Kære læser. En Sikker Hånd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære læser. En Sikker Hånd"

Transkript

1 EN Sikker Hånd nyhedsbrev om infektionsforebyggelse Er du i tvivl om du skal desinficere dine hænder, hvis du får hul på dine handsker under en operation. Der er hjælp at hente i Periop et nyt elearningsprogram for operationssygeplejersker i infektionshygiejne, der bygger på de danske hygiejnestandarder.

2 2 En Sikker Hånd Nyhedsbrev om infektionsforebyggelse Mölnlycke Health Care ApS Gydevang Allerød Telefon: Fax: Web: Ansvarshavende UDGIVER: Danmark: Michael Amundsen Finland: Kaija Ojala Norge: Per Simonsen Sverige: Fredrik Wallefors Redaktør: Ann Folin Mail: Redaktionskomité: Karin Mattsson Ann Folin Bobbo Hedlom Ira Pernu Hanne Martinsen Per-Olof Olsson Tone Hustad Kære læser Du sidder nu med det første af to numre af En sikker Hånd i Denne udgave indledes med en artikel om handskepunktur under hjertekirurgi samt vigtigheden af at desinficere hænderne ved handskeskift. Her undersøges både antal af opdagede og uopdagede punkturer under hjertekirurgi samt bakterievækst inde i handskerne. Den næste artikel beskriver Periop, et nyt elearningsprogram for operationssygeplejersker i Region Hovedstaden. Beretningen om hvordan et konkret behov for at kunne dokumentere operationssygeplejerskernes kompetencer i forbindelse med akkreditering er endt ud i et E-learningsprogram bygget på danske hygiejnestandarder og Region Hovedstadens retningslinier. Tredje artikel handler om at antiseptisk shampo reducerer den neurokirurgiske infektionsrisiko. Studiet vurderer virkningen af preoperative antiseptiske shampooers virkning på forekomsten af permanent hovedbundsflora under operation og den efterfølgende sårkontimination. Sidste artikel omhandler Chlorhexidin mod postoperative sårinfektioner. Her omtales baggrunden for at helkropsvaske patienter og fremgangsmåden. God læselyst! Indhold Side Handskepunktur under hjertekirurgi vigtigheden af at desinficere hænderne ved handskeskift 3 Periop et nyt elearningsprogram for operationssygeplejersker 5 Antiseptisk shampoo reducerer den neurokirurgiske infektionsrisiko 7 Chlorhexidin mod postoperative sårinfektioner 9 Produktion og tryk: Zetterqvist Tryckeri, Västra Frölunda, Sverige Web: Karin Ann Bobbo Ira Hanne Per-Olof Tone

3 3 Handskepunktur under hjertekirurgi Vigtigheden af at desinficere hænderne ved handskeskift Operationshandskerne bygger en vigtig barriere mellem sundhedspersonalet og patienterne og beskytter begge parter mod infektionsrisici. Det er vigtigt at holde denne barriere intakt ved alle former for kirurgi især ved hjertekirurgi, hvor infektioner i dybe sår eller klapprotese-endocarditis kan føre til alvorlig morbiditet, længere indlæggelse eller endda øget mortalitet. Alligevel har undersøgelser i flere lande vist, at handskerne ofte får punkturer, hvoraf mange er uopdagede dvs. opdages ikke af personalet under operationen. I en britisk undersøgelse af patienter i åben hjertekirurgi blev operationspersonalets handsker indsamlet og testet efter afsluttet indgreb. Ud af 514 testede handsker havde 162 (31,5%) én eller flere punkturer. Kun 20 punkturer blev opdaget under eller efter operationen dvs. at 185 af punkturerne var uopdagede. Undersøgelsen konstaterede, at 61% af operationssygeplejerskernes handsker havde én eller flere punkturer sammenlignet med 23,6% af kirurgernes 1. I en tysk undersøgelse af 953 handsker, som blev brugt ved hjertekirurgi, blev forekomsten af punkturer undersøgt. Handskerne blev opdelt efter brugere: kirurger (254 handsker), assisterende kirurger (220 handsker), andre assisterende kirurger (272 handsker) og operationssygeplejersker (207 handsker). Man fandt punkturer i 66 ud af 254 handsker (26,0%) hos kirurger, 49 ud af 220 (22,3%) hos assisterende kirurger, 25 ud af 272 (9,2%) hos andre assisterende kirurger og 78 ud af 207 (37,7%) hos operationssygeplejersker. En del handsker havde flere punkturer. Forfatterne drog den konklusion, at antallet af punkturer ved hjertekirurgi er væsentligt større, end man hidtil har troet samt at hjertekirurger bør tænke på den høje frekvens af uopdagede punkturer, når de opererer på patienter med smitsomme sygdomme 2. En mere detaljeret undersøgelse udført af Anne Eklund et al. hos afdelingen for thoraxkirurgi ved Helsingfors Universitetshospital i Finland havde til formål at fastslå, i hvor stor udstrækning handskepunkturer forekommer. Det finske team ønskede også at gå nærmere ind på følgerne af disse punkturer. Derfor foretog de indgående vurderinger af bakteriemængden på operationssygeplejerskernes hænder både før og efter hjertekirurgiske indgreb 3. Der er tidligere udført undersøgelser om bakteriemængden på hænder ved kortere indgreb, men den finske undersøgelse var den første, der omfattede mere tidskrævende indgreb som hjerteoperationer. Anne Eklund et al. ville undersøge, om der var en tæt sammenhæng mellem punkturfrekvens og postoperative bakteriemængder samt fastslå om der eventuelt er en sammenhæng mellem infektioner i operationsområdet og punkturfrekvens. Metode I alt blev 116 konsekutive indgreb med åben hjertekirurgi undersøgt. De fleste var bypassoperationer (CABG) med kardiopulmonær bypass. Størsteparten af indgrebene (106) blev gennemført med sternotomi. Efter præoperativ hånddesinficering (hænderne blev vasket med flydende sæbe i 1 minut og derefter masseret med klorhexidinsprit i 2 minutter) blev der taget 800 bakterieprøver fra 23 kirurgers hænder. Prøvetagningen blev gentaget efter hver afsluttet hjerteoperation. Kirurgerne skulle gnide fingerspidserne i 1 minut mod bunden af en petriskål, som indeholdt en saltopløsning og inhibitorer for at neutralisere eventuelle rester af desinficeringsmiddel. Prøverne blev derefter sendt til inkubation, og alle fremdyrkede bakteriekolonier blev registreret. Hvis kirurgerne opdagede handskepunkturer under indgrebet, skiftede de handsker. Efter indgrebet blev alle handsker undersøgt for eventuelle punkturer med en standardiseret væsketæthedstest (EN 455-1). Handskerne blev fyldt med 1 liter vand, og eventuelle lækager blev undersøgt. Punkturer med en diameter over 0,5 cm blev klassificeret som store. Desuden blev punkturstederne registreret.

4 4 Resultat Under operationerne skiftede kirurgerne 70 handsker ud, fordi de opdagede punkturer (31% af punkturerne). Den postoperative væsketæthedstest konstaterede, at 154 ud af 400 handsker (39%) havde punkturer, som ikke var blevet opdaget under operationen. Kun i 20 tilfælde (17%) blev det konstateret, at begge handsker var intakte efter operationen. I alt fik 224 handsker (48% af alle handskerne) punkturer under indgrebene. Punkturerne opstod oftere på den venstre handske end på den højre. Halvdelen af alle punkturerne opstod på den venstre handskes tre første fingre. Den britiske og den tyske undersøgelse fandt tilsvarende resultater for punkturstederne. I den britiske undersøgelse forekom de fleste punkturer (60%) på den ikke-dominante hånd, og af disse forekom 30% på den hånds pegefinger 1. I den tyske undersøgelse forekom stikskader fra skalpeller og suturnåle oftest på den ikke-dominante hånds tommel- (27,3%) og pegefinger (42,1%) og derefter i faldende rækkefølge på disse steder: langemand (10,2%), øvrige fingre (15,7%), håndflade (3,8%) og håndryg (0,9%) 2. Den finske undersøgelse konstaterede, at indgrebets længde havde stor indflydelse på antallet af punkturer. De undersøgte indgreb varede gennemsnitligt 3 timer og 14 minutter (spredning: minutter). Punkturfrekvensen steg fra 30% for indgreb under 3 timer til 65% for indgreb over 5 timer. Efter den præoperative hånddesinficering var bakteriemængderne lave. Der forekom dog store variationer i bakteriemængderne i de prøver, der blev taget fra kirurgernes hænder straks efter indgrebet fra bakteriefri (36% af prøverne) til flere end 1000 bakteriekolonier pr. ml væskeprøve (6% af prøverne). Store bakteriemænger på hænderne var almindelige efter tidskrævende indgreb. I flere end halvdelen af tilfældene genkoloniseredes kirurgernes hænder mod slutningen af indgrebet. Forfatterne tror, at genkoloniseringen primært beror på en bakterieforøgelse i talgkirtlerne på hånden inden i handsken. I 7 ud af de 116 indgreb (6%) opstod der dyb sårinfektion bag patientens brystben. Forfatterne fandt dog ingen klar sammenhæng mellem punkturfrekvens og infektioner i operationsområdet. De anser, at dette primært kan tænkes at bero på det begrænsede antal prøver, de komplekse mekanismer for, hvordan sårinfektioner udvikles, og det bredt anerkendte faktum, at de fleste af de mikroorganismer, der forårsager kirurgiske infektioner, stammer fra patientens egen hud. Selvom vi i denne undersøgelse ikke har kunnet påvise nogen øget infektionsrisiko, har vi kunnet bekræfte, at hændernes bakteriemængder øges, når indgrebets varighed øges. Ligesådan øges handskernes punkturfrekvens, konstaterer forfatterne. Store huller udgør en risikofaktor for både patienter og personale. Da bakteriemængden på kirurgens hænder øges med tiden, bør hænderne desinficeres igen, når der skiftes handsker efter en konstateret punktur. Da punkturer har en tendens til at undgå at blive opdaget, burde begge handsker derfor udskiftes rutinemæssigt, hvis den ene handske beskadiges. Anne Eklund et al. konkluderer, at der opstår handskepunkturer ved de fleste hjerteoperationer, og at punkturfrekvensen og bakteriemængderne øges med øget operationstid. De anbefaler derfor, at begge handsker udskiftes, når der opdages punkturer, og at kirurgen desinficerer sine hænder igen, inden de nye handsker påføres især under lange operationer. Hvis desinficeringen udføres korrekt, og desinficeringstiden er tilstrækkelig lang, kan man med moderne præoperative håndvaske- og desinficeringsteknikker på en effektiv måde mindske bakteriemængden på hænderne. Litteratur: 1 P.S.Wong et al. Surgical glove punctures during cardiac operations, Ann Thorac Surg Jul; 56(1): R. Driever et al. Surgical glove perforation in cardiac surgery, Thorac Cardiovasc Surg Dec; 49(6): A.M. Eklund, J. Ojajarvi, K. Laitinen, M.Valtonen, K.A.Werkkala, Glove punctures and postoperative skin flora of hands in cardiac surgery, Ann Thorac Surg Jul; 74(1):

5 Periop et nyt elearningsprogram for operationssygeplejerske 5 Af Annemarie Friis Har du hørt om det nye elearningsprogram for operationssygeplejersker i Region Hovedstaden? Vi kan nu tilbyde et elearningskursus i infektionshygiejne, der bygger på de danske hygiejnestandarder. Programmet består af 3 moduler. Det er en test med i alt 53 spørgsmål. Referencer og links er let tilgængelige. Programmet blev lagt på nettet 12. marts Kurset blev fremlagt på Mölnlycke Health Care Surgical Forum i København og Skanderborg d. 20. og 21. marts Baggrunden for programmet er et pilotprojekt på Frederiksberg hospital tilbage i I forbindelse med akkreditering var der fokus på dokumentation af operationssygeplejerskernes kompetencer med hensyn til anvendelse, håndtering og viden om den specifikke operationshygiejne. Der blev etableret et samarbejde med Dansk Standard, der også gerne ville fokusere mere på netop de infektionshygiejniske standarder. Programmet blev testet af medarbejderne på Frederiksberg hospital, både det it-tekniske, det faglige indhold og udbytte. Resultaterne var meget positive. Følgende ting kom frem: Øget bevidsthed om nødvendighed af fokus på infektionshygiejniske forhold. Medarbejderne efterspørger større viden. Positiv indflydelse på kvaliteten af den udførte hygiejne. Øget viden om den perioperative hygiejne. Ledelsesmæssig mulighed for at opnå målbar dokumentation for personalets kompetenceniveau og synliggørelse af fokusområder til iværksættelse af relevant undervisning og hygiejnekampagner. Der var hermed grundlag for at arbejde videre med projektet. Dansk Standard valgte af forskellige årsager at trække sig fra projektet. Centraloperationsafdelingen på Frederiksberg hospital havde brugt mange ressourcer på dette projekt. Det var derfor nødvendigt at overveje, hvordan der skulle arbejdes videre med det. I december 2010 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som sammen med e-learningsenheden på Rigshospitalet, fik til opgave at revidere og tilpasse elearningskurset således at det efter revisionsarbejdet var tilgængeligt for alle operationssygeplejersker ansat på operationsafdelinger i Region Hovedstaden. Formålet med arbejdet i gruppen blev: 1 Videreudvikling af testen 2 Opretholdelse af et fælles højt kompetenceniveau på tværs af regionens hospitaler 3 At skabe et værktøj som supplement til oplæring 4 At skabe et fælles opslagsværk med let tilgængelige referencer. 5 At muligøre dokumentation af operationssygeplejerskernes kvalifikationer indenfor infektionshygiejne. 6 At skabe grundlag for vidensdeling, erfaringsudveksling, læring. Arbejdsgruppen har gennemgået hele oplægget til pilotprojektet, ændret tekster, skrevet nyt og tilføjet referencer og links. Samarbejde med e-learningsenheden på Rigshospitalet har været konstruktivt og har betydet, at vi har fået mange kreative input til grafikken i programmet. Dette har gjort det mere inspirerende og sjovere at gennemføre for brugerne. Herudover har vi haft en reviewgruppe bestående af hygiejnesygeplejersker og ledende sygeplejersker, ansat i region Hovedstaden. Det har været vigtigt for os at have denne gruppe bag projektet for at sikre en bred viden i programmet. E-learningskurset består af 3 moduler med følgende indhold: Infektionshygiejne i sundhedssektoren Krav til håndhygiejne Perioperativ infektionsprofylakse Modulerne indeholder mellem 5-27 spørgsmål og kan tages modulvis. Der er forklaringer på både rigtige og forkerte svar, ligesom der er mulighed for ekstra viden og adgang til Rikke Valentin ved computeren

6 6 Fra venstre Lene Brunshøj, Lisa Kofoed, Britta Kraemer og Annemarie Friis relevante referencer og links i de enkelte afsnit. Det er muligt efter hvert modul at få et print af besvarelsen til dokumentation for gennemført kursus. Vi håber mange vil se dette kursus som et nyt og spændende tiltag, som kan medvirke til at højne kvaliteten i den enkelte afdeling og sætte fokus på en ny måde til kompetenceudvikling af operationssygeplejersker. Vi mener programmet kan udvikles endnu mere, således at det f.eks. bliver tilgængeligt for andre personalegrupper på operationsafdelinger. Der kan udvikles flere moduler med andre relevante emner. Herudover har vi et stort ønske om, at programmet bliver landsdækkende, således at endnu flere kan få gavn af den viden der ligger her. Vi håber, at mange vil finde forskellige anvendelsesmuligheder for kurset. Vi har et stort ønske om, at alle der har lyst, sender os forslag og gode input, således at vi kan få ideer til videreudvikling. Vi forpligter os til, at der sker en løbende revidering, således at ny viden og nye procedurer på området inkorporeres i kurset. Arbejdsgruppen består af: Klinisk afdelingssygeplejerske Lisa Kofoed, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler (formand) Operationssygeplejerske Lene Brunshøj, Frederiksberg og Bispebjerg hospitaler. Afdelingssygeplejerske Britta Kraemer, Herlev Hospital. Afdelingssygeplejerske Annemarie Friis, Rigshospitalet. Morten Hansen, E-learningsenheden, Rigshospitalet Skynd dig ind og se det på: Klik på perioperativ hygiejne.

7 Antiseptisk shampoo reducerer den neurokirurgiske infektionsrisiko Antiseptisk shampoo reducerer den neurokirurgiske infektionsrisiko Postoperative infektioner er en af de mest frygtede komplikationer ved neurokirurgi. Trods sikkerhedsforanstaltninger er sådanne infektioner langt fra sjældne: Et prospektivt studie, der blev offentliggjort for Postoperative nylig (1), påviste infektioner i alt er 31 en infektioner af de mest frygtede af komplikationer ved neurokirurgi. blandt Trods 503 tilfælde sikkerhedsforanstaltning- (6,2 %), der operationsområder blev er er fulgt sådanne på en infektioner klinik i en langt etårig fra sjældne: periode. Et prospektivt studie, der blev offentliggjort for nylig Alle patienter blev fulgt i minimum 1, påviste i alt 31 to uger efter infektioner af operationsområder blandt 503 tilfælde operationen, og alle infektioner blev registreret for (6,2%), der blev fulgt på en klinik i en etårig periode. at finde Alle de patienter vigtigste blev risikofaktorer fulgt i minimum for infektion. to uger efter Risikoerationen, steg i og takt alle med infektioner alder, operationstype blev registreret for som at finde fx de ope- shunt-operationer, vigtigste risikofaktorer forekomst infektion. af fremmedlegemer, Risikoen steg i takt diabetes med alder, mellitus operationstype og behovet som for f.eks. monitorering shunt-operationer, af det intrakraniale forekomst af tryk. fremmedlegemer, diabetes mellitus og behovet De for mikroorganismer, monitorering af det der intrakraniale forvoldte tryk. disse infektioner afde operationsområdet, mikroorganismer, der var forvoldte Staphylococcus disse infektioner aureus (71,0 % af infektioner), Acinetobacter baumanii af operationsområdet, var Staphylococcus aureus (71,0 % af infektioner), Acinetobacter baumanii (16,1 %) og Staphylococcus epidermidis (12,9 %). (16,1 %) og Staphylococcus epidermidis (12,9 %). Infektioner Infektioner af af operationsområdet operationsområdet er er stadig stadig et stort et stort problem problem i neurokirurgi, i neurokirurgi, og eventuelle og eventuelle foranstaltninger, der foranstaltninger, kan træffes at der reducere kan træffes forekomsten at af reducere sådanne infektioner, vil afhjælpe sådanne lægerne infektioner, med at forbedre vil hjælpe patientplejen lægerne og forekomsten med kan at reducere forbedre mortalitet, patientplejen morbiditet og kan og de reducere med neurokirurgiske morbiditet patienter forbundne og de med sundhedsplejeomkostninger. neurokirurgiske mortalitet, patienter forbundne sundhedsplejeomkostninger. Shampoo-studie Hovedbunden er en betydelig kilde til de bakterier, der Shampoo-studie forvolder postoperative neuro-kirurgiske infektioner, Hovedbunden er en betydelig kilde til de bakterier, herunder også infektioner af cerebrospinalvæskeshunts. der Ifølge forvolder et studie, postoperative der blev udført neuro-kirurgiske ved Department infektionerrosurgery herunder på Children s også infektioner Hospital i af Boston, cerebrospinal- Massachusetts 2 of Neuvæskeshunts. er en enkel, men Ifølge meget et studie, effektiv der metode blev til udført reduktion ved af Department infektioner af ofneurokirurgiske Neurosurgery operationsområder, på Children s Hospital at vaske i Boston, hovedbunden Massachusetts med chlorhexidinshampoo (2) er en enkel, før men operationen. meget effektiv Det metode prospektive til reduktion studie var af udformet infektioner til at vurdere af neurokirurgiske virkningen operationsområder, af præoperative antiseptiske at vaske shampooer hovedbunden på forekomsten af permanent hovedbundsflora under operationen og den efterfølgende sårkontamination. med chlorhexidinshampoo før operationen. Det prospektive studie var udformet til at vurdere Der blev randomiseret i alt 151 neurokirurgiske procedurer (patienter virkningen af præoperative i alderen én antiseptiske måned til 36 shampooer år flertallet i på alderen forekomsten 4 6 år) til af fire permanent studiegrupper: hovedbundsflora under Præoperative operationen vask og med den chlorhexidinshampo efterfølgende sårkontamination. kirurgisk hovedbundsdesinfektion med chlorhexidin og Der Ingen blev shampoo, randomiseret kirurgisk i alt desinfektion 151 neurokirurgiske med procedurer chlorhexidin (patienter i alderen én måned til 36 år flertallet Shampoo i alderen med 4 6 iodofor, år) til kirurgisk fire studiegrupper: desinfektion med iodofor Præoperative shampooer med chlorhexidin og Ingen shampoo, kirurgisk desinfektion med iodofor kirurgisk hovedbundspræparat med chlorhexidin Ingen shampoo, kirurgisk præparat med chlorhexidin Shampoo med iodofor, kirurgisk præparat med iodofor Shampoovask Ingen shampoo, blev udført kirurgisk på afdelingerne præparat med af patienternes iodofor sygeplejersker. Patientens hovedbund blev gjort fugtig med Shampoovask varmt vand og derefter blev udført skrubbet på afdelingerne i to minutter med af patienternes sygeplejersker. Patientens hovedbund blev 15 ml af det specificerede antiseptiske middel, skyllet med lunkent vand i ét minut og derefter tørret med et håndklæde. gjort fugtig med varmt vand og derefter skrubbet i Randomiserede patienter fik to shampoovaske med mindst to én minutter times mellemrum, med 15 ml første af gang det specificerede mellem to og 24 antiseptiske før operationen. middel, skyllet med lunkent vand i ét minut og timer derefter Hovedbunden tørret med blev et forberedt håndklæde. til operation Randomiserede på operationsstuen fik ved to at shampoovaske klippe håret med med en elektrisk mindst saks, én times gøre patienter mellemrum, hovedbunden første fugtig med gang det mellem tildelte to antiseptiske og 24 timer middel, før operationen. udføre barbering med et barberblad, skrubning med det tildelte Hovedbunden middel i minimum blev forberedt fem minutter til operation og duptørring på med et sterilt håndklæde. Der blev hos alle patienter operationsstuen ved at klippe håret med en elektrisk anvendt en incionsfilm til at dække incisionsstedet. saks, gøre hovedbunden fugtig med det tildelte antiseptiske Der blev indsamlet kvantitative kulturer fra hovedbunden regimen, før og ved udføre afslutningen barbering af operationen med et samt barberblad, kvalitative sårkulturer skrubning før med lukning det af tildelte såret. middel i minimum fem minutter og duptørring med et sterilt håndklæde. Der blev hos alle patienter anvendt et Resultater blokerende vedhæftende plaststykke til at dække Den første gruppe (præoperativ chlorhexidinshampoo incisionsstedet. samt kirurgisk hovedbundsdesinfektion med chlorhexidin) havde Der den blev laveste indsamlet koncentration kvantitative af bakterier kulturer på hovedbun- fra hovedbunden før og ved afslutningen af operationen samt kvalitative sårkulturer før lukning af såret. 7 9

8 8 den, præoperativt såvel som postoperativt (middelområde = hhv. 30 [0-5,7 x 10 5 ] og 0 [0-2,5 x 10 3 ]). Den dobbelte chlorhexidingruppe havde også signifikant færre positive postoperative hovedbundskulturer (29 %) end de øvrige tre grupper (hhv. 51 %, 58 % og 53 %) (p<0,05) samt færre positive sårkulturer (20 % kontra hhv. 25 %, 42 % og 30 %). Studiets forfattere mener, at chlorhexidins længere virkning kombineret med dets bredspektrede antiseptiske egenskaber forklarer dette regimens succes i studiet. Iodoforer er hurtigt virkende baktericider over for både grampositiv og gramnegativ hudflora, men deres virkning aftager hurtigt i takt med, at de frie jodradikaler frigives efter tørring. Den normale hovedbund er tæt koloniseret af aerobe bakterier, og i det rapporterede studie gav en bakteriedensitet på hovedbunden på over 102/4 cm 2 den bedste forudsigelse af forekomsten af bakterier i såret. Ca. 90 % af hovedbundens bakterier er koagulase-negative stafylokokker. Disse organismer er fordelt på epidermis yderste lag, stratum corneum. Denne overflade, der består af lag af fragmenteret død epitel, er langt fra glat. Dybe indkrængninger, der er skabt af kraterlignende follikulære kanaler, giver bakterierne et tilflugtssted, hvor de kan undgå de kemiske og mekaniske rensningsprocedurer, bemærker forfatterne. Der er derfor behov for et antiseptisk middel med bedre restaktivitet, som f.eks. det vurderede chlorhexidinregimen. Forfatterne konkluderede: Vi har påvist, at præoperative antiseptiske shampooer undertrykker fremkomsten af permanent flora på overfladen af hovedbunden under neurokirurgiske procedurer. Chlorhexidin, der har en længere varende antimikrobial virkning, synes at være bedre end iodoforer til dette formål. Denne artikel er tidligere blevet publiseret i En Sikker hånd nr 1, Referencer: 1 Erman T et al,risk factors for surgical site infections in neurosurgery patients with antibiotic prophylaxis. Surg Neurol Feb;63(2): Leclair JM et al, Effect of preoperative shampoos with chlorhexidine or iodophor on emergence of resident scalp flora in neurosurgery. Infect Control Jan;9(1):8-12.

9 BYGGING E HENDER en Sikker Hånd nr1, Chlorhexidin mod postoperative sårinfektioner Hvordan præoperativ helkropdesinfektion med chlorhexidinsæbe, blev et våben i kampen mod postoperative sårinfektioner. Infektioner af operationsområdet skyldes ofte bakterier, der er almindeligt forekommende på huden. Derfor er desinfektion af huden før operationer med et hurtigtvirkende, bredspektret og vedvarende antiseptisk middel i dag bredt anerkendt som den bedste praksis. Desinfektion af patientens hud før operation ved hjælp af chlorhexidinbaserede rutiner blev første gang indført på et svensk hospital i midten af 1960erne som følge af et skelsættende studie, der blev præsenteret på den svenske mikrobiologiske forenings møde i april Resultaterne viste klart, at chlorhexidin (Hibitan) var bedre end en hexachlorphan rutine til reduktion af bakterielle hudtællinger. Endnu et studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med 341 patienter på en vaskulær kirurgisk afdeling, som var blevet opereret med en lyskeincision, viste, at et brusebad med chlorhexidinsæbe før operation reducerede infektionsforekomsten fra 17,5 % i kontrolgruppen til 8 % hos dem, som blev behandlet med chlorhexidin 2. Der blev i løbet af to årtier udarbejdet standardprotokoller. På Danderyd Sjukhus i Sverige blev det foretrukne regimen 3 til præoperativ klargøring af huden to gange vask med chlorhexidinsæbe før operation, hvorefter patienter blev sendt til operationsstuen i en ren seng. Med denne rutine blev der rapporteret om acceptabelt lave sårinfektionsforekomster. På det samme hospital hjalp brugen af chlorhexidin også med til at reducere infektioner, der er forbundet med CVK. I et studie på operationsafdelingen på Ljungby Sjukhus, Sverige 4 blev virkningen af præoperativ helkropsdesinfektion med chlorhexidinsæbe sammenlignet med lokalvask og ingen vask. Studiet, der omfattede galdevejs-, lyskenbrok- og brystkræftoperationer, viste, at et præoperativt brusebad med chlorhexidin væsentligt reducerede den postoperative forekomst af sårinfektioner. Lignende studier begyndte at ændre den kliniske praksis i andre lande. I et stort placebokontrolleret studie i Storbritannien, der omfattede flere end patienter, blev præoperativ helkropsvask med en chlorhexidinsæbe sammenlignet med sæbe 5. Forekomsten af Staphylococcus aureus-infektioner blev halveret med chlorhexidin, hvilket medførte væsentlige omkostnings- Preoperativ helkroppsdesinfeksjon et våpen i kampen mot postoperative sårinfeksjoner

10 e også edbundshhv. 10 ositive g 30 %). s længerede ens e aftager gives eret af ie gav en 02/4 n af bakkterier er anismer g af ybe indfollikud, hvor sningserfor restaktiimen., at rtrykker den af durer. restaktiette for- Sådan blev helkropsdesinfektionen det førende våben en Sikker Hånd nr1, 2012 besparelser på grund af en reduceret sengebelægning. I et nyt studie blev ortopædiske patienter undervist i at vaske hele kroppen med chlorhexidinglukonat på to på hinanden følgende dage før operationen, første gang praksis. derhjemme. Efter hospitalsindlæggelse blev operationsområdet vasket en tredje gang. Den bakteriologiske evaluering bekræftede en væsentlig reduktion af hudflora, herunder også S. aureus, uden bivirkninger ved helkropsvasken 6. I slutningen af 1980erne var en lignende desinfektionspraksis under udvikling i USA. Forskning på Connecticut Health Center 7 evaluerede virkningen ved helkropsbrusebad og vask af incisionsområdet med desinfektionsmidler i et randomiseret, prospektivt studie af 575 patienter, der gennemgik udvalgte kirurgiske procedurer. Patienter, som tog mindst to brusebade med 4 % chlorhexidinglukonat, havde lavere middelkolonitællinger af hudbakterier på incisionsområdet før den sidste vask end patienter, som tog to brusebade med en povidonjodopløsning eller præpareret stangsæbe. Patienter i chlorhexidingruppen havde ingen vækst på 43 % af incisionområdets hudkulturer sammenlignet med 16 % i povidonjodgruppen og 6 % i sæbe- og vandgruppen. Patienter, som tog brusebade, og som blev vasket med chlorhexidin, havde også en lavere forekomst af intraoperativ sårkontamination. Forfatterne konkluderede, at præoperative brusebade og vask med chlorhexidin udgjorde et effektivt regimen for at reducere ydre intraoperativ kontamination af operationssåret med hudbakterier. Disse og mange andre studier har dannet grundlaget for den aktuelle rutinemæssige kliniske praksis fra mikrobiologiske standardlærebøger, der anerkender virkningen af præoperativ helkropsdesinfektion med chlorhexidin for at reducere forekomsten af postoperative infektioner 2. Infektioner af operationsområdet skyldes ofte bakterier, der er almindeligt forekommende på huden. Derfor er desinfektion af huden før operationer med et hurtigtvirkende, bredspektret og vedvarende antiseptisk middel i dag bredt anerkendt som den bedste Desinfektion af patientens hud før operation ved hjælp af chlorhexidinbaserede rutiner blev første gang indført på et svensk hospital i midten af 1960erne som følge af et skelsættende studie, der blev præsenteret på den svenske mikrobiologiske forenings møde i april 1967 (1). Resultaterne viste klart, at chlorhexidin (Hibitan) var bedre end en hexachlorphan-rutine til reduktion af bakterielle hudtællinger. Endnu et studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med 341 patienter på en vaskulær kirurgisk afdeling, som var blevet opereret med Referencer: en lyskeincision, viste, at et brusebad med Denne artikel er tidligere blevet publiseret i en Sikker Hånd nummer 1, Brandberg A et al. Hibitane for pre-operative skin disinfection. Swedish Society of Microbiology Annual Meeting, april Brandberg A et al. Chapter 13 of the Textbook Skin Microbiology: Relevance to Clinical Infection Springer Verlag,New York. chlorhexidinsæbe 3 Tunevall T.Procedures and experiences with før preoperative operation skin preparation in Sweden. reducerede J Hosp Infect Apr;11 Suppl B: Wihlborg O.The effect of washing with chlorhexidine soap on wound infection rate in general surgery.a controlled clinical study. Ann Chir Gynaecol. 1987;76(5): infektionsforekomsten 5 Hayek LJ, Emerson JM.Preoperative whole body disinfection fra - a 17,5 controlled clinical % i study. kontrolgruppen J Hosp Infect.1988 Apr;11 Suppl B: Bergman BR, Seeberg S, A bacteriological evaluation of a programme for preoperative total body-washing with chlorhexidine gluconate performed by patients undergoing orthopaedic surgery.arch Orthop Trauma Surg Jun 29;94(1): til 7 Garibaldi 8 % RA hos et al,the impact dem, of preoperative som skin disinfection blev on behandlet preventing intraoperative med wound contamination. chlor- Infect Control Hosp Epidemiol Mar;9(3): hexidin (2). Der blev i løbet af to årtier udarbejdet standardprotokoller. På Danderyd Sjukhus i Sverige

11 11 Husk, at ansøgningsfristen i år er 1. september. Husk også, at du kun kan søge til fremadrettede formål, så søg allerede i år til formål i Vi glæder os til at læse din ansøgning. Læs mere på S U R G I C A L L E G A T 2012 Giv flere patienter en bedre behandling!

12 Returadresse: Mölnlycke Health Care ApS, Gydevang 33, 3450 Allerød Du kan også finde en elektronisk udgave af En Sikker Hånd på vores hjemmeside Eller på FS Sasmo`s hjemmeside MÖLNLYCKE HEALTH CARE, 2011 EN SIKKER HÅND 1/12 1,5K PRODUCTION JOE BRIG ART AB PRINTED BY GÖTEBORG 2012

25 års jubilæum 1981-2006

25 års jubilæum 1981-2006 25 års jubilæum 1981-2006 To af verdens ledende leverandører af engangsartikler til infektionsprofylakse på operationsafdelingen - Regent Medical og Mölnlycke Health Care - er nu slået sammen under navnet

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Den centrale afdeling for sygehushygiejne Statens Serum Institut INDHOLD FORORD 7

Læs mere

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering

1 februar 2015. Landsmøde. Operativ behandling af prostatakræft. Kræftrehabilitering PROPANYT NR. 1 februar 2015 Landsmøde Operativ behandling af prostatakræft Kræftrehabilitering Nr. 1 februar 2015 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller

Læs mere

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk

BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk BEDRE MAD TIL SYGE HVORFOR? HVORDAN? Læs mere i idekataloget på www.bedremadtilsyge.sst.dk Bedre mad til syge Hvorfor? Hvordan? Forfatter, udgiver, ansvarlige institution & copyright: Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport

Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Fra begreb til bundlinje, hvordan øger vi den relationelle koordinering - Evalueringsrapport Udarbejdet af Seniorforsker Kasper Edwards, DTU Management Engineering Marts 2014 Projektet er støttet af Center

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital

Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center på Hvidovre Hospital Klinisk risikostyring i Medicinsk Center H:S Hvidovre Hospital Maj 2006 Klinisk risikostyring i H:S Hvidovre Hospital 2 1. FORORD Patientsikkerhed

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004

Tillægget TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 TANDLÆGEBLADET NR.6 MAJ 2004 Tillægget Ingen tabere, kun vindere iso klinikken Termisk desinfektion Ikke alle klinikker tester autoklaver Autoklave efter hospitalsstandard Sparer tid og penge Vandkvaliteten

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

SUND MUND til BYENS BØRN

SUND MUND til BYENS BØRN Virkningsevaluering af et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Børne- og Ungdomstandplejen SUND MUND til BYENS BØRN VIRKNINGSEVALUERING - SIDE 1 Grafisk design: Gurli Nielsen, Børne- og Ungdomsforvaltningen,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter

Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter og permanent central intravenøs port hos voksne (>19 år) patienter Hoved søgeord: Hud og slimhinder Andre

Læs mere

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt

Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Ekstern prøve i sygepleje Bachelorprojekt Hvilken aktuel viden findes der om, hvilke faktorer, der har betydning for adherencen hos patienter, der lider af skizofreni? - Et systematisk litteraturstudie

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen September 2013, nr. 3 udgivet af Prostatakræftforeningen Folkemødet på Bornholm ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter Medicinsk kastration kan føre til blodpropper Nr. 3, september 2013

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3

SårDebatten. Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?... side 2-3 SårDebatten FOR VIDENSBASERET OG PRAKTISK SÅRBEHANDLING Nummer 1 2010 Tema om stress og sårsmerter INDHOLD: Internationalt studie Kan stress forsinke sårheling?......... side 2-3 Reportageartikel Behandling

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

To ud af tre stemte ja

To ud af tre stemte ja Medlemsblad for statsautoriserede Fodterapeuter april 2011 04 To ud af tre stemte ja Fodterapeuter i gang med akademiuddannelse Simpel klinisk test viser, hvilket indlæg er bedst MTV om fodsår initierer

Læs mere

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5

DOS BULLETIN BESTYRELSEN INFORMERER:... 3 LEDER... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN... 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE... 5 DOS BULLETIN NR. 1 JANUAR 2010 39. ÅRGANG BESTYRELSEN INFORMERER:..................... 3 LEDER....................................... 3 TILMELDING TIL MAILINGLISTEN................ 3 NY OG REVIDERET HJEMMESIDE....................

Læs mere

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling

Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling Marts 2012 Afsluttende evalueringsrapport for ABT-projektet IT-støtte til vagtplanlægning og operationsafvikling version 1,3 Udarbejdet for: ABT fonden og Bispebjerg Hospital Udarbejdet af:!jari Friis

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere