Udvalget for Teknik og Miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Teknik og Miljø"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Udvalget for Teknik og Miljø, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag Vintertjeneste centralvagt og bagvagt Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling Broforbindelse - Haderslev Havn Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området Forslag til lokalplan Område til boliger i Øsby Nyt sommerhusområde ved Sandersvig Strand Vand og naturplaner Forslag til tillæg til vandforsyningsplan - Udvidelse af Jels Vandværks forsyningsområde Forslag til etablering af ny genbrugsplads på Industrivej 5 i Gram Spildevandsbehandling på Aarø SMOK: Regnskab Navngivning af nye veje Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - Skattefinansierede områder Økonomisk redegørelse pr. 31 maj Udvalget for Teknik og Miljø - brugerfinansierede områder Taxabevilling Kontrakt på indsamling af restaffald og genanvendelige materialer i Haderslev Kommune Eventuelt Bevilling til kloakering af 4 byggemodninger Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for udvidelse af erhvervsområde ved Hammelev

3 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 1 1. Trafiksikkerhedsplan - Temabehandling DISONS / 07/2421 Temadagen omkring trafiksikkerhed er et led i arbejdet med at udarbejde en Trafiksikkerhedsplan for Haderslev Kommune. Teknik og Miljøudvalget tog på sit møde d. 14. marts 2007, tids- og procesplan for Trafiksikkerhedsplanen 2008 til efterretning, herunder at der d. 13. juni 2007 afholdes en temadag omkring trafiksikkerhed. Temadagen er planlagt fra kl og er inddelt i 5 hovedoverskrifter Historik: Udvikling på landsplan og oversigt over betænkninger og handlingsplaner Årscyklus for trafiksikkerhedsopgaver Data, herunder databehandling og kortlægning af uheld som baggrund for arbejdet med trafiksikkerhedsopgaver i Vej & Park Vejteknik Kampagner Status: Status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune Mål og indsatsområder for Haderslev Kommune: Skolevej Indsatsområder og mål i forhold til ny handlingsplan fra Færdselssikkerhedskommissionen. Det videre arbejde Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park: Søren Jensen og Sonja Svendsen Teknik og Miljøservice indstiller: at orienteringen omkring procedure for databehandling, sammenhæng mellem data og det vejtekniske område og status for uheldsudviklingen i Haderslev Kommune tages til efterretning at skoleveje godkendes som et særligt indsatsområde i Haderslev Kommune at Teknik og Miljøudvalget godkender, at det videre arbejde med Trafiksikkerhedsplanen tager udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens nye handlingsplan omkring indsatsområder og målsætning.

4 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 2 Fraværende : Holger Lauritzen og Yrsa Theisen Godkendt som indstillet. Trafiksikkerhedsplanen udsendes i høring og genoptages i udvalget i september 2007 og forventes endelig godkendt i november/december Politik for de bynære parkers fremtidige udviklingsmuligheder DITHMT / 07/3568 I Haderslev Kommune er der stor opmærksomhed på de grønne områder på grund af følgende forhold: - Aktuel fokus på sundhed og bevægelse - Aspekt i kulturarvskommunen - Tiltrækning af tilflyttere - Attraktive centrale parker kan give mere aktivitet i byen Politisk understøtter en aktiv indsats bl.a. disse mål: Vi vil gøre en aktiv indsats for bymiljøerne (Årsmål 2007) og Vi vil være kendte for oplevelsesorienteret turisme (Erhverv). Haderslev Kommune administrerer en række unikke bynære grønne områder, som er med til at gøre byerne attraktive for borgere og turister. Parkerne som er de store sammenhængende grønne arealer med varierede tilbud på oplevelser, er primært knyttet til købstæderne. Ved at arbejde med en tematisering, kan man det lade sig gøre at målrette de fremtidige tiltag og udviklingsmuligheder i parkerne til gavn for den samlede kommune. Det er samtidig lettere at markedsføre området, når fokus er klar og forståelig. Denne planlægning vil også være afgørende for den fremtidige prioritering af drifts- og anlægsmidler. I Haderslev findes Damparken som er en nyere rummelig landskabshave med en helt speciel beliggenhed tæt på centrum. Parken indeholder vand, åbne plæner og en række temahaver og mindre legepladser. Én af områdets forcer er bl.a. størrelsen og robustheden, som gør at den kan benyttes til en række større arrangementer som f.eks. byfester og koncerter. Parken er forholdsvis ung og der er mange muligheder for at ændre eller forbedre områdets struktur eller anderledes aktiviteter. Temaforslag: Kultur og teknologi. I Vojens er Fritidscentret et spændende attraktivt område med fokus på idræt og vandre/løberuter. Arealet har karakter af skov med opholdsarealer og aktivitetsområder. Skoven er gennemskåret af et fint net af stier. Området er i dag primært brugt til idræt, men da beplantningen er meget varieret og plantet med henblik på undervisningsbrug er det oplagt også at satse mere på formidling af dette. Der er gode muligheder for at supplere med nye tiltag

5 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 3 der giver flere aktivitetsmuligheder med fokus på bevægelse og læring. Tema: Idræt og undervisning Gram kan til gengæld byde på historie i form af den fredede Gram Slotspark med tilhørende barokanlæg og skov. Parken er privatejet, men offentlig tilgængelig og vedligeholdt af Haderslev Kommune. Havens unikke placering i tilknytning til Gram Slot fortæller en historie fra en helt anden tid og her skal primært arbejdes med formidling af dette. Øst for barokhaven fortsætter anlægget i skov med et spændende udvalg af fugle. Parkanlæggets fremtidige anlægsmæssige tiltag koordineres mellem ejer og Haderslev Kommune og skal godkendes af Fredningsnævnet. Tema: Historie og natur Der findes også en række mindre parker og grønne områder med stor betydning for især lokalbefolkningen. Flere lokalsamfund bl.a. Arnum, Marstrup og Bevtoft gør et stort arbejde for med frivillige kræfter at gøre disse områder centrale aktivitetsområder for byen. Disse områder tages med i prioritering og fordeling af drifts- og anlægsmidler. Aktuelt arbejdes der sammen med Udviklingscenter Haderslev om muligheder for nye spændende tiltag i Damparken, gerne i samarbejde med større virksomheder som f.eks. Danfoss Universe. I Gram Slotspark holdes et tæt samarbejde med slottets nye ejere, som i høj ønsker nye oplevelsesmuligheder og måder at bruge parken på. I foråret 2008 forventes at kunne indvie en ny vandkunst i barokhaven. Juridiske aspekter Der skal søges dispensation for søbeskyttelseslinien i forbindelse med byggeri. Gram Slotspark er fredet og anlægsmæssige tiltag skal godkendes af Fredningsnævnet. Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Thomas Thinghuus. Bilag Analyse - pdf (284835) Damparkens udviklingsmuligheder (329319) Kortbilag - Kommunekort - parker (329797) Legepark - Damparken (329788) Teknik og Miljøservice indstiller, at Teknik og Miljøudvalget godkender politik for udvikling af Haderslev Kommunes parker med udgangspunkt i nævnte temaer og analysemetoder.

6 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 4 Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 3. Administrationspraksis ved drift af strande og håndtering af strandrelaterede sager, herunder Blå Flag DITIMK / 05/2535 I bilag 1 er nærmere beskrevet baggrunden for den valgte administrationspraksis. Et resumé af dette bilag vil være, at det dokumenteret hvilke arealer Vej & Park skal forvalte. Derudover er der nogle forpligtelser i form af aftaler med foreninger og private lodsejere, hvor Vej & Park har overtaget vedligeholdelsen. Endelig er der en forpligtelse, i kraft af at der søges Blå Flag på et antal strande, som kræver et højt vedligeholdelsesniveau på disse strande. Juridiske aspekter Strandområderne er underlagt Naturbeskyttelsesloven, der i 15 omtaler strandbeskyttelseslinien. Denne skal der søges dispensation fra i Miljøcenter Ribe, hver gang der foretages terrænændring, dvs. plantning opsætning af bænke, bålplads, oprivning af roser m.m. Sagen behandles i Udvalget for Teknik og Miljø. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Tine Kierkegaard Bilag Bilag 1, baggrund (329624) Bilag 2, praksis (329982) Aarøsund strand - kort (330317) Aarø Sydstrand - kort (330309) Ørby Hage strand - kort (330308) Ørby strand - kort (330306) Vilstrup Strand - kort (330304) Sønderballe strand - kort (330303) Sandersvig strand - kort (330300) Knud strand - kort (330298)

7 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 5 Kelstrup strand - kort (330296) Hejsager/Pinneberg strand - kort (330295) Halk strand - kort (330293) Gammelbro strand - kort (330134) Flovt strand - kort (330129) Diernæs/Vikær strand - kort (330120) Anslet strand - kort (330113) Resume (330969) Teknik- og Miljøservice indstiller: at den omtalte administrationspraksis godkendes. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 4. Vintertjeneste centralvagt og bagvagt DIPEHL / 07/12663 UTM godkendte i foråret de nye serviceniveauer for den fremtidige vintertjeneste i Haderslev kommune. Serviceniveauerne i de forskellige klasser svarer til de generelle niveauer anvendt af vejbestyrelserne i Danmark. Dette skal blandt andet sikre fælles serviceniveauer på tværs af kommunegrænser, og vil dermed være til gavn for vejnettets brugere, som især på de overordnede veje ved kommunegrænser ikke vil mærke nævneværdige forskelle i niveauet. Kommunens primære veje (serviceklasse A) søges holdt trafiksikre og fremkommelige på alle tider af døgnet i situationer med glat føre og snefald. Dette sikres ved præventiv glatførebekæmpelse, hvilket vil sige at vejene saltes før glat føre opstår. Målsætningen om præventiv saltning forudsætter overvågning af vej- og vejrsituationen døgnet rundt. Dette forudsætter en døgnbemandet vagtcentral, som tager sig af opgaven at overvåge og kalde ud til indsats, ligesom det forudsætter en løbende vedligeholdelse af de målestationer, som står langs med de primære veje, og som er grundlaget for de nødvendige data. En teknikergruppe med repræsentanter for Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Vejen kommuner har vurderet forskellige muligheder for organisering af en vagtcentral og et vagtberedskab.

8 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 6 Gruppen har både vurderet mulighederne for kommunalt samarbejde og mulighederne for hver for sig at løse opgaven. For det kommunale samarbejde er der foretaget en vurdering, dels af videreførelsen af den vagtcentral, som amtet tidligere har brugt (placeret på Egernsundbroen i Sønderborg) og dels muligheden for at benytte Vejdirektoratets nyoprettede vagtcentral, som er placeret i Middelfart. Økonomisk er der ikke umiddelbart den store forskel mellem videreførelse af en fælles vagtcentral på Egernsundbroen og indgåelse af en aftale med Vejdirektoratet. Fastholdelse af ekspertisen og lokalkendskabet indenfor egne rækker, udtalte fordele i forhold til fleksibiliteten i brugen af vintermateriellet samt afgørende indflydelse på serviceniveauet har resulteret i, at Teknikergruppen klart anbefaler en videreførelse af en kommunal fælles vagtcentral på Egernsundbroen. Gruppen anbefaler desuden, at der etableres en fælles bagvagt, bestående af den vinteransvarlige fra hver kommune. Bagvagten består således af 5 personer, som på skift og en uge ad gangen har vagt. Bagvagten har det overordnede ansvar for vintertjenesten på de primære veje i alle 5 kommuner, og træffer i samspil med centralvagten de nødvendige beslutninger, der sikrer, at udkald til saltning og/eller snerydning kun foretages, når det er nødvendigt. Haderslev kommune skal ud over den foreslåede fælles centralvagt og bagvagt oprette et vagtberedskab til varetagelse af de sekundære veje (serviceniveau B, C og D) i Haderslev kommune. Dette vagtberedskab vil bestå af en række inspektionsvagter fra bestillerfunktionen, som dels har til opgave at føre tilsyn og være bindeledet til vognmændene under udkald på både primære og sekundære veje, og dels har til opgave at vurdere glatheden på de sekundære veje, hvor glatførebekæmpelse først foretages, når glat føre er konstateret. Denne del af vinterorganisationen behandles senere, idet der endnu ikke foreligger et forslag til endelig organisering. Sagen fremlægges til vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø, og indarbejdes efterfølgende i Haderslev kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser som senere fremlægges i Udvalget for Teknik og Miljø. Økonomiske forhold Videreførelse af en fælles centralvagt på Egernsundbroen medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner Deltagelse i den fælles bagvagtsordning medfører en årlig udgift for Haderslev kommune på ca ,- kroner.

9 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 7 Udgiften afholdes indenfor driftsbudgettet. Personalemæssige forhold Den vinteransvarlige i Vej og Park indgår i en fælles bagvagtsordning. Juridiske aspekter Udarbejdet i.h.t. Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september Sagen skal behandles i UTM. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Peter H. Lund Teknik og Miljøservice indstiller: at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles vagtcentral på Egernsundbroen i Sønderborg. at der indgås aftale med de 5 nabokommuner om deltagelse i en fælles bagvagtsordning. Fraværende : ingen. Godkendt som indstillet. 5. Fritagelse af tilslutningen samt overførsel af taxabevillinger dihmha / 07/6147 Genoptagelse af sag. For vognmandsforretninger under 10 bevillinger gælder, at Byrådet kan dispensere for at forretningen ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Ofte er vognmandsforretninger i landdistrikterne mindre familievirksomheder, der har optimeret driftsomkostninger ved netop ikke at være tilknyttet et bestillingskontor. Efter kommunesammenlægningen består Haderslev kommune af Vojens Taxi og Haderslev Taxi som er tilknyttet hvert sit bestillingskontor, da de er over 10 bevillinger (som loven foreskriver). Gram Taxi har 2 bevillinger og Kaalund Taxi har 3 bevillinger og er således under grænsen. Ligeledes

10 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 8 er der Christiansfeld Taxi, som anmoder om at overflytte 2 bevillinger til Haderslev kommune, idet Kolding kommune har vedtaget at harmonisere taxi, således at alle vognmænd skal være tilknyttet et bestillingskontor. For at opretholde den samme service i landdistrikterne anbefales det, at Gram-, Kaalund- og Christiansfeld Taxi alle meddeles dispensation fra, at skulle være tilknyttet et bestillingskontor frem til 31/ Det anbefales dog at administrationen kan forlænge dispensationsperioden med yderlige 2 år mod fremvisning af dokumentation herfor. Det må forventes at i løbet at en kort årrække vil der ske en naturlig harmonisering af vognmandsforretningerne samt tilslutning af et fælles effektivt bestillingskontor. Nye tiltag Der blev afholdt et møde den referatet vedlægges som bilag. Der kom som følge af mødet også et høringssvar fra Haderslev taxa som også er vedlagt som bilag. Beslutning i byråd den Sagen tilbagesendes Udvalget for Teknik og Miljø til yderligere belysning med henblik på fornyet behandling i Byrådet. Juridiske aspekter Bekendtgørelsen af lov om taxikørsel m.v. 10 stk. 2 Efter behandling i Udvalget for Teknik og Miljø, videresendes sagen til Økonomiudvalget og Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej og Park, Hermann Hahn Bilag Høringssvar (329459) Referat (329457) Efter genbehandling af sagen indstiller Teknik- og miljøservice den 13. juni: fornyet indstilling

11 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 9 at Christiansfeld Taxi får 2 bevillinger til Haderslev Kommune at der gives dispensation til Gram-, Kaalund, Christiansfeld Taxi om at de ikke skal være tilknyttet et bestillingskontor. Fraværende : Ingen Et flertal i udvalget for teknik og miljø anbefaler sagen godkendt som indstillet overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Mads Skau kan ikke godkende indstillingen. 6. Byggemodning ved Brombærvej (Gram), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/9203 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 10 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 4 for en del af Gram by. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevilling er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Området er p.t. matrikulært udstykket til 12 grunde, men da der p.t. efterspørges store grunde, er området ændret til udstykning af 10 grunde. Økonomiske forhold Nærværende projekt har af tidsmæssige årsager ikke været indeholdt i de øvrige offentlige licitationer for byggemodninger ved Fårehave, Dyssebakken m.v. Projektet er derfor udarbejdet sideløbende med det offentlige udbud, således at der umiddelbart efter den offentlige licitation den 29.maj 2007 har kunnet udarbejdes et tilbud baseret på enhedspriserne for de 3 lavestbydende på Fårehave, Dyssebakken og Hamisgårdvej. Resultatet heraf blev, at laveste tilbud er opnået ved anvendelse af enhedspriser fra lavestbydende entreprenør på byggemodningsprojektet Dyssebakken, entreprenørfirma Otto Chrestensen A/S, Arnum, således at følgende bygherreoverslag fås : entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fællesantenne

12 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 10 kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr udbedring af eks. vej frem til byggemodningen kr I alt, afrundet, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til matrikulære omkostninger, og udgifter til arealerhvervelsen. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Brombærvej-oversigtskort (pdf) (328202) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Brombærvej, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen.

13 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 11 Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 7. Byggemodning ved Fårehave, tillægsbevilling DIHOHH / 07/9002 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 9 parcelhusgrunde og et ca m² stort areal tæt tæt/lav og/eller dobbelthuse, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , Boligområde ved Ladegårdvej. Der er i nedennævnte overslag regnet med 10 dobbelthuse. Den væsentligste del af projekteringen for nærværende 2.etape blev udført i tilknytning til 1.etapes gennemførelse sidst i 1980-erne. Omhandlede byggemodning afslutter bebyggelsens sydlige del, Fårehave. Anlægsarbejdet forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Lindhøj & Geerthsen Aps, Kolding, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning Haderslev Museum, forundersøgelse projektering, tilsyn beplantning, skiltning uforuds. udg. Vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og til de allerede udførte fællesanlæg (sti m.m.).

14 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 12 Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. Såfremt Haderslev Museums forundersøgelse måtte resultere i en efterfølgende egentlig udgravning, er udgifter hertil ikke indregnet. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 20. juni og Byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, ØK og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Fårehave-oversigtskort - Pdf (328231) Teknik og Miljøservice indstiller, at der til nyt sted nr. 002.xxx, Byggemodning ved Fårehave, 2.etape, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr., finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 8. Byggemodning ved Dyssebakken (Vojens), tillægsbevilling. DIHOHH / 07/8997 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 24 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr

15 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 13 Projektering, geotekniske undersøgelser m.m. blev allerede igangsat i 2006 i tidligere Vojens Kommune. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat umiddelbart efter at bevillingen er givet, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør Otto Chrestensen A/S, Arnum, fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter kr tilslutningsbidrag, kloak kr tilslutningsbidrag, vand kr tilslutningsbidrag, fjernvarme kr vej- og stibelysning kr matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning kr skiltning m.m kr projektering, tilsyn kr uforuds. udgifter kr vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg kr Proj. m.m. afholdt i 2006 (u.bevilling) kr I alt, ekskl. moms kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til arealerhvervelsen og det aktuelle områdes andel i hele områdets fællesanlæg. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til den kommende anlægsfase og senere grundsalg er det vigtigt at sagen behandles i ØK den 13. juni og byrådet den 28. juni Sagen skal behandles i UTM, Øk og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag

16 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 14 Dyssebakken-oversigtskort - Pdf (328234) Teknik og Miljservice indstiller, at der til sted nr , Billundområdet, 5.etape, 6.del, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning. 9. Byggemodning Hamisgårdvej (Hammelev), tillægsbevilling DIHOHH / 07/7846 Som følge af den stadige efterspørgsel på parcelhusgrunde er der i samarbejde med Erhvervs- og Kulturservice, jf. møde i ØK den 18.april 2007, udarbejdet projekt for byggemodning af i alt 11 parcelhusgrunde, idet byggemodningen er omfattet af lokalplan nr , boligområde syd for Hammelev Bygade i Hammelev By. Byggemodningsarbejderne forudsættes igangsat i løbet af august måned 2007, således at grundene kan sælges i løbet af efteråret. Tagvand fra de enkelte parceller er i dette område forudsat afledt til sivedræn. Økonomiske forhold Byggemodningsprojektet har været udbudt i offentlig licitation, og ved antagelse af laveste bud, entreprenør John Nørgaard, Ribe,fås følgende bygherreoverslag: entreprenørudgifter tilslutningsbidrag, kloak tilslutningsbidrag, vand vej- og stibelysning matrikulære omkostninger, opmåling/afsætning skiltning m.m. projektering, tilsyn uforuds. udgifter kr kr kr kr kr kr kr kr

17 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 15 vedligeholdelse m.m. af arealer indtil salg I alt, afrundet, ekskl. moms kr kr Til fastlæggelse af salgspriser for grundene skal der til ovennævnte bygherreoverslag lægges tidligere afholdte udgifter til Haderslev Museums forundersøgelser, og udgifter til arealerhvervelsen. Om specielt udgifterne til museumsudgravningerne skal bemærkes, at der i 2006 (Vojens Kommune) er afholdt i alt kr., hvoraf ca kr. forudsættes pålagt nærværende salgbare areal. Den 5.april 2006 meddelte Vojens Byråd en anlægsbevilling til sted nr (Vojens Kommune i 2006) på kr, hvoraf er forbrugt ,- kr. Der er ikke afsat midler til byggemodningen på indeværende års budget, hvorfor forslaget indebærer et kassetræk på kr. I forhold til planlægningen af nærværende byggemodning, herunder den senere salgssituation, er det vigtigt, at sagen behandles som forudsat i UTM den 13.juni, ØK den 20. juni og Byrådet den 28.juni 2007, således at anlægsarbejderne kan igangsættes umiddelbart efter. Sagen skal behandles i UTM, ØK og i Byrådet. Tovholder/informationsansvarlig Vej & Park, Hans Ole Hede Bilag Hamisgårdvej-oversigtskort (pdf) (328206) Teknik og Miljøservice indstiller at der til stednr , Boligområde syd for Hammelev Forsamlingshus, gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på kr, finansieret af kommunens kassebeholdning. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen godkendes som indstillet, og der gives en anlægsbevilling som finansieres via kommunes kassebeholdning.

18 Udvalget for Teknik og Miljø, Side Broforbindelse - Haderslev Havn DIKILE / 07/9278 Siden opstarten af udviklingsprojekt Haderslev Havn er en ekstra broforbindelse over Haderslev fjord jævnligt dukket op i debatten. Debatten er endnu engang rejst i forbindelse med en henvendelse fra Poul Dørflinger på vegne af DB-partner. Den 28. feb henvendte Poul Dørflinger sig med henblik på, at få kommunen til at tage beslutning om, hvorvidt der i fremtiden skal placeres en ekstra broforbindelse fra sydsiden af kajen og over til Toldbodgade. Teknik og Miljø fremsendte et administrativt svar til Poul Dørflinger d. 19. april. Se bilag. Poul Dørflinger og DB-partner har interesse i denne afklaring idet DBpartner ejer grunden øst for Toldbodgade. En afgørelse vedrørende en fremtidig broforbindelse ved Toldbodgade vil have stor betydning for DB-partners mulighed for anvendelse af grunden. Da DB-Partner købte grunden var det med vished om, at der eksisterede en usikkerhed om en fremtidig broforbindelse. Det er således fremhævet i salgsvilkårerne for arealet. I forbindelse med Havneprojektet er der aldrig truffet konkrete beslutninger vedr. en broforbindelse ved Toldbodgade. Der har dog i projektet været opmærksomhed på, at der i fremtiden kan opstå en trafikproblematik i relation til den nord/sydgående trafik omkring byen og havneområdet. I vision for havneomdannelsen står der følgende: "Det ændrede trafikmønster skønnes primært at påvirke trafikafviklingen ved Hertug Hans Bro, hvor der i dag i spidsbelastningstimerne kan konstateres en trafikophobning. Den nye anvendelse af havneområdet vil betyde yderligere trafik i spidsbelastningstimerne til/fra den kommende bebyggelse langs havnens nordside. I forbindelse med udarbejdelse af den fremtidige plan skal der indtænkes en fremtidssikret trafikløsning, som tager højde for det ændrede trafikmønster, som et nyt boligkvarter vil skabe her og nu, men løsningen skal samtidig tage højde for den generelle udvikling i trafikmængden på års sigt. Derfor skal trafikafviklingen i bl.a. området ved Hertug Hans Bro, eller mere generelt den nord-syd gående trafik over havnen, ofres speciel opmærksomhed i en kommende plan." Endvidere står der et andet sted i visionen følgende: "Haderslev Kommune betragter sammenhængen mellem dam og fjord, den centrale bydel og havnen som en af Haderslev Kommunes væsentligste attraktioner. Planlægningsområdet befinder sig således i

19 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 17 "hjertet af" tunneldalen, der strækker sig fra Lillebælt i øst til Vojens i vest. Sammenhængen skal i videst mulig omfang bevares ubrudt. Der lægges således vægt på, at det også i fremtiden vil være muligt at sejle helt ind til Haderslev. " I forbindelse med valg af vinderen af arkitektkonkurrencen på Haderslev Havn blev der valgt et vinderprojekt, som ikke anviser en broforbindelse over Haderslev Havn. Den endelige masterplan påpeger ovenstående problematik, dog uden at forholde sig til en løsning. I trafikplanen for 2004 står der følgende: "Der er tidligere skitseret på dette projekt med en broløsning, men en tunnelløsning kan også overvejes. Begge løsninger giver uhindret en øst/vestgående passagemulighed for gående og cyklister langs havnens nordside, når der etableres et fremtidigt boligområde øst for Toldbodgadelinien. Forslaget udtages af trafikplanen. En fremtidig kapacitetsudvidelse af den østlige vejforbindelse mellem nord- og sydbyen afklares i forbindelse med den kommende planlægning af Haderslev Havns omdannelse til en alternativ byydel." Teknik og Miljøservice påtænker imidlertid i efteråret 2007 påbegynde en revidering af trafikplan for Haderslev Kommune Sagen behandles i Styregruppen for Haderslev Havn d. 7 juni, i Udvalget for Teknik og Miljø d. 13. juni, i Økonomiudvalget d. 20. juni og i Byrådet d. 28. juni Bilag Besvarelse til Poul Dørflinger (312347) Erhvervs- og Kulturservice indstiller: At havnestyregruppen sender sin anbefaling vedrørende en broforbindelse til Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet. Teknik og Miljøservice vil, inden mødet i UTM, fremsende beslutningen fra styregruppen for Haderslev Havn. Der vil samtidig blive udarbejdet notat til UTM om vejforbindelsen, sammenhæng til den øvrige infrastruktur og konsekvensen af forskellige løsningsmodeller. Beslutning i den politiske og administrative styregruppe for Haderslev Havn d. 7. juni 2007 Styregruppen for Haderslev Havn opfordrer Teknik og Miljø til at fremme en afklaring på problemstillingen vedrørende en broforbindelse på

20 Udvalget for Teknik og Miljø, Side 18 Haderslev Havn. Fraværende : Ingen. Udvalget for Teknik og miljø anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at sagen afventer til der er gennemført en samlet planlægning for hele Haderslev by, herunder udarbejdelsen af en trafiksikkerhedsplan og infrastruktur planlægning. 11. Forslag til vision for turismen i Aarøsund-området DIKILE / 07/4158 På udvalgsmødet d. 26.februar 2007 i sag 138 "Orientering om status for kulturarvsprojektet og igangsætning af strategi- og udviklingsplan" godkendte Erhvervs- og Kulturudvalget nedsættelsen af en projektgruppe med henblik på udarbejdelse af en vision og udviklingsplan for turismen i Aarøsund. Efterfølgende godkendte udvalget et kommissorium for projektgruppens arbejde. Projektgruppens opgave, sammensætning og tidsplan kan ses i vedlagte kommissorium. Projektgruppens arbejde skal ses i sammenhæng med de præsenterede strategier i kulturarvsprojektet, hvor det er intentionen, at aktivere kulturarven i relation til turismeudviklingen i hele Haderslev Kommune. Projektgruppen har nu færdiggjort sit arbejde og er klar til fremlæggelse af visionen for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppens arbejde har udmøntet sig i en overordnet vision og 6 delvisioner for turismen i Aarøsund-området. Projektgruppen foreslår, at den overordnede vision for turismen i Aarøsund-området skal være følgende: Aarøsund-området skal i 2015 være et internationalt anerkendt fyrtårn for helårstusime på den jyske østkyst baseret på autentiske maritime oplevelser. Projektgruppen foreslår, at denne vision skal realiseres gennem følgende 6 delvisioner: Delvision 1 - En attraktion i kraft af varierede overnatningsmuligheder Delvision 2 - En attraktion i kraft af sin historie Delvision 3 - En attraktion i kraft af maritime oplevelser i stor skala Delvision 4 - En attraktion i kraft af sammenhæng og helhed - Det maritime udtryk Delvision 5 - En attraktion i kraft af det gode friluftsliv hele året. Delvision 6 - En attraktion i kraft af god infrastruktur og tilgængelighed Hovedbudskabet i visionen er således en udbygning og kvalificering af turismen i Aarøsund-området med respekt for kulturarven og de eksisterende

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg Pkt. Tekst 50 Frigivelse af anlægsmidler 2011 51 Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb (anlæg) fra 2010 til 2011. 52 Frigivelse af rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2011 - Plan, Teknik og Byg

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende

Referat. Byrådet. Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft. Medlemmer. Fraværende 1 of 34 Referat Byrådet Byrådsmøde Onsdag den 20. maj 2015 Kl. 16:00 Byrådssalen Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Jørgen Brøgger (C) Ole Bollesen (A) Per Zeidler (I) Per Dalgaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale

Økonomiudvalget. Dagsorden. mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Økonomiudvalget Dagsorden mandag den 3. december 2007 kl. 14:30 - Borgmesterkontorets mødelokale Indholdsfortegnelse 403. Evaluering af budgetlægningen 2008-11 404. Aftaler på Kultur- og fritidsudvalgets

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik

Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Referat Udvalget for Miljø og Teknik's møde Mandag den 03-09-2012 Kl. 14:00 Miljø og Teknik Deltagere: Flemming Madsen, Jesper Kiel, Mogens Stampe, Christian Kaastrup, Birger Jensen, Jeppe Ottosen Fraværende:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende:

REBILD KOMMUNE REFERAT. Mødedato: Mødetidspunkt: Sted: Møde slut: Fraværende: Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 11:40 Fraværende: Anny Winther REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Orientering om regnskab 2007 77 2. Økonomiorientering

Læs mere