Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan fremlejer du din bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig?"

Transkript

1 Hvordan fremlejer du din bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil fremleje din bolig? DAB, August 1998

2 Fremleje af din bolig Fremleje af hele boligen Fremleje betyder gen-udleje - altså at du som lejer genudlejer din bolige til en ny lejer. Selvom du har lejet din bolig har du ikke automatisk ret til at leje din bolig ud til en anden. Det er der nogen der fejlagtigt tror, og både de og den boligen er genudlejet - fremlejet - til bliver overraskede når det går op for dem at lejemålet kan ophæves - at både du og din fremlejer kan stå på gaden hvis betingelserne ikke er opfyldt. Derfor er det en god idé at tale med boligselskabet inden du gør noget. Det er derfor vi har lavet denne brochure, der fortæller om reglerne og hvordan vi administrerer dem i DAB. Du kan også læse om hvem der har ansvaret for boligen i fremlejeperioden, og en række andre gode råd. Hvorfor fremleje Reglerne er lavet for at give lejerne mulighed for at udleje deres bolig, hvis de er på grund af sygdom, arbejde eller studier er nødt til at flytte væk i en kortere eller længere periode. Reglerne er ikke lavet for at give parforholdet en chance. Du må ikke fremleje din bolig, fordi du lige vil prøve hvordan det er at leve sammen med din nyeste dejlige kæreste, men gerne vil have din gamle bolig i baghånden - hvis det nu alligevel ikke går. Du kan også på disse sider læse om hvordan reglerne er, hvis du vil leje en del af din bolig ud - medens du selv bor i den. Hvordan er reglerne? Alle lejere kan fremleje - hvis betingelserne er opfyldt Lejere i almene boliger har efter loven ret til af fremleje hele deres bolig når grunden er sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse eller tilsvarende situationer. Betingelsen er i alle tilfælde at Du kan dokumentere den midlertidige bortrejse. Lægeerklæring, brev fra arbejdsgiveren, bekræftelse på studieophold og meddelelse om forflyttelse er eksempler på dokumentation. Hvor længe må jeg fremleje min bolig? Du kan få tilladelse til at fremleje hele din bolig i højst 2 år. Hvis du ikke ønsker at flytte ind efter periodens udløb kan fremlejeen ikke overtage lejemålet. Husstandens størrelse Husstandens størrelse må aldrig overstige antallet af beboelsesrum. Må du leje værelser ud? Du har ret til at fremleje højst halvdelen af boligen, men det gælder ligesom for hele boligen at det samlede antal personer i boligen ikke må være større end antallet at beboelsesrum. Husk altid - udlejer skal godkende Du skal altid have godkendelse fra din udlejer - boligselskabet - i dette tilfælde DAB, før fremlejen sker. Vi er til gengæld hurtige til at behandle ansøgningerne. Du kan vente svar på din ansøgning indenfor 4 arbejdsdage. Særlige boliger for ældre og unge Bor du i en ungdomsbolig, i bofællesskab eller i en særlig bolig for ældre, eller knytter der sig andre betingelser til lejemålet, kan boligselskabet stille krav om at boligen - også ved fremleje - skal bebos af personer, som opfylder betingelserne til disse særlige boligtyper. Er du i tvivl - så spørg i Boligbutikken i DAB. Udlejeren kan modsætte sig bytningen Boligselskabet kan nægte dig fremleje hvis det samlede antal personer i boligen overstiger antallet af beboelsesrum - eller hvis der i øvrigt er en rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet. Rimelige grunde kan være:?????????????????????? Det er i sidste ende retten der skal afgøre om grunden er rimelig. Tæller køkkenet med? Beboelsesrum er stuer, værelser og kamre. Entré, køkken gange eller bad tæller ikke med. Hvornår skal du søge? Senest 2 uger før fraflytning sker - og fremlejen begynder - skal du sende meddelelse til DAB om årsagen til dit midlertidige fravær, og dokumentation for fraværet, hvem du vil fremleje boligen til, antallet at personer i den nye husstand, og den krævede huslejes størrelse. Efter lovgivningen skal der foreligge en skriftlig aftale, og den skal også indsendes til DAB inden fremlejen begynder. Huslejens størrelse Du må ikke udleje din bolig til et større beløb, end det du selv betaler for boligen. Er huslejen højere end den du selv betaler, kan boligselskabet modsætte sig aftalen. Lejer du din bolig ud møbleret, accepterer vi dog normalt et rimeligt tillæg. Hver sendes skemaet til? Det er en god idé at indsende oplysningerne så tidligt som overhovedet muligt. Skemaet skal sendes til Boligbutikken i DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg.

3 Husk - ansvaret er dit! Selvom du har fremlejet din bolig - eller et værelse i den til en anden er ansvaret overfor boligselskabet dit. Du er ansvarlig for at huslejen bliver betalt, at ordensreglerne bliver overholdt og at boligen ikke bliver misligholdt i fremlejeperioden. Fremlejeren er også ansvarlig - men det er overfor dig. Du skal betale for evt. ødelæggelser og manglende husleje Sker der ødelæggelser på ejendommen eller boligen, som skyldes fremlejerens brug eller misbrug betyder det at boligselskabet frremsender regningen til dig. Om du kan få dækket omkostningerne hos din fremlejer er boligafdelingen og DAB ligeglade med. Derfor er det vigtigt, at du ikke betror din bolig til hvemsomhelst. Du skal nemlig betale den husleje fremlejeren ikke har betalt og for de ødelæggelser der er sket mens fremlejetageren har boet i boligen. Hvordan finder jeg en fremlejer? Før du overhovedet går i gang med at overveje at fremleje din bolig, skal du overveje hvem du vil udleje den til. Skal boligen være møbleret, eller har du et sted, hvor du kan opbevare de ejendele, du ikke tager med på din midlertidige flytning. Der er i princippet ingen forskel på at sælge en fremleje af din bolig og alt muligt andet. Nogle boliger er sjældne og eftertragtede. Dem er der mange, der gerne vil have fingre i. Andre boliger er mere almindelige, og de kan være lidte sværere at finde en god fremlejer til. Tænk på hvordan din bolig ser ud inden du går i gang med at finde en fremlejer. Er den lidt forsømt er der stor risiko for at fremlejeren efterlader den endnu mere forsømt. Er den derimod velholdt og i orden, er der større chance for at din fremlejer passer godt på boligen. Det kan betale sig for dig. Orden i tingene betaler sig Sørg for at boligen præsenterer sig pænt når du skal have dem, du ønsker at fremleje til, på besøg første gang. Check at du har alle de oplysninger parat, som de nye beboere vil vide noget om: Lejekontrakt, ordenregler osv. Du er nødt til at tænke som en sælger, og du er nødt til at være åben og ærlig i forholdet til din nye lejer. Du kan få et advokat,m ejendomsmægler eller boligformidler til at hjælpe dig med alt det praktiske - men det er ikke gratis - og så svært er det heller ikke. Kender du nogen? Kender du nogen, der mangler tag over hovedet og har du tillid til dem er det den bedste løsning. Men det gør du måske ikke, og så skal du på markedet. Du har til gengæld noget, som mange andre gerne vil have. Boliger i byerne er især efterspurgte af unge der læser på universitetet og andre læreanstalter. Gode, velindrettede møblerede boliger er bl.a. efterspurgte af virksomheder eller institutioner, der skal have medarbejdere eller forskere til Danmark i kortere eller længere perioder. Dem får man bedst fat i gennem de boligformidlings-bureauer der annoncerer i avisen, men de tager sig betalt for deres formidling. Vi sender fortsat huslejeindbetalingskort til boligen med dit navn på og de skal bruges til betaling af huslejen. Du bemyndiger fremlejeren til - i dit sted - at modtage alle meddelelser vedr. lejemålet. Lejeren af en bolig må ikke uden samtykke (tilladelse) fra sin ægtefælle fremleje hele eller dele af boligen ud. Det kan godt lyde lidt besværligt - ja, oven i købet risikabelt. Men kan du så ikke bare lade boligen stå tom i de to år - hvis du altså har råd til det? Næh - det går ikke. Det er ikke tilladt. Boligen skal være beboet, står der i loven. Så der er ingen vej udenom. Men med dagens boligsituation skulle det også kunne lykkes at finde en god fremlejer til din bolig - også een der passer godt på den - og betaler huslejen. Annonce i lokalavisen Du kan annoncere i lokalavisen i det område hvor du bor. En annonce kan nemt koste ca. 300 kr., men så får du også dem i tale, leder efter en bolig, der hvor du bor. Annonce i landsaviserne og Den blå Avis Du kan også annoncere i landsaviserne, men det er ligesom at skyde med spredehagl. Der vil givet være mange, der læser din annonce, men hvem ved hvor mangeaf dem, der passer til dine ønsker. Opslagstavlen i supermarkedet Du kan skrive en seddel og hænge den op i det lokale supermarked, eller kontakte nogen af dem, der vi tavlen søger en bolig. Kontrakt og skriftlige aftaler. Lån en tom udflytningsrapport-blanket på ejendomskontoret og brug den når du gennemgår boligen med din fremlejer. Den er en god checkliste, der sikrer at du er enig med din fremlejer om hvordan lejligheden så ud ved overtagelsen. Da lejemålet er en aftale mellem digt og din fremlejer kan boligselskabet oig ejendomskontoret ikke medvirke ved overtagelsen. Tag evt. nogle fotografier af boligen før overtagelsen, hvis det senere bliver tvivl. Du kan købe en færdig fremlejekontrakt hos velassorterede boghandlere. Husk at sende en kopi til DAB. Bed dine naboer holde øje med din bolig Uanset hvordan du finder din fremlejer, så prøv at kontollere deres oplysninger og baggrund - så du sytnes du kender dine lejere godt, inden du overlader dem nøglen. På den måde er du så sikker som man kan blive på at få en god reel lejer, der overholder reeglerne, betaler huslejen og passer godt på din bolig, mens du er væk. Det er en god idé at fortælle naboerne at du er væk. Giv dem din adresse og evt. telefonnummer. De er de første der ved når noget er galt i din bolig og kan give dig besked.

4 Huskeliste - fremleje: 1. Bestil ansøgningsskema i Boligbutikken i DAB, xx xx xx xx. 2. Vil du udleje møbleret - eller umøbleret. Opfylder du betingelserne for fremleje? 3. Vil du bruge boligformidler for at skaffe din fremlejer? Kig i avisen/fagbogen under boliger. 4. Snak med ejendomsmesteren bed ham checke boligen /udfør nødv. vedligeholdelser/reparationer. 5. Find en fremlejer du er tryg ved. 6. Send ansøgningsskemaet med de nødvendige oplysninger til DAB 7. Aftal evt. overtagelse, udlejning af møbler af inventar med fremlejer 8. Skriv en kontrakt med din fremlejer. Fortrykte kontrakter kan købes hos velassorterede bog/papirhandlere. 8. Lån evt. en udflytningsrapport af ejendomskontoret, som du kan bruge til gennemgangen med din fremlejer, så evt. fejl og mangler bliver registreret. 9. Aftal overtagelsesdato, gennemgang af boligen og dato for flytning med fremlejer 10. Gennemgå betingelserne for fremleje fra DAB med din fremlejer. Boligbutikken i Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg. Tlf Fax: Gratis servicetelefon: Internet:

5 Ansøgning om tilladelse til bytning Vi søger om tilladelse til at bytte bolig den / 19 eller et tidspunkt hurtigst muligt derefter. Begge parter er vidende om, at vi skal opfylde reglerne i lovgivningen om bytning, og alle oplysninger på dette ansøgningsskema er sande og afgivet på tro og love. Vi bekræfter med vores underskrift, at der ikke på nogen måde sker betaling af dusør i forbindelse med flytningen. Boligselskabet er berettiget til at opsige lejekontrakten, hvis byttepartneren ikke overtager og tager varigt ophold i boligen. Udfyldes af beboeren Bolignummer (se evt. din sidste huslejeindbetaling) Navn: Ægtefælle/samlever: Adresse (gade, postnummer og by): Husstandens størrelse: voksne, børn, heraf er barn/børn over 23 år. Underskrift Ægtefælles/samlevers underskrift Udfyldes af byttepartneren Evt. bolignummer: Navn: Ægtefælle/samlever: Adresse (gade, postnummer og by): Husstandens størrelse: voksne, børn, heraf er barn/børn over 23 år. Underskrift Ægtefælles/samlevers underskrift

6 Bagside bytteansøgning Ejendomskontoret bekræfter, at lejemålet er besigtiget og, at det er: 1. i normal vedligeholdt stand, og bytning kan anbefales 2. i mangelfuldt vedligeholdt stand, og lejeren er orienteret, om hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres, før bytning kan anbefales Ejendomskontorets stempel og funktinærens underskrift Udfyldes kun ved bytning mellem 2 boliger administreret af DAB Ejendomskontoret bekræfter, at lejemålet er besigtiget og, at det er: 1. i normal vedligeholdt stand, og bytning kan anbefales 2. i mangelfuldt vedligeholdt stand, og lejeren er orienteret om, hvilke istandsættelsesarbejder der skal udføres, før bytning kan anbefales Ejendomskontorets stempel og funktinærens underskrift

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.

Bytte Bolig. Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig. Bytte Bolig Hvordan kan du bytte bolig? Og hvordan får du overblik over alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte? www.dabbolig.dk SIDE 1 af 6 sider Bytte bolig - hvordan er reglerne? Hvorfor

Læs mere

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig?

Bytte - bytte bolig. Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? Bytte - bytte bolig Hvordan får du styr på alle reglerne og de praktiske ting, når du vil bytte din bolig? DAB April 2003 Hvorfor bytte bolig? Det er svært at flytte Med de ventelisteregler, der gælder

Læs mere

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger

Boligbytte og fremleje. danmarks almene boliger Boligbytte og fremleje bl danmarks almene boliger Boligbytte Hvorfor bytte? Boligbytte er en ideel løsning, når to familier eller husstande er enige om, at de begge ved bytningen kan få en bolig, der passer

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere

R 178 G 210 B 53 R 116 G 178 B 59. Bolig for begyndere PLUS logo PLUS logo med header UGENS BEDSTE UGENS BEDSTE 10 kr. 10 kr. PLUS knap 10 kr. 10 kr. 10 kr. 10 kr. PLUS hjørnemakering til billeder 10 kr. Header 4 X Rubrik 2 X FONT: Helvetica Condensed Bold

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Boligmarked 00:00:00. Start vignet

Boligmarked 00:00:00. Start vignet Boligmarked 00:00:00 Start vignet 00:01:11 Der er cirka 5 millioner mennesker i Danmark. Over halvdelen bor i en bolig, de ejer. Man kan også leje en bolig. Som regel er begge dele meget dyrt, så det kan

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed

Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Værd at vide - når du ophører med din virksomhed Indholds- fortegnelse Ophør hva nu? 4 Medlemskab og arbejdskrav 5 Rådighedskravet 7 Endeligt ophør med virksomhed 8 Beregning af sats 20 Kontakt ASE ASE

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg

AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg AS-IS BRUGERREJSE // Laila - Personligt tillæg Jeg havde det ad helvede til. PROCES FØR SITUATION / HANDLING Laila er 55 år og bor i en mindre by på Sjælland. Hun er på førtidspension og har været det

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan

Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Gæld og gældsregler Af Serap Erkan Baggrund for notatet 2 Hvad er gæld? 2 Offentlig gæld, lønindeholdelse og rådighedsbeløb 3 Privat gæld 4 Hvilke muligheder er der for at komme ud af sin gæld? 5 Forsøgsordning

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere