Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune

2 1. Formål med alkoholpolitikken Generelt er der en god og fornuftig alkoholkultur på kommunens arbejdspladser, som understøtter et godt og sundt arbejdsmiljø. Gentofte Kommune ønsker en alkoholkultur på arbejdspladserne, der afspejler, at vi løser opgaver af stor betydning for borgerne og samarbejdspartnere. Alkohol indtages derfor som udgangspunkt ikke i arbejdstiden. Alligevel er der særlige lejligheder, hvor arbejdspladsen ønsker at fejre en begivenhed eller en medarbejder, og hvor alkohol serveres på linje med andre drikkevarer. Det forudsætter så, at børn og unge ikke er til stede, og hvis medarbejderen nyder alkohol, ikke bagefter har borgerkontakt. Gentofte Kommune ønsker at fremme en åbenhed om alkohol. Alkohol er på godt og ondt indlejret i vores kultur og vi har måske let ved at tale om det i almindelighed, men sværere ved at tale om det, hvis en kollegas alkoholproblemer påvirker arbejdspladsen i form af manglende kvalitet i opgaverne, svigt i de kollegiale relationer og meget sygefravær. Eventuelle tabuer om alkohol er med til at blive brudt, når arbejdspladserne åbent drøfter denne politik, og når arbejdspladsen kan anvise veje til, hvordan man kan hjælpe en kollega, der har et misbrug. Politikken er led i kommunens generelle ønske om at fremme et attraktivt og udviklende arbejdsmiljø for alle kommunens ansatte, herunder med mulighed for at fastholde og udvikle psykisk og fysisk sundhed. Kommunens arbejdspladser drøfter alkoholpolitikken og udarbejder eventuelt en lokal alkoholpolitik ud fra de rammer, der er i denne politik. Formålet med alkoholpolitikken er, at: At støtte og hjælpe medarbejdere med alkoholproblemer, der påvirker opgaverne og hele arbejdspladsen i en negativ retning og angive veje til, hvordan arbejdspladsen kan hjælpe kollegaen Synliggøre hvor medarbejdere med et alkoholproblem kan henvende sig for at få hjælp fra arbejdspladsen Bidrage til, at vi fortsat har en attraktiv arbejdsplads med et sundt, godt og udviklende og arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen. 1

3 2. Støtte til medarbejdere med et alkoholproblem Gentofte Kommune ønsker at støtte medarbejdere, der har et alkoholproblem og ønsker hjælp. Vi anerkender, at en medarbejder kan have et alkoholproblem, og vi vil også bidrage til at gøre det acceptabelt at hjælpe og støtte en medarbejder i at komme ud af et alkoholproblem. Gentofte Kommunes tilbud om hjælp og støtte er: Bidrage til at sikre relevant alkoholbehandling i eksternt regi, f.eks. Lænken Efter en konkret vurdering mulighed for tjenestefrihed med løn i forbindelse med alkoholbehandling/eller efterbehandling Efter en konkret vurdering hjælp og støtte ved tilbagefald Efter en konkret vurdering mulighed for delvis betaling af døgnbehandling, hvis ambulant behandling ikke er mulig Henvisning til Trekanten, den psykologiske rådgivning kommunen har en aftale med Samtaler i Personale og Organisationsudvikling om de støttemuligheder, kommunen tilbyder. Det er lederen, evt. i samråd med Personale og Organisationsudvikling, der vurderer de tilbud, arbejdspladsen stiller til rådighed i de konkrete situationer. Hvis der gives et behandlingstilbud, er proceduren sådan: Der udarbejdes en aftale mellem medarbejderen og arbejdspladsen, herunder aftale om opfølgende samtaler Behandlingsforløbet igangsættes af behandlingsstedet Ved planlægning af efterforløbet, udarbejder medarbejderen og arbejdspladsen aftaler om håndtering ved eventuelt tilbagefald. 2

4 3. Lederens, den tillidsvalgtes og kollegaens ansvar Ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og kolleger har alle et ansvar for at handle på det, de ser. Hvis en kollega tydeligt mistrives og over tid ændrer adfærd, og man tror, at problemerne er relateret til et alkoholmisbrug, skal man tale med kollegaen om, hvad man ser og tænker. Man skal naturligvis være opmærksom på, at ændret adfærd kan skyldes mange andre forhold. Men ved at give udtryk for det, man ser og tænker, signaleres ægte interesse, og det kan bane vejen for en åbenhed omkring eventuelle problemer og gøre det muligt at hjælpe og støtte. Lederen har et særligt ansvar for at være opmærksom på medarbejdernes adfærd eller eventuelle symptomer - og så handle. Hvis en leder har en formodning om, at den ansatte har alkoholrelaterede problemer, indkalder lederen til en samtale. Hvis det viser sig, at medarbejderen har et alkoholproblem, fortæller lederen altid om Gentofte Kommunes tilbud om hjælp og støtte. 3

5 4. Information om behandlingstilbud Medarbejdere, der har et alkoholproblem og gerne vil have arbejdspladsens hjælp og støtte, kan rette henvendelse til lederen, til tillidsrepræsentanten eller til arbejdsmiljørepræsentanten på arbejdspladsen. Medarbejderen kan også kontakte Personale og Organisationsudvikling, hvis de ønsker at drøfte deres situation i forhold til kommunens støttemuligheder. Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter kan ligeledes henvende sig for at høre om støttemulighederne. Se henvisninger til Personale og Organisationsudvikling her: HR-og personalechef, Ragnhild Christensen tlf / mobil Mikael Bierbaum tlf / mobil Conni Prüss tlf / mobil Maria Lützen tlf / mobil Signe Rostgaard tlf / mobil Anette Kjeldal tlf / mobil

6 ALKOHOLPOLITIK DELPOLITIK FOR ANSATTE OM KOMPETENCEUDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 5. Kompetencer i sammenhæng med alkoholproblemstillinger Kommunen vil gerne bidrage til, at ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har de nødvendige kompetencer til at igangsætte og fastholde åbenhed og dialog om alkoholkulturen på arbejdspladsen og sætte ind med tidlig hjælp og støtte ved formodning om alkoholproblemer. Ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har derfor mulighed for kompetenceudvikling som et led i den arbejdsmiljøuddannelse, kommunen udbyder. Kompetenceudviklingen om- fatter viden om alkoholrelaterede problemer samt metoder til gennemførelse af nødvendige samtaler om alkoholproblemer. Lederne tilbydes endvidere kompetenceudvikling i gennemførelse af den vanskelige samtale, som en del af kommunens generelle kursustilbud til ledere. I forbindelse med introduktion af nye medarbejdere er lederen ansvarlig for, at den ansatte informeres om alkoholpolitikken. Sidst i denne folder er endvidere til inspiration - henvisninger til hjemmesider, pjecer og andet, som kan tilføre arbejdspladsen viden om arbejdsrelaterede alkoholproblemer og understøtte arbejdspladsen i at nå målene med denne politik. 5

7 6. Hvordan bliver politikken en del af hverdagen? MED-udvalgene tilrettelægger, hvordan alkoholpolitikken udmøntes på opgaveområdet. Alkoholpolitikken kan blive en del af hverdagen ved, at MED-gruppen og arbejdspladsen drøfter denne politik, og eventuelt udformer en lokal alkoholpolitik. Arbejdspladsen kan sammen udvikle holdninger til, hvordan alkoholpolitikken skal udmøntes på deres arbejdsplads, og hvordan en lokal politik kan formuleres ud fra rammerne i denne politik. Arbejdspladser der ønsker at udforme en lokal politik, kan gøre det ud fra disse opmærksomhedspunkter: 1. Alkoholpolitikken skal være resultat af en fælles drøftelse og beslutning på arbejdspladsen 2. Holdninger til og regler om brug af alkohol skal være klare og tydelige 3. Det er fuldt accepteret, at man både kan give og modtage et tilbud om hjælp til at komme ud af et alkoholproblem 4. Alle medarbejdere skal føle, at de har et medansvar for, at alkoholproblemer ikke får lov til at udvikle sig i det skjulte 5. Ledelsen har et særligt ansvar og skal forpligtige sig til at støtte alkoholpolitikken med ressourcer og handling. På side 8 er der hjælpespørgsmål, der kan guide arbejdspladsen i at forberede sig i at udforme politikken. 6

8 7. Hvis du vil vide mere Gentofte Kommune har en række delpolitikker med sammenhæng til alkoholpolitikken, dem kan du finde på intranettet under Personale/Personalepolitik/Politik og delpolitik. Nedenfor er der til inspiration links til hjemmesider, håndbøger og andet der handler om alkohol i sammenhæng med arbejdspladsen. HK s håndbog om alkohol på arbejdspladsen: full/ FOA s førstehjælp om alkohol på arbejdspladsen: Foerstehjaelp/EmnerA-E/Alkoholpolitik Københavns Kommune, inspiration til at udvikle en alkoholpolitik: TilFagfolk/Arbejdspladser/ AlkoholPaaArbejdspladsen.aspx Personalestyrelsen om alkohol på arbejdspladsen: Trivsel%20Arbejdsmiljoe/Tema%20 Sundhed/Krams%20-%20de%20 fem%20klassiske%20faktorer/ Alkohol.aspx Hvad gør jeg, hvis kollegaen drikker? råd fra hjemmesiden alkohol.dk: Videnscenter om alkohol: om alkohol på arbejdspladsen: udgivelser/4831.pdf 7

9 8. En lokal alkoholpolitik Inden arbejdspladsen skal udforme den lokale alkoholpolitik, kan følgende forberedende spørgsmål være til hjælp og afklaring: Hvilke holdninger har vi til alkohol på arbejdspladsen? og hvilke holdninger ønsker vi fremover? Er der forhold på arbejdspladsen, der fremmer en bestemt alkoholkultur? og er der forhold, vi ønsker at ændre på? Hvilke holdninger har vi til hvordan alkoholproblemer håndteres? og hvilke erfaringer? Hvad ved vi om alkoholproblemer? og hvad har vi brug for at vide? Hvilke ressourcer vi vil bruge på at udforme og indføre en alkoholpolitik? Hvordan ønsker vi at følge op på politikken? På intranettet kan I finde en skabelon til en lokal alkoholpolitik som inspiration. 8

10 Gentofte Kommune Bernstorffsvej Charlottenlund Tlf: Alkoholpolitik for ansatte i Gentofte Kommune er formuleret af Hovedudvalget. Pjecen er udgivet i august 2011.

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

Fælles personalepolitik

Fælles personalepolitik Fælles personalepolitik MED-Hovedudvalget 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bornholms Regionskommunes værdigrundlag... 2 Den fælles personalepolitik i Bornholms Regionskommune... 3 Alkohol

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Rundbords- samtaler Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Rundbords- samtaler Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

Den gode samtale i vanskelige situationer

Den gode samtale i vanskelige situationer Værktøjskasse om Den gode samtale i vanskelige situationer Et værktøj for ledere med personaleansvar Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes

Personalepolitik. Jammerbugt Kommunes Jammerbugt Kommunes Personalepolitik Overordnet personalepolitik og delpolitikker for: Forebyggelse af arbejdsbetinget stress Intern information Kompetenceudvikling Løn Misbrug Mobning og seksuel chikane

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR

AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR Værktøjskasse om AT ARBEJDE SYSTEMATISK MED SYGEFRAVÆR FRA FRAVÆR TIL NÆRVÆR FORORD Formålet med denne værktøjskasse er at give alle parter på arbejdspladsen værktøjer til at håndtere arbejdet med sygefravær.

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK

Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 STRESSPOLITIK Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. 1455 København K. 2010. Redesign 2014 ISBN: 978-87-92364-81-4 Tekst: Arbejdspsykolog

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Stresspolitik. Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Stresspolitik Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 8 i serien Vi finder os ikke i stress! Stresspolitik er det ottende værktøj i serien Vi finder os

Læs mere

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød.

Stresspolitikken og vejledningen skal ses i sammenhæng med øvrige politikker, der bliver vedtaget i Lions Park Søllerød. Stresspolitik Lions Park Søllerød ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, der giver medarbejderne indflydelse og ansvar, og som samtidig støtter medarbejderne i at kunne håndtere udfordringer, så trivsel

Læs mere

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune

Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Misbrugspolitik for ansatte i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 11. Februar 2010 Formål Definition Misbrugspolitikken i Varde Kommune har til formål at forebygge og tage hånd om en medarbejders

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Personalepolitik for Roskilde Kommune

Personalepolitik for Roskilde Kommune Personalepolitik for Roskilde Kommune Godkendt på HMUs møde den 23. juni 2011. Åbningstider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag 10-17 Fredag 10-14 Lørdag 00-00 Søndag 00-00 Telefontider Mandag-onsdag 10-16 Torsdag

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere

Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Lederfeedback i Jammerbugt Kommune Guide til ledere Jammerbugt Kommune Version 1 d. 10.03.2008 Udviklingsafdelingen Forord Der er fokus på lederudvikling i Jammerbugt Kommune. Som ét af initiativerne i

Læs mere

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning

Etiske overvejelser. Sundhedsfremme på arbejdspladsen. En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Etiske overvejelser Sundhedsfremme på arbejdspladsen En vejledning Udgivet af Sund By Netværket 2012. Denne vejledning er del af en serie

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken

God trivsel. - en fælles opgave for alle i butikken Adresser Denne branchevejledning giver en introduktion til emnerne trivsel og psykisk arbejdsmiljø og kan bruges som et værktøj og inspiration til arbejdsgivere, arbejdsleder og medarbejdere om, hvordan

Læs mere

Dialogbaseret trivselspolitik

Dialogbaseret trivselspolitik FTF Vejledning August 2011 Dialogbaseret trivselspolitik Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Tryk: FTF 1. oplag 100 eksemplarer August 2011

Læs mere