Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:"

Transkript

1 Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling af bøger andre materialer låneregler egne stregkoder låneprocedure Produktion Kommunikation, vidensdeling 1. kl. Informationssøgning Elevernes trænes i at: tænde computeren lge ind på skolens server med deres personlige password lukke computeren korrekt ned anvende små prrammer spil på computeren (som kan findes i med medievejlederen den pædagiske it-vejleder) kende forskel på faglitteratur skønlitteratur søge på bibliotekets søgecomputer anvende internettet anvende simple søgetjenester vide at der kan komme uønsket information ved en søgning på nettet kende navnene på computerens forskellige enheder kende til gode arbejdsstillinger Teamet Både i skolen i fritiden oplever eleverne, at computerspil kan være en lærerig underholdende aktivitet. Når eleverne hjælper hinanden med at finde ud af, hvordan spillet fungerer gennemføres, får de erfaring med, hvordan man kan lære af hinanden udnytte hinandens kompetencer Når eleverne bruger internettet, skal de lære søgeværktøjerne at kende, herunder lære at bruge nøgleord i en søgning. De kommer til at opleve, at net af det søgemaskinerne finder frem til, ikke svarer til deres forventninger F.eks. Gole eller Yahoo Eleverne har på dette tidspunkt arbejdet med computeren, men deres erfaringer begreber vil være ustrukturerede. Derfor gælder det om, at lære dem de rigtige navne begreber at kende, samt at lære dem en hensigtmæssig måde at bruge prrammer udstyr på. Eleverne skal kende forskel på

2 Produktion Kommunikation lære at lge på ElevIntra skrive en simpel tekst, gemme den på ElevIntra vide, at man ikke altid skal afgive personlige oplysninger på nettet bruge en lb på computeren at gemme it- medieprodukter i en digital portfolio anvende digitale undervisningsmaterialer med hjælp fra læreren andre elever anvende UNI-lin hardware software. De skal vide, hvad der er en harddisk, skærm, dvd-drev, tastatur, højttalerudgang mv. Muligheder for at lave lb findes på ElevIntra. Funktionen portfolio kan evt. benyttes på ElevIntra. 2. kl. Informationssøgning Produktion anvende en simpel billedesøgning arbejde med en søgetjeneste ved at anvende enkelte søgeord vide, at der er regler for, hvad man må kopiere fra internettet tilpasse kopiere elementer f.eks. billeder aflæse grafiske afbildninger arbejde med grundlæggende funktioner i et digitalkamera digital videokamera arbejde med tekst, billeder tal på computeren anvende begge hænder på tastaturet (ikke nødvendigvis blindskrift) tage enkelte forholdsregler mht. virus anvende et digitalkamera Brug f.eks Gole Når eleverne bruger et billede eller et lydklip, kan læreren i det konkrete tilfælde tale med eleverne om, hvem der mon har lavet billedet, hvem der ejer retten til at bruge det. Eleverne skal tidligt lære om ophavsret. Gratis onlineprram kan med fordel bruges til at lære eleverne at bruge tifingersystem (tal evt. med pædagisk it-vejleder) Allerede på dette trin skal eleverne kunne tage enkelte forholdsregler vedr. virus. F.eks. skal de kende risikoen ved download samt risikoen ved pop-up vinduer med menuknappen kør. Kommunikation Når eleverne begynder i

3 vide, at alle kan lave en børnehaveklasse ved de fleste hjemmeside få den udgivet, godt, at man kan finde mange derfor være kritisk overfor hjemmesider ting på internettet. De skal imidlertid have opbygget en bruge grundlæggende regler for kommunikation på ElevIntra forståelse af, at enhver kan lave en hjemmeside på den måde udgive informationer - kommunikere i dermed så forkerte elektroniske konferencer informationer. Det kan evt. ske gemme hente filer på en ved, at klassen har sin egen computer på skolens lokale hjemmeside, som følger netværk eleverne gennem skoletiden. Her ser de, hvordan tekst, billeder lyd kan sendes ud på internettet. De oplever, hvordan deres egne produkter med hjælp fra andre kan gøres offentlige. 3. kl. Informationssøgning anvende decimalklassesystemet på biblioteket vide, at der kan være forskellige formål med en hjemmeside bruge digitale databaser, herunder databaser på internettet Eleverne skal vide, at der er flere former for kommunikation på internettet. De skal stifte bekendtskab med chatrum netfællesskaber f.eks. i form af klassens egen konference på en elektronisk platform. De kan undersøge bruge websteder med diskussionsrum, spørgekasser, brevkasser, gruppel, bl, dagbøger i ElevIntra eller EMU mv. Det er vigtigt at skærpe børnenes opmærksomhed på, hvilke personlige oplysninger, man lægger på nettet. Nle hjemmesider har til formål at sælge, informere etc. f.eks. et digitalt leksikon som Wikipidia. Produktion klippe, kopiere sætte ind anvende funktionerne fortryd vis udskrift kopiere data fra et prram/en fil til et andet indsætte billeder i egne tekster F. eks. i Powerpoint er det vigtigt, at eleverne trænes i ændring af baggrund, tekststørrelse eller billedplacering.

4 Analyse anvende de mest almindelige funktioner i et tegneprram bruge en digital lydoptager kunne ændre på et produkts udtryk ved hjælp af et prrams funktioner eleverne skal introduceres til regneark vurdere tage stilling til et produkt på nettet Kommunikation, vidensdeling eleverne skal vide, at der er flere former for kommunikation på internettet modtage afsende en besked via ElevIntra eleverne skal indtage en god arbejdsstilling ved computeren F.eks. bl, hjemmeside, chat, netfællesskaber, diskussionsfora etc. 4. kl. Informationssøgning Produktion Formidling Eleverne skal kende til: opstillingsregler inden for skøn- faglitteratur Dantek Bibliomatik Elevweb princippet i en hypertekst (link) regler om ophavsret at adgang til websteder kan kontrolleres/registreres lave venstre - højrecentrerede dokumenter lave rammer anvende grafik/billeder ved tekstfremstilling opnå et grundlæggende kendskab til layout anvende et tegneprram anvende fagspecifikke digitale læremidler anvende et dynamisk geometriprram Når musen føres hen over et ord på en hypertekst, ved eleverne, at man så kan klikke sig hen til net andet. De skal lære, at det både kan være et andet sted i det dokument man er i, til et andet dokument på samme websted, der ikke har net med det første at gøre. Fagspecifikke digitale læremidler kunne f.eks. være Prrammet GeoGeBra kunne være det dynamiske geometriprram. Eleverne skal være bevidste om, hvordan deres aktiviteter på nettet kan registreres enten i form at et `spor, en cookie på deres egen computer eller ved hjælp af computerens IPadresse.

5 Analyse Kommunikation, vidensdeling analysere vurdere indhold kommunikation på elektroniske platforme Eleverne skal arbejde med at: sende modtage s på egen adresse (gerne Gmail) sende en vedhæftet fil på ElevIntra anvende mappestruktur i ElevIntra Analysen kunne tage udgangspunkt i elektroniske platforme som f.eks. ElevIntra, Facebook, Arto, Skolekom osv. Mappestruktur er en god idé at lave til de forskellige fag temaer, så det er lettere at finde deres dokumenter. Eleverne skal lære: etiske regler adfærdsformer på elektroniske platforme at kende være kritiske overfor at afgive personlige oplysninger på internettet være opmærksomme på, at personer ikke altid er dem, de giver sig ud for at være på internettet 5. kl. Informationssøgning Eleverne skal arbejde med at: anvende en søgetjeneste opstille en søgestrategi sammenligne vurdere søgeresultater udvælge information i fremkomne søgeresultater Bruge nøgleord ikke hele sætninger i en søgetjeneste samt opstille en søgestrategi EMU kan f.eks. bruges som digital database specielt tilrettelagt for undervisning. forholde sig til regler om ophavsret anvende digitale databaser specielt tilrettelagt for undervisning Produktion

6 anvende formaterings- redigeringsværktøjer anvende et digitalt videokamera anvende regneark kende reglerne for elektronisk offentliggørelse F.eks. Moviemaker eller imovie. Medievejled er Kommunikation, vidensdeling kunne navigere på computerens harddisk skolens interne netværk vurdere sikkerhedsrisiko (f.eks. virus) ved at bruge filer fra andre Oprette anvende en Gmail (sende modtage mails samt oprette kontakter i Gmails kontaktb) Ud over hjemmesiderne ved eleverne så, at man kan sende modtage på internettet. Den funktion kan eleverne hurtigt lære, når de har deres egen adresse på skolens postsystem. I det tidlige skoleforløb kan de udveksle tekst, lyd billeder med f.eks. venskabsklasser. Det kan være en motiverende aktivitet i læse- skriveundervisningen. Teamet (som kan få teknisk hjælp hos skolens it-vejledere) 6. kl. Informationssøgning Eleverne skal: kende enkle principper for internettets struktur kunne begrunde deres valg fravalg af informationer De informationer man finder på nettet ligger i princippet på computere/servere rundt om i hele verden. kende til problemstillinger mht. licenser Adgang til nle hjemmesider er gratis andre kræver betaling/licenser. Produktion udarbejde en præsentation evt. forgrenet med lyd tidsstyring De mest almindelige filtyper er f.eks. exe, docx, jpg hente vælge tekst, billede, lyd video fra internettet med henblik på bearbejdning produktion bearbejde et produkt med henblik på kommunikation ud fra kendskab til enkelte

7 virkemidler kende de mest almindelige filtyper Analyse Eleverne skal kunne: analysere vurdere indholdet på et websted 7. kl. Informationssøgning Eleverne skal kunne: downloade billeder, lyd prrammer forholde sig kritisk til indholdet troværdighed af indholdet på et websted. arbejde videre med problemstillinger mht. licenser, ophavsret kopiering. Det er vigtigt at eleverne kan opstille begrunde en søgestrategi (anvende de korrekte ord tegn så man opnår de ønskede informationer mere effektivt) samt sammenligne vurdere søgeresultater. arbejde videre med informationssøgning undervises i Netpilot citere referere korrekt fra forskellige kilder Produktion : Eleverne skal: arbejde videre med medieproduktion, hvori der indgår tekst, lyd billeder (gerne levende billeder animation) bygge videre på deres kendskab til regneark arbejde videre med undersøgelser, beregninger ræsonnementer ved hjælp af et dynamisk geometriprram Prrammet GeoGeBra kan bruges som dynamisk geometriprram. Analyse Eleverne skal lære at analysere vurdere: Sociale platforme såsom Facebook, Twitter m.fl. elektronisk offentliggørelse af

8 egne produkter brugen af sociale platforme Kommunikation : anvende it- medieværktøjer til at udgive produkter på internettet anvende regler for elektronisk offentliggørelse It- medieværktøjer kunne f.eks. være Gole Docs, Skoletube, Youtube Elevintra. Reglerne er bl.a. CopyDans krav for billeder, musik osv. Det kunne så være etiske regler for billeder/video på Facebook/Arto/Youtube m.m. 8.kl. Informationssøgning. Eleverne bygger videre på: at målrette informationsøgning samt at sortere, udvælge, fortolke sammenfatte den information, de finder på nettet at identificere deres eget behov for information Analyse: forholde sig til it medieprodukter ud fra kommunikative, æstetiske etiske overvejelser analysere, vurdere tage stilling til elektroniske offentliggørelser ud fra kvalitative, æstetiske etiske overvejelser Kommunikation : vurdere konsekvensen af at eksponere forskellige former for ytringer i det globale offentlige rum, som internettet udgør beherske kontinuerlige, foranderlige uformelle læringssituationer med andre ord udvikle kompetencen at lære at lære Det er ikke altid man lige ved, hvordan man udfører en bestemt funktion i et bestemt prram. Eleverne skal lære at eksperimentere sig frem på en kvalificeret måde. De skal vænne sig til at sammenligne med funktioner i andre prrammer med samme

9 blive fortrolige med de samarbejdsformer, samarbejdsmuligheder den dynamik, der åbner sig ved anvendelse af it Web 2.0 i gruppearbejde, projektarbejde o.l. eller lignende funktioner. Eleverne skal kende til, hvordan hjælpefunktioner kan bruges både til at skabe overblik søge efter specifik information om funktioner eller brugsområder. Der er ikke en definitiv definition på web 2.0, men man kan sige, at den store forskel på Web 2.0 det tidligere er, at der er kommet flervejskommunikation på nettet, i stedet for envejskommunikation førhen. Det vil sige, at brugerne nu er med til at forme internettet, på flere forskellige måder. Det være sig i form af, kommentarer, indhold, billeder, videoer osv. Note til ansvar: Klassens lærere har ansvaret, hvis intet andet er angivet. Lærerne har mulighed for at søge hjælp hos itvejlederen, den pædagiske it-vejleder eller medievejlederen.

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse

It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 0. 1. Klasse. It-bogen for 3. klasse Computere og netværk Trinmål 1 kompetencer, der sætter dem i stand til at 1. kende de forskellige dele af et skærmbillede It-bogen for 0. 1. 1. kende navnene på computerarbejdspladsens forskellige enheder

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6

Indhold. Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4. Børn er digitalt indfødte 6 På vej mod 0-18 1 Indhold Fremtidsfortællinger fra daginstitutions-, fritidshjem og klubog skoleområdet 4 Børn er digitalt indfødte 6 Omstillingsprocessen - en beskrivelse 8 Konkrete mål for Digital Dannelse

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1

Elevvejledning til ElevIntra version 4.2.1. Elevvejledning til ElevIntra. Version 4.2.1 Elevvejledning til ElevIntra Version 4.2.1 Marts 2006 1 1 Fra elevrådet...3 2 Galleriet...4 3 Nyhedsarkivet...5 4 Webaviser...6 5 Klassens opslagstavle...7 6 Udstillinger...8 7 Klassearkivet...10 8 Min

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen

4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen 4 Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen Håndsrækning Bliv komfortabel i skolebibliotekarrollen af Mads K. Petersen Copyright 2010 by Dantek A/S ISBN 978-87-89207-38-4 Layout: Brandstifter

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011

Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT. Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 C R E A T I V E C OMMON S F ORA L L E Creative Commons for alle Peter Leth, Lær IT Webtjenesten Lær IT Ellehammersvej 93, Holstebro www.laerit.dk august 2011 Creative Commons for alle er udgivet af webtjenesten

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter

ElevIntra og ForældreIntra - hvordan kommer jeg i gang? Kursusnoter ElevIntra og ForældreIntra Kursusnoter 2 ElevIntra og ForældreIntra ElevIntra og ForældreIntra august 2009 Materialet er i vid udstrækning en videreudvikling af den SkoleIntra dokumentation, der er skrevet

Læs mere