Sct. Hans Skole IKT- handleplan (Udkast til drøftelse)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Hans Skole IKT- handleplan 2005-2006 (Udkast til drøftelse)"

Transkript

1 Sct. Hans Skole IKT- handleplan (Udkast til drøftelse) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder O. klasse Bh. Klasselederen IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almindelige betjening Eleverne opnår færdigheder i at: tænde og slukke computeren logge sig på det lokale netværk (brugernavn og adgangskode) anvende mus og tastatur finde, starte og afslutte programmer Spil og begrebsudviklende programmer: Skal kunne skrive, deres navn eller en lille sætning i Word evt. til et tegnet billede og printe den ud. Eller skrive til et billede taget med det digitale kamera?? 1

2 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 1. klasse Dansklæreren IT- vejlederen inddrages to gange årligt. Eleverne skal lære ordensreglerne omkring it-brug på Sct. Hans Skole. De skal opnå elementært Hardwarekendskab. Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almindelige betjening og kunne anvende de almindeligste færdigheder i tekstbehandling samt i simple regneark. Desuden skal de kunne arbejde med fagspecifikke programmer. (Eleverne undervises i den pågældende færdighed.) De skal opnå kendskab til de mest enkle funktioner i tekstbehandling (Word). Se punkter, næste spalte. Eleverne trænes i: at skrive, hente, gemme, rette og slette i en tekst. at ændre skrifttype og skriftstørrelse. enkelt layout (overskrift og placering af tekst) at udskrive tekst Eleverne kan gøre erfaringer med div. fagspecifikke programmer og evt. med tegneprogrammer. De skal kunne skrive ud på farveprinteren. Tage billeder med digitalkamera. Skriv lille tekst pr Tekstbehandling (Word) Exel Fagspecifikke programmer og evt. tegneprogrammer. Paint Matematik-tak Multibook. Powerpoint indtale lyd til tegninger om dem selv. 2

3 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 2. klasse Dansklæreren Eleverne kan med støtte anvende de almindeligste færdigheder i tekstbehandling. De kan gemme på diskette/usb, fællesdrev (K) og eget personligt drev (P). Filer /udskriv De kan åbne og gemme filer Eleverne anvender i tekstbehandling: Redigér i tekst. (markér og ændre fx skriftstørrelse og skrifttype.) Centrere overskrifter, bruge fed, kursiv mm fortryd-knappen rette og slette funktioner Tekstbehandling (Word) Eleverne opnår kendskab til Elevintra Eleverne anvender Elevintra til 2 årlige boganmeldelser Elevintra introduceres, specifikt undervisning/boganmeldelser Eleverne introduceres til Skolekom Eleverne lærer at sende og åbne en mail i Skolekom. SkoleKom Matematiklæreren Eleverne skal kunne arbejde med simple regneark. Eleverne lærer i forbindelse med brug af simple regneark: At starte regnearksprogrammet Excel at anvende "færdige" regneark. Kendskab til celler, rækker og kolonner at indsætte tekst og tal i "færdige" regneark. At aflæse simpel grafisk afbildning Simple "færdige" regneark. Excel Matematik-tak Skolestart Matematik 3

4 Eleverne kan anvende fagspecifikke programmer Fortsat arbejde i Paint Paint Powerpoint indtale lyd til tegninger om dem selv. Billedkunst 4

5 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 3. klasse Alle lærere Eleverne skal selvstændigt kunne anvendede almindeligste færdigheder i tekstbehandling. Eleverne skal kunne arbejde med: indsætte billeder i tekst digitalkamera Indsætte billeder fra multimedie f. eks. Polfoto eller fil i egne tekster. Overfører digitale billeder via USB. Vælge printer og antal udskrifter Opøves i hensigtsmæssig brug af tastaturet Eleverne lærer at kopiere data fra et program til et andet og anvende funktionerne: markér klip kopier sæt ind Tekstbehandling Word Tast Kursus i og SkoleKom Vedhæfte fil i SkoleKom SkoleKom Billedkunstlæreren Eleverne skal kunne arbejde med tegneprogrammer så de kan illustrere egne tekster med egne billeder. Eleverne lærer de mest almindelige funktioner i et tegneprogram ind Tegneprogram: Paint Billedprogrammet PhotoFiltre Matematiklæreren Eleverne skal kunne arbejde med selv at oprette og anvende simple regneark Lave tabeller (f.eks. skoleskema) Indramme tekst Exel Skolestart Matematik Matematik-tak 5

6 Andre fagspecifikke programmer Multibook. Powerpoint indtale lyd til tegninger om dem selv. 6

7 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 4. klasse Selvstændigt kunne anvende de almindeligste færdigheder i tekstbehandling Redigering af rå tekst Overskrifter, Venstre- hørecentrering, rammer og autofigurer. Word Publisher Selvstændigt kunne kopiere og indsætte tekst og billeder fra et program til et andet. Begyndende introduktion af arbejdet med tekst- og sidelayout Klasse- og dansklærer Fortsætte arbejdet med billedbehandling i forhold til tekster. Scanne egne tegninger eller Fotos. Indsætte i egne tekster Word og Internet Gøre erfaringer med elektronisk kommunikation Kunne sende og modtage post Kursus i og skolekom indlægges på 4. Klassetrin Hvordan opfører man sig på nettet Skolekom alle elever får sin personlige e- mail adresse i skolekom. Klassen skriver sammen med en anden klasse Matematiklærer Oprette og anvende et regneark Indlægge formler Indsætte celleformler Exel 7

8 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 5.kl. Alle Kunne anvende tastaturet hensigtsmæssigt I hele forløbet gøres eleverne bevidste om en hensigtsmæssig fingerplacering på tastaturet. (Det er ikke meningen, eleverne skal lære at skrive blindskrift) Tast IT indgår som en integreret del i den almindelige undervisning. De planlagte kurser aftales i samarbejde mellem ITvejlederen og klasseteamet Matematiklæreren Kunne formidle lejrskole via præsentationsprogram til forældremøde Kunne anvende og oprette et regneark Have kendskab til formidling af budskab vha. en multimediepræsentation Kendskab til celler, rækker, kolonner og kommandolinje Indtaste tekst og tal Opbygge simple formler Lave enkle diagrammer PowerPoint Word, Excel Kunne søge i databaser (Alle) Kunne søge oplysninger i en given database Kende til enkle søgekommandoer. Mikro Master, FynBib, Kunne foretage kvalificeret informationssøgning på internettet (IT- vejleder) Kunne bruge forskellige søgemaskiner Danske søgemaskiner: Google, Altavista, Kvasir, dotbot, Kunne søge oplysninger via Emu 8

9 Ordbog, leksika. At kunne anvende opslagsværker Lademann, Forfatterweb, Faktalink. De røde ordbøger. Retskrivningsordbogen (også på nettet) Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 6. kl. IT skal indgå som en integreret del i den almindelige undervisning. Dansklærer Opnå grundlæggende kendskab til WindowsXP og skolens netværk. Opnå sikkerhed i tekstbehandling Fortrolighed med begreber som netværksdrev, mapper, genveje, og Windows Skrivebord. Fortrolighed med brug af stifinder. Beherske de almindelige funktioner og formateringer i ETB Oprette undermapper til den private mappe Lave personlig skrivebordsopsætning. Sideopsætning, margen, spalter, indryk, tabulering og afsnitsopsætning. Kendskab til filbehandling Biblioteksstruktur, stifinder, filtyper og mapper. Eventuelle kurser aftales i samarbejde med ITvejlederen og klasse- eller faglæreren. Grundlæggende kendskab til lay-out Viden om harmonisk sideopsætning Lave pæne overskrifter Benytte rammer Indsætte clipartbilleder Word Publisher. PowerPoint Matematiklæreren Kursus af ITvejleder Kunne forarbejde billedmateriale Kunne scanne Kunne indsætte billeder taget med digitalkameraet i en tekst Kendskab til forskellige billedformater Kunne beskære og ændre størrelse på et billede PhotoFiltre Grafikformater BMP, TIF, JPG, GIF fordele og ulemper 9

10 Kunne anvende regneark Udvidet brug af formler Statistik og diagrammer Format og lay-out Overføre tabeller og diagrammer til tekstfil Excel Kunne lave multimedie-præsentationer Indsætte lydfiler til stillbilleder Kunne anvende informationssøgning på Internettet m.v. På 6. Klassetrin indlægges kursus i multimediefremstilling Der kan evt. tilbydes yderligere kursus til behandling af konkret projekt, som munder ud i fremstilling af cd-rom Kendskab til grundlæggende billedbehandling Lette lydoptagelser og redigering Kildekritik Kendskab til ophavsret Kunne overføre billeder og søgeresultater til tekstbehandling Anvende søgekriterier Powerpoint, Explorer PhotoFiltre Power Point Skoda, Jubii, Yahoo, Eniro, Google AltaVista EMU Kunne benytte elektronisk kommunikation (Dansklærer/kasselærer) Viden om netetikette Kendskab til hjemmesider Eleverne lærer at oprette og vedligeholde en hjemmeside. ElevIntra 10

11 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 7. klasse IT forventes nu integreret i undervisningen i de forskellige fag. De planlagte kurser aftales i samarbejde med ITvejlederen og klasse- eller faglærer. Opnå kendskab til skolens netværk og programmer på lettere brugerniveau. Kunne anvende de forskellige netværksdrev med nogenlunde sikkerhed. Kunne opbygge en logisk mappestruktur lettere forenklet. Kunne søge målrettet efter filer. Kunne flytte filer. Bevidst om Skrivebord. Bruger Stifinder. Indlæse filer fra eksterne drev. Hvordan er netværket på Sct. Hans Skole opdelt og organiseret. Udbyg din personlige mappestruktur. Brug mapperne aktivt. Hente og gemme filer fra eksterne drev. Alle lærere Opnå grundlæggende viden om begreberne Filer, Rediger, Vis, Formater, Funktioner, Tabel og Vindue (Menupunkterne). Layout i tekstbehandling. Anvende nogle af værktøjerne i Microsoft Word (Tegning, Billede, Web, WordArt m.m.) Kunne bruge begreberne aktivt under arbejdet med tekstbehandling. Viden om de grundlæggende layoutregler og deres anvendelse. Nogenlunde ubesværet kunne bruge nogle af værktøjerne i Word. Kende forskel på Overskrift, brødtekst, sidehoved, sidefod osv. Oprette dokument (gemme) som første handling. Gemme før handling. Microsoft Word. Det forventes, at specielt dansklæreren tager denne del op i undervisningen. Dansklærer, fremmedsprogslærer, geografilærer Kunne bruge programmet Publisher. Vide hvornår det er fornuftigt at bruge Publisher i stedet for Word. Kende til Publishers specielle måde at virke på (rammer). Få kendskab til at anvende rammerne aktivt (eks. lade tekst flyde over i ny ramme) Microsoft Publisher Vil naturligt kunne bruges i dansk, fremmedsprog og geografi. 11

12 Kunne bruge layoutlinjerne aktivt. Matematiklærer, fysik/kemi lærer, geografilærer Kunne bruge regneark i relevante sammenhænge. Kunne opbygge enkelt regneark. Kunne anvende regnearket i relevante sammenhænge. Kunne formatere cellerne. Kunne bruge de fire regningsarter. Microsoft Excel De relevante lærere Kunne bruge billedbehandler PhotoFiltre Kunne ændre billedstørrelse. Kunne sammenklippe flere billeder. Kunne ændre lys/kontrast. Kunne anvende billedprogrammet i Word aktivt. Hente, gemme, vælge filtype. Arbejde aktivt med billedfil. Have grundlæggende viden om hvilke værktøjer billedbehandleren rummer. Kan kopiere, klippe, indsætte. PhotoFiltre Bruges naturligt i dansk, fremmedsprog, kristendom, geografi og evt. matematik og fysik/kemi. Være nogenlunde sikker i brugen af multimedie-præsentationer. Kurset fra 6. klasse videreføres. Kunne vælge præsentationsmedie PowerPoint ud fra opgavens karakter, målgruppe m.v. PowerPoint med anvendelse af projektor. Kendskab til mere avanceret og målrettet søgning på Internettet. Lære de grundlæggende kommandoer i den boolske søgning. Være bevidst og kritisk overfor siderne på nettet. Vide at der er rettigheder på både tekst og billeder, som skal respekteres. Kunne overføre tekst, billede, video og lyd til tekstbehandling og præsentationsprogram. Internettet Konkrete web links tilføjes. Kunne udtrykke sig via levende billeder Dansk lærer + IT vejleder Collage og manipulation med billeder Billedreportage om et emne. Fx kæledyr. Fortælling med billede og lyd. Billedanalyse, komposition, afsender, modtager og miljø. Perspektiv og billedudsnit. Lave tegneserie el. små animationer baseret på egen drejebog. Paint Shop Pro & Animation Shop Video og digitalkamera Paint Shop Pro PhotoFiltre Kunne opbygge en hjemmeside. Kunne vedligeholde en hjemmeside. Have viden om, at ElevIntra, Word, Publisher og FrontPage kan anvendes. Have kendskab til forskellen på Webformat og andre formater. Kunne lave grundlæggende layoutarbejde. Grundlæggende viden om må og ElevIntra (Måske) Word Publisher 12

13 forbudt ved kopiering. Kunne vælge elementer fra en given mængde (hvad skal med). Kunne se, hvornår billedbehandleren skal i brug. Kunne oprette hyperlinks. Være bevidste om netetikette. FrontPage Paint Shop Pro PhotoFiltre 13

14 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 8. klasse IT er nu integreret i undervisningen i de forskellige fag. De planlagte kurser aftales i samarbejde med ITvejlederen og klasse- eller faglærer. Eleverne bliver bevidste om, at det forventes, at de ved Folkeskolens afgangsprøver har de i fagene beskrevne itfærdigheder. Dansklæreren Blive rutineret bruger af tekstbehandler. Være hjemme i formateringens betydning for de forskellige elementer, der indgår i et tekstdokument. Være nogenlunde sikker i forskellen på Formater og Funktioner. Kunne flette til enkle databaser og til regneark. Kunne oprette hyperlinks. Kunne oprette en enkel Makro. Have et godt kendskab til valg af opsætning af tekst. Have godt kendskab til brugen af tekstrammer, billedforklaringer o.l. Være nogenlunde rutineret i brugen af multitasking (at kunne have flere programmer åbne og via museklik eller genvejstaster hurtigt at kunne skifte mellem disse). Vide at tekst, billede, lyd osv. altid skal formateres. Vide hvornår og til hvad elementerne under Funktioner tages i anvendelse. Kunne følge en skitseret opsætning af et tekstdokument. Have god viden om de grundlæggende layoutregler. Kunne følge UVM s regler(layout). Microsoft Word Explorer Dansk og samfundsfagslærer Være sikker i brugen af Publisher. Vide hvornår denne programtype (desktoppublishing) bør vælges. Være nogenlunde øvet i anvendelsen af Publisher. Have viden om den grundlæggende forskel på Word og Publisher. Kunne vælge frit mellem hhv. at bruge skabeloner og at starte fra en tom side. Have en god forståelse for brugen af WordArt. Kunne udarbejde folder, avis, plakat o.a. 14 Microsoft Publisher Alle 8. klasser deltager i Avisen i undrevisningen.

15 Matematiklæreren Være sikker i brugen af regneark. Vide hvornår regneark med fordel kan anvendes. Have begyndende kendskab til det tredimensionale regneark. Kunne arbejde med og opbygge et lettere kompliceret regneark. Kunne skitsere regnearket og derefter konstruere det. Vide hvordan regnearket integreres med eksempelvis tekstbehandling. Microsoft Excel Kunne oprette en enkel database. Kunne foretage en enkel forespørgsel. Kunne lave en rapport på basis af forespørgslen. Vide hvordan en enkel database oprettes. Kunne anvende den aktivt f.eks. til fletning og rapport. Kunne arbejde med formatering/design på begyndertrin. Microsoft Access Diskuteres! Være sikker i anvendelsen af billedbehandlingsprogram. Kunne redigere lyd digitalt. Kunne anvende PhotoFiltre aktivt i forbindelse med arbejdet med mange af de øvrige værktøjsprogrammer. Kunne redigere lydsekvenser både egne optagelser og færdigproducerede lydfiler. PhotoFiltre (lydredigeringsprogram?) Være sikker bruger af Internettet som søger. Kunne gennemføre overvejelser og træffe beslutning om hvad, hvorfor og til hvem i forbindelse med arbejdet med hjemmeside. Kunne manøvrere rundt på nettet. Vide hvordan blindgyder kan undgås. Have god viden om og respekt for ophavsrettigheder. Kunne bruge flere søgemaskiner og have et begyndende kendskab til nogle af søgemaskinernes muligheder. Være sikker i netetikette. Explorer ElevIntra Word Publisher FrontPage PhotoFiltre 15

16 Kl. trin + ansvarlig Målbeskrivelse Færdigheder 9. klasse IT er nu integreret i undervisningen i de forskellige fag. Eleverne er bevidste om, at det forventes, at de ved Folkeskolens afgangsprøver har de i fagene beskrevne itfærdigheder. Eleverne skal være sikre i alle de ovenfor beskrevne områder af it. Skal kunne bruge it i alle fagsammenhænge. Skal være sikre i valg af it-medie. Skal være sikre i valg af program som værktøj. Skal have god viden om layoutregler. Skal kunne vælge et bestemt program eller et miks af programmer i en given situation. Skal kunne arbejde online. Alle skolens værktøjsprogrammer. Skolens øvrige for klassetrinnet relevante programmer. Alle lærere på klassetrinnet. Projektopgaven, Klassens lærere/biblioteket/it-vejleder laver en præsentation af projektopgaven og kravene til denne. Her laves tillæg med alle de fagspecifikke programmer! 16

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til:

Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) Elevene skal kende til: Klassetrin Hovedområder Indhold/færdigheder Forklaring Ansvar (se note) 0. kl. Informationssøgning Elevene skal kende til: bibliotekets billedbøger børnebøger samt almindelig adfærd på biblioteket, behandling

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil

Basis funktioner (Windows XP) Opstart og nedlukning af programmer Musetræning i form af diverse spil Begyndere Styresystem 45348 Tastaturbetjening til indskrivning af tekst 3 dage Kurset er tilrettelagt for personer uden forudgående kendskab til edb og giver et godt grundlag for deltagelse i de efterfølgende

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere