Bilag 2 administrative nøgletal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2 administrative nøgletal"

Transkript

1 Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter giver mulighed for, at udgifterne på en ensartet måde kan følges over tid og udviklingen kan sammenlignes med andre kommuner og med landsgennemsnittet. Nøgletallet skal endvidere operationaliseres, så det mere synligt kan dokumenteres, at udvalgene aktivt medvirker til, at kommunens udgifter nærmer sig landsgennemsnittet. I 6-by-samarbejdet er der opnået enighed om, at anvende følgende to typer af nøgletal: Administrationsandelen: Administrationsandelen (6.51/Samlede drifts- og anlægsudgifter og statsrefusion). Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. Udvidet administrationsandel (summen af (6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51)/ Samlede drifts- og anlægsudgifter og statsrefusion). Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. De udvidede administrationsudgifter opfanger stor set forskellene i konteringspraksis. Administrationsudgifter pr. indbygger: Administrationsudgifter pr indbygger (6.51/indbygger tal) faste priser. Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. Udvidede administrationsudgifter pr. indbygger (summen af (6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51)/indbygger tal) faste priser. Formålet er at sammenligne niveauet for udgifterne mhp. at vurdere niveauforskellen mellem administrationsudgifter i Københavns Kommune og andre kommuner. De udvidede administrationsudgifter opfanger stort set forskellene i konteringspraksis. C:\DOCUME~1\tlh\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\F doc - cb

2 Udregning af administrative nøgletal på landsplan Administrationsandelen (driftsudgifter) Tabel 1. Administrationsandelen (driftsudgifter) Driftsudgifter, netto (6.51) i pct. af driftsudgifter i alt Hele landet 8,25 % 8,27 % 8,19 % 8,18 % 8,20 % København 8,54 % 9,15 % 9,91 % 9,73 % 9,86 % Frederiksberg 6,70 % 6,72 % 6,65 % 6,32 % 6,43 % Odense 10,85 % 11,09 % 10,17 % 9,53 % 9,62 % Esbjerg 8,75 % 9,02 % 8,37 % 8,40 % 8,35 % Århus 8,34 % 8,58 % 8,30 % 8,73 % 8,91 % Ålborg 10,40 % 9,15 % 9,56 % 9,13 % 9,49 % Randers 8,91 % 8,78 % 8,46 % 8,23 % 8,32 % Tallene viser, at Københavns Kommune i regnskab 2004 ligger 1,66 procentpoint over landsgennemsnittet, i det smalle administrationsbegreb, svarende til 450 mill. kr. Tabel 2. Den udvidede administrationsandel (driftsudgifter) Driftsudgifter, netto (6.40, 41, 42, 50, 51) i pct. af driftsudgifter i alt Hele landet 9,12 % 9,10 % 9,05 % 9,00 % 9,01 % København 9,21 % 9,72 % 10,86 % 10,68 % 10,77 % Frederiksberg 7,63 % 7,71 % 7,68 % 7,26 % 7,27 % Odense 11,89 % 12,06 % 11,10 % 10,23 % 10,36 % Esbjerg 9,33 % 9,55 % 8,98 % 8,96 % 8,85 % Århus 8,85 % 9,07 % 8,80 % 9,20 % 9,38 % Ålborg 11,02 % 9,70 % 10,18 % 9,71 % 10,25 % Randers 9,45 % 9,20 % 8,91 % 8,63 % 8,71 % Forskellen er på 1,76 procentpoint når der udvidede administrationsbegreb anvendes, svarende til 478 mill. kr. I tabel 3 er administrationsudgifter pr. indbygger opgjort. Tallene er kun direkte sammenlignelige for Københavns Kommune, når der sammenlignes med Frederiksberg Kommune og med hele landet. Der kan derimod ikke sammenlignes med de øvrige 6-byer, da København både er primær og amtskommune. 2

3 Tabel 3. Udvikling i administrationsudgifter pr. indbygger, 2004-p/l. Udgifter, netto (6.51) - drift pr. indbygger (i hele kroner), faste priser (2004) Hele landet København Frederiksberg Forskel KK - Hele landet 15,4 pct. 12,6 pct. 13,1 pct. 11,9 pct. 11,9 pct. Forskel KK - Frederiksberg 45,0 pct. 40,8 pct. 44,1 pct. 45,4 pct. 43,8 pct. Sammenligningen viser, at de administrative udgifter i Københavns Kommune i 2004 er 571 kr. større pr. indbygger end landsgennemsnittet. Det svarer til, at der teoretisk er et besparelsespotentialet på 12 pct. svarende til et besparelsespotentiale på 287 mill. kr. Forskelle i opgørelsen af nøgletallene i 6-by rapporten og tallene i administrationsanalysen I publikationen 6-by nøgletal - budget 2005, er der et afsnit om administrationsudgifter. I dette afsnit indgår to tabeller, som viser 6-byernes udgifter til administration på funktionerne 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 i regnskab 2004 samt hhv. 6-byernes administrationsudgifter i kr. pr. indbygger og administrationsudgifternes andel af de samlede driftsudgifter. Sammenlignes tallene med dem, der ligger til grund for administrationsanalysen, finder man, at tallene for Odense, Esbjerg og Randers er identiske. Tallene for Ålborg afviger på funktion Afvigelsen giver ikke anledning til markante ændringer i administrationsudgifterne i kr. pr. indbygger eller administrationsandelen, når tallene sammenlignes med værdier i administrationsanalysen. Med hensyn til Århus, så afviger alle tallene fra 6-by publikationen med tal opgjort i administrationsanalysen. Hvad afvigelsen skyldes, er endnu ikke afdækket. For Københavns vedkommende er tallene i 6-by publikationen på de enkelte funktioner identiske med de tal, der er brugt i administrationsanalysen. De opgjorte tal for administrationsudgifterne i kr. pr. indbygger og administrationsandelen i 6-by publikationen afviger dog fra tallene i administrationsanalysen. Afvigelsen skyldes, at der i administrationsanalysen er korrigeret for Københavns Energi og H:S, jf. tabel 1 herunder. Tabel 1. Sammenligning af 6-by tal med administrationsanalysen tal med og uden korrektion for KE og H:S. (1.000 kr.) 6-by nøgletal Adm. analyse 1) Adm. analyse 2) 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og ) ) Samlede driftsudgifter ) Adm. andel ( ) 9,25 % 9,25 % 10,77 % Adm. andel (6.51) 8,46 % 8,46 % 9,86 % Antal indbyggere primo (kr. pr. indbygger)

4 6.51 (kr. pr. indbygger) Noter: 1. Uden korrektion for KE og H:S 2. Med korrektion for KE og H:S 3. Tallet er fratrukket administrationsudgifter vedr. KE (-5.259) 4. Tallet er fratrukket administrationsudgifter vedr. KE (-5259) 5. Tallet er fratrukket udgifter vedr. KE ( ) og H:S ( ) Administrative nøgletal for udvalgene For hvert udvalg kan der defineres dels en administrationsandel, dels en udvidet administrationsandel. Formålet er at give udvalgene et medansvar for udviklingen i kommunens udgifter til administration. Det anbefales, at administrationsandelen bliver udgangspunktet for den fremadrettede styring af det enkelte udvalgs administrationsudgifter. Således kan administrationsandelen være det måltal, som udviklingen i det enkeltes udvalgs administration kan blive vurderet på baggrund af. For udvalgene foretages der i regnskabs- og budgettal følgende korrektioner (før udregning af andelen): Revisionen: Holdes uden for målstyringen Økonomiudvalget: Ingen. Kultur- og Fritidsudvalget: Ingen. Uddannelses- og Ungdomsudvalget: Ingen. Sundheds- og Omsorgsudvalget: Nettobidraget til HS tages ud af beregningen. Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget: Ingen. Bygge- og Teknikudvalget: Ingen. Miljø- og Forsyningsudvalget: KE tages ud af beregningerne (vedr. perioden frem til ultimo 2004). Der korrigeres endvidere helt eller delvist for Miljøkontrollen grundet dens takstfinansierede aktiviteter. Oprettes der i udvalgene budgetpuljer under der udmøntes til andet end administration skal der endvidere korrigeres for disse jf. nedenfor. Dette er ikke gjort i tabel. På baggrund af ovenstående korrektioner kan der udregnes følgende administrationsandele for udvalgene. Administrationsandelen er udgangspunktet for den videre beregning af måltal for det enkelte udvalg og for kommunen som helhed. Tabel 4. Administrationsandelen (6.51) drift for udvalgene Administrationsandelen 6.51 drift for udvalgene Regnskab Regnskab Regnskab Budget Revisionen 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Økonomiudvalget 55,3 % 52,2 % 50,2 % 53,9 % Kultur- og Fritidsudvalget 11,8 % 12,7 % 13,2 % 13,3 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 4,0 % 5,2 % 5,4 % 5,6 % Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2,4 % 2,3 % 2,5 % 2,4 % 4

5 Bygge- og Teknikudvalget 24,2 % 22,4 % 23,1 % 29,4 % Miljø- og Forsyningsudvalget 118,6 % 40,5 % 48,8 % 39,0 % Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 6,9 % 6,9 % 7,4 % 7,0 % Borgerrådgivningen ,0% 84,4 % København i alt 9,9 % 9,7 % 9,8 % 10,2 % Note: Hvis der under Miljø- og Forsyningsudvalget korrigeres for indtægtsdækkede udgifter for miljøkontrollen, så bliver andelen i 02, 03, 04 og 05 hhv. 35,4, 36,0, 36,8 og 36,4. Procentdelen for København I alt ændres kun marginalt. Tabel 5. Udvidet administrationsandel Udvidet administrationsandel 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 drift for udvalgene Regnskab Regnskab Regnskab Budget Revisionen 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Økonomiudvalget 60,2 % 57,2 % 54,6 % 58,2 % Kultur- og Fritidsudvalget 15,0 % 14,1 % 14,9 % 14,1 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 4,4 % 5,8 % 5,9 % 6,0 % Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2,7 % 2,6 % 2,7 % 2,6 % Bygge- og Teknikudvalget 27,1 % 25,4 % 26,1 % 32,4 % Miljø- og Forsyningsudvalget 119,9 % 40,9 % 49,1 % 39,5 % Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 7,4 % 7,5 % 8,1 % 7,6 % Borgerrådgivningen ,0% 100,0 % København i alt 10,9 % 10,7 % 10,7 % 11,1 % Note: Hvis der under Miljø- og Forsyningsudvalget korrigeres for indtægtsdækkede udgifter for miljøkontrollen, så bliver andelen i 02, 03, 04 og 05 hhv. 35,7, 36,4, 37,1 og 36,8. Procentdelen for København I alt ændres kun marginalt. Der vil i forbindelse med tildeling af budgetter og tillægsbevillinger kunne foretages yderligere korrektioner af måltallet (administrationsandelen). Det vil eksempelvis kunne ske ved: en omflytning af aktiviteter mellem udvalg, en omflytning af aktiviteter fra/til staten, en omflytning af aktiviteter til andre, en igangsættelse eller ændring af aktiviteter besluttet af ØU og BR. Vælger det enkelte udvalg selv at omlægge aktiviteter, vil det ikke føre til en korrektion af måltallet. Administrative nøgletal for budgetterede udgifter Udregningen af det administrative nøgletal i budgettet sker på samme måde, som ved udregningen af nøgletallet i regnskabet. I beregningen bør puljer, der udmøntes til andre forvaltninger, dog holdes uden for beregningen af udvalgets nøgletal. Såfremt der er tale om en pulje til administrative formål tælles den med i kommunens samlede administrationsudgifter og dermed i administrationsandelen. I forbindelse med udmøntningen til forvaltningen eller til andre forvaltninger korrigeres udvalget måltal i den udstrækning af administrationsandelen i puljemidlerne er forskellig fra udvalgets administrationsandel. jf. nedenfor, Målstyring af kommunens samlede administrative udgifter 5

6 Kommunens samlede administrationsandel udregnes som led i budgetlægningen. Der sker samtidig en stillingtagen til hvordan der kan opnås en bedre udnyttelse af de administrative ressourcer gennem ændrede arbejdsgange, bedre IT-understøttelse, ændret arbejdstilrettelæggelse ect. På baggrund af de samlede måltal for kommunen udregnes udvalgenes administrationsandel, herunder deres bidrag til en eventuel sænkning af kommunens administrationsandel, så udgifterne nærmer sig landsgennemsnittet. Udvalgene bidrager herefter i deres prioritering og aktiviteter til at målet nås. Det kan bl.a. ske gennem: - Konkrete analyser af enkeltområder med efterfølgende forslag til effektivisering. Dette kan ske som en del af turnusgennemgangen af kommunens administrative områder eller som led i selvstændige analyser og indsatser i den enkelte forvaltning. - Løbende effektivisering af administrationen gennem et årligt forbedringsbidrag. Der kan løbende følges op på administrationsandelen i forbindelse med bevillingssager, hvor der under økonomi kan redegørelses for om bevillingssagen ændrer udvalgets resultatmål for administrationsandelen. - Bortfald af opgaver kan sænke administrationsandelen hvis administrationsadelen for aktiviteten er højere end udvalgets gennemsnitlige administrationsandel. Bortfald af rene administrative opgaver vil have stor effekt på administrationsandelen. - Ændret organisering, herunder effektivisering af sagsgange, der vil kunne bidrage til at sænke administrationsandelen. - Konkurrenceudsættelse af opgaver, herunder intern prisfastsættelse. Anbefalingerne i denne budgetanalyse vil endvidere kunne understøtte kommunens målsætning om at sænke administrationsudgifterne og dermed administrationsandelen, hvis de gennemføres af forvaltningerne. Arbejdsgruppen anbefaler, at: - Administrationsandelen foruden de faktiske udgifter og udgifter pr. indbygger anvendes i den fremadrettede målstyring af udvalgenes administrationsudgifter, herunder at der løbende sker en opfølgning i udvalgenes bidrag til prognoserne. - Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens styrker fokus på mål og opfølgning på udviklingen i kommunens administrationsudgifter. 6

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling

Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram. Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Økonomiforvaltningen 1. kontor NOTAT 3. februar 2006 Økonomiudvalget /Dorte Tofte Bertram Notat 7 Omstilling som følge af prioriteringsrum og nødvendig omstilling Spørgsmål: Hvad er hver enkelt forvaltnings

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor

rollefordeling på både det politiske og administrative niveau hvilke udfordringer kommunen står overfor Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 16. december 2009 Sagsbehandler Lene Andersen Økonomistyring i Esbjerg Kommune 1. Indledning Dette notat om økonomistyring i Esbjerg Kommune er udarbejdet for at give et

Læs mere

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009

Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Rapport Rapport Undersøgelse af ændringer i den kommunale indsats i forhold til socialt udsatte grupper fra 2008 til 2009 Forfatter: jbe Sidst gemt: Revision: 2 Antal sider: 52 2 Indholdsfortegnelse Kapitel

Læs mere

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007

Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 Kommunernes tilpasning til nye økonomiske vilka r efter finansieringsreformen i 2007 14. december 2011 Favrskov Kommune Hedensted Kommune Odder Kommune Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Syddjurs Kommune

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4

Forord... 2 Nøgletal... 3. Del 1 - Beretning... 4 Økonomiforvaltningen NOTAT Årsrapport 2007 Forord... 2 Nøgletal... 3 Del 1 - Beretning... 4 Økonomiske målsætninger... 4 Økonomiske rammer... 6 Årets resultat... 7 Udvikling på nøgleområder... 9 Befolkningsudvikling

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Kommunal ejendomsadministration

Kommunal ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Kasper Lemvigh Kommunal ejendomsadministration Foranalyse af mulighederne for benchmarking, beregning af produktivitetspotentiale og inspiration til realisering

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob

Bilag 7. Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Bilag 7 Analyse af det ikke-styrbare overførselsområde seniorjob Borgmesterens Afdeling August 2013 1 1. Resumé I forlængelse af analysen vedr. de ikke styrbare overførselsområder i 2012 blev det i forbindelse

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003.

Bilag. Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 1 Bilag Finansministeriet. København, den 4. marts 2003. 97 a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at gennemføre en forsøgsordning for indførelse af omkostningsregnskaber i ca.

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019

UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 UDKAST ØKONOMIUDVALGETS BUDGETFORSLAG 2016-2019 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af indhold i publikationen... 1 En storby med ambitioner... 4 Byrådets effektblomst... 7 Perspektiver for budgetlægning 2016-2019...

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere