Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse Oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landbo Syd. Krydsoverensstemmelse 2014. 20. Oktober 2014"

Transkript

1 Landbo Syd Krydsoverensstemmelse Oktober 2014

2 Kodeks for det gode kontrolbesøg Vibeke Højbjerg Enhed for Landbrugskontrol 20. Oktober 2014

3 Kontrolstrategi strategiske indsatsområder 1. Øget udbredelse og anvendelse af risikobaseret kontrol 2. Udvidet fokus på service og vejledning ved kontrolbesøget 3. Fremme yderligere kvalitet og ensartethed i kontrolarbejdet 4. Effektivisering af kontrolarbejdet 5. Optimering af kontrolkæden og samarbejde med eksterne parter 6. Udvikling og udbredelse af nye kontrolredskaber og -metoder 3

4 Hvorfor et kodeks for det gode kontrolbesøg? Har vores kontrolbesøg ikke været gode nok og hvad kan gøres bedre? Landmandens forventninger til kontrollen ændres løbende og fokus på vejledning og det gode kontrolbesøg er et ønske fra erhvervet Kundeanalyse viser at 6-7 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse med kontrollen 4

5 5

6 Kodeks for det gode kontrolbesøg - Formål og grundidé Kodekset er udarbejdet i dialog med erhvervene. Tak for de gode input Effektive kontrolbesøg til mindst mulig gene for landmanden Højere grad af tilfredshed hos landmanden gennem en effektiv og gnidningsløs afvikling af kontrolbesøgene God dialog og samarbejde under kontrolbesøget øger landmandens kendskab til reglerne 6

7 Kodeks for det gode kontrolbesøg - Hovedindhold Et sæt nedskrevne leveregler for både kontrolløren og landmanden om god afvikling af kontrollen Et godt kontrolbesøg stiller krav til både kontrolløren og landmanden Sætter fokus på hvad vi kan gøre før, under og efter kontrolbesøget Kontrollørens mål er at samarbejde konstruktivt med landmanden og vejlede om de regler, som danner grundlag for kontrollen Det er særligt vigtigt, at kontrolløren har fokus på indledning og afslutning af kontrolbesøget 7

8 Forberedelse af varslet/uvarslet kontrolbesøg Kontrolløren Visse kontrolbesøg kan varsles andre ikke. Ved varsling oplyses landmanden om hvilket materiale, der bør være til rådighed ved kontrollen. Kontrolløren forbereder sig til kontrolbesøget med de relevante regelsæt og landmandens aktuelle kontrolstatus. Landmanden Ved varslede kontrolbesøg er landmanden velforberedt og har fundet relevante bilag m.m. frem på forhånd. 8

9 Indledning af kontrolbesøget Kontrolløren præsenterer sig og sikrer, at landmanden ved hvem der deltager i kontrolbesøget giver landmanden tid at gøre igangværende arbejde færdigt giver landmanden mulighed for at sætte sig ind i, hvad der skal foregå og hvilken kontrol, der skal gennemføres oplyser hvor lang tid kontrolbesøget forventes at tage og i hvilket omfang, der er behov for, at landmanden er til stede og deltager i kontrollen 9

10 Indledning af kontrolbesøget Landmanden og/eller dennes repræsentant præsenterer sig, så kontrolløren ikke er i tvivl om, hvem der deltager i kontrolbesøget og hvilke kompetencer, vedkommende har, hvis det ikke er landmanden selv, der deltager stiller eventuelle afklarende spørgsmål og kommer med ønsker for kontrollens praktiske gennemførelse informerer kontrollørerne om evt. sikkerhedsrisici i de områder, hvor kontrollen gennemføres 10

11 Afslutning af kontrolbesøget Kontrolløren gennemgår resultatet af kontrolbesøget med landmanden oplyser landmanden om eventuelle overtrædelser herunder om behov for nærmere afklaring af, om der er tale om overtrædelser aftaler at kontakte landmanden igen, når der foreligger en afklaring forklarer hvad der videre vil ske 11

12 Afslutning af kontrolbesøget Landmanden stiller afklarende spørgsmål, hvis der er behov for det fremkommer med eventuelle ønsker om vejledning 12

13 Krydsoverensstemmelse Kresten Munk Skov Jensen Center for Arealtilskud 20.oktober2014

14 Indhold KO-kontrollens organisering EU-regler for organisering og myndighedsforpligtelser Organiseringen Hjemtagning af KO-kontrollen 2015

15 Krydsoverensstemmelse Indført af EU s landbrugsministre ->Gennemført af Kommissionen ->Forvaltes af medlemsstaterne ->Revideres af Kommissionen, EU s Revisionsret, Rigsrevisionen 21. oktober 2014

16 EU-regler Kontrollens organisering KO-Kontrolmyndighedernes forpligtelser 21. oktober 2014

17 EU-regler for organisering af KO Udgangspunktet i reglerne Specialiserede kontrolorganer ansvarlige for gennemførelsen af kontrollen. Betalingsorganerne ansvarlige for at fastsætte nedsættelser eller udelukkelser. Alternativet i reglerne Betalingsorganet kan foretage kontrollen, forudsat at medlemsstaten garanterer, at kontrollen er mindst lige så effektiv, som den ville være, hvis den blev foretaget af et specialiseret kontrolorgan. 21. oktober 2014

18 KO-Kontrolmyndighedernes forpligtelser KO-kontrol - Mindst 1 % af alle støtteansøgere, skal kontrolleres for de krav, som den pågældende kontrolmyndighed er ansvarlig for. Såfremt lovgivningen vedr. myndighedens krav i forvejen fastsætter en minimumskontrolprocent, gælder den i stedet for. Anden kontrol, Overtrædelser anses for at være»fastslået«, - hvis de er konstateret i forbindelse med KO-kontrol, - hvis KO-kontrolmyndigheden eller betalingsorganet på anden måde er blevet gjort bekendt hermed. 21. oktober 2014

19 Decentral model Udbetalingsorganet (NaturErhvervstyrelsen) har ansvaret for at organisere kontrollen med KO, at beregne sanktioner samt foretage støttenedsættelser. Kontrol med KO. De myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen af de nationale regler, de specialiserede kontrolorganer. 21. oktober 2014

20 Decentral model Kontrolmyndigheder Kontrolpopulationer direkte støtte Antal udtaget til KO Antal Anden kontroller Kommunerne Plantedirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Fødevarestyrelsen FødevareErhverv Kommunerne Plantedirektoratet Skov- og Naturstyrelsen Fødevarestyrelsen FødevareErhverv Kulturstyrelsen Ca.2300 Ca Ca.1000 Kommunerne NaturErhverv Fødevaresstyrelsen Skøn: Skøn: Skøn: oktober 2014

21 Kritik af decentral model Rigsrevisionens kritik: 2008: Flere KO-kontroller end nødvendigt Mange myndigheder og kontrollører - mange fejlkilder 2012: Markante forskelle i kontrol og indberetning mellem kommunerne NaturErhverv har ansvar for KO men ikke instruktionsbeføjelse NaturErhverv: Sagsmængde afhænger af national kontrol, underkendelsesrisiko Erhvervet: Mange landbrugere berørt, mange kontrolbesøg 21. oktober 2014

22 Politisk aftale 2015: Aftale om Vækstplan for fødevarerhvervet med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. - Virkning fra støtteåret 2015 og frem 21. oktober 2014

23 Central model Udbetalingsorganet (NaturErhvervstyrelsen) har ansvaret for at organisere kontrollen med KO, at beregne sanktioner samt foretage støttenedsættelser. Kontrol med KO. - NaturErhverv: Ansvarlig for alt fysisk kontrol på bedriften. - Fødevarestyrelsen: Ansvarlig for ansvarlig for national overvågning af 5 krav om smitsomme husdyrsygdomme: BSE, TSE, Brucellose/ Tuberkulose i mælk. (administrativ kontrol) 21. oktober 2014

24 Central model Kontrolmyndigheder NaturErhverv Fødevaresstyrelsen (adm.kontrol) Kontrolpopulationer direkte støtte 1 Antal udtaget til KO Antal Anden kontroller Ca.500 Skøn: oktober 2014

25 Kontrolgennemførelse 2015: 1 % af støttemodtagerne udtages til KO-kontrol på stedet. Forpligtelse til Anden-kontrol NaturErhvervs øvrige kontrolvirksomhed. Fødevarestyrelsens 5 sundhedskrav ved adm.kontrol. KO-kontrol på stedet gennemføres som 1 samlet kontrolbesøg. Landbruger vil møde kontrollører med særlig kompetence indenfor hhv. miljø- og GLM-kravene samt sundheds- og dyrevelfærdskravene. 21. oktober 2014

26 Gevinster ved centralisering Afkobling af KO fra nationale kontrol i kommuner og Fødevarestyrelsen. 1 kontrolmyndighed udfører den fysiske kontrol med KO. Kontrollens omfang afspejler EU-reglernes minimumsløsning. Færre Anden-kontroller. Færre støttenedsættelser. Forebyggelse af underkendelser fra EU. 21. oktober 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune.

Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Projekt Indkøb Dok. Nr. 306-2010-192320 Indkøbspolitik for Odsherred Kommune. Baggrund Odsherred kommune forvalter med sine ca. 33.000 indbyggere et indkøbsbudget på over 400 mill kr. årligt. Odsherred

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009

Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde. April 2009 Afrapportering fra trepartsdrøftelser om virksomhedernes arbejdsmiljøsamarbejde April 2009 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning Side 3 1.1 Rapportens opbygning Side 3 1.2 Baggrunden for trepartsdrøftelserne

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø Lovforslag nr. L 177 Folketinget 2010-11 Fremsat den 30. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaseret tilsyn, differentierede

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer:

Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: Indholdsfortegnelse over MUS-skemaer: 1: MUS-skema fra Anders Frølund: Side 2 2: MUS-skema fra Ingelise Hosszu: Side 9 3: MUS-skema fra Flemming Larsen: Side 16 4: MUS-skema fra Loise Kjærsgaard: Side

Læs mere

Om etablering af 2 administrative centre i staten

Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Om etablering af 2 administrative centre i staten Foreningen har udarbejdet et notat om Finansministeriets rapport om de to nye administrative centre

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET

MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- SAMTALER PÅ DET NATURVIDENSKABE- LIGE FAKULTET MUS MEDARBEJDER- UDVIKLINGS- NATURVIDENSKABE- LIGE 2 INDHOLD Indhold 2 Formålet med medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på Fakultetet? 3 Hvad er en god MUS? 5 Forberedelse 7 Samtalen 8 Tilbageblik og vurdering

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ny reform skal styrke kvaliteten i døgntilbud til udsatte børn og voksne Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er blevet enige om en markant

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovforslag nr. L 150 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Forenkling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere