Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen"

Transkript

1 Referenceprojekt for skoleventilation - September 2009 Indeklimaet på Tommerup skole - et tema i fysik- og kemiundervisningen

2 CO2 - niveau (ppm) Z Z Z Tommerup skole på Fyn Tema: Indeklima på Tommerup skole - af Peter Nielsen, fysik- og kemilærer på skolen Eleverne i Tommerup skole er urolige og ukoncentrerede. De er ofte trætte og uoplagte. Og næsten lige så ofte får nogen skylden for dette. For meget sukker, for lidt søvn, for meget computerspil, forkert ernæring, for lidt motion, manglende opdragelse hjemmefra, forkert livsstil osv. Disse faktorer spiller helt sikkert ind i mange tilfælde, men hvad nu hvis det viser sig, at der er noget uhensigtsmæssigt ved skolens fysiske indretning og opbygning? Eller at undervisningen bare er kedelig. Tommerup skole på Fyn har 397 elever fordelt over 22 klasser fra klasse. Skolens målsætning består af 10 punkter, der skal medvirke til trivsel og lyst til læring: 1. Skolen skal udstråle liv, engagement og trivsel 2. Skolen skal udvikle det hele menneske 3. Skolen skal give børn og voksne natur og kulturoplevelser 4. Børn og voksne skal respektere hinandens forskelligheder 5. Børn og voksne skal indgå i forpligtende fællesskaber i klassen og på hele skolen og sammen arbejde på at opfylde skolens målsætning 6. De voksne skal være synlige modeller for børnene 7. De voksne skal være fagligt velkvalificerede 8. Skolens virksomhed skal bygge på et ligeværdigt og åbent samarbejde mellem børnene, deres forældre og de ansatte 9. Børnene skal opleve en hverdag præget af tryghed, helhed og tid til fordybelse Læs mere på tommerup-skole.dk Science, networking og innovation er relativt nye begreber som forsøges inddraget i folkeskolen. Kan man slå flere fluer med ét smæk? Tja, lad os prøve. Tommerup skole (Assens Kommune) og EXHAUSTO har til lejligheden fundet sammen i et partnerskab. EXHAUSTO er eksperter inden for indeklima, og har venligst udlånt dataloggere og Learn-o-meter til skolen, således at det blev muligt at foretage kvalificerede målinger i skolens lokaler. Derudover har EXHAUSTO stillet Indeklima - Grundlæggende begreber til rådighed - en folder - som er blevet anvendt som grundbog i dette undervisningsforløb. Alle elever i skolen har et forhold til indeklimaet - også uden at de ved det, eller har sat ord på i hvert fald. De har erfaringer med, at det kan blive for varmt eller koldt, at solen generer, så man ikke kan læse, hvad der står på tavlen eller se, hvad der er på skærmen. Der kan lugte grimt, være meget støj, måske dugger vinduerne, eller man risikerer som elev at blive træt og meget uoplagt, som dagen skrider frem. Denne viden eller disse erfaringer har været udgangspunkt for at motivere eleverne. Kan vi ændre på det? De unge forskere var eleverne fra to 7. klasser og to 8. klasser. For 7. klassernes vedkommende var der tale om helt nye og urutinerede elever med hensyn til at arbejde og færdes i et fysiklaboratorium, mens 8. klasserne havde lidt mere erfaring med at forske. En to tre Indeklima Grundlæggende begreber Undervisningsforløbet var opbygget i tre trin: Begrebsafklaringsdel (grundforskning) Undersøgelses- og databearbejdningsdel Formidlingsdel Undervisningsmateriale kan downloades fra exhausto.dk eller bestilles på Oplægget til eleverne var en kort gennemgang af overskrifterne i materialet fra EXHAUSTO Indeklima - Grundlæggende begreber. Det var begreber som temperatur, lys, luft, støj, luftfugtighed, træk osv. Ret hurtigt sneg der sig begreber som respiration og fotosyntese ind i denne fase også. Eleverne havde som udgangspunkt ringe eller nærmest ingen forudsætninger for at forholde sig til disse begreber. Opgaven blev stillet: Forsk dig til din viden! Hvad du ikke ved nu, må du finde ud af. Vælg et begreb der har med indeklima at gøre og gå i gang. Og når du har fundet løsningen - vælg et nyt emne. Alt undervisningsmateriale som Tommerup skole havde til rådighed blev lagt frem - værsgo - forsk! En opgave der ikke var specielt nem at gå til for relativt uøvede forskere, og som tog en hel del længere tid end planlagt. 2

3 En to tre - fortsat Hvad er temperatur? Kogepunkt? Frysepunkt? Hvorfor føles noget koldere end noget andet? Det er eksempler på forsøg, som kom ud af forskningen omkring emnet temperatur. Luft? Hvad er det? Er der forskellige slags luft? Hvad er forskellen? Kan man se forskel? Måle/registrere forskel? Kan man lave forskellig luft? Hvor kommer luften (her ilt og CO 2 ) fra? Atmosfærisk luft? Træk? Kan det registreres? Luftfugtighed? Hvordan kan man dog registrere hvor meget usynligt vand, der er i luften? Ved hjælp af en lille smule manipulation endte forskningen med en slags relevant konklusion for det videre arbejde: C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6H CO 2 (energi) Fotosyntese og respiration særlig med fokus på respirationen (ånding blev valgt i dagligtale af hensyn til forståelsen). Måling og registrering Learn-o-meter Måleapparat, der visualiserer hvor meget CO 2, der er i lokalet. Og hvad skulle der så måles på og dermed opstilles hypoteser for? Fra EXHAUSTOs undervisningsmateriale havde vi et ganske udmærket overblik over hvilke faktorer, der er væsentlige for indeklimaet. Derfor blev det temperatur, luftfugtighed, lys og CO 2 -niveauet, der blev prioriteret. Umiddelbart inden undersøgelsesfasen blev de unge forskere bedt om at opstille nogle forventninger - en hypotese over, hvad vi kunne forvente, når vi skulle undersøge. En ikke helt nem opgave. Selvfølgelig kan man da forvente, at indeklimaet i en skole - hvor elever og lærere skal opholde sig i mange timer - er i orden. På den anden side, hvis der opholder sig forbrændende/åndende mennesker i et lukket lokale, kunne man måske forestille sig, at temperaturen stiger, at ilten (0 2 ) blev brugt og erstattet af vand (H 2 O) og kuldioxid (CO 2 ) jf. sætningen om fotosyntese - respiration. Hvis flere mennesker (for)brænder deres kulhydrater og hele tiden tilfører mere og mere CO 2 og H 2 O til klasseværelsets luft, vil temperaturen, luftfugtigheden og CO 2 -niveauet stige - vi får et dårligere indeklima og bliver måske trætte, sløve, ukoncentrerede, føler ubehag, får hovedpine osv. Der blev indgået aftaler med en del af skolens andre klasser om at komme og foretage målinger og udføre små forsøg, mens den almindelige undervisning foregik. Der blev målt på CO 2 -niveau, temperatur, luftfugtighed, mens der blev gennemgået tyske verber, ligninger, eventyr, syet indkøbsnet og formet ler. Efterfølgende blev lokalerne opmålt og vinduesglas-arealerne beregnet, med henblik på at beregne om der kom nok dagslys ind i lokalerne. I denne forbindelse kunne man tro, at det ville være svært at få lov til at komme på besøg, da risikoen, for at forskerne ville forstyrre undervisningen, var stor. Men sådan gik det faktisk ikke mange kollegaer ønskede faktisk at få foretaget disse målinger man kender til den tunge luft, der bare dræner energien. Optimal temperatur C Optimal luftfugtighed % RH Optimalt CO 2 -niveau maks ppm* *ppm (parts per milion) Måleenhed for CO2- koncentrationen i luften 3

4 Måling og registrering - fortsat C Indeklima har i høj grad også en subjektiv side hvordan føles indeklimaet? Det, der er for varmt for den ene, kan være for koldt for en anden osv. Derfor blev der udarbejdet et spørgeskema og derefter foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt alle skolens elever. Spørgsmålene omhandlede indeklima-faktorerne temperatur, træk, dagslys, blænding /direkte sollys, fugt, lugte, støv, luftens kvalitet og en generel mening om indeklimaet. Målingerne blev foretaget i december og januar i skoleåret (08/09). Om resultaterne af målingerne var overraskende er svært at sige. Hvad skulle man forvente? De mest interessante målinger var målingerne af CO 2 -niveauet. Kun et klasseværelse levede op til Arbejdstilsynets anbefalinger (1000 ppm el. 0,1 ) - og dér var vinduerne stort set åbne i hele timen - med de indeklimaproblemer det medfører (temperaturfald, træk). Ellers ligger CO 2 -niveauet mellem % over Arbejdstilsynets anbefalinger!* I forhold til Energy Performance Directive for Buildings EPBD s standarder findes der kun et klasselokale der ligger indenfor deres retningslinjer og det var dér vinduerne stod åbne - og så kunne lokalet kun komme i næstbedste indeklimaklasse m.h.t. CO 2 -niveau. Ekesmpel på måling af CO 2 -niveauet i 9.B Højeste måling: 2122 ppm Gennemsnit: 1636 ppm 64 % over Arbejdstilsynets anbefalinger, 42 % over dårligste indeklimaklasse Af andre interessante opdagelser fandt forskerne frem til, at de undervisningslokaler, der ligger i kælderen, ikke får nok dagslys ind. Her er der simpelthen for lidt vinduesareal. Det udgør måske ikke et stort problem for flertallet, da der er tale om billedkunst, edb og håndarbejde lokaler man kun opholder sig i, i typisk en dobbeltlektion om ugen i de aldersgrupper der har disse fag. Mere bekymrende er det, at en enkelt klasse har klasseværelse og dermed langt det meste af deres skoletid uden tilstrækkeligt dagslys.** Målingerne af luftfugtighed blev desværre ikke den store succes vi havde to måder at måle luftfugtigheden på. Den ene var et typisk fysiklokaleforsøg med to termometre - et tørt og et vådt - og så en medfølgende omsætningstabel. Den anden var brug af hygrometer. Desværre var kvaliteten af disse hygrometre meget tvivlsom - vi havde tre, som ikke tilnærmelsesvis viste ens målinger. De målinger, der blev foretaget på traditionel fysik-lokale-manér viste, at den relative luftfugtighed var godt 60 % - lidt over kravene, men vi følte os ikke helt sikre på disse resultater, og valgte at se bort fra dem. Investering i - eller lån af - kvalitetshygrometer anbefales! * Her er tale om klassens gennemsnitlige CO 2 -niveau målt over hele perioden typisk i 60 minutter. ** Forskning har vist, at vi har det bedst i lys fra solen. Hvis man befinder sig i et rum uden tilstrækkelig dagslys i lang tid, bliver man trist og deprimeret. Noget tyder på, at man bliver klogere af at opholde sig i dagslys. Temperaturen var kedelig. Der var meget små udsving i temperaturen i de enkelte klasser. Typisk lå temperaturen 1-2 over de anbefalede C. Til denne del af undersøgelsen vil vi herfra anbefale, at man bruger et elektronisk termometer med datalogger det er meget kedeligt at aflæse et termometer jævnligt, der ikke flytter på sig. Spørgeskemaundersøgelsen viste, at 50 % af skolens elever er nogenlunde tilfredse med indeklimaet og 22 % er utilfredse med indeklimaet. De mest tilfredse elever var de små specialklasser og 6. klasserne, der bor i skolens nyeste lokaler. 4

5 Lokale Dato Udfyldt af Og hvad så? Skema til undersøgelse af indeklima Tidsrum Fra Til Nu var forskerne fra 7. og 8. klasse i besiddelse af en masse viden om skolens indeklima-tilstand og hvad så? Det var tydeligt, at nogle klasser havde meget høje CO 2 -tal nogle gange højere end selv learn-o-metret kunne vise. Eleverne kunne selvfølgelig ikke installere nye udluftningssystemer, men kunne vi ikke gøre noget? Hvad er viden værd, hvis den ikke formidles? Derfor skulle forskerne opfinde forsøg og andet materiale, der kunne formidle viden og resultater, så de enkelte klasser selv kan tage vare på at forbedre deres eget indeklima. Altså gøre den svære fysik/forskning tilgængelig for elever, som ikke har samme forudsætninger. Selv skolens mindste skulle forstå at tage vare på deres eget indeklima. Forskerne valgte at lægge vægt på den tunge luft altså CO 2 -niveauet. For at kunne forklare det, var det vigtigt at fortælle om forskellen på to af de vigtige luftarter O 2 og CO 2. Derfor blev forsøget fra grundforskningen fundet frem igen. O 2 kan få en glødende pind til at flamme op det kan CO 2 ikke. CO 2 kan farve den røde CO 2 -indikator-væske gul det kan O 2 ikke. Hurtigt kan man se forskellen på de to luftarter. Hvis man så puster i CO 2 -indikatoren gennem et sugerør, skifter den farve altså vi puster CO 2 ud Hvordan føles det? (sæt kryds) Måling Krav Godt Nogenlunde Dårligt Højeste Laveste Temperatur >21 C - generer solen? <22 C Træk <0,15 m/s Dagslys Gulvareal: Rudeareal større - er der nok? Rudeareal: end 10 % af - er der re ektion gulvareal eller blænding %: Baggrundsstøj Lyd under db(a) >40 %RF Fugt <60 %RF Ingen generende Lugt lugte Støv CO 2 <1000 ppm Tæl krydsene Er nogen målinger dårligere end kravet? Dette undervisningsmateriale er udgivet i et samarbejde mellem EXHAUSTO og Linå. - Som det næste forsøg valgte forskerne at tænde et fyrfadslys - som skulle illustrere eleverne i en klasse. Derefter blev der sat et glas over lyset - som illustration for klasseværelset. Lyset bliver træt - lyser svagere og svagere - for til sidst at falde i søvn. Og det går jo ikke at være træt i skolen - hvad skal der gøres? Lyset tændes igen og glasset sættes over. Da lyset bliver træt pustes lidt O 2 ind i glasset - og lyset blusser op igen. Da vi jo ikke sådan - af os selv - kan puste ny frisk luft ind i klasseværelset bliver den næste opgave at finde ud af, hvad vi så skal gøre. Vinduet åbnes ved at glasset løftes let - og lyset blusser op igen. Med dette lille undervisningsforløb begav forskerne sig i små grupper rundt til de forskellige klasser på skolen. Der var små varianter - nogle havde lavet plancher, andre brugte tavlen. Nogle af grupperne fik også vist H 2 O i udåndingen (og på indersiden af glasset). Nogle lagde meget vægt på målingerne i netop den klasse, de kom på besøg i og kunne meget præcist fortælle, at i netop dette klasseværelse, bør der luftes ud efter minutter, da det var tidspunktet for kritisk overskridelse af grænseværdier. Der blev også lagt vægt på, at man ikke bare kan lade vinduet stå åbent - så spiller andre indeklima-faktorer ind temperatur og træk. Men for alle klasseværelser gælder: Luft meget grundigt ud i pauserne! 5

6 CO2-LEVEL TEMPERATURE HUMIDITY Lån et Learn-o-meter Og hvad så? - fortsat Forskerholdene blev rigtig godt modtaget i de forskellige klasser og det uanset om det var i indskolingen, mellemtrinnet eller overbygningen. Megen generthed blev gjort til skamme. Undervisningsforløbet om indeklima blev afsluttet med at hver elev/forsker afleverede en skriftlig opgave til evaluering. Udbyttet, som hver elev havde fået ud af forløbet, varierede naturligvis, men der var flere elever der overpræsterede i forhold til hvad man kan forvente af elever på disse klassetrin. Assens Kommune afholdt en science-event, hvor elever fra kommunens skoler skulle konkurrere i diverse science-projekter. Tommerup Skole deltog med dette forløb. Der blev dog arbejdet med at forbedre og forfine. - eller et Comfort-o-meter På baggrund af anbefalingerne i artiklen har EXHAUSTO udviklet Comfort-o-metret - måleinstrumentet, som registrerer og logger data for temperatur, luftfugtighed og CO 2 -niveau. Med Comfort-o-metret er det også blevet lettere at overføre data til PC en. Comfort-o-meter ,4 65 New life to your indoor climate... ppm C % RH Kontakt EXHAUSTO Send en mail til Jan T. B. Poulsen på - eller ring til vores salgsafdeling på tlf.: Blandt andet blev der bygget kasser med luft tre kuber med målene ½ m x ½ m x ½ m = 1 /8 m 3. (1 m 3 = cm 3 altså også parts per million ppm, der er måleenheden for koncentrationen af CO 2 i luften) I den første kube blev der lagt 44 centicubes ( 1 /8 x 350 = 44) hvad der svarer til mængden af CO 2 i den atmosfæriske luft. Den anden kube blev forsynet med 125 centicubes ( 1 /8 x 1000 = 125) - hvad der svarer til, hvad Arbejdstilsynet anbefaler er den højeste mængde CO 2 i et klasselokale. I den sidste kube blev der lagt 250 centicubes ( 1 /8 x 2000 = 250) - hvad der er Arbejdstilsynets grænse for forbedringer nødvendig og en grænse, der blev overskredet flere gange i vores målinger på Tommerup Skole!! Dette blev gjort for at visualisere hvor meget CO 2, der er tale om - for at vise ændringerne over tid. Samtidig er det også et godt billede til at vise hvor lille en del CO 2 udgør - og hvor små ændringer, der skal til for at gå fra godt til skidt. Der blev også bygget nøjagtige modeller af skolens lovlige og ulovlige klasselokaler. Der manglede kun væggen modsat vinduerne- og uden for hvert lokale blev placeret en sol (lampe). Det blev meget tydeligt at se hvor stor forskel der er på mængden af lys, der falder ind i hvert af lokalerne. Forskerne blev præmieret med et diplom for formidling af deres arbejde med indeklima. 6

7 Afslutning og anbefalinger Skal man lave dette forløb, er det vigtigt at komme hurtigt i gang. Det var ikke en fordel at lægge op til forsk dig til det du ikke ved i begyndelsen. Der vil man med fordel kunne lave undervisningen som mere traditionel undervisning, hvor forsøgene er forberedte og tilrettelagt af læreren. De valgte klassetrin var for umodne og urutinerede i et laboratorium. Det blev årsag til meget frustration og opgivenhed i den indledende fase - og sådan skal man jo ikke starte et længere tids arbejde. Og af samme grund blev den indledende fase alt for lang - der er jo ikke så megen tid til undervisning i naturfag. Underviseren skal også understrege nødvendigheden af, at det indsamlede data er væsentligt materiale! Det var overraskende (for denne underviser) som indsamlet data blev borte, eller undladt at blive noteret- for som enkelte elever kunne sige jeg kan da huske det. Det kunne de så ikke altid, og den viden er jo ikke voldsomt tilgængelig for forsker-kollegaer, der vil sammenligne og problematisere forskelligt datamateriale. Moderne måleudstyr og dataloggere er bestemt at foretrække. Eksempelvis er learn-o-metret med datalogger fantastisk godt. Data bliver ikke væk - det er på pc en. Man kan have mange målinger og databehandlinger - uden det bliver uoverskueligt, og de unge forskere er generelt gode til at håndtere dette medie. På samme måde kan man med fordel anvende termometre, hygrometre osv., der er koblet til dataloggere. Ulempen ved de moderne måleinstrumenter er, at der er relativt meget man skal sætte sig ind i, installere og instruere i - før man kommer frem til det dét hele handler om. Og så skal det jo være tilgængeligt - at beslaglægge flere af skolen pc ere gennem en længere periode er ikke altid lige populært. Og skal man ikke installere på samtlige af skolens pc ere, skal man jo være sikker på at få fat i den/de samme hver gang. En irriterende lille hverdagsdetalje. Forløbet her var bygget op som en tretrinsraket fra start. Grundforskning, undersøgelse og til sidst formidling. At eleverne fra start vidste, at de skulle formidle deres viden til andre virkede rigtig godt. At arbejdet de udførte skulle bruges til noget, gav motivationen et ryk i den gode retning. Med det rigtige måleudstyr især learn-o-metret - kan det bestemt anbefales at give sig i kast med et undervisningsforløb om indeklima. Og det uanset om det er som en del af den almindelige naturfagsundervisning (i dette tilfælde Fysik/kemi), tværfagligt arbejde eller som et temauge-arbejde eller lignende. Indeklima som emne vil også med fordel kunne anvendes på 9. og 10. klassetrin, da det også egner sig vældig godt til den afsluttende praktisk/mundtlige afgangseksamen, da der er mange praktiske forsøg, der kan inddrages, det har teoretiske elementer og det har anvendelse i hverdagen. Forslag til forsøg i grundforskningen - Hvad består atmosfærisk luft af? Identifikation af luftarter (H 2, O 2, N 2, CO 2,) - Hvor får vi vores O 2 fra? Fotosyntese - Forbrænding (af kulhydrater) Respiration - Hvad er temperatur? (frysepunkt, kogepunkt, hvorfor føles noget koldt/varmt) Konstruktion af en simpel termostat - Fugt i luften Måling af luftighed Kom bare i gang! Peter Nielsen Lærer Tommerup Skole 7

8 Det nytter at sætte fokus på indeklimaet Det koster under 1% af de samlede driftsomkostninger pr. elev at etablere ventilation, som sikrer et godt indeklima. EXHAUSTOs Learn-o-meter har været med til at forbedre indeklimaet Ret til ændringer forbeholdes Vores måleinstrument, som viser indholdet af CO 2 i luften, har været lånt ud til flere skoler i landet. Alle steder blev man bevidst om indeklimaet og mange steder har det ført til forbedringer af ventilationen. På en skole fik man ganske enkelt serviceret ventilationsanlægget, så det igen kom i drift. På en anden skole brugte en fysiklærer learn-o-metre i undervisningen, hvor skolens indeklima blev målt. Og så blev der etableret ventilation i sommerferien! På en skole i Nordjylland brugte en meget engageret skolebestyrelsesformand learn-o-metret til at råbe politikerne op. Det gav medieomtale og fik DR til at tage emnet op i programmet Testen. Dermed blev der sat yderligere fokus på dårligt indeklima i landets skoler - og på hvor lidt der skal til for at forbedre det. Vi låner fortsat learn-o-metre ud til kunder og slutbrugere. Kontakt Jan Bech Poulsen på tlf eller læs mere på EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel Fax

Indeklima Grundlæggende begreber

Indeklima Grundlæggende begreber Indeklima Grundlæggende begreber 5000 Z ZZ 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 350 CO2 - niveau (ppm) Indeklima Vi mennesker befinder sig i dag langt den største del af tiden indendørs. Det er ikke

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø.

4tec Aps. - vejen til et bedre indeklima. Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. - vejen til et bedre indeklima Inklimeter måler indeklimaet i jeres klasse og hjælper jer med at skabe et sundere undervisningsmiljø. Med et inklimeter tilgodeser I den nye skolereform og sætter fokus

Læs mere

Mellemtrinnet på Nordagerskolen

Mellemtrinnet på Nordagerskolen Juni 2015 Mellemtrinnet på Nordagerskolen Vi har valgt at arbejde med en trinopdeling i dansk og matematik som en del af folkeskolereformen. På de følgende sider, kan I med udgangspunkt i forskellige forældre

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig.

Vi vil alligevel forsøge at få brugerne til at tænke på om der er brug for at lyset er tændt og om vi kan få dem til at slukke efter sig. Adfærds datalogning Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Problemformulering... 2 Udvikling af dataloggerne... 2 Sensorer... 5 Lysmåling... 6 Bevægelses måling... 6 Opsætning af loggerne... 8 PIR... 8

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre

FORÆLDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til forældre Indberetning > Spørgeskema til forældre 1 TEMPERATURMÅLINGEN Kommunen vil gerne udvikle kvaliteten i dit barns dagtilbud. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du vil udfylde dette elektroniske spørgeskema.

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Friskolen i Starreklinte

Friskolen i Starreklinte FRISKOLEN I STARREKLINTE Starreklinte, marts 2013 UMV Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen i Starreklinte Indholdsfortegnelse: 1. Indledning, baggrund og struktur for Undervisningsmiljøvurderingen

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole

Human fysiologi på Helgenæs Efterskole Human fysiologi på Helgenæs Efterskole af Thomas Kjerstein Thomas Kjerstein og hans elever på Helgenæs Naturefterskole tog på ski i Norge i en 10 dage. Vi medbragte en håndholdt datalogger fra Pasco for

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen

Indeklima og fagligt udbytte. En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes oplevelse af indeklima og fagligt udbytte i grundskolen Indeklima og fagligt udbytte En analyse af sammenhængen mellem elevernes

Læs mere

OMEGA-opgave for indskoling

OMEGA-opgave for indskoling OMEGA-opgave for indskoling Tema: Vandforbrug Vand der kommer i vores vandhaner kommer nede fra jorden. Det er undervejs i lang tid og skal både renses, pumpes og ledes bort i kloakken bagefter igen. Billede:

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole

Selvevaluering af den Boglige undervisning. Frøslevlejrens Efterskole Frøslevlejrens Efterskole Selvevaluering af den Boglige undervisning 2 Selvevaluering af den Boglige undervisning Introduktion Ifølge lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Marts 2012. Nyhedsbrev nr. 4. Indholdsfortegnelse Marts 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 4 Indholdsfortegnelse Børnehaveklasserne skal være på Parkvejskolen...2 7. til 9. klasse skal gå på Kajerødskolen næste skoleår...3 Præsentation af den nye

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016

Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Bilag 1: Assens 10. klassecenter skoleåret 2015/2016 Assens 10. klassecenter rummer i indeværende skoleår 168 elever fordelt på 6 stamklasser. Stamklasserne danner fundamentet i vores opbygning. Klasserne

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder

Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Evaluerings og opfølgningsplan samt en oversigt over tidligere indsatsområder Indskoling (0-2 klasse) Tidligere år Fortsat et team om indskoling (2 lærere) Bevægelse hver morgen 15 min varetaget af idrætslærer.

Læs mere

Karakterbogen Netværk C

Karakterbogen Netværk C Karakterbogen Netværk C HG afdelinger UU trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007 Udarbejdet af ASPEKT R&D Karakterbogen Trivsels- og undervisningsmiljøundersøgelse 2007, HG afdelinger 2007 ASPEKT

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke

Hverken tilfredsstillende eller. Mindre Utilfredsstillende. Ja Nej. Ja Nej Ved ikke. Ikke så tit Nej, slet ikke Termometeret uge 25/26 2015 -Ta temperaturen på dit undervisningsmiljø! Værksteds navn Brønderslev Baggrund Dronninglund Er du: Hunkøn Hankøn Hvor gammel er du? Under16 år 16 17 år 18 19 år 20 24 år 25

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset.

sørger et Dantherm HC ventilationsanlæg på loftet for sundt og behageligt indeklima i hele huset. Ingen grund til bekymring om skimmelsvamp Boligventilation CASE STORY En forbedring af det fugtige indeklima havde høj prioritet, da Jannie og Mads Nejsum Madsen i Fly ved Skive bestemte sig for at renovere

Læs mere

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid.

Tag notater undervejs i løbet af en uge om hvordan I hver især bruger jeres tid. Kommunikationstest 1 Hvis er tiden? Ifølge nogle søvnforskere skal børn på 9-12 år sove mellem 9 og 11 timer i døgnet, mens andre angiver at skolebørn skal sove 10 timer. Der er nogle der mener at man

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014

Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Undervisningsmiljøvurdering - Januar 2014 Hvorfor skal vi lave det For at sikre et godt undervisningsmiljø, der er sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Hvad er sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt-

Læs mere

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE

MAX MAX 100 VAND LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE HVER DAG SPAR MERE MAX HVER DAG SPAR MERE VAND MAX 100 LÆRERVEJLEDNING OM VAND OG DE SMÅ VANDHELTE I 1. OG 2. KLASSE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Læringsmiljøer - Rammerne - Inddragelse af andre læringsrum - Andre

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere