Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password. Alle nuværende præster (i kirkeministeriets database) har fået det tilsendt på mail og skal ikke oprette sig som ny bruger. Har man glemt sit brugernavn og password, kan man få det genfremsendt ved at klikke på har du ikke brugernavn og password. Når man er logget på kan man udover at tilmelde sig kurser, se hvilke kurser man allerede er tilmeldt og hente kursusmateriale (deltagerlister, program, praktiske oplysninger og læsestof etc.). Generelle praktiske oplysninger om FUV, Løgumkloster ansøgning, ophold m.m. kan læses på hjemmesiden under menupunktet Om TPC. Alle kurser annonceres med et underforstået ret til ændringer forbeholdes. Man kan holde sig orienteret på centrets hjemmeside, hvor det samlede program løbende opdateres i tilfælde af evt. ændringer eller tilføjelser til de enkelte kursusprogrammer. Bemærk! Nye kursusrækker annonceres så vidt muligt med fastlagte terminer for alle de efterfølgende kurser. Med mindre andet oplyses ved det enkelte kursus skal der kun søges i forbindelse med kursusrækkens første kursus. Ved optagelse underrettes provsti og stift om alle kursusrækkens terminer. Adressen er Side 2/45 Version

3 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR /16 Retrætelederuddanelse V, /16 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister /16 Religionsteologi - fleksibel master /16 Reformations stiftsudvalgene /16 Luther som praktisk teolog /16 Lukasevangeliet /16 Grundkursus i sorggruppeledelse /16 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 15 FEBRUAR /16 Thomas Mann /16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, /16 Kirkens kommunikation /16 Arbejdsgruppe om kasualier /16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, /16 Efteruddannelseskursus for provster /16 Provstikursus Vejle provsti 22 MARTS /16 Er Luther for konfirmander /16 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, /16 Dansk-tysk præstestævne /16 Efteruddannelseskursus for provster /16 Konference: Kirken på landet 27 APRIL /16 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, /16 Embedsteologi /16 Kreativ prædikenforberedelse /16 Dostojevskij /16 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, /16 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 33 MAJ /16 Præster i sundhedsvæsenet /16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, /16 Hjertets teologi 36 Side 3/45 Version

4 /16 Krimien og teologien /16 Gerontopædagogisk konference /16 Døvepræster /16 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland /16 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan /16 Værnspræster /16 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 43 JUNI /16 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede /16 Nordisk vejlederkonference 45 Side 4/45 Version

5 TEMATISK KURSUSOVERSIGT ALMEN TEOLOGI Religionsteologi - fleksibel master 10 Reformations stiftsudvalgene 11 Luther som praktisk teolog 12 Lukasevangeliet 13 Thomas Mann 16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, 3 17 Dansk-tysk præstestævne 25 Konference: Kirken på landet 27 Embedsteologi 29 Dostojevskij 31 Hjertets teologi 36 Krimien og teologien 37 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland 40 RELIGIONSPÆDAGOGIK Er Luther for konfirmander 23 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, 3 24 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, 1 28 SJÆLESORG Grundkursus i sorggruppeledelse 14 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, 3 20 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, 1 32 Præster i sundhedsvæsenet 34 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, 2 35 Nordisk vejlederkonference 45 PRAKTISK TEOLOGI I ØVRIGT Retrætelederuddanelse V, 4 7 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister 8 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 15 Kreativ prædikenforberedelse 30 Side 5/45 Version

6 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan 41 PROVSTI- OG PROVSTEKURSER Efteruddannelseskursus for provster 21 Provstikursus Vejle provsti 22 Efteruddannelseskursus for provster 26 FUNKTIONSPRÆSTER Kirkens kommunikation 18 Døvepræster 39 Værnspræster 42 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 43 NETVÆRK, PROJEKTER OG KONFERENCER Arbejdsgruppe om kasualier 19 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 33 Gerontopædagogisk konference 38 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede 44 SORGGRUPPER I FOLKEKIRKEN Side 6/45 Version

7 KURSUS 01/16 Retrætelederuddanelse V, 4 4. januar - 7. januar 2016 Ved: Pastor og konsulent Peter Ruge Deltagere: Præster der deltager i retrætelederuddanelse V Sted: Foregår ikke i Løgumkloster Side 7/45 Version

8 KURSUS 02/16 Gudstjenesteliv - kursus for præster og organister 4. januar - 8. januar 2016 Ved: Organist Søren Andresen; Sognepræst Tine Årup Illum Ansøgningsfrist: 4. oktober 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og organister Kort beskrivelse af kurset: LEVENDE LITURGI - LUTHERSK FRIMODIGHED -LEVENDE MENNESKER. Når virkelige menneske holder gudstjeneste Kurset er for både kirkemusikere og præster. Som overskriften antyder er temaet gudstjenesteliv. Alt forkynder i gudstjenesten. De mennesker vi møder, musik, duft af blomster, ord, blikke der nårhinanden, kirkerum. Hvordan tager hånd om det? Samarbejder mellem de menneske, der har et særligt ansvar for gudstjenesten, mærkes. Det handler om troværdighed. Hvordan arbejder vi sammen om gudstjenesten? Kursets hovednavn er John Bell fra Iona i Skotland. han har i årevis været en af hovedkræfterne i arbejdet med at gennemtænke og videreudvikle den keltiske liturgiske tradition. Mange vil kende hans enkle og stærke salmer, og insisterende fokus på, at det er virkelige mennesker, der holder gudstjeneste. Kurset vil veksle mellem oplæg, liturgier, samtale og workshops. Andre oplægsholdere på kurst er Lektor i liturgik, Benedicte Præstholm; præst og Phd Jette Bendixen Rønkilde; musiker og salmeskriver Janne Mark, samt Værkstedet GudstjenesteLIV (Søren Andresen og Tine Illum). Kursets formål og indhold: Det er menighedens gudstjeneste. Hvordan bliver det konkret virkelighed og ikke bare et postulat om "det almindelige præstedømme"? Erfaringen er, at samarbejdet mellem kirkemusikere og præster er af afgørende betydning for, at samarbejdet med andre mennesker også bliver godt. Der vi på kurset derfor lægges stor vægt på netop dette samarbejde. Hvordan får vi fremelsket et fælles sprog til at tale om gudstjenesten, så forskellighed bliver en rigdom? Hvordan inddrages menigheden konkret i gudstjenestelivet? Hvilke fælles værdier er vigtige i gudstjenesten? Vi vil tale om sangglæde og fællessang - og synge en masse. Hvordan tager vi hånd om det traditionstab, der allerede nu er virkelighed? Hvordan får mennesker sangglæde? Hvordan lærer vi salmer? Hvordan bliver bibeltekster vedkommende - og hvordan kan vi arbejde med dem? Hvordan er forholdet mellem kultur og gudstjeneste? Er gudstjenesten gæstfri og vedkommende (er den i egentlig forstand "offentlig")? Kursusdeltagelse kræve ingen forberedelse. Workshops og samtaler er en del af kursets dna. Side 8/45 Version

9 Kursussprog vil være engelsk og dansk Af programmet: John Bells indlæg vil bl.a. indeholde tanken om gudstjenesten som "a thin place", et særligt mødested mellem Gud og mennesker. Han vil præsentere nye liturgier og salmer, der er rundet af den keltiske tradition. Der vil være oplæg om, hvordan Bibelen rent faktisk bliver en bog, mennesker tør åbne og være i (sådan som det var Luthers intention). Desuden vil der være konkrete eksempler på og diskussion af tegn og tegnhandlinger, samt overvejeleser over hvordan vi øger delagtigheden og deler lederskabet. Janne Mark samtaler bl.a. om nye musikalske udtryk, om substans, enkelhed og dybde, rumerlighed, om melodi og tekst som en enhen Benedicte Præstholm viser, hvordan kirke og kultur er og har været i et spændingsforhold, og hvad det betyder for traditionen. Jette Rønkilde fortæller, med udgangspunkt i sin Phd "Det lille Himmerige" om gudstjeneste mellem tid og evighed Værkstedet GudstjenesteLIV holder oplæg om gudstjenesteglæde og liturgi som kunsthåndværk. Desuden introduceres og arbejdes med samtale- og samarbejdsværktøjet "Gudstjeneste fra Grunden", og salmesamlingen "Helt enkelt - enkle sange til gudstjenestebrug". Vi deltager stedets morgensang og aftensang, og holder et par gange en middagsliturgi "Åndehul", som vi bagefter åben forsøger at beskrive og samtale om. Nogle af de ord, I sikkert vil høre på kurset er: menneske først, attraktiv, inderlig, gåsehudsfaktor, kvalitet, ørehænger, tradition, hjertevarmer, nadverhymne, liturgisk teologi, Bach, hjertesprog Side 9/45 Version

10 KURSUS 03/16 Religionsteologi - fleksibel master 4. januar januar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Peter Lodberg; Postdoc, ph.d. Jakob Egeris Thorsen Ansøgningsfrist: 4. oktober 2015 Deltagere: Deltager i Religionsteologi - fleksibel master ved AU Side 10/45 Version

11 KURSUS 04/16 Reformations stiftsudvalgene 8. januar - 9. januar 2016 Ansøgningsfrist: 8. december 2015 Deltagere: Indbudt gruppe Kort beskrivelse af kurset: Program udsendes direkte til deltagerne. Side 11/45 Version

12 KURSUS 05/16 Luther som praktisk teolog 11. januar januar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 11. oktober 2015 Deltagere: Præster Side 12/45 Version

13 KURSUS 07/16 Lukasevangeliet 18. januar januar 2016 Ved: Professor Troels Engberg-Pedersen Ansøgningsfrist: 18. november 2015 Deltagere: Præster Side 13/45 Version

14 KURSUS 08/16 Grundkursus i sorggruppeledelse 25. januar januar 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 25. oktober 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre ledere af sorggrupper Side 14/45 Version

15 KURSUS 09/16 Åndelig dannelse - formatio spiritualis 25. januar januar 2016 Ved: Pastor og konsulent Peter Ruge Ansøgningsfrist: 26. oktober 2015 Deltagere: Præster Side 15/45 Version

16 KURSUS 10/16 Thomas Mann 1. februar - 5. februar 2016 Ved: Ekstern lektor Morten Dyssel Mortensen; Professor, dr.phil. Per Øhrgaard Ansøgningsfrist: 2. november 2015 Deltagere: Præster Side 16/45 Version

17 KURSUS 11/16 Folkekirkens lokale møde med muslimer og Islam, 3 1. februar - 5. februar 2016 Ved: Netværkskonsulent Jarl Ørskov Christensen Ansøgningsfrist: 1. november 2015 Deltagere: Præster der har deltaget i 1. og 2. del har fortrinsret Sted: Foregår i Aarhus Side 17/45 Version

18 KURSUS 12/16 Kirkens kommunikation 3. februar - 5. februar 2016 Ved: Redaktør Ellen Aagaard Petersen; Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 18/45 Version

19 KURSUS 13/16 Arbejdsgruppe om kasualier 22. februar februar 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Deltagere: Indbudt gruppe Side 19/45 Version

20 KURSUS 14/16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XV, februar februar 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Deltagere: Præster der har deltaget i 1. og 2. del Side 20/45 Version

21 KURSUS 15/16 Efteruddannelseskursus for provster 25. februar februar 2016 Ved: Lektor i ledelse og organisation Ansøgningsfrist: 25. november 2015 Deltagere: Provster Side 21/45 Version

22 KURSUS 16/16 Provstikursus Vejle provsti 29. februar - 3. marts 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster Deltagere: Præster i Vejle provsti Side 22/45 Version

23 KURSUS 17/16 Er Luther for konfirmander 7. marts marts 2016 Ved: Leder af Folkekirkens Konfirmandcenter Finn Andsbjerg Larsen; Sognepræst Lars Nymark Heilesen Ansøgningsfrist: 7. december 2015 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkeligt ansatte Side 23/45 Version

24 KURSUS 18/16 Kirke- og kulturmedarbejdernes 4-ugers efteruddannelse, X, 3 7. marts marts 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 7. december 2015 Pris: kr. Deltagere: Kirke- og kulturmedarbejderne. Kurserne i kursusrækken kan søges enkeltvis (se nedenfor); ansøgere, der har deltaget i tidligere moduler vil få fortrinsret i tilfælde af overtegning. Sted: Diakonhøjskolen Side 24/45 Version

25 KURSUS 20/16 Dansk-tysk præstestævne 11. marts marts 2016 Ved: Fhv. rektor Eberhard Harbsmeier; Leder af Christian Jensen Kolleg, pastor Friedemann Magaard Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Præster fra Haderslev og Ribe stifter samt præster i Sydslesvig Side 25/45 Version

26 KURSUS 21/16 Efteruddannelseskursus for provster 29. marts marts 2016 Ved: Lektor i ledelse og organisation Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Provster Side 26/45 Version

27 KURSUS 22/16 Konference: Kirken på landet 30. marts - 1. april 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 27/45 Version

28 KURSUS 23/16 Grunduddannelse i undervisning af udviklingshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede, 1 4. april - 8. april 2016 Næste kurser: 10. oktober oktober april - 7. april oktober - 6. oktober 2017 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkelige medarbejdere Side 28/45 Version

29 KURSUS 24/16 Embedsteologi 4. april - 8. april 2016 Ved: Sognepræst Jørgen Demant; Lektor og sognepræst Mikkel Wold Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Præster Side 29/45 Version

30 KURSUS 27/16 Kreativ prædikenforberedelse 4. april april 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Lektor NN Ansøgningsfrist: 4. januar 2016 Deltagere: Præster Side 30/45 Version

31 KURSUS 25/16 Dostojevskij 11. april april 2016 Ved: Professor George Pattison Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Præster Side 31/45 Version

32 KURSUS 26/16 Grundkursus i sjælesorg for institutionspræster XII, april april 2016 Næste kurser: 10. oktober oktober maj - 5. maj oktober - 6. oktober 2017 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 11. januar 2016 Deltagere: Institutionspræster Side 32/45 Version

33 KURSUS 28/16 Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirkesamarbejder 25. april april 2016 Ved: Sognepræst Lars Nymark Heilesen Ansøgningsfrist: 18. marts 2016 Deltagere: Medlemmer af landsnetværket Side 33/45 Version

34 KURSUS 29/16 Præster i sundhedsvæsenet 2. maj - 4. maj 2016 Ved: Hospitalspræst Christian Juul Busch Ansøgningsfrist: 2. februar 2016 Deltagere: Præster i sundhedsvæsenet Side 34/45 Version

35 KURSUS 30/16 Grundkursus i sjælesorg for sognepræster XVI, 2 9. maj maj 2016 Ved: Lektor og sognepræst Mikkel Wold Deltagere: Præster der har deltaget i 1. del Side 35/45 Version

36 KURSUS 31/16 Hjertets teologi 9. maj maj 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Sognepræst Martin Herbst Ansøgningsfrist: 9. februar 2016 Deltagere: Præster Side 36/45 Version

37 KURSUS 32/16 Krimien og teologien 9. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 9. februar 2016 Pris: For andre end præster kr. Deltagere: Præster og andre kirkeligt ansatte Side 37/45 Version

38 KURSUS 33/16 Gerontopædagogisk konference 17. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 18. april 2016 Deltagere: Præster, kirkeligt ansatte og andre interesserede Side 38/45 Version

39 KURSUS 34/16 Døvepræster 18. maj maj 2016 Ved: Provst Børge Munk Povlsen Ansøgningsfrist: 19. februar 2016 Deltagere: Døvepræster Side 39/45 Version

40 KURSUS 36/16 Ny kirkekunst - Fyn og Sjælland 22. maj maj 2016 Ved: Lektor Benny Grey Schuster; Sognepræst og galleriejer Søren Nielsen Ansøgningsfrist: 23. februar 2016 Deltagere: Præster Side 40/45 Version

41 KURSUS 35/16 Særgudstjenester i kirke- og kalenderår. Hvorfor og hvordan 23. maj maj 2016 Ved: Lektor, ph.d. Benedicte Hammer Præstholm Ansøgningsfrist: 23. februar 2016 Deltagere: Præster og organister Side 41/45 Version

42 KURSUS 38/16 Værnspræster 30. maj - 3. juni 2016 Ved: Hærprovst Thomas Hansen Beck Ansøgningsfrist: 1. marts 2016 Deltagere: Værnspræster Side 42/45 Version

43 KURSUS 39/16 Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver 30. maj - 3. juni 2016 Ved: Lektor, ph.d. Povl Götke Ansøgningsfrist: 30. marts 2016 Deltagere: Stiftsmedarbejdere med religionspædagogiske opgaver Side 43/45 Version

44 KURSUS 40/16 Netværksmøde kirkelig undervisning af udviklingshæmmede 1. juni - 2. juni 2016 Ved: Lektor, ph.d. Leise Christensen Ansøgningsfrist: 29. april 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Side 44/45 Version

45 KURSUS 41/16 Nordisk vejlederkonference 14. juni juni 2016 Ved: Lektor i sjælesorg NN Ansøgningsfrist: 7. april 2016 Deltagere: Indbudt gruppe Sted: Foregår ikke i Løgumkloster Side 45/45 Version

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7 Foråret 2016 - efteråret 2016 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2016 04-08 01a/16 Dåbsteologi og det faldende dåbstal

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7

Kursusprogram. Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger 2 Kronologisk kursusoversigt 3 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 7 PRAKTISKE OPLYSNINGER For at tilmelde sig et kursus skal man logge på med brugernavn og password.

Læs mere

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6 Foråret 2016 - efteråret 2016 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT FEBRUAR 2016 16-16 12a/16 Hjertepraksis og pastoralteologi

Læs mere

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6

Kursusprogram. Foråret 2016 - efteråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6 Foråret 2016 - efteråret 2016 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 6 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT FEBRUAR 2016 16-16 12a/16 Hjertepraksis og pastoralteologi

Læs mere

Kursusprogram. Efteråret 2015 - foråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8

Kursusprogram. Efteråret 2015 - foråret 2016. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 Efteråret 2015 - foråret 2016 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT AUGUST 2015 17-24 51/15 Franz Kafka: Liv og værk 8 17-26 50/15

Læs mere

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7 Efteråret 2016 - foråret 2017 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 7 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT NOVEMBER 2016 04-05 72/16 Dansk-tysk luthersk prædikentradition:

Læs mere

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD:

DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: DIVERSE STATISTIKKER OVER TPC S KURSUSVIRKSOMHED 2002-2008 INDHOLD: I. Samlet opgørelse over perioden 2004-2008 1. Fordelingen af de 2060 forskellige præsters kursusaktivitet beregnet ud fra antal dage

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke

Stiftskursusdag. Kunst, Klang og Kirkerum. Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Stiftskursusdag Kunst, Klang og Kirkerum Mandag den 27. oktober 2014 i Gug Kirke Kunst, Klang og Kirkerum Velkommen til årets stiftskursusdag, arrangeret af Udvalget for Kirkemusik og Gudstjeneste. Kirkerum

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Efterår 2017 Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 12. november 2015 kl. 16.30-20.00 i Københavns Bispegård, Nørregade 11, 1165 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Der forelå afbud

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift.

Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev stift. Stiftsudvalg for funktionshæmmede og opmærksomhedsforstyrrede (SUFO) Kirke og udviklingshæmmede i Haderslev stift - en rapport på baggrund af spørgeskemaer udsendt til præster og institutioner i Haderslev

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE

TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE TEOLOGISK OG PÆDAGOGISK EFTERUDDANNELSE KURSER I HELSINGØR STIFT EFTERÅR 2014 KURSUSOVERSIGT EFTERÅR 2014 DATO KURSUS TID OG STED 27. august Skolereform og konfirmationsforberedelse 10.00-15.00 Brøndbyøster

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2015-2016

Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Skole-kirkeprojekter 2015-2016 Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en årrække

Læs mere

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000

Ansøgt beløb i kr. Udgivelse af CD og nodehæfte samt afholdelse af gudstjenester og foredragsaftner 60.000 90.000 Den folkekirkelige Udviklingsfond. Tilsluttede ansøgninger 2010 (dok.nr. 38642/10) Dok.nr. Ansøger navn Projekttitel Projekt beskrivelse Ansøgt beløb i kr. Samlet Begrundelse budget i kr. Tids-horisont

Læs mere

EFTERÅRSPROGRAM 2016

EFTERÅRSPROGRAM 2016 EFTERÅRSPROGRAM 2016 Når reformationen fortolker sig selv. Fejringer gennem 400 år. Foredrag v. Carsten Bach-Nielsen, lektor kirkehistorie, AU Da det første hundrede år var gået, siden reformationen tog

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

REFORMATION 1517-2017

REFORMATION 1517-2017 REFORMATION 1517-2017 NETVÆRKSMØDE ODENSE 8.4.2014 Folkekirken.dk Johannes Ewaldsvej 42 8230 Åbyhøj Redaktør Ellen Aagaard Petersen Tlf. 2037 6095 Mail: eap@km.dk www.folkekirken.dk Til stede: Henrik Bundgaard

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 17. september 2015 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra Ole Pagels 1. Godkendelse af dagsorden. Ad. 1. Ingen bemærkninger

Læs mere

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift.

Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Velkomst Jeg vil gerne byde jer velkommen til denne temaaften om uddannelse for kirkefunktionærer, som i dag afholdes her i XX Stift. Denne temaaften er én ud af 10 temaaftener, der afholdes i landets

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK

ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK ÅRHUS STIFTSCENTRAL SKT.MARKUS KIRKEPLADS 1, 1. 8000 ÅRHUS C WWW.AARHUSSTIFT.DK NYHEDSBREV FORÅR 2015 MEDARBEJDERE: Tina Brixtofte Andersen Skrydstrupvej 11 2.tv. 8200 Århus N tlf 25 30 23 73 e-mail TIBA@km.dk

Læs mere

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.

Landskursus. for kirke- og kulturmedarbejdere. 18. maj - 20. maj 2015. Kirkekultur.nu. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter. Landskursus for kirke- og kulturmedarbejdere 18. maj - 20. maj 2015 Kirkekultur.nu Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Diakonhøjskolen Velkommen til Landskursus 2015 Søren var kommet for tidligt

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 Foråret 2018 - efteråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2018 19-20 21/18 Dansk-tysk præstestævne 5 MARTS 02-03

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 Foråret 2018 - efteråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2018 19-20 21/18 Dansk-tysk præstestævne 5 29-02 10/18

Læs mere

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd.

Ribe Stift, marts 2014. Kære præster og menighedsråd. Ribe Stift, marts 2014 Kære præster og menighedsråd. Her følger en lille opdatering på det religionspædagogiske arbejde i stiftet. I det sidste halve år er der sket nogle ændringer på personalefronten.

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 Foråret 2018 - efteråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 4 Kurser 5 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2018 19-20 21/18 Dansk-tysk præstestævne 5 29-02 10/18

Læs mere

Kursusprogram. Efteråret 2016 - foråret 2017. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8

Kursusprogram. Efteråret 2016 - foråret 2017. Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 Efteråret 2016 - foråret 2017 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT AUGUST 2016 26-27 46/16 Homiletisk arbejdskreds 8 SEPTEMBER

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efteråret 2011 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012

Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Folkekirkens Skoletjeneste, København Frederiksberg Årsrapport 2012 Generelt Klasserne modtager i forbindelse med de enkelte projekter et undervisningsoplæg (evt. med tilhørende cd, plakat eller andet)

Læs mere

GUDSTJENESTE FRA GRUNDEN

GUDSTJENESTE FRA GRUNDEN GUDSTJENESTE FRA GRUNDEN HELT ENKELT. Et samtaleog samarbejdsværktøj i kirkens gudstjenesteliv Udarbejdet af Værkstedet GudstjenesteLIV Søren Andresen og Tine Illum i samarbejde med Jette Bendixen Rønkilde

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Skole-kirkeprojekter

Skole-kirkeprojekter Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Udskoling er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor i en

Læs mere

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 Efteråret 2017 - foråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT AUGUST 2017 21-25 48/17 Skyld, skam og nåde i Knausgårds "Min

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 Foråret 2018 - efteråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2018 08-12 03/18 Bibelsk traumebehandling 8 08-12 01/18

Læs mere

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau

Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi. Efteruddannelse på masterniveau Menighedsfakultetets akademiske overbygningsprogram i kirke og teologi Efteruddannelse på masterniveau Fire moduler Uddannelsen består af fire fag, som kan tages enkeltvis eller i et samlet forløb: Foråret

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 Foråret 2018 - efteråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 8 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2018 08-12 03/18 Bibelsk traumebehandling 8 08-12 01/18

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 9

Kursusprogram. Foråret efteråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 9 Foråret 2017 - efteråret 2017 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 9 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT JANUAR 2017 06-07 01/17 Reformations-stiftsudvalgene 9 09-13

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl

Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl Dagsorden for møde i Stiftsrådet torsdag den 16. november 2017 kl. 16.00 Dok.nr. 122596/17 Sted Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde 3 A, Helsingør Mødedeltagere Afbud Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen

Læs mere

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening

FORÅRSPROGRAM Teologisk Forening FORÅRSPROGRAM 2014 KARABIN OG EVANGELIUM Fællesforedrag med Religionsvidenskabelig Forening v. tidligere feltpræst Victor Greve At være feltpræst er at lytte og tale med soldaterne om deres frustrationer

Læs mere

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK

PROGRAM FOR VETERANKURSUS TEOLOGI FOR LÆGFOLK PROGRAM FOR VETERANKURSUS 2010 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Kære tidligere kursister ved Teologi for Lægfolk Højbjerg, den 3. maj 2010 Det er en glæde igen i år at kunne indbyde tidligere kursister på TFL til sommerkursus

Læs mere

Metodistkirken i Odense

Metodistkirken i Odense Læs i dette nr.: Påske Kalender for marts og april Medlem af kirken? Kirkehøjskole Årsmøde d. 5. marts Professor Niels Henning Gregersen i Odense d. 27. marts MBUF holder delegeretmøde i Odense Nyhedsbrev

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle

Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle Haderslev Stiftsudvalg for mødet med det nyspirituelle Referat fra møde den 20/11-15 kl 9-13 hos Birgit Urd Andersen, Bramdrupdam Tilstede: Birgit Urd Andersen Søren Due Peter Glistrup Margaret Hammer

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d s e p t e m b e r - n ov e m b e r

ASKOV SOGN k i r k e b l a d s e p t e m b e r - n ov e m b e r ASKOV SOGN kirkeblad september - november 2017 provstens orlov En del spørger venligt og interesseret hvad laver provsten i den periode, hvor han har orlov og kun har 10% som præst i Askov? Svaret er,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 20. november 2014

Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 20. november 2014 Dok.nr. 132982/14 Beslutningsreferat fra møde i Stiftsrådet den 20. november 2014 Sted Mødedeltagere Afbud Indkaldt stedfortræder Fraværende uden afbud Fra stiftsadministrationen Vor Frue Kloster, Hestemøllestræde

Læs mere

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 6

Kursusprogram. Efteråret foråret Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 6 Efteråret 2017 - foråret 2018 Indholdsfortegnelse: Kronologisk kursusoversigt 2 Tematisk kursusoversigt 5 Kurser 6 KRONOLOGISK KURSUSOVERSIGT AUGUST 2017 21-25 48/17 Skyld, skam og nåde i Knausgårds "Min

Læs mere

Stor interesse for liturgi-muligheder

Stor interesse for liturgi-muligheder Nr. 1, 2014 Læs i Pulsen: Liturgikonference s. 1 Salmer i nyt lys... s. 3 Debat om salmer.. s. 4 Korstævne 2014.. s. 5 Salmer alle vegne s. 7 Stor interesse for liturgi-muligheder FRIK-temadagen viste,

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40.

Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten. Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 64 Der indbydes til møde i menighedsrådet tirsdag 23.08.2011, kl. 16.15 I konfirmandstuen Brød og sang Kirsten Afbud / fravær DAGSORDEN REFERAT Sara K.H. og Martin J. kom kl. 16.40. 1. Meddelelser ved

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet SCT. PAULS KIRKE Tirsdag den 27. august 2013 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Anette Baldus Vestergaard, Finn Bruun Ravnsbæk, Johanne Pedersen Markvart, Flemming Baatz Kristensen,

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Fra Jerusalem til Folkekirken

Fra Jerusalem til Folkekirken Fra Jerusalem til Folkekirken Indledning. Oversigt over program. Formål Hvad er kirke? 0 400 Fra huskirke til statskirke. 3. Bibelen Kirkemøder og bekendelser. Kanon 451 og 1054 Bibeloversættelser Øst

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer

Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer Cirkulære om obligatoriske uddannelseskrav for kirkefunktionærer kommenteret af Esther Jensen, 30.12.2016 Det nuværende Kompetencecirkulære er ikke hellig skrift. Det er blevet revideret en gang før i

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård

Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Vedsted sogns menighedsråd Møde 14. juni 2016 136 Menighedsrådsmøde tirsdag d. 14. juni 2016, kl. 19,15 i Vedsted Sognegård Dagsordenstekst: Protokollat: Fraværende: Godkendelse af dagsorden. Der indsættes

Læs mere

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag

Menighedsfakultetets tilbud om. foredrag Menighedsfakultetets tilbud om foredrag 1 Bestil en taler fra Menighedsfakultetet Menighedsfakultetet uddanner teologer for kirkens skyld. Derfor stiller vore lærere, så langt tid og ressourcer rækker,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 Rapport fra Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn marts-december 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning................................................side 3 Fakta om Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikshavn

Læs mere

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt

Sognehøjskolen. for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Sognehøjskolen for Sindal - Astrup - Tolne - Mosbjerg - Lendum - Hørmested - Bindslev - Sørig - Ugilt Program 2016-2017 Sindal Sognehøjskole Hvornår: Kl. 17.00-20.00 Kl. 14.00 - den 28. august 2016 og

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter

Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter Bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videncenter I medfør af 2, stk. 1 og 2, 3, 4, stk. 3, og 5, stk. 2, i lov nr. 309 af 16. maj 1990 om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Aktivitetskalender for Kerteminde Provsti samt begivenheder arrangeret af Fyens Stift

Aktivitetskalender for Kerteminde Provsti samt begivenheder arrangeret af Fyens Stift Aktivitetskalender for Kerteminde Provsti samt begivenheder arrangeret af Fyens Stift Find mere information om de enkelte arrangementer, bestilling og pladsreservering samt eventuelle ændringer i kalenderen

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Torsdag den 11. februar 2016 kl. 16.30 20.00 i Bispegården, Nørregade 11, 1165 København K. Afbud fra: Tom Allan, Jens Andersen og Ole Pagels. For mødet er fastsat

Læs mere

Referat af biskoppernes møde i København den januar 2018

Referat af biskoppernes møde i København den januar 2018 Referat af biskoppernes møde i København den 2. - 5. januar 2018 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Orientering fra Grønland og Færøerne. 3. Lønforhandling, præster. 4. Præsteløn. 5. Rapport om funktionspræster

Læs mere

Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977:

Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977: Afskrift fra Kalundborg Folkeblad Ved.: Flemming Paulsen Kalundborg Folkeblad d. 15. jan. 1977: Præsten, biokemikeren, sommerfuglesamleren i Føllenslev præstegård. Den unge Eivind Palm Hvorfor siger man

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Pastoralseminariet i København KURSUSPLAN FOR FORÅRSSEMESTERET 2010

Pastoralseminariet i København KURSUSPLAN FOR FORÅRSSEMESTERET 2010 Pastoralseminariet i København KURSUSPLAN FOR FORÅRSSEMESTERET 2010 U g e 5 1.- 5. f e b r u a r 09.00-14.00 Introduktionsdag 09.00-09.30 Morgensang i Vartov Kirke. Introduktion til Vartov. 09.30-12.00

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 94590/14 HREJ Referat af Stiftsrådets 20. ordinære møde den 26. august 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Fra årsplan til emneudtrækning

Fra årsplan til emneudtrækning Fra årsplan til emneudtrækning Tema Problemstilling Tekster/andre udtryksformer Udvalgte Færdighedsog vidensmål Bibelske fortællinger/lig- nelser Hvad er lignelser og hvad kendetegner denne udtryksform?

Læs mere

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv

En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv FORÅRSPROGRAM 2016 En politiseret kirke eller en social-etisk ansvarlig kirke? Et økumenisk perspektiv Debatmøde med Biskop Christian Alsted fra Metodistkirken i Norden og Baltikum, Biskop Tine Lindhardt

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

1. Når du skal logge på

1. Når du skal logge på 1. Når du skal logge på Du skal ind på internettet for at komme i gang. Adressen er: hrm.ika.as Herefter skriver du dit brugernavn og password i denne boks. Du kommer nu ind på en side, som kan se sådan

Læs mere

Program for overbygningen - Forår 2016

Program for overbygningen - Forår 2016 TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for overbygningen - Forår 2016 Evangelierne læst som litteratur/ Hvad gør vi!? - Etik i teori og praksis/ De gnostiske evangelier/ Litteratur og teologi/ Johannesbrevene og

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist indtast navn ved Jyderup og Holmstrup kirke(r) Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er:

Læs mere

Vielse udenfor kirkerummet

Vielse udenfor kirkerummet Vielse udenfor kirkerummet Baggrund På bispemødet i Haderslev den 24. oktober 2012 tog biskopperne følgende beslutning: Biskopperne er enige om, at der skal ske lettelser i den nugældende praksis omkring

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Der afholdtes bispemøde 22. og 23. april 2013 på Hotel Hesselet med følgende dagsorden:

Der afholdtes bispemøde 22. og 23. april 2013 på Hotel Hesselet med følgende dagsorden: Der afholdtes bispemøde 22. og 23. april 2013 på Hotel Hesselet med følgende dagsorden: 1. Supplering af emneliste 2. Kalender: Bispevielse i Haderslev den 12. maj 2013 Nordisk bispemøde den 24.-27. juni

Læs mere

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde

Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Nordisk Religionsdialog Konference - for personer engageret i de nordiske kirkers religionsmøde Tid: 28. 30. august 2012 Sted: København, Vartov Tema: Udfordringer og muligheder i det multikulturelle samfund

Læs mere