Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning"

Transkript

1 Bravo SB SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

2 SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt och säkert system. Tack för att du valt Bewator! DA Tillykke! Du har købt et moderne porttelefonsystem fra Bewator, der opfylder de krav, der kan stilles til et letanvendeligt og sikkert system Tak, for at du valgte Bewator! NO Gratulerer! Du har kjøpt et moderne porttelefonsystem fra Bewator som oppfyller kravene det stilles til et brukervennlig og sikkert system. Takk for at du valgte Bewator!

3 Bravo SB

4 Varningar Bewator avsäger sig allt ansvar för alla typer av oriktig användning av utrustningen, modifieringar av något slag (utan godkännande) eller användning av hjälpmedel som inte ursprungligen tillhandahållits av företaget. Alla utrustning som används i installationen får bara användas till det de är avsedda för. Säkerhetsinstruktioner För att reducera risken för fel och elektriska stötar: Montera inte bort kåpor eller utför någon reparation på egen hand. Om det behövs, ta alltid kontakt med kvalificerad personal. Stoppa inte in några föremål eller låt inte någon vätska komma inuti enheten. Hindra inte luften att cirkulera genom att täcka för ventilationshålen. Beskrivning av Bravo SB5700 videosvarsapparat Tre-läges väljare för anropston/privat-funktion. Till vänster: Anropssignal på maximal volym. I mitten: Anropston på medelvolym. Till höger : Aktivering av Privatfunktion. (Privat-funktion betyder bortkoppling av anropssignalen från portapparat. En aktiverad Privat-funktion visas genom att en röd indikator till vänster om knappen). Signallampa. Används inte. Öppningsknapp. Etikett för att visa knappfunktionerna. Placeras på apparaten under luren. Klisteretiketten följer med snabbguiden. Svarslur (lyft för starta samtal). Knapp 1 används främst för att styra extra funktioner som garageportar, sidodörrar e.d. Knapp 2 ingår som standard (fabriksinställd för videoförfrågan - dvs tända upp bilden). Knapp 3-6 används inte. Bildskärm för att visa bilden från portapparaten Färgad front som kan bytas. Kontakta Bewator för mera information. 11 Ljusinställning (vrid medurs för att öka styrkan). 12 Kontrastinställning (vrid medurs för att öka värdet).

5 Bravo SB5700 Ringklocka I svarsapparaten förekommer flera olika anropssignaler beroende på vilken funktion som pågår. Du kan byta tonkaraktären på anrop från port respektive anrop från dörrklocka. Gör följande för att byta: 1 Håll inne öppningsknappen tills en ton hörs. Ändringen kan bara göras när systemet är i vila dvs inget anrop kan pågå (som visas med blinkande lysdiod). 2 Tryck och släpp på knappen igen för att välja vilken anropssignal som ska ändras enligt följande: En gång: 1 bekräftelseton hörs och portens anropssignal kan ändras Två ggr: Växelanrop. Används inte. Tre ggr: 3 bekräftelsetoner hörs och dörrklockans ton kan ändras. Ytterligare tryck på repeterar ovanstående och efter sista trycket - avvakta tills en ton hörs - innan nästa steg görs. 3 Tryck och släpp på knappen tills för att stega runt bland de alternativ av toner som finns. Om du nu vill höra vald ton lite längre - så håll inne knappen 4 Lyft luren och lägg tillbaka den för att bekräfta det val du gjort - eller för att när som helst avbryta ändringen. 5 Till sist hörs en bekräftelseton när ändringen är utförd. Övrigt Vid övriga frågor - kontakta i första hand fastighetskötare och/eller installatör. Svenska

6 Advarsel Bewator fralægger sig ansvaret for al slags forkert anvendelse af anlægget, modificeringer (uden godkendelse), eller anvendelse af hjælpemidler, der ikke anbefales af Bewator. Alt udstyr, der anvendes i installationen må kun benyttes til sit formål. Sikkerhedsinstruktioner For at reducere risikoen for fejl og elektriske stød: Fjern ikke låget, eller udfør nogen reparationer på egen hånd. Hvis det er nødvendigt, skal du altid tage kontakt med kvalificeret personale. Lad ingen objekter eller væske komme ind i enheden. Tilsikre altid fri luftcirkulation i enheden. Beskrivelse af Bravo SB5700 video svarapparat Tre-placeringer for valg af opkaldstone/privat-funktion. Til venstre: Opkaldssignal på maksimal volume. I midten: Opkaldstone på middel volume. Til højre : Aktivering af Privatfunktion. (Privat-funktion betyder, at opkaldssignalet fra portapparatet bliver deaktiveret. En aktiveret Privat-funktion vises ved, at en rød indikator til venstre for knappen lyser). Signallampe. Anvendes ikke. Åbneknap. Etiket til at vise knapfunktionerne. Placeres på apparatet under røret. Klisteretiketten følger med quickguiden. Svarrør (løft for at starte en samtale). Knap 1 benyttes oftest til at styre ekstra funktioner, som garageporte, sidedøre etc. Knap 2 indgår som standard (fabriksindstillet til video, dvs. tænde billedet). Knap 3-6 benyttes ikke. Billedskærm der viser billedet fra portapparatet Farvet front der kan udskiftes. Kontakt Bewator Antech A/S for yderligere information. 11 Lysindstilling (Drej med uret for at øge styrken). 12 Kontrastindstilling (Drej med uret for at øge værdien).

7 Bravo SB5700 Ringeklokke I svarapparatet forekommer der flere forskellige opkaldssignaler, afhængigt af hvilken funktion der er i gang. Du kan ændre tonekarakteren på Opkald fra porten og Opkald fra dørklokken. Gør følgende for at skifte 1 Hold åbneknappen inde til en tone kan høres. Ændringer kan kun foretages, når systemet er i hvile. Dvs. at ingen opkald kan foretages (vises med blinkende lysdioder). 2 Tryk og slip på knappen igen, for at vælge hvilket opkaldssignal, der skal ændres på følgende måde: En gang: 1 bekræftelsestone høres og portens opkaldssignal kan ændres To ggr: Vekselopkald. Anvendes ikke. Tre ggr: 3 bekræftelsestoner høres og dørklokkens tone kan ændres. Yderligere tryk på gentager det ovenstående, og efter sidste tryk skal du afvente til en tone kan høres - inden næste trin kan udføres. 3 Tryk og slip på knappen til du kan bladre rundt blandt de alternative toner der findes. Hvis du vil høre den valgte tone i længere tid - så hold knappen inde. 4 Løft røret og læg det tilbage igen, for at bekræfte det valg du har foretaget - eller for når som helst at afbryde ændringen. 5 Til sidst kan du høre en bekræftelsestone, når ændringen er udført. Øvrigt Danska Ved øvrige spørgsmål - kontakt først ejendomsinspektøren og/eller installatøren.

8 Advarsler Bewator fraskriver seg alt ansvar for alle typer av uriktig bruk av utstyret, modifiseringer (uten godkjennelse) eller bruk av tilleggsutstyr som ikke er behandlet via bedriften. Alt utstyr som brukes ved installasjon skal kun benyttes til det de er tiltenkt. Sikkerhetsinstrukser For å redusere risikoen for feil og elektrisk støt: Ikke prøv å utføre reparasjoner på egen hånd. Om det trengs service, ta alltid kontakt med kvalifisert personell. Ikke putt noe inn i apparatet eller søl væske på det. Ikke hindre luftsirkulasjonen ved å dekke for ventilasjonshull Beskrivelse av Bravo SB5700 svarapparat med video Volumkontroll (tre nivåer) for anropstone og Privatfunksjon. Til venstre: Anropsignal maks volum I midten: Anropsignal på middel volum Til høyre : Aktivering av Privatfunksjon. (Privatfunksjon betyr at man kobler ut anropsignal fra portapparat. Privatfunksjonen vises med en rød indikator til venstre for knappen).. Signallys. Benyttes ikke Åpneknapp. Etikett for å vise tastenes funksjoner. Plasseres på apparatet under røret. Klistreetiketter følger med hurtigguiden. Telefonrør (løft av røret for samtale). Knapp 1 benyttes først og fremst for å styre ekstra funksjoner som garasjeporter, sidedører etc. Knapp 2 inngår som standard (fabrikkinnstilt for video dvs. aktivere bildet) Knapp 3 6 benyttes ikke. Skjerm for å vise bilde fra portapparatet Fargefront som kan byttes. Kontakt din installatør for mer informasjon. 11 Lys innstillinger (vri med klokken for å øke styrken). 12 Kontrastinnstillinger (vri med klokken for øket verdi).

9 Bravo SB5700 Ringeklokke I svarapparatet finnes det flere ulike anropsignaler avhengig av hvilken funksjon som skjer. Du kan bytte ringetone på anrop fra port respektivt anrop fra dørklokke Slik gjør du for å bytte ringetone: 1 Hold inne åpneknappen til du hører en tone. Endringen kan bare gjøres når systemet er i hvilemodus, dvs. ingen anrop/samtale pågår (som vises med blinkende lysdiode). 2 Trykk og slipp åpneknappen en gang til for å velge hvilken ringetone som skal endres: En gang: 1 bekreftelsestone høres og portens anropsignal kan endres. To ganger: Benyttes ikke Tre ganger: 3 bekreftelsestoner høres og dørklokkens tone kan endres. Ytterligere trykk på åpneknappen repeterer ovenstående og etter siste trykk vent til du hører en tone før du fortsetter til neste steg. 3 Trykk og slipp åpneknappen for å bla mellom de ulike anroptonene. Om du vil høre den valgte tonen lengre må du holde åpneknappen inne. 4 Løft av røret og legg det tilbake for å bekrefte valget eller for å avbryte programmeringen 5 Till sist hörs en bekräftelseton när ändringen är utförd. Øvrig Ved øvrige spørsmål kontakt driftsansvarlig og/eller installatør. Norska

10 SE Bewator AB Box Solna Kundtjänst: DA Bewator Antech A/S Vallensbækvej Brøndby Kundeservice: / NO Bewator AS P.b. 174 Holmlia 1203 Oslo Tlf.: Doc no:

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et

Lynvejledning. SØRG FOR AT BEGGE ENHEDER ER SLUKKEDE FØR TILSLUTNING. Forbind de to enheder med et Lynvejledning 1 Sæt batterierne i fjernbetjeningen Fjern dækslet på fjernbetjeningens bagside. Indsæt to AAA-batterier. Kontrollér, at + og - på batterierne (polerne) passer med symbolerne i batterikammeret.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color

RTY Farve monitor-telefon Betjening. Video-fastighetsstation Color Manövrering. Video-husstasjon Color Betjening. Video-ovipuhelin Color Bedienung_Hausstation_7857_dk.book Seite 1 Dienstag, 3. Juni 2008 3:12 15 04/2008 / Id.-Nr. 400 233 415 RTY 1 7857 7001 Farve monitor-telefon Betjening 01021-0 Video-fastighetsstation Color Manövrering

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7

Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 Elma 1350B Dansk/norsk vejledning Side 3-5 Svensk bruksanvisning Sida 6-7 El-nummer: 6398157229 EAN-nummer: 5703317410283 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 3 Sikkerheds information... 3 Specifikationer...

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33

Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 Elma 30C Procesmultimeter Dansk/norsk vejledning Side 4-12 Svensk manual Sida 13-21 English usermanual Page 22-33 DK: 63 98 206 840 SE: 42 031 29 NO: 80 223 73 EAN: 5706445670000 Indhold Introduktion...

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15.

Börja här. Start her. Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Börja här Start her 1 2 Viktigt: Anslut inte USB-kabeln före installationen i steg 15. Ta bort förpackningsmaterialet Fjerne emballage Vigtigt! Tilslut ikke USB-kablet, før du installerer softwaren i trin

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE

WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE NO Bruksanvisning VASKEMASKIN SV Bruksanvisning DK Brugervejledning VASKEMASKINE SR БГ EL WASHING MACHINE User Manual ES-FA7123W1-EE ES-FA7103W1-EE If you want to view advanced functions for your product,

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG

INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG INSTRUKTIONSBOK INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOG 444 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna apparat får inte användas av personer (inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller psykiska färdigheter,

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6

Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 Testboy 70 Dansk/norsk manual Side 3-4 Svensk manual Sida 5-6 El-nummer: 6398402149 EAN-nummer: 5706445620067 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Indledning... 3 Kendetegn... 3 Måleprocedure/Måleprossedyre...

Læs mere

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen.

Sæt bilsættet i bilens cigartænder. Bilsættet kan forsigtigt drejes i den ønskede retning. Tryk bilsættet rigtigt ind i bilens cigartænderen. Produktoplysninger 1 12 V-stik 2 Mikrofontilslutning 3 Venstre tast 4 Funktionsindikator (blå/rød) 5 Opkaldsknap 6 + lydstyrkeknap Bilsæt Mikrofon Kort mikrofon 7 - lydstyrkeknap 8 Højtaler 9 Tænd/sluk-knap

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi

SCH06DE3203A_r00.FH10 Thu Oct 01 11:29:47 2009 Pagina 1 C M Y CM MY CY CMY K. Colori compositi SCH06DE3203A_r00.FH0 Thu Oct 0 :29:47 2009 Pagina CENTRALLÅS CENTRALLÅS STYRENHET CONFORT COMFORT KONTROLENHED HUVUDEN FÖR ULTRALJUDSENSOR HOVEDER I ULTRALYDSSENSOR 2xx TA BORT DEN MELLERSTA DELEN SOM

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Design for your baby!

Design for your baby! Design for your baby! NO - Bruksanvisning GB - User manual SE - Instruktionsbok DK - Brugsanvisning NO Gratulerer med din pose. Les bruksanvisningen før du tar posen i bruk. Ta vare på bruksanvisningen

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups

Tangoserien. Barmixrar. Betjeningshåndbog 840083701-SWE. www.commercial.hamiltonbeach.com. Ozs Cups Ozs Cups 44 40 36 32 28 24 20 16 12 8 4 2 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 /2 1/4 Tangoserien Barmixrar Betjeningshåndbog 840083701-SWE www.commercial.hamiltonbeach.com Blandemaskinesikkerhed VIGTIGT: Denne betjeningshåndbog

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa

CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa CLD-1005NB ( NBA ) Punta Prima, Algorfa, Villa Martina, Orihuela Costa Fasiliteter / Faciliteter / Faciliteter Kjøkken / Köket / Køkken Separat dusj / Separat dusch / Seperat bad Hage -terrasse / Trädgård

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder

DK Makramé er en gammel teknik, som har været brugt i flere tusinde år. Teknikken med at knytte makraméknuder Makramé SV Makramé är en gammal teknik som använts i flera tusen år. Tekniken att knyta makraméknutar kräver nästan inga redskap alls förutom fingrarna och en makramékrok. Du kan knyta makramé med vilket

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner

Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner Sticka vidare utan stickor Strik videre uden strikkepinde Strikk videre uten pinner Mjukisvovve SE Garnåtgång (ca-vikt): 100 g ljusblått Orinoco-garn (323147), 100 g gråblått Bambana-garn (323160), 2 g

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580

Brugervejledning. MEMOmini. Varenr : 402580 Brugervejledning MEMOmini Varenr : 402580 Indhold Introduktion... 2 Beskrivelse... 3 MEMOmini leveres med... 3 Hørepropper... 3 Halssnor... 3 Knapper på MEMOmini... 3 Lysdiode... 3 Ind- og udgange... 4

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Tilbudspriser ved bestilling

Tilbudspriser ved bestilling Tilbudspriser ved bestilling i nettbutikk! PLastkasser for alle behov Øk effektiviteten med smarte løsninger www.b2b.lis.no Eurokasser Plastkasser tilpasset europaller i størrelse, slik at de utnytter

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte

YogaMat. NO: Yogamatte. SE: Yogamatta. DK: Yogamåtte YogaMat NO: Yogamatte Det finnes mange ulike former for yoga, fra de mer fysisk utfordrende til de roligere. Felles for dem alle er at Yoga forener kropp og sinn og har fokus på å være tilstede i øyeblikket.

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32

FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 FS 230 / FS 290 / FS 320 / FS 232 / FS 292 / FS 293 / FSD 23 / FSD 29 / FSD 32 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 18 S Bruksanvisning 33 FIN Käyttöohje 48 M60 DK Tillykke med dit nye GRAM fryseskab

Læs mere

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker.

Läs igenom hela vägledningen innan du börjar. Se sista uppslaget för beskrivning av olika sticktekniker. Fint med Quick Knit SV Söt docka och mjukt gosedjur Här utgår du från en grundmodell som du sedan kompletterar med armar och ben, beroende på vad du vill göra. Du kan t.ex. göra en docka, nalle, kanin,

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

MANUAL V-COM V45/V55

MANUAL V-COM V45/V55 MANUAL V-COM V45/V55 Indholdsfortegnelse Delenes navne og funktioner 1 Isætning og fjernelse af batteriet 3 Isætning af batteriet 3 Fjernelse af batteriet 3 Opladning af batteriet 3 Beskrivelse af symboler

Læs mere

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne

Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne Matematik og matematikbegreber på tværs af grænserne 0. Titel på fag/emne Matematik 1. Titel på forløb: Mejeriprodukter emballage rumindhold brøk decimaltal og procent. 2. Forfatternavne: Bent Fuglsberg,

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk

TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 1 TU-H3991 Elektronisk dampstrygejern Elektronisk dampstrykejern Elektriskt ångstrykjärn för hemmabruk 2 S V E N S KA VIKTIGT Av säkerhetsskäl ska du läsa instruktionerna noggrant innan du använder strykjärnet

Læs mere

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT).

Generel fremgangsmåde for parring af hovedtelefonerne med en anden Bluetooth-enhed (BT). Produktoplysninger 1 Tilslutning til opladning 2 Knappen "+" 3 Knappen " " 4 Funktionsindikator (blå) 5 Batteriindikator (rød) 6 Øresnegl 7 Mikrofon 8 Øreclips 9 Opladningsindikator (rød) 10 Strømindikator

Læs mere