Sundhedspolitik. Skive Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk"

Transkript

1 Sundhedspolitik Skive Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Forord Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk aktivitet og bevægelse... 8 c. Rygning d. Alkohol e. Mental sundhed f. Kronisk sygdom g. Hygiejne h. Seksuel sundhed Sundhedstilstanden i Skive Kommune Vi vælger selv vores livsstil. Det handler om at træffe de sunde valg. 2

3 1) Forord Der er sket meget, siden Skive Kommune udsendte sin første sundhedspolitik i Stadig flere opgaver løses i kommunerne. Samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger har ligefrem fået overskriften mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Både nationalt og internationalt forskes der intenst i sundhed, og der findes meget viden om, hvilke metoder der virker bedst. Indsatserne i Skive Kommune tager afsæt i denne viden, og vi prioriterer at følge op på og dokumentere effekterne. Politisk har vi valgt at styrke sammenhængen mellem sundhed, arbejdsmarked og psykiatri. Fordi vi ved, at trivsel og psykisk velbefindende har stor betydning for den fysiske sundhed, og fordi vi tror på, at trivsel for mange borgere hænger tæt sammen med muligheden for at bidrage til samfundet via job eller uddannelse. Målet med kommunens indsats er ikke at behandle sygdomme. Målet er derimod at give borgerne de bedst mulige redskaber til at forebygge sygdom og undgå forværringer af allerede opstået sygdom eller, hvis sygdommen varer mange år eller er livsvarig, at få et godt liv med deres sygdom. Undersøgelser af sundhedstilstanden i Skive Kommune viser, at der stadig er store udfordringer. Mange borgere rammes af livsstilssygdomme på grund af usund kost, for meget alkohol eller for lidt aktivitet. Kommunen kan ikke ændre disse forhold kun den enkelte borger kan vælge sin livsstil. Men vi kan som kommune gøre meget for at understøtte det sunde valg. Blandt andet kan vi sikre let adgang til naturen, kompetent rådgivning omkring sund levevis og samarbejde med idrætsorganisationer om en bred vifte af idrætstilbud. Først og fremmest kan vi i den daglige kontakt med vores borgere have et stadigt fokus på kost, bevægelse og trivsel; uanset om kontakten finder sted i dagplejen, på Sundhedscentret, i Arbejdsmarkedsafdelingen eller på et plejecenter. Borgerne vælger selv, om de vil leve sundt men som kommune er det vores ambition at gøre det sunde valg så let som muligt! Peder Christensen Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Peder Chr. Kirkegaard Borgmester 3

4 2) Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken beskriver, hvordan vi i de kommende år vil arbejde med sundhed i Skive Kommune. Ikke kun den fysiske sundhed, men også den mentale sundhed. Sundhed er nemlig mere end blot fravær af sygdom. Det handler også om, at du som borger skal have den bedst mulige livskvalitet og trivsel. Den overordnede vision for Sundhedspolitikken er: Det skal være let for borgerne at træffe de sunde valg hele livet! Sundhedsfremme og forebyggelse er kerneområder i alle kommunale tilbud Alle borgere kender de mange muligheder for at træffe sunde valg i hverdagen dårlig trivsel end andre. Det er derfor et klart mål for kommunen, at vores sundhedstilbud er tilgængelige for alle borgere, og at der er lige adgang til at træffe det sunde valg uanset hvilke livsvilkår, man har. Byrådet har opstillet en række konkrete målsætninger for Sundhedspolitikken: Der skal være fokus på sundhed og forebyggelse ved kommunens kontakt til borgerne helt fra fødslen Den generelle folkesundhed skal forbedres Den sociale ulighed i sundhed skal formindskes Færre borgere skal udvikle kroniske sygdomme Sundhedsproblemer skal i højere grad forebygges fremfor behandles Vi indgår i et aktivt samarbejde med frivillige organisationer og foreninger Skive Kommune sætter borgeren i centrum på sundhedsområdet. Alle tilbud skal have udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og gives i et tæt samarbejde mellem borger og de sundhedsprofessionelle. Sundhedspolitikken giver samtidig en række forslag til, hvad du selv kan gøre for at forbedre din sundhed. Livsstil er et valg, som den enkelte træffer, men som kommune vil vi give borgerne de bedste muligheder for at vælge og fastholde en sund livsstil. Frivillige organisationer og foreninger tager et stort ansvar på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal sætte de bedst mulige rammer for dette arbejde samt medvirke til en endnu større sammenhæng imellem kommunale og frivillige indsatser på sundhedsområdet. Ulighed i sundhed betyder, at nogle grupper af borgere har større risiko for at rammes af sygdom og Byrådet har udpeget otte indsatsområder, der i særlig grad vil være i fokus på sundhedsområdet. Det er: Mad, måltider og overvægt, Fysisk aktivitet og bevægelse, Rygning, Alkohol, Mental sundhed, Kronisk sygdom, Hygiejne og Seksuel sundhed. Disse indsatsområder er udvalgt, fordi de har rigtig stor betydning for den samlede folkesundhed. Samtidig er det områder, hvor vi i Skive Kommune har nogle særlige udfordringer sammenlignet med andre kommuner. Sundhed har stor betydning for livskvalitet og trivsel. Derfor skal forebyggelse af sygdom fortsat være et centralt fokusområde på tværs af alle kommunale tilbud. Derfor er Sundhedspolitikken blevet til i et samarbejde på tværs af politikområder. Borgere, foreninger, samarbejdspartnere samt andre interesserede er blevet inddraget i udarbejdelsen gennem en høringsproces. 4

5 Mange nyder at dyrke motion sammen med andre. 5

6 Mad, måltider og overvægt Sunde kostvaner er først og fremmest den enkeltes ansvar. Der er dog også en stor samfundsmæssig interesse i, at alle borgere er opmærksomme på kostens betydning, og at flere borgere følger de gældende kostråd. Overvægt er nemlig forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdomme som sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme og flere former for kræft. 1 Sund kost giver samtidig mere energi og overskud i hverdagen og forbedrer indlæringsevnen. 2 Hvis hele befolkningen øgede sit indtag af frugt og grønt til 500 gram dagligt, vil middellevetiden kunne forøges med et år. Samtidig ville 17 % færre danskere dø af hjerte-kar-sygdomme. 3 For Skive Kommune viser Hvordan har du det? -undersøgelsen 4, at ca. hver 6. voksne borger har decideret usunde kostvaner, og at mere end hver anden af borgerne er overvægtige. Ca. 15 % af de åriges tænder har slidskader, primært på grund af indtagelse af syreholdige læskedrikke. Forekomsten af slidskader er tydeligt stigende, og tre gange så hyppig hos drenge som hos piger. Desuden er der den særlige udfordring, at rigtig mange borgere tror, at de spiser sundere, end de i virkeligheden gør. Hvordan har du det viser, at mange borgere med et usundt kostmønster selv tror, at de spiser sundt. 18 % af Skive Kommunes voksne borgere er svært overvægtige. Det er lidt højere end Gennemsnittet i Region Midtjylland. Samtidig viser Sundhedsplejens vejning af 1750 skolebørn fra hele kommunen, at 18 % af disse er overvægtige. Gode madvaner og sund kost giver overskud og gør det nemmere at lære nye ting. 1 Opsporing og behandling af overvægt hos voksne. Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen. København; Kostens betydning for læring og adfærd hos børn en gennemgang af den videnskabelige litteratur. Det Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet; Folkesundhedsrapporten. Statens Institut for Folkesundhed. København; CFK-Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland; 2013 Hvordan har du det -undersøgelsen har kortlagt helbredet, trivslen og sundhedsvanerne for hele Region Midtjylland herunder Skive Kommune. Den er et værdifuldt grundlag, når region og kommuner skal planlægge en målrettet sundhedsindsats. 6

7 Målet er, at: andelen af voksne borgere med et usundt kostmønster skal bringes på niveau med resten af kommunerne i Region Midtjylland andelen af overvægtige skolebørn skal nedbringes andelen af overvægtige voksne i Skive Kommune skal bringes på niveau med regionsgennemsnittet andelen af børn og unge med dårlige tænder som følge af sukkerholdig kost og læskedrikke skal nedbringes flere borgere med usundt kostmønster erkender dette så der bliver større sammenhæng mellem reelle og oplevede kostvaner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler: at skolerne sikrer mulighed for at købe sunde madvarer på skolen eksempelvis nøglehulsmærkede madvarer at der i skolerne sikres ro omkring måltidet på alle klassetrin at der også blandt de frivillige organisationer og foreninger sættes fokus på kost og madvaner Skive Kommune vil: styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, familieområdet og sundhedsområdet omkring overvægtige børn og deres familier både i forhold til forebyggelse og indsatser søge tæt samarbejde med jordemødrene om overvægtige gravide integrere undervisning om kost og ernæring i Sundhedscentrets tilbud målrettet unge gennemføre informationskampagner med henblik på at forøge viden om sund kost etablere tilbud om opsøgende tandpleje til udsatte familier sikre, at der er tilbud til borgere, der ønsker at tabe sig sikre, at maden i dagtilbud og skoler er sund og varieret Som borger kan du: skabe sunde kostvaner for dig og din familie sikre, at dit barn får en sund madpakke med i daginstitution eller skole hver dag være et forbillede for dine børn i forhold til kost stille krav til de fødevarer, som du indtager holde dig opdateret omkring de gældende kostråd Sund og varieret kost er vigtigt for børns udvikling. 7

8 Fysisk aktivitet og bevægelse Fysisk aktivitet giver velvære og fysisk velbefindende. Daglig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for overvægt og følgesygdomme af overvægt, ligesom motion letter symptomer og gener fra en lang række sygdomme. Daglig fysisk aktivitet forlænger livet med flere år og øger samtidig sandsynligheden for at undgå en række sygdomme. 5 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er moderat fysisk aktive 30 minutter om dagen samt mere intensivt fysisk aktive i mindst 20 minutter af gangen to gange om ugen. For børn er anbefalingen 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Al fysisk aktivitet er gavnligt, så man kan let opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger gennem bevægelse i hverdagen. Man kan for eksempel gå en tur, cykle, tage trappen, arbejde i haven eller støvsuge. Gode motionsvaner grundlægges i barndommen. Derfor er det vigtigt, at kommunens dagtilbud og folkeskoler arbejder med bevægelse og fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen. Skive Kommune har særlige udfordringer i forhold til fysisk aktivitet. Hvordan har du det? -undersøgelsen viser, at mindre end halvdelen af de voksne borgere i Skive Kommune dyrker regelmæssig motion eller idræt. Der er ikke tegn på, at borgerne er blevet mere aktive siden sidste undersøgelse fire år tidligere. Det er sundt at træne sin krop. Al fysisk aktivitet er gavnlig. Man kan også gå en tur, cykle til arbejde, tage trappen og arbejde i haven. Det hele tæller med. 5 Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. Juel, Sørensen, Brønnum-Hansen. København;

9 Målet er, at: andelen af fysisk aktive borgere i Skive Kommune stiger. andelen af borgere, der dyrker regelmæssig motion eller idræt, skal hæves til minimum gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at der søges et udvidet samarbejde mellem skoler og idrætsorganisationer om sport i direkte forlængelse af skoletiden at der på alle kommunens arbejdspladser støttes op om medarbejdernes sundhed og motion at der arbejdes for at etablere flere trafiksikre skoleveje, så eleverne får bedre mulighed for at gå eller cykle til og fra skole Skive Kommune vil: sikre, at bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af hverdagen i skoler, dagtilbud, sociale institutioner og plejecentre styrke det formaliserede samarbejde med idrætsorganisationer om tilbud til borgere, som ikke er vant til at dyrke motion både børn, voksne og ældre tænke bevægelse og motion ind ved nybyggeri og anlæg fortsat stille de kommunale haller til rådighed for både skoler, institutioner og foreninger formidle vigtigheden af bevægelse og aktivitet til såvel børn som voksne arbejde for, at borgerne skaber netværk til hinanden i forbindelse med fysisk aktivitet Som borger kan du: gå, cykle eller tage trappen, når det er muligt støtte børn i at gå eller cykle til skole lave motionsaftaler med venner og bekendte Melde dig ind i en idrætsforening Man kan lege sig til motion. 9

10 Rygning Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør næsten danskere årligt af rygning. Det svarer til, at hver anden ryger dør af sygdomme, der skyldes rygning. Samtidig dør omkring 900 danskere årligt af passiv rygning. Rygning medfører også en stærkt forøget risiko for en lang række sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og KOL (ryger-lunger), forhøjet blodtryk, sukkersyge, kræftsygdomme og paradentose. 6 Følgesygdomme til rygning forringer livskvaliteten for mange danskere. Rygning skader ikke kun rygeren selv, men også andre der udsættes for røg. Til gengæld er det aldrig for sent at stoppe med at ryge, for uanset hvor sent i livet du holder op med at ryge, vil det have en gavnlig effekt på helbredet og forlænge dit liv. I Skive Kommune ryger omkring hver femte borger dagligt. Det svarer næsten til gennemsnittet i regionen. Ét barn ud af 20 er udsat for passiv rygning i hjemmet. Mange unge mennesker bliver festrygere omkring overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Selv få cigaretter om måneden kan have store helbredsmæssige konsekvenser, og selv et lille månedligt forbrug kan gøre et ungt menneske nikotin-afhængig. 16 % af de daglige rygere i Skive Kommune ønsker at stoppe med at ryge, og næsten halvdelen af dem ønsker hjælp til det. Det er aldrig for sent at kvitte tobakken. 6 The Health Consequences of Smoking. A report of the Surgeon General

11 Målet er, at: andelen af daglige rygere i Skive Kommune falder med 1 % årligt de næste fire år andelen af forældre, der ryger dagligt i hjemmet, skal falde med 1 % årligt de næste fire år Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at der indføres røgfri arbejdsdag på alle arbejdspladser i kommunen at folkeskoler og ungdomsuddannelser øger indsatsen for at nedbringe festrygning at forældre støtter deres børn og unge i ikke at festryge og i ikke at begynde at ryge i det hele taget Skive Kommune vil: samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen omkring tobaksforebyggelse tilbyde gratis rygestoptilbud til alle herunder målrettede tilbud til særlige målgrupper, fx gravide rygere og borgere med psykiske problemer informere om tobakkens skadelige virkninger ved hjælp af undervisning og kampagneaktiviteter Som borger kan du: benytte dig af et af de gratis rygestoptilbud i kommunen støtte familie, venner og bekendte, som har et ønske om at stoppe med at ryge undgå at udsætte dig selv og dine børn for røg 11

12 Alkohol 15 % af alle voksne i Skive Kommune viser tegn på alkoholproblemer. Et for stort alkoholforbrug fører ofte en række sygdomme med sig, som forringer livskvaliteten og i visse tilfælde kan være dødelige. Det drejer sig bl.a. om leversygdomme, kræft og hjerte-kar-sygdomme. 7 Alkoholproblemer er udbredt på tværs af alle aldre og sociale vilkår. På landsplan er voksne danskere decideret afhængige af alkohol. 8 Indtagelsen af alkohol kan dog være problematisk lang tid inden, det udvikler sig til en egentlig afhængighed. Når en forælder drikker for meget, har det også konsekvenser for resten af familien. Det er eksempelvis veldokumenteret, at børn af forældre med alkoholproblemer i højere grad end andre børn er i risiko for at udvikle psykiske problemer. 9 Hos ældre borgere kan selv et lille alkoholforbrug ofte resultere i store problemer. Det skyldes, at i takt med at kroppen ældes, kan man tåle mindre alkohol end tidligere. Samtidig stiger medicinforbruget ofte med alderen, og her kan alkohol give uhensigtsmæssige bivirkninger. I Region Midtjylland rusdrikker næsten hver tredje af alle unge mindst en gang om ugen, mens 12 % af alle unge viser tegn på at have et egentligt alkoholproblem. Det er problematisk, da et massivt alkoholindtag i ungdommen øger risikoen for senere at udvikle afhængighed af alkohol. Heldigvis er udviklingen ved at vende, og det ønsker Skive Kommune at understøtte ved at sætte yderligere fokus på unges alkoholforbrug. Mange af os har problemer med et for stort forbrug af alkohol. Skive Kommune giver gratis rådgivning og behandling af misbrug. Pårørende kan også henvende sig anonymt på Rusmiddelcenteret. 7 Alkohol og helbred. Sundhedsstyrelsen; Alkoholforbrug i Danmark: kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Hvidtfeldt, Hansen, Grønbæk og Tolstrup. Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Behavioral and Emotional Problems in Children of Alcoholic Mothers and Fathers. Bygholm Christensen, Bilenberg. European Journal of of Child and Adolescent Psychiatry vol. 9: ;

13 Målet er, at: andelen af voksne med tegn på alkoholproblemer skal nedbringes med 1% årligt andelen af unge med tegn på alkoholproblemer skal nedbringes med 1% årligt debutalderen for unges alkoholindtag hæves Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at kommunen stiller som krav til alle samarbejdspartnere, at der ikke serveres alkohol for unge under 16 år at alle skoler og dagtilbud bliver helt alkoholfri også ved fester, forældresammenkomster, lejrture og lignende Skive Kommune vil: sætte et systematisk fokus på alkoholforbrug, når det vurderes relevant i kontakten med borgeren fortsat arbejde målrettet for at hæve debutalderen for, hvornår man begynder at drikke alkohol indgå en aftale med de praktiserende læger om, at borgerne systematisk screenes for alkoholproblemer hos lægen have tilbud til børn af forældre med alkoholproblemer have alkoholpolitikker i skoler og dagtilbud samarbejde med ungdomsuddannelserne om at minimere unges rusdrikkeri Som borger kan du: være opmærksom på dit eget og dine omgivelsers alkoholforbrug og sætte ord på, når nogen drikker for meget følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til indtagelse af alkohol støtte dine børn og sætte grænser for dem så de ikke begynder at drikke alkohol før tidligst i 9. klasse medvirke til at alle aktiviteter i forbindelse med dagtilbud eller skoler er alkoholfri tage initiativ til at indgå fælles aftaler omkring alkohol i dit barns klasse 13

14 Mental sundhed Mental sundhed dækker over psykisk velvære, overskud og trivsel og er vigtig i forhold til den generelle livskvalitet. Mental sundhed har også stor betydning for modstandsdygtighed overfor både fysisk og psykisk sygdom. God mental sundhed fremmes blandt andet ved at afhjælpe kroniske smerter, forbedre det psykiske arbejdsmiljø, styrke sociale relationer og opfordre til fysisk aktivitet. Dårlig trivsel og mangel på overskud kan ofte føre til en uhensigtsmæssig livsstil, der øger risikoen for udvikling af sygdom. Særligt i forhold til kost, rygning, alkohol og motion er der en sammenhæng mellem, hvor sundt man lever og ens mentale sundhed. Rygning, manglende fysisk aktivitet, brug af euforiserende stoffer og alkohol øger risikoen for dårlig trivsel. Dårlig mental sundhed kan hænge sammen med stress. Ifølge Hvordan har du det? har 26 % af den voksne befolkning i Skive Kommune et højt stressniveau. Det er det tredje højeste niveau i Region Midtjylland. Stress defineres ikke kun som travlhed på arbejdet og i hverdagen. Det handler i lige så høj grad om oplevelsen af, at ens liv føles uforudsigeligt, ukontrollabelt og belastende. Derfor er det ikke overraskende, at betydeligt flere borgere uden arbejde har et højere stressniveau end borgere i arbejde. I Skive Kommune har 42 % af de ledige og sygemeldte borgere i aldersgruppen år et højt stressniveau. Til sammenligning er tallet for beskæftigede borgere i samme aldersgruppe i kommunen 19 %. Hvordan har du det viser, at 72 % af alle voksne borgere i Skive Kommune selv synes, at de har god livskvalitet. Derfor er det vigtigt primært at rette indsatserne mod de 28 %, der oplever at have det dårligt. Børn, der ikke trives, er et særligt problem. Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år). Trivsel kan være mange ting - eksempelvis aktiv deltagelse i fælleskaber. 14

15 Målet er, at: nedbringe antallet af borgere med et højt stressniveau øge den mentale sundhed og trivsel blandt borgerne i Skive og særligt hos børn, ledige og sygemeldte borgere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at motion, hvor det er foreneligt med borgerens tilstand, indgår som tilbud til alle borgere på overførselsindkomst at der tilbydes kurser i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression på både private og kommunale arbejdspladser samt i indsatsen for borgere på overførselsindkomst Skive kommune vil: sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler vejlede om tilbud til fysisk aktivitet, kostvejledning m.m. som redskab til at fremme trivsel og velvære tilbyde indsatser for at mindske stress til borgere uden for arbejdsmarkedet støtte tilbud til ensomme ældre støtte etablering af netværk for udsatte grupper af borgere arbejde med særlige indsatser for at undgå mobning styrke det sociale arbejde via samarbejde med de frivillige organisationer tidlig opsporing af: fødselsdepressioner via sundhedsplejens screeninger mistrivsel hos børn og unge - både via stafetlog-samarbejdet og via et tættere samarbejde med efterskoler og ungdomsuddannelser mistrivsel hos voksne via jobcentret og sundhedscentret mistrivsel hos ældre via forebyggende hjemmebesøg Som borger kan du: opsøge netværk og benytte de tilbud om fællesskaber der findes være opmærksom på tegn på stress hos dig selv og andre - og handle på det være med til at opbygge et rummeligt arbejdsmiljø være en del af foreninger og frivillige organisationer, der styrker personers handlemuligheder i lokalmiljøet 15

16 Kronisk sygdom Kronisk sygdom defineres som en sygdom, der varer længe, og som er vanskelig eller umulig at kurere. En kronisk sygdom kan eksempelvis være diabetes, KOL (rygerlunger), hjerteproblemer, angst og depression. Gennemsnitslevetiden i Danmark er stigende, og da risikoen for at udvikle kronisk sygdom stiger med alderen, må næsten alle i dag forvente at komme til at leve en del af deres liv med en eller flere kroniske sygdomme. En tidlig og målrettet indsats kan dog ofte have afgørende betydning for, om borgere med kronisk sygdom får et godt liv med deres sygdom. Livsstil har stor betydning for udviklingen af en række kroniske sygdomme. Risikoen for at blive både tidligere og sværere ramt af kroniske sygdomme øges eksempelvis, hvis man ryger, drikker for meget alkohol, er overvægtig eller bevæger sig for lidt. Levevilkår betyder også meget for, hvor stor risikoen er for at udvikle kroniske sygdomme. Eksempelvis er risikoen højere for mennesker med lavt uddannelsesniveau og mennesker, der har et fysisk belastende job. Størstedelen af sundhedsvæsenets omkostninger går til behandling af kroniske sygdomme. Hospitalsvæsenet, de praktiserende læger og kommunerne samarbejder om tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Her er der fokus på sammenhæng for borgeren uanset hvor behandlingen foregår. Vi ved i dag, at mange mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt. Andre kan komme sig delvist eller i lange perioder være raske med enkelte tilbagefald. Samme mønster gælder for mange fysiske sygdomme - eksempelvis gigt, KOL og hjertelidelser. Kommunerne har til opgave at fremme sundheden og livskvaliteten for borgere med kronisk sygdom samt at forebygge forværring og eventuelle genindlæggelser. Hvordan har du det -undersøgelsen viser, at Skive Kommune er blandt de fem kommuner i Region Midtjylland, hvor flest borgere har en kronisk lidelse. Særligt forhøjet blodtryk, slidgigt og KOL (samt andre luftvejssygdomme) forekommer væsentligt oftere i Skive Kommune end i Region Midtjylland generelt. 16

17 Målet er, at: der bliver færre borgere med kronisk sygdom i Skive Kommune stadigt flere borgere med kronisk sygdom har et godt liv på trods af sygdom Levetiden stiger, og mange af os må regne med, at vi må leve en del år af vores liv med en kronisk sygdom. Derfor kan man stadig have en god og aktiv tilværelse, men det kræver en indsats. Skive Kommune vil: sætte fokus på sammenhængen mellem livsstil og udviklingen af kroniske sygdomme i kontakten med borgerne opspore borgere tidligst muligt, som er i risiko for at udvikle kroniske sygdomme tilbyde træning, undervisning og vejledning til borgere, som har en kronisk sygdom samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen omkring sammenhæng i indsatsen overfor kronisk syge borgere samarbejde med patientforeninger og andre frivillige organisationer Som borger kan du: vælge en sund livsstil for at forebygge udviklingen af visse kroniske sygdomme gøre brug af kommunens forskellige tilbud til borgere med kronisk sygdom for at undgå forværring og forbedre din livskvalitet, hvis du har en kronisk sygdom søge hjælp hos egen læge ved mistanke om dårligt helbred, så eventuelle problemer kan forebygges, inden de risikerer at blive kroniske holde dig orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til sund livsstil 17

18 Hygiejne Begrebet hygiejne signalerer fremme af renlighed, forebyggelse af sygdom og forurening samt hindring af smitteoverførsel. Gode hygiejne-vaner skal bidrage til sundhed og trivsel. For at dette kan lykkes, skal de gode vaner udøves og udvikles af både borgere og medarbejdere ved Skive Kommune. God hygiejne er vigtig på mange områder. Eksempelvis er hygiejne vigtig i forbindelse med håndvask, rengøring, tøj og fødevarer fra ung til gammel og fra hospital til borgerens hjem. Alle kan hjælpe med at forhindre smitte professionelt og privat til gavn for dem selv og samfundet. Området har fået øget fokus de seneste år. Det skyldes især, at der er opstået flere resistente bakterier, og at de bliver stadigt vanskeligere at behandle. Det rummer udfordringer, da raske mennesker kan være bærere af bakterier, som overføres ved omgang med andre og ved den professionelles indsats overfor svækkede og syge borgere. Spredningen af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for den enkelte borger, og rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser eksempelvis, at småbørns-infektioner er årsag til ca. 40 % af forældres fravær fra arbejde. De viser også, at der blandt voksne årligt er ca. 3.3 millioner tabte arbejdsdage på grund af forkølelse og andre infektioner i luftvejene. Der er altså et stort potentiale i at forebygge smittespredning blandt både børn og voksne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen har mål og rammer for hygiejneindsatsen og at indsatsen foregår overalt i samfundet. 40 % af forældres fravær fra jobbet skyldes børns infektioner. Derfor er god hygiejne vigtig. 18

19 Målet er at: alle mennesker kender til vigtigheden af god hygiejne god hygiejne skal bidrage til at forebygge smitte og smittespredning blandt borgerne i Skive Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at man bremser smittekilderne i forbindelse med sygdom ved eksempelvis ikke at sende børn med smitsom sygdom i børnehave eller skole at man som borger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, eksempelvis håndvask efter toiletbesøg, éngangslommetørklæder i forbindelse med forkølelse m.m. Skive Kommune vil: uddanne medarbejderne til at anvende den nyeste viden om hygiejne i den service, vi leverer til borgerne have handlingsplaner og retningslinjer, som sikrer en god hygiejne på kommunens arbejdspladser og institutioner sætte fokus på god hygiejne via en årlig hygiejne-event, eksempelvis i forbindelse med den nationale hygiejneuge sikre gode fysiske rammer på de kommunale institutioner og arbejdspladser iværksætte informations- og oplysningskampagner samarbejde bredt med praktiserende læger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at sikre god hygiejne Som borger kan du: selv have en god hygiejne ved eksempelvis at huske at vaske hænder og at bruge ærmet eller et engangslommetørklæde, når du hoster og nyser bidrage til at sikre gode fysiske rammer, de steder du kommer ved at lufte ud, rydde op eller gøre rent efter dig involvere dig i at hygiejnen er i orden de steder du kommer i børnehaven, på skolen og på din arbejdsplads være opmærksom på den rådgivning som gives af sundhedsprofessionelle - eksempelvis personalet i hjemmeplejen og din læge 19

20 Seksuel sundhed Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold. Der er således fokus på seksuel trivsel i alle livets faser og for alle grupper i befolkningen. Sexsygdomme er meget udbredt i Danmark, især blandt unge i alderen år. Der er veldokumenterede metoder til at reducere forekomsten af sexsygdomme. Formålet med en indsats omkring seksuel sundhed er at: øge trivslen blandt alle borgere, reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme reducere antallet af uønskede graviditeter og reducere behovet for fertilitetsbehandling Kommunen vil gerne bidrage til at fremme den seksuelle trivsel, som blandt andet er tæt forbundet med livsstil. Eksempelvis er overvægt, tobaksrygning og et stort alkoholforbrug negative faktorer i forhold til seksuel trivsel og fertilitet. Særligt sårbare grupper i forhold til den seksuelle trivsel er blandt andet unge med kort eller ingen uddannelse, stofmisbrugere og homoseksuelle. Det kan også være personer, der har fået konstateret en kronisk sygdom, eller som har fået en hjerneskade. Man regner med at % af de 25 årige har haft en sexsygdom. Der ny-diagnosticeres årligt personer med HIV. I Skive kommune regner man med, at ca. 400 unge mellem 15 og 29 år bliver smittet med klamydia om året. Heraf bliver kun omkring halvdelen behandlet. Som ung skal du være særligt opmærksom på at beskytte dig mod seksuelt overførte sygdomme. Det kan du blandt andet gøre ved at bruge kondom. 20

Indholdsfortegnelse: 1. Forord. 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken. 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt

Indholdsfortegnelse: 1. Forord. 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken. 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt Indholdsfortegnelse: 1. Forord 2. Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken 3. Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt b. Fysisk aktivitet og bevægelse c. Rygning d. Alkohol e. Mental sundhed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 2011-2014 www.skive.dk Sundhedspolitik 2011 2014 Indholdsfortegnelse: Forord 1) Indledning 2) Vision og målsætninger 3) Indsatsområder a) Kost b) Rygning c) Alkohol

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune

Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Udkast til Sundhedspolitisk Vision Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune ønsker en yderligere styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, derfor er denne Sundhedspolitiske Vision

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Prioritering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker. Sundhedskonsulenterne har gennemgået alle emnerne for forebyggelsespakkerne og ud fra omfang

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve Kommune. sundhedsprofil for greve Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Greve sundhedsprofil for greve Indhold En sund kommune, hvor borgerne trives...................... 3 Fakta om Greve kommune..................................

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød

Sundhedsprofil Rudersdal Kommune. Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej Birkerød Sundhedsprofil 2013 Rudersdal Kommune RUDERSDAL KOMMUNE Sundhed & Forebyggelse Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi

Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Glostrup Kommunes Kronikerstrategi Lev livet godt, hver dag hele livet Hvis man som borger i Glostrup Kommune ønsker at leve livet godt, hver dag hele livet, så kræver det, at man allerede fra fødslen

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved Kommune. sundhedsprofil for næstved Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Næstved sundhedsprofil for næstved Indhold Sådan er det i Næstved............................ 3 Lidt om Næstved................................. 4 Fakta om undersøgelsen....................................

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første

Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første SUNDHEDSPROFIL 2013 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal fra 2010 det år, hvor den første Sundhedsprofil i Region Sjælland blev lavet.

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14

Rubrik. Hvordan har du det? Sønderborg Kommune. - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 1/14 Rubrik Hvordan har du det? - trivsel, sundhed og sygdom blandt voksne i Region Syddanmark 2013 Sønderborg Kommune 1/14 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 3 2. SUCCESER OG UDFORDRINGER... 3 3. ULIGHED I

Læs mere

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR VOKSNE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019

Sundhedspoli sk strategi år 2016 2019 Sundhedspolisk strategi år 2016 2019 FORORD At være sund er en væsentlig forudsætning for at leve det liv, som man ønsker sig. Faxe Kommunes sætter derfor Sundhed højt på dagsordenen. Vi har de sidste

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2016-2019 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Sunde måltider og gode vaner 8 2. Mere

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-04-2011 Dato: 04-04-2011 Sag nr.: 34 Sagsbehandler: Marianne Hallberg Eshetu Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent

Mental sundhed. Niels Sandø Specialkonsulent Mental sundhed Niels Sandø Specialkonsulent Hvad er mental sundhed Mental sundhed er mere end fraværet af psykisk sygdom. At opleve at have det godt At fungere godt i hverdagen. WHO-definition: Mental

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge Kommune. sundhedsprofil for køge Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Køge sundhedsprofil for køge Indhold Et tjek på Køges sundhedstilstand............................ 3 De sunde nærmiljøer.......................................

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn

9. DE UNGES SUNDHED. I kapitlet beskrives udviklingen i unges sundhedsvaner ud fra seks vinkler: Rygning Alkohol Fysisk aktivitet Kost Overvægt Søvn 9. DE UNGES SUNDHED I dette kapitel beskrives udviklingen i sundhedsvaner blandt etnisk danske unge i aldersgruppen 16-24 år, idet der sammenlignes med data fra Hvordan har du det? fra 2010. Unge under

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen!

Forord. Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! SUND i Tønder side 3 Forord Sundhed er ikke noget man går til om onsdagen! Sådan ser vi på sundhed i Tønder Kommune og vi ønsker med denne sundhedspolitik at understøtte en kreativ og aktiv sundhedsindsats

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse Kommune. sundhedsprofil for slagelse Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Slagelse sundhedsprofil for slagelse Indhold Fokus på sundheden i Slagelse..................... 3 Fakta om Slagelse................................ 4 Fakta om

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER

KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE. Forebyggelse for fremtiden KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER KL S UDSPIL OM SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE Forord JANUAR 2018 1 KL-UDSPIL FOREBYGGELSE FOR FREMTIDEN - SAMLING AF ANBEFALINGER 2 Indledning KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 kl@kl.dk

Læs mere

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det?

Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Dato 03.03.14 Dok.nr. 31375-14 Sagsnr. 14-2398 Ref. anfi Sundhedsprofilen 2013 Hvordan har du det? Varde Kommune Demografiske tal Aldersfordeling 16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere