Vejledende takster pr. 1. januar ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende takster pr. 1. januar 2012. ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER"

Transkript

1 Vejledende takster pr. 1. januar ERHVERVELSE AF GRAVSTEDER 31 Første erhvervelse af et gravsted for en periode svarende til fredningstiden, jf. vedtægtens 20 og 24, er vederlagsfri for personer, der tilhører folkekirken og har bopæl i sognet/kommunen. Stk. 2. Tilsvarende bestemmelse gælder, såfremt den efterlevende ægtefælle begærer gravstedet udlagt med 2 gravpladser. Stk. 3. For erhvervelse af et gravsted med mere end 2 gravpladser betales for hver gravplads udover 2 gravpladser samme takster som angivet i 32. Stk. 4. Betaling i henhold til stk. 3 er fritaget for moms. 32 Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet/kommunen, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 134 Kistegravplads i fællesgrav... kr. 134 Urnegravplads i fællesgrav... kr. 134 Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Stk. 2. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for erhvervelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads i fællesgrav... kr. 267 Urnegravplads i fællesgrav... kr. 267

2 Ønskes gravstedet erhvervet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 534 Kistegravplads med plade i fællesgrav... kr. 534 Urnegravplads... kr. 534 Urnegravplads med plade i fællesgrav... kr. 534 Stk. 3 Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. FORNYELSE AF GRAVSTEDER 33 Personer, der er medlemmer af folkekirken og har bopæl i sognet/kommunen, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 134 Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Stk. 2. Personer, der er medlemmer af folkekirken, men som ikke har bopæl i sognet/kommunen, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 134 Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Stk. 3. Personer, der ikke er medlemmer af folkekirken, betaler for fornyelse af et gravsted med én gravplads i 1 fredningsperiode som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 267

3 Ønskes gravstedet fornyet for 2 fredningsperioder betales som nedenfor angivet: Kistegravplads... kr. 534 Kistegravplads med plade i fællesgrav... kr. 534 Urnegravplads... kr. 534 Urnegravplads med plade i fællesgrav... kr. 534 Det bemærkes, at gravpladser i fællesgrav, hvori der er foretaget anonym jordfæstelse af kiste eller urne ikke kan fornyes. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse er fritaget for moms. 34 Fredningstiden er den periode, i hvilken et gravsted ikke kan nedlægges. Ved fornyelse for et kortere åremål end en hel fredningsperiode betales forholdsmæssigt. Fornyelse kan normalt ikke ske for et kortere åremål end 5 år. Erhverves et gravsted til fremtidig brug, er det en betingelse at der betales for vedligeholdelsen efter 35 eller 36 fra erhvervelsestidspunktet. REN- OG VEDLIGEHOLDELSE AF GRAVSTEDER 35 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig renholdelse af gravsteder mod betaling af et årligt beløb som nedenfor angivet: Tillæg for Tillæg for almindelig forårs- og grandæk- sommerning: blomster: Kistegravsteder: Med 1 gravplads... kr. 419 kr. 190 kr gravpladser... kr. 625 kr. 311 kr mere end 2 gravpladser, yderligere pr. gravplads... kr. 196 kr. 97 kr. 80 Urnegravsteder... kr. 281 kr. 190 kr. 113 Stk. 2. For arbejder ud over renholdelsen, eksempelvis nyplantning eller omplantning, gødskning, opbinding, pålægning af ral, granpyntning o.lign., betales efter regning. Kirkegården udarbejder på begæring skriftlig tilbud på sådanne arbejder. Stk. 3. Der betales moms af de i denne bestemmelse angivne beløb.

4 36 Kirkegården er pligtig til på begæring at påtage sig vedligeholdelse af anlagte gravsteder i én fredningsperiode mod betaling. Takster for vedligeholdelse m.v. er pr. 1. januar 2011 momspligtig. Se taksterne i det vedlagte bilag. Stk. 2. Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder: Omplantning af kantplaner, fornyelse af udgående eller forvoksede planter, opretning efter jordsætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder. Stk. 3. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, granpyntning, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o.lign., må der herfor betales særskilt vederlag, som skal godkendes af provstiudvalget. Stk. 4. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 5. Betaling efter stk. 1-4 indbetales til Fyens Stift. Det indbetalte beløb tilhører kirken og renterne af beløbet tilfalder kirkekassen. 37 For vedligeholdelse i fredningstiden af gravpladser i fællesgrav betales et beløb. Takster for vedligeholdelse er pr. 1. januar 2011 momspligtig. Se taksterne i det vedlagte bilag. Stk. 2. Vedrørende takster for erhvervelse henvises til 31 og 32. Stk. 3. Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb tillægges moms. Stk. 4. Betaling i henhold til denne bestemmelse skal indbetales til Fyens Stifts offentlige midler som en den pågældende kirkes tilhørende kapital, at forrente til fordel for kirkens kasse. Stk. 5. Forlængelse af gravplads med plade i fællesgrav kan finde sted efter gældende regler.

5 38 For gravning efter stedets skik betales: For en voksen grav... kr For en barnegrav (indtil 10 års alderen)... kr For en urnegrav... kr. 445 For en urnegrav i dobbelt dybde... kr. 669 Betaling i henhold til de i denne bestemmelse angivne beløb er fritaget for moms. Taksterne i reguleres hver den 1. januar i året i henhold til beregning foretaget af Fyens Stift.

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015

Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Nødebo og Gadevang kirkegårde Takster 2015 Taksterne er fastsat for hele Hillerød provsti af provstiudvalget i Hillerød De pristalsreguleres hvert år pr 1. januar Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere

Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Rollefordeling mellem kirkeværge, kirke- og kirkegårdsudvalg og medarbejdere Takster Principper og regler Takster i Horsens

Læs mere

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende:

I medfør af 4, stk. 6, 5, stk. 5, og 9, stk. 3, i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 969 af 2. december 2003 fastsættes følgende: Sammenskrivning af Kirkeministeriets cirkulære nr. 133 af 22. juli 1992, cirkulære nr. 155 af 25. november 1997 og cirkulære af 18. december 2003. Cirkulære om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje

Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje Foreningens navn er Haveforeningen Fælleseje. Foreningens hjemsted er Gladsaxe Kommune. Vedtægter for Haveforeningen Fælleseje 2 Formål og virke Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Kontrakt om tjenestebolig

Kontrakt om tjenestebolig Kontrakt om tjenestebolig Selvstændig bolig eller bolig i øvrigt Aftalen er et tillæg til ansættelseskontrakter for ansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt om tjenestebolig er udarbejdet

Læs mere

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning

Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning Driftsstyring på kirkegårde - nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 45 / 2008 Susanne Guldager, Jørgen Ravn Elkjær og Christian Philip Kjøller Rapportens titel

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej

Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej 17.02 2008 /Emil Nielsen Vedtægter for Andelsboligforeningen Langørvej (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med tilføjelser og justeringer i 3,4,8,10,16, 20, 23, 30, 34

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN MOSELUND Stiftet 1937 1. Foreningens navn er : MOSELUND Dens hjemsted er: Århus Kommune. 2. Formål og virke. 2. 1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte det

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RM 1-2014 - Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Emneord: erstatningssager Printet den:16. oktober 2014 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2014 Dato 1. januar 2014 J.nr. RA-2013-520-0032 Erstatning

Læs mere

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR

VEDTÆGT HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 FOR VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN OLDHØJEN STIFTET 1942 VEDTÆGT 1. Foreningens navn er: OLDHØJEN Dens hjemsted er: Århus Kommune 2. Formål oq virke. 2.1. Foreningen har til formål at administrere og forvalte

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger

Indholdsfortegnelse: 1.Sammenfatning 2 Indledning 3 Metode og materialer 4 Spørgeskemabesvarelser 5 Hovednøgletal 6 Anbefalinger Nøgletal til belysning af kirkegårdenes forvaltning januar 2008 Udarbejdet af Seniorrådgiver Susanne Guldager, lektor Jørgen Ravn Elkjær og videnskabelig assistent Christian Kjøller, Skov & Landskab, Københavns

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere