Udvalget for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Teknik og Miljø"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Teknik og Miljø, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag Vintertjeneste centralvagt og bagvagt Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling Broforbindelse - Haderslev Havn Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området Forslag til lokalplan Område til boliger i Øsby Nyt sommerhusområde ved Sandersvig Strand Vand og naturplaner Forslag til tillæg til vandforsyningsplan - Udvidelse af Jels Vandværks forsyningsområde Forslag til etablering af ny genbrugsplads på Industrivej 5 i Gram Spildevandsbehandling på Aarø SMOK: Regnskab Navngivning af nye veje Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - Skattefinansierede områder Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - brugerfinansierede områder Taxabevilling Kontrakt på indsamling af restaffald og genanvendelige materialer i Haderslev Kommune Eventuelt Bevilling til kloakering af 4 byggemodninger Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af erhvervsområde ved Hammelev

3 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 1 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling DISONS / 07/2421 Temadagen omkring trafiksikkerhed er et led i arbejdet med at udarbejde en Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Teknik og Miljøudvalget tog på sit møde d. 14. marts 2007, tids- og procesplan for Trafiksikkerhedsplanen 2008 til efterretning, herunder at der d. 13. juni 2007 afholdes en temadag omkring trafiksikkerhed. Temadagen er planlagt fra kl og er inddelt i 5 hovedoverskrifter Historik: Udvikling på landsplan og oversigt over betænkninger og handlingsplaner Årscyklus for trafiksikkerhedsopgaver Data, herunder databehandling og kortlægning af uheld som baggrund for arbejdet med trafiksikkerhedsopgaver i Vej & Park Vejteknik Kampagner Status: Status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune Mål og indsatsområder for Haderslev Kommune: Skolevej Indsatsområder og mål i forhold til ny handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen. Det videre arbejde Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park: Søren Jensen og Sonja Svendsen Teknik og Miljøservice indstiller: at orienteringen omkring procedure for databehandling, sammenhæng mellem data og det vejtekniske område og status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune tages til efterretning at skoleveje godkendes som et særligt indsatsområde i Haderslev Kommune at Teknik og Miljøudvalget godkender, at det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan omkring indsatsområder og målsætning.

4 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 2 Fraværende : Holger Lauritzen og Yrsa Theisen Godkendt som indstillet. Trafiksikkerhedsplanen udsendes i høring og genoptages i udvalget i september 2007 og forventes endelig godkendt i november/december Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder DITHMT / 07/3568 I Haderslev Kommune er der stor opmærksomhed på de grønne områder på grund af følgende forhold: - Aktuel fokus på sundhed og bevægelse - Aspekt i kulturarvskommunen - Tiltrækning af tilflyttere - Attraktive centrale parker kan give mere aktivitet i byen Politisk understøtter en aktiv indsats bl.a. disse mål: Vi vil gøre en aktiv indsats for bymiljøerne (Årsmål 2007) og Vi vil være kendte for oplevelsesorienteret turisme (Erhverv). Haderslev Kommune administrerer en række unikke bynære grønne områder, som er med til at gøre byerne attraktive for borgere og turister. Parkerne som er de store sammenhængende grønne arealer med varierede tilbud på oplevelser, er primært knyttet til købstæderne. Ved at arbejde med en tematisering, kan man det lade sig gøre at målrette de fremtidige tiltag og udviklingsmuligheder i parkerne til gavn for den samlede kommune. Det er samtidig lettere at markedsføre området, når fokus er klar og forståelig. Denne planlægning vil også være afgørende for den fremtidige prioritering af drifts- og anlægsmidler. I Haderslev findes Damparken som er en nyere rummelig landskabshave med en helt speciel beliggenhed tæt på centrum. Parken indeholder vand, åbne plæner og en række temahaver og mindre legepladser. Én af områdets forcer er bl.a. størrelsen og robustheden, som gør at den kan benyttes til en række større arrangementer som f.eks. byfester og koncerter. Parken er forholdsvis ung og der er mange muligheder for at ændre eller forbedre områdets struktur eller anderledes aktiviteter. Temaforslag: Kultur og teknologi. I Vojens er Fritidscentret et spændende attraktivt område med fokus på idræt og vandre/løberuter. Arealet har karakter af skov med opholdsarealer og aktivitetsområder. Skoven er gennemskåret af et fint net af stier. Området er i dag primært brugt til idræt, men da beplantningen er meget varieret og plantet med henblik på undervisningsbrug er det oplagt også at satse mere på formidling af dette. Der er gode muligheder for at supplere med nye tiltag

5 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 3 der giver flere aktivitetsmuligheder med fokus på bevægelse og læring. Tema: Idræt og undervisning Gram kan til gengæld byde på historie i form af den fredede Gram Slotspark med tilhørende barokanlæg og skov. Parken er privatejet, men offentlig tilgængelig og vedligeholdt af Haderslev Kommune. Havens unikke placering i tilknytning til Gram Slot fortæller en historie fra en helt anden tid og her skal primært arbejdes med formidling af dette. Øst for barokhaven fortsætter anlægget i skov med et spændende udvalg af fugle. Parkanlæggets fremtidige anlægsmæssige tiltag koordineres mellem ejer og Haderslev Kommune og skal godkendes af Fredningsnævnet. Tema: Historie og natur Der findes også en række mindre parker og grønne områder med stor betydning for især lokalbefolkningen. Flere lokalsamfund bl.a. Arnum, Marstrup og Bevtoft gør et stort arbejde for med frivillige kræfter at gøre disse områder centrale aktivitetsområder for byen. Disse områder tages med i prioritering og fordeling af drifts- og anlægsmidler. Aktuelt arbejdes der sammen med Udviklingscenter Haderslev om muligheder for nye spændende tiltag i Damparken, gerne i samarbejde med større virksomheder som f.eks. Danfoss Universe. I Gram Slotspark holdes et tæt samarbejde med slottets nye ejere, som i høj ønsker nye oplevelsesmuligheder og måder at bruge parken på. I foråret 2008 forventes at kunne indvie en ny vandkunst i barokhaven. Juridiske aspekter Der skal søges dispensation for søbeskyttelseslinien i forbindelse med byggeri. Gram Slotspark er fredet og anlægsmæssige tiltag skal godkendes af Fredningsnævnet. Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Thomas Thinghuus. Bilag Analyse - pdf (284835) Damparkens udviklingsmuligheder (329319) Kortbilag - Kommunekort - parker (329797) Legepark - Damparken (329788) Teknik og Miljøservice indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender politik for udvikling af Haderslev Kommunes parker med udgangspunkt i nævnte temaer og analysemetoder.

6 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 4 Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 3. Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag DITIMK / 05/2535 I bilag 1 er nærmere beskrevet baggrunden for den valgte administrationspraksis. Et resumé af dette bilag vil være, at det dokumenteret hvilke arealer Vej & Park skal forvalte. Derudover er der nogle forpligtelser i form af aftaler med foreninger og private lodsejere, hvor Vej & Park har overtaget vedligeholdelsen. Endelig er der en forpligtelse, i kraft af at der søges Blå Flag på et antal strande, som kræver et højt vedligeholdelsesniveau på disse strande. Juridiske aspekter Strandområderne er underlagt Naturbeskyttelsesloven, der i 15 omtaler strandbeskyttelseslinien. Denne skal der søges dispensation fra i Miljøcenter Ribe, hver gang der foretages terrænændring, dvs. plantning opsætning af bænke, bålplads, oprivning af roser m.m. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Tine Kierkegaard Bilag Bilag 1, baggrund (329624) Bilag 2, praksis (329982) Aarøsund strand - kort (330317) Aarø Sydstrand - kort (330309) Ørby Hage strand - kort (330308) Ørby strand - kort (330306) Vilstrup Strand - kort (330304) Sønderballe strand - kort (330303) Sandersvig strand - kort (330300) Knud strand - kort (330298)

7 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 5 Kelstrup strand - kort (330296) Hejsager/Pinneberg strand - kort (330295) Halk strand - kort (330293) Gammelbro strand - kort (330134) Flovt strand - kort (330129) Diernæs/Vikær strand - kort (330120) Anslet strand - kort (330113) Resume (330969) Teknik- og Miljøservice indstiller: at den omtalte administrationspraksis godkendes. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 4. Vintertjeneste centralvagt og bagvagt DIPEHL / 07/12663 UTM godkendte i foråret de nye serviceniveauer for den fremtidige vintertjeneste i Haderslev kommune. Serviceniveauerne i de forskellige klasser svarer til de generelle niveauer anvendt af vejbestyrelserne i Danmark. Dette skal blandt andet sikre fælles serviceniveauer på tværs af kommunegrænser, og vil dermed være til gavn for vejnettets brugere, som især på de overordnede veje ved kommunegrænser ikke vil mærke nævneværdige forskelle i niveauet. Kommunens primære veje (serviceklasse A) søges holdt trafiksikre og fremkommelige på alle tider af døgnet i situationer med glat føre og snefald. Dette sikres ved præventiv glatførebekæmpelse, hvilket vil sige at vejene saltes før glat føre opstår. Målsætningen om præventiv saltning forudsætter overvågning af vej- og vejrsituationen døgnet rundt. Dette forudsætter en døgnbemandet vagtcentral, som tager sig af opgaven at overvåge og kalde ud til indsats, ligesom det forudsætter en løbende vedligeholdelse af de målestationer, som står langs med de primære veje, og som er grundlaget for de nødvendige data. En teknikergruppe med repræsentanter for Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Vejen kommuner har vurderet forskellige muligheder for organisering af en vagtcentral og et vagtberedskab.

8 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 6 Gruppen har både vurderet mulighederne for kommunalt samarbejde og mulighederne for hver for sig at løse opgaven. For det kommunale samarbejde er der foretaget en vurdering, dels af videreførelsen af den vagtcentral, som amtet tidligere har brugt (placeret på Egernsundbroen i Sønderborg) og dels muligheden for at benytte Vejdirektoratets nyoprettede vagtcentral, som er placeret i Middelfart. Økonomisk er der ikke umiddelbart den store forskel mellem videreførelse af en fælles vagtcentral på Egernsundbroen og indgåelse af en aftale med Vejdirektoratet. Fastholdelse af ekspertisen og lokalkendskabet indenfor egne rækker, udtalte fordele i forhold til fleksibiliteten i brugen af vintermateriellet samt afgørende indflydelse på serviceniveauet har resulteret i, at Teknikergruppen klart anbefaler en videreførelse af en kommunal fælles vagtcentral på Egernsundbroen. Gruppen anbefaler desuden, at der etableres en fælles bagvagt, bestående af den vinteransvarlige fra hver kommune. Bagvagten består således af 5 personer, som på skift og en uge ad gangen har vagt. Bagvagten har det overordnede ansvar for vintertjenesten på de primære veje i alle 5 kommuner, og træffer i samspil med centralvagten de nødvendige beslutninger, der sikrer, at udkald til saltning og/eller snerydning kun foretages, når det er nødvendigt. Haderslev kommune skal ud over den foreslåede fælles centralvagt og bagvagt oprette et vagtberedskab til varetagelse af de sekundære veje (serviceniveau B, C og D) i Haderslev kommune. Dette vagtberedskab vil bestå af en række inspektionsvagter fra bestillerfunktionen, som dels har til opgave at føre tilsyn og være bindeledet til vognmændene under udkald på både primære og sekundære veje, og dels har til opgave at vurdere glatheden på de sekundære veje, hvor glatførebekæmpelse først foretages, når glat føre er konstateret. Denne del af vinterorganisationen behandles senere, idet der endnu ikke foreligger et forslag til endelig organisering. Sagen fremlægges til vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø, og indarbejdes efterfølgende i Haderslev kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser som senere fremlægges i Udvalget for Teknik og Miljø. Økonomiske forhold Videreførelse af en fælles centralvagt på Egernsundbroen medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner Deltagelse i den fælles bagvagtsordning medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner.

9 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 7 Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet. Personalemæssige forhold Den vinteransvarlige i Vej og Park indgår i en fælles bagvagtsordning. Juridiske aspekter Udarbejdet i.h.t. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september Sagen skal behandles i UTM. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Peter H. Lund Teknik og Miljøservice indstiller: at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles vagtcentral på Egernsundbroen i Sønderborg. at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles bagvagtsordning. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 5. Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger dihmha / 07/6147 Genoptagelse af sag. For vognmandsforretninger under 10 bevillinger gælder, at Byrådet kan dispensere for at forretningen ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Ofte er vognmandsforretninger i landdistrikterne mindre familievirksomheder, der har optimeret driftsomkostninger ved netop ikke at være tilknyttet et bestillingskontor. Efter kommunesammenlægningen består Haderslev kommune af Vojens Taxi og Haderslev Taxi som er tilknyttet hvert sit bestillingskontor, da de er over 10 bevillinger (som loven foreskriver). Gram Taxi har 2 bevillinger og Kaalund Taxi har 3 bevillinger og er således under grænsen. Ligeledes

10 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 8 er der Christiansfeld Taxi, som anmoder om at overflytte 2 bevillinger til Haderslev kommune, idet Kolding kommune har vedtaget at harmonisere taxi, således at alle vognmænd skal være tilknyttet et bestillingskontor. For at opretholde den samme service i landdistrikterne anbefales det, at Gram-, Kaalund- og Christiansfeld Taxi alle meddeles dispensation fra, at skulle være tilknyttet et bestillingskontor frem til 31/ Det anbefales dog at administrationen kan forlænge dispensationsperioden med yderlige 2 år mod fremvisning af dokumentation herfor. Det må forventes at i løbet at en kort årrække vil der ske en naturlig harmonisering af vognmandsforretningerne samt tilslutning af et fælles effektivt bestillingskontor. Nye tiltag Der blev afholdt et møde den referatet vedlægges som bilag. Der kom som følge af mødet også et høringssvar fra Haderslev taxa som også er vedlagt som bilag. Beslutning i byråd den Sagen tilbagesendes Udvalget for Teknik og Miljø til yderligere belysning med henblik på fornyet behandling i Byrådet. Juridiske aspekter Bekendtgørelsen af lov om taxikørsel m.v. 10 stk. 2 Efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hermann Hahn Bilag Høringssvar (329459) Referat (329457) Efter genbehandling af sagen indstiller Teknik- og miljøservice den 13. juni: fornyet indstilling

11 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 9 at Christiansfeld Taxi får 2 bevillinger til Haderslev Kommune at der gives dispensation til Gram-, Kaalund, Christiansfeld Taxi om at de ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Fraværende : Ingen Et flertal i udvalget for teknik og miljø anbefaler sagen godkendt som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Mads Skau kan ikke godkende indstillingen. 6. Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/9203 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 10 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 4 for en del af Gram by. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevilling er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Området er p.t. matrikulært udstykket til 12 grunde, men da der p.t. efterspørges store grunde, er området ændret til udstykning af 10 grunde. Økonomiske forhold Nærværende projekt har af tidsmæssige årsager ikke været indeholdt i de øvrige offentlige licitationer for byggemodninger ved Fårehave, Dyssebakken m.v. Projektet er derfor udarbejdet sideløbende med det offentlige udbud, således at der umiddelbart efter den offentlige licitation den 29.maj 2007 har kunnet udarbejdes et tilbud baseret på enhedspriserne for de 3 lavestbydende på Fårehave, Dyssebakken og Hamisgårdvej. Resultatet heraf blev, at laveste tilbud er opnået ved anvendelse af enhedspriser fra lavestbydende entreprenør på byggemodningsprojektet Dyssebakken, entreprenørfirma Otto Chrestensen A/S, Arnum, således at følgende bygherreoverslag fås : entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fællesantenne

12 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 10 kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr udbedring af eks. vej frem til byggemodningen kr I alt, afrundet, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til matrikulære omkostninger, og udgifter til arealerhvervelsen. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Brombærvej-oversigtskort (pdf) (328202) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Brombærvej, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen.

13 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 11 Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 7. Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling DIHOHH / 07/9002 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 9 parcelhusgrunde og et ca m² stort areal tæt tæt/lav og/eller dobbelthuse, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , Boligområde ved Ladegårdvej. Der er i nedennævnte overslag regnet med 10 dobbelthuse. Den væsentligste del af projekteringen for nærværende 2.etape blev udført i tilknytning til 1.etapes gennemførelse sidst i 1980-erne. Omhandlede byggemodning afslutter bebyggelsens sydlige del, Fårehave. Anlægsarbejdet forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Lindhøj & Geerthsen Aps, Kolding, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning Haderslev Museum, forundersøgelse projektering, tilsyn beplantning, skiltning uforuds. udg. Vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og til de allerede udførte fællesanlæg (sti m.m.).

14 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 12 Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. Såfremt Haderslev Museums forundersøgelse måtte resultere i en efterfølgende egentlig udgravning, er udgifter hertil ikke indregnet. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 20. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Fårehave-oversigtskort - Pdf (328231) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Fårehave, 2.etape, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 8. Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/8997 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 24 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr

15 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 13 Projektering, geotekniske undersøgelser m.m. blev allerede igangsat i 2006 i tidligere Vojens Kommune. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevillingen er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Otto Chrestensen A/S, Arnum, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr Proj. m.m. afholdt i 2006 (u.bevilling) kr I alt, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og det aktuelle områdes andel i hele områdets fællesanlæg. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, Øk og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag

16 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 14 Dyssebakken-oversigtskort - Pdf (328234) Teknik og Miljservice indstiller, at der til sted nr , Billundområdet, 5.etape, 6.del, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 9. Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling DIHOHH / 07/7846 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 11 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , boligområde syd for Hammelev Bygade i Hammelev By. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Tagvand fra de enkelte parceller er i dette område forudsat afledt til sivedræn. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør John Nørgaard, Ribe,fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning skiltning m.m. projektering, tilsyn uforuds. udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr

17 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 15 vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til Haderslev Museums forundersøgelser, og udgifter til arealerhvervelsen. Om specielt udgifterne til museumsudgravningerne skal bemærkes, at der i 2006 (Vojens Kommune) er afholdt i alt kr., hvoraf ca kr. forudsættes pålagt nærværende salgbare areal. Den 5.april 2006 meddelte Vojens Byråd en anlægsbevilling til sted nr (Vojens Kommune i 2006) på kr, hvoraf er forbrugt ,- kr. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til planlægningen af nærværende byggemodning, herunder den senere salgssituation, er det vigtigt, at sagen behandles som forudsat i UTM den 13.juni, ØK den 20. juni og Byrådet den 28.juni 2007, således at anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart efter. Sagen skal behandles i UTM, ØK og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Hamisgårdvej-oversigtskort (pdf) (328206) Teknik og Miljøservice indstiller at der til stednr , Boligområde syd for Hammelev Forsamlingshus, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning.

18 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Broforbindelse - Haderslev Havn DIKILE / 07/9278 Siden opstarten af udviklingsprojekt Haderslev Havn er en ekstra broforbindelse over Haderslev fjord jævnligt dukket op i debatten. Debatten er endnu engang rejst i forbindelse med en henvendelse fra Poul Dørflinger på vegne af DB-partner. Den 28. feb henvendte Poul Dørflinger sig med henblik på, at få kommunen til at tage beslutning om, hvorvidt der i fremtiden skal placeres en ekstra broforbindelse fra sydsiden af kajen og over til Toldbodgade. Teknik og Miljø fremsendte et administrativt svar til Poul Dørflinger d. 19. april. Se bilag. Poul Dørflinger og DB-partner har interesse i denne afklaring idet DBpartner ejer grunden øst for Toldbodgade. En afgørelse vedrørende en fremtidig broforbindelse ved Toldbodgade vil have stor betydning for DB-partners mulighed for anvendelse af grunden. Da DB-Partner købte grunden var det med vished om, at der eksisterede en usikkerhed om en fremtidig broforbindelse. Det er således fremhævet i salgsvilkårerne for arealet. I forbindelse med Havneprojektet er der aldrig truffet konkrete beslutninger vedr. en broforbindelse ved Toldbodgade. Der har dog i projektet været opmærksomhed på, at der i fremtiden kan opstå en trafikproblematik i relation til den nord/sydgående trafik omkring byen og havneområdet. I vision for havneomdannelsen står der følgende: "Det ændrede trafikmønster skønnes primært at påvirke trafikafviklingen ved Hertug Hans Bro, hvor der i dag i spidsbelastningstimerne kan konstateres en trafikophobning. Den nye anvendelse af havneområdet vil betyde yderligere trafik i spidsbelastningstimerne til/fra den kommende bebyggelse langs havnens nordside. I forbindelse med udarbejdelse af den fremtidige plan skal der indtænkes en fremtidssikret trafikløsning, som tager højde for det ændrede trafikmønster, som et nyt boligkvarter vil skabe her og nu, men løsningen skal samtidig tage højde for den generelle udvikling i trafikmængden på års sigt. Derfor skal trafikafviklingen i bl.a. området ved Hertug Hans Bro, eller mere generelt den nord-syd gående trafik over havnen, ofres speciel opmærksomhed i en kommende plan." Endvidere står der et andet sted i visionen følgende: "Haderslev Kommune betragter sammenhængen mellem dam og fjord, den centrale bydel og havnen som en af Haderslev Kommunes væsentligste attraktioner. Planlægningsområdet befinder sig således i

19 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 17 "hjertet af" tunneldalen, der strækker sig fra Lillebælt i øst til Vojens i vest. Sammenhængen skal i videst mulig omfang bevares ubrudt. Der lægges således vægt på, at det også i fremtiden vil være muligt at sejle helt ind til Haderslev. " I forbindelse med valg af vinderen af arkitektkonkurrencen på Haderslev Havn blev der valgt et vinderprojekt, som ikke anviser en broforbindelse over Haderslev Havn. Den endelige masterplan påpeger ovenstående problematik, dog uden at forholde sig til en løsning. I trafikplanen for 2004 står der følgende: "Der er tidligere skitseret på dette projekt med en broløsning, men en tunnelløsning kan også overvejes. Begge løsninger giver uhindret en øst/vestgående passagemulighed for gående og cyklister langs havnens nordside, når der etableres et fremtidigt boligområde øst for Toldbodgadelinien. Forslaget udtages af trafikplanen. En fremtidig kapacitetsudvidelse af den østlige vejforbindelse mellem nord- og sydbyen afklares i forbindelse med den kommende planlægning af Haderslev Havns omdannelse til en alternativ byydel." Teknik og Miljøservice påtænker imidlertid i efteråret 2007 påbegynde en revidering af trafikplan for Haderslev Kommune Sagen behandles i Styregruppen for Haderslev Havn d. 7 juni, i Udvalget for Teknik og Miljø d. 13. juni, i Økonomiudvalget d. 20. juni og i Byrådet d. 28. juni Bilag Besvarelse til Poul Dørflinger (312347) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: At havnestyregruppen sender sin anbefaling vedrørende en broforbindelse til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik og Miljøservice vil, inden mødet i UTM, fremsende beslutningen fra styregruppen for Haderslev Havn. Der vil samtidig blive udarbejdet notat til UTM om vejforbindelsen, sammenhæng til den øvrige infrastruktur og konsekvensen af forskellige løsningsmodeller. Beslutning i den politiske og administrative styregruppe for Haderslev Havn d. 7. juni 2007 Styregruppen for Haderslev Havn opfordrer Teknik og Miljø til at fremme en afklaring på problemstillingen vedrørende en broforbindelse på

20 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 18 Haderslev Havn. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen afventer til der er gennemført en samlet planlægning for hele Haderslev by, herunder udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan og infrastruktur planlægning. 11. Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området DIKILE / 07/4158 På udvalgsmødet d. 26.februar 2007 i sag 138 "Orientering om status for kulturarvsprojektet og igangsætning af strategi- og udviklingsplan" godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget nedsættelsen af en projektgruppe med henblik på udarbejdelse af en vision og udviklingsplan for turismen i Aarøsund. Efterfølgende godkendte udvalget et kommissorium for projektgruppens arbejde. Projektgruppens opgave, sammensætning og tidsplan kan ses i vedlagte kommissorium. Projektgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med de præsenterede strategier i kulturarvsprojektet, hvor det er intentionen, at aktivere kulturarven i relation til turismeudviklingen i hele Haderslev Kommune. Projektgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og er klar til fremlæggelse af visionen for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppens arbejde har udmøntet sig i en overordnet vision og 6 delvisioner for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppen foreslår, at den overordnede vision for turismen i Aarøsund-området skal være følgende: Aarøsund-området skal i 2015 være et internationalt anerkendt fyrtårn for helårstusime på den jyske østkyst baseret på autentiske maritime oplevelser. Projektgruppen foreslår, at denne vision skal realiseres gennem følgende 6 delvisioner: Delvision 1 - En attraktion i kraft af varierede overnatningsmuligheder Delvision 2 - En attraktion i kraft af sin historie Delvision 3 - En attraktion i kraft af maritime oplevelser i stor skala Delvision 4 - En attraktion i kraft af sammenhæng og helhed - Det maritime udtryk Delvision 5 - En attraktion i kraft af det gode friluftsliv hele året. Delvision 6 - En attraktion i kraft af god infrastruktur og tilgængelighed Hovedbudskabet i visionen er således en udbygning og kvalificering af turismen i Aarøsund-området med respekt for kulturarven og de eksisterende

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret

Kultur- og Fritidsudvalget Beslutningsprotokol. 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Beslutningsprotokol 12. august 2008 - kl. 13:00 I.f.m. Byrådsseminaret på Hornstrup Centret Indholdsfortegnelse Side 183. Godkendelse af dagsorden... 380 184. Til orientering... 381 185. Godkendelse af

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde

Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-403-01908 Ref. geagg Den 19. november 2008 Referat fra opstartsmøde om planlægning af Kappel demonstrationsmølleområde Mødet afholdtes mandag d. 3. nov. 2008

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011

Forvaltningens vurdering af indkomne høringssvar til Middelfart-delen af Planstrategi 2011 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. april 2012 Sagsnr.:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol

Udviklings- og Planlægningsudvalget. Beslutningsprotokol Udviklings- og Planlægningsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2009 Lokale: 1, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:20 Bendt Danielsen, Formand (J) Johannes Trudslev Pedersen (A) Runa

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 28-november-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 9. De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 9 De Bynære Havnearealer Samlet økonomi og bevillingsmæssige konsekvenser

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Syddjurs Kommune 19. November 2014

Syddjurs Kommune 19. November 2014 Møde mellem Ikke almene vandværker og Syddjurs Kommune 19. November 2014 Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Steen S. Wengel Dagsorden: 1. Ikke almene vandværker

Læs mere

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift

KØBSAFTALE. Købesummen berigtiges ved kontant betaling ved overtagelsen. senest 4 uger efter at kommunen har modtaget købsaftale med underskrift KØBSAFTALE Det bekræftes herved, at der mellem Holstebro Kommune som sælger og er indgået følgende aftale: Ovennævnte køber har købt den kommunen tilhørende ubebyggede storparcel nr., matr.nr., Døes Gårdhøj,

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09. 7. oktober 2014 1853 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 7. oktober 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: -

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab 2011 - - ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar 2012

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Teknik- og Miljøudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10-oktober-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Erik Stoumanns kontor Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger

Program. Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Program Hvad er en kommuneplan? Hvad er gældende for Fårvang? Ændringer siden sidst Ansøgninger Hvad gælder for MIN ejendom Frist for indsigelser og bemærkninger Kommuneplanen er: Byrådets mest omfattende

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere