Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni KEU syd. Praksisdag Syd Avis Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015. KEU syd. Praksisdag Syd Avis 2015. Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity"

Transkript

1 Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2015 KEU syd Praksisdag Syd Avis 2015 Afholdt fredag den 8. maj 2015 på Trinity

2 Ny PLO Syd-formand: Brug KEU! Med 430 deltagere slog Praksisdag Syd 2015 sin egen rekord, og der måtte videotransmitteres til et ekstra lokale for at alle kunne overvære velkomsten og Johannes Andersens oplæg. Den nye formand for PLO Syd, Anne-Mette Rotwitt konstaterede da også i sin velkomst, at den årlige uddannelsesdag efterhånden er bredt kendt i regionens almen praksis, men KEU s øvrige virke ikke i samme grad. Hun opfordrede kraftigt til at bruge KEU og team SydPOL ikke mindst i relation til akkrediteringsprocessen. - Selv om vi havde foretrukket et lystincitament til den, siger vi ja til kvalitetsudvikling, og når det nu skal være, er det godt at kunne trække på KEU s akkrediteringstilbud. Kig i det nye juni-katalog der er megen hjælp at hente og brug SydPOL s konsulenter, lød det fra Anne-Mette Rotwitt, inden hun ønskede alle en god læringsdag. 2

3 Fremtidens læge: Den lydhøre håndværker - Døren ind til praktiserende læge er kendt for at give adgang til en af velfærdsstatens centrale aktører præget af høj faglig etos. Sådan bliver det også fremover, men på en anden måde. I skal i højere grad være lydhøre håndværkere, der kan udvikle selvhjælpsstrategier for patienterne, og I må også forvente krav om endnu mere målbar service mere end i dag. Med denne udgangsreplik opsummerede samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitets Center sit Praksisdag Syd-oplæg, der belyste, hvad overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat medfører for almen praksis og lægens rolle. Et paradigmeskift, der allerede er godt i gang og vil medføre kæmpe forandringer for alle danskere de næste tyve år. Veloplagt og underholdende med indlagte opfordringer til forebyggende knibeøvelser (!) bredmalede Johannes Andersen udviklingen fra 1930 ernes velfærdsideal om solidaritet, omsorg og sikring af alle, til en velfærdsmodel med fokus på individuel ansvarlighed og målbare servicekrav. Slut med kald og mine patienter - Det gamle velfærdssamfund båret frem af bønder og arbejdere klinger ud, og det betyder, at omsorg og solidaritet erstattes af selvtillid og mægtiggørelse af borgerne. Fra at lægge vores tillid hos lægen, skal vi lægge den hos os selv. Lægens rolle bliver mere understøttende, med brug af nye teknologier og medinddragelse i behandlingen. Det er slut med at tale om kald og mine patienter. I skal yde responsiv støtte, og det kræver målbare data. I mærker det allerede i form af akkrediteringskrav og fælles medicinkort, men der vil komme meget mere af den slags big data udfordringer. Fra patientperspektiv går man fra at have konkret tillid til en ildsjæl, ens egen læge, til at have abstrakt tillid til en ekspertise, som kan have mange ansigter. Hvem mon er min læge i dag? Vi skal alle lære at begå os i dette nye samspil, lød det fra Johannes Andersen. Facebook og X-factor virkeligheden Han kom også ind på overvågningsdemokratiet, som med de sociale medier har gjort gamle velkendte samfundsinstitutioner porøse og sårbare. - Nu er virkeligheden, at man kan blive hængt ud på facebook: Igen har læge Svendsen begået en fejl like hvis du er enig. Konkurrencesamfundet kaster nye medborgerroller af sig. Fra den uforudsigelige forbrugerborger, der kræver kontant output og vælger nye institutioner, hvis han er utilfreds med de gamle, til den hippe, innovative borger, som vil medinddrages, sidde i samtalegrupper og være frivillig sammen med fagpersoner i diverse sammenhænge. Vi er kort sagt midt i en bevægelse, der går fra den generaliserende anden til det generaliserende selv. Fra bøndernes og arbejdernes selvværdsfundament baseret på at høre til og have et fælles ståsted, til X-factor borgernes selvtillidsfundament baseret på individualitet, mange kompetencer og evnen til at føre sig frem. 3

4 Stor spørgelyst om akkreditering Det skortede ikke på spørgelyst i Praksisdag Syds to sessioner Fra standard til akkreditering, som forventeligt var nogen af de mest søgte. Med overenskomstkravet om akkreditering af almen praksis inden udgangen af 2018 er emnet blevet nærværende for alle, og der var da også afsat tid til emnet både før og efter frokost. På begge sessioner var der plads til at gå ned i detailspørgsmål med læge Palle Mark Christensen, Otterup, læge Pia Therkilsen, Sønderborg, kvalitetskonsulent Marianne Rosendal og akkrediteringskoordinator Betina Eskesen. Der var gennemgang af akkrediteringsforløbet, indholdet i Den Danske Kvalitetsmodel, hvilke krav standarderne stiller og formen på det eksterne survey. Chefkonsulent fra IKAS, Henrik Breiner Kousholt, svarede på spørgsmål og et gentagende spørgsmål var, hvordan man starter processen op samt hvor detaljeret arbejdet med standarderne skal være. Andre pluk fra spørgepuljen lød: Hvad skal vi ikke lave? Hvem gør hvad i processen? Hvordan formulerer man sig på tværs af faggrupper? Og hvordan undgår man at skyde over målet? Deltagerne blev præsenterede for forskellige eksempler på arbejdet med standarder og støtteredskaber til arbejdet. Herunder blandt andet DAK-E s it-platform, hvor der ligger skabeloner til at udfylde, ligesom deltagerne blev anbefalet at orientere sig på akkrediteringshjemmesiden på sundhed.dk, hvor alle redskaber og gode råd til at komme i gang er placeret. Tre gode råd Med udgangspunkt i sin egen praksis, en kompagniskabspraksis med fem læger, havde Palle Mark Christensen blandt andet disse tre anbefalinger til deltagerne: Udnævn en tovholder. Prioritér arbejdet, fx ved at aftale nogle lukkeeftermiddage. Læg det ind i årshjulet, hvis klinikken har et sådant. Uddelegér opgaver til personalet. Ofte er sekretærer og sygeplejersker qua deres daglige arbejdsopgaver bedre mindede for arbejdet. Men husk at der skal prioriteres tid til det. Til slut gennemgik Henrik Breiner Kousholt, hvordan survey foregår i en dialog - og beroligede med, at selv om en pilottest havde vist, at kun 50 pct. bestod akkrediteringen første gang, var det for det meste kun tilstrækkeligt med en enkelt opfølgning for at nå i mål. 4

5 Arbejdsglæde er noget man skaber Arbejdsglæde er ikke noget, man har eller får. Det er noget, man skaber. Sådan lød nøglebudskabet i sessionen Bløde værdier kan ændre hårde endepunkter, hvor en række læger og praksismedarbejdere under ledelse af SydPol-konsulent Jens Rosbach og SydPol-koordinator Heidi Bøgelund drøftede trivsel og samarbejdsrelationer i almen praksis. Forskning viser, at høj trivsel på arbejdspladsen fremmer både produktiviteten og kvaliteten og dermed også gavner patienterne. Grundlæggende er det de samme faktorer, der ligger til grund for den gode læge/patient relation og mellem leder og personale: nemlig respekt og anerkendelse. Ligesom lægen opnår det bedste resultat ved at møde patienten ud fra dennes dagsorden og ikke hans/hendes egen, er lederens måde at møde personalet på afgørende for trivslen. - Respekt og anerkendelse kan udvises på mange måder og ikke nødvendigvis verbalt. Bare det at sætte sig sammen i frokostpausen er udtryk for anerkendelse. Eller et smil og klap på skulderen i en presset situation. Det er også anerkendelse at forvente noget af hinanden og at gøre sig umage. Endelig er det vigtigt at fokusere på det, man har indflydelse på og kan ændre ved og sige pyt til det, man ikke kan gøre noget ved, lød det fra Jens Rosbach. Fast trivselsmøde Begrebet teamspirit blev også rundet. Værdien af at føle sig som del af et team, der arbejder for det samme og med plads til indflydelse for den enkelte. Men ikke for at alle skal gøre det ens og behandles ens. Der skal være plads til forskellighed og respekt for individuelle styrker og kompetencer. Deltagerne blev bedt om at komme med konkrete bud på, hvad der kunne fremme arbejdsglæden i deres egen praksis, og svarene spændte fra at tage blomster med fra haven til at gøre MUS-samtalerne mere medarbejderdrevne. En enkelt fremhævede betydningen af at have indført et trivselsmøde hver sjette uge. Kun en time pr. gang, men nok til at have revolutioneret samarbejdet og arbejdsglæden, som det blev udtrykt. Jens Rosbach rundede af med at henvise til trivsels- og stresseksperten Lisbeth G. Petersens råd om at give lidt mere end man tager: - Ikke overdrevent, bare en balance, der hedder 49/51. Hvis alle gør det, er man nået langt. 5

6 VOXPOP: Hvad får du ud af at deltage i Praksisdag Syd? Birgitte Pedersen Ledende sekretær hos Lægerne i Oksbøl: - Jeg går især efter at udbygge mit netværk med andre sekretærer, der arbejder med praksis management. Det er et felt i udvikling, og i den sammenhæng udgør den årlige praksisdag, som jeg er med til for fjerde år i træk, et oplagt forum for at netværke og udveksle erfaringer med andre ledende sekretærer/ praksis managere. Jeg har tidligere deltaget som underviser sammen med læge Rune Pallesen, men i år har jeg ingen forpligtelser og kan bare suge til mig. Den ene session om Bløde værdier har jeg valgt, fordi det er et emne, jeg har beskæftiget mig en del med som underviser for team SydPOL, og så er det inspirerende at få andre indgange til emnet. Jens Rosbach greb det mere psykologisk an. Derudover har jeg valgt sessionen Find alkoholikeren. Sekretæren er jo den første, der møder patienten, og med mine ti år i klinikken har jeg en bred viden om vores patienter at trække på i forhold til netop den problemstilling. Morten Wolf Praktiserende læge, Hesselager Lægehus: - Jeg håber meget på at få noget med hjem fra sessionen om DAMD og status på brug af data. Jeg har arbejdet med datafangst, og med den nuværende usikkerhed om hele databasens fremtid er det meget aktuelt at få nogle bud på, hvad vi på sigte kan vente os. Dataene rummer store muligheder for kvalitetsudvikling til internt brug, og det håber jeg meget at få en afklaring på. Min anden session handler også om kvalitetsarbejde, nemlig den omakkreditering. Vi er allerede en meget struktureret praksis, så som udgangspunkt er vi godt klædt på til at arbejde med de 16 standarder, men noget er også helt nyt. Hvordan beskriver man fx rengøring af instrumenter? Jeg håber også at få en fornemmelse af, hvor stor den samlede arbejdsbyrde bliver. Susanne Bay Sygeplejerske, Lægerne Teglgårdsparken, Middelfart: - Jeg kommer for at blive klædt på i forhold til to store udfordringer lige nu, nemlig akkrediteringen af almen praksis, hvor vi har deadline i februar 2016, samt arbejdet med det fælles medicinkort, FMK. Da jeg er klinikansvarlig for hygiejne, rengøring og sterilisering af instrumenter og bestilling og opbevaring af medicin, har det mit særlige fokus i forhold til akkrediteringen. Man er jo spændt på, hvor detaljeret det skal beskrives. Heldigvis er jeg blevet bekræftet i at gøre det kort og overskueligt. FMK fylder også en del i mit arbejde, da jeg laver mange receptfornyelser og hele tiden skal have øje for koordinering, problemer med polyfarmaci og lignende. Men i øvrigt synes jeg, at det er fint at møde gamle kolleger fra mine tidligere arbejdspladser. Det sociale er der heldigvis også tid til. Det er min første Praksisdag men forhåbentlig ikke den sidste. 6

7 Snak alkohol på samme måde som røg Tabuer kom i den grad under behandling på sessionen Find alkoholikeren Og hvad så? Ikke mindst da praktiserende læge og praksiskonsulent Bent Kristensen godt inde i sin gennemgang af baggrundsviden om alkohol og misbrug og håndtering af patienter, man mistænker for at have et alkoholproblem, lod en bombe springe ved at afsløre sit eget tidligere misbrug. Det fik luften til at sitre i en meget lydhør og spørgelysten forsamling af læger og praksispersonale. At alkoholmisbrug er tabubelagt var også udgangspunktet for praksissygeplejerske Gerda Nielsens opfølgning for Bent Kristensens indlæg. Hun kender ligeledes problemet indefra, dels fra opvæksten med en misbrugende mor, dels fra sit praksisarbejde, hvor hun med afsæt i en videreuddannelse som Act terapeut samarbejder med patienter, der lider af misbrug, angst og overvægt. Efter en hurtig exit poll blandt deltagerne om relationer til alkoholmisbrugere i familie- og vennekreds som fik mange fingre i vejret konstaterede Gerda Nielsen, at skønt de fleste kender en eller flere alkoholikere i omgangskredsen, er det svært ved at tage fat i pågældende. - Sådan er det bare, og hånden på hjertet, jeg kender også en, som jeg bare ikke orker... Spørg naturligt Anderledes på arbejdet, hvor Gerda Nielsen har opsamlet en bred erfaring på området. Hun slog til lyd for at spørge ind til alkoholvaner på samme måde som med rygevaner. - Det skal komme helt naturligt og med samme stemmeføring, som når man i forbindelse med helbredssamtaler og andre rutineundersøgelser spørger til kost, rygning, motion og andre livsstilsemner. Indled med åbne spørgsmål som Hvordan har du det med alkohol? eller Har du nogensinde været bekymret over dine alkoholvaner? frem for at spørge til antal genstande. De fleste underdriver alligevel. Hvis der kommer en god dialog i gang, kan man eventuelt bruge alkoholbarometeret til at understøtte processen fremadrettet. En anden god vinkel ind på problemet er at snakke med misbrugeren om værdierne i hendes liv. Hvad hun gerne vil bevare eller forandre, forklarede Gerda Nielsen, der fulgte op med en gennemgang af forskellige patient cases, hvor det var lykkedes at sænke forbruget af alkohol. Nogle gange kun ved klinikkens egen hjælp, andre gange i et samarbejde med kommunens misbrugstilbud og andre aktører på området. 7

8 Som en vakkelvorn stol Ældre medicinske patienter er ikke blot en hastigt voksende patientgruppe i det danske sundhedsvæsen, de er også svære at hjælpe i et sektordelt sundhedsvæsen med forskellige ansvarsområder. Blandt andet fordi der ofte er mange forskellige, samvirkende årsager til, at stolen billedligt talt vælter under de ældre. Det var hovedbudskabet fra ledende overlæge på OUH s geriatriske afdeling, Lars Matzen, på sessionen Opfølgning og koordination for din ældre medicinske patient kan vi sammen gøre det bedre? Flankeret af de praktiserende læger Lene Brorson-Riis og Jytte Møller, der bl.a. bidrog med erfaringer fra den tværsektorielle kommunikation i Faaborg-Midtfyn Kommune, tegnede Lars Matzen konturerne af en fremtid, hvor andelen af +80 er tredobles over de næste 25 år som følge af voksende levealder og store årgange. - Det sker samtidig med reduktion i antal af sengepladser og fordrer endnu mere fokus på kronikeropfølgning og forebyggelse af genindlæggelser end i dag. Med hensyn til genindlæggelsesniveauet og dets årsager ved vi reelt ikke ret meget. Dehydrering fremdrages ofte som en hyppig og banal årsag, men det ændrer ikke ved, at dehydrering kan være alvorlig og i et sundhedsvæsen med lige adgang også skal behandles. Der er i sygehusregi afprøvet forsøg på at mindske genindlæggelser ved hjælp af opfølgende hjemmebesøg, men uden den store effekt. Som udgangspunkt skal den kommunale hjemmepleje med til hjemmebesøgene, hvis de skal virke. Andre undersøgelser tyder på, at det er en kaskade af forskellige tilstande og årsager, der udløser en akut indlæggelse. Som med fluen, der normalt ikke kan vælte en stol - men godt hvis de tre af benene vakler, illustrerede Lars Matzen problemstillingen. Brug FMK Af samme grund fandt han det meningsløst at lave patientforløbsprogrammer for ældre medicinske patienter - de er simpelthen for forskellige men pegede i stedet på mere tværfaglig indsats, ligesom han slog til lyd for det fælles medicinkort. - Medicineringen er patienternes største grundlæggende problem. Vi mangler overblik både på sygehuse og i primærsektoren, og derfor må vi alle bakke op om FMK. Derudover går jeg ind for en ordning med plejehjemslæger. Det er blandt plejehjemsbeboere vi ser fleste akutte indlæggelser, som burde være undgået. Med faste læger på plejehjemmene kan man bedre spotte problemerne, før de kræver indlæggelse, sluttede Lars Matzen. 8

9 KEU-Statusrapport 2014

10 Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget (KEU) Damhaven Vejle Tlf Hvem er hvem? Akkreditering KEU syd Har du brug for støtte til akkreditering, så gå ind på Sundhed.dk, Praksisinformation, Almen Praksis, konsulenthjælp til praksis eller skriv til akkrediteringskoordinator Betina Eskesen - Har du lyst til at blive bedre til at organisere og lede din praksis? Så kontakt: Koordinator Heidi Bøgelund Frederiksen Lægelige proceskonsulenter Jesper Gerdes Lars G. Johansen Torsten Dilling Rune Pallesen Lone Grønbæk Susanne Bader Vibeke Munch-Jensen Lærke Thomsen Jens Birk Rosbach I forbindelse med planlægning af efteruddannelsesaktiviteter kan man få råd og vejledning ved en af efteruddannelsesvejlederne: Efteruddannelsesvejlederne Karl-Martin Lind Kai Juul Petersen Torsten Dilling Lone Grønbæk Bodil Bech Maria Pia Bonnema Hvis du vil i gang med et udviklingsprojekt i din praksis, kan du få hjælp og vejledning ved en af kvalitetsudviklingskonsulenterne: Kvalitetsudviklingskonsulenterne Lars G. Johansen Lars Poulsen Marianne Rosendal Ole Busch Palle Mark Christensen Pia Therkildsen Grafisk Service, Region Syddanmark

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity Praksisdag Syd 8.5.2015 KEU syd Program til Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 8. maj 2015 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 8. maj 2015 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Tage Petersen Region Syddanmark

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 3. maj 2013 KEU syd En helt særlig Praksisdag Efteruddannelses- og udviklingsdagen Praksisdag Syd 3. maj 2013

Læs mere

Døren ind. Den praktiserende læge som medborger. Nordjysk Praksisdag 2016

Døren ind. Den praktiserende læge som medborger. Nordjysk Praksisdag 2016 Døren ind. Den praktiserende læge som medborger Nordjysk Praksisdag 2016 Døren ind til den praktiserende læge. Velfærd mellem profession og nye medborgerroller Problemstillinger Velfærdsstaten nye paradigmer

Læs mere

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem

Plejehjemslæge. Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Plejehjemslæge Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge Få ideer til samarbejde med dit plejehjem Program Velkomst Hvad gør I jeres praksis Praktisk eksempel fra Odense Værktøj til gennemgang af medicinlister

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis. Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1 Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Hvad siger overenskomsten? Ved overenskomsten af 1. september 2014 fremgår, at almen praksis skal indgå i og akkrediteres efter DDKM. Det er ét ydernummer og

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vælg billede Vælg farve regionsyddanmark.dk Godkendt i Det Administrative Kontaktforum den 14.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS

Den Danske Kvalitetsmodel. Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS Den Danske Kvalitetsmodel Årsmøde inspektorordning 13. maj 2014 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Hvad er DDKM? En kvalitetsmodel, som dækker hele det danske sundhedsvæsen med det formål at sikre og

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis

Cancer i Praksis. Strategi for udvikling 2012-2014. Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i Praksis Strategi for udvikling 2012-2014 En del af virksomhedsgrundlaget i Nære Sundhedstilbud, Kvalitet og Lægemidler Nære Sundhedstilbud Kvalitet og Lægemidler Cancer i Praksis Cancer i praksis

Læs mere

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni KEU-Syd. Praksisdag Syd Avis Afholdt fredag den 5. maj 2017 på Trinity

Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni KEU-Syd. Praksisdag Syd Avis Afholdt fredag den 5. maj 2017 på Trinity Udarbejdet af KEU-sekretariatet juni 2017 KEU-Syd Praksisdag Syd Avis 2017 Afholdt fredag den 5. maj 2017 på Trinity KEU-Statusrapport 2014 500 på valfart til Trinity Tilgangen til Praksisdag Syd 2017

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark

Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark KVALITETSUDVIKLING OG EFTERUDDANNELSE Oversigt over støttemuligheder for praktiserende læger i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk/keu-syd KEU syd Støtte fra Kvalitets- og EfteruddannelsesUdvalget

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark

Gennembrudsprojektet. Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen praksis i Region Syddanmark Gennembrudsprojektet Kort protokol: Gennembrudsmetoden implementering af nye retningslinjer for hjertesvigt i almen i Region Syddanmark Betina Eskesen, Marianne Rosendal og John Banke Praksisenheden Kolding,

Læs mere

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT. af møde i. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget den 1. oktober 2013 REFERAT af møde i Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16.00 19.00 Praksisenheden i Kolding Kokholm 3A 6000

Læs mere

Tidlig Indsats på Tværs

Tidlig Indsats på Tværs F O R D I G D E R S K A L A R B E J D E M E D T I T - P R O J E K T E T : Tidlig Indsats på Tværs For særligt sårbare medicinske borgere i Thisted Kommune og Morsø Kommune Morsø Kommune Hvad er Tidlig

Læs mere

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af

sektorer Parallelsession F Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i filen. i Patientsikkerhed på tværs af Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet i Billeddelen med relations-id rid13 rid2 blev ikke fundet i i Patientsikkerhed på tværs af sektorer Billeddelen med relations-id rid3 blev ikke fundet

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

De nære behandlingstilbud

De nære behandlingstilbud De nære behandlingstilbud Udformning af almen praksis i krydsfeltet mellem kommuner og sekundærvæsenet Praktiserende læge i Skjern Praksisudviklingskonsulent Region Midt Lars Foged Har supersygehusene

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel

Den Danske Kvalitetsmodel Den Danske Kvalitetsmodel Minisymposium Middelfart 4. september 2015 Chefkonsulent Henrik Kousholt, IKAS 1 Program Ca. ½ times oplæg Ca. ½ times walk and talk Ca. ½ times spørgsmål/afklaring med spørgsmål

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering

Gode rammer for hjerterehabilitering Gode rammer for hjerterehabilitering - et partnerskabsprojekt Juni # 01 2008 Af projektleder Anne Sophie Hensgen Strejke strejke strejke Siden midten af april 2008 har hele sundhedssektoren været påvirket

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet Ældre medicinske patienter nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet DET MENER ÆLDRE SAGEN 2017 Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske patienter Værdige og sammenhængende forløb til ældre medicinske

Læs mere

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde?

Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Workshop 1 Telekonsultationer bedre end fysisk fremmøde? Hvem er vi Hospitalsenheden Horsens Sygeplejerske på hjerte amb. Berit Falkesgaard Nørgaard Horsens Kommune Sygeplejerske i Horsens Kommune Trine

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd avis 2014 for almen praksis i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd 2. maj 2014 KEU syd Stor opbakning til Praksisdag Syd Frygten for, at det forløbne års overenskomststrid

Læs mere

Den Ældre Medicinske Patient

Den Ældre Medicinske Patient Den Ældre Medicinske Patient Forum for Geriatrisk Sygepleje i Region Syddanmark Temadag: Brandpunkt i sektorovergange fra politik til praksis i et tværfagligt perspektiv Dato: d. 17 marts 2015 Projektleder

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis

Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Oversigt hvem er hvem Kvalitetsudvikling, efteruddannelse, praksiskonsulentordning m.v. i almen praksis Medlemmer af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget: Regionspolitikere Bo Libergren Region Syddanmark

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg

Program Fredag den 7. marts. 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg KEU Drifter nogle ting Nyudvikler Program Fredag den 7. marts Koordinerer Samarbejder 11.00Hvor langt er DAK-E kommet? Søren Friborg APU Institut DAK-E APO Forskningsenheden PKODet almenmedicinske hus

Læs mere

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer

Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Oversigt over høringssvar Strategi for det nære sundhedsvæsen Høringspart Høringssvar Forvaltningens kommentarer Ældrerådet S. 9 under fakta boksen Konkret vil vi: afsnit 2 - Sikre sammenhængende forløb.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Langeland kommune og Sundhedskoordinationsudvalget

Mødereferat Politisk dialogmøde mellem Langeland kommune og Sundhedskoordinationsudvalget Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/21810 Dato: 2. oktober 2014 Udarbejdet af: Christine Lund Momme E-mail: Christine.Lund.Momme@rsyd.dk Telefon: 29201318 Mødereferat

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient

KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL s faglige forslag til en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient KL har noteret sig, at der som led i finansloven for 2016 er afsat midler til en ny national handlingsplan for den

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Praksisdag Syd. Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark

Praksisdag Syd. Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity. Program til. for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 5.5.2017 KEU syd Program til Efteruddannelses- og udviklingsdag fredag den 5. maj 2017 på Trinity for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 5. maj 2017 Målgruppen for Praksisdag

Læs mere

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk

Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015. dasys@dasys.dk dasys.dk Dokumentation - For, om og med patienten Dokumentationskonferencen 2015 dasys@dasys.dk dasys.dk Formål at samle udsagn fra dokumentationskyndige for at undersøge hvilke krav danske sygeplejersker stiller,

Læs mere

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo

Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo 30. oktober 2013 Konferencen: Forældre og nyfødt Sundhedsvæsenets indsatser de første 14 dage Indledning og afrunding ved Grete Christensen og Lillian Bondo Indledning (knap 10 min.) (GC): Rigtig hjertelig

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret

Lægehuset i Mørkøv. har opnået følgende status: Akkrediteret Lægehuset i Mørkøv har opnået følgende status: Akkrediteret efter 1. version af DDKM for Almen praksis og lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet på de områder, der er omfattet af Den Danske

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder

Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder Praktiserende læge søges til: Nyt sundhedshus i Rudkøbing nye faglige muligheder www.flyttillangeland.dk Flyt ind i nyt sundhedshus Flyt ind i et nybygget sundhedshus og bliv en del af et fagligt fællesskab

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL

Fra data til kvalitet. Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Fra data til kvalitet Heidi Bøgelund Frederiksen Etnolog, Ph.d. og leder af Team SydPOL Team SydPOL Hvem er vi? 7 praktiserende læger Sekretariatsleder KEU Koordinator Spørgsmål der dukker op Hvad kan

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015

Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar 2015 Referat Kredsbestyrelsesmøde Mandag den 26. januar Deltagere: Morten Hartvig Petersen, Kirsten Hessellund Jensen, Rita Elisabeth Lund Hansen, Barbara Bendahl Schultz, Lisbeth Hammer Andersen, Rikke Kent

Læs mere

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Martin Poulsen. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Martin Poulsen Ekstern survey Start dato: 14-09-2016 Slut dato: 14-09-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Praksis

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer

Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Succesfyldt samarbejde Sådan! Et forløb 2 (3) sektorer Anette Kring, Leder i Sundhedscenteret, MPQM, Vejle Kommune, afd. Nordås Vibeke Pind, Forløbskoordinator, Hjertemedicinsk Ambulatorium, Vejle Sygehus

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Side. Visionsseminar den 5. september Dagens resultater. Langeland Sundhedshus

Side. Visionsseminar den 5. september Dagens resultater. Langeland Sundhedshus 1 Visionsseminar den 5. september 2011 Dagens resultater Oplæg ved Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet 2 Oplæg ved Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi

Læs mere

Konsulentnyt fra Nord-KAP

Konsulentnyt fra Nord-KAP 2. ÅRGANG 2. NUMMER Konsulentnyt fra Nord-KAP Juni 2014 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll I dette nummer 1 Ny i Nord-KAP: Henrik Schroll 3 Forløbskoordination Skrøbelige Ældre 3 Smerteprojekt 4 Status på Rygprojekt

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem?

De sårbare patienter. - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? De sårbare patienter - Kender vi dem? - Er vi enige om, hvordan vi behandler dem? - Og hvad med det sårbare system? En sårbar patient med kronisk sygdom er dysreguleret Eller en patient der ikke kan gennemføre

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. april på Trinity

Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. april på Trinity Udviklings- og efteruddannelsesdag fredag den 3. april på Trinity - for almen praksis i Region Syddanmark Praksisdag Syd 3.4.2009 regionsyddanmark.dk Praksisdag Syd - eftertankens dag Han kom, han talte

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse

TØNDER SYGEHUS TØNDER SYGEHUS. for FREMTIDEN. fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS fremtidens model for nærsygehuse TØNDER SYGEHUS for FREMTIDEN En nytårshilsen til politikerne i Region Syddanmark fra Tønder. Vi anbefaler: Et rettidigt tilbud til ALLE borgere i Region

Læs mere

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling

Astrid Petersen. 01 Ledelse, kvalitet og drift. 02 Anvendelse af retningsgivende dokumenter vedrørende diagnostik og behandling Astrid Petersen Ekstern survey Start dato: 04-01-2017 Slut dato: 04-01-2017 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion Klinikken

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Lægerne Nørredige Nørredige Ringkøbing

Lægerne Nørredige Nørredige Ringkøbing Lægerne Nørredige Nørredige 28 6950 Ringkøbing Klinikkens historie: Klinikken har siden 1889 haft adresse på St. Blichersvej 12 i Ringkøbing og havde dengang navnet Lægerne St. Blichersvej. Det var en

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD

OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD OVERGANGSMØDE FRA HJEM TIL DAGTILBUD Møde med familie, dagtilbud og sundhedspleje ARBEJDSMATERIALE Baggrund Kriterier Sagsgang Mødet Samarbejdsskema Baggrund for Overgangsmøder Styrke overgangen fra hjem

Læs mere

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje

Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje Pjece til medarbejdere i daginstitutioner og dagpleje ] Bedre tværfaglig indsats for børn og unge i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber www.tvaerfaglig-indsats.dk

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport 3 måneders registrering i Region Syddanmark 21 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af projektet Den ældre patient, hvor

Læs mere

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser

Læge Klaus Höfle. 1.1 Den faglige kvalitet Vurdering af indikatorer og begrundelser Læge Klaus Höfle Ekstern survey Start dato: 23-09-2016 Slut dato: 23-09-2016 Standardsæt for Almen praksis Standardversion 1 Standardudgave 3 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken er en solopraksis

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet

Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Mennesker med flere kroniske lidelser og sundhedsvæsenet Udviklingskonsulent Mette Mollerup MA in Business and Concept Innovation, Lean Black Belt, MCC, DN, RN Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Læs mere

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført

Farmakonomen på plejehjem Projekt gennemført Resume: Hvordan kan apoteket bedre samarbejdet med de lokale plejehjem til gavn for personalet på såvel apoteket som på plejehjemmet? Det satte farmakonomerne Bodil Christensen og Jannie Kristiansen sig

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

Store Praksisdag 2017 Telefonvisitation for praksispersonale -det febrile barn

Store Praksisdag 2017 Telefonvisitation for praksispersonale -det febrile barn Store Praksisdag 2017 Telefonvisitation for praksispersonale -det febrile barn Kursusleder og underviser: Thomas Drivsholm (praktiserende læge, lektor) Underviser: Ida Monefeldt (sekretær), begge www.33137086.dk

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland

Handleplan. Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 Handleplan Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Sjælland 2017-2018 HANDLEPLAN 1. Indledning Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis skal fremme arbejdet

Læs mere