Sundhedspolitik. Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedspolitik. Skive Kommune 2015-2018. www.skive.dk"

Transkript

1 Sundhedspolitik Skive Kommune

2 Indholdsfortegnelse: 1. Forord Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken Indsatsområder: a. Mad, måltider og overvægt... 6 b. Fysisk aktivitet og bevægelse... 8 c. Rygning d. Alkohol e. Mental sundhed f. Kronisk sygdom g. Hygiejne h. Seksuel sundhed Sundhedstilstanden i Skive Kommune Vi vælger selv vores livsstil. Det handler om at træffe de sunde valg. 2

3 1) Forord Der er sket meget, siden Skive Kommune udsendte sin første sundhedspolitik i Stadig flere opgaver løses i kommunerne. Samarbejdet mellem region, kommune og praktiserende læger har ligefrem fået overskriften mere sundhed i det nære på borgerens præmisser. Både nationalt og internationalt forskes der intenst i sundhed, og der findes meget viden om, hvilke metoder der virker bedst. Indsatserne i Skive Kommune tager afsæt i denne viden, og vi prioriterer at følge op på og dokumentere effekterne. Politisk har vi valgt at styrke sammenhængen mellem sundhed, arbejdsmarked og psykiatri. Fordi vi ved, at trivsel og psykisk velbefindende har stor betydning for den fysiske sundhed, og fordi vi tror på, at trivsel for mange borgere hænger tæt sammen med muligheden for at bidrage til samfundet via job eller uddannelse. Målet med kommunens indsats er ikke at behandle sygdomme. Målet er derimod at give borgerne de bedst mulige redskaber til at forebygge sygdom og undgå forværringer af allerede opstået sygdom eller, hvis sygdommen varer mange år eller er livsvarig, at få et godt liv med deres sygdom. Undersøgelser af sundhedstilstanden i Skive Kommune viser, at der stadig er store udfordringer. Mange borgere rammes af livsstilssygdomme på grund af usund kost, for meget alkohol eller for lidt aktivitet. Kommunen kan ikke ændre disse forhold kun den enkelte borger kan vælge sin livsstil. Men vi kan som kommune gøre meget for at understøtte det sunde valg. Blandt andet kan vi sikre let adgang til naturen, kompetent rådgivning omkring sund levevis og samarbejde med idrætsorganisationer om en bred vifte af idrætstilbud. Først og fremmest kan vi i den daglige kontakt med vores borgere have et stadigt fokus på kost, bevægelse og trivsel; uanset om kontakten finder sted i dagplejen, på Sundhedscentret, i Arbejdsmarkedsafdelingen eller på et plejecenter. Borgerne vælger selv, om de vil leve sundt men som kommune er det vores ambition at gøre det sunde valg så let som muligt! Peder Christensen Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Peder Chr. Kirkegaard Borgmester 3

4 2) Vision og målsætninger for Sundhedspolitikken Sundhedspolitikken beskriver, hvordan vi i de kommende år vil arbejde med sundhed i Skive Kommune. Ikke kun den fysiske sundhed, men også den mentale sundhed. Sundhed er nemlig mere end blot fravær af sygdom. Det handler også om, at du som borger skal have den bedst mulige livskvalitet og trivsel. Den overordnede vision for Sundhedspolitikken er: Det skal være let for borgerne at træffe de sunde valg hele livet! Sundhedsfremme og forebyggelse er kerneområder i alle kommunale tilbud Alle borgere kender de mange muligheder for at træffe sunde valg i hverdagen dårlig trivsel end andre. Det er derfor et klart mål for kommunen, at vores sundhedstilbud er tilgængelige for alle borgere, og at der er lige adgang til at træffe det sunde valg uanset hvilke livsvilkår, man har. Byrådet har opstillet en række konkrete målsætninger for Sundhedspolitikken: Der skal være fokus på sundhed og forebyggelse ved kommunens kontakt til borgerne helt fra fødslen Den generelle folkesundhed skal forbedres Den sociale ulighed i sundhed skal formindskes Færre borgere skal udvikle kroniske sygdomme Sundhedsproblemer skal i højere grad forebygges fremfor behandles Vi indgår i et aktivt samarbejde med frivillige organisationer og foreninger Skive Kommune sætter borgeren i centrum på sundhedsområdet. Alle tilbud skal have udgangspunkt i den enkeltes behov og ønsker og gives i et tæt samarbejde mellem borger og de sundhedsprofessionelle. Sundhedspolitikken giver samtidig en række forslag til, hvad du selv kan gøre for at forbedre din sundhed. Livsstil er et valg, som den enkelte træffer, men som kommune vil vi give borgerne de bedste muligheder for at vælge og fastholde en sund livsstil. Frivillige organisationer og foreninger tager et stort ansvar på sundhedsområdet. Sundhedspolitikken skal sætte de bedst mulige rammer for dette arbejde samt medvirke til en endnu større sammenhæng imellem kommunale og frivillige indsatser på sundhedsområdet. Ulighed i sundhed betyder, at nogle grupper af borgere har større risiko for at rammes af sygdom og Byrådet har udpeget otte indsatsområder, der i særlig grad vil være i fokus på sundhedsområdet. Det er: Mad, måltider og overvægt, Fysisk aktivitet og bevægelse, Rygning, Alkohol, Mental sundhed, Kronisk sygdom, Hygiejne og Seksuel sundhed. Disse indsatsområder er udvalgt, fordi de har rigtig stor betydning for den samlede folkesundhed. Samtidig er det områder, hvor vi i Skive Kommune har nogle særlige udfordringer sammenlignet med andre kommuner. Sundhed har stor betydning for livskvalitet og trivsel. Derfor skal forebyggelse af sygdom fortsat være et centralt fokusområde på tværs af alle kommunale tilbud. Derfor er Sundhedspolitikken blevet til i et samarbejde på tværs af politikområder. Borgere, foreninger, samarbejdspartnere samt andre interesserede er blevet inddraget i udarbejdelsen gennem en høringsproces. 4

5 Mange nyder at dyrke motion sammen med andre. 5

6 Mad, måltider og overvægt Sunde kostvaner er først og fremmest den enkeltes ansvar. Der er dog også en stor samfundsmæssig interesse i, at alle borgere er opmærksomme på kostens betydning, og at flere borgere følger de gældende kostråd. Overvægt er nemlig forbundet med en øget risiko for at udvikle sygdomme som sukkersyge, hjerte-kar-sygdomme og flere former for kræft. 1 Sund kost giver samtidig mere energi og overskud i hverdagen og forbedrer indlæringsevnen. 2 Hvis hele befolkningen øgede sit indtag af frugt og grønt til 500 gram dagligt, vil middellevetiden kunne forøges med et år. Samtidig ville 17 % færre danskere dø af hjerte-kar-sygdomme. 3 For Skive Kommune viser Hvordan har du det? -undersøgelsen 4, at ca. hver 6. voksne borger har decideret usunde kostvaner, og at mere end hver anden af borgerne er overvægtige. Ca. 15 % af de åriges tænder har slidskader, primært på grund af indtagelse af syreholdige læskedrikke. Forekomsten af slidskader er tydeligt stigende, og tre gange så hyppig hos drenge som hos piger. Desuden er der den særlige udfordring, at rigtig mange borgere tror, at de spiser sundere, end de i virkeligheden gør. Hvordan har du det viser, at mange borgere med et usundt kostmønster selv tror, at de spiser sundt. 18 % af Skive Kommunes voksne borgere er svært overvægtige. Det er lidt højere end Gennemsnittet i Region Midtjylland. Samtidig viser Sundhedsplejens vejning af 1750 skolebørn fra hele kommunen, at 18 % af disse er overvægtige. Gode madvaner og sund kost giver overskud og gør det nemmere at lære nye ting. 1 Opsporing og behandling af overvægt hos voksne. Dansk Selskab for Almen Medicin, Sundhedsstyrelsen. København; Kostens betydning for læring og adfærd hos børn en gennemgang af den videnskabelige litteratur. Det Biovidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet; Folkesundhedsrapporten. Statens Institut for Folkesundhed. København; CFK-Folkesundhed og kvalitetsudvikling, Region Midtjylland; 2013 Hvordan har du det -undersøgelsen har kortlagt helbredet, trivslen og sundhedsvanerne for hele Region Midtjylland herunder Skive Kommune. Den er et værdifuldt grundlag, når region og kommuner skal planlægge en målrettet sundhedsindsats. 6

7 Målet er, at: andelen af voksne borgere med et usundt kostmønster skal bringes på niveau med resten af kommunerne i Region Midtjylland andelen af overvægtige skolebørn skal nedbringes andelen af overvægtige voksne i Skive Kommune skal bringes på niveau med regionsgennemsnittet andelen af børn og unge med dårlige tænder som følge af sukkerholdig kost og læskedrikke skal nedbringes flere borgere med usundt kostmønster erkender dette så der bliver større sammenhæng mellem reelle og oplevede kostvaner Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler: at skolerne sikrer mulighed for at købe sunde madvarer på skolen eksempelvis nøglehulsmærkede madvarer at der i skolerne sikres ro omkring måltidet på alle klassetrin at der også blandt de frivillige organisationer og foreninger sættes fokus på kost og madvaner Skive Kommune vil: styrke samarbejdet mellem sundhedsplejen, familieområdet og sundhedsområdet omkring overvægtige børn og deres familier både i forhold til forebyggelse og indsatser søge tæt samarbejde med jordemødrene om overvægtige gravide integrere undervisning om kost og ernæring i Sundhedscentrets tilbud målrettet unge gennemføre informationskampagner med henblik på at forøge viden om sund kost etablere tilbud om opsøgende tandpleje til udsatte familier sikre, at der er tilbud til borgere, der ønsker at tabe sig sikre, at maden i dagtilbud og skoler er sund og varieret Som borger kan du: skabe sunde kostvaner for dig og din familie sikre, at dit barn får en sund madpakke med i daginstitution eller skole hver dag være et forbillede for dine børn i forhold til kost stille krav til de fødevarer, som du indtager holde dig opdateret omkring de gældende kostråd Sund og varieret kost er vigtigt for børns udvikling. 7

8 Fysisk aktivitet og bevægelse Fysisk aktivitet giver velvære og fysisk velbefindende. Daglig fysisk aktivitet nedsætter risikoen for overvægt og følgesygdomme af overvægt, ligesom motion letter symptomer og gener fra en lang række sygdomme. Daglig fysisk aktivitet forlænger livet med flere år og øger samtidig sandsynligheden for at undgå en række sygdomme. 5 Sundhedsstyrelsen anbefaler, at voksne er moderat fysisk aktive 30 minutter om dagen samt mere intensivt fysisk aktive i mindst 20 minutter af gangen to gange om ugen. For børn er anbefalingen 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Al fysisk aktivitet er gavnligt, så man kan let opfylde Sundhedsstyrelsens anbefalinger gennem bevægelse i hverdagen. Man kan for eksempel gå en tur, cykle, tage trappen, arbejde i haven eller støvsuge. Gode motionsvaner grundlægges i barndommen. Derfor er det vigtigt, at kommunens dagtilbud og folkeskoler arbejder med bevægelse og fysisk aktivitet som en naturlig del af hverdagen. Skive Kommune har særlige udfordringer i forhold til fysisk aktivitet. Hvordan har du det? -undersøgelsen viser, at mindre end halvdelen af de voksne borgere i Skive Kommune dyrker regelmæssig motion eller idræt. Der er ikke tegn på, at borgerne er blevet mere aktive siden sidste undersøgelse fire år tidligere. Det er sundt at træne sin krop. Al fysisk aktivitet er gavnlig. Man kan også gå en tur, cykle til arbejde, tage trappen og arbejde i haven. Det hele tæller med. 5 Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark. Juel, Sørensen, Brønnum-Hansen. København;

9 Målet er, at: andelen af fysisk aktive borgere i Skive Kommune stiger. andelen af borgere, der dyrker regelmæssig motion eller idræt, skal hæves til minimum gennemsnittet for kommunerne i Region Midtjylland Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at der søges et udvidet samarbejde mellem skoler og idrætsorganisationer om sport i direkte forlængelse af skoletiden at der på alle kommunens arbejdspladser støttes op om medarbejdernes sundhed og motion at der arbejdes for at etablere flere trafiksikre skoleveje, så eleverne får bedre mulighed for at gå eller cykle til og fra skole Skive Kommune vil: sikre, at bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af hverdagen i skoler, dagtilbud, sociale institutioner og plejecentre styrke det formaliserede samarbejde med idrætsorganisationer om tilbud til borgere, som ikke er vant til at dyrke motion både børn, voksne og ældre tænke bevægelse og motion ind ved nybyggeri og anlæg fortsat stille de kommunale haller til rådighed for både skoler, institutioner og foreninger formidle vigtigheden af bevægelse og aktivitet til såvel børn som voksne arbejde for, at borgerne skaber netværk til hinanden i forbindelse med fysisk aktivitet Som borger kan du: gå, cykle eller tage trappen, når det er muligt støtte børn i at gå eller cykle til skole lave motionsaftaler med venner og bekendte Melde dig ind i en idrætsforening Man kan lege sig til motion. 9

10 Rygning Ifølge Statens Institut for Folkesundhed dør næsten danskere årligt af rygning. Det svarer til, at hver anden ryger dør af sygdomme, der skyldes rygning. Samtidig dør omkring 900 danskere årligt af passiv rygning. Rygning medfører også en stærkt forøget risiko for en lang række sygdomme såsom hjerte-kar-sygdomme og KOL (ryger-lunger), forhøjet blodtryk, sukkersyge, kræftsygdomme og paradentose. 6 Følgesygdomme til rygning forringer livskvaliteten for mange danskere. Rygning skader ikke kun rygeren selv, men også andre der udsættes for røg. Til gengæld er det aldrig for sent at stoppe med at ryge, for uanset hvor sent i livet du holder op med at ryge, vil det have en gavnlig effekt på helbredet og forlænge dit liv. I Skive Kommune ryger omkring hver femte borger dagligt. Det svarer næsten til gennemsnittet i regionen. Ét barn ud af 20 er udsat for passiv rygning i hjemmet. Mange unge mennesker bliver festrygere omkring overgangen fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Selv få cigaretter om måneden kan have store helbredsmæssige konsekvenser, og selv et lille månedligt forbrug kan gøre et ungt menneske nikotin-afhængig. 16 % af de daglige rygere i Skive Kommune ønsker at stoppe med at ryge, og næsten halvdelen af dem ønsker hjælp til det. Det er aldrig for sent at kvitte tobakken. 6 The Health Consequences of Smoking. A report of the Surgeon General

11 Målet er, at: andelen af daglige rygere i Skive Kommune falder med 1 % årligt de næste fire år andelen af forældre, der ryger dagligt i hjemmet, skal falde med 1 % årligt de næste fire år Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at der indføres røgfri arbejdsdag på alle arbejdspladser i kommunen at folkeskoler og ungdomsuddannelser øger indsatsen for at nedbringe festrygning at forældre støtter deres børn og unge i ikke at festryge og i ikke at begynde at ryge i det hele taget Skive Kommune vil: samarbejde med ungdomsuddannelserne i kommunen omkring tobaksforebyggelse tilbyde gratis rygestoptilbud til alle herunder målrettede tilbud til særlige målgrupper, fx gravide rygere og borgere med psykiske problemer informere om tobakkens skadelige virkninger ved hjælp af undervisning og kampagneaktiviteter Som borger kan du: benytte dig af et af de gratis rygestoptilbud i kommunen støtte familie, venner og bekendte, som har et ønske om at stoppe med at ryge undgå at udsætte dig selv og dine børn for røg 11

12 Alkohol 15 % af alle voksne i Skive Kommune viser tegn på alkoholproblemer. Et for stort alkoholforbrug fører ofte en række sygdomme med sig, som forringer livskvaliteten og i visse tilfælde kan være dødelige. Det drejer sig bl.a. om leversygdomme, kræft og hjerte-kar-sygdomme. 7 Alkoholproblemer er udbredt på tværs af alle aldre og sociale vilkår. På landsplan er voksne danskere decideret afhængige af alkohol. 8 Indtagelsen af alkohol kan dog være problematisk lang tid inden, det udvikler sig til en egentlig afhængighed. Når en forælder drikker for meget, har det også konsekvenser for resten af familien. Det er eksempelvis veldokumenteret, at børn af forældre med alkoholproblemer i højere grad end andre børn er i risiko for at udvikle psykiske problemer. 9 Hos ældre borgere kan selv et lille alkoholforbrug ofte resultere i store problemer. Det skyldes, at i takt med at kroppen ældes, kan man tåle mindre alkohol end tidligere. Samtidig stiger medicinforbruget ofte med alderen, og her kan alkohol give uhensigtsmæssige bivirkninger. I Region Midtjylland rusdrikker næsten hver tredje af alle unge mindst en gang om ugen, mens 12 % af alle unge viser tegn på at have et egentligt alkoholproblem. Det er problematisk, da et massivt alkoholindtag i ungdommen øger risikoen for senere at udvikle afhængighed af alkohol. Heldigvis er udviklingen ved at vende, og det ønsker Skive Kommune at understøtte ved at sætte yderligere fokus på unges alkoholforbrug. Mange af os har problemer med et for stort forbrug af alkohol. Skive Kommune giver gratis rådgivning og behandling af misbrug. Pårørende kan også henvende sig anonymt på Rusmiddelcenteret. 7 Alkohol og helbred. Sundhedsstyrelsen; Alkoholforbrug i Danmark: kvantificering og karakteristik af storforbrugere og afhængige. Hvidtfeldt, Hansen, Grønbæk og Tolstrup. Statens Institut for Folkesundhed, SDU; Behavioral and Emotional Problems in Children of Alcoholic Mothers and Fathers. Bygholm Christensen, Bilenberg. European Journal of of Child and Adolescent Psychiatry vol. 9: ;

13 Målet er, at: andelen af voksne med tegn på alkoholproblemer skal nedbringes med 1% årligt andelen af unge med tegn på alkoholproblemer skal nedbringes med 1% årligt debutalderen for unges alkoholindtag hæves Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at kommunen stiller som krav til alle samarbejdspartnere, at der ikke serveres alkohol for unge under 16 år at alle skoler og dagtilbud bliver helt alkoholfri også ved fester, forældresammenkomster, lejrture og lignende Skive Kommune vil: sætte et systematisk fokus på alkoholforbrug, når det vurderes relevant i kontakten med borgeren fortsat arbejde målrettet for at hæve debutalderen for, hvornår man begynder at drikke alkohol indgå en aftale med de praktiserende læger om, at borgerne systematisk screenes for alkoholproblemer hos lægen have tilbud til børn af forældre med alkoholproblemer have alkoholpolitikker i skoler og dagtilbud samarbejde med ungdomsuddannelserne om at minimere unges rusdrikkeri Som borger kan du: være opmærksom på dit eget og dine omgivelsers alkoholforbrug og sætte ord på, når nogen drikker for meget følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til indtagelse af alkohol støtte dine børn og sætte grænser for dem så de ikke begynder at drikke alkohol før tidligst i 9. klasse medvirke til at alle aktiviteter i forbindelse med dagtilbud eller skoler er alkoholfri tage initiativ til at indgå fælles aftaler omkring alkohol i dit barns klasse 13

14 Mental sundhed Mental sundhed dækker over psykisk velvære, overskud og trivsel og er vigtig i forhold til den generelle livskvalitet. Mental sundhed har også stor betydning for modstandsdygtighed overfor både fysisk og psykisk sygdom. God mental sundhed fremmes blandt andet ved at afhjælpe kroniske smerter, forbedre det psykiske arbejdsmiljø, styrke sociale relationer og opfordre til fysisk aktivitet. Dårlig trivsel og mangel på overskud kan ofte føre til en uhensigtsmæssig livsstil, der øger risikoen for udvikling af sygdom. Særligt i forhold til kost, rygning, alkohol og motion er der en sammenhæng mellem, hvor sundt man lever og ens mentale sundhed. Rygning, manglende fysisk aktivitet, brug af euforiserende stoffer og alkohol øger risikoen for dårlig trivsel. Dårlig mental sundhed kan hænge sammen med stress. Ifølge Hvordan har du det? har 26 % af den voksne befolkning i Skive Kommune et højt stressniveau. Det er det tredje højeste niveau i Region Midtjylland. Stress defineres ikke kun som travlhed på arbejdet og i hverdagen. Det handler i lige så høj grad om oplevelsen af, at ens liv føles uforudsigeligt, ukontrollabelt og belastende. Derfor er det ikke overraskende, at betydeligt flere borgere uden arbejde har et højere stressniveau end borgere i arbejde. I Skive Kommune har 42 % af de ledige og sygemeldte borgere i aldersgruppen år et højt stressniveau. Til sammenligning er tallet for beskæftigede borgere i samme aldersgruppe i kommunen 19 %. Hvordan har du det viser, at 72 % af alle voksne borgere i Skive Kommune selv synes, at de har god livskvalitet. Derfor er det vigtigt primært at rette indsatserne mod de 28 %, der oplever at have det dårligt. Børn, der ikke trives, er et særligt problem. Ifølge Sundhedsstyrelsen udgør de mentale helbredsproblemer den største sygdomsbyrde blandt børn og unge (fra 1-24 år). Trivsel kan være mange ting - eksempelvis aktiv deltagelse i fælleskaber. 14

15 Målet er, at: nedbringe antallet af borgere med et højt stressniveau øge den mentale sundhed og trivsel blandt borgerne i Skive og særligt hos børn, ledige og sygemeldte borgere Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at motion, hvor det er foreneligt med borgerens tilstand, indgår som tilbud til alle borgere på overførselsindkomst at der tilbydes kurser i håndtering af langvarig stressbelastning, angst og depression på både private og kommunale arbejdspladser samt i indsatsen for borgere på overførselsindkomst Skive kommune vil: sikre inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler vejlede om tilbud til fysisk aktivitet, kostvejledning m.m. som redskab til at fremme trivsel og velvære tilbyde indsatser for at mindske stress til borgere uden for arbejdsmarkedet støtte tilbud til ensomme ældre støtte etablering af netværk for udsatte grupper af borgere arbejde med særlige indsatser for at undgå mobning styrke det sociale arbejde via samarbejde med de frivillige organisationer tidlig opsporing af: fødselsdepressioner via sundhedsplejens screeninger mistrivsel hos børn og unge - både via stafetlog-samarbejdet og via et tættere samarbejde med efterskoler og ungdomsuddannelser mistrivsel hos voksne via jobcentret og sundhedscentret mistrivsel hos ældre via forebyggende hjemmebesøg Som borger kan du: opsøge netværk og benytte de tilbud om fællesskaber der findes være opmærksom på tegn på stress hos dig selv og andre - og handle på det være med til at opbygge et rummeligt arbejdsmiljø være en del af foreninger og frivillige organisationer, der styrker personers handlemuligheder i lokalmiljøet 15

16 Kronisk sygdom Kronisk sygdom defineres som en sygdom, der varer længe, og som er vanskelig eller umulig at kurere. En kronisk sygdom kan eksempelvis være diabetes, KOL (rygerlunger), hjerteproblemer, angst og depression. Gennemsnitslevetiden i Danmark er stigende, og da risikoen for at udvikle kronisk sygdom stiger med alderen, må næsten alle i dag forvente at komme til at leve en del af deres liv med en eller flere kroniske sygdomme. En tidlig og målrettet indsats kan dog ofte have afgørende betydning for, om borgere med kronisk sygdom får et godt liv med deres sygdom. Livsstil har stor betydning for udviklingen af en række kroniske sygdomme. Risikoen for at blive både tidligere og sværere ramt af kroniske sygdomme øges eksempelvis, hvis man ryger, drikker for meget alkohol, er overvægtig eller bevæger sig for lidt. Levevilkår betyder også meget for, hvor stor risikoen er for at udvikle kroniske sygdomme. Eksempelvis er risikoen højere for mennesker med lavt uddannelsesniveau og mennesker, der har et fysisk belastende job. Størstedelen af sundhedsvæsenets omkostninger går til behandling af kroniske sygdomme. Hospitalsvæsenet, de praktiserende læger og kommunerne samarbejder om tilbud til borgere med kroniske sygdomme. Her er der fokus på sammenhæng for borgeren uanset hvor behandlingen foregår. Vi ved i dag, at mange mennesker med psykisk sygdom kan komme sig helt. Andre kan komme sig delvist eller i lange perioder være raske med enkelte tilbagefald. Samme mønster gælder for mange fysiske sygdomme - eksempelvis gigt, KOL og hjertelidelser. Kommunerne har til opgave at fremme sundheden og livskvaliteten for borgere med kronisk sygdom samt at forebygge forværring og eventuelle genindlæggelser. Hvordan har du det -undersøgelsen viser, at Skive Kommune er blandt de fem kommuner i Region Midtjylland, hvor flest borgere har en kronisk lidelse. Særligt forhøjet blodtryk, slidgigt og KOL (samt andre luftvejssygdomme) forekommer væsentligt oftere i Skive Kommune end i Region Midtjylland generelt. 16

17 Målet er, at: der bliver færre borgere med kronisk sygdom i Skive Kommune stadigt flere borgere med kronisk sygdom har et godt liv på trods af sygdom Levetiden stiger, og mange af os må regne med, at vi må leve en del år af vores liv med en kronisk sygdom. Derfor kan man stadig have en god og aktiv tilværelse, men det kræver en indsats. Skive Kommune vil: sætte fokus på sammenhængen mellem livsstil og udviklingen af kroniske sygdomme i kontakten med borgerne opspore borgere tidligst muligt, som er i risiko for at udvikle kroniske sygdomme tilbyde træning, undervisning og vejledning til borgere, som har en kronisk sygdom samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen omkring sammenhæng i indsatsen overfor kronisk syge borgere samarbejde med patientforeninger og andre frivillige organisationer Som borger kan du: vælge en sund livsstil for at forebygge udviklingen af visse kroniske sygdomme gøre brug af kommunens forskellige tilbud til borgere med kronisk sygdom for at undgå forværring og forbedre din livskvalitet, hvis du har en kronisk sygdom søge hjælp hos egen læge ved mistanke om dårligt helbred, så eventuelle problemer kan forebygges, inden de risikerer at blive kroniske holde dig orienteret om Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til sund livsstil 17

18 Hygiejne Begrebet hygiejne signalerer fremme af renlighed, forebyggelse af sygdom og forurening samt hindring af smitteoverførsel. Gode hygiejne-vaner skal bidrage til sundhed og trivsel. For at dette kan lykkes, skal de gode vaner udøves og udvikles af både borgere og medarbejdere ved Skive Kommune. God hygiejne er vigtig på mange områder. Eksempelvis er hygiejne vigtig i forbindelse med håndvask, rengøring, tøj og fødevarer fra ung til gammel og fra hospital til borgerens hjem. Alle kan hjælpe med at forhindre smitte professionelt og privat til gavn for dem selv og samfundet. Området har fået øget fokus de seneste år. Det skyldes især, at der er opstået flere resistente bakterier, og at de bliver stadigt vanskeligere at behandle. Det rummer udfordringer, da raske mennesker kan være bærere af bakterier, som overføres ved omgang med andre og ved den professionelles indsats overfor svækkede og syge borgere. Spredningen af smitsomme sygdomme kan være en stor belastning for den enkelte borger, og rammer også samfundet i form af sygefravær og tabt arbejdsevne. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser eksempelvis, at småbørns-infektioner er årsag til ca. 40 % af forældres fravær fra arbejde. De viser også, at der blandt voksne årligt er ca. 3.3 millioner tabte arbejdsdage på grund af forkølelse og andre infektioner i luftvejene. Der er altså et stort potentiale i at forebygge smittespredning blandt både børn og voksne. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunen har mål og rammer for hygiejneindsatsen og at indsatsen foregår overalt i samfundet. 40 % af forældres fravær fra jobbet skyldes børns infektioner. Derfor er god hygiejne vigtig. 18

19 Målet er at: alle mennesker kender til vigtigheden af god hygiejne god hygiejne skal bidrage til at forebygge smitte og smittespredning blandt borgerne i Skive Kommune Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefaler konkret: at man bremser smittekilderne i forbindelse med sygdom ved eksempelvis ikke at sende børn med smitsom sygdom i børnehave eller skole at man som borger følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hygiejne, eksempelvis håndvask efter toiletbesøg, éngangslommetørklæder i forbindelse med forkølelse m.m. Skive Kommune vil: uddanne medarbejderne til at anvende den nyeste viden om hygiejne i den service, vi leverer til borgerne have handlingsplaner og retningslinjer, som sikrer en god hygiejne på kommunens arbejdspladser og institutioner sætte fokus på god hygiejne via en årlig hygiejne-event, eksempelvis i forbindelse med den nationale hygiejneuge sikre gode fysiske rammer på de kommunale institutioner og arbejdspladser iværksætte informations- og oplysningskampagner samarbejde bredt med praktiserende læger, sygehuse, uddannelsesinstitutioner og virksomheder om at sikre god hygiejne Som borger kan du: selv have en god hygiejne ved eksempelvis at huske at vaske hænder og at bruge ærmet eller et engangslommetørklæde, når du hoster og nyser bidrage til at sikre gode fysiske rammer, de steder du kommer ved at lufte ud, rydde op eller gøre rent efter dig involvere dig i at hygiejnen er i orden de steder du kommer i børnehaven, på skolen og på din arbejdsplads være opmærksom på den rådgivning som gives af sundhedsprofessionelle - eksempelvis personalet i hjemmeplejen og din læge 19

20 Seksuel sundhed Ifølge WHO er seksuel sundhed en tilstand af fysisk, mental og social trivsel relateret til seksualitet. Det kræver en positiv og respektfuld tilgang til seksualitet og seksuelle forhold, såvel som muligheden for at have sikre seksuelle oplevelser, fri for tvang, diskrimination og vold. Der er således fokus på seksuel trivsel i alle livets faser og for alle grupper i befolkningen. Sexsygdomme er meget udbredt i Danmark, især blandt unge i alderen år. Der er veldokumenterede metoder til at reducere forekomsten af sexsygdomme. Formålet med en indsats omkring seksuel sundhed er at: øge trivslen blandt alle borgere, reducere forekomsten og spredningen af sexsygdomme reducere antallet af uønskede graviditeter og reducere behovet for fertilitetsbehandling Kommunen vil gerne bidrage til at fremme den seksuelle trivsel, som blandt andet er tæt forbundet med livsstil. Eksempelvis er overvægt, tobaksrygning og et stort alkoholforbrug negative faktorer i forhold til seksuel trivsel og fertilitet. Særligt sårbare grupper i forhold til den seksuelle trivsel er blandt andet unge med kort eller ingen uddannelse, stofmisbrugere og homoseksuelle. Det kan også være personer, der har fået konstateret en kronisk sygdom, eller som har fået en hjerneskade. Man regner med at % af de 25 årige har haft en sexsygdom. Der ny-diagnosticeres årligt personer med HIV. I Skive kommune regner man med, at ca. 400 unge mellem 15 og 29 år bliver smittet med klamydia om året. Heraf bliver kun omkring halvdelen behandlet. Som ung skal du være særligt opmærksom på at beskytte dig mod seksuelt overførte sygdomme. Det kan du blandt andet gøre ved at bruge kondom. 20

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2011-2014. www.skive.dk Sundhedspolitik Skive Kommune 2011-2014 www.skive.dk Forord Skive Byråd besluttede i 2009, at sundhed skal være et af to prioriterede fokusområder, der skal tænkes ind i alle grene af kommunens virke.

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.1 SUNDHED. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.1 SUNDHED Randers Kommune - Visionsproces 2020 Forekomst af udvalgte sygdomme i 7- byerne Procent af de adspurgte (voksne) Bronkitis, for store lunger, rygerlunger Blodprop i hjertet Diabetes Muskel/skelet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg Kommune. sundhedsprofil for Kalundborg Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Kalundborg sundhedsprofil for Kalundborg Indhold Et tjek på Kalundborgs sundhedstilstand..................... 3 Beskrivelse af Kalundborg.........................

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Ung og Sund til unge og deres forældre

Ung og Sund til unge og deres forældre Ung og Sund til unge og deres forældre Idræt Mad Trivsel Velvære Rusmidler Skole Vægt Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. - 10. klasse Kære unge, forældre og lærere SUNDHEDSPROFIL Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gentofte Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Ballerup Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.

Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt. Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland. Rygning, alkohol, fysisk aktivitet, kost og overvægt Karina Friis, Forsker, ph.d. CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.regionmidtjylland.dk Rygning, alkohol, kost, fysisk aktivitet og overvægt Udviklingen

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI GOD HYGIEJNE PÅ ALLE OMRÅDER AF MED SMITTEN Hygiejnestrategien er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018. Byrådet har i sundhedspolitikken opsat seks overordnede

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013

Sundhed og forebyggelse. Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Sundhed og forebyggelse Privat Service Branchemøde del I TR-Forum 2013 Dagsorden Helle Gullacksen, PensionDanmark: Status på PensionDanmarks sundhedsindsats Peter Hamborg Faarbæk, 3F: 3F s sundhedsprojekt

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent

Tabel 1. Resultater fra Sundhedsprofilen København sammenlignet med Region Hovedstaden 2010 2013. København 2010 procent. Regionalt 2010 procent KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Resultater fra Sundhedsprofilen 2013 Sundhedsprofilen 2013 er udarbejdet af Region Hovedstaden,

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. 19. december 2013 Sundhe Forord Rebild Kommune har fået en ny sundhedspolitik for 2014-2018: Sundhed i sammenhæng. Sundhedspolitikken

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har vi det i Kolding

Læs mere

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014

Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Sundhed skaber bedre læring og øget trivsel Præsentation ved KLs Børnetopmøde 31. januar 2014 Professor Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Fire argumenter Sundhed en

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed

FAKTAARK. Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed 2015 FAKTAARK Tema 2015: Unge mænds trivsel og sundhed Hvorfor tema om unge mænds sundhed? Fordi unge mænd har en dødelighed der er over dobbelt så stor som unge kvinders. Hver gang der dør 100 kvinder

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2012 ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE ANBEFALINGER FOR SKOLEBØRN I DEN SKOLEPLIGTIGE ALDER INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner

Sundhedsprofil 2010. Sundhedsprofil 2010. Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner. Region Sjælland og kommuner Sundhedsprofil 2010 Sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland og kommuner Lanceringskonference 24. januar 2010 Charlotte Glümer, forskningsleder, overlæge, Forskningscenter

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune

Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Handleplan for Det gode hverdagsliv i Vejen Kommune Denne handleplan for det gode hverdagsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid, hvoraf det fremgår, at Vejen Kommune

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed

Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Ulighed i sundhed - en udfordring for den udsatte borgers retssikkerhed Jørgen Lauridsen Center for Sundhedsøkonomisk Forskning (COHERE) Syddansk Universitet E-mail jtl@sam.sdu.dk 1 Udfordringen Danmark

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED

SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED 18. oktober 2002 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 ad pkt. 6b) SUNDHEDSPOLITIK Resumé: SYGEFORSIKRINGER ØGER DEN SOCIALE ULIGHED Der er social skævhed i fordelingen af sygdom. De socialt dårligt

Læs mere

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE

SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE SUNDH SPROFIL 2013 FOR HELSINGØR KOMMUNE Uddrag af Region Hovedstadens Sundhedsprofil for region og kommuner 2013 Center for Sundhed og Omsorg Sundhedsprofil 2013 for Helsingør Kommune er et uddrag af

Læs mere

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND

MÆND SUNDHEDSPOLITIK I DANMARK FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN FORSLAG OM, AT DANMARK FÅR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND FORSLAG TIL GRUNDLAG FOR EN SUNDHEDSPOLITIK FOR MÆND I DANMARK FREMSÆTTES I FORBINDELSE MED MEN S HEALTH WEEK 2011 TIL POLITIKERE OG ANDRE BESLUTNINGSTAGERE I SUNDHEDSVÆSNET - OG TIL BEFOLKNINGEN FORSLAG

Læs mere

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune

Sundhedsmæssige opgaver og udfordringer i Odder Kommune Notat Til: Fra: Social- og sundhedsudvalget Direktionen Sundhedskoordinator, ph.d. Malene Herbsleb Notat til sagen: Sundhedspolitik 2013 Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk

Social ulighed i sundhed. Arbejdspladsens rolle. Helle Stuart. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Social ulighed i sundhed Arbejdspladsens rolle Helle Stuart www.kk.dk Hvad er social ulighed i sundhed? Mænd Kvinder Forventet restlevetid totalt Forventet restlevetid med mindre godt helbred Forventet

Læs mere

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster

Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Broen til bedre sundhed - Fokus Lolland-Falster Preben Cramon, sundhedsfaglig chef Region Sjælland Annette Palle Andersen, programchef Broen til bedre sundhed Mulighederne En fælles udfordring! Socio-økonomisk

Læs mere

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune

Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune Udkast Revision af Sundhedspolitik for Ringsted Kommune 2011-2014 - Med hjertet i midten Byrådets Vision Ringsted, en kommune med sunde og fysisk aktive borgere 1 Sundhedspolitikken består - efter et kort

Læs mere

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark.

Gennemsnitsalderen for rygestart er 16,8 år i Region Syddanmark. Rygestop i Vejen Kommune 2014 Tabellerne 4.1.2 og 4.1.3 fra Sundhedsprofilen 2013 1 viser, at tre ud af fire rygere gerne vil holde op med at ryge og mere end en tredjedel af disse ønsker hjælp og støtte

Læs mere

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord

Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Udspil: Kommunal forebyggelse, der rykker! Forord Med dette udspil fremlægger KL sit bud på, hvilke kommunerne kan igangsætte for at bedre folkesundheden. Udspillet skal stimulere diskussionen om, hvad

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen

tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen Sundhedspolitikken.. skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det gode liv understøtter borgernes mulighed for at træffe sunde valg i hverdagen styrker borgernes personlige

Læs mere

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011

Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Sundhedsprofil for region og kommuner 2010 Lancering 20 januar 2011 Lene Hammer-Helmich, Lone Prip Buhelt, Anne Helms Andreasen, Kirstine Magtengaard Robinson, Charlotte Glümer Oversigt Baggrund Demografi

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk

Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau - politisk, analytisk og strategisk Hvordan arbejde med sundhed på kommunalt niveau politisk, analytisk og strategisk Årsmøde om skolebørns sundhed 10. juni 2014 Anders Seekjær, Odense Kommune Historik i Odense Kommune Afsæt i et ønske om

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2015-2018 Indhold Forord... 3 Sundhed er andet og mere end livsstil... 4 Principper: Måden vi arbejder med sundhed på... 5 Målsætninger: Det vi satser på... 6 1) Sundere valg

Læs mere

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI

HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI HR OG PERSONALE SUNDHEDSSTRATEGI SUNDHEDSSTRATEGI Sundhedsstrategien i store træk Sundhed og trivsel et godt arbejdsmiljø i det hele taget er vigtige elementer i den attraktive arbejdsplads. Strategien

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk

Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF. Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Idræt og Sundhed - et samarbejde mellem kommunerne, idrætsforeningerne og DIF Henriette Boye Kyhl DIF Konsulent hbk@dif.dk Sundhed i kommunerne Sundhedsloven trådte i kraft den 1. januar 2007. Loven erstatter

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge.

Udfyld den manglende information, og udskriv en oversigt til at have med til konsultationen, før du konsulterer din læge. At forberede en konsultation hos en læge En start sammen At træffe en aftale om at konsultere en læge er et af de første positive skridt, du kan tage i retning af at nå dit mål om at få et barn. Det er

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere