IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis. 1. oktober 2007"

Transkript

1 IT i danskuddannelserne udvikling af undervisningspraksis undervisningspraksis 1. oktober 2007

2 Først lidt om UNI C Undervisningsministeriets it-styrelse Statsvirksomhed med mulighed for markedsstyrede aktiviteter aktiviteter Infrastruktur og sikkerhed Skolesystemer Fælles ressourcer Kurser og efteruddannelse Skoleudvikling Statistik og analyse

3 Og så lidt om mig selv Før: 25 års arbejde på UNI C med anvendelse af it i undervisningen - fra undervisningen - fra længe før der fandtes pc er SkoleKom etablering Fjernundervisning og e-læring Sektornet etablering og support Pædagogisk IT kørekort It-baserede undervisningsmidler Nu: Ansvar for UNI Cs ydelser til gymnasier/vuc (og sprogcentre) sprogcentre) Ansvar for UNI Cs markedsføring Uddannelsesforum

4 Program Helikopter-perspektiv på it i undervisningen, e-læring, fleksibel fleksibel undervisning Ganske lidt om it-værktøjer Fleksibel undervisning, men hvilken fleksibilitet Barrierer for it i undervisningen eller rettere: Hvad skal man skal man være opmærksom på?

5 En gammel vision

6 E-learning for 25 år siden Online E-learning system for tusinder af studerende og lærere og lærere Avancerede grafiske terminaler med berøringsfølsom skærm skærm timers online kurser Avancerede forfatterværktøjer til kursusudvikling Fuldstændig integration mellem fleksibel kommunikation, kommunikation, kursusmateriale og kursusadminstration i dag kursusadminstration i dag ville man kalde det et LMS-system system Mindst 20 år for tidligt

7 Karakteristik af e-learning En læringsform, hvor der anvendes et eller flere elektroniske elektroniske medier i traditionel tilstedeværelsesundervisning i selvstudier i fjernundervisning i kombinerede undervisningsformer (blended learning) En læringsform, hvor man kan være helt, helt alene eller eller sammen med andre på én eller flere måder En læringsform, hvor underviseren kan være helt fraværende fraværende eller til stede på en ny måde og i en ny rolle rolle En læringsform, der muliggør fleksibilitet tidsmæssigt, geografisk, indholdsmæssigt

8 De to e-learning skoler Programmeret undervisundervis-ning: siden 1950 erne Lineær start hér, slut dér Individualiseret Re-aktiv Ingen social dimension Undervisning gennem materialet, materialet, øvelser, tests Modulær Færdigheds- og udenadsindlæring udenadsindlæring Dyr udvikling (materialer) Billig stordrift Konstruktivistisk læring: læring: siden 1980 erne 1980 erne Dynamisk, procesorienteret Hold- og gruppebaseret Pro-aktiv Social interaktion Læring sammen med andre og med med støtte fra lærer Modulær Forståelsesorienteret: konstruktion af konstruktion af viden Billig udvikling Dyr stordrift (kursist-lærer ratio) ratio)

9 Pædagogisk udviklingstendens Fra undervisning til læring Elever og kursister skifter fra at være objekter for undervisning undervisning til at være subjekter for læring Ikke bare udvikling af undervisningspraksis, men snarere snarere udvikling af læringspraksis Hvad betyder dette for it-anvendelsen? Fra undervisningsmidler til læringsværktøjer Fra formidlings- og præsentationsteknologi til værktøjer til værktøjer til kommunikation, samarbejde, informationssøgning informationssøgning og informationsbearbejdning

10 Lidt mere historie PLATO-systemet (ca ): : Programmed Logic And Teaching Operations : Personalized Learning And Training Opportunity Opportunity

11 Hvad skal det gøre godt for? Undervisningsperspektivet Industrialisering af det sidste store håndværk? Effektivisering og rationalisering? Læringsperspektivet Motivation Fleksibilitet

12 Motivationsaspektet For nogle målgrupper kan it og medier virke skræmmende, skræmmende, fremmedgørende og aldeles demotiverende demotiverende For andre målgrupper kan anvendelsen af it og medier i sig selv medier i sig selv være motiverende Blogging Messenger r Kameratelefon on Interactive whiteboard whiteboard Webcam m Flotte DVD er DVD er Podcast Second life life Gamle computere computere Langsomt net net Tekniske problemer problemer Gamle videobånd videobånd Forældede cd-rom er rom er

13 Fleksibilitet Opblødning af den traditionelle traditionelle klasseundervisning karakteriseret ved: Samme tid Samme sted Samme forudsætninger Samme mål Samme materialer Samme tempo

14 Fleksibilitet i tid og sted? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

15 Fleksibilitet i tid og sted? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

16 Fleksibilitet i tid og sted? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

17 Fleksibilitet i tid og sted? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

18 Kommunikation eller materialer? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

19 Hvilken fleksibilitet er der behov for? for? Samme tid tid Samme sted Forskel i sted Forskel i tid

20 Find det rigtige koncept Pædagogisk dimension Teknologisk dimension Organisatorisk dimension

21 Fleksibilitet i læreprocessen tidspunkt tidsmæssigt omfang tempo sted (geografi) forudsætninger målsætninger forløb metode materialevalg Målet er aldrig mest mulig fleksibilitet, men men tilstrækkelig fleksibilitet Jo mere fleksibilitet, der tilbydes, jo større bliver bliver kravene til kursistens egen læringskompetence

22 Krav om nye kursistkompetencer kursistkompetencer Kursisten skal kunne styre sin tid (lægge sit skema, vurdere vurdere tidsforbrug, fastsætte tempo) Kursisten skal tage ansvar for sit eget læringsrum Kursisten skal kunne tilrettelægge sit forløb Kursisten skal kunne udnytte sin metodefrihed Kursisten skal kunne udvælge materialer Kursisten skal kunne vurdere egne forudsætninger Kursisten skal kunne opstille egne målsætninger Alle disse opgaver støttes normalt af læreren, og de løses ikke automatisk af it-støtte

23 Web-baseret e-learning (LMS) Administration Kommunikation Materialer

24 Elementer i en elearning-løsning (LMS) (LMS) Bruger- og ressourceadministration: Hvilke ressourcer har brugeren adgang til og hvornår? Audiokonference Videokonference Chat (tekst, A, V) Shared space Synkronisering Simulering Underviseren og den uddannelsesansvarlige har behov for: genkendelige metaforer metaforer anvendelige scenarier Kursisten har behov for: let navigation i sit læringsmiljø læringsmiljø god støtte til sin læreproces læreproces Afstemning Evaluering Tekst-konference Opgave-server Materiale-server Integration af komponenter: Hvilken funktionalitet til hvilke formål?

25 Find det rigtige koncept Pædagogisk dimension Økonomi Teknologisk dimension Organisatorisk dimension

26 De pædagogiske IT-kørekort Største e-learning initiativ i Danmark Mere end 100 kursusudbydere Mere end 500 certificerede vejledere Ca kursister (lærere fra forskellige dele af uddannelsessektoren) Baseret på kursusmappe, bog, web-baseret materialeserver og materialeserver og kommunikationsserver, internet-adgang fra adgang fra skolerne og hjemmefra, cd-rom materiale Hold- og teamorganiseret Fælles kadence, men med fleksibilitet undervejs

27 Kan vi følge med udviklingen? Stadig større implementation gap gap Nye teknologiske teknologiske muligheder Nyttiggørelsen n af it og medier i undervisningen en

28 Barrierer for udvikling af undervisnings- og undervisnings- og læringspraksis Teknologiske barrierer Har skolen det nødvendige udstyr? Har kursisterne adgang til det nødvendige udstyr? Kan udskiftningen følge med udviklingen? Kompetencemæssige barrierer Har lærerne de nødvendige komptencer? Skal der specialiseres (underviser, netlærer, udvikler, mentor)? mentor)? Har kursisterne de nødvendige kompetencer? Organisatoriske/ledelsesmæssige barrierer Kan der ydes tilstrækkelig teknisk og pædagogisk support? support? Understøttes konceptet af overenskomster og aftaler?

29 Afsluttende Er det technological push eller educational pull? Udbyttet af at anvende it i undervisningen bliver ofte ofte overvurderet på kort sigt og undervurderet på langt sigt langt sigt Hvad er det for et problem, der ønskes løst? Skab et sammenhængende koncept, hvor der tages hensyn hensyn til både pædagogiske, teknologiske og organisatoriske hensyn, og hvor økonomien hænger sammen sammen Overgangen fra pilotprojekt til drift er vanskeligere end at end at starte og gennemføre pilotprojektet Gå sammen!

30 Tak for opmærksomheden c.dk

IT i andetsprogsundervisningen

IT i andetsprogsundervisningen Danskuddannelse til voksne udlændinge IT i andetsprogsundervisningen - processer og perspektiver November 2003 November 2003 It i andetsprogsundervisningen processer og perspektiver Udgiver: Ministeriet

Læs mere

National strategi for IKT-støttet læring

National strategi for IKT-støttet læring > National strategi for IKT-støttet læring Indsats for at fremme anvendelsen af IKT-støttet læring 2007-2009 Juni 2007 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Juni 2007 2 Indhold > E-læring,

Læs mere

KAPITEL 5 UNDERVISNING: DIDAKTISKE ASPEKTER I FJERNUNDERVISNING

KAPITEL 5 UNDERVISNING: DIDAKTISKE ASPEKTER I FJERNUNDERVISNING Simpson, O. (2000), Supporting Students in Open and Distance Learning, London, Kogan Page. Trindade, A.R. (1992), Distance Education for Europe, Lisbon, Universidade Aberta. Weinstein, C.E., & Mayer, R.

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse

Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Strategi for den digitale erhvervsuddannelse Foto: STIIL Grafisk tilrettelægger: Kommunikationssekretariatet ISBN: 978-87-603-3032-2 Undervisningsministeriet,

Læs mere

E(lektronisk)-læring i SiD

E(lektronisk)-læring i SiD E(lektronisk)-læring i SiD Perioden august december 2001 Projektrapport Indholdsfortegnelse Forord 3 Organisation og strategi 5 Beskrivelse af projektets forløb og resultater 6 Omfang 7 Arbejdsgrupper

Læs mere

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet

Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet e Øget anvendelse af it til pædagogiske formål på selvejende institutioner under Undervisningsministeriet Sammenfatning af analysens resultater Version 1.0 5/6 2009 Version 1.0 1 Zangenberg & Company Indhold

Læs mere

E-læring lidt om form og materialer

E-læring lidt om form og materialer Page 1 of 6 Forside Udgivelser E-læring lidt om form og materialer Online publikationer Katalog over trykte publikationer Tidsskriftet Uddannelse E-læring er et modeord og et mantra. Undervisning bliver

Læs mere

KAPITEL 4 LÆRERENS ROLLE

KAPITEL 4 LÆRERENS ROLLE Det endelige valg Måske er det vanskeligste aspekt ved beslutning om form og indhold i fjernundervisning, at så meget skal være planlagt og udviklet, inden et kursus kan starte. Det gælder på mange niveauer

Læs mere

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik

Digital Strategi. Center for Uddannelse og Pædagogik Digital Strategi Center for Uddannelse og Pædagogik Lyngby-Taarbæk Kommune November 2014 DIGITAL STRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. november

Læs mere

Fjernundervisning i Prak sis

Fjernundervisning i Prak sis FKOPUB PS. 180-10 Fjernundervisning i Prak sis Fjernundervisning i Praksis Fjernundervisning i Praksis er udgivet af Forsvarsakademiet, Fakultetet for Militærpsykologi, Ledelse og Pædagogik og Center

Læs mere

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik IPad og tablets i undervisningen Nationalt Center for Erhvervspædagogik 2 IPad og tablets i undervisningen Forfatter: Leif Rye Hauerslev Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, 2012 Tagensvej

Læs mere

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen

Et digitalt løft. Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Et digitalt løft Et ledelsesperspektiv på digitalisering i undervisningen Indhold Forord 3 Resume 5 Indledning 8 1. Hvorfor digitalisering? De digitale læringsteknologiers potentialer 12 2. Erhvervsakademiernes

Læs mere

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013

fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 fagspecifikke kurser kundespecifikke kurser webinar kursus katalog - 2013 KURSUS KATAlog Velkommen til AVkURSUS UddAnnelSeSkAtAlog for SkoleåRet 2013-2014 indholdsfortegnelse AV CENTERs uddannelsesafdeling

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Kompetenceprofil It-support

Kompetenceprofil It-support Kompetenceskema for administration, it-support, undervisere og ledelse med tilhørende anbefalinger Kompetence skema Sosu FYN Deltagere Gennemførte AMU udd. Markedsføring Sosu FYN 0 Uddannelsen er markedsført

Læs mere

Skoleudvikling og it. Indledning... 2 Nationale initiativer og tjenester... 4 Din egen institution... 5. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort

Skoleudvikling og it. Indledning... 2 Nationale initiativer og tjenester... 4 Din egen institution... 5. UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort Skoleudvikling og it og så videre Indledning... 2 Nationale initiativer og tjenester... 4 Din egen institution... 5 Skoleudvikling og it Side 1 af 8 Indledning Samfundet forandrer sig med stigende hast.

Læs mere

KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG?

KAPITEL 2 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? 8. BIBLIOGRAFIER OG REFERENCER Cantor, J.A. 1992. Delivering Instruction to Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Cranton, P. 1992. Working with Adult Learners. Toronto: Wall & Emerson Diaz, D.P., &

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser

Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Aftale om udbud af Pædagogisk IT-vejleder kurser Mellem UNI C Olof Palmes Allé 38 8200 Århus N (herefter kaldet Sekretariatet) og XXX (herefter kaldet Kursusudbyderen) er der dags dato indgået følgende

Læs mere

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Den digit@le. Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Den digit@le Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Vision... 3 3. Temaer... 4 3.1 Infrastruktur og it-udstyr... 4 3.2 Digitale læremidler... 5 3.3 Digitale læreformer... 6 3.4

Læs mere

Virksomheders anvendelse af IT støttet uddannelse muligheder og problemer

Virksomheders anvendelse af IT støttet uddannelse muligheder og problemer Virksomheders anvendelse af IT støttet uddannelse muligheder og problemer Bente Elkjær & Mads Olsen Januar 2001 Institut for Informatik Handelshøjskolen i København Howitzvej 60 2000 Frederiksberg C Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det virtuelle AMU Center, TUP 2009, tema 1 - sagsnr. 078.88D.251

Det virtuelle AMU Center, TUP 2009, tema 1 - sagsnr. 078.88D.251 Det virtuelle AMU Center, TUP 2009, tema 1 - sagsnr. 078.88D.251 Projektet Det virtuelle AMU-center er gennemført under temaet Styrkelse af tilgængelighed og fleksibilitet i forhold til nye målgruppers

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Ideer og tanker opsamlet fra Projekt e-lærings afsluttende konference 5/9-13

Ideer og tanker opsamlet fra Projekt e-lærings afsluttende konference 5/9-13 Ideer og tanker opsamlet fra Projekt e-lærings afsluttende konference 5/9-13 Kort om konferencen Konferencen afsluttede to års arbejde. Det primære mål var at vise de mange nye materialer fortælle om nye

Læs mere

E-læring i University College Sjælland

E-læring i University College Sjælland E-læring i University College Sjælland (Notat til bestyrelsen i UCSJ) Karsten Gynther Sorø Oktober 2008 Indledning Der eksisterer mange myter om anvendelse af E-læring i professionsuddannelserne i Danmark,

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere