Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministeriets strategi for kosttilskud. - seks initiativer. Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi 2011 1"

Transkript

1 Fødevareministeriets strategi for kosttilskud - seks initiativer 2011 Fødevareministeriets kosttilskudsstrategi

2 Indhold Kosttilskud og forbrugertryghed... 1 Fakta om kosttilskud... 2 Seks initiativer... 5 Initiativ 1 Styrket kontrol af produktsikkerhed... 6 Initiativ 2 Styrket indsats overfor salg på internettet... 7 Initiativ 3 Styrket samarbejde i EU og i Norden... 8 Initiativ 4 Bedre opsamling af information om bivirkninger... 9 Initiativ 5 Bedre vejledning til virksomhederne Initiativ 6 Bedre forbrugeroplysning... 11

3 Forord Kosttilskud og forbrugertryghed Markedet for kosttilskud har igennem de seneste årtier oplevet en betydelig vækst, og forbrugerne i Danmark benytter kosttilskud i større omfang end forbrugere i de fleste andre europæiske lande. Der findes en stor mængde af forskellige kosttilskud, og de sælges ad mange kanaler. Der er en klar vilje i store dele af kosttilskudsbranchen til at efterleve de krav, der stilles i lovgivningen til produktion og markedsføring af kosttilskud. Der er også en god dialog mellem myndigheder og brancheorganisationer om, hvorledes der sikres gode rammevilkår for erhvervet, samtidig med at forbrugerne sikres et højt niveau af beskyttelse. Selvom der generelt er sket en positiv udvikling i virksomhedernes overholdelse af lovgivningen, opleves ikke desto mindre eksempler på, at Fødevarestyrelsen er nødt til at advare om kosttilskud og kræve produkter, der er solgt i Danmark, tilbagetrukket på grund af risiko for sundhedsskadelige virkninger. Samtidig vokser markedsføringen af kosttilskud på internettet til danske forbrugere fra virksomheder i udlandet, som Fødevarestyrelsen ikke kan kontrollere. Der ses særligt her mange eksempler på salg af sundhedsskadelige produkter og vildledende markedsføring, som Fødevarestyrelsen må udsende advarsler om. Den situation er utryg for forbrugerne og til skade for erhvervet. Jeg har derfor taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for kontrol, oplysning og samarbejde mellem myndigheder og erhverv på kosttilskudsområdet. Strategien indeholder seks initiativer, som skal være med til yderligere at begrænse markedsføringen af ulovlige og farlige kosttilskud og skabe størst mulig tryghed for forbrugerne, når de køber kosttilskud. Det handler om øget internationalt samarbejde, styrket kontrol, bedre forbrugeroplysning og samarbejde mellem myndigheder og erhverv. Vejledningen over for virksomhederne vil desuden blive styrket for så vidt angår lovgivningen og den praksis, der udvikles på området. Kosttilskudsbranchen vil også i høj grad kunne profitere af den større forbrugertillid til kosttilskud, som disse initiativer skal bidrage til. Målet er, at forbrugerne skal have den størst mulige tryghed, når de køber kosttilskud i Danmark, og at de har så mange informationer som muligt til at træffe et oplyst valg. Henrik Høegh Fødevareminister Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

4 Fakta om kosttilskud Begrebet kosttilskud dækker over en række forskellige produkter, som kan supplere den normale kost. De mest almindelige er kosttilskud indeholdende vitaminer og mineraler. Herudover findes en række produkter, som indeholder forskellige stoffer eller ingredienser som fedtsyrer, kostfibre og/eller andre ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller mineralsk oprindelse. Kosttilskud kan både være en klassisk vitamin- og mineralpille og produkter med fiskeolier, planter som hyben eller hvidløg og forskellige aktivstoffer, der er udvundet af planter, for eksempel lutein eller lycopen, eller animalske råvarer, for eksempel hajbrusk. Kosttilskud er på en lang række punkter sammenlignelige med almindelige fødevarer, men adskiller sig ved, at de skal indeholde vitaminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingredienser i en mængde, der er tilstrækkelig til at påvirke kroppen ernæringsmæssigt og/eller fysiologisk. Kosttilskud skal altid markedsføres i afmålte mængder som for eksempel piller, kapsler, væsker og pulvere. Endelig er kosttilskud beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder, der skal fremgå af en angivet anbefalet daglig dosis. Myndighedernes anbefalinger om kosttilskud Følger man Fødevarestyrelsens anbefalinger til den daglige kost, er det normalt ikke nødvendigt at supplere med kosttilskud. Men kosttilskud kan gavne personer i særlige situationer. Myndighederne har blandt andet anbefalinger til gravide, spædbørn og personer, som får meget lidt sol, fordi de går tildækket eller ikke opholder sig udendørs. Danskernes brug af kosttilskud Der er stor tradition for at spise kosttilskud i Danmark og Skandinavien. Mange flere end dem, der er omfattet af myndighedernes anbefalinger, spiser kosttilskud, og undersøgelser viser, at 6 ud af 10 danskere indtager kosttilskud. Det er mange sammenlignet med resten af Europa, hvor der i højere grad er tradition for at indtage ikke-receptpligtig medicin. Handel med kosttilskud Der findes ikke officielle tal for produktion, salg og eksport af kosttilskud. Ifølge Nutraceutisk Industri, som er en brancheforening under DI Fødevarer, sælges der i dag kosttilskud i Danmark for omkring 1,2 mia. kroner om året fordelt med 40 % i dagligvarebutikker, 40 % i helsekostforretninger og 20 % i apoteker og andre udsalg. Hertil kommer et ukendt salg af kosttilskud fra udenlandske firmaer via internettet. Kontrol med kosttilskud Lovgivningen på kosttilskudsområdet er kompleks, og administrationen og kontrollen kræver derfor i særlig høj grad specialfaglig og juridisk ekspertise. Desuden markedsføres produkterne via mange forskellige kanaler, hvor nogle virksomheder ser et incitament til at operere illegalt og/eller sælge ulovlige produkter. Det er Fødevarestyrelsen, der fører kontrol med kosttilskud på det danske marked. Kontrollen er, som den øvrige kontrol på fødevareområdet, forankret i fødevareregionerne og de lokale kontrolafdelinger. Fødevarestyrelsen har derudover siden 2004 haft en særlig kosttilskudsgruppe. Kosttilskudsgruppens formål har indtil 2010 primært været at bistå tilsynspersonalet i de enkelte fødevareregioner i forbindelse med deres tilsyn af kosttilskudsvirksomheder. I 2010 har Kosttilskudsgruppen overtaget ansvaret for den del af kontrollen af kosttilskud, der vedrører sikkerheden for yderligere at styrke det faglige grundlag i indsatsen for at fremme forbrugertrygheden på kosttilskudsområdet. I 2011 har Kosttilskudsgruppen endvidere fået ansvaret for en løbende overvågning af salget af kosttilskud på internettet. Fødevareregionerne har fortsat ansvaret for den resterende del af de kontrolaktiviteter, der er rettet mod virksomheder, der producerer og markedsfører kosttilskud. Det gælder navnlig kontrol af virksomhedernes markedsføring og brug af ernærings- og sundhedsanprisninger. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

5 Ingen anmærkninger Påbud eller forbud Indskærpelse Bødeforlæg, politianmeldelse m.m. Gennem de senere år er der set en positiv udvikling i efterlevelse af regler, når det gælder de virksomheder, som er ansvarlige for markedsføringen af kosttilskud på det danske marked, hvilket illustreres nedenfor. Kontrolresultater for virksomheder, der primo 2011 havde kosttilskud registreret til markedsføring i Danmark Resultat af kontrollen af produktsikkerhed - 96 produkter (2010) 1% 1% 10% 10% 36% 42% Kontrolleret uden anmærkninger Forbudt markedsført (Novel food) Frivilligt trukket tilbage Afmeldt i forbindelse med kontrol (Novel food) Påbudt tilbagetrukket Registreret med forkerte oplysninger Ingen anmærkninger Påbud eller forbud Ovenstående er baseret på en manuel gennemgang af smiley-rapporter i den angivne periode. Resultaterne giver en indikation af regelefterlevelsen på området, men giver ikke et komplet billede. Gennemgangen omfatter således ikke alle virksomheder, der i perioden forhandlede kosttilskud, ligesom de virksomheder, som indgår i gennemgangen, ikke nødvendigvis markedsførte kosttilskud i hele perioden. Oversigten omfatter: 157 virksomheder og 191 kontrolrapporter i 2010; 136 virksomheder og 192 kontrolrapporter 1% i 2009; 1% 117 virksomheder og 172 kontrolrapporter i 2008; 102 virksomheder og 146 kontrolrapporter i 2007; samt 84 virksomheder og 118 kontrolrapporter i Selvom der generelt vurderes at være en positiv udvikling i virksomhedernes 10% efterlevelse af regler på kosttilskudsområdet, så viser kontrollen af produktsikkerheden af kosttilskud, at der er behov 10% for at prioritere en kontrolindsats på dette område. Resultaterne af produktsikkerhedskontrollen 42% i 2010 fremgår nedenfor. Det er værd at understrege, at produktsikkerhedskontrollen er risikobaseret og derfor rettes mod virksomheder og produkter, hvor der potentielt 36% kan være problemer med sikkerheden. Derfor kan resultaterne af produktsikkerhedskontrollen ikke anvendes som en målestok for den generelle efterlevelse af regler blandt kosttilskudsvirksomhederne. Kontrolleret uden anmærkninger Forbudt markedsført (Novel food) Indskærpelse Bødeforlæg, politianmeldelse m.m. Frivilligt trukket tilbage Afmeldt i forbindelse med kontrol (Novel food) Produktsikkerhedskontrollen har i 2010 omfattet 24 virksomheder, idet nogle af de 24 virksomheder har været kontrolleret flere gange. Der er givet anmærkninger ved kontrollen af 61 produkter. 40 produkter fra 6 virksomheder er tilbagetrukket, da produkternes indhold af planteingredienser er vurderet sundhedsmæssigt betænkelig. 10 produkter fra 2 virksomheder er forbudt markedsført i henhold til reglerne om nye fødevarer og fødevareingredienser (Novel food). 10 produkter er blevet afmeldt i forbindelse med kontrol af Novel food reglerne og reglerne om sundhedsskadelige fødevarer. 1 produkt var ikke korrekt anmeldt med oplysninger om planteingredienser. I 2010 er det i forbindelse med det 4-årige Fødevareforlig 2.0 besluttet at styrke kontrollen med kosttilskud og nethandel med kosttilskud. Der er årligt afsat 3,2 mio. kroner til den styrkede indsats, som gennemføres i sammenhæng med en større omlægning af kontrollen med det formål at effektivisere kontrollen og styrke kompetencerne i kontrollen. Den styrkede kontrol skal i højere grad sikre, at kosttilskudsprodukter på det danske marked ikke er farlige, og at markedsføringen ikke vildleder forbrugerne. Nethandel er en særlig udfordring Kosttilskud markedsføres i stigende grad via internettet, hvilket giver særlige udfordringer for kontrollen, fordi vi i Danmark i realiteten kun har mulighed for at kontrollere danske hjemmesider. Beklageligvis ser vi, at udenlandske virksomheder via dansksprogede internetsider markedsfører Påbudt tilbagetrukket Registreret med forkerte oplysninger Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

6 kosttilskud, som indeholder stoffer, der vurderes at være sundhedsskadelige, og som er ulovlige i Danmark. Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugerne til at være opmærksomme i forbindelse med køb af kosttilskud på internettet, og forbrugerne opfordres til grundigt at søge oplysninger om kosttilskud, der forhandles over internettet, men ikke sælges i almindelige butikker. For bedre at kunne beskytte forbrugerne mod kosttilskud, som ikke er underlagt kontrol i Danmark eller i det øvrige Europa, og for at stoppe markedsføringen af farlige produkter, har fødevareministeren taget sagen op i EU og appelleret til, at medlemsstaterne står sammen om at komme markedsføringen af ulovlige og farlige kosttilskudsprodukter via internettet til livs. kosttilskud. Denne lovgivning vil regulere tilsætningen til fødevarer af andre stoffer, der har et ernæringsmæssigt eller fysiologisk formål, og vil indebære en betydelig forenkling i forhold til de gældende regler. Forbrugeroplysning om kosttilskud Der er i 2009 etableret en kosttilskudsportal, hvor forbrugerne kan finde forbrugerrelevante informationer om kosttilskud, herunder blandt andet oplysninger om, hvilke kosttilskud, der er anmeldt til markedsføring i Danmark. Oplysningerne om anmeldte kosttilskud kan den enkelte forbruger bruge til at tjekke, om et kosttilskud er anmeldt til Fødevarestyrelsen og dermed er underlagt Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol. Ny dansk lovgivning på vej Der er ny dansk lovgivning på vej om andre stoffer end vitaminer og mineraler i blandt andet Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

7 Seks initiativer Et stærkt hjemmemarked er et godt udgangspunkt for kosttilskudsbranchen i Danmark for at skabe vækst, eksport og beskæftigelse. Gode rammevilkår og innovation er væsentlige forudsætninger for, at branchen kan udnytte dette gode udgangspunkt. Hvis et stærkt hjemmemarked skal fastholdes og udvikles, er det afgørende at bibeholde og fremme forbrugertilliden til branchen som helhed. Forbrugerne skal have tillid til de produkter, der udbydes. De skal have tillid til sikkerheden af produkterne og til markedsføringen heraf. For at understøtte branchens egen indsats for at styrke forbrugertilliden, ønsker Fødevareministeriet i de kommende år at sætte særlig fokus på følgende initiativer. Styrket kontrol af kosttilskud (herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0) Øget kontrol af salg af kosttilskud på internettet (herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0) Styrket samarbejde i EU og i Norden Bedre opsamling af information om bivirkninger Bedre vejledning af virksomhederne Bedre forbrugeroplysning Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

8 Initiativ 1 Styrket kontrol af produktsikkerhed - herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0 Problem: Forbrugerne skal kunne have tillid til, at kosttilskud, der er registreret til markedsføring i Danmark, er underlagt en tilstrækkelig produktsikkerhedskontrol. Løsning: For at styrke kontrollen af sikkerheden ved kosttilskud og det bagvedliggende faglige fundament, er kontrollen overdraget til Fødevarestyrelsens Kosttilskudsgruppe. Sikkerhedskontrollen udføres ikke længere af fødevareregionerne med Kosttilskudsgruppens bistand, men nu direkte af Kosttilskudsgruppen, som fra og med 2011 tilføres yderligere to årsværk. Dermed kan den udføre en mere omfattende kontrol af sikkerheden end den, som hidtil har været mulig. Denne styrkelse af produktsikkerhedskontrollen indgår i Fødevareforlig 2.0 og finansieres af erhvervet. Målsætningen for produktsikkerhedskontrollen er, at mindst 100 kosttilskud, der er registreret til markedsføring i Danmark, hvert år skal udtages til kontrol. Planlægningen af kontrollen baseres på en løbende risikovurdering, så kontrollen fokuserer på områder, hvor sandsynligheden for at finde sundhedsskadelige produkter vurderes at være størst. Fødevarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen orienteret om de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af produkter til sikkerhedskontrol. Fødevareregionerne vil forsat varetage al øvrig kontrol i forhold til de virksomheder, der producerer eller markedsfører kosttilskud for eksempel hygiejne, sporbarhed, egenkontrol og mærkning. Fødevareregionerne kan indhente vejledning til denne kontrol fra Kosttilskudsgruppen. Produktsikkerhedskontrollen omfatter som udgangspunkt ikke analysekontrol af produkter, idet en sådan kontrol dog vil kunne gennemføres ud fra en samlet prioritering i Fødevarestyrelsen i forhold til andre relevante analysekontrolprojekter. Analytisk kontrol af produkter indgår i forvejen som led i den egenkontrol, som virksomhederne foretager. Kontrollen af kosttilskud i fødevareregionerne vil ikke længere omfatte produktsikkerhed. Samtidig er kontrolaktiviteterne i forhold til kosttilskud samlet på specialiserede tilsynsførende, og der er sikret rammer, som kan understøtte videns- og erfaringsudveksling mellem disse tilsynsførende. Kvaliteten og ensartetheden af kontrollen på kosttilskudsområdet forventes derfor styrket i de kommende år. Forventet effekt: Mængden af ulovlige og sundhedsskadelige kosttilskud, der markedsføres i Danmark, forventes at falde som resultat af en mere effektiv kontrol. Det vil skabe større tryghed for forbrugere og bedre vilkår for erhvervet. Tidshorisont: Mindst 100 produkter vil årligt blive udtaget til produktsikkerhedskontrol fra og med Kosttilskudsgruppen vil hvert år udarbejde en rapport over resultaterne af produktsikkerhedskontrollen, som kan danne udgangspunkt for en evaluering af indsatsen. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

9 Initiativ 2 Styrket indsats overfor salg på internettet - herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0 Problem: Salget af kosttilskud via internettet er stigende, men kontrollen af salget på internettet har hidtil været udført på ad hoc basis ved mindre kontrolprojekter og på baggrund af konkrete forbrugerklager. Løsning: Kontrollen af salget med kosttilskud på internettet styrkes som besluttet i forbindelse med Fødevareforlig 2.0. Der tilføres ressourcer til Kosttilskudsgruppen svarende til 1 årsværk, der skal sikre en løbende overvågning/kontrol af salget af kosttilskud på internettet. Denne styrkelse af internetkontrollen indgår i Fødevareforlig 2.0, og finansieres af erhvervet. Kontrollen målrettes hjemmesider, der har en registrant med en fysisk adresse i Danmark. Kontrollen planlægges og prioriteres med udgangspunkt i en risikovurdering og omfatter al relevant lovgivning på kosttilskudsområdet, men fokuserer primært på kontrol af produktsikkerheden. Fødevarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen orienteret om de kriterier, der ligger til grund for udvælgelsen af hjemmesider til kontrol. Kontrol med produktsikkerhed, der foranlediges af den opsøgende kontrol, udføres, for så vidt angår almindelige fødevarer, som udgangspunkt af fødevareregionerne, og af Kosttilskudsgruppen for så vidt angår kosttilskud. hjemmesider vil fortsat indgå i de ordinære kontrolbesøg, der gennemføres af fødevareregionerne, idet en sådan kontrol vil have lavere prioritet, hvis virksomhedernes hjemmesider inden for nyere tid har været kontrolleret af Kosttilskudsgruppen. Forventet effekt: Indsatsen vil bidrage til at reducere udbuddet af ulovlige kosttilskud på danske hjemmesider. Indsatsen forventes ligeledes at bidrage til, at færre danske forbrugere køber sundhedsskadelige produkter på dansksprogede udenlandske hjemmesider. Tidsperspektiv: Den løbende overvågning/kontrol af salget af kosttilskud fra danske hjemmesider iværksættes i Kosttilskudsgruppen vil hvert år udarbejde en rapport over indsatsen det forgangne år, som kan danne udgangspunkt for en evaluering af indsatsen. Den igangværende overvågning af salg af kosttilskud på dansksprogede hjemmesider, der ikke har en registrant med en fysisk adresse i Danmark, vil fortsætte. Denne overvågning finansieres ikke af det særlige gebyr, der er aftalt i forbindelse med Fødevareforlig 2.0, og som opkræves ved virksomheder, der har kosttilskud registreret til markedsføring i Danmark. Kontrol af virksomheders Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

10 Initiativ 3 Styrket samarbejde i EU og i Norden Problem: Der er igennem de senere år set en stigning i antallet af virksomheder i andre europæiske lande og nordiske lande, som fra dansksprogede hjemmesider markedsfører produkter, der i Danmark vurderes at udgøre en risiko for forbrugerne. Der er også set mange eksempler på vildledende markedsføring målrettet danske forbrugere fra sådanne hjemmesider. Løsning: Fødevarestyrelsen vil arbejde for, at stoffer, der i Danmark er vurderet at udgøre en sundhedsrisiko, bliver optaget på relevante lister under EU s berigelsesforordning, og dermed bliver reguleret i EU. I henhold til berigelsesforordningen er EU-Kommissionen forpligtet til at fremsætte forslag om minimum- og maksimumsværdier for tilsætning af vitaminer og mineraler i fødevarer. Det er en prioritet at få EU-Kommissionen til snarest muligt at fremlægge forslaget om minimum- og maksimumsværdierne. Fødevareministeriet vil arbejde for at styrke det internationale kontrolsamarbejde, så andre lande i højere grad griber ind over for de af deres virksomheder, der sælger farlige produkter til danske forbrugere. Der er taget initiativ til drøftelser med de nordiske lande i regi af Nordisk Ministerråd om at udveksle de sikkerhedsvurderinger, der ligger til grund for kontrollen, og herigennem arbejde for en øget samordning af kontrollen og dens resultater. Et sådant samarbejde ses gerne udvidet til at omfatte andre relevante EU-lande. Blandt andet i den sammenhæng arbejdes der for en yderligere standardisering af danske risikovurderinger, således at disse i størst mulig grad følger de risikovurderingsprincipper, der er formuleret i EU. Fødevareministeriet arbejder på at fremme initiativer fra EU-Kommissionen på endnu ikke harmoniserede områder, navnlig lovgivningen om andre stoffer end vitaminer og mineraler. Danmark har ligeledes opfordret EU-Kommissionen til at vurdere mulighederne for et generelt styrket samarbejde mellem EU-landene på dette område. Danmark vil fortsat lægge pres på EU-Kommissionen for at fremme fælles EUinitiativer på området. Forventet effekt: En øget harmonisering af EU-lovgivningen og et styrket kontrolsamarbejde vil bidrage til at sikre en bedre beskyttelse af forbrugerne mod farlige og/eller ulovlige produkter og anprisninger. Det vil samtidig gøre det lettere for virksomhederne at overholde lovgivningen. Tidsperspektiv: Der er behov for en løbende og målrettet indsats over de kommende år. Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

11 Initiativ 4 Bedre opsamling af information om bivirkninger Problem: Kosttilskud kan have uønskede bivirkninger, men der findes i dag ikke et formelt system for indberetning af bivirkninger fra kosttilskud. Fødevarestyrelsen modtager indberetninger om bivirkninger ved indtag af kosttilskud via Lægemiddelstyrelsens indberetningssystem for indmelding af bivirkninger ved lægemidler samt direkte fra praktiserende læger og fra forbrugere. Der er ikke et officielt indberetningssystem for bivirkninger ved kosttilskud, hvilket kan indebære, at Fødevarestyrelsen ikke i tilstrækkeligt omfang modtager indberetninger om relevante bivirkninger knyttet til indtag af kosttilskud. Kosttilskud og andre fødevarer må ikke udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Bivirkningsindberetninger, der fører til den konklusion, at et produkt udgør en sundhedsmæssig risiko, vil derfor straks blive fjernet fra markedet. Løsning: Der etableres et formelt system for frivillig indberetning af bivirkninger fra kosttilskud. Systemet skal være enkelt at tilgå og være målrettet indberetninger fra læger. Systemets nærmere indretning fastlægges i samarbejde med relevante interessenter. Når systemet er etableret, vil der skulle gøres en indsats i samarbejde med sundhedsmyndighederne for at gøre lægerne bekendte med systemet, så de også anvender det. Derudover skal forbrugerne informeres om muligheden for at indberette eventuelle bivirkninger efter indtag af kosttilskud til lægerne. Fødevarestyrelsen beder derefter DTU Fødevareinstituttet om at foretage en vurdering af, om der vurderes at være en sandsynlig sammenhæng mellem indtaget af kosttilskuddet og den indberettede bivirkning. Fødevareinstituttet foretager vurderingen på baggrund af den tilgængelige videnskabelige litteratur. Effekt: Bedre indberetninger vil styrke grundlaget for Fødevarestyrelsens kontrol af produktsikkerhed og information til forbrugerne. Det vil gøre det muligt hurtigt at gribe ind over for produkter, der udgør en sundhedsrisiko for forbrugerne, og sikre en effektiv risikohåndtering på kosttilskudsområdet. Tidsperspektiv: Indberetningssystemet implementeres i løbet af 2011, og der gennemføres en informationsindsats målrettet læger og forbrugere i løbet af Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

12 Initiativ 5 Bedre vejledning til virksomhederne Problem: Det kan være vanskeligt for mindre virksomheder, som ønsker at producere eller markedsføre kosttilskud, at sætte sig ind i den relevante lovgivning. Desuden kan reglerne om, hvad der må siges og skrives om kosttilskuds gavnlige virkninger, være svære at håndtere for en del virksomheder og særligt for butikspersonale i detailhandlen, som ønsker at give deres kunder en god vejledning om produkterne. Der er i de nuværende regler og vejledninger kun begrænset information til rådighed for virksomhederne om de krav, der stilles til virksomhedernes dokumentation af deres produkters sikkerhed. Den begrænsede information er et problem for virksomhederne, som ofte er usikre på, om de lever op til de krav, der stilles. Løsning: Fødevarestyrelsens webbaserede informationsindsats om lovgivningen om kosttilskud skal i samarbejde med interessenterne på kosttilskudsområdet udbygges og forbedres, og informationsindsatsen skal være særlig målrettet mindre virksomheder. Informationen til de mindre virksomheder vil for eksempel kunne ske ved udarbejdelsen af enkle tjek-lister på afgrænsede lovgivningsområder, som virksomhederne kan gå frem efter, når de skal sikre sig, at de opererer indenfor rammerne af lovgivningen. Det bør samtidig tilstræbes, at adgangen til informationer på Fødevarestyrelsens hjemmeside bliver så enkel som mulig. Der skal endvidere i samarbejde med erhvervet udvikles og udbydes en god information til de ansatte i detailhandlen. Det kan ikke forventes, at butikspersonalet i detailhandlen skal have detailkendskab til lovgivningen, men de skal tilbydes enkle redskaber, som gør det lettere at overholde lovgivningen. Fødevarestyrelsen vil i tæt samarbejde med relevante brancheforeninger undersøge mulighederne for at benytte brugerbetalt e-learning som et redskab i formidlingsindsatsen. Fødevarestyrelsen arbejder i tæt dialog med relevante aktører på en vejledning om virksomhedernes dokumentation for produkternes sikkerhed. Fødevarestyrelsen vil styrke formidlingen af information til kosttilskudsbranchen om de afgørelser på kosttilskudsområdet, der træffes af Fødevarestyrelsen og Fødevarevareministeriets Klagecenter, således at virksomhederne kan finde vejledning heri. Der er i forvejen etableret en kontaktgruppe mellem Kosttilskudsbranchen og Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen, herunder Kosttilskudsgruppen, vil i højere grad udnytte denne kontaktgruppe til at formidle oplysninger om kontrollen, som kan bidrage til yderligere at styrke regelefterlevelsen i erhvervet. Anprisningsområdet stiller store udfordringer for kosttilskudsbranchen såvel som det øvrige fødevareerhverv. Derfor vil Fødevarestyrelsen etablere en kontaktgruppe på dette område målrettet kosttilskudsbranchen, men også det øvrige fødevareerhverv. Forventet effekt: Det forventes, at antallet af utilsigtede lovovertrædelser vil falde, idet virksomheder og butikspersonale vil blive tilbudt bedre vejledning om lovgivningen. Tidsperspektiv: En bedre informationsindsats i forhold til butikspersonalet i detailhandlen og på Fødevarestyrelsens hjemmeside i forhold til de mindre virksomheder implementeres i løbet af 2011 og Vejledningen om virksomhedernes dokumentation for produkternes sikkerhed forventes at foreligge i efteråret Fødevareministeriets strategi for kosttilskud

13 Initiativ 6 Bedre forbrugeroplysning Problem: Som forbruger kan det være svært at overskue de mange forskellige kosttilskud, og hvad de indeholder. Kosttilskud, der sælges fra udenlandske virksomheder via internettet, udgør et særligt problem, da det er ofte er herfra, der sælges farlige kosttilskud og sker vildledende markedsføring. De udenlandske virksomheder er ikke underlagt kontrol af de danske myndigheder. Løsning: Informationen om kosttilskud på kosttilskudsportalen skal udvikles til at være en væsentlig kilde til forbrugernes viden om kosttilskud. Der vil for eksempel skulle arbejdes for at styrke forbrugerforståelsen af den mærkning, der findes på produkterne, og der bør tilbydes information om anprisninger, der er godkendte i EU. Portalen skal løbende opdateres med ny information. Fødevarestyrelsen skal stille oplysninger til rådighed for forbrugerne om hvilke stoffer, der er forbudte eller underlagt begrænsninger. Dette vil gøre det let for forbrugerne at undersøge, om der kan være stoffer i kosttilskud, som er forbudte eller underlagt begrænsninger i Danmark. Derudover vil Fødevarestyrelsen formidle uddybende information om relevante risikovurderinger af stoffer, planter mv. i kosttilskud og fødevarer, ligesom der på kosttilskudsportalen skal linkes til relevante emner på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, herunder styrelsens interaktionsdatabase. Endelig skal Fødevarestyrelsen fortsat i muligt omfang offentliggøre advarsler til forbrugerne om specifikke navngivne produkter og udvalgte indholdsstoffer, der vil kunne findes på det illegale marked i Danmark og på udenlandske hjemmesider. Forventet effekt: Danske forbrugere får nemmere adgang til informationer om kosttilskud, herunder skadelige og ulovlige produkter, og kan dermed bedre træffe et oplyst valg. Tidsperspektiv: De konkrete initiativer implementeres i løbet af Indsatsen vil derudover foregå løbende i de kommende år. F ø d e v a re m i n i s t e r i e t s s t r a t e g i f o r k o s t t i l s k u d

14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K F ø d e v a re m i n i s t e r i e t s s t r a t e g i f o r k o s t t i l s k u d

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004

Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 14/10-2008 J. nr. 2008-20-214-00324 HEE/MSC Årsrapport 2007 for Fødevarestyrelsens kontrol i medfør af kontrolforordning 882/2004 1. Indledning 3 2. Offentlig kontrol - opfyldelse af mål og strategier

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den 1. januar 1992 trådte en ny dansk lov om sundhedsvæsenet i Grønland i kraft. Samtidig ophævede man den daværende

Læs mere

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5

4. D-vitamin indtag og status side 5. 5. Fisk indtag og anbefaling side 5. 6. Frugt og grønt indtag og anbefaling..side 5 Indholdsfortegnelse 1. Resumé....side 2 2. Sundhedsfremmende fødevarer..side 3 3. Kosttilskud...side 4 4. D-vitamin indtag og status side 5 5. Fisk indtag og anbefaling side 5 6. Frugt og grønt indtag

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Forbrugerpolitisk handlingsplan

Forbrugerpolitisk handlingsplan 20. januar 2010 Forbrugerpolitisk handlingsplan FORBRUGERSTYRELSEN Ansvarlig forbrugerpolitik... 2 1) Bedre klageforhold... 4 2) Større ansvarlighed på de finansielle markeder... 6 3) Et gennemsigtigt

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

FORBRUGEREN I FORANDRING

FORBRUGEREN I FORANDRING fremtiden starter her... FORBRUGEREN I FORANDRING Dansk Erhvervs forbrugerpolitiske oplæg INDHOLD DANSKE VIRKSOMHEDER LEVER AF TILFREDSE KUNDER 3 UDVIKLINGEN I FORBRUGET FRA OVERLEVELSE TIL OPLEVELSE 4

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Vejledning om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. Afsnit I Indledning Regler om egenkontrol Regler om egenkontrol findes i forordning om fødevarehygiejne 1 i daglig tale kaldet hygiejneforordningen,

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Ansvarlig forbrugerpolitik

Ansvarlig forbrugerpolitik Ansvarlig forbrugerpolitik Januar 2010 Regeringen Indhold Ansvarlig forbrugerpolitik 3 1 Fælles løsninger på fælles europæiske udfordringer 7 2 Bedre klageforhold 9 3 Større ansvarlighed på de finansielle

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd

Det Dyreetiske Råd. Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markeds - drevet dyrevelfærd Det Dyreetiske Råd Udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Veterinærenheden Slotsholmsgade 12

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde RegeRingen Januar 2011 Forord Danmark er et velstående land, men den danske

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år.

Der beskrives en vision for velfungerende marked i Danmark om 5-10 år. i:\juni-2000\markeder-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 RESUMÈ Juni 2000 VELFUNGERENDE MARKEDER I forbindelse med regeringens strategioplæg "dk21 - En ny strategi for Danmarks erhvervspolitik"

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 2012 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence-

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Til Produktivitetskommissionen. Den 5. marts 2013. Eksempler på produktivitetshæmmende regulering. Handel

Til Produktivitetskommissionen. Den 5. marts 2013. Eksempler på produktivitetshæmmende regulering. Handel Til Produktivitetskommissionen Den 5. marts 2013 Eksempler på produktivitetshæmmende regulering Handel 1. Godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med drikkevand Særlige danske godkendelses- og certificeringsordninger

Læs mere