69. årgang August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. årgang August 2013"

Transkript

1 69. årgang August 2013

2 Forord af borgmester Søren P. Rasmussen Da jeg var spejder lærte jeg at binde knob. Men jeg lærte også betydningen af et stærkt fællesskab med fokus på at klare sig i naturen. Min spejdertid var meget værdifuld og jeg har siden båret den med mig i livet. Spejderbevægelsen er i dag verdensomspændende. Den udvikler hver dag børn og unge til at være stærke selvstændige individer som kan tage ansvar i samfundet. Og spejderne gør en stor forskel i samfundet både i små og store sammenhænge. De lærer fx førstehjælp som de kan bruge resten af livet. I 3. Lyngby Gruppe har spejderne også hjulpet de bosniske flygtninge, da de var i nød. Gruppen løfter også mange andre samfundsnyttige aktiviteter fordi et vigtigt fokus i bevægelsen er arbejdet med duty to society. Og det er egentlige meget kendetegnende for spejderne, de hjælper hvor der er brug for dem med nogle værdifulde kompetencer. 3. Lyngby Gruppe er den største i hovedstadsregionen og har gennem deres lange historie været med til at præge generationer af børn og unge med færdigheder og en tilgang til livet som er helt uvurderlig. Gennem leg og læring får børn og unge en uvurderlig viden om ledelse, ansvar og verdenen som er meget efterspurgte kvaliteter i det 21 århundrede. Søren P. Rasmussen Borgmester 2 Polarstjernen Augusut 2013

3 Tyve fortællinger af 3. Lyngby Gruppes historie Redaktørens forord Hvert år i november afholder 3. Lyngby Gruppe loppemarked i Christianskirkens sognegård. Sidste år fandt jeg bogen Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie skrevet i 1882 af sønderjyden A. D. Jørgensen den senere rigsarkivar. Bogen rummer fyrre nedslag i væsentlige dele af Danmarkshistorien og er skrevet til de danske i Sønderjylland, som kom under preussisk herredømme efter katastrofen i Titlen på A. D. Jørgensens bog gav inspiration til dette noget utraditionelle jubilæumsskrift udgivet i anledning af 3. Lyngby Gruppes 75 års jubilæum den 1. september Her vil du kære læser finde 20 forskellige nedslag i 3. Lyngby Gruppes historie med hovedvægten på fremtiden. De fleste af de interviewede 20 personer er unge ledere, som skal bære vor spejdergruppe videre frem mod 100 års jubilæet. Hensigten er, at gengive de unge lederes opfattelse af deres engagement i 3. Lyngby Gruppe et engagement, der bygger på det fællesskab vi har og på spejderbevægelsens grundlæggende idé med at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Væsentlige metoder hertil er friluftsliv og patruljesystemet. Den internationale spejderbevægelses tre hovedprincipper er: Duty to self, Duty to others og Duty to God. Spejdermetoden er Learning by doing. Der er mere end 30 millioner spejdere i 190 lande. De godt 150 af disse er medlemmer af 3. Lyngby Gruppe. Yours in Scouting Niels Jensen Polarstjernen August

4 75 år i en Verden af oplevelser Aldrig før har vi været så mange grønne spejdere i 3. Lyngby Gruppe i Lyngby Vest Engelsborgskolens skoledistrikt og Christians Sogn. Ved den første medlemsopgørelse i 1939 var der 35 medlemmer i 3. Lyngby Gruppe fordelt på 12 i spejdertroppen Polarlyset og 21 ulveunger i ulveflokken Polarulvene. Hovedorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark s officielle medlemsopgørelse 2012 viser at 3. Lyngby Gruppe er blandt de største spejdergrupper i Danmark med 147 kontingentbetalende medlemmer. Og dette tal rummer ikke de mange hang arounds, der bakker op om spejderarbejdet i Lyngby Vest personer, der er tidligere medlemmer, forældre og andre, som synes, at det med spejderiet er en god ide, der har mere end 100 år på bagen og stadig er levedygtig. Især viser de årlige statistikker, at 3. Lyngby Gruppe er vokset markant siden Det var de år hvor bæverflokken kom til, hvor den nuværende juniorspejdertrop blev etableret, hvor seniorspejdertroppen genopstod og, hvor der sågar var et forsøg med at oprette en ulveflok nummer 2 Torsdagsulvene. Det kan derfor konstateres, at 3. Lyngby Gruppe i jubilæumsåret 2013 står solidt både med hensyn til medlemstal, faciliteter og økonomi det sidste på det nærmeste på trods af faldende kommunale tilskud. Den bærende og vigtigste faktor i denne tingenes tilstand har været udviklingen af et positivt og stabilt voksenmiljø. Som gruppens eneste æresmedlem og tidligere grupperådsformand (og meget andet) Vagn Andersen siger andet sted i denne publikation så er fundamentet for en spejderguppe kvaliteten af lederne. Det handler om ansvarsbevidste og veluddannede ledere. Det er udgangspunktet. Børn er små kloge mennesker. Hvis de mærker, at lederne er motiverede og synes, at det er sjovt, udviklende og fremadskridende så vil børnene gerne være med. I jubilæumsåret 2013 har 3. Lyngby Gruppe et hold af unge motiverede ledere og lederspirer i alderen fra 18 til ca. 30 år. De er fremtiden. 4 Polarstjernen Augusut 2013

5 Hvis man vil lære lidt af fortiden, så er udviklingen i 1990 erne interessant. Da kom der nogle unge ledere til Lyngby. De fleste kom fra andre spejdergrupper ude i landet. Disse unge ledere igangsatte en positiv udvikling fordi de var udadvendte. De deltog som instruktører i forskellige korpsaktiviteter og kurser og gjorde en særdeles god reklame for 3. Lyngby Gruppe ude i andre grupper over hele landet. Mest kendt var de såkaldte ULK-kurser (UngdomsLederKursus), der blev(og stadig bliver) afholdt på Houens Odde Spejdercenter. Det var personer som Jan Rasmussen, Peter Hansen og senere Thomas Steenberg og mange andre incl. diverse kærester/koner, som spredte kendskabet til 3. Lyngby. Det bevirkede, at mange unge, der skulle studere i København(læs: Lyngby) fandt vej til 3. Lyngby Gruppe og påtog sig en lederfunktion. Også vor spektakulære aktiviteter på baggrund af Beredskabsmærket på korpslejrene i 2000 i Randers og i 2005 i Nykøbing Falster var medvirkende til at udbrede kendskabet til 3. Lyngby ude i landet. Men en del af fundamentet i en velfungerende spejdergruppe er gruppeledelsen og dem omkring denne. I 3. Lyngby har vi i en del år haft en grupperådsformand, en gruppeleder og fem gruppeassistenter samt syv hytteinspektører. Tallet syv er måske et lykketal for 3. Lyngby. Disse to gange syv har tilvejebragt og fastholdt den infrastruktur, som skal til for at det hele kan fungere. Det handler om, at have de fysiske rammer på plads. At spejderhuset på Christian X s Allé fungerer. At der er penge i kassen. At der er det grej, som skal til for at lave aktiviteter med spejderne og de mange andre små ting for at det hele kan fungere på frivillig basis. 3. Lyngby Gruppe står godt rustet til de næste 25 år frem mod 100 års jubilæet i Den østrigske arkitekt og kunstmaler Friedensreich Hundertwasser udtrykte det således: Hvis vi ikke agter vores fortid, mister vi vor fremtid. Hvis vi ødelægger vore rødder, kan vi ikke gro. Polarstjernen August

6 Startede på venteliste Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. Søren Vilsøe er 68 år. Han er den person, der har været spejder i 3. Lyngby Gruppe i længst tid. Han blev meldt ind som ulveunge i august 1954 efter at have stået tre måneder på venteliste. Også dengang var det populært at være spejder i 3. Lyngby Gruppe. Siden har Søren været i spejdertroppens Blåræve patrulje, været patruljeleder i Isbjørnepatruljen og haft mange forskellige lederfunktioner i gruppen bl. a. som flokleder for Polarulvene og senest siden 1988 som gruppeleder. I denne funktion varetager Søren den meget vigtige funk Søren Vilsøe, 68 år. Uddannet elektriker i Siden 1974 arbejdet som salgschef med salg af stålkonstruktioner herunder ståltrapper. 6 Polarstjernen Augusut 2013

7 tion med kontakten til kommunen og andre myndigheder. Der er to vigtige ting, som jeg sætter meget højt. Det ene er, at vi med vort engagement kan give mange børn nogle positive værdier, som de kan bruge i deres liv. Og så sætter jeg stor pris på det voksenmiljø vi har omkring 3. Lyngby Gruppe. Jeg tænker her både på lederne, på forældrene og den øvrige voksne, som slutter op omkring 3. Lyngby Gruppe f. eks. Voksenpatruljen og de gamle ledere, som bakker os op, siger Søren. Det der har betydet mest for Søren har været det, han har lært hos spejderne omkring omgang med andre mennesker. Det han savner mest nu, er kommunens opbakning omkring den frivillige indsats, som gøres fra spejderledernes side. Lyngby-Taarbæk Kommune har på det seneste reduceret de økonomiske tilskud til spejderarbejdet i kommunen. På spørgsmålet om hvor Søren er om fem år er svaret: Jeg er stadig aktiv Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. i 3. Lyngby Gruppe. Men jeg vil tro, at det er som gruppeassistent bl.a. med ansvar for forbindelsen til Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Søren Vilsøe er anden generation i 3. Lyngby Gruppe. Hans far og mor var begge aktive ledere i gruppen i 1950 erne. Tredje generation er Sørens søn Martin, som har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby og fjerde generation er nu startet. Martins søn er bæver i 3. Lyngby Gruppes bæverflok. Tor Vilsøe fjerde generation Polarstjernen August

8 Lederne er fundamentet Vagn Andersen, 81 år. Æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Pensioneret vognmand. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er fundamentet af gode og engagerede ledere. Det er det det hele bygger på. Med de rammer, som 3. Lyngby har nu omkring spejderhuset på Christian X s Allé er der noget, at bygge på. Og jeg synes, at de ledere, der er i gruppen tager ansvaret alvorligt. Vagn Andersen er æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Han startede med 8 Polarstjernen Augusut 2013

9 dispensation som seksårig som ulveunge i 1938 samme år, som 3. Lyngby blev stiftet. Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv (Vagn drev i mange år sammen med broderen Bent de to Lyngby-virksomheder Lyngby Turistfart A/S og Lyngby Flytteforretning A/S). Og så har spejderlivet givet nogle værdifulde holdninger. Jeg var med på den sjette verdensjamboree i Frankrig i 1946 under mottoet Jamboree of peace. Her deltog mere end spejdere fra hele Verden. Her fik vi et internationalt pust, som jeg har brugt i min forretning. Vagn Andersen blev seniortropleder i 1955 som nygift sammen med fru Inga. I september 1959 blev Vagn gruppeleder en post han holdt frem til 1969, hvorefter han tog over som grupperådsformand frem til gruppemødet den 19. februar Men han har også været Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv manden bag 3. Lyngbys spejderhytte Polarhytten i Ganløse. Vagn var ildsjælen, som fik købt grunden og sat byggeriet i gang. Herefter var han hytteinspektør og stor for administrationen af hytten i en periode i samarbejde med Jørgen Skov Andersen omkring det praktiske. Vagn fratrådte som administrator af Polarhytten i 1995, hvor denne funktion blev overtaget af Niels Jensen. Da 3. Lyngby Gruppe købte ejendommen Christian X s Allé 106A i 1999 var han en af drivkræfterne sammen med den daværende borgmester Kai Age Ørnskov og ikke mindst Lyngby-Taarbæk Kommunes mangeårige fritidsinspektør Inger Christensen, der også havde en spejderbaggrund. Polarstjernen August

10 Hovedkulds tropleder og mangeårig redaktør Den bedste oplevelse i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe var, da jeg en måned før korpslejren ved Varde Møllelejren - i 1976 hovedkulds over natten blev udpeget til at være tropleder. Michael Nørbæk Nielsen med spejdernavnet Bamer startede i 3. Lyngby Gruppe som ulveunge 1. februar Han har været bandeleder, patruljeleder i spejdertroppens patrulje Sælerne, været tropleder og juniortropassistent. Men Bamer har i høj grad været en vigtig del af 3. Lyngby Gruppes historie som redaktør af gruppens egen blad Polarstjernen gennem mere end 25 år. Og i den periode skrev han og redigerede bladet med humør og livsglæde. Når du spørger mig om mine største oplevelser i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, så kan jeg berette om rigtigt mange. Der var smuglerøvelsen på Fanø og mange andre. Men den største var, da jeg over natten blev udpeget til at være tropleder en måned før vi skulle på korpslejr i 1975, da den daværende leder fik forfald. siger Bamer, som også har sat sig andre aftryk i gruppen. Han var leder af det lille hold af seniorspejdere, som byggede shelteren ved Polarhytten i I 1975 flyttede han til Slagelse og senere til Vemmelev efter uddannelse som bibliotekar. Han arbejdede i mange år som bibliotekar i Korsør Kommune. Bamers første lederfunktion var som juniortropassistent en funktion han tiltrådte nogle måneder inden korpslejren i Holstebro i Lederfunktionen kom ikke af ingenting. Hans mor var flokassistent fra september 1975 og flokleder fra 1978 til januar Efter flytningen til Vestsjælland kneb det lidt med at deltage i det ugentlige spejderliv i Lyngby, men kontakten til gruppen blev fastholdt dels ved funktionen som redaktør af Polarstjernen og dels ved deltagelse i en række gruppearrangementer, hvor Bamers talenter udi gastronomien i den grad blev udnyttet nogen vil måske sige misbrugt En stor indsats ydede Bamer i 1988, hvor han sammen med Jan Frank Nielsen skrev bogen Et godt spejderliv 3. Lyngby Gruppe 50 år. Ti år efter slog han til igen med bogen Et godt spejderliv II 3. Lyngby Gruppe 60 år. Den før 10 Polarstjernen Augusut 2013

11 ste dokumenterer gruppens historie via arkiver og samtaler med gamle 3. Lyngby spejdere. Den anden giver ti års glimt af historien via gruppebladet Polarstjernen, som han redigerede fra januar 1977 til august Friluftslivet har altid været en vigtig del af Bamers liv. Nu bor han på et husmandssted på Østsjælland og er fåreavler. Her har han bygget en shelter, hvor han og kæresten bor ude i hele sommerhalvåret. Michael Nørbæk Nielsen, Bamer, 57 år. Uddannet bibliotekar. Gennem mange år kunsthåndværker med speciale i svensk husflid baseret på birkebark og andre naturmaterialer endvidere laver han knive i bedste håndværksmæssige tradition. Dagligdagen går bl.a. a med at passe 40 får af seks forskellige racer og 20 mohairgeder. Polarstjernen August

12 Kendte ikke et øje på Sjælland Spejderlivet har betydet rigtigt meget for mig. Venskaberne, der blev bygget både som barn i Jylland og som ung i Lyngby gav tryghed og mange gode, sjove oplevelser. Som spejder løste vi sjove konkrete opgaver byggede broer, planlagde og tog på ture, hjalp nødstede mm og gennem disse aktiviteter skabte vi venskaber. Mange af os lærte en del om os selv og om ledelse og netværk, mens vi havde sjove og skønne oplevelser i naturen. Jeg synes også, at spejderlivet byggede op om et godt værdisæt, specielt respekt for medmennesker og naturen. Bo Cerup-Simonsen er 45 år. Han startede som spejder i Ans i Jylland som Bo Cerup-Simonsen, 45 år. Uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Ansat i A.P. Møller-Mærsk A/S. 12 Polarstjernen Augusut 2013

13 8-årig ulveunge. I januar 1988 flyttede han til Lyngby for at læse ved Danmarks Tekniske Universitet. Han benyttede spejderlivet som så mange andre studerende ved DTU 3. Lyngby Gruppe til hurtigt at komme ind i et lokalt netværk i Lyngby. Han siger: Jeg kendte ikke et øje på Sjælland, så det var rart at få venner i Lyngby. I 3. Lyngby blev Bo medlem af roverklanen Villuqqerne og fik funktion som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Bo var en rigtig jysk spejder og fik hurtigt tilnavnet Bo Barsk blandt spejderne i spejdertroppen. På spørgsmålet om hvad der har været den største oplevelse som spejder er svaret: Det er virkeligt svært at pege på en enkelt oplevelse blandt så mange gode. Nogle oplevelser huskes, fordi de var grandiøse med mageløse raftetårne eller bjerge, mens andre var de nære og sociale: Kæmpelejrene, der vibrerede af energi og entusiasme, et lejrbål efter en lang vandretur med ens bedste venner, en solnedgang over en grønlandsk fjord med tusinde isbjerge, en flot raftekonstruktion eller et smil fra en trist lille kammerat der ellers havde det svært, men var glad hos spejdervennerne. Kombinationen af natur, aktivt samvær og venskaberne med en grundtone af respekt for forskelligheder har været med til at gøre spejderoplevelserne unikke og uforglemmelige for mig. Bo var spejder i 20 år. Han er uddannet civilingeniør i skibsbygning og nu leder af Maersk Maritime Technology. Det er en gruppe ingeniører der arbejder med skibe, teknologi, miljø, klima/energi-effektivitet. Gruppen har lige stået for udvikling og bygning af Verdens største og mest klimavenlige containerskib Mærsk McKinney Møller det første af en serie på 20 meget store containerskibe fra skibsværft i Sydkorea. På mange måder minder arbejdet med konstruktion og bygning af disse skibe om spejderlivet dog med lidt flere ingeniørberegninger og færre lejrbål slutter Bo Barsk. Polarstjernen August

14 At holde styr på mange ting på en gang Juliane Engberg, 14 år. Elev på Bagsværd Kostskole. Bor på Stengårds Alle i Lyngby vest. Aktiv spejder i spejdertroppen Polarlyset og bævermedhjælper i bæverflokken Tundrabæverne. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen. Lige for tiden har vi fysik i skolen. Det keder mig fordi noget af det, har jeg allerede lært hos spejderne. Juliane Engberg er 14 år og gik indtil sommerferien i 7. klasse på Bagsværd Kostskole. Hun har været spejder i seks år i 3. Lyngby Gruppe startede som bæver. Hun er for tiden spejder i spejdertroppen Polarlyset, der har møde 14 Polarstjernen Augusut 2013

15 hver onsdag kl i spejderhuset på Christian X s Alle. Men Juliane kommer i spejderhuset allerede kl , fordi hun hjælper til i bæverflokken Tundrabæverne som bæverflokmedhjælper. Det er sjovt at være spejder. Vi lærer mange ting hos spejderne også ting jeg hører om i skolen. Her retter jeg undertiden på læreren. Efter sommerferien 2013 er Juliane startet i i 1. BT. Det er en speciallinje med megen vægt på matematik, biologi og teknik. Det er en overgang mellem grundskolen og gymnasiet. Juliane tænker på, at hun måske vil være dyrlæge. Hun er måske lidt påvirket af moderen Tina, som arbejder i en dyreværnsorganisation. Om hvad der sker om fem år siger Juliane: Så går jeg i femte biotek. Og jeg vil tro, at jeg fortsætter som aktiv leder i 3. Lyngby Gruppe. På spørgsmålet om hun savner noget i 3. Lyngby Gruppe er svaret kort og klart: Jeg savner ikke noget. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen Polarstjernen August

16 Spejderbakterien er gået i blodet Christian Andersen, 32 år. Ingeniør i det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Tidligere flokleder for Polarulvene i 3. Lyngby Gruppe. Nuværende funktion som tropleder i spejdertroppen Polarlyset. Jeg er bedre til at finde vej og det at kunne modtage en besked det har jeg blandt meget andet lært som spejder. Christian Andersen, 32 år har været spejder i 24 år. Han startede i 1989 i Brøndbyvester Gruppe som ulveunge. Familien flyttede derefter til Køge, hvor han var et halvt år i Boholte Gruppe, hvorefter turen gik til Kalundborg. Her blev det til Raklev Gruppe i en forstad til Kalundborg. Det blev til ni år i Raklev Gruppe, som er en lidt speciel spejdergruppe, idet den har mange blinde og svagtseende medlemmer der ligger en stor blindeskole i Kalundborg. Ifølge Christian det var utroligt spændende. Spejderne i Raklev blev ekstremt dygtige til at morse, men var 16 Polarstjernen Augusut 2013

17 i sagens natur ikke gode til afstandsbedømmelse Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne. I mødet med mennesker har jeg det Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne udgangspunkt, at de er gode nok indtil de selv beviser det modsatte. Kontakten med 3. Lyngby Gruppe skete via Mads og My og mødet med en ULKstab(UngdomsLederUddannelse et ekstremt og komprimeret lederkursus hos KFUM-Spejderne i Danmark), hvor halvdelen var fra 3. Lyngby. Christian startede oprindeligt på en tømreruddannelse i Slagelse, men kunne ikke få en læreplads. Derefter læste han til diplomingeniør bygningsretningen. Denne er senere udvidet med en civilingeniøruddannelse med sprængninger som speciale. Han betegner sig i dag som explosives engineer. Aftjent værnepligt og uddannelse til reserveofficer ved Ingeniørregimentet har formentlig været en medvirkende årsag hertil. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er alle de andre det sociale liv i gruppen. Men jeg savner lidt, at vi skal bruge spejdermetoden noget mere i spejdertroppen. Og så har jeg kæmpet for mere åbenhed i de forskellige lag i gruppen. Jeg blev godt modtaget i 3. Lyngby af Jan Frank Nielsen, som bl.a. introducerede mig til Spejderkollegiet på Kongevejen. Her boede jeg i min studietid på Danmarks Tekniske Universitet og er stadig i bestyrelsen for kollegiet. - Senest er jeg blevet involveret i det nordiske samarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samarbejde vi har med spejdergrupper i Lyngby-Taarbæks venskabsbyer Askim i Norge, Vantaa i Finland og Huddinge ved Stockholm. Polarstjernen August

18 Mange store oplevelser Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet. Og dels har det haft indflydelse på mine valg af uddannelse og profession. Jan Keller Rasmussen i 3. Lyngby Gruppe kendt som JR i årene fra 1988 til 1995 startede i 1981 i spejdertroppen i Ølsemagle Gruppe ved Køge og blev efterfølgende lokket til 3. Lyngby Jan Keller Rasmussen, 45 år. Uddannet cand. merc. HRM. Gift med Lene, som han mødte på et af KFUM-Spejdernes landsmøder i Nyborg. Bor i Køge. Arbejder i Kommunernes Landsforening som HR konsulent. Spejder i 25 år. 18 Polarstjernen Augusut 2013

19 Gruppe af en anden 3. Lyngby spejder. JR startede som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset i 1988 og blev tropleder (TL) i september Det år, hvor de første piger kom i spejdertroppen Polarlyset. Det var en periode med særdeles gedigent spejderarbejde, som også rakte udover 3. Lyngby Gruppe. Sammen med daværende tropassistent Peter Hansen m.fl. var JR meget aktiv i Mølleå Division omkring tropspejdergrenen endvidere var han og andre ildsjæle senere initiativtager til og udførende redaktør på distriktsbladet Ermegabet et flot og professionelt redigeret blad for lederne i Ermelunden Distrikt, der afløste Mølleå Division. Jan var også initiativtager til en af de første team-træningsaktiviteter 3. Lyngby Gruppe har gennemført for virksomheder fra erhvervslivet og som Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet stadig afvikles med jævne mellemrum som en indtægtsgivende aktivitet for 3. Lyngby Gruppe. Jan stoppede som tropleder i 1995 og var derefter gruppeassistent i nogle år. Jeg har haft mange store oplevelser i tiden i 3. Lyngby Gruppe. En af de største var sommerlejren 1992 i Skotland, hvor vi havde gensyn med spejderne fra 138. gruppe fra Campuslang en forstad til Glasgow. Vi havde været værter for de skotske spejdere på korpslejren i 1990 i Holbæk. Polarstjernen August

20 Livsstil og åbent syn på livet Vi skal have flere piger som ledere. Og så skal vi fortsætte med at følge med tiden. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør også nu. Så skal vi avle flere ledere fra egne rækker, og tage godt imod dem, der kommer udefra fra andre spejdergrupper. Mia Lund Bondesen er 21 år og læser teknisk biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby samtidigt med, at hun indgår i ulveflokken Polarulvenes lederteam og er aktiv i roverklanen Mammut. Mia Lund Bondesen, 21. år. Ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet. Har været spejder i 11 år i 3. Lyngby Gruppe. For tiden funktion som flokassistent. 20 Polarstjernen Augusut 2013

21 Et særkende for 3. Lyngby Gruppe er, at vi har mange forskellige kompetencer og ressourcer. Har man en god ide, så er der rigtigt mange muligheder for at få den gennemført. Og i den forbindelse er det vigtigt med ledere udefra de kan give os inspiration. Udover, at vi mangler piger i lederkredsen, så mangler vi noget PR-materiale. I den forbindelse er det fint, at vi har fået en facebook-side op og stå. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er ifølge Mia, ledermiljøet: Vi hygger os og har det godt sammen. Vi kan lave gode arrangementer og aktiviteter sammen og hvad der er vigtigt: Vi tør. Og så har vi gode ressourcer. Vi har klatregrej og instruktører, vi har materiel og hytter. Vi har redningsdragter, krybekælder under spejderhuset, russiske kort og meget andet. Der er mange andre spejdergruppen, der ikke har sådanne ressourcer. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene På spørgsmålet om, hvor hun er om fem år siger Mia: Så er jeg meget tæt på at have færdiggjort min uddannelse som civilingeniør. Men hvordan Verden ellers ser ud har jeg ikke taget stilling til. Men jeg regner med, at jeg stadig er aktiv i 3. Lyngby Gruppe og bor i Lyngby. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene. Det er vigtigt, at blive presset en gang imellem så man ved hvad man gør. Og så har vi i spejderbevægelsen et kæmpe fællesskab på tværs af landet og internationalt. Og så er der friluftslivet det at være ude i naturen. Polarstjernen August

22 Alt kan lade sig gøre Jonas Kaldal, 21 år. Halvvejs elektrikeruddannelse. Gennemgået værnepligt ved Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Gennemført chaufførkvalifikationsuddannelse arbejder nu som buschauffør hos Lyngby Turistfart A/S. Vi er mange forskellige mennesker med meget forskellige kompetencer. Vi kan supplere hinanden både unge og gamle, hvorfor mange ting og forhold kan kombineres på nye måder. Alt hvad vi måtte ønske os, kan lade sig gøre. Vi fungerer godt sammen til trods for store aldersforskelle. Jonas Kaldal 21 år er leder af 3. Lyngby Gruppes juniortrop Moskusokserne. Han har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, hvor han startede som bæver. 22 Polarstjernen Augusut 2013

23 Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre Han er lidt arveligt belastet, idet hans far er gammel KFUM-Spejder og i hele Jonas spejdertid har været en solid støtte omkring forældreforeningen. At hans lillebror også er spejder og hans mor både har og er en aktiv forældre og bæverleder fuldender billedet af familiens spejderengagement. Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre. På min nuværende arbejdsplads er der meget stor aldersforskel på os i virksomheden. Det har jeg lært, at respektere hos spejderne. Som spejder lærer man, at man kan selv. Det kræver selvdisciplin. Men vi lærer også, at det ikke nødvendigvis er en svaghed, at bede om hjælp det kan også være en styrke. Det jeg savner lidt er, at vi godt kunne være lidt flere ledere og så fra enkelte af lederne lidt større engagement i de samlede gruppeaktiviteter og så lidt mere opmærksomhed fra ledere til vore to hytter i Nordsjælland. Hvordan 3. Lyngby Gruppe ser ud om fem år har Jonas også en mening om: Gruppen har stadig hjemsted på Christian X s Alle i Lyngby vest og er en spejdergruppe i stadig udvikling både i form af nye ledere og forhåbentlig også en ny tredje hytte i Nordsjælland en hytte, der skal bidrage til vor økonomi. Så håber jeg, at finanskrisen er vendt og kommunen kan bidrage lidt mere til vor økonomi. På spørgsmålet om hvor han er om fem år, svarer Jonas: Jeg er formentlig stadig juniortropleder, men trænger måske til forandring måske i spejdertroppens stab eller i seniortropstaben. Polarstjernen August

24 Kompetancer til lokalsamfundet 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Det er meldingen fra den 22-årige Christian Gow Hansen, der er leder i juniorspejdertroppen. Og i lidt videre mening har Christian ret, han har nemlig med sin spejderbaggrund reddet livet for en ældre mand, der havde fået hjertestop. Om fem år er jeg stadig leder i 3. Lyngby Gruppe, men ikke nødven Christian Gow Hansen, 22 år. Startede i 3. Lyngby som ulv og rykkede hurtigt op i juniortroppen. Har være spejder i 14 år. Studerer til logistikøkonom på Copenhagen Business Academy Niels Brock på andet år. 24 Polarstjernen Augusut 2013

25 digvis i juniorspejdertroppen, hvor jeg er nu. Jeg håber, at vi i de kommende år bliver flere ledere at vi kan tiltrække og fastholde ledertalenter. Jeg satser på møderne med børnene ikke så meget på ledermøderne, hvor jeg synes, at der er for megen rundkredssnak. Og er meget interesseret i tilbagemeldinger fra børnene og deres forældre. Jeg kan se, at de er glade for, at vi kører en hårdere stil end de er vandt til fra skolen. Om nogle år rykker jeg måske som leder nedad i aldersgrupperne måske til bæverne. Når du spørger om hvad jeg savner mest, så er svaret: Jeg stiller ikke så høje krav. Vi har en rigtig god velfungerende klan. Efter den nuværende klanleder kom til er der blevet ryddet op det har hjulpet meget. Men det vil nok være godt med lidt flere ledersamtaler, som dem vi har på den årlige lederweekend. Der skal være plads til hyppig og konstruktiv kritik. 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Polarstjernen August

26 Fået lederfærdigheder Det bedste i 3. Lyngby Gruppe er fællesskabet. Selv om man har meget travlt, så er der altid venner, at hænge ud med og have det rigtigt sjovt med Og så har det givet mig lederfærdigheder, som jeg ellers ikke ville have fået. De planlægningsteknikker jeg har lært ved spejderne bruger jeg i mine studier. Maje Müllenborn er tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Hun blev student i juni 2013 fra Sankt Annæ Gymnasium i København. Derefter planlægger hun et sabbatår med frivilligt arbejde gerne noget med børn. Derefter er det hensigten at læse en bachelor i interkulturel markedskommunikation på Copenhagen Business School. Majes forældre er Maje Müllenborn, 19 år. Har været spejder i 7 år. Er tropassistent og med i Klan Mammut. 26 Polarstjernen Augusut 2013

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020

UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 UDVIKLINGSPLAN FREM MOD 2020 Det skal gøre indtryk at være og gå til spejder, og spejdere skal gøre indtryk, hvor end de går og kommer. S pejderoplevelser skal være udtryk for det, der er fedt, sjovt,

Læs mere

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Er det farligt at være spejder?

Er det farligt at være spejder? Er det farligt at være spejder? v/ aut. kloakmester, Jakob Broegaard Skårupørevej 9-11 5881 Skårup Tlf. 62 23 12 08 Fax. 62 23 19 04 NEJ - DET ER SJOVT!! Årgang 46 NR. 8 September 2006 Udgivet af KFUM-Spejderne

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Grupperådsmødet - Beretning 2015

Grupperådsmødet - Beretning 2015 Grupperådsmødet - Beretning 2015 Fælles aktiviteter: Gruppens sommerlejr gik til Fur fantastik tur med masser af glade spejdere der fik set øen. Se mere pr. gren. Klatretårnet er næsten fjernet kun stolper

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

November 2007 39. årgang

November 2007 39. årgang Indsæt meddelelse her. Du opnår størst virkning ved kun at bruge to eller tre sætninger. November 2007 39. årgang Stort tillykke til SFH 42 (ungklanen) med sejren på årets Sct. Georgsløb. I tropskonkurrencen

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter

Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Det Danske Spejderkorps Udfordrer Børn og unge til selv at skabe og gennemføre aktiviteter Hvad er udfordring til børn og unge Interview med spejdere og ledere Gode spørgsmål at diskutere Udfordring til

Læs mere

3. Lyngby. Dit barns penge. Mest for forældre. Målet med en sådan skal være et overskud på 50.000 kr. om året til gavn for lige netop DIT barn.

3. Lyngby. Dit barns penge. Mest for forældre. Målet med en sådan skal være et overskud på 50.000 kr. om året til gavn for lige netop DIT barn. 68. årgang Maj 2012 3. Lyngby Dit barns penge Mest for forældre Er du grafiker? Eller kan du sælge? så er det dit talent vi har brug for i de kommende måneder. Riget fattes penge. Den sang hører vi alle

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8

Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Sct.Georgsløb for bævere, ulve og juniorspejdere Side 1 Visionsdag for lederne Side 3 Enhedsprogrammer Side 4-8 Gruppekalender/Opslagstavle Fing 5 fejl. Side 2 Nævenyttigt Side 3 Tilmeldinger Side 8 Lederne

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater

Bilag B. Præsentation af de interviewede soldater Bilag B Præsentation af de interviewede soldater Sprogofficer A (SOA) Alder: 28 Tidligere uddannelser og beskæftigelse: Gymnasiet. Aftjente 3 måneders værnepligt i Garderhusarregimentet i 2002. Efterfølgende

Læs mere

Oktober 2009 41. årgang. Årets kræmmermarked. Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13

Oktober 2009 41. årgang. Årets kræmmermarked. Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13 Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! Oktober 2009 41. årgang Årets kræmmermarked Landstræf Side 3 Natteravnen 09 Side 5 BL & BA Kursus for ulvene Side 7 How to: Minestrimmel Side 13

Læs mere

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Februar 2011 43. årgang Månedens programmer Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Gruppeassistent

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget!

Jeg håber, du har lyst til et PUF i år, for ellers kan det jo være du går glip af noget! Hej spejder! Foto: Foto: Morten Gimm Kongsfelt, Morten Bjerrum Larsen, Morten Clausen og Henrik Weigelt Vi har lavet et helt nyt tilbud for dig og andre seje spejdere på mellem 11 og 12 år. Typisk de spejdere,

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

"Knald i låget"-hatten Side 1 "Mission Ulvekløft" Side 4 Korpslejr information Side 8-9

Knald i låget-hatten Side 1 Mission Ulvekløft Side 4 Korpslejr information Side 8-9 "Knald i låget"-hatten Side 1 "Mission Ulvekløft" Side 4 Korpslejr information Side 8-9 Flagfest Side 2 "Mission Ulvekløft" fortsat Side 6-7 Find 5 fejl Side 12 ederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd:

Læs mere

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A S K E S P E J D E R K O R P S Indhold: Side 3 Blå Sommer 4 Sjovt, vildt, skægt 5 Mikro-/Mini 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mærkedage mikro/mini 8 Juniorprogram 9 Junior Nyt 10 Trop 11 Raftekunst 11

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk

Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Gruppeleder Bodil Jensen Tuxensvej 43 7592 9487 tuxensvej@jensen.mail.dk Gruppeass. Mette Holter Christensen Dronningensg. 22, 1. 7553 7919/4093

Læs mere

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder.

TRANERNE. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Den Røde tråd gennem tiden som mikrospejder. Møderne starter med flaghejsning Møderne slutter med mikroråb, håndtryk og spejderbror Alle møder i uniform og tørklæde på møder og ture Sange: Flagsangen,

Læs mere

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8

November 2011 44. årgang. Jagten på årets rævehale går ind. Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Du er altid velkommen til at tage en ven med! November 2011 44. årgang Jagten på årets rævehale går ind Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Salg af julekalendere Side 8 Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

November, December, 2011

November, December, 2011 PLOKKEN Kllarup Gruppe DET DANSKE SPEJDERKORPS November, December, 2011 Vigtige datoer: Dato Aktivitet Hvem 14. 16. juni MUS-lejr, Thorup Hede Mikro, mini & junior 23. juni Sct. Hans på Volden i Klarup

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

33. årgang december 2001

33. årgang december 2001 33. årgang december 2001 Megalipperne Hillerød gruppe KFUM-Spejderne Danmark Lederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 48261127 LAJ@sp...dk Gruppeassistent Søren Jensenius

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Den Frie Tænkebox April Juni 2015

Den Frie Tænkebox April Juni 2015 Den Frie Tænkebox April Juni 2015 I dette nummer: Lederen Pusling Tumling Sæsonafslutning Sommerlejr Billeder fra Kredsweekenden Pilt Væbner og seniorvæbner Senior Generalforsamling Kontaktoplysninger

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Landsmøde med medlemsfremgang i ryggen: Nu bliver vi mange. Ny strategi for Odden: Tjene spejderne og tjene penge. Familiespejderne: Nyt enhedsmærke

Landsmøde med medlemsfremgang i ryggen: Nu bliver vi mange. Ny strategi for Odden: Tjene spejderne og tjene penge. Familiespejderne: Nyt enhedsmærke k o r p s n y t n r 2 - a p r i l 2 0 1 2 - w w w. s p e j d e r n e t. d k Landsmøde med medlemsfremgang i ryggen: Nu bliver vi mange Ny strategi for Odden: Tjene spejderne og tjene penge Familiespejderne:

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V

Kong Knud Division. Divisionsrådsmøde 12. april 2012. Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Kong Knud Division Divisionsrådsmøde 12. april 2012 Torsdag d. 12. april 2011, kl. 19.00-21.30 Bolbro Skole, Stadionvej 50, Indgang F, Odense V Dagsorden Beretninger Side Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem

Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Tillykke med 60 år til Svend Ole Tillip Trop leder Klan S/S Martha medlem Wandalsvej 10 5700 Svendborg Telefon: 62220771 SUPER SPAR er supermarkeder med et stort sortiment af alle dagligvarer, specialiteter

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen

Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Jobopslag og tanker om jobbet 13 Lærer på et handelsgymnasium Kristian Peter Poulsen Når sommerferien står får døren, kan jeg se tilbage på et ualmindeligt lærerigt år som gymnasielærer. Et år, hvor jeg

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste Gruppemøde 28. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning v/ grupperådsformand Britta Sivertsen 3. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 4. Forhandling

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Grp.rådsfmd. Bo A. Lundgreen Sybergsvej 12 7620 0298/2857 0298 b.a.lundgreen@gmail.com

Grp.rådsfmd. Bo A. Lundgreen Sybergsvej 12 7620 0298/2857 0298 b.a.lundgreen@gmail.com Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146 7326 tove.bahnsen@kfumscout.dk Tropassistent Sune Olsen Thygesmindevej 53, 1.th. 26233923 me.sune013@hotmail.com

Læs mere

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver

alle ledere Ambitiøs lederuddannelse 01 Det Danske Spejderkorps giver Det Danske Spejderkorps giver alle ledere en ambitiøs lederuddannelse Hvad er ambitiøs lederuddannelse Interview med ledere Gode spørgsmål at diskutere Ambitiøs lederuddannelse 01 Ambitiøs lederuddannelse

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre

3. Silkeborg Information til juniorspejderen og forældre Kære Juniorspejder Velkommen i juniorgrenen til sjove, spændende og udfordrende aktiviteter. Side 1 af 7 Udg.: 07 Som juniorspejder laver vi mere seje aktiviteter. Vi sover i bivuak, sejler i kano og kører

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze

Med super skiferiehilsen... Team SeniorTravel A/S SPARK2 Bad HummelPfütze REJSEINFORMATION / TRAVEL DOCUMENT - Page 1 of 5 Kære skigæst... Vi er rigtig glade for at kunne byde dig velkommen til SPARK 2 Bad HummelPfütze. Hos Team SeniorTravel A/S har vi i år rigtig lagt os i

Læs mere

Spejderlederaften Side 1 Nævenyttigt Side 6

Spejderlederaften Side 1 Nævenyttigt Side 6 Spejderlederaften Side 1 Nævenyttigt Side 6 Opslagstavlen om sommerlejr Side 3 Tilmelding sommerlejr Side 12 Lederne i gruppen: Gruppelederne: Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 48261127 LAJ@megalip.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja, i form af mails og udsendelses -arrangement og korrespondance vedr. noget økonomi. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universita degli studi di Catania Land: Italien Periode: Fra: 16-09-13 Til: 16-02-14 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps

Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps Korpsrådsmøde lørdag d. 13. november 2010 Anerkendende ledelse i Det Danske Spejderkorps v/ Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Maja Loua Haslebo, Haslebo & Partnere Arbejder med ledelses-og organisationsudvikling,

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling

Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1. Indkaldelse til generalforsamling Sortebrødre Gruppe Årsrapport 2014 Nr. 1 Indkaldelse til generalforsamling Dagsorden Formandens beretning Ledernes beretning 2015 kalender Gruppens visioner Øjebliksbilleder Regnskab 2014 Lidt sjov Budget

Læs mere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere

VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS. En vejledning for førere VÆRDIER I DANSKE BAPTISTERS SPEJDERKORPS En vejledning for førere Danske Baptisters Spejderkorps, Gl. Gugvej 21, 9000 Aalborg Tlf. 98 16 62 50. E-mail: dbs@dbs.dk Spejderarbejdet tager udgangspunkt i 4

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER

HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER 29. august 1963 startede: HISTORISK OVERBLIK 3. SLAGELSE PIGER Der var så mange spejdere i 1. Slagelse, at man ønskede at dele gruppen. Derfor oprettede man 3. Slagelse med 4 spejderpatruljer ledet af

Læs mere

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com

Grp.rådsmedl. Charlotte Kirkegaaard Martinsvej 19 7593 2767/3045 1027 charlotte.kirkegaard@hotmail.com Ledervikar Pia Jensen Anchersvej 23 7591 0708/2811 4541 undulat@live.dk Lån af Knuden Søren Christensen Albert Naursvej 9 7593 1162 Webredaktør Sune Amstrup Olsen Klanleder Tove Bahnsen Bissensvej 32 6146

Læs mere

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien

SPEJDER-REJSER 2008-09. Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien SPEJDER-REJSER 2008-09 Glæd dig til oplevelser for livet med Spejder-Rejser! Turene går til: Belgien, Ukraine, Norge, Sverige og Tunesien [HVAD ER SPEJDER-REJSER?] Spejder-Rejser er et tilbud til dig,

Læs mere

De Blå spejdere i Vestbjerg

De Blå spejdere i Vestbjerg oktober 2011 - Nr. 3-1. årgang side 1 Siden sidst Siden sidste nyhedsbrev har Flire Klan fået et navn og været på 20 km hike. Gruppen har været på sommerlejr OG der har været den store gruppetur. Alt sammen

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder.

RAMMEN. Islev Gruppe. Islev Gruppe. Årgang 52. www.islevpigespejder.dk www.pigespejder.dk. Juni - Juli 2015. islevpigespejder.dk pigespejder. RAMMEN Islev Gruppe Juni - Juli 2015 Alle møder afholdes i Islev Kirkes Ungdomscenter Slotsherrensvej 321 2610 Rødovre Spirerne: Piger fra 5-7 år Mandag kl. 18.30-20.00 Smutterne: Piger fra 7-10 år Mandag

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere