Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer"

Transkript

1 Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse. Skemasektionen er redigeret af Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg og Merete M. Mørch.

2 Indholdsfortegnelse 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 problem målsætning, generelle teknikker Skema 3 Skema 4 Skema 5 Skema 6 Skema 7 Problem- og målsætningsliste Problemliste, miljøterapi Arbejdsskema til afklaring af klientens værdier Graduerede (del)mål Målsætning ved funktionelle lidelser 3 registrering, generelle teknikker Skema 8 Ugentligt aktivitetsskema Skema 9 Aktivitetsplanlægning Skema 10 Symptom/problemregistrering, ugeskema Skema 11 Dagbog til registrering af problemadfærd Skema 12 Dagplan Skema 13 Dagligt aktivitetskema Skema 14 Registrering af fysiske symptomer ugeskema 4 caseformulering, generelle teknikker Skema 15 Skema 16 Skema 17 Skema 18 Caseformulering Caseformulering Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment Skema 19 Daglig registrering af dysfunktionelle tanker Skema 20 Problemsituation, analyse og omstrukturering Skema 21 Omstrukturering, bevisførelse Skema 22 Beviser for og imod katastrofetanker og deres alternativ Skema 23 2-kolonne-teknik Skema 24 Adfærdseksperiment: Testning af forholdet mellem tænkning og adfærd Skema 25 Udforskende og forandrende spørgsmål Skema 26 Kædeanalyse af problemadfærd, trin for trin Skema 27 Reattribuering Skema 28 ABC-analyse Skema 39 Analyse og omstrukturering af forestillingsbillede Skema 30 Situationsanalyse ved stress Skema 31 Situationsanalyse til afdækning af underliggende behov Skema 32 Eksperiment guide til behandler 6 bearbejdning af leveregler, skemata og forvrængning, generelle teknikker Skema 33 Leveregler, arbejdsskema Skema 34 Ny leveregel og adfærdseksperiment Skema 35 Problemskabende leveregler Skema 36 Analyse af skemata Skema 37 Refortolkning af hændelser, spejlteknik Skema 38 Dagbog til konsolidering af modificeret skemata (fortsættes )

3 7 diverse, generelle teknikker Skema 39 Undersøgelse af fordele og ulemper Skema 40 Idéliste over lystbetonede aktiviteter Skema 41 Arbejdsblad til problemløsning Skema 42 Mine tidlige advarselstegn Skema 43 Udfordring af kontroldagsorden Skema 44 Undersøgelse af kontrolstrategier Skema 45 Villigheds- og handleplan Skema 46 Advarselstegn på tilbagefald 8 vurderingsskemaer Skema 47 Sociale færdigheder, tjekliste Skema 48 Tilbagefaldsforebyggelse Skema 49 Terapeutens selvevaluering Skema 50 Skema vedrørende opmærksomhed i hverdagen Skema 51 5-facet mindfulness-spørgeskema 9 misbrug, specifikke teknikker Skema 52 Højrisikosituationer Skema 53 Strategier mod trang 10 psykotiske tilstande, specifikke teknikker Skema 54 Kognitiv analyse af udløsende faktorer og copingstrategier ved hørehallucinationer Skema 55 Lær dig at styre stemmerne Skema 56 Tidlige advarselssignaler om, at du risikerer at blive psykotisk Skema 57 Hørehallucinationer, analyse 11 affektive tilstande, specifikke teknikker Skema 58 Kognitiv model for depression Skema 59 Liste over nærende og drænende aktiviteter Skema 60 Kronisk depression (dysthymi), situationsanalyse Skema 61 Spørgsmål til udfordring af ruminationer Skema 62 Forebyggelsesplan depression Skema 63 Caseformulering ved bipolar lidelse Skema 64 Stemningsregistrering dagskema Skema 65 Stemningsregistrering månedskema Skema 66 Normaltilstand versus symptomer Skema 67 Spørgsmål til undersøgelse af konsekvenser af tidligere hypomanier og manier Skema 68 Forebyggelsesplan hypomani/mani Skema 69 Grafisk oversigt over sygdomsforløb 12 selvmordsrisiko, specifikke teknikker Skema 70 Tjekliste til screening for potentiel selvmordsrisiko Skema 71 Klinisk interviewguide til vurdering af selvmordsrisiko Skema 72 Sikkerhedsplan Skema 73 Selvmordsforebyggelsesplan Skema 74 Caseformulering ved selvmordsrisiko Skema 75 SSF II-R, indledende samtale Skema 76 SSF II-R, opfølgende samtale (fortsættes )

4 13 angsttilstande og ocd, specifikke teknikker Skema 77 Problemliste, angsttilstande Skema 78 Ugeskema Skema 79 Adfærdseksperiment Skema 80 Spørgsmål til aktivering af alternative tanker ved angst Skema 81 Gradueret eksponering Skema 82 Panikinduktion. Eksempler på symptomer og øvelser til testning af katastrofetanker Skema 83 Interoceptiv eksponering. Øvelser Skema 84 Forventning ved eksponering og responshindring Skema 85 Afledning Skema 86 Fokusering Skema 87 Selvfokus Skema 88 Registrering af OCD-symptomer Skema 89 Analyse og omstrukturering ved OCD Skema 90 Adfærdseksperimenter til afprøvning af hypoteser ved OCD (katastrofetanker, OCD-logik, leveregler) Skema 91 Kognitiv omstrukturering ved funktionelle lidelser 14 spiseforstyrrelser, specifikke teknikker Skema 92 Spisedagbog Skema 93 Eksponeringshierarki for forbudte fødevarer Skema 94 Mestringsstrategier til forebyggelse af overspisning Skema 95 Cirkeldiagram Skema 96 Liste over figurtjek og andre måder at vurdere kroppen på 15 personlighedsforstyrrelser, generelle teknikker Skema 97 Registrering af anvendte færdigheder Skema 98 DAT Ugeskema Skema 99 Caseformulering ved personlighedsforstyrrelser Skema 100 Historisk test 16 ludomani, generelle teknikker Skema 101 Dagbog til selvmonitorering Skema 102 Mine højrisikosituationer Skema 103 ABCDE-skema Skema 104 Spilrelaterede spørgsmål Skema 105 Oplevet selvkompetence-skema 17 adhd, specifikke teknikker Skema 106 Vurdering af symptomer ved ADHD Skema 107 Målformulering Skema 108 Strukturering af situation i forhold til tid Skema 109 Opgaveliste Skema 110 Strategier til at reducere afledelighed Skema 111 Idéstyringsskema 18 miljøterapi, specifikke teknikker Skema 112 Behandlernes rollefordeling Skema 113 Vurdering af miljøterapeutisk træning

5 1 : psykoedukation, psykoedukation, socialisering socialisering 1 skema Kognitiv 1 terapi Kognitiv terapi Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, der startede blandt psykiatere og psykologer i USA i 1980 erne. Det er en behandling, der tager udgangspunkt i tænkningen og evnen til at reflektere. Et grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende og selvundertrykkende og mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet. Hvordan gør man så det? Terapeut og patient finder i fællesskab nogle situationer, som plejer at medføre f.eks. angst, vrede eller tristhed. Situationerne gennemgås grundigt, således at det bliver klart, hvilke tanker der opstår i den pågældende situation. Der vil ofte være tale om såkaldt negative automatiske tanker, dvs. tanker, der opstår hurtigt, og uden at man selv er bevidst om dem. For eksempel»han kan ikke lide mig«,»jeg virker dum«,»jeg kan ikke finde ud af det«. Det er sådanne tanker, der er med til at frembringe, forværre og fastholde de belastende følelser. Næste skridt i terapien er at øve sig i at danne såkaldt alternative tanker. Det vil sige tanker, der er mere realistiske og i højere grad støtter og opmuntrer en selv, og som medvirker til, at man kan se mere nuanceret på sig selv, andre og situationen som helhed. Det er forskelligt fra person til person, hvad de alternative tanker rummer. Det kan f.eks. være»jeg er god nok«,»der kan være mange grunde til, at han er i dårligt humør«,»noget af det kan jeg klare«. Når man er i stand til at tænke sådanne alternative tanker, vil det følelsesmæssige ubehag dale, og situationer, der ellers opleves truende, vil opleves som mere neutrale. Man bliver mere sikker. Hermed får man mere mod på at udsætte sig for de situationer, der plejer at volde problemer. Der findes en række andre metoder og teknikker, som terapeuten præsenterer i behandlingsforløbet. Deres brugbarhed for patienten drøftes, og patienten forsøger at anvende dem til at forstå og bearbejde sine problemer. Behandling med den kognitive metode indebærer, at patienten hver uge udfører et hjemmearbejde. Patient og terapeut udarbejder sammen nogle øvelser, der oftest vil indebære at udsætte sig for noget, der volder én besvær, f.eks. at registrere sin egen tænkning og søge at ændre denne. Det er meget vigtigt for behandlingens effekt, at hjemmearbejdet søges gennemført. Patienten er imidlertid velkommen til at diskutere hjemmearbejdets art med terapeuten, således at øvelserne hverken er for lette eller for svære, men indebærer en udvikling i den rigtige retning. I kognitiv terapi søger terapeuten at forklare metoderne så godt for patienten, at han/hun forstår ideen bag disse og i stigende grad bliver i stand til at give sig selv relevante opgaver. Af Nicole K. Rosenberg. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg.

6 1 : psykoedukation, socialisering 1 skema psykoedukation, 2 Introduktion socialisering til kognitiv terapi 2 Introduktion til kognitiv terapi Kognitioners indflydelse på følelse og adfærd Der findes en række metoder til at demonstrere forholdet mellem tænkning, følelse og adfærd. Mange patienter kan forholde sig til illustrationer, der ikke involverer dem personligt. En typisk illustration præsenteres i følgende ordveksling mellem en terapeut og en depressiv patient. terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: Den måde, en person tænker om eller forstår begivenheder på, påvirker, hvordan han føler og handler. For eksempel hvis han var alene hjemme en nat og hørte et brag i et andet rum. Hvis han tænkte:»der er en indbrudstyv i rummet«, hvad tror du så, han ville føle? Han ville være meget bange, rædselsslagen. Hvordan ville han handle? Han ville prøve at gemme sig, eller, hvis han var smart, ringe efter politiet. Okay, som reaktion på en tanke om, at en indbrudstyv lavede støjen, ville personen sandsynligvis føle sig bange og handle i retning af at beskytte sig selv. Men lad os nu sige, at han hørte samme støj og tænkte:»vinduet har stået åbent, og vinden har blæst noget ned på gulvet«. Hvad ville han føle? Han ville ikke blive bange. Han kunne blive ked af det, hvis han troede, noget kostbart var gået i stykker, eller han kunne blive irriteret over, at et af børnene havde efterladt vinduet åbent. Ville han handle anderledes, hvis han fulgte denne tanke? Selvfølgelig, han ville nok se efter, hvad problemet var. Han ville helt sikkert ikke ringe efter politiet. Okay. Eksemplet viser os, at der som regel er en række måder at forstå en situation på. Den måde, man forstår situationen på, påvirker følelser og handlinger. Efter Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G.L. (1979) Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G.L. (1979). Cognitive therapy of depression. New York, NY: Guilford Press.

7 32 : problem problem målsætning, generelle teknikker 3 skema Problem- 6 og Problem- målsætningsliste og målsætningsliste Skriv alle de problemer ned, som du synes er vigtige for dig for tiden, også problemer, der ikke umiddelbart har relevans for dine symptomer. Det kunne være problemer med beskæftigelse, økonomi, familie/venner, fritid, selvværd, humøret eller lignende. Vær så specifik som muligt (skriv f.eks.»mange sygemeldinger«frem for»problemer på arbejdet«). Herefter opstilles konkrete realistiske målsætninger i forhold til hvert problem (f.eks. at have højst to sygedage pr. måned). Problem Mål Af Anja Hareskov Jensen. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Anja Hareskov Jensen.

8 3 : problem målsætning 2 problem målsætning, generelle teknikker 4 Problemliste, skema 8 Problemliste, miljøterapi miljøterapi Navn: cpr-nr. Evalueres den 1) Sammen med din kontaktperson/behandler skal du lave en liste over de problemer, som du har aktuelt. 2) Definer skalaen nedenfor (1 = ; 5 = ; 10 = osv.). 3) Angiv for hvert problem i første datokolonne sammen med dato hvor stort problemet er (1-10). 4) Evaluer/opdater din problemliste med jævne mellemrum sammen med din kontaktperson/behandler og anfør tal og dato i datokolonnerne Problem Dato Dato Dato Dato Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

9 2 problem målsætning, generelle teknikker 5 Arbejdsskema til afklaring af klientens værdier Dine værdier: Hvad betyder noget for dig? Hvordan vil du gerne bruge din tid? Hvilken slags person ønsker du at være? Hvilke personlige styrker eller kvaliteter ønsker du at udvikle? 1. Beskæftigelse/uddannelse: omfatter arbejdsplads, karriere, uddannelse, udvikling af færdigheder m.m. 2. Forhold: omfatter din partner, børn, forældre, familie, venner, kollegaer og andre sociale kontakter. 3. Personlig udvikling/sundhed: kan omfatte religion, spiritualitet, kreativitet, livsfærdigheder, meditation, yoga, natur, motion, ernæring og/eller at tage fat på helbredsrisici (f.eks. rygning, alkohol, stoffer eller overspisning m.m.). 4. Fritid: hvordan du leger, slapper af eller har det sjovt; rekreative, sjove og kreative aktiviteter. Bull s eye: Herefter sæt et kryds i hvert område af dartskiven, som viser, hvor du står i dag: Jeg lever fuldt og helt i overensstemmelse med mine værdier Jeg handler meget lidt i overensstemmelse med mine værdier Beskæftigelse/ uddannelse Fritid Personlig udvikling/ sundhed Forhold Oversat af Camilla Grønlund og anvendt med tilladelse fra Dr. Russ Harris 2008 (thehappinesstrap.com).

10 3 : problem målsætning 2 problem målsætning, generelle teknikker 6 Graduerede skema 9 Graduerede (del)mål (del)mål Navn: Evalueres den Mit mål (på længre sigt) er For at nå mit mål skal jeg først arbejde med nedenstående delmål 1. delmål 2. delmål 3. delmål 4. delmål Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

11 2 problem målsætning, generelle teknikker 7 Målsætning ved funktionelle lidelser Vejledning: Udfyld selv nedenstående. 1. Skriv dit mål på øverste trin. 2. På hvert af trinene skriver du de delmål, der fører dig til målet. Husk, det skal være realistisk! Målet Her står du nu Af Lisbeth Frostholm, Emma Rehfeld og Anders Schröder.

12 3 registrering, 4 : registrering generelle teknikker 8 Ugentligt skema aktivitetsskema 10 Ugentligt aktivitetsskema Registrer dine aktiviteter time for time i løbet af dagen eller ved sengetid. Notér også M for mestring og L for lyst på en skala 1-10 for hver aktivitet. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Efter Beck, A.T. & Greenberg, R.L. (1974) Coping with depression. The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Beck, A.T. & Greenberg, R.L. (1974). Coping with depression. The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research.

13 4 3 : registrering, registrering generelle teknikker 9 skema Aktivitetsplanlægning 11 Aktivitetsplanlægning Hver aften planlægges den følgende dags aktiviteter. Vælg overkommelige og gerne lystgivende aktiviteter: Hvad har tidligere interesseret dig? Hvis en aktivitet forekommer for overvældende, benyttes graduering: Del aktiviteten op i overskuelige delmål, og aftal med kontaktpersonen, hvilken støtte du har brug for undervejs. Der afsættes et afgrænset tidsrum til hver aktivitet. Når tiden er gået, afbrydes aktiviteten, uanset hvor langt du er nået. Planlæg eventuelt, hvad du giver dig til i pausen mellem to aktiviteter. Hver aften evalueres dagen: Hvad er det bedste, der er sket i løbet af dagen? Mestrings- og lystgraduering kan også anvendes. Klokken Aktivitet Aftalt støtte Evaluering af dagen Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch.

14 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema 10 Symptom/problemregistrering, 12 Symptom/problemregistrering, ugeskema ugeskema Notér følgende på skemaet: (Aftales med terapeuten) Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato formiddag eftermiddag aften nat Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

15 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema Dagbog til til registrering af af problemadfærd Udløsende hændelse Problemadfærd Ugedag (Beskriv objektivt Følelse og intensitet (Beskriv adfærd og dato og konkret) (0-10) konkret og specifikt) Af Camilla Grønlund. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Camilla Grønlund.

16 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema Dagplan Dagsplan Navn Evalueres den dag formiddag middag eftermiddag aften Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

17 3 registrering, generelle teknikker 13 Dagligt aktivitetskema Tidspunkt Planlagt aktivitet Udført aktivitet Lyst Mestring morgen formiddag eftermiddag aften Af Krista Nielsen Straarup.

18 3 registrering, generelle teknikker 14 Registrering af fysiske symptomer ugeskema Symptomregistrering Du bedes notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er på følgende skala: Ingen smerte/ gener/ følelser Værst tænkelige smerte/ gener/følelse For hvert notat skriver du et stikord om den situation, du var i, da du havde symptomerne. Det kunne for eksempel være: i bussen, på arbejde, hos svigermor eller lign. dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag Nat Aften Eftermiddag Formiddag Af Lisbeth Frostholm, Emma Rehfeld og Anders Schröder.

19 5 : caseformulering 4 caseformulering, generelle teknikker skema 19 Caseformulering ved angstlidelse(r) 15 Caseformulering Køn, alder, social status, arbejde Hovedproblem Kritiske hændelser eller udløsende forhold ved debut Problemliste Relevante dysfunktionelle antagelser og skemata Livshistoriske rødder for disse Onde cirkler/vedligeholdende faktorer Behandlingsplan Mål og metoder Af Nicole K. Rosenberg, inspireret af Needleman, L.D. (1999) Cognitive case conceptualization. London: Lawrence Erlbaum Associates. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg, inspireret af Needleman, L.D. (1999). Cognitive case conceptualization. London: Lawrence Erlbaum Associates.

20 4 caseformulering, generelle teknikker 5 : caseformulering skema Caseformulering Caseformulering Prædisponerende faktorer Opvækst og tidligere erfaringer af betydning for nuværende problemer: Symptomer og debuttidspunkt Dysfunktionelle skemata af betydning for nuværende problemer: Dysfunktionelle leveregler af betydning for nuværende problemer: Dysfunktionelle strategier af betydning for nuværende problemer: Kritiske hændelser forud for debut: Problemsituationer 1. situation 2. situation 3. situation Negative automatiske tanker Negative automatiske tanker Negative automatiske tanker Følelser og Følelser og Følelser og fysiologiske symptomer fysiologiske symptomer fysiologiske symptomer Adfærd Adfærd Adfærd Af Tine Falk, Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Beck, J.S. (1995) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: The Guildford Press. Mørch, M.M. & Rosenberg, Af Tine N.K. Falk, (red.): Merete Kognitiv M. Mørch terapi & Nicole modeller K. Rosenberg, og metoder. modificeret Hans efter Reitzels Beck, Forlag J.S. (1995) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York, NY: The Guilford Press.

21 4 caseformulering, generelle teknikker 17 Kognitiv funktionel caseformulering Navn: Alder: Interesser: Præmorbidt neurokognitivt niveau/reduktion: Kognitive kapaciteter: Kognitive vanskeligheder: Lærings- og problemløsningskapaciteter: Lærings- og problemløsningsvanskeligheder: Funktionelle og miljømæssige kapaciteter: Funktionelle mål og ønsker: Af Torben Østergaard Christensen, Vibeke Fuglsang Bliksted og Sanne Kjær Vandborg.

22 4 caseformulering, generelle teknikker 18 Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Forklar patienten, at det er et interview, som vil danne grundlag for jeres senere behandling (bland ikke behandling ind i interviewet) Navn: Alder: Forældre: Søskende: Andre familiemedlemmer: Fødeby: Barndomsby: Naboer: Barndomsvenner: Skolegang: Lærer: Andet: (fortsættes ) Af Christina Schlander inspireret af Bowlby, Ainsworth og Crittenden.

23 18 (fortsat) Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer 1. Var der hændelser i dagligdagen, hvor du som barn ofte følte dig utryg? Hvad skete der? Konkrete eksempler. Spørg til: sovesituation/-rutiner, hvis barnet vågnede om natten, var sygt, havde slået sig, havde brug for trøst mv. 2. Har du erindringer om hændelser eller situationer, der var potentielt farlige? Fortæl, hvad der skete. Konkrete eksempler. Spørg til: Hvis du ikke var»sød«(f.eks. så bliver du sendt på børnehjem, så kommer bussemanden og tager dig, så bliver mor syg mv.). 3. Har der været tale om straf eller mishandling? For eksempel perioder med tavshed? Oplevelser, hvor du blev forladt? Konkret, hvor længe, hvordan? Seksuelle overgreb, krænkelse, ydmygelse eller anden form for svigt? 4. Frygter du, at noget lignende kunne ske igen nu? Hvor meget påvirker fortiden nutiden? 5. Har der været tab? (dødsfald, skilsmisse og andre tab). Hvilken alder havde du? Hvad skete der? Var du med til begravelsen? Hvordan var det? Hvordan påvirkede det dig? De øvrige familiemedlemmer? Hvordan påvirker det dig i dag? 6. Spørgsmål til barndommen i al almindelighed: Når du ser tilbage, tror du så, dine forældre elskede dig? Når du nu svarer ja/nej, kan du så fortælle, hvordan du ved dette? Er der noget i din barndom, der har været særligt hindrende for dig? Hvorfor tror du, dine forældre gjorde sådan? Hvordan opfattede du relationen som 12-årig? Nu? Er der forskel på jeres relation, fra da du var barn og til nu? 7. Hvad tror du, du har lært af dine oplevelser i barndommen? Hvad siger oplevelserne om dig som menneske? (skemata) 8. Er der noget, du har brug for nu, hvor vi afslutter interviewet? (Klienten er ofte påvirket af interviewet). Oplysningerne kan evt. sættes ind på livslinje. Af Christina Schlander inspireret af Bowlby, Ainsworth og Crittenden.

24 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 1921Daglig Daglig registrering af af dysfunktionelle tanker dysfunktionelle tanker Hændelse Følelse(r) Automatiske tanker Alternative tanker Resultat Efter Thase, M.E. & Beck, A.T. (1993) An overview of cognitive therapy. I: J.H. Wright et al. (red.) Cognitive therapy with inpatients. New York: The Guilford Press. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Thase, M.E. & Beck, A.T. (1993). An overview of cognitive therapy. I: J.H. Wright et al. (red.). Cognitive therapy with inpatients. New York, NY: Guilford Press.

25 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 2022Problemsituation, Problemsituation, analyse analyse og omstrukturering og omstrukturering Negative Situation Følelse(r) automatiske tanker Adfærd Alternative tanker Resultat Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

26 6 : analyse, 5 analyse, omstrukturering omstrukturering og adfærdseksperiment skema 21 Omstrukturering, 23 Omstrukturering, bevisførelse bevisførelse Automatiske Beviser, der Beviser, der tanker støtter den ikke støtter den Alternative Angiv dit Situation Humør (forestillinger) centrale tanke centrale tanke tanker humør nu Hvem? A. Hvad følte du? A. Hvad gik A. Skriv alternative Angiv på ny Hvad? B. Angiv intensitet gennem dit hoved, tanker. intensiteten af Hvornår? af følelse (0-10). lige før du begyndte B. Angiv, hvor humør fra Hvor? at føle sådan? meget du tror på kolonne 2 samt Andre tanker? hver af de enhver form B. Sæt en cirkel om alternative tanker for andet humør den centrale tanke. (0-100 %). (0-10). Af Merete M. Mørch, modificeret efter Greenberger, D. & Padesky, C.A. (1995) Mind over mood. A cognitiv therapy treatment manual for clients. New York: The Guilford Press Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch, modificeret efter Greenberger, D. & Padesky, C.A. (1995). Mind over mood. A cognitiv therapy treatment manual for clients. New York, NY: Guilford Press.

27 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment 6 : analyse, omstrukturering skema 224 Beviser for for og og imod imod katastrofetanker og og deres alternativ Katastrofetanker Beviser for tankerne Beviser imod tankerne Alternativ ikke-katastrofetanke Af Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Taylor, S. (2000) Understanding and treating panic disorders. Chichester: John Wiley & Sons. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Taylor, S. (2000). Understanding and treating panic disorders. Chichester: John Wiley & Sons.

28 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema kolonne-teknik 2-kolonneteknik Skriv i venstre kolonne de tanker, der forværrer din tilstand. Find for hver af dem et svar, der giver dig lettelse og et mere nuanceret syn på sagen, i højre kolonne. Tag listen frem, når din tænkning er negativ. Udbyg listen løbende. Negativ automatisk tanke Demotiverende Alternativ tanke Motiverende Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

29 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 24 Adfærdseksperiment: 27a Adfærdseksperiment: Testning af forholdet mellem Testning tænkning af forholdet og mellem adfærd tænkning og adfærd Situationer, du gerne vil blive bedre til at takle Forudsigelse Adfærdseksperiment Hvad skete der? Evaluering Beskriv situationen, og Hvad tror du, der sker, hvis Hvordan vil du finde ud af, Hold dig til Hvad siger det om din hvad du plejer at gøre. du ikke gør, som du plejer? om det passer? kendsgerningerne. forudsigelse og din adfærd? Hvad bygger det på? Hvad kan du gøre anderledes, end du plejer? Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

30 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema Udforskende og og forandrende spørgsmål spørgsmål Spørgsmål til udforskning og analyse af problemsituation Hvad skete der i situationen? (hvem sagde/gjorde hvad, hvornår?) Hvad følte du så? Hvordan havde du det? (hvor vred/ked af det osv. var du på en skala 0-10?) Hvad sagde du så til dig selv, lige før du fik det sådan? Hvad tænkte du? Hvis det er rigtigt, hvad siger det så om dig? Om den anden? Hvad gjorde du så i situationen? Hvilken af disse tanker påvirker særligt dine følelser, belaster dig mest? Central tanke. Spørgsmål til forandring og omstrukturering af den centrale tanke Hvor overbevist er du om, at denne tanke er rigtig? Bevisførelse Hvad bygger du tanken på? Hvilket belæg har du for den? Hvad er beviserne for den? Er der noget i situationen, der kan pege i en anden retning? Er der noget i dit liv, der kan pege i en anden retning? Har du erfaringer, der kunne tyde på, at denne tanke ikke er helt rigtig? Alternativer Kan du mon tænke anderledes i denne situation? (mere selvunderstøttende og konstruktivt?) Hvad ville være en mere realistisk/selvunderstøttende måde at tænke på i denne situation? Føles det anderledes, når du forestiller dig, at du tænkte sådan? Hvad er mest realistisk at tænke? Når det føles bedre og også er mere realistisk at tænke alternativt, hvad ville du så vælge at tænke? Værste og bedste Hvad ville det værste være, hvis din tanke er rigtig? Ville det være så slemt? Hvad kunne der komme ud af det, som ville være gavnligt/godt for dig, hvis det, du tænker, er rigtigt? Problemløsning Hvis din fortolkning/tanke er rigtig, hvad kunne du så gøre for at håndtere situationen bedre? Kan du lægge en plan, så situationen bedres nu/fremover? Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag (fortsættes ) Af Merete M. Mørch. (fortsættes >)

31 skema 29 (fortsat) Udforskende og forandrende spørgsmål 25 (fortsat) Udforskende og forandrende spørgsmål Distancering Hvad ville du sige til din bedste ven, hvis han tænkte sådan i denne situation? Hvordan ville du opfatte situationen om tre måneder/seks måneder? Forvrængninger Hvilke forvrængninger præger denne tænkning? Kan du fange dig selv i dem? Hvad kan du så gøre for at ændre på tanken, når du kan det? Fejlattribuering: tærteteknik. Dikotom tænkning: kontinuumteknik. Fordele og ulemper Hvad mon fordelene og ulemperne ved at gøre sådan og undlade at gøre sådan kan være? Supplerende spørgsmål til leveregler/dysfunktionelle antagelser Hvordan er den leveregel god for dig? Hvordan er den hindrende eller hæmmende for dig? Hvordan skulle en bedre, mere funktionel og mindre hæmmende leveregel være? Opstilling af adfærdseksperiment til udforskning af ny leveregel. Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch.

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse.

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse. Program dag 2 Opsamling dag 1 Opsamling fra dag 1 Tankeforvrængninger (inkl. øvelse) Analysere og teoretisere omstrukturering af tanker Kaffepause Øvelse med tankejournal og 5 gode spørgsmål Frokost Øvelse

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966

Fredericia Bibliotek 27.10.2014. Socialfobi. Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Fredericia Bibliotek 27.10.2014 Socialfobi Chefpsykolog Michael R. Danielsen mrd@psykiatrifonden.dk 2484 0966 Program Hvad er angst Angstens funktion Hvad er socialfobi Hvorfor får nogle mennesker socialfobi

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

ØVELSE: Påvirkninger i dag

ØVELSE: Påvirkninger i dag ØVELSE: Påvirkninger i dag Udvikling af utilfredshed Alder Hændelser Hvad lærte du om dig selv af den hændelse? 0 7 år 8 førpubertet Pubertet 18 år 19 25 år 26 40 år 40 fremover Figur Vægt Venner Familie

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling

Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling Dialektisk adfærdsterapi i KKUC - helhedsorienteret behandling DAT-teamet i KKUC Signe Trøst, psykolog Thomas Collier, psykolog John Eltong, psykolog Casper Aaen, psykolog og faglig konsulent Ursula Vasegård,

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4.

Forslag til disposition. Introduktion (5 min.) Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger 4. FJERDE MØDEGANG 4.1 Tema: Fastholdelse af motivation, fysisk aktivitet, stresshåndtering, og humørsvingninger (VARIGHED: 2 TIMER) Forslag til disposition Introduktion (ca. 5 min.) Deltagerrunde (ca. 25

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre?

Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Kognitive vanskeligheder Hvad kan du selv gøre? Depressionsforeningen GF 26 marts Valby Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Klinik for Mani og Depression Århus Universitetshospital, Risskov krisstra@rm.dk

Læs mere

Kognitiv adfærdsterapi ved depression

Kognitiv adfærdsterapi ved depression Kognitiv adfærdsterapi ved depression Oktober 2012 Modul 2 Sparta Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus 2.okt. Opfølgning på hjemmeopgave Den

Læs mere

Solution Focused Brief Therapy

Solution Focused Brief Therapy Solution Focused Brief Therapy Metode til arbejdet med skolebørn og unge i stamme- og kommunikationsvanskeligheder Master i specialpædagogik Helle B. Brandt Nordisk Stammekonference Bergen 2011 Børn og

Læs mere

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi.

I det følgende beskrives to grundlæggende metoder i kognitiv terapi, samt principperne i mindfulness og mindfulnessbaseret kognitiv terapi. 1 Kognitiv terapi - en behandlingsform i udvikling V/ Morten Sveistrup Hecksher f.1961 Aut. psykolog, specialist godkendt i psykoterapi og supervisor på videreuddannelses niveau MSH er stifter og indehaver

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version

Arbejdsark type 1. Juni 2006. Original version Arbejdsark type 1 Juni 2006 Original version Diabetes type 1 juni 2006 Kilde: Vibeke Zoffmann Tilpasset C og M, AUH Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Refleksionsark type 1 og 2

Refleksionsark type 1 og 2 Refleksionsark type 1 og 2 2006 Diabetes type 1og 2, 2006 Label Arbejdsark, der er aftalt og drøftet 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde Dato aftalt drøftet 1b. Aftaleark* Problemlister

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.

Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu. Ungdom, udfordringer og de sårbare unge Studievejlederkonference i Nyborg D. 16 november 2011 Oplægsholder: Ronny Højgaard Larsen rl@tabu.dk Børne- og Ungeafdelingen PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling

Læs mere

Kognitiv miljøterapi. Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm Cektos, www.cektos.dk

Kognitiv miljøterapi. Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm Cektos, www.cektos.dk Kognitiv miljøterapi Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm Cektos, www.cektos.dk Kognitiv miljøterapi er en: AKTIV PROBLEMORIENTERET PSYKOEDUKATIONEL & DYNAMISK BEHANDLINGSFORM DEN KOGNITIVE BEHANDLINGSMODEL

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Kognitive Grundmodeller

Kognitive Grundmodeller ARTIKEL Lene Metner & Peter Storgård, PsykologCentret Viborg (2007): Kognitive Grundmodeller Udgivet på www.krap.nu ( www.krap.nu/modeller.pdf) Kognitive Grundmodeller Når vi arbejder kognitivt, er vores

Læs mere

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg

Psykologisk behandling af søvnproblemers. Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Henny Dyrberg Psykologisk behandling af søvnproblemers Sundhedspsykologisk selskab Februar 2010 Søvn og livskvalitet Baggrund Søvnløshed er et udbredt problem, som medfører forringet livskvalitet Medicinsk behandling

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Angst. Er en følelse

Angst. Er en følelse Angst Er en følelse 350.000 danskere lider af angst Indenfor 12 mdr. Livstid Panikangst 2,6% 4,5% Agorafobi 3,1% 6,1% Enkelfobi 11,1% 14,4% Socialfobi 7,9% 13,7% Generaliseret angst 1,9% 4,5% OCD 0,7%

Læs mere

Introduktion til KAT-kassen

Introduktion til KAT-kassen Introduktion til KAT-kassen - Kognitiv Affektiv Træning SIKON 16. april 2012 Kirsten Callesen Psykolog, e-mail: kca@psyk-ressource.dk Hypotese om disconnectivity 1. Anderledes forbindelser mellem de forskellige

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Funktionelle Lidelser

Funktionelle Lidelser Risskov 2011 Psykiater Lone Overby Fjorback lonefjor@rm.dk Psykiater Emma Rehfeld emmarehf@rm.dk Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital www.funktionellelidelser.dk Funktionelle

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR

MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR tema: MINDFULNESS I MØD ANGSTEN MED BEVIDST NÆRVÆR Tekst: Heidi Strandberg Andreasen Alle oplever angst og nervøsitet i løbet af deres liv. For nogle kan dette dog blive så voldsomt og invaliderende, at

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Sidder du fast i angstens spil?

Sidder du fast i angstens spil? INDLEDNING Sidder du fast i angstens spil? Det er, som om alt, der er forbundet med mulige og umulige katastrofer, tiltrækker din hjerne som en magnet. Du går i virkeligheden og bekymrer dig om og lægger

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Udfordringer i kognitiv terapi

Udfordringer i kognitiv terapi Udfordringer i kognitiv terapi Judith S. Beck Udfordringer i kognitiv terapi Hvad gør man, når standardmetoderne ikke virker? Forord af Aaron S. Beck Oversat af Ole Lindegård Henriksen Udfordringer i

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur

1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur 1. Recept for kognitiv terapi forløbsstruktur Kognitiv terapi følger denne recept 1. Etablering af alliance 2. Grundigt assessment basisvurdering af problemet 3. Mål for behandlingen hvad er det, der skal

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi Modul 1: Grundkursus i Klinisk Hypnose. Formål: at deltagerne tilegner sig

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

IUniversitätsklinikum I

IUniversitätsklinikum I IUniversitätsklinikum I Hamburg-Eppendorf I Spørgeskema vedrørende patientens sundhedstilstand (SF-36) I dette spørgeskema drejer det sig om din vurdering af din egen sundhedstilstand. Skemaet gør det

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER

PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER PROLONGED EXPOSURE THERAPY BEHANDLING AF DANSKE VETERANER Odense 10.1.2014 Cand. Psych. Bo Søndergaard Jensen Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri, Afd. Q, Risskov PTSDjag2012 Psykoterapeutisk behandling

Læs mere

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande

PTSD hos Flygtninge. Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande Psykiatridag: PTSD og andre stressrelaterede tilstande PTSD hos Flygtninge Psykolog Ann-Kathrine Jørgensen Socialkonsulent Annelise Matthiesen Fysioterapeut Jasmeen Maria Ryberg 29. September 2014 Dagens

Læs mere

Terence T. Gorski, 2011, 1982

Terence T. Gorski, 2011, 1982 Undgå tilbagefald efter indledende stabilisering Identificere og håndtere grundlæggende personlighedsog livsstilsproblemer, som giver unødvendig smerte i helbredelsesprocessen Få afholdenhed fra alkohol

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II

Mindfulness-baseret kognitiv terapi II K O G N I T I V T E R A P I S i d e 1 a f 8 Mindfulness-baseret kognitiv terapi II Morten Sveistrup Hecksher Træning af bevidst nærvær Et eksempel på et mindfulness-baseret kognitiv terapi i forhold til

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge

Å ANGSTEN om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard Å ANGSTEN N om angstlidelser blandt unge Når angsten tager magten om angstlidelser blandt unge Per Straarup Søndergaard 2009 Per Straarup Søndergaard & 1. udgave, 1. oplag 2009.

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere