2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste"

Transkript

1 2. udgave Mørke sider ved skiftetjeneste H e l d i g v i s k a n b å d e d u o g din arbejdsplads gøre skiftetjenesten mindre sundhedsskadelig 1

2 Om projekt Skiftehold Projekt Skiftehold har fra 2003 til 2005 undersøgt, om skiftetjenesten i politiet kan tilrettelægges på anden og mindre belastende måde. Bag projektet står Rigspolitiet, Politiforbundet i Danmark og Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. Politiforbundet i Danmark BRANCHEARBEJDSMILJ±RÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Der har været forsøg med skifte tjenesten i politikredsene Frederikshavn, Glostrup, Hillerød, Odder og Tårnby. Desuden har Randers Politi fungeret som kontrolkreds. Ud over anbefalingerne til den enkelte ansatte og politikreds har projektet også opfordret til cen trale initiativer om skiftetjenesten; bl.a. oplysning, ud dan nelse og et ERFAnetværk for tjenesteudsættere. Rigspolitiet vil iværksætte oplysningsvirksomhed, og anbefalingerne fra projektet vil blive reflekteret i politiets arbejdstidsaftale. Rapporten fra projekt Skiftehold er tilgængelig på POLNET og Udgivet i september 2007 af: Branchearbejdsmiljørådet for serviceog tjenesteydelser 2. udgave (1. udgave: juli 2005) Tekst og grafisk design: Modelfoto: Bymusen 2005 med hjælp fra Roskilde Politi Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S ISBN: Arbejdsmiljøbutikken: Vare nr

3 Introduktion Denne pjece henvender sig til dig, der har skiftetjeneste i politiet, men vi håber også, at den kan give inspiration til andre brancher med skifteholds- og natarbejde. I pjecen får du et overblik over de alvorlige sundhedsmæssige risici, der er ved skiftetjeneste. Samtidig kan du finde en række gode råd om, hvad du selv og din arbejdsplads kan stille op for at gøre skiftetjenesten mindre belastende i praksis. Indholdet i pjecen bygger på viden fra projekt Skiftehold (som er beskrevet til venstre) og på anden tilgængelig litteratur om arbejdsmiljø, sundhed og skæve arbejdstider. Vi håber, at pjecen kan give inspiration til, hvordan du og dine kolleger kan få en bedre skiftetjeneste fremover. Med venlig hilsen Rigspolitiet Politiforbundet i Danmark Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. 3

4 Er dine arbejdstider sundhedsskadelige? Det har betydelige sundhedsmæssige konse kvenser, hvis du helt eller delvist arbejder uden for normalt daglig arbejdstid. Det gælder f.eks.: Fast aften- eller natarbejde Roterende vagtsystemer Irregulære arbejdstider Udvidet arbejdstid (f.eks. 12 timers vagter). Familie- og fritids livet bliver også påvirket Hvis du har skiftetjeneste, kender du sikkert de mange udfordringer om at få familie- og fritidslivet til at hænge sammen. I projekt Skiftehold oplevede omkring 60% af politifolkene fra beredskabet, at skiftetjenesten belaster familie- og fritidslivet delvist eller i høj grad. Hvis du indgår i politiets bered skab med skift mellem formid dags-, eftermiddags- og nat arbejde, udsættes din krop for en række belastninger, som ansatte med almindelig daglig tjeneste ikke oplever. 4

5 Hvorfor belaster skiftetjeneste din krop? Din krops naturlige døgnrytme er at sove om natten og spise på ret faste tidspunkter i dagtimerne. Kræft og nat arbejde Når du sover i nattetimerne, producerer kroppen et hormon, der hedder Melatonin. Men hvis du er vågen om natten, så falder produktionen; også selv om du sover om dagen. Dyreforsøg har vist, at Melato nin kan modvirke, at der opstår kræft. De fleste mennesker med skiftetjeneste oplever søvnmangel - især i perioder med nattjeneste. Da en sammenhængende søvn er vigtig for at genopbygge kroppen og dens forsvarsmeka nismer, anses søvnmangel for at være en af de vigtigste forklaringer på, at skiftetjeneste er sundhedsskadelig. Ansatte med skiftetjeneste mangler nemlig typisk 1-2 timers søvn i døgnet. Det er veldokumenteret, at natarbejde øger risikoen for hjerte/karsygdomme. Skiftetjeneste påvirker også dit stofskifte og mave-tarm system. Din psyke bliver også påvirket af skiftetjeneste. Der kan opstå træthed, irritabilitet og tristhed, som kan påvirke dine omgivelser og udvikle sig til egentlige depressioner. 5

6 De dokumenterede helbredsrisici Medicinske undersøgelser af mennesker med skiftetjeneste har dokumenteret, at der er betydelige sundhedsrisici. For nogle af belastningerne er det dokumenteret, at det er bedre at arbejde 3-4 nætter ad gangen i stedet for at samle natarbejdet i lange perioder på 5-7 nætter eller mere. Det skyldes, at kroppen hurtigere får mulighed for at vende tilbage til sin naturlige rytme igen. Hvis du har skiftetjeneste, øger det blandt andet risikoen for: Hjerte/kar-sygdomme Kræft Mavesår Diabetes Overvægt Stress Depression Problemer med at blive gravid For tidlig fødsel 6 Arbejdsulykker.

7 Lev sundt - dø ung...?... Politifolk er umiddelbart sunde... Flere undersøgelser har vist at politifolk har en god helbredsmæssig tilstand og god fysisk form. Politiarbejdet er heller ikke specielt stillesiddende eller belastet af sundhedsskadelige stoffer. Skiftetjeneste under mistanke Der er altså noget i politiarbejdet, som i betydelig negativ grad påvirker politifolks helbred. Her er skiftetjeneste i særlig grad under mistanke. Du kan læse mere om politiansattes kræftrisiko i pjecen og undersøgelsen, som findes på men der er skår i glæden Alligevel dukker politifolk gang på gang op i blandt de faggrupper, der har forhøjet risiko for en række sygdomme. En ny stor undersøgelse udført for branchearbejdsmiljørådet viser, at politifolk har betydeligt forhøjet risiko for at blive ramt af bl.a. tarmkræft. En kræfttype, som fysisk aktivitet ellers typisk beskytter effektivt imod. Kræftform Tyktarm 20 % Overrisiko Endetarm % Modermærke 50 % Leukæmi 30 % Tabellen viser, hvor mange procent øget risiko, politifolk har for at blive ramt af forskellige kræftformer. 7

8 Hvem er mest belastet? Hvis du arbejder i skiftehold, har du sikkert oplevet blandt dine kolleger, at der er stor forskel på, hvor meget skiftetjenesten påvirker den enkelte. Den mest belastede politiansatte I figuren til højre kan du se, hvad projekt Skiftehold er kommet frem til. Du kan blandt andet se, at alderen og mængden af motion har stor betydning for, hvordan belastningerne opleves. Hjemmeboende børn og indtagelse af meget kaffe har også vist sig at have en vis betydning, ligesom situa tionen i hjemmet også har en mindre statistisk betydning. Nederst ser du de forhold, hvor betydningen ikke kunne dokumenteres i projekt Skiftehold. Klar sammenhæng Moderat sammenhæng Svag sammenhæng Ikke påvist, men begrundet i teori eller andre undersøgelser Mellem 50 og 60 år Dyrker kun lidt motion Mindre hjemmeboende børn Meget kaffe Gift eller samboende Partner modvillig mod skiftetjeneste Partner har selv treholdsskift Kvinde Storryger Stort alkoholforbrug 8

9 Den mindst belastede politiansatte Mellem 20 og 30 år Dyrker meget motion Ingen hjemmeboende børn Lidt kaffe Enlig Mand Ikke-ryger Lille alkoholforbrug 9

10 Den gode model for skiftetjenesten I projekt Skiftehold har fem politikredse afprøvet nye måder at tilrettelægge skiftetjenesten på, så sundhedsbelastningen blev mindst mulig. 1 Formindsk mængden af natarbejde Overvej rutinerne og natberedskabets størrelse 4 Planlæg for flest mulige friweekends Det har ikke været muligt at opstille én rigtig model for, hvor dan skiftetjenesten bør afvikles. I stedet er der opstillet ni såkaldte obligatoriske krav til skiftetjenesten, som kan bruges til at justere de lokale planlægningssystemer. 2 Reducér antallet af nætter i træk Højst 2-4 nætter ad gangen. Undgå 7 nætter hver 3. uge 5 Planlæg for 8-timers vagter Du har sikkert også selv mulighed for at påvirke din tjenesteplan i et vist omfang. Her kan du også tage udgangspunkt i de ni krav. 3 Undgå korte intervaller mellem to vagter 6 Rotér med uret Morgen -> eftermiddag -> nat 10

11 11 7 Systemet skal være så fleksibelt som muligt 9 obligatoriske krav 8 Planlæg og informer i god tid om skifteplanen 9 Begræns afvigelser og informer i god tid om ændringer

12 Forandring er mulig - og giver resultater I de politikredse, der har afprø vet de ni obligatoriske krav, har det været en udfordring at få ændret dagligdagen, men der er opnået gode resultater allerede i løbet af det første år. Det har nemlig vist sig, at jo bedre de nye krav er blevet overholdt, jo mere tilfredse har de ansatte været, og jo mindre belastende opleves skiftetjenesten. Særligt antallet af nætter i træk (krav 2), afskaffelsen af det korte skift (krav 3) og rotation med uret (krav 6) opleves som klare fremskridt for en overvejende del af de politifolk, der har indgået i forsøgene. Fleksibiliteten - og den lille kreds Det er klart at jo flere krav, der er til skiftetjenesten, jo mindre bliver fleksibiliteten principielt. Især i de helt små politikredse er det en stor udfordring. Anarki giver dog ikke altid den fulde frihed. Mange ansatte i forsøgskredsene har oplevet, at de nye krav netop gav dem mulighed for at arbejde på en lidt bedre måde end tidligere. Samtidig kan indførelse af langsigtede planlægningssystemer give forudsigelighed og systematik for alle - og alligevel rumme mulighed for bytning, når det er nødvendigt for den enkelte. 12

13 Tag skiftetjenesten op lokalt På første side af denne pjece kan du se, hvordan du kan få adgang til hele projektrapporten. Projektgruppen håber, at mange politikredse vil tage emnet op - og at også skiftearbejdende i andre brancher kan bruge erfaringerne fra projektet. 13

14 Hvad kan du selv gøre? I perioder med natarbejde kan du selv gøre noget ved belastningerne af mave/tarm-systemet og din søvn. Opskriften er ikke flødekartofler kl og godt med kaffe sidst på nattevagten. Gode råd om kost Gode råd om motion 14 Om natten er det vigtigt at kombinere prote iner og flere slags kul hydra ter og at undgå for meget fedt. Spis f.eks. et stykke rug brød med ost og peber frugt eller en portion yoghurt naturel med müsli Desuden bør du: Undgå små søde måltider i nattens løb Undgå tunge energirige måltider Ikke spise de sidste 3-4 timer før sengetid Spise mindst ét måltid på samme tid som du plejer (f.eks. aftensmaden). Prøv dig frem og skriv eventuelt ned undervejs. Hvis du dyrker meget motion, er der en god chance for, at du kan sove længere og bedre i de perioder, hvor du har natskift.

15 Deltag i sundhedsscreeningen I følge et EU-direktiv skal ansatte med 300 timers årligt arbejde mellem og tilbydes en gratis helbredskontrol hvert 3. år. Rigspolitiet er ved at indføre tilbud om helbredsundersøgelser til alle politifolk i skiftetjeneste, og du kan med fordel bruge tilbuddet for at få tjekket, om du er særligt udsat. Gode råd om søvn Brug din egen læge For at opnå den bedst mulige søvn i perioder med nat arbejde, kan du følge disse råd: Gå i seng før klokken 10 om formiddagen Sov mindst 4 timer (7 timers søvn anbefales) Sov evt. om aftenen før vagt En lille eftermiddagslur kan være en god idé Overhold dine almindelige søvnritualer Mørklæg soveværelset Reducer støj. Afbryd dørklokken og brug evt. ørepropper Undgå kaffe, the, cola og chokolade - især sidst på natten Undgå fyldt blære, når du går i seng Undgå alkohol og tobak - især lige før sengetid Sov kortere efter din sidste natte vagt og gå tidligt i seng om aftenen. Hvis du oplever særlige problemer i forbindelse med skiftetjenesten, bør du opsøge din praktiserende læge. 15

16 Er du også en af dem, der møder muren? De mange interviews i projekt Skiftehold har vist, at en stor gruppe af politiansatte har det fint med skiftetjenesten i de unge år og mens børnene er små. Ganske mange oplever så, at de pludselig - ofte indenfor et års tid - bliver meget mere belastet af skiftetjenesten. For de fleste kom muren som lidt af en over raskelse, for de havde jo altid været én af dem, der havde det fint med at arbejde på skift. Efter at have mødt muren ændrer hele deres opfattelse af skiftetjenesten sig tydeligt, og mange forsøger at tage hensyn til problemet, når de har mulighed for at påvirke deres egne arbejdstider. Muren dukker typisk op mellem 30 og 45 års alderen. Nogle oplever dog allerede belastningen tydeligt i de helt unge år - mens andre slet ikke møder muren, før de går på pension. Hvis du er en af dem, der ikke selv oplever belastningerne i hverdagen, er der ingen dokumentation for, om de kendte sundhedsrisici er mindre for dig. BRANCHEARBEJDSMILJ±RÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Fællessekretariatet Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax: Arbejdstagersekretariatet H. C. Andersens Boulevard 38, København V Tlf.: Fax: Sekretariat for ledere Vermlandsgade København S Tlf.: Fax: har blandt andet udgivet materialer om psykisk arbejds miljø; herunder overvågnings arbejde og mobning. Materialerne kan hentes på BAR ens hjemmeside eller bestilles på: Sundkrogskaj København Ø Tlf.: Fax:

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007

Natarbejde. hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? TID-skrift nr. 2, juni 2007 Natarbejde hvad gør det ved dig og hvad gør du ved det? Fokus på natarbejde hvorfor nu det? Arbejder du om natten fast eller på skiftende vagter? Så En rammeaftale om decentrale arbejdstidsaftaler gør

Læs mere

arbejdstid og arbejdsmiljø

arbejdstid og arbejdsmiljø temahæfte arbejdstid og arbejdsmiljø viden, inspiration og gode råd Indhold Vagtplanen er en del af vores arbejdsmiljø side 3 Fysiske påvirkninger 4 Psykiske og sociale påvirkninger 6 14 anbefalinger til

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Inspiration til afsnitslederen og arbejdsmiljøgruppen Indledning Der findes en del materiale om, hvordan den enkelte medarbejder kan spise sundt, motionere og få gode sovevaner

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER

NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED REGLER OG RÅD TIL VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER NATARBEJDE OG HELBRED Regler og råd til virksomheder og arbejdsmiljørepræsentanter Denne pjece er udarbejdet i 2013 af

Læs mere

Gi dine kolleger et KRAM

Gi dine kolleger et KRAM Gi dine kolleger et KRAM 1. Indledning Sundhed er en tilstand af fuldkommen legemlig, sjælelig og socialt velvære og ikke blot fravær af sygdom og gener. Verdens Sundhedsorganisation: WHO Dette hæfte er

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI

SIDE 2 UNG MED EPILEPSI UNG MED EPILEPSI Ung med epilepsi er skrevet af neuropsykolog Karin Nørgaard og sygeplejerske Dorthe Møller Schmidt, Epilepsiklinikken i Glostrup i samarbejde med Dansk Epilepsiforening. Afsnittet Dansk

Læs mere

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen

SUNDHED OG UDSATTE BORGERE. inspiration til kommunen. Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen SUNDHED OG UDSATTE BORGERE inspiration til kommunen 2007 Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhed og udsatte borgere inspiration til kommunen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden

FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 LÆS OM. bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse. Nu kan beboerne også få bad i weekenden avis 4 - del i tiden 08/05/03 11:03 Side 1 FÅ DEL I TIDEN NYHEDSAVIS NR. 4 bedre service for brugerne større faglig tilfredsstillelse LÆS OM Nu kan beboerne også få bad i weekenden Lange vagter fordel

Læs mere

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag

Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag Sund på jobbet. Sådan kommer du i gang med en sundere hverdag. Udgivet af Nationalt Center for Sundhedsfremme på Arbejdspladsen og De Regionale

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

(modelfoto) POLITI. Politiets sundhedsprofil. En kortlægning af politiets sundhedstilstand ud fra dansk og udenlandsk litteratur

(modelfoto) POLITI. Politiets sundhedsprofil. En kortlægning af politiets sundhedstilstand ud fra dansk og udenlandsk litteratur (modelfoto) POLITI Politiets sundhedsprofil En kortlægning af politiets sundhedstilstand ud fra dansk og udenlandsk litteratur FORORD Dette projekt er udført af CRECEA A/S, Århus, for Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis

Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Ryger du? Veje til rygestop i almen praksis Udgivet af Kræftens Bekæmpelse 2002 Forfattere: Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge ph.d., Bodil Schroll, cand. comm.

Læs mere

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet

Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher. Arbejdsmiljørådet Forandring fryder? EGA dilemmaer på tværs af brancher Arbejdsmiljørådet Udgivet af Arbejdsmiljørådet Maj 2005 ISBN: 87-90879-78-3 Ean stregkode: 9788 7908 7978 5 Nr. 50 12 27 Indhold Forandring fryder?

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

Skab din egen sundhed s

Skab din egen sundhed s Skab din egen sundhed s Top 5 nyhedsbreve Sund & glad Copyright www.skab din egen sundhed.com 2009 Kære abonnent på Sund & Glad. Her får du mine 5 mest læste nyhedsbreve i en lille bog, som du kan tage

Læs mere

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen

Efter overgreb. Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Aarhus Universitetshospital Center for Voldtægtsofre Skadestuen Efter overgreb Tekst og grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsmedarbejder Sara Parding Copyright Center for Voldtægtsofre,

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere