Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge"

Transkript

1 Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge

2 Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder med løn/dagpenge i forbindelse med barsel/adoption. Reglerne for ledige er også beskrevet. Forord modellen...4 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger...5 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge...6 Eksempler...8 Far eller mor på med dagpenge...12 Fleksible barselsregler...13 Orlov ved adoption...15 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres...16 Hvis du er ledig...17 Varsler...18 Politisk ansvarlig: Forbundssekretær Nanna Højlund Redaktion: Konsulent Sidsel Boertmann Brüel Konsulent Eike Byg Huish Foto: Mike Kollöffel Layout: Mayer. Eks-Skolen/Joe. FOA Tryk: FOAs trykkeri, juni 2009 ISBN nr.: FOA Fag og Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon:

3 Forord Til lykke med den forestående familieforøgelse, som sandsynligvis er årsag til, at du har brug for denne pjece. Midt i glæden over at et nyt liv er på vej, melder spørgsmålene sig om tid og penge, altså hvor meget kan vi få, og hvordan med økonomien? Heldigvis er der i dag gode muligheder for at give barnet en god start på tilværelsen, fordi både KTO-aftalen for ansatte i regioner og kommuner og lovgivningen giver moderen og faderen mulighed for at gå på med løn eller dagpenge. Barnet kan således passes af mor eller far indtil det er 46 uger, og med på reducerede dagpenge i endnu længere tid. Med den nye barselsaftale er der særlige forbedringer til faderen. Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers fravær med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den øremærkede ikke anvendes. Herudover har faderen eller moderen yderligere ret til 6 ugers barsel med løn. Denne ordning kaldes modellen. Der er desuden mulighed for at kombinere barselsen med afholdelse af optjent ferie og dermed få længere tid sammen med barnet. På grund af de mange muligheder, kan det være svært for jer at vurdere, hvad barselsen kommer til at betyde for netop jeres familieøkonomi, men jeg håber, at denne pjece kan være et nyttigt værktøj til at få overblik over rettigheder og pligter. Savner I yderligere oplysninger, kan I spørge i den lokale FOA-afdeling. Forhåbentlig kan I planlægge en barsels, der passer til familiens behov og giver barnet en tæt kontakt til både mor og far. Det er vigtigt, at begge forældre benytter sig af smulighederne, for det mindsker risikoen for, at kvinderne bliver dårligere stillet på arbejdsmarkedet efter lange fraværsperioder ved barsel. Der indbetales naturligvis pensionsbidrag for den del af en, hvor I får løn efter FOA s overenskomster. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2005 lykkedes det at få forbedret pensionsvilkårene i den del af en, hvor man modtager dagpenge, sådan at der indbetales pensionsbidrag i op til 20 uger. Dennis Kristensen Forbundsformand 3

4 6-6-6 modellen Der er sket store ændringer i KTO s nye barselsaftale aftale om fravær af familiemæssige årsager. Den nye aftale indeholder modellen og dækker alle regionalt og kommunalt ansatte, der har fået børn fra og med den 1. april modellen giver bedre barselsvilkår og øremærker udover de første 2 uger 6 ugers barsel til faderen. Moderen har ret til 8 ugers fravær med sædvanlig løn inden fødslen. I barnets første 14 uger, har moderen ret til fravær med sædvanlig løn i samtlige 14 uger og faderen har ret til 2 ugers fravær med løn. Efter barnets 14. uge er 6 uger øremærket til moderen, 6 uger øremærket til faderen og 6 uger kan fordeles imellem forældrene efter ønske. Faderen kan lægge sine uger inden barnets 15. uge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at samtlige uger med løn efter barnets 14. uge medfører en tilsvarende reduktion i den fælles ret til dagpenge. Det vil fx sige, at moderen har 6 uger mindre på Før fødsel modellen, perioder med løn Efter fødsel dagpenge, hvis faderen holder 6 uger med løn efter barnets 14. uge. Hvis kun moderen er omfattet af KTO-aftalen, så er det kun moderen, der er dækket af modellen. I det tilfælde vil moderen have ret til løn i 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og 12 uger (6+6) efter barnets 14 uge. De 6 uger, der var øremærkede til faderen falder væk. Hvis kun faderen er omfattet af KTO-aftalen, så har han ret til løn i 2 uger samt 12 uger (6+6) efter fødslen. Moderens 6 uger falder væk. 8 uger 14 uger 18 uger 8 uger til moder 14 uger til moder 6 uger til moder 2 uger til fader* 6 uger til fader* 6 uger til deling* * Faderen har ret til at anvende hele sin ret til fravær med sædvanlig løn i barnets første 14 uger. 4

5 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger Forældre der er ansat i regioner og kommuner eller på anden måde er dækket af KTO-aftalen har ret til barsels med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen. For privatansatte der ikke er omfattet af KTO-aftalen eller andre overenskomster med særlige barselsbestemmelser er det Lov om ret til og dagpenge ved barsel (barselloven), der gælder. Din lokale FOAafdeling kan vejlede dig om, hvordan barselsreglerne er i din overenskomst. Betingelsen for at få sædvanlig løn er, at arbejdsgiveren får dagpengerefusion. Man har selvfølgelig også pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det kommende fravær alle varsler er samlet bagest i pjecen. I denne pjece kan du se, hvad der gælder, hvis du er dækket af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor Ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men det er en betingelse, at fraværet er aftalt, så det passer til forholdene på din arbejdsplads. Ret til at holde med sædvanlig løn fra 8 uger før forventet fødsel. Pligt til at fortælle arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før, du forventer at føde. Terminsdatoen skal dokumenteres skriftligt f.eks. med kopi af din vandrejournal. Du skal oplyse, hvornår du vil starte din, og om du vil bruge din ret til 8 uger inden fødslen. Efter fødslen har du som mor Pligt til at holde med sædvanlig løn i 2 uger efter fødslen. Ret til at holde med sædvanlig løn i yderligere 12 uger efter 2. uge efter fødslen. Pligt til senest 8 uger efter fødslen at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Efter fødslen har du som far Ret til 2 ugers med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Ret til yderligere op til 12 ugers med sædvanlig løn. Pligt til med 4 ugers varsel at meddele din arbejdsgiver, at du vil holde, hvor meget, du vil holde, og hvornår du forventer, en begynder. 5

6 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge Nu er barnet blevet 14 uger, og både far og mor har mulighed for at tage mere barsels. Der er 32 uger mere at tage af for hver af forældrene. Heraf er der mulighed for uger med sædvanlig løn og 14 uger med dagpenge. Derudover kan en forlænges med 8 eller 14 uger. Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde efter barnets 14. uge, og hvornår du vil genoptage arbejdet. Du skal også fortælle, om du vil benytte din ret til at udskyde 8-13 uger af en (læs mere side 13 og 14). Orlov før fødslen Med løn Med dagpenge Mor 8 uger 4 uger Orlov efter fødslen Med løn Med dagpenge Mor 14 uger 14 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** Far 2 uger 2 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** * Der er i alt ret til dagpenge i 32 uger men der er sret til begge forældre i 32 uger. Vær opmærksom på at med løn fratrækkes perioden med ret til dagpenge. **De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 ugers med reducerede dagpenge, så dagpengene svarer til, hvad man ville få med 32 ugers. *** De 6 uger med løn, der ikke er øremærkede, kan holdes af enten mor eller far. 6

7 De følgende 18 ugers barsels med sædvanlig løn kan holdes med 6 uger af barnets far og 6 uger af barnets mor og med 6 uger, der kan fordeles mellem forældrene. Orloven kan holdes af forældrene på skift indtil uge 46, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Begge forældre kan også holde samtidig. Hvis I begge udnytter jeres ret til med sædvanlig løn, og I ikke har holdt samtidig ud over de første 2 uger efter barnets fødsel vil barnet være 32 uger, når perioden med sædvanlig løn er brugt (moderens 14 uger + 18 uger med enten mor eller far.) Faderens 6 uger og de 6 fælles uger kan lægges inden barnets 14. uge. Når du holder med sædvanlig løn, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den du har gennem din overenskomst). Både dit eget og din arbejdsgivers pensionsbidrag betales, som om du var i arbejde. 7

8 Eksempler (se tidslinjer på næste opslag) Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge 46 uger med barnet Faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 19 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen, samt 13 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i sine øremærkede 6 uger. Faderen og moderen modtager dagpenge i de 7 uger, som de henholdsvis afholder i barnets uge og uge Både faderen og moderen får indbetalt pensionsbidrag/ optjener pensionsalder i de 7 uger. 43 uger med barnet Forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Moderen holder 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Moderen afholder derefter 12 ugers og 3 ugers ferie. Moderen afholder 10 ugers, som afholdes efter ferien. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Efter barnets 2. uge afholder han 10 ugers fordelt på 3 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger, i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge samt i sin optjente ferie. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de 2+4 uger han afholder sin øremærkede (barnets uge 3-4 og 26-29). Faderen modtager dagpenge i 4 uger, som han afholder i barnets uge Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger. 8

9 uger med barnet Retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge 46 uger med barnet Moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet Orlov forlænges med 14 uger Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 22 ugers. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 2 ugers i barnets uge Faderen udskyder 8 uger til en sammenhængende anvendelse inden barnets 9. år. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i 2 af sine 6 øremærkede ugers, som han afholder i uge Faderen modtager desuden løn i de første 4 uger af sin udskudte samt dagpenge i de næstfølgende 4 uger. Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger, hvor han modtager dagpenge. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Herefter holder hun hver mandag og tirsdag i de følgende 32 uger. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen. Herefter holder han hver onsdag, torsdag og fredag i 32 uger i barnets uge Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Desuden modtager hun sædvanlig løn i de første 15 uger herefter, hvor hun alene holder mandag og tirsdag i hver uge (svarer til hendes 6 øremærkede uger). I de resterende 17 uger modtager hun dagpenge. I disse 17 uger får hun indbetalt pensionsbidrag/optjener hun pensionsalder. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de første 20 uger, hvor han alene holder onsdag, torsdag og fredag i hver uge (svarer til hans 6 øremærkede uger samt de yderligere 6 uger, som forældrene kan afholde med sædvanlig løn). I de resterende 12 uger modtager han dagpenge. I disse 12 uger får han indbetalt pensionsbidrag/optjener han pensionsalder. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 32 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 14 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Forældrene meddeler i uge 32 (umiddelbart efter perioden med løn) bopælskommunen, at de ønsker deres dagpengeperiode forlænget fra 32 uger til 46 uger, så deres dagpenge nedsættes herefter. Moderen modtager sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger, som hun afholder i forlængelse af barnets 14. uge. Hun modtager nedsatte dagpenge (svarende til 10 uger) i de 20 uger i barnets uge Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i sine øremærkede 6 uger i barnets uge Han modtager nedsatte dagpenge (svarende til 4 uger) i de 8 uger i barnets uge I perioden med nedsatte dagpenge indbetales/optjenes pensionsbidrag/-alder forholdsmæssigt. 9

10 46 uger med barnet faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers Arbejd Far ugers 6 ugers orlo 43 uger med barnet forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers 3 ugers ferie Far ugers 2 ugers 4 ugers uger med barnet retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge Far Mor Far Mor Far Mor 10 8 ugers 8 ugers 8 ugers Barnet fødes Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers ugers 46 uger med barnet moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet forlænges med 14 uger Barnet fødes 14 ugers ugers 32 uger ( 3 dage 14 ugers 6 ugers 6 ugers 32 uger ( 2 dage ugers 6 uger

11 e 7 ugers v 7 ugers uger Flere eksempler kan findes i KTO s kommenterede aftale om Fravær af familiemæssige årsager 10 ugers uger 4 ugers 10 ugers ugers 4 ugers 4 ugers uger pr. uge/arbejde 3 dage pr. uge) pr. uge/arbejde 2 dage pr. uge) uger 20 ugers uger s 8 ugers 11

12 Far eller mor på med dagpenge Efter perioden med løn er der mulighed for barsels med fulde dagpenge i mindst 14 uger, altså i alt til barnets 46. uge, hvis faderen har holdt sin i forlængelse af moderens. Hvis faderen har holdt samtidig med moderen vil barnet være tilsvarende yngre, når det skal passes uden for hjemmet. Hvis både moderen og faderen holder med dagpenge samtidigt, reduceres den samlede speriode med dagpenge. Der er også mulighed for at forlænge barselsen ved at gå på lavere dagpenge og dermed strække tiden. Det betyder, at en af forældrene i stedet for at holde til barnets 46. uge, kan holde til barnets 54. eller 60. uge med reducerede dagpenge dette kan du læse om i afsnittet om fleksible barselsregler. Beregning og udbetaling af dagpenge På sygedagpengekontoret i din bopælskommune kan du få hjælp til beregning af, hvad dine dagpenge vil være på barsels. Det er sygedagpengekontoret i din bopælskommune, der udbetaler dagpenge under barsel. De holder også styr på, hvor mange dagpenge der samlet er udbetalt til begge forældre, og hvad der er tilbage. Pensionsindbetaling under på dagpenge Når du holder med dagpenge, bliver der indbetalt pensionsbidrag for overenskomstansatte, og tjenestemænd optjener pensionsalder. Hvis du vælger at forlænge en efter barnets 14. uge fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger på nedsatte dagpenge (i alt dagpenge for 32 uger), indbetales/optjenes der ikke pension i den forlængede. Med andre ord: At forlænge dagpengeperioden giver ikke flere dagpenge og heller ikke større pensionsindbetaling. 12

13 Fleksible barselsregler Du har en række muligheder for at skræddersy din barsels, så den passer til dine behov. Der er overordnet 3 forskellige muligheder for at tilpasse dit barselsforløb. Du kan: forlænge din, udskyde din og/eller holde på deltid. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de 3 fleksibilitetsmuligheder. Du kan få en mere detaljeret vejledning ved at henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Forlængelse af en Begge forældre har ret til at forlænge de 32 uger med ret til dagpenge efter barnets 14. uge med enten 8 eller 14 uger. Når du forlænger din, bliver dagpengene smurt tyndere ud over hele perioden. Du får altså ikke flere dagpenge ved at forlænge en. Hvis du ønsker at forlænge en, er det vigtigt, at reduktionen i dagpengene først får effekt, når sperioden med sædvanlig løn er udløbet. Ellers kan det få konsekvenser for den løn, du får i sperioden med løn. Hvis dagpengene reduceres, mens din arbejdsgiver modtager dagpengerefusion, vil din arbejdsgiver nedsætte din løn med det beløb, dagpengerefusionen er reduceret med. Forlængelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at udvide sperioden ved at være på på deltid. Forlængelse kan heller ikke ske hvis forældrene vælger at udskyde en. Udskydelse af en Der er 2 typer udskudt en retsbaseret, som beskrives først, og en aftalebaseret, som beskrives sidst. Retsbaseret udskydelse er det, du har ret til aftalebaseret udskydelse er det, du kan aftale med din arbejdsgiver. Du kan bruge muligheden for at udskyde til at lægge en (eller efter aftale flere) perioder med ferie ind i sperioden. Den retsbaserede udskydelse En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af den, der ligger efter barnets 14. uge. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil benytte denne mulighed senest 8 uger efter fødslen. FOA anbefaler, at du giver meddelelsen skriftligt. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år og skal holdes i sammenhæng. Du skal 16 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du fratræder din stilling, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, består retten også over for din nye arbejdsgiver. 13

14 Hvis du bliver ledig, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, kan den udskudte først afholdes, når du igen er i arbejde. Den udskudte skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. Den aftalebaserede udskydelse Begge forældre kan aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af den, de har ret til efter barnets 14. uge. FOA anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Orloven kan holdes over flere perioder. Hvis du fratræder din stilling, inden den aftalte er afholdt, skal du aftale med din nye arbejdsgiver, at du har ret til udskudt. FOA anbefaler, at aftalen med den nye arbejdsgiver indgås skriftligt. Hvis du og din arbejdsgiver ikke aftaler noget andet, skal du 8 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den aftalte udskudte periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, afta- 14 ler med din nye arbejdsgiver, at den aftalebaserede fraværsret består. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til sædvanlig løn, udskydes også retten til sædvanlig løn. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til dagpenge, udskydes også retten til dagpenge. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. Orlov på deltid Der findes 2 typer på deltid. I den ene type udvides sperioden (og eventuel ret til løn og ret til dagpenge) svarende til den delvise genoptagelse af arbejdet. I den anden type udvides sperioden ikke. Fra barnets 3. uge, kan moderen efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist det vil sige med færre timer end før fødslen. Faderen kan når som helst i sperioden efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist. Det skal aftales med arbejdsgiveren, om genoptagelsen medfører udvidelse af sperioden eller ej. Hvis den delvise genoptagelse af arbejdet medfører udvidelse af sperioden og evt. lønret og dagpengeret kan udvidelsen kun ske med den tid, arbejdet er genoptaget. Udvidelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at forlænge sperioden. Delvis genoptagelse kan heller ikke ske i de perioder, der er udskudt til brug, inden barnet fylder 9 år. Hvis du fratræder, inden den udvidede periode er afholdt, vil det være en betingelse for at bevare dagpengeretten, at du har aftalt udvidelse af perioden med din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den udvidede periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalemæssige fraværsret består.

15 Orlov ved adoption Hvis I adopterer et barn, har I ret til adoptions. Reglerne for barsels og adoptions ligner hinanden, så der også ved adoption er mulighed for op til 46 ugers med løn eller dagpenge efter modtagelse af barnet, hvis de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at én af forældrene i en periode skal være i hjemmet. Der kan være større usikkerhed om, hvornår barnet kommer end ved en beregnet fødselstermin, men I har pligt til så vidt det er muligt at fortælle det til arbejdsgiveren 3 måneder før, I forventer at modtage barnet. I har ret til fravær med sædvanlig løn 1 uge før modtagelsen af et barn i Danmark. Hvis I begge er omfattet af KTO-aftalen har I begge samme ret til fravær med sædvanlig løn. Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnet fra, stiller krav om, at I skal opholde jer i landet inden modtagelsen af barnet, har I ret til med sædvanlig løn i 4 uger, dog i særlige tilfælde op til 8 uger. Retten gælder begge forældre, hvis myndighedernes krav omfatter begge forældre. I har pligt til hurtigst muligt at fortælle arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen og om den forventede hjemkomst. Efter modtagelsen af barnet har en af forældrene ret til med sædvanlig løn i 14 uger. Adoptionsen kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Den anden forælder har ret til med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger, der skal tages inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 14 uger har forældrene 6 uger hver og 6 uger til deling. Disse uger kan også placeres i barnets første 14 uger, så der holdes samtidigt. Reglerne er de samme som ved almindelig barsel. Herefter har en eller begge forældre ret til at holde med dagpenge. Hvis forældrene har holdt i forlængelse af hinanden, vil der være 14 uger tilbage med dagpengeret. Den samlede ret til efter barnets 14. uge er således 32 uger. Begge forældre kan vælge at holde i 32 uger, men der er kun dagpengeret til 32 uger i alt. Den/de af forældrene, der holder, skal senest 8 uger efter modtagelsen af barnet fortælle sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages. De omtalte muligheder for udskudt og fleksibilitet under en gælder også for forældre til adoptivbørn. 15

16 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden barnets 32. uge, gælder følgende: Moderen har ret til 14 ugers med sædvanlig løn efter barnets død eller bortadoption. Faderen bevarer sin ret til 2 ugers med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger. Ved et adopteret barns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse, har en af forældrene ret til dagpenge og en af forældrene ret til med løn i indtil 14 uger efter barnets død. 16

17 Hvis du er ledig Mor Far 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 10 ugers uger Ledig 2 ugers Ledig 30 ugers på reducerede dagpenge Som ledig er du ikke omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Det er derfor alene lovgivningen om barsel, der fastlægger dine rettigheder og pligter. Eksempel 54 uger med barnet Faderen er ledig, mens moderen er omfattet af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor: Ret til 4 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som mor: Ret til 14 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som far: Ret til 2 ugers med dagpenge inden for barnets første 14 uger. En af forældrene har ret til: 32 ugers med dagpenge. Mulighed for at forlænge de 32 uger til 40 uger, så barnet er 54 uger, når smulighederne er opbrugt. Du skal kontakte sygedagpengekontoret i din kommune for udbetaling af dagpenge under en. Du skal også informere din arbejdsløshedskasse om, at du overgår til barsels. Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Når moderen afslutter sin, holder han resten af de 32 uger som han vælger at forlænge til 40 uger da moderen har holdt 10 uger, er der 30 uger tilbage med reduceret dagpengeret. Resultatet er, at barnet er 54 uger, inden det skal passes uden for hjemmet på fuld tid. Moderen har ret til løn i de 8 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og til reducerede dagpenge i de 30 uger efter barnets 24. uge. De reducerede dagpenge svarer til 22 ugers fuld dagpengeret. 17

18 Varsler Der er en række varsler, du skal være opmærksom på før og under din barsel. En række af disse varsler er omtalt i de relevante afsnit tidligere i pjecen. Nedenfor kan du se en oversigt over varsler, du skal være opmærksom på. Varsler før og under barselsperioden Før fødslen Moderen Faderen 3 måneder før fødslen meddelelse om graviditet og inden fødslen Du skal oplyse, at du er gravid senest 3 måneder inden din termin. Samtidig skal du oplyse, om du ønsker at benytte din ret til fravær med løn inden fødslen og hvornår du forventer at påbegynde din. 4 uger før fædre meddelelse om afholdelse Du skal senest 4 uger før afholdelse af de 2 ugers fædre i barnets første 14 uger meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at begynde fraværet og længden af fraværet. Efter fødslen Moderen Faderen 8 uger efter fødslen meddelelse om afholdelse af efter barnets fødsel Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes. 8 uger før aftalebaseret udskudt Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. 16 uger før retsbaseret udskudt Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. 18

19 Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptions på Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver eller på sygedagpengekontoret i din bopælskommune. 1

20 Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge I denne pjece kan ansatte i regioner, kommuner og ledige læse om mulighederne for barsels ved fødsel og adoption. Regionalt og kommunalt ansatte forældre har efter fødslen/adoptionen tilsammen ret til op til 34 ugers i alt med sædvanlig løn. Derefter er der mulighed for at holde yderligere med dagpenge. Moderen og faderen kan skiftes til at holde, eller de kan holde samtidig, men så forkortes sperioden. Til lokalafdelingens stempel Både i barselsen/ adoptionsen med løn og med dagpenge er der stor valgfrihed, så forældrene kan planlægge en barsels med barnet, der passer til familiens behov og ønsker.

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Arbejdsgang for barsler institutioner

Arbejdsgang for barsler institutioner Dato 22.5.2014 Dok.nr. 63802-14 Sagsnr. 13-15476 Ref. Arbejdsgang for barsler institutioner Indhold Meddelelse om graviditet... 2 Fraværsregistrering af graviditeten... 2 Bekræftet modtagelse af anmeldt

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011

ARBEJDSMARKED STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2012:8 21. november 2012. Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011. Orlov i 2011 STATISTISKE EFTERRETNINGER ARBEJDSMARKED 2012:8 21. november 2012 Dagpenge ved graviditet, fødsel og adoption 2011 Resumé: I 2011 holdt 106.000 kvinder barselsorlov med dagpenge før eller efter fødslen

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering

Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering Side 1 af 32 Barselsforløb i SLS/HR-Løn Vejledning til indrapportering I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer et barselsforløb i SLS/HR-Løn OBS BEMÆRK I denne vejledning henvises

Læs mere

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

F O A s A K A S S E. Dagpenge når du arbejder på nedsat tid F O A s A K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Indhold........................................................................Side Betingelserne for ret til supplerende dagpenge..........................................3

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år?

Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn. Er du mellem 30 og 40 år? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Det er aldrig for tidligt at tænke på efterløn Er du mellem 30 og 40 år? Valget er dit! Pjecen henvender sig til medlemmer, som skal

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

a-kasse2002 Dimittend

a-kasse2002 Dimittend a-kasse2002 Dimittend Når du bliver medlem Er udgivet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen henvender sig til dimittender og lønmodtagere, som arbejder indenfor FOAs

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Barsel Udligning Rederierhvervet

Barsel Udligning Rederierhvervet En pjece om Barselsudligningsordningen for Rederierhvervet Barsel Udligning Rederierhvervet Få refusion ved barsel (8. udgave 01.01.2014) Indhold: Hvad er barselsudligning 2 Hvem er omfattet af barselsudligning

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov

Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov Side l Mtale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov KL Kom m u n a le Tj e n es tern æn d og O v crcnskomsta n s a t te Indholdsfortegnelse Side 1. 1\ftalens anvendelsesområde... 3 2.

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005]

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] 326.2 Forslag til Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er 1) at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere