VIA University College. Semesterorientering. 1. semester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIA University College. Semesterorientering. 1. semester"

Transkript

1 VIA University College Semesterorientering 1. semester VIA University College

2 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:... 2 Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere... 2 Generelt om semesteret... 3 Kommunikation og information... 3 Midtvejsevaluering... 3 Mentorordning... 4 Semesterets fagorienterede undervisning... 4 Tværfaglighed på semesteret... 5 Semesterets projekter... 5 Semesterets læringsmål... 6 Fagindhold og læringsmål... 8 Tidsplan for semesteret, vejledende Referencer og vidensgrundlag

3 Generelt om studiet Nærværende semesterorientering er gældende for Produktionsteknolog uddannelsen på VIA University College i Horsens og er gældende for alle studerende som er tilmeldt det aktuelle semester. Orienteringen er udfærdiget i henhold til studieordningen Denne semesterorientering skal sammen med studieordningen beskrive uddannelsen - herunder studieforløbet, læringsmål og procedurer. Uddannelsens pædagogiske miljøer 3 pædagogiske læringsmiljøer: Lære at lære (1. og 2. semester) Viden Færdigheder Professionalisering (3. semester) Kompetencer Praktik og udslusning (4. semester) Praktik Afgangsprojekt Studiemiljøet: Studiet er bygget op omkring holdundervisning og tværfaglige projekter. Din fysiske tilstedeværelse prioriteres højt og uddannelsen er baseret på at du deltager aktivt i undervisningen og projektarbejder samt dit individuelle arbejde, initieret af undervisere og af dig selv. Semesteret er skemalagt med holdundervisning og undervisningsfrie moduler, der anvendes til projektarbejde, besøg, hjemmeopgaver og ad hoc undervisning. De pædagogiske metoder er tilrettelagt over 3 forskellige miljøer, så du opnår en naturlig progression i læringen og i studieformen. I Lære at lære er der stor fokus på at du tilegner dig fornuftige studie- og arbejdsvaner samt fagenes grundlæggende arbejdsmetoder og værktøjer. I Professionalisme øges det faglige niveau og din specialisering påbegyndes. Der lægges op til en højere grad af tværfaglighed. I Praktik og udslusning arbejder du videre i det valgte speciale i form af selvvalgt praktik og afgangsprojekt, med vejledning fra uddannelsen. Virksomhedsbesøg og gæsteundervisere Det tilstræbes at uddannelsens teorier understøttes af praksis i form af virksomhedsbesøg og gæsteforelæsere. 2

4 Generelt om semesteret Kommunikation og information Generelt anvendes studienet og studi til skriftlig kommunikation og beskeder. Vi accepterer kun mail fra og til studi . Som studerende er du tilknyttet dit hold på På studienet finder du blandt andet Generelle oplysninger fra uddannelsesinstitutionen Programmer til gratis download Holdbeskeder Undervisningsmateriale Lektiekalender Det er også på studienet at du skal holde dine personlige oplysninger ajour, så du f.eks. ved aflysning af undervisning eller ved anden vigtig besked vil modtage en SMS. Der ud over består hovedparten af undervisningen med en tilstedeværende underviser, som du selvfølgelig kan henvende dig til vedrørende faglige spørgsmål, udfordringer Klassen har også en tilknyttet klasselærer, som du også kan henvende dig til om mere generelle emner eller hvis du på den ene eller anden måde møder udfordringer i undervisningen eller i forbindelse med uddannelse, som du gerne vil have hjælp eller vejledning til. Som fjernkommunikation tilbydes også MS Lync, der er vores messenger-program, som downloades fra studienet. Generelle oplysninger om studiet: studieordning, semesterorientering, bogliste, studieaktivitetsmodel, eksamensbekendtgørelse m.m. finder du på Midtvejsevaluering Formålet med midtvejsevalueringen er at du/klassen giver underviserne, din klasse og øvrige relevante elementer en tilbagemelding på, hvordan du oplever undervisningens: Planlægning Gennemførelse Faglige indhold Pædagogiske tilgang Midtvejsevalueringen gennemføres som følger: Den evalueringsansvarlige underviser udsender elektronisk spørgeskema Du udfylder spørgeskemaet og sender inden seneste svarfrist Klasserepræsentanten afholder dialog på klassen, hvor relevante emner diskuteres Den evalueringsansvarlige underviser trækker opsummerede lister, der distribueres til undervisere og klasserepræsentant Evalueringsmøde: Deltagelse af undervisere og klasserepræsentanter Klasselæreren gennemgår resultatet Øvrige undervisere kommenterer på klassen Klasserepræsentanten uddyber og fremlægger klassens dialog Eventuelle ændringer aftales med: ansvarlig og termin 3

5 Deltagerne har tavshedspligt, når enkeltpersoner debatteres Mentorordning Mange studerende oplever en stor usikkerhed, når de starter på en ny uddannelse, som ofte bunder i de krav og forventninger, som de møder. Mentorordningen bygger således på, at erfarne studerende (mentor) tilbyder konkret hjælp til, hvordan de nye studerende (mentee) gebærder sig i forhold til studie-aktivitet, skolekultur og adfærd, og dermed fungerer som rollemodel og støtte for de nye studerende. Mentorordningen er en obligatorisk hjælp til samtlige studerende på 1. semester. En mentorens opgave er at hjælpe der, hvor mentee har behov for det dvs. på såvel det faglige som det personlige område. Metoden retter sig mod det sociale og psykiske undervisningsmiljø og forebygger frafald. Desuden løser mentor og mentee ofte forhold før, de udvikler sig til deciderede problemer og belaster uddannelsesforløbet. Semesterets fagorienterede undervisning Den enkeltfaglige undervisning behandler regler, teorier, metoder og tekniker inden for hver sit specifikke faglige felt. På dette semester er den fagorienterede undervisning opdelt og underopdelt i følgende områder. Se også Semesterets læringsmål og Fagindhold og læringsmål nedenstående. Produktions- og virksomhedsteknik (PVT) Studiekompetencer Planlægning Materialestyring, Indkøb og (Salg) Konstruktion og produktudvikling (KPU) It (IT) Statik Fremstillingsteknologi 2D (Tegning) 3D (modellering) Naturlære (NAT) Fysiske størrelser Enheder Mekanik Dynamik Arbejde og energi Matematik (MAT) Algebra Ligninger Engelsk (ENG) 4

6 Tværfaglighed på semesteret Tværfagligheden udfoldes i semesterets projekter inden for Produktions- og virksomhedsteknik samt Konstruktion og produktudvikling. Tværfagligheden består i, at du konstruerer et produkt, som du sideløbende produktionsmodner. Du skal anvende den viden, de færdigheder og kompetencer, som du har erhvervet frem til dit aktuelle sted på studiet Semesterets projekter Produktions- og virksomhedsteknik Studiekompetencer Hvordan bliver jeg studerende og når mit mål med studiet? Indkøring og produktion af Maskinskruestik (gruppeprojekt) Konstruktion og produktudvikling Støbeprojekt Maskinskruestik Projekterne udarbejdes separat, men styrker tværfagligheden, idet de konstruerede maskinskruestikker i konstruktion og produktudvikling skal produktionsmodnes og indkøres i en teoretisk virksomhed i Produktions- og virksomhedsteknik 5

7 Semesterets læringsmål Følgende er taget ud fra studieordningen Metode Viden Skal have viden om analytiske metoder (1) Skal have forståelse for relevante formidlingsteknikker (1) Skal have forståelse for ressourcestyringsmetoder (1) Færdigheder Skal kunne anvende relevante metoder til præsentation af problemstillinger (1) Produktudvikling Viden Skal have viden om teorier og metoder til systematisk produktudvikling. (1) Skal have viden om produktudviklings betydning for virksomhedens forretningsmæssige grundlag. (1) Konstruktion Færdigheder Skal kunne anvende skitseringsteknikker og fysiske modeller til formidling og idegenerering. (1) Viden Skal have grundlæggende viden om dimensionering af konstruktioner. (1) Skal have viden om grundlæggende statik. (1) Teknisk Dokumentation Skal have viden omkring tolerance. (1) Skal have viden omkring standarder. (1) Skal have forståelse for tegneprogrammers struktur. (1) Færdigheder: Skal kunne anvende en 3D- produktmodel til udarbejdelse af 2D tegninger i henhold til gældende normer og standarder. (1) Skal kunne formidle gennem skitseringsteknik. (1) Skal have grundlæggende forståelse for tekniske dokumentationsformer. (1) Materialer og fremstillingsprocesser Viden Skal have forståelse for materialeegenskaber og -prøvningsmetoder. (1) Skal have viden om fremstillingsprocesser. (1) Virksomhedsteknik Skal have forståelse for kvalitetsbegrebet. (1) Skal have viden om projektstyringsværktøjer. (1) Skal have viden om virksomhedsøkonomi. (1) 6

8 Produktionsteknik Skal have viden om virksomhedens forretningsgange. (1) Skal have forståelse for produktionstekniske principper. (1) Skal have viden om produktionsprocesser. (1) 7

9 Fagindhold og læringsmål Produktion og virksomhedsteknik Studiekompetencer Varighed: 1 af 8 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Mulighederne i pdf-formater Menneskelige intelligenser og forståelse for forskellighed Adizes rollemodeller Procesdiagrammer (flowcharts) samt kunne læse og forstå dem Læringsstile Informationssøgning Færdigheder: Du skal kunne: Opbygge en brugbar mappestruktur til filer Beherske Word Beherske Excel Opstille en standardiseret rapportmodel Reflektere over egen rollemodel Omsætte en række handlinger til procesdiagram (flowchart) Analysere en problemstilling (symptom) vha. Fiskebensdiagram Idégenerere f.eks. vha. mindmapping Opstille projektplan Indhold: MSOffice: Word, Excel, PowerPoint Projektskrivning Menneske, individ og gruppemedlem Information og kommunikation Mindview Teknisk Landsforbund, besøg fra Biblioteksbesøg og undervisning v. bibliotekar 8

10 Produktion- og virksomhedsteknik Planlægning Varighed: 4 af 8 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Virksomheders organisatoriske planlægningsniveauer Produktionsformer: enkeltstyks-, serie- og masseproduktion samt kundetilpasset produktion, og forstå konsekvensen af disse Forskellige layoutformer: position-, funktions-, linje- og cellelayout samt forstå fordele og ulemper ved de respektive muligheder Forskellen mellem: løbende vedligehold, inspektionsprogrammer, reparationsplanlægning og forebyggende vedligehold samt hvor det anvendes Tidtagning og arbejdstaktvurdering Sammenhængen mellem procesoversigt, rutekort, styklister og kalkulation samt kende anvendelsen af disse til produktionsplanlægning og materialedisponering MRP-systemer, som en del af ERP Færdigheder: Du skal kunne: Udforme et tråddiagram til materialeflowsanalyse Opstille projektaktiviteter i netværksplan og beregne sluttermin Identificere kritiske aktiviteter i et projekt Opstille projektaktiviteter i projektplan, koble aktivitetssammenhænge og fremkomme med forventet sluttermin Udarbejde ganttplaner, inkl. ressourcebehov, for projekter og lave arbejdsplaner Opstille procesoversigt for en fremtidig produktion Udregne normtider på basis af tidtagning og arbejdstaktvurdering Omsætte normtidsberegninger til arbejdsplanlægning (ganttkort) Opstille rutekort Opstille styklister, inkl. niveauopdelte top-til-bund-styklister Udarbejde kalkulationer på basis af rutekort og styklister Analysere materialeflow og øvrige sammenhænge i virksomheder, og sammenstille dette til systematisk layoutplanlægning Disponere lagerstørrelse for henholdsvis lager med faste pladser og lokationsstyret kaoslager Indhold: Fabriksplanlægning Projektplanlægning Ganttplaner Vedligeholdelse (systematisk og forebyggende vedligehold) 9

11 Procesoversigt Tid (tidsgrundlag) Produktionsgrundlag Rutekort Styklister Kalkulationer MRP Systematisk Layout Planlægning Lagerstyring (dimensionering af kaotisk lager) 10

12 Produktion og virksomhedsteknik Materialestyring, Indkøb og (Salg) Varighed: 3 af 8 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Lagerprofiler Lageromkostninger Ordreomkostninger Indkøbsfunktionens placering i organisationen Leverandørsøgning og evaluering Forsyningsstrategi Single/multiple sourcing Indkøbsfaser Købsaftaler Købeloven og Incoterms (Salgsfunktionens placering i organisationen) (Konkurrenceparametre) (PESTEL og Porters Five Forces) (Kundesegmentering) (Markedsføring) (Markedsføringsloven) Færdigheder: Du skal kunne: Beregne lagerbinding (inkl. økonomisk -) Beregne omsætningshastighed af lager Beregne bestillingspunkt Beregne økonomisk seriestørrelse (på indkøb og egenproduktion) Opstille ABC-analyser og udlede styringsstrategi heraf Beregne lagerkonsekvensen af sæsonbetonet afsætning Opstille værdier for vare/leverandør-klassificering med efterfølgende matrixopstilling Indhold: Lageropbygning og økonomiske konsekvenser Omkostninger, lager- og ordre- Wilson på indkøb og egenproduktion ABC-analyse Sæsonudsving og lageropbygning konsekvens og muligheder 11

13 Indkøb I organisationen Leverandørsøgning og evaluering Forsyningsstrategi Vare- / leverandørklassificering matrix In/outsourcing Købeloven (Salg) hvis tiden er til rådighed, ikke pensum (I organisationen) (Konkurrence og markedsanalyse) (Kundeanalyse) (Markedsføring) (Markedsføringsloven) 12

14 Konstruktion og produktudvikling Statik Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Trigonometri Kræfter/momenter Ligevægtsbetingelser Færdigheder: Du skal kunne: Beregne retvinklede og vilkårlige trekanter Opløse og sammensætte kræfter/momenter Opstille ligevægtsbetingelser herunder udregne reaktioner og opstille N, V og M kurver. Indhold: Trekantsberegninger Kræfter/momenter Konstruktioner påvirket til bøjning 13

15 Konstruktion og produktudvikling Fremstillingsteknologi Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Støbeprocesser Fremstillingsmetoder/bearbejdning Materialer Konstruktionstegninger Færdigheder: Du skal kunne: Udføre en rapport i henhold til reglerne for rapport-opstilling. Vælge egnede støbe-materialer Beskrive modeludformning og støbeteknik. Beskrive regler og muligheder for konstruktiv udformning af støbegods. Udføre en støbetegning. Foretage korrekt materialevalg. Beskrive bearbejdningsprocesser Udføre arbejds- og samlingstegninger. Indhold: Støbning. Bearbejdning fræsning, drejning, boring, hærdning, tolerancer. Tegningslære 14

16 It 2D (Tegning) Varighed: 1 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Teknisk tegning Retvinklet projektion Generelle normer og standarder Færdigheder: Du skal kunne: Udføre tegninger af ukomplicerede emner vha. retvinklet projektion. Indhold: Grundlæggende brug af sketch værktøjerne i Inventor (Draft miljø) 15

17 It 3D (Modellering) Varighed: 3 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Grundlæggende 3D modellerings teknikker (Part modellering) Samling af Parterne (Assembly) 2D tegninger af Parter og Assemblys Færdigheder: Du skal kunne: Anvende egnede Features til modellering af ukomplicerede Parter. Samle Parterne ved brug af Constrains (Assembly) Udføre arbejdstegninger af Parter og Assemblys (herunder målsætning og styklister) Indhold: Grundlæggende brug af Inventor. (Part, Assembly og Drawing) 16

18 Naturlære Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Enheder SI systemet Omregninger mellem enheder Fysiske størrelser Kinematik Dynamik Newtons love Arbejde og energi Færdigheder: Du skal kunne: Lave omregninger mellem enheder Omregne enheder til SI systemet Tegne og forstå tid/hastighed grafer Tegne og forstå tid/strækning grafer Forstå og beregne tid, hastighed, strækning og konstant acceleration ud fra givne oplysninger Lave fritlegeme analyse Beregne bevægelse på skråplan Beregne gnidningskræfter Beregne kinetisk energi Beregne potentiel energi Beregne en krafts effekt Indhold: Fysiske størrelser Enheder Mekanik Dynamik Arbejde og energi 17

19 Matematik Varighed: 4 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Grundlæggende matematiske regler og begreber Algebra Ligninger Færdigheder: Du skal kunne: Anvende de 4 regningsarter Anvende brøkregler Reducere bogstavudstyk Anvende kvadratsætninger Anvende potensregler Anvende rodregler Regne ligninger med 1. ubekendt Regne to ligninger med to ubekendte Regne 2. gradsligninger Beregne grundmængde Regne ligninger med den ubekendte under rodtegn Indhold: Algebra Ligninger 18

20 Engelsk Varighed: 2 ECTS Læringsmål: Du skal have viden om: Den studerende skal kunne anvende det engelske sprog mundtlig med god variation i tale og lytte situationer, med særlig vægt på jobmæssige, samfundsmæssige og tekniske sammenhænge. Den studerende skal kunne anvende det engelske sprog skriftligt, med vægt på at læse brede tekniske tekster samt fremlægge egen opfattelse heraf. Færdigheder: Du skal kunne: Læse og forstå en engelsk tekst med teknisk indhold Oversætte en dansk teknisk tekst til engelsk på skrift med god grammatisk korrekthed Fremlægge indhold og perspektivere tekster med et rimeligt flydende og varieret engelsk sprog Anvende IT til informationssøgning, kommunikation, sprogtræning og tekstproduktion Indhold: Du arbejder med tekster med følgende overskrifter Insight into a Workplace - Jobsatisfaction Transportation (gruppevis fremlæggelse af alternative transportformer) The Coming of the automated Parking Garage Articles about optimizing of the environment Introduction to trade unions etc. Articles for discussion such as: safety rules websurfing at work bullying in the workplace stress at work conditions in Chinese factories firms point to biometric future Individuelle kursusarbejder: Jobapplication Integrex 40 ATC Mill Center Screwcompresser etc. Grammatik: den lille fejlstøvsuger 19

21 Uge Undervisningsuge Studiekompetencer Planlægning Indkøb og materialestyring Statik Fremstillingsteknologi 2D tegning 3D modellering Naturlære Matematik Engelsk Tidsplan for semesteret, vejledende 20

22 Referencer og vidensgrundlag Se bogliste, for specifikke informationer Produktion og virksomhedsteknik Købeloven Markedsføringsloven Konstruktion og produktudvikling It Inventor Naturlære Matematik Engelsk 21

VIA University College. Semesterorientering. 2. semester

VIA University College. Semesterorientering. 2. semester VIA University College Semesterorientering 2. semester VIA University College 01-08-2014 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer... 2 3 pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:...

Læs mere

VIA University College. Semesterorientering. 3. semester

VIA University College. Semesterorientering. 3. semester VIA University College Semesterorientering 3. semester VIA University College 01-08-2014 Indhold Generelt om studiet... 2 Uddannelsens pædagogiske miljøer... 2 3 pædagogiske læringsmiljøer:... 2 Studiemiljøet:...

Læs mere

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714

Semesterorientering. Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester. VIA University College August 2014 Rev. 020714 Semesterorientering Kort- og landmålingsteknikeruddannelsen 1. semester VIA University College August 2014 Rev. 020714 2 Indholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 2 SEMESTERSTART... 10 3 LANDMÅLING OG KORTFREMSTILLING...

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og hus i 1 plan SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK Horsens Erhvervsakademiet Midt-Vest

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER. Grund og Hus i 1 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 1. SEMESTER Grund og Hus i 1 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK)

STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) STUDIEORDNING Installatøruddannelsen (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Nykøbing Falster 2012-2013 1 Forord Kort om uddannelsen samt jobmuligheder En toårig uddannelse inden for det tekniske område.

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College

SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER. Grund og Hus i 2-3 plan. VIA University College VIA University College SEMESTERORIENTERING 2. SEMESTER Grund og Hus i 2-3 plan Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør og erhvervsakademiuddannelsen til byggetekniker AK VIA University

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 5. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012. SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 SERVICEØKONOM (AK) Studieordning fællesdel 2010 til 2012 SØK-netværket MPJ/30. august 2010 v6 1 INDHOLDFORTEGNELSE 1. Studieordningens indhold... 4 2. Uddannelsens formål og adgangskrav... 5 2.1 Uddannelsens

Læs mere

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen

Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan GF2 Værktøjsuddannelsen Industri og design 03-08-2015 1 Indhold 1 Generelt for skolen... 4 1.1 Overordnet pædagogisk og didaktisk grundlag for udbud af

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK)

Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Akademiuddannelser (AK) Håndbog og studieordning for Installatør (AK) Studieordning 1 1.1 Indledning... 4 1.2 Lovgrundlag... 4 1.3 adgangskrav... 5 1.4 Jobprofiler... 5 1.5 Studiemiljø... 6 Lokalsamfundet...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012

Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Teknologi B - Htx Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon,

Velkommen til E-design. iværksætter. Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, Velkommen til E-design En iværksætteruddannelse med afsæt i designverdenen Det eneste sted, hvor succes kommer før arbejde, er i ordbogen - Vidal Sassoon, iværksætter 1 Den bedste grund til at starte en

Læs mere

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014

Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 Studieordning for uddannelsen Professionsbachelor i Leisure Management 2010 2014 24 05 2011 Regler og bestemmelser for professionsbachelorer i Leisure Management, der tilbydes i Roskilde (Dansk) og i Nykøbing

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere