgivning på kosttilskudsområdet, men fokuserer primært på kontrol af produktsikkerheden. Fødevarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen orienteret om de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af hjemmesider til kontrol. Kontrol med produktsikkerhed, der foranlediges af den opsøgende kontrol, udføres, for så vidt angår almindelige fødevarer, som udgangspunkt af fødevareregionerne, og af Kosttilskudsgruppen for så vidt angår kosttilskud. hjemmesider vil fortsat indgå i de ordinære kontrolbesøg, der gennemføres af fødevareregionerne, idet en sådan kontrol vil have lavere prioritet, hvis virksomhedernes hjemmesider inden for nyere tid har været kontrolleret af Kosttilskudsgruppen. Forventet effekt: Indsatsen vil bidrage til at reducere udbuddet af ulovlige kosttilskud på danske hjemmesider. Indsatsen forventes ligeledes at bidrage til, at færre danske forbrugere køber sundhedsskadelige produkter på dansksprogede udenlandske hjemmesider. Tidsperspektiv: Den løbende overvågning/kontrol af salget af kosttilskud fra danske hjemmesider iværksættes i Kosttilskudsgruppen vil hvert år udarbejde en rapport over indsatsen det forgangne år, som kan danne udgangspunkt for en evaluering af indsatsen. Den igangværende overvågning af salg af kosttilskud på dansksprogede hjemmesider, der ikke har en registrant med en fysisk adresse i Danmark, vil fortsætte. Denne overvågning finansieres ikke af det særlige gebyr, der er aftalt i forbindelse med Fødevareforlig 2.0, og som opkræves ved virksomheder, der har kosttilskud registreret til markedsføring i Danmark. Kontrol af virksomheders Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

10 Initiativ 3 Styrket samarbejde i EU og i Norden Problem: Der er igennem de senere år set en stigning i antallet af virksomheder i andre europæiske lande og nordiske lande, som fra dansksprogede hjemmesider markedsfører produkter, der i Danmark vurderes at udgøre en risiko for forbrugerne. Der er også set mange eksempler på vildledende markedsføring målrettet danske forbrugere fra sådanne hjemmesider. Løsning: Fødevarestyrelsen vil arbejde for, at stoffer, der i Danmark er vurderet at udgøre en sundhedsrisiko, bliver optaget på relevante lister under EU s berigelsesforordning, og dermed bliver reguleret i EU. I henhold til berigelsesforordningen er EU-Kommissionen forpligtet til at fremsætte forslag om minimum- og maksimumsværdier for tilsætning af vitaminer og mineraler i fødevarer. Det er en prioritet at få EU-Kommissionen til snarest muligt at fremlægge forslaget om minimum- og maksimumsværdierne. Fødevareministeriet vil arbejde for at styrke det internationale kontrolsamarbejde, så andre lande i højere grad griber ind over for de af deres virksomheder, der sælger farlige produkter til danske forbrugere. Der er taget initiativ til drøftelser med de nordiske lande i regi af Nordisk Ministerråd om at udveksle de sikkerhedsvurderinger, der ligger til grund for kontrollen, og herigennem arbejde for en øget samordning af kontrollen og dens resultater. Et sådant samarbejde ses gerne udvidet til at omfatte andre relevante EU-lande. Blandt andet i den sammenhæng arbejdes der for en yderligere standardisering af danske risikovurderinger, således at disse i størst mulig grad følger de risikovurderingsprincipper, der er formuleret i EU. Fødevareministeriet arbejder på at fremme initiativer fra EU-Kommissionen på endnu ikke harmoniserede områder, navnlig lovgivningen om andre stoffer end vitaminer og mineraler. Danmark har ligeledes opfordret EU-Kommissionen til at vurdere mulighederne for et generelt styrket samarbejde mellem EU-landene på dette område. Danmark vil fortsat lægge pres på EU-Kommissionen for at fremme fælles EUinitiativer på området. Forventet effekt: En øget harmonisering af EU-lovgivningen og et styrket kontrolsamarbejde vil bidrage til at sikre en bedre beskyttelse af forbrugerne mod farlige og/eller ulovlige produkter og anprisninger. Det vil samtidig gøre det lettere for virksomhederne at overholde lovgivningen. Tidsperspektiv: Der er behov for en løbende og målrettet indsats over de kommende år. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

11 Initiativ 4 Bedre opsamling af information om bivirkninger Problem: Kosttilskud kan have uønskede bivirkninger, men der findes i dag ikke et formelt system for indberetning af bivirkninger fra kosttilskud. Fødevarestyrelsen modtager indberetninger om bivirkninger ved indtag af kosttilskud via Lægemiddelstyrelsens indberetningssystem for indmelding af bivirkninger ved lægemidler samt direkte fra praktiserende læger og fra forbrugere. Der er ikke et officielt indberetningssystem for bivirkninger ved kosttilskud, hvilket kan indebære, at Fødevarestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang modtager indberetninger om relevante bivirkninger knyttet til indtag af kosttilskud. Kosttilskud og andre fødevarer må ikke udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Bivirkningsindberetninger, der fører til den konklusion, at et produkt udgør en sundhedsmæssig risiko, vil derfor straks blive fjernet fra markedet. Løsning: Der etableres et formelt system for frivillig indberetning af bivirkninger fra kosttilskud. Systemet skal være enkelt at tilgå og være målrettet indberetninger fra læger. Systemets nærmere indretning fastlægges i samarbejde med relevante interessenter. Når systemet er etableret, vil der skulle gøres en indsats i samarbejde med sundhedsmyndighederne for at gøre lægerne bekendte med systemet, så de også anvender det. Derudover skal forbrugerne informeres om muligheden for at indberette eventuelle bivirkninger efter indtag af kosttilskud til lægerne. Fødevarestyrelsen beder derefter DTU Fødevareinstituttet om at foretage en vurdering af, om der vurderes at være en sandsynlig sammenhæng mellem indtaget af kosttilskuddet og den indberettede bivirkning. Fødevareinstituttet foretager vurderingen på baggrund af den tilgængelige videnskabelige litteratur. Effekt: Bedre indberetninger vil styrke grundlaget for Fødevarestyrelsens kontrol af produktsikkerhed og information til forbrugerne. Det vil gøre det muligt hurtigt at gribe ind over for produkter, der udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne, og sikre en effektiv risikohåndtering på kosttilskudsområdet. Tidsperspektiv: Indberetningssystemet implementeres i løbet af 2011, og der gennemføres en informationsindsats målrettet læger og forbrugere i løbet af Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

12 Initiativ 5 Bedre vejledning til virksomhederne Problem: Det kan være vanskeligt for mindre virksomheder, som ønsker at producere eller markedsføre kosttilskud, at sætte sig ind i den relevante lovgivning. Desuden kan reglerne om, hvad der må siges og skrives om kosttilskuds gavnlige virkninger, være svære at håndtere for en del virksomheder og særligt for butikspersonale i detailhandlen, som ønsker at give deres kunder en god vejledning om produkterne. Der er i de nuværende regler og vejledninger kun begrænset information til rådighed for virksomhederne om de krav, der stilles til virksomhedernes dokumentation af deres produkters sikkerhed. Den begrænsede information er et problem for virksomhederne, som ofte er usikre på, om de lever op til de krav, der stilles. Løsning: Fødevarestyrelsens webbaserede informationsindsats om lovgivningen om kosttilskud skal i samarbejde med interessenterne på kosttilskudsområdet udbygges og forbedres, og informationsindsatsen skal være særlig målrettet mindre virksomheder. Informationen til de mindre virksomheder vil for eksempel kunne ske ved udarbejdelsen af enkle tjek-lister på afgrænsede lovgivningsområder, som virksomhederne kan gå frem efter, når de skal sikre sig, at de opererer indenfor rammerne af lovgivningen. Det bør samtidig tilstræbes, at adgangen til informationer på Fødevarestyrelsens hjemmeside bliver så enkel som mulig. Der skal endvidere i samarbejde med erhvervet udvikles og udbydes en god information til de ansatte i detailhandlen. Det kan ikke forventes, at butikspersonalet i detailhandlen skal have detailkendskab til lovgivningen, men de skal tilbydes enkle redskaber, som gør det lettere at overholde lovgivningen. Fødevarestyrelsen vil i tæt samarbejde med relevante brancheforeninger undersøge mulighederne for at benytte brugerbetalt e-learning som et redskab i formidlingsindsatsen. Fødevarestyrelsen arbejder i tæt dialog med relevante aktører på en vejledning om virksomhedernes dokumentation for produkternes sikkerhed. Fødevarestyrelsen vil styrke formidlingen af information til kosttilskudsbranchen om de afgørelser på kosttilskudsområdet, der træffes af Fødevarestyrelsen og Fødevarevareministeriets Klagecenter, således at virksomhederne kan finde vejledning heri. Der er i forvejen etableret en kontaktgruppe mellem Kosttilskudsbranchen og Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen, herunder Kosttilskudsgruppen, vil i højere grad udnytte denne kontaktgruppe til at formidle oplysninger om kontrollen, som kan bidrage til yderligere at styrke regelefterlevelsen i erhvervet. Anprisningsområdet stiller store udfordringer for kosttilskudsbranchen såvel som det øvrige fødevareerhverv. Derfor vil Fødevarestyrelsen etablere en kontaktgruppe på dette område målrettet kosttilskudsbranchen, men også det øvrige fødevareerhverv. Forventet effekt: Det forventes, at antallet af utilsigtede lovovertrædelser vil falde, idet virksomheder og butikspersonale vil blive tilbudt bedre vejledning om lovgivningen. Tidsperspektiv: En bedre informationsindsats i forhold til butikspersonalet i detailhandlen og på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forhold til de mindre virksomheder implementeres i løbet af 2011 og Vejledningen om virksomhedernes dokumentation for produkternes sikkerhed forventes at foreligge i efteråret Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

13 Initiativ 6 Bedre forbrugeroplysning Problem: Som forbruger kan det være svært at overskue de mange forskellige kosttilskud, og hvad de indeholder. Kosttilskud, der sælges fra udenlandske virksomheder via internettet, udgør et særligt problem, da det er ofte er herfra, der sælges farlige kosttilskud og sker vildledende markedsføring. De udenlandske virksomheder er ikke underlagt kontrol af de danske myndigheder. Løsning: Informationen om kosttilskud på kosttilskudsportalen skal udvikles til at være en væsentlig kilde til forbrugernes viden om kosttilskud. Der vil for eksempel skulle arbejdes for at styrke forbrugerforståelsen af den mærkning, der findes på produkterne, og der bør tilbydes information om anprisninger, der er godkendte i EU. Portalen skal løbende opdateres med ny information. Fødevarestyrelsen skal stille oplysninger til rådighed for forbrugerne om hvilke stoffer, der er forbudte eller underlagt begrænsninger. Dette vil gøre det let for forbrugerne at undersøge, om der kan være stoffer i kosttilskud, som er forbudte eller underlagt begrænsninger i Danmark. Derudover vil Fødevarestyrelsen formidle uddybende information om relevante risikovurderinger af stoffer, planter mv. i kosttilskud og fødevarer, ligesom der på kosttilskudsportalen skal linkes til relevante emner på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, herunder styrelsens interaktionsdatabase. Endelig skal Fødevarestyrelsen fortsat i muligt omfang offentliggøre advarsler til forbrugerne om specifikke navngivne produkter og udvalgte indholdsstoffer, der vil kunne findes på det illegale marked i Danmark og på udenlandske hjemmesider. Forventet effekt: Danske forbrugere får nemmere adgang til informationer om kosttilskud, herunder skadelige og ulovlige produkter, og kan dermed bedre træffe et oplyst valg. Tidsperspektiv: De konkrete initiativer implementeres i løbet af Indsatsen vil derudover foregå løbende i de kommende år. F ø d e v a re m i n i s t e r i e t s s t r a t e g i f o r k o s t t i l s k u d

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K F ø d e v a re m i n i s t e r i e t s s t r a t e g i f o r k o s t t i l s k u d

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne

Om detailsalg af kosttilskud. Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Enkle råd om, hvad du må fortælle dine kunder om produkterne Fem råd om detailsalg af kosttilskud side 2 >> 1. Oplys gerne om produktets indhold side 3 >> 2. Oplys gerne om produktets virkning, hvis virkningen

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse

Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg tlf. 33 95 60 00 fax 33 95 60 01 Fakta om regler for virksomheder Elite-smiley og offentliggørelse Hvis du

Læs mere

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN

NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN NOTATER FRA FØDEVARESTYRELSENS KONTAKTGRUPPE OG DIALOGFORUM FOR ANPRISNINGER, MED KOMMENTARER TIL GRØN TE PROBLEMATIKKEN Møde d. 25. nov. 2014 i Fødevarestyrelsens kontaktgruppe og i Dialogforum for anprisninger.

Læs mere

Om elite-smiley og offentliggørelse

Om elite-smiley og offentliggørelse Om elite-smiley og offentliggørelse Hvem kan blive elite-virksomhed og hvordan? Folderen svarer på de vigtigste spørgsmål om dette og om hvor kontrolrapporterne skal hænges op i detail- og engrosvirksomheder

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Vejledning. om kosttilskud

Vejledning. om kosttilskud Vejledning om kosttilskud September 2005 Opdateret 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT...3 BAGGRUND...3 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG MÅLGRUPPE...3 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...3 ANVENDELSESOMRÅDE, 1...3 AD 1...4

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Sekretariat Åboulevard 7, 1. tv. 1635 København V Telefon: 3539 4344 Telefax: 3535 4344 VPF@varmepumpefabrikantene.dk www.varmepumpefabrikanterne.dk Fælles betingelser 1 for

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Lær mig om fuldkorn 1

Lær mig om fuldkorn 1 Lær mig om fuldkorn 1 Hvad er fuldkorn? Fuldkorn er hele kornet intet er taget væk. Heller ikke skaldelene, hvor de fleste af vitaminerne, mineralerne og fibrene sidder. Almindeligt hvedemel består af

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014

VEDTÆGTER FOR. Godkendelsesordningen. TOR Godkendt. 22. april 2014 VEDTÆGTER FOR Godkendelsesordningen TOR Godkendt 22. april 2014 1. Foreningens navn og hjemsted Godkendelsesordningens navn er TOR Godkendt. Godkendelsesordningen har hjemsted i Rudersdal Kommune og er

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige tilsyn Bilag 7 Fødevarestyrelsen Træder i kraft d. 15. august 2008 KONTOR FOR KONTROLSTYRING 28.7.2008 J.nr.: 2008-20-21-01369/LMBN/ZADI Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vejledning om den veterinære kontrolrapport

Vejledning om den veterinære kontrolrapport Bilag 11c Senest opdateret januar 2011 Vejledning om den veterinære kontrolrapport 1. Indledning...2 2. Udfyldelse af kontrolrapport...3 2.1 Hvornår udfyldes en kontrolrapport...3 2.1.1 Samlesteder...3

Læs mere

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk

Energidrikke. www.bryggeriforeningen.dk Energidrikke www.bryggeriforeningen.dk Hvad er? Energidrikke er læskedrikke, der indeholder koffein og evt. vitaminer og stofferne taurin og glucuronolacton Energidrikke er godkendte og testet af såvel

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser

DI SÅDAN. Hygiejne. Amu-kurser > Hygiejne Amu-kurser Uddannelsestilbud til med arbejdere, der beskæftiger sig med fødevareproduktion, forarbejdning af råvarer, rengøring og kantinedrift. Hygiejne AMU-kurser Uddannelsestilbud til med

Læs mere

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag.

Erhvervsstyrelsen henviser herved til tidligere korrespondance senest selskabets mail af 18. april 2013 til styrelsen med bilag. Selskab S S.M.B.A. 18. april 2013 Sag 2013-0034047 Påbud til S S.M.B.A, CVR-nr. (udeladt), i henhold til hvidvaskloven. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma

G ORRISSEN F EDERSPIEL K IERKEGAARD Advokatfirma Notat om regulering af legepladssikkerhed Til: Brancheforeningen P.I.L. Fra: Gorrissen Federspiel Kierkegaard Dato: 23. februar 2006 Legepladssikkerhed 1. Generelt lovgrundlag Det generelle udgangspunktet

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere