It- og medieplan Engelsborgskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "It- og medieplan Engelsborgskolen"

Transkript

1 De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge Internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. 1

2 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdsladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet. 2

3 Færdigheder indskoling (handleplan) Bhk og 1. klasse I første klasse præsenteres eleverne for tekstbehandling, så de kan starte en ny tekst, slette og gemme en tekst. De leger med farver i et tegneprogram, og de lærer at gemme en tegning. Ansvarlige: Lærerteamet. Generelle færdigheder. Tænd og sluk.. Enkelt kendskab til tastaturet (Backspace, enter, delete, piletaster). Anvende mus.. Starte et program.. Kende brugernavn og kode.. Præsenteres for Valg af printer. Kendskab til a - drev. Tekstbehandling Billedbehandling. Starte en ny tekst. Slette med Backspace og Delete. Gemme en tekst. Åbne en tidligere gemt tekst.. Udskrive en tekst. Leg med farver i et simpelt maleprogram (Paint). 3

4 2. klasse I anden klasse skal eleverne have kendskab til grundlæggende tekstbehandling. De skal introduceres for maleprogram med værktøjskasse. Eleverne skal have deres egen . De skal lære at sende, åbne og svare en mail. Lydbehandling med båndoptager som redskab indgår i undervisningen. Ansvarlige: Lærerteamet Generelle færdigheder. Gemme på (og åbne fra) diskette. Tekstbehandling Billedbehandling Netkommunikation Lydbehandling. Skrive en tekst med rigtig brug af linjeskift (ikke Enter efter hver linje).. Introduktion til maleprogrammet Paint: værktøjskasse, farver og zoom. Gemme tegninger.. Eleverne tildeles individuelle adresser i forbindelse med den første indføring i emnet en . I gang med at sende, åbne og udskrive en . Kunne 'svare' på en . Lave resumé.. Båndoptager, brug af mikrofon og eksperimenter med lydoptagelser. 4

5 3. klasse I tredje klasse skal eleverne blive fortrolige med at redigere i teksten ved at bruge udklipsholderen. De skal lære 10-fingersystemet, så de får en grundlæggende viden om tastatur. Billedbehandling i tegneprogram, hvor der eksperimenteres med forskellige muligheder og effekter. Introduktion til digitale kameraer. I matematik skal eleverne have en introduktion til anvendelse af regneark. Grundlæggende kendskab til og simpel brug af Internet og indføring i søgeteknik. Etiske regler for brug af (net-etikette) præsenteres. Der arbejdes videre med lydbehandling og båndoptager, så eleverne får kendskab til lydredigering. Ansvarlige: Lærerteam + øvrige lærere (dansk, matematik, billedkunst, natur/teknik). Generelle færdigheder. Brug af udklipsholder: Klip, kopier, sæt ind. Søgning på DanKatalog. Minimer og maksimer. Kendskab til egne drev og fælles drev. Tekstbehandling Talbehandling Billedbehandling Informationssøgning Netkommunikation Lydbehandling. Markering af dele af teksten. Anvende Vis udskrift. Udskrive en tekst, herunder valg af printer. Kursus i skrivning: 10-finger.. Kendskab til indskrivning af tekst, tal eller formler i en celle. Kendskab til celler, rækker og kolonne samt navngivning af celler, fx celle A6. Fremstilling af diagrammer.. Fremstille billeder i et simpelt maleprogram, eksperimentere med vend / roter, stræk/vrid. Brug af forskellige pensler i Paint. Fotografere med digitalt kamera.. Grundlæggende kendskab til - og simpel brug af Internet, links og frem tilbage i værktøjslinjen. Kendskab til Søgemaskiner på Internettet. Indføring i søgeteknik.. Grundlæggende kendskab til . Kende etiske regler for brug af e-post (net-etikette). Kunne sende en til flere modtagere på en gang. Kunne eftersende en .. Lydredigering og mixning, fx hørespil og interview på båndoptager. 5

6 De fem søjler Trinmål Mellemtrin It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge Internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. 6

7 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdsladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet. 7

8 Færdigheder mellemtrin (handleplan) 4. klasse I fjerde klasse arbejdes der videre med tekstbehandling og layout, indsætning af billeder og clipart i en tekst, herunder kendskab til vigtige filformater. Eleverne skal lære at skanne billeder, gemme dem og beskære dem. 10-finger kursus indgår i undervisningen. Eleverne skal lære at lave en enkel præsentation (slideshow) med billeder, tekst og evt. lyd. I matematik skal eleverne lære om indskrivning af tekst, tal eller formler i en celle. De skal benytte den viden de har om layout, fx centrering, fed etc. Der arbejdes videre med informationssøgning, og eleverne lærer at gemme Bogmærker / Foretrukne. Eleverne skal lære at bruge konferencer og vedlægge og åbne en fil i en . De skal lære regler for at færdes i chatrum. Eleverne skal lære at bruge et simpelt lydprogram og håndtere lydfiler fra Internet. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik billedkunst, musik, natur/teknik, historie). Generelle færdigheder. Opbygningen af skolens netværk. Gemme på eget drev og fællesdrev. Etik på nettet. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning. Bruge storskærm / kanon. Tekstbehandling Talbehandling. Layout: valg af skrifttype- og størrelse, overskrifter.. Grundprincipper for god layout. Brug af Fed, kursiv og understreget.. Indsætte clipart og billede i en tekst Herunder ombrydning af tekst og billedstørrelse.. Repetionskursus i skrivning: 10-finger.. Anvendelse af regneark til simple beregninger og opstillinger samt beskrivelser af data.. Centrering af tekst, layout, kolonnebredde, rækkehøjde mv.. Udskrive regneark. 8

9 Billedbehandling Grafisk layout Præsentation Informationssøgning Netkommunikation Lydbehandling. Selvstændigt arbejde i Paint.. Indføring i Paint Shop Pro: Zoom, Rotering / beskæring af billeder.. Billedstørrelse (cm).. Skanning af billeder.. Introduktion til de vigtigste filformater, fx jpg og gif.. Bruge digitalt kamera. Lære at overføre billeder fra kamera til computer.. Brug af clipart og billeder i tekstbehandling.. Ombrydning af teksten.. Billedstørrelse i tekstbehandling (Layout).. Kombinere billeder, tekst og indtalt lyd.. Lave tegninger som skannes og lægges ind i præsentation, fx PowerPoint som et slideshow - der ledsager et foredrag eller oplæsning af en historie, som eleverne skriver og evt. indtaler lyd eller finder lydeffekter til.. Søgning i databaser.. Bruge bogmærker / Foretrukne i browseren til at gemme Internetadresser.. Søgeteknikker: Enkle og sammensatte søgninger.. Kendskab til regler for ophavsret (billeder og tekster).. Gemme artikler og billeder fra nettet som en fil - til viderebearbejdning.. Kopiere tekst fra nettet til udklipsholder sætte den ind i egen tekst.. Kunne læse og skrive indlæg i en 'konference', fx klassens egen konference (elektroniske opslagstavle).. Bruge andre konferencer i SkoleKom.. Kunne vedlægge en fil i en .. Kunne åbne en vedlagt fil.. Regler for at færdes i chatrum i SkoleKom. Chat og sikkerhed (anonymitet).. Enkel optagelse og redigering i et simpelt lydprogram.. Håndtering af lydfiler, fx. fra Internet. 9

10 5. klasse I femte klasse skal eleverne lære grundprincipper for god layout, fx ændre sideopsætning, justering af afsnit mv. Eleverne skal blive fortrolige med Paint Shop Pro som arbejdsredskab, så de kan redigere billeder (størrelse, lys, kontrast). Introduktion til skærmlayout og lineær multimedieproduktion med brug af tekst, lyd, billeder og knapper. I matematik lærer eleverne at bruge regnearket som regnemaskine, opbygning af simple formler og fremstilling af diagrammer. Informationssøgning: anvendelse af synonymer, afgrænsning af emne, kildekritik mv. Eleverne skal lære at redigere deres Bogmærker / Foretrukne, og de skal blive fortrolige med regler for chat (sikkerhed). Lydbehandling: Eleverne skal lære indspilning af simple melodier i et musikprogram og afprøve sange og melodier i elektronisk spilledåse. Eleverne får en introduktion til digitalt video, en tidslinje, klip mv. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik, billedkunst, musik, natur/teknik, historie). Generelle færdigheder. Grundprincipper for god layout. Arbejdsvaner med hensyn til tastatur/mus ( genvejstaster). Begyndende diskussion af Internettets stærke og svage sider. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning. Etik på nettet. Begyndende forståelse for forskellige filtyper og -formater. Windows genveje. Oprette og flytte filer til biblioteker ( Træk og slip, flytte Windows skærmbilleder). Tekstbehandling Talbehandling Billedbehandling Grafisk layout Præsentation. Layout: Ændre margenstørrelse og sideopsætning. Brug af orddeling og stavekontrol. Justering af afsnit: Venstre, Centrer og Højre.. Brug af regnearket som regnemaskine (matematisk model): Et tal ændres i en celle og hele regnearket genberegnes. Opbygning af simple formler. Justere kolonnebredde og formatere kolonner.. Fortrolighed med Paint Shop Pro som arbejdsredskab. Ændre størrelse, lys og kontrast. Ændre filformat. Bruge digitalt kamera.. Arbejde med skærmlayout til brug i præsentationer og hjemmesider.. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer. Introduktion til enkel multimedieproduktion i Mediator (lineær): Tekst, lyd, billede og knapper. 10

11 Informationssøgning Netkommunikation Lydbehandling Video. Over- og underbegreber, fx hvad søger du efter? Har du overvejet dit emne? Har du nogle emneord, der beskriver væsentlige områder ved emnet?. Opøve evnen til at selektere og afgrænse. Begyndende kendskab til vurdering af kilde - kildekritik. Kendskab til regler om ophavsret. Udskrive artikler fra browseren. Redigere i Bogmærker / Foretrukne.. Have kendskab til 'post-serveren' - som mellemled mellem afsender og modtager.. Være fortrolige med regler for Chat (sikkerhed).. Indspilning af simple melodier i et musikprogram. Afprøvning af sange og melodier i en elektronisk spilledåse, Band in a Box. Lære at mixe tale- og baggrundslyde.. Introduktion til digitalt video, tidslinje, klip. Overførsel af billeder fra kamera til harddisk. 11

12 6. klasse I 6. klasse arbejdes der videre i tekstbehandling: layout og formatering, billedbehandling og grafisk layout. Eleverne skal blive sikre i at håndtere og flytte billeder i en tekst. I matematik lærer eleverne om anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber, prognoser, modeller og statistik. Forgrenede præsentationer introduceres med billeder, lyd og hypertekst. Eleverne skal kende forskellige søgemuligheder og at forholde sig kritisk til kilder på Internet. De skal være fortrolige med brug af og konferencer. I matematik skal eleverne lære at anvende regneark til problemløsning og grafisk illustration. Eleverne skal arbejde med videofilm, digital redigering og lydbehandling. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik, natur/ teknik, historie, sprog). Generelle færdigheder. Flytte mapper og filer rundt på netværket. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning. Grundprincipper for god layout. Etik på nettet. Tekstbehandling Talbehandling Billedbehandling Grafisk layout Præsentation. Selvstændigt arbejde med tekster i et tekstprogram, herunder redigering og printning. Formatering af tekst, sideopsætning, klipning og kopiering af tekst. Forskellige typer af tekstfiler. Anvende rammer. Arbejde med flere spalter (avis). Anvende fodnoter, fx ved arbejde med respons.. Anvendelse af regneark til opstillinger af budgetter og regnskaber. Grafisk præsentation af talopstillinger. Anvendelse af regneark til opstilling af prognoser, modeller og statistik. Navngivning af diagram, titler, serier, serieetiketter.. Arbejde i Paint Shop Pro med håndtering og flytning af billeder og dele af billeder, herunder lag (layer).. Introduktion til forskellige filformater og farver/paletter.. Sammensætning af producerede tekster og billeder til et tryktprodukt, avis, plancher, reklamer. Komposition af sider med tekster, billeder og grafik. Arbejde med flere spalter. Viden om brug af spalter og deres effekt på læsningen.. Viden om at stof kan organiseres i en sekventiel struktur og i en forgrenet struktur (på flere måder) Mediator. Indføring i forgrenede præsentationer i Mediator med lyd, hotspot, hypertekst (link) etc.. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer. Lave sider, der indgår som del af skolens hjemmeside. 12

13 Informationssøgning Netkommunikation Lydbehandling Video. Udbygning af kendskabet til Internettets muligheder. Præsentation af forskellige søgeværktøjer og databaser. Avanceret søgning (+ og -,, *, and, or og not). Download af billeder og printning.. Videre brug af og kommunikation med andre skoler og klasser.. Skifte instrumenter, import af trommespor. Kende forskel på wave-filer og midi-filer. Komprimering af lydfiler til fx..mp3-format.. Selvstændig håndtering af videokamera, arbejde med kortere videofilm. Simpel digital redigering. 13

14 De fem søjler Trinmål Udskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer i procesorienterede arbejdsforløb med hjælp fra læreren bruge en logbog på en computer kende til at gemme it- og medie-produkter i en digital portfolio kende til at offentliggøre produkter fra portfolio på internettet bruge digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra andre kende til, at forløb og processer kan simuleres ved hjælp af en computer bruge enkle computerprogrammer til spil og simuleringer kommunikere og samarbejde i elektroniske konferencer. Informationsindsamling Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge Internettet bruge en søgetjeneste vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside vide, at der kan forekomme uønsket information ved en søgning vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra Internettet bruge digitale databaser, herunder databaser på Internettet vide, at der findes digitale dataopsamlingsværktøjer. Produktion og analyse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at arbejde med tekst, tegninger, billeder, lyd og tal på computeren formatere tekst og tal bruge et digitalt kamera bruge en digital lydoptager bruge it- og medieværktøjer til at skabe og eksperimentere med udtryk vide man kan ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et programs funktioner vurdere og tage stilling til et produkt ud fra et umiddelbart indtryk. 14

15 Kommunikation Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at vide, at alle kan lave en hjemmeside og få den udgivet modtage og sende en vide, at der er flere former for kommunikation på Internettet bruge grundlæggende regler for kommunikation på nettet vide, at man ikke skal afgive personlige oplysninger på nettet. Computere og netværk Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har udviklet kompetencer, der sætter dem i stand til at kende de forskellige dele af et skærmbillede kende navnene på computerarbejdsladsens forskellige enheder begynde og afslutte arbejde på en computer logge på et lokalt netværk gemme og hente filer på en computer og på et lokalt netværk tage enkle forholdsregler vedr. virus i forbindelse med fremmede filer indtage en god arbejdsstilling ved computeren bruge begge hænder på tastaturet. 15

16 Færdigheder udskoling (handleplan) 7. klasse I syvende klasse skal eleverne være fortrolige med tekstbehandling. Nye områder som sidehoved og fod, punktopstilling og indryk præsenteres. Der arbejdes med brug af billeder i forskellige IT-genrer, filformater og størrelser. Der produceres præsentationer med tidslinje, lyd og evt. videoklip. Introduktion til klassens hjemmeside. Eleverne skal selv producere lyde til anvendelse i præsentationer mv. Ved videoredigering skal eleverne lære at indsætte underlægningsmusik. I matematik arbejdes der med udvidet brug af formler, statistik og diagrammer. Eleverne skal lære at formatere celler og opbygge og anvende databaser. Eleverne skal udvide kendskabet til søgeteknikker, kildekritik og regler om ophavsret. Eleverne skal introduceres for websider, brug af links og billeder etc. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik, fysik, geografi, biologi, historie, sprog). Generelle færdigheder. Sikkert kendskab til filtyper og filformater og konvertering. Vurdering af om Internettet altid er bedst egnet til informationssøgning. Etik på nettet. Tekstbehandling. Grundprincipper for god layout. Etb og orden. Brug af tabulator til opsætning af tekst og anvendelse af indrykning. Brug af tabeller (layout). Brug af punktopstilling. Brug af sidehoved og fod. Indsæt autofigurer i tekst. Søg- og erstat funktion. Talbehandling. Udvidet brug af formler. Statistik og diagrammer. Formatere celler, fx %, antal faste decimaler, kr. med to decimaler etc.. Opbygning af database og dens anvendelse, fx i spørgeskemaundersøgelse. 16

17 Billedbehandling. Viden om forskellige filformater og -størrelser, deres styrker og svagheder samt anvendelsesmuligheder. Kendskab til lag (layer) og Print Multiple Images. Brug af billeder i andre IT-genrer som Grafisk Layout, Præsentation og Web-publicering. Grafisk layout. Introduktion til DtP-programmer. Viden om skriftfamilier og relevant brug af dem. Håndtering af forskellige elementers placering, foran, bagved etc. Præsentation. Lave en selvkørende præsentation, fx reklame i Mediator med lyd og evt. animationer eller videoklip. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer. Lave klassens egen hjemmeside, hvor eleverne præsenterer sig selv eller et projekt de har arbejdet med. Informationssøgning. Udbygning af vurdering af kilde kildekritik. Søgning efter lyd- og billedfiler. Søgning i eksterne databaser, fx Skoda, Polinfo, Polfoto, Dankatalog. Kendskab til regler for ophavsret (billeder og tekster). Netkommunikation. Brug af til kommunikation. Lydbehandling. Produktion af lyd til IT-genrerne: Præsentation, Webpublishing, Video og Animation. Video og animation. Indsættelse af underlægningsmusik. Overgange mellem to klip. Webpublicering. Introduktion til web-sider, brug af links, billeder. Konvertering af Word-filer til web-sider. 17

18 8. klasse Eleverne skal være fortrolige med tekstbehandling, herunder have kendskab til forskellige filformater, ombrydning af tekst og import af regneark, tabeller, diagrammer og billeder. Eleverne skal have erfaringer med at bearbejde og redigere billedfiler, som skal anvendes såvel i tekster som i præsentationer og på hjemmesider. Eleverne skal kunne løse matematiske problemer og præsentere resultaterne De skal lære avanceret søgeteknik og kende forskellige metoder til kildekritik. De skal være fortrolige med de vigtigste regler om ophavsret. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik, fysik, geografi, biologi, historie, sprog). Generelle færdigheder. Elevernes fortrolighed med brug af IT som et redskab i undervisningen er så udbygget, at de er i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige måde at anvende IT på - (og fravælge). Tekstbehandling Talbehandling Billedbehandling Grafisk layout. Udvikle fortrolighed med anvendelsen af et tekstprogram, herunder kendskab til tabulatorer, punktopstilling, stavekontrol, søg- og erstat funktion og spalter. Grundprincipper for god layout. Etb og orden. Ordenskarakter på baggrund af en helhedsvurdering. Konvertere mellem forskellige gængse filformater, fx tekstformat, RTF-format og det anvendte tekstprograms eget filformat.. Løse matematiske problemer og præsentere resultaterne.. Selvstændig håndtering og redigering af billedfiler. Konvertering mellem forskellige gængse filformater. Kendskab til farvemanipulation, deformationer og effekter. Manipulation af billeder: spejling, retouchering, sammenklip af fotos.. Import af regneark, tabeller, grafer og diagrammer. Indsigt i mulighederne med ombrydning af en tekst og hensigtsmæssig præsentation af den. Præsentation. Fremstille en forgrenet præsentation, fx i forbindelse med projektopgave / projektarbejdsform (Mediator). Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer Informationssøgning Netkommunikation Video og animation Webpublicering. Udbygning af vurdering af kilde - kildekritik.. Kendskab til regler for ophavsret (billeder og tekster).. Deltage i internationale projekter med jævnaldrende.. Arbejde med produktion og redigering af levende, digitale billeder. Indsættelse af tekster i billeder, rulletekster.. Brug af FrontPage til distribution af tekster på Internet. 18

19 9. klasse Eleverne skal have et dybtgående kendskab til tekstbehandling og layout, herunder kunne anvende DTP til layout af tekst og billeder. De skal kende forskellige filformater i såvel tekst som billeder og have erfaring med billedmanipulation. De skal kunne fremstille såvel statiske som interaktive præsentationer. Eleverne skal kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst. Eleverne skal være fortrolige med Internettets muligheder og have færdigheder i at søge og vurdere og forholde sig kritisk søgeresultatet. De skal være fortrolige med download af tekst, billeder, lyd og programmer og deres kendskab til net-etikette og personlig sikkerhed på nettet skal udbygges. Eleverne skal arbejde med levende billeder, herunder redigering og produktion af film / reklame eller lign. Ansvarlige: Lærerteam + evt. øvrige lærere (dansk, matematik, fysik, geografi, biologi, historie, sprog). Tekstbehandling Talbehandling Billedbehandling Grafisk layout Præsentation Informationssøgning. Fortrolighed med anvendelsen af et tekstprogram, herunder kendskab til tabulatorer, punktopstilling, stavekontrol, søg- og erstat funktion og spalter. Grundprincipper for god layout. Etb og orden. Ordenskarakter på baggrund af en helhedsvurdering. Fortrolighed med konvertering mellem forskellige gængse filformater, fx tekstformat, RTF-format og det anvendte tekstprograms eget filformat.. Kunne anvende regneark og grafisk præsentation af disse samt overføre til tekst.. Selvstændig håndtering og redigering af billedfiler. Konvertering mellem forskellige gængse filformater.. Grundlæggende kendskab til layout/dtp- program. Kendskab til sort-hvid layout og erfaring med brug af farve.. Tips og råd ved produktion af multimediepræsentationer. Kendskab til præsentations- og multimedieprogrammer. Anvendelse af Præsentation til fx projektarbejde. Produktion af "statiske" og interaktive præsentationer. Produktion af mere komplekse multimediepræsentationer med inddragelse af erfaringer og viden fra de forskellige IT-genrer.. Udbygning af fortroligheden med Internettets muligheder. Færdighed i at søge hensigtsmæssigt samt vurdere søgeresultater. Hensigtsmæssig brug af tekst, billeder, lyd, video og programmer. Vurdering af hensigtsmæssige søgesteder / værktøjer. Kildekritik. 19

20 Netkommunikation Video og animation Webpublicering. Personlig . Brug af til kommunikation. Kendskab til net-etikette og personlig sikkerhed på nettet.. Arbejde med produktion og redigering af levende, digitale billeder.. Opbygning af et mindre web-side. Arbejde med rammer. Udgivelse af web-sted via FTP. 20

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12

IT Plan. for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 IT Plan for skolerne i Lemvig Kommune 2009-12 Maj 2008 IT Plan 2009-12, Lemvig Kommune 25-03-2009, 5:34 Side 1 af 29 sider Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Pædagogisk beskrivelse... 3 2.1 Status...

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Niveau F og E 2. udgave

Niveau F og E 2. udgave Informationsteknologi Niveau F og E 2. udgave Forfattere: Karl Erik Jakobsen Frederikshavn Handelsskole Per Søvsø Hansen Randers Tekniske Skole Laszlo Bochesa Selandia-CEU Lotte Pedersen Handelsskolen

Læs mere

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Indhold. Interaktive tavler i undervisningen Øvelser. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Interaktive tavler i undervisningen Øvelser Indhold Øvelse 1: Brug af netbaserede læringsresurser... 2 Øvelse 2: Hente resurser fra andre programmer... 2 Øvelse 3: Gennemgang af et program gennem brug

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere