Maria Pedersen marts kontakt med sindslidende i hjemmeplejen VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maria Pedersen marts 2015 - kontakt med sindslidende i hjemmeplejen VELKOMMEN. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 2."

Transkript

1 VELKOMMEN Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 2.

2 Team møde Sæt Jer sammen i teamet Skriv tre eller fire pointer ned fra i går Hvad lærte du? Har du ændret syn på noget Hvad mangler du? Skriv det I jeres portfolio

3 Program Dag 2. Velkommen Myter og fordomme Relations teori Frokost Psykoser. Årsag, symptomer og adfærd Film : Sindssyg farlig Vi arbejder med symptomer, adfærd ved psykoser og relations teori Opsamling og Tak for i dag.

4 Myter og fordomme en begrebsafklaring Fordomme: Myter: I almindelig tale er en myte fiktion. Fiktion = noget opfundet. Derfra stammer den senere brug af ordet om alle slags påhit, indbildning En fordom er, som ordet siger, en negativ, ubevist og generaliserende påstand, hvis rigtighed der ikke argumenteres nærmere for. Med fordomme mener man sædvanligvis noget nedsættende. Generelt kan man sige at fordomme forekommer overalt, hvor man foretrækker at tro på noget frem for at undersøge tingene og indhente troværdig viden.

5 4-5 personer Øvelse Hvilke myter og fordomme er der sædvanligvis knyttet til mennesker med psykiske lidelser? Skriv jeres overvejelser op på et flip-over papir og hæng det op Præsenter Jeres myter og fordomme

6

7 Gitte Haslebo s relationsteori Gitte Haslebo: Psykolog, hævder at det er et spørgsmål om valg af erkendelsesteori, hvordan vi bærer os ad med at forstå andre. Hun opererer med to forskellige typer af forståelsesformer: den individorienterede hverdagsforståelse (lineære), og den relationsorienterede forståelse (relationelle). Individorienteret hverdagsforståelse: Problem- og mangeltænkning: Opmærksomhed på problemer, fejl og mangler -At løse problemet Fejl og mangler Problemidentifikation: Årsagsanalyse Løsningsmuligheder -Handleplan

8 Gitte Haslebo s relationsteori Vurderer/ kategoriserer: -Adfærd bliver til personlighed -Der drages konklusioner om andres personlighed ud fra deres handlinger -Personligheden opfattes som noget grundlæggende ved det enkelte individ, som kun vanskeligt kan ændres over tid.- Problemsøgende -Stigmatisere/ udstøde -Tale om i stedet for tale med Punktuere hændelsesforløb: eks. på konflikt: Valg af starttidspunkt (det er ofte den anden der startede) Årsag (hans handling er årsag til min) Skyld (hvad jeg gør, er hans skyld) Hensigt (det var også hans hensigt) - Ansvarsfralæggelse (den anden må ændre sig først) Ud fra den tankegang fritages vi selv for at overveje hvorvidt vi selv kunne have en indflydelse på andres adfærd Det bliver et spørgsmål om at kategorisere og vurdere andre, hvor vi taler om i stedet for at tale med

9 Gitte Haslebo s relationsteori Relationsorienteret forståelse: Ressource og værditænkning -Opmærksomhed på værdier, ressourcer og ønsker At skabe fremtiden: Identificere det vellykkede og værdifulde Skabe billeder af en ønskværdig fremtid Skabe fælles billeder af en opnåelig fremtid Igangsætte processer til at virkeliggøre fremtidsbilledet Personligheden ændres efter omstændighederne: Efter relation/ kultur/ kontekst/ situation Undersøge hvorfor personen gør som personen gør tale med: Forstå kompleksitet Ressourcesøgende Reflektere over egen rolle Fokus på succes

10 Gitte Haslebo s relationsteori Walk and talk Find en makker Drøft situationer hvor I har mødt borgere med henholdsvis den ene eller anden relationstilgang Hvilken indflydelse kunne din tilgang have på jeres kontakt/ relation? Lad os andre høre om en situation

11 FROKOST

12 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Hvis man har en psykose, har man en psykisk sygdom som gør at man har været eller er psykotisk. At være psykotisk betyder at man har nedsat realitetstestning, dvs. at man har problemer med at skelne mellem hvad der er virkeligt, og hvad der er uvirkeligt. Begrebet psykose er centralt i lovgivningen om tvang på psykiatriske afdelinger. Psykose er også vigtigt i forbindelse med straffeloven, hvor det har betydning om et menneske, som har begået noget kriminelt, har været utilregnelig i gerningsøjeblikket pga. sindssygdom. En psykose er en psykisk tilstand, hvor personen mister evnen til at afstemme egne oplevelser og forestillinger med omverdenen - og derfor i tiltagende grad lever i en verden af egne forvrængede forestillinger. Der kan være mange små tegn på, at ens virkelighedsopfattelse forandres. For eksempel kan personen opleve, at der sker ændringer i sin opfattelse af egen identitet, kropsoplevelse, tankeverden og måde at sanse omverdenen på. For nogle bliver selvfølgeligheden i de sociale omgangsformer med andre udvisket. Derfor kan personen føle, at det er nødvendigt at isolere sig fra familie, venner og arbejdskolleger.

13 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Organisk psykose omfatter følgende: Hjernesvulst Demens Multipel sklerose Syfilis Alzheimers sygdom Parkinsons sygdom AIDS Malaria Influenza Fåresyge Urinvejsinfektion Narkose Funktionel psykose omfatter følgende: Hjernetumorer Stofmisbrug amfetamin, kokain, alkohol blandt andre Hjerneskade Skizofreni, skizofreni lidelse, skizoaffektiv lidelse, kort psykotisk lidelse Bipolar lidelse (mani/ depression) Svær klinisk depression Svær psykosocial stress Søvnmangel Nogle centrale epileptiske lidelser især hvis tindingelappen er ramt Eksponering for nogle traumatiske begivenheder (voldelig død, osv.) Pludselig eller for hurtig ophør af medicin

14 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Forandret virkelighedsopfattelse: Uro forvirring Hvis jeg sidder et sted, kan jeg have det som om, jeg egentligt ikke er der. Jeg kan sagtens se, hvad der foregår - se omverdenen og de folk, der er der, men jeg føler selv, at jeg sidder meget langt tilbage og ser ud på folk igennem en rude sådan en mærkelig følelse. Jeg kan ikke selv forklare, hvorfor jeg er så langt væk fra alt og alle, men det er lige som om, jeg er kommet hen i en anden verden. Hvis ikke jeg mærker på mig selv, er det lige som om jeg er helt forsvundet. Det er svært at forklare. Når du har en psykose, opfatter du virkeligheden urealistisk. Du er ikke fuldt ud i stand til at tage vare på dig selv og situationen kan blive farlig. Hallucinationer: Sanseoplevelser uden ydre påvirkning: Høre- lugte- smag- føle- og synssansen. Hørelseshallucinationer kan opleves som alle forskellige slags lyde, ofte er det stemmer, der enten lyder som om de kommer et sted fra rummet eller rungende lyde inde i hovedet. Ofte omtaler disse stemmer den psykotiske i negative vendinger. Hallucination på følelsessansen ses ikke så ofte. Lugt- og smagshallucinationer forekommer mere sjældent men er ikke ualmindelige især ikke ved skizofrene. Synshallucinationer forekommer oftest i forbindelse med psykoser der er forårsaget af forgiftning eller hjerneskade. Stoffer også kendt som hallucinogener eksempelvis LSD frembringer hallucinationer på synet. Hvis sådanne hallucinationer forekommer i upåvirket tilstand kan det være et tegn på abstinenser.

15 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Vrangforestillinger: Vrangforestillinger er opfattelser som ikke stemmer overens med virkeligheden, og ikke deles af andre. Borgeren kan være mere eller mindre overbevist om hvor realistiske forestillingerne er. Jo mere man tror på dem jo mere handler man i overensstemmelse med vrangforestillingerne. Storhedsforestillinger (megalomane vrangforestillinger): Ideer om egen storhed og magt. Depressive vrangforestillinger: Personen føler sig skyldig i alle slags ulykker. Forfølgelsesforestillinger: Man bliver forfulgt eller nogen planlægger en sammensværgelse. Selvhenførende vrangforestillinger: Nogle holder øje med en. Bizarre vrangforestillinger: Forestillinger der er fuldkommen utænkelige som eksempelvis at man stammer fra en anden planet, denne type ses især ved skizofrene. Jalousi forestillinger : Ideer om ens partner er utro. Tankepåvirkningsoplevelser: Fx oplevelsen af at ens tankerne bliver sendt ud gennem en radio, så alle kan høre dem (tankespredning), at ens tanker kan høres af andre (tankehørlighed), at ens tanker giver ekko inden i hovedet (tankeekko), at andre kan sætte tanker ind i ens bevidsthed (tankepåføring) eller at andre kan fjerne ens tanker (tankefradrag). Styringsoplevelser: Oplevelsen af at andre personer overtager kontrollen med ens tanker eller følelser.

16 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Tankeforstyrrelser: Tankeforstyrrelser som fremgår af ordet er forstyrrelser i tænkningen og ses ofte ved folk lidende af skizofreni. Tankeforstyrrelser kan eksempelvis vise sig som dannelse af nye ord (neologismer), talestrøm ud af en tangent (tangentialitet), usammenhængende tale(inkoheræns), privat logik og tanke- og talepres, mv. Humørændringer: Humørændringer kan komme ved følelsen af tomhed og det kan være svært for personen at udtrykke følelser. Manglende sygdomsindsigt: Ofte har den psykotiske svært ved at se sin egen ualmindelige opførsel eller opfattelse af omverdenen. Den manglende sygdomserkendelse er derfor ofte grundlag for vanskelighederne mellem borgeren, pårørende og behandlere. Det ses dog alligevel der ved nogen psykotiske er en smule sygdomsfornemmelse som kan komme til udtryk på anden vis f.eks. at borgeren beskriver sin tilstand som en "krise." Dette kan ofte være med til at skabe kontakt mellem behandler og borger.

17 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Hvad ser/ hører vi? - Vrangforestillinger - Hallucinationer - Tvangsfænomener - Sære vaner - Sær tale - Forsømmer sig selv manglende hygiejne - Gør nat til dag - Misbrug af alkohol/ stoffer - Aggressiv opførsel - Sociale problemer familie/ bolig/ job osv.

18 Psykoser årsag, symptomer og adfærd Film om psykoser om et psykotisk menneskes adfærd sindsyg farlig

19

20 Tak for i dag Vi ses i morgen

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse

Den første psykose. Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Den første psykose Psykolog Marlene Buch Pedersen Afd. Sygeplejerske Hanne-Grethe Lyse Oversigt Den første psykose og vejen til behandling Relationer og Psykose Hvordan påvirker psykosen familien? Hvad

Læs mere

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen

Hvad er skizofreni? Symptomerne på skizofreni og diagnosen Hvad er skizofreni? Skizofreni er en psykisk sygdom en sygdom i hjernen - som giver en række karakteristiske symptomer: hallucinationer, vrangforestillinger, forstyrret tænkning og tab af færdigheder med

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Pædagogens rolle i psykiatrien kontra det sundhedsfaglige personale side 13

Pædagogens rolle i psykiatrien kontra det sundhedsfaglige personale side 13 0 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Problemformulering side 2 Metode side 3 Psykiske diagnoser side 4 Recovery, rehabilitering og empowerment side 6 Motivationsarbejde side 8 Inklusion side 11 Pædagogens

Læs mere

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5.

Maria Pedersen - kontakt med sindslidende i Hjemmeplejen marts 2015. Velkommen. Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje. Dag 5. Velkommen Kontakt med sindslidende borgere i hjemmepleje Dag 5. Program Dag 5. Velkommen Hvad er anerkendelse Lineær og cirkulær kommunikation Aktiv lytning Frokost kropssprog Konflikter Ikke voldelig

Læs mere

Stemmer og Syner 1. En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser.

Stemmer og Syner 1. En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Stemmer og Syner 1 En introduktion: Til forældre, pårørende og omsorgspersoner til børn og unge der hører stemmer eller har andre sanseoplevelser. Om denne pjece Denne pjece er blevet lavet af Mind in

Læs mere

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.

Råd til pårørende SIND. SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa. SIND Råd til pårørende www.kirstenjohansen.dk SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 65 8240 Risskov Tlf.: 86 12 48 22 E-mail: info@sind.dk www.sindspaa.dk SINDs Pårørenderådgivning Administration

Læs mere

Samvær med mennesker med psykoseproblemer

Samvær med mennesker med psykoseproblemer Samvær med mennesker med psykoseproblemer Vejledning for pårørende og andre interesserede Landsforeningen SIND arbejder for sundhedsfremme gennem trivsel, forebyggelse, helbredelse og recovery Samvær med

Læs mere

Tidlig opsporing af Psykose

Tidlig opsporing af Psykose Tidlig opsporing af Psykose Ulrik Haahr Overlæge Kompetencecenter for debuterende psykose Psykiatrien Øst, Region Sjælland 05-09-2012 1 Tidlig opsporing af psykose Velkommen 05-09-2012 2 Dagens indhold

Læs mere

Det tværfaglige element.

Det tværfaglige element. Det tværfaglige element. Udd. Sted Hold Prøve Aflevering Navn : UCC - Pædagoguddannelsen Nordsjælland : ME10NK : Bachelor projekt. : 17. juni 2012 kl.12.00 : Torben Andersen-Nor10926. Vejleder : Martin

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats for borgere med dobbeltdiagnose

Den helhedsorienterede indsats for borgere med dobbeltdiagnose 0 Den helhedsorienterede indsats for borgere med dobbeltdiagnose The comprehensive efforts of citizens with dual diagnosis Gitte Renneberg-Larsen og Sabrine Toft 2910 7. semester Vejleder: Mette Bruun

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Hver morgen er der ca. 200.000 danskere, der går dagen i møde med en depression. Det påvirker deres dagligdag og forholdet til

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skizofreni. Schizophrenia. Tilbage til livet. Back to life. Sara Torun Klem Andreasen

Skizofreni. Schizophrenia. Tilbage til livet. Back to life. Sara Torun Klem Andreasen Sara Torun Klem Andreasen 2014 Den Sociale Højskole Odense 7. semester Hold 2211 Gruppenummer 56 Vejleder Niels Cortzen Skizofreni Tilbage til livet Rapporten er udarbejdet af studerende ved Den Sociale

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Systemisk proces med Firkløverskolen

Systemisk proces med Firkløverskolen Systemisk proces med Firkløverskolen I 2005 blev et samarbejde mellem konsulentfirmaet MacMann Berg og specialskolen Firkløverskolen påbegyndt. Samarbejdet førte til et procesforløb på halvandet år, hvor

Læs mere

Autisme Center Vestsjælland. Team 12.

Autisme Center Vestsjælland. Team 12. Autisme Center Vestsjælland. Team 12. Vejleder: Margit Nielsen. Skrevet af: Sacha Zwick. 2. praktik, 1. løn. Indholdsfortegnelse: Indledning....S.1 Problemformulering...S.1 Metode....S.1 G.J. Livshistorie...S.2

Læs mere

Retningsgivende dokumenter for kommunikation. De retningsgivende dokumenter har sit grundlag i regionens standard for kommunikation:

Retningsgivende dokumenter for kommunikation. De retningsgivende dokumenter har sit grundlag i regionens standard for kommunikation: Retningsgivende dokumenter for kommunikation De retningsgivende dokumenter har sit grundlag i regionens standard for kommunikation: Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. 2010 1 for kommunikation

Læs mere

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre?

Eksamensangst. Hvad kan jeg gøre? Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Lene Iversen & Bjarne Lühr Hansen Eksamensangst Hvad kan jeg gøre? Tegninger: Morten Voigt Frydenlund Eksamensangst hvad kan jeg gøre 2. udgave, 1. oplag, 2007 Forfatterne

Læs mere

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet

Noter til dias 1. Her er lidt praktiske informationer LÆS OP LÆS OP FRA DIAS. Fortæl lidt om baggrunden for mødet Noter til dias 1 Konflikthåndtering i detailhandelen Fortæl lidt om baggrunden for mødet Du kan for eksempel tage udgangspunkt i: Hvorfor butikken har valgt at holde dette møde om konflikthåndtering? Overvej

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG

BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG BILAG 3: INTERVIEW MED STUDIEPSYKOLOG Foretaget d. 16.03.14 med studiepsykolog på RUC, Santos Paz Pérez 1. Kan du som fagperson definere begrebet [angst]? 5 10 Oh, det er svært, jeg vil sige i har sikkert

Læs mere

Om at være forældre til et barn med

Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med Om at være forældre til et barn med bipolar lidelse Af Krista Nielsen Straarup og Lisbeth Jørgensen Udgiver: DepressionsForeningen Trekronergade 64 2500 Valby Tlf. 3312

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere