Udvalget for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Teknik og Miljø"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Teknik og Miljø, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag Vintertjeneste centralvagt og bagvagt Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling Broforbindelse - Haderslev Havn Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området Forslag til lokalplan Område til boliger i Øsby Nyt sommerhusområde ved Sandersvig Strand Vand og naturplaner Forslag til tillæg til vandforsyningsplan - Udvidelse af Jels Vandværks forsyningsområde Forslag til etablering af ny genbrugsplads på Industrivej 5 i Gram Spildevandsbehandling på Aarø SMOK: Regnskab Navngivning af nye veje Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - Skattefinansierede områder Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - brugerfinansierede områder Taxabevilling Kontrakt på indsamling af restaffald og genanvendelige materialer i Haderslev Kommune Eventuelt Bevilling til kloakering af 4 byggemodninger Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af erhvervsområde ved Hammelev

3 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 1 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling DISONS / 07/2421 Temadagen omkring trafiksikkerhed er et led i arbejdet med at udarbejde en Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Teknik og Miljøudvalget tog på sit møde d. 14. marts 2007, tids- og procesplan for Trafiksikkerhedsplanen 2008 til efterretning, herunder at der d. 13. juni 2007 afholdes en temadag omkring trafiksikkerhed. Temadagen er planlagt fra kl og er inddelt i 5 hovedoverskrifter Historik: Udvikling på landsplan og oversigt over betænkninger og handlingsplaner Årscyklus for trafiksikkerhedsopgaver Data, herunder databehandling og kortlægning af uheld som baggrund for arbejdet med trafiksikkerhedsopgaver i Vej & Park Vejteknik Kampagner Status: Status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune Mål og indsatsområder for Haderslev Kommune: Skolevej Indsatsområder og mål i forhold til ny handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen. Det videre arbejde Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park: Søren Jensen og Sonja Svendsen Teknik og Miljøservice indstiller: at orienteringen omkring procedure for databehandling, sammenhæng mellem data og det vejtekniske område og status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune tages til efterretning at skoleveje godkendes som et særligt indsatsområde i Haderslev Kommune at Teknik og Miljøudvalget godkender, at det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan omkring indsatsområder og målsætning.

4 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 2 Fraværende : Holger Lauritzen og Yrsa Theisen Godkendt som indstillet. Trafiksikkerhedsplanen udsendes i høring og genoptages i udvalget i september 2007 og forventes endelig godkendt i november/december Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder DITHMT / 07/3568 I Haderslev Kommune er der stor opmærksomhed på de grønne områder på grund af følgende forhold: - Aktuel fokus på sundhed og bevægelse - Aspekt i kulturarvskommunen - Tiltrækning af tilflyttere - Attraktive centrale parker kan give mere aktivitet i byen Politisk understøtter en aktiv indsats bl.a. disse mål: Vi vil gøre en aktiv indsats for bymiljøerne (Årsmål 2007) og Vi vil være kendte for oplevelsesorienteret turisme (Erhverv). Haderslev Kommune administrerer en række unikke bynære grønne områder, som er med til at gøre byerne attraktive for borgere og turister. Parkerne som er de store sammenhængende grønne arealer med varierede tilbud på oplevelser, er primært knyttet til købstæderne. Ved at arbejde med en tematisering, kan man det lade sig gøre at målrette de fremtidige tiltag og udviklingsmuligheder i parkerne til gavn for den samlede kommune. Det er samtidig lettere at markedsføre området, når fokus er klar og forståelig. Denne planlægning vil også være afgørende for den fremtidige prioritering af drifts- og anlægsmidler. I Haderslev findes Damparken som er en nyere rummelig landskabshave med en helt speciel beliggenhed tæt på centrum. Parken indeholder vand, åbne plæner og en række temahaver og mindre legepladser. Én af områdets forcer er bl.a. størrelsen og robustheden, som gør at den kan benyttes til en række større arrangementer som f.eks. byfester og koncerter. Parken er forholdsvis ung og der er mange muligheder for at ændre eller forbedre områdets struktur eller anderledes aktiviteter. Temaforslag: Kultur og teknologi. I Vojens er Fritidscentret et spændende attraktivt område med fokus på idræt og vandre/løberuter. Arealet har karakter af skov med opholdsarealer og aktivitetsområder. Skoven er gennemskåret af et fint net af stier. Området er i dag primært brugt til idræt, men da beplantningen er meget varieret og plantet med henblik på undervisningsbrug er det oplagt også at satse mere på formidling af dette. Der er gode muligheder for at supplere med nye tiltag

5 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 3 der giver flere aktivitetsmuligheder med fokus på bevægelse og læring. Tema: Idræt og undervisning Gram kan til gengæld byde på historie i form af den fredede Gram Slotspark med tilhørende barokanlæg og skov. Parken er privatejet, men offentlig tilgængelig og vedligeholdt af Haderslev Kommune. Havens unikke placering i tilknytning til Gram Slot fortæller en historie fra en helt anden tid og her skal primært arbejdes med formidling af dette. Øst for barokhaven fortsætter anlægget i skov med et spændende udvalg af fugle. Parkanlæggets fremtidige anlægsmæssige tiltag koordineres mellem ejer og Haderslev Kommune og skal godkendes af Fredningsnævnet. Tema: Historie og natur Der findes også en række mindre parker og grønne områder med stor betydning for især lokalbefolkningen. Flere lokalsamfund bl.a. Arnum, Marstrup og Bevtoft gør et stort arbejde for med frivillige kræfter at gøre disse områder centrale aktivitetsområder for byen. Disse områder tages med i prioritering og fordeling af drifts- og anlægsmidler. Aktuelt arbejdes der sammen med Udviklingscenter Haderslev om muligheder for nye spændende tiltag i Damparken, gerne i samarbejde med større virksomheder som f.eks. Danfoss Universe. I Gram Slotspark holdes et tæt samarbejde med slottets nye ejere, som i høj ønsker nye oplevelsesmuligheder og måder at bruge parken på. I foråret 2008 forventes at kunne indvie en ny vandkunst i barokhaven. Juridiske aspekter Der skal søges dispensation for søbeskyttelseslinien i forbindelse med byggeri. Gram Slotspark er fredet og anlægsmæssige tiltag skal godkendes af Fredningsnævnet. Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Thomas Thinghuus. Bilag Analyse - pdf (284835) Damparkens udviklingsmuligheder (329319) Kortbilag - Kommunekort - parker (329797) Legepark - Damparken (329788) Teknik og Miljøservice indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender politik for udvikling af Haderslev Kommunes parker med udgangspunkt i nævnte temaer og analysemetoder.

6 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 4 Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 3. Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag DITIMK / 05/2535 I bilag 1 er nærmere beskrevet baggrunden for den valgte administrationspraksis. Et resumé af dette bilag vil være, at det dokumenteret hvilke arealer Vej & Park skal forvalte. Derudover er der nogle forpligtelser i form af aftaler med foreninger og private lodsejere, hvor Vej & Park har overtaget vedligeholdelsen. Endelig er der en forpligtelse, i kraft af at der søges Blå Flag på et antal strande, som kræver et højt vedligeholdelsesniveau på disse strande. Juridiske aspekter Strandområderne er underlagt Naturbeskyttelsesloven, der i 15 omtaler strandbeskyttelseslinien. Denne skal der søges dispensation fra i Miljøcenter Ribe, hver gang der foretages terrænændring, dvs. plantning opsætning af bænke, bålplads, oprivning af roser m.m. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Tine Kierkegaard Bilag Bilag 1, baggrund (329624) Bilag 2, praksis (329982) Aarøsund strand - kort (330317) Aarø Sydstrand - kort (330309) Ørby Hage strand - kort (330308) Ørby strand - kort (330306) Vilstrup Strand - kort (330304) Sønderballe strand - kort (330303) Sandersvig strand - kort (330300) Knud strand - kort (330298)

7 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 5 Kelstrup strand - kort (330296) Hejsager/Pinneberg strand - kort (330295) Halk strand - kort (330293) Gammelbro strand - kort (330134) Flovt strand - kort (330129) Diernæs/Vikær strand - kort (330120) Anslet strand - kort (330113) Resume (330969) Teknik- og Miljøservice indstiller: at den omtalte administrationspraksis godkendes. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 4. Vintertjeneste centralvagt og bagvagt DIPEHL / 07/12663 UTM godkendte i foråret de nye serviceniveauer for den fremtidige vintertjeneste i Haderslev kommune. Serviceniveauerne i de forskellige klasser svarer til de generelle niveauer anvendt af vejbestyrelserne i Danmark. Dette skal blandt andet sikre fælles serviceniveauer på tværs af kommunegrænser, og vil dermed være til gavn for vejnettets brugere, som især på de overordnede veje ved kommunegrænser ikke vil mærke nævneværdige forskelle i niveauet. Kommunens primære veje (serviceklasse A) søges holdt trafiksikre og fremkommelige på alle tider af døgnet i situationer med glat føre og snefald. Dette sikres ved præventiv glatførebekæmpelse, hvilket vil sige at vejene saltes før glat føre opstår. Målsætningen om præventiv saltning forudsætter overvågning af vej- og vejrsituationen døgnet rundt. Dette forudsætter en døgnbemandet vagtcentral, som tager sig af opgaven at overvåge og kalde ud til indsats, ligesom det forudsætter en løbende vedligeholdelse af de målestationer, som står langs med de primære veje, og som er grundlaget for de nødvendige data. En teknikergruppe med repræsentanter for Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Vejen kommuner har vurderet forskellige muligheder for organisering af en vagtcentral og et vagtberedskab.

8 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 6 Gruppen har både vurderet mulighederne for kommunalt samarbejde og mulighederne for hver for sig at løse opgaven. For det kommunale samarbejde er der foretaget en vurdering, dels af videreførelsen af den vagtcentral, som amtet tidligere har brugt (placeret på Egernsundbroen i Sønderborg) og dels muligheden for at benytte Vejdirektoratets nyoprettede vagtcentral, som er placeret i Middelfart. Økonomisk er der ikke umiddelbart den store forskel mellem videreførelse af en fælles vagtcentral på Egernsundbroen og indgåelse af en aftale med Vejdirektoratet. Fastholdelse af ekspertisen og lokalkendskabet indenfor egne rækker, udtalte fordele i forhold til fleksibiliteten i brugen af vintermateriellet samt afgørende indflydelse på serviceniveauet har resulteret i, at Teknikergruppen klart anbefaler en videreførelse af en kommunal fælles vagtcentral på Egernsundbroen. Gruppen anbefaler desuden, at der etableres en fælles bagvagt, bestående af den vinteransvarlige fra hver kommune. Bagvagten består således af 5 personer, som på skift og en uge ad gangen har vagt. Bagvagten har det overordnede ansvar for vintertjenesten på de primære veje i alle 5 kommuner, og træffer i samspil med centralvagten de nødvendige beslutninger, der sikrer, at udkald til saltning og/eller snerydning kun foretages, når det er nødvendigt. Haderslev kommune skal ud over den foreslåede fælles centralvagt og bagvagt oprette et vagtberedskab til varetagelse af de sekundære veje (serviceniveau B, C og D) i Haderslev kommune. Dette vagtberedskab vil bestå af en række inspektionsvagter fra bestillerfunktionen, som dels har til opgave at føre tilsyn og være bindeledet til vognmændene under udkald på både primære og sekundære veje, og dels har til opgave at vurdere glatheden på de sekundære veje, hvor glatførebekæmpelse først foretages, når glat føre er konstateret. Denne del af vinterorganisationen behandles senere, idet der endnu ikke foreligger et forslag til endelig organisering. Sagen fremlægges til vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø, og indarbejdes efterfølgende i Haderslev kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser som senere fremlægges i Udvalget for Teknik og Miljø. Økonomiske forhold Videreførelse af en fælles centralvagt på Egernsundbroen medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner Deltagelse i den fælles bagvagtsordning medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner.

9 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 7 Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet. Personalemæssige forhold Den vinteransvarlige i Vej og Park indgår i en fælles bagvagtsordning. Juridiske aspekter Udarbejdet i.h.t. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september Sagen skal behandles i UTM. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Peter H. Lund Teknik og Miljøservice indstiller: at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles vagtcentral på Egernsundbroen i Sønderborg. at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles bagvagtsordning. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 5. Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger dihmha / 07/6147 Genoptagelse af sag. For vognmandsforretninger under 10 bevillinger gælder, at Byrådet kan dispensere for at forretningen ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Ofte er vognmandsforretninger i landdistrikterne mindre familievirksomheder, der har optimeret driftsomkostninger ved netop ikke at være tilknyttet et bestillingskontor. Efter kommunesammenlægningen består Haderslev kommune af Vojens Taxi og Haderslev Taxi som er tilknyttet hvert sit bestillingskontor, da de er over 10 bevillinger (som loven foreskriver). Gram Taxi har 2 bevillinger og Kaalund Taxi har 3 bevillinger og er således under grænsen. Ligeledes

10 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 8 er der Christiansfeld Taxi, som anmoder om at overflytte 2 bevillinger til Haderslev kommune, idet Kolding kommune har vedtaget at harmonisere taxi, således at alle vognmænd skal være tilknyttet et bestillingskontor. For at opretholde den samme service i landdistrikterne anbefales det, at Gram-, Kaalund- og Christiansfeld Taxi alle meddeles dispensation fra, at skulle være tilknyttet et bestillingskontor frem til 31/ Det anbefales dog at administrationen kan forlænge dispensationsperioden med yderlige 2 år mod fremvisning af dokumentation herfor. Det må forventes at i løbet at en kort årrække vil der ske en naturlig harmonisering af vognmandsforretningerne samt tilslutning af et fælles effektivt bestillingskontor. Nye tiltag Der blev afholdt et møde den referatet vedlægges som bilag. Der kom som følge af mødet også et høringssvar fra Haderslev taxa som også er vedlagt som bilag. Beslutning i byråd den Sagen tilbagesendes Udvalget for Teknik og Miljø til yderligere belysning med henblik på fornyet behandling i Byrådet. Juridiske aspekter Bekendtgørelsen af lov om taxikørsel m.v. 10 stk. 2 Efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hermann Hahn Bilag Høringssvar (329459) Referat (329457) Efter genbehandling af sagen indstiller Teknik- og miljøservice den 13. juni: fornyet indstilling

11 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 9 at Christiansfeld Taxi får 2 bevillinger til Haderslev Kommune at der gives dispensation til Gram-, Kaalund, Christiansfeld Taxi om at de ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Fraværende : Ingen Et flertal i udvalget for teknik og miljø anbefaler sagen godkendt som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Mads Skau kan ikke godkende indstillingen. 6. Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/9203 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 10 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 4 for en del af Gram by. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevilling er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Området er p.t. matrikulært udstykket til 12 grunde, men da der p.t. efterspørges store grunde, er området ændret til udstykning af 10 grunde. Økonomiske forhold Nærværende projekt har af tidsmæssige årsager ikke været indeholdt i de øvrige offentlige licitationer for byggemodninger ved Fårehave, Dyssebakken m.v. Projektet er derfor udarbejdet sideløbende med det offentlige udbud, således at der umiddelbart efter den offentlige licitation den 29.maj 2007 har kunnet udarbejdes et tilbud baseret på enhedspriserne for de 3 lavestbydende på Fårehave, Dyssebakken og Hamisgårdvej. Resultatet heraf blev, at laveste tilbud er opnået ved anvendelse af enhedspriser fra lavestbydende entreprenør på byggemodningsprojektet Dyssebakken, entreprenørfirma Otto Chrestensen A/S, Arnum, således at følgende bygherreoverslag fås : entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fællesantenne

12 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 10 kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr udbedring af eks. vej frem til byggemodningen kr I alt, afrundet, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til matrikulære omkostninger, og udgifter til arealerhvervelsen. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Brombærvej-oversigtskort (pdf) (328202) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Brombærvej, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen.

13 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 11 Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 7. Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling DIHOHH / 07/9002 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 9 parcelhusgrunde og et ca m² stort areal tæt tæt/lav og/eller dobbelthuse, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , Boligområde ved Ladegårdvej. Der er i nedennævnte overslag regnet med 10 dobbelthuse. Den væsentligste del af projekteringen for nærværende 2.etape blev udført i tilknytning til 1.etapes gennemførelse sidst i 1980-erne. Omhandlede byggemodning afslutter bebyggelsens sydlige del, Fårehave. Anlægsarbejdet forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Lindhøj & Geerthsen Aps, Kolding, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning Haderslev Museum, forundersøgelse projektering, tilsyn beplantning, skiltning uforuds. udg. Vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og til de allerede udførte fællesanlæg (sti m.m.).

14 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 12 Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. Såfremt Haderslev Museums forundersøgelse måtte resultere i en efterfølgende egentlig udgravning, er udgifter hertil ikke indregnet. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 20. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Fårehave-oversigtskort - Pdf (328231) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Fårehave, 2.etape, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 8. Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/8997 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 24 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr

15 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 13 Projektering, geotekniske undersøgelser m.m. blev allerede igangsat i 2006 i tidligere Vojens Kommune. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevillingen er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Otto Chrestensen A/S, Arnum, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr Proj. m.m. afholdt i 2006 (u.bevilling) kr I alt, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og det aktuelle områdes andel i hele områdets fællesanlæg. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, Øk og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag

16 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 14 Dyssebakken-oversigtskort - Pdf (328234) Teknik og Miljservice indstiller, at der til sted nr , Billundområdet, 5.etape, 6.del, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 9. Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling DIHOHH / 07/7846 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 11 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , boligområde syd for Hammelev Bygade i Hammelev By. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Tagvand fra de enkelte parceller er i dette område forudsat afledt til sivedræn. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør John Nørgaard, Ribe,fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning skiltning m.m. projektering, tilsyn uforuds. udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr

17 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 15 vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til Haderslev Museums forundersøgelser, og udgifter til arealerhvervelsen. Om specielt udgifterne til museumsudgravningerne skal bemærkes, at der i 2006 (Vojens Kommune) er afholdt i alt kr., hvoraf ca kr. forudsættes pålagt nærværende salgbare areal. Den 5.april 2006 meddelte Vojens Byråd en anlægsbevilling til sted nr (Vojens Kommune i 2006) på kr, hvoraf er forbrugt ,- kr. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til planlægningen af nærværende byggemodning, herunder den senere salgssituation, er det vigtigt, at sagen behandles som forudsat i UTM den 13.juni, ØK den 20. juni og Byrådet den 28.juni 2007, således at anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart efter. Sagen skal behandles i UTM, ØK og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Hamisgårdvej-oversigtskort (pdf) (328206) Teknik og Miljøservice indstiller at der til stednr , Boligområde syd for Hammelev Forsamlingshus, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning.

18 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Broforbindelse - Haderslev Havn DIKILE / 07/9278 Siden opstarten af udviklingsprojekt Haderslev Havn er en ekstra broforbindelse over Haderslev fjord jævnligt dukket op i debatten. Debatten er endnu engang rejst i forbindelse med en henvendelse fra Poul Dørflinger på vegne af DB-partner. Den 28. feb henvendte Poul Dørflinger sig med henblik på, at få kommunen til at tage beslutning om, hvorvidt der i fremtiden skal placeres en ekstra broforbindelse fra sydsiden af kajen og over til Toldbodgade. Teknik og Miljø fremsendte et administrativt svar til Poul Dørflinger d. 19. april. Se bilag. Poul Dørflinger og DB-partner har interesse i denne afklaring idet DBpartner ejer grunden øst for Toldbodgade. En afgørelse vedrørende en fremtidig broforbindelse ved Toldbodgade vil have stor betydning for DB-partners mulighed for anvendelse af grunden. Da DB-Partner købte grunden var det med vished om, at der eksisterede en usikkerhed om en fremtidig broforbindelse. Det er således fremhævet i salgsvilkårerne for arealet. I forbindelse med Havneprojektet er der aldrig truffet konkrete beslutninger vedr. en broforbindelse ved Toldbodgade. Der har dog i projektet været opmærksomhed på, at der i fremtiden kan opstå en trafikproblematik i relation til den nord/sydgående trafik omkring byen og havneområdet. I vision for havneomdannelsen står der følgende: "Det ændrede trafikmønster skønnes primært at påvirke trafikafviklingen ved Hertug Hans Bro, hvor der i dag i spidsbelastningstimerne kan konstateres en trafikophobning. Den nye anvendelse af havneområdet vil betyde yderligere trafik i spidsbelastningstimerne til/fra den kommende bebyggelse langs havnens nordside. I forbindelse med udarbejdelse af den fremtidige plan skal der indtænkes en fremtidssikret trafikløsning, som tager højde for det ændrede trafikmønster, som et nyt boligkvarter vil skabe her og nu, men løsningen skal samtidig tage højde for den generelle udvikling i trafikmængden på års sigt. Derfor skal trafikafviklingen i bl.a. området ved Hertug Hans Bro, eller mere generelt den nord-syd gående trafik over havnen, ofres speciel opmærksomhed i en kommende plan." Endvidere står der et andet sted i visionen følgende: "Haderslev Kommune betragter sammenhængen mellem dam og fjord, den centrale bydel og havnen som en af Haderslev Kommunes væsentligste attraktioner. Planlægningsområdet befinder sig således i

19 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 17 "hjertet af" tunneldalen, der strækker sig fra Lillebælt i øst til Vojens i vest. Sammenhængen skal i videst mulig omfang bevares ubrudt. Der lægges således vægt på, at det også i fremtiden vil være muligt at sejle helt ind til Haderslev. " I forbindelse med valg af vinderen af arkitektkonkurrencen på Haderslev Havn blev der valgt et vinderprojekt, som ikke anviser en broforbindelse over Haderslev Havn. Den endelige masterplan påpeger ovenstående problematik, dog uden at forholde sig til en løsning. I trafikplanen for 2004 står der følgende: "Der er tidligere skitseret på dette projekt med en broløsning, men en tunnelløsning kan også overvejes. Begge løsninger giver uhindret en øst/vestgående passagemulighed for gående og cyklister langs havnens nordside, når der etableres et fremtidigt boligområde øst for Toldbodgadelinien. Forslaget udtages af trafikplanen. En fremtidig kapacitetsudvidelse af den østlige vejforbindelse mellem nord- og sydbyen afklares i forbindelse med den kommende planlægning af Haderslev Havns omdannelse til en alternativ byydel." Teknik og Miljøservice påtænker imidlertid i efteråret 2007 påbegynde en revidering af trafikplan for Haderslev Kommune Sagen behandles i Styregruppen for Haderslev Havn d. 7 juni, i Udvalget for Teknik og Miljø d. 13. juni, i Økonomiudvalget d. 20. juni og i Byrådet d. 28. juni Bilag Besvarelse til Poul Dørflinger (312347) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: At havnestyregruppen sender sin anbefaling vedrørende en broforbindelse til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik og Miljøservice vil, inden mødet i UTM, fremsende beslutningen fra styregruppen for Haderslev Havn. Der vil samtidig blive udarbejdet notat til UTM om vejforbindelsen, sammenhæng til den øvrige infrastruktur og konsekvensen af forskellige løsningsmodeller. Beslutning i den politiske og administrative styregruppe for Haderslev Havn d. 7. juni 2007 Styregruppen for Haderslev Havn opfordrer Teknik og Miljø til at fremme en afklaring på problemstillingen vedrørende en broforbindelse på

20 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 18 Haderslev Havn. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen afventer til der er gennemført en samlet planlægning for hele Haderslev by, herunder udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan og infrastruktur planlægning. 11. Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området DIKILE / 07/4158 På udvalgsmødet d. 26.februar 2007 i sag 138 "Orientering om status for kulturarvsprojektet og igangsætning af strategi- og udviklingsplan" godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget nedsættelsen af en projektgruppe med henblik på udarbejdelse af en vision og udviklingsplan for turismen i Aarøsund. Efterfølgende godkendte udvalget et kommissorium for projektgruppens arbejde. Projektgruppens opgave, sammensætning og tidsplan kan ses i vedlagte kommissorium. Projektgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med de præsenterede strategier i kulturarvsprojektet, hvor det er intentionen, at aktivere kulturarven i relation til turismeudviklingen i hele Haderslev Kommune. Projektgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og er klar til fremlæggelse af visionen for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppens arbejde har udmøntet sig i en overordnet vision og 6 delvisioner for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppen foreslår, at den overordnede vision for turismen i Aarøsund-området skal være følgende: Aarøsund-området skal i 2015 være et internationalt anerkendt fyrtårn for helårstusime på den jyske østkyst baseret på autentiske maritime oplevelser. Projektgruppen foreslår, at denne vision skal realiseres gennem følgende 6 delvisioner: Delvision 1 - En attraktion i kraft af varierede overnatningsmuligheder Delvision 2 - En attraktion i kraft af sin historie Delvision 3 - En attraktion i kraft af maritime oplevelser i stor skala Delvision 4 - En attraktion i kraft af sammenhæng og helhed - Det maritime udtryk Delvision 5 - En attraktion i kraft af det gode friluftsliv hele året. Delvision 6 - En attraktion i kraft af god infrastruktur og tilgængelighed Hovedbudskabet i visionen er således en udbygning og kvalificering af turismen i Aarøsund-området med respekt for kulturarven og de eksisterende

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr.

Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. Vejen Kommune Side 1 Åbent punkt - Samarbejdsaftale med Banedanmark i forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen gennem Vejen Kommune (C) - Sag nr. 12/23574 Administrativ indstilling: Chef

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 8. juni 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 19.00-19.20 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/121

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 20-11-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818

Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2014 Byggemodning af område til boliger i Trige, lokalplan 818 Arealerne i lokalplan 818, boligbebyggelse nord for Pannerupvej

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding

UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding UDBUDSVILKÅR 2 storparceller til privat tæt-lav boligbebyggelse (delområde 2 og delområde 3) på Kløvkærgrunden i Seest, 6000 Kolding De 2 storparceller som er under udstykning udbydes til salg i henhold

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakering af Haveforeningen Islegaard Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2010-2019 Kloakering af Haveforeningen Islegaard 1. august 2016 Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. KLOAKERING AF H/F ISLEGAARD 5 4. TIDSPLAN 6 5. ØKONOMI

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994

Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan 994 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Center for Byens Anvendelse Dato 11. september 2015 Byggemodning af boligområde i Skødstrup, lokalplan Arealerne i lokalplan, sydvest for Ny Studstrupvej/Lauritshøj

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier

Mærkningsordningen er gældende i en 5-årig periode, hvorefter den kan fornyes, og omfatter 10 kriterier Uddrag af Referat fra Middelfart Kommunes Byrådsmøde d. 24. juni 2014 om Naturpark Lillebælt. 835. Etablering af Naturpark Lillebælt. Ansøgning til Friluftsrådet. Sagsnr.: 2013-007244 Sagsbehandler: Præsentation:

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MARTS MANDAG DEN 05. MARTS 2007 15:00 1 Indholdsfortegnelse 48 Åben - Anlægsprojektet: Handicapboliger Frederik den 7.`s Alle - Projektstyring 49 Åben - Tillæg til

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Grundsalg i samt salgspriser i 2016

Grundsalg i samt salgspriser i 2016 Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 Byrådet traf den 20. januar 2016 beslutning om at fremsende indstilling om Grundsalg i 2014-2015 samt salgspriser i 2016 til Teknisk Udvalg. Byrådet rejste

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde BL18 Fårbæk Fremlægges fra 23. maj 2012 til 18. juli 2012 (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen

Læs mere

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Byggemodning af område til boliger i Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. oktober 2013 Byggemodning af område til boliger i Brabrand Aarhus Kommune Teknik og Miljø Arealerne i Lokalplan 941, Boligområde syd

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Korte oplæg med efterfølgende debat

Korte oplæg med efterfølgende debat Korte oplæg med efterfølgende debat Indhold - Koordinering af statens interesser - Ophævelse af regionplanretningslinjer - Kommuneplanens forhold til vand- og naturplaner - Miljøvurdering af kommuneplanen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg

Udvalget for Miljø og Natur Oversigt over Anlæg 2010-2013 Oversigt over Anlæg Anlæg totalt 24.475 7.500 7.500 7.500 Afledt drift totalt 0 200 200 200 Udvalg I alt nye sforslag 6.500 3.500 3.500 3.500 Afledt drift af ovenstående Tude Ådal - naturgenopretning

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø

Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Idunsvej, Farsø Dato: 18. juni 2015 Sags nr. 820-2014-58070 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Økonomiudvalget Referat

Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Torsdag den 05-september-2002 Udvalgsværelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-20

Vandforsyningsplan 2010-20 Teknik og Miljø Vandforsyningsplan 2010-20 TILLÆG 1 Forsyningsområde ved Stigsnæs Tillæg til Vandforsyningsplan 2010-2020, Slagelse Kommune Forsyningsområde ved Stigsnæs Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej

Kommuneplan for Billund Kommune Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Tillæg nr. 28 for fjernparkeringsplads ved Granvej Forslag DECEMBER 2016 Forord Hvad er et kommuneplantillæg? Det er kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26

Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord. Randers Kommune. Forslag til Kommuneplantillæg 26 Forslag til Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013 Naturpark Randers Fjord Randers Kommune Forslag til BAGGRUND OG REDEGØRELSE Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, fordi Byrådet

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 27. januar 2011 kl. 09.00 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Evaluering af Grønt Råds arbejde.... 2 Vand og Naturplaner.... 4 Retablering af Bisbækken....

Læs mere

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat

Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Egebjerg Kommune Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: 14. marts 2005 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: 10.03.05 Afbud fra:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-oekonomiudvalg-2006.09.12.htm Page 1 of 10 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 12. september 2006 Tidspunkter 11:00-12:00 Lokale Mødelokale 2 Fraværende Bemærkninger Tommy Thomsen med afbud Page

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune

Udbygningsaftale. Mellem. Landbrug & Fødevarer. Århus Kommune Udbygningsaftale Mellem Landbrug & Fødevarer og Århus Kommune Mellem Landbrug og Fødevarer Axeltorv, Axeltorv 3 1609 København V Cvr. nr. 25529529 (herefter benævnt Ejeren ) og Aarhus Kommune Rådhuset

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602

Lokalplan Tillæg 1. Birkebakken 1, Havnsø. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L31602 Lokalplan 3.16 Birkebakken 1, Havnsø Tillæg 1 Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.02.2004 3011501L31602 TILLÆG 1 TIL LOKALPLAN 3.16 - BIRKEBAKKEN 1, HAVNSØ OG TILLÆG 8 TIL KOMMUNEPLAN 1997-2008

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere