Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN"

Transkript

1 Lokal Forsikring G/S Holsted Park Næstved Telefon Telefax Forsikringsbetingelser for ÅRSREJSEFORSIKRING EUROPA OG ÅRSREJSEFORSIKRING VERDEN Huginsvej 2 B 3400 Hillerød Telefon Telefax CVR-nr i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: Generelle betingelser 18 Varigt mén 1 Årsrejseforsikring Europa eller Verden 19 Dødsfald 2 Hvem er dækket? 20 Tandskade 3 Hvor dækker forsikringen? 21 Overfald 4 Hvilke rejser er dækket? 22 Bagageforsinkelse 5 Hvornår dækker forsikringen? 23 Dækning af selvrisiko 6 Generelle undtagelser 24 Ansvar for skade på lejet feriebolig 7 Årsrejseforsikring Europa & Verden 25 Sikkerhedsstillelse Grunddækninger Helårlige tilvalgsdækninger 8 Sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport 26 Ski- og anden sportsferie 9 Hjemkaldelse 27 Årsafbestilling 10 Tilkaldelse 28 FÆLLESBESTEMMELSER 11 Sygeledsagelse 28.1 Præmiens betaling 12 Erstatningsrejse 28.2 Indeksregulering 13 Ferieboligsikring 28.3 Forsikringens ophør 14 Forsinket fremmøde 28.4 Ændring af forsikringsbetingelser og tarif 15 Eftersøgning og redning 28.5 Anmeldelse af skade 16 Evakuering og ufrivilligt ophold 27 Klageinstans Ankenævn 17 Krisehjælp 28 Fortrydelsesret Betingelsesnr

2 Hvor kan du henvende dig, hvis du har brug for hjælp? Hvis du har brug for akut hjælp på ferierejsen, kan du kontakte SOS International a/s døgnet rundt: SOS International a/s Nitivej 6 DK 2000 Frederiksberg Danmark Telefon Telefax Telex 15124S0Sdk Generelt om forsikringen: Din Årsrejseforsikring og eventuelle tilvalgsdækninger knytter sig til din indboforsikring i Lokal Forsikring G/S (Selskabet). Derfor ophører din Årsrejseforsikring og eventuelle tilvalgsdækninger, hvis din indboforsikring ophører. Din bagage, dit private ansvar og dine muligheder for at få retshjælp er omfattet af din indboforsikring. Dækningen af dette sker derfor efter indboforsikringens betingelser. Har du spørgsmål til forsikringen? Ring til Selskabet på telefonnummer eller , hvis du har spørgsmål til forsikringen. Vil du anmelde en skade? Ring til SOS International på , hvis du vil anmelde en skade, efter at du er kommet hjem. Du kan også finde information om hvordan du kan anmelde en skade på Betingelsesnummer Side 2 af 42

3 Generelt om betingelserne Forsikringen findes med to dækninger: Årsrejseforsikring Europa Årsrejseforsikring Verden inkl. Europa Du kan se i din police, hvilken dækning du har købt. Årsrejseforsikringen kan suppleres med tilvalgsdækningerne Årsafbestilling og Ski- & anden sportsferie. Du kan se i din police, om du har købt tillægsdækningerne. SOS International a/s Vi samarbejder med SOS International a/s (SOS) for at sikre dig en effektiv skadehjælp døgnet rundt. SOS kan hjælpe og tilbyde skadeservice direkte på dit feriested. De kan f.eks. tale med lægen eller hospitalet i udlandet, hvis der er sproglige vanskeligheder, de kan hjælpe dig med at booke hotel eller fly hjem, hvis du må forlade feriestedet efter en skade. Har du en kronisk eller en bestående sygdom? Hvis du har en kronisk eller eksisterende sygdom, vil vi anbefale dig at kontakte Den Offentlige Rejsesygesikring, inden du rejser i det område, der er dækket af det gule sygesikringsbevis. Her kan du få en forhåndsvurdering, så du ved, hvordan du er dækket, hvis uheldet er ude. Rejser du uden for det område sygesikringsbeviset dækker, kan du kontakte SOS på telefonnummer Har du købt eller vil købe Årsafbestilling, og er du i tvivl om dækningen, kan du kontakte SOS på telefonnummer Betingelsesnummer Side 3 af 42

4 Generelle betingelser 1 Årsrejseforsikring Europa eller Verden Årsrejseforsikringen kan tegnes for enten Europa eller Verden. Det fremgår af policen, hvilket geografisk område, der er tegnet dækning for. Ved Europa forstås de lande, som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Grønland og Færøerne er også omfattet. Ændres dette område, så ændres denne forsikrings dækningsområde tilsvarende. Følgende lande er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring: Andorra, Azorerne, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Isle of Man, Irland, Island, Italien, Kanariske Øer, Kanaløerne, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Årsrejseforsikring Europa og Verden kan udvides med to tilvalgsdækninger: Årsafbestilling Ski- & anden sportsferie Det fremgår af policen, når Årsrejseforsikringen er udvidet med tilvalgsdækningerne. 2 Hvem er dækket? 2.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der under ægteskabslignende forhold lever sammen med forsikringstageren eller dennes hjemmeboende børn. Det er dog en betingelse, at disse personer er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse og at alle er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring i Danmark. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. 2.2 Aflastningsbørn, såfremt der er indgået en gyldig kontrakt om aflastningsforholdet mellem forsikringstager og den anbringende kommune. Det er dog en betingelse, at aflastningsbørn rejser sammen med et medlem af husstanden på hele rejsen, og har samme udrejsetidspunkt fra og hjemkomsttidspunkt til Danmark som forsikrede. 2.2 Ægtefælle eller samlever, der bor på plejehjem. 2.3 De forsikredes ugifte børn under 21 år med bopæl uden for hjemmet. Det er dog en betingelse, at de lever alene og ikke har børn. Betingelsesnummer Side 4 af 42

5 2.4 Udeboende delebørn Ved udeboende delebørn forstås børn af et af husstandens medlemmer. Det er dog en betingelse, at disse personer er under 21 år på tidspunktet for afrejsen og rejser sammen med et medlem af husstanden. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig. 2.5 Logerende er ikke dækket. 2.6 Forsikringen dækker personer bosiddende i Danmark. Det er en betingelse, at udrejse sker fra Danmark, og at forsikrede har et gyldigt dansk sygesikringsbevis. 3 Hvor dækker forsikringen 3.1 Årsrejseforsikring Europa Forsikringen dækker i Europa. Ved Europa forstås de lande, som er omfattet af Den Offentlige Rejsesygesikring. Grønland og Færøerne er også omfattet. Ændres dette område, så ændres denne forsikrings dækningsområde tilsvarende. 3.2 Årsrejseforsikring Verden Forsikringen dækker i hele Verden. 3.3 Tilvalgsdækninger Årsafbestilling Forsikringen dækker i samme geografiske dækningsområde som den valgte Årsrejseforsikring Ski- & anden sportsferie Forsikringen dækker i samme geografiske dækningsområde som den valgte Årsrejseforsikring. Betingelsesnummer Side 5 af 42

6 3.4 Rejser i Danmark er ikke dækket. Dog dækker Årsafbestilling også afbestilling af feriebolig i Danmark. Ved feriebolig forstås hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, højskole, vandrehjem, telt, lystfartøj, autocamper og campingvogn. 4 Hvilke rejser er dækket? Årsrejseforsikring Europa Årsrejseforsikring Verden Årsafbestilling Ferierejser Ja Ja Ja Ja Studierejser: Ja Ja Ja Ja - i Europa - udenfor Europa Nej Ja Ja Ja Studieophold, når tilmeldt en uddannelsesinstitution i udlandet Nej Nej Nej Nej Rejser, hvor der indgår erhvervsarbejde Deltagelse i farlig sport Deltagelse i ekspeditioner, bjergbestigning og professionel sport Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ski- & anden sportsferie Ved farlig sport forstås boksning, karate og andre selvforsvars- og kampsportsgrene, bjergbestigning, rappeling på bjergvæg, rafting (herunder snowrafting), faldskærmsudspring, drageflyvning, kunstflyvning, paraglidning, ultralightflyvning, elastikspring og andre sports- og fritidsaktiviteter, der kan sidestilles hermed, dykning med anvendelse af særligt dykker- og frømandsudstyr, motorløb af enhver art, herunder også knallertløb, hestevæddeløb samt militaryridning og flyvning i ikke nationalitetsbetegnede luftfartøjer mv. Ved professionel sport forstås sport, der udøves mod betaling. Sportsudøveren betragtres som professionel, når personen overvejende lever af sin sport eller kontraktsmæssigt er lønnet af en sportsklub og/eller en eller flere sponsorer. Ved ekspeditioner forstås rejser til uberørt eller ukendt område, storvildtjagt og udforskning af grotter og huler. Betingelsesnummer Side 6 af 42

7 5 Hvornår dækker forsikringen? Årsrejseforsikring Europa og Verden dækker ferie- og studierejser af op til 1 måneds varighed. Denne periode er den samme som gælder for Den Offentlige Rejsesygesikring. Hvis dækningsperioden for Den Offentlige Rejsesygesikring ændres, så ændres Årsrejseforsikringens maksimale dækningsperiode tilsvarende. 5.1 Hvornår dækker forsikringen på den enkelte rejse? 5.2 For Årsrejseforsikring Europa og Verden og Ski- & anden sportsferie gælder: Den enkelte rejse er dækket i rejseperioden. Ved rejseperioden forstås det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. For den enkelte rejse træder dækningen i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller opholdssted for at begynde udlandsrejsen. Ved opholdssted forstås det sted uden for forsikredes bopæl, hvor forsikrede har sin sidste overnatning i Danmark inden afrejsen til udlandet eller sin første overnatning efter hjemkomsten til Danmark. Dækningen ophører, når forsikrede kommer tilbage til sin bopæl eller sit opholdssted i Danmark, såfremt dette tidspunkt er før dækningsperioden udløber. 5.3 For Årsafbestilling gælder: For den enkelte rejse træder dækningen i kraft, når forsikrede har bestilt en udlandsrejse eller feriebolig i Danmark. Dog tidligst når depositum er betalt. Er forsikringen først købt efter rejsens bestilling eller betaling af depositum træder forsikringen først i kraft ved køb af forsikringen. Forsikringen dækker ikke, hvis Årsafbestilling træder i kraft mindre end 14 dage før rejsens påbegyndelse. Dækningen ophører på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl eller sit opholdssted for at begynde rejsen. 6 Generelle undtagelser 6.1 Forsikringen dækker ikke: Udgifter til advokatbistand og anden rådgivning Udgifter eller ekstraudgifter der er en følge af, at forsikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere. Betingelsesnummer Side 7 af 42

8 6.1.4 Udgifter eller ekstraudgifter der er en følge af, at forsikrede modsætter sig eller ikke følger de af selskabets læge, den behandlende læge eller Den Offentlige Rejsesygesikrings læges angivne anvisninger Udgifter til behandling hos psykolog med mindre der er tale om akut krisehjælp Udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer. 6.2 Forsikringen dækker ikke skade, der en direkte eller indirekte følge af: Indrejse til et land, hvor der er krig, krigslignende tilstande, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Hvis en af de nævnte tilstande pludselig opstår efter, at forsikrede er rejst ind i landet, kan forsikrede opholde sig der i indtil 1 måned efter konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne Beslaglæggelse, nationalisering eller revolution Atomkernereaktioner og radioaktivt henfald, uanset om skaden sker i krigstid eller i fredstid. Forsikringen dækker dog skade, som skyldes eller sker i forbindelse med kernereaktioner, der bliver anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål Strejke eller lockout Beslaglæggelse, arrest eller andet indgreb, der er foretaget af en offentlig myndighed Flyvning med forsikrede som pilot eller co-pilot, ballonfart og svæveflyvning. 6.3 Forsikringen dækker ikke skade, uanset forsikredes sindstilstand eller tilregnelighed, der direkte eller indirekte skyldes: Forsætlige, strafbare eller groft uagtsomme handlinger eller undladelser Deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, selvforskyldt påvirkning af narkotika og andre rusmidler, herunder medicinmisbrug, eller selvmordsforsøg. 6.4 Rejser som de danske myndigheder fraråder: Forsikringen dækker ikke rejser til områder, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til. 7 Årsrejseforsikring Europa og Verden Grunddækninger for Årsrejseforsikring Europa og Verden fremgår af nedenstående afsnit 8 25: Betingelsesnummer Side 8 af 42

9 8 Sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Årsrejseforsikringens dækning for sygdom og hjemtransport er lavet som et supplement til Den Offentlige Rejsesygesikring. Derfor kan forsikrede få dækning for udgifter til behandling af sygdom og tilskadekomst samt udgifter til hjemtransport efter følgende regler: 8.1 Årsrejseforsikring Europa er tegnet: Rejseperiode Indtil 30 dage Rejse udenfor Europa Sygdom og tilskadekomst Den Offentlige Rejsesygesikring Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Hjemtransport af afdøde Årsrejseforsikring Europa Den Offentlige Rejsesygesikring Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden Der skal tegnes Årsrejseforsikring Verden 8.2 Årsrejseforsikring Verden er tegnet: Rejseperiode Indtil 30 dage i Europa Indtil 30 dage udenfor Europa Sygdom og tilskadekomst Den Offentlige Rejsesygesikring Årsrejseforsikring Verden Hjemtransport efter sygdom og tilskadekomst Årsrejseforsikring Verden Årsrejseforsikring Verden Hjemtransport af afdøde Den Offentlige Rejsesygesikring Årsrejseforsikring Verden 8.3 Hvad er dækket? Forsikringen dækker, så forsikrede kan få behandling og/eller blive transporteret hjem ved akut sygdom eller ved tilskadekomst, der opstår på rejsen. Ved akut sygdom forstås en sygdom, der opstår pludseligt i rejsens dækningsperiode. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i kraft Forsikringen dækker fødsel indtil fire uger før forventet fødselstidspunkt og eventuel behandling af det for tidligt fødte barn Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af en bestående sygdom, forudsat at sygdommen har været i en stabil god fase i 2 måneder før afrejse. Ved stabil god fase forstås, at tilstanden har været stationær uden nogen form for forværring eller ændring som: Har krævet kontakt til læge eller Hvis sygdommen har medført plan om yderligere undersøgelse, behandling eller hospitalsindlæggelse. Har medført ændring i medicinering. Betingelsesnummer Side 9 af 42

10 Hvis du er i tvivl om hvordan din forsikring dækker kan du kontakte SOS for at få en bindende forhåndsgodkendelse på telefonnummer Udgifter i forbindelse med dette afholdes af Selskabet. Dog skal udgifter i forbindelse med udarbejdelse af lægeerklæring betales af forsikrede Forsikringen dækker behandling af en akut forværring af sygdom eller tilskadekomst, der er opstået indenfor de sidste 2 måneder før afrejse. Det er en betingelse, at SOS læge vurderer, at der ikke med rimelighed har kunne forventes et behandlingsbehov under rejsen. 8.4 Hvad er ikke dækket? Sygdom eller tilskadekomst, der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos læge før afrejsen, se dog afsnit og Hvis der ved lægelig undersøgelse eller behandling umiddelbart før afrejsen kan forventes forværring i sygdom eller tilskadekomst under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter, og rejsen derfor frarådes af den behandlende læge Hvis forsikrede inden forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdom eller tilskadekomst. Hvis forsikrede har fået ændret medicinering, er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Forsikringen dækker nødvendige udgifter til: Hospitalsophold og behandling, inkl. operationer og ambulancetransport til nærmeste behandlingssted Lægebehandling og lægeordineret medicin Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor med indtil kr (indeksreguleres ikke) Akut tandbehandling. Ved akut tandbehandling forstås behandling, som er nødvendig at foretage med det samme for at mindske skadens omfang, eks. akut smertelindring eller behandling. Specialbehandling, krone, rodbehandling og lignende kan kun udføres efter særlig aftale med SOS Hotelophold og forplejning, hvis behandling der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant. Ved udgifter til hotel og forplejning forstås dokumenterede udgifter, dog maks. udgifter svarende til et økonomiklassehotel og almindelig forplejning inkl. drikkevarer. Betingelsesnummer Side 10 af 42

11 8.5.6 Hotelophold og forplejning efter endt hospitalsindlæggelse og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den planlagte rejserute kan finde sted Lægeordineret hjemtransport eller transport til nærmeste egnede behandlingssted. Ved udgifter til transport forstås dokumenterede udgifter, dog maks. udgifter til rutefly på økonomiklasse Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygdommen eller tilskadekomsten strækker sig ud over forsikringsperioden Nødvendige udgifter til sygeledsager, som er godkendt af SOS læge, fordi forsikrede ikke er i stand til at rejse alene Nødvendige udgifter til transport i Danmark eller til at indhente den fastlagte rejserute, når rejsen er forsinket, fordi forsikrede blev ordineret ophold på hospital eller hotel af behandlende læge Hvis forsikrede afgår ved døden på rejse udenfor Europa, dækkes udgifter til transport af afdøde til Danmark, inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger. Denne dækning forudsætter, at der er tegnet Årsrejseforsikring Verden. 8.6 Hvilke udgifter er ikke dækket? Rekreations- eller kurophold Behandling af følger efter kirurgiske indgreb og medicinsk behandling, som forsikrede selv har planlagt at få gennemført i udlandet Fortsat behandling, hvis forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når såvel den behandlende læge som SOS læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport Behandling efter hjemkomst til Danmark. Dog er forsikrede dækket under kortere ophold i Danmark, hvis det kan dokumenteres, at forsikrede har planlagt at rejse retur. Ved om forsikrede har planlagt at rejse retur forstås en rejse tilbage til det sted, hvor forsikrede skulle have været ifølge den oprindelige rejseplan Behandling af sygdom eller tilskadekomst, hvis forsikrede efter at have været transporteret hjem rejser til udlandet igen, og dette ikke er aftalt skriftligt med SOS Graviditetsundersøgelser, graviditetstest, provokeret abort, sterilisation og sterilitetsundersøgelser eller behandling Transport, som ikke er godkendt af SOS Behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS læge har vurderet, at behandlingen kan vente til forsikredes hjemkomst til Danmark Kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. Betingelsesnummer Side 11 af 42

12 Udgifter til erstatning til udskiftning eller reparation af briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Erstatning for behandling og hjemtransport kan i alt udgøre maks. kr pr. person pr. rejse. 8.8 Dokumentation: Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om den udførte behandling Original flybillet eller rejsebevis Journal fra behandlende læge i Danmark Originaldokumentation for eventuelle ekstraudgifter til transport, hotel og forplejning mv. 9 Hjemkaldelse 9.1 Hvad er dækket? Forsikringen dækker, hvis forsikrede kaldes hjem til Danmark på grund af: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af en alvorlig tilskadekomst eller som følge af en akut opstået alvorlig sygdom hos en af følgende personer, som opholder sig i Danmark: Personer omfattet af forsikredes husstand. Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst forstås, at sygdommen eller tilskadekomsten kan medføre omfattende varigt mén, eller at patientens tilstand er ustabil eller livstruende Brand, eksplosion, oversvømmelse eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed Forsikrede og medforsikrede kan afbryde rejsen, hvis de rejser hjem sammen. Betingelsesnummer Side 12 af 42

13 Det er en forudsætning for erstatning, at hjemrejsen sker efter aftale med SOS. 9.2 Hvad er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen er indtrådt før rejsens dækningsperiode jf. punkt Forsikringen dækker ikke, hvis forsikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, at betingelserne i punkt til er opfyldt Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Det er en forudsætning for erstatning, at hjemrejsen sker efter aftale med SOS Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport Ekstra rejseudgifter i forbindelse med hjemrejse for forsikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre eller rejseledsagere, dog ikke ambulancefly, hvis forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækket hjemkaldelse Hvis rejsen foregår i et motorkøretøj til et sted i Europa, dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af motorkøretøj og evt. campingvogn, hvis det er aftalt med SOS Hvis forsikrede og/eller medforsikrede genoptager rejsen, dækker forsikringen nødvendige udgifter til transport til at rejse retur, forudsat at rejsen genoptages senest 7 døgn før rejseperiodens planlagte udløb. 9.4 Erstatningssum Ubegrænset, dog dækkes maksimalt udgifter til rutefly på økonomiklasse. 9.5 Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Original flybillet eller rejsebevis Kopi af lægejournal ved sygdom eller tilskadekomkst Kopi af dødsattest ved dødsfald Kvittering for politianmeldelse ved brand, tyveri og bedrageri mv Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. Betingelsesnummer Side 13 af 42

14 10 Tilkaldelse 10.1 Hvad er dækket? Forsikringen dækker op til 2 personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra Danmark fordi forsikrede: Akut er blevet alvorlig syg Er kommet alvorligt til skade, og den behandlende autoriserede læge vurderer, at skaden vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn Er afgået ved døden. Det er en betingelse, at tilkaldelsen er aftalt med SOS, og at SOS vurderer, at forsikrede skal opholde sig på hospitalet i mindst 3 døgn Hvad er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i tilfælde, hvor en medforsikret over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse, jf. afsnit 11, Sygeledsagelse Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Det er en forudsætning for erstatning, at rejsen sker efter aftale med SOS, og at det ikke på forhånd er besluttet, at forsikrede inden 2 døgn skal transporteres hjem. Det er også en betingelse, at de tilkaldte rejser ud fra Danmark Nødvendige udgifter til transport fra Danmark til destinationen samt til lokal transport Nødvendige udgifter til hotel og forplejning for en periode af indtil 21 døgn Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en Årsrejseforsikring, vil de automatisk være dækket af en forsikring, der svarer til forsikredes Årsrejseforsikring Hvilke udgifter er ikke dækket? Se de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Ubegrænset, dog dækkes maksimalt udgifter til transport på økonomiklasse. Udgifter til lokaltransport, hotel og forplejning kan ikke overstige kr pr. dag pr. person. Betingelsesnummer Side 14 af 42

15 10.6 Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, lokal transport, hotel og forplejning. 11 Sygeledsagelse 11.1 Hvad er dækket? Forsikringen dækker, så 1 person efter eget valg kan sygeledsage, hvis: Forsikrede bliver akut alvorlig syg eller kommer til skade, og dette medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes Forsikrede dør. Det gælder også at: Forsikredes egne medrejsende børn/stedbørn/plejebørn under 18 år er ligeledes berettiget til at blive hos forsikrede eller ledsage denne hjem Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang Hvad er ikke dækket? Sygeledsagelse efter hjemkomst til Danmark med mindre det er et led i den fortsatte sygeledsagelse Sygeledsagelse i de tilfælde, hvor der gøres brug af dækningen for tilkaldelse, jf. afsnit 10, Tilkaldelse. Dog kan medforsikrede sygeledsage, selvom der gøres brug af tilkaldelse Tilkaldte, der rejser ud fra Danmark og som ønskes som sygeledsagelse Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Det er en forudsætning for erstatning, at sygeledsagelsen sker efter aftale med SOS. For sygeledsageren dækker forsikringen: Nødvendige ekstra udgifter til hotel og forplejning. Betingelsesnummer Side 15 af 42

16 Nødvendige ekstra udgifter til transport inkl. lokal transport i forbindelse med sygeledsagelsen Nødvendige ekstra udgifter til transport til at indhente af den fastlagte rejserute Nødvendige ekstra udgifter til transport for at rejse retur senest 7 døgn før rejseperiodens udløb Forlængelse af nærværende forsikring, hvis sygeledsagelsen strækker sig ud over rejsens dækningsperiode, jf. afsnit Nødvendige merudgifter til afhentning af bilen fra et sted i Danmark og levering på e jerens bopæl, hvis medforsikrede må efterlade bilen på grund af sygeledsagelsen Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en årsrejseforsikring, vil personen automatisk være dækket af forsikredes Årsrejseforsikring Hvilke udgifter er ikke dækket? Se de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Ubegrænset, dog dækkes maksimalt udgifter til transport på økonomiklasse. Udgifter til lokaltransport, hotel og forplejning kan ikke overstige kr pr. dag pr. person Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, lokal transport, hotel og forplejning. 12 Erstatningsrejse Hvis tilvalgsdækningen Ski- & anden sportsferie er omfattet udgår dækningen for erstatningsrejse Hvad er dækket? Forsikringen dækker udgifter til en erstatningsrejse på rejser af op til 1 måneds varighed, hvis: Forsikrede bliver akut syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mere end halvdelen af rejseperioden. Betingelsesnummer Side 16 af 42

17 Ved rejseperioden forstås det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge dokumentation. Se afsnit 5.1 om dækningsperiode pr. rejse Forsikrede på grund af akut sygdom eller tilskadekomst bliver lægeordineret transport hjem og rejser hjem i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur Forsikrede rejser hjem i første halvdel af rejseperioden, jf. afsnit 9, Hjemkaldelse, og ikke rejser retur Forsikrede i første halvdel af rejseperioden bliver ordineret ro og hvile i og omkring ferieboligen på grund af akut sygdom eller tilskadekomst. Forsikringen dækker også erstatningsrejse til medforsikrede, hvis: Forsikredes indlæggelse varer mere end halvdelen af rejseperioden, og medforsikrede bliver hos forsikrede under hele indlæggelsen Medforsikrede rejser hjem sammen med forsikrede i første halvdel af rejseperioden og ikke rejser retur Hvad er ikke dækket? Dækningen bortfalder for hele rejseperioden, hvis rejsen varer mere end 1 måned Der kan ikke ydes dækning for erstatningsrejse for medforsikrede som følge af, at forsikrede er blevet ordineret ro og hvile omkring ferieboligen, jf. punkt Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Erstatningen beregnes på grundlag af de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes Arrangeret gennem rejsearrangør Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren. Ved rejsearrangør forstås rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, lystfartøj og lignende. Ved udgifter til ophold forstås udgifter til leje af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, standplads, lystfartøj og lignende. Hvis et måltid indgår som en fast del af udgiften, er dette også dækket Individuelt arrangerede rejser Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kørsel i egen bil eller autocamper Betingelsesnummer Side 17 af 42

18 Forsikringen dækker antal kilometer ad den korteste vej fra bopæl/opholdssted til rejsemål og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police fordeles udgifterne forholdsmæssigt Lejet bil eller autocamper Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med antal kilometer ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemål og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police fordeles udgifterne forholdsmæssigt Udflugter, arrangementer og lignende Udgifter til udflugter, arrangementer, f.eks. koncertbilletter, der ikke kan finde sted som følge af en dækket begivenhed, og som ikke kan refunderes, erstattes med indtil kr (indeksreguleres ikke) pr. forsikret person Hvilke udgifter er ikke dækket? Udgifter til f.eks. lejet udstyr, instruktion eller skiliftkort og lignende udgifter der hænger sammen med ski- & andre sportsaktiviteter. Se tilvalgsdækning for Ski- & anden sportsferie, afsnit Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes Der ydes kilometergodtgørelse svarende til statens laveste takst ved kørsel i egen bil og som er gældende på udbetalingstidspunktet Erstatningsrejse ydes én gang pr. forsikret person pr. rejseperiode Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for eventuelt hospitalsophold, sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå samt eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering Original flybillet og rejsebevis Dokumentation for rejsens pris og varighed Anden nødvendig dokumentation. Betingelsesnummer Side 18 af 42

19 13 Ferieboligsikring 13.1 Hvad er dækket? Forsikringen dækker ekstra udgifter til leje af en anden tilsvarende feriebolig, hvis: Ferieboligen er eller under opholdet bliver ubeboelig som følge af tyveri, vandskade, brand, eksplosion, oversvømmelse, jordskælv eller anden naturkatastrofe. Autocamper, campingvogn eller lystfartøj ikke kan benyttes som følge af en kaskoskade, der er sket i rejsens dækningsperiode, se afsnit 5. Ved kaskoskade forstås en skade på campingvogns eller autocampers karosseri eller et lystfartøjs skrog. En mekanisk skade betragtes ikke som en kaskoskade Hvad er ikke dækket Se de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Forsikringen dækker ekstra udgifter i op til 1 måned til: Leje af anden feriebolig Nødvendig ekstra forplejning Hvilke udgifter er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke, hvis rejsearrangøren er forpligtet til at anvise anden feriebolig Se også de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Erstatning for leje af feriebolig kan maks. udgøre kr. 700 (indeks 2008) pr. døgn for de forsikrede tilsammen, dog maks. kr (indeks 2008) pr. uge Erstatning for nødvendig ekstra forplejning kan maks. udgøre kr. 300 (indeks 2008) pr. døgn pr. forsikret person, dog maks. kr (indeks 2008) pr. uge Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for at ferieboligen ikke kan benyttes. Betingelsesnummer Side 19 af 42

20 Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig og nødvendig ekstra forplejning. 14 Forsinket fremmøde 14.1 Hvad er dækket? Forsikringen dækker, hvis forsikrede ikke kan gennemføre rejsen som planlagt, fordi forsikrede uforskyldt, og uden at det kunne forudses, møder for sent til et: Offentligt transportmiddel Transportmiddel arrangeret af en rejsearrangør Hvad er ikke dækket? Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke er lagt nødvendig tid til at skifte mellem to transportmidler. Ved flytransport er det den officielle minimum transfertid, som luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller, der betragtes som nødvendig tid Se også de generelle undtagelser i afsnit Hvilke udgifter er dækket? Forsikringen dækker nødvendige ekstra udgifter til transport, hotel og forplejning i forbindelse med indhentning af den fastlagte rejserute Hvilke udgifter er ikke dækket? Se de generelle undtagelser i afsnit Erstatningssum Erstatning for transport, hotel og forplejning kan maks. udgøre kr i alt pr. person Dokumentation Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer følgende dokumentation: Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation for forsinkelsen Originale bilag for ekstraudgifter til transport, hotel og forplejning. Betingelsesnummer Side 20 af 42

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0802

Forsikringsbetingelser nr. 0802 Side 1 af 28 Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 0904 FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13G7 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Årsrejse

Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser for Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 13T7 Gælder fra 01.07.2013 TJM 507 (06.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk En

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Februar 2009 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Februar 2009 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Du har ret

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010

Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Juli 2010 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden 6633-2 Juli 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Codan Behandlingsforsikring (arbejdsrelateret dækning) - gruppeforsikring i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Rejseforsikring 2013

Rejseforsikring 2013 Rejseforsikring 2013 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Tag trygheden med på ferie Vælg den rigtige dækning Som medlem af "danmark" har du mulighed for at tegne en rejsefor - sik ring, der dækker

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Vilkår for. Ulykke. (standard)

Vilkår for. Ulykke. (standard) Vilkår for Ulykke (standard) 6368-1 November 1995 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf.

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser Nr. RF-08 Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

UDSTATIONERINGSFORSIKRING

UDSTATIONERINGSFORSIKRING UDSTATIONERINGSFORSIKRING ÅRSAFTALE FOR VIRKSOMHEDER Europæiskes Udstationeringsforsikring er opbygget i moduler, så du kan sammensætte og tilpasse forsikringen præcis efter virksomhedens og den udstationeredes

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fiskeriulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FUF 02 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Rejse Europa Gældende fra den 1. januar 2016 Risikoen er afdækket i: Bupa Global Travel Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61 e-mail:

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406

Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Enkeltrejse Forsikringsbetingelser nr. 1406 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307

Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Årsrejse Forsikringsbetingelser nr. 1307 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere