Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen"

Transkript

1 Referenceprojekt for skoleventilation - September 2009 Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

2 CO2 - niveau (ppm) Z Z Z Tommerup skole på Fyn Tema: Indeklima på Tommerup skole - af Peter Nielsen, fysik- og kemilærer på skolen Eleverne i Tommerup skole er urolige og ukoncentrerede. De er ofte trætte og uoplagte. Og næsten lige så ofte får nogen skylden for dette. For meget sukker, for lidt søvn, for meget computerspil, forkert ernæring, for lidt motion, manglende opdragelse hjemmefra, forkert livsstil osv. Disse faktorer spiller helt sikkert ind i mange tilfælde, men hvad nu hvis det viser sig, at der er noget uhensigtsmæssigt ved skolens fysiske indretning og opbygning? Eller at undervisningen bare er kedelig. Tommerup skole på Fyn har 397 elever fordelt over 22 klasser fra klasse. Skolens målsætning består af 10 punkter, der skal medvirke til trivsel og lyst til læring: 1. Skolen skal udstråle liv, engagement og trivsel 2. Skolen skal udvikle det hele menneske 3. Skolen skal give børn og voksne natur og kulturoplevelser 4. Børn og voksne skal respektere hinandens forskelligheder 5. Børn og voksne skal indgå i forpligtende fællesskaber i klassen og på hele skolen og sammen arbejde på at opfylde skolens målsætning 6. De voksne skal være synlige modeller for børnene 7. De voksne skal være fagligt velkvalificerede 8. Skolens virksomhed skal bygge på et ligeværdigt og åbent samarbejde mellem børnene, deres forældre og de ansatte 9. Børnene skal opleve en hverdag præget af tryghed, helhed og tid til fordybelse Læs mere på tommerup-skole.dk Science, networking og innovation er relativt nye begreber som forsøges inddraget i folkeskolen. Kan man slå flere fluer med ét smæk? Tja, lad os prøve. Tommerup skole (Assens Kommune) og EXHAUSTO har til lejligheden fundet sammen i et partnerskab. EXHAUSTO er eksperter inden for indeklima, og har venligst udlånt dataloggere og Learn-o-meter til skolen, således at det blev muligt at foretage kvalificerede målinger i skolens lokaler. Derudover har EXHAUSTO stillet Indeklima - Grundlæggende begreber til rådighed - en folder - som er blevet anvendt som grundbog i dette undervisningsforløb. Alle elever i skolen har et forhold til indeklimaet - også uden at de ved det, eller har sat ord på i hvert fald. De har erfaringer med, at det kan blive for varmt eller koldt, at solen generer, så man ikke kan læse, hvad der står på tavlen eller se, hvad der er på skærmen. Der kan lugte grimt, være meget støj, måske dugger vinduerne, eller man risikerer som elev at blive træt og meget uoplagt, som dagen skrider frem. Denne viden eller disse erfaringer har været udgangspunkt for at motivere eleverne. Kan vi ændre på det? De unge forskere var eleverne fra to 7. klasser og to 8. klasser. For 7. klassernes vedkommende var der tale om helt nye og urutinerede elever med hensyn til at arbejde og færdes i et fysiklaboratorium, mens 8. klasserne havde lidt mere erfaring med at forske. En to tre Indeklima Grundlæggende begreber Undervisningsforløbet var opbygget i tre trin: Begrebsafklaringsdel (grundforskning) Undersøgelses- og databearbejdningsdel Formidlingsdel Undervisningsmateriale kan downloades fra exhausto.dk eller bestilles på Oplægget til eleverne var en kort gennemgang af overskrifterne i materialet fra EXHAUSTO Indeklima - Grundlæggende begreber. Det var begreber som temperatur, lys, luft, støj, luftfugtighed, træk osv. Ret hurtigt sneg der sig begreber som respiration og fotosyntese ind i denne fase også. Eleverne havde som udgangspunkt ringe eller nærmest ingen forudsætninger for at forholde sig til disse begreber. Opgaven blev stillet: Forsk dig til din viden! Hvad du ikke ved nu, må du finde ud af. Vælg et begreb der har med indeklima at gøre og gå i gang. Og når du har fundet løsningen - vælg et nyt emne. Alt undervisningsmateriale som Tommerup skole havde til rådighed blev lagt frem - værsgo - forsk! En opgave der ikke var specielt nem at gå til for relativt uøvede forskere, og som tog en hel del længere tid end planlagt. 2

3 En to tre - fortsat Hvad er temperatur? Kogepunkt? Frysepunkt? Hvorfor føles noget koldere end noget andet? Det er eksempler på forsøg, som kom ud af forskningen omkring emnet temperatur. Luft? Hvad er det? Er der forskellige slags luft? Hvad er forskellen? Kan man se forskel? Måle/registrere forskel? Kan man lave forskellig luft? Hvor kommer luften (her ilt og CO 2 ) fra? Atmosfærisk luft? Træk? Kan det registreres? Luftfugtighed? Hvordan kan man dog registrere hvor meget usynligt vand, der er i luften? Ved hjælp af en lille smule manipulation endte forskningen med en slags relevant konklusion for det videre arbejde: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6H CO 2 (energi) Fotosyntese og respiration særlig med fokus på respirationen (ånding blev valgt i dagligtale af hensyn til forståelsen). Måling og registrering Learn-o-meter Måleapparat, der visualiserer hvor meget CO 2, der er i lokalet. Og hvad skulle der så måles på og dermed opstilles hypoteser for? Fra EXHAUSTOs undervisningsmateriale havde vi et ganske udmærket overblik over hvilke faktorer, der er væsentlige for indeklimaet. Derfor blev det temperatur, luftfugtighed, lys og CO 2 -niveauet, der blev prioriteret. Umiddelbart inden undersøgelsesfasen blev de unge forskere bedt om at opstille nogle forventninger - en hypotese over, hvad vi kunne forvente, når vi skulle undersøge. En ikke helt nem opgave. Selvfølgelig kan man da forvente, at indeklimaet i en skole - hvor elever og lærere skal opholde sig i mange timer - er i orden. På den anden side, hvis der opholder sig forbrændende/åndende mennesker i et lukket lokale, kunne man måske forestille sig, at temperaturen stiger, at ilten (0 2 ) blev brugt og erstattet af vand (H 2 O) og kuldioxid (CO 2 ) jf. sætningen om fotosyntese - respiration. Hvis flere mennesker (for)brænder deres kulhydrater og hele tiden tilfører mere og mere CO 2 og H 2 O til klasseværelsets luft, vil temperaturen, luftfugtigheden og CO 2 -niveauet stige - vi får et dårligere indeklima og bliver måske trætte, sløve, ukoncentrerede, føler ubehag, får hovedpine osv. Der blev indgået aftaler med en del af skolens andre klasser om at komme og foretage målinger og udføre små forsøg, mens den almindelige undervisning foregik. Der blev målt på CO 2 -niveau, temperatur, luftfugtighed, mens der blev gennemgået tyske verber, ligninger, eventyr, syet indkøbsnet og formet ler. Efterfølgende blev lokalerne opmålt og vinduesglas-arealerne beregnet, med henblik på at beregne om der kom nok dagslys ind i lokalerne. I denne forbindelse kunne man tro, at det ville være svært at få lov til at komme på besøg, da risikoen, for at forskerne ville forstyrre undervisningen, var stor. Men sådan gik det faktisk ikke mange kollegaer ønskede faktisk at få foretaget disse målinger man kender til den tunge luft, der bare dræner energien. Optimal temperatur C Optimal luftfugtighed % RH Optimalt CO 2 -niveau maks ppm* *ppm (parts per milion) Måleenhed for CO2- koncentrationen i luften 3

4 Måling og registrering - fortsat C Indeklima har i høj grad også en subjektiv side hvordan føles indeklimaet? Det, der er for varmt for den ene, kan være for koldt for en anden osv. Derfor blev der udarbejdet et spørgeskema og derefter foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgsmålene omhandlede indeklima-faktorerne temperatur, træk, dagslys, blænding /direkte sollys, fugt, lugte, støv, luftens kvalitet og en generel mening om indeklimaet. Målingerne blev foretaget i december og januar i skoleåret (08/09). Om resultaterne af målingerne var overraskende er svært at sige. Hvad skulle man forvente? De mest interessante målinger var målingerne af CO 2 -niveauet. Kun et klasseværelse levede op til Arbejdstilsynets anbefalinger (1000 ppm el. 0,1 ) - og dér var vinduerne stort set åbne i hele timen - med de indeklimaproblemer det medfører (temperaturfald, træk). Ellers ligger CO 2 -niveauet mellem % over Arbejdstilsynets anbefalinger!* I forhold til Energy Performance Directive for Buildings EPBD s standarder findes der kun et klasselokale der ligger indenfor deres retningslinjer og det var dér vinduerne stod åbne - og så kunne lokalet kun komme i næstbedste indeklimaklasse m.h.t. CO 2 -niveau. Ekesmpel på måling af CO 2 -niveauet i 9.B Højeste måling: 2122 ppm Gennemsnit: 1636 ppm 64 % over Arbejdstilsynets anbefalinger, 42 % over dårligste indeklimaklasse Af andre interessante opdagelser fandt forskerne frem til, at de undervisningslokaler, der ligger i kælderen, ikke får nok dagslys ind. Her er der simpelthen for lidt vinduesareal. Det udgør måske ikke et stort problem for flertallet, da der er tale om billedkunst, edb og håndarbejde lokaler man kun opholder sig i, i typisk en dobbeltlektion om ugen i de aldersgrupper der har disse fag. Mere bekymrende er det, at en enkelt klasse har klasseværelse og dermed langt det meste af deres skoletid uden tilstrækkeligt dagslys.** Målingerne af luftfugtighed blev desværre ikke den store succes vi havde to måder at måle luftfugtigheden på. Den ene var et typisk fysiklokaleforsøg med to termometre - et tørt og et vådt - og så en medfølgende omsætningstabel. Den anden var brug af hygrometer. Desværre var kvaliteten af disse hygrometre meget tvivlsom - vi havde tre, som ikke tilnærmelsesvis viste ens målinger. De målinger, der blev foretaget på traditionel fysik-lokale-manér viste, at den relative luftfugtighed var godt 60 % - lidt over kravene, men vi følte os ikke helt sikre på disse resultater, og valgte at se bort fra dem. Investering i - eller lån af - kvalitetshygrometer anbefales! * Her er tale om klassens gennemsnitlige CO 2 -niveau målt over hele perioden typisk i 60 minutter. ** Forskning har vist, at vi har det bedst i lys fra solen. Hvis man befinder sig i et rum uden tilstrækkelig dagslys i lang tid, bliver man trist og deprimeret. Noget tyder på, at man bliver klogere af at opholde sig i dagslys. Temperaturen var kedelig. Der var meget små udsving i temperaturen i de enkelte klasser. Typisk lå temperaturen 1-2 over de anbefalede C. Til denne del af undersøgelsen vil vi herfra anbefale, at man bruger et elektronisk termometer med datalogger det er meget kedeligt at aflæse et termometer jævnligt, der ikke flytter på sig. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 50 % af skolens elever er nogenlunde tilfredse med indeklimaet og 22 % er utilfredse med indeklimaet. De mest tilfredse elever var de små specialklasser og 6. klasserne, der bor i skolens nyeste lokaler. 4

5 Lokale Dato Udfyldt af Og hvad så? Skema til undersøgelse af indeklima Tidsrum Fra Til Nu var forskerne fra 7. og 8. klasse i besiddelse af en masse viden om skolens indeklima-tilstand og hvad så? Det var tydeligt, at nogle klasser havde meget høje CO 2 -tal nogle gange højere end selv learn-o-metret kunne vise. Eleverne kunne selvfølgelig ikke installere nye udluftningssystemer, men kunne vi ikke gøre noget? Hvad er viden værd, hvis den ikke formidles? Derfor skulle forskerne opfinde forsøg og andet materiale, der kunne formidle viden og resultater, så de enkelte klasser selv kan tage vare på at forbedre deres eget indeklima. Altså gøre den svære fysik/forskning tilgængelig for elever, som ikke har samme forudsætninger. Selv skolens mindste skulle forstå at tage vare på deres eget indeklima. Forskerne valgte at lægge vægt på den tunge luft altså CO 2 -niveauet. For at kunne forklare det, var det vigtigt at fortælle om forskellen på to af de vigtige luftarter O 2 og CO 2. Derfor blev forsøget fra grundforskningen fundet frem igen. O 2 kan få en glødende pind til at flamme op det kan CO 2 ikke. CO 2 kan farve den røde CO 2 -indikator-væske gul det kan O 2 ikke. Hurtigt kan man se forskellen på de to luftarter. Hvis man så puster i CO 2 -indikatoren gennem et sugerør, skifter den farve altså vi puster CO 2 ud Hvordan føles det? (sæt kryds) Måling Krav Godt Nogenlunde Dårligt Højeste Laveste Temperatur >21 C - generer solen? <22 C Træk <0,15 m/s Dagslys Gulvareal: Rudeareal større - er der nok? Rudeareal: end 10 % af - er der re ektion gulvareal eller blænding %: Baggrundsstøj Lyd under db(a) >40 %RF Fugt <60 %RF Ingen generende Lugt lugte Støv CO 2 <1000 ppm Tæl krydsene Er nogen målinger dårligere end kravet? Dette undervisningsmateriale er udgivet i et samarbejde mellem EXHAUSTO og Linå. - Som det næste forsøg valgte forskerne at tænde et fyrfadslys - som skulle illustrere eleverne i en klasse. Derefter blev der sat et glas over lyset - som illustration for klasseværelset. Lyset bliver træt - lyser svagere og svagere - for til sidst at falde i søvn. Og det går jo ikke at være træt i skolen - hvad skal der gøres? Lyset tændes igen og glasset sættes over. Da lyset bliver træt pustes lidt O 2 ind i glasset - og lyset blusser op igen. Da vi jo ikke sådan - af os selv - kan puste ny frisk luft ind i klasseværelset bliver den næste opgave at finde ud af, hvad vi så skal gøre. Vinduet åbnes ved at glasset løftes let - og lyset blusser op igen. Med dette lille undervisningsforløb begav forskerne sig i små grupper rundt til de forskellige klasser på skolen. Der var små varianter - nogle havde lavet plancher, andre brugte tavlen. Nogle af grupperne fik også vist H 2 O i udåndingen (og på indersiden af glasset). Nogle lagde meget vægt på målingerne i netop den klasse, de kom på besøg i og kunne meget præcist fortælle, at i netop dette klasseværelse, bør der luftes ud efter minutter, da det var tidspunktet for kritisk overskridelse af grænseværdier. Der blev også lagt vægt på, at man ikke bare kan lade vinduet stå åbent - så spiller andre indeklima-faktorer ind temperatur og træk. Men for alle klasseværelser gælder: Luft meget grundigt ud i pauserne! 5

6 CO2-LEVEL TEMPERATURE HUMIDITY Lån et Learn-o-meter Og hvad så? - fortsat Forskerholdene blev rigtig godt modtaget i de forskellige klasser og det uanset om det var i indskolingen, mellemtrinnet eller overbygningen. Megen generthed blev gjort til skamme. Undervisningsforløbet om indeklima blev afsluttet med at hver elev/forsker afleverede en skriftlig opgave til evaluering. Udbyttet, som hver elev havde fået ud af forløbet, varierede naturligvis, men der var flere elever der overpræsterede i forhold til hvad man kan forvente af elever på disse klassetrin. Assens Kommune afholdt en science-event, hvor elever fra kommunens skoler skulle konkurrere i diverse science-projekter. Tommerup Skole deltog med dette forløb. Der blev dog arbejdet med at forbedre og forfine. - eller et Comfort-o-meter På baggrund af anbefalingerne i artiklen har EXHAUSTO udviklet Comfort-o-metret - måleinstrumentet, som registrerer og logger data for temperatur, luftfugtighed og CO 2 -niveau. Med Comfort-o-metret er det også blevet lettere at overføre data til PC en. Comfort-o-meter ,4 65 New life to your indoor climate... ppm C % RH Kontakt EXHAUSTO Send en mail til Jan T. B. Poulsen på - eller ring til vores salgsafdeling på tlf.: Blandt andet blev der bygget kasser med luft tre kuber med målene ½ m x ½ m x ½ m = 1 /8 m 3. (1 m 3 = cm 3 altså også parts per million ppm, der er måleenheden for koncentrationen af CO 2 i luften) I den første kube blev der lagt 44 centicubes ( 1 /8 x 350 = 44) hvad der svarer til mængden af CO 2 i den atmosfæriske luft. Den anden kube blev forsynet med 125 centicubes ( 1 /8 x 1000 = 125) - hvad der svarer til, hvad Arbejdstilsynet anbefaler er den højeste mængde CO 2 i et klasselokale. I den sidste kube blev der lagt 250 centicubes ( 1 /8 x 2000 = 250) - hvad der er Arbejdstilsynets grænse for forbedringer nødvendig og en grænse, der blev overskredet flere gange i vores målinger på Tommerup Skole!! Dette blev gjort for at visualisere hvor meget CO 2, der er tale om - for at vise ændringerne over tid. Samtidig er det også et godt billede til at vise hvor lille en del CO 2 udgør - og hvor små ændringer, der skal til for at gå fra godt til skidt. Der blev også bygget nøjagtige modeller af skolens lovlige og ulovlige klasselokaler. Der manglede kun væggen modsat vinduerne- og uden for hvert lokale blev placeret en sol (lampe). Det blev meget tydeligt at se hvor stor forskel der er på mængden af lys, der falder ind i hvert af lokalerne. Forskerne blev præmieret med et diplom for formidling af deres arbejde med indeklima. 6

7 Afslutning og anbefalinger Skal man lave dette forløb, er det vigtigt at komme hurtigt i gang. Det var ikke en fordel at lægge op til forsk dig til det du ikke ved i begyndelsen. Der vil man med fordel kunne lave undervisningen som mere traditionel undervisning, hvor forsøgene er forberedte og tilrettelagt af læreren. De valgte klassetrin var for umodne og urutinerede i et laboratorium. Det blev årsag til meget frustration og opgivenhed i den indledende fase - og sådan skal man jo ikke starte et længere tids arbejde. Og af samme grund blev den indledende fase alt for lang - der er jo ikke så megen tid til undervisning i naturfag. Underviseren skal også understrege nødvendigheden af, at det indsamlede data er væsentligt materiale! Det var overraskende (for denne underviser) som indsamlet data blev borte, eller undladt at blive noteret- for som enkelte elever kunne sige jeg kan da huske det. Det kunne de så ikke altid, og den viden er jo ikke voldsomt tilgængelig for forsker-kollegaer, der vil sammenligne og problematisere forskelligt datamateriale. Moderne måleudstyr og dataloggere er bestemt at foretrække. Eksempelvis er learn-o-metret med datalogger fantastisk godt. Data bliver ikke væk - det er på pc en. Man kan have mange målinger og databehandlinger - uden det bliver uoverskueligt, og de unge forskere er generelt gode til at håndtere dette medie. På samme måde kan man med fordel anvende termometre, hygrometre osv., der er koblet til dataloggere. Ulempen ved de moderne måleinstrumenter er, at der er relativt meget man skal sætte sig ind i, installere og instruere i - før man kommer frem til det dét hele handler om. Og så skal det jo være tilgængeligt - at beslaglægge flere af skolen pc ere gennem en længere periode er ikke altid lige populært. Og skal man ikke installere på samtlige af skolens pc ere, skal man jo være sikker på at få fat i den/de samme hver gang. En irriterende lille hverdagsdetalje. Forløbet her var bygget op som en tretrinsraket fra start. Grundforskning, undersøgelse og til sidst formidling. At eleverne fra start vidste, at de skulle formidle deres viden til andre virkede rigtig godt. At arbejdet de udførte skulle bruges til noget, gav motivationen et ryk i den gode retning. Med det rigtige måleudstyr især learn-o-metret - kan det bestemt anbefales at give sig i kast med et undervisningsforløb om indeklima. Og det uanset om det er som en del af den almindelige naturfagsundervisning (i dette tilfælde Fysik/kemi), tværfagligt arbejde eller som et temauge-arbejde eller lignende. Indeklima som emne vil også med fordel kunne anvendes på 9. og 10. klassetrin, da det også egner sig vældig godt til den afsluttende praktisk/mundtlige afgangseksamen, da der er mange praktiske forsøg, der kan inddrages, det har teoretiske elementer og det har anvendelse i hverdagen. Forslag til forsøg i grundforskningen - Hvad består atmosfærisk luft af? Identifikation af luftarter (H 2, O 2, N 2, CO 2,) - Hvor får vi vores O 2 fra? Fotosyntese - Forbrænding (af kulhydrater) Respiration - Hvad er temperatur? (frysepunkt, kogepunkt, hvorfor føles noget koldt/varmt) Konstruktion af en simpel termostat - Fugt i luften Måling af luftighed Kom bare i gang! Peter Nielsen Lærer Tommerup Skole 7

8 Det nytter at sætte fokus på indeklimaet Det koster under 1% af de samlede driftsomkostninger pr. elev at etablere ventilation, som sikrer et godt indeklima. EXHAUSTOs Learn-o-meter har været med til at forbedre indeklimaet Ret til ændringer forbeholdes Vores måleinstrument, som viser indholdet af CO 2 i luften, har været lånt ud til flere skoler i landet. Alle steder blev man bevidst om indeklimaet og mange steder har det ført til forbedringer af ventilationen. På en skole fik man ganske enkelt serviceret ventilationsanlægget, så det igen kom i drift. På en anden skole brugte en fysiklærer learn-o-metre i undervisningen, hvor skolens indeklima blev målt. Og så blev der etableret ventilation i sommerferien! På en skole i Nordjylland brugte en meget engageret skolebestyrelsesformand learn-o-metret til at råbe politikerne op. Det gav medieomtale og fik DR til at tage emnet op i programmet Testen. Dermed blev der sat yderligere fokus på dårligt indeklima i landets skoler - og på hvor lidt der skal til for at forbedre det. Vi låner fortsat learn-o-metre ud til kunder og slutbrugere. Kontakt Jan Bech Poulsen på tlf eller læs mere på EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462)

Skoler og lys. Specialkursus. Martin Grün Roien (s082462) Skoler og lys Specialkursus Martin Grün Roien () DTU Byg Institut for Byggeri og Anlæg Danmarks Tekniske Universitet Vejleder: Anne Iversen Dato: 28. februar 2012 Forord Denne rapport er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3

EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 EVALUERINGSRAPPORT VERSION 3 RULLENDE SKOLESTART I NORDDJURS KOMMUNE FORSØGSPROJEKTERNE PÅ AUNING SKOLE OG ØRUM SKOLE INDHOLD RESULTATERNE KORT 1 INDLEDNING OG PROJEKTBESKRIVELSE 3 FREMGANGSMÅDE FOR UNDERSØGELSEN

Læs mere

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang?

Hvordan understøtter og stimulerer vi elevernes nysgerrighed og innovative tankegang? Mit navn er Helle Houkjær, og jeg er en af dem, der i det daglige skal omsætte teori til praksis og sørge for, at begrebet naturfag som almendannelse ikke bare bliver tom retorik. Selv har jeg netop en

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere