Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge"

Transkript

1 Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge

2 Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder med løn/dagpenge i forbindelse med barsel/adoption. Reglerne for ledige er også beskrevet. Forord modellen...4 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger...5 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge...6 Eksempler...8 Far eller mor på med dagpenge...12 Fleksible barselsregler...13 Orlov ved adoption...15 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres...16 Hvis du er ledig...17 Varsler...18 Politisk ansvarlig: Forbundssekretær Nanna Højlund Redaktion: Konsulent Sidsel Boertmann Brüel Konsulent Eike Byg Huish Foto: Mike Kollöffel Layout: Mayer. Eks-Skolen/Joe. FOA Tryk: FOAs trykkeri, juni 2009 ISBN nr.: FOA Fag og Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon:

3 Forord Til lykke med den forestående familieforøgelse, som sandsynligvis er årsag til, at du har brug for denne pjece. Midt i glæden over at et nyt liv er på vej, melder spørgsmålene sig om tid og penge, altså hvor meget kan vi få, og hvordan med økonomien? Heldigvis er der i dag gode muligheder for at give barnet en god start på tilværelsen, fordi både KTO-aftalen for ansatte i regioner og kommuner og lovgivningen giver moderen og faderen mulighed for at gå på med løn eller dagpenge. Barnet kan således passes af mor eller far indtil det er 46 uger, og med på reducerede dagpenge i endnu længere tid. Med den nye barselsaftale er der særlige forbedringer til faderen. Efter barnets 14. uge har moderen og faderen hver især ret til 6 ugers fravær med løn. Retten til løn bortfalder, hvis den øremærkede ikke anvendes. Herudover har faderen eller moderen yderligere ret til 6 ugers barsel med løn. Denne ordning kaldes modellen. Der er desuden mulighed for at kombinere barselsen med afholdelse af optjent ferie og dermed få længere tid sammen med barnet. På grund af de mange muligheder, kan det være svært for jer at vurdere, hvad barselsen kommer til at betyde for netop jeres familieøkonomi, men jeg håber, at denne pjece kan være et nyttigt værktøj til at få overblik over rettigheder og pligter. Savner I yderligere oplysninger, kan I spørge i den lokale FOA-afdeling. Forhåbentlig kan I planlægge en barsels, der passer til familiens behov og giver barnet en tæt kontakt til både mor og far. Det er vigtigt, at begge forældre benytter sig af smulighederne, for det mindsker risikoen for, at kvinderne bliver dårligere stillet på arbejdsmarkedet efter lange fraværsperioder ved barsel. Der indbetales naturligvis pensionsbidrag for den del af en, hvor I får løn efter FOA s overenskomster. Ved overenskomstforhandlingerne i foråret 2005 lykkedes det at få forbedret pensionsvilkårene i den del af en, hvor man modtager dagpenge, sådan at der indbetales pensionsbidrag i op til 20 uger. Dennis Kristensen Forbundsformand 3

4 6-6-6 modellen Der er sket store ændringer i KTO s nye barselsaftale aftale om fravær af familiemæssige årsager. Den nye aftale indeholder modellen og dækker alle regionalt og kommunalt ansatte, der har fået børn fra og med den 1. april modellen giver bedre barselsvilkår og øremærker udover de første 2 uger 6 ugers barsel til faderen. Moderen har ret til 8 ugers fravær med sædvanlig løn inden fødslen. I barnets første 14 uger, har moderen ret til fravær med sædvanlig løn i samtlige 14 uger og faderen har ret til 2 ugers fravær med løn. Efter barnets 14. uge er 6 uger øremærket til moderen, 6 uger øremærket til faderen og 6 uger kan fordeles imellem forældrene efter ønske. Faderen kan lægge sine uger inden barnets 15. uge. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at samtlige uger med løn efter barnets 14. uge medfører en tilsvarende reduktion i den fælles ret til dagpenge. Det vil fx sige, at moderen har 6 uger mindre på Før fødsel modellen, perioder med løn Efter fødsel dagpenge, hvis faderen holder 6 uger med løn efter barnets 14. uge. Hvis kun moderen er omfattet af KTO-aftalen, så er det kun moderen, der er dækket af modellen. I det tilfælde vil moderen have ret til løn i 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og 12 uger (6+6) efter barnets 14 uge. De 6 uger, der var øremærkede til faderen falder væk. Hvis kun faderen er omfattet af KTO-aftalen, så har han ret til løn i 2 uger samt 12 uger (6+6) efter fødslen. Moderens 6 uger falder væk. 8 uger 14 uger 18 uger 8 uger til moder 14 uger til moder 6 uger til moder 2 uger til fader* 6 uger til fader* 6 uger til deling* * Faderen har ret til at anvende hele sin ret til fravær med sædvanlig løn i barnets første 14 uger. 4

5 Den første tid inden fødslen og barnets første 14 uger Forældre der er ansat i regioner og kommuner eller på anden måde er dækket af KTO-aftalen har ret til barsels med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen. For privatansatte der ikke er omfattet af KTO-aftalen eller andre overenskomster med særlige barselsbestemmelser er det Lov om ret til og dagpenge ved barsel (barselloven), der gælder. Din lokale FOAafdeling kan vejlede dig om, hvordan barselsreglerne er i din overenskomst. Betingelsen for at få sædvanlig løn er, at arbejdsgiveren får dagpengerefusion. Man har selvfølgelig også pligt til at oplyse arbejdsgiveren om det kommende fravær alle varsler er samlet bagest i pjecen. I denne pjece kan du se, hvad der gælder, hvis du er dækket af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor Ret til løn, når du skal til graviditetsundersøgelser i arbejdstiden. Men det er en betingelse, at fraværet er aftalt, så det passer til forholdene på din arbejdsplads. Ret til at holde med sædvanlig løn fra 8 uger før forventet fødsel. Pligt til at fortælle arbejdsgiveren om graviditeten senest 3 måneder før, du forventer at føde. Terminsdatoen skal dokumenteres skriftligt f.eks. med kopi af din vandrejournal. Du skal oplyse, hvornår du vil starte din, og om du vil bruge din ret til 8 uger inden fødslen. Efter fødslen har du som mor Pligt til at holde med sædvanlig løn i 2 uger efter fødslen. Ret til at holde med sædvanlig løn i yderligere 12 uger efter 2. uge efter fødslen. Pligt til senest 8 uger efter fødslen at fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at genoptage arbejdet. Efter fødslen har du som far Ret til 2 ugers med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger inden for de første 14 uger efter barnets fødsel. Ret til yderligere op til 12 ugers med sædvanlig løn. Pligt til med 4 ugers varsel at meddele din arbejdsgiver, at du vil holde, hvor meget, du vil holde, og hvornår du forventer, en begynder. 5

6 Far eller mor på med løn efter barnets 14. uge Nu er barnet blevet 14 uger, og både far og mor har mulighed for at tage mere barsels. Der er 32 uger mere at tage af for hver af forældrene. Heraf er der mulighed for uger med sædvanlig løn og 14 uger med dagpenge. Derudover kan en forlænges med 8 eller 14 uger. Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde efter barnets 14. uge, og hvornår du vil genoptage arbejdet. Du skal også fortælle, om du vil benytte din ret til at udskyde 8-13 uger af en (læs mere side 13 og 14). Orlov før fødslen Med løn Med dagpenge Mor 8 uger 4 uger Orlov efter fødslen Med løn Med dagpenge Mor 14 uger 14 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** Far 2 uger 2 uger 6-12 uger*** 32 uger* eller 40/46 uger** * Der er i alt ret til dagpenge i 32 uger men der er sret til begge forældre i 32 uger. Vær opmærksom på at med løn fratrækkes perioden med ret til dagpenge. **De 32 uger kan forlænges til 40 eller 46 ugers med reducerede dagpenge, så dagpengene svarer til, hvad man ville få med 32 ugers. *** De 6 uger med løn, der ikke er øremærkede, kan holdes af enten mor eller far. 6

7 De følgende 18 ugers barsels med sædvanlig løn kan holdes med 6 uger af barnets far og 6 uger af barnets mor og med 6 uger, der kan fordeles mellem forældrene. Orloven kan holdes af forældrene på skift indtil uge 46, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Begge forældre kan også holde samtidig. Hvis I begge udnytter jeres ret til med sædvanlig løn, og I ikke har holdt samtidig ud over de første 2 uger efter barnets fødsel vil barnet være 32 uger, når perioden med sædvanlig løn er brugt (moderens 14 uger + 18 uger med enten mor eller far.) Faderens 6 uger og de 6 fælles uger kan lægges inden barnets 14. uge. Når du holder med sædvanlig løn, bliver der indbetalt sædvanligt pensionsbidrag til din arbejdsmarkedspension (den du har gennem din overenskomst). Både dit eget og din arbejdsgivers pensionsbidrag betales, som om du var i arbejde. 7

8 Eksempler (se tidslinjer på næste opslag) Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge 46 uger med barnet Faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 19 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen, samt 13 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen, samt i sine øremærkede 6 uger. Faderen og moderen modtager dagpenge i de 7 uger, som de henholdsvis afholder i barnets uge og uge Både faderen og moderen får indbetalt pensionsbidrag/ optjener pensionsalder i de 7 uger. 43 uger med barnet Forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Moderen holder 8 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Moderen afholder derefter 12 ugers og 3 ugers ferie. Moderen afholder 10 ugers, som afholdes efter ferien. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Efter barnets 2. uge afholder han 10 ugers fordelt på 3 perioder. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger, i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge samt i sin optjente ferie. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de 2+4 uger han afholder sin øremærkede (barnets uge 3-4 og 26-29). Faderen modtager dagpenge i 4 uger, som han afholder i barnets uge Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger. 8

9 uger med barnet Retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge 46 uger med barnet Moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet Orlov forlænges med 14 uger Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 22 ugers. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 2 ugers i barnets uge Faderen udskyder 8 uger til en sammenhængende anvendelse inden barnets 9. år. Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Moderen modtager desuden sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger hun afholder yderligere i forlængelse af barnets 14. uge. Moderen modtager dagpenge i 10 uger, som hun afholder i barnets uge Moderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 10 uger. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i 2 af sine 6 øremærkede ugers, som han afholder i uge Faderen modtager desuden løn i de første 4 uger af sin udskudte samt dagpenge i de næstfølgende 4 uger. Faderen får indbetalt pensionsbidrag/optjener pensionsalder i de 4 uger, hvor han modtager dagpenge. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Herefter holder hun hver mandag og tirsdag i de følgende 32 uger. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen. Herefter holder han hver onsdag, torsdag og fredag i 32 uger i barnets uge Moderen modtager sædvanlig løn i de 8 uger før fødslen samt i de 14 uger efter fødslen. Desuden modtager hun sædvanlig løn i de første 15 uger herefter, hvor hun alene holder mandag og tirsdag i hver uge (svarer til hendes 6 øremærkede uger). I de resterende 17 uger modtager hun dagpenge. I disse 17 uger får hun indbetalt pensionsbidrag/optjener hun pensionsalder. Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i de første 20 uger, hvor han alene holder onsdag, torsdag og fredag i hver uge (svarer til hans 6 øremærkede uger samt de yderligere 6 uger, som forældrene kan afholde med sædvanlig løn). I de resterende 12 uger modtager han dagpenge. I disse 12 uger får han indbetalt pensionsbidrag/optjener han pensionsalder. Moderen holder 8 uger før fødslen og de 14 uger efter fødslen. Moderen afholder herefter 32 ugers fordelt på 2 perioder. Faderen holder 2 uger i forbindelse med fødslen samt 14 ugers efter barnets 14. uge fordelt på 2 perioder. Forældrene meddeler i uge 32 (umiddelbart efter perioden med løn) bopælskommunen, at de ønsker deres dagpengeperiode forlænget fra 32 uger til 46 uger, så deres dagpenge nedsættes herefter. Moderen modtager sædvanlig løn i sine 6 øremærkede uger samt i de 6 uger, som hun afholder i forlængelse af barnets 14. uge. Hun modtager nedsatte dagpenge (svarende til 10 uger) i de 20 uger i barnets uge Faderen modtager sædvanlig løn i de 2 uger i forbindelse med fødslen samt i sine øremærkede 6 uger i barnets uge Han modtager nedsatte dagpenge (svarende til 4 uger) i de 8 uger i barnets uge I perioden med nedsatte dagpenge indbetales/optjenes pensionsbidrag/-alder forholdsmæssigt. 9

10 46 uger med barnet faderen holder sine øremærkede uger med løn umiddelbart efter moderens med løn Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers Arbejd Far ugers 6 ugers orlo 43 uger med barnet forældre holder samtidigt, og udskydes for at afholde ferie Mor 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers 3 ugers ferie Far ugers 2 ugers 4 ugers uger med barnet retsbaseret udskydelse af med løn/dagpenge Far Mor Far Mor Far Mor 10 8 ugers 8 ugers 8 ugers Barnet fødes Barnet fødes 14 ugers 6 ugers 6 ugers ugers 46 uger med barnet moder og fader holder skiftevis i hele dage 60 uger med barnet forlænges med 14 uger Barnet fødes 14 ugers ugers 32 uger ( 3 dage 14 ugers 6 ugers 6 ugers 32 uger ( 2 dage ugers 6 uger

11 e 7 ugers v 7 ugers uger Flere eksempler kan findes i KTO s kommenterede aftale om Fravær af familiemæssige årsager 10 ugers uger 4 ugers 10 ugers ugers 4 ugers 4 ugers uger pr. uge/arbejde 3 dage pr. uge) pr. uge/arbejde 2 dage pr. uge) uger 20 ugers uger s 8 ugers 11

12 Far eller mor på med dagpenge Efter perioden med løn er der mulighed for barsels med fulde dagpenge i mindst 14 uger, altså i alt til barnets 46. uge, hvis faderen har holdt sin i forlængelse af moderens. Hvis faderen har holdt samtidig med moderen vil barnet være tilsvarende yngre, når det skal passes uden for hjemmet. Hvis både moderen og faderen holder med dagpenge samtidigt, reduceres den samlede speriode med dagpenge. Der er også mulighed for at forlænge barselsen ved at gå på lavere dagpenge og dermed strække tiden. Det betyder, at en af forældrene i stedet for at holde til barnets 46. uge, kan holde til barnets 54. eller 60. uge med reducerede dagpenge dette kan du læse om i afsnittet om fleksible barselsregler. Beregning og udbetaling af dagpenge På sygedagpengekontoret i din bopælskommune kan du få hjælp til beregning af, hvad dine dagpenge vil være på barsels. Det er sygedagpengekontoret i din bopælskommune, der udbetaler dagpenge under barsel. De holder også styr på, hvor mange dagpenge der samlet er udbetalt til begge forældre, og hvad der er tilbage. Pensionsindbetaling under på dagpenge Når du holder med dagpenge, bliver der indbetalt pensionsbidrag for overenskomstansatte, og tjenestemænd optjener pensionsalder. Hvis du vælger at forlænge en efter barnets 14. uge fra 32 uger til enten 40 eller 46 uger på nedsatte dagpenge (i alt dagpenge for 32 uger), indbetales/optjenes der ikke pension i den forlængede. Med andre ord: At forlænge dagpengeperioden giver ikke flere dagpenge og heller ikke større pensionsindbetaling. 12

13 Fleksible barselsregler Du har en række muligheder for at skræddersy din barsels, så den passer til dine behov. Der er overordnet 3 forskellige muligheder for at tilpasse dit barselsforløb. Du kan: forlænge din, udskyde din og/eller holde på deltid. Nedenfor gennemgås hovedtrækkene i de 3 fleksibilitetsmuligheder. Du kan få en mere detaljeret vejledning ved at henvende dig til din lokale FOA-afdeling. Forlængelse af en Begge forældre har ret til at forlænge de 32 uger med ret til dagpenge efter barnets 14. uge med enten 8 eller 14 uger. Når du forlænger din, bliver dagpengene smurt tyndere ud over hele perioden. Du får altså ikke flere dagpenge ved at forlænge en. Hvis du ønsker at forlænge en, er det vigtigt, at reduktionen i dagpengene først får effekt, når sperioden med sædvanlig løn er udløbet. Ellers kan det få konsekvenser for den løn, du får i sperioden med løn. Hvis dagpengene reduceres, mens din arbejdsgiver modtager dagpengerefusion, vil din arbejdsgiver nedsætte din løn med det beløb, dagpengerefusionen er reduceret med. Forlængelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at udvide sperioden ved at være på på deltid. Forlængelse kan heller ikke ske hvis forældrene vælger at udskyde en. Udskydelse af en Der er 2 typer udskudt en retsbaseret, som beskrives først, og en aftalebaseret, som beskrives sidst. Retsbaseret udskydelse er det, du har ret til aftalebaseret udskydelse er det, du kan aftale med din arbejdsgiver. Du kan bruge muligheden for at udskyde til at lægge en (eller efter aftale flere) perioder med ferie ind i sperioden. Den retsbaserede udskydelse En af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af den, der ligger efter barnets 14. uge. Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du vil benytte denne mulighed senest 8 uger efter fødslen. FOA anbefaler, at du giver meddelelsen skriftligt. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år og skal holdes i sammenhæng. Du skal 16 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du fratræder din stilling, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, består retten også over for din nye arbejdsgiver. 13

14 Hvis du bliver ledig, inden den retsbaserede udskudte er afholdt, kan den udskudte først afholdes, når du igen er i arbejde. Den udskudte skal være afholdt inden barnet fylder 9 år. Den aftalebaserede udskydelse Begge forældre kan aftale med deres arbejdsgiver, at de udskyder op til 32 uger af den, de har ret til efter barnets 14. uge. FOA anbefaler, at aftalen indgås skriftligt. Orloven kan holdes over flere perioder. Hvis du fratræder din stilling, inden den aftalte er afholdt, skal du aftale med din nye arbejdsgiver, at du har ret til udskudt. FOA anbefaler, at aftalen med den nye arbejdsgiver indgås skriftligt. Hvis du og din arbejdsgiver ikke aftaler noget andet, skal du 8 uger inden, du går på udskudt, meddele det til din arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den aftalte udskudte periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, afta- 14 ler med din nye arbejdsgiver, at den aftalebaserede fraværsret består. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til sædvanlig løn, udskydes også retten til sædvanlig løn. Hvis der i perioden, du har udskudt, var ret til dagpenge, udskydes også retten til dagpenge. Den udskudte skal være afholdt, inden barnet fylder 9 år. Orlov på deltid Der findes 2 typer på deltid. I den ene type udvides sperioden (og eventuel ret til løn og ret til dagpenge) svarende til den delvise genoptagelse af arbejdet. I den anden type udvides sperioden ikke. Fra barnets 3. uge, kan moderen efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist det vil sige med færre timer end før fødslen. Faderen kan når som helst i sperioden efter aftale med arbejdsgiveren genoptage arbejdet delvist. Det skal aftales med arbejdsgiveren, om genoptagelsen medfører udvidelse af sperioden eller ej. Hvis den delvise genoptagelse af arbejdet medfører udvidelse af sperioden og evt. lønret og dagpengeret kan udvidelsen kun ske med den tid, arbejdet er genoptaget. Udvidelsen kan ikke ske, hvis forældrene har brugt muligheden for at forlænge sperioden. Delvis genoptagelse kan heller ikke ske i de perioder, der er udskudt til brug, inden barnet fylder 9 år. Hvis du fratræder, inden den udvidede periode er afholdt, vil det være en betingelse for at bevare dagpengeretten, at du har aftalt udvidelse af perioden med din nye arbejdsgiver. Hvis du bliver ledig, inden den udvidede periode er afholdt, er perioden tabt, medmindre du, når du igen kommer i arbejde, aftaler med din nye arbejdsgiver, at den aftalemæssige fraværsret består.

15 Orlov ved adoption Hvis I adopterer et barn, har I ret til adoptions. Reglerne for barsels og adoptions ligner hinanden, så der også ved adoption er mulighed for op til 46 ugers med løn eller dagpenge efter modtagelse af barnet, hvis de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at én af forældrene i en periode skal være i hjemmet. Der kan være større usikkerhed om, hvornår barnet kommer end ved en beregnet fødselstermin, men I har pligt til så vidt det er muligt at fortælle det til arbejdsgiveren 3 måneder før, I forventer at modtage barnet. I har ret til fravær med sædvanlig løn 1 uge før modtagelsen af et barn i Danmark. Hvis I begge er omfattet af KTO-aftalen har I begge samme ret til fravær med sædvanlig løn. Hvis det land, I skal modtage adoptivbarnet fra, stiller krav om, at I skal opholde jer i landet inden modtagelsen af barnet, har I ret til med sædvanlig løn i 4 uger, dog i særlige tilfælde op til 8 uger. Retten gælder begge forældre, hvis myndighedernes krav omfatter begge forældre. I har pligt til hurtigst muligt at fortælle arbejdsgiveren om tidspunktet for afrejsen og om den forventede hjemkomst. Efter modtagelsen af barnet har en af forældrene ret til med sædvanlig løn i 14 uger. Adoptionsen kan holdes af forældrene på skift, dog skal der deles i hele arbejdsdage. Den anden forælder har ret til med sædvanlig løn i 2 sammenhængende uger, der skal tages inden for de første 14 uger efter modtagelsen af barnet. Efter de 14 uger har forældrene 6 uger hver og 6 uger til deling. Disse uger kan også placeres i barnets første 14 uger, så der holdes samtidigt. Reglerne er de samme som ved almindelig barsel. Herefter har en eller begge forældre ret til at holde med dagpenge. Hvis forældrene har holdt i forlængelse af hinanden, vil der være 14 uger tilbage med dagpengeret. Den samlede ret til efter barnets 14. uge er således 32 uger. Begge forældre kan vælge at holde i 32 uger, men der er kun dagpengeret til 32 uger i alt. Den/de af forældrene, der holder, skal senest 8 uger efter modtagelsen af barnet fortælle sin arbejdsgiver, hvornår arbejdet genoptages. De omtalte muligheder for udskudt og fleksibilitet under en gælder også for forældre til adoptivbørn. 15

16 Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden barnets 32. uge, gælder følgende: Moderen har ret til 14 ugers med sædvanlig løn efter barnets død eller bortadoption. Faderen bevarer sin ret til 2 ugers med sædvanlig løn i forbindelse med fødslen, hvis barnet er dødfødt eller dør inden for de første 32 uger. Ved et adopteret barns dødsfald inden 32 uger efter modtagelse, har en af forældrene ret til dagpenge og en af forældrene ret til med løn i indtil 14 uger efter barnets død. 16

17 Hvis du er ledig Mor Far 8 ugers Barnet fødes 14 ugers 10 ugers uger Ledig 2 ugers Ledig 30 ugers på reducerede dagpenge Som ledig er du ikke omfattet af KTO-aftalen om fravær af familiemæssige årsager. Det er derfor alene lovgivningen om barsel, der fastlægger dine rettigheder og pligter. Eksempel 54 uger med barnet Faderen er ledig, mens moderen er omfattet af KTO-aftalen. Inden fødslen har du som vordende mor: Ret til 4 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som mor: Ret til 14 ugers med dagpenge. Efter fødslen har du som far: Ret til 2 ugers med dagpenge inden for barnets første 14 uger. En af forældrene har ret til: 32 ugers med dagpenge. Mulighed for at forlænge de 32 uger til 40 uger, så barnet er 54 uger, når smulighederne er opbrugt. Du skal kontakte sygedagpengekontoret i din kommune for udbetaling af dagpenge under en. Du skal også informere din arbejdsløshedskasse om, at du overgår til barsels. Barsels Samspillet mellem løn og dagpenge Moderen holder 8 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen samt 10 af de 32 uger. Faderen holder 2 uger efter fødslen. Når moderen afslutter sin, holder han resten af de 32 uger som han vælger at forlænge til 40 uger da moderen har holdt 10 uger, er der 30 uger tilbage med reduceret dagpengeret. Resultatet er, at barnet er 54 uger, inden det skal passes uden for hjemmet på fuld tid. Moderen har ret til løn i de 8 uger inden fødslen og i de uger efter fødslen. Faderen har ret til dagpenge i de 2 uger efter fødslen og til reducerede dagpenge i de 30 uger efter barnets 24. uge. De reducerede dagpenge svarer til 22 ugers fuld dagpengeret. 17

18 Varsler Der er en række varsler, du skal være opmærksom på før og under din barsel. En række af disse varsler er omtalt i de relevante afsnit tidligere i pjecen. Nedenfor kan du se en oversigt over varsler, du skal være opmærksom på. Varsler før og under barselsperioden Før fødslen Moderen Faderen 3 måneder før fødslen meddelelse om graviditet og inden fødslen Du skal oplyse, at du er gravid senest 3 måneder inden din termin. Samtidig skal du oplyse, om du ønsker at benytte din ret til fravær med løn inden fødslen og hvornår du forventer at påbegynde din. 4 uger før fædre meddelelse om afholdelse Du skal senest 4 uger før afholdelse af de 2 ugers fædre i barnets første 14 uger meddele din arbejdsgiver, hvornår du forventer at begynde fraværet og længden af fraværet. Efter fødslen Moderen Faderen 8 uger efter fødslen meddelelse om afholdelse af efter barnets fødsel Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes Du skal senest 8 uger efter fødslen meddele din arbejdsgiver, hvornår du genoptager arbejdet samt om retten til udskydelse benyttes. 8 uger før aftalebaseret udskudt Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. Hvis ikke andet er aftalt, skal du, senest 8 uger inden du afholder din aftalebaserede udskudte, meddele tidspunktet til din arbejdsgiver. 16 uger før retsbaseret udskudt Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. Du skal meddele det til din arbejdsgiver senest 16 uger inden du går på retsbaseret udskudt. 18

19 Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om barsels- og adoptions på Aftalen om fravær af familiemæssige årsager kan ses på Du kan også få mere at vide i din lokale FOA-afdeling, hos din arbejdsgiver eller på sygedagpengekontoret i din bopælskommune. 1

20 Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge I denne pjece kan ansatte i regioner, kommuner og ledige læse om mulighederne for barsels ved fødsel og adoption. Regionalt og kommunalt ansatte forældre har efter fødslen/adoptionen tilsammen ret til op til 34 ugers i alt med sædvanlig løn. Derefter er der mulighed for at holde yderligere med dagpenge. Moderen og faderen kan skiftes til at holde, eller de kan holde samtidig, men så forkortes sperioden. Til lokalafdelingens stempel Både i barselsen/ adoptionsen med løn og med dagpenge er der stor valgfrihed, så forældrene kan planlægge en barsels med barnet, der passer til familiens behov og ønsker.

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

OK-08 Hvis konflikten kommer

OK-08 Hvis konflikten kommer F O A F A G O G A R B E J D E OK-08 Hvis konflikten kommer Konflikt-tjek for tillidsrepræsentanter Indholdsfortegnelse FOA i konflikt? 3 Overenskomstmæssige konflikter 4 Konflikter i forbindelse med OK-forhandlinger

Læs mere

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31.

Overenskomst for medarbejdere i Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. Overenskomst for Danica Pension 1. april 2014 31. marts 2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1 Gyldighedsområde 5 1... 5 Kapitel 2 Regler for alle medarbejdere 6 2 Almene vilkår i ansættelsesforholdet...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere