Mødeguiden. Professionelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeguiden. Professionelle"

Transkript

1 Mødeguiden Professionelle

2 Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et værktøj for kommuner, der etablerer Familieiværksætterne. Det Obelske Familiefond har givet økonomisk støtte til udarbejdelsen af materialer til projektet. Center for Socialt Ansvar 2. udgave april 2014 Baggrund 4 Formål med Familieiværksætterne 5 Værdigrundlag 6 Temaer i Familieiværksætterne 7 Undervisningsform og pædagogiske metoder 9 Sundhedsplejersken og underviserne 11 Opstart af en gruppe 13 Oversigt over materialer 14 Oversigt over mødegangene 15 Mødegang 1 2

3 Indhold Mødegang 1 17 Velkommen og præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Økonomi Hvad har barnet behov for? Mødegang 2 28 Opsamling på netværksdannelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder Samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker 40 Mødegang 3 42 Barn og forældre på vej Mødegang 4 56 Fødslen Mødegang 5 72 Det nyfødte barn Mødegang 6 88 At blive en familie Mødegang Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Mødegang Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets signaler Mødegang Samvær med barnet At søge hjælp og støtte Mødegang Om skemad og drikke til barnet Individuel undersøgelse af barnet Mødegang Tandsundhed Syge børn Mødegang Barnets tidlige sprogudvikling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Mødegang Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Mødegang Barnets personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Mødegang Hverdagslivet og familiedynamik Planlægning af den sidste mødegang Mødegang Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning 3

4 Baggrund I 2010 indgik Holstebro Kommune et partnerskab med Center for Socialt Ansvar med støtte fra Trygfonden, Det Obelske Familiefond, Region Midtjylland og Holstebro Handelsstandsforening. Målet var at tilpasse den svenske Leksand-model 1 for familieforberedelseskursus til danske forhold med forankring i Børn og Ungeforvaltningen. Familieiværksætterne medfører, at kommunens sundhedsfremmende indsats overfor førstegangsforældre bliver et fælles samfundsmæssigt anliggende, der ikke alene involverer det offentlige, men også inddrager den private og frivillige sektor. Leksand-model Tomas Johansen, afdelingschef i Leksand kommune, bog Forældregrupper i praktikken Mødegang 1 4

5 Formål med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion, hvor forældrene udfordres på egne holdninger og værdier. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedende kursus over 16 mødegange: Familieiværksætterne. Der er ca førstegangsfødende forældre i Danmark årligt. Familieiværksætterne tilbydes til alle førstegangsfødende forældre og er frivilligt. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred vifte af forskellige temaer, som alle er relevante for førstegangsforældre. 5

6 Værdigrundlag Mening Forældrene får med Familieiværksætterne ny indsigt og dermed øges deres kompetencer som forældre. Forældrene skal opleve, at indholdet og drøftelserne er relevante for deres egen situation. Forældre Alle førstegangsforældre er kompetente og målet er derfor at styrke forældreskabet. Vi møder forældrene som en ressource og involverer dem i undervisningen. Derudover er de involveret gennem bl.a. evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere til udvikling og justering af kurset. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion. Såfremt forældre i forløbet viser sig at have brug for yderligere støtte henvises de til andre tilbud, sideløbende med deres deltagelse i Familieiværksætterne. Glæde Sundhedsplejersker og underviserne har en central rolle i forhold til at understøtte forældrenes glæde og positive forventninger til at skulle have barn og begynde deres forældreskab. Vi stræber efter en let og uformel stemning med humor og fælles begejstring. Mødeguiden lægger op til, at underviseren kan give plads til pludseligt opståede temaer, som optager gruppen. På den måde sikres det, at den viden som præsenteres, giver mening, og er direkte anvendelig for de kommende forældre. Forskellighed er en styrke Gruppen sættes sammen udelukkende efter kvindernes termin. Forskelligheden i gruppen beriger og kvalificerer debatten på mødegangene, og samværet imellem forældrene udvikler ændringsog udviklingspotentialet hos den enkelte forælder. Åbenhed over for forskellighed styrker og inspirerer også til et aktivt medborgerskab til gavn for både familieliv og lokalmiljø. Forældregrupper er en effektiv indsats mod ulighed i sundhed, når gruppen sammensættes af både de socialt og psykiske ressourcestærke og ressourcesvage forældre. (Finn Diderichsen 2011 rapport fra Sundhedsstyrelsen - Ulighed i Sundhed). Fokus på fædre I Familieiværksætterne lægges der stor vægt på, at indhold og metoder henvender sig til fædrene på lige fod med mødrene. Metoder, drøftelser og øvelser er planlagt, så fædrene får anledning til opleve en fællesskabsfølelse om at skulle være far for første gang. Faderen fremgår lige så ofte som moderen, når vi anvender billeder, videoklip og eksempler. Det er vigtigt at understrege, at faderen er lige så vigtig som moderen. 6

7 Temaer i Familieiværksætterne Graviditet og fødsel Fra individer til familie Forældrene får mulighed for at arbejde med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som en familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen, tager vare på deres nyfødte barn og til at de går styrket ind i forældreskabet. Indhold Graviditet - den fantastiske krop Barnets udvikling i livmoderen Fædres engagement i graviditet og fødsel Fødslen i faser Veer, smerte og afspænding Henvisning til fødegangen, konkrete handleanvisninger ved start af fødsel Forældrene forbereder sig forskelligt på forældreskabet i graviditeten Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning De nye roller, som mor og far, medfører personlig udvikling og ændrer relationerne og levevilkår for familien, hvilket kan give udfordringer for parforholdet. Det lille barns evne til at indlede, opbygge og vedligeholde relationer til andre bliver tilegnet i hjemmet gennem barnets første relation i livet - forældrene. Stærke og nære relationer mellem spædbarnet og forældrene er en god grobund for en sund udvikling hos såvel barn som forældre. Indhold Kommunikationen i familien har betydning for familiens trivsel Partnerens engagement i både graviditet og fødsel øger kvindens mestringsevne Partnerens holdning til amning har betydning for ammelængde Berige relationer mellem forældre og børn Partnerskab, kærlighed og opretholdelse af en harmonisk stemning i hjemmet, som barnet kan trives i Mænd og kvinder forbereder sig forskelligt på forældreskabet Mødet med det nyfødte barn og den første tid Seksualitet og parforholdets forandringer Hverdagsliv og familiedynamik Efterfødselsdepression og familieliv Tilknytning mellem barn og forældre Forældres netværk Økonomi og nye prioriteringer Juridisk sikring af hinanden Barsels- og forældreorlovsmuligheder Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning 7

8 Barnets udvikling og trivsel Netværk Formålet er at bidrage til at sikre barnet en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Familieiværksætterne styrker familien gennem et øget kendskab til barnets udvikling og kompetencer. Der er fokus på, hvordan forældre er i stand til at etablere og udvikle en nær følelsesmæssig relation til deres barn. Samt formidling af viden om hvor forældrene kan søge hjælp og støtte i situationer hvor barnets udvikling måske vækker bekymring. Indhold Barnets udvikling fra spæd til 15 måneder Amning og ernæring Betydningen af tilknytningen mellem barn og forældre for barnets trivsel og udvikling Barnets kompetencer, samspil og kommunikation Aktiviteter med barnet Forældres psykiske velbefindende for barnets udvikling Motorisk udvikling Sproglig udvikling Søvn, gråd og døgnrytme Sikkerhed i hjemmet Forældrevejledning når barnet bliver sygt Tandsundhed Pasning Opdragelse og hverdagsliv Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling. Forældrene kan give hinanden hjælp rent praktisk, men også dele glæder og bekymringer. Derfor indgår netværksdannelse og brug af netværk, som et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes målrettet med at understøtte netværksdannelsen i de enkelte mødegange. Indhold Netværk som en ekstra ressource Brug af privatnetværk - familie, venner, kollegaer og bekendte Forældregruppen giver den enkelte mulighed for dialog og indgå i nye relationer, herunder: Netværk mellem kvinder Netværk mellem mænd Netværk mellem par Netværk mellem børn Netværk som forum for sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. Det giver den enkelte mulighed for refleksioner, hvilket styrker den enkeltes afklarethed omkring egen tilgang og holdninger Netværket giver forståelse for hinanden og identifikation med hinandens livssituation til trods for umiddelbare forskelligheder 8

9 Undervisningsform og pædagogiske metoder Familieiværksætterne er et frivilligt tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som favner forskelligheder hos førstegangsfødende - f.eks. levevilkår, sociale samfundslag, kort som lang uddannelse og demografi. Mødegangene i Familieiværksætterne er en blanding af oplæg og aktiviteter. Oplæggene skal være med til at give deltagerne et fælles afsæt for de videre drøftelser i gruppen. Mødestruktur 1. Opfølgning fra sidste mødegang - hvad er I optaget af? 2. Præsentation af tema 3. Aktivitet - debat og drøftelser ud fra oplæg 4. Opsamling 5. Pause og fælles spisning - sceneskift til ny oplægsholder 6. Sammenhæng til nyt tema 7. Aktivitet - debat - drøftelse ud fra oplæg 8. Opsamling 9. Afslutning - hvad skal vi mødes om næste gang og evalueringsskema Der er ikke valgmulighed i forhold til mødegangenes temaer. Det kan være vigtigt at prioritere tidsrammen vedrørende indholdet i forhold til gruppens behov. Når du forbereder dig, kan du nogle gange vælge imellem forskellige metoder, der er beskrevet i den enkelte mødegang. Eksempel: I nogle forældregrupper vil det måske give mere mening med gruppedrøftelser, i forhold til det gruppen er optagede af, i stedet for aktive øvelser, powerpoints, filmklip osv. 9

10 I Familieiværksætterne er undervisningen dialogisk og involverende Gennemgangen af et konkrete tema starter med en aktivitet, visuel øvelse med billeder, film eller lyd, der vækker følelser, som deltagerne allerede sidder med i form af deres forventninger, håb og drømme til deres forældreskab. Underviseren anvender åbne spørgsmål så gruppen aktiveres og viser lidt af sig selv for resten af gruppen. Det skaber mulighed for, at de efterfølgende henvender sig til hinanden i forhold til sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. På nogle mødegange er aktiviteten planlagt som en øvelse, hvor deltagerne f.eks. opdeles i mindre grupper, par og par eller kønsopdelt m.m. Alle øvelser afsluttes med en opsamling af, hvad deltagerne har fået med sig fra øvelsen og ønsker at dele med de andre i gruppen. Det sker bl.a. med henblik på at understøtte netværksdannelsen. Der vil vise sig forskellige værdisæt, holdninger og opfattelser, både i form af personlige erfaringer, ny viden, myter og fordomme. Det øger mulighed for refleksioner hos den enkelte, som også opnår en afklarethed omkring sin egen tilgang, får mulighed for dialog og indgå i nye relationer. Dialogisk undervisning: Deltagerne understøttes i at reflektere og foretage egne vurderinger og handlinger gennem en øget bevidstgørelse om dem selv og deres omverden. Udgangspunktet er er, at mennesket bedst lærer gennem egne erfaringer, som kan opstå i samspil med andre. Den valgte pædagogik bygger på at præsentere viden, der stimulerer til refleksion og det konkrete sundhedsfaglige kommer frem, som den viden deltagerne efterspørger i den dialogbaserede formidling frem for foredrag. Det er diskussionen om relevant viden, som får deltagerne til at tage stilling og relatere emnet til deres eget liv. (Kilde: Jensen BB & Schnack K 1993). 10

11 Sundhedsplejersken og underviserne Den tværfaglige og tværsektorielle deltagelse i Familieiværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. Der stræbes efter en synergieffekt, hvor underviserne komplementerer hinanden. Det tværfaglige samarbejde handler om at udnytte de forskellige holdninger, den forskellige viden og de forskellige handlemuligheder til at få nuanceret temaerne så meget som muligt, så det giver mening og udbytte for den enkelte deltager. En sundhedsplejerske fungerer som gruppeleder og er den gennemgående person igennem hele forløbet Sundhedsplejersken har øje for gruppeprocesser og arbejder for at få alle med i fællesskabet Sundhedsplejersken samler op på mødegangen og tager hånd om forældrenes evalueringer Sundhedsplejersken og underviserne er igangsættere, som inspirerer forældrene til at tænke med og tænke over, hvad de kan gøre i deres eget liv Sundhedsplejersken og underviserne kommer med viden og praktisk erfaring Sundhedsplejersken og underviserne støtter undervejs og viser vej til relevante tilbud og løsninger Samspillet mellem sundhedsplejersken og underviserne Der lægges op til et tæt og tværfagligt samspil mellem sundhedsplejersken og underviseren. Før en mødegang kontakter underviseren sundhedsplejersken, som fortæller om det enkelte hold og særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. Der efterstræbes dialog om indhold og rollefordeling, hvor underviserne er med til at definere deres rolle i forhold til, hvor meget de ønsker at medfacilitere processen i gruppen sammen med sundhedsplejersken. Udgangspunktet er, at jo bedre samspil der er mellem sundhedsplejersken og underviseren, jo større udbytte får deltagerne med hjem. Der efterstræbes et fagligt ping- pong mellem underviseren og sundhedsplejersken, som giver forældrene oplevelsen af høj faglighed og spændende gruppeprocesser. På mødegang 3-6 er der lavet en samarbejdsaftale omkring rollefordelingen mellem jordemødre og sundhedsplejersker. 11

12 Brug af powerpoint Til alle mødegange er der udarbejdet powerpoints. De skal ses som en støtte for gruppelederen, der bliver uafhængig af et manuskript og fastholder fokus på emnet til inspiration for deltagerne. Powerpoints ligger på den USB-nøgler, der følger med Mødeguiden. I powerpoint-præsentationerne er der vist, hvor I selv skal lægge hyperlinks ind med de korte filmklip, som I ønsker, så de vises i den rette længde direkte fra præsentationen. Den enkelte underviser er velkommen til at lave sine egne powerpoints, udvælge enkelte slides eller lave ændringer ud fra de eksisterende, så det passer til underviserens egen stil. Ved anvendelse af powerpoint opfordres til følge disse retningslinjer: Max. 7 powerpoints pr. mødegang Max. 7 budskaber på hver slide Tekststørrelse min. str. 32 Skriv overskrifter, eller stikord - aldrig det, du vil sige Brug Familieiværksætternes skabeloner til nye præsentationer Skabeloner, powerpoint og materialer Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Enkelte undervisere supplerer med egne matialer. Se mere i den enkelte mødegang. Center for Socialt Ansvar har to pjecer: Babymassage og Fødselsforberedelse i vand Eksempler på powerpoints 12

13 Opstart af en gruppe Når der er forældre nok, der har tilmeldt sig til Familieiværksætterne, laves en oversigt over holdet med angivelse af navn, adresse, telefon, -adresse og termin - og gerne andre oplysninger, hvis du har dem. Klargøring til holdstart Familiemappen pakkes til hver familie. Forside, oversigt over mødegange udfyldt med datoer, Roll-up med oversigt over kursusforløbet, gruppeleders navn og telefon og folder til arbejdspladsen Ca. 3 uger før holdstart kontakter sundhedsplejersken familien pr. telefon. Her afklares følgende: At familien har fået den fornødne information om Familieiværksætterne Evalueringsskemaer kopieres Oversigt til registrering af fremmøde At familien har fået de første mødedatoer Holdet deles op i 2 undergrupper ud fra geografi Om der er forhindringer eller særlige hensyn i forhold til deltagelse (transport, handicaps, tolk eller andet) Navneskilt til alle forældrene, sundhedsplejerske og evt. underviser Eventuelle spørgsmål fra forældrene Lokalet reserveres og gøres klar med stole, tavle, flip-over, projektor, computer, præsentationer, skriveredskaber og kaffe, te, vand Aftale om afbud, hvis familien bliver forhindret Få dage før holdstart er det en god ide, at sende en reminder til forældrene på sms eller mail. Briefing med ekstern underviser - sted, tid, indhold, særlige hensyn i forhold til gruppen (f.eks. tolk) Vær klar med det praktiske, så du med ro kan tage imod familierne ca. 15 min. før start. Familiemappen Oversigt over mød egangene Hold: Mødegang Dato Alder uge uge Mødeguiden Barn og forældre på Fødslen 33. uge vej Sundhedsplejerske Jurist Jordemor Det nyfødte barn Jordemor og sundhedsp lejerske At blive familie Jordemor og sundhedsp lejerske FØDSEL uge 31. uge 32. uge Underviser Sundhedsplejerske Bankrådgiver Jordemor 5. e Forældr Mødegang Velkomst og præsentat ion Netværk Hvad har barnet behov for? Økonomi Opsamling på netværksd annelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets Sundhedsplejerske signaler Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling At søge hjælp og støtte Individuel undersøge Om skemad og drikkelse af barnet til barnet Tandsundhed Syge børn Barnets tidlige sprogudvik ling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Barnets personligh ed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker 10 mdr. Hverdagslivet og familiedyn Planlæg sidste mødegang amik 15 mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Socialrådgiver 2 sundhedsplejersker er Investér nogle tim og bil og få en glad, sta loyal medarbejder og kollega... err kl værksætterne begynd Mødegangene i Familiei ejder og kollega måske Derfor bliver din medarb end normalt for at deltage. nødt til at gå lidt tidligere Tandplejer Sundhedsplejerske Tale/hørekonsulent Sundhedsplejerske Dagplejepædagog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Frivillige Kopiér arket 13

14 Sundhedsplejerske: Netværk Oversigt over materiale Mødeguiden Mødegang Dagens program Professionelle Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Mødeguiden Mødeguiden er en beskrivelse af indholdet og forløbet til hver mødegang. Det sikrer, at alle arbejder indenfor de samme rammer, så de nye forældre i jeres kommune kommer igennem det samme stof, når de deltager i Familieiværksætterne. Hver sundhedsplejerske kan med fordel have sin egen mødeguide, hvor der også er plads til egne noter. Beskrivelse af mødegangene i Mødeguiden Beskrivelserne giver overblik over hvordan temaer og indhold er fordelt på de enkelte mødegange, så forældrene får en kombination af viden, erfaringer, og øvelser i et aktivt dialogisk læringsmiljø. Evaluering Forældre Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering Tid og hvem TIP! Der har været erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start det kan også gøres via mail. Tankerne bag: Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Mødedato: Mødegang: Dagens tema 1: Dagens tema 2: Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Navn: Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Underviser på tema 1: Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Underviser på tema 2: Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn Hold: Markeringskode: I høj grad Rimelig meget Både og... Ikke særlig meget Slet ikke Arbejdsark i Mødeguiden Øvelser, opgaver og evalueringsskemaer til mødegangene. I mødeguiden kan sundhedsplejersken se, hvilke arbejdsark der skal bruges og hvornår. Arbejdsarkene er klar til at kopiere, så forberedelsestiden ikke går med at lave materiale, men sundhedsplejersken kan fokusere på sin rolle og på gruppen. Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 1: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 2: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan oplever du stemningen på holdet: Vi giver hinanden respekt og tryghed på holdet: Jeg har mulighed for at komme frem med det, der er vigtigt for mig i diskussionerne: Jeg har kontakt med de andre uden for møderne: Temaerne giver anledning til videre drøftelse af forældreskabet: Eventuelt andre kommentarer: Mødegang 1 18 KOPIÈR ARKET Powerpoint og filmklip Der er udarbejdet powerpoints, der understøtter temaerne på de enkelte mødegangene. I Mødeguiden kan sundhedsplejersken se hvilke powerpoint, der skal bruges og hvornår. Det er udvalgte film- og videoklip, som inspirerer til dialog og eftertanke. Kommunen skal selv sætte de hyperlinks ind på powepoints, som I øsker at bruge, så det er nemt, når klippene skal vises på en mødegang. Film- og videoklippene er også angivet i Mødeguiden. Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Formålet med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes i forhold til andre forældre og det faglige oplæg. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedelses kursus over 16mødeiværksætterne er kompetente og Alle førstegangsforældre i Familiegange - Familieiværksætterne. målet er derfor ikke at skabe perfekte Kurset starter i ca. uge 26 af graviditetet og forsætter til barnet er ca. er rigtigt eller forkert i forældreskabet. forældre, eller at moralisere hvad der 1 1/2 år. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred Vi møder forældrene som eksperterne i deres eget liv. Forældrene inddra- vifte af temaer, som alle er relevante for nye forældre ges gennem evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere, hvilket Den tværfaglige deltagelse i Familie- tages med til justeringer og udvikling iværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. af Familieiværksætterne. De 4 temaer i Familieiværksætterne er et frivilligt Familieiværksætterne tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som kan favne Graviditet og fødsel forskelligheder hos førstegangsfødende, der kommer fra forskellige Fra individer til familie levevilkår og sociale samfundslag, med kort som lang uddannelse i rygsækken. Barnets udvikling og trivsel Netværk Mødegang 1 Bankrådgiver Tankerne bag Oplægget skal give anledning til refleksion både for dem, der allerede Gennemgang af budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over har lagt et budget og for de forældre, kommende udgifter. Forældrene får som ikke har så stort overblik over endvidere lejlighed til at forholde sig økonomien. Deltagerne aktiveres til, om de har tilrettelagt styringen af gennem dialog og plads til spørgsmål økonomien hensigtsmæssigt og får undervejs. samtidig inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Indhold Vigtigt... Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod. At få et barn ændrer økonomien - nye udgifter! Gennemgang af økonomi med eksempler på i alt 3 budgetter: Budget før barnet (engangsudgifter) Barnets ankomst (engangsudgifter) Efter barnets ankomst (løbende driftsudgifter ) Øvelse Hele gruppen og parvis Filmklip med sekvens fra serien Luksusfælden Underviseren lægger herefter op til en drøftelse af ansvar for økonomi. Hvad kan der ske, når der ikke er styr på økonomien - kan det ske for alle? Hvem er ansvarlig for økonomien? Hvorfor er den løsning god? Forældrene får 5 min. til at drøfte dette parvis. Afslutning på emne Drøftelse i plenum af forskellige meninger der er kommet frem blandt parrene og hvorfor de har gjort indtryk på dig. Hvad forventer vi af dig som underviser? Før mødegangen Du bliver kontaktet af gruppelederen, Mødestruktur som fortæller dig om gruppens sammensætning og du kan stille spørgs- Tidspunkt: Kl Opfølgning fra sidste møde mål. I gennemgår hele mødegangen, så du også ved hvad der sker ud over 2. Præsentation af dagens tema dit eget indlæg og får perspektiv på 3. Aktivitet - debat og drøftelser temaet. ud fra oplæg 4. Opsamling Din rolle på mødegangen 5. Pause og fælles spisning Du bedes kontakte gruppelederen - ny underviser som fortæller dig om det enkelte 6. Sammenhæng til nyt tema hold, særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. I dialogen 7. Aktivitet - debat og drøftelser med gruppelederen vil I kunne få et ud fra oplæg samlet overblik over program, brug af 8. Opsamling av-udstyr, lokale og jeres indbyrdes 9. Afslutning rollefordeling. og evalueringsskema Gruppelederen, som er en sundhedsplejerske følger samme gruppe gen- Powerpoint bruges kun som en støtte for underviseren efter nedenstående nem hele forløbet. anbefalinger: Tankerne bag dit indlæg Skriv kun overskrifter eller stikord Du kan læse om tankerne bag dit indlæg i løsarket der er vedlagt her i fol- Max. 7 budskaber på hver slide Max 7 slides pr. mødegang deren. Tekststørrelse 32 punkt Du er selv ansvarlig for eventuelle Materiale filmklip (max. 5 min.) Der vil være en Du udarbejder selv det materiale du computer koblet til netværk og højttaler til rådighed i lokalet. Der er pro- vil bruge på mødegangen. Hvis du benytter dig af powerpoint, anbefales jektor samt flipover i alle lokaler. at bruge Familieiværksætternes skabelon. Tak! Fordi du vil være en del af Familieiværksætterne. Undervisere Folder og løsark til undervisere Undervisere introduceres i forhold til værdier og pædagogiske metoder i Familieiværksætterne. Du finder PDF er til print på: 14

15 Oversigt over mødegangene Møde Hvornår Tema Underviser uge Velkomst og kort præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Sundhedsplejerske Økonomi Bankrådgiver Hvad har barnet behov for Sundhedsplejerske uge Opsamling og netværksdannelse Sundhedsplejerske Sikring af hinanden Jurist Orlovsmuligheder Sundhedsplejerske uge Barn og forældre på vej Jordemorteam uge Fødslen Jordemorteam uge Det nyfødte barn Jordemorteam og sundhedsplejerske uge At blive en familie Jordemorteam og sundhedsplejerske Fødsel 7. 1 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Sundhedsplejerske 8. 2 mdr. Familiedynamik Aktivitet med barnet og barnets signaler Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske 15

16 Møde Hvornår Tema Underviser 9. 3 mdr. Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling Sundhedsplejerske og ergoterapeut At søge hjælp og støtte Socialrådgiver mdr. Barnets trivsel Mælk og mad til barnet To sundhedsplejersker mdr. Tænder Tandplejer Syge børn Sundhedsplejerske mdr. Barnets tidlige sprogudvikling Tale/hørekonsulent Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Sundhedsplejerske mdr. Forældre på arbejde og barn i dagpleje eller institution Dagplejepædagog Barnets søvn og døgnrytme Sundhedsplejerske mdr. Dit barns personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Sundhedsplejerske mdr. Hverdagslivet og familiedynamik Planlæg sidste mødegang Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Sundhedsplejerske og frivillige 16

17 Velkommen til Familieiværksætterne Økonomi Netværk Hvad har barnet brug for? Mødegang 1 17

18 Mødegang 1 Dagens program Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Sundhedsplejerske: Netværk Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering TIP! Der er erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start eller sender en mail eller sms. Tid og hvem Tankerne bag Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Mødegang 1 18

19 Tid og hvem Sundhedsplejerske Velkomst Brug dias 1 Dagens program Sundhedsplejersken byder velkommen: I skal have et barn! Navneskilte Sundhedsplejersken præsenterer sig selv: Tovholder, faglighed, procesansvarlig, praktiske forhold og afbud ved fravær Formen på undervisning foregår på forskellige måder - oplæg og øvelser som grundlag for drøftelser og overvejelser mellem gruppedeltagerne Hovedtemaer i forløbet Målet med Familieiværksætterne er sparring med professionelle og andre kommende forældre Se i øvrigt Præsentation af deltagerne Brug dias 2 Alle deltagerne præsenterer sig selv ved: Navn, alder, by, interesser og termin. Mødegang 1 19

20 Tid og hvem Bankrådgiver Tankerne bag Økonomi En gennemgang af forskellige budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over de kommende udgifter. Forældrene får lejlighed til at forholde sig til, om de har tilrettelagt styringen af deres økonomi hensigtsmæssigt og får inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Vigtigt at sundhedsplejersken får fortalt: Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod Dette tema lægger op til videre drøftelser, når vi får besøg af juristen Brug dias 3 Her ligger hyperlink til filmklip At få et barn ændrer økonomien nye udgifter! Skal være interessant for både de, som allerede har et budget og dem, som skal i gang med at lave et budget for første gang HUSK at blive på det generelle plan. Spørg ikke ind til de enkelte deltageres beskæftigelse eller boligsituation Fokus på økonomi - eksempler på: Budget før barn Budget ved barnets ankomst Budget efter barnet er født Underviser laver selv dias eller andet materiale vedr. tema DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO Mødegang 1 20

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Hvad har barnet behov for? Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Økonomiske prioriteringer Netværk Tak for i dag Mødegang 1 06.07.16/DHH

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 (og 2) Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 (og 2) Dagens program Velkomst og præsentation Jurist: Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.50 18.05 Hvad har barnet behov for Netværk Orlovsmuligheder Tak for

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Tak for i dag Mødegang 1 04.11.15/DHH Hvem er du?

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 04.09.14/DHH Sikring af hinanden

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 28.02.17/DHH Sikring af

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkomst og siden sidst Sikring af hinanden Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk opsamling fra sidst Orlovsmuligheder Tak for i dag Mødegang 2 04.11.15/DHH Sikring af

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program

Velkommen. Mødegang 2 Dagens program Velkommen Mødegang 2 Dagens program Velkommen og opsamling på netværksdannelsen Sikring af hinanden Pause Opsamling på netværksdannelse Orlovsmuligheder Evaluering Mødegang 2 Sikring af hinanden Ofte er

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

19 Fødsels og forældreforberedelse

19 Fødsels og forældreforberedelse Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 08/17804 Dato: 22. marts 2010 Udarbejdet af: Grethe Hylleberg E-mail: Grethe.Hylleberg@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631313

Læs mere

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed

Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Horsens d. 12. september 2016 Statusnotat Familieiværksætterne til udvalget for Velfærd og sundhed Rammen for indsatsen Familieiværksætterne startede op I Horsens Kommune som en del af Kommunens forebyggelsesstrategi

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK.

Konceptudviklere er Else Guldager og John Andersen sammen med en projektgruppe i RKSK. Et tilbud til alle kommende fædre og mødre i Ringkøbing-Skjern Kommune Konceptet er udviklet for Ringkøbing-Skjern Kommune af Sundhedsplejersken.dk APS og Udviklingsforum I/S i 2015 Konceptudviklere er

Læs mere

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen.

Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Evaluering: En god start - sammen. Telefon interview af forældre der har deltaget i En god start sammen. Telefon interviewene fandt sted efter den sidste gang på 11. kursusgang. Forventninger til forløb:

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN

BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN BILAG A: OVERSIGT OVER SATSPULJEN Oversigt over satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt eller andre sundhedsrisici. Udmøntning af satspuljen Børns trivsel i udsatte familier med overvægt

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag

Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning af indhold i Familieiværksætterne og i Sundhedsplejen i Herning Kommune i dag Sammenligning: Barnets alder Familieiværksætterne Sundhedsplejen Grav. Uge 26 *Opstart introduktion til FIV Økonomi

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR)

FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR) FORÆLDREKURSUS DUÅ BABY (DE UTROLIGE ÅR) Tilbud til far og mor At blive forældre kan være en stor omvæltning med en travl hverdag med den lille nye baby. Midt i det hele begynder spørgsmålene hurtigt at

Læs mere

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege

Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave. Bevægelse og lege Bevægelsespolitik i Måbjerghus Børnehave Bevægelse og lege Barnet er sin krop og har sin krop. Barnet er i verden gennem kroppen. Den udvikling og læring, som finder sted blandt børn i dagtilbud, er særlig

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

GODE RÅD TIL MØDELEDER

GODE RÅD TIL MØDELEDER GODE RÅD TIL MØDELEDER Dette dokument er beregnet til dig som mødeleder. Dokumentet giver dig alle de nødvendige oplysninger og gode råd, så du bedst muligt kan forberede og afholde mødet. Det forventes

Læs mere

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne.

Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Bilag 1: Tabeller og grafer til sagsfremstilling om opfølgning på Familieiværksætterne. Fremmøde og frafaldsstatistik Invitationerne til Familieiværksætterne udsendes kun til mødrene, der så modtager en

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers

Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Ammepolitik for Regionshospitalet Randers Information til forældre Regionshospitalet Randers/Grenaa Patienthotellet Ammepolitik Regionshospitalet Randers har en ammepolitik, der tager udgangspunkt i De

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver

Da fædrene kom på banen. Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Da fædrene kom på banen Hvad ved vi, pejlemærker og perspektiver Hvad ved vi Om faderskab og fædre At kvinder og mænd er forskellige men indtil videre har det været spredt og atomiseret med forskning i

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent

Tidlig indsats og Åbent børnehus. et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Tidlig indsats og Åbent børnehus et samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker og tosprogskonsulent Hvad har været i fokus fra start Fokus på familier med særlige behov heraf isolerede familier Metodeudviklingsprojekt

Læs mere

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due

Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Projekt Nyfødt Afrapporteringsmøde 15. januar 2015 Vibeke Koushede Carina Sjöberg Brixval Solveig Forberg Axelsen Pernille Due Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse Agenda Evidens for

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Når man er instruktør på en patientuddannelse, skal man arbejde sammen med en anden frivillig instruktør om at give deltagerne den bedst

Læs mere

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012

Ammepolitik i Region Syddanmark. Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Ammepolitik i Region Syddanmark Temamøde om Amning 8. oktober 2012 Fødeplanen i Region Syddanmark Udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens Anbefalinger for Svangreomsorgen af 2009 og seneste specialeplan.

Læs mere

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter:

Forældreforløbet. Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Forældreforløbet Forældreforløbet er inddelt i følgende punkter: Informationsmøde Undervisningsforløb, som er delt op i følgende 3 uger: 1. uge. Forberedelse til forældrerollen (Tema 1-5) 2. uge. Babysimulatoren

Læs mere

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger.

Information om kurset gives gennem jordemoder, praktiserende læger, dagspressen og opslag i f.eks forretninger. Oplysninger om eksemplet Kommune/organisation: Nordfyns Kommune Afdeling: Børn og Unge forvaltningen Hvad er praksis primært til gavn for: Andet: Forberede forældrene til forældrerollen. Hvordan gavner

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte gang i diskussionerne om, hvad der betyder noget for jer som par og forældre. Formålet er, at I finder ud af, hvad

Læs mere

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer?

Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Formidling om arbejdsmiljø hvad kan man nå på tre timer? Nyborg Strand Den 8. november 2010 Workshop nr. 109 Jette Vangslev og Rikki Hørsted Formålet med Workshoppen Hvordan laver man god formidling om

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af barnet og familiens trivsel 1 TIDLIG OPSPORING OG INDSATS I SUNDHEDSPLEJEN FORMÅL Formålet med at anvende trivselsskemaet

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: GRUPPEDANNELSE. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: GRUPPEDANNELSE Udviklet af Rose Alba Broberg, CUDiM TAT undertema: Gruppedannelse, Rose Alba Broberg, CUDiM og Ekstern Lektor

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud

Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Myter og realiteter i forældresamarbejdet i dagtilbud Fire fremgangsmåder Udarbejdet for FOA af UdviklingsForum Om fremgangsmåderne Fremgangsmåderne er udarbejdet med henblik på, at den enkelte personalegruppe

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation

BERØRT & BEVÆGET MIDDELFART DEN 6. OKTOBER Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation BERØRT & BEVÆGET Kroppen og sansernes betydning i den professionelle relation MIDDELFART DEN 6. OKTOBER 2016 Konferencen udbydes i et samarbejde imellem UCN act2learn, Dansk center for ICDP og Institut

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk

Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk 6. MØDEGANG Mad Min spisehistorie. Erfaringer med måltider Mad med fisk At deltagerne bliver bevidste om hvilke valg, de træffer og hvorfor At deltagerne bliver bevidste om barndommens og ungdommens madvaner,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører

patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører patientuddannelse Guide til det gode samarbejde mellem instruktører Indhold 1 Guide til det gode samarbejde mellem instruktører 2 Forventningsafklaring 4 Forberedelsesskemaer 5 Evaluering (udover vejledning)

Læs mere

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina

Tine Olesen. Mor sidste udkald. 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald Tine Olesen Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina Mor sidste udkald 10 kvinder fortæller om at få barn som 40+ Forlaget Peregrina og Tine Olesen,

Læs mere

UDDANNELSES- KATALOG

UDDANNELSES- KATALOG 2016 Gode arbejds- og løftevaner Leg med sprog Marte-meo Førstehjælp Samspil og relationer Hvordan bidrager jeg til vi følelsen i samarbejdet Sans og motorik UDDANNELSES- KATALOG FOR DAGPLEJENS PERSONALE

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb

Principper for. den gode indsats. i ressourceforløb Principper for den gode indsats i ressourceforløb Vejle jobcenter Juni 2013 - 2 - Forord Vejle jobcenter ønsker en fælles retning i arbejdet med ressourceforløb og rehabiliteringsplaner. Denne pjece skal

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN

Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune. Udkast SUNDHEDSPLEJEN Strategi for Sundhedsplejen i Horsens Kommune SUNDHEDSPLEJEN VISION At alle børn har mulighed for en sund udvikling og trivsel, så de kan vokse op og blive aktive medspillere i samfundet. At udsatte børn

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere