Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen"

Transkript

1 Referenceprojekt for skoleventilation - September 2009 Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

2 CO2 - niveau (ppm) Z Z Z Tommerup skole på Fyn Tema: Indeklima på Tommerup skole - af Peter Nielsen, fysik- og kemilærer på skolen Eleverne i Tommerup skole er urolige og ukoncentrerede. De er ofte trætte og uoplagte. Og næsten lige så ofte får nogen skylden for dette. For meget sukker, for lidt søvn, for meget computerspil, forkert ernæring, for lidt motion, manglende opdragelse hjemmefra, forkert livsstil osv. Disse faktorer spiller helt sikkert ind i mange tilfælde, men hvad nu hvis det viser sig, at der er noget uhensigtsmæssigt ved skolens fysiske indretning og opbygning? Eller at undervisningen bare er kedelig. Tommerup skole på Fyn har 397 elever fordelt over 22 klasser fra klasse. Skolens målsætning består af 10 punkter, der skal medvirke til trivsel og lyst til læring: 1. Skolen skal udstråle liv, engagement og trivsel 2. Skolen skal udvikle det hele menneske 3. Skolen skal give børn og voksne natur og kulturoplevelser 4. Børn og voksne skal respektere hinandens forskelligheder 5. Børn og voksne skal indgå i forpligtende fællesskaber i klassen og på hele skolen og sammen arbejde på at opfylde skolens målsætning 6. De voksne skal være synlige modeller for børnene 7. De voksne skal være fagligt velkvalificerede 8. Skolens virksomhed skal bygge på et ligeværdigt og åbent samarbejde mellem børnene, deres forældre og de ansatte 9. Børnene skal opleve en hverdag præget af tryghed, helhed og tid til fordybelse Læs mere på tommerup-skole.dk Science, networking og innovation er relativt nye begreber som forsøges inddraget i folkeskolen. Kan man slå flere fluer med ét smæk? Tja, lad os prøve. Tommerup skole (Assens Kommune) og EXHAUSTO har til lejligheden fundet sammen i et partnerskab. EXHAUSTO er eksperter inden for indeklima, og har venligst udlånt dataloggere og Learn-o-meter til skolen, således at det blev muligt at foretage kvalificerede målinger i skolens lokaler. Derudover har EXHAUSTO stillet Indeklima - Grundlæggende begreber til rådighed - en folder - som er blevet anvendt som grundbog i dette undervisningsforløb. Alle elever i skolen har et forhold til indeklimaet - også uden at de ved det, eller har sat ord på i hvert fald. De har erfaringer med, at det kan blive for varmt eller koldt, at solen generer, så man ikke kan læse, hvad der står på tavlen eller se, hvad der er på skærmen. Der kan lugte grimt, være meget støj, måske dugger vinduerne, eller man risikerer som elev at blive træt og meget uoplagt, som dagen skrider frem. Denne viden eller disse erfaringer har været udgangspunkt for at motivere eleverne. Kan vi ændre på det? De unge forskere var eleverne fra to 7. klasser og to 8. klasser. For 7. klassernes vedkommende var der tale om helt nye og urutinerede elever med hensyn til at arbejde og færdes i et fysiklaboratorium, mens 8. klasserne havde lidt mere erfaring med at forske. En to tre Indeklima Grundlæggende begreber Undervisningsforløbet var opbygget i tre trin: Begrebsafklaringsdel (grundforskning) Undersøgelses- og databearbejdningsdel Formidlingsdel Undervisningsmateriale kan downloades fra exhausto.dk eller bestilles på Oplægget til eleverne var en kort gennemgang af overskrifterne i materialet fra EXHAUSTO Indeklima - Grundlæggende begreber. Det var begreber som temperatur, lys, luft, støj, luftfugtighed, træk osv. Ret hurtigt sneg der sig begreber som respiration og fotosyntese ind i denne fase også. Eleverne havde som udgangspunkt ringe eller nærmest ingen forudsætninger for at forholde sig til disse begreber. Opgaven blev stillet: Forsk dig til din viden! Hvad du ikke ved nu, må du finde ud af. Vælg et begreb der har med indeklima at gøre og gå i gang. Og når du har fundet løsningen - vælg et nyt emne. Alt undervisningsmateriale som Tommerup skole havde til rådighed blev lagt frem - værsgo - forsk! En opgave der ikke var specielt nem at gå til for relativt uøvede forskere, og som tog en hel del længere tid end planlagt. 2

3 En to tre - fortsat Hvad er temperatur? Kogepunkt? Frysepunkt? Hvorfor føles noget koldere end noget andet? Det er eksempler på forsøg, som kom ud af forskningen omkring emnet temperatur. Luft? Hvad er det? Er der forskellige slags luft? Hvad er forskellen? Kan man se forskel? Måle/registrere forskel? Kan man lave forskellig luft? Hvor kommer luften (her ilt og CO 2 ) fra? Atmosfærisk luft? Træk? Kan det registreres? Luftfugtighed? Hvordan kan man dog registrere hvor meget usynligt vand, der er i luften? Ved hjælp af en lille smule manipulation endte forskningen med en slags relevant konklusion for det videre arbejde: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6H CO 2 (energi) Fotosyntese og respiration særlig med fokus på respirationen (ånding blev valgt i dagligtale af hensyn til forståelsen). Måling og registrering Learn-o-meter Måleapparat, der visualiserer hvor meget CO 2, der er i lokalet. Og hvad skulle der så måles på og dermed opstilles hypoteser for? Fra EXHAUSTOs undervisningsmateriale havde vi et ganske udmærket overblik over hvilke faktorer, der er væsentlige for indeklimaet. Derfor blev det temperatur, luftfugtighed, lys og CO 2 -niveauet, der blev prioriteret. Umiddelbart inden undersøgelsesfasen blev de unge forskere bedt om at opstille nogle forventninger - en hypotese over, hvad vi kunne forvente, når vi skulle undersøge. En ikke helt nem opgave. Selvfølgelig kan man da forvente, at indeklimaet i en skole - hvor elever og lærere skal opholde sig i mange timer - er i orden. På den anden side, hvis der opholder sig forbrændende/åndende mennesker i et lukket lokale, kunne man måske forestille sig, at temperaturen stiger, at ilten (0 2 ) blev brugt og erstattet af vand (H 2 O) og kuldioxid (CO 2 ) jf. sætningen om fotosyntese - respiration. Hvis flere mennesker (for)brænder deres kulhydrater og hele tiden tilfører mere og mere CO 2 og H 2 O til klasseværelsets luft, vil temperaturen, luftfugtigheden og CO 2 -niveauet stige - vi får et dårligere indeklima og bliver måske trætte, sløve, ukoncentrerede, føler ubehag, får hovedpine osv. Der blev indgået aftaler med en del af skolens andre klasser om at komme og foretage målinger og udføre små forsøg, mens den almindelige undervisning foregik. Der blev målt på CO 2 -niveau, temperatur, luftfugtighed, mens der blev gennemgået tyske verber, ligninger, eventyr, syet indkøbsnet og formet ler. Efterfølgende blev lokalerne opmålt og vinduesglas-arealerne beregnet, med henblik på at beregne om der kom nok dagslys ind i lokalerne. I denne forbindelse kunne man tro, at det ville være svært at få lov til at komme på besøg, da risikoen, for at forskerne ville forstyrre undervisningen, var stor. Men sådan gik det faktisk ikke mange kollegaer ønskede faktisk at få foretaget disse målinger man kender til den tunge luft, der bare dræner energien. Optimal temperatur C Optimal luftfugtighed % RH Optimalt CO 2 -niveau maks ppm* *ppm (parts per milion) Måleenhed for CO2- koncentrationen i luften 3

4 Måling og registrering - fortsat C Indeklima har i høj grad også en subjektiv side hvordan føles indeklimaet? Det, der er for varmt for den ene, kan være for koldt for en anden osv. Derfor blev der udarbejdet et spørgeskema og derefter foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgsmålene omhandlede indeklima-faktorerne temperatur, træk, dagslys, blænding /direkte sollys, fugt, lugte, støv, luftens kvalitet og en generel mening om indeklimaet. Målingerne blev foretaget i december og januar i skoleåret (08/09). Om resultaterne af målingerne var overraskende er svært at sige. Hvad skulle man forvente? De mest interessante målinger var målingerne af CO 2 -niveauet. Kun et klasseværelse levede op til Arbejdstilsynets anbefalinger (1000 ppm el. 0,1 ) - og dér var vinduerne stort set åbne i hele timen - med de indeklimaproblemer det medfører (temperaturfald, træk). Ellers ligger CO 2 -niveauet mellem % over Arbejdstilsynets anbefalinger!* I forhold til Energy Performance Directive for Buildings EPBD s standarder findes der kun et klasselokale der ligger indenfor deres retningslinjer og det var dér vinduerne stod åbne - og så kunne lokalet kun komme i næstbedste indeklimaklasse m.h.t. CO 2 -niveau. Ekesmpel på måling af CO 2 -niveauet i 9.B Højeste måling: 2122 ppm Gennemsnit: 1636 ppm 64 % over Arbejdstilsynets anbefalinger, 42 % over dårligste indeklimaklasse Af andre interessante opdagelser fandt forskerne frem til, at de undervisningslokaler, der ligger i kælderen, ikke får nok dagslys ind. Her er der simpelthen for lidt vinduesareal. Det udgør måske ikke et stort problem for flertallet, da der er tale om billedkunst, edb og håndarbejde lokaler man kun opholder sig i, i typisk en dobbeltlektion om ugen i de aldersgrupper der har disse fag. Mere bekymrende er det, at en enkelt klasse har klasseværelse og dermed langt det meste af deres skoletid uden tilstrækkeligt dagslys.** Målingerne af luftfugtighed blev desværre ikke den store succes vi havde to måder at måle luftfugtigheden på. Den ene var et typisk fysiklokaleforsøg med to termometre - et tørt og et vådt - og så en medfølgende omsætningstabel. Den anden var brug af hygrometer. Desværre var kvaliteten af disse hygrometre meget tvivlsom - vi havde tre, som ikke tilnærmelsesvis viste ens målinger. De målinger, der blev foretaget på traditionel fysik-lokale-manér viste, at den relative luftfugtighed var godt 60 % - lidt over kravene, men vi følte os ikke helt sikre på disse resultater, og valgte at se bort fra dem. Investering i - eller lån af - kvalitetshygrometer anbefales! * Her er tale om klassens gennemsnitlige CO 2 -niveau målt over hele perioden typisk i 60 minutter. ** Forskning har vist, at vi har det bedst i lys fra solen. Hvis man befinder sig i et rum uden tilstrækkelig dagslys i lang tid, bliver man trist og deprimeret. Noget tyder på, at man bliver klogere af at opholde sig i dagslys. Temperaturen var kedelig. Der var meget små udsving i temperaturen i de enkelte klasser. Typisk lå temperaturen 1-2 over de anbefalede C. Til denne del af undersøgelsen vil vi herfra anbefale, at man bruger et elektronisk termometer med datalogger det er meget kedeligt at aflæse et termometer jævnligt, der ikke flytter på sig. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 50 % af skolens elever er nogenlunde tilfredse med indeklimaet og 22 % er utilfredse med indeklimaet. De mest tilfredse elever var de små specialklasser og 6. klasserne, der bor i skolens nyeste lokaler. 4

5 Lokale Dato Udfyldt af Og hvad så? Skema til undersøgelse af indeklima Tidsrum Fra Til Nu var forskerne fra 7. og 8. klasse i besiddelse af en masse viden om skolens indeklima-tilstand og hvad så? Det var tydeligt, at nogle klasser havde meget høje CO 2 -tal nogle gange højere end selv learn-o-metret kunne vise. Eleverne kunne selvfølgelig ikke installere nye udluftningssystemer, men kunne vi ikke gøre noget? Hvad er viden værd, hvis den ikke formidles? Derfor skulle forskerne opfinde forsøg og andet materiale, der kunne formidle viden og resultater, så de enkelte klasser selv kan tage vare på at forbedre deres eget indeklima. Altså gøre den svære fysik/forskning tilgængelig for elever, som ikke har samme forudsætninger. Selv skolens mindste skulle forstå at tage vare på deres eget indeklima. Forskerne valgte at lægge vægt på den tunge luft altså CO 2 -niveauet. For at kunne forklare det, var det vigtigt at fortælle om forskellen på to af de vigtige luftarter O 2 og CO 2. Derfor blev forsøget fra grundforskningen fundet frem igen. O 2 kan få en glødende pind til at flamme op det kan CO 2 ikke. CO 2 kan farve den røde CO 2 -indikator-væske gul det kan O 2 ikke. Hurtigt kan man se forskellen på de to luftarter. Hvis man så puster i CO 2 -indikatoren gennem et sugerør, skifter den farve altså vi puster CO 2 ud Hvordan føles det? (sæt kryds) Måling Krav Godt Nogenlunde Dårligt Højeste Laveste Temperatur >21 C - generer solen? <22 C Træk <0,15 m/s Dagslys Gulvareal: Rudeareal større - er der nok? Rudeareal: end 10 % af - er der re ektion gulvareal eller blænding %: Baggrundsstøj Lyd under db(a) >40 %RF Fugt <60 %RF Ingen generende Lugt lugte Støv CO 2 <1000 ppm Tæl krydsene Er nogen målinger dårligere end kravet? Dette undervisningsmateriale er udgivet i et samarbejde mellem EXHAUSTO og Linå. - Som det næste forsøg valgte forskerne at tænde et fyrfadslys - som skulle illustrere eleverne i en klasse. Derefter blev der sat et glas over lyset - som illustration for klasseværelset. Lyset bliver træt - lyser svagere og svagere - for til sidst at falde i søvn. Og det går jo ikke at være træt i skolen - hvad skal der gøres? Lyset tændes igen og glasset sættes over. Da lyset bliver træt pustes lidt O 2 ind i glasset - og lyset blusser op igen. Da vi jo ikke sådan - af os selv - kan puste ny frisk luft ind i klasseværelset bliver den næste opgave at finde ud af, hvad vi så skal gøre. Vinduet åbnes ved at glasset løftes let - og lyset blusser op igen. Med dette lille undervisningsforløb begav forskerne sig i små grupper rundt til de forskellige klasser på skolen. Der var små varianter - nogle havde lavet plancher, andre brugte tavlen. Nogle af grupperne fik også vist H 2 O i udåndingen (og på indersiden af glasset). Nogle lagde meget vægt på målingerne i netop den klasse, de kom på besøg i og kunne meget præcist fortælle, at i netop dette klasseværelse, bør der luftes ud efter minutter, da det var tidspunktet for kritisk overskridelse af grænseværdier. Der blev også lagt vægt på, at man ikke bare kan lade vinduet stå åbent - så spiller andre indeklima-faktorer ind temperatur og træk. Men for alle klasseværelser gælder: Luft meget grundigt ud i pauserne! 5

6 CO2-LEVEL TEMPERATURE HUMIDITY Lån et Learn-o-meter Og hvad så? - fortsat Forskerholdene blev rigtig godt modtaget i de forskellige klasser og det uanset om det var i indskolingen, mellemtrinnet eller overbygningen. Megen generthed blev gjort til skamme. Undervisningsforløbet om indeklima blev afsluttet med at hver elev/forsker afleverede en skriftlig opgave til evaluering. Udbyttet, som hver elev havde fået ud af forløbet, varierede naturligvis, men der var flere elever der overpræsterede i forhold til hvad man kan forvente af elever på disse klassetrin. Assens Kommune afholdt en science-event, hvor elever fra kommunens skoler skulle konkurrere i diverse science-projekter. Tommerup Skole deltog med dette forløb. Der blev dog arbejdet med at forbedre og forfine. - eller et Comfort-o-meter På baggrund af anbefalingerne i artiklen har EXHAUSTO udviklet Comfort-o-metret - måleinstrumentet, som registrerer og logger data for temperatur, luftfugtighed og CO 2 -niveau. Med Comfort-o-metret er det også blevet lettere at overføre data til PC en. Comfort-o-meter ,4 65 New life to your indoor climate... ppm C % RH Kontakt EXHAUSTO Send en mail til Jan T. B. Poulsen på - eller ring til vores salgsafdeling på tlf.: Blandt andet blev der bygget kasser med luft tre kuber med målene ½ m x ½ m x ½ m = 1 /8 m 3. (1 m 3 = cm 3 altså også parts per million ppm, der er måleenheden for koncentrationen af CO 2 i luften) I den første kube blev der lagt 44 centicubes ( 1 /8 x 350 = 44) hvad der svarer til mængden af CO 2 i den atmosfæriske luft. Den anden kube blev forsynet med 125 centicubes ( 1 /8 x 1000 = 125) - hvad der svarer til, hvad Arbejdstilsynet anbefaler er den højeste mængde CO 2 i et klasselokale. I den sidste kube blev der lagt 250 centicubes ( 1 /8 x 2000 = 250) - hvad der er Arbejdstilsynets grænse for forbedringer nødvendig og en grænse, der blev overskredet flere gange i vores målinger på Tommerup Skole!! Dette blev gjort for at visualisere hvor meget CO 2, der er tale om - for at vise ændringerne over tid. Samtidig er det også et godt billede til at vise hvor lille en del CO 2 udgør - og hvor små ændringer, der skal til for at gå fra godt til skidt. Der blev også bygget nøjagtige modeller af skolens lovlige og ulovlige klasselokaler. Der manglede kun væggen modsat vinduerne- og uden for hvert lokale blev placeret en sol (lampe). Det blev meget tydeligt at se hvor stor forskel der er på mængden af lys, der falder ind i hvert af lokalerne. Forskerne blev præmieret med et diplom for formidling af deres arbejde med indeklima. 6

7 Afslutning og anbefalinger Skal man lave dette forløb, er det vigtigt at komme hurtigt i gang. Det var ikke en fordel at lægge op til forsk dig til det du ikke ved i begyndelsen. Der vil man med fordel kunne lave undervisningen som mere traditionel undervisning, hvor forsøgene er forberedte og tilrettelagt af læreren. De valgte klassetrin var for umodne og urutinerede i et laboratorium. Det blev årsag til meget frustration og opgivenhed i den indledende fase - og sådan skal man jo ikke starte et længere tids arbejde. Og af samme grund blev den indledende fase alt for lang - der er jo ikke så megen tid til undervisning i naturfag. Underviseren skal også understrege nødvendigheden af, at det indsamlede data er væsentligt materiale! Det var overraskende (for denne underviser) som indsamlet data blev borte, eller undladt at blive noteret- for som enkelte elever kunne sige jeg kan da huske det. Det kunne de så ikke altid, og den viden er jo ikke voldsomt tilgængelig for forsker-kollegaer, der vil sammenligne og problematisere forskelligt datamateriale. Moderne måleudstyr og dataloggere er bestemt at foretrække. Eksempelvis er learn-o-metret med datalogger fantastisk godt. Data bliver ikke væk - det er på pc en. Man kan have mange målinger og databehandlinger - uden det bliver uoverskueligt, og de unge forskere er generelt gode til at håndtere dette medie. På samme måde kan man med fordel anvende termometre, hygrometre osv., der er koblet til dataloggere. Ulempen ved de moderne måleinstrumenter er, at der er relativt meget man skal sætte sig ind i, installere og instruere i - før man kommer frem til det dét hele handler om. Og så skal det jo være tilgængeligt - at beslaglægge flere af skolen pc ere gennem en længere periode er ikke altid lige populært. Og skal man ikke installere på samtlige af skolens pc ere, skal man jo være sikker på at få fat i den/de samme hver gang. En irriterende lille hverdagsdetalje. Forløbet her var bygget op som en tretrinsraket fra start. Grundforskning, undersøgelse og til sidst formidling. At eleverne fra start vidste, at de skulle formidle deres viden til andre virkede rigtig godt. At arbejdet de udførte skulle bruges til noget, gav motivationen et ryk i den gode retning. Med det rigtige måleudstyr især learn-o-metret - kan det bestemt anbefales at give sig i kast med et undervisningsforløb om indeklima. Og det uanset om det er som en del af den almindelige naturfagsundervisning (i dette tilfælde Fysik/kemi), tværfagligt arbejde eller som et temauge-arbejde eller lignende. Indeklima som emne vil også med fordel kunne anvendes på 9. og 10. klassetrin, da det også egner sig vældig godt til den afsluttende praktisk/mundtlige afgangseksamen, da der er mange praktiske forsøg, der kan inddrages, det har teoretiske elementer og det har anvendelse i hverdagen. Forslag til forsøg i grundforskningen - Hvad består atmosfærisk luft af? Identifikation af luftarter (H 2, O 2, N 2, CO 2,) - Hvor får vi vores O 2 fra? Fotosyntese - Forbrænding (af kulhydrater) Respiration - Hvad er temperatur? (frysepunkt, kogepunkt, hvorfor føles noget koldt/varmt) Konstruktion af en simpel termostat - Fugt i luften Måling af luftighed Kom bare i gang! Peter Nielsen Lærer Tommerup Skole 7

8 Det nytter at sætte fokus på indeklimaet Det koster under 1% af de samlede driftsomkostninger pr. elev at etablere ventilation, som sikrer et godt indeklima. EXHAUSTOs Learn-o-meter har været med til at forbedre indeklimaet Ret til ændringer forbeholdes Vores måleinstrument, som viser indholdet af CO 2 i luften, har været lånt ud til flere skoler i landet. Alle steder blev man bevidst om indeklimaet og mange steder har det ført til forbedringer af ventilationen. På en skole fik man ganske enkelt serviceret ventilationsanlægget, så det igen kom i drift. På en anden skole brugte en fysiklærer learn-o-metre i undervisningen, hvor skolens indeklima blev målt. Og så blev der etableret ventilation i sommerferien! På en skole i Nordjylland brugte en meget engageret skolebestyrelsesformand learn-o-metret til at råbe politikerne op. Det gav medieomtale og fik DR til at tage emnet op i programmet Testen. Dermed blev der sat yderligere fokus på dårligt indeklima i landets skoler - og på hvor lidt der skal til for at forbedre det. Vi låner fortsat learn-o-metre ud til kunder og slutbrugere. Kontakt Jan Bech Poulsen på tlf eller læs mere på EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter

Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Brugervejledning EXHAUSTO Comfort-o-meter Komponenter: Comfort-o-meter Strømforsyning til Comfort-o-meter Forbindelseskabel fra Comfort-o-meter til computer Comfort-o-meter 1250 CO2-LEVEL ppm 1000 2000

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet

TRIN-undervisningen i mellemtrinnet Nordagerskolen september 2016 TRIN-undervisningen i mellemtrinnet I forbindelse med gennemførelsen af folkeskolereformen i 2014, besluttede Nordagerskolen, at indføre aldersintegreret undervisning med

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Notat 7. november 2017 J-nr.: /

Notat 7. november 2017 J-nr.: / Notat 7. november 217 J-nr.: 8798 / 2436115 Indeklimaet i de danske skoler lider fortsat Arbejdstilsynet har de første 1 måneder af 217 reageret på 84 tilfælde af dårligt indeklima på 346 besøgte danske

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Nilen Privat Skole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Nilen Privat Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dragør Skole Dragør Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Dragør Skole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Skoleventilation Fokus på godt indeklima

Skoleventilation Fokus på godt indeklima Skoleventilation Fokus på godt indeklima Indeklimaet i skolen er lige så vigtigt som undervisningsmetoden. Forbedring af indeklimaet i skolen skal derfor opprioriteres. Det vil give klare fordele mht.

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2012

Elevtrivselsundersøgelsen 2012 Elevtrivselsundersøgelsen 12 Selandia - CEU Svarprocent: 53% (387 besvarelser ud af 727 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Regionsgns. (Region Sjælland) Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Højsted, den 08-02-16 UMV januar 2011 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi brugte spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen foregik i perioden fra april 2010

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst?

I dag skal vi. Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Hvad lærte vi sidst? I dag skal vi Have det sjovt, og tale om det vi lærte sidst, på en anden måde. Hvad lærte vi sidst? CO2/fotosyntese, klima vind og vejr. Har i lært noget om, hvad træer kan, hvad mennesker kan og ikke

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV Sådan! Dato:08.11.2010 Undervisningsmiljøvurdering for Tylstrup skole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 30.9.2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier

Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Indsigter fra evaluering af projektet Fra performancekultur til læringskultur på 7 gymnasier Om evalueringen Der er foretaget en kvantitativ baselinemåling ved projektets start ultimo 2015, hvor elever

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 Svarprocent: 67% (269 besvarelser ud af 41 mulige) Elevtrivsel 1 Bedste resultat for skole 4 [+3] 71 69 [-2] 2 Elevtrivsel Hvordan spiller trivsel sammen med demografi,

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Undervisningsmiljøvurdering 2016 Midtfyns Efterskole Denne vurdering er foretaget på baggerund af spørgeskemaundersøgelse blandt skolens elever juni 2016. Alle elever var inviteret til at deltage. Omkring

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer.

Undervisningsmiljøvurdering Generel tilfredshed Beskrivelse og vurdering af svarene. Eleverne kommenterer. Undervisningsmiljøvurdering 2010 Spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne med baggrund i Termometeret. 61 ud af 66 elever har gennemført denne undervisningsmiljøvurdering. Generel tilfredshed Mobning og

Læs mere

Vandret rapport UMV 2014

Vandret rapport UMV 2014 Rapporten er udarbejdet d.0-0-0 Vandret rapport UMV 0 Antal Inviterede Antal besvarede Undervisnings () () () () () Medie Ide & (0) m() () Grafisk() Design() 0 0 Svarprocent %,%,% 00%,% %,% %,%,% Samlet

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Kirkeskovsskolen, klassetrin Slagelse Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 15/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Slagelse Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004

Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Undervisningsmiljøvurdering Tjørnelyskolen Greve Foråret 2004 Denne undervisningsmiljøvurdering (UVM) er skrevet på baggrund af de skemaer der blev udfyldt af alle skolens klasser (4. 9. kl.) før påskeferien.

Læs mere

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål?

1. Hvor mange timer pr. uge bruger du typisk på følgende gøremål? Undervisningsmiljøet på Thisted Gymnasium og hf. Inden du besvarer et spørgsmål, bedes du læse både spørgsmålet og svarmulighederne igennem. Hvis der ikke er andet anført, bedes du sætte èt kryds (bogstavet

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Ganløse Skole, klassetrin Egedal Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Egedal Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater fra trivselsmålingen opdelt

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune

UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN /17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Carolineskolen, klassetrin Københavns Kommune UVM OG TRIVSEL CAROLINESKOLEN 2017 2016/17 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Carolineskolen, 4.-. klassetrin Københavns Kommune Carolineskolen, 4.-. klassetrin Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune

SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ /16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Bornholms Efterskole, klassetrin Bornholms Kommune SLUTEVALUERING PÅ SKOLEÅRET 15/ 2015/ BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Bornholms Efterskole, 4.- Bornholms Kommune Bornholms Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV Sådan! Dato: 18-3-2011 Undervisningsmiljøvurdering for Hoven Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 18-3-2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en hel

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilten

Læs mere

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune

TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Nørbæk Efterskole, klassetrin Randers Kommune TRIVSELSMÅLING + UMV NØRBÆK EFTERSKOLE 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Nørbæk Efterskole, 4.- Randers Kommune Nørbæk Efterskole, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik

Læs mere

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser

Lærervejledning. Høreforeningens støjkasser Lærervejledning Høreforeningens støjkasser Lærervejledning side 1 af 12 Indhold 03 Sådan bruger du Høreforeningens støjkasse i undervisningen 03 Oversigt over emner 04 Tak til Sponsorer 05 Gennemgang af

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 12-13 I efteråret 2012 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Kildemarkskolen Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013.

Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undervisningsmiljø på Brøndagerskolen Jan 2013. Undersøgelse: Der er taget udgangspunkt i et samtaleark fra DCUM (Dansk Center for Undervisning). Vi har valgt at uddele samtalearket til samtlige elever,

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Svarprocent: 82% (59/622) Elevtrivsel 1 Thisted Gymnasium og HF-Kursus Regionsgns. (Region Nordjylland) Landsgennemsnit Bedste resultat for skole

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen

Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Undervisningsmiljøundersøgelse skoleåret 2011 2012 Ny Hollænderskolen Alle klasser fra 1.-9. klasse deltag i undersøgelsen. I alt deltog 706 elever fordelt med: - indskolingen 292 - mellemtrin 225 - udskoling

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2015 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 215 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 88% (296 besvarelser ud af 338 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit HHX/HTX Bedste resultat for skole 84 63 73 2 Elevtrivsel Elevtrivsel

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål.

Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål. Mobbeundersøgelsen er beskrevet på en række regneark i Excel. De er opdelt således : fanekort 1 til 22 viser elevernes besvarelser af de forskellige spørgsmål spørgsmål viser de 22 spørgsmål illustration

Læs mere

Forsøg med luftkvalitet / CO2

Forsøg med luftkvalitet / CO2 Forsøg med luftkvalitet / CO2 Formålet med forsøget: Formålet med forsøget er at lære eleverne om indeklima og luftkvalitet og hvordan de skal aflæse klassens inklimeter. Forsøget vil i praksis illustrere,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder).

Ved besøgene blev følgende konstateret og oplyst: (rumstørrelser er opmålt/oplyst af teknisk serviceleder). Bilag 3: Påbud om at sikre et tilfredsstillende indeklima mht luftkvalitet og temperatur i undervisningslokaler samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme påbuddet

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Christiansfeld Skole, klassetrin Kolding Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Kolding Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Temaer om trivsel 3 1.2 Supplerende spørgsmål om fysiske og æstetiske omgivelser 3 1.3 Rapportens indhold

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Tallerupskolen Assens Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Tallerupskolen Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige fordeling

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Måleprogrammet i Komforthusene

Måleprogrammet i Komforthusene Måleprogrammet i Komforthusene Komforthus Konference Aalborg, 10. november 2009 Tine S. Larsen Adjunkt, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk http://www.civil.aau.dk/~i6tsl/

Læs mere

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012

Kursisttrivselsundersøgelsen 2012 Kursisttrivselsundersøgelsen 212 VUF Svarprocent: 12% (429 besvarelser ud af 3678 mulige) Elevtrivsel VUF Regionsgns. VUC (Region Hovedstaden) Landsgennemsnit VUC Bedste resultat for skole 72 [+1] 69 69

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2011-2012 Fremgangsmåde Undervisningsmiljøvurderingen 2011-2012 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

REALDANIA FORUNDERSØGELSE. Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet

REALDANIA FORUNDERSØGELSE. Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet REALDANIA FORUNDERSØGELSE Center for Indeklima og Energi ved Danmarks Tekniske Universitet Alexandra Instituttet 1 STATUS FOR RENOVERING OG INDEKLIMA I DANSKE OG UDENLANDSKE SKOLER I DAG VIL VI TALE OM

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere