Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password. Alle nuværende præster (i kirkeministeriets database) har fået det tilsendt på mail og skal ikke oprette sig som ny bruger. Har man glemt sit brugernavn og password, kan man få det genfremsendt ved at klikke på har du ikke brugernavn og password. Når man er logget på kan man udover at tilmelde sig kurser, se hvilke kurser man allerede er tilmeldt og hente kursusmateriale (deltagerlister, program, praktiske oplysninger og læsestof etc.). Generelle praktiske oplysninger om FUV, Løgumkloster ansøgning, ophold m.m. kan læses på hjemmesiden under menupunktet Om TPC. Alle kurser annonceres med et underforstået ret til ændringer forbeholdes. Man kan holde sig orienteret på centrets hjemmeside, hvor det samlede program løbende opdateres i tilfælde af evt. ændringer eller tilføjelser til de enkelte kursusprogrammer. Bemærk! Nye kursusrækker annonceres så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer. Adressen er Side 2/45 Version

3 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR /16 Retrætelederuddanelse V, /16 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister /16 Religionsteologi - fleksibel master /16 Reformations stiftsudvalgene /16 Luther som praktisk teolog /16 Lukasevangeliet /16 Grundkursus i sorggruppeledelse /16 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 15 FEBRUAR /16 Thomas Mann /16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, /16 Kirkens kommunikation /16 Arbejdsgruppe om kasualier /16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, /16 Efteruddannelseskursus for provster /16 Provstikursus Vejle provsti 22 MARTS /16 Er Luther for konfirmander /16 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, /16 Dansk-tysk præstestævne /16 Efteruddannelseskursus for provster /16 Konference: Kirken på landet 27 APRIL /16 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, /16 Embedsteologi /16 Kreativ prædikenforberedelse /16 Dostojevskij /16 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, /16 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 33 MAJ /16 Præster i sundhedsvæsenet /16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, /16 Hjertets teologi 36 Side 3/45 Version

4 /16 Krimien og teologien /16 Gerontopædagogisk konference /16 Døvepræster /16 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland /16 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan /16 Værnspræster /16 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 43 JUNI /16 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede /16 Nordisk vejlederkonference 45 Side 4/45 Version

5 TEMATISK KURSUSOVERSIGT ALMEN TEOLOGI Religionsteologi - fleksibel master 10 Reformations stiftsudvalgene 11 Luther som praktisk teolog 12 Lukasevangeliet 13 Thomas Mann 16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, 3 17 Dansk-tysk præstestævne 25 Konference: Kirken på landet 27 Embedsteologi 29 Dostojevskij 31 Hjertets teologi 36 Krimien og teologien 37 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland 40 RELIGIONSPÆDAGOGIK Er Luther for konfirmander 23 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, 3 24 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, 1 28 SJÆLESORG Grundkursus i sorggruppeledelse 14 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, 3 20 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, 1 32 Præster i sundhedsvæsenet 34 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, 2 35 Nordisk vejlederkonference 45 PRAKTISK TEOLOGI I ØVRIGT Retrætelederuddanelse V, 4 7 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister 8 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 15 Kreativ prædikenforberedelse 30 Side 5/45 Version

6 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan 41 PROVSTI- OG PROVSTEKURSER Efteruddannelseskursus for provster 21 Provstikursus Vejle provsti 22 Efteruddannelseskursus for provster 26 FUNKTIONSPRÆSTER Kirkens kommunikation 18 Døvepræster 39 Værnspræster 42 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 43 NETVÆRK, PROJEKTER OG KONFERENCER Arbejdsgruppe om kasualier 19 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 33 Gerontopædagogisk konference 38 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede 44 SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN Side 6/45 Version

7 KURSUS 01/16 Retrætelederuddanelse V, 4 4. januar - 7. januar 2016 Ved: Pastor og konsulent Peter Ruge Deltagere: Præster der deltager i retrætelederuddanelse V Sted: Foregår ikke i Løgumkloster Side 7/45 Version

8 KURSUS 02/16 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister 4. januar - 8. januar 2016 Ved: Organist Søren Andresen; Sognepræst Tine Årup Illum Ansøgningsfrist: 4. oktober 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og organister Kort beskrivelse af kurset: LEVENDE LITURGI - LUTHERSK FRIMODIGHED -LEVENDE MENNESKER. Når virkelige menneske holder gudstjeneste Kurset er for både kirkemusikere og præster. Som overskriften antyder er temaet gudstjenesteliv. Alt forkynder i gudstjenesten. De mennesker vi møder, musik, duft af blomster, ord, blikke der nårhinanden, kirkerum. Hvordan tager hånd om det? Samarbejder mellem de menneske, der har et særligt ansvar for gudstjenesten, mærkes. Det handler om troværdighed. Hvordan arbejder vi sammen om gudstjenesten? Kursets hovednavn er John Bell fra Iona i Skotland. han har i årevis været en af hovedkræfterne i arbejdet med at gennemtænke og videreudvikle den keltiske liturgiske tradition. Mange vil kende hans enkle og stærke salmer, og insisterende fokus på, at det er virkelige mennesker, der holder gudstjeneste. Kurset vil veksle mellem oplæg, liturgier, samtale og workshops. Andre oplægsholdere på kurst er Lektor i liturgik, Benedicte Præstholm; præst og Phd Jette Bendixen Rønkilde; musiker og salmeskriver Janne Mark, samt Værkstedet GudstjenesteLIV (Søren Andresen og Tine Illum). Kursets formål og indhold: Det er menighedens gudstjeneste. Hvordan bliver det konkret virkelighed og ikke bare et postulat om "det almindelige præstedømme"? Erfaringen er, at samarbejdet mellem kirkemusikere og præster er af afgørende betydning for, at samarbejdet med andre mennesker også bliver godt. Der vi på kurset derfor lægges stor vægt på netop dette samarbejde. Hvordan får vi fremelsket et fælles sprog til at tale om gudstjenesten, så forskellighed bliver en rigdom? Hvordan inddrages menigheden konkret i gudstjenestelivet? Hvilke fælles værdier er vigtige i gudstjenesten? Vi vil tale om sangglæde og fællessang - og synge en masse. Hvordan tager vi hånd om det traditionstab, der allerede nu er virkelighed? Hvordan får mennesker sangglæde? Hvordan lærer vi salmer? Hvordan bliver bibeltekster vedkommende - og hvordan kan vi arbejde med dem? Hvordan er forholdet mellem kultur og gudstjeneste? Er gudstjenesten gæstfri og vedkommende (er den i egentlig forstand "offentlig")? Kursusdeltagelse kræve ingen forberedelse. Workshops og samtaler er en del af kursets dna. Side 8/45 Version

9 Kursussprog vil være engelsk og dansk Af programmet: John Bells indlæg vil bl.a. indeholde tanken om gudstjenesten som "a thin place", et særligt mødested mellem Gud og mennesker. Han vil præsentere nye liturgier og salmer, der er rundet af den keltiske tradition. Der vil være oplæg om, hvordan Bibelen rent faktisk bliver en bog, mennesker tør åbne og være i (sådan som det var Luthers intention). Desuden vil der være konkrete eksempler på og diskussion af tegn og tegnhandlinger, samt overvejeleser over hvordan vi øger delagtigheden og deler lederskabet. Janne Mark samtaler bl.a. om nye musikalske udtryk, om substans, enkelhed og dybde, rumerlighed, om melodi og tekst som en enhen Benedicte Præstholm viser, hvordan kirke og kultur er og har været i et spændingsforhold, og hvad det betyder for traditionen. Jette Rønkilde fortæller, med udgangspunkt i sin Phd "Det lille Himmerige" om gudstjeneste mellem tid og evighed Værkstedet GudstjenesteLIV holder oplæg om gudstjenesteglæde og liturgi som kunsthåndværk. Desuden introduceres og arbejdes med samtale- og samarbejdsværktøjet "Gudstjeneste fra Grunden", og salmesamlingen "Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug". Vi deltager stedets morgensang og aftensang, og holder et par gange en middagsliturgi "Åndehul", som vi bagefter åben forsøger at beskrive og samtale om. Nogle af de ord, I sikkert vil høre på kurset er: menneske først, attraktiv, inderlig, gåsehudsfaktor, kvalitet, ørehænger, tradition, hjertevarmer, nadverhymne, liturgisk teologi, Bach, hjertesprog Side 9/45 Version

10 KURSUS 03/16 Religionsteologi - fleksibel master 4. januar januar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Peter Lodberg; Postdoc, ph.d. Jakob Egeris Thorsen Ansøgningsfrist: 4. oktober 2015 Deltagere: Deltager i Religionsteologi - fleksibel master ved AU Side 10/45 Version

11 KURSUS 04/16 Reformations stiftsudvalgene 8. januar - 9. januar 2016 Ansøgningsfrist: 8. december 2015 Deltagere: Indbudt gruppe Kort beskrivelse af kurset: Program udsendes direkte til deltagerne. Side 11/45 Version

12 KURSUS 05/16 Luther som praktisk teolog 11. januar januar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 11. oktober 2015 Deltagere: Præster Side 12/45 Version

13 KURSUS 07/16 Lukasevangeliet 18. januar januar 2016 Ved: Professor Troels Engberg-Pedersen Ansøgningsfrist: 18. november 2015 Deltagere: Præster Side 13/45 Version

14 KURSUS 08/16 Grundkursus i sorggruppeledelse 25. januar januar 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 25. oktober 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre ledere af sorggrupper Side 14/45 Version

15 KURSUS 09/16 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 25. januar januar 2016 Ved: Pastor og konsulent Peter Ruge Ansøgningsfrist: 26. oktober 2015 Deltagere: Præster Side 15/45 Version

16 KURSUS 10/16 Thomas Mann 1. februar - 5. februar 2016 Ved: Ekstern lektor Morten Dyssel Mortensen; Professor, dr.phil. Per Øhrgaard Ansøgningsfrist: 2. november 2015 Deltagere: Præster Side 16/45 Version

17 KURSUS 11/16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, 3 1. februar - 5. februar 2016 Ved: Netværkskonsulent Jarl Ørskov Christensen Ansøgningsfrist: 1. november 2015 Deltagere: Præster der har deltaget i 1. og 2. del har fortrinsret Sted: Foregår i Aarhus Side 17/45 Version

18 KURSUS 12/16 Kirkens kommunikation 3. februar - 5. februar 2016 Ved: Redaktør Ellen Aagaard Petersen; Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 18/45 Version

19 KURSUS 13/16 Arbejdsgruppe om kasualier 22. februar februar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Deltagere: Indbudt gruppe Side 19/45 Version

20 KURSUS 14/16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, februar februar 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Deltagere: Præster der har deltaget i 1. og 2. del Side 20/45 Version

21 KURSUS 15/16 Efteruddannelseskursus for provster 25. februar februar 2016 Ved: Lektor i ledelse og organisation Ansøgningsfrist: 25. november 2015 Deltagere: Provster Side 21/45 Version

22 KURSUS 16/16 Provstikursus Vejle provsti 29. februar - 3. marts 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster Deltagere: Præster i Vejle provsti Side 22/45 Version

23 KURSUS 17/16 Er Luther for konfirmander 7. marts marts 2016 Ved: Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter Finn Andsbjerg Larsen; Sognepræst Lars Nymark Heilesen Ansøgningsfrist: 7. december 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkeligt ansatte Side 23/45 Version

24 KURSUS 18/16 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, 3 7. marts marts 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 7. december 2015 Pris: kr. Deltagere: Kirke- og kulturmedarbejderne. Kurserne i kursusrækken kan søges enkeltvis (se nedenfor); ansøgere, der har deltaget i tidligere moduler vil få fortrinsret i tilfælde af overtegning. Sted: Diakonhøjskolen Side 24/45 Version

25 KURSUS 20/16 Dansk-tysk præstestævne 11. marts marts 2016 Ved: Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier; Leder af Christian Jensen Kolleg, pastor Friedemann Magaard Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Præster fra Haderslev og Ribe stifter samt præster i Sydslesvig Side 25/45 Version

26 KURSUS 21/16 Efteruddannelseskursus for provster 29. marts marts 2016 Ved: Lektor i ledelse og organisation Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Provster Side 26/45 Version

27 KURSUS 22/16 Konference: Kirken på landet 30. marts - 1. april 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 27/45 Version

28 KURSUS 23/16 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, 1 4. april - 8. april 2016 Næste kurser: 10. oktober oktober april - 7. april oktober - 6. oktober 2017 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejdere Side 28/45 Version

29 KURSUS 24/16 Embedsteologi 4. april - 8. april 2016 Ved: Sognepræst Jørgen Demant; Lektor og sognepræst Mikkel Wold Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Præster Side 29/45 Version

30 KURSUS 27/16 Kreativ prædikenforberedelse 4. april april 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Lektor NN Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Præster Side 30/45 Version

31 KURSUS 25/16 Dostojevskij 11. april april 2016 Ved: Professor George Pattison Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Præster Side 31/45 Version

32 KURSUS 26/16 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, april april 2016 Næste kurser: 10. oktober oktober maj - 5. maj oktober - 6. oktober 2017 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Institutionspræster Side 32/45 Version

33 KURSUS 28/16 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 25. april april 2016 Ved: Sognepræst Lars Nymark Heilesen Ansøgningsfrist: 18. marts 2016 Deltagere: Medlemmer af landsnetværket Side 33/45 Version

34 KURSUS 29/16 Præster i sundhedsvæsenet 2. maj - 4. maj 2016 Ved: Hospitalspræst Christian Juul Busch Ansøgningsfrist: 2. februar 2016 Deltagere: Præster i sundhedsvæsenet Side 34/45 Version

35 KURSUS 30/16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, 2 9. maj maj 2016 Ved: Lektor og sognepræst Mikkel Wold Deltagere: Præster der har deltaget i 1. del Side 35/45 Version

36 KURSUS 31/16 Hjertets teologi 9. maj maj 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Sognepræst Martin Herbst Ansøgningsfrist: 9. februar 2016 Deltagere: Præster Side 36/45 Version

37 KURSUS 32/16 Krimien og teologien 9. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 9. februar 2016 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkeligt ansatte Side 37/45 Version

38 KURSUS 33/16 Gerontopædagogisk konference 17. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 18. april 2016 Deltagere: Præster, kirkeligt ansatte og andre interesserede Side 38/45 Version

39 KURSUS 34/16 Døvepræster 18. maj maj 2016 Ved: Provst Børge Munk Povlsen Ansøgningsfrist: 19. februar 2016 Deltagere: Døvepræster Side 39/45 Version

40 KURSUS 36/16 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland 22. maj maj 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Sognepræst og galleriejer Søren Nielsen Ansøgningsfrist: 23. februar 2016 Deltagere: Præster Side 40/45 Version

41 KURSUS 35/16 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan 23. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Benedicte Hammer Præstholm Ansøgningsfrist: 23. februar 2016 Deltagere: Præster og organister Side 41/45 Version

42 KURSUS 38/16 Værnspræster 30. maj - 3. juni 2016 Ved: Hærprovst Thomas Hansen Beck Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 Deltagere: Værnspræster Side 42/45 Version

43 KURSUS 39/16 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 30. maj - 3. juni 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 30. marts 2016 Deltagere: Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver Side 43/45 Version

44 KURSUS 40/16 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede 1. juni - 2. juni 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 29. april 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 44/45 Version

45 KURSUS 41/16 Nordisk vejlederkonference 14. juni juni 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 7. april 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Sted: Foregår ikke i Løgumkloster Side 45/45 Version

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT EFTERÅR 2014 KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2014 DATO KURSUS TID OG STED 27. august Skolereform og konfirmationsforberedelse 10.00-15.00 Brøndbyøster

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Kurser i Helsingør stift 2013 13 forskellige Kurser Kursusoversigt 2013 Datoer 2013 Kursus Tid og sted 23. januar Specialkonfirmander Konfirmander med specielle

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015

Teologi for Lægfolk. Kursus året 2014/2015 Teologi for Lægfolk Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Kursus året 2014/2015 Indhold: Teologi så enhver kan være med... side 3 Fag- / kursusforløb... side 4 Basisåret / Undervisning 1. år... side

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16

NR. 2. PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 NR. 2 F E B R U A R 2014 1 3. ÅRGANG PO-bladet ER DE SMÅ ORGLER FOR SMÅ? SIDE 16 PRÆLUDIUM LØN SOM FORTJENT? Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen I slutningen af sidste år modtog jeg som formand

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen. Førstehjælp til de strukturelle og pædagogiske udfordringer. Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for Konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp" til de strukturelle og pædagogiske udfordringer Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster Nye vilkår for konfirmationsforberedelsen "Førstehjælp"

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012

Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai nyt Kirkebladet - Februar til Maj 2012 Sct. Nicolai Kirke Søndermarkskirken Foto: Søren Hauge Carlsen Kirkebladet udgives af Sct. Nicolai sogn - Vejle Løget Kirke Menighedsrådsvalg 2012 Af

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015

KORDEGNENES BLAD MAJ 2015 KORDEGNENES BLAD 4 MAJ 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 4 MAJ 2015 Kordegnenes blad Nr. 4 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8

ANUAR 2015. N r. 1. 4. årgang. Organist.org. Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 N r. 1 J ANUAR 2015 1 4. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: KONTAKTPERSONER SIDE 8 PRÆLUDIUM MED NYT TIL ALLE FJERN OG NÆR Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Med

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Dåbsoplæring i folkekirken

Dåbsoplæring i folkekirken Dåbsoplæring i folkekirken Beretning fra den af biskopperne nedsatte arbejdsgruppe om dåbsoplæring 2010 2 3 Forord Biskopperne har på møde den 9. april 2008 besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk

KURSUS KATALOG 2015. Kurser og andre tilbud for frivillige. RødeKors.dk KURSUS KATALOG 2015 Kurser og andre tilbud for frivillige RødeKors.dk KURSUSOVERSIGT Kurser og andre tilbud for frivillige i 2015 Kursus Dato Sted Tilmeldingsfrist Januar Formidlingskursus 10.-11. jan.

Læs mere

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang

Organist.org TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN. Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Nr. 2 FEBRUAR 2015 14. årgang Organist.org Medlemsblad for Organistforeningen TEMA: DAGLIG LEDELSE 3 SIDE 6 CHRISTA BRIX HAUSER: JEG GÅR IKKE PÅ KOMPROMIS MED KLANGEN SIDE 16 PRÆLUDIUM D..LIG LEDELSE Ledelse

Læs mere

Efteruddannelse for kirkesangere og organister

Efteruddannelse for kirkesangere og organister 2014 Efteruddannelse for kirkesangere og organister Knud Damgaard Andersen Vestervig Kirkemusikskole 1 Forord... 2 2 Baggrund for projektet... 3 2.1 Udviklingsarbejde... 3 2.2 Annonceundersøgelse (Empiri)...

Læs mere

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE

ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE ÅRSPLAN 2013-2014 FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE I AALBORG KOMMUNE www.skole-kirke-aalborg.dk skoletjenesten.aalborg@gmail.com konsulent Jens Rasmussen, tlf. 24 94 46 46 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Om Folkekirkens

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

Hjælp til at grave guld!

Hjælp til at grave guld! Hjælp til at grave guld! Katekismus-projektets materialer www.katekismusprojekt.dk I 2005 gik otte organisationer med Kristent Pædagogisk Institut i spidsen sammen om Katekismusprojektet. Krumtappen i

Læs mere

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II

Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Refleksioner over FORANDRINGER I PROVSTIERNE II Med bidrag af Anne Kristine Axelsson, Erling Andersen, Henrik Stubkjær, Inge Lise Pedersen, Jens Thorkild Bak, Jette Marie Bundgaard-Nielsen og Per Bucholdt

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage

irkebladet Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Sdr. Bjert Sogn 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Se side 4-5 og side 12 Fotocollage K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 37. årg. Juni - Juli - August 2012 Fotocollage Spiller op - og Birgit Jepsen spiller også af Se side 4-5 og side 12 Fællesskabet bærer os Vi er også en kristen organisation,

Læs mere