UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN"

Transkript

1 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe og frokost. Dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet 2.2. Udvalgets medlemmer 2.3. Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 3.2. Godkendte virksomheder 3.3. Status EL 3.4. LUU aktivitet 3.5. Status Kraftværkssiden 3.6. Status på udpegede censorer 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve 4.2. Udviklingsredegørelse AMU 4.4. Gas og Vandforsynings området 5. UU aktivitetsliste 6. Mødekalender 7. Eventuelt Program for dagen Kaffe og velkomst Introduktion af Thy-Mors Energi A/S (film) Udvalget holder sit ordinære møde Frokost Afgang til Wave Star Energy, Hanstholm Besøg på Wave Star s bølgemaskine med guidet rundvisning - Vi vil få en rundvisning både på og indeni maskinen og I vil høre om, og se demonstreret, hvordan teknologien fungerer. - Der vil være lidt om bølgeenergi generelt, og hvordan Wave Star Energy konceptet adskiller sig fra de øvrige i verden. - Vi vil også høre om Wave Star s historie og planer for fremtiden. - (se link) Besøg og guidet rundvisning i Nationalpark Thy (fælles bus) - kørsel fra Hanstholm til Klitmøller, vi ser på kystklitterne og taler om friluftsliv i nationalparken. - Kørsel gennem Visbøl Plantage, omkring Nors Sø til parkeringspladsen ved Isbjerget. - Vandring til Isbjerget ca. 1 time. - Kørsel gennem Tved Plantage til fugletårnet i Sårup. Måske er vi så heldige, at se tranedans husk kikkert. Retur til Hanstholm Indkvartering på Hotel Hanstholm Middag på Hotel Hanstholm Tirsdag den 1. juni Morgenmad og hjemrejse

2 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER Indledning Godkendelse af dagsorden Afbud fra Carsten Dahl Petersen, DE Afbud fra David Gibson, 3F Øvrige oplysninger fremgår af Bilag der viser hvem der deltager på dagen i øvrigt. Godkendelse af referat 1.2. Godkendelse af referat Bilag Meddelelser 2.1. Formandskabet Velkommen til 2 nye medlemmer af udviklingsudvalget for Energi- og Forsyning. Meddelelser 3F har udpeget Tillidsrepræsentant Jens Nybo Sørensen, Dong Energy Avedøreværket. DI- har udpeget til Manager Jens Eskildsen, DONG Energy A/S, Studstrupværket. Udvalgets nuværende formand Svend Erik Jensen, 3F Industrigruppen, går på pension efter næsten 30 år i forbundet. Svend udtræder derfor af udvalget. Ny formand er Christine Bernt Henriksen, DI og næstformand er Claus Eskesen, 3F Udvalgets medlemmer Udvalgsmedlem Søren Dath om årets lærling 2010 i Nordjylland. Se i øvrigt artikel fra Skive Folkeblad Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 10 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Kraftværk-sektoren. 42 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Elforsyning. I alt 52 aktive uddannelsesaftaler Yderligere info ses på Bilag 3.1.1

3 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Godkendte virksomheder Dong Energy A/S, Asnæsværket Dong Energy Power A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte El:con El-Anlæg A/S EnCon ENERGI E2 A/S Energi Horsens Erhverv A/S Energimidt A/S Frederiksberg Forsyning A/S Galten Elværk Erhverv A/S Smedeskovvej 55 Geas A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Noe Service A/S NRGI CONSTRUCTION A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Seas-NVE Holding A/S Thy-Mors Energi A/S Vestforsyning Erhverv A/S 3.3. Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. Dog er der lyspunkt i Jylland. (Søren Dath vil orientere) TEC har måttet aflyse et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører Fra Industrioperatør til Forsyningsoperatør grundet manglende tilslutning. Der er desværre stadig ikke elever til et nyt hold grundforløb i Formanden for LUU mener dog at der er lyspunkter på vej LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet: Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 9 afholdt den 11. februar 2010 hos TEC Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt onsdag den 10. februar kl. 10 Skive møde nummer 15

4 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt den 28. april 2010 udvalgsmøde nummer 16 Skive 3.5. Status Kraftværkssiden Sekretariatet har brugt mange ressourcer på at få fulgt op på initiativet om at Dong ønskede at tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale som forsynings operatør. Udvalget besluttede at bakke op om dette initiativ. Vi har nu fået 10 elever i gang fordelt over det meste af landet og det er lykkes at få etableret et samarbejde mellem EUC Lillebælt og AMU Hoverdal. EUC Lillebælt sikrer at der foretages kompetencevurdering af de enkelte elever og at alle får en uddannelsesplan dækkende grundforløbet. Selve hovedforløbet dækkes af AMU Hoverdal dog i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. HR-udviklingskonsulent, Lars Morsbøl Thomsen, DONG Energy Power. Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Det er meget vigtigt at vi får etableret et sådan inden eleverne går på hovedforløbet. Wattenfall har arbejdet intenst med at forsøge at sende tre medarbejdere af sted på uddannelsen. Det viste sig desværre ikke muligt primært pga. den korte tidsfrist uddannelsen blev varslet med. Tovholder på Wattenfall var, Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket der følger op på Wattenfalls evt. fremtidige deltagelse. Beslutningen om at sende lærlinge til Forsyningsoperatøruddannelsen fra Vattenfall blev først truffet sent i januar og dermed var det ikke realistisk at satse på at få gjort tre personer klar til denne omgang Status på udpegede censorer Peter Fældbæk Andersen, elforsyning Søren Dath, elforsyning Per Hangaard, elforsyning Jens Nybo Sørensen, kraftværk John Nielsen, elforsyning Klavs Hansen, elforsyning DI mangler at udpege en censor til Kraftværksområdet. Sekretariatet afholder intro for Peter Fældbæk Andersen den 1. juni 2010 i Thy Mors sammen med S. Dath.

5 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Med baggrund i den gennemførte svendeprøvemodel og efter at vi har reviderede på baggrund af de første erfaringer er TEC Frederiksberg besluttet ligeledes at lade næste hold der skal op 24. og 25. juni 2010 benytte sig af samme model. Der orienteres om opgaverne på mødet. Erfaringerne fra den første eksamen viste klart at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af elever og censorer. Dette er justeret ved fremtidige eksaminer og TEC afholder eksamen over 2 dage Udviklingsredegørelse 2010 Med baggrund i udviklingsredegørelsen er det stort set på plads med overførslen til erhvervsuddannelsernes indgang "Strøm styring og it". Tilbage står at få tilrettet uddannelsesordningen der først kan indtastes når bekendtgørelsesarbejdet er tilendebragt. Forløbet med denne opgave er planlagt og indholdet er koordineret med de to lokaler uddannelsesudvalg via skolerne AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser har vi stort set denne klar men mangler stadig at få udviklet 3 unikke mål til Kraftværksdelen. Vi har dog fået et oplæg med arbejdstitlen "Arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde i en brændselsgruppe. Se bilag Vi har nu i udkast 3 unikke mål bl.a. med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 og 5. Se bilag Sekretariatet indsender FKB med mål den 23. juli Gas og Vandforsynings området Vedr. arbejdet med kortlægning af Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Fra forhandlingssekretær David Gibson har sekretariatet modtaget en række synspunkter der bør diskuteres i udvalget. Se bilag Sekretariatet har overordentligt vanskeligt ved at kunne kortlægge et behov med baggrund i en egentlig jobfunk-

6 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER tionsbeskrivelse der gælder entydigt for området "Vandforsyning" samt "Gasforsyning". Med baggrund i en diskussion med formandskabet er det i overvejelse, at udskyde eller måske helt droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget. Sekretariatet har ad flere omgange forsøgt at samle en virksomhedspopulation, der dækker områderne vand og gas tilstrækkelig bredt og som samtidig havde et uddannelsesbehov inden for 3F målgruppen. Dette viser sig overordentlig vanskeligt. Vi ved at store dele af denne sektor i disse år går fra at være organiseret i kommunalt regi, til at blive organiseret under overenskomstområdet DI & CO- industri. Nogle af de behov der er kommet på bordet på nuværende tidspunkt er følgende: - Lækagekursus - Plastsvejsekursus (USME) (findes i AMU) - Kursus i betjening af gravemaskine (findes i AMU) - Reetablering af vej efter opgravning (findes i AMU) - Nivellering og tegningsforståelse (findes i AMU) - EDB på bruger niveau (findes i AMU) - Betjening af SRO-anlæg (CTS) (findes i AMU) - Vejen som arbejdsplads (findes i AMU) - Førstehjælp - Lille kørekort og kørekort til B/E (B/E findes i AMU) - Materialekendskab (hvilke materialer må man sætte sammen, hvad er godkendt og hvad findes der på markedet). (når vi taler plast findes dette i AMU) - Kendskab til love, bekendtgørelser, regler og kutymer på området (syn af ledninger, installationer). - Mindre kursus i betjening af svejseværker, skærebrænder og gevindskæring Kendskab til diverse danske standarter DS439, DS441, DS442, DS430 m.m. - Kendskab til fejlfinding af el-anlæg på pumpestationer -- - Vandets vej fra grund til mund - Procesforståelse - Udføre anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver - Styring af anlæg og overvågning af disse - Brug af måleinstrumenter - Lodning på kobberrør - Stuksvejsning af plastrør - Montering af bandagemuffer - Etablering af ledningsgrave - Gastrykniveauer Jobområdet beskæftiger i et mindre omfang ufaglærte,

7 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER som er opkvalificeret i forhold til at varetage de primære arbejdsopgaver inden for området. Inden for begge områder beskæftiges en del faglærte hvor der er tale om at varetage specifikke tekniske jobopgaver. Specielt inden for vandforsyning gøres der i høj grad brug af "eksterne leverandører". Disse eksterne leverandører er meget ofte bemandet med faglærte VVS er eller lignende. Jobområdet omfatter kommunale og et stort antal private selskaber inden for vandforsyning. Gasforsyning omfatter både kommunale og private selskaber. Jobområdet er i høj grad organiseret efter organisationsprincipper fra den kommunale sektor. Skal udvalget udskyde eller droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget? Formålet med en udskydelse kunne så være at parterne(di og 3F) fik lejlighed til at definere og etablere en relevant virksomheds - og medarbejder population der kunne sikre en relevant afgrænsning af kortlægningen. Til beslutning. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. Udarbejdelse af ny uddannelsesordning til de to specialer 5.4. Fortsætte kortlægning af henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU Udarbejdelse af ny censorvejledning 6. Mødekalender september (Avedøre værket) 23. november (statusmøde) 7. Eventuelt

8 Deltager Udvalgsmøde Wave Star Nationalpark Middag Overnatning Bemærkning Anders Klitgaard Ja Ja Ja Ja Nej Christine Bernt Henriksen Ja Ja Ja Ja Ja Claus Eskesen Ja Ja Ja Ja Ja Erling Koldsø Ja Ja Ja Ja Ja Jens Nybo Sørensen Ja Ja Ja Ja Ja Per Hangaard Ja Ja Ja Ja Nej Per Holm Pedersen Ja Ja Ja Ja Ja Poul Dreyer Ja Ja Ja Ja Ja Søren Dath Ja Ja Ja Ja Ja Svend-Erik Jensen Ja Ja Ja Ja Ja Peter Melgaard Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Arne Thøgersen Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Svend Jensen Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt Jens Eskildsen Ja Ja Ja Ja Ja Torben Andresen Lindhardt Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt 11 udvalgsmøde 14 Wave Star 13 nationalpark 13 middag 9 værelser BILAG 1.1.1

9 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Mødet blev afholdt torsdag den 26. november DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger Indledning Dagsorden blev godkendt 1.2. Godkendelse af referat Bilag Møderne den 28. maj 2009 og den 3. september 2009 blev aflyst. Udvalget har haft ikke kunnet få lagt vores udvalgsmøde på RISØ og grundet situationen hos DONG er besøg på Avedøreværket udskudt. 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet, udvalgets medlemmer 2.2. Industriens Fællesudvalg Ny AMU uddannelse på miljø- og energiområdet. Industriens Fællesudvalg har påbegyndt udvikling af ny uddannelse på energi- og miljøområdet. Oplæg til uddannelsesbeskrivelse er vedlagt som bilag og sekretariatet modtager gerne bemærkninger til denne. Referatet blev godkendt og Søren Dath redegjorde for situationen på Avedøreværket der har haft den betydning, at det vi har måttet udsætte besøg på Avedøreværket. Der er dog stadig i udvalget interesse for at lægge et udvalgsmøde på Avedøreværket. Meddelelser Formandskabet, udvalgets medlemmer (Industriens Fællesudvalg) CBH orienterede om igangværende udvikling på miljø og energiområdet. Udvalget vil blive orienteret løbende. Udvalget udtrykte anerkendelse af det igangværende udviklingsarbejde. Søren Dath orienterede om, at Thy Mors energi er miljøcertificeret i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale CBH orienterede om ny tilskudsordning til lærlingeforløb der handler om at virksomhederne kan opnå i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale. CBH bemærkede at lærlingen skal have lærlingeløn under uddannelsen efter reglerne i Industriens Overenskomst og virksomhederne skal være opmærksom på, at der kan være særlige regler for voksenlærlinge. Virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, får op til kr. i præmie. Praktikpladspræmien gælder for alle aftaler, der indgås efter den 5. november i 2009 og frem til udgangen af Præmien er på kr. pr. måned i prøvetiden, så længe uddannelsesaftalen ikke opsiges, dvs. i alt kr. Efter prøvetiden kan virksomheden få en bonus på 2 x kr., der udbetales efter 4. og 7. måned, hvis uddannelsesaftalen ikke er opsagt. Bemærk, at der skal ansøges om denne præmie. Det er ikke muligt at modtage praktikpladspræmie til en voksenlærling, hvis virksomheden samtidig modtager tilskud til lærlingen fra Jobcentret. Virksomheden bør beregne, hvad der bedst kan betale sig. CBH om 13 nye VEU-centre I det nye år skal 13 VEU-centre varetage al vejledning om voksen- og efteruddannelse. Centrene bliver fordelt på forskellige uddannelsesinstitutioner over hele landet og får således ansvar for at være opdateret på voksen- og efteruddannelse i deres eget område. Det bliver lettere for brugere og virksomheder, da der nu bliver en indgang til efteruddannelse i deres eget lokalområde. Udvalget vil AMU digitaliseres Den 1. januar 2010 vil tilmelding til AMU-kurser skulle foregå digitalt. Virksomheder skal benytte deres digitalsignatur når de tilmelder medarbejdere til AMUkurser. Når tilmeldingen af medarbejdere til AMU-kurser den 1. januar 2010 digitaliseres, skal virksomhederne benytte deres digitale signatur. Tilmeldingen vil fremover ske på Den digitale tilmelding er første del af

10 DAGSORDEN Bemærkninger det samlede digitaliseringsprojekt, som i senere faser vil indebære, digitalisering af betalingen for kurserne og ansøgningsproceduren for VEU-godtgørelse. Særligt disse senere faser forventes at føre til lettelser i virksomhederne Rapportering fra IF-seminar IF s formandskab har behandlet sekretariatets opsamlingsnotat fra seminaret. I notatets konklusionsdel indgår skema til markering af de enkelte udviklingsudvalgs planer / ønsker for aktiviteter relateret til IF s strategi. Notatet er vedlagt som bilag til orientering og kort drøftelse, idet jeg forventer at kunne udarbejde oplæg til emnet til udvalgets første møde i Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen Da det ikke er lykkedes at få valide data håber sekretariatet at kunne medbringe disse til mødet Rapportering fra IF-seminar Dette punkt taget til efterretning og der udarbejdes oplæg til udvalgets første møde i Der var ros til IF og sekretariatet for gennemførelsen af strategiseminaret. Undervisningsministeriet Ingen bemærkninger Om uddannelsen Status på uddannelsen Listen over godkendte virksomheder skal revideres eksisterende liste er fejlbehæftet. Listen udarbejdes til næste møde i udvalget. Følgende virksomheder har indgået uddannelsesaftaler: Noe Service A/S Thy-Mors Energi A/S Geas A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S NRGI CONSTRUCTION A/S Energi Horsens Erhverv A/S Vestforsyning Erhverv A/S El:con El-Anlæg A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Seas-NVE Holding A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte Energi Horsens Erhverv A/S Seas-Nve Holding A/S RAH Service A/S Vestforsyning Erhverv A/S EnCon Energimidt A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. TEC er i gang med at tilrettelæge et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Status EL specialet TEC og opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Dette initiativ følges tæt. Generelt præges området af afskedigelser og der er ikke umiddelbart udsigt til en bedring af situationen. Det kan dog godt tænkes, at præmieringsordningen på de , - kr. kan afhjælpe noget på situationen. Vi må også konstatere at nogle energiselskaber alene satser på, at få elektrikere ansat fremadrettet.

11 DAGSORDEN Bemærkninger Søren Dath og Skive tekniske skole er i gang med et opsøgende arbejde i forhold til de selskaber som endnu ikke har tilkendegivet at ville bruge uddannelsen til forsyningsoperatør. SD ser klart nytten af dette initiativ. Søren Dath redegjorde for situationen på Skive tekniske Skole efter at skolen i forbindelse med den nye AMU udbudsrunde ikke længere er godkendt til nogen former for AMU udbud. Det betyder bl.a. at de af Skive TS tidligere udbudte LAUS kurser til forsyningssektoren pr. 1. januar 2010 ikke længere kan erhverves på teknisk skole. Sektoren vil skulle sende sine medarbejdere til skolen i Hadsten der ikke er gearet mod forsyningssektoren LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet bagest LUU Aktivitet Stor ros fra udvalget til kvaliteten af referaterne fra LUU møderne Status Kraftværkssiden Formanden og sekretariatet har i oktober endnu engang afholdt møde med AMU Hoverdal, Hoverdalvej 14, 6971 Spjald, ved Forstander John Johansson med det formål at sikre at der nu skal gang i specialet inden for kraftværksektoren. På mødet blev det indstillet at vi skulle sætte et hold i gang (12 deltagere) til start ultimo februar Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Forstanderen lovede at ville gøre sit til at vi snarest fik etableret dette udvalg. Dette skulle ske ved at tage kontakt til Wattenfall og Dong i Odense. Sekretariatet er den 19. november blevet orienteret om at 42 specialarbejder stillinger fordelt over alle produktionsanlæg hos DONG i Danmark. Opsigelserne vil finde sted den 26. november. Derudover er der 14 stillinger i WBO som er er fordelt i hele landet, men med den største koncentration i Jylland. WBO betyder Waste - Bio Oil. Der er taget initiativer til, at man ville kunne tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale, hvorved man forbliver i DONG Energy i uddannelsesperioden. Hvad skal udvalget foretage sig (formanden orienterer) Punktet er til drøftelse 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Vi har i oktober måned gennemført et forsøg med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer er i hus. 18 elever gik op i den nye model Karakteren 12 blev givet 4 gange og karakteren 10 blev givet 5 gange, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Af negative ting ved denne eksamen var at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af vores to nye censorer. Dette vil blive justeret ved fremtidige eksaminer. Det er aftalt at TEC tager modellen op til diskussion i det lokale uddannelsesudvalg. Evaluering og karakterblad medsendes det- Status Kraftværkssiden Sekretariatet følger op på DONGs initiativer om at tilbyde de berørte medarbejdere uddannelsen til forsyningsoperatør. Udvalget vil blive orienteret nærmere. Sekretæren for udvalget yder nødvendig hjælp til opstart. Beslutning Der skal udarbejdes fakta ark om uddannelsen der kan anvendes i oplysningsøjemed og som vil være nem at revidere eller ændre efter behov. Udviklingsopgaver Revision af prøve Udvalget tog redegørelsen fra forsøget med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer til efterretning. Udvalget opfordrer til at vi ikke er lemfældige i omgang med elevernes cpr. numre. Udvalget fik karakterliste udleveret hvoraf elevens cpr. Nummer kunne læses. Udvalget arbejder videre med at gøre svendeprøvemodellen operationel.

12 DAGSORDEN Bemærkninger te oplæg Markedsføring af uddannelsen Sekretariatet har udviklet en brochure til markedsføring af uddannelsen. Via de adresser vi fik fra Dansk Energi har vi udsendt materiale til alle forsyningsselskaber. Industriens Uddannelser har ligeledes fået udarbejdet en slags overbliksbrochure med titlen Energi, Klima og miljø et overblik over uddannelser. Skive Tekniske skole har fået godkendt et AER projekt til opsøgende arbejde. Markedsføring af uddannelsen Alle brochurer er stort set udsendt og udvalget opfordrede til at vi 4.3. Udviklingsredegørelse 2010 Det indstilles at udvalget debatterer udviklingsredegørelsen. BILAG til drøftelse. Udviklingsredegørelsen er beskrevet i Lov om erhvervsuddannelser hvor det hedder: Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom. Udviklingsredegørelse 2010 Udviklingsredegørelsen blev debatteret og skal iværksættes straks AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser henvises til at der endnu engang er forsøgt at få FKBén færdig med de tilhørende nye mål. I arbejdet med Kraftværksdelen har Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket bidraget til at få justeret indholdet og den 22. november afholdes møde med sikringsstyrelsen med henblik på at kunne få muligheden for at lave unikke mål med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 AMU Udvalget blev opdateret på problemstillinger omkring godkendelse af vores FKB. Udvalget ønskede en at se snarlige resultater. Udvalget blev orienteret om ETIE har sat sig på al LAUS udbud hvilket giver koordinerings vanskeligheder. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. 6. Mødekalender februar 31. maj 21. september 23. november 7. Eventuelt UU aktivitetsliste Færdiggørelse af revision af FKB Færdiggørelse af relevante AMU mål afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Revision af Bekendtgørelsen i forlængelse af Udviklingsredegørelse 2010 Færdiggørelse af svendprøvevejledning Mødekalender februar i København 31. maj + besøg bølgeanlæg ved Hanstholm 21. september + besøg på Avedøreværket 23. november (ikke fastlagt) Eventuelt

13

14 BILAG Periode start Periode slut Færdig Elev navn Lærersteds navn 01-sep aug maj-08 Mogens Hansen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Johnny Robin Petersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Søren Peter Thomsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug jun-08 Klaus Strange Sandstrøm Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug jun-08 Johnny Mortensen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 Karsten Hofmeyer Andersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Finn Sander Ørtoft Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Dennis Jørgensen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Jake Seneca Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Tommy Frank Knudsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Martin Sonne Larsen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Frank Ulrik Nøhr Andersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Jørgen Thøgersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug jun-08 Christian Ejnar Petersen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Riemann Albret Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Alexander Quintero Lancheros Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Michael Peter Basse Seas-Nve Holding A/S 01-nov okt sep-08 Aksel Dissing Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt sep-08 Bo Nikolajsen Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt okt-08 Rasmus Peter Jørgensen Thy-Mors Energi A/S 10-jun dec nov-09 Jonas Møller Friis Pedersen Noe Service A/S 16-dec dec jan-09 Povl Leopold Jensen Noe Service A/S 05-jan jan jan-09 Ronni Hans Selbo Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 05-jan jan jan-09 Jens-Knud Nonbo Pedersen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Christian Møller Rasmussen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Steen Skytte Olesen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Ryan Jensen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Provstgaard RAH Service A/S 05-jan jan dec-08 Thais Emil Nygård El:con El-Anlæg A/S 05-jan jan feb-09 Jan Brügge El:con El-Anlæg A/S

15 05-jan jan jan-09 Henrik Finnerup Viuf Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. 05-jan jan nov-08 Jimmy Kent Hatfeldt Vestforsyning Erhverv A/S 19-okt okt sep-09 Steen Sundberg Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Thomas Krogh Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Jesper Spurr Nielsen Seas-Nve Holding A/S 07-dec dec dec-09 Jesper Mølgaard Jendritska Noe Service A/S 01-jan dec maj-10 Daniel Ingemann Thomsen Tre-For Entreprise A/S 01-jan dec dec-09 Finn Hjorth Knudsen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan dec dec-09 Allan Kjellerup Mogensen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan jan jan-10 Kaj Nørgård Jensen EnergiMidt A/S 04-jan nov okt-09 Michael Holm Geas A/S 06-apr apr maj-10 Martin Stichmann Birch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Per Jespersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Poul Benny Funch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Djohn Muusmann Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Niels Peter Olsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Kim Jacobsen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Arthur Roger Pedersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Jens Christian Søborg Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Peter Henry Nikolajsen Nielsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Hans-Henrik Estrup Dong Energy Power A/S

16 TEC Det lokale uddannelsesudvalg for forsyningsoperatør. 9.decmeber 2009 lla Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Mødedeltagere: Afbud: Referent: Dagsorden: Poul Dreyer, Dong Energy(POD) Jette Lau Eriksen, SEAS-NVE (JEE) Per Hangaard, Dong Energy, (PEH) Klavs Hansen, SEAS-NVE (KLH) Inspektør Bent W. Larsen, TEC (BWL) Faglærer John Jarlkov, TEC (JOJ) Elevrepræsentant, Jake Seneca Gitte Holmsgaard (GHO) Per Buron (PB) Lilli Larsen, TEC (LLA) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen 3. Orientering fra skolen 4. Orientering fra formandskabet 5. Orientering fra elevrepræsentanten 6. Mødedatoer 7. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat (fra møde nr. 7 ) Referatet blev godkendt uden bemærkninger Ad 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen. BWL oplyste, at der har været møde den 19. november 2009 med 2 repræsentanter fra Dong Energy og SEAS-NVE angående kompetenceløft: fra industrioperatør til forsyningsoperatør. På mødet den 19. november 2009 blev der diskuteret mange modeller, hvorefter man blev enig om en model, som ville blive fremlagt på LUU-møde den 25. november 2009, modellen blev uddelt og diskuteret. Hvorefter Dong Energy og SEAS-NVE vil vende tilbage senest den 11. december 2009, med kommentar til modellen og herefter vil den blive taget op på næste LUU-møde den 11. februar 2010 til godkendelse. Ad 3. Orientering fra skolen Side 1 af 2

17 JOJ angående planlægning af studieturen vil det være godt med en repræsentant fra DONG Energy, SEAS-NVE, Elevrepræsentanten samt en fra TEC. Repræsentanterne vil vende tilbage senest den 4.december 2009, hvorefter der vil blive indkaldt til møde. Vedr. skoleophold H2 til april: VFSF ligger i starten af opholdet. BWL oplyste at følgende VFSF blev vedtaget: PLC 1 uge Varmt arbejde 3 dage Lysstyringsteknik Ad 4. Orientering fra formandskabet intet Ad 5. Orientering fra elevrepræsentant Jake fortalte at karaktererne på H1 var meget høje, de lå på omkring 12. Ad 6. Mødedatoer 11. februar 2010 fra kl hos TEC 10. juni 2010 fra kl hos TEC Ad 7. Eventuelt Intet. Side 2 af 2

18 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller; Bjarke og Bjarne Afbud: Niels P. Sørensen Dagsorden: Gruppens 16 møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra onsdag den 10 februar Evaluering af besøg i klassen - herunder indlæg fra elevrådsrepræsentanten 4. Status på rullende opgaveliste. 5. Meddelelser fra formand og næstformand 6. Orientering fra skolen - El Teknik i Odense - H2 planlægning herunder VSA - Virksomhedsliste og målet for AER - Studietur - Censor til grundforløbsprøven i juni 7. Meddelelser fra udviklingsudvalget - AMU godkendelser og FKB - Uddannelsens placering i indgangen Produktion og udvikling/strøm styring og IT - Revision af uddannelsesordningen Evt. ad 1 ad 2 ad 3 Godkendt Godkendt Søren ønsker det tydeliggjort at der søges om midler til at LUU tager på ekskursion til NUUK for at besøge det grønlandske forsyningsselskab med henblik på at etablere forsyningsoperatøruddannelsen på grønland. Christian: Eleverne er meget positive overfor studiemiljøet og for underviserne. Dog: Dele lokale med HTX er en rigtig dårlig løsning. Det er træls og tidrøvende at skulle pakke alting sammen et par gange om ugen for at HTX eleverne kan anvende lokalet. ad 4 Rullende opgaveliste: Udestående opgaver: 1. Uddannelsens økonomi. Niels Erik arbejder med denne. 2. Revision af det valgfrie specialefagskatalog (tre helt nye kurser, præsenteret på sidste Side 1 af 5

19 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen møde afventer godkendelse af FKB). LUU er enige om at den afventer at skolen godkendes til FKB og efteruddannelse 3. Ansøgning og køreplan for EILL midler skal ligge klar til december ad 5 ad 6 Søren roser skolen for at KRAN D med så kort varsel kunne arrangeres mens sneen lå højt i marts. Der er svendeprøve for det eneste hold TEC indtil videre har fået igangsat i juni. A) El Teknik i Odense. Åge N. deltager alle tre dage i Odense. Herudover har vi et hold elektriker elever og forsyningsgrundforløbsholdet i Odense den 18 maj. Det ville være oplagt hvis et eller flere LUU medlemmer ville afsætte tid til at stå på standen i Odense sammen med Åge et par timer. Søren og Peter ønsker at deltage i et eller andet omfang. Søren og Peter koordinerer med Åge Nissen (Åge kan kontaktes på ) B) H2 Planlægningen: Eleverne starter i uge 33, idet Kran D blev afviklet i foråret. VSA afvikles over to dage på Skive Tekniske Skole tirsdag og onsdag i uge 38. Vi har brug for at få indtil 9 flere kursister med. LUU medlemmerne kommer med positive tilbagemeldinger på dette. Bjarne følger op med virksomhederne først i august, men interesserede må gerne inden da henvende sig for at blive skrevet op. Der afvikles svendeprøve den 14 og 15 oktober. C) AER midlerne i efteråret ønskes anvendt til at informere om uddannelsen hos en lang række virksomheder i Jylland og på Fyn, herunder bl.a. Østjysk Energiforsyning ELRO i Randers Ærø El Forsyning Energi Fyn Himmerlands El Forsyning Brønderslev El Forsyning Års El Forsyning NRGi Energi Syd Samt de "gamle" virksomheder Vi har p.t. tilsagn fra følgende: Side 2 af 5

20 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen Galten Elværk 2 elever Thy Mors 2 elever D) Studieturen 2010: Arbejdsgruppen træder sammen inden længe for at få det sidste på plads. En af knasterne har været de faglige besøg i Tyskland, hvor Åge stadig mangler at få positive tilbagemeldinger. E) Censorer til grundforløbsprøven: Vi har brug for en censor til grundforløbsprøven den 3 juni Er der en af LUU medlemmerne der kunne tænke sig at påtage sig rollen? Peter tilbyder sin hjælp. Han vil lige koordinere med virksomheden og derefter rette henvendelse til Åge Nissen desangående ad 7 Søren Dath: Det er meget små ting der mangler for at uddannelsen lægges over i Strøm, styring og IT. AMU godkendelse og FKB skal behandles i ministeriet den 25 maj. Evt.: LUU er enige om at der skal en annonce i KOGL for uddannelsen. Bjarne tager kontakt til Palle Hartmann i Grinsted. (Palle har afløst Olaf Ring som redaktør af KOGL) Mødet sluttede kl. 13 Status på rullende opgaveliste fra uddannelsesudvalgsmøderne i 2008 og 2009: Skive Tekniske Skole Emne Ansvarlig Tidsfrist Udført Navne; adresse og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 august OK Liste over virksomheder der har elever. Bjarne 25 august OK Opfølgning på Økonomien i uddannelsen Bjarne 25 november I gang Bjarne kontaker NES om sidste medlem af LUU samt ajourføre adress og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 november OK Side 3 af 5

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen

Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Udviklingsudvalget for Produktøruddannelsen Fredag d. 28. marts 2014 kl. 10.00 hos Rockwool Rockwoolvej 2 9500 Hobro Christine B Henriksen, DI Organisation for erhvervslivet Erik Mortensen Value Stream

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep

BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep BILAG 1: Referat UU Procesindustri 2009 7sep København den 31. august 2009 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (CBH) HR Manager Marianne Viskum-Olesen (MVO) Produktionsmester David Jensen (DJ)

Læs mere

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri

Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Til medlemmerne af Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri: 3F Formand Flemming Madsen Karin Olsen Peter Kaae Holm Thorbjørn Guttesen Danske Anlægsgartnere

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00.

DAGSORDEN TIL MØDE I PROCESINDUSTRIENS UDVIKLINGSUDVALG. Torsdag d. 11. sep. 2014 kl. 9.30 ca. 16.00. Morgenmad og kaffe fra kl. 09.30 10.00. DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Anne Jensen Leif Kloster 3F-repræsentanter: Tina Christensen (formand) Anders Mortensen Flemming Kristensen Mogens Lassen Benedikte

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder

Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212. Den praktiske klimavejleder Afrapportering og evaluering - TUP-projekt nr. 128212 Den praktiske klimavejleder Titel: Den praktiske klimavejleder Udarbejdet for: Undervisningsministeriet. Den Tværgående UdviklingsPulje Udarbejdet

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2007 Skolens vejledere Vejlederkontoret hjælper elever og virksomheder med både stort og småt i forbindelse med elevernes uddannelse Internationalisering

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778

Skorstensfejeren. Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 Skorstensfejeren Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778»SKORSTENSFEIEREN«(turbåden) havde travlt under Tall Ships Race i Århus havn 07.07.07. Man fandt ingen både med skorsten, så det var småt med fagligt

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Arbejdsgiversiden Kaj Gitte Andersen, Frid, næstformand Lone Gade Kirsten Nielsen Hjøllund (afbud) Morten Karen Søndergård Jensen Indkaldelse til: MØDE

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17.

10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. 10 år Særnummer af FLID & FAKTA udgivet af Foreningen af Lystbådehavne i Danmark i anledning af foreningens 10 års jubilæum den 17. maj 2010 FLID Jubilæumsskrift FLIDs nye formand Dette skrift er et særnummer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere