Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer"

Transkript

1 Arbejdsskemaer Her finder du de 113 arbejdsskemaer, der hører til bogen Kognitiv terapi nyeste udvikling. Du kan her danne dig et indtryk af skemaerne, som kan downloades og printes i fuld A4-størrelse. Skemasektionen er redigeret af Mikkel Arendt, Nicole K. Rosenberg og Merete M. Mørch.

2 Indholdsfortegnelse 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 problem målsætning, generelle teknikker Skema 3 Skema 4 Skema 5 Skema 6 Skema 7 Problem- og målsætningsliste Problemliste, miljøterapi Arbejdsskema til afklaring af klientens værdier Graduerede (del)mål Målsætning ved funktionelle lidelser 3 registrering, generelle teknikker Skema 8 Ugentligt aktivitetsskema Skema 9 Aktivitetsplanlægning Skema 10 Symptom/problemregistrering, ugeskema Skema 11 Dagbog til registrering af problemadfærd Skema 12 Dagplan Skema 13 Dagligt aktivitetskema Skema 14 Registrering af fysiske symptomer ugeskema 4 caseformulering, generelle teknikker Skema 15 Skema 16 Skema 17 Skema 18 Caseformulering Caseformulering Kognitiv funktionel caseformulering Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment Skema 19 Daglig registrering af dysfunktionelle tanker Skema 20 Problemsituation, analyse og omstrukturering Skema 21 Omstrukturering, bevisførelse Skema 22 Beviser for og imod katastrofetanker og deres alternativ Skema 23 2-kolonne-teknik Skema 24 Adfærdseksperiment: Testning af forholdet mellem tænkning og adfærd Skema 25 Udforskende og forandrende spørgsmål Skema 26 Kædeanalyse af problemadfærd, trin for trin Skema 27 Reattribuering Skema 28 ABC-analyse Skema 39 Analyse og omstrukturering af forestillingsbillede Skema 30 Situationsanalyse ved stress Skema 31 Situationsanalyse til afdækning af underliggende behov Skema 32 Eksperiment guide til behandler 6 bearbejdning af leveregler, skemata og forvrængning, generelle teknikker Skema 33 Leveregler, arbejdsskema Skema 34 Ny leveregel og adfærdseksperiment Skema 35 Problemskabende leveregler Skema 36 Analyse af skemata Skema 37 Refortolkning af hændelser, spejlteknik Skema 38 Dagbog til konsolidering af modificeret skemata (fortsættes )

3 7 diverse, generelle teknikker Skema 39 Undersøgelse af fordele og ulemper Skema 40 Idéliste over lystbetonede aktiviteter Skema 41 Arbejdsblad til problemløsning Skema 42 Mine tidlige advarselstegn Skema 43 Udfordring af kontroldagsorden Skema 44 Undersøgelse af kontrolstrategier Skema 45 Villigheds- og handleplan Skema 46 Advarselstegn på tilbagefald 8 vurderingsskemaer Skema 47 Sociale færdigheder, tjekliste Skema 48 Tilbagefaldsforebyggelse Skema 49 Terapeutens selvevaluering Skema 50 Skema vedrørende opmærksomhed i hverdagen Skema 51 5-facet mindfulness-spørgeskema 9 misbrug, specifikke teknikker Skema 52 Højrisikosituationer Skema 53 Strategier mod trang 10 psykotiske tilstande, specifikke teknikker Skema 54 Kognitiv analyse af udløsende faktorer og copingstrategier ved hørehallucinationer Skema 55 Lær dig at styre stemmerne Skema 56 Tidlige advarselssignaler om, at du risikerer at blive psykotisk Skema 57 Hørehallucinationer, analyse 11 affektive tilstande, specifikke teknikker Skema 58 Kognitiv model for depression Skema 59 Liste over nærende og drænende aktiviteter Skema 60 Kronisk depression (dysthymi), situationsanalyse Skema 61 Spørgsmål til udfordring af ruminationer Skema 62 Forebyggelsesplan depression Skema 63 Caseformulering ved bipolar lidelse Skema 64 Stemningsregistrering dagskema Skema 65 Stemningsregistrering månedskema Skema 66 Normaltilstand versus symptomer Skema 67 Spørgsmål til undersøgelse af konsekvenser af tidligere hypomanier og manier Skema 68 Forebyggelsesplan hypomani/mani Skema 69 Grafisk oversigt over sygdomsforløb 12 selvmordsrisiko, specifikke teknikker Skema 70 Tjekliste til screening for potentiel selvmordsrisiko Skema 71 Klinisk interviewguide til vurdering af selvmordsrisiko Skema 72 Sikkerhedsplan Skema 73 Selvmordsforebyggelsesplan Skema 74 Caseformulering ved selvmordsrisiko Skema 75 SSF II-R, indledende samtale Skema 76 SSF II-R, opfølgende samtale (fortsættes )

4 13 angsttilstande og ocd, specifikke teknikker Skema 77 Problemliste, angsttilstande Skema 78 Ugeskema Skema 79 Adfærdseksperiment Skema 80 Spørgsmål til aktivering af alternative tanker ved angst Skema 81 Gradueret eksponering Skema 82 Panikinduktion. Eksempler på symptomer og øvelser til testning af katastrofetanker Skema 83 Interoceptiv eksponering. Øvelser Skema 84 Forventning ved eksponering og responshindring Skema 85 Afledning Skema 86 Fokusering Skema 87 Selvfokus Skema 88 Registrering af OCD-symptomer Skema 89 Analyse og omstrukturering ved OCD Skema 90 Adfærdseksperimenter til afprøvning af hypoteser ved OCD (katastrofetanker, OCD-logik, leveregler) Skema 91 Kognitiv omstrukturering ved funktionelle lidelser 14 spiseforstyrrelser, specifikke teknikker Skema 92 Spisedagbog Skema 93 Eksponeringshierarki for forbudte fødevarer Skema 94 Mestringsstrategier til forebyggelse af overspisning Skema 95 Cirkeldiagram Skema 96 Liste over figurtjek og andre måder at vurdere kroppen på 15 personlighedsforstyrrelser, generelle teknikker Skema 97 Registrering af anvendte færdigheder Skema 98 DAT Ugeskema Skema 99 Caseformulering ved personlighedsforstyrrelser Skema 100 Historisk test 16 ludomani, generelle teknikker Skema 101 Dagbog til selvmonitorering Skema 102 Mine højrisikosituationer Skema 103 ABCDE-skema Skema 104 Spilrelaterede spørgsmål Skema 105 Oplevet selvkompetence-skema 17 adhd, specifikke teknikker Skema 106 Vurdering af symptomer ved ADHD Skema 107 Målformulering Skema 108 Strukturering af situation i forhold til tid Skema 109 Opgaveliste Skema 110 Strategier til at reducere afledelighed Skema 111 Idéstyringsskema 18 miljøterapi, specifikke teknikker Skema 112 Behandlernes rollefordeling Skema 113 Vurdering af miljøterapeutisk træning

5 1 : psykoedukation, psykoedukation, socialisering socialisering 1 skema Kognitiv 1 terapi Kognitiv terapi Kognitiv terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, der startede blandt psykiatere og psykologer i USA i 1980 erne. Det er en behandling, der tager udgangspunkt i tænkningen og evnen til at reflektere. Et grundlæggende princip er at søge at forandre tænkningen, så den bliver mindre begrænsende og selvundertrykkende og mere selvunderstøttende, nuanceret og fornuftsbetonet. Hvordan gør man så det? Terapeut og patient finder i fællesskab nogle situationer, som plejer at medføre f.eks. angst, vrede eller tristhed. Situationerne gennemgås grundigt, således at det bliver klart, hvilke tanker der opstår i den pågældende situation. Der vil ofte være tale om såkaldt negative automatiske tanker, dvs. tanker, der opstår hurtigt, og uden at man selv er bevidst om dem. For eksempel»han kan ikke lide mig«,»jeg virker dum«,»jeg kan ikke finde ud af det«. Det er sådanne tanker, der er med til at frembringe, forværre og fastholde de belastende følelser. Næste skridt i terapien er at øve sig i at danne såkaldt alternative tanker. Det vil sige tanker, der er mere realistiske og i højere grad støtter og opmuntrer en selv, og som medvirker til, at man kan se mere nuanceret på sig selv, andre og situationen som helhed. Det er forskelligt fra person til person, hvad de alternative tanker rummer. Det kan f.eks. være»jeg er god nok«,»der kan være mange grunde til, at han er i dårligt humør«,»noget af det kan jeg klare«. Når man er i stand til at tænke sådanne alternative tanker, vil det følelsesmæssige ubehag dale, og situationer, der ellers opleves truende, vil opleves som mere neutrale. Man bliver mere sikker. Hermed får man mere mod på at udsætte sig for de situationer, der plejer at volde problemer. Der findes en række andre metoder og teknikker, som terapeuten præsenterer i behandlingsforløbet. Deres brugbarhed for patienten drøftes, og patienten forsøger at anvende dem til at forstå og bearbejde sine problemer. Behandling med den kognitive metode indebærer, at patienten hver uge udfører et hjemmearbejde. Patient og terapeut udarbejder sammen nogle øvelser, der oftest vil indebære at udsætte sig for noget, der volder én besvær, f.eks. at registrere sin egen tænkning og søge at ændre denne. Det er meget vigtigt for behandlingens effekt, at hjemmearbejdet søges gennemført. Patienten er imidlertid velkommen til at diskutere hjemmearbejdets art med terapeuten, således at øvelserne hverken er for lette eller for svære, men indebærer en udvikling i den rigtige retning. I kognitiv terapi søger terapeuten at forklare metoderne så godt for patienten, at han/hun forstår ideen bag disse og i stigende grad bliver i stand til at give sig selv relevante opgaver. Af Nicole K. Rosenberg. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg.

6 1 : psykoedukation, socialisering 1 skema psykoedukation, 2 Introduktion socialisering til kognitiv terapi 2 Introduktion til kognitiv terapi Kognitioners indflydelse på følelse og adfærd Der findes en række metoder til at demonstrere forholdet mellem tænkning, følelse og adfærd. Mange patienter kan forholde sig til illustrationer, der ikke involverer dem personligt. En typisk illustration præsenteres i følgende ordveksling mellem en terapeut og en depressiv patient. terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: patient: terapeut: Den måde, en person tænker om eller forstår begivenheder på, påvirker, hvordan han føler og handler. For eksempel hvis han var alene hjemme en nat og hørte et brag i et andet rum. Hvis han tænkte:»der er en indbrudstyv i rummet«, hvad tror du så, han ville føle? Han ville være meget bange, rædselsslagen. Hvordan ville han handle? Han ville prøve at gemme sig, eller, hvis han var smart, ringe efter politiet. Okay, som reaktion på en tanke om, at en indbrudstyv lavede støjen, ville personen sandsynligvis føle sig bange og handle i retning af at beskytte sig selv. Men lad os nu sige, at han hørte samme støj og tænkte:»vinduet har stået åbent, og vinden har blæst noget ned på gulvet«. Hvad ville han føle? Han ville ikke blive bange. Han kunne blive ked af det, hvis han troede, noget kostbart var gået i stykker, eller han kunne blive irriteret over, at et af børnene havde efterladt vinduet åbent. Ville han handle anderledes, hvis han fulgte denne tanke? Selvfølgelig, han ville nok se efter, hvad problemet var. Han ville helt sikkert ikke ringe efter politiet. Okay. Eksemplet viser os, at der som regel er en række måder at forstå en situation på. Den måde, man forstår situationen på, påvirker følelser og handlinger. Efter Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G.L. (1979) Cognitive therapy of depression. New York: The Guilford Press Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F. & Emery, G.L. (1979). Cognitive therapy of depression. New York, NY: Guilford Press.

7 32 : problem problem målsætning, generelle teknikker 3 skema Problem- 6 og Problem- målsætningsliste og målsætningsliste Skriv alle de problemer ned, som du synes er vigtige for dig for tiden, også problemer, der ikke umiddelbart har relevans for dine symptomer. Det kunne være problemer med beskæftigelse, økonomi, familie/venner, fritid, selvværd, humøret eller lignende. Vær så specifik som muligt (skriv f.eks.»mange sygemeldinger«frem for»problemer på arbejdet«). Herefter opstilles konkrete realistiske målsætninger i forhold til hvert problem (f.eks. at have højst to sygedage pr. måned). Problem Mål Af Anja Hareskov Jensen. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Anja Hareskov Jensen.

8 3 : problem målsætning 2 problem målsætning, generelle teknikker 4 Problemliste, skema 8 Problemliste, miljøterapi miljøterapi Navn: cpr-nr. Evalueres den 1) Sammen med din kontaktperson/behandler skal du lave en liste over de problemer, som du har aktuelt. 2) Definer skalaen nedenfor (1 = ; 5 = ; 10 = osv.). 3) Angiv for hvert problem i første datokolonne sammen med dato hvor stort problemet er (1-10). 4) Evaluer/opdater din problemliste med jævne mellemrum sammen med din kontaktperson/behandler og anfør tal og dato i datokolonnerne Problem Dato Dato Dato Dato Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

9 2 problem målsætning, generelle teknikker 5 Arbejdsskema til afklaring af klientens værdier Dine værdier: Hvad betyder noget for dig? Hvordan vil du gerne bruge din tid? Hvilken slags person ønsker du at være? Hvilke personlige styrker eller kvaliteter ønsker du at udvikle? 1. Beskæftigelse/uddannelse: omfatter arbejdsplads, karriere, uddannelse, udvikling af færdigheder m.m. 2. Forhold: omfatter din partner, børn, forældre, familie, venner, kollegaer og andre sociale kontakter. 3. Personlig udvikling/sundhed: kan omfatte religion, spiritualitet, kreativitet, livsfærdigheder, meditation, yoga, natur, motion, ernæring og/eller at tage fat på helbredsrisici (f.eks. rygning, alkohol, stoffer eller overspisning m.m.). 4. Fritid: hvordan du leger, slapper af eller har det sjovt; rekreative, sjove og kreative aktiviteter. Bull s eye: Herefter sæt et kryds i hvert område af dartskiven, som viser, hvor du står i dag: Jeg lever fuldt og helt i overensstemmelse med mine værdier Jeg handler meget lidt i overensstemmelse med mine værdier Beskæftigelse/ uddannelse Fritid Personlig udvikling/ sundhed Forhold Oversat af Camilla Grønlund og anvendt med tilladelse fra Dr. Russ Harris 2008 (thehappinesstrap.com).

10 3 : problem målsætning 2 problem målsætning, generelle teknikker 6 Graduerede skema 9 Graduerede (del)mål (del)mål Navn: Evalueres den Mit mål (på længre sigt) er For at nå mit mål skal jeg først arbejde med nedenstående delmål 1. delmål 2. delmål 3. delmål 4. delmål Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

11 2 problem målsætning, generelle teknikker 7 Målsætning ved funktionelle lidelser Vejledning: Udfyld selv nedenstående. 1. Skriv dit mål på øverste trin. 2. På hvert af trinene skriver du de delmål, der fører dig til målet. Husk, det skal være realistisk! Målet Her står du nu Af Lisbeth Frostholm, Emma Rehfeld og Anders Schröder.

12 3 registrering, 4 : registrering generelle teknikker 8 Ugentligt skema aktivitetsskema 10 Ugentligt aktivitetsskema Registrer dine aktiviteter time for time i løbet af dagen eller ved sengetid. Notér også M for mestring og L for lyst på en skala 1-10 for hver aktivitet. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Efter Beck, A.T. & Greenberg, R.L. (1974) Coping with depression. The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Beck, A.T. & Greenberg, R.L. (1974). Coping with depression. The Beck Institute for Cognitive Therapy and Research.

13 4 3 : registrering, registrering generelle teknikker 9 skema Aktivitetsplanlægning 11 Aktivitetsplanlægning Hver aften planlægges den følgende dags aktiviteter. Vælg overkommelige og gerne lystgivende aktiviteter: Hvad har tidligere interesseret dig? Hvis en aktivitet forekommer for overvældende, benyttes graduering: Del aktiviteten op i overskuelige delmål, og aftal med kontaktpersonen, hvilken støtte du har brug for undervejs. Der afsættes et afgrænset tidsrum til hver aktivitet. Når tiden er gået, afbrydes aktiviteten, uanset hvor langt du er nået. Planlæg eventuelt, hvad du giver dig til i pausen mellem to aktiviteter. Hver aften evalueres dagen: Hvad er det bedste, der er sket i løbet af dagen? Mestrings- og lystgraduering kan også anvendes. Klokken Aktivitet Aftalt støtte Evaluering af dagen Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch.

14 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema 10 Symptom/problemregistrering, 12 Symptom/problemregistrering, ugeskema ugeskema Notér følgende på skemaet: (Aftales med terapeuten) Dato Dato Dato Dato Dato Dato Dato formiddag eftermiddag aften nat Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

15 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema Dagbog til til registrering af af problemadfærd Udløsende hændelse Problemadfærd Ugedag (Beskriv objektivt Følelse og intensitet (Beskriv adfærd og dato og konkret) (0-10) konkret og specifikt) Af Camilla Grønlund. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Camilla Grønlund.

16 4 : registrering 3 registrering, generelle teknikker skema Dagplan Dagsplan Navn Evalueres den dag formiddag middag eftermiddag aften Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003) Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Århus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Bliksted, V.F. & Bendix, S. (2003). Implementering af kognitiv miljøterapi. Et pilotprojekt. Aarhus: Psykiatrisk Hospitals Trykkeri.

17 3 registrering, generelle teknikker 13 Dagligt aktivitetskema Tidspunkt Planlagt aktivitet Udført aktivitet Lyst Mestring morgen formiddag eftermiddag aften Af Krista Nielsen Straarup.

18 3 registrering, generelle teknikker 14 Registrering af fysiske symptomer ugeskema Symptomregistrering Du bedes notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er på følgende skala: Ingen smerte/ gener/ følelser Værst tænkelige smerte/ gener/følelse For hvert notat skriver du et stikord om den situation, du var i, da du havde symptomerne. Det kunne for eksempel være: i bussen, på arbejde, hos svigermor eller lign. dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag dato: dag Nat Aften Eftermiddag Formiddag Af Lisbeth Frostholm, Emma Rehfeld og Anders Schröder.

19 5 : caseformulering 4 caseformulering, generelle teknikker skema 19 Caseformulering ved angstlidelse(r) 15 Caseformulering Køn, alder, social status, arbejde Hovedproblem Kritiske hændelser eller udløsende forhold ved debut Problemliste Relevante dysfunktionelle antagelser og skemata Livshistoriske rødder for disse Onde cirkler/vedligeholdende faktorer Behandlingsplan Mål og metoder Af Nicole K. Rosenberg, inspireret af Needleman, L.D. (1999) Cognitive case conceptualization. London: Lawrence Erlbaum Associates. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg, inspireret af Needleman, L.D. (1999). Cognitive case conceptualization. London: Lawrence Erlbaum Associates.

20 4 caseformulering, generelle teknikker 5 : caseformulering skema Caseformulering Caseformulering Prædisponerende faktorer Opvækst og tidligere erfaringer af betydning for nuværende problemer: Symptomer og debuttidspunkt Dysfunktionelle skemata af betydning for nuværende problemer: Dysfunktionelle leveregler af betydning for nuværende problemer: Dysfunktionelle strategier af betydning for nuværende problemer: Kritiske hændelser forud for debut: Problemsituationer 1. situation 2. situation 3. situation Negative automatiske tanker Negative automatiske tanker Negative automatiske tanker Følelser og Følelser og Følelser og fysiologiske symptomer fysiologiske symptomer fysiologiske symptomer Adfærd Adfærd Adfærd Af Tine Falk, Merete M. Mørch & Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Beck, J.S. (1995) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: The Guildford Press. Mørch, M.M. & Rosenberg, Af Tine N.K. Falk, (red.): Merete Kognitiv M. Mørch terapi & Nicole modeller K. Rosenberg, og metoder. modificeret Hans efter Reitzels Beck, Forlag J.S. (1995) Cognitive therapy: Basics and beyond. New York, NY: The Guilford Press.

21 4 caseformulering, generelle teknikker 17 Kognitiv funktionel caseformulering Navn: Alder: Interesser: Præmorbidt neurokognitivt niveau/reduktion: Kognitive kapaciteter: Kognitive vanskeligheder: Lærings- og problemløsningskapaciteter: Lærings- og problemløsningsvanskeligheder: Funktionelle og miljømæssige kapaciteter: Funktionelle mål og ønsker: Af Torben Østergaard Christensen, Vibeke Fuglsang Bliksted og Sanne Kjær Vandborg.

22 4 caseformulering, generelle teknikker 18 Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer Forklar patienten, at det er et interview, som vil danne grundlag for jeres senere behandling (bland ikke behandling ind i interviewet) Navn: Alder: Forældre: Søskende: Andre familiemedlemmer: Fødeby: Barndomsby: Naboer: Barndomsvenner: Skolegang: Lærer: Andet: (fortsættes ) Af Christina Schlander inspireret af Bowlby, Ainsworth og Crittenden.

23 18 (fortsat) Interview om livshistorie, skemata og relationen til aktuelle problemer 1. Var der hændelser i dagligdagen, hvor du som barn ofte følte dig utryg? Hvad skete der? Konkrete eksempler. Spørg til: sovesituation/-rutiner, hvis barnet vågnede om natten, var sygt, havde slået sig, havde brug for trøst mv. 2. Har du erindringer om hændelser eller situationer, der var potentielt farlige? Fortæl, hvad der skete. Konkrete eksempler. Spørg til: Hvis du ikke var»sød«(f.eks. så bliver du sendt på børnehjem, så kommer bussemanden og tager dig, så bliver mor syg mv.). 3. Har der været tale om straf eller mishandling? For eksempel perioder med tavshed? Oplevelser, hvor du blev forladt? Konkret, hvor længe, hvordan? Seksuelle overgreb, krænkelse, ydmygelse eller anden form for svigt? 4. Frygter du, at noget lignende kunne ske igen nu? Hvor meget påvirker fortiden nutiden? 5. Har der været tab? (dødsfald, skilsmisse og andre tab). Hvilken alder havde du? Hvad skete der? Var du med til begravelsen? Hvordan var det? Hvordan påvirkede det dig? De øvrige familiemedlemmer? Hvordan påvirker det dig i dag? 6. Spørgsmål til barndommen i al almindelighed: Når du ser tilbage, tror du så, dine forældre elskede dig? Når du nu svarer ja/nej, kan du så fortælle, hvordan du ved dette? Er der noget i din barndom, der har været særligt hindrende for dig? Hvorfor tror du, dine forældre gjorde sådan? Hvordan opfattede du relationen som 12-årig? Nu? Er der forskel på jeres relation, fra da du var barn og til nu? 7. Hvad tror du, du har lært af dine oplevelser i barndommen? Hvad siger oplevelserne om dig som menneske? (skemata) 8. Er der noget, du har brug for nu, hvor vi afslutter interviewet? (Klienten er ofte påvirket af interviewet). Oplysningerne kan evt. sættes ind på livslinje. Af Christina Schlander inspireret af Bowlby, Ainsworth og Crittenden.

24 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 1921Daglig Daglig registrering af af dysfunktionelle tanker dysfunktionelle tanker Hændelse Følelse(r) Automatiske tanker Alternative tanker Resultat Efter Thase, M.E. & Beck, A.T. (1993) An overview of cognitive therapy. I: J.H. Wright et al. (red.) Cognitive therapy with inpatients. New York: The Guilford Press. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Efter Thase, M.E. & Beck, A.T. (1993). An overview of cognitive therapy. I: J.H. Wright et al. (red.). Cognitive therapy with inpatients. New York, NY: Guilford Press.

25 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 2022Problemsituation, Problemsituation, analyse analyse og omstrukturering og omstrukturering Negative Situation Følelse(r) automatiske tanker Adfærd Alternative tanker Resultat Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

26 6 : analyse, 5 analyse, omstrukturering omstrukturering og adfærdseksperiment skema 21 Omstrukturering, 23 Omstrukturering, bevisførelse bevisførelse Automatiske Beviser, der Beviser, der tanker støtter den ikke støtter den Alternative Angiv dit Situation Humør (forestillinger) centrale tanke centrale tanke tanker humør nu Hvem? A. Hvad følte du? A. Hvad gik A. Skriv alternative Angiv på ny Hvad? B. Angiv intensitet gennem dit hoved, tanker. intensiteten af Hvornår? af følelse (0-10). lige før du begyndte B. Angiv, hvor humør fra Hvor? at føle sådan? meget du tror på kolonne 2 samt Andre tanker? hver af de enhver form B. Sæt en cirkel om alternative tanker for andet humør den centrale tanke. (0-100 %). (0-10). Af Merete M. Mørch, modificeret efter Greenberger, D. & Padesky, C.A. (1995) Mind over mood. A cognitiv therapy treatment manual for clients. New York: The Guilford Press Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch, modificeret efter Greenberger, D. & Padesky, C.A. (1995). Mind over mood. A cognitiv therapy treatment manual for clients. New York, NY: Guilford Press.

27 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment 6 : analyse, omstrukturering skema 224 Beviser for for og og imod imod katastrofetanker og og deres alternativ Katastrofetanker Beviser for tankerne Beviser imod tankerne Alternativ ikke-katastrofetanke Af Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Taylor, S. (2000) Understanding and treating panic disorders. Chichester: John Wiley & Sons. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Nicole K. Rosenberg, modificeret efter Taylor, S. (2000). Understanding and treating panic disorders. Chichester: John Wiley & Sons.

28 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema kolonne-teknik 2-kolonneteknik Skriv i venstre kolonne de tanker, der forværrer din tilstand. Find for hver af dem et svar, der giver dig lettelse og et mere nuanceret syn på sagen, i højre kolonne. Tag listen frem, når din tænkning er negativ. Udbyg listen løbende. Negativ automatisk tanke Demotiverende Alternativ tanke Motiverende Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

29 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema 24 Adfærdseksperiment: 27a Adfærdseksperiment: Testning af forholdet mellem Testning tænkning af forholdet og mellem adfærd tænkning og adfærd Situationer, du gerne vil blive bedre til at takle Forudsigelse Adfærdseksperiment Hvad skete der? Evaluering Beskriv situationen, og Hvad tror du, der sker, hvis Hvordan vil du finde ud af, Hold dig til Hvad siger det om din hvad du plejer at gøre. du ikke gør, som du plejer? om det passer? kendsgerningerne. forudsigelse og din adfærd? Hvad bygger det på? Hvad kan du gøre anderledes, end du plejer? Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag 2005.

30 6 : analyse, omstrukturering 5 analyse, omstrukturering og adfærdseksperiment skema Udforskende og og forandrende spørgsmål spørgsmål Spørgsmål til udforskning og analyse af problemsituation Hvad skete der i situationen? (hvem sagde/gjorde hvad, hvornår?) Hvad følte du så? Hvordan havde du det? (hvor vred/ked af det osv. var du på en skala 0-10?) Hvad sagde du så til dig selv, lige før du fik det sådan? Hvad tænkte du? Hvis det er rigtigt, hvad siger det så om dig? Om den anden? Hvad gjorde du så i situationen? Hvilken af disse tanker påvirker særligt dine følelser, belaster dig mest? Central tanke. Spørgsmål til forandring og omstrukturering af den centrale tanke Hvor overbevist er du om, at denne tanke er rigtig? Bevisførelse Hvad bygger du tanken på? Hvilket belæg har du for den? Hvad er beviserne for den? Er der noget i situationen, der kan pege i en anden retning? Er der noget i dit liv, der kan pege i en anden retning? Har du erfaringer, der kunne tyde på, at denne tanke ikke er helt rigtig? Alternativer Kan du mon tænke anderledes i denne situation? (mere selvunderstøttende og konstruktivt?) Hvad ville være en mere realistisk/selvunderstøttende måde at tænke på i denne situation? Føles det anderledes, når du forestiller dig, at du tænkte sådan? Hvad er mest realistisk at tænke? Når det føles bedre og også er mere realistisk at tænke alternativt, hvad ville du så vælge at tænke? Værste og bedste Hvad ville det værste være, hvis din tanke er rigtig? Ville det være så slemt? Hvad kunne der komme ud af det, som ville være gavnligt/godt for dig, hvis det, du tænker, er rigtigt? Problemløsning Hvis din fortolkning/tanke er rigtig, hvad kunne du så gøre for at håndtere situationen bedre? Kan du lægge en plan, så situationen bedres nu/fremover? Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag (fortsættes ) Af Merete M. Mørch. (fortsættes >)

31 skema 29 (fortsat) Udforskende og forandrende spørgsmål 25 (fortsat) Udforskende og forandrende spørgsmål Distancering Hvad ville du sige til din bedste ven, hvis han tænkte sådan i denne situation? Hvordan ville du opfatte situationen om tre måneder/seks måneder? Forvrængninger Hvilke forvrængninger præger denne tænkning? Kan du fange dig selv i dem? Hvad kan du så gøre for at ændre på tanken, når du kan det? Fejlattribuering: tærteteknik. Dikotom tænkning: kontinuumteknik. Fordele og ulemper Hvad mon fordelene og ulemperne ved at gøre sådan og undlade at gøre sådan kan være? Supplerende spørgsmål til leveregler/dysfunktionelle antagelser Hvordan er den leveregel god for dig? Hvordan er den hindrende eller hæmmende for dig? Hvordan skulle en bedre, mere funktionel og mindre hæmmende leveregel være? Opstilling af adfærdseksperiment til udforskning af ny leveregel. Af Merete M. Mørch. Mørch, M.M. & Rosenberg, N.K. (red.): Kognitiv terapi modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag Af Merete M. Mørch.

Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrome (BDS)

Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrome (BDS) Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Gode råd til mennesker med Bodily Distress Syndrom (BDS) Denne brochure giver dig nogle enkle råd,

Læs mere

!"!"! # $ %& '! # " & & % &

!!! # $ %& '! #  & & % & !"!"! # $%& '!#"& &% & "%!& (& ' ) %! "!%! % ( & *! +, - )", ""." %% / %" %!!", "00%%%%.& $!! Uge 03 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Kl. 21-01-08 22-01-08 23-01-08 24-01-08 25-01-08

Læs mere

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov

Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov OCD foreningen Århus Universitetshospital Skejby 23/2/2010 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj. professor Århus Universitetshospital, Risskov Kognitiv terapeutisk model for tvangssymptomer Udløsende

Læs mere

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi

Arbejdsskemaer til kognitiv terapi Arbejdsskemaer til kognitiv terapi 1 psykoedukation, socialisering Skema 1 Kognitiv terapi Skema 2 Introduktion til kognitiv terapi 2 modeller Skema 3 Kognitiv model Skema 4 Kognitiv model for depression

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser.

Hvorfor overhovedet KAT? 20-01-2013. Program. KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis. Den kognitive model. Psykiske lidelser. Program Teori Demonstrationer KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI i almen praksis Temadag for Hoved- og Introduktionsuddannelseslæger, 28. januar 2013. 08.30-09.45 Den kognitive model - Grundbegreber 09.45-10.00 Pause

Læs mere

Kognitiv miljøterapi

Kognitiv miljøterapi Kognitiv miljøterapi Bente Borg, sygeplejerske, MCN, Klinisk kvalitetskoordinator bente.borg@regionh.dk Marina Nielsen, sygeplejerske, MCN, klinisk oversygeplejerske marina.nielsen@regionh.dk Psykiatrisk

Læs mere

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser

Psykinfo. Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser Psykinfo Kognitiv adfærdsterapi ved angstlidelser 30-11-10 Nicole K. Rosenberg Chefpsykolog, adj.professor Fire klinikker i psykiatrien i Region Midtjylland behandler angst- og tvangslidelser Klinik for

Læs mere

KAT DEPRESSION BILAGSSAMLING

KAT DEPRESSION BILAGSSAMLING KAT DEPRESSION BILAGSSAMLING Udarbejdet af: Ursula Ødum Brinck-claussen Indhold Session 1: Introduktion til forløbet, psykoedukation og aktivitetsregistrering Bilag 1: Problem- og målliste Bilag 2: Caseformulering

Læs mere

Symptomregistreringsskema (ugeskema)

Symptomregistreringsskema (ugeskema) Symptomregistreringsskema (ugeskema) På følgende skema bedes du notere for hver dag og tid på dagen, hvor generende dine symptomer er: Ingen smerte/ gener/følelser 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Værst tænkelige

Læs mere

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser

Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Introduktion til Kognitiv adfærdsterapi i Almen praksis ved Funktionelle Lidelser Emma Rehfeld Overlæge, Psykiater Funktionelle Lidelser Hvorfor bruge metoder fra KAT ved funktionelle tilstande / somatisering?

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18

TIL GENNEMSYN. Introduktion til Positiv psykologi...17 Figur 1.6 Lykkefremmende faktorer...18 Indholdsfortegnelse Vores tilgang til tanker...6 Indledning...7 Baggrunden for materialet og begrebet Kognitiv pædagogik...8 Læreren/ pædagogen som samtalepartner...10 Dette materiale...10 Introduktion

Læs mere

Arbejdsark Unge & ADHD

Arbejdsark Unge & ADHD 1 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 Arbejdsark Unge & ADHD 1 Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 2 Vibeke Zoffmann 25-09-2014 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir Problemlister

Læs mere

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse.

Opsamling dag 1. Program dag 2. Aktive skemaer påvirker... Niveauer i tænkningen 12-01-2015. Skema. Adfærd. Perception. Hukommelse. Program dag 2 Opsamling dag 1 Opsamling fra dag 1 Tankeforvrængninger (inkl. øvelse) Analysere og teoretisere omstrukturering af tanker Kaffepause Øvelse med tankejournal og 5 gode spørgsmål Frokost Øvelse

Læs mere

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér

1. Samarbejdsaftale Markér. 2. Dit liv lige nu Markér. 3. Imellem ideal og virkelighed Markér 1a. Forløbspapir Arbejdspapirer, der er udfyldt (sæt /) og drøftet (sæt\) 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kognitiv terapi i almen praksis

Kognitiv terapi i almen praksis Kognitiv terapi i almen praksis 2015 den 13. november 2015 Therese Lange, cand. psych. aut. Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri & almen medicin Kognitiv adfærdsterapi - historie Aaron T. Beck,

Læs mere

Grundprincipper i kognitiv terapi

Grundprincipper i kognitiv terapi Grundprincipper i kognitiv terapi Introduktionskursus Stop Ung Dag 1 17. november 2015 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Dagsorden Grundprincipper

Læs mere

Refleksionsark til personer med overvægt

Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark til personer med overvægt Refleksionsark, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation til samarbejde 1b. Aftaleark Problemlister 1. Samarbejdsaftale marker Problemer, der arbejdes med nu Afslutningsaftale

Læs mere

Depression. Depressionens negative spiral

Depression. Depressionens negative spiral Depression Hvad er depression? Mere end 200.000 danskere er til enhver tid deprimerede. Depression er en alvorlig psykisk lidelse, hvori der indgår både biologiske og psykologiske årsager. Depression findes

Læs mere

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst

PsykInfo Odense ANGST. Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst PsykInfo Odense ANGST Ved socialrådgiver Gitte Holm, læge Martin Markvardsen og sygeplejerske Ingrid Holst Program Velkomst og præsentation af aftenen Generelt om angst Den fysiologiske model af angst

Læs mere

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose

Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Psykoedukation og Kognitiv Terapi ved Psykose Jens Einar Jansen, psykolog i OPUS Rigshospitalet jens.einar.jansen@rh.regionh.dk Kristin Munch Ryg, psykolog i OPUS Bispebjerg kryg0001@bbh.regionh.dk Psykoedukation

Læs mere

FAMILIEFORMULERING. Mor Situation: Far. Barnets navn. Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer.

FAMILIEFORMULERING. Mor Situation: Far. Barnets navn. Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer. FAMILIEFORMULERING Beskriver det familiemiljø, barnet lever i, herunder vedligeholdende og beskyttende faktorer. Mor Situation: Far Tanker Vigtige livsomstændigheder Vigtige livsomstændigheder Tanker Følelser

Læs mere

Opgave 5. Bostedet Egely, case

Opgave 5. Bostedet Egely, case Opgave 5. Bostedet Egely, case I arbejder som social- og sundhedsassistentelever i socialpsykiatrien på bostedet Egely, hvor I kommer hos borgere, der har brug for støtte til at klare hverdagens gøremål.

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer

Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer PCaps.dk www.facebook.com/psykologcentret Angst, OCD og AST i KRAP perspektiv v/ PsykologCentret Lidt om PsykologCentret Privat psykologvirksomhed (Skive-Viborg)med 16 kollegaer Med KRAP som underlag :

Læs mere

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling

Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Kognitiv uddannelse Misbrug: Forståelse og behandling Sårbare team og familieambulatoriet, Skejby Sygehus 3. december 2012 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

Kort samtale En transteoretisk model

Kort samtale En transteoretisk model Kort samtale En transteoretisk model Af psykolog: Anne Kimmer Jørgensen Anne.Kimmer@gmail.com, 26701416 Tre varianter Brief Advice Kort samtale Kan varetages af alt personale i f.eks sundhedscenter Udvidet

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Lær din psyke at kende: dine tanker, følelser,

Læs mere

Overspisning Teori og Praksis

Overspisning Teori og Praksis Overspisning Teori og Praksis Supervision på et kognitivt grundlag Foredrag torsdag den 21/5-2015 Ved: Psykolog Peter Nattestad Fobiskolen.dk Noter til foredraget findes på: www.fobiskolen.dk Målsætning

Læs mere

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004.

En ny begyndelse med skizofreni. Arbejdsark. Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. En ny begyndelse med skizofreni Arbejdsark Tilpasset fra: Vibeke Zoffmann: Guidet Egen-Beslutning, 2004. Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1. Samarbejdsaftale Markér 1a. Invitation til samarbejde

Læs mere

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004.

Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. Grib livet nye muligheder og nye veje! -Refleksionsark. Tilpasset udfra Vibeke Zoffmann ph.d Guidet Egen-Beslutning, 2004. 1b. Forløbspapir Label: Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 1a. Invitation

Læs mere

Svært ved at holde fokus?

Svært ved at holde fokus? Svært ved at holde fokus? - om stress og kognitive vanskeligheder Arbejdsmedicin Herning Hospitalsenheden Vest Introduktion Ved længerevarende stress oplever mange koncentrationsbesvær, svigtende hukommelse

Læs mere

Arbejdsark alkohol og stoffer

Arbejdsark alkohol og stoffer 1 Vibeke Zoffmann 04-01-2007 Arbejdsark alkohol og stoffer 2 Vibeke Zoffmann Arbejdspapirer, der er udfyldt og drøftet 04-01-2007 1. Samarbejdsaftale marker 1a. Invitation til samarbejde 1b. Forløbspapir

Læs mere

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten

Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Medfølende brevskrivning Noter til terapeuten Idéen bag medfølende brevskrivning er at hjælpe depressive mennesker med at engagere sig i deres problemer på en empatisk og omsorgsfuld måde. Vi ønsker at

Læs mere

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden 36 Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot

Læs mere

Kvindeliv og parforhold anno 2016

Kvindeliv og parforhold anno 2016 Kvindeliv og parforhold anno 2016 Hvad er kvinder gode til, og hvordan klarer vi livets udfordringer? Hvilken betydning kan det få for parforholdet, også hvis man er gift med én, der er helt anderledes?

Læs mere

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien.

I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Stress Hvad kan jeg selv gøre? I det følgende har du allerede nu, mulighed for at afprøve nogle af de værktøjer, vi kommer til at arbejde med i terapien. Omstrukturering af fejlfortolkninger. 1) Træn din

Læs mere

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos

Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Selvværd og modstandskraft medicin mod depression? Depressionsforeningen, 4.4.2011 Klinikchef, cand.psych. Lennart Holm, Cektos Sagt om selvværd og færdigheder Man kan hvad man vil hvis man kan. Klaus

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden

Program dag 4 OVERBLIK OVER METODER. Ballonøvelse INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI. 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden Program dag 4 INTRODUKTIONSUDDANNELSE I KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI 2. modul, dag 4 v/ psykolog Niels Baden 9.00 10.20 Sagsformulering / adfærdseksperimenter 10.20 10.40 Kaffepause 10.40 12.00 Adfærdseksperimenter

Læs mere

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom

Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Symptomer ved kropslig stresstilstand/bodily distress syndrom Almene symptomer 1. Koncentrationsbesvær 2. Hukommelsesbesvær 3. Træthed 4. Hovedpine 5. Svimmelhed Symptomer fra hjerte, lunge og kroppens

Læs mere

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ

Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Misbrugsbehandling Voksen akademisk kursus KTCÅ Modul 5, dag 2 11. september 2013 Jens Wraa Laursen Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi Psykologhuset Kognitivt Fokus Århus Program 9.00-12.00 Fokusområder

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

GS Online. Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse K O R R E K T U R. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker

Læs mere

kognitiv center Misbrug

kognitiv center Misbrug Misbrug Kognitiv adfærdsterapi er en behandlingsform, der er baseret på forskning. Misbrug kan være mange ting: Alt fra overforbrug af alkohol, dagligt forbrug af amfetamin, extacy, hash, heroin m.m. Men

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

Håndtering af stof- og drikketrang

Håndtering af stof- og drikketrang Recke & Hesse 2003 Kapitel 5 Håndtering af stof- og drikketrang Værd at vide om stof- og drikketrang Stoftrang kommer sjældent af sig selv. Den opstår altid i forbindelse med et bestemt udløsningssignal

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb

Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Tema Læring: Bevidsthed om egen reaktion et undervisningsforløb Formål Formålet med forløbet er at sætte fokus på de unges identitet og selvværd. Mål: Målet med forløbet er, at eleverne skal blive bevidste

Læs mere

Motivation. Indledning. Alt er muligt

Motivation. Indledning. Alt er muligt Motivation Indledning Alt er muligt Motivation er en flyvsk størrelse. Nogle gange kan den få hjertet til at banke og blodet til at bruse. Den kan holde dig søvnløs om natten og giver dig lysten til planlægge

Læs mere

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/

Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Regionspsykiatrien Silkeborg Team for personlighedsforstyrrelser Fuglemosevej 1a 8620 Kjellerup Tlf. +45 8770 2200 www.regionmidtjylland.dk Psyk-Info s Temaaften om Dialektisk Adfærdsterapi, v/ Sanne Bay

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing. Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 6.9-2012 Ringkøbing Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup krisstra@rm.dk Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED

FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED PSYKIATRIFONDENS PROGRAM ANGST ANGST 1 PROGRAM Viden om: Hvad er angst? Den sygelige angst Hvor mange har angst i Danmark? Hvorfor får man angst? Film Paulinas historie

Læs mere

Identifikation af højrisikosituationer

Identifikation af højrisikosituationer Recke & Hesse 2003 Kapitel 4 Identifikation af højrisikosituationer I dette kapitel skal vi beskæftige os med kortlægningen af de personlige højrisikosituationer. Som vi tidligere har beskrevet, opfatter

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG

Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG Psykoterapeutisk afsnit F4 PSYKIATRISK CENTER FREDERISKBERG UNDERVISNINGSFORLØB (Psykoedukation) - undervisning i den kognitive forståelse af egen psyke Modul 1: Generel information om behandling på F4.

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Kognitive metoder. depressive patienter. - til indlagte. Snedronningen H.C. Andersen Josefine Ottesen

Kognitive metoder. depressive patienter. - til indlagte. Snedronningen H.C. Andersen Josefine Ottesen Kognitive metoder - til indlagte depressive patienter. Snedronningen H.C. Andersen Josefine Ottesen Den kognitive depressionsmodel Opvækst vilkår Dannelse af dysfunktionelle skemata & basale antagelser

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog

UNGE OG DEPRESSION. Psyk info Klinisk psykolog UNGE OG DEPRESSION Psyk info 8.3.2012 Klinisk psykolog Krista Nielsen Straarup Ambulatorium for Mani og Depression Aarhus Universitetshospital Risskov Dagsorden Forekomst og forløb Symptomer og funktionsniveau

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 8.-9.-KLASSE Markér på en skala fra 0-10, hvor 10 er den højeste score, hvorvidt sætningerne nedenfor kan bruges om dig. Hvor bange er du for at sige noget forkert i timerne? Hvor

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet

Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Angstklinikken for børn og unge Psykologisk Institut Århus Universitet Psykologisk Instituts klinik tilbyder behandling til et antal børn i alderen 7 17 år med angstproblemer som et led i instituttets

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.

ANGST OG OCD. Horsens 5. februar 2015. Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm. ANGST OG OCD Horsens 5. februar 2015 Kristian Kastorp autoriseret psykolog Ambulatorium for Angst og OCD Regionspsykiatrien Horsens krikas@rm.dk PsykInfo Midt Program Hvordan skal vi forstå angst? Angstlidelserne

Læs mere

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC

ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC ORDEN I KAOS DAT-projekt i KKUC Indhold Præsentation af KKUC s tilgang til Dialektisk Adfærdsterapi (DAT) som misbrugsbehandling for klienter med borderline Eksempler på justeringer af behandlingen og

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION

AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION AT HÅNDTERE VREDE OG FRUSTRATION Dette kapitel skitserer de bedste strategier til håndtering af udfordrende adfærd, vrede og frustration. Der er afsnit om at genkende advarselstegn om, hvordan man håndterer

Læs mere

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk

Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Oplæg om Prolonged Exposure Therapy for PTSD Heidi Mouritsen, Ringgården heidi@ringgaarden.dk Prolonged Exposure Therapy! Kognitiv adfærdsterapeutisk metode udviklet af Edna Foa fra Center for Study of

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management

Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik Introduktion til et samtaleforløb i praksis og kort om management Teoretisk oplæg og demonstration Kommunikationsmodul specialleuddannelsen

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard

Psykiatriugen 2014. Birgitte Bjerregaard Psykiatriugen 2014 Birgitte Bjerregaard Præsentation Hvorfor arbejde med stemmer? Hvordan arbejde med stemmer? Lene Mike Spørgsmål Relationen. Eks Johns historie. Tale om det, som er vigtigt! Fra fejlfinding

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009

Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Refleksionsark til intensivt forløb med Guidet Egen-Beslutning (GEB) for unge voksne med type 1 diabetes Steno Diabetes Center 2009 Side 1 af 1N:\web\dokumenter\GEB\Samlet Intensivt GEB-forløb for unge

Læs mere

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk

Mindfulness. Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011. www.vossromme.dk Mindfulness Mindfulness Danske fysioterapeuter Juni 2011 www.vossromme.dk Mindfulness Den opmærksomhed der opstår når vi er bevidst nærværende, åben, accepterende og ikke - vurderende overfor vores erfaringer

Læs mere