ISSN: MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 2 OKTOBER 2010 CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN: 1601-8737 MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 2 OKTOBER 2010 CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER"

Transkript

1 ISSN: MAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 2 OKTOBER 2010 CFU CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

2 Indhold VIA CFU Center for Undervisningsmidler Vesterskovvej Skanderborg Tlf.: Fax: A.I. Holmsvej Herning Tlf.: Fax: Kastanievænget Skive Tlf.: Fax: viacfu.dk Redaktion Lotte Svane Strange Petersen (red.) Kaare Øster Peter Bak-Jensen Marianne Skovsted Pedersen Lennart Svensson (ansv.) Lay-out Lars Andersen Oplag: Tryk: Scanprint ISSN: Tema: Film i undervisningen Film? - Ja da! Jacob Breuning VIA CFU Film&TV Christian Houmøller De visuelt kompetente børn Lise Majgaard Mortensen Med Skolen i Biografen Ruth Elling Passion for levende billeder i undervisningen Ulla Armose Animationsfilm med eleverne Peter Søgaard Film fra lommen Martin Spenner Filmstriben Lone Rasmussen Begejstring og fordybelse Jesper Egholm SPOT på FILM-GUF for undervisere Dokumentaren i undervisningen Grethe Grønkjær NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag CFU-kurser fra s. 41 Film i fagene v/ VIA CFU s fagteams Fremmedsprog 25 / Historie & samfundsfag 26 / Dansk 28 / Dansk indskoling 29 / Dansk mellemtrin 30 /Humanistiske fag 31 / Matematik 32 / Naturfag 33 / Dansk som andetsprog 34 / Specialundervisning 35 Film på læreruddannelsen Hanne Duus SPOT på materialer fra VIA CFU Ta din klasse med i stalden Kaare Øster og Ole Haubo CFU s kursusplan

3 Medlevende billeder og undervisning Når dette refl ex når ud til dig og de andre modtagere af vores faglige kursusmagasin, er vi godt inde i efteråret. Bladene falder, dagene er markant kortere, og tiden bruges i højere grad indendørs. - Et tidspunkt på året, hvor forbruget af tv og fi lm stiger for mange mennesker. Underholdning, undervisning og underholdende undervisning Tv og fi m er ofte underholdning, men i undervisningen meget mere end det. Levende billeder fylder så meget i vores hverdag, at eleverne både skal kunne afkode mediet og gennem egenproduktion anvende det som udtryksform. At vi i dette nummer af refl ex zoomer ind på fi lm i undervisningen er derfor oplagt. At arbejde med fi lm er fedt, og selvom motivationen ikke i sig selv er begrundelse nok, er de levende billeders motiverende karakter bestemt værd at udnytte. Som ph. d. stipendiat Lise Mayholm Petersen skriver i sin artikel side 10: Hvor læsning ofte opfattes som en pligt, er fi lmen belønningen, og det er denne belønning, som bør bruges til at bygge bro mellem underholdning og undervisning. Men det er ikke kun undervisningen, der kan drage fordel af underholdningsmediet; det traditionelt underholdende indeholder tilsvarende læring, som er værd at anerkende. Det gør fi lmbiokonsulent Jacob Breuning fra Det Danske Filminstitut opmærksom på på side 6. Han kalder fi lmoplevelsen for den parallelle skole, da størstedelen af børn og unges viden kommer fra levende billeder, og han konkluderer, at levende billeder både er til underholdning, undervisning og underholdende undervisning. Det udsagn sætter lærer Jesper Egholm udråbstegn efter, når han på side 18 skriver: Glæden ved at se eleverne være så opslugt af et fi lmprojekt, at de helt glemmer, at det er skole, er fantastisk. Vi håber, at læsningen giver dig lyst til at bruge (endnu) fl ere levende billeder i din undervisning - og jo meget gerne med de mange tv-udsendelser og fi lm, du kan låne og købe fra vores udlånssamling. Materialer, kurser og stramme greb Ud over temaartiklerne præsenterer refl ex som vanligt også et udpluk af vores læremidler, ligesom forårets kurser selvfølgelig også er med. Vi håber, at vores tilbud om både kurser og materialer rammer dine og skolernes behov. Vi bestræber os hele tiden på at være tæt på skolernes daglige praksis og vi hører gerne fra dig, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre os. Også selvom vi er klar over, at mange skolers økonomi er anstrengt, så resurserne til fx kursusdeltagelse er reduceret mange steder. Også for CFU erne er der økonomiske stramninger undervejs. Regeringens genopretningsplan indregner stigende besparelser på bevillingen til CFU erne i de kommende år. Vi skal i 2013 således have reduceret vores samlede budget med 34 %. Det bliver vanskeligt at tilpasse vores virksomhed disse vilkår, men vi vil selvfølgelig forsøge at minimere ulemperne for skolerne. Selve besparelserne konkretiseres først, når ændringsforslag til Finanslovsforslaget for 2011 fremsættes. Vi orienterer naturligvis, når vi kender de nærmere vilkår. Nu god, fornøjelig læsning og læring med refl ex, et medie uden levende billeder - endnu Lennart Svensson Centerchef 3

4 viacfu.dk - her er altid åbent Find hurtig information om CFU s tilbud Se de nyeste materialer til alle fag Søg og bestil materialer til dig selv og dine elever Få overblik over sæsonens kursustilbud Meld dig til kurser Følg med udviklingen inden for netop dine fag Vær i nærkontakt med din fagkonsulent Vi leverer og afhenter selvfølgelig CFU s biler kører ud til alle institutioner i VIA CFU. Vi kommer til skoler med mange lån en fast ugedag hver uge, og vi kører ud til skoler med færre udlån, når der er materialer til levering. Disse skoler skal selv bestille afhentning. Er I en af skolerne uden fast køredag, kan I bestille afhentning af de lånte materialer direkte via hjemmesiden. Gå ind på: viacfu.dk > Materialer og klik på linket Bestil materialeafhentning CFU-kurser for dig og din undervisning Vi tilbyder omkring 200 undervisningsrelevante kurser om året Der er fag-faglige kurser, der er kurser med pædagogiske og didaktiske temaer i centrum, der er kurser for undervisere i både grundskolen, det gymnasiale område og på VUC - og endelig er der også rækken af temadage og konferencer. Fællesnævnerne er relevans og praksisnærhed. Læs om tilbuddene i den kommende kursussæson fra side 41 refl ex dit praksisnære kursusmagasin VIA CFU s faglige kursusmagasin udkommer to gange årligt og leveres til læsere. Undervisere i hele VIAs dækningsområde og andre interesserede skolefolk modtager bladet, som hver gang indeholder præsentation af alle vores kurser i den nye kursussæson samt en række artikler inden for et pædagogisk og fagligt relevant tema. Denne gang er temaet Film i undervisningen - Læs med side

5 Farvelkommen Siden du sidst sad med et friskt dampende refl ex i hånden, har vi på VIA CFU måtte tage afsked med fl ere skattede medarbejdere. Foto: Lars Andersen Heldigvis har vi også kunne byde et par nye kolleger velkomne på centret: Kursusforløb på jeres skole Er I mange fra jeres skole, der skal inspireres sammen, eller kan I måske ikke fi nde lige det rette kursus - så kan vi tilrettelægge et forløb, der er skræddersyet til netop jer. De pædagogiske konsulenter fra VIA CFU står klar til at hjælpe med at tilrettelægge og gennemføre en pædagogisk dag, et projektforløb eller et kortere eller længere fagligt kursus på din skole med en faggruppe eller en større gruppe lærere. - Ring til kursussekretariatet eller kontakt fagkonsulenten, hvis du har en tanke, der skal vendes - Det første planlægningsmøde er altid gratis. Derefter afhænger prisen af opgavens art CFU rammes af den store sparekniv Sparekniven er for alvor taget op af skuffen i denne tid og er blevet slebet helt skarp. Hvor nogle områder kun snittes med overfl adesår til følge, skal der andre steder skæres dybt og helt ind til benet. På CFU bliver det efter alt at dømme et omfattende og blødende møde med kniven, der venter forude. 34 % af bevillingen skal i 2013 være skåret væk. Finansministeriet og Undervisningsministeriet har gennemført en analyse af CFU ernes virksomhed med henblik på effektiviseringer. Analysen er gennemført af Boston Consulting Group, og den afsluttende rapport rummer en lang række forslag til besparelser. Alt efter hvor dybt sparekniven skærer, er tre forskellige scenarier skitseret. Der peges bl.a. på langt færre CFU-afdelinger, en halvering af kørslen til skolerne og udsmidning af alle materialer, der ikke er lånt ud i Hvilke anbefalinger, regeringen lægger op, vil fremgå af ændringsforslagene til Finanslov 2011, som fremsættes senere på efteråret. Læs med og vurder, hvad forslagene vil betyde for dig og din undervisning. Se rapporten på: uvm.dk > Uddannelse > Tværgående områder > Temaer > Finanslov 2011 > Effektiviseringer på professionshøjskoler og centre for Undervisningsmidler > CFU-rapporten Vi har taget afsked med: Poul Tang Pædagogisk konsulent Voksen- og ungdomsområdet Ole Stærkjær Pædagogisk konsulent Naturfagene, matematik og sløjd Susanne Andersen Pædagogisk konsulent It og medier Mona Tarpgaard Pædagogisk konsulent Voksen- og ungdomsområdet Annie Øgelund Økonomimedarbejder Jonna Rasmussen Grafi sk medarbejder Kjeld Mortensen Grafi sk medarbejder Grethe Jensen Assistent i udlånssamlingen Vi har sagt velkommen til: Jane Zefting Pædagogisk konsulent, Voksen- og ungdomsområdet Susan Nordling Sørensen Lagermedarbejder/chauffør 5

6 Film? Ja da! Jacob Breuning, Skolebiokonsulent, Det Danske Filminstitut Film er overalt og hele tiden. Børn og unge møder de levende billeder på mange forskellige platforme og tager for sig af retterne. Faktisk bruger de mere end dobbelt så mange timer på film og andre medier, som de gør i skolen Film er en kunstart, der refererer og absorberer alle de andre ni muser. Film er drama, skuespil, musik og billedkunst og fi lm. Film har gennemslagskraft, den rører os og tilbyder viden, kundskab, indsigt, forståelse og oplevelse. De levende billeder spiller en større og større rolle i vores liv og er en stadig vigtigere faktor i vores personlige og kollektive udvikling. Filmfortællinger fylder meget i børns oplevelsesverden, og børn har en meget levende fi lmkultur. Film er bedst En analyse foretaget af Det Danske Film institut om børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefi lm viser, at fi lmmediet ikke bare er yderst nærværende hos børn og unge; det er også deres foretrukne medie på tværs af køn og alder. Film ligger således øverst på prioriteringslisten foran både musik, tv, computerspil, surfi ng og chat på nettet samt bøger og blade. Desuden er det bemærkelsesværdigt, at fi lmvanerne også har en afsmittende effekt i forhold til de andre medier. Et vigtigt undervisningsmiddel Den parallelle skole. - Sådan er fi lmoplevel- sen blevet betegnet, fordi det har vist sig, at størstedelen af den viden, som børn og unge tilegner sig, kommer fra de levende billeder. En del af Filminstituttets undersøgelse om fi lmvaner har haft et særligt fokus på brugen af fi lm i skolen. Her er hovedkonklusionerne, at både lærere og elever opfatter fi lm som et vigtigt undervisningsredskab og ønsker, at fi lm bruges mere i undervisningen. - Eleverne fordi det er sjovt, og de lærer meget af det. - Lærerne fordi fi lm er et stærkt redskab til at skabe fælles referencer, og brugen af fi lm er med til at udvikle eleverne både i og uden for skolen. Film opfattes som en vigtig del af almendannelsen, og inddragelsen af fi lm og medier i undervisningen er vigtig, fordi levende billeder fylder meget i kultur- og samfundslivet og kræver særlige kompetencer at forstå og afkode. At opleve, forstå og skabe Det Danske Filminstitut har den vision, at alle børn og unge i Danmark skal have mulighed for at opleve, forstå og skabe levende billeder. Film kan fx opleves i biografen via skolebioordningen Med Skolen i Biografen eller på skolen og hjemme via fi lmportalen Filmstriben. Til bedre at kunne forstå og arbejde med fi lmene fi ndes der mere end 300 undervisningsmaterialer til gratis download, og i samarbejde med Center for Undervisningsmidler bliver der jævnligt holdt fi lm og mediepædagogiske kurser. Endelig kan der bl.a. arbejdes kreativt med, det vil sige skabes fi lm, via det interaktive fi lmstudie FILM- X, som både fi ndes i en permanent og en omrejsende udgave. Derfor fi lm. Til underholdning og undervisning og underholdende undervisning. Se mere på dfi.dk/filmiundervisningen - Læs om de forskellige tilbud og fi nd undervisningsmaterialer - Se rapporten Børn og unges medievaner i forhold til danske og udenlandske spillefi lm 6

7 Ill: Dorte Bengtson fra Børn elsker fi lm, Det Danske fi lminstitut, jan

8 VIA CFU Film&TV Film og tv-udsendelser er fantastiske til undervisning, fordi de sætter billeder på ordene og på VIA CFU har vi tusindvis af tv-udsendelser og en lang række spillefilm klar til dig og din undervisning Mange tv-udsendelser kan i dag ses direkte på nettet, men det kræver selvfølgelig, at du overhovedet ved, at de eksisterer. Og hvad gør du, hvis du først bliver opmærksom på dem, når de ikke længere ligger på nettet, fordi de ikke er medieaktuelle? VIA CFU Film&TV har i mange år optaget og katalogiseret tusindvis af undervisningsrelevante tv-udsendelser, og de er lette at fi nde og købe på vores DantekBookingWeb. Og så er de billige - hvis din skole ellers har de rigtige abonnementer. Abonnementsjunglen - er faktisk slet ikke nogen jungle, men snarere en velfriseret mini-zoo: Helt grundlæggende skal CFU først have betaling for sin del af arbejdet, nemlig 1600 kroner årligt pr. skole. CFU erne i Danmark arbejder på at tilbyde streaming ud over det nuværende dvd-tilbud, og for de skoler, der allerede har adgang til streaming, er der ikke yderligere udgifter, men vores udgifter til produktion af dvd er beløber sig til 10 kroner pr. stk. De, der har produceret tv-udsendelserne, skal selvfølgelig også betales, og det forvalter vores samarbejdspartner AVU-kopi- er, som er en del af paraplyorganisationen Copy-dan. De skelner mellem tre forskellige abonnementstyper, som skolen skal have mindst ét af (se faktaboks). Tv-udsendelser til undervisningen Det er VIA CFU, der i det landsdækkende CFU-samarbejde katalogiserer tv-udsendelser fra DR1, DR2 og TV2, mens de øvrige tv-kanaler er fordelt mellem alle landets øvrige CFU er. I VIA CFU Film&TV udvælger vi ud fra den kommende uges tv-program de tv-udsendelser, som vi skønner velegnede til undervisningsbrug, lige fra børnehaveklasseniveau til gymnasialt niveau, men med hovedvægten på folkeskolens indskoling, mellemtrin og overbygning. Vi optager og katalogiserer i løbet af året mellem 20 og 40 tv-udsendelser om ugen. Kort efter at udsendelserne er blevet sendt, kan du fi nde de relevante data om udsendelserne på vores DantekBookingWeb og eventuelt købe dem. Katalogiseringerne af de undervisningsmæssigt bedst egnede tv-udsendelser tilføres derefter yderligere metadata (målgrupper for fag og klassetrin, talte sprog, links til nettet, præcisere indholdsbeskrivelse osv.), så søgningerne på DantekBookingWeb gøres endnu lettere, mere tidsbesparende og mere præcise. De fl este skoler i Århusområdet har mulighed for at se tv-udsendelserne via streaming, og abonnenter i VIA CFU s øvrige område modtager købte tv-udsendelser på en dvd, der sendes med vore fragtbiler på skolens køredag. Bred vifte af tv-udsendelser Langt de fl este tv-udsendelser, som vi optager og katalogiserer fra DR1, DR2 og TV2, hører til genren dokumentarudsendelser i bred forstand. Der er noget for alle fag, men sprogfagene skal være opmærksomme på, at der praktisk taget altid er danske undertekster på udenlandske tv-udsendelser fra de tre kanaler. Af tekniske årsager kan vi desværre ikke optage udvalgte tv-udsendelser uden undertekster. De tv-udsendelser, der ikke i en eller anden form er dokumentariske, bliver genrebestemt, så de kan søges direkte på DantekBookingWeb. Du kan således søge på ordene kortfi lm, novellefi lm, tegnefi lm, animationsfi lm og dukkefi lm, og her er der meget at fi nde for både danskfaget og sprogfagene. Blandt de tv-kanaler, der tilbydes i forbindelse med Plus-abonnementet, skiller de ty- 8

9 Køb tv-udsendelser og lån spillefilm til din undervisning Christian Houmøller bibliotekar v/via CFU ske tv-kanaler sig ud, fordi næsten alle deres tv-udsendelser er med tysk tale uden undertekster og derfor er specielt velegnede til tyskundervisningen. Vi har det hele Faktisk optager vi næsten hele sendefl aden fra DR1, DR2 og TV2 og har den liggende i tredive dage, så hvis du savner en tv-udsendelse, som vi ikke har valgt ud, kan du ringe til Hanne Lindvald ( ) eller Annie Andersen ( ) i Skanderborg eller Lillian Munk Jensen ( ) i Herning og bestille den - så vil vi så vidt muligt efterkomme dit ønske. Beskrivelser af katalogiserede tv-udsendelser fra tv-kanaler, der kun hører under Plus-abonnementet, kan også fi ndes på vores DantekBookingWeb, men hvis du har et konkret ønske til en tv-udsendelse fra en Plus-kanal, som du ønsker optaget til køb, kan du (mindst én dag før udsendelsen bliver sendt) prøve at ringe til Christian Houmøller ( ) i Skanderborg eller Lillian Munk Jensen ( ) i Herning, der vil bringe din forespørgsel videre til det CFU, der optager og katalogiserer fra den pågældende tv-kanal. Spillefilm til undervisningen Fra Karlas kabale til Adams æbler. Fra Der Untergang til Da Vinci mysteriet I vores udlånssamling har vi et hav af spillefi lm, som du kan låne. Spillefi lmene kan i henhold til aftalerne med AVU-kopier ikke købes, men du kan låne dem, hvis du booker dem i vores søgesystem Dantek. Her søger du på ordet spillefi lm. Der har hersket en del forvirring om, hvilke spillefi lm CFU må låne ud, men i foråret 2010 er der kommet et gennembrud i forhandlingerne mellem de forskellige parter, og det betyder, at vi nu kan tilbyde en endnu bredere vifte af spillefi lm. Se også lmogtv.dk Lån og køb film og tv på CFU Book spillefilm: Gå ind på viacfu.dk > Søg og bestil > Avanceret søgning. Vælg Spillefi lm i feltet Medier og uddyb evt. med målgruppe, emne, niveau med mere Køb tv-udsendelser: Gå ind på viacfu.dk > Søg og bestil > Avanceret søgning Vælg dvd/video eller tv-udsendelser i feltet Medier De poster, der kommer frem markeret med en indkøbsvogn, er tv-udsendelser til salg Abonnementer CFU-abonnement: 1600 kr. om året Læs mere og meld dig til på viacfu.dk > Film og tv Læs også mere på cfufi lmogtv.dk AVU-abonnement Din skole skal have et af følgende tre abonnementer: Basis: dækker tv-udsendelser til køb optaget fra DR1, DR2 og TV2 Plus: dækker tv-udsendelser til køb optaget fra DR1, DR2, TV2, DR Kultur, DR Ramasjang, TV2 Zulu, TV3, Kanal 4, dk4, ARD, ZDF, 3sat, ARTE, RTL, SVT1, SVT 2, NRK 1, BBC Entertainment, BBC World, Discovery, Viasat History, Animal Planet, National Geographic og MTV Spillefim: dækker de spillefi lm, der udlånes fra CFU, uanset om fi lmene er købt af CFU eller optaget fra en af tv-kanalerne (efter de gældende aftaler mellem CFU og AVU-kopier) Se mere om priser på AVU-kopiers tre abonnementstyper: copydan.dk > AVUkopier > Vi tilbyder > TV og radio 9

10 De visuelt kompetente børn Lise Majgaard Mortensen ph.d -stipendiat Foto: Lotte Svane Børn og unge opnår i dag visuelle kompetencer, som kan sammenlignes med en form for sprogtilegnelse: En forståelse for det visuelle og en evne til at navigere, forholde sig til og interagere med billeder I den kulturelle sfære har litteraturen tabt kampen til de levende billeder. Filmen er det dominerende kulturprodukt og optager en betydelig plads i vores kulturkanon. Man kan altså ikke længere fornægte mediet adgang til undervisningen, blot fordi man føler sig forpligtet til det skrevne ord, som konventionelt opfattes som mindre passivt og mere udfordrende. Vi kender efterhånden verden gennem medierne, og billeder er på den måde blevet en uddannelsesfaktor, vi nødvendigvis må forholde os til for fi lm kan være meget mere end bare passiv underholdning, hvis man lærer eleverne at se dem rigtigt. På det skrevne ords bekostning? Børn i dag møder levende billeder så tidligt i deres udvikling, at de bliver indfødte brugere. De udsættes for et konstant bombardement af billeder gennem tv, dvd, computerspil, Playstation, internet, osv. Og således har de opnået nogle afgørende visuelle kompetencer, som kan sammenlignes med en form for sprogtilegnelse: En forståelse for det visuelle og en evne til at navigere, forholde sig til og interagere med billeder. De besidder en evne til at læse tegnene og afkode det billedsprog, som er blevet lingua franca i vores såkaldt visuelle kultur. Men vi har en tendens til at beskylde fi lm, tv og diverse multimedier for at korrumpere børnenes forhold til det skrevne ord. I ste- det bør man udnytte deres indædte interesse i de visuelle medier som motivation til læring og læsning. Hvor læsning ofte opfattes som en pligt, er fi lmen belønningen, og det er denne belønning, som bør bruges til at bygge bro mellem underholdning og undervisning. Film som supplement For at skabe billeder, når man læser en bog, skal man aktivere sin indre skærm, sin visuelle fantasi. Filmen derimod har den store fordel, at den har audiovisuelle midler til rådighed, og den kan vise det, som teksten kun kan fortælle. Og der er stor forskel, for hvor mentale billeder er aldeles subjektive, synes rigtige billeder at være manifesteret i virkeligheden: Seeing is believing, som man siger. Billeder kan give visuel viden og skabe forståelse for og give indsigt i miljøer, kulturer og omgivelser med en konkrethed, som tekst ikke kan matche. Desuden deler man fi lmens billeder med andre seere, hvilket efterfølgende udvider diskussionsmulighederne. Børnenes visuelle kompetencer kan derfor nemt kobles til et arbejde med religion, historie, biologi, litteratur, osv. Man kan lade medierne supplere hinanden, men man kan også vælge at læse fi lmen uden at læne sig op ad et tekstligt forlæg. Film som analyseobjekt Selvom børnene har lært at læse billeder, har de ofte en ganske overfl adisk tilgang til det, de ser. Så de skal også lære at udnytte billederne og ikke blot forholde sig passivt til mediet. De skal opfordres til at lagre, udnytte og fortolke det, de ser, så de bliver mere end blot grøntsager foran søndagens rituelle morgen-tv. Derfor kan man med fordel bruge fi lm som rene analyseobjekter i for eksempel danskundervisningen. Med fi l- men har man et yderligere betydningslag i form af den rent tekniske opbygning klipning, lyssætning, musik, instruktion, osv. - som kan analyseres og fortolkes og endvidere bruges til at belyse genreelementer, ideologier, fortællekonventioner, osv. Formålet med at arbejde fokuseret med fi lm er, at børnene skal have overtaget over dette medium, der på mange måder strukturerer og dominerer deres hverdag. De skal være mere end blot tankeløse forbrugere af medieprodukter og dermed lære at vurdere kvalitet, gennemskue dagsordener og ikke mindst sætte fi lmkunsten i relation til alt det andet, de arbejder med i skolen. Ved således at bygge bro mellem kedelig læring og underholdning kan børnene blive aktive, tænksomme seere med en bevidsthed og et begrebsapparat, der tillader dem at udnytte den visuelle intelligens, de har opnået gennem det mediebombardement, de udsættes for til daglig. 10

11 MSIB. Med Skolen i Biografen Ruth Elling, pædagogisk konsulent ved VIA CFU Så mange biografbilletter til MSIBforestillinger blev solgt i skoleåret 2009/2010 alene i VIAs dækningsområde. De mange billetter var fordelt på 323 forestillinger i 23 biografer og succesen fortsætter Med Skolen i Biografen har nu eksisteret i 10 år og er blevet et populært og udbytterigt supplement til skolernes undervisning. Tilbuddet om at benytte den lokale biograf som undervisningslokale i skoletiden er på landsplan steget fra deltagere i skoleåret 2000/2001 og til deltagere i skoleåret 2009/2010. Det er mere end en 8-dobling af billetsalget siden ordningens start Der er fi lmtilbud til alle klassetrin fra børnehaveklassen til ungdomsuddannelserne. Filmene er inddelt i tre trin: indskoling, mellemtrin og overbygning. Spilleplanen omfatter 12 fi lm, hvortil der er udarbejdet undervisningsmateriale, der kan hentes gratis på Det Danske Filminstituts hjemmeside dfi.dk/msib Spilleplanen bliver omdelt til skolerne i maj måned og fi ndes også på VIA CFU s hjemmeside viacfu.dk/msib Skolerne booker billetterne online fra begyndelsen af juni til midten af august. Herefter udarbejdes den endelige spilleplan, så de første visninger kan påbegyndes primo september. Med Skolen i Biografen MSIB er et landsdækkende samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, fi lmudlejere, biografer, kommuner og CFU ere i Danmark I VIA CFU s dækningsområde har Århus, Odder, Samsø, Skanderborg, Silkeborg, Randers, Ikast-Brande, Lemvig, Viborg og Skive indgået kontrakt med DFI, Det Danske Filminstitut og VIA CFU Skoler i de tilmeldte kommuner kan sende elever i biografen til en pris på 15 kr. pr billet De kommuner, der ikke har tegnet kontrakt, kan tage imod samtlige fi lmtilbud mod en billetpris på 25 kr. pr. billet Læs mere på dfi.dk/msib 11

12 Passion for levende billeder i undervisningen Som underviser er det mit ansvar, at eleverne udvikler billedkompetencer og et billedsprog, der igen kan udvikle en bevidst forståelse for levende billeder og som samtidig gør dem i stand til at gøre effektiv brug af levende billeder som et digitalt medie. - Sådan siger Ulla Armose, der som tidligere folkeskolelærer, underviser på htx og kreativ konsulent har arbejdet med billed- og filmproduktion i mange år. Refl ex har mødt hende i cyberspace og har spurgt ind til hendes passion for levende billeder i undervisningen. Du har i mange år arbejdet med fi lm og medier i undervisningen. Hvorfor synes du, at netop dette fokus er så væsentligt? Den danske undervisningsverden er en del af en medieverden. Det er en konstatering. Og medier har en stigende indfl ydelse i elevernes liv som betydningsfuld dannelsesfaktor. Samfundet skal derfor have fokus på både underviserens og elevens mediekompetencer. Tidsånden kræver, at vi forbereder undervisere og elever på at forholde os til en digital kommunikationsform som en del af den mediekultur, vi er i. På et overordnet plan er mediefaglighed med til at placere os på det demokratiske landkort både globalt og nationalt - og digitale medieværktøjer lige fra youtube, facebook, blogs og twitter til kunst og kultur generelt gør det muligt for den enkelte at få indfl ydelse - både som iagttager og som deltager. Ydermere er billedmediet tidens foretrukne kilde, og de elever, som jeg møder i min hverdag, konfronteres med et sandt bombardement af levende billeder, som de skal fordøje fra morgen til aften måske uden at vide hvordan. De er storforbrugere af fænomener som youtube og facebook både som uploadere og downloadere og kameraer og redigeringsudstyr er ikke længere en dyr investering, men en naturlig del af deres eget udstyr. De fl este elever har et videokamera på mobilen og redigeringsprogrammer på computeren, men de har ikke lært at forholde sig kritisk til brugen af det. Det er en selvfølge, at elever skal lære at læse men de skal også lære at se. På samme måde er det en selvfølge, at elever Foto: Nikolaj Krarup Riise skal lære at skrive men de skal også lære at udtrykke sig visuelt. Det har derfor været vigtigt for mig som underviser, at implementeringen af medier forbliver en naturlig del af min undervisning - en undervisning med fokus på både analyse, teori og praktisk arbejde. Fx har fokus på fi lmiske virkemidler altid været en naturlig del af min undervisning i dansk i folkeskolen, for det er jo grundlaget for at kunne forstå egne og andres produktioner. 12

13 Interwiev med Ulla Armose v/ Lotte Svane Strange Petersen Hvilket fagligt udbytte oplever du, at folkeskoleeleverne får med sig gennem arbejdet med levende billeder i forhold til arbejdet med fx skrevne tekster? Helt konkret udvikler eleverne i forbindelse med redigeringsdelen selvfølgelig it-færdigheder og digitale kompetencer. Men der er mange gevinster ved arbejdet med fi lm. Elevernes egne hands-on på mediet medvirker i høj grad til, at de bliver mere kritisk bevidste. Tv-mediet mister sin uskyld og noget af sin autoritet, når eleverne oplever den redigerede virkelighed. I det hele taget oplever jeg arbejdet med levende billeder i folkeskolen som et super dynamisk læringsredskab. Eleverne er glade for at lave konkrete og helt håndgribelige produkter, og jeg ser ofte, hvordan fx svage elever får synlige succesoplevelser - og en ny udtryksform. Samtidig oplever jeg, at de stærke elever udfordres med komplekse opgaver i forbindelse med planlægning og gennemførelse Elever, der har svært ved at udtrykke sig skriftligt, får en anden udtryksform, som muligvis kan give dem en ny forståelse og en anden vinkel på det skriftlige arbejde. Mange af de modeller og regler, man bruger i skriftlig dansk, er jo en naturlig del af fx et storyboard eller drejebog. En afslutning hedder nu bare en outro - spændingskurver hedder berettermodel osv. Hvordan oplever du udviklingen af gruppedynamikkerne og det sociale fællesskab i dit arbejde med medier i undervisningen? Det giver først og fremmest en ny energi og begejstring i klasselokalet at ændre undervisningsformen. At arbejde sammen som gruppe i et fi lmprojekt er på mange måder en udfordring, og ord som hierarki, kemi og tryghed skal afstemmes. Mange ting kan gå galt men jeg har erfaret, at gruppedynamikken bobler, hvis jeg som underviser har tydeliggjort kravene til opgaven. Og eleverne lærer, at færdige produkter med høj kvalitet kræver en stor portion forberedelse og at der er brug for alle Jeg føler mig tit som teambuilder i forbindelse med fi lmprojekter. Film i undervisningen kan i det hele taget være med til at styrke elevernes sociale færdigheder i forbindelse med samarbejdet om koordinering og planlægning af et produktionsforløb. Men der er selvfølgelig også store udfordringer forbundet med en sådan proces, så det er en god øvelse i at gå på kompromis, at vælge sine kampe med omhu, at være skarp på forskellige kvalitetskrav og så videre. Har du en anbefaling eller opfordring til de undervisere, som ikke er så erfarne ud i arbejdet med fi lm og medier? Hvordan kommer man i gang? Når man går i gang, er det vigtigt på forhånd at vælge, om eleverne i en given produktion har fokus på indhold eller på teknik - begge dele på en gang er utopi, især i starten. At blive placeret i en gruppe og så fi nde på en historie er svært. Eleverne har brug for vejledning i denne fase, da det er svært at fi nde på en ide eller en historie, hvis de ikke kender til virkemidlernes muligheder. Jeg starter derfor som regel med undervisning i fi lmiske virkemidler - som munder ud i en teknisk opgave. Her handler det om, at eleverne prøver at fi lme forskellige virkemidler: perspektiver (frø, normal, fugl), afstande (close-up, panorama mm), lysforhold (inde, ude, modlys, lamper), mikrofon (med/uden). Det kan være med udgangspunkt i et tema, fx vand på skolen, vores bibliotek, cykelkælderen, forår på skolen osv. Dernæst får de lov at fi lme en lille historie med fx 10 klip, hvor jeg på forhånd har lavet et lille manuskript i form af en drejebog, medbragt rekvisitter mm. Eleverne skal kun have fokus på de fi lmiske virkemidler. Derfra kan vi så ellers prøve kræfter med at fi lme forskellige genrer, lave egne historier osv. I forhold til underviserens egen faglighed er der ingen tvivl om, at øget faglighed giver overblik og plads til udvikling og kreativitet. Personligt har jeg fået rigtig meget ud af mediekurser her og der - både tekniske og didaktiske. Men det gode samarbejde betyder også meget, for nye ideer genereres som regel bedst i fællesskab med andre - både kolleger, men i høj grad også elever. Jeg vil varmt anbefale fælles opkvalifi cering på egen skole, optimalt gennem eksterne undervisere og rekvirerede kurser, men også interne oplæg fungerer godt. Her kan fl ere kolleger undervises, brainstorme og øve sig sammen, og man får et realistisk billede af, hvad man kan på netop vores skole kan - med det udstyr, der er til rådighed. Ulla Armose - er folkeskolelærer fra Nr. Nissum seminarium, har været 10 år i folkeskolen, primært som klasse- og dansklærer i 10. klasse på den kreative linje og multimedielinjen på Sct. Jørgens Skole i Holstebro - har mange mediekurser bag sig, bl.a. TV/Midtvests Zoomkursus for folkeskolelærere - færdiggjorde i 03 den 3-årige Medievejlederuddannelse fra den tidligere Amtscentral i Herning - tog i 07/ 08 efteruddannelsen som Art Innovator - danner i 06 Armose Art med et bredt spektrum af billedkunstneriske produktioner for bl.a. private virksomheder - underviser siden 07 som timelærer på htx i Holstebro i fagene multimedie- og kommunikation/it - bliver i 10 medejer af Sektion K, et atelier/galleri/kontor i et gammelt autoværksted i Herning 13

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ. Center for Undervisningsmidler Skanderborg NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR.

DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ. Center for Undervisningsmidler Skanderborg NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. ISSN: 1601-8737 NYHEDSMAGASIN OG KURSUSPLAN FOR UNDERVISERE I GRUNDSKOLEN NR. 2 OKTOBER 2008 TEMA: FOR RAMMERNE UDEN DET UFORMELLE LÆRINGSMILJØ Center for Undervisningsmidler Skanderborg Indhold 2 2008

Læs mere

Projekt Fremtidens Skolebibliotek

Projekt Fremtidens Skolebibliotek Projekt Fremtidens Skolebibliotek - ressourcen til elevernes digitale penalhus Erfaringer fra et projekt, der satte fokus på transformation fra et analogt til et digitalt tankesæt. reference: 002.45K.261

Læs mere

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen.

Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Weihnachtsmärkte in Deutschland. Læs s. 26 Nr. 4 - December 2008 Tema: Brugen af nye medier i sprogundervisningen. Interaktive whiteboards øger motivation og opmærksomhed Fremmedsprog er musiske fag En

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

En rigtig god kommune

En rigtig god kommune 12/2014 ÅRGANG 01 Dansk Oplysnings Forbund - ny viden, nye muligheder N º 03 - Gladsaxe Oplysnings Forbund nyder god opbakning: En rigtig god kommune Samarbejde mellem folkeskolen og aftenskolerne Debat

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv

Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Fremtidens undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af Teknologirådet i 2001 Fremtidens Undervisning i et IT-perspektiv Om scenarieværksteder og konference afholdt af

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

42 veje til bedre trivsel

42 veje til bedre trivsel Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel M E T O D E H Å N D B O G Er du med mod mobning? 42 veje til bedre trivsel Nærværende metodehåndbog er en del af kampagnen Attention Mobning, der er et

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING

NEWS SYSTEMATIC. TEMA fremtidens læringsløsning LIBRARY & LEARNING TEMA fremtidens læringsløsning Vi skal udnytte tiden optimalt t gør planlægningen lettere for læreren, så tiden udnyttes bedst muligt. Men det skal være dynamisk it, siger folkeskolelærer Jonas Rasmussen

Læs mere

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde

AUGTUST 2014. Zombier i Fredensborg. 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde # AUGTUST 2014 [ Zombier i Fredensborg ] 20-20 modellen Heltidsundervisning MILIFE Uddannelsen Prisuddeling på Folkemøde Historien bliver levende Dragør Ungdomsskole leverer læring, der sætter sig, når

Læs mere