UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN"

Transkript

1 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe og frokost. Dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet 2.2. Udvalgets medlemmer 2.3. Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 3.2. Godkendte virksomheder 3.3. Status EL 3.4. LUU aktivitet 3.5. Status Kraftværkssiden 3.6. Status på udpegede censorer 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve 4.2. Udviklingsredegørelse AMU 4.4. Gas og Vandforsynings området 5. UU aktivitetsliste 6. Mødekalender 7. Eventuelt Program for dagen Kaffe og velkomst Introduktion af Thy-Mors Energi A/S (film) Udvalget holder sit ordinære møde Frokost Afgang til Wave Star Energy, Hanstholm Besøg på Wave Star s bølgemaskine med guidet rundvisning - Vi vil få en rundvisning både på og indeni maskinen og I vil høre om, og se demonstreret, hvordan teknologien fungerer. - Der vil være lidt om bølgeenergi generelt, og hvordan Wave Star Energy konceptet adskiller sig fra de øvrige i verden. - Vi vil også høre om Wave Star s historie og planer for fremtiden. - (se link) Besøg og guidet rundvisning i Nationalpark Thy (fælles bus) - kørsel fra Hanstholm til Klitmøller, vi ser på kystklitterne og taler om friluftsliv i nationalparken. - Kørsel gennem Visbøl Plantage, omkring Nors Sø til parkeringspladsen ved Isbjerget. - Vandring til Isbjerget ca. 1 time. - Kørsel gennem Tved Plantage til fugletårnet i Sårup. Måske er vi så heldige, at se tranedans husk kikkert. Retur til Hanstholm Indkvartering på Hotel Hanstholm Middag på Hotel Hanstholm Tirsdag den 1. juni Morgenmad og hjemrejse

2 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER Indledning Godkendelse af dagsorden Afbud fra Carsten Dahl Petersen, DE Afbud fra David Gibson, 3F Øvrige oplysninger fremgår af Bilag der viser hvem der deltager på dagen i øvrigt. Godkendelse af referat 1.2. Godkendelse af referat Bilag Meddelelser 2.1. Formandskabet Velkommen til 2 nye medlemmer af udviklingsudvalget for Energi- og Forsyning. Meddelelser 3F har udpeget Tillidsrepræsentant Jens Nybo Sørensen, Dong Energy Avedøreværket. DI- har udpeget til Manager Jens Eskildsen, DONG Energy A/S, Studstrupværket. Udvalgets nuværende formand Svend Erik Jensen, 3F Industrigruppen, går på pension efter næsten 30 år i forbundet. Svend udtræder derfor af udvalget. Ny formand er Christine Bernt Henriksen, DI og næstformand er Claus Eskesen, 3F Udvalgets medlemmer Udvalgsmedlem Søren Dath om årets lærling 2010 i Nordjylland. Se i øvrigt artikel fra Skive Folkeblad Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 10 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Kraftværk-sektoren. 42 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Elforsyning. I alt 52 aktive uddannelsesaftaler Yderligere info ses på Bilag 3.1.1

3 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Godkendte virksomheder Dong Energy A/S, Asnæsværket Dong Energy Power A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte El:con El-Anlæg A/S EnCon ENERGI E2 A/S Energi Horsens Erhverv A/S Energimidt A/S Frederiksberg Forsyning A/S Galten Elværk Erhverv A/S Smedeskovvej 55 Geas A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Noe Service A/S NRGI CONSTRUCTION A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Seas-NVE Holding A/S Thy-Mors Energi A/S Vestforsyning Erhverv A/S 3.3. Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. Dog er der lyspunkt i Jylland. (Søren Dath vil orientere) TEC har måttet aflyse et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører Fra Industrioperatør til Forsyningsoperatør grundet manglende tilslutning. Der er desværre stadig ikke elever til et nyt hold grundforløb i Formanden for LUU mener dog at der er lyspunkter på vej LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet: Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 9 afholdt den 11. februar 2010 hos TEC Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt onsdag den 10. februar kl. 10 Skive møde nummer 15

4 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt den 28. april 2010 udvalgsmøde nummer 16 Skive 3.5. Status Kraftværkssiden Sekretariatet har brugt mange ressourcer på at få fulgt op på initiativet om at Dong ønskede at tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale som forsynings operatør. Udvalget besluttede at bakke op om dette initiativ. Vi har nu fået 10 elever i gang fordelt over det meste af landet og det er lykkes at få etableret et samarbejde mellem EUC Lillebælt og AMU Hoverdal. EUC Lillebælt sikrer at der foretages kompetencevurdering af de enkelte elever og at alle får en uddannelsesplan dækkende grundforløbet. Selve hovedforløbet dækkes af AMU Hoverdal dog i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. HR-udviklingskonsulent, Lars Morsbøl Thomsen, DONG Energy Power. Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Det er meget vigtigt at vi får etableret et sådan inden eleverne går på hovedforløbet. Wattenfall har arbejdet intenst med at forsøge at sende tre medarbejdere af sted på uddannelsen. Det viste sig desværre ikke muligt primært pga. den korte tidsfrist uddannelsen blev varslet med. Tovholder på Wattenfall var, Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket der følger op på Wattenfalls evt. fremtidige deltagelse. Beslutningen om at sende lærlinge til Forsyningsoperatøruddannelsen fra Vattenfall blev først truffet sent i januar og dermed var det ikke realistisk at satse på at få gjort tre personer klar til denne omgang Status på udpegede censorer Peter Fældbæk Andersen, elforsyning Søren Dath, elforsyning Per Hangaard, elforsyning Jens Nybo Sørensen, kraftværk John Nielsen, elforsyning Klavs Hansen, elforsyning DI mangler at udpege en censor til Kraftværksområdet. Sekretariatet afholder intro for Peter Fældbæk Andersen den 1. juni 2010 i Thy Mors sammen med S. Dath.

5 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Med baggrund i den gennemførte svendeprøvemodel og efter at vi har reviderede på baggrund af de første erfaringer er TEC Frederiksberg besluttet ligeledes at lade næste hold der skal op 24. og 25. juni 2010 benytte sig af samme model. Der orienteres om opgaverne på mødet. Erfaringerne fra den første eksamen viste klart at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af elever og censorer. Dette er justeret ved fremtidige eksaminer og TEC afholder eksamen over 2 dage Udviklingsredegørelse 2010 Med baggrund i udviklingsredegørelsen er det stort set på plads med overførslen til erhvervsuddannelsernes indgang "Strøm styring og it". Tilbage står at få tilrettet uddannelsesordningen der først kan indtastes når bekendtgørelsesarbejdet er tilendebragt. Forløbet med denne opgave er planlagt og indholdet er koordineret med de to lokaler uddannelsesudvalg via skolerne AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser har vi stort set denne klar men mangler stadig at få udviklet 3 unikke mål til Kraftværksdelen. Vi har dog fået et oplæg med arbejdstitlen "Arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde i en brændselsgruppe. Se bilag Vi har nu i udkast 3 unikke mål bl.a. med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 og 5. Se bilag Sekretariatet indsender FKB med mål den 23. juli Gas og Vandforsynings området Vedr. arbejdet med kortlægning af Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Fra forhandlingssekretær David Gibson har sekretariatet modtaget en række synspunkter der bør diskuteres i udvalget. Se bilag Sekretariatet har overordentligt vanskeligt ved at kunne kortlægge et behov med baggrund i en egentlig jobfunk-

6 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER tionsbeskrivelse der gælder entydigt for området "Vandforsyning" samt "Gasforsyning". Med baggrund i en diskussion med formandskabet er det i overvejelse, at udskyde eller måske helt droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget. Sekretariatet har ad flere omgange forsøgt at samle en virksomhedspopulation, der dækker områderne vand og gas tilstrækkelig bredt og som samtidig havde et uddannelsesbehov inden for 3F målgruppen. Dette viser sig overordentlig vanskeligt. Vi ved at store dele af denne sektor i disse år går fra at være organiseret i kommunalt regi, til at blive organiseret under overenskomstområdet DI & CO- industri. Nogle af de behov der er kommet på bordet på nuværende tidspunkt er følgende: - Lækagekursus - Plastsvejsekursus (USME) (findes i AMU) - Kursus i betjening af gravemaskine (findes i AMU) - Reetablering af vej efter opgravning (findes i AMU) - Nivellering og tegningsforståelse (findes i AMU) - EDB på bruger niveau (findes i AMU) - Betjening af SRO-anlæg (CTS) (findes i AMU) - Vejen som arbejdsplads (findes i AMU) - Førstehjælp - Lille kørekort og kørekort til B/E (B/E findes i AMU) - Materialekendskab (hvilke materialer må man sætte sammen, hvad er godkendt og hvad findes der på markedet). (når vi taler plast findes dette i AMU) - Kendskab til love, bekendtgørelser, regler og kutymer på området (syn af ledninger, installationer). - Mindre kursus i betjening af svejseværker, skærebrænder og gevindskæring Kendskab til diverse danske standarter DS439, DS441, DS442, DS430 m.m. - Kendskab til fejlfinding af el-anlæg på pumpestationer -- - Vandets vej fra grund til mund - Procesforståelse - Udføre anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver - Styring af anlæg og overvågning af disse - Brug af måleinstrumenter - Lodning på kobberrør - Stuksvejsning af plastrør - Montering af bandagemuffer - Etablering af ledningsgrave - Gastrykniveauer Jobområdet beskæftiger i et mindre omfang ufaglærte,

7 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER som er opkvalificeret i forhold til at varetage de primære arbejdsopgaver inden for området. Inden for begge områder beskæftiges en del faglærte hvor der er tale om at varetage specifikke tekniske jobopgaver. Specielt inden for vandforsyning gøres der i høj grad brug af "eksterne leverandører". Disse eksterne leverandører er meget ofte bemandet med faglærte VVS er eller lignende. Jobområdet omfatter kommunale og et stort antal private selskaber inden for vandforsyning. Gasforsyning omfatter både kommunale og private selskaber. Jobområdet er i høj grad organiseret efter organisationsprincipper fra den kommunale sektor. Skal udvalget udskyde eller droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget? Formålet med en udskydelse kunne så være at parterne(di og 3F) fik lejlighed til at definere og etablere en relevant virksomheds - og medarbejder population der kunne sikre en relevant afgrænsning af kortlægningen. Til beslutning. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. Udarbejdelse af ny uddannelsesordning til de to specialer 5.4. Fortsætte kortlægning af henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU Udarbejdelse af ny censorvejledning 6. Mødekalender september (Avedøre værket) 23. november (statusmøde) 7. Eventuelt

8 Deltager Udvalgsmøde Wave Star Nationalpark Middag Overnatning Bemærkning Anders Klitgaard Ja Ja Ja Ja Nej Christine Bernt Henriksen Ja Ja Ja Ja Ja Claus Eskesen Ja Ja Ja Ja Ja Erling Koldsø Ja Ja Ja Ja Ja Jens Nybo Sørensen Ja Ja Ja Ja Ja Per Hangaard Ja Ja Ja Ja Nej Per Holm Pedersen Ja Ja Ja Ja Ja Poul Dreyer Ja Ja Ja Ja Ja Søren Dath Ja Ja Ja Ja Ja Svend-Erik Jensen Ja Ja Ja Ja Ja Peter Melgaard Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Arne Thøgersen Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Svend Jensen Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt Jens Eskildsen Ja Ja Ja Ja Ja Torben Andresen Lindhardt Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt 11 udvalgsmøde 14 Wave Star 13 nationalpark 13 middag 9 værelser BILAG 1.1.1

9 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Mødet blev afholdt torsdag den 26. november DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger Indledning Dagsorden blev godkendt 1.2. Godkendelse af referat Bilag Møderne den 28. maj 2009 og den 3. september 2009 blev aflyst. Udvalget har haft ikke kunnet få lagt vores udvalgsmøde på RISØ og grundet situationen hos DONG er besøg på Avedøreværket udskudt. 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet, udvalgets medlemmer 2.2. Industriens Fællesudvalg Ny AMU uddannelse på miljø- og energiområdet. Industriens Fællesudvalg har påbegyndt udvikling af ny uddannelse på energi- og miljøområdet. Oplæg til uddannelsesbeskrivelse er vedlagt som bilag og sekretariatet modtager gerne bemærkninger til denne. Referatet blev godkendt og Søren Dath redegjorde for situationen på Avedøreværket der har haft den betydning, at det vi har måttet udsætte besøg på Avedøreværket. Der er dog stadig i udvalget interesse for at lægge et udvalgsmøde på Avedøreværket. Meddelelser Formandskabet, udvalgets medlemmer (Industriens Fællesudvalg) CBH orienterede om igangværende udvikling på miljø og energiområdet. Udvalget vil blive orienteret løbende. Udvalget udtrykte anerkendelse af det igangværende udviklingsarbejde. Søren Dath orienterede om, at Thy Mors energi er miljøcertificeret i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale CBH orienterede om ny tilskudsordning til lærlingeforløb der handler om at virksomhederne kan opnå i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale. CBH bemærkede at lærlingen skal have lærlingeløn under uddannelsen efter reglerne i Industriens Overenskomst og virksomhederne skal være opmærksom på, at der kan være særlige regler for voksenlærlinge. Virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, får op til kr. i præmie. Praktikpladspræmien gælder for alle aftaler, der indgås efter den 5. november i 2009 og frem til udgangen af Præmien er på kr. pr. måned i prøvetiden, så længe uddannelsesaftalen ikke opsiges, dvs. i alt kr. Efter prøvetiden kan virksomheden få en bonus på 2 x kr., der udbetales efter 4. og 7. måned, hvis uddannelsesaftalen ikke er opsagt. Bemærk, at der skal ansøges om denne præmie. Det er ikke muligt at modtage praktikpladspræmie til en voksenlærling, hvis virksomheden samtidig modtager tilskud til lærlingen fra Jobcentret. Virksomheden bør beregne, hvad der bedst kan betale sig. CBH om 13 nye VEU-centre I det nye år skal 13 VEU-centre varetage al vejledning om voksen- og efteruddannelse. Centrene bliver fordelt på forskellige uddannelsesinstitutioner over hele landet og får således ansvar for at være opdateret på voksen- og efteruddannelse i deres eget område. Det bliver lettere for brugere og virksomheder, da der nu bliver en indgang til efteruddannelse i deres eget lokalområde. Udvalget vil AMU digitaliseres Den 1. januar 2010 vil tilmelding til AMU-kurser skulle foregå digitalt. Virksomheder skal benytte deres digitalsignatur når de tilmelder medarbejdere til AMUkurser. Når tilmeldingen af medarbejdere til AMU-kurser den 1. januar 2010 digitaliseres, skal virksomhederne benytte deres digitale signatur. Tilmeldingen vil fremover ske på Den digitale tilmelding er første del af

10 DAGSORDEN Bemærkninger det samlede digitaliseringsprojekt, som i senere faser vil indebære, digitalisering af betalingen for kurserne og ansøgningsproceduren for VEU-godtgørelse. Særligt disse senere faser forventes at føre til lettelser i virksomhederne Rapportering fra IF-seminar IF s formandskab har behandlet sekretariatets opsamlingsnotat fra seminaret. I notatets konklusionsdel indgår skema til markering af de enkelte udviklingsudvalgs planer / ønsker for aktiviteter relateret til IF s strategi. Notatet er vedlagt som bilag til orientering og kort drøftelse, idet jeg forventer at kunne udarbejde oplæg til emnet til udvalgets første møde i Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen Da det ikke er lykkedes at få valide data håber sekretariatet at kunne medbringe disse til mødet Rapportering fra IF-seminar Dette punkt taget til efterretning og der udarbejdes oplæg til udvalgets første møde i Der var ros til IF og sekretariatet for gennemførelsen af strategiseminaret. Undervisningsministeriet Ingen bemærkninger Om uddannelsen Status på uddannelsen Listen over godkendte virksomheder skal revideres eksisterende liste er fejlbehæftet. Listen udarbejdes til næste møde i udvalget. Følgende virksomheder har indgået uddannelsesaftaler: Noe Service A/S Thy-Mors Energi A/S Geas A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S NRGI CONSTRUCTION A/S Energi Horsens Erhverv A/S Vestforsyning Erhverv A/S El:con El-Anlæg A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Seas-NVE Holding A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte Energi Horsens Erhverv A/S Seas-Nve Holding A/S RAH Service A/S Vestforsyning Erhverv A/S EnCon Energimidt A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. TEC er i gang med at tilrettelæge et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Status EL specialet TEC og opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Dette initiativ følges tæt. Generelt præges området af afskedigelser og der er ikke umiddelbart udsigt til en bedring af situationen. Det kan dog godt tænkes, at præmieringsordningen på de , - kr. kan afhjælpe noget på situationen. Vi må også konstatere at nogle energiselskaber alene satser på, at få elektrikere ansat fremadrettet.

11 DAGSORDEN Bemærkninger Søren Dath og Skive tekniske skole er i gang med et opsøgende arbejde i forhold til de selskaber som endnu ikke har tilkendegivet at ville bruge uddannelsen til forsyningsoperatør. SD ser klart nytten af dette initiativ. Søren Dath redegjorde for situationen på Skive tekniske Skole efter at skolen i forbindelse med den nye AMU udbudsrunde ikke længere er godkendt til nogen former for AMU udbud. Det betyder bl.a. at de af Skive TS tidligere udbudte LAUS kurser til forsyningssektoren pr. 1. januar 2010 ikke længere kan erhverves på teknisk skole. Sektoren vil skulle sende sine medarbejdere til skolen i Hadsten der ikke er gearet mod forsyningssektoren LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet bagest LUU Aktivitet Stor ros fra udvalget til kvaliteten af referaterne fra LUU møderne Status Kraftværkssiden Formanden og sekretariatet har i oktober endnu engang afholdt møde med AMU Hoverdal, Hoverdalvej 14, 6971 Spjald, ved Forstander John Johansson med det formål at sikre at der nu skal gang i specialet inden for kraftværksektoren. På mødet blev det indstillet at vi skulle sætte et hold i gang (12 deltagere) til start ultimo februar Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Forstanderen lovede at ville gøre sit til at vi snarest fik etableret dette udvalg. Dette skulle ske ved at tage kontakt til Wattenfall og Dong i Odense. Sekretariatet er den 19. november blevet orienteret om at 42 specialarbejder stillinger fordelt over alle produktionsanlæg hos DONG i Danmark. Opsigelserne vil finde sted den 26. november. Derudover er der 14 stillinger i WBO som er er fordelt i hele landet, men med den største koncentration i Jylland. WBO betyder Waste - Bio Oil. Der er taget initiativer til, at man ville kunne tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale, hvorved man forbliver i DONG Energy i uddannelsesperioden. Hvad skal udvalget foretage sig (formanden orienterer) Punktet er til drøftelse 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Vi har i oktober måned gennemført et forsøg med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer er i hus. 18 elever gik op i den nye model Karakteren 12 blev givet 4 gange og karakteren 10 blev givet 5 gange, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Af negative ting ved denne eksamen var at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af vores to nye censorer. Dette vil blive justeret ved fremtidige eksaminer. Det er aftalt at TEC tager modellen op til diskussion i det lokale uddannelsesudvalg. Evaluering og karakterblad medsendes det- Status Kraftværkssiden Sekretariatet følger op på DONGs initiativer om at tilbyde de berørte medarbejdere uddannelsen til forsyningsoperatør. Udvalget vil blive orienteret nærmere. Sekretæren for udvalget yder nødvendig hjælp til opstart. Beslutning Der skal udarbejdes fakta ark om uddannelsen der kan anvendes i oplysningsøjemed og som vil være nem at revidere eller ændre efter behov. Udviklingsopgaver Revision af prøve Udvalget tog redegørelsen fra forsøget med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer til efterretning. Udvalget opfordrer til at vi ikke er lemfældige i omgang med elevernes cpr. numre. Udvalget fik karakterliste udleveret hvoraf elevens cpr. Nummer kunne læses. Udvalget arbejder videre med at gøre svendeprøvemodellen operationel.

12 DAGSORDEN Bemærkninger te oplæg Markedsføring af uddannelsen Sekretariatet har udviklet en brochure til markedsføring af uddannelsen. Via de adresser vi fik fra Dansk Energi har vi udsendt materiale til alle forsyningsselskaber. Industriens Uddannelser har ligeledes fået udarbejdet en slags overbliksbrochure med titlen Energi, Klima og miljø et overblik over uddannelser. Skive Tekniske skole har fået godkendt et AER projekt til opsøgende arbejde. Markedsføring af uddannelsen Alle brochurer er stort set udsendt og udvalget opfordrede til at vi 4.3. Udviklingsredegørelse 2010 Det indstilles at udvalget debatterer udviklingsredegørelsen. BILAG til drøftelse. Udviklingsredegørelsen er beskrevet i Lov om erhvervsuddannelser hvor det hedder: Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom. Udviklingsredegørelse 2010 Udviklingsredegørelsen blev debatteret og skal iværksættes straks AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser henvises til at der endnu engang er forsøgt at få FKBén færdig med de tilhørende nye mål. I arbejdet med Kraftværksdelen har Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket bidraget til at få justeret indholdet og den 22. november afholdes møde med sikringsstyrelsen med henblik på at kunne få muligheden for at lave unikke mål med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 AMU Udvalget blev opdateret på problemstillinger omkring godkendelse af vores FKB. Udvalget ønskede en at se snarlige resultater. Udvalget blev orienteret om ETIE har sat sig på al LAUS udbud hvilket giver koordinerings vanskeligheder. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. 6. Mødekalender februar 31. maj 21. september 23. november 7. Eventuelt UU aktivitetsliste Færdiggørelse af revision af FKB Færdiggørelse af relevante AMU mål afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Revision af Bekendtgørelsen i forlængelse af Udviklingsredegørelse 2010 Færdiggørelse af svendprøvevejledning Mødekalender februar i København 31. maj + besøg bølgeanlæg ved Hanstholm 21. september + besøg på Avedøreværket 23. november (ikke fastlagt) Eventuelt

13

14 BILAG Periode start Periode slut Færdig Elev navn Lærersteds navn 01-sep aug maj-08 Mogens Hansen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Johnny Robin Petersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Søren Peter Thomsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug jun-08 Klaus Strange Sandstrøm Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug jun-08 Johnny Mortensen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 Karsten Hofmeyer Andersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Finn Sander Ørtoft Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Dennis Jørgensen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Jake Seneca Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Tommy Frank Knudsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Martin Sonne Larsen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Frank Ulrik Nøhr Andersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Jørgen Thøgersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug jun-08 Christian Ejnar Petersen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Riemann Albret Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Alexander Quintero Lancheros Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Michael Peter Basse Seas-Nve Holding A/S 01-nov okt sep-08 Aksel Dissing Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt sep-08 Bo Nikolajsen Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt okt-08 Rasmus Peter Jørgensen Thy-Mors Energi A/S 10-jun dec nov-09 Jonas Møller Friis Pedersen Noe Service A/S 16-dec dec jan-09 Povl Leopold Jensen Noe Service A/S 05-jan jan jan-09 Ronni Hans Selbo Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 05-jan jan jan-09 Jens-Knud Nonbo Pedersen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Christian Møller Rasmussen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Steen Skytte Olesen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Ryan Jensen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Provstgaard RAH Service A/S 05-jan jan dec-08 Thais Emil Nygård El:con El-Anlæg A/S 05-jan jan feb-09 Jan Brügge El:con El-Anlæg A/S

15 05-jan jan jan-09 Henrik Finnerup Viuf Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. 05-jan jan nov-08 Jimmy Kent Hatfeldt Vestforsyning Erhverv A/S 19-okt okt sep-09 Steen Sundberg Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Thomas Krogh Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Jesper Spurr Nielsen Seas-Nve Holding A/S 07-dec dec dec-09 Jesper Mølgaard Jendritska Noe Service A/S 01-jan dec maj-10 Daniel Ingemann Thomsen Tre-For Entreprise A/S 01-jan dec dec-09 Finn Hjorth Knudsen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan dec dec-09 Allan Kjellerup Mogensen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan jan jan-10 Kaj Nørgård Jensen EnergiMidt A/S 04-jan nov okt-09 Michael Holm Geas A/S 06-apr apr maj-10 Martin Stichmann Birch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Per Jespersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Poul Benny Funch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Djohn Muusmann Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Niels Peter Olsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Kim Jacobsen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Arthur Roger Pedersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Jens Christian Søborg Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Peter Henry Nikolajsen Nielsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Hans-Henrik Estrup Dong Energy Power A/S

16 TEC Det lokale uddannelsesudvalg for forsyningsoperatør. 9.decmeber 2009 lla Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Mødedeltagere: Afbud: Referent: Dagsorden: Poul Dreyer, Dong Energy(POD) Jette Lau Eriksen, SEAS-NVE (JEE) Per Hangaard, Dong Energy, (PEH) Klavs Hansen, SEAS-NVE (KLH) Inspektør Bent W. Larsen, TEC (BWL) Faglærer John Jarlkov, TEC (JOJ) Elevrepræsentant, Jake Seneca Gitte Holmsgaard (GHO) Per Buron (PB) Lilli Larsen, TEC (LLA) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen 3. Orientering fra skolen 4. Orientering fra formandskabet 5. Orientering fra elevrepræsentanten 6. Mødedatoer 7. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat (fra møde nr. 7 ) Referatet blev godkendt uden bemærkninger Ad 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen. BWL oplyste, at der har været møde den 19. november 2009 med 2 repræsentanter fra Dong Energy og SEAS-NVE angående kompetenceløft: fra industrioperatør til forsyningsoperatør. På mødet den 19. november 2009 blev der diskuteret mange modeller, hvorefter man blev enig om en model, som ville blive fremlagt på LUU-møde den 25. november 2009, modellen blev uddelt og diskuteret. Hvorefter Dong Energy og SEAS-NVE vil vende tilbage senest den 11. december 2009, med kommentar til modellen og herefter vil den blive taget op på næste LUU-møde den 11. februar 2010 til godkendelse. Ad 3. Orientering fra skolen Side 1 af 2

17 JOJ angående planlægning af studieturen vil det være godt med en repræsentant fra DONG Energy, SEAS-NVE, Elevrepræsentanten samt en fra TEC. Repræsentanterne vil vende tilbage senest den 4.december 2009, hvorefter der vil blive indkaldt til møde. Vedr. skoleophold H2 til april: VFSF ligger i starten af opholdet. BWL oplyste at følgende VFSF blev vedtaget: PLC 1 uge Varmt arbejde 3 dage Lysstyringsteknik Ad 4. Orientering fra formandskabet intet Ad 5. Orientering fra elevrepræsentant Jake fortalte at karaktererne på H1 var meget høje, de lå på omkring 12. Ad 6. Mødedatoer 11. februar 2010 fra kl hos TEC 10. juni 2010 fra kl hos TEC Ad 7. Eventuelt Intet. Side 2 af 2

18 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller; Bjarke og Bjarne Afbud: Niels P. Sørensen Dagsorden: Gruppens 16 møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra onsdag den 10 februar Evaluering af besøg i klassen - herunder indlæg fra elevrådsrepræsentanten 4. Status på rullende opgaveliste. 5. Meddelelser fra formand og næstformand 6. Orientering fra skolen - El Teknik i Odense - H2 planlægning herunder VSA - Virksomhedsliste og målet for AER - Studietur - Censor til grundforløbsprøven i juni 7. Meddelelser fra udviklingsudvalget - AMU godkendelser og FKB - Uddannelsens placering i indgangen Produktion og udvikling/strøm styring og IT - Revision af uddannelsesordningen Evt. ad 1 ad 2 ad 3 Godkendt Godkendt Søren ønsker det tydeliggjort at der søges om midler til at LUU tager på ekskursion til NUUK for at besøge det grønlandske forsyningsselskab med henblik på at etablere forsyningsoperatøruddannelsen på grønland. Christian: Eleverne er meget positive overfor studiemiljøet og for underviserne. Dog: Dele lokale med HTX er en rigtig dårlig løsning. Det er træls og tidrøvende at skulle pakke alting sammen et par gange om ugen for at HTX eleverne kan anvende lokalet. ad 4 Rullende opgaveliste: Udestående opgaver: 1. Uddannelsens økonomi. Niels Erik arbejder med denne. 2. Revision af det valgfrie specialefagskatalog (tre helt nye kurser, præsenteret på sidste Side 1 af 5

19 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen møde afventer godkendelse af FKB). LUU er enige om at den afventer at skolen godkendes til FKB og efteruddannelse 3. Ansøgning og køreplan for EILL midler skal ligge klar til december ad 5 ad 6 Søren roser skolen for at KRAN D med så kort varsel kunne arrangeres mens sneen lå højt i marts. Der er svendeprøve for det eneste hold TEC indtil videre har fået igangsat i juni. A) El Teknik i Odense. Åge N. deltager alle tre dage i Odense. Herudover har vi et hold elektriker elever og forsyningsgrundforløbsholdet i Odense den 18 maj. Det ville være oplagt hvis et eller flere LUU medlemmer ville afsætte tid til at stå på standen i Odense sammen med Åge et par timer. Søren og Peter ønsker at deltage i et eller andet omfang. Søren og Peter koordinerer med Åge Nissen (Åge kan kontaktes på ) B) H2 Planlægningen: Eleverne starter i uge 33, idet Kran D blev afviklet i foråret. VSA afvikles over to dage på Skive Tekniske Skole tirsdag og onsdag i uge 38. Vi har brug for at få indtil 9 flere kursister med. LUU medlemmerne kommer med positive tilbagemeldinger på dette. Bjarne følger op med virksomhederne først i august, men interesserede må gerne inden da henvende sig for at blive skrevet op. Der afvikles svendeprøve den 14 og 15 oktober. C) AER midlerne i efteråret ønskes anvendt til at informere om uddannelsen hos en lang række virksomheder i Jylland og på Fyn, herunder bl.a. Østjysk Energiforsyning ELRO i Randers Ærø El Forsyning Energi Fyn Himmerlands El Forsyning Brønderslev El Forsyning Års El Forsyning NRGi Energi Syd Samt de "gamle" virksomheder Vi har p.t. tilsagn fra følgende: Side 2 af 5

20 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen Galten Elværk 2 elever Thy Mors 2 elever D) Studieturen 2010: Arbejdsgruppen træder sammen inden længe for at få det sidste på plads. En af knasterne har været de faglige besøg i Tyskland, hvor Åge stadig mangler at få positive tilbagemeldinger. E) Censorer til grundforløbsprøven: Vi har brug for en censor til grundforløbsprøven den 3 juni Er der en af LUU medlemmerne der kunne tænke sig at påtage sig rollen? Peter tilbyder sin hjælp. Han vil lige koordinere med virksomheden og derefter rette henvendelse til Åge Nissen desangående ad 7 Søren Dath: Det er meget små ting der mangler for at uddannelsen lægges over i Strøm, styring og IT. AMU godkendelse og FKB skal behandles i ministeriet den 25 maj. Evt.: LUU er enige om at der skal en annonce i KOGL for uddannelsen. Bjarne tager kontakt til Palle Hartmann i Grinsted. (Palle har afløst Olaf Ring som redaktør af KOGL) Mødet sluttede kl. 13 Status på rullende opgaveliste fra uddannelsesudvalgsmøderne i 2008 og 2009: Skive Tekniske Skole Emne Ansvarlig Tidsfrist Udført Navne; adresse og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 august OK Liste over virksomheder der har elever. Bjarne 25 august OK Opfølgning på Økonomien i uddannelsen Bjarne 25 november I gang Bjarne kontaker NES om sidste medlem af LUU samt ajourføre adress og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 november OK Side 3 af 5

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede

Referat. Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00. Emne: Referat fra mødet. Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Lotte Meilstrup, FOA Jette Hovedskov,

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110

De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD. En introduktion for nye medlemmer. Juni 2007 Varenr. 6110 De lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne EUD En introduktion for nye medlemmer Juni 2007 Varenr. 6110 Praktisk vejledning til nye medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg

Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalgs Vejledning til arbejdet i det lokale uddannelsesudvalg En guide til medlemmer i de lokale uddannelsesudvalg Velkommen til det lokale uddannelsesudvalg Grafisk Uddannelsesudvalg

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

i arbejdsmarkedsuddannelserne

i arbejdsmarkedsuddannelserne UNDERVISNINGS MINISTERIET KONTOR FOR ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Arbejdsmiljø i arbejdsmarkedsuddannelserne... fra integrering i undervisningen til sikkerhedskultur i virksomheden 12/12-konference den 8.-

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014

REFERAT I/S RENO-NORD BESTYRELSEN. Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00. Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S RENO-NORD BESTYRELSEN Mødet mandag den 3. februar 2014 kl. 10.00 REFERAT Bestyrelsesmøde den 3. februar 2014 I/S Reno-Nord Troensevej 2 9220 Aalborg Øst Telefon 98 15 65 66 Telefax 98 15 17 97 E-mail

Læs mere

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden

1. Velkomst Særligt velkommen til Linn Agnethe Bertelsen som er retur fra barsel. 2. Godkendelse af dagsorden 1 Referat fra LUU-møde for social og sundhedsområdet Fredag 23. maj 2014 Deltagere: Ilse Rasmussen, Linn Agnethe Bertelsen, Kasper Soelberg, Bente Juulsgard, Inger Marie Jaillet, Johnny Nielsen, Irene

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 28. november 2014 kl. 8.00 på Comwell Hotel Kolding Til stede var: Lars Gram Vagn Henriksen Thomas Johansen Lars Kaae Jens

Læs mere

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne.

Referat. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Bornholms Forsynings Brugerråd 03.02.2015 1 Referat. Brugerrådsmøde nr. 26 Den 03. februar 2015 kl. 16.30 Mødested: Industrivej 1a, 3700 Rønne. Per Ole Petersen( Formand) Jens S. Koefoed Per Martlev Hansen

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU

Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU 31 Tilrettelæggelsen af arbejdet i LUU Uanset hvordan et udvalg har valgt at organisere sig, er der nogle udgangspunkter for, hvordan opgaverne med fordel kan

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Tirsdag 3. februar 2015, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU

Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Referat af møde i Det Faglige Udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse Torsdag d. 12. september 2013 i BU Til stede: Ole Gregersen, Hans Hegelund Christensen, Jesper Juul Sørensen, Johnny Frimann Storm, Bjarne

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg

Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Velkommen til konference 2015 Lokale Uddannelsesudvalg Kl. 9.30 10.00 Velkomst, dagens program - Ejendomsserviceteknikeruddannelsen, status v/ Formand Chefkonsulent Niels Henning Holm Jørgensen, DI Kl.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet

Referat. Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11. Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: torsdag den 1. september 2011 kl. 9-11 Emne: Referat fra mødet Til stede: Nanna Højlund, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Fællesudvalget for Landbrugsuddannelser Den 19. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Dyrepasser Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler 311 342 339

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K

Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Boligselskabet DFB Referat af organisationsbestyrelsesmøde nr. 74 Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 17.00 Hos Bistro Boheme, Esplanaden 8 København K Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C.

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Onsdag den 21. april 2010 hos TEKO Center Danmark, Kystvejen 37, 8000 Århus C. København den 28. april 2010 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Skrædderlaugs-repræsentant: Johnny Wichmann Afbud Dorte Junker (Dansk Mode og Textil) 3F-repræsentanter: Connie Sørensen

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 4. februar 2013 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Frank Tonsberg, EUC NVS Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jens Timm Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 6. november 2013 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde - konstituerende

Læs mere

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet

BESTYRELSESPROTOKOL. Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015. Kl. 16.00 19.00. Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 5 Referat 26.3.2015 Kl. 16.00 19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Deltagere: Auditoriet, Milnersvej 48, 3400 Hillerød Per Gotfredsen

Læs mere

Ingen bemærkninger til punktet.

Ingen bemærkninger til punktet. Tilstede fra bestyrelsen: Henrik Salée, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Bo Møller Sørensen, Karsten Skyum Pedersen, Mogens Nielsen, Flemming Krogh, Alexander Keogh Rasmussen, Sia Møller, Anette Havkær,

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 13. januar 2011 kl. 16.00 18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Torben Andersen, Kerteminde Næstformand Lasse Krull, Region Syddanmark

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde

Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde Hovedbestyrelsen Journalnr. 2013-01095 20. januar 2014 HB/dl Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde 16. januar 2014 kl. 0930 (Videokonference) DAGSORDEN: 1. Mødet åbnes - herunder godkendelse af referat.

Læs mere

Referat af møde i DHF s UU - Elite

Referat af møde i DHF s UU - Elite Nyborg, den 19. november 2013 J.nr. 2256.13/ UJO Referat af møde i DHF s UU - Elite Mandag den 4. november 2013 kl. 12.30 16.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Deltagere: Jan Larsen

Læs mere

THISTED SPILDEVAND A/S

THISTED SPILDEVAND A/S THISTED SPILDEVAND A/S Referat fra bestyrelsesmødet den kl. 13.00 i mødelokale 1, Kirkevej 9, Hurup Medlemmer: Benny B. Christensen, Elin Vangsgaard, Jens Vestergaard Jensen, Jørgen Andersen, Ole Westergaard,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente.

Irene Frederiksen orienterer kort om tankerne omkring bortfald af dimensionering, og de udfordringer vi må forvente. Referat LUU SOSU møde den 5. februar 2014 Inviterede: Irene Frederiksen, Silkeborg Kommune Jonna Christiansen, Skanderborg Kommune Joan Sinberg, Favrskov Kommune Lone Kolbæk, Region Midt Lone Smedegaard,

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012.

2. Kulturaftale Nordjyllands årsregnskab 2011 Kulturaftale Nordjyllands reviderede årsregnskab skal indsendes til Kulturministeriet i september 2012. Møde i politisk ledelse onsdag den 5. september kl. 08.30-10.00 Sted Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Ø, mødelokale 2 Deltagere: Anne-Dorte Krog, Aalborg Kommune Arnold Larsen, Thisted Kommune

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00. på Axelborg, København Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 10.00 på Axelborg, København I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Vagn

Læs mere

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg

Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. februar 2010 1-13-7-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra Administrationens ekstraordinære Lokal-MEDudvalg 18. januar 2010, kl. 10.00 12.00

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.

Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken. Afdeling Børglumparken Tæt på naturen v/torben Ringsø Jensen, afdelingsformand Børglumvej 87 7400 Herning 2. april 2014 M: 22 73 11 58 E: torben@boerglumparken.dk Afdelingsbestyrelsesmøde Emne Ordinært

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 25. marts 2015 kl. 14.00 til 16.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Afbud: Svend R. Hartmann, Selandia CEU/Dansk Byggeri Michael Kaas-Andersen, Selandia-CEU Kurt Ole Jørgensen

Læs mere

Referat af møde i UG 3

Referat af møde i UG 3 Referat af møde i UG 3 Den 10. april 2013 Dato: 4. april 2013 Tid: Kl. 10.00 15.00 Sted: Kl. 10-12 Aarhus Tech, Center for autoteknologi Hasselager Allé 2 8260 Viby J. Spørg efter Søren R. Glob Kl. 12

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35.

Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Andelsboligforeningen Lundegaard Bestyrelse Referat -møde den 4. februar 2014 kl.18:00 Referat af ordinært bestyrelsesmøde, tirsdag 4. februar 2013 kl. 18:00, på Blovstrød Skole, lokale 35. Deltagere:

Læs mere

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser.

Vedr. analyse af svejsekurser, har Thisted pt. problemer med gennemførelse af kurser pga. af manglende underviser. Referat fra LLU Robot Tid: d. 3. sep. 2014 kl. 1000 til 1400 Sted: Danfoss, Nordborg. Deltagere: Jørn Nielsen (JN) Peter Kragsig (PK) Henrik Brøndum (HB) Jørgen Guldmann (JG) Steffen Enemark (SE) Bas Kanters

Læs mere

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013

Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndby, den 04.03.2013 TS/ Indkaldelse Den 28. februar 2013 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 70 Mødested: Afd. 3 s lokaler Afdeling: Gillesager 258 Mødetid kl. 18.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg

Industrioperatør. -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør -på Processkolen i Kalundborg Industrioperatør Industrioperatøruddannelsen, som særligt tilrettelagte forløb for elever ansat i industrien, afvikles efter forskellige modeller efter elevernes

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat

2015-03-25 Dialogmøde 17, referat 2015-03-25 Dialogmøde 17, referat Tid 25. marts 2015 kl. 13.00-15.30 Sted Online-møde Inviterede Navn Aktør Henrik Hornum Dansk Energi Torben Møller Pedersen Dansk Energi Yvonne Kaysen DONG Energy Diana

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere