LÆSELYST TRE MINISTERIERS KAMPAGNE OM BØGER OG LÆSNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆSELYST TRE MINISTERIERS KAMPAGNE OM BØGER OG LÆSNING"

Transkript

1 LÆSELYST TRE MINISTERIERS KAMPAGNE OM BØGER OG LÆSNING.

2

3 LÆSELYST TRE MINISTERIERS KAMPAGNE OM BØGER OG LÆSNING. Bogen i et nyt medielandskab 1

4 Bogen i et nyt medielandskab Læselyst tre ministeriers kampagne om bøger og læsning Tekst: Monica C. Madsen Redaktion: Anna Enemark og Vibeke Cranfield Tilrettelæggelse: Dorte Barfoed Udgivet i 2007 af Biblioteksstyrelsen H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: E-Post: Hjemmeside: www. Læselyst.nu Layout: Stæhr Grafisk Illustrationer og omslag: Dorte Karrebæk Typografi: Rotis Tryk: C.S. Grafisk A/S, Århus 1. oplag: 6000 ISBN: ISBN Elektronisk: Publikationen er tilgængelig på Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2

5 Indhold FORORD 5 Ved kulturminister Brian Mikkelsen PERSPEKTIVER PÅ TEKSTENS ROLLE FREMOVER 6 Indledning TEGNBEGÆRET DRIVER VÆRKET 10 Interview med professor Lars Qvortrup, rektor for Danmarks Biblioteksskole DET OPSØGENDE BIBLIOTEK SÆTTER FORTÆLLINGEN I CENTRUM - IKKE BOGEN! 16 Interview med professor Stig Hjarvard BRUG IT TIL AT STYRKE BØRNS LÆSELYST 22 Interview med læremiddelkonsulent Lisbet Kühn COMPUTEREN GIVER FORTÆLLINGEN EN NY FRIHED 28 Forfatter og spildesigner Michael Valeur HISTORIER FORTALT I FLERE MEDIER FÅR FLERE DIMENSIONER 30 Interview med forfatter Anders Morgenthaler NETTET UDBYGGER BOGENS UNIVERS MED EKSTRA OPLEVELSER 36 Interview med forfatter Martin Glaz Serup BRUG AF IT KAN HJÆLPE BØRN TIL AT BLIVE BEDRE FUNKTIONELLE LÆSERE 42 Interview med forskningsleder Bent B. Andresen NYE STRATEGIER TIL AT DANNE BØRN I DET NYE MEDIELANDSKAB 46 Interview med lektor Bo Kampmann Walther DET (NÆSTEN) BOGLØSE BØRNEBIBLIOTEK 52 Et børnebibliotek på børnenes præmisser BRUG RUMMET SOM FORMIDLINGSVÆRKTØJ 54 Interview med projektleder Sonja Ibach Nissen, Aalborg Bibliotekerne 3

6 4

7 Forord Bogen i et nyt medielandskab er den niende publikation i rækken af udgivelser fra Læselystkampagnen. Jeg er glad for, at Læselyst har inviteret en skare kompetente mennesker fra forskellige fag til at belyse bogens rolle i den digitale tidsalder. Jeg vil betegne mig selv som bogelsker, derfor glæder det mig naturligvis, at flere af indlæggene er enige med mig i, at bogen ikke blot har en glorværdig fortid, men også en betydningsfuld nutid og fremtid. Som kulturminister lægger jeg naturligvis derfor også stor vægt på, at bogen også fremover kommer til at stå helt centralt i danske bibliotekers tilbud til borgerne. Når det er sagt, er det vigtigt at huske, at for nutidens børn er bogen et medie på lige fod med f.eks. en dvd eller et computerspil. De bevæger sig nysgerrigt på kryds og tværs i mediekulturen for at skaffe sig fortællinger, faglig viden og oplevelser. Vi voksne skal også lære at se muligheder frem for trusler i de såkaldt nye medier. Vi skal møde dem med samme åbenhed, som børnene gør, når de bruger internettet, film og selvproducerede optagelser som supplement til bøgernes verden. Publikationen giver nye vinkler på børns mangefacetterede mediebrug, og den viser eksempler på de fortælle- og formidlingsmedier, som børn benytter sig af. Gennem interviews med forskere, forfattere, formidlere og en enkelt filmskaber leveres brikker til en strategi for, hvordan vi kan organisere børns adgang til de historier, den viden og de oplevelser, som bogen tidligere havde patent på. Børn har brug for at lære mangfoldigheden af medier at kende. Men det er min overbevisning, at de også fremover først og fremmest har brug for at lære at værdsætte, de særlige oplevelser, som bøger kan give. God Læselyst! Brian Mikkelsen 5

8 Perspektiver på tekstens rolle fremover INDLEDNING Bogen er ikke længere det centrale medie i børn og unges møde med fortællinger, faglig viden og oplevelser. Mange af vi voksne opfatter imidlertid stadig bogen som det vigtigste medie i børns dannelsesproces. Denne holdning til de øvrige medier som sekundære spejler sig i en generel tendens til fortsat at opfatte de øvrige medier som supplerende, nye medier. At mange af os f.eks. stadig karakteriserer dem som de nye medier, er et markant udtryk for det langsomme tempo, mange voksne har taget de digitale medier til sig i. Realiteten for mange børn og unge i dag er, at de har stort set lige mange års erfaring med computer, tv og bøger - for dem er bogen et medieformat og en medieplatform på lige fod med f.eks. en dvd eller et computerspil. Selvom medierne er meget forskellige rent teknologisk (nogle er højteknologiske og elektronisk bårne, andre er lavteknologiske og kan bruges unplugged ), er der mange ligheder i børns måde at bruge dem på. Ifølge professor Kirsten Drotner bruger børn generelt mange medier både nye og gamle, og de bruger dem ofte parallelt til at få oplysning, oplevelse og kommunikation. De forskellige medier kan have forskellige funktioner i forhold til disse tre behov, ligesom de kan betone forskellige dimensioner i livet. F.eks. dækker gratisaviserne primært behovet for oplysning, mens skønlitteratur, film og computerspil dækker behovet for oplevelse, og mobilen dækker behovet for kommunikation. Men et multimedie som computeren kan også dække alle tre behov og bruges som både infor- 6

9 mations-, underholdnings- og kommunikationsredskab. Og tendensen er, at flere digitale medier udvikler multimediefunktioner, f.eks. mobiltelefonen. En generel tendens for de fleste medieformater er også, at teksten fortsat spiller en central rolle i børns brug af de forskellige formater. På den ene side ser vi en opblomstring/tilbagekomst af en mundtlig kultur, som bl.a. manifesterer sig ved, at meget viden i dag formidles via netværk, hvor man selv er medproducent via dialog i form af f.eks. blogs, som lektor Carsten Jessen har påpeget det. På den anden side har børn aldrig tidligere i historien produceret så meget tekst, måske fordi teksten i dag er afgørende for, at man kan kommunikere med kammeraterne via sms, nettjenester og . Denne publikation skitserer de perspektiver, der lige nu tegner sig for tekstens rolle i fremtidens medielandskab. De medvirkende giver konkrete bud på nye rammer om tekster og fortællinger til børn (og voksne), og på nye fortælle- og formidlingsmedier. Meget kan imidlertid ændre sig på kort tid på grund af de teknologiske landevindinger, der indimellem tager syvmileskridt på medieområdet - derfor er publikationen i lige så høj grad et bud på den helt overordnede strategi til, hvordan vi fremover skal organisere børns adgang til de medier, der formidler de historier, den viden og de oplevelser, som bogen tidligere havde patent på. En organisering med udgangspunkt i vidensamfundets og børnenes præmisser, lig den, man har ambition om at realisere i projektet Det (næsten) bogløse bibliotek i Aalborg. Som rektor Lars Qvortrup fra Danmarks Biblioteksskole indledningsvis konkluderer i afsnittet Tegnbegæret driver værket, er der ingen mening i at adskille bøger og digitale medier. Vores forbrug af de forskellige medier er styret af et eksistentielt begær efter at producere og afkode bogstaver, billeder og andre tegn, som et redskab til at forstå årsager og sammenhænge i vores eget liv og i vores omgivelser. Det en derfor en vigtig drivkraft i dannelsesprocessen, som de centrale institutioner i børns liv skal understøtte. Blandt andet børnebiblioteket, hvis vigtigste opgave er at komme børns tegnbegær i møde og anerkende deres præferencer. Bibliotekernes største udfordring i de kommende år er at sætte fortællingen i centrum frem for bogen, og at gøre sig fri af bibliotekets traditionelle binding til bogen og skrankeformidlingen, pointerer professor Stig Hjarvard fra Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet i afsnittet Det opsøgende bibliotek sætter fortællingen i centrum - ikke bogen! - Teksten er ikke truet og gode læsefærdigheder er fortsat et must, men bogen er i dag kun et enkelt led i fortællingens vandring på kryds og tværs i mediekulturen. Samtidig har internettet revolutioneret bibliotekets muligheder for kulturformidling. Det stiller krav til bibliotekarerne om at omdefinere deres rolle, og om at de ligesom alle lærere og pædagoger, der ønsker at formidle den gode fortælling knytter an til alle de medier, børn interesserer sig for. Det afgørende er at stimulere til, at fortællingen kommer i fokus, frem for at bekymre sig om, hvilket medie den formidles gennem. At IT spiller en vigtig rolle i børns dannelsesproces, redegør master i IKT og læring Lisbeth Kuhn for i afsnittet Brug IT til at styrke børns læselyst. Hun er læremiddelkonsulent i Odense Kommune. - Man kan styrke børns lyst til at læse, skrive og fordybe sig i litteratur og andre tekster ved at integrere IT og nettet i læse- og skriveundervisningen. Børn har mod på at skrive, men vi overser en del af deres drivkræfter og kompetencer i skolen. Læreren er desuden en vigtig rollemodel til at vise vejen f.eks. ved selv at have en blog og synliggøre sit brug af IT i øvrigt. I afsnittet Computeren giver fortællingen en ny frihed ser forfatter Michael Valeur tydelige ligheder mellem den klassiske mundtlige fortælletradition og de interaktive fortællinger, børn oplever via computeren og spillekonsollen. - Den interaktive fiktion skabes gennem en løbende respons fra læseren i en fælles improvisation mellem forfatter og læser. Det giver forfatteren den frihed til at arbejde med mange spor, vinkler og facetter, som vi kender fra den mundtlige fortælling, der let kan tilpasses de aktuelle omstændigheder, den fortælles i. I modsætning til 7

10 den fastlåste, klassiske trykte tekst, er den ikke ordret og lineær. Den interaktive fortællings åbne komposition med valget som omdrejningspunkt gør læseren bevidst om, hvor mangefacetteret tilværelsen er, og hvor vigtige de valg, vi træffer, er. Derfor giver computeren os mulighed for at erobre nogle af de unikke kvaliteter ved den mundtlige fortælling tilbage, hævder han. I afsnittet Historier fortalt i flere medier får flere dimensioner tager forfatter, satiriker og producent Anders Morgenthaler afstand fra den traditionelle, skarpe opdeling mellem et elitært, segmenteret børnebogsunivers på den ene side og på den anden side bevidstløse mainstreamfortællinger i bøger og andre medier. - Bogen har nogle helt særlige kvaliteter men det har andre medier også, og jo flere platforme, du fortæller dine historier på, des bredere og mere nuanceret når du ud. Udnyt derfor de mange platforme og formater ved at tage udgangspunkt i de særlige fortællemæssige kvaliteter ved medierne hver især det skaber større og mere interessante fortælleuniverser for børn, fordi det giver fortællingerne og deres figurer flere facetter, opfordrer han. Forfatter Martin Glaz-Serup spår bogen en stor fremtid på nettet i afsnittet Nettet udbygger bogens univers med flere oplevelser. Bogen og nettet er ikke et modsætningspar, men en mulig kombination, fordi de to medier hver især kan føje nye aspekter til en fælles fortælling, hævder han. - Vi vil se en stigende tendens til at udvikle virtuelle universer, der spiller sammen med de fortællinger, børn kender fra bøgerne. Og børnene vil opleve disse universer som en naturlig forlængelse og udvidelse af det univers, de allerede er trådt ind i ved at læse bogen. Fordelen ved at have to deluniverser knyttet til hvert sit medie er, at man sanser dem lidt forskelligt og derved får flere indgange til at opleve fortællingen. At man som forfatter kan bruge nettet til at udveksle holdninger og diskutere med læsere og andre forfattere via blogs, er også en åbenlys mulighed, som Martin Glaz Serup selv benytter sig af via sit litterære blogmagasin Kornkammeret. Forskningsleder Bent B. Andresens forskning viser, at de mange børn, som har problemer med at læse, kan profitere af nye digitale hjælpemidler som f.eks. oplæsningsprogrammer på computeren. I afsnittet Brug af IT kan gøre børn til bedre funktionelle læsere beskriver han, hvordan de læseusikre elever i samme tempo og med samme umiddelbare tilgængelighed som de læsesikre børn via IT kan få indsigt i indholdet i tekster på lige fod med resten af klassen. Det modvirker, at de læseusikre havner i en ond cirkel, hvor deres læseproblemer forhindrer dem i at få samme adgang til indsigt, læring og oplevelser, som deres jævnaldrende. I afsnittet Nye strategier til at danne børn i det nye medielandskab opfordrer lektor Bo Kampmann Walther lærere, bibliotekarer og andre voksne omkring børn til at forholde sig bevidst og aktivt til de elektroniske medier og de muligheder, IT giver. Den bedste formidlingsstrategi er hverken at tage omvendt kasket på og være ung med de unge eller at gemme sig i tweedjakken og holde godt fast i det klassiske dannelsesbegreb, og udråbe computerspillene til Sorteper, hævder han. - Det vigtigste er at skabe dannelsesrum, hvor børn og voksne kan gå i nysgerrige, åbne dialoger med hinanden ud fra princippet om Den dobbelte uselvfølgeliggørelse. Dvs. at man som voksen vedkender sig, at man har et anderledes udgangspunkt for at beskæftige sig med IT og computerspil. At man ikke oplever dem på samme måde som børn, men at man som voksen har en række værktøjer og indsigter med sig, som man kan bruge til at spørge kvalificeret ind til det, man er uvidende om i en gensidig, åben dialog med barnet som samtidig danner barnet og også giver det ny viden. I det afsluttende afsnit Det (næsten) bogløse børnebibliotek kommer projektleder Sonja Ibach Nissen med et konkret bud på fremtidens børnebibliotek i sin beskrivelse af, hvordan børnebiblioteket i Det nordjyske Landsbibliotek har taget konsekvensen af, at bogen ikke længere er det eneste centrale medie i børns liv. - I forbindelse med projektet Det (næsten) bogløse børnebibliotek er biblioteket i gang med at 8

11 nytænke hele sin indretning i samarbejde med indretningsarkitekter, scenografer og designere, så bibliotekarerne fremover kommer til at bruge bibliotekets fysiske rum som et værktøj i deres formidling af bibliotekets materialer og tilbud. 90 % af bøgerne bliver placeret i et åbent depot i kælderen, 75 % af materialekontoen øremærkes til andre materialer end bøger, og de resterende 25 % til bøger bruges i høj grad på de titler, børnene efterspørger. I stedet for den klassiske skrankeformidling, bliver fælles aktiviteter for børn og bibliotekarer i udlånets zoner omdrejningspunktet for formidlingen. Via en lang forberedelsesfase har alle bibliotekets medarbejdere indstillet sig på den radikale ændring af de vante rutiner, ligesom den løbende evaluering giver god mulighed for justeringer undervejs. 9

12 Tegnbegæret driver værket FRA BIBLIOTEKAR TIL MEDIATOR INTERVIEW MED PROFESSOR LARS QVORTRUP, REKTOR FOR DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE - Læselyst handler dybest set om lysten til at afkode tegn for at finde ind til meningen med dem. Og tegnlysten kan stimuleres af andre medier end bøger, og af andre tegn end bogstaver. Derfor er fremtidens børnebibliotek en Aladdins hule af et mediatek, der stiller mange forskellige slags tegnmedier til rådighed, anbefaler Lars Qvortrup, rektor for Biblioteksskolen i København og professor i medievidenskab. - At stimulere børns læselyst handler om langt mere end at eksponere bøgernes verden for dem. Den afgørende drivkraft i både børns og voksnes lyst til at beskæftige sig med bøger handler om lysten til at fortolke tegn og billeder om det vidunderlige mysterium, at et tegn eller et billede står for mere og andet end sig selv som isoleret fænomen, lyder Lars Qvortrup umiddelbare svar på spørgsmålet om, hvordan ikke bare bogen, men også andre medier, kan styrke børns læselyst. osv., som vi ser på i billedbogen, ikke bare er enkeltstående fænomener. De henviser hver især til noget ude i verden, og tilsammen danner de via en fortælling et fiktivt univers. Hun er derfor allerede nu bevidst om, at tegn handler om, at noget står for noget andet. Hun har også en fundamental trang til selv at producere og skabe tegn gennem sine lege. Når hun f.eks. sidder med en aflagt mobiltelefon, leger hun, at hun ringer til sin mor ved at bruge lyde og handlinger til at producere tegn, der skaber en fiktiv verden. Ligesom når lidt større børn begynder at fortælle deres egne historier baseret på tegn, de henter i de historier, de har fået læst højt. Det bedste fundament for at stimulere børns læselyst skaber vi derfor ved at tage udgangspunkt i deres fascination af, at vi lever i en tegn- TEGNBEVIDSTE SMÅBØRN Processen med at afkode tegn og forstå, hvad de henviser til, starter allerede med spædbarnets første kommunikation med omverdenen, og børns tegnbevidsthed er i konstant udvikling op gennem hele barndommen, forklarer han. - Det er f.eks. netop gået op for mit barnebarn på to år, at et tegn står for noget andet end sig selv. At piktogrammet af en tændstikmand på en dør betyder toilet, og at de billeder af en fugl, en bold 10

13 verden, og at vores verden fordobles i de tegn, vi udveksler med hinanden og bygger op til fortællinger, som spejler eller fortolker vores virkelighed. Det er ikke afgørende, at børn læser fortællinger, eller at bogen sættes i centrum og behandles som finere end andre. Læselyst handler om at kaste sig ud i mediernes verden, for tegnene kan bæres af alle mulige medier, og børns grundlæggende tegnbegær er løsrevet fra, om de bruger den ene eller den anden medietype. Vi er alle sammen læselystne hele tiden i den forstand, at vi konstant afkoder tegn også rent praktisk. Skal du f.eks. finde vej med metroen fra Nørreport Station herud til Biblioteksskolen på Amager, skal du gennem tusinder af tegn undervejs vejnavne, metrooversigtskort, perronnumre, klippekortsautomater osv. Og samtidig kører der små reklamefortællinger på væggene, som du kan afkode og digte videre på. Vi er tegnbrugende og tegnproducerende væsner, og tegn er ligeså fundamentale i vores tilværelse som mad, sociale kontakter osv. Lars Qvortrup opdeler tegn i tre kategorier, jf. den amerikanske tegnteoretiker Charles S. Peirce: - Tegn, der står for noget andet, fordi de ligner: Piktogrammet ligner en mand, fotografiet ligner den, det afbilder osv. - Tegn, der står for noget andet, fordi der er en årsagsrelation: Røgen eller flaget er tegn på vestenvind, fodaftrykket er tegn på, at der har gået et menneske. - Tegn, der står for noget andet i kraft af en social konvention - at a b e står for abe, og at der opstår en fortælling, når man sætter ord sammen i bestemte rækkefølger og mønstre. FREMTIDENS BIBLIOTEKAR ER MEDIATOR Lars Qvortrups bud på fremtidens bibliotek er derfor et mediatek, som imødekommer børns tegn- og fortolkningsbegær ved i udgangspunktet at ligestille alle medier. - Jeg forestiller mig, at du ved et besøg på børnebiblioteket om ti år træder ind i et mediatek, en slags multimediebaseret Aladdins hule, hvor du har alt fra bøger og computere og alle de andre meningsbærende medier til interaktivt legetøj i stil med de stave- og fortælletæpper, det fynske legeredskabsfirma Kompan har udviklet. Legetæpperne har et antal felter, som børn kan hoppe rundt på. Når de gør det, aktiverer de en kontakt i hvert felt, der udløser en lyd, et bogstav eller en farve. På den måde kan barnet bruge tæppet til at danne tegn gennem fysisk udfoldelse - det kan stave ord, lave dyrelyde til en fortælling om junglen osv. osv. Det giver de børn, som har svært ved at sidde stille og øve sig i den finmotoriske selvbemestring at kunne skrive med en blyant, mulighed for at udforske bogstaver og fortælleelementer på en mere fysisk måde. Fordi fremtidens børnebibliotek tager udgangspunkt i tegnbegæret over en bred kam, er bøgerne ikke længere det primære medie alle medier er i princippet ligestillede, og bibliotekets opgave er at udfolde og facilitere de medier, børnene stræber efter, fordi de oplever dem som relevante. - Ligestillingen af alle tegnmedier fra bøger over mobiltelefoner og computere til legetæpper er en naturlig konsekvens af mediekonvergensen. Tidligere var bogen helt automatisk det fundamentale medie suppleret af beslægtede medier som tidsskrifter, aviser, ugeblade osv. Efterhånden kom andre medier til (film, radio, tv, plader, cd er osv.), men stadigvæk fremstod de som så forskellige, at de ikke kunne smelte sammen. I dag oplever vi imidlertid, at fortællingerne i det ene medie med forskellige fordele, ulemper og omkostninger kan oversættes til et andet medie. Junglebogen kan vi naturligvis læse i Kiplings version, men vi kan også læse den som tegneserie, se den i biografen, høre den på cd og spille den som computerspil. Ud fra det perspektiv er det nærmest en form for evolutionær tilfældighed, at bogen takket været Gutenberg har fået den markante rolle, den har haft i mange hundrede år. Punkt 1 i diskussionen om børnebibliotekets fremtid er derfor, at vi skal respektere, at de forskellige medier på forskellig vis kan betjene den fælles funktion at stimulere fortolkningsbegæret eller det, man kunne kalde trangen til at finde mening bag tegnene: meningsmanien. Som en naturlig konsekvens af det skifter bibliotekaren rolle og bliver mediator i mediateket. Mediatoren hjælper brugeren med at få adgang til det emne 11

14 Meningsmanien giver os lyst til fortællinger At blive bedre til at kommunikere, til at kunne begå sig, og til at kunne forstå sammenhænge i tilværelsen og omverdenen. Det er vigtige drivkræfter, når børn og voksne beskæftiger sig med tegn uanset om man læser tegneserier, billedbøger, simple plotbaserede fortællinger som kriminalromaner eller eksistentielt søgende litteratur, løser kryds og tværs, lytter til musik, spiller computerspil eller leger på legepladsen eller i et online univers, forklarer Lars Qvortrup. - Hvorfor bruger vi voksne tid på noget så mærkeligt som at læse litteratur? Hvorfor har jeg selv lige været fortabt for omverdenen i to dage i Smærup Sørensens Mærkedage? Forklaringen er, at vi er drevet af en meningsmani dvs. et behov for at finde ind til en mening, der får begivenhederne i vores underlige, forviklede liv til at hænge sammen eller i det mindste hjælper os til at kunne fortolke dem, så de giver mening. Samme meningsmani driver os, når vi træder ind i et fremmed samfund og bruger en masse energi på at aflæse tegn og finde ud af, hvordan man skal begå sig her. Når man stiger ud af flyveren i New Delhi for første gang, står man fuldstændigt magtesløs over for kaoset af mennesker, og man aflæser, så det knager og brager for at finde ud af, hvordan man gør her - hvor holder taxaerne, hvilke regler kører de efter, betaler man drikkepenge, hvor langt er der til hotellet, hvordan køber man en togbillet? Man fortolker og fortolker for at finde ud af, hvad koden i det her er, og hvordan det giver mening, hver gang man møder tegn i nye sammenhænge. Præcist den samme jagt efter mening samme meningsmani driver børn, når de forsøger at afkode og bruge de tegn, de støder på. Om de læser en bog eller fordyber sig i, hvordan man tackler udfordringerne i et computerspil, så man vinder, eller om de hopper rundt på et legetæppe og staver til a b e, så er deres underliggende drivkraft trangen til og begæret efter at få konstrueret en mening ud af noget, der i første omgang ser fuldstændigt uoverskueligt ud. og det medie, der bedst understøtter brugerens aktuelle behov. Mediatoren søger ikke kun i bibliotekarens traditionelle, systematiske emnekatalog, men også i et mediekatalog for at finde frem til hvilket medie, brugeren bedst kan betjene sig af. Er en film, en dvd, et spil, en musikfil, en tegneserie, et onlineunivers eller en bog det rette medie til at give brugeren svar på hans eller hendes aktuelle spørgsmål? - Mange af os oplever (med rette, i øvrigt), at bogen har nogle ganske særlige kvaliteter. Men selv om bogen eller rettere skriften er noget særligt til forskel fra andre medier, skal vi passe på, at vi ikke forveksler redskabet med hensigten. Bogen er ikke målet i sig selv den er midlet til at nå målet, dvs. til at få stimuleret meningsbehovet og fiktionsbegæret. Og i mange tilfælde er andre medier mere hensigtsmæssige end bogmediet. Ligesom SAS har måttet indse, at de ikke sælger flysæder med indbygget servering og hotelservice, men at de sælger transport fra et sted til et andet, skal biblioteket tage udgangspunkt i, at det ud fra en overordnet betragtning ikke formidler bøger eller dvd er, eller cd er, eller adgang til nettet eller legetæpper. Biblioteket formidler meningsproduktion og tilfredsstiller fortolkningsbegær via forskellige medier. Derfor skal biblioteket arbejde ud fra et multimedieperspektiv, hvor vi benytter os af forskellige mediemæssige tilgange til at stimulere brugernes tegnbegær eller meningsmani. Hvert medie kræver sin specifikke læsekompetence eller evne til at afkode, og biblioteket skal anerkende, at vi har en palet af medier, som alle stimulerer tegnbegæret, og som vi ikke skal klassificere i et hierarki. Som udgangspunkt er det ene medie derfor ikke finere end det andet men de er forskellige, og de kan forskellige ting. 12

15 GLEM IKKE DET KRITISKE BLIK At fremtidens bibliotekarer/mediatorer skal være åbne for mange slags medier betyder ikke, at alle medieprodukter er lige gode, eller at forskellige medietyper er gode til de samme ting, pointerer Lars Qvortrup - Vi skal udvikle et kvalitetsbegreb, der handler om, hvorvidt medieproduktet stimulerer tegnbegæret og tegnlysten på en perspektiverende måde. Åbner det horisonter for os? Appellerer det til vores nysgerrighed og fantasi? Bruges det på en hensigtsmæssig måde? Der findes f.eks. rigtigt dårlige computerspil, som indsnævrer brugerens horisont frem for at udvide den, ligesom der er dårlige måder at bruge sms eller mobiltelefoner på. At gøre børn til gode læsere af bogstaver og ord bør også stadig være et basalt mål. - De allerfleste nye medier er stadig tekstbundne, og du skal kunne stave og skrive i konventionel forstand for at kunne benytte dig af dem. Men det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at målet ikke er at kunne stave, læse og skrive i sig selv målet er at blive i stand til at afkode og producere tegn. Vi skal også huske, at der findes mange forskellige, men lige gode, tilgange til at lære at læse. For nogle børn er det bedre at starte med andre medier og vente med bogen til senere i processen, jf. teorien om mange intelligenser. Nogle gange tænder barnet f.eks. mere på et computerspil eller en anden ny genre som chatbaserede fortællecirkler, og så længe mediet eller genren understøtter barnets basale tegnbegær, er det lige så fint og kvalificerende for barnet at sidde og lave afkodninger via et computerspil eller et digitalt medie, som via en konventionel bog. - Husk på, at et computerspil kan være en lige så stor udfordring at afkode det er sjældent nemmere end at afkode tegnene i en bog. Mange voksne kan blive helt skræmte over at gå ind i nye second life -verdener på nettet, fordi vi ikke kan gennemskue, hvad vi ser, og hvad man gør. Hvad er nu reglerne? når de er gode til at producere mening, har de også udgangskompetencen for at blive gode læsere. Det er ikke nok at kunne læse rent teknisk, børnene skal også have et ustoppeligt begær efter og en fortolkningsmæssig kompetence til at finde ud af, hvad meningen er med de bogstaver, der står på siderne. Det svarer til, at børn ikke lærer at bruge computere ved at læse en manual fra ende til anden og ved at gå systematisk frem trin for trin de ved, at computeren kan bruges til at producere mening på en eller anden spændende måde, og så kaster de sig ud i det og lærer at bruge den ved at prøve sig frem. LEG MED TEGN SOM UDGANGSPUNKT - Det er for snævert at sige, at det basale er, at børn skal lære at læse og blive drevne læsere. Det afgørende er, at de bliver drevne tegnaflæsere og tegnproducenter i mange forskellige mediemæssige sammenhænge. Og at vi griber opgaven an ved at give dem mulighed for at vælge de indgange til tegnverdenen, de oplever som mest spændende, siger Lars Qvortrup og fremhæver Læselystkampagnens strategi som et godt eksempel på, hvordan man kan gribe den opgave an. - Ønsker man at stimulere børns tegnbegær, skal man ikke tage udgangspunkt i undervisningspligten eller i et pædagogisk projekt man skal tage udgangspunkt i, hvordan man bedst appellerer til børnenes fundamentale nysgerrighed efter at mestre et sprog og efter at kunne danne billeder og skabe fiktionsuniverser. Strategien er derfor perfekt men mediebegrebet er måske for snævert. Uanset hvilket medie barnet vælger, kan mediet stimulere barnets tegnbegær og dets kvalifikationer til at begå sig i et tegnbaseret samfund. Børn bliver alt andet lige bedre meningsproducenter af at beskæftige sig med tegnbaserede medier. Og 13

16 Der er en meget tæt forbindelse mellem legen og læsningen/tegnbrugen som aktivitet. De er ikke hinandens modsætninger, men hinandens forlængelser. Det at lege og lade som om er meget tæt beslægtet med det at gå ind i en bogs eller et computerspils univers og lade som om, at man er en anden. Begge dele handler om at oversætte noget til noget andet Nu leger vi, at.... Dybest set er der heller ikke nogen principiel forskel på en legeplads og et spilunivers. Computerspillet er en digital legeplads, hvor digitale legeredskaber som helte, skurke og uhyrer overtager den fysiske legeplads gynger, vipper og klatretræer. MEDIEPALET MED FORSKELLIG APPEL Bibliotekaren/mediatoren skal både være kritisk og god til at differentiere mellem de forskellige medietyper og vide, hvad medierne hver især er særligt gode til, og i hvilke sammenhænge, de er det. - Filmmediet er genialt, fordi det er tidens medium, som den franske filosof Deleuze påpegede i sit tobindsværk om film: Filmen udfolder tidsforløbet man ser tiden gå, man føres ind i et irreversibelt univers, og man laver fantastiske tidsspring. To år senere, står der og så ved man, at tiden er gået. Samtidig er filmen jo vidunderlig, fordi dens tegn og tegnunivers ligner det, de henviser til. Dels behøver man ikke at bearbejde dem i samme grad som de konventionelle, abstrakte tegn for at få en mening ud af dem. Dels appellerer de i særlig grad til følelserne. Jeg er næppe den eneste, der bruger mørket under rulleteksterne efter filmen til at tørre øjnene og pudse næsen. Derfor lærer børn på et meget tidligt tidspunkt at aflæse filmens og billedernes tegn, mens det er langt sværere at lære at aflæse de abstrakte, konventionelle bogstavtegn. Men filmmediet rummer måske en begrænsning, fordi film har færre meningsskabende muligheder end bøger. Filmen er en konkret, afgrænsende fortolkning af de muligheder, bogen åbner op for filmen er en slags versionering af bogen. Når en bog filmatiseres, tænker man: Nå, det er sådan han eller hun ser ud!. - Computerspil og andre interaktive mediers særlige potentiale er, at de knytter fortællingen og legen tættere sammen. Både legen og bogen kan skabe fiktive universer i din bevidsthed. Men det særlige ved legen er, at du ikke bare tilegner dig og modtager du producerer selv. Og den interaktivitet, der opstår i legen, opstår også i computerspillet. Derfor ligner computerspillet legen mere, end bogen gør: Når du læser en bog, er du indirekte interaktiv, fordi du medfortolker undervejs i læsningen den måde, du forstår næste sætning på, afhænger af, hvordan du fortolkede den foregående sætning. Men når du leger eller spiller, er du direkte interaktiv din fortolkning bliver fysisk, fordi du er med til at producere det spil, som du er en del af. Du kan være en figur, der indgår i spillets univers, eller du kan være med til at styre handlingen på anden vis. Ja, i de mere avancerede spil kan man til og med være en af guderne i spillet, fordi man kan være med til at fortolke og bestemme reglerne. Man bliver en slags medforfatter til spillets univers. Også på den måde ligner computerspillet legen. Man træder udenfor og forhandler legens regler: Jeg vil ikke være indianer eller man er først død, hvis man er blevet ramt tre gange. I mange spil kan man desuden forhandle spillets regler undervejs. Ikke alene åbner det en ny dimension i omgangen med tegnene. Det rummer også en vigtig dannelseskompetence. Almen dannelse handler både om at kende reglerne og konventionerne og om at kunne sætte dem til diskussion og revidere dem. Det sandt dannede menneske er det menneske, som kan gå ind og påvirke reglerne ved at sige Hør, det her bliver grebet forkert an, her er vores omgang med hinanden ikke ordentlig. Jeg vil i stedet foreslå.... At følge konventionen og at sætte spørgsmål ved den er ikke modsætninger de to ting følges af, fordi vi lever i en foranderlig virkelighed. HVAD MED BOGEN? - Men er der da slet ikke noget specielt ved bogen som medium?, spørger Lars Qvortrup og fortsætter: - Jo eller rettere: Der er noget specielt ved skriften som medium. Med skriften sker der et 14

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek

Kerne kompetencer i. fremtidens børnebibliotek Bachelor opgave Kerne kompetencer i 2012 fremtidens børnebibliotek Thomas Krarup Madsen Vejleder: Helene Høyrup IVA Aalborg Antal ord: 9685 02-07-2012 Tak til:... 2 Indledning... 2 Abstract... 3 Problemformulering...

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek

Rapport om. Unge og biblioteker. Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006. Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod og Niels Ulrik Sørensen Februar 2006 Rapporten er udarbejdet af Cefu for Roskilde Bibliotek 52 I Unge og biblioteker Rapport om Unge og biblioteker Anne Kofod

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver

Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser. En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til PippiPrinser og PiratPrinsesser En inspirationsguide til at arbejde med køn og ligestilling i børnehaver Børnehaver med Plads til Pippiprinser og Piratprinsesser Udgivet marts

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet

Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Projektgruppen omkring Børneuniversitetet Denne rapport er udarbejdet af projektgruppen omkring Børneuniversitetet på Slagelse Bibliotekerne: Børnebibliotekar Arne Larsen Børnebibliotekar Berit Ahlmann

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Bilag 4 - Første interview med Fortællekompagniet komplet (MS Word dokument)

Bilag 4 - Første interview med Fortællekompagniet komplet (MS Word dokument) Bilag - indholdsfortegnelse Bilag 1 - Claus Rosenstands tilføjelser (MS Powerpoint dokument) Bilag 2 - Spørgeguide til første ekspertinterview (MS Word dokument) Bilag 3 - Første interview med Bo Skjoldborg

Læs mere