69. årgang August 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "69. årgang August 2013"

Transkript

1 69. årgang August 2013

2 Forord af borgmester Søren P. Rasmussen Da jeg var spejder lærte jeg at binde knob. Men jeg lærte også betydningen af et stærkt fællesskab med fokus på at klare sig i naturen. Min spejdertid var meget værdifuld og jeg har siden båret den med mig i livet. Spejderbevægelsen er i dag verdensomspændende. Den udvikler hver dag børn og unge til at være stærke selvstændige individer som kan tage ansvar i samfundet. Og spejderne gør en stor forskel i samfundet både i små og store sammenhænge. De lærer fx førstehjælp som de kan bruge resten af livet. I 3. Lyngby Gruppe har spejderne også hjulpet de bosniske flygtninge, da de var i nød. Gruppen løfter også mange andre samfundsnyttige aktiviteter fordi et vigtigt fokus i bevægelsen er arbejdet med duty to society. Og det er egentlige meget kendetegnende for spejderne, de hjælper hvor der er brug for dem med nogle værdifulde kompetencer. 3. Lyngby Gruppe er den største i hovedstadsregionen og har gennem deres lange historie været med til at præge generationer af børn og unge med færdigheder og en tilgang til livet som er helt uvurderlig. Gennem leg og læring får børn og unge en uvurderlig viden om ledelse, ansvar og verdenen som er meget efterspurgte kvaliteter i det 21 århundrede. Søren P. Rasmussen Borgmester 2 Polarstjernen Augusut 2013

3 Tyve fortællinger af 3. Lyngby Gruppes historie Redaktørens forord Hvert år i november afholder 3. Lyngby Gruppe loppemarked i Christianskirkens sognegård. Sidste år fandt jeg bogen Fyrretyve fortællinger af fædrelandets historie skrevet i 1882 af sønderjyden A. D. Jørgensen den senere rigsarkivar. Bogen rummer fyrre nedslag i væsentlige dele af Danmarkshistorien og er skrevet til de danske i Sønderjylland, som kom under preussisk herredømme efter katastrofen i Titlen på A. D. Jørgensens bog gav inspiration til dette noget utraditionelle jubilæumsskrift udgivet i anledning af 3. Lyngby Gruppes 75 års jubilæum den 1. september Her vil du kære læser finde 20 forskellige nedslag i 3. Lyngby Gruppes historie med hovedvægten på fremtiden. De fleste af de interviewede 20 personer er unge ledere, som skal bære vor spejdergruppe videre frem mod 100 års jubilæet. Hensigten er, at gengive de unge lederes opfattelse af deres engagement i 3. Lyngby Gruppe et engagement, der bygger på det fællesskab vi har og på spejderbevægelsens grundlæggende idé med at oplære til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Væsentlige metoder hertil er friluftsliv og patruljesystemet. Den internationale spejderbevægelses tre hovedprincipper er: Duty to self, Duty to others og Duty to God. Spejdermetoden er Learning by doing. Der er mere end 30 millioner spejdere i 190 lande. De godt 150 af disse er medlemmer af 3. Lyngby Gruppe. Yours in Scouting Niels Jensen Polarstjernen August

4 75 år i en Verden af oplevelser Aldrig før har vi været så mange grønne spejdere i 3. Lyngby Gruppe i Lyngby Vest Engelsborgskolens skoledistrikt og Christians Sogn. Ved den første medlemsopgørelse i 1939 var der 35 medlemmer i 3. Lyngby Gruppe fordelt på 12 i spejdertroppen Polarlyset og 21 ulveunger i ulveflokken Polarulvene. Hovedorganisationen KFUM-Spejderne i Danmark s officielle medlemsopgørelse 2012 viser at 3. Lyngby Gruppe er blandt de største spejdergrupper i Danmark med 147 kontingentbetalende medlemmer. Og dette tal rummer ikke de mange hang arounds, der bakker op om spejderarbejdet i Lyngby Vest personer, der er tidligere medlemmer, forældre og andre, som synes, at det med spejderiet er en god ide, der har mere end 100 år på bagen og stadig er levedygtig. Især viser de årlige statistikker, at 3. Lyngby Gruppe er vokset markant siden Det var de år hvor bæverflokken kom til, hvor den nuværende juniorspejdertrop blev etableret, hvor seniorspejdertroppen genopstod og, hvor der sågar var et forsøg med at oprette en ulveflok nummer 2 Torsdagsulvene. Det kan derfor konstateres, at 3. Lyngby Gruppe i jubilæumsåret 2013 står solidt både med hensyn til medlemstal, faciliteter og økonomi det sidste på det nærmeste på trods af faldende kommunale tilskud. Den bærende og vigtigste faktor i denne tingenes tilstand har været udviklingen af et positivt og stabilt voksenmiljø. Som gruppens eneste æresmedlem og tidligere grupperådsformand (og meget andet) Vagn Andersen siger andet sted i denne publikation så er fundamentet for en spejderguppe kvaliteten af lederne. Det handler om ansvarsbevidste og veluddannede ledere. Det er udgangspunktet. Børn er små kloge mennesker. Hvis de mærker, at lederne er motiverede og synes, at det er sjovt, udviklende og fremadskridende så vil børnene gerne være med. I jubilæumsåret 2013 har 3. Lyngby Gruppe et hold af unge motiverede ledere og lederspirer i alderen fra 18 til ca. 30 år. De er fremtiden. 4 Polarstjernen Augusut 2013

5 Hvis man vil lære lidt af fortiden, så er udviklingen i 1990 erne interessant. Da kom der nogle unge ledere til Lyngby. De fleste kom fra andre spejdergrupper ude i landet. Disse unge ledere igangsatte en positiv udvikling fordi de var udadvendte. De deltog som instruktører i forskellige korpsaktiviteter og kurser og gjorde en særdeles god reklame for 3. Lyngby Gruppe ude i andre grupper over hele landet. Mest kendt var de såkaldte ULK-kurser (UngdomsLederKursus), der blev(og stadig bliver) afholdt på Houens Odde Spejdercenter. Det var personer som Jan Rasmussen, Peter Hansen og senere Thomas Steenberg og mange andre incl. diverse kærester/koner, som spredte kendskabet til 3. Lyngby. Det bevirkede, at mange unge, der skulle studere i København(læs: Lyngby) fandt vej til 3. Lyngby Gruppe og påtog sig en lederfunktion. Også vor spektakulære aktiviteter på baggrund af Beredskabsmærket på korpslejrene i 2000 i Randers og i 2005 i Nykøbing Falster var medvirkende til at udbrede kendskabet til 3. Lyngby ude i landet. Men en del af fundamentet i en velfungerende spejdergruppe er gruppeledelsen og dem omkring denne. I 3. Lyngby har vi i en del år haft en grupperådsformand, en gruppeleder og fem gruppeassistenter samt syv hytteinspektører. Tallet syv er måske et lykketal for 3. Lyngby. Disse to gange syv har tilvejebragt og fastholdt den infrastruktur, som skal til for at det hele kan fungere. Det handler om, at have de fysiske rammer på plads. At spejderhuset på Christian X s Allé fungerer. At der er penge i kassen. At der er det grej, som skal til for at lave aktiviteter med spejderne og de mange andre små ting for at det hele kan fungere på frivillig basis. 3. Lyngby Gruppe står godt rustet til de næste 25 år frem mod 100 års jubilæet i Den østrigske arkitekt og kunstmaler Friedensreich Hundertwasser udtrykte det således: Hvis vi ikke agter vores fortid, mister vi vor fremtid. Hvis vi ødelægger vore rødder, kan vi ikke gro. Polarstjernen August

6 Startede på venteliste Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. Søren Vilsøe er 68 år. Han er den person, der har været spejder i 3. Lyngby Gruppe i længst tid. Han blev meldt ind som ulveunge i august 1954 efter at have stået tre måneder på venteliste. Også dengang var det populært at være spejder i 3. Lyngby Gruppe. Siden har Søren været i spejdertroppens Blåræve patrulje, været patruljeleder i Isbjørnepatruljen og haft mange forskellige lederfunktioner i gruppen bl. a. som flokleder for Polarulvene og senest siden 1988 som gruppeleder. I denne funktion varetager Søren den meget vigtige funk Søren Vilsøe, 68 år. Uddannet elektriker i Siden 1974 arbejdet som salgschef med salg af stålkonstruktioner herunder ståltrapper. 6 Polarstjernen Augusut 2013

7 tion med kontakten til kommunen og andre myndigheder. Der er to vigtige ting, som jeg sætter meget højt. Det ene er, at vi med vort engagement kan give mange børn nogle positive værdier, som de kan bruge i deres liv. Og så sætter jeg stor pris på det voksenmiljø vi har omkring 3. Lyngby Gruppe. Jeg tænker her både på lederne, på forældrene og den øvrige voksne, som slutter op omkring 3. Lyngby Gruppe f. eks. Voksenpatruljen og de gamle ledere, som bakker os op, siger Søren. Det der har betydet mest for Søren har været det, han har lært hos spejderne omkring omgang med andre mennesker. Det han savner mest nu, er kommunens opbakning omkring den frivillige indsats, som gøres fra spejderledernes side. Lyngby-Taarbæk Kommune har på det seneste reduceret de økonomiske tilskud til spejderarbejdet i kommunen. På spørgsmålet om hvor Søren er om fem år er svaret: Jeg er stadig aktiv Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er, at vi kan præge mange børn og unge i en positiv retning i deres liv. i 3. Lyngby Gruppe. Men jeg vil tro, at det er som gruppeassistent bl.a. med ansvar for forbindelsen til Samrådet for Børne- og Ungdomsorganisationerne i Lyngby-Taarbæk Kommune. Søren Vilsøe er anden generation i 3. Lyngby Gruppe. Hans far og mor var begge aktive ledere i gruppen i 1950 erne. Tredje generation er Sørens søn Martin, som har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby og fjerde generation er nu startet. Martins søn er bæver i 3. Lyngby Gruppes bæverflok. Tor Vilsøe fjerde generation Polarstjernen August

8 Lederne er fundamentet Vagn Andersen, 81 år. Æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Pensioneret vognmand. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er fundamentet af gode og engagerede ledere. Det er det det hele bygger på. Med de rammer, som 3. Lyngby har nu omkring spejderhuset på Christian X s Allé er der noget, at bygge på. Og jeg synes, at de ledere, der er i gruppen tager ansvaret alvorligt. Vagn Andersen er æresmedlem af 3. Lyngby Gruppe. Han startede med 8 Polarstjernen Augusut 2013

9 dispensation som seksårig som ulveunge i 1938 samme år, som 3. Lyngby blev stiftet. Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv (Vagn drev i mange år sammen med broderen Bent de to Lyngby-virksomheder Lyngby Turistfart A/S og Lyngby Flytteforretning A/S). Og så har spejderlivet givet nogle værdifulde holdninger. Jeg var med på den sjette verdensjamboree i Frankrig i 1946 under mottoet Jamboree of peace. Her deltog mere end spejdere fra hele Verden. Her fik vi et internationalt pust, som jeg har brugt i min forretning. Vagn Andersen blev seniortropleder i 1955 som nygift sammen med fru Inga. I september 1959 blev Vagn gruppeleder en post han holdt frem til 1969, hvorefter han tog over som grupperådsformand frem til gruppemødet den 19. februar Men han har også været Spejderlivet har givet mig mange personlige relationer, som jeg har haft stor glæde af i mit arbejdsliv manden bag 3. Lyngbys spejderhytte Polarhytten i Ganløse. Vagn var ildsjælen, som fik købt grunden og sat byggeriet i gang. Herefter var han hytteinspektør og stor for administrationen af hytten i en periode i samarbejde med Jørgen Skov Andersen omkring det praktiske. Vagn fratrådte som administrator af Polarhytten i 1995, hvor denne funktion blev overtaget af Niels Jensen. Da 3. Lyngby Gruppe købte ejendommen Christian X s Allé 106A i 1999 var han en af drivkræfterne sammen med den daværende borgmester Kai Age Ørnskov og ikke mindst Lyngby-Taarbæk Kommunes mangeårige fritidsinspektør Inger Christensen, der også havde en spejderbaggrund. Polarstjernen August

10 Hovedkulds tropleder og mangeårig redaktør Den bedste oplevelse i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe var, da jeg en måned før korpslejren ved Varde Møllelejren - i 1976 hovedkulds over natten blev udpeget til at være tropleder. Michael Nørbæk Nielsen med spejdernavnet Bamer startede i 3. Lyngby Gruppe som ulveunge 1. februar Han har været bandeleder, patruljeleder i spejdertroppens patrulje Sælerne, været tropleder og juniortropassistent. Men Bamer har i høj grad været en vigtig del af 3. Lyngby Gruppes historie som redaktør af gruppens egen blad Polarstjernen gennem mere end 25 år. Og i den periode skrev han og redigerede bladet med humør og livsglæde. Når du spørger mig om mine største oplevelser i mit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, så kan jeg berette om rigtigt mange. Der var smuglerøvelsen på Fanø og mange andre. Men den største var, da jeg over natten blev udpeget til at være tropleder en måned før vi skulle på korpslejr i 1975, da den daværende leder fik forfald. siger Bamer, som også har sat sig andre aftryk i gruppen. Han var leder af det lille hold af seniorspejdere, som byggede shelteren ved Polarhytten i I 1975 flyttede han til Slagelse og senere til Vemmelev efter uddannelse som bibliotekar. Han arbejdede i mange år som bibliotekar i Korsør Kommune. Bamers første lederfunktion var som juniortropassistent en funktion han tiltrådte nogle måneder inden korpslejren i Holstebro i Lederfunktionen kom ikke af ingenting. Hans mor var flokassistent fra september 1975 og flokleder fra 1978 til januar Efter flytningen til Vestsjælland kneb det lidt med at deltage i det ugentlige spejderliv i Lyngby, men kontakten til gruppen blev fastholdt dels ved funktionen som redaktør af Polarstjernen og dels ved deltagelse i en række gruppearrangementer, hvor Bamers talenter udi gastronomien i den grad blev udnyttet nogen vil måske sige misbrugt En stor indsats ydede Bamer i 1988, hvor han sammen med Jan Frank Nielsen skrev bogen Et godt spejderliv 3. Lyngby Gruppe 50 år. Ti år efter slog han til igen med bogen Et godt spejderliv II 3. Lyngby Gruppe 60 år. Den før 10 Polarstjernen Augusut 2013

11 ste dokumenterer gruppens historie via arkiver og samtaler med gamle 3. Lyngby spejdere. Den anden giver ti års glimt af historien via gruppebladet Polarstjernen, som han redigerede fra januar 1977 til august Friluftslivet har altid været en vigtig del af Bamers liv. Nu bor han på et husmandssted på Østsjælland og er fåreavler. Her har han bygget en shelter, hvor han og kæresten bor ude i hele sommerhalvåret. Michael Nørbæk Nielsen, Bamer, 57 år. Uddannet bibliotekar. Gennem mange år kunsthåndværker med speciale i svensk husflid baseret på birkebark og andre naturmaterialer endvidere laver han knive i bedste håndværksmæssige tradition. Dagligdagen går bl.a. a med at passe 40 får af seks forskellige racer og 20 mohairgeder. Polarstjernen August

12 Kendte ikke et øje på Sjælland Spejderlivet har betydet rigtigt meget for mig. Venskaberne, der blev bygget både som barn i Jylland og som ung i Lyngby gav tryghed og mange gode, sjove oplevelser. Som spejder løste vi sjove konkrete opgaver byggede broer, planlagde og tog på ture, hjalp nødstede mm og gennem disse aktiviteter skabte vi venskaber. Mange af os lærte en del om os selv og om ledelse og netværk, mens vi havde sjove og skønne oplevelser i naturen. Jeg synes også, at spejderlivet byggede op om et godt værdisæt, specielt respekt for medmennesker og naturen. Bo Cerup-Simonsen er 45 år. Han startede som spejder i Ans i Jylland som Bo Cerup-Simonsen, 45 år. Uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet. Ansat i A.P. Møller-Mærsk A/S. 12 Polarstjernen Augusut 2013

13 8-årig ulveunge. I januar 1988 flyttede han til Lyngby for at læse ved Danmarks Tekniske Universitet. Han benyttede spejderlivet som så mange andre studerende ved DTU 3. Lyngby Gruppe til hurtigt at komme ind i et lokalt netværk i Lyngby. Han siger: Jeg kendte ikke et øje på Sjælland, så det var rart at få venner i Lyngby. I 3. Lyngby blev Bo medlem af roverklanen Villuqqerne og fik funktion som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Bo var en rigtig jysk spejder og fik hurtigt tilnavnet Bo Barsk blandt spejderne i spejdertroppen. På spørgsmålet om hvad der har været den største oplevelse som spejder er svaret: Det er virkeligt svært at pege på en enkelt oplevelse blandt så mange gode. Nogle oplevelser huskes, fordi de var grandiøse med mageløse raftetårne eller bjerge, mens andre var de nære og sociale: Kæmpelejrene, der vibrerede af energi og entusiasme, et lejrbål efter en lang vandretur med ens bedste venner, en solnedgang over en grønlandsk fjord med tusinde isbjerge, en flot raftekonstruktion eller et smil fra en trist lille kammerat der ellers havde det svært, men var glad hos spejdervennerne. Kombinationen af natur, aktivt samvær og venskaberne med en grundtone af respekt for forskelligheder har været med til at gøre spejderoplevelserne unikke og uforglemmelige for mig. Bo var spejder i 20 år. Han er uddannet civilingeniør i skibsbygning og nu leder af Maersk Maritime Technology. Det er en gruppe ingeniører der arbejder med skibe, teknologi, miljø, klima/energi-effektivitet. Gruppen har lige stået for udvikling og bygning af Verdens største og mest klimavenlige containerskib Mærsk McKinney Møller det første af en serie på 20 meget store containerskibe fra skibsværft i Sydkorea. På mange måder minder arbejdet med konstruktion og bygning af disse skibe om spejderlivet dog med lidt flere ingeniørberegninger og færre lejrbål slutter Bo Barsk. Polarstjernen August

14 At holde styr på mange ting på en gang Juliane Engberg, 14 år. Elev på Bagsværd Kostskole. Bor på Stengårds Alle i Lyngby vest. Aktiv spejder i spejdertroppen Polarlyset og bævermedhjælper i bæverflokken Tundrabæverne. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen. Lige for tiden har vi fysik i skolen. Det keder mig fordi noget af det, har jeg allerede lært hos spejderne. Juliane Engberg er 14 år og gik indtil sommerferien i 7. klasse på Bagsværd Kostskole. Hun har været spejder i seks år i 3. Lyngby Gruppe startede som bæver. Hun er for tiden spejder i spejdertroppen Polarlyset, der har møde 14 Polarstjernen Augusut 2013

15 hver onsdag kl i spejderhuset på Christian X s Alle. Men Juliane kommer i spejderhuset allerede kl , fordi hun hjælper til i bæverflokken Tundrabæverne som bæverflokmedhjælper. Det er sjovt at være spejder. Vi lærer mange ting hos spejderne også ting jeg hører om i skolen. Her retter jeg undertiden på læreren. Efter sommerferien 2013 er Juliane startet i i 1. BT. Det er en speciallinje med megen vægt på matematik, biologi og teknik. Det er en overgang mellem grundskolen og gymnasiet. Juliane tænker på, at hun måske vil være dyrlæge. Hun er måske lidt påvirket af moderen Tina, som arbejder i en dyreværnsorganisation. Om hvad der sker om fem år siger Juliane: Så går jeg i femte biotek. Og jeg vil tro, at jeg fortsætter som aktiv leder i 3. Lyngby Gruppe. På spørgsmålet om hun savner noget i 3. Lyngby Gruppe er svaret kort og klart: Jeg savner ikke noget. Det er sjovt og så har jeg lært, at holde styr på mange ting på en gang. Det bruger jeg i gruppearbejdet i skolen Polarstjernen August

16 Spejderbakterien er gået i blodet Christian Andersen, 32 år. Ingeniør i det rådgivende ingeniørfirma NIRAS. Tidligere flokleder for Polarulvene i 3. Lyngby Gruppe. Nuværende funktion som tropleder i spejdertroppen Polarlyset. Jeg er bedre til at finde vej og det at kunne modtage en besked det har jeg blandt meget andet lært som spejder. Christian Andersen, 32 år har været spejder i 24 år. Han startede i 1989 i Brøndbyvester Gruppe som ulveunge. Familien flyttede derefter til Køge, hvor han var et halvt år i Boholte Gruppe, hvorefter turen gik til Kalundborg. Her blev det til Raklev Gruppe i en forstad til Kalundborg. Det blev til ni år i Raklev Gruppe, som er en lidt speciel spejdergruppe, idet den har mange blinde og svagtseende medlemmer der ligger en stor blindeskole i Kalundborg. Ifølge Christian det var utroligt spændende. Spejderne i Raklev blev ekstremt dygtige til at morse, men var 16 Polarstjernen Augusut 2013

17 i sagens natur ikke gode til afstandsbedømmelse Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne. I mødet med mennesker har jeg det Det jeg har lært i mit spejderliv er en positiv tilgang til andre mennesker og til opgaverne udgangspunkt, at de er gode nok indtil de selv beviser det modsatte. Kontakten med 3. Lyngby Gruppe skete via Mads og My og mødet med en ULKstab(UngdomsLederUddannelse et ekstremt og komprimeret lederkursus hos KFUM-Spejderne i Danmark), hvor halvdelen var fra 3. Lyngby. Christian startede oprindeligt på en tømreruddannelse i Slagelse, men kunne ikke få en læreplads. Derefter læste han til diplomingeniør bygningsretningen. Denne er senere udvidet med en civilingeniøruddannelse med sprængninger som speciale. Han betegner sig i dag som explosives engineer. Aftjent værnepligt og uddannelse til reserveofficer ved Ingeniørregimentet har formentlig været en medvirkende årsag hertil. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er alle de andre det sociale liv i gruppen. Men jeg savner lidt, at vi skal bruge spejdermetoden noget mere i spejdertroppen. Og så har jeg kæmpet for mere åbenhed i de forskellige lag i gruppen. Jeg blev godt modtaget i 3. Lyngby af Jan Frank Nielsen, som bl.a. introducerede mig til Spejderkollegiet på Kongevejen. Her boede jeg i min studietid på Danmarks Tekniske Universitet og er stadig i bestyrelsen for kollegiet. - Senest er jeg blevet involveret i det nordiske samarbejde i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det samarbejde vi har med spejdergrupper i Lyngby-Taarbæks venskabsbyer Askim i Norge, Vantaa i Finland og Huddinge ved Stockholm. Polarstjernen August

18 Mange store oplevelser Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet. Og dels har det haft indflydelse på mine valg af uddannelse og profession. Jan Keller Rasmussen i 3. Lyngby Gruppe kendt som JR i årene fra 1988 til 1995 startede i 1981 i spejdertroppen i Ølsemagle Gruppe ved Køge og blev efterfølgende lokket til 3. Lyngby Jan Keller Rasmussen, 45 år. Uddannet cand. merc. HRM. Gift med Lene, som han mødte på et af KFUM-Spejdernes landsmøder i Nyborg. Bor i Køge. Arbejder i Kommunernes Landsforening som HR konsulent. Spejder i 25 år. 18 Polarstjernen Augusut 2013

19 Gruppe af en anden 3. Lyngby spejder. JR startede som tropassistent i spejdertroppen Polarlyset i 1988 og blev tropleder (TL) i september Det år, hvor de første piger kom i spejdertroppen Polarlyset. Det var en periode med særdeles gedigent spejderarbejde, som også rakte udover 3. Lyngby Gruppe. Sammen med daværende tropassistent Peter Hansen m.fl. var JR meget aktiv i Mølleå Division omkring tropspejdergrenen endvidere var han og andre ildsjæle senere initiativtager til og udførende redaktør på distriktsbladet Ermegabet et flot og professionelt redigeret blad for lederne i Ermelunden Distrikt, der afløste Mølleå Division. Jan var også initiativtager til en af de første team-træningsaktiviteter 3. Lyngby Gruppe har gennemført for virksomheder fra erhvervslivet og som Spejderlivet har betydet rigtigt rigtigt meget for mig: Dels har jeg haft noget spændende og udviklende at bruge min fritid og mine ferier på. Dels har jeg lært nogle af mine allerbedste venner at kende gennem spejderarbejdet stadig afvikles med jævne mellemrum som en indtægtsgivende aktivitet for 3. Lyngby Gruppe. Jan stoppede som tropleder i 1995 og var derefter gruppeassistent i nogle år. Jeg har haft mange store oplevelser i tiden i 3. Lyngby Gruppe. En af de største var sommerlejren 1992 i Skotland, hvor vi havde gensyn med spejderne fra 138. gruppe fra Campuslang en forstad til Glasgow. Vi havde været værter for de skotske spejdere på korpslejren i 1990 i Holbæk. Polarstjernen August

20 Livsstil og åbent syn på livet Vi skal have flere piger som ledere. Og så skal vi fortsætte med at følge med tiden. Det er jeg ikke i tvivl om, at vi gør også nu. Så skal vi avle flere ledere fra egne rækker, og tage godt imod dem, der kommer udefra fra andre spejdergrupper. Mia Lund Bondesen er 21 år og læser teknisk biomedicin på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby samtidigt med, at hun indgår i ulveflokken Polarulvenes lederteam og er aktiv i roverklanen Mammut. Mia Lund Bondesen, 21. år. Ingeniørstuderende på Danmarks Tekniske Universitet. Har været spejder i 11 år i 3. Lyngby Gruppe. For tiden funktion som flokassistent. 20 Polarstjernen Augusut 2013

21 Et særkende for 3. Lyngby Gruppe er, at vi har mange forskellige kompetencer og ressourcer. Har man en god ide, så er der rigtigt mange muligheder for at få den gennemført. Og i den forbindelse er det vigtigt med ledere udefra de kan give os inspiration. Udover, at vi mangler piger i lederkredsen, så mangler vi noget PR-materiale. I den forbindelse er det fint, at vi har fået en facebook-side op og stå. Det bedste ved 3. Lyngby Gruppe er ifølge Mia, ledermiljøet: Vi hygger os og har det godt sammen. Vi kan lave gode arrangementer og aktiviteter sammen og hvad der er vigtigt: Vi tør. Og så har vi gode ressourcer. Vi har klatregrej og instruktører, vi har materiel og hytter. Vi har redningsdragter, krybekælder under spejderhuset, russiske kort og meget andet. Der er mange andre spejdergruppen, der ikke har sådanne ressourcer. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene På spørgsmålet om, hvor hun er om fem år siger Mia: Så er jeg meget tæt på at have færdiggjort min uddannelse som civilingeniør. Men hvordan Verden ellers ser ud har jeg ikke taget stilling til. Men jeg regner med, at jeg stadig er aktiv i 3. Lyngby Gruppe og bor i Lyngby. Spejderlivet har givet mig en livsstil, som jeg kan bruge i det civile liv. Et åbent syn på livet. En trang til at udfordre mig selv og få jord under neglene. Det er vigtigt, at blive presset en gang imellem så man ved hvad man gør. Og så har vi i spejderbevægelsen et kæmpe fællesskab på tværs af landet og internationalt. Og så er der friluftslivet det at være ude i naturen. Polarstjernen August

22 Alt kan lade sig gøre Jonas Kaldal, 21 år. Halvvejs elektrikeruddannelse. Gennemgået værnepligt ved Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Gennemført chaufførkvalifikationsuddannelse arbejder nu som buschauffør hos Lyngby Turistfart A/S. Vi er mange forskellige mennesker med meget forskellige kompetencer. Vi kan supplere hinanden både unge og gamle, hvorfor mange ting og forhold kan kombineres på nye måder. Alt hvad vi måtte ønske os, kan lade sig gøre. Vi fungerer godt sammen til trods for store aldersforskelle. Jonas Kaldal 21 år er leder af 3. Lyngby Gruppes juniortrop Moskusokserne. Han har haft hele sit spejderliv i 3. Lyngby Gruppe, hvor han startede som bæver. 22 Polarstjernen Augusut 2013

23 Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre Han er lidt arveligt belastet, idet hans far er gammel KFUM-Spejder og i hele Jonas spejdertid har været en solid støtte omkring forældreforeningen. At hans lillebror også er spejder og hans mor både har og er en aktiv forældre og bæverleder fuldender billedet af familiens spejderengagement. Det bedste ved spejderlivet er forskelligheden. Jeg har lært rigtigt mange ting: At arbejde selvstændigt og samarbejde med andre. På min nuværende arbejdsplads er der meget stor aldersforskel på os i virksomheden. Det har jeg lært, at respektere hos spejderne. Som spejder lærer man, at man kan selv. Det kræver selvdisciplin. Men vi lærer også, at det ikke nødvendigvis er en svaghed, at bede om hjælp det kan også være en styrke. Det jeg savner lidt er, at vi godt kunne være lidt flere ledere og så fra enkelte af lederne lidt større engagement i de samlede gruppeaktiviteter og så lidt mere opmærksomhed fra ledere til vore to hytter i Nordsjælland. Hvordan 3. Lyngby Gruppe ser ud om fem år har Jonas også en mening om: Gruppen har stadig hjemsted på Christian X s Alle i Lyngby vest og er en spejdergruppe i stadig udvikling både i form af nye ledere og forhåbentlig også en ny tredje hytte i Nordsjælland en hytte, der skal bidrage til vor økonomi. Så håber jeg, at finanskrisen er vendt og kommunen kan bidrage lidt mere til vor økonomi. På spørgsmålet om hvor han er om fem år, svarer Jonas: Jeg er formentlig stadig juniortropleder, men trænger måske til forandring måske i spejdertroppens stab eller i seniortropstaben. Polarstjernen August

24 Kompetancer til lokalsamfundet 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Det er meldingen fra den 22-årige Christian Gow Hansen, der er leder i juniorspejdertroppen. Og i lidt videre mening har Christian ret, han har nemlig med sin spejderbaggrund reddet livet for en ældre mand, der havde fået hjertestop. Om fem år er jeg stadig leder i 3. Lyngby Gruppe, men ikke nødven Christian Gow Hansen, 22 år. Startede i 3. Lyngby som ulv og rykkede hurtigt op i juniortroppen. Har være spejder i 14 år. Studerer til logistikøkonom på Copenhagen Business Academy Niels Brock på andet år. 24 Polarstjernen Augusut 2013

25 digvis i juniorspejdertroppen, hvor jeg er nu. Jeg håber, at vi i de kommende år bliver flere ledere at vi kan tiltrække og fastholde ledertalenter. Jeg satser på møderne med børnene ikke så meget på ledermøderne, hvor jeg synes, at der er for megen rundkredssnak. Og er meget interesseret i tilbagemeldinger fra børnene og deres forældre. Jeg kan se, at de er glade for, at vi kører en hårdere stil end de er vandt til fra skolen. Om nogle år rykker jeg måske som leder nedad i aldersgrupperne måske til bæverne. Når du spørger om hvad jeg savner mest, så er svaret: Jeg stiller ikke så høje krav. Vi har en rigtig god velfungerende klan. Efter den nuværende klanleder kom til er der blevet ryddet op det har hjulpet meget. Men det vil nok være godt med lidt flere ledersamtaler, som dem vi har på den årlige lederweekend. Der skal være plads til hyppig og konstruktiv kritik. 3. Lyngby Gruppe er kendt for at give lokalsamfundets børn og unge oplevelser og kompetancer for livet. Polarstjernen August

26 Fået lederfærdigheder Det bedste i 3. Lyngby Gruppe er fællesskabet. Selv om man har meget travlt, så er der altid venner, at hænge ud med og have det rigtigt sjovt med Og så har det givet mig lederfærdigheder, som jeg ellers ikke ville have fået. De planlægningsteknikker jeg har lært ved spejderne bruger jeg i mine studier. Maje Müllenborn er tropassistent i spejdertroppen Polarlyset. Hun blev student i juni 2013 fra Sankt Annæ Gymnasium i København. Derefter planlægger hun et sabbatår med frivilligt arbejde gerne noget med børn. Derefter er det hensigten at læse en bachelor i interkulturel markedskommunikation på Copenhagen Business School. Majes forældre er Maje Müllenborn, 19 år. Har været spejder i 7 år. Er tropassistent og med i Klan Mammut. 26 Polarstjernen Augusut 2013

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Beredt på vækst landsmøderapport 2012

Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Beredt på vækst landsmøderapport 2012 Udgivet af KFUM-Spejderne i Danmark Wagnersvej 33, 2450 KBH SV info@kfumspejderne.dk Tlf: 70102666 Redaktion; Jonas B. Whitehorn og Louise M. Vestergaard Layout: Malene

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nyt. Nr. 2 september 2009. Ræk ud. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt Nr. 2 september 2009 Ræk ud Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps Foto: Leon Ravnborg Spot på Spejdernyt Side 10: Spejderhjælpen fejrer sit 50 års jubilæum

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave

Korpsrådsmødet 2012. Referater fra debatterne. 3. udgave Korpsrådsmødet 2012 3. udgave Indholdsfortegnelse Periode 1...2 Periode 2...22 Periode 3...33 Periode 4...51 Periode 5...64 Søndag...74 3. udgave Side 1 af 100 Periode 1 lørdag fra 13.35-14.10 Periode

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 8 FEBRUAR 2012 Inde i bladet finder du nyt om byfornyelse, BierParty, mere om forsamlingshusets historie o.m.m. INDHOLD: Side 3 Områdefornyelse Side 5 BierParty Side 7 Turen går til Sri Lanka Side

Læs mere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere

Fra minileder til generalsekretær. Blå Sommer 2009. Tema: TeenSpot. Interview med Mads Kolte-Olsen. Mød de to lejrchefer. Bliv klogere på teenagere D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S NR. 1 2008 Fra minileder til generalsekretær Interview med Mads Kolte-Olsen Blå Sommer 2009 Mød de to lejrchefer Tema: TeenSpot Bliv klogere på teenagere B R O

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE

LEDERUDDANNELSE PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE FDFLEDEREN NR. 7 NOVEMBER 2008 LEDERUDDANNELSE Foto: KFUM-spejderne PÅ NYE MÅDER SÅDAN GØR DU, NÅR ULYKKEN ER UDE SELVTILLID I TUMLINGEHØJDE FORÆLDREARBEJDE i skoler på nye måder på tv 2 er sidste afsnit

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding

nr. 2 2010 FÅ GANG I DIT SENIORLIV - tag på spark Kurser i alt fra bålmad til teambuilding nr. 2 2010 Tillæg til ledermagasinet roen, udgivet af Det Danske Spejderkorps FÅ GNG I DIT SENIORLI - tag på spark uddannelsesmarked Kurser i alt fra bålmad til teambuilding oversæt dit spejder-c til dansk

Læs mere

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012

STATS PENSIONISTEN. Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening. Nr. 4 NOVEMBER 2012 Medlemsblad for Statspensionisternes Centralforening STATS PENSIONISTEN Nr. 4 NOVEMBER 2012 Leder: Der er plads til forbedringer i 2013 Generation Y Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Statspensionisternes

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsby Bladet. Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet Nr. 23 Årgang 6 Februar 2005 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening - LIF.

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger

PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet. gennem unges fortællinger Vækstredegørelse Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst gennem unges fortællinger PÅ KANTEN AF FREMTIDEN 16 unge syddanskere 16 forskellige steder i livet Det er den generation, der skal

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere