Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013"

Transkript

1 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling blev konstateret lovligt indkaldt. Valg af referent og stemmetællere Til referent ville Anne-Mette Schmidt MA 66 endnu engang gerne fritages i år, men heller ikke i år, ønskede andre jobbet, så Anne-Mette blev enstemmigt valgt. Stemmetællere: Claus Schmidt Inger Lykke 29 stemmeberettigede og 3 fuldmagter Formanden aflægger beretning Dirigenten spørger om der er spørgsmål til formandens beretning. Robert Christensen AMA 14 gør opmærksom på, at han de sidste to år har bedt bestyrelsen om at rette henvendelse til kommunen, så der kan blive tegnet en hvid streg på Skelbakken. Med den hvide streg mener han, at bilerne vil blive i højre vognbane og ikke trække ud i venstre vognbane allerede ved Annemarie Allé. Dirigenten mener, at vi skal holde os til punktet og vente med ovenstående emner til senere. Anders Peterson (formanden) meddeler, at vi nok skal rette henvendelse til kommunen omkring den hvide streg. Otto Iversen AMA 20 (bestyrelsesmedlem) supplerer, at man også altid selv er velkommen til at rette henvendelse til kommunen om de ting man har på hjerte. Jørgen Gammeljord AMA 8 mener, at formandens beretning, som altid, er totalt intetsigende. Hvis beretningen beskriver hvad bestyrelsen har lavet i det forgangne år, så er det ikke meget!! En beretning skal også indeholde fremtidsplaner og ikke kun dreje sig om det forgangne år. I øvrigt ved han, at der kommer en ny antennelov i 2015 og den burde bestyrelsen have forholdt sig til. Rikke Friis BA 1 mener bestemt ikke, at en beretning for 2012, skal handle om andet end det der er sket i 2012, hverken om fremtid eller nutid. Axel Svendsen MA 4 mangler også stadig en ny låge ved postkassen på Karlslunde Mosevej, den blev sat op i tidernes morgen, så små børn ikke rendte ud på vejen. Anders Peterson (formanden) svarer, at bestyrelsen engang har fået tilbud på en ny låge og at den ville beløbe sig til over ,-. Axel Svendsen MA 4 mener, at det da lige er noget for Anders, han elsker jo at bruge penge Side 1

2 Nowicki MA 71 gør opmærksom på trafikken på stisystemerne. Fliserne ligger flere steder skæve nu pga. kørslen. De nye fliser er jo heller ikke lige så tykke som de gamle, så meget generende, når man rydder sne. Hjørnet er også blevet kørt af ved Margrethe Allé, det må bestyrelsen ta sig af. Anders Peterson (formanden) orienterer om, at når snerydningssæsonen er overstået, gennemgår vi området med Garteha A/S og de udbedrer de eventuelle skader, de har lavet gennem vinteren. Fuldstændig som vi gør hvert år. Den arbejdskørsel der også foregår på stierne (DONG og Greve Vanværk) og som ikke kan undgås, har vi i bestyrelsen sværere ved at gøre noget ved. Vi er ganske enkelt på arbejde, når de kører rundt på stierne. Så her er alle beboere velkomne til at ta fat I dem og Anders, hvis de bliver grebet i, at lave en skade. Med hensyn til arbejdskørsel i forbindelse med motorvejen kommer de ikke ind på vores stier, den kørsel foregår fra motorvejen eller direkte fra Karlslunde Mosevej. Robert Christensen AMA 14 har også set buler i asfalten på vores cykelstier og hjulspor i græsrabatterne. Der var ikke flere som havde spørgsmål til Formandens beretning. Godkendelse af regnskabet Anne-Mette Schmidt (kassereren) gennemgår kort indtægter og udgifter samt balancen. Dirigenten spørger, om der er nogen som har spørgsmål til kassererens regnskab. Robert Christensen AMA 14 synes, at der puttes mange ting ind under posten Arrangementer. En gang var det Fastelavn og Sankt Hans, nu har man også bare puttet et svin på et bord ind i posten, uden at spørge nogen om det. (et svin på et bord = sommerfesten) Keld Mortensen MA 79 (revisor) understreger, at det bestemt ikke er noget nogen der skal spørges om, så længe budgettet bliver overholdt og alle er jo med til at godkende budgettet!! Børge Lauenborg BA 3 spørger om hvad årsagen er til, at posten Forsikringer er med negativt fortegn. Anne-Mette Schmidt (kassereren) forklarer, at det skyldes, at vi ikke længere har forsikring på legepladsen, hvilket har været en dyr forsikring. Den nye forsikring uden legepladsen er en hel del billigere og derfor har vi fået penge tilbage i år. Herefter blev regnskabet godkendt. Indkomne forslag der involverer kontingentændring Ingen indkomne forslag. Kassereren fremlægger budget for fastsættelse af kontingent Dirigenten spørger, om der er nogen som har spørgsmål til budget-forslaget. Børge Lauenborg BA3 og hans fuldmagt fra Ole Rading MA 3 mener ikke, at grundejerforeningen skal ligge inde med så mange penge, de skal komme medlemmerne til gode. De mener derfor, at kontingentet for HELE 2013 skal være på kr ,00. Side 2

3 Rikke Friis BA 1 synes det er fint at pengene står i foreningen, så er der f.eks. penge til at lave en legeplads ved volden eller et andet sted. Der kommer jo flere og flere børnefamilier til foreningen. Jesper Andersen BA 24 (bestyrelsesmedlem) deler Rikke Friis holdning, da kassen på ganske få år, vil være tom. Synes det er en rigtig ærgerlig måde, at bruge pengene på kontingentnedsættelse. Axel Svendsen MA 4 kan ikke se noget sted at placere en legeplads. Rikke Friis BA 1 har set rigtigt flotte eksempler på legeplads langs volden i Solrød (og i Greve). Robert Christensen AMA 14 synes det er en god idé at tømme kassen. I gamle dage gjorde man mange ting selv og ringede ikke bare til nogen og fik dem til det, det kan vi bare gøre igen. Inger Lykke BA 32 mener også, at kontingentet skal sættes ned og får man brug for nogle penge om nogle år, så må man jo finde dem. Majbritt Codam MA 21 bakker op en legeplads og mener ikke, at der er nogen der vil være med til at betale om nogle år, hvis pengene forsvinder nu. Og med hensyn til kommentaren om, at man i gamle dage gjorde mange ting selv, det er da helt sikkert rigtigt, men der er bare ikke tale om manglende engagement nu, men man må ikke bare bygge en legeplads i dag, der er strenge sikkerhedsmæssige krav der skal overholdes. Så man kan altså ikke bare gøre som man gjorde i gamle dage!! Hun mener også, at husene vil være nemmere at sælge, når der er en miljø for børnefamilier. Claus Schmidt MA 66 deler Majbritt Codams holdning. Keld Mortensen MA 79 synes vi skal ta et billigt år og så diskutere det igen næste år. Otto Iversen AMA 20 (bestyrelsesmedlem) påpeger, at kommunerne rundt omkring er ved at pålægge grundejerforeningerne flere og flere udgifter, blandt andet veje. Han er overbevist om, at det er et spørgsmål om tid, før vi selv skal stå for f.eks. belysningen, vedligehold af gårdene m.m.. Derfor er det bestemt en god idé, at ha penge på kistebunden og ikke bruge dem på så stor en kontingentnedsættelse. Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) mener, at hvis man taler kontingentnedsættelse, så kan man lige så godt ta et helt kontingent-frit år. Axel Svendsen MA 4 synes roligt man kan sætte det ned i 2 år, så kan foreningen stadig drives. Børge Lauenborg BA 3 har aldrig hørt om en legeplads op af en bakke, hvad er nu det for noget??! Han gentager, at han foreslår kontingentet fastlagt til 1.000,- for 2013 og så kigger vi jo på det igen næste år. Og bliver det bare i år det er billigt, så er det også bare helt fint. René Nowicki MA 71 undre sig over, at man overhovedet kan have en legeplads på volden, i tidernes morgen blev beplantningen jo plantet, så man ikke skulle kunne gå på volden. Anders Peterson (formanden) gør opmærksom på, at vi kun ejer arealet fra Karlslunde Mosevej til hundelufterstien, resten er kommunens. Det kan være, at det er muligt, at vi på sigt kan overtage kommunens stykke helt op til institutionerne. Axel Svendsen MA 4 husker tilbage på, at legepladsen har været oppe mange gange for mange år tilbage, der er jo ingen der vil have den op af deres eget hus. Side 3

4 Jørgen Gammeljord AMA 8 erindrer, at en ung dame tidligere på aftenen blev fornærmet over, at Formandens beretning ikke indeholdt fremtidsplaner og mener, at dette her understreger, at folk jo gerne vil tale om fremtiden. Samtidig understreger han, at forslaget på de 1.000,00 i kontingent for hele 2013 ikke kræver en nedsættelse af udgiftsposterne på budgettet, men alene en mindre indtægt. Forslaget bliver sat til afstemning og 20 stemmer for og 12 er imod. Forslaget er vedtaget og kontingentet for 2013 bliver på 1.000,00 for HELE året. Jørgen Gammeljord AMA 14 spørger kassereren hvornår beløbet så forfalder, i to omgange eller 1 gang i maj eller oktober?? Kassereren svarer, at der vil blive opkrævet 1.000,00 pr. 1/ Øvrige indkomne forslag Ingen indkomne forslag. Valg af kasserer Anne-Mette Schmidt er villig til genvalg og blev genvalgt til Valg af bestyrelsesmedlemmer Marc Christensen MA 25, Otto Iversen AMA 20 og Christian Madsen BA 28 er på valg og alle på nær sidstnævnte ønsker genvalg. Dirigenten spørger om der er nogen som er interesseret i at opstille til bestyrelsen. Der er, for første gang denne aften, meget stille i salen. Christian Madsen BA 28 (bestyrelsesmedlem) repeterer, at vi alle i aften har siddet og hørt på, hvor lidt vi laver i bestyrelsen, så der burde jo være en hel del, som mener, de kan gøre det bedre end os, så meget underligt, at ingen melder sig. På bestyrelsens gentagne opfordringer, vælger Christian Madsen at tilbringe 2 år mere i bestyrelsen. Valg af revisor Jørgen Gammeljord AMA 8 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Keld Mortensen MA 79 er ikke på valg. Valg af revisorsuppleant Gunner Nielsen BA 34 er på valg, villig til genvalg og blev valgt. Børge Lauenborg BA 3 er ikke på valg. Eventuelt Robert Christensen AMA 14 er uforstående overfor, at man bliver kaldt en kværulant, bare fordi man siger noget. Per Jørgensen MA 48 spørger, om der er mulighed for, at bestyrelsen kan gøre noget ved de grene der hænger ud over cykelstien langs volden. Side 4

5 Anders Peterson (formanden) forklarer, at det er kommunens stykke, og at de er blevet rykket for vedligeholdelse, men at vi nok skal rykke dem igen. MA 55 undrer sig over, at de så altid har vedligeholdt det, hvis det er kommunens. Børge Lauenborg BA 3 kan huske mere end 40 tilbage og fortæller, at beplantningen blev plantet under den forudsætning, at beboerne langs volden selv vedligeholdt det. Axel Svendsen MA 4 husker også tilbage på, at grundejerforeningen selv betalte beplantningen. Jørgen Gammeljord AMA 8 foreslår, at bestyrelsen vedlægger vedligeholdelsesplanen, når referatet omdeles. Benny Christensen MA 24 mener bare bestyrelsen skal undersøge det og at der ikke skal bruges mere tid på det nu. Robert Christensen AMA 14 kan også huske, at beboerne selv skal holde beplantningen, fordi de selv ville ha det. (Vedligeholdelsesplanen omdeles ikke, men kan ses på Anders Peterson AMA 15 orienterer om, at han har fået lavet et energitjek på hans hus og fået en flere sider lang rapport ud af det. I den forbindelse kan man som forening tilmelde sig For enden af vejen, hvor man udvælger nogle prøvehuse, som så bliver undersøgt. Jørgen Gammeljord AMA 8 synes det er fuldstændigt tåbeligt, at det nævnes her, når der ikke er særligt mange tilstede. Sådan noget skal med i Formandens beretning. Det giver prestige at være formand, men en formand skal altså have visioner!! Inger Lykke BA 32 mener bestemt ikke, at sådan noget skal med i en beretning, det er jo noget Anders har fået lavet på hans eget hus og bare vil fortælle os om. Jørgen Lykke BA 32 opfordrer hundeejerne til at samle hundelorte op i poser, SAMT tage dem med hjem. Det er underligt, at nogle hundeejere gør sig den ulejlighed, at samle lorten op i en pose og så lader posen ligge. Otto Iversen AMA 20 har omdelt brochure her på Generalforsamlingen vedrørende Nabohjælp. Han kan kun anbefale dette til andre, han synes det er dejligt, at man blandt andet får en sms fra flere af sine naboer, når man er på ferie, med besked om, at alt er som det skal være derhjemme. Axel Svendsen MA 4 syntes, at det ville være smartere at omdele brochuren med referatet. Inger Lykke BA 32 synes at beskæringen af Platantræerne flere steder er mangelfuld, ligeledes fællesbedene. Måske man kunne få nogle til at ordne det hele, så resultatet blev mere ens. Robert Christensen AMA 14 vil føle sig fuldstændig til grin, hvis han skulle være med til at betale for en doven nabo, det er en meget dårlig idé. I vedtægterne for foreningen står der jo også, at Bestyrelsen har påtalepligt og kan få arbejdet udført på grundejerens regning. Side 5

6 Axel Svendsen MA 4 mener ikke at grundejerforeningen skal ha en hjemmeside, hvis den ikke bliver opdateret. Anders Peterson (formanden) orienterer om, at den nye hjemmeside er meget langt og at bestyrelsen selv kan vedligeholde den nye side, det kunne vi ikke med den gamle. Robert Christensen AMA 14 forstår slet ikke hvad man skal bruge sådan en hjemmeside til.. BA 12 synes ikke, at jorden ved de nye trapper er helt stabil. Jesper Andersen BA 24 (bestyrelsesmedlem) forklarer at bestyrelsen har en opfølgning med entreprenøren efter vinteren og her ser vi sammen på det endelige resultat. Alt andet lige, så må trapperne være blevet bedre end dem der var. Nu kan man blandt andet også trække en barnevogn op ad, det kunne man jo ikke før. Robert Christensen AMA 14 har hørt fra nogle der har en barnevogn, at det er meget svært, at komme op/ned ad ramperne ved trapperne. Jesper Andersen BA 24 (bestyrelsesmedlem) har ingen problemer med at få en barnevogn op/ned af ramperne og det har hans kone heller ikke. Men som med rigtigt mange andre ting i denne forening, formår man også her, at gøre et stort problem ud af en forbedring. Før ramperne skulle man hele vejen udenom, men alligevel er det nu et problem, at ramperne er kommet. Det er da sørgeligt. Robert Christensen AMA 14 konstaterer, at nu fik han den igen, bare fordi man vil diskutere lidt, så er man et brokkehoved. Rikke Friis BA 1 spørger bestyrelsen, om der er nogle medlemmer der før Generalforsamlingen, har henvendt sig med en negativ mening om trapperne. Bestyrelsens svar er nej. Axel Svendsen MA 4 vil gerne bede bestyrelsen om, at få sat en stopper for alle de børn der skal fra Prinsesseparken til Strandskolen, de krydser bare Skelvej, uden at se sig for. De bør benytte stien der går under Skelvej. Dirigenten mener det er nok for i aften nu, da det er kørt lidt af sporet, så han runder af med, om der er nogle der har yderligere kommentarer?? Robert Christensen AMA 14 konstaterer, at han i hvert fald ikke tør sige mere. Dirigenten erklærer derfor Generalforsamlingen 2013 for slut, i år allerede kl Anne-Mette Schmidt Referent Jørgen Lykke Dirigent Side 6

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere