autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra"

Transkript

1 Kursuskatalog AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften Uddannelsescenter Hilltop

2 Foran dig ligger det fælles kursuskatalog , Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er fjerde år i træk, at vi udgiver et fælles kursuskatalog i Midtjylland, og vores hidtidige erfaringer med dette kursusudbud er gode. Bent Vandborg Sørensen Skoleinspektør, Ole Klinke Skoleinspektør, Firkløverskolen, Randers Vi håber naturligvis også, at deltagerne i hidtidige kurser har gode erfaringer. Antallet af tilmeldinger og tilbagemeldingerne fra deltagerne tyder på, at kursusudbuddet er blevet vel modtaget og at kurserne har haft en positiv betydning for de personer, der har deltaget. Da vi startede det fælles kursuskatalog, var det med den erklærede hensigt, at kurser med et højt fagligt niveau ville bidrage til den stadige udvikling af den indsats, der hver dag ydes overfor mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelse eller ADHD. Vi troede også på, at et fællesskab mellem institutioner i den midtjyske region om udbud af kurser til professionelle og pårørende ville øge mulighederne for at fastholde et fagligt netværk på tværs af kommunegrænser og forvaltningsenheder. Kaj Kristiansen Skoleinspektør, Krabbeshus Heldagsskole, Skive Ruth Peters Lehm Forstander, Heimdal, Århus Bjørg Pugholm Leder, Specialbørnehaven Skovbrynet Hanne Frandsen Forstander, Spurvetoften Jeppe Østergaard Hansen Forstander, Uddannelsescenter Hilltop Det er vores oplevelse, at det fælles kursuskatalog understøtter begge dele. Vi håber også, at det er deltagernes oplevelse. Vi håber ligeledes, at det nye kursuskatalog indeholder et eller flere kurser, som falder i din smag, og som vil give dig et godt in-put til det daglige arbejde. God fornøjelse med læsningen.

3 Institutionsoversigt 3 Langagerskolen Århus Firkløverskolen Randers Krabbeshus Heldagsskole Skive Heimdal Højbjerg 38 specialbørnehaven Skovbrynet Højbjerg Spurvetoften Børkop Uddannelsescenter Hilltop Skive tilmeldingskuponer

4 Langagerskolen har siden 1989 fungeret som et specialpædagogisk skole- og fritidstilbud for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og/eller svær ADHD. I dag fungerer skolen desuden som videns- og kompetencecenter på det specialpædagogiske område, både herhjemme og internationalt. Vi baserer vores gode resultater på et helhedssyn af barnets unikke behov, en individuelt tilpasset pædagogik, et godt forældresamarbejde og fagligt velkvalificerede medarbejdere. Den pædagogiske indsats på skolen er inspireret af filosofien i TEACCH. Skolen ligger i Århus Kommune, i Viby J., med en tilknyttet ungdomsafdeling i Højbjerg. Du kan tilmelde dig online på hjemmesiderne: Husk løbende at tjekke eller for ændringer eller nye kurser. Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfris tens udløb. Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J Telefon: Fax: Web:

5 Langagerskolen 5 langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads 6 ADHD 6 Boardmaker 7 Lav selv opgaver på computeren 8 Faglige tests som pædagogisk redskab 8 Idrætsundervisning 10 Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD 10 Bliv klædt på til læsning og skrivning 11 Medbestemmelse og selvforvaltning 11 Medarbejder-uddannelse I 12 Medarbejder-uddannelse II 13 Medarbejder-uddannelse III 13 Kreative opgaver til undervisning 14 Udviklingspsykologi 14 Pubertet, seksualundervisning og udvikling 15 Samtaler om seksualitet 15 Forældresamarbejde 16 Udfordringer omkring søskende 16 Stress og stresshåndtering 19 UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) 19

6 6 Langagerskolen Vi kommer gerne til jeres arbejdsplads ADHD Hvordan kan vi forstå det, og hvad gør vi? Langagerskolen tilbyder at afvikle kurser på jeres arbejdsplads omhandlende problemstillinger vedrørende ADHD/ASF og eventuelle komorbide tilstande. Kursets afsæt kan være svarende til de emner og problemstillinger, som fremgår af vores kursusudbud. Det betyder, at vi kan komme ud til jer og afholde en eller flere kursusdage. Vores emneområde kan også have en anden udformning samt et andet indhold end det, som er beskrevet i vore egne udbud af kurser. Kurset vil i samarbejde med jer være tilrettelagt ud fra jeres behov og ønsker. Derudover kan vi rekvireres til rådgivning og vejledning, sags- og processupervision/konsultation tilpasset jeres faglige behov. PPT kan desuden tilbyde at indgå i udredningsopgaver, baseret på forskellige formelle og uformelle psykologiske og pædagogiske undersøgelses- og assessment redskaber. Målgruppe: Pædagoger, lærere og psykologer mm. Har ovenstående interesse, så ret henvendelse til kursusafdelingen på Langagerskolen Kurset er et 3 dages kursus og afholdes spredt over 3 måneder. Kurset vil alle 3 dage tage afsæt i kursisternes egne medbragte problemstillinger og vil veksle mellem oplæg, gruppearbejde, diskussion og erfaringsudveksling. Indhold for de 3 dage: Dag 1: Kernesymptomer Gennemgang af opmærksomhed, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner set i relation til udviklingspsykologien. Hjemmeopgave. Dag 2: Adfærd. Hvilken adfærd ser vi? Hvordan kan vi forstå den? Hvad har vi af handlemuligheder? Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. Ny hjemmeopgave. Dag 3: Specialpædagogiske metoder. Hjemmeopgave fremlægges med mulighed for faglig sparring. la-01 Thue Sommer, pædagogisk vejleder, Birgit D.S. Isene, psykolog, Hanne Engelbrecht Jessen, børneneuropsykolog. Dato for afvikling: , og Pris, pr. person: 4.950,-

7 Langagerskolen 7 Boardmaker Udformning af kommunikationsmaterialer Boardmaker er en grafisk database med billedkommunikationssymboler, som kan bruges til udformningen af en lang række kommunikationsmaterialer. Det er også muligt at indhente billeder fra sit personlige fotoalbum og/eller fra internettet og indsætte disse i Boardmaker. På kurset vil blive vist en række eksempler på, hvordan Boardmaker kan bruges i hverdagen; fx ved arbejdspladser, forlæg til specifikke opgaver, sociale historier, skema/dagsplan, støttesystemer mv. Endvidere omhandler kurset en gennemgang af de forskellige funktioner i programmet, og det giver kursisterne mulighed for at afprøve disse i praksis. Der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Kursisterne opfordres til på forhånd at overveje/medbringe en problemstilling, hvortil der kan udarbejdes konkret materiale i Boardmaker, samt at medbringe et memory stick (USB) til at gemme det, der bliver lavet i løbet af kurset. la-02a / la-02b Pædagogisk vejleder Thue Sommer Dato for afvikling: la-02a: / la-02b: Maks. 20 deltagere

8 8 Langagerskolen Lav selv opgaver på computeren Et kursus om at udarbejde undervisningsmateriale på computeren vha. Word og internettet Computeren er et godt arbejdsredskab i undervisningen. Ved at udarbejde undervisningsmateriale til eleverne på computeren kan man tage højde for de enkelte elevers vanskeligheder og samtidig inddrage deres motivation. Kurset vil omhandle udfærdigelse af undervisningsmateriale for alle fag, herunder social træning. Der vil blive arbejdet med programmet Word i kombination med internettet. Der veksles mellem teori og praksis med stor vægt på deltagernes aktive medvirken, og der vil på kurset være et antal computere til rådighed. Ønsker man også at arbejde med digital kamera, bedes man kontakte kursuslederne i god tid inden kursusafholdelse. Kurset er tilrettelagt for deltagere med både lidt og meget erfaring i brugen af PC. Faglige tests som pædagogisk redskab Vi vil arbejde med, hvilke faktorer man skal være særlig opmærksom på som tester. Det vedrører fagene dansk og matematik. At arbejde med faglige tests i forhold til vores målgruppe kræver særlige overvejelser - både før, under og efter testning. Dagen vil byde på konkrete eksempler på, hvordan standardiseret testmateriale kan anvendes ved beskrivelser af elevernes faglige niveau og tilrettelæggelse af undervisningen. Her tænker vi på, hvordan informationer om eleven via faglige tests for eksempel kan kvalificere de individuelle målsætninger for eleven, elevplaner og skole-hjemsamarbejdet. Der vil også være mulighed for erfaringsudveksling i forhold til brugen af de nationale tests. Målgruppe: Lærere der underviser i dansk og matematik i specialundervisningen la-03 la-04 Dato for afvikling: Lærer Martin Bering og pædagogisk vejleder Thue Sommer. Dato for afvikling: Lærer Ellen Marie Tegllund og skolekonsulent Line Skovbjerg Maks. 20 deltagere

9 Langagerskolen 9

10 10 Langagerskolen Idrætsundervisning Hvordan koordineres idrætsfaglig viden med viden om Autisme Spektrum Forstyrrelse og/eller svær ADHD? Kurset vil gennemgå nogle teoretiske overvejelser, hvor der tages udgangspunkt i en idrætsfaglig viden, som vil blive kombineret med viden om ASF og ADHD. Der vil blive lagt vægt på forskellige måder at strukturere og planlægge en idrætstime, og der vil præsenteres hvilke overvejelser, der kan være nødvendige at have øje for. Herefter vil kursisterne selv fysisk deltage i en afprøvning af de muligheder, redskaberne i en gymnastiksal åbner for. Efter gennemgang af teorien og den fysiske udfoldelse vil kursisterne selv få en mulighed for at planlægge og strukturere et idrætsforløb for en lille gruppe elever. Kurset vil veksle mellem oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og praktiske udfoldelser. Kursisterne skal forvente at deltage i de fysiske aktiviteter, så husk løstsiddende tøj. Kognitive pædagogiske værktøjer til børn og unge med ADHD Ofte oplever børn og unge med ADHD kun at være underlagt konsekvenserne af andres beslutninger. Det kan derfor være svært for disse børn og unge, at kunne udføre selvstændige funktioner i en social sammenhæng på en hensigtsmæssig måde, samt at kunne indgå i en dialog med omgivelserne. Kognitive metoder kan bruges i arbejdet med udviklingen af selvstændighed og social kompetence hos børn og unge med ADHD, således at der arbejdes med at udvikle selvregulerende kognitive strategier for det enkelte barn/unge. Dagen vil indeholde teori og praktiske eksempler på kognitive metoder til børn og unge med ADHD i deres hverdag, f.eks. selvregistrering, selvevaluering, motivationssystem og strukturerede samtaler. la-05 la-06 Idrætskoordinator Kristian S. Hansen Dato for afvikling: Dato for afvikling: Børneneuropsykolog Hanne Engelbrecht Jessen og pædagogisk vejleder Thue Sommer Maks. 15 deltagere

11 Langagerskolen 11 Bliv klædt på til læsning og skrivning Kursets formål er at vise eksempler til inspiration i forbindelse med læse- og skriveundervisning i specialskolens yngste klasser. Vi vil fremlægge og underbygge vores teoretiske afsæt med konkrete undervisningsideer for at bygge bro mellem teori og praksis i læse- og skriveundervisningen. En del af kurset vil tage udgangspunkt i eksempler på praksiserfaringer fra specialskolen. Kurset er tilrettelagt som en inspirationsdag henvendt til pædagoger og lærere i indskolingen og evt. mellemtrinnet. i indskolingen Medbestemmelse og selvforvaltning også for personer med social kognitive vanskeligheder Hvad menes, når der tales om begreber som empowerment og selfadvocacy? Danske ord kunne være medbestemmelse og selvforvaltning. Vi har alle brug for at kunne være herre i eget hus. Normalt ser vi et ønske om medbestemmelse og selvforvaltning hos typisk udviklede børn sammen med en stigende grad af kognitive kompetencer til at varetage dette ønske i praksis. Grundet de kognitive vanskeligheder vi ser hos børn eksempelvis med ASF og/eller ADHD, er dette tit et særligt sårbart område. Vi ser ofte, at børn, unge og voksne med kognitive vanskeligheder har svært ved at gøre deres egen stemme gældende på en effektiv måde. Vi ønsker at sætte fokus på de færdigheder, som har betydning for medbestemmelse og selvforvaltning samt hvilke pædagogiske metoder, vi kan bruge for at støtte muligheden for medbestemmelse og selvforvaltning hos de personer, vi arbejder med. Vi ønsker desuden at se på dette i et livsperspektiv med særligt fokus på, hvordan vi allerede tidligt bør og kan arbejde hen imod en større grad af selvforvaltning. Formen vil være inspirationsoplæg for grupperefleksioner og fælles diskussioner. la-07 la-08 Dato for afvikling: Lærer Morten Lindelof og pædagogisk vejleder Line Skovbjerg Mette Elmose Dato for afvikling:

12 12 Langagerskolen Medarbejder-uddannelse I Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul I: Grundniveau Dag 1-2: Handicapforståelse og pædagogisk praksis: Hvad er ADHD og ASF? Og hvordan griber man det pædagogiske arbejde an? Der vil blive arbejdet med en grundlæggende forståelse af, hvordan viden om funktionsforstyrrelserne omsættes til pædagogisk praksis. Dag 3: Forældresamarbejde: Dagen vil omhandle værdier og metoder i forældresamarbejdet set ud fra et medarbejdersynspunkt hvad er vigtigt, at vi husker og forstår, når vi indgår i et tæt og ligeværdigt samarbejde med forældrene om deres børn. Hvad siger forældrene selv om samarbejdet med de professionelle? Der vil blive givet et indlæg fra en forælder om, hvad et godt forældresamarbejde omfatter? Dag 4: Pædagogisk praksis-opfølgning ud fra egne problemstillinger Dag 5: Konfliktforebyggelse ud fra en low arousal tilgang (STUDIO III) hvordan kan vi med baggrund i vores faglige viden foregribe, at konflikterne opstår eller eskalerer? la-9a / la-9b / la-9c / la-9d Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-9a: og la-9b: og la-9c: og la-9d: og Pris, pr. person: 5.250,-

13 Langagerskolen 13 Medarbejder-uddannelse II Medarbejder-uddannelse III Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul II: Mellemniveau Målrettet arbejdet med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) Modul III: Højniveau Dag 1-2: Socialkognitive vanskeligheder og pædagogisk praksis: Det kommer ikke af sig selv! : Der sættes fokus på, hvordan man ud fra en kognitiv vinkel kan fremme sociale færdigheder hos personer med socialkognitive vanskeligheder. Der vil blive arbejdet i praksis med forskellige metoder og redskaber, som understøtter en konstruktiv udvikling. Dag 3: Hvilke formelle undersøgelsesmetoder kan inddrages i udredningen af ressourcer og udfordringer hos personer med socialkognitive vanskeligheder? Hvad er en psykologisk undersøgelse? Hvordan kan der suppleres med andre undersøgelses- og observationsværktøjer? Hvordan kan vores viden fra undersøgelser og observationer bruges i det daglige pædagogiske arbejde? Dag 4: Uformelle assessments hvad er det? Og hvordan gør man, når man her og nu har brug for at undersøge, hvad personen med ADHD/ASF kan/ikke kan? Dagen giver indblik i assessment som et praktisk analyseredskab, der hjælper med at afdække det individuelle udgangspunkt for undervisningen/læringen. Dag 5: Elevplanen/handleplanen hvad skal den indeholde, og hvilke områder og metoder skal der fokuseres på, når udvikling og livskvalitet er målet her og nu og set i et livsperspektiv? Dag 1-2: ADHD/ASF: Hvordan forklarer man disse tilstande ud fra en teoretisk forståelsesramme? Man har i de senere år haft øget fokus på, at ADHD og ASF ofte optræder i kombination med andre neuropsykiatriske tilstande. Hvilke tilstande drejer det sig om, og hvad betyder denne komorbiditet? Dag 3: Det gode samarbejde har stor betydning for kvaliteten i det arbejde, vi leverer som medarbejdere, og det påvirker vores arbejdsglæde. Der præsenteres og arbejdes med metoder, der kan fremme det gode tværfaglige teamsamarbejde (samtaleteknik/ den svære samtale /kollegial supervision/teamwork m.m.) Dag 4: Fra barn til voksen: Hvordan skabes der sammenhæng og kontinuitet i indsatsen fra småbarn til skolebarn ung/voksen? Hvilke forhold kan have betydning at inddrage i arbejdet allerede i småbarnsalderen, fordi det påvirker udviklingen senere hen? Indlæg ved medarbejder fra specialbørnehave. Dag 5: Livskvalitet hvad er det? Set ud fra et: Medarbejderens perspektiv indlæg ved medarbejder fra bo-institution / værksted Personligt perspektiv indlæg ved person med en udviklingsforstyrrelse la-10a / la-10b la-11 Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team (PPT) Dato for afvikling: la-10a: / la-10b: Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagogiske Psykologiske Team Pris, pr. person: 5.250,- Pris, pr. person: 5.250,-

14 14 Langagerskolen Kreative opgaver til undervisning Børn med Autisme og ADHD har deres egen læringsstil og har brug for, at opgaverne bliver tilrettelagt, så de imødekommer deres individuelle behov. Ved at tage udgangspunkt i børnenes styrker og evner, kan man planlægge undervisning, som børnene er motiveret for at deltage i. Kurset vil præsentere forskellige måde at fremstille opgaver på. Vi vil blandt andet arbejde med, hvordan opgaver påbegyndes og afsluttes, samt hvordan vi kan motivere den enkelte elev. Kom og få ideer til, hvordan du kan udarbejde dine egne kreative opgaver. Hvordan kan man implementere dansk, matematik samt andre fag i praktisk arbejde, i køkken osv.? Få inspiration til at flytte undervisningen væk fra bordet. Split de traditionelle skoleopgaver op og lav helt specifikke forløb, hvor eleven undervises i konkrete og målbare mål. Udviklingspsykologi Hvordan kan vi forstå den særlige udvikling set i lyset af den neurotypiske? Kurset tager udgangspunkt i nyere viden indenfor udviklingspsykologi og neuropsykologi med udgangspunkt i kognitive, sociale og kommunikative aspekter. Her får du mulighed for at tilegne dig nyere teoretisk viden, samt drøfte og reflektere over implementeringen i den daglige praksis. Hvordan kan udviklingspsykologien bidrage til at forstå, hvad der er kvalitativt anderledes i udviklingen hos børn med ADHD/ASF? Ved tilmelding modtages litteraturliste til inspiration. Målgruppe: Kurset henvender sig til pædagogisk personale med motivation for fordybelse i teoretisk viden, og lyst til faglige drøftelser. Husk kamera, så du kan tage billeder af de opgaver, der bliver produceret på kurset. la-12 la-13 Pædagog Kristian Søndergaard Hansen Dato for afvikling: Dato for afvikling: Birgit Isene & Malene Simonsen, psykologer, Langagerskolen Maks. 15 deltagere

15 Langagerskolen 15 Pubertet, seksualundervisning og udvikling Seksualitet hos børn og unge med ASF og/eller ADHD Hvad er seksualitet egentlig? Hvordan forholder vi os som lærere og pædagoger til børn og unges seksuelle udvikling? Hvordan snakker man med børn og unge om deres og andres seksualitet? Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? Hvilken betydning har puberteten for børn og unge med ASF og/eller ADHD? og foregår det på en anden måde end hos andre børn og unge? Disse og andre spørgsmål vil blive forsøgt besvaret på kurset. Kurset vil veksle mellem teoretisk oplæg, diskussion, erfaringsudveksling og konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med emnerne pubertet og seksualitet. Der vil også blive præsenteret emner som lovgivning, seksualpolitik og overgreb. Samtaler om seksualitet Ideer og overvejelser til planlægning af samtaleforløb med unge og voksne med ASF. Kurset tager udgangspunkt i oplægsholderens egne samtaler med unge og voksne med ASF om deres seksualitet. Der vil blive vist uddrag af forskellige samtaleforløb med unge og voksne på forskelligt udviklingsniveau, og relevant lovgivning vil blive præsenteret. Der vil være mulighed for erfaringsudveksling og selv at arbejde med planlægningen af et forløb. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! Målgruppe: Medarbejdere med både lille og stor erfaring inden for arbejdet med denne gruppe børn. NB! Der vil på kurset blive vist filmklip, som nogle kan finde anstødelige! la-14 la-15 Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Seksualvejleder og pædagogisk vejleder Thue Sommer Dato for afvikling: Dato for afvikling:

16 16 Langagerskolen Forældresamarbejde Hvordan kan vi opbygge et forældresamarbejde, der inddrager forældrenes ressourcer og tager højde for deres livssituation og behov? Kurset tager afsæt i psykologiske aspekter ved forældresamarbejde; herunder forældrenes copingstrategier, erkendelse- og sorgproces, viden om ASF/ADHD samt mødet med forskellige forældretyper og forældreressourcer. Dette relateres til personalets funktion som formidler: Hvilken viden er nødvendig for dig som medarbejder, for at du kan etablere et hensigtsmæssigt og individualiseret samarbejde? Hvordan kan du opnå denne viden? Formen vil veksle mellem teoretiske oplæg, øvelser i dialog, casearbejde og drøftelser. Udfordringer omkring søskende Kursets indhold: Hvilke kognitive forudsætninger gør sig gældende, når børn har ADHD eller Autisme spektrum forstyrrelse. Hvilke familiedynamikker kan være i spil, og hvilken rolle kan forældre have i denne sammenhæng? Hvilke udfordringer støder man på som familie, og hvordan takler man dem? Konkrete værktøjer til brug for hele familien Kurset vil være en vekslen mellem oplæg, diskussion samt udveksling af egne erfaringer. Målgruppe: forældre med barn/børn med ASF og /eller ADHD og andre børn Det tilstræbes, at en forælder bidrager med eksempler på, hvad der er vigtigt i det daglige samarbejde omkring netop deres barn. Målgruppe: pædagogisk personale la-16 la-17 Birgit Isene, psykolog, Langagerskolen Dato for afvikling: Dato for afvikling: Birgit Isene, psykolog, og Birgit Willum Jensen, pædagogisk vejleder, Langagerskolen

17 Langagerskolen 17

18 18 Langagerskolen

19 Langagerskolen 19 Stress og stresshåndtering Stress kan forstås som en uoverensstemmelse mellem krav og forventninger på den ene side og på den anden side de muligheder, den enkelte person har for at imødekomme disse krav og forventninger. Den særlige kognitive stil hos personer med diagnoserne ADHD og/eller en Autisme Spektrum Forstyrrelse er en risikofaktor i forhold til stress og ofte erfarer vi, at de personer, vi arbejder med, befinder sig i en næsten konstant stresstilstand. Nogen gange giver de personer, vi arbejder med, selv udtryk for at være stresset. I andre tilfælde kan det være, at personen ikke selv kan registrere eller formidle den tilstand, de er i, og det er os, der bliver opmærksomme på det eksempelvis ud fra adfærd som uro, irritation, vrede, angst, nedtrykthed, manglende energi eller fravalg af aktiviteter. På denne dag sætter vi fokus på forståelsen af stress samt hvordan vi mere målrettet kan gå ind og arbejde med håndtering af stress. Her tænkes såvel på vores muligheder for at forebygge og håndtere stress som det at arbejde på at udvikle personens egne strategier. UGEKURSUS Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) en teoretisk og praktisk introduktion til arbejdet med personer med ASF Dag 1: ASF set ud fra et kulturhistorisk perspektiv - med fokus på de mest fremtrædende aktuelle teorier om ASF Dag 2: ASF og tilgrænsende / overlappende tilstande hvilke tilstande tænkes der på, og hvordan hænger de sammen med ASF? Dag 3: ASF set i relation til udviklingspsykologien med særligt fokus på interaktionelle, kognitive, sproglige og kommunikative aspekter Dag 4: ASF og velstruktureret specialpædagogik visuelle og kommunikative redskaber og metoder i arbejdet med ASF Dag 5: Udfordrende adfærd - hvordan forebygger og håndterer man konflikter i det pædagogiske arbejde? la-18 la-19 Dato for afvikling: Mette Elmose, psykolog & Regnar Hintze Thisted, pædagogisk konsulent Dato for afvikling: Medarbejdere fra Langagerskolens Pædagoske Psykologiske team (PPT) Pris, pr. person: 5.250,-

20 grafisklink.dk

Firkløverskolens kursustilbud henvender sig til både nye og mere erfarne medarbejdere. Der vil i kursusformen blive lagt vægt på aktiv inddragelse

Firkløverskolens kursustilbud henvender sig til både nye og mere erfarne medarbejdere. Der vil i kursusformen blive lagt vægt på aktiv inddragelse KURSER 2016/2017 Firkløverskolens kursustilbud henvender sig til både nye og mere erfarne medarbejdere. Der vil i kursusformen blive lagt vægt på aktiv inddragelse af kursusdeltagerne, herunder erfaringsudveksling

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Autisme i Fokus. -Kursus & netværk for hele familien. Oversigt over oplæg og workshops:

Autisme i Fokus. -Kursus & netværk for hele familien. Oversigt over oplæg og workshops: Autisme i Fokus -Kursus & netværk for hele familien Oversigt over oplæg og workshops: Problemskabende adfærd Trivsel i hele familien Grundkursus i autisme Piger med autisme Sensoriske udfordringer hos

Læs mere

Om besvarelse af skemaet

Om besvarelse af skemaet - 1 - Om besvarelse af skemaet Vi vil bede dig besvare det spørgeskema, som du nu sidder med. Vi forventer at det ca. vil tage 15 minutter at udfylde spørgeskemaet. Spørgeskemaet omhandler din vurdering

Læs mere

Temapakker fra PPR August 2013

Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR August 2013 Temapakker fra PPR Fra august 2013 udbyder PPR Brønderslev som noget nyt 5 Temapakker til alle dagtilbud og skoler. Temapakke 1: Læse- og skrivelyst i børnehaven Temapakke

Læs mere

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik

Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik Ved aktivt medborgerskab kan vi gøre Silkeborg Kommune til en attraktiv kommune med plads til alle. Silkeborg Kommunes Socialpolitik 1 Indhold Socialpolitikken og Socialudvalgets MVV... 3 Politikkens fokusområder...

Læs mere

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel

Tønder Kommunale Dagpleje. Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Tønder Kommunale Dagpleje Handleplan ved bekymring for børns udvikling og trivsel Udsatte børn Udsatte børn er børn, der af en eller anden årsag er forhindret i at deltage aktivt og ligeværdigt i sociale

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE

EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE EKSEMPEL PÅ INTERVIEWGUIDE Briefing Vi er to specialestuderende fra Institut for Statskundskab, og først vil vi gerne sige tusind tak fordi du har taget dig tid til at deltage i interviewet! Indledningsvis

Læs mere

Når katastrofen rammer

Når katastrofen rammer Når katastrofen rammer Guy Calef/Red Barnet Undervisningsvejledning 0.-3. klasse Indhold 3 4 Til underviseren Hvad skal man være opmærksom på? 4 5 6 6 7 Information til forældre Målgruppe, tidsforbrug

Læs mere

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole

- fokus på skoleparathed og samarbejde med Felsted Centralskole MÅLSÆTNING 1 FORMÅL: Gennem den daglige kontakt med forældrene ønsker vi at skabe trygge rammer, hvor børnene udvikler sig til velfungerende og selvstændige mennesker. Det er vort mål, at børnene lærer

Læs mere

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed.

NEXTWORK er for virksomheder primært i Nordjylland, der ønsker at dele viden og erfaringer, inspirere og udvikle hinanden og egen virksomhed. Erfagruppe Koncept NEXTWORK er et billigt, lokalt netværk for dig som ønsker at udvikle dig selv fagligt og personligt og gøre dig i stand til at omsætte viden og erfaringer til handlinger i dit daglige

Læs mere

Rammer til udvikling hjælp til forandring

Rammer til udvikling hjælp til forandring Rammer til udvikling hjælp til forandring Ungdomskollektivet er et tilbud til unge, som i en periode af deres liv har brug for hjælp til at klare tilværelsen. I tæt samarbejde tilrettelægger vi individuelle

Læs mere

Pixi-udgave af Plan for fortsat implementering af Styrket Recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering

Pixi-udgave af Plan for fortsat implementering af Styrket Recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering Pixi-udgave af Plan for fortsat implementering af Styrket Recovery-orientering i den psykosociale rehabilitering Alle kan komme sig - recovery er et fælles ansvar - er den foreløbige vision for Socialpsykiatrien

Læs mere

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med:

Kurset. Udbytte. Styrk teamsamarbejdet. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Teamledelse Styrk teamsamarbejdet På dette lederkursus får du styrket din rolle som teamleder. Du lærer at opbygge, understøtte samt udvikle dit team, og du får redskaber til at motivere til et godt teamsamarbejde.

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat opholds- og behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-25

Læs mere

Hvad er filosofisk coaching?

Hvad er filosofisk coaching? Indsigt, forståelse, refleksion, innovation. Hvad er filosofisk coaching? 1 Kontaktoplysninger: Visbjerg Hegn 14 830 Mårslet 980-8558 el. 86-6180. www.filosofiskvejleder.dk Læs på vores blog om aktuelle

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst

SE MIG! ...jeg er på vej. Skoledistrikt Øst. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst SE MIG!...jeg er på vej Skoledistrikt Øst - En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Øst Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er

Læs mere

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole

Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Krop & Kompetencer Den Åbne Skole Skolereformen sætter for alvor fokus på mere og bedre idræt, motion og bevægelse i skoledagen. Krop & Kompetencer er et kompetenceløft,

Læs mere

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap.

Den fælles strategi for rehabilitering skal bidrage til at skabe et fælles basisfundament for tilgangen til rehabilitering i Ældre og Handicap. Ældre- og Handicapomra dets strategi for rehabilitering Formål I Skanderborg Kommune tager vi udgangspunkt i borgerens egne ressourcer, fordi vi mener, at alle har noget at bidrage med. Det betyder, at

Læs mere

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer)

UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) UDKAST til Værdighedspolitik. (Orange silhuetter kommer) Et værdigt ældreliv i Albertslund Kommunerne skal i 2016 udarbejde en værdighedspolitik for perioden 2016 2019. værdighedspolitikken beskriver,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 30-05-2011 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GRUNDLÆGGENDE VÆRDIER 3 2. MÅLSÆTNINGER OG BETYDNING 5 2.1.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1.

Frivillighedspolitik. Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune. Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. Frivillighedspolitik Politik for det frivillige sociale arbejde i Skive Kommune Frivillighedspolitikken er vedtaget i Skive Byråd 1. marts 2016 Skive det er RENT LIV Forord I efteråret 2015 har frivillige,

Læs mere

Specialisering i autisme

Specialisering i autisme Specialisering i autisme Specialiseringsuddannelse i autisme Specialiseringsuddannelse i autisme henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted

Drømmer du om at arbejde med mennesker? om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted Drømmer du om at arbejde med mennesker? 6 ugers jobrettet AMUuddannelse for dig drømmer om at arbejde i børnehave, vuggestue, dagpleje, klub eller på et beskyttet værksted WWW.UCC.DK Uddannelse og opkvalificering

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune

Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune 176 Hjemmebesøg Beskrevet med input fra pædagogerne Annette Wittrup Christensen og Helle Danielsen, Børnehuset Viaduktvej, Aalborg Kommune Overgange Hjemmebesøg BAGGRUND Kort om metoden Hjemmebesøg er

Læs mere

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale

Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling for udøvere af Den motiverende samtale University College Lillebælt Forebyggelsescentret Langeland Kommune Projekt Forløbspartner i Langeland og Svendborg kommune Det mobile sundhedscenter Faaborg Midtfyn Kommune Selvevalueringsguide til kompetenceudvikling

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori

Ny Nordisk Skole. Arbejdshæfte til forandringsteori Ny Nordisk Skole Arbejdshæfte til forandringsteori Introduktion Ny Nordisk Skole handler om at styrke dagtilbud og skoler, så de har de bedste forudsætninger for at give børn og unge et fagligt løft. Dette

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser.

Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. Eksempler på skabeloner til situationsbeskrivelser. I forhold til de forløb hvor deltagerne skal tage udgangspunkt i selvoplevede kommunikationssituationer, har vi afprøvet skabeloner hvori deltagerne

Læs mere

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen

Skolepolitiske mål 2014-2018. - unikke skoler i et fælles skolevæsen Skolepolitiske mål 2014-2018 - unikke skoler i et fælles skolevæsen Indhold Hvorfor denne publikation? Denne publikation indeholder Hjørring Kommunes 5 nye skolepolitiske mål. Til hvert mål er der formuleret

Læs mere

Børneinstitution Hunderup

Børneinstitution Hunderup Børneinstitution Hunderup Munke Mose Børnehus 1 Første udkast til Pædagogisk Grundlag for børnehuset Munke Mose juni 2013 Denne folder er udarbejdet i juni måned 2013 og beskriver forskellige forhold,

Læs mere

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016

Handicap politik. [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Skabelon til beskrivelse af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag I foråret 2014 går 34 kommuner og 75 skoler i gang med en række udviklingsprojekter om længere og mere varierede

Læs mere

It-mentor-projektet i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune. Et opkvalificeringsforløb for årgangsteam med fokus didaktik og it

It-mentor-projektet i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune. Et opkvalificeringsforløb for årgangsteam med fokus didaktik og it It-mentor-projektet i Egedal, Furesø og Ballerup Kommune Et opkvalificeringsforløb for årgangsteam med fokus didaktik og it Præsentation Christina Harting, Projektleder, ansat i Center for Skoler, Institutioner

Læs mere

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven.

Daghusene. Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene Daghus Morsø og Daghus Thisted er socialpsykiatriske behandlings og træningstilbud efter 104 i serviceloven. Daghusene er ikke et blivende sted, men et tilbud i en planlagt periode. Der er fælles

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012

Sæt ord pa sproget. Indhold. Mål. November 2012 Sæt ord pa sproget November 2012 Indhold Mål... 1 Baggrund... 1 Projektets mål... 1 Sammenhæng... 2 1 Beskrivelse af elevernes potentialer og barrierer... 2 2 Beskrivelse af basisviden og hverdagssprog...

Læs mere

Alle for én mod mobning i dagtilbud

Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle for én mod mobning i dagtilbud 1 Alle for én mod mobning i dagtilbud Alle børn skal have en god start på livet og en barndom uden mobning. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane

Læs mere

Individuel lønforhandling

Individuel lønforhandling KOM I GANG MED Individuel lønforhandling Dialog om løn betaler sig Få mere ud af lønforhandlingerne end kroner og øre I får mere ud af lønkronerne, når den enkelte leder får ansvar for at prioritere og

Læs mere

Hvordan kan forældrene

Hvordan kan forældrene Dialogkort Hvordan kan forældrene Vise interesse for fagene og skolearbejdet? Være aktive i skole-hjem-samarbejdet? Tale elever, klasse, lærere og skolen op? Tage ansvar for hele klassen alle elever? Åbne

Læs mere

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune Til udvalgsdrøftelse d. 9. december 2015: Notat til Børn og Unge-udvalget på baggrund af byrådsdrøftelse d. 2. december 2015 af indstilling om ny børne- og ungepolitik for Aarhus Kommune Indstillingen

Læs mere

Invitation til 3. temadag for Tyve Samarbejdskommuner Organisering og overgange

Invitation til 3. temadag for Tyve Samarbejdskommuner Organisering og overgange Invitation til 3. temadag for Tyve Samarbejdskommuner Organisering og overgange Læringskonsulenternes indsats for tosprogede børn og unge inviterer nu til 3. temadag for Tyve Samarbejdskommuner. Temaet

Læs mere

Talepædagogisk udredning af tidlig kommunikation

Talepædagogisk udredning af tidlig kommunikation Ellen Bjerre Jensen, talepædagog, Institut for kommunikation og handicap, Aarhus Talepædagogisk udredning af tidlig kommunikation Beskrivelse af talepædagogisk udredningsmateriale udarbejdet af talepædagoger,

Læs mere

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen

Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Gode råd om læsning i 3. klasse på Løjtegårdsskolen Udarbejdet af læsevejlederne september 2014. Kære forælder. Dit barn er på nuværende tidspunkt sikkert rigtig dygtig til at læse. De første skoleår er

Læs mere

At skabe trivsel og fællesskab i grupper af unge

At skabe trivsel og fællesskab i grupper af unge Kursus inspiration og værktøjer til ungegrupper At skabe trivsel og fællesskab i grupper af unge For ungdomsuddannelser og kommuner i Region Syddanmark Trivsel og fællesskab i grupper af unge Formål Formålet

Læs mere

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret

dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret Dagtilbud med mening Et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens målsætninger > Alle børn trives og udvikler sig > Leg og læring går nye veje > Dagtilbuddet mestrer engagement, mod og handlekraft

Læs mere

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter. Kursuskatalog 2012/2013

Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter. Kursuskatalog 2012/2013 Nr. Asmindrup Skole og Videnscenter Kursuskatalog 2012/2013 o 3 M 3 ADHD - grundkursus Foreningsfokus M 8 Boardmaker O 13 Tegneseriesamtaler og Sociale historier Samarbejdsbaseret problemløsning T 18 F

Læs mere

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012

Studieplan Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 Marketing studieretning Grenaa Handelsskole 2009-2012 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet til og

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM FORÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI FORÅR 2012 velkommen til foråret 2012

Læs mere

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune

Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Værdigt ældreliv i Ringsted Kommune Ældre- og værdighedspolitikken retter sig både mod borgere over 65 år og borgere med pleje og behandlingsbehov. Eksempelvis alvorligt syge i alle aldre, der har behov

Læs mere

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Leg og læring i pædagogisk praksis om DAP projektet i Gladsaxe Kommune Kære forældre Byrådet i Gladsaxe er optaget af,

Læs mere

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C

Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Lokal bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C Den lokale bedømmelsesplan for naturfag niveau F til C tager udgangspunkt i de bindende og vejledende tekster fra Undervisningsministeriet, skolens overordnede

Læs mere

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger

Gjellerupskolen. Udviklingsplanen - Målsætninger Udviklingsplanen - Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning

Læs mere

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI

FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI FEEDBACK INFORMED TREATMENT (FIT) HELLE HANSEN, SFI HVAD ER FIT? FIT er et dialog- og evalueringsredskab udviklet af Scott Miller og Berry L. Duncan Består af 2 skema med hver 4 spørgsmål: ORS Outcome

Læs mere

Lektiehjælp i SFO. inspiration til den pædagogiske praksis. Rikke Nielsen

Lektiehjælp i SFO. inspiration til den pædagogiske praksis. Rikke Nielsen sfo-pædagogik Lektiehjælp i SFO inspiration til den pædagogiske praksis Rikke Nielsen Rikke Nielsen Lektiehjælp i SFO inspiration til den pædagogiske praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag

Læs mere

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Københavns Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Perspektiver på tværs af sektorer Indhold Forord Vores børn og unge er et fælles ansvar... 2 Indledning... 3 Børn og unge i centrum... 4 Børn

Læs mere

Tæt på praksis og tæt på teorierne

Tæt på praksis og tæt på teorierne w w w. v i a u c. d k / j y d s k V I A U N I V E R S I T Y C O L L E G E Trainee-uddannelsen giver store fordele for både institution og studerende. Man lærer hinanden at kende og bidrager til gensidig

Læs mere

Opholdssted NELTON ApS

Opholdssted NELTON ApS Opholdssted NELTON ApS Tel: 23 71 20 94 Afdeling Vestergårdsvej: Vi har eksisteret siden 2008 og har specialiseret os i arbejdet med unge med store udfordringer i livet. Vi har stor erfaring i at få de

Læs mere

Atlas modellen. Rette viden til rette indsats i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens

Atlas modellen. Rette viden til rette indsats i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens 1 Atlas modellen Rette viden til rette indsats i arbejdet med mennesker med udviklingshæmning og demens Ålborg 19/11-2013 Socialstyrelsen: Vidensportal for demens 2 Opgaven til Socialstyrelsens vidensportal

Læs mere

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi

Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi Skriv firmaslogan her Forældresamarbejde og kommunikationsstrategi i Daginstitution Stensballe Vi lægger vægt på et tæt samarbejde mellem institutionens personale

Læs mere

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb

2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres et nyt element i skoledagen i form af forskellige forløb og læringsaktiviteter mv., der ligger ud over undervisningen

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt

Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Følgeforskning til Greve Kommunes inklusionsprojekt Teori og Metodecentret Juni 2012 Greve Kommune har sat sig som mål, at det almene læringsmiljø skal kunne inkludere flere børn og unge, som tidligere

Læs mere

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole

Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Lærings- og undervisningsgrundlag for Sjørslev Skole Skolens vigtigste opgave er AT KVALIFICERE BØRNS LÆRING. Det betyder at skolen må forholde sig til, hvordan der tilrettelægges situationer, hvor der

Læs mere

Hedegårdsskolen 2015

Hedegårdsskolen 2015 Hedegårdsskolen 2015 Ny udskoling - 3 linjer Med linjerne får Hedegårdsskolen en udskoling, der bliver endnu mere målrettet til den enkelte elev. Vi udbyder derfor de tre spændende linjer, som du kan læse

Læs mere

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et

Mål Handlinger Niveau Barnet udvikler et Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Barnet udvikler et - Vi giver

Læs mere

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg

Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Årsrapport 2009 for Børnehuset Spodsbjerg Side 1 af 8 1. Sammendrag har været inde i en god udvikling. Der er sat fokus på pædagogisk udvikling, den enkelte medarbejders kompetencer og hvordan disse bliver

Læs mere

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk

Netværksguide. sådan bruger du dit netværk. Danmarks måske stærkeste netværk Netværksguide sådan bruger du dit netværk Danmarks måske stærkeste netværk Step 1 Formålet med guiden Hvor kan netværk hjælpe? Netværk er blevet et centralt middel, når det gælder om at udvikle sig fagligt

Læs mere

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv

Respektfuld og empatisk kommunikation. handlingsorienterede værdierv Respektfuld og empatisk kommunikation Et oplæg g om nærvn rværende rende og handlingsorienterede værdierv En grundsætning Jeg kan ikke ikke-kommunikere Du kan ikke ikke-kommunikere Gefion, 18. marts 2009

Læs mere

Uddannelsesplan for pæd. stud.

Uddannelsesplan for pæd. stud. Uddannelsesplan for pæd. stud. Med denne folder vil vi byde dig velkommen, som studerende på Boenheden Højtoftevej 50. Her kan du læse lidt om hvem vi er og hvad vi beskæftiger os med, samt forskellige

Læs mere

Integrationspolitik for Morsø Kommune

Integrationspolitik for Morsø Kommune S u n d h e d / I n t e g r a t i o n Integrationspolitik for Morsø Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 1.1 Integrationspolitikkens målsætninger side 3 1.2. Integrationspolitikkens indsatsområder

Læs mere

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE

Bakkegård distrikt Værdibaseret program. At bygge er den ny. skole, bedste. lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE Bakkegård distrikt Værdibaseret program At bygge er den ny bedste skole, lektie hele året. Elias, 0. a, 2002/2003 GENTOFTE KOMMUNE overblik Gentofte Kommunes Skoleudviklings- Formål og udbygningsprojekt

Læs mere

Handicappolitik Silkeborg Kommune

Handicappolitik Silkeborg Kommune Handicappolitik Silkeborg Kommune Indhold: Forord...3 Handicapbegrebet...4 Mission...4 Vision...5 Menneskesyn...5 Samfundssyn...6 Værdigrundlag...6 Kompensationsprincippet...6 Solidaritetsprincippet...7

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anni Juul-Olsen Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 41 Normerede

Læs mere

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning

Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Rapport om kvalitetssikring af patientuddannelse Kommentarer fra Komiteen for Sundhedsoplysning Overordnede kommentarer: MTV ens konklusioner fremhæves ofte som konklusioner om alle former for patientuddannelse.

Læs mere

Hjernetræthed 17.03.16 - håndtering af træthed i hverdagen E R G O T E R A P E U T E R, K O N S U L E N T E R I N E U R O R E H A B I L I T E R I N G

Hjernetræthed 17.03.16 - håndtering af træthed i hverdagen E R G O T E R A P E U T E R, K O N S U L E N T E R I N E U R O R E H A B I L I T E R I N G Hjernetræthed 17.03.16 - håndtering af træthed i hverdagen LISE BONDE OG SUSAN MITTAG E R G O T E R A P E U T E R, K O N S U L E N T E R I N E U R O R E H A B I L I T E R I N G Hjerneskadecenteret BOMI

Læs mere

SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE

SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE SFO BAGSVÆRD/BAGSVÆRD SKOLE PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan

Læs mere

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune PPR

Temapakker fra PPR. Bestilling af en Temapakke. Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune PPR Bestilling af en Temapakke Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR, Pia Elisabeth Toft, mail: pit@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR Hvor kan man

Læs mere

Et program til undervisning

Et program til undervisning Bilag 2 UDMØNTNING AF SATSPULJEN: FREMME AF UNGES MENTALE SUNDHED Et program til undervisning Den primære indsats i programmet til undervisning er selve undervisningsdelen henvendt til sårbare elever.

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi?

Gældende fra den 1.-3.-2013. Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Antimobbestrategi for Frederiks Skole Gældende fra den 1.-3.-2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Børnene på Frederiks Skole siger: Vi vil forebygge mobning på Frederiks Skole, og så vil

Læs mere

Go On! 7. til 9. klasse

Go On! 7. til 9. klasse Go On! 7. til 9. klasse Fra skoleåret 2013 / 2014 Introduktion til linjer Alle er genier. Men hvis du dømmer en fisk på dens evne til at klatre i træer, vil den leve hele sit liv i den tro, at den er dum.

Læs mere

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser

Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Inklusion i Rebild Kommune de ansattes besvarelser Nærværende rapport er en udarbejdelse af statistisk materiale, der er dannet på baggrund af spørgeskemaer vedr. inklusion, besvaret af ledere, lærere

Læs mere

Individuel kompetencevurdering af dagplejere

Individuel kompetencevurdering af dagplejere Individuel kompetencevurdering af dagplejere Social- og Sundhedsskolen samarbejder med en kommunes dagplejeformidling om individuel kompetenceudvikling af dagplejere. Anledningen er, at kommunen har sat

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO 2 Baggrund Med ændring af folkeskoleloven af 26. maj 2008 er der nu krav om at skolefritidsordninger fremover skal udarbejde mål- og indholdsbeskrivelser. Ordningen

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Børne- og Kulturforvaltningen Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde, ansvar, tilsyn m.v. Formål 1. Formålet med denne lov er at

Læs mere

Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD

Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD + Specialpædagogiske metoder Autisme / ADHD + Hvorfor struktur? n Empati/ Central coherence / Eksekutive funktioner n Brug teknikker som hjælper til at organisere og fastholde viden visuelt n Forskellige

Læs mere

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn

Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Stærke børnefællesskaber - om trivsel og læring for alle børn Konference for Undervisningsministeriets samarbejdskommuner 12. maj 2015 Uddannelseskonsulent Det Samfundsfaglige og Pædagogiske Fakultet Agenda

Læs mere

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla

Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Januar 2013 Uddannelsesplan PAU Børnehaven Valhalla Det at have studerende er en naturlig del af arbejdet som pædagog. Vi forventer at de studerende kommer med friske pust fra den teoretiske verden til

Læs mere

SKOLEN ISHØJGÅRD. Ishøj Kommune Ishøjgård

SKOLEN ISHØJGÅRD. Ishøj Kommune Ishøjgård Ishøj Kommune Ishøjgård SKOLEN PÅ ISHØJGÅRD Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt en forbigående stemning en oplagthed

Læs mere

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur

geografi Evaluering og test i Faglighed, test og evalueringskultur Faglighed, test og evalueringskultur Joan Bentsen Søren Witzel Clausen Jens Peter Møller Birgitte Lund Nielsen Henrik Nørregaard Evaluering og test i geografi Indhold Forord 5 Test i geografi og skolens

Læs mere

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Socialcentrene Jægergården Værkmestergade 0 Århus C E-post: social@aarhus.dk Folderen

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1

APV og trivsel 2015. APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 APV og trivsel 2015 1 APV og trivsel 2015 I efteråret 2015 skal alle arbejdspladser i Frederiksberg Kommune udarbejde en ny grundlæggende APV og gennemføre en trivselsundersøgelse.

Læs mere

DGI Vestsjælland Store kursusdag Gerlev Idrætshøjskole 9. april 2011

DGI Vestsjælland Store kursusdag Gerlev Idrætshøjskole 9. april 2011 DGI Vestsjælland Store kursusdag Gerlev Idrætshøjskole 9. april 2011 Ny træner Kurset har en varighed af 7 timer (fra kl. 09.00 til kl. 16.30) et med kurset er at uddanne kommende og nuværende fodboldtrænere

Læs mere