Mødeguiden. Professionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeguiden. Professionelle"

Transkript

1 Mødeguiden Professionelle

2 Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et værktøj for kommuner, der etablerer Familieiværksætterne. Det Obelske Familiefond har givet økonomisk støtte til udarbejdelsen af materialer til projektet. Center for Socialt Ansvar 2. udgave april 2014 Baggrund 4 Formål med Familieiværksætterne 5 Værdigrundlag 6 Temaer i Familieiværksætterne 7 Undervisningsform og pædagogiske metoder 9 Sundhedsplejersken og underviserne 11 Opstart af en gruppe 13 Oversigt over materialer 14 Oversigt over mødegangene 15 Mødegang 1 2

3 Indhold Mødegang 1 17 Velkommen og præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Økonomi Hvad har barnet behov for? Mødegang 2 28 Opsamling på netværksdannelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder Samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker 40 Mødegang 3 42 Barn og forældre på vej Mødegang 4 56 Fødslen Mødegang 5 72 Det nyfødte barn Mødegang 6 88 At blive en familie Mødegang Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Mødegang Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets signaler Mødegang Samvær med barnet At søge hjælp og støtte Mødegang Om skemad og drikke til barnet Individuel undersøgelse af barnet Mødegang Tandsundhed Syge børn Mødegang Barnets tidlige sprogudvikling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Mødegang Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Mødegang Barnets personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Mødegang Hverdagslivet og familiedynamik Planlægning af den sidste mødegang Mødegang Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning 3

4 Baggrund I 2010 indgik Holstebro Kommune et partnerskab med Center for Socialt Ansvar med støtte fra Trygfonden, Det Obelske Familiefond, Region Midtjylland og Holstebro Handelsstandsforening. Målet var at tilpasse den svenske Leksand-model 1 for familieforberedelseskursus til danske forhold med forankring i Børn og Ungeforvaltningen. Familieiværksætterne medfører, at kommunens sundhedsfremmende indsats overfor førstegangsforældre bliver et fælles samfundsmæssigt anliggende, der ikke alene involverer det offentlige, men også inddrager den private og frivillige sektor. Leksand-model Tomas Johansen, afdelingschef i Leksand kommune, bog Forældregrupper i praktikken Mødegang 1 4

5 Formål med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion, hvor forældrene udfordres på egne holdninger og værdier. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedende kursus over 16 mødegange: Familieiværksætterne. Der er ca førstegangsfødende forældre i Danmark årligt. Familieiværksætterne tilbydes til alle førstegangsfødende forældre og er frivilligt. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred vifte af forskellige temaer, som alle er relevante for førstegangsforældre. 5

6 Værdigrundlag Mening Forældrene får med Familieiværksætterne ny indsigt og dermed øges deres kompetencer som forældre. Forældrene skal opleve, at indholdet og drøftelserne er relevante for deres egen situation. Forældre Alle førstegangsforældre er kompetente og målet er derfor at styrke forældreskabet. Vi møder forældrene som en ressource og involverer dem i undervisningen. Derudover er de involveret gennem bl.a. evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere til udvikling og justering af kurset. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion. Såfremt forældre i forløbet viser sig at have brug for yderligere støtte henvises de til andre tilbud, sideløbende med deres deltagelse i Familieiværksætterne. Glæde Sundhedsplejersker og underviserne har en central rolle i forhold til at understøtte forældrenes glæde og positive forventninger til at skulle have barn og begynde deres forældreskab. Vi stræber efter en let og uformel stemning med humor og fælles begejstring. Mødeguiden lægger op til, at underviseren kan give plads til pludseligt opståede temaer, som optager gruppen. På den måde sikres det, at den viden som præsenteres, giver mening, og er direkte anvendelig for de kommende forældre. Forskellighed er en styrke Gruppen sættes sammen udelukkende efter kvindernes termin. Forskelligheden i gruppen beriger og kvalificerer debatten på mødegangene, og samværet imellem forældrene udvikler ændringsog udviklingspotentialet hos den enkelte forælder. Åbenhed over for forskellighed styrker og inspirerer også til et aktivt medborgerskab til gavn for både familieliv og lokalmiljø. Forældregrupper er en effektiv indsats mod ulighed i sundhed, når gruppen sammensættes af både de socialt og psykiske ressourcestærke og ressourcesvage forældre. (Finn Diderichsen 2011 rapport fra Sundhedsstyrelsen - Ulighed i Sundhed). Fokus på fædre I Familieiværksætterne lægges der stor vægt på, at indhold og metoder henvender sig til fædrene på lige fod med mødrene. Metoder, drøftelser og øvelser er planlagt, så fædrene får anledning til opleve en fællesskabsfølelse om at skulle være far for første gang. Faderen fremgår lige så ofte som moderen, når vi anvender billeder, videoklip og eksempler. Det er vigtigt at understrege, at faderen er lige så vigtig som moderen. 6

7 Temaer i Familieiværksætterne Graviditet og fødsel Fra individer til familie Forældrene får mulighed for at arbejde med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som en familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen, tager vare på deres nyfødte barn og til at de går styrket ind i forældreskabet. Indhold Graviditet - den fantastiske krop Barnets udvikling i livmoderen Fædres engagement i graviditet og fødsel Fødslen i faser Veer, smerte og afspænding Henvisning til fødegangen, konkrete handleanvisninger ved start af fødsel Forældrene forbereder sig forskelligt på forældreskabet i graviditeten Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning De nye roller, som mor og far, medfører personlig udvikling og ændrer relationerne og levevilkår for familien, hvilket kan give udfordringer for parforholdet. Det lille barns evne til at indlede, opbygge og vedligeholde relationer til andre bliver tilegnet i hjemmet gennem barnets første relation i livet - forældrene. Stærke og nære relationer mellem spædbarnet og forældrene er en god grobund for en sund udvikling hos såvel barn som forældre. Indhold Kommunikationen i familien har betydning for familiens trivsel Partnerens engagement i både graviditet og fødsel øger kvindens mestringsevne Partnerens holdning til amning har betydning for ammelængde Berige relationer mellem forældre og børn Partnerskab, kærlighed og opretholdelse af en harmonisk stemning i hjemmet, som barnet kan trives i Mænd og kvinder forbereder sig forskelligt på forældreskabet Mødet med det nyfødte barn og den første tid Seksualitet og parforholdets forandringer Hverdagsliv og familiedynamik Efterfødselsdepression og familieliv Tilknytning mellem barn og forældre Forældres netværk Økonomi og nye prioriteringer Juridisk sikring af hinanden Barsels- og forældreorlovsmuligheder Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning 7

8 Barnets udvikling og trivsel Netværk Formålet er at bidrage til at sikre barnet en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Familieiværksætterne styrker familien gennem et øget kendskab til barnets udvikling og kompetencer. Der er fokus på, hvordan forældre er i stand til at etablere og udvikle en nær følelsesmæssig relation til deres barn. Samt formidling af viden om hvor forældrene kan søge hjælp og støtte i situationer hvor barnets udvikling måske vækker bekymring. Indhold Barnets udvikling fra spæd til 15 måneder Amning og ernæring Betydningen af tilknytningen mellem barn og forældre for barnets trivsel og udvikling Barnets kompetencer, samspil og kommunikation Aktiviteter med barnet Forældres psykiske velbefindende for barnets udvikling Motorisk udvikling Sproglig udvikling Søvn, gråd og døgnrytme Sikkerhed i hjemmet Forældrevejledning når barnet bliver sygt Tandsundhed Pasning Opdragelse og hverdagsliv Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling. Forældrene kan give hinanden hjælp rent praktisk, men også dele glæder og bekymringer. Derfor indgår netværksdannelse og brug af netværk, som et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes målrettet med at understøtte netværksdannelsen i de enkelte mødegange. Indhold Netværk som en ekstra ressource Brug af privatnetværk - familie, venner, kollegaer og bekendte Forældregruppen giver den enkelte mulighed for dialog og indgå i nye relationer, herunder: Netværk mellem kvinder Netværk mellem mænd Netværk mellem par Netværk mellem børn Netværk som forum for sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. Det giver den enkelte mulighed for refleksioner, hvilket styrker den enkeltes afklarethed omkring egen tilgang og holdninger Netværket giver forståelse for hinanden og identifikation med hinandens livssituation til trods for umiddelbare forskelligheder 8

9 Undervisningsform og pædagogiske metoder Familieiværksætterne er et frivilligt tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som favner forskelligheder hos førstegangsfødende - f.eks. levevilkår, sociale samfundslag, kort som lang uddannelse og demografi. Mødegangene i Familieiværksætterne er en blanding af oplæg og aktiviteter. Oplæggene skal være med til at give deltagerne et fælles afsæt for de videre drøftelser i gruppen. Mødestruktur 1. Opfølgning fra sidste mødegang - hvad er I optaget af? 2. Præsentation af tema 3. Aktivitet - debat og drøftelser ud fra oplæg 4. Opsamling 5. Pause og fælles spisning - sceneskift til ny oplægsholder 6. Sammenhæng til nyt tema 7. Aktivitet - debat - drøftelse ud fra oplæg 8. Opsamling 9. Afslutning - hvad skal vi mødes om næste gang og evalueringsskema Der er ikke valgmulighed i forhold til mødegangenes temaer. Det kan være vigtigt at prioritere tidsrammen vedrørende indholdet i forhold til gruppens behov. Når du forbereder dig, kan du nogle gange vælge imellem forskellige metoder, der er beskrevet i den enkelte mødegang. Eksempel: I nogle forældregrupper vil det måske give mere mening med gruppedrøftelser, i forhold til det gruppen er optagede af, i stedet for aktive øvelser, powerpoints, filmklip osv. 9

10 I Familieiværksætterne er undervisningen dialogisk og involverende Gennemgangen af et konkrete tema starter med en aktivitet, visuel øvelse med billeder, film eller lyd, der vækker følelser, som deltagerne allerede sidder med i form af deres forventninger, håb og drømme til deres forældreskab. Underviseren anvender åbne spørgsmål så gruppen aktiveres og viser lidt af sig selv for resten af gruppen. Det skaber mulighed for, at de efterfølgende henvender sig til hinanden i forhold til sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. På nogle mødegange er aktiviteten planlagt som en øvelse, hvor deltagerne f.eks. opdeles i mindre grupper, par og par eller kønsopdelt m.m. Alle øvelser afsluttes med en opsamling af, hvad deltagerne har fået med sig fra øvelsen og ønsker at dele med de andre i gruppen. Det sker bl.a. med henblik på at understøtte netværksdannelsen. Der vil vise sig forskellige værdisæt, holdninger og opfattelser, både i form af personlige erfaringer, ny viden, myter og fordomme. Det øger mulighed for refleksioner hos den enkelte, som også opnår en afklarethed omkring sin egen tilgang, får mulighed for dialog og indgå i nye relationer. Dialogisk undervisning: Deltagerne understøttes i at reflektere og foretage egne vurderinger og handlinger gennem en øget bevidstgørelse om dem selv og deres omverden. Udgangspunktet er er, at mennesket bedst lærer gennem egne erfaringer, som kan opstå i samspil med andre. Den valgte pædagogik bygger på at præsentere viden, der stimulerer til refleksion og det konkrete sundhedsfaglige kommer frem, som den viden deltagerne efterspørger i den dialogbaserede formidling frem for foredrag. Det er diskussionen om relevant viden, som får deltagerne til at tage stilling og relatere emnet til deres eget liv. (Kilde: Jensen BB & Schnack K 1993). 10

11 Sundhedsplejersken og underviserne Den tværfaglige og tværsektorielle deltagelse i Familieiværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. Der stræbes efter en synergieffekt, hvor underviserne komplementerer hinanden. Det tværfaglige samarbejde handler om at udnytte de forskellige holdninger, den forskellige viden og de forskellige handlemuligheder til at få nuanceret temaerne så meget som muligt, så det giver mening og udbytte for den enkelte deltager. En sundhedsplejerske fungerer som gruppeleder og er den gennemgående person igennem hele forløbet Sundhedsplejersken har øje for gruppeprocesser og arbejder for at få alle med i fællesskabet Sundhedsplejersken samler op på mødegangen og tager hånd om forældrenes evalueringer Sundhedsplejersken og underviserne er igangsættere, som inspirerer forældrene til at tænke med og tænke over, hvad de kan gøre i deres eget liv Sundhedsplejersken og underviserne kommer med viden og praktisk erfaring Sundhedsplejersken og underviserne støtter undervejs og viser vej til relevante tilbud og løsninger Samspillet mellem sundhedsplejersken og underviserne Der lægges op til et tæt og tværfagligt samspil mellem sundhedsplejersken og underviseren. Før en mødegang kontakter underviseren sundhedsplejersken, som fortæller om det enkelte hold og særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. Der efterstræbes dialog om indhold og rollefordeling, hvor underviserne er med til at definere deres rolle i forhold til, hvor meget de ønsker at medfacilitere processen i gruppen sammen med sundhedsplejersken. Udgangspunktet er, at jo bedre samspil der er mellem sundhedsplejersken og underviseren, jo større udbytte får deltagerne med hjem. Der efterstræbes et fagligt ping- pong mellem underviseren og sundhedsplejersken, som giver forældrene oplevelsen af høj faglighed og spændende gruppeprocesser. På mødegang 3-6 er der lavet en samarbejdsaftale omkring rollefordelingen mellem jordemødre og sundhedsplejersker. 11

12 Brug af powerpoint Til alle mødegange er der udarbejdet powerpoints. De skal ses som en støtte for gruppelederen, der bliver uafhængig af et manuskript og fastholder fokus på emnet til inspiration for deltagerne. Powerpoints ligger på den USB-nøgler, der følger med Mødeguiden. I powerpoint-præsentationerne er der vist, hvor I selv skal lægge hyperlinks ind med de korte filmklip, som I ønsker, så de vises i den rette længde direkte fra præsentationen. Den enkelte underviser er velkommen til at lave sine egne powerpoints, udvælge enkelte slides eller lave ændringer ud fra de eksisterende, så det passer til underviserens egen stil. Ved anvendelse af powerpoint opfordres til følge disse retningslinjer: Max. 7 powerpoints pr. mødegang Max. 7 budskaber på hver slide Tekststørrelse min. str. 32 Skriv overskrifter, eller stikord - aldrig det, du vil sige Brug Familieiværksætternes skabeloner til nye præsentationer Skabeloner, powerpoint og materialer Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Enkelte undervisere supplerer med egne matialer. Se mere i den enkelte mødegang. Center for Socialt Ansvar har to pjecer: Babymassage og Fødselsforberedelse i vand Eksempler på powerpoints 12

13 Opstart af en gruppe Når der er forældre nok, der har tilmeldt sig til Familieiværksætterne, laves en oversigt over holdet med angivelse af navn, adresse, telefon, -adresse og termin - og gerne andre oplysninger, hvis du har dem. Klargøring til holdstart Familiemappen pakkes til hver familie. Forside, oversigt over mødegange udfyldt med datoer, Roll-up med oversigt over kursusforløbet, gruppeleders navn og telefon og folder til arbejdspladsen Ca. 3 uger før holdstart kontakter sundhedsplejersken familien pr. telefon. Her afklares følgende: At familien har fået den fornødne information om Familieiværksætterne Evalueringsskemaer kopieres Oversigt til registrering af fremmøde At familien har fået de første mødedatoer Holdet deles op i 2 undergrupper ud fra geografi Om der er forhindringer eller særlige hensyn i forhold til deltagelse (transport, handicaps, tolk eller andet) Navneskilt til alle forældrene, sundhedsplejerske og evt. underviser Eventuelle spørgsmål fra forældrene Lokalet reserveres og gøres klar med stole, tavle, flip-over, projektor, computer, præsentationer, skriveredskaber og kaffe, te, vand Aftale om afbud, hvis familien bliver forhindret Få dage før holdstart er det en god ide, at sende en reminder til forældrene på sms eller mail. Briefing med ekstern underviser - sted, tid, indhold, særlige hensyn i forhold til gruppen (f.eks. tolk) Vær klar med det praktiske, så du med ro kan tage imod familierne ca. 15 min. før start. Familiemappen Oversigt over mød egangene Hold: Mødegang Dato Alder uge uge Mødeguiden Barn og forældre på Fødslen 33. uge vej Sundhedsplejerske Jurist Jordemor Det nyfødte barn Jordemor og sundhedsp lejerske At blive familie Jordemor og sundhedsp lejerske FØDSEL uge 31. uge 32. uge Underviser Sundhedsplejerske Bankrådgiver Jordemor 5. e Forældr Mødegang Velkomst og præsentat ion Netværk Hvad har barnet behov for? Økonomi Opsamling på netværksd annelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets Sundhedsplejerske signaler Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling At søge hjælp og støtte Individuel undersøge Om skemad og drikkelse af barnet til barnet Tandsundhed Syge børn Barnets tidlige sprogudvik ling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Barnets personligh ed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker 10 mdr. Hverdagslivet og familiedyn Planlæg sidste mødegang amik 15 mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Socialrådgiver 2 sundhedsplejersker er Investér nogle tim og bil og få en glad, sta loyal medarbejder og kollega... err kl værksætterne begynd Mødegangene i Familiei ejder og kollega måske Derfor bliver din medarb end normalt for at deltage. nødt til at gå lidt tidligere Tandplejer Sundhedsplejerske Tale/hørekonsulent Sundhedsplejerske Dagplejepædagog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Frivillige Kopiér arket 13

14 Sundhedsplejerske: Netværk Oversigt over materiale Mødeguiden Mødegang Dagens program Professionelle Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Mødeguiden Mødeguiden er en beskrivelse af indholdet og forløbet til hver mødegang. Det sikrer, at alle arbejder indenfor de samme rammer, så de nye forældre i jeres kommune kommer igennem det samme stof, når de deltager i Familieiværksætterne. Hver sundhedsplejerske kan med fordel have sin egen mødeguide, hvor der også er plads til egne noter. Beskrivelse af mødegangene i Mødeguiden Beskrivelserne giver overblik over hvordan temaer og indhold er fordelt på de enkelte mødegange, så forældrene får en kombination af viden, erfaringer, og øvelser i et aktivt dialogisk læringsmiljø. Evaluering Forældre Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering Tid og hvem TIP! Der har været erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start det kan også gøres via mail. Tankerne bag: Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Mødedato: Mødegang: Dagens tema 1: Dagens tema 2: Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Navn: Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Underviser på tema 1: Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Underviser på tema 2: Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn Hold: Markeringskode: I høj grad Rimelig meget Både og... Ikke særlig meget Slet ikke Arbejdsark i Mødeguiden Øvelser, opgaver og evalueringsskemaer til mødegangene. I mødeguiden kan sundhedsplejersken se, hvilke arbejdsark der skal bruges og hvornår. Arbejdsarkene er klar til at kopiere, så forberedelsestiden ikke går med at lave materiale, men sundhedsplejersken kan fokusere på sin rolle og på gruppen. Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 1: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 2: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan oplever du stemningen på holdet: Vi giver hinanden respekt og tryghed på holdet: Jeg har mulighed for at komme frem med det, der er vigtigt for mig i diskussionerne: Jeg har kontakt med de andre uden for møderne: Temaerne giver anledning til videre drøftelse af forældreskabet: Eventuelt andre kommentarer: Mødegang 1 18 KOPIÈR ARKET Powerpoint og filmklip Der er udarbejdet powerpoints, der understøtter temaerne på de enkelte mødegangene. I Mødeguiden kan sundhedsplejersken se hvilke powerpoint, der skal bruges og hvornår. Det er udvalgte film- og videoklip, som inspirerer til dialog og eftertanke. Kommunen skal selv sætte de hyperlinks ind på powepoints, som I øsker at bruge, så det er nemt, når klippene skal vises på en mødegang. Film- og videoklippene er også angivet i Mødeguiden. Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Formålet med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes i forhold til andre forældre og det faglige oplæg. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedelses kursus over 16mødeiværksætterne er kompetente og Alle førstegangsforældre i Familiegange - Familieiværksætterne. målet er derfor ikke at skabe perfekte Kurset starter i ca. uge 26 af graviditetet og forsætter til barnet er ca. er rigtigt eller forkert i forældreskabet. forældre, eller at moralisere hvad der 1 1/2 år. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred Vi møder forældrene som eksperterne i deres eget liv. Forældrene inddra- vifte af temaer, som alle er relevante for nye forældre ges gennem evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere, hvilket Den tværfaglige deltagelse i Familie- tages med til justeringer og udvikling iværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. af Familieiværksætterne. De 4 temaer i Familieiværksætterne er et frivilligt Familieiværksætterne tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som kan favne Graviditet og fødsel forskelligheder hos førstegangsfødende, der kommer fra forskellige Fra individer til familie levevilkår og sociale samfundslag, med kort som lang uddannelse i rygsækken. Barnets udvikling og trivsel Netværk Mødegang 1 Bankrådgiver Tankerne bag Oplægget skal give anledning til refleksion både for dem, der allerede Gennemgang af budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over har lagt et budget og for de forældre, kommende udgifter. Forældrene får som ikke har så stort overblik over endvidere lejlighed til at forholde sig økonomien. Deltagerne aktiveres til, om de har tilrettelagt styringen af gennem dialog og plads til spørgsmål økonomien hensigtsmæssigt og får undervejs. samtidig inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Indhold Vigtigt... Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod. At få et barn ændrer økonomien - nye udgifter! Gennemgang af økonomi med eksempler på i alt 3 budgetter: Budget før barnet (engangsudgifter) Barnets ankomst (engangsudgifter) Efter barnets ankomst (løbende driftsudgifter ) Øvelse Hele gruppen og parvis Filmklip med sekvens fra serien Luksusfælden Underviseren lægger herefter op til en drøftelse af ansvar for økonomi. Hvad kan der ske, når der ikke er styr på økonomien - kan det ske for alle? Hvem er ansvarlig for økonomien? Hvorfor er den løsning god? Forældrene får 5 min. til at drøfte dette parvis. Afslutning på emne Drøftelse i plenum af forskellige meninger der er kommet frem blandt parrene og hvorfor de har gjort indtryk på dig. Hvad forventer vi af dig som underviser? Før mødegangen Du bliver kontaktet af gruppelederen, Mødestruktur som fortæller dig om gruppens sammensætning og du kan stille spørgs- Tidspunkt: Kl Opfølgning fra sidste møde mål. I gennemgår hele mødegangen, så du også ved hvad der sker ud over 2. Præsentation af dagens tema dit eget indlæg og får perspektiv på 3. Aktivitet - debat og drøftelser temaet. ud fra oplæg 4. Opsamling Din rolle på mødegangen 5. Pause og fælles spisning Du bedes kontakte gruppelederen - ny underviser som fortæller dig om det enkelte 6. Sammenhæng til nyt tema hold, særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. I dialogen 7. Aktivitet - debat og drøftelser med gruppelederen vil I kunne få et ud fra oplæg samlet overblik over program, brug af 8. Opsamling av-udstyr, lokale og jeres indbyrdes 9. Afslutning rollefordeling. og evalueringsskema Gruppelederen, som er en sundhedsplejerske følger samme gruppe gen- Powerpoint bruges kun som en støtte for underviseren efter nedenstående nem hele forløbet. anbefalinger: Tankerne bag dit indlæg Skriv kun overskrifter eller stikord Du kan læse om tankerne bag dit indlæg i løsarket der er vedlagt her i fol- Max. 7 budskaber på hver slide Max 7 slides pr. mødegang deren. Tekststørrelse 32 punkt Du er selv ansvarlig for eventuelle Materiale filmklip (max. 5 min.) Der vil være en Du udarbejder selv det materiale du computer koblet til netværk og højttaler til rådighed i lokalet. Der er pro- vil bruge på mødegangen. Hvis du benytter dig af powerpoint, anbefales jektor samt flipover i alle lokaler. at bruge Familieiværksætternes skabelon. Tak! Fordi du vil være en del af Familieiværksætterne. Undervisere Folder og løsark til undervisere Undervisere introduceres i forhold til værdier og pædagogiske metoder i Familieiværksætterne. Du finder PDF er til print på: 14

15 Oversigt over mødegangene Møde Hvornår Tema Underviser uge Velkomst og kort præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Sundhedsplejerske Økonomi Bankrådgiver Hvad har barnet behov for Sundhedsplejerske uge Opsamling og netværksdannelse Sundhedsplejerske Sikring af hinanden Jurist Orlovsmuligheder Sundhedsplejerske uge Barn og forældre på vej Jordemorteam uge Fødslen Jordemorteam uge Det nyfødte barn Jordemorteam og sundhedsplejerske uge At blive en familie Jordemorteam og sundhedsplejerske Fødsel 7. 1 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Sundhedsplejerske 8. 2 mdr. Familiedynamik Aktivitet med barnet og barnets signaler Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske 15

16 Møde Hvornår Tema Underviser 9. 3 mdr. Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling Sundhedsplejerske og ergoterapeut At søge hjælp og støtte Socialrådgiver mdr. Barnets trivsel Mælk og mad til barnet To sundhedsplejersker mdr. Tænder Tandplejer Syge børn Sundhedsplejerske mdr. Barnets tidlige sprogudvikling Tale/hørekonsulent Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Sundhedsplejerske mdr. Forældre på arbejde og barn i dagpleje eller institution Dagplejepædagog Barnets søvn og døgnrytme Sundhedsplejerske mdr. Dit barns personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Sundhedsplejerske mdr. Hverdagslivet og familiedynamik Planlæg sidste mødegang Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Sundhedsplejerske og frivillige 16

17 Velkommen til Familieiværksætterne Økonomi Netværk Hvad har barnet brug for? Mødegang 1 17

18 Mødegang 1 Dagens program Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Sundhedsplejerske: Netværk Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering TIP! Der er erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start eller sender en mail eller sms. Tid og hvem Tankerne bag Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Mødegang 1 18

19 Tid og hvem Sundhedsplejerske Velkomst Brug dias 1 Dagens program Sundhedsplejersken byder velkommen: I skal have et barn! Navneskilte Sundhedsplejersken præsenterer sig selv: Tovholder, faglighed, procesansvarlig, praktiske forhold og afbud ved fravær Formen på undervisning foregår på forskellige måder - oplæg og øvelser som grundlag for drøftelser og overvejelser mellem gruppedeltagerne Hovedtemaer i forløbet Målet med Familieiværksætterne er sparring med professionelle og andre kommende forældre Se i øvrigt Præsentation af deltagerne Brug dias 2 Alle deltagerne præsenterer sig selv ved: Navn, alder, by, interesser og termin. Mødegang 1 19

20 Tid og hvem Bankrådgiver Tankerne bag Økonomi En gennemgang af forskellige budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over de kommende udgifter. Forældrene får lejlighed til at forholde sig til, om de har tilrettelagt styringen af deres økonomi hensigtsmæssigt og får inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Vigtigt at sundhedsplejersken får fortalt: Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod Dette tema lægger op til videre drøftelser, når vi får besøg af juristen Brug dias 3 Her ligger hyperlink til filmklip At få et barn ændrer økonomien nye udgifter! Skal være interessant for både de, som allerede har et budget og dem, som skal i gang med at lave et budget for første gang HUSK at blive på det generelle plan. Spørg ikke ind til de enkelte deltageres beskæftigelse eller boligsituation Fokus på økonomi - eksempler på: Budget før barn Budget ved barnets ankomst Budget efter barnet er født Underviser laver selv dias eller andet materiale vedr. tema DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO Mødegang 1 20

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side.

Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvem vil sige nej tak til en gevinst på 1,1-6 milliarder? Se beregningen på næste side. Hvorfor kun spare millioner på nedskæringer, når kommuner kan spare milliarder på forebyggel En god start som forældre

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar

Konference. Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Konference Kan sundhedsfremme betale sig? Ved Dan Taxbøl Center for Socialt Ansvar Adm. og regnskabs service Egne aktiviteter: Center for Socialt Ansvar Rugekasse: Passions DataBasen Associerede partnere:

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK

BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK BØRNESUNDHED AMMEPOLITIK INDLEDNING Børnesundhed besluttede i 2012, at sætte særlig fokus på amning i Odsherreds kommune. Ammevejledning i praksis har i efteråret 2013 været det gennemgående tema for et

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE

SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE SUNDHEDSCENTRET HOLBÆK KOMMUNE TILBYDER DIG STØTTE Hvis du har udfordringer med: Livsstil - Rygning - Vægten - Kronisk sygdom Angst og depression - Smerter - KOL - Hjertet Kræft - Ryggen - Diabetes Kontakt:

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune

Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 81.00.00-P27-1181584-06 Bilag 1 Parrådgivning i Hedensted Kommune Beskrivelse af tre modeller for par-kurser og fakta om skilsmisser Sagsbehandler Grethe Stjernholm 25.11.2014 Model 1

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015

Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Spørgeskema om graviditet, fødsel og barsel_kvinder_2015 Bemærk at kvinderne besvarer spørgeskemaet i en elektronisk opsat udgave. De vil derfor kun se de, som er relevante i forhold til deres forudgående

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk. Artikel af Lisbeth Villumsen Privatpraktiserende sundhedsplejerske, Psykoterapeut MPF, ECP godkendt. Narrativ terapeut med internationalt diplom. Indehaver af Narrativ institut og Liv via dialog. Lisbeth

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet

Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet Et kursus om kræft, behandling, mad, søvn, trivsel og fysisk aktivitet til kræftramte borgere i Fredensborg Kommune Mange oplever, at de mister kontrol og handlemulighed i hverdagen, når de får kræft.

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

PRIORITERINGS SPILLET

PRIORITERINGS SPILLET PRIORITERINGS SPILLET Dette sæt indeholder: 3 identiske sæt prioriteringskort Lidt sticky tack Instruktionen, du sidder med i hånden. Prioriteringsspillet er en overskuelig og afslappende måde at sætte

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest

-Kom godt i gang! Kredsforening MidtVest NETVÆRKSGRUPPER -Kom godt i gang! Vores barn har autisme og selvom vi elsker vores helt specielle barn meget højt fremkalder vores liv med dette helt specielle menneske ofte nogle stærke følelser i os

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé

Til underviseren. Formålet med Sex er Guds idé Formålet med Sex er Guds idé Sex er Guds idé er blevet til for at imødekomme ønsket om et grundigt og nutidigt redskab til lærere, forkyndere, klubledere og ungdomskonsulenter, der skal vejlede kristne

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe?

Scleroseforeningens netværksgrupper. Hvordan kommer du i gang med en netværksgruppe? Scleroseforeningens netværksgrupper Scleroseforeningens netværksgrupper er grupper, hvis deltagere enten selv har sclerose eller er pårørende. En netværksgruppe er et fællesskab, hvor man kan dele de oplevelser

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik

Børn i fællesskab. Sammenhængende børnepolitik Børn i fællesskab Sammenhængende børnepolitik Indledning Denne pjece henvender sig til forældre om det at have børn i fællesskab. Den giver bud på, hvor du kan hente hjælp, og hvad du kan gøre for andre.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ

Aabenraa Selvhjælp. et sundhedsfremmende alternativ Aabenraa Selvhjælp et sundhedsfremmende alternativ 1 Kort om huset Aabenraa Selvhjælp er en frivilligdrevet institution, der tilbyder gratis hjælp til selvhjælp. Det være sig i form af individuelle samtaler,

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Sygefraværspolitik for Koncern HR

Sygefraværspolitik for Koncern HR Sygefraværspolitik for Forord Som led i at være en attraktiv arbejdsplads, er det i målet at håndtere sygefravær i dialog og med et afbalanceret fokus på den enkeltes, fællesskabets og arbejdspladsens

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Præsentation af projekt og metode MindSpring

Præsentation af projekt og metode MindSpring Side 1 Præsentation af projekt og metode MindSpring for og med forældre og unge 7. marts 2013 04.04.2013 Side 2 Hvilken udfordring sigter metoden på at løse I integrationsarbejdet F.eks De særlige eksilproblematikker,

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013

Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Kursusforløb for personer med psykologisk betinget fedme/overspisning - næste opstart er september 2013 Baggrund Der findes i dag ganske få behandlingstilbud til personer som lider af fedme, som inddrager

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere