UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN"

Transkript

1 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe og frokost. Dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet 2.2. Udvalgets medlemmer 2.3. Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 3.2. Godkendte virksomheder 3.3. Status EL 3.4. LUU aktivitet 3.5. Status Kraftværkssiden 3.6. Status på udpegede censorer 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve 4.2. Udviklingsredegørelse AMU 4.4. Gas og Vandforsynings området 5. UU aktivitetsliste 6. Mødekalender 7. Eventuelt Program for dagen Kaffe og velkomst Introduktion af Thy-Mors Energi A/S (film) Udvalget holder sit ordinære møde Frokost Afgang til Wave Star Energy, Hanstholm Besøg på Wave Star s bølgemaskine med guidet rundvisning - Vi vil få en rundvisning både på og indeni maskinen og I vil høre om, og se demonstreret, hvordan teknologien fungerer. - Der vil være lidt om bølgeenergi generelt, og hvordan Wave Star Energy konceptet adskiller sig fra de øvrige i verden. - Vi vil også høre om Wave Star s historie og planer for fremtiden. - (se link) Besøg og guidet rundvisning i Nationalpark Thy (fælles bus) - kørsel fra Hanstholm til Klitmøller, vi ser på kystklitterne og taler om friluftsliv i nationalparken. - Kørsel gennem Visbøl Plantage, omkring Nors Sø til parkeringspladsen ved Isbjerget. - Vandring til Isbjerget ca. 1 time. - Kørsel gennem Tved Plantage til fugletårnet i Sårup. Måske er vi så heldige, at se tranedans husk kikkert. Retur til Hanstholm Indkvartering på Hotel Hanstholm Middag på Hotel Hanstholm Tirsdag den 1. juni Morgenmad og hjemrejse

2 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden EGNE NOTATER Indledning Godkendelse af dagsorden Afbud fra Carsten Dahl Petersen, DE Afbud fra David Gibson, 3F Øvrige oplysninger fremgår af Bilag der viser hvem der deltager på dagen i øvrigt. Godkendelse af referat 1.2. Godkendelse af referat Bilag Meddelelser 2.1. Formandskabet Velkommen til 2 nye medlemmer af udviklingsudvalget for Energi- og Forsyning. Meddelelser 3F har udpeget Tillidsrepræsentant Jens Nybo Sørensen, Dong Energy Avedøreværket. DI- har udpeget til Manager Jens Eskildsen, DONG Energy A/S, Studstrupværket. Udvalgets nuværende formand Svend Erik Jensen, 3F Industrigruppen, går på pension efter næsten 30 år i forbundet. Svend udtræder derfor af udvalget. Ny formand er Christine Bernt Henriksen, DI og næstformand er Claus Eskesen, 3F Udvalgets medlemmer Udvalgsmedlem Søren Dath om årets lærling 2010 i Nordjylland. Se i øvrigt artikel fra Skive Folkeblad Industriens Fællesudvalg 2.4. Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen 10 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Kraftværk-sektoren. 42 uddannelsesaftaler på Forsyningsoperatør - Elforsyning. I alt 52 aktive uddannelsesaftaler Yderligere info ses på Bilag 3.1.1

3 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 3.2. Godkendte virksomheder Dong Energy A/S, Asnæsværket Dong Energy Power A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte El:con El-Anlæg A/S EnCon ENERGI E2 A/S Energi Horsens Erhverv A/S Energimidt A/S Frederiksberg Forsyning A/S Galten Elværk Erhverv A/S Smedeskovvej 55 Geas A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Noe Service A/S NRGI CONSTRUCTION A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Seas-NVE Holding A/S Thy-Mors Energi A/S Vestforsyning Erhverv A/S 3.3. Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. Dog er der lyspunkt i Jylland. (Søren Dath vil orientere) TEC har måttet aflyse et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører Fra Industrioperatør til Forsyningsoperatør grundet manglende tilslutning. Der er desværre stadig ikke elever til et nyt hold grundforløb i Formanden for LUU mener dog at der er lyspunkter på vej LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet: Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 9 afholdt den 11. februar 2010 hos TEC Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt onsdag den 10. februar kl. 10 Skive møde nummer 15

4 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses afholdt den 28. april 2010 udvalgsmøde nummer 16 Skive 3.5. Status Kraftværkssiden Sekretariatet har brugt mange ressourcer på at få fulgt op på initiativet om at Dong ønskede at tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale som forsynings operatør. Udvalget besluttede at bakke op om dette initiativ. Vi har nu fået 10 elever i gang fordelt over det meste af landet og det er lykkes at få etableret et samarbejde mellem EUC Lillebælt og AMU Hoverdal. EUC Lillebælt sikrer at der foretages kompetencevurdering af de enkelte elever og at alle får en uddannelsesplan dækkende grundforløbet. Selve hovedforløbet dækkes af AMU Hoverdal dog i tæt samarbejde med EUC Lillebælt. HR-udviklingskonsulent, Lars Morsbøl Thomsen, DONG Energy Power. Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Det er meget vigtigt at vi får etableret et sådan inden eleverne går på hovedforløbet. Wattenfall har arbejdet intenst med at forsøge at sende tre medarbejdere af sted på uddannelsen. Det viste sig desværre ikke muligt primært pga. den korte tidsfrist uddannelsen blev varslet med. Tovholder på Wattenfall var, Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket der følger op på Wattenfalls evt. fremtidige deltagelse. Beslutningen om at sende lærlinge til Forsyningsoperatøruddannelsen fra Vattenfall blev først truffet sent i januar og dermed var det ikke realistisk at satse på at få gjort tre personer klar til denne omgang Status på udpegede censorer Peter Fældbæk Andersen, elforsyning Søren Dath, elforsyning Per Hangaard, elforsyning Jens Nybo Sørensen, kraftværk John Nielsen, elforsyning Klavs Hansen, elforsyning DI mangler at udpege en censor til Kraftværksområdet. Sekretariatet afholder intro for Peter Fældbæk Andersen den 1. juni 2010 i Thy Mors sammen med S. Dath.

5 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Med baggrund i den gennemførte svendeprøvemodel og efter at vi har reviderede på baggrund af de første erfaringer er TEC Frederiksberg besluttet ligeledes at lade næste hold der skal op 24. og 25. juni 2010 benytte sig af samme model. Der orienteres om opgaverne på mødet. Erfaringerne fra den første eksamen viste klart at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af elever og censorer. Dette er justeret ved fremtidige eksaminer og TEC afholder eksamen over 2 dage Udviklingsredegørelse 2010 Med baggrund i udviklingsredegørelsen er det stort set på plads med overførslen til erhvervsuddannelsernes indgang "Strøm styring og it". Tilbage står at få tilrettet uddannelsesordningen der først kan indtastes når bekendtgørelsesarbejdet er tilendebragt. Forløbet med denne opgave er planlagt og indholdet er koordineret med de to lokaler uddannelsesudvalg via skolerne AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser har vi stort set denne klar men mangler stadig at få udviklet 3 unikke mål til Kraftværksdelen. Vi har dog fået et oplæg med arbejdstitlen "Arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde i en brændselsgruppe. Se bilag Vi har nu i udkast 3 unikke mål bl.a. med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 2 og 5. Se bilag Sekretariatet indsender FKB med mål den 23. juli Gas og Vandforsynings området Vedr. arbejdet med kortlægning af Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Fra forhandlingssekretær David Gibson har sekretariatet modtaget en række synspunkter der bør diskuteres i udvalget. Se bilag Sekretariatet har overordentligt vanskeligt ved at kunne kortlægge et behov med baggrund i en egentlig jobfunk-

6 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER tionsbeskrivelse der gælder entydigt for området "Vandforsyning" samt "Gasforsyning". Med baggrund i en diskussion med formandskabet er det i overvejelse, at udskyde eller måske helt droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget. Sekretariatet har ad flere omgange forsøgt at samle en virksomhedspopulation, der dækker områderne vand og gas tilstrækkelig bredt og som samtidig havde et uddannelsesbehov inden for 3F målgruppen. Dette viser sig overordentlig vanskeligt. Vi ved at store dele af denne sektor i disse år går fra at være organiseret i kommunalt regi, til at blive organiseret under overenskomstområdet DI & CO- industri. Nogle af de behov der er kommet på bordet på nuværende tidspunkt er følgende: - Lækagekursus - Plastsvejsekursus (USME) (findes i AMU) - Kursus i betjening af gravemaskine (findes i AMU) - Reetablering af vej efter opgravning (findes i AMU) - Nivellering og tegningsforståelse (findes i AMU) - EDB på bruger niveau (findes i AMU) - Betjening af SRO-anlæg (CTS) (findes i AMU) - Vejen som arbejdsplads (findes i AMU) - Førstehjælp - Lille kørekort og kørekort til B/E (B/E findes i AMU) - Materialekendskab (hvilke materialer må man sætte sammen, hvad er godkendt og hvad findes der på markedet). (når vi taler plast findes dette i AMU) - Kendskab til love, bekendtgørelser, regler og kutymer på området (syn af ledninger, installationer). - Mindre kursus i betjening af svejseværker, skærebrænder og gevindskæring Kendskab til diverse danske standarter DS439, DS441, DS442, DS430 m.m. - Kendskab til fejlfinding af el-anlæg på pumpestationer -- - Vandets vej fra grund til mund - Procesforståelse - Udføre anlægs- drifts- og vedligeholdelsesopgaver - Styring af anlæg og overvågning af disse - Brug af måleinstrumenter - Lodning på kobberrør - Stuksvejsning af plastrør - Montering af bandagemuffer - Etablering af ledningsgrave - Gastrykniveauer Jobområdet beskæftiger i et mindre omfang ufaglærte,

7 UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN DAGSORDEN EGNE NOTATER som er opkvalificeret i forhold til at varetage de primære arbejdsopgaver inden for området. Inden for begge områder beskæftiges en del faglærte hvor der er tale om at varetage specifikke tekniske jobopgaver. Specielt inden for vandforsyning gøres der i høj grad brug af "eksterne leverandører". Disse eksterne leverandører er meget ofte bemandet med faglærte VVS er eller lignende. Jobområdet omfatter kommunale og et stort antal private selskaber inden for vandforsyning. Gasforsyning omfatter både kommunale og private selskaber. Jobområdet er i høj grad organiseret efter organisationsprincipper fra den kommunale sektor. Skal udvalget udskyde eller droppe kortlægningen i regi af Forsyningsoperatørudvalget? Formålet med en udskydelse kunne så være at parterne(di og 3F) fik lejlighed til at definere og etablere en relevant virksomheds - og medarbejder population der kunne sikre en relevant afgrænsning af kortlægningen. Til beslutning. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. Udarbejdelse af ny uddannelsesordning til de to specialer 5.4. Fortsætte kortlægning af henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU Udarbejdelse af ny censorvejledning 6. Mødekalender september (Avedøre værket) 23. november (statusmøde) 7. Eventuelt

8 Deltager Udvalgsmøde Wave Star Nationalpark Middag Overnatning Bemærkning Anders Klitgaard Ja Ja Ja Ja Nej Christine Bernt Henriksen Ja Ja Ja Ja Ja Claus Eskesen Ja Ja Ja Ja Ja Erling Koldsø Ja Ja Ja Ja Ja Jens Nybo Sørensen Ja Ja Ja Ja Ja Per Hangaard Ja Ja Ja Ja Nej Per Holm Pedersen Ja Ja Ja Ja Ja Poul Dreyer Ja Ja Ja Ja Ja Søren Dath Ja Ja Ja Ja Ja Svend-Erik Jensen Ja Ja Ja Ja Ja Peter Melgaard Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Arne Thøgersen Ikke relevant Ja Ja Ja Nej Svend Jensen Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt Jens Eskildsen Ja Ja Ja Ja Ja Torben Andresen Lindhardt Ikke relevant Ja Nej Nej Nej Deltager i IF/IU projekt 11 udvalgsmøde 14 Wave Star 13 nationalpark 13 middag 9 værelser BILAG 1.1.1

9 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Mødet blev afholdt torsdag den 26. november DAGSORDEN 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden Bemærkninger Indledning Dagsorden blev godkendt 1.2. Godkendelse af referat Bilag Møderne den 28. maj 2009 og den 3. september 2009 blev aflyst. Udvalget har haft ikke kunnet få lagt vores udvalgsmøde på RISØ og grundet situationen hos DONG er besøg på Avedøreværket udskudt. 2. Meddelelser 2.1. Formandskabet, udvalgets medlemmer 2.2. Industriens Fællesudvalg Ny AMU uddannelse på miljø- og energiområdet. Industriens Fællesudvalg har påbegyndt udvikling af ny uddannelse på energi- og miljøområdet. Oplæg til uddannelsesbeskrivelse er vedlagt som bilag og sekretariatet modtager gerne bemærkninger til denne. Referatet blev godkendt og Søren Dath redegjorde for situationen på Avedøreværket der har haft den betydning, at det vi har måttet udsætte besøg på Avedøreværket. Der er dog stadig i udvalget interesse for at lægge et udvalgsmøde på Avedøreværket. Meddelelser Formandskabet, udvalgets medlemmer (Industriens Fællesudvalg) CBH orienterede om igangværende udvikling på miljø og energiområdet. Udvalget vil blive orienteret løbende. Udvalget udtrykte anerkendelse af det igangværende udviklingsarbejde. Søren Dath orienterede om, at Thy Mors energi er miljøcertificeret i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale CBH orienterede om ny tilskudsordning til lærlingeforløb der handler om at virksomhederne kan opnå i præmie ved indgåelse af en praktikpladsaftale. CBH bemærkede at lærlingen skal have lærlingeløn under uddannelsen efter reglerne i Industriens Overenskomst og virksomhederne skal være opmærksom på, at der kan være særlige regler for voksenlærlinge. Virksomheder, der indgår en uddannelsesaftale med en lærling, får op til kr. i præmie. Praktikpladspræmien gælder for alle aftaler, der indgås efter den 5. november i 2009 og frem til udgangen af Præmien er på kr. pr. måned i prøvetiden, så længe uddannelsesaftalen ikke opsiges, dvs. i alt kr. Efter prøvetiden kan virksomheden få en bonus på 2 x kr., der udbetales efter 4. og 7. måned, hvis uddannelsesaftalen ikke er opsagt. Bemærk, at der skal ansøges om denne præmie. Det er ikke muligt at modtage praktikpladspræmie til en voksenlærling, hvis virksomheden samtidig modtager tilskud til lærlingen fra Jobcentret. Virksomheden bør beregne, hvad der bedst kan betale sig. CBH om 13 nye VEU-centre I det nye år skal 13 VEU-centre varetage al vejledning om voksen- og efteruddannelse. Centrene bliver fordelt på forskellige uddannelsesinstitutioner over hele landet og får således ansvar for at være opdateret på voksen- og efteruddannelse i deres eget område. Det bliver lettere for brugere og virksomheder, da der nu bliver en indgang til efteruddannelse i deres eget lokalområde. Udvalget vil AMU digitaliseres Den 1. januar 2010 vil tilmelding til AMU-kurser skulle foregå digitalt. Virksomheder skal benytte deres digitalsignatur når de tilmelder medarbejdere til AMUkurser. Når tilmeldingen af medarbejdere til AMU-kurser den 1. januar 2010 digitaliseres, skal virksomhederne benytte deres digitale signatur. Tilmeldingen vil fremover ske på Den digitale tilmelding er første del af

10 DAGSORDEN Bemærkninger det samlede digitaliseringsprojekt, som i senere faser vil indebære, digitalisering af betalingen for kurserne og ansøgningsproceduren for VEU-godtgørelse. Særligt disse senere faser forventes at føre til lettelser i virksomhederne Rapportering fra IF-seminar IF s formandskab har behandlet sekretariatets opsamlingsnotat fra seminaret. I notatets konklusionsdel indgår skema til markering af de enkelte udviklingsudvalgs planer / ønsker for aktiviteter relateret til IF s strategi. Notatet er vedlagt som bilag til orientering og kort drøftelse, idet jeg forventer at kunne udarbejde oplæg til emnet til udvalgets første møde i Undervisningsministeriet 3. Om uddannelsen 3.1. Status på uddannelsen Da det ikke er lykkedes at få valide data håber sekretariatet at kunne medbringe disse til mødet Rapportering fra IF-seminar Dette punkt taget til efterretning og der udarbejdes oplæg til udvalgets første møde i Der var ros til IF og sekretariatet for gennemførelsen af strategiseminaret. Undervisningsministeriet Ingen bemærkninger Om uddannelsen Status på uddannelsen Listen over godkendte virksomheder skal revideres eksisterende liste er fejlbehæftet. Listen udarbejdes til næste møde i udvalget. Følgende virksomheder har indgået uddannelsesaftaler: Noe Service A/S Thy-Mors Energi A/S Geas A/S RAH Service A/S Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S NRGI CONSTRUCTION A/S Energi Horsens Erhverv A/S Vestforsyning Erhverv A/S El:con El-Anlæg A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. Seas-NVE Holding A/S Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte Energi Horsens Erhverv A/S Seas-Nve Holding A/S RAH Service A/S Vestforsyning Erhverv A/S EnCon Energimidt A/S Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B Status EL specialet Begge skoler klager over vigende tilgang til uddannelsen. TEC er i gang med at tilrettelæge et opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Status EL specialet TEC og opdateringsforløb for tidligere industrioperatører. Dette initiativ følges tæt. Generelt præges området af afskedigelser og der er ikke umiddelbart udsigt til en bedring af situationen. Det kan dog godt tænkes, at præmieringsordningen på de , - kr. kan afhjælpe noget på situationen. Vi må også konstatere at nogle energiselskaber alene satser på, at få elektrikere ansat fremadrettet.

11 DAGSORDEN Bemærkninger Søren Dath og Skive tekniske skole er i gang med et opsøgende arbejde i forhold til de selskaber som endnu ikke har tilkendegivet at ville bruge uddannelsen til forsyningsoperatør. SD ser klart nytten af dette initiativ. Søren Dath redegjorde for situationen på Skive tekniske Skole efter at skolen i forbindelse med den nye AMU udbudsrunde ikke længere er godkendt til nogen former for AMU udbud. Det betyder bl.a. at de af Skive TS tidligere udbudte LAUS kurser til forsyningssektoren pr. 1. januar 2010 ikke længere kan erhverves på teknisk skole. Sektoren vil skulle sende sine medarbejdere til skolen i Hadsten der ikke er gearet mod forsyningssektoren LUU Aktivitet Referater fra de seneste mødet er vedhæftet bagest LUU Aktivitet Stor ros fra udvalget til kvaliteten af referaterne fra LUU møderne Status Kraftværkssiden Formanden og sekretariatet har i oktober endnu engang afholdt møde med AMU Hoverdal, Hoverdalvej 14, 6971 Spjald, ved Forstander John Johansson med det formål at sikre at der nu skal gang i specialet inden for kraftværksektoren. På mødet blev det indstillet at vi skulle sætte et hold i gang (12 deltagere) til start ultimo februar Vi har endnu ikke fået et lokalt uddannelsesudvalg på Hoverdal. Forstanderen lovede at ville gøre sit til at vi snarest fik etableret dette udvalg. Dette skulle ske ved at tage kontakt til Wattenfall og Dong i Odense. Sekretariatet er den 19. november blevet orienteret om at 42 specialarbejder stillinger fordelt over alle produktionsanlæg hos DONG i Danmark. Opsigelserne vil finde sted den 26. november. Derudover er der 14 stillinger i WBO som er er fordelt i hele landet, men med den største koncentration i Jylland. WBO betyder Waste - Bio Oil. Der er taget initiativer til, at man ville kunne tilbyde opsagte medarbejdere en uddannelsesaftale, hvorved man forbliver i DONG Energy i uddannelsesperioden. Hvad skal udvalget foretage sig (formanden orienterer) Punktet er til drøftelse 4. Udviklingsopgaver 4.1. Revision af prøve Vi har i oktober måned gennemført et forsøg med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer er i hus. 18 elever gik op i den nye model Karakteren 12 blev givet 4 gange og karakteren 10 blev givet 5 gange, hvilket må siges at være meget tilfredsstillende. Af negative ting ved denne eksamen var at der ikke var afsat tid nok til at gennemføre en ordentlig eksamination 18 elever på en dag var ikke en rimelig behandling af vores to nye censorer. Dette vil blive justeret ved fremtidige eksaminer. Det er aftalt at TEC tager modellen op til diskussion i det lokale uddannelsesudvalg. Evaluering og karakterblad medsendes det- Status Kraftværkssiden Sekretariatet følger op på DONGs initiativer om at tilbyde de berørte medarbejdere uddannelsen til forsyningsoperatør. Udvalget vil blive orienteret nærmere. Sekretæren for udvalget yder nødvendig hjælp til opstart. Beslutning Der skal udarbejdes fakta ark om uddannelsen der kan anvendes i oplysningsøjemed og som vil være nem at revidere eller ændre efter behov. Udviklingsopgaver Revision af prøve Udvalget tog redegørelsen fra forsøget med den reviderede svendeprøvemodel og de første erfaringer til efterretning. Udvalget opfordrer til at vi ikke er lemfældige i omgang med elevernes cpr. numre. Udvalget fik karakterliste udleveret hvoraf elevens cpr. Nummer kunne læses. Udvalget arbejder videre med at gøre svendeprøvemodellen operationel.

12 DAGSORDEN Bemærkninger te oplæg Markedsføring af uddannelsen Sekretariatet har udviklet en brochure til markedsføring af uddannelsen. Via de adresser vi fik fra Dansk Energi har vi udsendt materiale til alle forsyningsselskaber. Industriens Uddannelser har ligeledes fået udarbejdet en slags overbliksbrochure med titlen Energi, Klima og miljø et overblik over uddannelser. Skive Tekniske skole har fået godkendt et AER projekt til opsøgende arbejde. Markedsføring af uddannelsen Alle brochurer er stort set udsendt og udvalget opfordrede til at vi 4.3. Udviklingsredegørelse 2010 Det indstilles at udvalget debatterer udviklingsredegørelsen. BILAG til drøftelse. Udviklingsredegørelsen er beskrevet i Lov om erhvervsuddannelser hvor det hedder: Det faglige udvalg skal følge den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for udvalgets område og tilgrænsende områder og efter behov tage initiativ til nyetablering, omlægning og nedlæggelse af uddannelser. Det faglige udvalg skal en gang om året indsende en redegørelse til Undervisningsministeriet herom. Udviklingsredegørelse 2010 Udviklingsredegørelsen blev debatteret og skal iværksættes straks AMU Med hensyn til status på udviklingen af AMU kurser henvises til at der endnu engang er forsøgt at få FKBén færdig med de tilhørende nye mål. I arbejdet med Kraftværksdelen har Anders Klitgaard, Nordjyllandsværket bidraget til at få justeret indholdet og den 22. november afholdes møde med sikringsstyrelsen med henblik på at kunne få muligheden for at lave unikke mål med reference til stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5 AMU Udvalget blev opdateret på problemstillinger omkring godkendelse af vores FKB. Udvalget ønskede en at se snarlige resultater. Udvalget blev orienteret om ETIE har sat sig på al LAUS udbud hvilket giver koordinerings vanskeligheder. 5. UU aktivitetsliste For Udviklingsudvalget for Forsyningsoperatør, er der følgende mulige aktiviteter: 5.1. Fortsat færdiggørelse af revision af FKB 5.2. Færdiggørelse af relevante AMU mål 5.3. afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. 6. Mødekalender februar 31. maj 21. september 23. november 7. Eventuelt UU aktivitetsliste Færdiggørelse af revision af FKB Færdiggørelse af relevante AMU mål afslutning af kortlægning af to forsyningsområders, henholdsvis Gas og Vandforsynings områdets nuværende uddannelsesmuligheder inden for AMU. Revision af Bekendtgørelsen i forlængelse af Udviklingsredegørelse 2010 Færdiggørelse af svendprøvevejledning Mødekalender februar i København 31. maj + besøg bølgeanlæg ved Hanstholm 21. september + besøg på Avedøreværket 23. november (ikke fastlagt) Eventuelt

13

14 BILAG Periode start Periode slut Færdig Elev navn Lærersteds navn 01-sep aug maj-08 Mogens Hansen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Johnny Robin Petersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Søren Peter Thomsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug jun-08 Klaus Strange Sandstrøm Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug jun-08 Johnny Mortensen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 Karsten Hofmeyer Andersen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Finn Sander Ørtoft Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Dennis Jørgensen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Jake Seneca Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Tommy Frank Knudsen Dong Energy Sales & Distribution A/S Gentofte 01-sep aug maj-08 Martin Sonne Larsen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Frank Ulrik Nøhr Andersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Jørgen Thøgersen Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug jun-08 Christian Ejnar Petersen Seas-NVE Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Riemann Albret Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 John Alexander Quintero Lancheros Seas-Nve Holding A/S 01-sep aug maj-08 Michael Peter Basse Seas-Nve Holding A/S 01-nov okt sep-08 Aksel Dissing Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt sep-08 Bo Nikolajsen Thy-Mors Energi A/S 01-nov okt okt-08 Rasmus Peter Jørgensen Thy-Mors Energi A/S 10-jun dec nov-09 Jonas Møller Friis Pedersen Noe Service A/S 16-dec dec jan-09 Povl Leopold Jensen Noe Service A/S 05-jan jan jan-09 Ronni Hans Selbo Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 05-jan jan jan-09 Jens-Knud Nonbo Pedersen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Christian Møller Rasmussen EnergiMidt A/S 05-jan jan jan-09 Steen Skytte Olesen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Ryan Jensen RAH Service A/S 05-jan jan jan-09 Lars Provstgaard RAH Service A/S 05-jan jan dec-08 Thais Emil Nygård El:con El-Anlæg A/S 05-jan jan feb-09 Jan Brügge El:con El-Anlæg A/S

15 05-jan jan jan-09 Henrik Finnerup Viuf Midtjyllands Elektricitetsforsyningsselskab A.M.B. 05-jan jan nov-08 Jimmy Kent Hatfeldt Vestforsyning Erhverv A/S 19-okt okt sep-09 Steen Sundberg Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Thomas Krogh Seas-Nve Holding A/S 19-okt okt sep-09 Jesper Spurr Nielsen Seas-Nve Holding A/S 07-dec dec dec-09 Jesper Mølgaard Jendritska Noe Service A/S 01-jan dec maj-10 Daniel Ingemann Thomsen Tre-For Entreprise A/S 01-jan dec dec-09 Finn Hjorth Knudsen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan dec dec-09 Allan Kjellerup Mogensen Galten Elværk Erhverv A/S 04-jan jan jan-10 Kaj Nørgård Jensen EnergiMidt A/S 04-jan nov okt-09 Michael Holm Geas A/S 06-apr apr maj-10 Martin Stichmann Birch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Per Jespersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Poul Benny Funch Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Djohn Muusmann Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Niels Peter Olsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Kim Jacobsen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Arthur Roger Pedersen Dong Energy Power A/S 06-apr apr maj-10 Jens Christian Søborg Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Peter Henry Nikolajsen Nielsen Dong Energy A/S, Asnæsværket 06-apr apr maj-10 Hans-Henrik Estrup Dong Energy Power A/S

16 TEC Det lokale uddannelsesudvalg for forsyningsoperatør. 9.decmeber 2009 lla Referat fra forsyningsoperatørernes lokale uddannelses udvalgsmøde nr. 8 afholdt den 25. november 2009 hos SEAS-NVE Mødedeltagere: Afbud: Referent: Dagsorden: Poul Dreyer, Dong Energy(POD) Jette Lau Eriksen, SEAS-NVE (JEE) Per Hangaard, Dong Energy, (PEH) Klavs Hansen, SEAS-NVE (KLH) Inspektør Bent W. Larsen, TEC (BWL) Faglærer John Jarlkov, TEC (JOJ) Elevrepræsentant, Jake Seneca Gitte Holmsgaard (GHO) Per Buron (PB) Lilli Larsen, TEC (LLA) 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen 3. Orientering fra skolen 4. Orientering fra formandskabet 5. Orientering fra elevrepræsentanten 6. Mødedatoer 7. Eventuelt Ad 1. Godkendelse af referat (fra møde nr. 7 ) Referatet blev godkendt uden bemærkninger Ad 2. Status på forsyningsoperatøruddannelsen. BWL oplyste, at der har været møde den 19. november 2009 med 2 repræsentanter fra Dong Energy og SEAS-NVE angående kompetenceløft: fra industrioperatør til forsyningsoperatør. På mødet den 19. november 2009 blev der diskuteret mange modeller, hvorefter man blev enig om en model, som ville blive fremlagt på LUU-møde den 25. november 2009, modellen blev uddelt og diskuteret. Hvorefter Dong Energy og SEAS-NVE vil vende tilbage senest den 11. december 2009, med kommentar til modellen og herefter vil den blive taget op på næste LUU-møde den 11. februar 2010 til godkendelse. Ad 3. Orientering fra skolen Side 1 af 2

17 JOJ angående planlægning af studieturen vil det være godt med en repræsentant fra DONG Energy, SEAS-NVE, Elevrepræsentanten samt en fra TEC. Repræsentanterne vil vende tilbage senest den 4.december 2009, hvorefter der vil blive indkaldt til møde. Vedr. skoleophold H2 til april: VFSF ligger i starten af opholdet. BWL oplyste at følgende VFSF blev vedtaget: PLC 1 uge Varmt arbejde 3 dage Lysstyringsteknik Ad 4. Orientering fra formandskabet intet Ad 5. Orientering fra elevrepræsentant Jake fortalte at karaktererne på H1 var meget høje, de lå på omkring 12. Ad 6. Mødedatoer 11. februar 2010 fra kl hos TEC 10. juni 2010 fra kl hos TEC Ad 7. Eventuelt Intet. Side 2 af 2

18 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller; Bjarke og Bjarne Afbud: Niels P. Sørensen Dagsorden: Gruppens 16 møde. 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra onsdag den 10 februar Evaluering af besøg i klassen - herunder indlæg fra elevrådsrepræsentanten 4. Status på rullende opgaveliste. 5. Meddelelser fra formand og næstformand 6. Orientering fra skolen - El Teknik i Odense - H2 planlægning herunder VSA - Virksomhedsliste og målet for AER - Studietur - Censor til grundforløbsprøven i juni 7. Meddelelser fra udviklingsudvalget - AMU godkendelser og FKB - Uddannelsens placering i indgangen Produktion og udvikling/strøm styring og IT - Revision af uddannelsesordningen Evt. ad 1 ad 2 ad 3 Godkendt Godkendt Søren ønsker det tydeliggjort at der søges om midler til at LUU tager på ekskursion til NUUK for at besøge det grønlandske forsyningsselskab med henblik på at etablere forsyningsoperatøruddannelsen på grønland. Christian: Eleverne er meget positive overfor studiemiljøet og for underviserne. Dog: Dele lokale med HTX er en rigtig dårlig løsning. Det er træls og tidrøvende at skulle pakke alting sammen et par gange om ugen for at HTX eleverne kan anvende lokalet. ad 4 Rullende opgaveliste: Udestående opgaver: 1. Uddannelsens økonomi. Niels Erik arbejder med denne. 2. Revision af det valgfrie specialefagskatalog (tre helt nye kurser, præsenteret på sidste Side 1 af 5

19 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen møde afventer godkendelse af FKB). LUU er enige om at den afventer at skolen godkendes til FKB og efteruddannelse 3. Ansøgning og køreplan for EILL midler skal ligge klar til december ad 5 ad 6 Søren roser skolen for at KRAN D med så kort varsel kunne arrangeres mens sneen lå højt i marts. Der er svendeprøve for det eneste hold TEC indtil videre har fået igangsat i juni. A) El Teknik i Odense. Åge N. deltager alle tre dage i Odense. Herudover har vi et hold elektriker elever og forsyningsgrundforløbsholdet i Odense den 18 maj. Det ville være oplagt hvis et eller flere LUU medlemmer ville afsætte tid til at stå på standen i Odense sammen med Åge et par timer. Søren og Peter ønsker at deltage i et eller andet omfang. Søren og Peter koordinerer med Åge Nissen (Åge kan kontaktes på ) B) H2 Planlægningen: Eleverne starter i uge 33, idet Kran D blev afviklet i foråret. VSA afvikles over to dage på Skive Tekniske Skole tirsdag og onsdag i uge 38. Vi har brug for at få indtil 9 flere kursister med. LUU medlemmerne kommer med positive tilbagemeldinger på dette. Bjarne følger op med virksomhederne først i august, men interesserede må gerne inden da henvende sig for at blive skrevet op. Der afvikles svendeprøve den 14 og 15 oktober. C) AER midlerne i efteråret ønskes anvendt til at informere om uddannelsen hos en lang række virksomheder i Jylland og på Fyn, herunder bl.a. Østjysk Energiforsyning ELRO i Randers Ærø El Forsyning Energi Fyn Himmerlands El Forsyning Brønderslev El Forsyning Års El Forsyning NRGi Energi Syd Samt de "gamle" virksomheder Vi har p.t. tilsagn fra følgende: Side 2 af 5

20 Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen Galten Elværk 2 elever Thy Mors 2 elever D) Studieturen 2010: Arbejdsgruppen træder sammen inden længe for at få det sidste på plads. En af knasterne har været de faglige besøg i Tyskland, hvor Åge stadig mangler at få positive tilbagemeldinger. E) Censorer til grundforløbsprøven: Vi har brug for en censor til grundforløbsprøven den 3 juni Er der en af LUU medlemmerne der kunne tænke sig at påtage sig rollen? Peter tilbyder sin hjælp. Han vil lige koordinere med virksomheden og derefter rette henvendelse til Åge Nissen desangående ad 7 Søren Dath: Det er meget små ting der mangler for at uddannelsen lægges over i Strøm, styring og IT. AMU godkendelse og FKB skal behandles i ministeriet den 25 maj. Evt.: LUU er enige om at der skal en annonce i KOGL for uddannelsen. Bjarne tager kontakt til Palle Hartmann i Grinsted. (Palle har afløst Olaf Ring som redaktør af KOGL) Mødet sluttede kl. 13 Status på rullende opgaveliste fra uddannelsesudvalgsmøderne i 2008 og 2009: Skive Tekniske Skole Emne Ansvarlig Tidsfrist Udført Navne; adresse og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 august OK Liste over virksomheder der har elever. Bjarne 25 august OK Opfølgning på Økonomien i uddannelsen Bjarne 25 november I gang Bjarne kontaker NES om sidste medlem af LUU samt ajourføre adress og mailliste på LUU medlemmer Bjarne 25 november OK Side 3 af 5

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN

UDVIKLINGSUDVALGET FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN TIL MØDE Mandag den 31. maj 2010 I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Selve udviklingsudvalgets møde afholdes hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5, 7700 Thisted, der også er vært ved kaffe

Læs mere

Referat af møde afholdt den 31. maj 2010 Mødet blev afholdt hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5 7700 Thisted

Referat af møde afholdt den 31. maj 2010 Mødet blev afholdt hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5 7700 Thisted Referat af møde afholdt den 31. maj 2010 Mødet blev afholdt hos Thy-Mors Energi A/S, Løvevej 5 7700 Thisted Dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Meddelelser

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark

Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Referat fra udvalgsmøde i UU for Energi og forsyning Tirsdag den 31. maj på Lindø Industriepark Som bilag til referatet er vedlagt deltagerliste med kontaktoplysninger fra det fælles udvalgsmøde mellem

Læs mere

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen

1. Indledning. Indledning Godkendelse af dagsorden Program for workshoppen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR FORSYNINGSOPERATØRUDDANNELSEN Onsdag den 12. januar 2011 fra kl. 10:00 til ca. 14:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 5. sal, 1780 København V Afbud:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 31. maj 2012 kl. 9.30-12.00 Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 1780 København V, mødelokalerne på 5. sal Deltagere:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg inden for elektrikere 27-05-2014, kl. 13:00 15:00 Selandia, Willemoesvej 4, Slagelse (caféen) Jeanette Kloster Nielsen Til stede / afbud / fraværende uden

Læs mere

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG

Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Torsdag den 6. oktober 2016 kl Med efterfølgende rundvisning på DONG Invitation til møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Torsdag den 6. oktober 2016 kl. 10.00-12.30 Med efterfølgende rundvisning på DONG DONG Brydehusvej 32, 2750 Ballerup Udviklingsudvalgets

Læs mere

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud.

Pia Maul Andersen lagde vægt på, at vi får sat fokus på dialog, samarbejde og løsning af de udfordringer der ligger i det kommende udbud. Referat af møde i udviklingsudvalget for Arbejdets Organisering med kommende udbydere af FKB 2752. Mødet afholdt den. 29. september 2009 fra kl. 10-13 Industriens uddannelser, Store Mødelokale på 4 sal

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F)

Afbud: Claus Pilegård (KTS) Bjørn Svendsen (DB) Michael Bøge Holm (KTS) og Michael Hviid (TEC) Poul J. Laustsen (KTS) og Steffen Kragelund (3F) LUU møde, Tømrer. Københavns Tekniske Skole Marielundvej 44, Herlev d. 17.1.2012 kl. 15.0 17.00 Deltagere: Bjarne Petersen (3F), Morten Liisberg (DB), Thomas Groth (KTS), Ole W. Nielsen (Virks. sekr.),

Læs mere

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009

Indkaldelse til møde i FUHA den 2. februar 2009 Til Per Kristian Jansen, formand, Danske Regioner Anne Dalhberg, Teknisk Landsforbund Heidi Leen, FOA Lene Nielsen, FOA Michael Bille, Danske Regioner Randi Wetke, Danske Regioner (afbud) Lotte Meilstrup,

Læs mere

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København

Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning. Tirsdag den 7. marts, 2017 kl Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Referat af møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 7. marts, 2017 kl. 10.00-14.00 Mødet afholdes hos Dansk Energi i København Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af 3F:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog:

R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri. I mødet deltog: Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg mandag den 16. september 2013 kl. 10.00 i Dansk Industri I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog, NNF Lars Gram, Danske

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune.

Der var en uformel præsentation og velkomst af deltagerne i LUU. Der er endnu ikke udnævnt en repræsentant fra Randers Kommune. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 8. september 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen, Birgit Nielsen, Kenneth

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand

Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling. Jesper Wiehe, Svend Åge Johansen, Peter Hermann Hansen, Jimmie Nielsen, Troels Pilemand Møde: Referat fra Lokalt uddannelsesudvalg struktør og brolægger d. 9.6.2009 Sted: Mødelokalet Glostrup Start: 08 15. Slut: 12 15. Glostrup afdeling Evt. noter Deltagere: Fra udvalget Fra skolen Ikke mødt

Læs mere

Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole

Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole Referat fra fælles møde for Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning og LUU Forsyningsoperatør på Skive Tekniske skole Mandag den 21. september 2015 kl. 10.00-13.00 på Skive Tekniske skole, Kongsvingervej

Læs mere

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C.

P17, Dagsorden 04-04-2013. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. P17 møde den 08. maj. 2012 kl. 10.00 hos: Teknologisk, Kongsvangsallé 29, 8000 Aarhus C. Deltagere: Erik Klemmsen (EK) (Formand) Claus Eskesen (CE) (Næstformand) Mark Krølner (MK) Jørgen Bo Nielsen (JBN

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007

Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Referat fra møde i Portøruddannelsesnævnet torsdag den 28. juni 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner Karen Stæhr, næstformand, FOA FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Danske Regioner:

Læs mere

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter

R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg mandag den 27. oktober 2008 kl. 14.00 på Dalum UddannelsesCenter Der forelå afbud fra Thomas Johansen Mødets dagsorden var følgende:

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Mødereferat Dato: 13. april 2015

Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødereferat Dato: 13. april 2015 Mødeforum: LUU i AO Dato: Mandag den 13. april 2015 Tid: 14:00 16:00 Sted: Deltagere: Afbud: Uden besked: Referent: Palsgaard, Palsgaardsvej 1, 7130 Juelsminde Bo Petersen,

Læs mere

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri

REFERAT AF. Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri REFERAT AF Møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning og støberiindustri Torsdag den 21.9.2017 Jyden Bur, Idomvej 2, 7570 Vemb Deltagere Formand Jens Peter Christensen, 3F Medlem Søren Krabbe Knudsen,

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet

Referat. Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl til Emne: Referat fra mødet Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 10. april 2014 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat fra mødet Tilstede: Nanna Højlund, FOA, formand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov, Danske regioner

Læs mere

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007

Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Referat fra møde i Fagligt Udvalg for Hospitalsteknisk Assistentuddannelse tirsdag den 12. juni 2007 Næste møde i fagligt udvalg er den 18. september. Bemærk temamøde fra kl. 10-14. Deltagere: Peder Ring,

Læs mere

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT

FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT FUTKA DET FAGLIGE UDVALG FOR ERHVERVSUDDANNELSEN TIL TANDKLINIKASSISTENT Til stede: Afbud: Claus Agø Hansen, Jannie Arge, Søren Bach-Petersen, Bonnie Blirup, Kirsten Møller Christensen, Henrik Lytsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler

Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 0 Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg indenfor maler 03-04-2014 Selandia Til stede / afbud / fraværende uden afbud Til stede: Charlotte Haslund Pet Vedel Helle Lemvig Ellis Jørgensen Niels

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside.

Powerpoint fra oplægget medsendes dette referat samt offentliggøres på skolens hjemmeside. Referat fra lokalt uddannelsesudvalg (LUU) For det pædagogiske område 10. maj 2011 kl. 13.00 16.00 Deltagere Hanne Nielsen, Merete Lorentsen, Vibeke Kristensen, Karin Mathiesen, Jørgen Nielsen, Jonna Lauritsen,

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager

2) Godkendelse af resume Godkendt med den tilføjelse at Torben Andresen Lindhardt ikke var nævnt som deltager Medlemmer af P16 København den 25. februar 2014 Resume af møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 24. februar 2014. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, lilla mødelokale

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 31. JANUAR 2011 KL: 10.00 HOS AMU-SYD, C. F. TIETGENSVEJ 6 8, KOLDING Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn. REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn REFERAT af møde i Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mandag den 23. november 2015 kl. 9.00-10.00 på Hotel Gl. Avernæs, Helnæsvej 9, 5631 Ebberup (i forbindelse med rådets strategiseminar) Deltagere: Jan

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET

REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET REFERAT FOR MØDE 02-15 I SCHWEISSUDVALGET Tid: Tirsdag den 7. april 2015 kl. 12.30 16.00 Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Claus Lind Christensen Danmarks Jægerforbund

Læs mere

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad

Per Nielsen, Hans Hegelund Christensen, Johnny Frimann Storm, Ole Gregersen, Steen Kokchendorff Pedersen, Jacob Vad DET FAGLIGE UDVALG FOR TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE TØMRERFAGETS BRANCHEUDVALG Bygmestervej 5-2400 København NV Tlf. 35 87 87 22 - Fax. 35 87 87 88 Referat af det 41. ordinære møde i Tømrerfagets Brancheudvalg

Læs mere

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse

2. Orientering om status på arbejdet med ny portøruddannelse Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Dato: Den 18. november 2009 Tid: Kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Karen Stæhr, FOA (næstformand) Sten Norrit, Region Nordjylland

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011

Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Dagsorden til LUU-møde for plastmageruddannelsen. tirsdag d. 30. august 2011 Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og den udsendte dagsorden Punkt 2: Orientering fra: Skolen Underviser afskediget

Læs mere

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Til udvalgsmødet foreslås følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI DEN 30. NOVEMBER 2010 KL: 10.00-13.00 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, VESTERBROGADE 6D, KBH. MED EFTERFØLGENDE JULEFROKOST HOS FROKOSTEN, GL. KONGEVEJ.

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014

Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Referat af LUU Produktion & udvikling 14. januar 2014 Deltagere: Afbud: Kai Bendixen Claus Clausen Frode Carlsen Mogens Johansen Annette Mosegaard Peter Skovmos Mielsen Nils Hedegaard Per Sørensen Leif

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college

R E F E R A T. møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg. tirsdag den 20. april 2010 på Kold college Mejeribrugets UddannelsesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejeribrugets UddannelsesUdvalg tirsdag den 20. april 2010 på Kold college I mødet deltog: Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Niels Lange Jørgensen

Læs mere

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk

København den 25. oktober 2011. Sekretariatet: Dorte Würtz, Niels-Erik Stahl. Afbud. Finn Buch Jannie Ottesen Bunk UdviklingsUdvalg for ArbejdsOrganisering København den 25. oktober 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Helle Ankersen Kurt Mikkelsen (Vakant plads) Afbud Finn Buch Jannie Ottesen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 21/06 2013 Deltagere: Gæst: Afbud: Peer Foged Ove Nielsen Inga Andersen Birgitte Larsen Klavs Klarskov

Læs mere

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA

Møde 2/ maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Møde 2/2017 17. maj 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent - FUTKA Tilstede: Afbud: Dagsorden: Per Gaunø Jensen, Kirsten Møller Christensen, Anna Anholm Egeberg, Bente

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen

Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard Verner Seibæk Torben Andresen Lindholm Leif E. Andersen Carl Pedersen (gæst/vært) Jørgen Bo Nielsen Medlemmer af P16 København den 19. november 2012 Referat fra møde i P16 Certificeringsudvalget for stålsvejsning afholdt den 15. november 2012. Ved mødet deltog: Claus Eskesen Hans Knudsen Jens Krogsgaard

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00. på Kold College Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg torsdag den 22. marts 2012 kl. 13.00 på Kold College I mødet deltog: Lars Gram Thomas Johansen Poul Erik Faarkrog Lars Kaae Lis

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsesmøde

Referat Hovedbestyrelsesmøde Referat Hovedbestyrelsesmøde Dato: 11. december 2012 Tid: Kl. 13-15 Sted: KL-huset, lokale S-06 Afbud: Niels Højberg, Jann Hansen, Nich Bendtsen Punkter: 0. Meddelelser... 2 1. Hans Berthelsen, direktør

Læs mere

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013

Punkt 1 Godkendelse af referat af bestyrelsesmøder nr. 2 d. 2. september 2013 Brøndby den 14. oktober 2013 Journal nr.2123-13-fs Referat af bestyrelsesmøde nr.3 2013-2014 Mandag d. 7. oktober 2013, kl. 17.30 på Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense Deltagere: Per Bertelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015

Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Referat af det lokale uddannelsesudvalgsmøde for Jern og Metal den 7. december 2015 Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra forrige møde 2. Meddelelser fra formandskaberne. 3. Meddelelse fra skolen. 4.

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012

Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Referat fra møde i det lokale uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for Maskinsnedkerfaget fredag den 14/09 2012 Deltagere: Afbud: Inga Andersen Klavs Klarskov Knud Andersen Ove Nielsen Peer Foged Holger

Læs mere

EUC Syd 27. september 2011

EUC Syd 27. september 2011 Referat fra møde i Det Lokale Uddannelsesudvalg for Elektrikere EUC Syd 27. september 2011 Dagsorden: 1. Praktikopgaver. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra EVU 4. Orientering fra skolen.

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere