PLS vejleder om: BARSEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLS vejleder om: BARSEL"

Transkript

1 PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf K Tlf

2 KÆRE PLS-MEDLEM For at yde vores medlemmer den bedste vejledning og hjælp gennem studiet har PLS lavet 9 forskellige PLS vejleder om... : - alle vejledninger er at finde på vores hjemmeside Den vejledning du sidder med handler om barsel. Her kan der findes relevante oplysninger, der har til hensigt at svare på spørgsmål i henhold til gældende barselsregler for studerende i praktik samt for studerende mens de er på studiet. I følgende vejledning kan du blandt andet finde svar på spørgsmål angående: Barselsdagpenge, varslingsregler, nyuddannedes barselsregler, på barsel med SU og fribeløb. Vi håber at du i denne vejledning kan få svar på dine spørgsmål. Er der noget du er i tvivl om er du velkommen til at kontakte PLS. Du kan skrive en mail til dk eller ringe på telefon PLS vejleder om... er lavet for at give vores medlemmer den bedst mulige vejledning. Skulle det vise sig at du nu sidder med en vejledning og ikke er medlem af PLS, vil vi opfordre dig til at melde dig ind i PLS - for ligesom mange andre pædagogstuderende at drage nytte af de mange medlemsskabsfordele der er ved et medlemskab. Du kan læse mere om medlemsfordele samt melde dig ind på Med venlig hilsen Pædagogstuderendes Landssammenslutning Denne vejledning er opdateret den 1. oktober 2012 INDHOLD 3 BARSELSDAGPENGE 3 FØR FØDSLEN 3 VARSLINGSREGLER 3 NYUDDANNET OG BARSELSPENGE 3 KOMMUNALE BARSELSREGLER 4 SU OG ØKONOMI 4 Du skal være mor 4 Du skal være far 4 Både mor og far går på en videregående uddannelse 4 Du kan ikke tage de ekstra klip med 4 Får du fl ere børn 5 Udbetaling af ekstra SU 5 1) Enkeltklip 5 2) Dobbeltklip 5 3) Miksklip 5 Forskellig udbetalingsmåde 5 Tillægsstipendium (forsørgertillæg) 6 Spørg din SU-vejleder på uddannelsesstedet 6 Du må tjene mere 6 Barselsorlov og barselsdagpenge 6 Barselsdagpenge 7 Nyuddannet på barsel 7 Barselsdagpenge og fødselsklip 8 Børnefamilieydelse 8 Børnetilskud 8 NYUDDANNET

3 BARSELSDAGPENGE De gældende regler om barselsdagpenge for pædagogstuderende er fastsat i barselsloven, hvilket betyder at studerende i praktik får udbetalt dagpenge af sin hjemkommune og ikke løn i barselsperioden. Desuden har pædagogstuderende ret til fravær med dagpenge ved graviditetsundersøgelser samt ret til barselsorlov før termin, hvis der opstår komplikationer i forbindelse med graviditeten. Føder man midt i sin praktikperiode, så har man ret til at gennemføre den resterende del af barslen med barselsdagpenge udbetalt fra hjemkommunen. Det er dog ikke muligt at ændre eller udskyde dele af sin barsel til et senere tidspunkt. Hele barselsperioden skal således være et samlet forløb. FØR FØDSLEN Som kommende mor har du ret til at holde fri i op til fire uger før fødslen. Skønner lægen imidlertid, at arbejdet vil medføre en risiko for moderen eller fostrets helbred, så kan barselsorloven begynde endnu tidligere. VARSLINGSREGLER En ansat skal give sin arbejdsgiver meddelelse om, at hun er gravid senest 3 måneder før forventet fødsel. Hun skal samtidig give besked om, hvornår hun regner med at begynde sin orlov. Faderen skal give arbejdsgiveren et varsel på 4 uger om, hvornår han forventer at begynde orloven og om længden af fraværet. Faderen har ret til orlov i 2 uger i sammenhæng i forbindelse med fødsel, også med sædvanlig løn. Efter aftale med arbejdsgiveren kan disse uger lægges inden for de første 14 uger efter fødslen. Det er ikke en pligt, at faderen lever sammen med moderen til barnet, men det forudsættes, at faderen er sammen med barnet i de 2 uger som orloven finder sted. Pædagogstuderende har ret til at gå på barselorlov med dagpenge 4 uger før forventet fødsel. Der foreligger mulighed for at gå på nedsatte dagpenge i disse 4 uger, hvorved der fortsat kan arbejdes delvist. Øvrige regler om orlovens længde, faderens rettigheder og indtræden i den andens ret i fraværsaftalen bygger på lovgivningen. NYUDDANNET OG BARSELSPENGE For at få barselspenge fra kommunen, så skal du have afsluttet en erhvervsuddannelse af mindst 18 måneders varighed. Du er berettiget til barselspenge fra kommunen straks også selv om du føder inden for den første måned efter den sidste eksamen. Du behøver ikke at have haft beskæftigelse, men du får dagpenge på dimittendsats, hvilket svarer til 82% af den almindelige dagpengesats. KOMMUNALE BARSELSREGLER Læs mere om de kommunale barselsregler via følgende 3

4 SU OG ØKONOMI Du skal være mor Bliver du mor, mens du går på pædagoguddannelsen, kan du, selvom du ikke har flere klip tilbage, få 12 måneders ekstra SU. Du kan tidligst søge om den ekstra SU 3-4 måneder før, og tidligst få udbetalt din ekstra SU fra 2 måneder før, din termin eller adoptere dit barn. Dine ekstra klip eller tillæg behøver du ikke at få udbetalt lige når barnet er født, men du kan vælge at vente til et senere tidspunkt under denne og samme uddannelse. Du skal dog være studieaktiv i måneden inden udbetalingen. Du skal være far Bliver du far, mens du går på en pædagoguddannelsen, kan du få 6 måneders ekstra SU. Det er ikke en betingelse, at barnets mor har ret til at få SU. Du kan først få de ekstra klip udbetalt fra den måned, du får barnet. Du kan selv bestemme, hvornår i din uddannelse, du vil have den ekstra SU udbetalt. Du skal være studieaktiv i måneden inden udbetalingen. Både mor og far går på en videregående uddannelse Moren kan vælge at overføre op til 6 måneder af den ekstra SU til barnets far. Det vil sige at faren ud over sine 6 fødselsklip, får mulighed for at få op til 6 måneder af moderens ekstra SU. På den måde kan du som far få op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med, at du får et barn. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at kunne få SU til jeres uddannelse. Der kan ikke overførers noget af farens ekstra SU til moderen. Du kan ikke tage de ekstra klip med Du skal bruge de ekstra klip i den uddannelse du er i gang med, når du får barnet, det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen. Du kan ikke overføre den ekstra SU til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse. Hvis du skifter til en ny uddannelse, har du mulighed for at søge ekstra klip på samme vilkår, som hvis du fik barnet, inden du startede på en uddannelse. Får du først barnet, når du har afsluttet din uddannelse, har du ikke mulighed for at få den ekstra SU. Får du flere børn Får du mere end et barn, f.eks. tvillinger, får du samme antal ekstra klip, som hvis du fik et barn, da den ekstra SU gives pr. fødsel. Men vær opmærksom på, at du f.eks. må tjene mere ved siden af SU. Ekstra SU-klip tildeles altså pr. fødsel. 4

5 Udbetaling af ekstra SU Der er 3 forskellige måder, du kan vælge at få den ekstra SU udbetalt på. Uanset hvilken udbetalingsmåde du vælger, kan du i alt højst få udbetalt 2 klip pr. måned. Du kan tidligst få den ekstra SU fra den måned du har afleveret ansøgning om udbetalingen til dit uddannelsessted. 1) Enkeltklip Du kan vælge at få din ekstra SU udbetalt som enkeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 12 måneder og som far med 6 måneder. Vælger du denne udbetalingsmåde, behøver du ikke, at være studieaktiv i perioden. 2) Dobbeltklip Her får du den ekstra SU udbetalt som dobbeltklip. Det betyder, at du som mor kan forlænge din pædagoguddannelse med 6 måneder og som far med 3 måneder. Du behøver ikke være studieaktiv i perioden. Vælger du denne udbetalingsmåde, skal du være opmærksom på, at du skattemæssigt stadig kun har ét fradrag pr. måned. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden. 3) Miksklip Her udbetales den ekstra SU med ét klip om måneden sammen med et klip af din almindelige SU. Derfor skal du være studieaktiv i perioden og du skal fortsat være heltidsstuderende. Det er ikke tilstrækkeligt at være på nedsat tid, heller ikke selv om uddannelsesstedet har tilrettelagt en særlig uddannelsesperiode på nedsat tid. Som mor kan du få miksklip i 12 måneder og som far i 6 måneder. Udbetalingsmåden kræver at du stadig har mere af den almindelig SU tilbage i dit klippekort. Får du SU-lån, bliver det også fordoblet i perioden. Forskellig udbetalingsmåde Du kan vælge mellem udbetalingsmåderne. Du behøver altså ikke at vælge samme udbetalingsmåde for hele den ekstra SU. For eksempel kan du som mor vælge at få enkeltklip i de første 6 måneder, hvorefter du de sidste 6 måneder kan vælge at få miksklip, hvis du går i gang med pædagoguddannelsen igen. Tillægsstipendium (forsørgertillæg) Udover mulighed for supplerende studielån kan forsørgere i nogle tilfælde få tillægsstipendium/forsørgertillæg til SU. enlige forsørgere samboende forældre, hvor begge modtager SU Det drejer sig om: Tillægsstipendium kan ikke udbetales samtidig med fødselsklip. Tillægsstipendium kan i nogle tilfælde modtages samtidig med særlige børnetilskud 5

6 til uddannelsessøgende fra kommunen. Spørg din SU-vejleder på uddannelsesstedet Uanset hvilken udbetalingsmåde, du vælger, er det en god idé at tale med uddannelsesstedet om det. På den måde kan du finde frem til den udbetalingsmåde, der passer bedst til dit uddannelsesforløb. Du må tjene mere Når du har barn, må du have en større indtægt ved siden af din SU. Fribeløbet pr. år stiger automatisk med et fast beløb for hvert barn du har under 18 år. Får du et barn, men du læser, så bliver dit fribeløb forhøjet for hele året. Se mere her. Barselsorlov og barselsdagpenge Følgende afsnit om barselsdagpenge og barselsorlov fra erhvervsarbejde er kun interessante for dig, hvis du har job sideløbende med din pædagoguddannelse, hvis du har afsluttet uddannelsen eller er i lønnet praktik. Reglerne om udbetaling af barselsdagpenge findes i Barselsloven. Reglerne om orlov i forbindelse med barsel findes i Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselsorlov m.v. Reglerne er udformet således, at du, når du har ret til barselsdagpenge, da også altid har ret til orlov fra arbejdet i samme periode. Derimod har du ikke nødvendigvis ret til barselsdagpenge, fordi du har ret til orlov. Barselsdagpenge Du har ret til barselsdagpenge, når: 1. Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de sidste 13 uger før barselsorlovens start og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer. Du må gerne have fl ere ansættelsesforhold, men det er et krav, at du er beskæftiget umiddelbart op til orlovens start. Betingelserne for at modtage barselsdagpenge skal være opfyldt senest ved fødslen, eller 2. Du ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke gik på barsel, eller 3. Du inden for den seneste måned før fødslen har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed, her er ingen krav om A-kasseindmelding, eller 4. Du afslutter en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed efter fødslen, men inden for den almindelige barselsorlov (46 uger efter fødslen). Du har i dette tilfælde ret til barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse og altså ville have modtaget arbejdsløshedsdagpenge, såfremt du ikke havde fået barn, eller 5. Du er pædagogstuderende i lønnet praktik og dermed fritaget for at opfylde det almindelige krav om 13 ugers tilknytning til arbejdsmarkedet for at kunne modtage barselsdagpenge. 6

7 Du skal være opmærksom på, at hvis du modtager barselsdagpenge på grundlag af lønnet praktik, vil du fortsat være berettiget til dagpenge efter praktikperiodens ophør, såfremt du ikke deltager i undervisning eller genoptager arbejdet i barselsperioden. Nyuddannet på barsel Reglerne er komplicerede og individuelle, så tal med din kommune, der afgør sager om barselsdagpenge. Søg svar på Såfremt du er medlem af én af de pædagogiske A-kasser, så kan du også søge svar ved at kontakte enten eller eller Barselsorlov fra erhvervsarbejde Som kvindelig lønmodtager har du som minimum ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet og barsel fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 4 uger til fødslen. I tilfælde hvor din læge skønner, at graviditeten har et forløb, der vil medføre risiko for dig eller fosteret, hvis du arbejder frem til normal barselsorlov, vil du være berettiget til barselsorlov allerede fra det tidspunkt. Det samme gælder, hvis arbejdets særlige karakter medfører risiko for fosteret, eller hvis du på grund af offentligt fastsatte bestemmelser er forhindret i at varetage dit arbejde, og arbejdsgiveren ikke kan anvise dig anden passende beskæftigelse. Efter fødslen har moderen ret og pligt til fravær de første 2 uger efter en fødsel. Herefter har hun ret til fravær i yderligere 12 uger. Faderen har ret til fravær i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter modtagelse af barnet i hjemmet eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 14 uger efter fødslen. Efter den 14. uge efter fødslen har forældrene tilsammen ret til orlov i 32 uger med fulde dagpenge. Se skema nedenfor: Før fødsel Efter fødsel Mor Mor Far Fælles I alt Ugers ret til dagpenge Der kan ikke stilles krav om, at du framelder dig uddannelsen eller tager orlov fra denne for at modtage barselsdagpenge. Barselsdagpenge og fødselsklip Du kan ikke modtage barselsdagpenge og fødselsklip samtidig. Ansøgningsfrist Ansøgning om dagpenge ved graviditet og fødsel skal indgives til din kommune inden 8 uger efter fødslen. Hvis ansøgningen ikke er indgivet inden denne frist, bortfalder din ret til dagpenge. Det klogeste er dog, at du inden barselsorloven kontakter kommunens dagpengekontor med henblik på at få udleveret ansøgnings- 7

8 skema og få afklaret beregningsgrundlaget, således at eventuelle tvistigheder herom kan afklares, inden barselsperioden starter. Børnefamilieydelse Uden hensyn til indtægter udbetales en skattefri børnefamilieydelse. Børnefamilieydelsen udbetales automatisk i det kvartal, som følger efter barnets fødsel. Ydelsen udbetales til barnets mor, medmindre det kun er faderen, der har forældremyndig- heden. Har I fælles forældremyndighed over barnet, og bor I ikke sammen, udbetales ydelsen til den af jer, hvor barnet har sin folkeregisteradresse. Børnetilskud Der findes følgende 5 former for børnetilskud: særligt børnetilskud til uddannelsessøgende ordinært børnetilskud ekstrabørnetilskud flerbørnstilskud særligt børnetilskud Alle 5 former for børnetilskud er skattefri. Børnetilskud kan ikke modregnes i eventuel kontanthjælp eller SU efter Aktivloven. Du kan hente ansøgningsskemaer og yderligere oplysninger om børnetilskud i din kommune eller på NYUDDANNET Hvis du føder, efter du har afsluttet din pædagoguddannelse, opnår du, umiddelbart efter du har afsluttet din uddannelse, ret til barselsdagpenge, såfremt du er indmeldt i en a-kasse. Barsels- dagpenge har samme størrelse som den arbejdsløshedsunderstøttelse, du ellers ville have været berettiget til (dimittendsats). Husk at indmeldelse i a-kassen som nyuddannet skal ske senest 14 dage efter sidste eksamen. Den sædvanlige dagpengekarantæneregel gælder også vedrørende barselsdagpenge. I praksis vil du dog umiddelbart være berettiget til barselsdagpenge i denne situation, idet du har ret til barselsdagpenge fra 4 uger før fødslen, såfremt du havde opfyldt betingelserne for at modtage dagpenge. Du skal være opmærksom på, at du fra det tidspunkt, du afslutter din uddannelse, ikke længere er berettiget til SU-fødselsklip. 8

Barsel Når studerende bliver forældre

Barsel Når studerende bliver forældre Barsel Når studerende bliver forældre Regler og rettigheder når studerende bliver forældre Studenterrådgivningen Indhold Indledning... 2 SU ekstra klip i forbindelse med barsel (fødselsklip)... 3 Supplerende

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution

02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske institution 02 PLS vejleder om: 2. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske institution PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning

Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Skal I være forældre? Graviditet, barsel og adoption samt orlov til børnepasning Forbundet af It-professionelle 1 Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET

DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET DSF OG STUDERENDE MED BØRN I SU-SYSTEMET Vedtaget af DSF s levevilkårsudvalg d. 1. december 2013 Dette notat beskriver nogle af de problemer og barrierer studerende med børn møder i SUsystemet samt DSF

Læs mere

Nyuddannet. Januar 2012

Nyuddannet. Januar 2012 Januar 2012 Nyuddannet Som nyuddannet kan du få en særlig ret til dagpenge allerede efter 1 måned. MEN det er vigtigt, at du kontakter ASE umiddelbart inden, du bliver færdig med din uddannelse. Så får

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2011 Dette hæfte er udgivet af KarriereCentret på Syddansk Universitet. KarriereCentret er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet. Vi kan hjælpe dig med information og vejledning

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE

NYUDDANNET VÆRD AT VIDE NYUDDANNET VÆRD AT VIDE 2015 TILLYKKE! Dette hæfte er udgivet af SDU Erhverv på Syddansk Universitet. SDU Erhverv tilbyder karrierevejledning og er en gratis service til alle studerende på Syddansk Universitet.

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Snart færdig med studiet hva så?

Snart færdig med studiet hva så? Snart færdig med studiet hva så? Trine Fredtoft, Marie Gjerum og Lise Kristensen Studenterrådgivningen 2006 Studenterrådgivningen Snart færdig med studiet hvad så? Indhold Forord Fra studieliv til voksenliv

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget

Nyttige hjemmesider: www.retsinfo.dk her kan man finde alle lovtekster. Hjemmesiden opdateres dagligt af ministerier og Folketinget Forord 1 Forord Sociale ydelser 2009 er en håndbog i store dele af arbejdsmarkeds- og sociallovgivningen. Den giver hjælp til at besvare de spørgsmål, man både privat og erhvervsmæssigt kan have, når man

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere