1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon?"

Transkript

1 LIVEARRANGØRERNES EFTERÅRSSEMINAR 2013 REFERAT FRA IDEA FACTORY VEJLE, 26. OKTOBER Spørgsmål til Idea-factory: 1. Hvordan kan den danske spillesteds- og festivalmodel styrkes og udvikles på en kulturelt bæredygtig facon? Som udgangspunkt har vi brug for at for beskrevet den danske spillestedslov og festivalmodel. Vi mener, det er vanskeligt at udvikle og styrke noget, der ikke er klart beskrevet. Når vi har fået afklaret vores identitet, er det afgørende, at vi i Dansk Live bliver gode til at give hinanden konstruktiv kritik og ikke bare fortæller om os selv. Det kunne f.eks. være en 360 graders undersøgelse med reflekterende teams eller andre tilsvarende metoder. Fælles kvantitativ og kvalitativ evalueringsmodel, som evaluerer: 1. Kunstnerisk værdi 2. Publikumsoplevelse 3. Frivillig tilfredshed 4. Økonomi, herunder afledt økonomi i lokalsamfundet/regionen/byen Evalueringerne kan danne basis for ekstern kommunikation, når man fortæller om sin festival/sit spillested, og om branchen generelt samt danne internt sammenligningsgrundlag. Innovation, der skal udvikles på alle trin / vi skal turde tage chancer, socialt, økonomisk og miljømæssigt. Inddrage alle lokale kræfter samt alle ansattes kompetencer Spillesteder og festivaler er ikke kun konkurrenter, men skal udnytte hinandens kompetencer, udveksle personale, lære af hinandens fejl mv. Udfordring: What s in it for me - generationen og mange ambitiøse akademikere (frivillige) Tilbyde crew-certifiseringer / uddannelse, der opkvalificerer, udvikler og fastholder gode frivillige, som kan bruges på cv. Skal kunne bruges på tværs af medlemmerne. Lave en koncert abonnement-klub ordning med flere spillesteder Go Live. Fast pris, der giver adgang til alle koncerter på spillestedet. Det skal være valgfrit at deltage. Det vil bl.a. skabe flere publikummer. Arrangere alternative og bedre oplevelser på utraditionelle locations, det kan være i udsatte boligområder, virksomheder, messer ol for at inddrage et større og mere mangfoldigt publikum. Overskuddene fra festivalerne gives til kunstrådet til uddeling. Overskud fra en evt. momsfritagelse skal udloddes til musikformidlerne.

2 Bevar og styrk de frivilliges motivation. Tilbud: uddannelse, god: ledelse, give: medejerskab / ansvar, opleve: det sociale, give: kommunikation. De frivillige tiltrækkes af den gode historie, men forlader opgaven hvis der er dårlig ledelse. Uddanne de frivillige, arbejde med og styrk vækstlaget endnu mere, øg samarbejde og vidensdeling i branchen, fortæl om kulturens vigtighed. Vi har en god historie som skal fortælles. Vi har alle vores særheder, som ikke er udelukkende kommercielle og ikke alene baseret på vores program. Det kan udvikles i samarbejde med fortællere, forfattere, teatre og formidles gennem frivilligheden. Det kan vises gennem sociale medier og den/de person(er), der er stedet. Vi skal turde gå nye veje, story Telling skal implementeres året rundt og derigennem øge fokus på oplevelsen og styrke spillesteds- og festivalgæstens identitet og ejerskab. 2. Sikkerhed, hvordan styrker vi den og sikrer et entydigt ansvar mellem os og leverandører? Når den nye certificeringsordning, som følge af den nye byggelov, træder i kraft, så er det vigtigt at vi som kunder er opmærksomme på, udelukkende at leje scener, der er certificeret. DL skal udarbejde en kontrakt, der anskueliggør ansvarsfordelingen. Klar og tydelig kommunikation mellem arr. og de frivillige. Certificeringen er/bliver frivillig for leverandørerne og de skal selv betale omkostningerne. Derfor er det vigtigt at vi kræver at leverandørerne får certificeret deres udstyr. Hvis vi ikke gør det alle sammen, er det langt fra sikkert, at det vil ske. Og så vil vi fortsat skulle byggesags-behandle alle vores konstruktioner = dårlig kvalitet. Dansk Live har kæmpet for lovændring og certificering i mange år og det er afgørende at vi nu står sammen og høster frugterne. Dette er endnu ikke kendt stof. Det er helt nyt og skal løbes i gang. Ensartede regler og fortolkninger afstemt via Dansk Live. Nationalt arkiv (åbent) hvor alle godkendte sikkerheds og risikovurderinger ligges tilgængelig: inkl. hygiejne + egenkontrol etc. Skabeloner (åben tilgængelig på DL hjemmeside). DL skal skabe mulighed for at medlemmer kan søge juridisk, sikkerhedsmæssigt og arbejdsmiljømæssigt bistand.

3 3. Hvad er publikumsudvikling? Kend dit publikum Inddrag og interagere fremfor kun at levere Nå længere ud via disse platforme: mobil, Facebook, digitale koncertbilletter, den gode historie bl.a. fortalt af ambassadører, konkurrencer, publikum interaktion Definere / markedsføre til nye målgrupper, Inddrage publikummer, også i booking, scener, kunst mm. Væk fra skærmen - ud i verden Løbende fornyelse af frivillige og ansatte så de kan hive nye målgrupper ud af stuerne. Livekoncerter med unik oplevelseskvalitet Interaktivitet, subinteresser, nye arrangører Publikumsudvikling starter med vores lyst, evne og engagement til at udvikle og identificere publikum både som subkultur og mainstream Vigtigt at involvere publikum både før og efter en event Lær publikummerne at kende, så vi ved, hvad de vil have Bruge vores rammer på anderledes måder, og hav i det hele taget fokus på det andet, der er rundt om selve arrangementet Vi vil tvinge kunstnerne til at inddrage publikum og skabe kuldegys Definere hvilket segment I ønsker udvikling på, og definer derefter styrker og svagheder og afsøg nye netværker i relation til dette Lyt, hav tillid, afgiv magt At vi i branchen bliver bedre til at bevidstgøre publikum om den udvikling de gennemgår i LIVEoplevelsen, - opdage nye venues, udvide sin horisont, lære nye genrer at kende, mødes med nye mennesker. Der skal komme flere publikummer, der skal have en mere intens oplevelse, udviklingen skal initieres både af publikum, kunstnere og arrangører. Herefter skal publikum tale om deres oplevelse, så de bliver ambassadører Øget markedsføring med fokus på ikke-brugerne, opsøgende aktivitet og dialog med de kunstuvante, sikre kunstnerisk kendskab og forståelse Positiv udvikling af koncertform og rammer som kan tiltrække et nyt publikum, berige og forlænge oplevelsen

4 4. Hvem er LIVE branchens partnere i fremtiden? - Mediebranchen - Andre kunstformer: teatre, videokunstnere m.fl. - Uddannelser, især de kreative, som eks. Skoler, Musikskoler, multimedie og lign. - Offentlig økonomi er for nedadgående, men erhverslivet har større bevidsthed om, at lokalt kulturliv med kvalitet er væsentlig for tiltrækning af den rigtige/kvalificerede arbejdskraft. - Turisme-erhvervet - Fastholde nuværende samarbejdspartnere: musikere, bureauer, agenter, streamingtjenester, billetudbydere osv. - Publikum - Lokale aktører - Barder aftaler - Modebranchen - Myndigheder - Teknologi / it - Renovation - Erhvervsministeriet - Nationale og internationale medlemmer - Folkekirken, for at få den fyldt op, der er god lyd, Close to Heaven 5. Skal frivilligheden fortsat være så stor en del af området? Hvis ja: hvad gør vi for at styrke den; Hvis nej: hvordan skal vi så organisere os? Vi skal facilitere og skabe ramme for de frivillige Vi skal skabe rum til de unge og generationsskiftet. Publikumsanalyse er et nødvendigt redskab at bygge publikumsudviklingen på. Publikumsudviklingen sker først og fremmest via inddragelse, dynamik, nytænkning og strategi. Vi skal gøre os gældende i den nye Folkeskolereform, Frivillighed skal på skoleskemaet, Vi skal stille vore rammer til rådighed for folkeskolen. På denne måde implementeres den frivillige fødekæde Få det grå guld i spil: Olle-Kolle-Crew, Seniordating på græs, Ældresagen som partner, Efterlønnere Fokus på generationsskift Kompetencegivende certificeret frivillighedsuddannelse, udvikle og vidensdele God dialog med de frivillige er en forudsætning Frivilligforum på sociale medier: ugens dilemma, ugens ide, ugens ønsker Sikre match mellem frivillige opgaver og de frivilliges kompetencer Ledelse af frivillige er en særlig disciplin

5 Vidensdeling om frivillige mellem spillesteder og festivaler 6. Hvordan kan vi spille en større rolle i relation til musikundervisningen? Spillestedet kan stille prof. Scene, teknik + kompetencer til rådighed for musikundervisning: Tillade adgang til scener på off-tider (formiddag ex.) Vi foreslår at åbne spillestederne i dagtimerne for skolernes musikhold. Og at anvende frivillige (musikere) til at undervise mindre bemidlede børn. Vi tænker at en frivillig tjans kan være i undervisnings øjemed. Hvis vi kan tilbyde nogle fede rammer + kompetente undervisere til eller unge (og ikke kun den der har råd til musikskolen), ville vi kunne tiltrække fx indvandrere og andre som ellers aldrig ville komme på et spillested/eller spille musik) og derigennem forme fremtidens spillesteds og festival-gængere. Skolekoncerterne som i dag afholdes på skolerne afvikles på spillestederne, så de unge får det at komme på et spillested ind med modermælken og at det derigennem bliver en selvfølge at musik høres live. Repræsentanter fra spillesteder og festivaler tager på besøg på skoler og fortæller historier fra spillestedslivet skaber drømme og håb motiverer til at lave lektier Årlig lokal begivenhed, samspil mellem musikudøvere, skoleelever kor til det garvede rockorkester Der skal skabes forpligtende partnerskaber til musikundervisningen. Elever skal spille på festivaler og spillesteder Masterclasses med kunstnere for elever Vi vil etablere flere og nye rum til mødet med musikken for B&U: Eks. 1 Festivaller og spillesteder etablerer en landsdækkende kampagne rettet mod skoler, institutioner, som inviterer til musikskoler og workshops på festivaller og spillesteder meget gerne i tæt samarbejde med musikere, musikuddannelser, Big Band etc. Eks. 2 Børn og unge strømmer til DBU s fodboldskole, som for en lav pris giver alle fodboldglade drenge og piger mulighed for sjov, leg og læring i fodboldens tegn. Vi vil udvikle et nyt koncept. Musik skal tørres, øves og leges, hvor alle de tomme haller i landet udnyttes i juli måned til danske børns største legeplads for musik i alle former og inspireret i leg og læring. Anderkendelse af hele branchens værdikæde dens eksnistens, og den enkelte berettigelse. Der skal skabes tillid til skolerne og vises vilje og indgås dialog og generelt skabes bedre rammer om musikundervisningen. Udfordre den vestlige undervisningskultur, hvor man forstår før man udfører. Give skolerne oplevelser, som sætter sig i deres hjerter og som først forstås langt senere Etablere: Verdens Brændpunkter, et samarbejde med et stort netværk af forskellige lærergrupper. Indhold: Skolebesøg med musikalsk og politisk foredrag med en musikalsk ambassadør ex.vis. Moussa Diallo som debatterer en aktuelle politiske situation blandet med indsigt i kulturen og musikken.

6 Efterfølgende kommer alle deltagende klasser til koncert på spillestedet, hvor eleverne får en stor musikoplevelse. Det at eleverne har mødt kunstnerne før skaber et stærkere bånd mellem dem. Musikken spiller dermed en stor rolle i undervisningen, da eleverne får indsigt via dem og en personlig relation. Vi skal flytte en del af undervisningen til virkelighedens verden på livescenen og bruge musikerne som inspiratorer. 7. Hvilke 3 emner er de vigtigste for den musikpolitiske agenda i de kommende år? At midlerne fra momsfritagelsen kan bruges til musikformål. Revision af spillestedsloven, så den bliver tidssvarende og både tilgodeser storby, regioner og de små klubber. Mere gennemslag på finansloven At Dansk Live som organisation støttes direkte af kunststyrelsen/kulturministeriet som anerkendelse af foreningens rolle i udviklingen af det rytmiske musikliv. At anskueliggøre vigtigheden af livemusikken og den positive afsmitning det har på vores samfund (også lokalt) Værdisætte vores erhverv Synliggørelse af værdiskabelsen både kulturelt, socialt og økonomisk Synliggørelse af de huller, der vil opstå, hvis ikke vi havde den kunstneriske støtteordning Udfordre lovgivningen omkring reglerne f.eks. har cirkus speciallov, kan festivalerne komme ind under dem? Køre/hviletid f.eks. Omstrukturering af støttepenge Få alm. byggelov tilpasset til at en festival er midlertidig Gennemsigtig lov vedrørende frivillige Styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen Amatørtarif vil styrke vækstlaget Den rytmiske scene skal have flere midler, bedre balance i fordelingen, hårdere krav til den klassiske musik Bedre forståelse fra myndighederne i fht sikkerhed, bevilling, larm, indkørsel, DB etc. Branchens værdikæde skal være i balance, med respekt og anerkendelse af det enkelte leds formål og berettigelse. Der skal være ordentlighed. Problematisering af det støt voksende mellemlag i den udøvende kunst. Fanget mellem støtteberettigelse og levevej.

7 Dansk musikpolitik bør lade sig internationalisere. Meget national / lokal forankret lovgivning der mangler udsyn og indsigt Ny musiklov, der favner hele livemiljøet. Ikke en revideret spillestedslov! Sætte værdi på det frivillige arbejde som i sidste ende bærer livemiljøet Mere tillid, mindre bureaukrati evt. honorarordning afskaffes Rettigheder til det, der fremføres på stedet, skal skærpes, således at videreformidlingen giver afkast til spillestedet / festivalen, hvor den er optaget. Frie midler Headroom på honorarstøtten Flerårige honorarstøtteordninger 8. Kom med forslag den fælles kampagne Musik skal høres LIVE Alle spillesteder/festivaler går sammen om kampagnen Musik skal høres live Its alive, mærk du er i live Slå på genuiteten af den enkelte koncertoplevelse Finansiering: procent af omsætning (hos spillesteder, festivaler, bureauer og agenter og musikere) tilsidesættes til fælles kampagne, streaming og annoncer Alt kan ske live, Humoristisk tilgang: ala find kærligheden, forbedr parforholdet, nye venner, fik mere i løn, da chefen også kunne lide Metal. En årlig dag, hvor busser kører gratis ud og henter folk og kører dem til koncerter, bussen fyldes efter først til mølle. Sammen har vi bedre mulighed for at komme bredere ud Formålet er at flere kommer ud og oplever musik LIVE Nytænke, hvordan får vi publikum op af sofaen? Fx gratis bus, børnepasning, årskort, helhedsoplevelse med mad osv. Koble sig på en i forvejen kendt kampagne fx fisk 2 gange om ugen -> LIVE 2 gange om ugen Biografreklame, sjove virale videoer, PR. Mulighed for at samarbejde med en styrelse? Søge fonde? En årlig LIVE-dag a la Spil Dansk dagen? TV Kampagne: a. Fremhæv kontrasterne mellem digital lyd og live lyd b. Unik oplevelse c. Fællesskab vs. Ensomhed d. Vi stiller os for nemt tilfreds med dårlig lyd e. Livemusik er mere end musik det er fysisk

8 Fordelskort = optjen point til køb af koncerter landsdækkende Sociale medier: f. Dokumenter oplevelser g. Glæder sig til oplevelsen h. The best things in life, are live i. Facebookgruppe: oplev live Under Dansk Live.dk: en portal med samlet koncertoplevelse I hele landet Markedsføres via fælles events og visualisering af de forskellige events Hvad er det, der forhindrer publikum i at komme transport (så organiser busser), babysitting (organiser børnekoncerter på samme tid) Udfordre det digitale rum Nu er vi her : LIVE, fordi musikken er levende. Musik skal opleves live, men er først virkelig interessant, når den deles med andre! Facilitér en italesættelse af oplevelsen, opfordre folk til at blive og tale om koncerten, evt. sammen med musikerne selv. Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Kombi-billet mellem sportsklubber og spillesteder Love / Live is in the air Skal du have en LIVE LAMMER? Musik skal høres live. Spørgsmål 9, fremlagt mundtligt, derfor kun overskrifterne: Grib kulturen (kombi-billetter med andre (kommunale) aktiviteter) Dansk Lives mantra: Vi gør os umage Fokus på læring og uddannelse som producent og ikke som kunst og kultur DL festival på en uberørt ø Anholt, f.eks. Formidling af en lydpolitik, standartsættende og ansvarlige Fokus på hvorfor gør vi det? Livet med livemusik, TV produktion Bestyrelsen har 2 hovedopgaver: Inddrage medlemmerne og fortsætte det flotte kulturpolitiske arbejde Foryngelseskampagne Hvordan kan vi bruge sociale medier til fælles fremstør Festival leg: Mindre alkohol mere leg!

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling -

Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Det kulturelle potentiale - Kreativitet, vækst, udvikling - Et debatoplæg på kulturområdet af Venstres Folketingsgruppe August 2005 2 Du sidder her med Venstres kulturoplæg; Det kulturelle potentiale kreativitet,

Læs mere

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark

Musikkens amatører bør behandles professionelt. Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Musikkens amatører bør behandles professionelt Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Statens Musikråd 2002 2 Statens Musikråd Rapport om amatørmusiklivets vilkår i Danmark Indhold 5 Forord 8 Kommissorium

Læs mere

STRATEGI FOR JAZZDANMARK

STRATEGI FOR JAZZDANMARK STRATEGI FOR JAZZDANMARK 2013-2016 INDHOLD Formål... 2 Aktuelle politiske målsætninger... 2 Udfordringer for jazzgenren... 2 Muligheder for jazzgenren... 3 Vision... 4 Resultatmål og metoder... 5 Metodebeskrivelser...

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger

Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Styrkelse af den rytmiske musik anbefalinger Rapport til Statens Kunstråds Musikudvalg Fra arbejdsgruppen vedrørende styrkelse af den rytmiske musik Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017

Naalakkersuisuts. Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 Naalakkersuisuts Kunst- og kulturstrategi 2014-2017 20. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD... 3 2 VISIONEN FOR KUNST- OG KULTURSTRATEGIEN... 4 3 STRATEGIENS INDSATSOMRÅDER... 5 4 A. Kulturarven...

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1

Chaufføren i Centrum. Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december. December 2011. 2011 Side 1 Chaufføren i Centrum Noter fra Seminar i Odense 7.-8. december December 2011 2011 Side 1 Indhold Baggrund for seminaret 4 SWOT - uddannelse 6 Kommentarer til SWOT - uddannelse 11 Brainstorm - uddannelse

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum

frivilligkbh VIDENSTAPAS Unge strømmer til BETA for at være frivillige Livslinien har nået et nyt publikum DE KØBENHAVNSKE FRIVILLIGCENTRES FÆLLESBLAD frivilligkbh Vi præsenterer en række små retter med perleeksempler på, hvordan frivillige foreninger løser gængse udfordringer VIDENSTAPAS Louis Nielsens samarbejde

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen

Visionskatapult. - For teater i HUSET-KBH og Planeten. Indledning. Lidt om arbejdet med opsamlingen Visionskatapult - For teater i HUSET-KBH og Planeten Fredag d. 1. februar samledes 35 personer fra teatermiljøet og deltog i Visionskatapult for teater i HUSET og Planeten. Formålet var at kickstarte en

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere