Mødeguiden. Professionelle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødeguiden. Professionelle"

Transkript

1 Mødeguiden Professionelle

2 Indhold Mødeguiden er udviklet af Holstebro Kommune, i forbindelse med deres familieforberedelseskursus Familie med Hjerte og Parabole Grafisk Kommunikation. Mødeguiden er et værktøj for kommuner, der etablerer Familieiværksætterne. Det Obelske Familiefond har givet økonomisk støtte til udarbejdelsen af materialer til projektet. Center for Socialt Ansvar 2. udgave april 2014 Baggrund 4 Formål med Familieiværksætterne 5 Værdigrundlag 6 Temaer i Familieiværksætterne 7 Undervisningsform og pædagogiske metoder 9 Sundhedsplejersken og underviserne 11 Opstart af en gruppe 13 Oversigt over materialer 14 Oversigt over mødegangene 15 Mødegang 1 2

3 Indhold Mødegang 1 17 Velkommen og præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Økonomi Hvad har barnet behov for? Mødegang 2 28 Opsamling på netværksdannelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder Samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejersker 40 Mødegang 3 42 Barn og forældre på vej Mødegang 4 56 Fødslen Mødegang 5 72 Det nyfødte barn Mødegang 6 88 At blive en familie Mødegang Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Mødegang Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets signaler Mødegang Samvær med barnet At søge hjælp og støtte Mødegang Om skemad og drikke til barnet Individuel undersøgelse af barnet Mødegang Tandsundhed Syge børn Mødegang Barnets tidlige sprogudvikling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Mødegang Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Mødegang Barnets personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Mødegang Hverdagslivet og familiedynamik Planlægning af den sidste mødegang Mødegang Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning 3

4 Baggrund I 2010 indgik Holstebro Kommune et partnerskab med Center for Socialt Ansvar med støtte fra Trygfonden, Det Obelske Familiefond, Region Midtjylland og Holstebro Handelsstandsforening. Målet var at tilpasse den svenske Leksand-model 1 for familieforberedelseskursus til danske forhold med forankring i Børn og Ungeforvaltningen. Familieiværksætterne medfører, at kommunens sundhedsfremmende indsats overfor førstegangsforældre bliver et fælles samfundsmæssigt anliggende, der ikke alene involverer det offentlige, men også inddrager den private og frivillige sektor. Leksand-model Tomas Johansen, afdelingschef i Leksand kommune, bog Forældregrupper i praktikken Mødegang 1 4

5 Formål med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion, hvor forældrene udfordres på egne holdninger og værdier. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedende kursus over 16 mødegange: Familieiværksætterne. Der er ca førstegangsfødende forældre i Danmark årligt. Familieiværksætterne tilbydes til alle førstegangsfødende forældre og er frivilligt. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred vifte af forskellige temaer, som alle er relevante for førstegangsforældre. 5

6 Værdigrundlag Mening Forældrene får med Familieiværksætterne ny indsigt og dermed øges deres kompetencer som forældre. Forældrene skal opleve, at indholdet og drøftelserne er relevante for deres egen situation. Forældre Alle førstegangsforældre er kompetente og målet er derfor at styrke forældreskabet. Vi møder forældrene som en ressource og involverer dem i undervisningen. Derudover er de involveret gennem bl.a. evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere til udvikling og justering af kurset. Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer, de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes der mulighed for drøftelser og refleksion. Såfremt forældre i forløbet viser sig at have brug for yderligere støtte henvises de til andre tilbud, sideløbende med deres deltagelse i Familieiværksætterne. Glæde Sundhedsplejersker og underviserne har en central rolle i forhold til at understøtte forældrenes glæde og positive forventninger til at skulle have barn og begynde deres forældreskab. Vi stræber efter en let og uformel stemning med humor og fælles begejstring. Mødeguiden lægger op til, at underviseren kan give plads til pludseligt opståede temaer, som optager gruppen. På den måde sikres det, at den viden som præsenteres, giver mening, og er direkte anvendelig for de kommende forældre. Forskellighed er en styrke Gruppen sættes sammen udelukkende efter kvindernes termin. Forskelligheden i gruppen beriger og kvalificerer debatten på mødegangene, og samværet imellem forældrene udvikler ændringsog udviklingspotentialet hos den enkelte forælder. Åbenhed over for forskellighed styrker og inspirerer også til et aktivt medborgerskab til gavn for både familieliv og lokalmiljø. Forældregrupper er en effektiv indsats mod ulighed i sundhed, når gruppen sammensættes af både de socialt og psykiske ressourcestærke og ressourcesvage forældre. (Finn Diderichsen 2011 rapport fra Sundhedsstyrelsen - Ulighed i Sundhed). Fokus på fædre I Familieiværksætterne lægges der stor vægt på, at indhold og metoder henvender sig til fædrene på lige fod med mødrene. Metoder, drøftelser og øvelser er planlagt, så fædrene får anledning til opleve en fællesskabsfølelse om at skulle være far for første gang. Faderen fremgår lige så ofte som moderen, når vi anvender billeder, videoklip og eksempler. Det er vigtigt at understrege, at faderen er lige så vigtig som moderen. 6

7 Temaer i Familieiværksætterne Graviditet og fødsel Fra individer til familie Forældrene får mulighed for at arbejde med forståelse og handlemuligheder i forhold til deres nye situation som en familie. Der er fokus på, at forældrene føler sig trygge under fødslen, tager vare på deres nyfødte barn og til at de går styrket ind i forældreskabet. Indhold Graviditet - den fantastiske krop Barnets udvikling i livmoderen Fædres engagement i graviditet og fødsel Fødslen i faser Veer, smerte og afspænding Henvisning til fødegangen, konkrete handleanvisninger ved start af fødsel Forældrene forbereder sig forskelligt på forældreskabet i graviditeten Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning De nye roller, som mor og far, medfører personlig udvikling og ændrer relationerne og levevilkår for familien, hvilket kan give udfordringer for parforholdet. Det lille barns evne til at indlede, opbygge og vedligeholde relationer til andre bliver tilegnet i hjemmet gennem barnets første relation i livet - forældrene. Stærke og nære relationer mellem spædbarnet og forældrene er en god grobund for en sund udvikling hos såvel barn som forældre. Indhold Kommunikationen i familien har betydning for familiens trivsel Partnerens engagement i både graviditet og fødsel øger kvindens mestringsevne Partnerens holdning til amning har betydning for ammelængde Berige relationer mellem forældre og børn Partnerskab, kærlighed og opretholdelse af en harmonisk stemning i hjemmet, som barnet kan trives i Mænd og kvinder forbereder sig forskelligt på forældreskabet Mødet med det nyfødte barn og den første tid Seksualitet og parforholdets forandringer Hverdagsliv og familiedynamik Efterfødselsdepression og familieliv Tilknytning mellem barn og forældre Forældres netværk Økonomi og nye prioriteringer Juridisk sikring af hinanden Barsels- og forældreorlovsmuligheder Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning 7

8 Barnets udvikling og trivsel Netværk Formålet er at bidrage til at sikre barnet en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund tilværelse som voksen. Familieiværksætterne styrker familien gennem et øget kendskab til barnets udvikling og kompetencer. Der er fokus på, hvordan forældre er i stand til at etablere og udvikle en nær følelsesmæssig relation til deres barn. Samt formidling af viden om hvor forældrene kan søge hjælp og støtte i situationer hvor barnets udvikling måske vækker bekymring. Indhold Barnets udvikling fra spæd til 15 måneder Amning og ernæring Betydningen af tilknytningen mellem barn og forældre for barnets trivsel og udvikling Barnets kompetencer, samspil og kommunikation Aktiviteter med barnet Forældres psykiske velbefindende for barnets udvikling Motorisk udvikling Sproglig udvikling Søvn, gråd og døgnrytme Sikkerhed i hjemmet Forældrevejledning når barnet bliver sygt Tandsundhed Pasning Opdragelse og hverdagsliv Oplysninger om muligheder for individuelle råd og vejledning Netværket ses som en ressource for den enkeltes forberedelse til forældrerollen, hvor der åbnes for gensidig støtte og erfaringsudveksling. Forældrene kan give hinanden hjælp rent praktisk, men også dele glæder og bekymringer. Derfor indgår netværksdannelse og brug af netværk, som et selvstændigt tema i Familieiværksætterne, og der arbejdes målrettet med at understøtte netværksdannelsen i de enkelte mødegange. Indhold Netværk som en ekstra ressource Brug af privatnetværk - familie, venner, kollegaer og bekendte Forældregruppen giver den enkelte mulighed for dialog og indgå i nye relationer, herunder: Netværk mellem kvinder Netværk mellem mænd Netværk mellem par Netværk mellem børn Netværk som forum for sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. Det giver den enkelte mulighed for refleksioner, hvilket styrker den enkeltes afklarethed omkring egen tilgang og holdninger Netværket giver forståelse for hinanden og identifikation med hinandens livssituation til trods for umiddelbare forskelligheder 8

9 Undervisningsform og pædagogiske metoder Familieiværksætterne er et frivilligt tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som favner forskelligheder hos førstegangsfødende - f.eks. levevilkår, sociale samfundslag, kort som lang uddannelse og demografi. Mødegangene i Familieiværksætterne er en blanding af oplæg og aktiviteter. Oplæggene skal være med til at give deltagerne et fælles afsæt for de videre drøftelser i gruppen. Mødestruktur 1. Opfølgning fra sidste mødegang - hvad er I optaget af? 2. Præsentation af tema 3. Aktivitet - debat og drøftelser ud fra oplæg 4. Opsamling 5. Pause og fælles spisning - sceneskift til ny oplægsholder 6. Sammenhæng til nyt tema 7. Aktivitet - debat - drøftelse ud fra oplæg 8. Opsamling 9. Afslutning - hvad skal vi mødes om næste gang og evalueringsskema Der er ikke valgmulighed i forhold til mødegangenes temaer. Det kan være vigtigt at prioritere tidsrammen vedrørende indholdet i forhold til gruppens behov. Når du forbereder dig, kan du nogle gange vælge imellem forskellige metoder, der er beskrevet i den enkelte mødegang. Eksempel: I nogle forældregrupper vil det måske give mere mening med gruppedrøftelser, i forhold til det gruppen er optagede af, i stedet for aktive øvelser, powerpoints, filmklip osv. 9

10 I Familieiværksætterne er undervisningen dialogisk og involverende Gennemgangen af et konkrete tema starter med en aktivitet, visuel øvelse med billeder, film eller lyd, der vækker følelser, som deltagerne allerede sidder med i form af deres forventninger, håb og drømme til deres forældreskab. Underviseren anvender åbne spørgsmål så gruppen aktiveres og viser lidt af sig selv for resten af gruppen. Det skaber mulighed for, at de efterfølgende henvender sig til hinanden i forhold til sammenligning, diskussion, erfaringsudveksling og nysgerrighed i hinandens perspektiver og fortolkninger. På nogle mødegange er aktiviteten planlagt som en øvelse, hvor deltagerne f.eks. opdeles i mindre grupper, par og par eller kønsopdelt m.m. Alle øvelser afsluttes med en opsamling af, hvad deltagerne har fået med sig fra øvelsen og ønsker at dele med de andre i gruppen. Det sker bl.a. med henblik på at understøtte netværksdannelsen. Der vil vise sig forskellige værdisæt, holdninger og opfattelser, både i form af personlige erfaringer, ny viden, myter og fordomme. Det øger mulighed for refleksioner hos den enkelte, som også opnår en afklarethed omkring sin egen tilgang, får mulighed for dialog og indgå i nye relationer. Dialogisk undervisning: Deltagerne understøttes i at reflektere og foretage egne vurderinger og handlinger gennem en øget bevidstgørelse om dem selv og deres omverden. Udgangspunktet er er, at mennesket bedst lærer gennem egne erfaringer, som kan opstå i samspil med andre. Den valgte pædagogik bygger på at præsentere viden, der stimulerer til refleksion og det konkrete sundhedsfaglige kommer frem, som den viden deltagerne efterspørger i den dialogbaserede formidling frem for foredrag. Det er diskussionen om relevant viden, som får deltagerne til at tage stilling og relatere emnet til deres eget liv. (Kilde: Jensen BB & Schnack K 1993). 10

11 Sundhedsplejersken og underviserne Den tværfaglige og tværsektorielle deltagelse i Familieiværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. Der stræbes efter en synergieffekt, hvor underviserne komplementerer hinanden. Det tværfaglige samarbejde handler om at udnytte de forskellige holdninger, den forskellige viden og de forskellige handlemuligheder til at få nuanceret temaerne så meget som muligt, så det giver mening og udbytte for den enkelte deltager. En sundhedsplejerske fungerer som gruppeleder og er den gennemgående person igennem hele forløbet Sundhedsplejersken har øje for gruppeprocesser og arbejder for at få alle med i fællesskabet Sundhedsplejersken samler op på mødegangen og tager hånd om forældrenes evalueringer Sundhedsplejersken og underviserne er igangsættere, som inspirerer forældrene til at tænke med og tænke over, hvad de kan gøre i deres eget liv Sundhedsplejersken og underviserne kommer med viden og praktisk erfaring Sundhedsplejersken og underviserne støtter undervejs og viser vej til relevante tilbud og løsninger Samspillet mellem sundhedsplejersken og underviserne Der lægges op til et tæt og tværfagligt samspil mellem sundhedsplejersken og underviseren. Før en mødegang kontakter underviseren sundhedsplejersken, som fortæller om det enkelte hold og særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. Der efterstræbes dialog om indhold og rollefordeling, hvor underviserne er med til at definere deres rolle i forhold til, hvor meget de ønsker at medfacilitere processen i gruppen sammen med sundhedsplejersken. Udgangspunktet er, at jo bedre samspil der er mellem sundhedsplejersken og underviseren, jo større udbytte får deltagerne med hjem. Der efterstræbes et fagligt ping- pong mellem underviseren og sundhedsplejersken, som giver forældrene oplevelsen af høj faglighed og spændende gruppeprocesser. På mødegang 3-6 er der lavet en samarbejdsaftale omkring rollefordelingen mellem jordemødre og sundhedsplejersker. 11

12 Brug af powerpoint Til alle mødegange er der udarbejdet powerpoints. De skal ses som en støtte for gruppelederen, der bliver uafhængig af et manuskript og fastholder fokus på emnet til inspiration for deltagerne. Powerpoints ligger på den USB-nøgler, der følger med Mødeguiden. I powerpoint-præsentationerne er der vist, hvor I selv skal lægge hyperlinks ind med de korte filmklip, som I ønsker, så de vises i den rette længde direkte fra præsentationen. Den enkelte underviser er velkommen til at lave sine egne powerpoints, udvælge enkelte slides eller lave ændringer ud fra de eksisterende, så det passer til underviserens egen stil. Ved anvendelse af powerpoint opfordres til følge disse retningslinjer: Max. 7 powerpoints pr. mødegang Max. 7 budskaber på hver slide Tekststørrelse min. str. 32 Skriv overskrifter, eller stikord - aldrig det, du vil sige Brug Familieiværksætternes skabeloner til nye præsentationer Skabeloner, powerpoint og materialer Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Enkelte undervisere supplerer med egne matialer. Se mere i den enkelte mødegang. Center for Socialt Ansvar har to pjecer: Babymassage og Fødselsforberedelse i vand Eksempler på powerpoints 12

13 Opstart af en gruppe Når der er forældre nok, der har tilmeldt sig til Familieiværksætterne, laves en oversigt over holdet med angivelse af navn, adresse, telefon, -adresse og termin - og gerne andre oplysninger, hvis du har dem. Klargøring til holdstart Familiemappen pakkes til hver familie. Forside, oversigt over mødegange udfyldt med datoer, Roll-up med oversigt over kursusforløbet, gruppeleders navn og telefon og folder til arbejdspladsen Ca. 3 uger før holdstart kontakter sundhedsplejersken familien pr. telefon. Her afklares følgende: At familien har fået den fornødne information om Familieiværksætterne Evalueringsskemaer kopieres Oversigt til registrering af fremmøde At familien har fået de første mødedatoer Holdet deles op i 2 undergrupper ud fra geografi Om der er forhindringer eller særlige hensyn i forhold til deltagelse (transport, handicaps, tolk eller andet) Navneskilt til alle forældrene, sundhedsplejerske og evt. underviser Eventuelle spørgsmål fra forældrene Lokalet reserveres og gøres klar med stole, tavle, flip-over, projektor, computer, præsentationer, skriveredskaber og kaffe, te, vand Aftale om afbud, hvis familien bliver forhindret Få dage før holdstart er det en god ide, at sende en reminder til forældrene på sms eller mail. Briefing med ekstern underviser - sted, tid, indhold, særlige hensyn i forhold til gruppen (f.eks. tolk) Vær klar med det praktiske, så du med ro kan tage imod familierne ca. 15 min. før start. Familiemappen Oversigt over mød egangene Hold: Mødegang Dato Alder uge uge Mødeguiden Barn og forældre på Fødslen 33. uge vej Sundhedsplejerske Jurist Jordemor Det nyfødte barn Jordemor og sundhedsp lejerske At blive familie Jordemor og sundhedsp lejerske FØDSEL uge 31. uge 32. uge Underviser Sundhedsplejerske Bankrådgiver Jordemor 5. e Forældr Mødegang Velkomst og præsentat ion Netværk Hvad har barnet behov for? Økonomi Opsamling på netværksd annelse Sikring af hinanden Orlovsmuligheder 1 mdr. 2 mdr. 3 mdr. 4 mdr. 5 mdr. 6 mdr. 7 mdr. 8 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Familiedynamik Aktiviteter med barnet og barnets Sundhedsplejerske signaler Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling At søge hjælp og støtte Individuel undersøge Om skemad og drikkelse af barnet til barnet Tandsundhed Syge børn Barnets tidlige sprogudvik ling Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Forældre på arbejde og barnet i dagpleje eller instutition Barnets søvn og døgnrytme Barnets personligh ed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker 10 mdr. Hverdagslivet og familiedyn Planlæg sidste mødegang amik 15 mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Socialrådgiver 2 sundhedsplejersker er Investér nogle tim og bil og få en glad, sta loyal medarbejder og kollega... err kl værksætterne begynd Mødegangene i Familiei ejder og kollega måske Derfor bliver din medarb end normalt for at deltage. nødt til at gå lidt tidligere Tandplejer Sundhedsplejerske Tale/hørekonsulent Sundhedsplejerske Dagplejepædagog Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Sundhedsplejerske Familiekonsulent/psy kolog Sundhedsplejerske Frivillige Kopiér arket 13

14 Sundhedsplejerske: Netværk Oversigt over materiale Mødeguiden Mødegang Dagens program Professionelle Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Mødeguiden Mødeguiden er en beskrivelse af indholdet og forløbet til hver mødegang. Det sikrer, at alle arbejder indenfor de samme rammer, så de nye forældre i jeres kommune kommer igennem det samme stof, når de deltager i Familieiværksætterne. Hver sundhedsplejerske kan med fordel have sin egen mødeguide, hvor der også er plads til egne noter. Beskrivelse af mødegangene i Mødeguiden Beskrivelserne giver overblik over hvordan temaer og indhold er fordelt på de enkelte mødegange, så forældrene får en kombination af viden, erfaringer, og øvelser i et aktivt dialogisk læringsmiljø. Evaluering Forældre Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering Tid og hvem TIP! Der har været erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start det kan også gøres via mail. Tankerne bag: Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Mødedato: Mødegang: Dagens tema 1: Dagens tema 2: Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Navn: Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Underviser på tema 1: Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Underviser på tema 2: Sæt kun 1 kryds ved hvert udsagn Hold: Markeringskode: I høj grad Rimelig meget Både og... Ikke særlig meget Slet ikke Arbejdsark i Mødeguiden Øvelser, opgaver og evalueringsskemaer til mødegangene. I mødeguiden kan sundhedsplejersken se, hvilke arbejdsark der skal bruges og hvornår. Arbejdsarkene er klar til at kopiere, så forberedelsestiden ikke går med at lave materiale, men sundhedsplejersken kan fokusere på sin rolle og på gruppen. Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 1: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan vurderer du dit udbytte af tema 2: Dagens tema har sat nye tanker i gang: Jeg synes, at temaet er relevant for nye forældre: Jeg synes godt om undervisningsformen og måden at arbejde på: Eventuelt andre kommentarer: Hvordan oplever du stemningen på holdet: Vi giver hinanden respekt og tryghed på holdet: Jeg har mulighed for at komme frem med det, der er vigtigt for mig i diskussionerne: Jeg har kontakt med de andre uden for møderne: Temaerne giver anledning til videre drøftelse af forældreskabet: Eventuelt andre kommentarer: Mødegang 1 18 KOPIÈR ARKET Powerpoint og filmklip Der er udarbejdet powerpoints, der understøtter temaerne på de enkelte mødegangene. I Mødeguiden kan sundhedsplejersken se hvilke powerpoint, der skal bruges og hvornår. Det er udvalgte film- og videoklip, som inspirerer til dialog og eftertanke. Kommunen skal selv sætte de hyperlinks ind på powepoints, som I øsker at bruge, så det er nemt, når klippene skal vises på en mødegang. Film- og videoklippene er også angivet i Mødeguiden. Se lokal vejledning for at finde skabeloner og de færdige powerpoints til mødegangene. Formålet med Familieiværksætterne Familieiværksætterne skal støtte og styrke forældrene i de udfordringer de møder i deres nye livssituation som børnefamilie. Gennem oplæg fra forskellige faglige undervisere skabes i forhold til andre forældre og det faglige oplæg. Det sker gennem et fødsels- og familieforberedelses kursus over 16mødeiværksætterne er kompetente og Alle førstegangsforældre i Familiegange - Familieiværksætterne. målet er derfor ikke at skabe perfekte Kurset starter i ca. uge 26 af graviditetet og forsætter til barnet er ca. er rigtigt eller forkert i forældreskabet. forældre, eller at moralisere hvad der 1 1/2 år. Kurset er et sammenhængende tilbud og indeholder en bred Vi møder forældrene som eksperterne i deres eget liv. Forældrene inddra- vifte af temaer, som alle er relevante for nye forældre ges gennem evaluering og er dermed aktive samarbejdspartnere, hvilket Den tværfaglige deltagelse i Familie- tages med til justeringer og udvikling iværksætterne skal afspejle en koordineret og sammenhængende indsats. af Familieiværksætterne. De 4 temaer i Familieiværksætterne er et frivilligt Familieiværksætterne tilbud, der ligestiller mænd og kvinder i forældreskabet og som kan favne Graviditet og fødsel forskelligheder hos førstegangsfødende, der kommer fra forskellige Fra individer til familie levevilkår og sociale samfundslag, med kort som lang uddannelse i rygsækken. Barnets udvikling og trivsel Netværk Mødegang 1 Bankrådgiver Tankerne bag Oplægget skal give anledning til refleksion både for dem, der allerede Gennemgang af budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over har lagt et budget og for de forældre, kommende udgifter. Forældrene får som ikke har så stort overblik over endvidere lejlighed til at forholde sig økonomien. Deltagerne aktiveres til, om de har tilrettelagt styringen af gennem dialog og plads til spørgsmål økonomien hensigtsmæssigt og får undervejs. samtidig inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Indhold Vigtigt... Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod. At få et barn ændrer økonomien - nye udgifter! Gennemgang af økonomi med eksempler på i alt 3 budgetter: Budget før barnet (engangsudgifter) Barnets ankomst (engangsudgifter) Efter barnets ankomst (løbende driftsudgifter ) Øvelse Hele gruppen og parvis Filmklip med sekvens fra serien Luksusfælden Underviseren lægger herefter op til en drøftelse af ansvar for økonomi. Hvad kan der ske, når der ikke er styr på økonomien - kan det ske for alle? Hvem er ansvarlig for økonomien? Hvorfor er den løsning god? Forældrene får 5 min. til at drøfte dette parvis. Afslutning på emne Drøftelse i plenum af forskellige meninger der er kommet frem blandt parrene og hvorfor de har gjort indtryk på dig. Hvad forventer vi af dig som underviser? Før mødegangen Du bliver kontaktet af gruppelederen, Mødestruktur som fortæller dig om gruppens sammensætning og du kan stille spørgs- Tidspunkt: Kl Opfølgning fra sidste møde mål. I gennemgår hele mødegangen, så du også ved hvad der sker ud over 2. Præsentation af dagens tema dit eget indlæg og får perspektiv på 3. Aktivitet - debat og drøftelser temaet. ud fra oplæg 4. Opsamling Din rolle på mødegangen 5. Pause og fælles spisning Du bedes kontakte gruppelederen - ny underviser som fortæller dig om det enkelte 6. Sammenhæng til nyt tema hold, særlige hensyn f.eks. gruppedynamikken, tolk og afbud. I dialogen 7. Aktivitet - debat og drøftelser med gruppelederen vil I kunne få et ud fra oplæg samlet overblik over program, brug af 8. Opsamling av-udstyr, lokale og jeres indbyrdes 9. Afslutning rollefordeling. og evalueringsskema Gruppelederen, som er en sundhedsplejerske følger samme gruppe gen- Powerpoint bruges kun som en støtte for underviseren efter nedenstående nem hele forløbet. anbefalinger: Tankerne bag dit indlæg Skriv kun overskrifter eller stikord Du kan læse om tankerne bag dit indlæg i løsarket der er vedlagt her i fol- Max. 7 budskaber på hver slide Max 7 slides pr. mødegang deren. Tekststørrelse 32 punkt Du er selv ansvarlig for eventuelle Materiale filmklip (max. 5 min.) Der vil være en Du udarbejder selv det materiale du computer koblet til netværk og højttaler til rådighed i lokalet. Der er pro- vil bruge på mødegangen. Hvis du benytter dig af powerpoint, anbefales jektor samt flipover i alle lokaler. at bruge Familieiværksætternes skabelon. Tak! Fordi du vil være en del af Familieiværksætterne. Undervisere Folder og løsark til undervisere Undervisere introduceres i forhold til værdier og pædagogiske metoder i Familieiværksætterne. Du finder PDF er til print på: 14

15 Oversigt over mødegangene Møde Hvornår Tema Underviser uge Velkomst og kort præsentation Forventninger til Familieiværksætterne Sundhedsplejerske Økonomi Bankrådgiver Hvad har barnet behov for Sundhedsplejerske uge Opsamling og netværksdannelse Sundhedsplejerske Sikring af hinanden Jurist Orlovsmuligheder Sundhedsplejerske uge Barn og forældre på vej Jordemorteam uge Fødslen Jordemorteam uge Det nyfødte barn Jordemorteam og sundhedsplejerske uge At blive en familie Jordemorteam og sundhedsplejerske Fødsel 7. 1 mdr. Fødselsoplevelser Hverdagen med barnet Sundhedsplejerske 8. 2 mdr. Familiedynamik Aktivitet med barnet og barnets signaler Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske 15

16 Møde Hvornår Tema Underviser 9. 3 mdr. Samvær med barnet - sansemotorisk udvikling Sundhedsplejerske og ergoterapeut At søge hjælp og støtte Socialrådgiver mdr. Barnets trivsel Mælk og mad til barnet To sundhedsplejersker mdr. Tænder Tandplejer Syge børn Sundhedsplejerske mdr. Barnets tidlige sprogudvikling Tale/hørekonsulent Barnets udvikling, vaner og sikkerhed Sundhedsplejerske mdr. Forældre på arbejde og barn i dagpleje eller institution Dagplejepædagog Barnets søvn og døgnrytme Sundhedsplejerske mdr. Dit barns personlighed og selvstændighed Forebyggelse af ulykker Sundhedsplejerske mdr. Hverdagslivet og familiedynamik Planlæg sidste mødegang Familiekonsulent/ psykolog og sundhedsplejerske mdr. Opdragelse og familiens udfordringer Gruppens fremtid og afslutning Sundhedsplejerske og frivillige 16

17 Velkommen til Familieiværksætterne Økonomi Netværk Hvad har barnet brug for? Mødegang 1 17

18 Mødegang 1 Dagens program Sundhedsplejerske: Velkomst og præsentation Bankrådgiver: Økonomi Pause Sundhedsplejerske: Netværk Sundhedsplejerske: Hvad har barnet behov for? Sundhedsplejerske: Evaluering TIP! Der er erfaring for, at det giver et flot fremmøde fra starten, hvis sundhedsplejersken ringer til forældrene inden start eller sender en mail eller sms. Tid og hvem Tankerne bag Sundhedsplejersken tager varmt imod forældrene med en god indledning om at se hinanden, som kommende forældregruppe og netværk til andre ligestillede med udfordringerne ved at vente barn for første gang. Gruppens mest værdifulde ressource er medlemmerne og deres indbyrdes udvekslinger, tanker og relationer. Familieiværksætterne lægger stor vægt på, at gruppen forholder sig til graviditet og forældreroller ud fra mange perspektiver. Den første mødegang forsøger at skabe refleksion om hvordan økonomiske prioriteringer og budgetter skaber et bæredygtigt fundament for familielivet. Der arbejdes med at få aktiveret forældrenes forestillinger om barnet i livmoderen ved at sætte fokus på, hvad barnet har behov for. Der er en kobling i temaerne udstyr/hvad har barnet behov for og forældrenes tidlige tilknytning til barnet. Mødegang 1 18

19 Tid og hvem Sundhedsplejerske Velkomst Brug dias 1 Dagens program Sundhedsplejersken byder velkommen: I skal have et barn! Navneskilte Sundhedsplejersken præsenterer sig selv: Tovholder, faglighed, procesansvarlig, praktiske forhold og afbud ved fravær Formen på undervisning foregår på forskellige måder - oplæg og øvelser som grundlag for drøftelser og overvejelser mellem gruppedeltagerne Hovedtemaer i forløbet Målet med Familieiværksætterne er sparring med professionelle og andre kommende forældre Se i øvrigt Præsentation af deltagerne Brug dias 2 Alle deltagerne præsenterer sig selv ved: Navn, alder, by, interesser og termin. Mødegang 1 19

20 Tid og hvem Bankrådgiver Tankerne bag Økonomi En gennemgang af forskellige budgetter giver forældrene et økonomisk overblik over de kommende udgifter. Forældrene får lejlighed til at forholde sig til, om de har tilrettelagt styringen af deres økonomi hensigtsmæssigt og får inspiration fra de øvrige deltagere i forhold til forskellige måder at håndtere økonomien på. Vigtigt at sundhedsplejersken får fortalt: Ved at have fokus på hvordan forældrene styrer økonomien og ikke økonomien i sig selv, bør alle kunne deltage på lige fod Dette tema lægger op til videre drøftelser, når vi får besøg af juristen Brug dias 3 Her ligger hyperlink til filmklip At få et barn ændrer økonomien nye udgifter! Skal være interessant for både de, som allerede har et budget og dem, som skal i gang med at lave et budget for første gang HUSK at blive på det generelle plan. Spørg ikke ind til de enkelte deltageres beskæftigelse eller boligsituation Fokus på økonomi - eksempler på: Budget før barn Budget ved barnets ankomst Budget efter barnet er født Underviser laver selv dias eller andet materiale vedr. tema DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO DIASBROCHURE PRINTDIASFOTO Mødegang 1 20

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

HVERT BARN SIN CHANCE

HVERT BARN SIN CHANCE Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling og afprøvning af gruppeforløb for gravide og nybagte familier i udsatte bydele i Københavns Kommune Evaluering af projekt HVERT BARN SIN CHANCE Udvikling

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation

Velkommen. til Hånd om barnet. Mødegang 1 Dagens program. Velkomst og præsentation Velkommen til Hånd om barnet Mødegang 1 Dagens program Velkomst og præsentation Økonomi Pause - kl. ca. 17.55 18.15 Netværk Hvad har barnet behov for? Evaluering Hvem er du? Præsentation af vores gruppe

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse

Kommunikation som ledelsesværktøj. Modul 2 dag 1-2 Den Grundlæggende Lederuddannelse Udvikling af undervisningsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse Forfattere: Connie Relsted - Business Centeret - Sønderhøj 9-8260 Viby J Mette Gebert Sutherland Business Centeret - Sønderhøj

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler

Studie cirkler. Manual til ledere af studiecirkler Studie cirkler Manual til ledere af studiecirkler Forord Formålet med denne manual er at give studiecirkelledere et værktøj til brug for arbejdet i åbne studiecirkler, herunder kort om baggrunden for disse.

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere