DANSK SELSKAB FOR ADDIKTIV MEDICIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SELSKAB FOR ADDIKTIV MEDICIN"

Transkript

1 DANSK SELSKAB FOR ADDIKTIV MEDICIN Sundhedstyrelsen har anmodet Dansk Selskab for Addiktiv Medicin om en udtalelse vedrørende ultrahurtig afgiftning af stofmisbrugere. Nærværende notat, der er udarbejdet af afd.lægerne Helle Petersen og Leif Skauge, Københavns kommunes behandlingssystem for stofmisbrugere samt overlæge Knud Chr. Christensen, Vestre Fængsel er baseret på en gennemgang af eksisterende litteratur, da anvendelse af metoden ikke tidligere har fundet sted i Danmark. Dansk Selskab for Addiktiv Medicin bedømmer på nuværende tidspunkt, at narkose som led i afgiftning af stofmisbrugere er forbundet med unødige helbredsmæssig risici, og at lignende resultater kan opnås af anden vej. Da der ikke eksisterer ingen overbevisende dokumentation for narkose-afvænningens langtidseffekt, må eventuel behandling med ultra-hurtig afgiftning af stofmisbrugere udføres ved etablering af en egentlig forsøgsprotokol, med randomisering og med et krav om opfølgning i en længere periode efter den ultra-hurtige afgiftning har fundet sted - eller som et klinisk behandlingsforsøg i overensstemmelse med almene anerkendte kvalitetskrav vedrørende lægelig virksomhed, jf. Lægelovens bestemmelser. UROD Afgiftning ved hjælp af anæstesi eller UROD (Ultra Rapid Opioid Detoxification) blev introduceret i 1987 af Loimer et al 1 på universitetsklinikken i Wien. Metoden er bl.a. beskrevet af Simon 2, jvf socialoverlæge Peter Ege s udtalelse til Sundhedsstyrelsen af 28. januar Trods flere undersøgelser er der endnu ikke frembragt noget konklusivt om metodens anvendelighed. Senest har O Connor og Kosten 3 i 1998 foretaget en omfattende litteratursøgning og kritisk evaluering af undersøgelser, der benyttede UROD. De fandt 9 væsentlige artikler omhandlende 424 patienter som på daværende tidspunkt havde gennemgået denne form for afgiftning under indlæggelse. Undersøgelserne omfattende fra 6 til 300 patienter med varierende afgiftnings- og anæstesiprotokoller. 3 undersøgelser indeholdt en kontrolgruppe, 2 undersøgelser var randomiserede og kun 2 rapporterede forløb efter mere end 7 dage efter anæstesien. O Connor og Kosten anbefalede mere ensartede protokoller, længere efterundersøgelsesperiode og en sammenligning med andre former for afgiftning. Det er endnu ikke sket, og selvom der fortsat publiceres artikler om UROD, kan der endnu ikke siges noget konklussivt om denne afgiftningsmetodes fortrin med hensyn til langtidseffekten i 1

2 sammenligning med konventionelle metoder. Anæstesi-midler Som anæstetikum bruges sædvanligvis barbiturater, midazolam eller en kombination af disse. I en undersøgelse af Cuchhia et al 4 anvendtes en kombination af midazolam og barbiturater og to ud af tre patienter kastede op under narkosen med risiko for aspirationspneumoni (lungebetændelse forårsaget af opkast i luftvejene). Dette forhold beskrives også i en artikel af Seoane et al 5, hvor en patient udviklede aspirationspneumoni. McDonald et al 6 fandt, at adrenalin og noradrenalinproduktionen øgedes med 300 til 400 % under behandling med Naltrexon i anæstesien i forhold til patienter uden Naltrexon. Kroppen underlægges på denne måde en voldsom stress-påvirkning med risiko for bl.a. stigning i hjertefrekvensen til følge udover et normalt anæstesiforløb. Loimer et al 7 påpeger også dette forhold ved at bruge pupilmålinger i efterforløbet af anæstesi. Artiklen konkluderer, at pupilforholdene vender tilbage til det normale indenfor en periode på 6 dage, når der under behandling benyttes Naltrexon. Dette understøttes bl.a. af Hensel et al 8, som i stedet for rus anbefaler generel anæstesi til afgiftning, da den dybere anæstesi almindeligvis bedre kan kontrollere den sympatiske hyperfunktion. Naloxon og anæstesi I dyreforsøg har brugen af Naloxon under anæstesi vist sig at være problematisk. Spanagel et al 9 konkluderer i en artikel, at kontinuerlig behandling med Naloxon under anæstesi forværrer og forlænger afgiftningsfasen hos rotter. Abstinensfase Det angives sædvanligvis, at de fysiske symptomer forbundet med abstinensfasen i relation til UROD strækker sig over 24 timer, men denne fase kan ifølge litteraturen være af længere varighed. Cuchhia et al 4 angiver at abstinenser var tilstede udover 24 timer, og Scherbaum et al 10 fandt at mange patienter led af abstinenssymptomer flere dage efter anæstesien, specielt inden for de første 7 dage. Gold et al 11 anfører, at 18% af patienterne i deres undersøgelse havde abstinenser i op til 18 måneder efter afgiftningen, men det angives ikke om det drejer sig om fysiske abstinenssymptomer eller psykisk stoftrang (craving). 2

3 Tilbagefaldshyppighed Angivelse af tilbagefaldshyppigheden i de enkelte undersøgelse varierer. Cucchia et al 4 anfører at 80% af patienterne efter et halvt år havde fået tilbagefald. En større undersøgelse af Rabinowitz et al 12 fandt gennem telefoninterviews at 52,4% af en udvalgt population, som havde fået foretaget UROD mere end 1 år tidligere, var recidiveret, 45 % af disse allerede inden for de første tre måneder. Undersøgelsens validitet er imidlertid ringe grundet metodikken. Dødsfald I England døde en patient under UROD-anæstesi 13 imidlertid ikke fastlagt nogen årsagssammenhæng. i 1997 under billede af kramper. Der er Konklusion Der findes efter gennemgang af forskellige litteraturdatabaser kun sparsom relevant litteratur om afgiftning med UROD trods anvendelse af metoden siden UROD er en hurtig metode til fjernelse af den fysiske afhængighed, men med betydelig risiko for bl.a. aspirationspneumoni og påvirkning af hjerte-kredsløb til følge. Længden af abstinensfasen er længere end forventet, og forlænges måske unødig ved brug af Naloxon under anæstesi. Der foreligger ikke overbevisende dokumentation af, at UROD reducerer eller eliminerer den psykiske afhængighed. Litteraturens oplysninger om tilbagefaldshyppigheden til fornyet misbrug efter UROD er meget høj, og der gives ikke oplysninger om eventuel iværksat efterbehandling. UROD som metode til stoffrihed kan derfor ikke stå alene, men kræver som andre afgiftningsmetoder alt andet lige en betydelig og langvarig efterbehandling af stofmisbrugeren. Der findes således ikke belæg for at, at UROD som afgiftningsmetode har fortrin frem for andre behandlingsmetoder. Den eneste væsentlige opgørelse fra 1998 af O Connor og Kosten anbefaler mere ensartede protokoller, længere efterundersøgelsesperioder og en sammenligning med andre former for afgiftning, men dette er endnu ikke sket. Det må derfor tilrådes, at en eventuel behandling med ultra-hurtig afgiftning af stofmisbrugere udføres ved etablering af en egentlig forsøgsprotokol, med randomisering og med et krav om tilstrækkelig opfølgning i en længere periode efter den ultra-hurtige afgiftning har fundet sted - eller som et klinisk behandlingsforsøg i overensstemmelse med almene anerkendte kvalitetskrav vedrørende lægelig virksomhed, jf. Lægelovens bestemmelser. 3

4 Ved anvendelsen af metoden må man endvidere afveje de mulige helbredsmæssige risici, som stofmisbrugeren påføres i forbindelse med anæstesi. Denne afvejning skal ses i sammenhæng med, at selve afgiftningen kun er en mindredel af behandlingen af stofmisbrugere til varig stoffrihed. Den psykiske afhængighed kan vare år og en stoftrang kan selv hos velbehandlede stofmisbrugere uventet og uafviselig dukke op selv efter års stoffrihed. Dansk Selskab for Addiktiv Medicin bedømmer derfor på nuværende tidspunkt, at URODmetoden til afgiftning af stofmisbrugere er risikofyldt og at lignende resultater kan opnås af anden vej. 4

5 Litteratur 1 Loimer N, Schmid R, Presslich O, Lenz K. Continuous naloxone administration suppresses opiate withdrawal symptoms in human opiate addicts during detoxification treatment. J Psychiat Res 1988, 23: Simon DL. Rapid opiod detoxification using opioid antagonists: History, theory snd the state of art. J Addictive Dis 1997, 16: O Connor PG, Kosten TR. Rapid and ultrarapid opioid detoxification techniques. JAMA 1998, 3: Cuchia AT, Monnat M, Spagnoli J, Ferrero F, Bertschy G. Ultra-rapid opiate detoxification using sedation with oral midazolam: short and long-term results. Drug Alchohol Depend 1998, 3: Seoane A et al. Efficacy and safety of two new methods of rapid intravenous detoxification in heroin addicts previosly treated without success. Br. J. Psychiatry 1997, 171: McDonald T, Hoffmann WE, Berkowitz R, Cunningham F, Cooke B. Heart rate variability and plasma catecholamines in patients during opioid detoxification. J Neurosurg Anesthesiol 1999, 3: Loimer N, Linzmayer L, Schmid R, Grunberger J. Similar efficiacy of abrupt and gradual opiate detoxification. Am J Drug Alcohol Abuse 1991, 3: Hensel M, Volk T, Kox WJ. Forced opiod detoxification under general anesthesia a new challenge for anesthetists and intensive physicians. Anasthesiol Intensivemed Notfallmed Schmerzther 1999, 5: Spanagel R, Kirschke C, Tretter F, Holsboer F. Forced opiate withdrawal under anaesthesia augments and prolongs the occurrence of withdrawal signs i rats. Drug Alcohol Depend 1998, 3: Scherbaum N, Klein S, Kaube H, Kienbaum P, Peters J, Gastpar M. Alternative strategies of opiate detoxification: evaluation of the so-caled ultra-rapid detoxification. Pharmacopsychiatry 1998, 6: Gold CG, Cullen DJ, Gonzales S, Houtmeyers D, Dwyer MJ. Rapid opioid detoxification during general anesthesia: a review of 20 patients. Anesthesiology 1999, 6: Rabinowitz J, Cohen H, Tarrash R, Kotler M. Compliance to naltrexone treatment after ultra-rapid opiate detoxification: an open label naturalistic study. Drug Alcohol Depend 1997, 2: Mayor S. Specilialists criticise treatment for heroin addiction. BMJ 1997; 314:

Oversigtsnotat vedrørende SSRI

Oversigtsnotat vedrørende SSRI Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 63 Offentligt Oversigtsnotat vedrørende SSRI 20. september 2011 (opdateret 21.september og 21. oktober 2011). Indhold 2. Generelt om lægemidlers

Læs mere

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE

ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE ORDINATION AF INJICERBAR HEROIN TIL STOFMISBRUGERE 2007 Ordination af injicerbar heroin til stofmisbrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Heroin; Stofmisbrugere

Læs mere

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling

Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Effekten af den sociale stofmisbrugsbehandling Mads Uffe Pedersen & Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 1. Indledning I denne artikel sammenfattes den eksisterende viden om effekten

Læs mere

Er der effekt af antabus?

Er der effekt af antabus? Er der effekt af antabus? Foråret 2012 Lise Qvesehl og Kasper Fasdal Vejleder: Carsten Krogh Jørgensen 1 Baggrund Mange danskere har et stort alkoholforbrug. Det er skadeligt ikke kun for den enkelte,

Læs mere

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996

Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i 1996 Dødelighed og dødsårsager blandt stofmisbrugere indskrevet i behandling i Kontaktperson: Civilingeniør Lene Haastrup, lokal 6201 Stofmisbrugere i behandling Hermed foreligger resultatet af en ny landsdækkende

Læs mere

Psykosociale interventioner i stoffri behandling for opiatmisbrug

Psykosociale interventioner i stoffri behandling for opiatmisbrug Artikel Morten Hesse Mats Fridell Psykosociale interventioner i stoffri behandling for opiatmisbrug Indledning Opiatmisbrug er måske nok en af de alvorligste former for stofmisbrug, vi kender. De fleste

Læs mere

Forsøg med distribuering af Naloxon til stofafhængige til forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald

Forsøg med distribuering af Naloxon til stofafhængige til forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald EVALUERING AF Forsøg med distribuering af Naloxon til stofafhængige til forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald Henrik Thiesen, overlæge, teamleder, SundhedsTeam, Center for udsatte voksne og familier

Læs mere

Bliver man dummere af Metadon?

Bliver man dummere af Metadon? metadon Bliver man dummere af Metadon? Der er dem, der ser metadon som en brugervenlig måde at få ro på bagsmækken på. For andre er formålet at hjælpe stofmisbrugere til et normalt, produktivt liv med

Læs mere

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse

og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National klinisk retningslinje for udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse National Klinisk Retningslinje for udredning og behandling af alkoholafhængighed og samtidig

Læs mere

Beretning. ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere

Beretning. ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere Beretning nr. 10 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. april 2015 Beretning om ændring af retsstillingen for udvalgte behandlere 1. Udvalgsarbejdet Under et

Læs mere

VIDENSKAB & SYGEPLEJE

VIDENSKAB & SYGEPLEJE ALTERNATIVBEHANDLINGOGKRÆFT-ETREVIEWAFEVIDENSFOREFEKTAFMASAGE,AROMATERAPIOGZONETERAPI AF ANITA LUNDE, CAND.CUR., OG HELLE JOHANNESSEN, MAG.SCIENT., PH.D. D. 29. JANUAR 2010 BLAD NR. 2 VIDENSKAB & SYGEPLEJE

Læs mere

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE?

HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? HAR DISULFIRAM FORTSAT EN PLADS I BEHANDLINGSTILBUDDET TIL KRONISKE ALKOHOLIKERE? Foråret 2012 Af Katrine Errboe Bilenberg, Mette Stabel og Patrick Rosenberg Vejleder: Jette Kolding Kristensen 1 FORMÅL

Læs mere

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget?

Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? MADS UFFE PEDERSEN ÖVERSIKT Metadonbehandling og psykosocial støtte hvem, hvornår, hvordan og hvor meget? Én af de diskussioner, der med mellemrum er forsidestof i danske aviser, er spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Shared care for ikke-psykotiske sygdomme

Shared care for ikke-psykotiske sygdomme Shared care for ikke-psykotiske sygdomme Anbefalinger på baggrund af en systematisk litteraturundersøgelse Overlæge ph.d. Lene Falgaard Eplov Projektenhed for psykiatrisk rehabilitering Psykiatrisk Center

Læs mere

Det hollandske heroinforsøg

Det hollandske heroinforsøg DANSK SELSKAB FOR ADDIKTIV MEDICIN 3-4-2002 Det hollandske heroinforsøg Udtalelsen er rekvireret af Sundhedsstyrelsen og udarbejdet af embedslæge, Ph.D. Henrik Sælan, adm. overlæge Knud Christensensen

Læs mere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere

Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere 1 Evidens for brug af nikotin substitution hos gravide rygere Forskningsprojekt januar 2012 Af Troels Buus Treebak Rune Linderoth Christiansen 2 Indhold Formål...3 Baggrund...4 Metode...7 Resultater...7

Læs mere

Hjernerystelse Observation eller CT-scanning

Hjernerystelse Observation eller CT-scanning Hjernerystelse Observation eller CT-scanning 2008 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2008: 1(4) Hjernerystelse: Observation eller CT-scanning en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF ALKOHOLAFHÆNGIGHED 2015 National klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med

Læs mere

LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM

LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM LITTERATURGENNEMGANG TIL REDEGØRELSE OM HEROINORDINATION Af Forskningsassistent, cand.techn.soc Anders Blædel Gottlieb Hansen & Forskningchef, cand.med., ph.d., dr.med. Morten Grønbæk Statens Institut

Læs mere

Kemoterapi kan gives på to måder:

Kemoterapi kan gives på to måder: NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING HOS PROFESSOR DR. MED. THOMAS J. VOGL I FRANKFURT AM MAIN, TYSKLAND Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder

Læs mere

Astma: Uddannelse i at leve med sygdommen og selvstyring af behandlingen

Astma: Uddannelse i at leve med sygdommen og selvstyring af behandlingen 1. Emne Astma: Uddannelse i at leve med sygdommen og selvstyring af behandlingen Uddannelse i at leve med astma og selvstyring af behandlingen er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der har til

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER Dato: Godkendt dato: Revisionsdato: Udløbsdato: Titel Klinisk

Læs mere

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB

NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA. 19. juni 2009 j.nr. 7-203-07-1/1/MSB NOTAT VEDR. KRÆFTBEHANDLING I KINA j.nr. 7-203-07-1/1/MSB Gennem de seneste måneder har der været megen omtale i de danske medier af kræftbehandling i udlandet, herunder især i Kina. Omtalen har særligt

Læs mere

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING

ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING ØREAKUPUNKTUR VED ABSTINENSBEHANDLING AF LARS WIINBLAD, SYGEPLEJERSKE, OG JENS FRYDENLUND NIELSEN, SPECIALLÆGE - ILLUSTRATION: MIKKEL JUUL Tidsskrift for sygeplejersker nr 37, 11. september 1998, side

Læs mere

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG

COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Til Børn, Unge & Sorg Dokumenttype Rapport Dato September 2012 COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG COST-BENEFIT-ANALYSE BØRN, UNGE & SORG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000

Læs mere

Notat om Sundhedsstyrelsens organisationstilsyn med Psykiatrisk Center Glostrup

Notat om Sundhedsstyrelsens organisationstilsyn med Psykiatrisk Center Glostrup 1 Notat om Sundhedsstyrelsens organisationstilsyn med Psykiatrisk Center Glostrup Sundhedsstyrelsen foretog den 11. juni 2012 et varslet tilsynsbesøg på Psykiatrisk Center Glostrup (PCG), da styrelsen

Læs mere

Excentrisk træning til behandling af kronisk achilles tendinopati

Excentrisk træning til behandling af kronisk achilles tendinopati Excentrisk træning til behandling af kronisk achilles tendinopati Et forskningstræningsprojekt af Katrine Kirkegaard og Helene Juhl-Olsen 08.01.2013 Indholdsfortegnelse Forside s. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- en sammenfatning af tre projekter

- en sammenfatning af tre projekter Kvalitetsenheden Kræftens Bekæmpelse Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter 2010 Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen

Læs mere

Musik og Sygepleje i Dagkirurgien

Musik og Sygepleje i Dagkirurgien Musik og Sygepleje i Dagkirurgien Modul 14, Bachelorprojekt: Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, F2009D. Titel på engelsk: Music and Nursing in the Day Surgery. Afleveres: 6/6-2012. Fag: Bachelor Projekt.

Læs mere

Hypertensionsudvikling. er paracetamol harmløs?

Hypertensionsudvikling. er paracetamol harmløs? Hypertensionsudvikling er paracetamol harmløs? Forskningsprojekt sommer 2011 Af Anja Heyn Anne Mette Rossen Kenneth Sønderby Søs Rahbek - 1 - Hypertensionsudvikling er paracetamol harmløs? Indledning Paracetamol

Læs mere