Anmodning om salg af andel - Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmodning om salg af andel - Vejledning"

Transkript

1 Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under på, når du sætter din lejlighed til salg. Dette dokument er kun en vejledning og en generel beskrivelse. Dokumentet er ikke juridisk bindende. Hvornår kan jeg udfylde og aflevere Anmodning om salg af andel? Før du kan aflevere den udfyldte salgsanmodning skal du: Kontakte foreningens vurderingsmand og bestille vurdering. Vurderingsmanden sender vurderingsrapporten til dig. Du skal godkende vurderingsrapporten ved at betale og underskrive vurderingsrapporten. Når du har betalt og godkendt kan du aflevere vurderingsrapporten til administrationen, sammen med Anmodning om salg af salg af andel. Hvad er en vurdering og hvem skal lave den? I en vurdering bliver prisen på dine forbedringer fastlagt. Du skal kontakte foreningens vurderingsmand og lave en aftale om vurdering af din andel. Ved vurderingen skal du have bilag for alle forbedringer som er lavet i lejligheden. Hvis lejligheden blev renoveret af A/B Jæger da du købte den, skal du bede vurderingsmanden få bilag på byggesagen hos A/B Jægers administration. Ved vurderingen er det vigtigt at have alle bilag og kvitteringer klar, husk også bilag for el-installationer, hvis du har fået lavet ny el. Læs "Vedr. vurdering/værdisætning af lejligheder", som du finder på foreningens hjemmeside (www.abjaeger.dk) eller hentes på kontoret i åbningstiden. Kontaktinformation til vurderingsmanden: Vurderingsmanden.dk Christianehøj Søborg / Vurderingsmanden sender vurderingen til dig, sammen med fakturaen. En vurderingsrapport koster fra kr. 1400,- til 4.000,- afhængigt af lejlighedens størrelse og af omfanget af renoveringsarbejder og forbedringer. (okt. 2010) Hvorfor skal jeg skrive navn, adresse og telefonnummer på Anmodningen om salg? For at interesserede købere kan kontakte dig og aftale at se lejligheden bliver dit telefonnummer og eventuel mailadresse lagt på A/B Jægers hjemmeside. På hjemmesiden vil der også ligge salgsopstilling på lejligheden. Hvor hurtigt kan jeg få sat lejligheden til salg? Den 4. lørdag i hver måned bliver der annonceret lejligheder til salg på foreningens hjemmeside. For at en lejlighed kan blive annonceret til salg på hjemmesiden skal administrationen senest d. 20. i den foregående måned have modtaget Anmodning om salg, Andelsbevis og vurderingsrapport. Du skal regne med at det tager ca. 3 uger at få lavet en vurderingsrapport. BEMÆRK: Lejligheden kan ikke handles før den er annonceret til salg på hjemmesiden og derved blevet tilbud interne og ventelisten. Interne kan være naboer som gerne vil købe til sammenlægning, naboer som gerne vil flytte internt i gade. Lejligheden skal være annonceret til interne og ventelisten i 8 dage. Hvorfor skal Anmodning om salg og nødvendige bilag, afleveres allerede d. 20. i måneden, for at kunne bliver annonceret til salg d. 4. Lørdag i den efterfølgende måned? A/B Jæger har pligt til at godkende vurderingsrapporten før lejligheden kan annonceres til salg. Desuden skal der udarbejdes salgsopstilling mv. A/B Jæger kan til en hver tid gøre indsigelser mod vurderingen. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 1 af 5

2 Når der er opnået enighed mellem sælger og A/B Jæger om vurderingen kan andelen sættes til salg. Hvis der ikke opnås enighed forholdes som anført i vedtægtens 17 stk. 2. Når afgørelse er truffet kan lejligheden sættes til salg. Lejligheden sættes ikke til salg før vurderingen er godkendt af A/B Jæger. Som sælger skal du være opmærksom på at vurderingen af lejligheden kan betyde at der trækkes penge fra eller lægges penge til andelsprisen. Der trækkes penge fra, hvis der er fejl/mangler og der lægges penge til for de forbedringer som der er i lejligheden. Hvad betyder Overdragelsesdato? Overdragelsesdatoen er den dag, hvor køber indtræder som andelshaver. Overdragelsesdagen aftales mellem dig og køber. Overdragelsesdatoen skal være d. 1. i en måned. Hvad betyder Nødvendige bilag? Det er ikke nok kun at aflevere Anmodningen om salg af andel. Sammen med anmodningen skal du vedlægge Andelsbevis og Vurderingsrapport. Salgsanmodningen behandles ikke af administrationen før alle bilag er indleveret. Hvad er et Andelsbevis Da du købte din lejlighed fik du et andelsbevis. Du skal aflevere det gældende andelsbevis, som opbevares af administrationen indtil salg har fundet sted. Hvis du har mistet dit andelsbevis skal du sætte kryds ud for Sæt kryds, hvis dit andelsbevis er bortkommet. Hvornår skal jeg flytte? Når du sælger din andel, opsiger du samtidig din brugsret til lejligheden og skal fraflytte senest dagen før overdragelse til køber. Hvem skal betale boligafgift i salgsperioden? Du skal betale boligafgift, a conto varme mv. indtil andelen bliver købt og overtages af en ny andelshaver. Hvad er Løsøre? Løsøre er løse møbler, komfur, køleskab mv. Når du fraflytter lejligheden må du ikke lade noget løsøre stå i lejligheden, medmindre der er lavet særskilt aftale med køber. Det vil sige, at du kan aftale med køber at han/hun køber forskelligt løsøre som for eksempel komfur, køleskab, skabe osv. Hvis du har efterladt løsøre i lejligheden, som der ikke er truffet aftale om, bliver det fjernet på din regning. Hvad er en el-rapport? Når man sælger en andelslejlighed skal alle el-installationer gennemgås og godkendes af en autoriseret el-installatør. Hvad betyder anmærkningsfri elrapport? En anmærkningsfri el-rapport betyder, at der ikke er ulovlige eller forældede elinstallationer i lejligheden. De ulovlige installationer kan eksempelvis være mangel på et HPFI-relæ eller en for gammel el-tavle. Elinstallatøren sender el-rapporten direkte til dig sammen med fakturaen for det udførte arbejde. Elrapporter koste ca. Kr. 650,- (okt. 2010) Hvad gør jeg hvis der er anmærkninger i el-rapporten? Hvis el-installatøren finder ulovlige eller forældede el-installationer i lejligheden skal du betale en elektriker for at udbedre det. Vær opmærksom på at el-arbejde kan være overraskende dyrt. Hvornår skal jeg bestille el-rapport? Lejligheden kan annonceres til salg uden el-rapport, men lejligheden kan ikke sælges uden en anmærkningsfri el-rapport. Det betyder, at du kan vente med at bestille el-rapporten til du har fundet en køber. Dog kan det være en god idé at kontakte en el-installatør inden du får lejligheden vurderet. Hvis el-installatøren finder ulovlige eller forældende installationer som skal udbedres, før han kan lave en anmærkningsfri el-rapport kan du få det lavet inden du bestiller vurdering. På den måde vil de udgifter du har med at udbedre elinstallationer kunne medregnes som forbedringer. Kontaktinformation til autoriseret elinstallatør anbefalet af A/B Jæger Gorissen El ApS Stutmestervej Hillerød Jægersborggade 32-34, 2200 København N 2 af 5

3 Hvornår får jeg penge for lejligheden? Når køber betaler for lejligheden, skal købssummen indbetales til A/B Jæger. Inden der sker afregning og dermed udbetaling til dig, skal administrationen tilbageholde eventuelle restancebeløb. Restance kan være gæld til foreningen i form af boligydelse, a conto varme mv. som ikke blevet betalt. Udover eventuel restance bliver der også tilbageholdt et beløb til dækning af endnu ikke afregnet vask, varme, mm. Efter købers overtagelse af lejligheden, har køber mulighed for at fremkomme med indsigelser om mangler mv. og dette kan betyde at frigivelse af købesummen kan forsinkes helt eller delvist. A/B Jæger opkræver et gebyr på kr ,- jf. generalforsamlingsbeslutning i Afregning til sælger vil ske 6 uger efter overdragelse (jf. Vedtægternes 18 stk. 5 og 6). Køber har 4 ugers indsigelsesfrist og administrationen har 2 uger til færdiggøre sagsbehandlingen, hvilket giver 6 uger i alt. Hvad skriver jeg under på? Med din underskrift på salgsanmodningen bekræfter du at have læst og accepteret Anmodning om salg af andel og Anmodning om salg af andel Vejledning Forløbet af et salg Spørgsmål og svar Jeg vil gerne sætte min lejlighed til salg. Hvad er den rigtige rækkefølge at gøre tingene i? Når du har besluttet dig for at sælge din lejlighed foreslår vi at du gør tingene i denne rækkefølge: 1. Læs Anmodning om salg af andel Vejledning, som findes på kontoret eller hjemmesiden. 2. Kontakt den el-installatør, som foreningen anbefaler eller en anden autoriseret el-installatør, og få hans umiddelbare vurdering af, om der er noget el du skal have lavet, før der kan laves en anmærkningsfri el-rapport. 3. Hvis der er ulovligheder eller fejl/mangler i din el-installation, skal du få det udbedret. Husk: Gem kvitteringer og fakturaer, da el-arbejdet er en forbedring. 4. Når/hvis du får lavet el-arbejde skal du, når arbejdet er udført, igen kontakte en autoriseret elinstallatør, så der kan udarbejdes en anmærkningsfri el-rapport. 5. Kontakt den vurderingsmand, som A/B Jæger har udpeget og lav en aftale om vurdering. Hvis din lejlighed er blevet renoveret af A/B Jæger, skal du gøre vurderingsmanden opmærksom på det, så henvender han sig selv til administrationen og får bilag for arbejdet. 6. Læs og godkend vurderingen når du modtager den fra vurderingsmanden. Betal vurderingen. 7. Find dit andelsbevis. 8. Udfyld Anmodning om salg og aflever den sammen med andelsbeviset og vurderingsrapporten. 9. Administrationen behandler din anmodningen, undersøger og godkender din vurdering. Der bliver lavet en salgsopstilling. 10. Din lejlighed bliver annonceret til salg til ventelisten, interne og på A/B Jægers hjemmeside. Hver d. 4. lørdag i måneden bliver der lagt nye salgslejligheder på hjemmesiden. Salgsanmodning og vurderingsrapport skal være modtaget senest d. 20 i den foregående måned. 11. Hvis der efter 8 dage ikke har meldt sig interesserede interne i A/B Jæger eller nogen fra ventelisten, som vil købe din lejlighed, kan du nu frit sælge til andre interesserede købere. Du kan også vælge at betale en ejendomsmægler til at sælge lejligheden for dig. Hvor lang tid tager det at få sat lejligheden til salg? Den 4. Lørdag i hver måned bliver der annonceret lejligheder til salg på foreningens hjemmeside. For at en lejlighed kan blive annonceret til salg på hjemmesiden skal administrationen senest d. 20. i den foregående måned have modtaget Anmodning om salg, Andelsbevis og vurderingsrapport. Det betyder, at der går mindst 8 uger, fra at du beslutter at du vil sætte din andel til salg, til at lejligheden er sat til salg på hjemmesiden. Hvornår kan en lejlighed handles? Lejligheden kan ikke handles før den er annonceret til salg på hjemmesiden og derved blevet tilbud interne og ventelisten. Interne kan være naboer som gerne vil købe til sammenlægning, naboer som gerne vil flytte internt i gade. Lejligheden skal være annonceret til interne og ventelisten i 8 dage. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 3 af 5

4 Hvad koster det at sælge en lejlighed? Vurderingsrapporten koster fra kr ,- til 4.000,- afhængig af lejlighedens størrelse og bilagenes overskuelighed. (Okt. 2010) Elrapport koster kr. 650,- (okt. 2010) A/B Jæger opkræver et gebyr på kr ,- (jf. Generalforsamling 2006) Det er en god ide at undersøge hvad indfrielse af eventuelle lån i lejligheden koster. Det er meget forskellige hvad det koster at indfri lån og hvis du planlægger at give nedslag i prisen, er det vigtigt at du ved hvad indfrielsen koster. Kontakt din bank eller finansieringsinstitut for at få lavet en beregning. Hvem må jeg sælge min lejlighed til? I følge A/B Jægers vedtægter skal lejligheder annonceres til salg på A/B Jægers hjemmeside og i de første 8 dage er anciennitetsrækken som beskrevet i vedtægternes 15: 1. Overdragelse til nær familie (forældre, børn, søstrene). 2. Eksisterende andelshavere, som ønsker sammenlægning. 3. Eksisterende andelshavere, som ønsker at flytte internt. 4. Personer på den eksterne venteliste. Hvis der efter 8 dage, ikke er nogen på ventelisten eller interne i A/B Jæger som ønsker at købe din lejlighed, kan du frit sælge til hvem som måtte være interesseret. Hvad kan jeg gøre, for at finde en køber? 1. Lejlighedens salgsopstilling ligger på A/B Jægers hjemmeside, sammen med dine kontaktoplysninger og interesserede køber henvender sig direkte til dig. Hvis du gerne vil have billeder eller beskrivelse af lejligheden liggende på hjemmesiden, kan du sende et pdf-dokument til salgsudvalget Du står selv for fremvisning af lejligheden. 2. Du kan selv annoncere din lejlighed til salg på div. hjemmesider eller henvende dig til en ejendomsmægler. Hvis du betaler en ejendomsmægler for at sælge din lejlighed, kan du bede salgsudvalget om at der bliver linket mellem A/B Jægers hjemmeside og ejendomsmæglerens annoncer. Send en mail til Jeg vil gerne sælge via en ejendomsmægler, hvad skal jeg være opmærksom på? Lejligheden skal under alle omstændigheder først tilbydes til interne og ventelisten. Vi anbefaler derfor at du først kontakter en eventuel ejendomsmægler efter fristen for interne og ventelisten er udløbet. Dvs. 8 dage efter at lejligheden er blevet lagt på hjemmesiden. Hvis du laver en aftale med en ejendomsmægler er det vigtigt at du henviser til vores hjemmeside, samt at mægler læser Vejledning til mæglere. Dokumentet kan findes på vores hjemmeside. Har ejendomsmægler spørgsmål som du ikke kan svare på, er du velkommen til at skrive til Bemærk: Det er dit ansvar at den salgspris som ejendomsmægleren sætter for din lejlighed er den samme som den salgspris som din lejlighed har på A/B Jægers hjemmeside. Hvis du vil ændre prisen på hjemmesiden skal du skrive til Når ejendomsmægleren har lavet en salgsannonce for din lejlighed, kan du sende et link til så bliver der linket direkte fra A/B Jægers hjemmesiden, til ejendomsmæglerens annonce. Ved salg gennem ejendomsmægler er salget ikke gyldigt før handlen er godkendt af A/B Jægers bestyrelse. Godkendelsen finder sted ved at køber og sælger underskriver A/B Jægers købsaftale. A/B Jægers købsaftale udarbejdes af A/B Jægers salgsudvalg. Derfor skal du, så snart der er fundet en køber, kontakte salgsudvalget på så der kan blive lavet en A/B Jæger købsaftale. Jeg har fundet en køber, hvad gør jeg? 1. Når du har fået kontakt til køber skal du kontakte andelsbestyrelsens salgsudvalg på Salgsudvalget vil udarbejde købsaftale og der aftales et møde, hvor aftalen underskrives af køber og sælger. Hvis du har en ejendomsmægler til at annoncere/fremvise din lejlighed skal du eller ejendomsmægler kontakte salgsudvalget. 2. Købsaftalen og andre relevante dokumenter kan findes på vores hjemmeside: 3. Inden mødet med salgsudvalget og køber, skal du kontakte en autoriseret el-installatør og bestille en el-rapport. El-rapporten skal være anmærkningsfri og klar inden mødet. 4. Når du overdrager lejligheden og afleverer nøgler til køber skal du udfylde dokumentet Bekræftelse af overtagelse og aflevere det i kontorets postkasse. Med dokumentet bekræfter køber at have modtaget følgende: Alle nøgler til opgang og lejlighedsdøre (også køkkendør) Jægersborggade 32-34, 2200 København N 4 af 5

5 Vaskekort. Afleveres kortet ikke er det dig som sælger som skal betale for forbrug på kortet og desuden skal du betale kr. 100,- pr. manglende kort. Hvis du ikke udfylder dokumentet hæfter du som sælger for forbrug på vaskekortet. Aflæsningstal for el, varme og evt. gas. 5. Ved overdragelse har sælger pligt til at afmelde sig som bruger hos DONG og Københavns Energi og køber har pligt til at registrere sig som ny bruger på adressen 6. Køber har en frist på 1 måned til at gøre indsigelser. (jf. vedtægternes 18 stk. 5 og 6) 7. 2 uger efter køber indsigelsesfrist, får du penge for lejligheden udbetalt fratrukket eventuel gæld, restance, salgsgebyr mv. Skal jeg afmelde internet, telefon og TV? Hvis du har tilmeldt dig telefoni og TV hos Parknet skal du melde flytning til dem. Inden du skriver til dem bør du snakke med din køber om en eventuel overdragelse af nuværende TV pakke og telefoni tilmelding. Herved kan køber spare tilmeldingsgebyr. Overdragelsesformular kan findes på Parknets hjemmeside, Du skal ikke afmelde internet, da internet automatisk følger med lejlighederne. Jeg vil give afslag i prisen, hvad gør jeg? Skriv til og oplys den nye salgspris, så sørger salgsudvalget for at rette prisen på din slagsopstilling på nettet. Det er dog en god ide at undersøge, hvor meget gæld du har, inden du laver nedslag. Kontakt din bank eller finansieringsinstitut, inden du laver nedslag. Min køber stiller spørgsmål som jeg ikke kan svare på, hvad gør jeg? Interesserede købere kan finde svar på mange spørgsmål på Her ligger mange af de dokumenter, som eksempelvis købers banks gerne vil se (fx vedtægter, generalforsamlingsreferater og regnskab). Har du spørgsmål som du ikke kan finde svar på hjemmesiden, kan du skrive til bestyrelsens salgsudvalg. Forvent ikke svar den samme dag som du skriver, salgsudvalget arbejder frivilligt og svarer når der er tid. Hvis ikke salgsudvalgt kan svare dig, vil vi prøve at oplyse dig om, hvem som kan hjælpe. Skriv til Jeg har fortrudt og vil gerne trække salget tilbage Hvis du ønsker at trække salg af din lejlighed tilbage skal du meddele det skriftligt til kontoret, som vil behandle din anmodning og fjerne salgsopstillingen fra hjemmesiden. Må jeg fremleje min lejlighed, mens jeg har den til salg? Ja. Husk dog at informere kontoret om at du fremlejer. Jægersborggade 32-34, 2200 København N 5 af 5

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården

Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Procedure i forbindelse med køb og salg af andelslejligheder i A/B Haraldsgården Opdateret 12-11-8 Udtrædelse 1) Andelshaver kontakter ATB med oplysning om, at andelshaver ønsker at sælge. (Salgstiden

Læs mere

Når du vil sælge din andelsbolig

Når du vil sælge din andelsbolig Når du vil sælge din andelsbolig Her finder du en kronologisk gennemgang af processen for salg af din andelsbolig samt forhåbentlig svar på de mest almindelige spørgsmål i den forbindelse. Du kan bruge

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar

Køb af andelslejlighed i A/B Jæger spørgsmål og svar Køb af andelslejlighed i A/B Jæger Spørgsmål og svar Sidst redigeret: maj 2012, version 2.0 Her har vi samlet en lang række spørgsmål, som vi ofte får stillet af kommende andelshavere i A/B Jæger. Svarene

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig.

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig. Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål i forbindelse

Læs mere

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe.

Ønsker ingen andelshaver at erhverve andelen, kan andelshaveren afhænde til andre interesserede erhververe. Fremgangsmetoden ved salg af andelslejligheder (boliger) i AB Kornblomsten Under henvisning til vedtægternes 13. udarbejdet 26.5.08 af administrator Bente Naver Ejendomsadministration v/bente Naver Statsaut.

Læs mere

Proces for overdragelse af andel

Proces for overdragelse af andel I dette dokument gennemgås det generelle forløb, regler og procedurer ved lejlighedsoverdragelser i Boligselskabet Isafjord A.m.b.a. gældende for alle overdragelser fra den 31. marts 2014. Følgende punkter

Læs mere

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig

Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Standardprocedure ved overdragelse af andelsbolig Når en andelsbolig skal overdrages, gælder denne standardprocedure for andelsboligforeninger, som er administreret af DEAS A/S. Proceduren er en del af

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V.

Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Velkommen til Andelsforeningen Ingerslevsgade 118-122 1705 København V. Foreningen Tillykke med din nye andel i foreningen og velkommen til! Historie Vi er en mindre andelsforening, der huser 27 lejligheder

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig

Guide til et sikkert andelsboligkøb. Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb Til dig der skal købe din første andelsbolig Guide til et sikkert andelsboligkøb 3 Hvad er en andelsbolig? Mange bruger betegnelsen at købe en andelsbolig, men reelt

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup Jagtvej 76 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 21. december 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013

ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 ABONNEMENTSVILKÅR for privatkunder gældende fra 20. marts 2013 Denne aftale beskriver de vilkår, som er gældende mellem os som sælger og dig som kunde. For at kunne blive kunde hos os må du acceptere disse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen

Vedtægter for. Andelsboligforeningen Ulfbuen Vedtægter for Andelsboligforeningen Ulfbuen Indhold Forord... 2 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3. Andelshavere... 2 4. Indskud... 2 5. Hæftelse... 3 6. Andel... 3 7. Boligafgift... 3 8. Andelsboligforeningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI

Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Vedtægter for Andelsboligforeningen VEKI Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. ANDELSHAVERE... 2 4. INDSKUD... 3 5. HÆFTELSE... 3 6. ANDEL... 4 7. BOLIGAFGIFT... 4

Læs mere