69. årgang August 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. årgang August 2013"

Transkript

1 69. årgang August 2013

2 Forord af borgmester Søren P. Rasmussen Da jeg var spejder lærte jeg at binde knob. Men jeg lærte også betydningen af et stærkt fællesskab med fokus på at klare sig i naturen. Min spejdertid var meget værdifuld og jeg har siden båret den med mig i livet. Spejderbevægelsen er i dag verdensomspændende. Den udvikler hver dag børn og unge til at være stærke selvstændige individer som kan tage ansvar i samfundet. Og spejderne gør en stor forskel i samfundet både i små og store sammenhænge. De lærer fx førstehjælp som de kan bruge resten af livet. I 3. Lyngby Gruppe har spejderne også hjulpet de bosniske flygtninge, da de var i nød. Gruppen løfter også mange andre samfundsnyttige aktiviteter fordi et vigtigt fokus i bevægelsen er arbejdet med duty to society. Og det er egentlige meget kendetegnende for spejderne, de hjælper hvor der er brug for dem med nogle værdifulde kompetencer. 3. Lyngby Gruppe er den største i hovedstadsregionen og har gennem deres lange historie været med til at præge generationer af børn og unge med færdigheder og en tilgang til livet som er helt uvurderlig. Gennem leg og læring får børn og unge en uvurderlig viden om ledelse, ansvar og verdenen som er meget efterspurgte kvaliteter i det 21 århundrede. Søren P. Rasmussen Borgmester 2 Polarstjernen Augusut 2013

3 Tyve fortællinger af 3. Lyngby Gruppes historie Redaktørens forord Hvert år i november afholder 3. Lyngby Gruppe loppemarked i Christianskirkens sognegård. Sidste år fandt jeg bogen Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie skrevet i 1882 af sønderjyden A. D. Jørgensen den senere rigsarkivar. Bogen rummer fyrre nedslag i væsentlige dele af Danmarkshistorien og er skrevet til de danske i Sønderjylland, som kom under preussisk herredømme efter katastrofen i Titlen på A. D. Jørgensens bog gav inspiration til dette noget utraditionelle jubilæumsskrift udgivet i anledning af 3. Lyngby Gruppes 75 års jubilæum den 1. september Her vil du kære læser finde 20 forskellige nedslag i 3. Lyngby Gruppes historie med hovedvægten på fremtiden. De fleste af de interviewede 20 personer er unge ledere, som skal bære vor spejdergruppe videre frem mod 100 års jubilæet. Hensigten er, at gengive de unge lederes opfattelse af deres engagement i 3. Lyngby Gruppe et engagement, der bygger på det fællesskab vi har og på spejderbevægelsens grundlæggende idé med at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Væsentlige metoder hertil er friluftsliv og patruljesystemet. Den internationale spejderbevægelses tre hovedprincipper er: Duty to self, Duty to others og Duty to God. Spejdermetoden er Learning by doing. Der er mere end 30 millioner spejdere i 190 lande. De godt 150 af disse er medlemmer af 3. Lyngby Gruppe. Yours in Scouting Niels Jensen Polarstjernen August

4 75 år i en Verden af oplevelser Aldrig før har vi været så mange grønne spejdere i 3. Lyngby Gruppe i Lyngby Vest Engelsborgskolens skoledistrikt og Christians Sogn. Ved den første medlemsopgørelse i 1939 var der 35 medlemmer i 3. Lyngby Gruppe fordelt på 12 i spejdertroppen Polarlyset og 21 ulveunger i ulveflokken Polarulvene. Hovedorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark s officielle medlemsopgørelse 2012 viser at 3. Lyngby Gruppe er blandt de største spejdergrupper i Danmark med 147 kontingentbetalende medlemmer. Og dette tal rummer ikke de mange hang arounds, der bakker op om spejderarbejdet i Lyngby Vest personer, der er tidligere medlemmer, forældre og andre, som synes, at det med spejderiet er en god ide, der har mere end 100 år på bagen og stadig er levedygtig. Især viser de årlige statistikker, at 3. Lyngby Gruppe er vokset markant siden Det var de år hvor bæverflokken kom til, hvor den nuværende juniorspejdertrop blev etableret, hvor seniorspejdertroppen genopstod og, hvor der sågar var et forsøg med at oprette en ulveflok nummer 2 Torsdagsulvene. Det kan derfor konstateres, at 3. Lyngby Gruppe i jubilæumsåret 2013 står solidt både med hensyn til medlemstal, faciliteter og økonomi det sidste på det nærmeste på trods af faldende kommunale tilskud. Den bærende og vigtigste faktor i denne tingenes tilstand har været udviklingen af et positivt og stabilt voksenmiljø. Som gruppens eneste æresmedlem og tidligere grupperådsformand (og meget andet) Vagn Andersen siger andet sted i denne publikation så er fundamentet for en spejderguppe kvaliteten af lederne. Det handler om ansvarsbevidste og veluddannede ledere. Det er udgangspunktet. Børn er små kloge mennesker. Hvis de mærker, at lederne er motiverede og synes, at det er sjovt, udviklende og fremadskridende så vil børnene gerne være med. I jubilæumsåret 2013 har 3. Lyngby Gruppe et hold af unge motiverede ledere og lederspirer i alderen fra 18 til ca. 30 år. De er fremtiden. 4 Polarstjernen Augusut 2013

5 Hvis man vil lære lidt af fortiden, så er udviklingen i 1990 erne interessant. Da kom der nogle unge ledere til Lyngby. De fleste kom fra andre spejdergrupper ude i landet. Disse unge ledere igangsatte en positiv udvikling fordi de var udadvendte. De deltog som instruktører i forskellige korpsaktiviteter og kurser og gjorde en særdeles god reklame for 3. Lyngby Gruppe ude i andre grupper over hele landet. Mest kendt var de såkaldte ULK-kurser (UngdomsLederKursus), der blev(og stadig bliver) afholdt på Houens Odde Spejdercenter. Det var personer som Jan Rasmussen, Peter Hansen og senere Thomas Steenberg og mange andre incl. diverse kærester/koner, som spredte kendskabet til 3. Lyngby. Det bevirkede, at mange unge, der skulle studere i København(læs: Lyngby) fandt vej til 3. Lyngby Gruppe og påtog sig en lederfunktion. Også vor spektakulære aktiviteter på baggrund af Beredskabsmærket på korpslejrene i 2000 i Randers og i 2005 i Nykøbing Falster var medvirkende til at udbrede kendskabet til 3. Lyngby ude i landet. Men en del af fundamentet i en velfungerende spejdergruppe er gruppeledelsen og dem omkring denne. I 3. Lyngby har vi i en del år haft en grupperådsformand, en gruppeleder og fem gruppeassistenter samt syv hytteinspektører. Tallet syv er måske et lykketal for 3. Lyngby. Disse to gange syv har tilvejebragt og fastholdt den infrastruktur, som skal til for at det hele kan fungere. Det handler om, at have de fysiske rammer på plads. At spejderhuset på Christian X s Allé fungerer. At der er penge i kassen. At der er det grej, som skal til for at lave aktiviteter med spejderne og de mange andre små ting for at det hele kan fungere på frivillig basis. 3. Lyngby Gruppe står godt rustet til de næste 25 år frem mod 100 års jubilæet i Den østrigske arkitekt og kunstmaler Friedensreich Hundertwasser udtrykte det således: Hvis vi ikke agter vores fortid, mister vi vor fremtid. Hvis vi ødelægger vore rødder, kan vi ikke gro. Polarstjernen August

6 Startede på venteliste Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. Søren Vilsøe er 68 år. Han er den person, der har været spejder i 3. Lyngby Gruppe i længst tid. Han blev meldt ind som ulveunge i august 1954 efter at have stået tre måneder på venteliste. Også dengang var det populært at være spejder i 3. Lyngby Gruppe. Siden har Søren været i spejdertroppens Blåræve patrulje, været patruljeleder i Isbjørnepatruljen og haft mange forskellige lederfunktioner i gruppen bl. a. som flokleder for Polarulvene og senest siden 1988 som gruppeleder. I denne funktion varetager Søren den meget vigtige funk Søren Vilsøe, 68 år. Uddannet elektriker i Siden 1974 arbejdet som salgschef med salg af stålkonstruktioner herunder ståltrapper. 6 Polarstjernen Augusut 2013

7 tion med kontakten til kommunen og andre myndigheder. Der er to vigtige ting, som jeg sætter meget højt. Det ene er, at vi med vort engagement kan give mange børn nogle positive værdier, som de kan bruge i deres liv. Og så sætter jeg stor pris på det voksenmiljø vi har omkring 3. Lyngby Gruppe. Jeg tænker her både på lederne, på forældrene og den øvrige voksne, som slutter op omkring 3. Lyngby Gruppe f. eks. Voksenpatruljen og de gamle ledere, som bakker os op, siger Søren. Det der har betydet mest for Søren har været det, han har lært hos spejderne omkring omgang med andre mennesker. Det han savner mest nu, er kommunens opbakning omkring den frivillige indsats, som gøres fra spejderledernes side. Lyngby-Taarbæk Kommune har på det seneste reduceret de økonomiske tilskud til spejderarbejdet i kommunen. På spørgsmålet om hvor Søren er om fem år er svaret: Jeg er stadig aktiv Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. i 3. Lyngby Gruppe. Men jeg vil tro, at det er som gruppeassistent bl.a. med ansvar for forbindelsen til Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Søren Vilsøe er anden generation i 3. Lyngby Gruppe. Hans far og mor var begge aktive ledere i gruppen i 1950 erne. Tredje generation er Sørens søn Martin, som har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby og fjerde generation er nu startet. Martins søn er bæver i 3. Lyngby Gruppes bæverflok. Tor Vilsøe fjerde generation Polarstjernen August

8 Lederne er fundamentet Vagn Andersen, 81 år. Æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Pensioneret vognmand. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er fundamentet af gode og engagerede ledere. Det er det det hele bygger på. Med de rammer, som 3. Lyngby har nu omkring spejderhuset på Christian X s Allé er der noget, at bygge på. Og jeg synes, at de ledere, der er i gruppen tager ansvaret alvorligt. Vagn Andersen er æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Han startede med 8 Polarstjernen Augusut 2013

9 dispensation som seksårig som ulveunge i 1938 samme år, som 3. Lyngby blev stiftet. Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv (Vagn drev i mange år sammen med broderen Bent de to Lyngby-virksomheder Lyngby Turistfart A/S og Lyngby Flytteforretning A/S). Og så har spejderlivet givet nogle værdifulde holdninger. Jeg var med på den sjette verdensjamboree i Frankrig i 1946 under mottoet Jamboree of peace. Her deltog mere end spejdere fra hele Verden. Her fik vi et internationalt pust, som jeg har brugt i min forretning. Vagn Andersen blev seniortropleder i 1955 som nygift sammen med fru Inga. I september 1959 blev Vagn gruppeleder en post han holdt frem til 1969, hvorefter han tog over som grupperådsformand frem til gruppemødet den 19. februar Men han har også været Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv manden bag 3. Lyngbys spejderhytte Polarhytten i Ganløse. Vagn var ildsjælen, som fik købt grunden og sat byggeriet i gang. Herefter var han hytteinspektør og stor for administrationen af hytten i en periode i samarbejde med Jørgen Skov Andersen omkring det praktiske. Vagn fratrådte som administrator af Polarhytten i 1995, hvor denne funktion blev overtaget af Niels Jensen. Da 3. Lyngby Gruppe købte ejendommen Christian X s Allé 106A i 1999 var han en af drivkræfterne sammen med den daværende borgmester Kai Age Ørnskov og ikke mindst Lyngby-Taarbæk Kommunes mangeårige fritidsinspektør Inger Christensen, der også havde en spejderbaggrund. Polarstjernen August

10 Hovedkulds tropleder og mangeårig redaktør Den bedste oplevelse i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe var, da jeg en måned før korpslejren ved Varde Møllelejren - i 1976 hovedkulds over natten blev udpeget til at være tropleder. Michael Nørbæk Nielsen med spejdernavnet Bamer startede i 3. Lyngby Gruppe som ulveunge 1. februar Han har været bandeleder, patruljeleder i spejdertroppens patrulje Sælerne, været tropleder og juniortropassistent. Men Bamer har i høj grad været en vigtig del af 3. Lyngby Gruppes historie som redaktør af gruppens egen blad Polarstjernen gennem mere end 25 år. Og i den periode skrev han og redigerede bladet med humør og livsglæde. Når du spørger mig om mine største oplevelser i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, så kan jeg berette om rigtigt mange. Der var smuglerøvelsen på Fanø og mange andre. Men den største var, da jeg over natten blev udpeget til at være tropleder en måned før vi skulle på korpslejr i 1975, da den daværende leder fik forfald. siger Bamer, som også har sat sig andre aftryk i gruppen. Han var leder af det lille hold af seniorspejdere, som byggede shelteren ved Polarhytten i I 1975 flyttede han til Slagelse og senere til Vemmelev efter uddannelse som bibliotekar. Han arbejdede i mange år som bibliotekar i Korsør Kommune. Bamers første lederfunktion var som juniortropassistent en funktion han tiltrådte nogle måneder inden korpslejren i Holstebro i Lederfunktionen kom ikke af ingenting. Hans mor var flokassistent fra september 1975 og flokleder fra 1978 til januar Efter flytningen til Vestsjælland kneb det lidt med at deltage i det ugentlige spejderliv i Lyngby, men kontakten til gruppen blev fastholdt dels ved funktionen som redaktør af Polarstjernen og dels ved deltagelse i en række gruppearrangementer, hvor Bamers talenter udi gastronomien i den grad blev udnyttet nogen vil måske sige misbrugt En stor indsats ydede Bamer i 1988, hvor han sammen med Jan Frank Nielsen skrev bogen Et godt spejderliv 3. Lyngby Gruppe 50 år. Ti år efter slog han til igen med bogen Et godt spejderliv II 3. Lyngby Gruppe 60 år. Den før 10 Polarstjernen Augusut 2013

11 ste dokumenterer gruppens historie via arkiver og samtaler med gamle 3. Lyngby spejdere. Den anden giver ti års glimt af historien via gruppebladet Polarstjernen, som han redigerede fra januar 1977 til august Friluftslivet har altid været en vigtig del af Bamers liv. Nu bor han på et husmandssted på Østsjælland og er fåreavler. Her har han bygget en shelter, hvor han og kæresten bor ude i hele sommerhalvåret. Michael Nørbæk Nielsen, Bamer, 57 år. Uddannet bibliotekar. Gennem mange år kunsthåndværker med speciale i svensk husflid baseret på birkebark og andre naturmaterialer endvidere laver han knive i bedste håndværksmæssige tradition. Dagligdagen går bl.a. a med at passe 40 får af seks forskellige racer og 20 mohairgeder. Polarstjernen August

12 Kendte ikke et øje på Sjælland Spejderlivet har betydet rigtigt meget for mig. Venskaberne, der blev bygget både som barn i Jylland og som ung i Lyngby gav tryghed og mange gode, sjove oplevelser. Som spejder løste vi sjove konkrete opgaver byggede broer, planlagde og tog på ture, hjalp nødstede mm og gennem disse aktiviteter skabte vi venskaber. Mange af os lærte en del om os selv og om ledelse og netværk, mens vi havde sjove og skønne oplevelser i naturen. Jeg synes også, at spejderlivet byggede op om et godt værdisæt, specielt respekt for medmennesker og naturen. Bo Cerup-Simonsen er 45 år. Han startede som spejder i Ans i Jylland som Bo Cerup-Simonsen, 45 år. Uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Ansat i A.P. Møller-Mærsk A/S. 12 Polarstjernen Augusut 2013

13 8-årig ulveunge. I januar 1988 flyttede han til Lyngby for at læse ved Danmarks Tekniske Universitet. Han benyttede spejderlivet som så mange andre studerende ved DTU 3. Lyngby Gruppe til hurtigt at komme ind i et lokalt netværk i Lyngby. Han siger: Jeg kendte ikke et øje på Sjælland, så det var rart at få venner i Lyngby. I 3. Lyngby blev Bo medlem af roverklanen Villuqqerne og fik funktion som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Bo var en rigtig jysk spejder og fik hurtigt tilnavnet Bo Barsk blandt spejderne i spejdertroppen. På spørgsmålet om hvad der har været den største oplevelse som spejder er svaret: Det er virkeligt svært at pege på en enkelt oplevelse blandt så mange gode. Nogle oplevelser huskes, fordi de var grandiøse med mageløse raftetårne eller bjerge, mens andre var de nære og sociale: Kæmpelejrene, der vibrerede af energi og entusiasme, et lejrbål efter en lang vandretur med ens bedste venner, en solnedgang over en grønlandsk fjord med tusinde isbjerge, en flot raftekonstruktion eller et smil fra en trist lille kammerat der ellers havde det svært, men var glad hos spejdervennerne. Kombinationen af natur, aktivt samvær og venskaberne med en grundtone af respekt for forskelligheder har været med til at gøre spejderoplevelserne unikke og uforglemmelige for mig. Bo var spejder i 20 år. Han er uddannet civilingeniør i skibsbygning og nu leder af Maersk Maritime Technology. Det er en gruppe ingeniører der arbejder med skibe, teknologi, miljø, klima/energi-effektivitet. Gruppen har lige stået for udvikling og bygning af Verdens største og mest klimavenlige containerskib Mærsk McKinney Møller det første af en serie på 20 meget store containerskibe fra skibsværft i Sydkorea. På mange måder minder arbejdet med konstruktion og bygning af disse skibe om spejderlivet dog med lidt flere ingeniørberegninger og færre lejrbål slutter Bo Barsk. Polarstjernen August

14 At holde styr på mange ting på en gang Juliane Engberg, 14 år. Elev på Bagsværd Kostskole. Bor på Stengårds Alle i Lyngby vest. Aktiv spejder i spejdertroppen Polarlyset og bævermedhjælper i bæverflokken Tundrabæverne. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen. Lige for tiden har vi fysik i skolen. Det keder mig fordi noget af det, har jeg allerede lært hos spejderne. Juliane Engberg er 14 år og gik indtil sommerferien i 7. klasse på Bagsværd Kostskole. Hun har været spejder i seks år i 3. Lyngby Gruppe startede som bæver. Hun er for tiden spejder i spejdertroppen Polarlyset, der har møde 14 Polarstjernen Augusut 2013

15 hver onsdag kl i spejderhuset på Christian X s Alle. Men Juliane kommer i spejderhuset allerede kl , fordi hun hjælper til i bæverflokken Tundrabæverne som bæverflokmedhjælper. Det er sjovt at være spejder. Vi lærer mange ting hos spejderne også ting jeg hører om i skolen. Her retter jeg undertiden på læreren. Efter sommerferien 2013 er Juliane startet i i 1. BT. Det er en speciallinje med megen vægt på matematik, biologi og teknik. Det er en overgang mellem grundskolen og gymnasiet. Juliane tænker på, at hun måske vil være dyrlæge. Hun er måske lidt påvirket af moderen Tina, som arbejder i en dyreværnsorganisation. Om hvad der sker om fem år siger Juliane: Så går jeg i femte biotek. Og jeg vil tro, at jeg fortsætter som aktiv leder i 3. Lyngby Gruppe. På spørgsmålet om hun savner noget i 3. Lyngby Gruppe er svaret kort og klart: Jeg savner ikke noget. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen Polarstjernen August

16 Spejderbakterien er gået i blodet Christian Andersen, 32 år. Ingeniør i det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Tidligere flokleder for Polarulvene i 3. Lyngby Gruppe. Nuværende funktion som tropleder i spejdertroppen Polarlyset. Jeg er bedre til at finde vej og det at kunne modtage en besked det har jeg blandt meget andet lært som spejder. Christian Andersen, 32 år har været spejder i 24 år. Han startede i 1989 i Brøndbyvester Gruppe som ulveunge. Familien flyttede derefter til Køge, hvor han var et halvt år i Boholte Gruppe, hvorefter turen gik til Kalundborg. Her blev det til Raklev Gruppe i en forstad til Kalundborg. Det blev til ni år i Raklev Gruppe, som er en lidt speciel spejdergruppe, idet den har mange blinde og svagtseende medlemmer der ligger en stor blindeskole i Kalundborg. Ifølge Christian det var utroligt spændende. Spejderne i Raklev blev ekstremt dygtige til at morse, men var 16 Polarstjernen Augusut 2013

17 i sagens natur ikke gode til afstandsbedømmelse Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne. I mødet med mennesker har jeg det Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne udgangspunkt, at de er gode nok indtil de selv beviser det modsatte. Kontakten med 3. Lyngby Gruppe skete via Mads og My og mødet med en ULKstab(UngdomsLederUddannelse et ekstremt og komprimeret lederkursus hos KFUM-Spejderne i Danmark), hvor halvdelen var fra 3. Lyngby. Christian startede oprindeligt på en tømreruddannelse i Slagelse, men kunne ikke få en læreplads. Derefter læste han til diplomingeniør bygningsretningen. Denne er senere udvidet med en civilingeniøruddannelse med sprængninger som speciale. Han betegner sig i dag som explosives engineer. Aftjent værnepligt og uddannelse til reserveofficer ved Ingeniørregimentet har formentlig været en medvirkende årsag hertil. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er alle de andre det sociale liv i gruppen. Men jeg savner lidt, at vi skal bruge spejdermetoden noget mere i spejdertroppen. Og så har jeg kæmpet for mere åbenhed i de forskellige lag i gruppen. Jeg blev godt modtaget i 3. Lyngby af Jan Frank Nielsen, som bl.a. introducerede mig til Spejderkollegiet på Kongevejen. Her boede jeg i min studietid på Danmarks Tekniske Universitet og er stadig i bestyrelsen for kollegiet. - Senest er jeg blevet involveret i det nordiske samarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samarbejde vi har med spejdergrupper i Lyngby-Taarbæks venskabsbyer Askim i Norge, Vantaa i Finland og Huddinge ved Stockholm. Polarstjernen August

18 Mange store oplevelser Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet. Og dels har det haft indflydelse på mine valg af uddannelse og profession. Jan Keller Rasmussen i 3. Lyngby Gruppe kendt som JR i årene fra 1988 til 1995 startede i 1981 i spejdertroppen i Ølsemagle Gruppe ved Køge og blev efterfølgende lokket til 3. Lyngby Jan Keller Rasmussen, 45 år. Uddannet cand. merc. HRM. Gift med Lene, som han mødte på et af KFUM-Spejdernes landsmøder i Nyborg. Bor i Køge. Arbejder i Kommunernes Landsforening som HR konsulent. Spejder i 25 år. 18 Polarstjernen Augusut 2013

19 Gruppe af en anden 3. Lyngby spejder. JR startede som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset i 1988 og blev tropleder (TL) i september Det år, hvor de første piger kom i spejdertroppen Polarlyset. Det var en periode med særdeles gedigent spejderarbejde, som også rakte udover 3. Lyngby Gruppe. Sammen med daværende tropassistent Peter Hansen m.fl. var JR meget aktiv i Mølleå Division omkring tropspejdergrenen endvidere var han og andre ildsjæle senere initiativtager til og udførende redaktør på distriktsbladet Ermegabet et flot og professionelt redigeret blad for lederne i Ermelunden Distrikt, der afløste Mølleå Division. Jan var også initiativtager til en af de første team-træningsaktiviteter 3. Lyngby Gruppe har gennemført for virksomheder fra erhvervslivet og som Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet stadig afvikles med jævne mellemrum som en indtægtsgivende aktivitet for 3. Lyngby Gruppe. Jan stoppede som tropleder i 1995 og var derefter gruppeassistent i nogle år. Jeg har haft mange store oplevelser i tiden i 3. Lyngby Gruppe. En af de største var sommerlejren 1992 i Skotland, hvor vi havde gensyn med spejderne fra 138. gruppe fra Campuslang en forstad til Glasgow. Vi havde været værter for de skotske spejdere på korpslejren i 1990 i Holbæk. Polarstjernen August

20 Livsstil og åbent syn på livet Vi skal have flere piger som ledere. Og så skal vi fortsætte med at følge med tiden. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør også nu. Så skal vi avle flere ledere fra egne rækker, og tage godt imod dem, der kommer udefra fra andre spejdergrupper. Mia Lund Bondesen er 21 år og læser teknisk biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby samtidigt med, at hun indgår i ulveflokken Polarulvenes lederteam og er aktiv i roverklanen Mammut. Mia Lund Bondesen, 21. år. Ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet. Har været spejder i 11 år i 3. Lyngby Gruppe. For tiden funktion som flokassistent. 20 Polarstjernen Augusut 2013

21 Et særkende for 3. Lyngby Gruppe er, at vi har mange forskellige kompetencer og ressourcer. Har man en god ide, så er der rigtigt mange muligheder for at få den gennemført. Og i den forbindelse er det vigtigt med ledere udefra de kan give os inspiration. Udover, at vi mangler piger i lederkredsen, så mangler vi noget PR-materiale. I den forbindelse er det fint, at vi har fået en facebook-side op og stå. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er ifølge Mia, ledermiljøet: Vi hygger os og har det godt sammen. Vi kan lave gode arrangementer og aktiviteter sammen og hvad der er vigtigt: Vi tør. Og så har vi gode ressourcer. Vi har klatregrej og instruktører, vi har materiel og hytter. Vi har redningsdragter, krybekælder under spejderhuset, russiske kort og meget andet. Der er mange andre spejdergruppen, der ikke har sådanne ressourcer. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene På spørgsmålet om, hvor hun er om fem år siger Mia: Så er jeg meget tæt på at have færdiggjort min uddannelse som civilingeniør. Men hvordan Verden ellers ser ud har jeg ikke taget stilling til. Men jeg regner med, at jeg stadig er aktiv i 3. Lyngby Gruppe og bor i Lyngby. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene. Det er vigtigt, at blive presset en gang imellem så man ved hvad man gør. Og så har vi i spejderbevægelsen et kæmpe fællesskab på tværs af landet og internationalt. Og så er der friluftslivet det at være ude i naturen. Polarstjernen August

22 Alt kan lade sig gøre Jonas Kaldal, 21 år. Halvvejs elektrikeruddannelse. Gennemgået værnepligt ved Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Gennemført chaufførkvalifikationsuddannelse arbejder nu som buschauffør hos Lyngby Turistfart A/S. Vi er mange forskellige mennesker med meget forskellige kompetencer. Vi kan supplere hinanden både unge og gamle, hvorfor mange ting og forhold kan kombineres på nye måder. Alt hvad vi måtte ønske os, kan lade sig gøre. Vi fungerer godt sammen til trods for store aldersforskelle. Jonas Kaldal 21 år er leder af 3. Lyngby Gruppes juniortrop Moskusokserne. Han har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, hvor han startede som bæver. 22 Polarstjernen Augusut 2013

23 Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre Han er lidt arveligt belastet, idet hans far er gammel KFUM-Spejder og i hele Jonas spejdertid har været en solid støtte omkring forældreforeningen. At hans lillebror også er spejder og hans mor både har og er en aktiv forældre og bæverleder fuldender billedet af familiens spejderengagement. Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre. På min nuværende arbejdsplads er der meget stor aldersforskel på os i virksomheden. Det har jeg lært, at respektere hos spejderne. Som spejder lærer man, at man kan selv. Det kræver selvdisciplin. Men vi lærer også, at det ikke nødvendigvis er en svaghed, at bede om hjælp det kan også være en styrke. Det jeg savner lidt er, at vi godt kunne være lidt flere ledere og så fra enkelte af lederne lidt større engagement i de samlede gruppeaktiviteter og så lidt mere opmærksomhed fra ledere til vore to hytter i Nordsjælland. Hvordan 3. Lyngby Gruppe ser ud om fem år har Jonas også en mening om: Gruppen har stadig hjemsted på Christian X s Alle i Lyngby vest og er en spejdergruppe i stadig udvikling både i form af nye ledere og forhåbentlig også en ny tredje hytte i Nordsjælland en hytte, der skal bidrage til vor økonomi. Så håber jeg, at finanskrisen er vendt og kommunen kan bidrage lidt mere til vor økonomi. På spørgsmålet om hvor han er om fem år, svarer Jonas: Jeg er formentlig stadig juniortropleder, men trænger måske til forandring måske i spejdertroppens stab eller i seniortropstaben. Polarstjernen August

24 Kompetancer til lokalsamfundet 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Det er meldingen fra den 22-årige Christian Gow Hansen, der er leder i juniorspejdertroppen. Og i lidt videre mening har Christian ret, han har nemlig med sin spejderbaggrund reddet livet for en ældre mand, der havde fået hjertestop. Om fem år er jeg stadig leder i 3. Lyngby Gruppe, men ikke nødven Christian Gow Hansen, 22 år. Startede i 3. Lyngby som ulv og rykkede hurtigt op i juniortroppen. Har være spejder i 14 år. Studerer til logistikøkonom på Copenhagen Business Academy Niels Brock på andet år. 24 Polarstjernen Augusut 2013

25 digvis i juniorspejdertroppen, hvor jeg er nu. Jeg håber, at vi i de kommende år bliver flere ledere at vi kan tiltrække og fastholde ledertalenter. Jeg satser på møderne med børnene ikke så meget på ledermøderne, hvor jeg synes, at der er for megen rundkredssnak. Og er meget interesseret i tilbagemeldinger fra børnene og deres forældre. Jeg kan se, at de er glade for, at vi kører en hårdere stil end de er vandt til fra skolen. Om nogle år rykker jeg måske som leder nedad i aldersgrupperne måske til bæverne. Når du spørger om hvad jeg savner mest, så er svaret: Jeg stiller ikke så høje krav. Vi har en rigtig god velfungerende klan. Efter den nuværende klanleder kom til er der blevet ryddet op det har hjulpet meget. Men det vil nok være godt med lidt flere ledersamtaler, som dem vi har på den årlige lederweekend. Der skal være plads til hyppig og konstruktiv kritik. 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Polarstjernen August

26 Fået lederfærdigheder Det bedste i 3. Lyngby Gruppe er fællesskabet. Selv om man har meget travlt, så er der altid venner, at hænge ud med og have det rigtigt sjovt med Og så har det givet mig lederfærdigheder, som jeg ellers ikke ville have fået. De planlægningsteknikker jeg har lært ved spejderne bruger jeg i mine studier. Maje Müllenborn er tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Hun blev student i juni 2013 fra Sankt Annæ Gymnasium i København. Derefter planlægger hun et sabbatår med frivilligt arbejde gerne noget med børn. Derefter er det hensigten at læse en bachelor i interkulturel markedskommunikation på Copenhagen Business School. Majes forældre er Maje Müllenborn, 19 år. Har været spejder i 7 år. Er tropassistent og med i Klan Mammut. 26 Polarstjernen Augusut 2013

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år.

Internationalt. Turneringer. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de årige og Rovere for dem over 21 år. Pionerer og rovere Udover de nævnte aldersgrene, er der også Pionerer for de 18 21 årige og Rovere for dem over 21 år. Pionererne er inddelt i sjak og styrer selvstændigt deres arbejde. De har ikke nogen

Læs mere

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop!

Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Bliv spejder i Kong Valdemars Trop! Giv dig selv nogle praktiske færdigheder, gode naturoplevelser og lær at skabe værdi for andre og dig selv igennem leg og øvelser i spejderarbejdet. Kong Valdemars Trop

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby

Åbent hus. Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Åbent hus Kom til åbent hus arrangement lørdag d. 29. august kl. 12 15 hos Ridder Ebbe Trop og Flok, Nygårdsvej 27D i Højby Vi holder åbent hus for alle interesserede børn og forældre i alle aldre i vores

Læs mere

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne

Debat. Debat Light. Dette debatoplæg er det første i en række af tre. som forberedelse til drøftelserne ydningen t daglige ørelse af og handspejderen ave et edt i for-. Landsmøde Debat Dette debatoplæg er det første i en række af tre.,, Vi tror, vi mener, vi lærer... November 2003 Debatoplæggene er tænkt

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers.

SPEJDERNYT. September 2012. 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte flere spejdere fra Esbønderup gruppe i sommers. SPEJDERNYT Nyhedsbrev fra KFUM-Spejderne, Esbønderup gruppe September 2012 Årgang. 02 NR. 07 www.spejdernet.dk/esb Spejdernes Lejr 2012 35.000 spejdere og en oplevelse for livet, det var hvad der mødte

Læs mere

Fakta om KFUM-Spejderne

Fakta om KFUM-Spejderne Fakta om KFUM-Spejderne Hvem er vi KFUM-Spejderne i Danmark er et spejderkorps. Vi har ca. 600 grupper i hele Danmark med knap 30.000 medlemmer. I Danmark er der ca. 70.000 spejdere, fordelt på en række

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret november 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop?

Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at blive spejder i Grib Skov Trop? Kunne du tænke dig at være med, eller er du nysgerrig efter vide mere om at være spejder - så læs videre i denne lille folder. Grib Skov Trop Bassebjerg

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE

VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE VELKOMMEN TIL BREDBALLE GRUPPE -En del af KFUM-spejderne i Danmark KFUM-Spejderne i Bredballe, Ekkodalen 2,Bredballe, 7120 Vejle Ø KÆRE FORÆLDER Dit barn er nu Spejder hos KFUM i Bredballe. Vi har i dette

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden.

Velkommen som KFUM-spejder i Ans. Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Spejderne i Ans Velkommen som KFUM-spejder i Ans Her lidt info om hvad det vil sige at være spejder og lidt praktiske informationer som du får brug for i fremtiden. Formål: For over 100år siden grundlagde

Læs mere

Spejderidéen i sin helhed

Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen i sin helhed Spejderidéen Spejderidéen er det idégrundlag hvorpå vi bygger spejderarbejdet i Det Danske Spejderkorps (DDS). Spejderidéen er en sammenskrivning af de forskellige elementer som

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

e ern Om KFUM- Spejd

e ern Om KFUM- Spejd Om KFUMSpejderne Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Redaktion Jesper Lunau Gitte Åskov Pedersen Sofie Thomsen Andreas Juul Johansen Fotos Side 1-2 At være spejder... indebærer mange ting. Der er plads

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

65. årgang Februar 2009. Juniortroppen på hike se side 14

65. årgang Februar 2009. Juniortroppen på hike se side 14 65. årgang Februar 2009 Juniortroppen på hike se side 14 Gruppestaben Loppemarked Traditionen tro holdt 3. Lyngby loppemarked i sogne gården den 2. weekend i november. Årets loppemarked var en stor succes

Læs mere

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV

læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV læs mere PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33 2450 København SV udd ann else forår 2012 UDDA N NELSE FOR Å R 2012 PRAKTiSKe OPlYSningeR I dette katalog får du et samlet

Læs mere

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund

Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund Årsberetning 2008 - KFUM-Spejderne i Lund 17. februar 2009 Årsberetning ved GL Annoncering Gruppemødet er annonceret i Staldtips nr. 70 (nov. jan.). Historie, hus og grund Gruppen er nu 18 år gammel: Vi

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Sejt, du er blevet leder!

Sejt, du er blevet leder! Sejt, du er blevet leder! Sejt, du er blevet leder! Som leder er din opgave at planlægge møder, og holde gejsten oppe hos spejderne når det regner. Selvfølgelig varierer dine opgaver alt ef ter om du er

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

69. årgang Februar 2013

69. årgang Februar 2013 69. årgang Februar 2013 3. Lyngby Så går Polarstjernen elektronisk på prøve! Efter en del overvejelser i 3. Lyngby Gruppes lederkreds er det besluttet, at omlægge bladet, så de aktuelle ting, såsom programmer

Læs mere

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015

Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Udviklingsplan for Bent Byg Gruppe 2015 Visionerne på udviklingsplanen er udarbejdet af bestyrelsen på lederweekenden i efteråret 2012, og den er efterfølgende blevet behandlet løbende på bl.a. bestyrelsesmøder.

Læs mere

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe

Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe Beretning 2014 fra Skanderborg gruppe 2014 har været endnu et godt spejderår i gruppen, hvor vi gerne vil sige tak for lån af jeres dejlige børn, som vi har trænet til at blive gode spejdere uanset deres

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 22. maj kl. 19.00 Mødet afholdes i hytten på Eriksvej. Afbud: Tina, Anders, Kent, Harry, Karina og Annette Tilstede: Mads, Max, Kenneth, Inge, Mikael, Ole, Lars, Louise, Elsebeth,

Læs mere

Evaluering af Styr Livet Kursus

Evaluering af Styr Livet Kursus Evaluering af Styr Livet Kursus 1. Skriv på et blad, hvad du har fået ud af kurset sæt det på plakaten! Jeg synes kurset indeholder mange gode redskaber til at lære sig selv at kende Jeg er blevet mere

Læs mere

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus

Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Selvevaluering 2006/2007 Unge Hjem - Efterskolen i Århus Evalueringsgenstanden: Bestyrelsen for Unge Hjem - Efterskolen i Århus besluttede på sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 2006, at evalueringsgenstanden

Læs mere

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen

Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen Undersøgelse om årsager til frafald i spejderbevægelsen - Frafald blandt 11-14-årige lavet af Center for Ungdomsforskning for Spejderne i Danmark, 2010 Personerne i præsentationen har ingen relation til

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011

gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011 gruppebladet Skallerup Vennebjerg gruppe 8. årgang nr. 1/2011 ******************************************************** Udgivelsesdato : torsdag, den 17. februar 2011 Senior KOLDTUR Skagen 2010 bæverdammen

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Nyt fra gruppelederen

Nyt fra gruppelederen Nyt fra gruppelederen Et nyt spejderår er startet, teltene er lagt på plads, og vi kan se tilbage på de mange gode oplevelser fra sommerens lejre på Næsbycentret og i Østrig. Se billeder på hjemmesiden

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013)

Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Arbejdsgrundlag for Afdelingsledere og assistenter (juni. 2013) Afdelingerne og deres ledere arbejder på baggrund af korpsets love og regler samt værdigrundlag. Spejdermetodens otte elementer, Aktiviteter

Læs mere

KFUM-Spejderne kort fortalt

KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderne kort fortalt KFUM-Spejderarbejdet er både for piger og drenge. Målgruppen er alle børn og unge, der: Kan motiveres til en livsstil i overensstemmelse med korpets formål. Ønsker at deltage

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland

SPEJDERLIV. En træning for dig og dine venner fra Roland Efterår 2009 18. - 20. september 2009 SPEJDERLIV En træning for dig og dine venner fra Roland Spejderliv er en friluftstræning, hvor størstedelen af programmet foregår udendørs i Øksedals skønne natur.

Læs mere

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014

Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Præsentation af skolebestyrelsen pr. 1. august 2014 Lise Ribergaard Jeg hedder Lise Ribergaard, er 47 år og mor til Rebecca i 6. klasse, Kristina i 3. klasse begge på Fællesskolens Favrdal matrikel - samt

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL

UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL UDVIKLINGSPLAN 1.KOKKEDAL Sidst revideret januar 2014 MÅL FOR HELE GRUPPEN Vi fremstår som én samlet gruppe med en stærk fælles holdånd Kammeratskab er for os den vigtigste værdi i De Blå Værdier (KAFSU)

Læs mere

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015

Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Aalborghus Gruppes udviklingsplan 2015 Mål: I Aalborghus gruppe vil vi arbejde hen imod disse mål: Vi vil have flere indmeldelser end udmeldelser Vi vil bibeholde flere af de større spejdere Vi vil have

Læs mere

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision

Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision Selvevaluering skoleåret 2015/16: Selvevalueringen er foretaget i juni 2016 Vision På Waldemarsbo er vores fornemste opgave at højne elevernes selvværd, selvforståelse og selvstændighed, således, at eleverne

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. 1. Birkerød Gruppe 1. Birkerød Gruppe Få venner for livet Få spændende oplevelser i Danmark og udland Lær at løse mysterier, lave bål, bygge labyrinter, tage ansvar - nutidens spejdere har andet i hovedet end snobrød! En

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2017/2018. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2017/2018 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930)

Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Den spæde start (- fra 20-års Jubilæumsskriftet i 1930) Selv om der ingen dagbog findes, kender vi alligevel navnene på de 14 drenge, der var de føste medlemmer. De fremgår af kontingentindbetalinger og

Læs mere

www.spejdernet.dk/rakkeby

www.spejdernet.dk/rakkeby Dagsorden for Grupperådet: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Godkendelse af regnskab. 4. Forhandling af gruppens arbejde fremover, herunder indkomne forslag 5. Valg af medlemmer til grupperådet.

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

Tidligere elever fortæller:

Tidligere elever fortæller: Tidligere elever fortæller: Hej! Så skriver Anna Andersen igen. Nu er 2. g ved at være forbi. Mange mener, at 2. g er det hårdeste år på gymnasiet, men jeg synes det har været til at overkomme. Der har

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

LEDEREN. René Bo Petersen Gruppeleder, Raklev Spejderne

LEDEREN. René Bo Petersen Gruppeleder, Raklev Spejderne Efterår 2009 INDHOLD I SPEJDERNYT Lederen... 4 Opslagstavlen... 5 Seneste arrangementer... 6 Kommende arrangementer... 8 Flokkens program... 10 Troppens program... 11 Gruppens kalender... 12 Andre informationer...

Læs mere

De femårige gymnasieforløb

De femårige gymnasieforløb GENTOFTE KOMMUNE De femårige gymnasieforløb i Gentofte Kommune Forord I Gentofte Kommune er vi ambitiøse og det er derfor med stor glæde, at vi sender dette tilbud ud til alle 7. klasses elever. Vi kan

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Det Der Sker. Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Det Der Sker Nr. 3, 2011 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Friluftsliv = Spejderliv Hej kære spejdere og forældre Sommerlejre Velkommen tilbage efter sommerlejrene!

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve

Fellowposten. Januar - Februar 2006. Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Fellowposten Januar - Februar 2006 Greve Gruppe www.spejdernet.dk/greve Adresseliste LEDERNE Gruppeleder Morten Nilsson, Haderslevgade 28, 1671 København V 26 32 29 36 Gruppeass. Steen Mærkelund, Karlslunde

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Forældre og børn sommer 2011

Forældre og børn sommer 2011 Forældre og børn sommer 2011 1. Hvilken aktivitet har du deltaget i? Djursland-lejr 23,5% 8 Falster-lejr 38,2% 13 Dagtur med Agape 28. maj 0,0% 0 Dagtur med Agape 29. maj 0,0% 0 Døgntur med Agape primo

Læs mere

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret.

Minilederne Christine og Rune blev gift 1. august. Spejderne stod i espalier udenfor kirken. Stort tillykke til brudeparret. Nyt fra gruppelederen Efter mange oplevelser på sommerens lejre, er vi klar til at starte på et nyt spejderår. Se billeder fra sommerlejrene her: www.trelleborg-spejderne.dk Vi siger farvel og mange tak

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09

Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Erfaringer fra en gruppe børn med skilte forældre Vinteren 2008-09 Af cand pæd psych Lisbeth Lenchler-Hübertz og familierådgiver Lene Bagger Vi har gennem mange års arbejde mødt rigtig mange skilsmissebørn,

Læs mere

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by

Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1 Grønne Hjerte fra pendler-by til nærværs-by 1. Projekt titel Grønne Hjerte 2. Ansøger Baptistspejderne i Holbæk og Regstrup v/jimmy Singerholm Olsen Adresse: Hovedgaden 24, 4440 Mørkøv. Mail: jimmysingerholm@gmail.com

Læs mere

Mido vil være VVS montør

Mido vil være VVS montør Mido vil være VVS montør Af Hanne Brøndum Mido har været i Danmark i snart tre år. Han lærte dansk på Lærdansk i Odense, og han bestod danskuddannelse 2 i december 2012. I januar 2013 begyndte han på Syddansk

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Mogens Bahnsen, Carsten (Højen), Michael (Højen), Bo (DTA), Marianne (DTA, Kasser), Martin

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Det begyndte med Oldemor i Vestervig

Det begyndte med Oldemor i Vestervig Det begyndte med Oldemor i Vestervig Bodil Hilligsøe er den fjerde kvinde i familien, der er engageret i Røde Kors, og siden 2003 har hun været formand for afdelingen i Hurup, som hvert år skaffer organisationen

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde samt nye punkter til dagsordenen

Godkendelse af referat fra sidste rådsmøde samt nye punkter til dagsordenen Referat fra rådsmøde d. 15/9 2010 kl. 19:30 Kaffe te på bordet Tilstede: Preben (Skærbæk), Grethe (Oluf Rye), Jan (Oluf Rye), Birgit (Smidstrup), Vibeke (Gårslev), Anne Marie (Brejning), Mette (Bülow),

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe KFUM-Spejderne i Danmark Egebjerg Gruppe Lavet af: Per Larsen 2001 Kære Grupperådsmedlem! Hermed velkommen til arbejdet i grupperådet, et arbejde som forhåbentligt både du og Egebjerg gruppe får glæde

Læs mere