Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet"

Transkript

1 Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

2 23

3 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier og positiv særbehandling 9 Tilpasning af arbejdspladsen arbejdsgivers pligt 10 Hvad betyder handicap? 12 Cases En dag kom Niels Jørgensen forbi. 13 Anders Beha har store ambitioner hos Nuance 14 Rådgivning og muligheder Gode råd til ansættelsessamtalen 16 Hvordan kommer man videre? 17 Handicappolitik 18 Sådan kan arbejdsgivere konkret håndtere forskelsbehandling 19 Muligheder for kompensation og tjekliste 20 Klager over forskelsbehandling på virksomheden 22 Her findes der råd, vejledning og mere viden 23 3

4 45

5 Indledning Arbejdsgivere ønsker at behandle deres medarbejdere lige. De ønsker ikke, at der sker forskelsbehandling i deres virksomhed. I virkelighedens verden er der imidlertid nogle personer med handicap, som oplever at blive diskrimineret, så diskrimination på grund af handicap kan ske. Men ofte sker det utilsigtet. Indledning Hvis der sker forskelsbehandling på arbejdspladsen, er det ulovligt. Men det vil typisk også være imod virksomhedens egne interesser. Forskelsbehandling kan risikere at medføre utilfredse medarbejdere, alvorlige skader på arbejdsmiljø, forringet omdømme og lavere produktivitet. Der er derfor al mulig grund til at undgå forskelsbehandling og til at spørge sig selv som arbejdsgiver, om ens virksomhed er god nok til ligebehandling i arbejdslivet? Pjecen sætter fokus på, hvordan arbejdsgivere kan være med til at forebygge forskelsbehandling på grund af handicap og at fremme ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med handicap. Pjecen indeholder også en kort beskrivelse af forskellige kompensationsordninger for personer med handicap. Endelig sætter pjecen fokus på, hvordan arbejdsgivere kan håndtere konkrete tilfælde af forskelsbehandling samt på de regler, der gælder i forhold til klager over forskelsbehandling. 45

6 Loven Hvor gælder forbuddet mod forskelsbehandling? Forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap findes i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Loven Forbuddet mod forskelsbehandling dækker alle aspekter af et ansættelsesforhold. Det gælder fra selve ansøgningsforløbet over arbejdsforholdet til en afskedigelsessituation. Arbejdsgivere må fx ikke forskelsbehandle en ansøger til en ledig stilling, en medarbejder som står over for en forfremmelse eller i forbindelse med løn- og arbejdsvilkår. Heller ikke i forbindelse med en afskedigelse må arbejdsgivere forskelsbehandle på grund af handicap. Alle arbejdsgivere er forpligtede af loven både offentlige og private arbejdsgivere. Både store og små arbejdsgivere er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Hvad betyder forbuddet mod forskelsbehandling? Forskelsbehandling på grund af handicap er ulovlig forskelsbehandling. Forskelsbehandling betyder, at en person bliver behandlet dårligere på grund af sit handicap. Ulovlig forskelsbehandling omfatter direkte og indirekte forskelsbehandling samt chikane og instruktion om at diskriminere. 67

7 Loven fortsat Direkte forskelsbehandling Der er fx tale om direkte forskelsbehandling på grund af handicap, hvis en ansøger til en ledig stilling får afslag med den begrundelse, at han eller hun har et handicap. Det er ikke nødvendigvis sådan, at en arbejdsgiver skal have personlige fordomme over for personer med handicap for at gøre sig skyldig i forskelsbehandling. Det er uden betydning om forskelsbehandlingen sker bevidst eller ubevidst. Indirekte forskelsbehandling Som regel sker forskelsbehandling i arbejdslivet ikke, fordi arbejdsgivere bevidst ønsker at forskelsbehandle. Ofte foregår forskelsbehandling uden at den, der forskelsbehandler er klar over det eller ønsker det. Imidlertid forbyder lov om forbud mod forskelsbehandling også en sådan indirekte forskelsbehandling. Loven Forbuddet mod indirekte forskelsbehandling skal forhindre arbejdsgivere i ubevidst at opstille kriterier, som på overfladen kan være helt neutrale, men som i realiteten fører til, at personer med handicap bliver behandlet dårligere end andre i samme situation. Indirekte forskelsbehandling vil typisk være udtryk for nogle gamle vaner og regelsæt, der i praksis udelukker personer med handicap fra at få en ligeværdig behandling. Forbuddet mod indirekte forskelsbehandling udelukker ikke, at arbejdsgivere opstiller jobmæssige krav til medarbejderne, som i praksis kan virke diskriminerende over for personer med handicap. Men kravene skal have et sagligt formål. De skal være objektivt begrundede i forhold til det pågældende arbejde. Desuden skal kravene være rimelige og fair. Eksempel på indirekte forskelsbehandling: En mand med handicap søger forfremmelse til en stilling som sælger. Det er en stilling, hvor han skal rejse en del. Han bliver forbigået, fordi han ikke opfylder nogle krav til fysisk formåen. Kravene til fysisk formåen er imidlertid ikke relevante for den konkrete stilling. 67

8 Loven fortsat Chikane: Chikane på grund af handicap betragtes som forskelsbehandling. Chikane er uønsket optræden, som krænker værdigheden for en person med handicap og skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende eller ydmygende klima. Loven Både tilsigtet og utilsigtet chikane er udtryk for forskelsbehandling. Hvis en vittighed virker chikanerende, vil den være ulovlig, selvom arbejdsgiveren faktisk ikke har ønsket at krænke nogen med sin udtalelse. Chikane kan være både fysisk og psykisk, og den kan have både skreven, verbal og visuel karakter. Arbejdsgivere er forpligtet af lov om forbud mod forskelsbehandling til ikke selv at chikanere virksomhedens medarbejdere. Men herudover skal arbejdsgivere efter arbejdsmiljøloven sikre, at der ikke forekommer chikane mellem de forskellige medarbejdere på arbejdspladsen. Instruktion: Hvis en arbejdsgiver instruerer sine medarbejdere i at diskriminere på grund af handicap, vil det også være udtryk for forskelsbehandling. 89

9 Loven fortsat Forbud mod repressalier En ansat må ikke udsættes for repressalier, fordi han eller hun har fremsat et krav om ligebehandling. Arbejdsgivere må ikke udsætte en medarbejder for ufordelagtig behandling, fordi han eller hun har klaget over manglende ligebehandling på arbejdspladsen. Eksempel på repressalier: En medarbejder får ikke tilbudt de samme videreuddannelseskurser som sine kolleger. Hun mener selv, at det er på grund af hendes handicap, at hun bliver forbigået. Hun klager til sin chef. Umiddelbart efter klagen bliver hun afskediget fra sin stilling uden at arbejdsgiveren kan begrunde afskedigelsen sagligt. Loven Positiv særbehandling Arbejdsgivere har lov til aktivt at arbejde for at sikre lige muligheder for personer med handicap. Lov om forbud mod forskelsbehandling åbner for, at der kan iværksættes særlige foranstaltninger for at fremme beskæftigelsesmulighederne for personer med handicap. Det betragtes altså ikke som ulovlig forskelsbehandling at lave positiv særbehandling af personer med handicap, så længe formålet blot er at fastholde personernes tilknytning til arbejdsmarkedet. 89

10 Tilpasning af arbejdspladsen arbejdsgivers pligt I forhold til personer med handicap har arbejdsgivere en særlig tilpasningspligt. Det betyder, at der skal foretages visse tilpasninger af arbejdspladsen for at give personer med handicap lige adgang til beskæftigelse. Loven Tilpasningsforpligtelsen er relevant i de tilfælde, hvor en jobsøger eller en medarbejder med handicap i øvrigt har de nødvendige kvalifikationer for at kunne bestride jobbet. Det afgørende er, hvilke behov for tilpasning af arbejdspladsen den pågældende person med handicap konkret har. I den forbindelse må jobsøgeren eller medarbejderen også selv oplyse om sine behov for kompensation. Tilpasningspligten betyder også, at en ansøger med handicap skal vurderes på lige fod med andre ansøgere. Det springende punkt i forhold til en eventuel ansættelse er, om den tilpasning, der skal foretages, kan forventes af arbejdsgiveren, eller om den er urimeligt byrdefuld. Hvis det sidste er tilfældet, kan det ikke kræves, at tilpasningerne foretages. Der findes, som nævnt senere i denne pjece, flere offentlige støtteordninger, der kan hjælpe med at lette tilpasningsforpligtelsen og gøre den mindre omkostningsfuld. Også i forhold til en allerede ansat medarbejder har arbejdsgivere en tilpasningspligt. En ansat medarbejder med handicap skal kunne bibeholde sin ansættelse men også kunne udvikle sig i sin stilling. Formålet er, at den ansatte så vidt muligt stilles i samme situation som andre medarbejdere, der ikke har et handicap

11 Men hvad kan arbejdsgivere konkret gøre for at tilpasse arbejdspladsen? Der kan fx ske en tilpasning af arbejdspladsen gennem: Indretning af lokaler Tilpasning af udstyr Tilpasning af arbejdsmønstre og opgavefordeling Tilpasning af adgangen til uddannelse og instruktion At arbejde med holdninger til personer med handicap på arbejdspladsen Videreuddannelse af kolleger i fx tegnsprog eller viden om handicap Som nævnt er det kun rimelige tilpasninger, som arbejdsgivere har pligt til at foretage. Om en nødvendig tilpasning er rimelig vil afhænge af: Loven hvor dyr den er hvor stor virksomheden er hvor meget støtte der kan opnås fra det offentlige Hvis en tilpasning betragtes som rimelig, vil det være udtryk for ulovlig forskelsbehandling, hvis den ikke sættes i værk. Eksempel på en arbejdsgivers opfyldelse af tilpasningspligten: En arbejdsgiver overvejer at afvise en ansøger til et kontorjob med den begrundelse, at ansøgeren ikke opfylder krav til brug af virksomhedens computere. Ansøgeren har nogle alvorlige skulderproblemer og kan ikke bruge et almindeligt tastatur. Hun kan heller ikke sidde og arbejde i samme stilling mere end minutter af gangen. I stedet for at afvise ansøgeren undersøger arbejdsgiveren, hvilke tilpasninger af hendes arbejdsplads, der er nødvendige, for at hun kan fungere i stillingen. Det viser sig, at hun vil kunne udføre sine arbejdsopgaver, hvis hun får en særlig computer og et bestemt skrivebord. Det viser sig også, at virksomheden kan få dækket de fleste udgifter af det offentlige. Da kvinden i øvrigt har de nødvendige kvalifikationer, får hun kontorjobbet

12 Hvad betyder handicap? Handicap er ikke et entydigt begreb. I praksis er der stor usikkerhed om, hvad handicapbegrebet mere præcist betyder, og hvem der egentlig er beskyttet mod forskelsbehandling på grund af handicap. Men for at tale om en person med handicap, må der kunne konstateres en fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for at personen kan fungere på lige fod med andre lønmodtagere i en tilsvarende situation. Det er imidlertid ikke afgørende, om der er konkret behov for kompensation eller ej. Loven Vidste du, at... Der er også udarbejdet en pjece om forskelsbehandling, rettigheder og ligebehandling, der henvender sig direkte til lønmodtagere. Pjecen kan hentes på

13 En dag kom Niels Jørgensen forbi I Logica havde der længe været snak om at ansætte folk med handicap. Det var bare aldrig blevet til noget. Indtil Niels Jørgensen en dag kom forbi. Hos Erik Dragsbæk Madsen var der ingen tvivl. Som afdelingsleder hos Logica blev han kontaktet af to mænd: En IT-mand, som gerne ville have et job, og en handicapkonsulent, der havde et tilbud. IT-manden fortalte om sine kvalifikationer, og handicapkonsulenten om tolkebistand og hjælpemidler fra Jobcentret. Og det lød alt sammen meget overbevisende. Cases - Vi havde længe talt om, at der burde være flere mennesker med handicap i vores branche. Man sidder meget ned og arbejder ved computeren, så det måtte være oplagt, hvis man fx ikke var så mobil, siger Erik Dragsbæk Madsen. Der var imidlertid endnu ikke sket noget. Og manden, Niels Jørgensen, der henvendte sig, var særdeles mobil. Han havde bare ingen hørelse. - Vi ansatte ham først og fremmest, fordi han havde erfaring med det, vi var interesserede i. Men det var også i høj grad, fordi han er den person, han er. Han er meget venlig og går ind i folk med træsko på og så er han god til at sælge sig selv, siger Erik Dragsbæk Madsen. Læs mere af Niels Jørgensens historie på

14 Cases 14 15

15 Anders Beha har store ambitioner hos Nuance Anders Beha fik en rygmarvsskade som 22-årig. Karrieren blev sat på vågeblus, men kun for en tid. I dag er han salgschef. Det lykkes fint at passe det krævende job takket været en fleksibel arbejdsplads, hvor en del af arbejdet kan udføres hjemme ved computeren og så Anders høje ambitionsniveau og stædighed. - Jeg kender min sygdom nu, og jeg ved hvad jeg kan og hvad jeg har behov for. Hvis jeg passer på, så kan jeg styre det. Nogle af mine bedste venner kalder mig bindegal, men jeg måtte prøve den her udfordring. Det er en lille organisation, og jeg sidder der midt i orkanens øje. Det er en spændende udvikling at være del af. For at holde det fysiske handicap nede i hverdagen må Anders Beha træne mindst tre gange om ugen. Han har nedsat følsomhed i benene og kan ikke løbe, danse eller lave andre ting, der kræver hurtigt fodskifte. På grund af en muskelsammentrækning halter han lidt og bruger stok på længere ture. Han må også passe sin fysioterapi og behandlinger. - Jeg har aldrig været på en arbejdsplads, hvor nogle af de andre har set skævt til mig. Men jeg møder også normalt som en af de første på arbejdet om morgenen og tager altid en ekstra tørn, når der er behov for det. I det daglige er der ingen, som tænker over, at jeg er rygmarvsskadet, fortæller Anders Beha. Cases Læs mere af Anders Behas historie på

16 Gode råd til ansættelsessamtalen Når en arbejdsgiver har en person med handicap til en ansættelsessamtale, er der grænser for, hvad der kan spørges om i relation til det konkrete handicap. Der må jo ikke lægges vægt på det pågældende handicap, når der træffes beslutning om ansættelse. På den anden side er det nødvendigt, at arbejdsgiveren kender til jobsøgerens handicap, for at tilpasningsforpligtelsen kan opfyldes. Det kan være en vanskelig udfordring i praksis at håndtere den balancegang. Det oplagte er derfor at lave nogle retningslinjer for ansættelsessamtalen. Det kan være en faldgrube at stille for mange spørgsmål til jobsøgerens handicap. Risikoen er, at spørgsmålene kommer til at fokusere på irrelevante forhold. Et godt råd er derfor at have en jobbeskrivelse og en liste over de kompetencer, som er nødvendige for at klare jobbet. Vigtigt er det, at samtalen fokuserer på jobrelevante kompetencer. Råd og muligheder Dernæst må arbejdsgivere for at kunne opfylde tilpasningspligten spørge jobsøgeren, hvad han eller hun selv forestiller sig, der skal til for at kunne fungere i stillingen. På den måde opnås den viden, der skal til, for at tilpasningsmulighederne kan undersøges. Og på den baggrund kan arbejdsgivere vurdere, om det er muligt på rimelig vis at foretage tilpasning af arbejdspladsen - uden at der på den anden side bliver lagt for meget vægt på personens handicap

17 Hvordan kommer man videre? Et vigtigt skridt for virksomheden i forhold til at komme videre er at få afklaret ledelsens holdning til forskelsbehandling, ligebehandling og mangfoldighed. Og at få meldt denne holdning ud til medarbejderne på virksomheden. Det er også en god idé at gøre disse holdninger og værdier tydelige for omverdenen, da det styrker virksomhedens omdømme. Klare værdier er med til at forebygge forskelsbehandling. Det er tilfældet, når alle ved, at virksomheden forventer respektfuld opførsel fra alles side, og at hverken forskelsbehandling eller mobning vil blive accepteret. Råd og muligheder 16 17

18 Hvordan kommer man videre? Et vigtigt skridt for virksomheden i forhold til at komme videre er at få afklaret ledelsens holdning til forskelsbehandling, ligebehandling og mangfoldighed. Og at få meldt denne holdning ud til medarbejderne på virksomheden. Det er også en god ide at gøre disse holdninger og værdier tydelige for omverdenen, da det styrker virksomhedens omdømme. Råd og muligheder Klare værdier er med til at forebygge forskelsbehandling. Det er tilfældet, når alle ved, at virksomheden forventer respektfuld opførsel fra alles side, og at hverken forskelsbehandling eller mobning vil blive accepteret

19 Handicap-politik I praksis kan arbejdsgivere vedtage en handicappolitik om lige muligheder for personer med handicap. Politikken kan fx lyde sådan: Virksomheden værdsætter forskelligheder, og gennem konkrete og rimelige tilpasninger af arbejdspladsen arbejder virksomheden målbevidst hen i mod en faktisk ligebehandling af personer med handicap. Virksomheden giver en person med handicap ret til at komme til en jobsamtale, hvis ansøgeren opfylder de formelle uddannelseskrav. Hvis flere jobsøgere er lige kvalificeret til en konkret stilling, skal personen med handicap tilbydes stillingen. Tilsvarende gælder, hvis der er flere lige kvalificerede personer til en forfremmelse inden for virksomheden. Råd og muligheder Det er også godt at overveje, hvordan nye medarbejdere rekrutteres og ansættes. Desuden er arbejdsmiljøet og samarbejdskulturen blandt medarbejderne vigtigt. Hvis der er et samarbejdsudvalg på virksomheden, vil det være det oplagte forum at diskutere disse udfordringer

20 Muligheder for kompensation Tekniske og praktiske hjælpemidler vil ofte kunne kompensere for en jobsøgers eller medarbejders synlige eller usynlige funktionsnedsættelse. Mange ordninger er gratis for arbejdsgivere. Tjekliste Overblik over ordninger Personlig assistance Selvom de faglige og personlige kvalifikationer er i orden, kan der være arbejdsopgaver, som kan være vanskelige for en medarbejder med handicap. Løsningen kan være en personlig assistent, der hjælper medarbejderen med konkrete og praktiske opgaver som tunge løft, sekretæropgaver eller tegnsprogstolkning. Det kan også være hjælp til de sociale relationer på arbejdspladsen. Personlig assistance til en medarbejder under faglig uddannelse En personlig assistent kan være med til at sikre, at en medarbejder med handicap får samme muligheder som andre under en faglig uddannelse. Det kan være hjælp til praktiske ting eller sociale udfordringer, som medarbejderen selv har svært ved at klare på grund af sit handicap. Råd og muligheder Få hjælp til at indrette arbejdspladsen De rigtige hjælpemidler eller en mindre indretning af arbejdspladsen kan være afgørende for, at en jobsøger eller en allerede ansat medarbejder kan klare jobbet. Udvalget af hjælpemidler er stort og som regel er medarbejderen med handicap den bedste til at vurdere, hvad der er brug for. Også en handicapkonsulent fra jobcentret kan tages med på råd. Isbryderordningen og løntilskud Gennem isbryderordningen kan en nyuddannet person med handicap få den første erhvervserfaring, der ofte skal til for at få et job. En isbryderansættelse i din virksomhed kan minde om et praktikophold og kan vare op til 12 måneder. I hele perioden kan arbejdsgivere få løntilskud til isbryderen. Fortrinsadgang til job i det offentlige Offentlige arbejdsgivere har pligt til at indkalde jobsøgere med handicap til jobsamtale, hvis han eller hun opfylder de formelle uddannelseskrav. En jobsøger vil typisk selv gøre opmærksom på, at han ønsker fortrinsadgang. Alternativt vil 20 21

21 jobcentret gøre det. Fortrinsadgangen betyder også, at hvis flere ansøgere er lige kvalificerede til en konkret stilling, så skal personen med handicap tilbydes stillingen. Fleksjob få et job på særlige vilkår Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som gør, at de ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår, kan have ret til et fleksjob. Fleksjob til personer med handicap er job på særlige vilkår hos dig som privat eller offentlig arbejdsgiver. Arbejdsgiver får løntilskud til medarbejdere i fleksjob. Mentorordning Nogle gange kan en medarbejder med handicap have brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring for at starte på en ny arbejdsplads eller for at blive i sit job. Mentorordningen er en starthjælp, som jobcentret kan yde støtte til. Det kan være en anden medarbejder på virksomheden eller en ekstern konsulent, der som mentor kan give vejledning og oplæring i arbejdet. Arbejdsgiver får dækket lønomkostningerne for den medarbejder, der skal være mentor. Der kan også gives økonomisk tilskud til uddannelse af en mentor. Revalidering En person med handicap kan på grund af begrænsninger i arbejdsevnen have særlig brug for hjælp til at få et job eller fastholde sit arbejde. I sådanne tilfælde kan personen få hjælp gennem en revalidering, der kan foregå på virksomheden. Det kan enten være i form af virksomhedspraktik eller en ansættelse med løntilskud. Paragraf 56-aftale ved sygdom: Hvis en medarbejder har en forøget risiko for sygdom på grund af sit handicap, kan arbejdsgivere indgå en 56-aftale med medarbejderen. Det betyder, at arbejdsgivere kan få refusion for sygedagpenge allerede fra medarbejderens første sygefraværsdag. Paragraf 56-aftalen skal godkendes af jobcentret. Råd og muligheder De mest almindelige tilpasninger koster rent faktisk ikke noget for arbejdsgivere. De forskellige kompensationsordninger kan derfor være en fordel for både arbejdsgivere og jobsøgere eller medarbejdere med handicap. Der er henvisninger til de forskellige ordninger på

22 Sådan kan arbejdsgivere konkret håndtere forskelsbehandling Hvis der er mistanke om, at en medarbejder med handicap er blevet udsat for forskelsbehandling af kollegaer eller kunder, så er det vigtigt at tage fat i medarbejderen. Spørg både medarbejderen med handicap, kollegaer og om muligt kunderne, hvad der rent faktisk er sket. Både for virksomheden og for medarbejderne er det vigtigt, at oplevet forskelsbehandling ikke mødes med passivitet. Hvis der efterfølgende skulle blive klaget over forskelsbehandling, er arbejdsgivere bedre stillet i en klagesag, hvis der er sket aktiv handling over for oplevet forskelsbehandling. Der kan også i personalepolitikken være beskrevet en bestemt procedure for, hvordan en virksomhed skal håndtere klager fra ansatte over forskelsbehandling. Det kan give god mening at følge disse procedurer, før en sag ender i Ligebehandlingsnævnet eller i retten. Klagegang 22 23

23 Vejledning og mere viden Herunder findes en liste over myndigheder og organisationer, der arbejder med lige muligheder for personer med handicap på arbejdsmarkedet. Her kan der findes mere information om lovgivningen og handicap. Arbejdsmarkedsstyrelsen Telefon: Center for Ligebehandling af Handicappede Telefon: Danske Handicaporganisationer Projekt Lige Muligheder Telefon: og Institut for menneskerettigheder Telefon: Ligebehandlingsnævnet Telefon: Specialfunktionen Job & Handicap Telefon: Vejledning og mere viden 22 23

24 Der kan findes mere uddybede information på Arbejdsgivere kan henvende sig til deres arbejdsgiverorganisation, kommunen eller på jobcentret, hvis der er behov for konkret rådgivning. Der er også udarbejdet en pjece om forskelsbehandling og retten til ligebehandling, som henvender sig direkte til lønmodtageren. Pjecen kan rekvireres på mail eller telefon eller hentes på Lige Muligheder Danske handicaporganisationer Telefon:

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning.

Hvis du ikke er bekendt med, at medarbejderen har et handicap, er du ikke forpligtet til at lave rimelig tilpasning. Guide Denne guide giver dig overblik over, hvad du som arbejdsgiver skal være særlig opmærksom på i forhold til Lov om forbud mod forskelsbehandling i forhold til personer med handicap. Materialet er ment

Læs mere

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen

- løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen - løntilskud til nyuddannede med handicap Isbryderordningen Erhvervserfaring til nyuddannede Nye muligheder - nyuddannede medarbejdere Isbryderordningen har til formål at give nyuddannede med et handicap

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap

Et nyt arbejdsliv. Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Et nyt arbejdsliv Reglerne om fo rt r i n s a d g a n g for personer med handicap Ove Hygum Arbejdsminister Et handicap er ikke ensbetydende med, at personen også arbejdsmæssigt har et handicap. Alligevel

Læs mere

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client

Læs mere

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap

Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder. Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap Formidlingskampagne over for offentlige, private og socialøkonomiske virksomheder Antidiskriminationsindsats for mennesker med handicap 1 Målet med vores arbejde er et liv med lige muligheder. Det indebærer

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Diskrimination? Nej, ikke hos os!

Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination? Nej, ikke hos os! Diskrimination sker ofte utilsigtet. Denne pjece giver dig, som er leder, viden og gode råd, så du undgår, at det sker i din virksomhed. - plads til rummelighed Fakta

Læs mere

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter,

Indholdsfortegnelse. En tømrer bliver sygemeldt med rygproblemer. Hans arbejdsgiver tager kontakt til Jobcentrets fastholdelseskonsulenter, Arbejdsfastholdelse Arbejdsfastholdelse handler om at fastholde medarbejdere, der har svært ved at varetage og bevare deres job på grund af fysisk eller psykisk sygdom. Ved at arbejde aktivt med fastholdelse

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk

CSR & Employer Branding. Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk CSR & Employer Branding Ledelsesdag 08-13. juni 2008 Pia Justesen, Advokat og PhD pj@justadvice.dk Oversigt! Hvad I ikke får med hjem?! Employer Branding?! Hvad betyder CSR?! Hvorfor kan CSR betale sig?!

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Skabelon for fastholdelsesplan

Skabelon for fastholdelsesplan Skabelon for fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode sin arbejdsgiver om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og arbejdsgiver bliver

Læs mere

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet

Dialog med jobcentret. Rummelighed på arbejdsmarkedet Dialog med jobcentret Rummelighed på arbejdsmarkedet Introduktion Rummelighed på arbejdsmarkedet er en vision om, at der er brug for alle på arbejdsmarkedet, og at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Virksomhedernes Sociale Barometer

Virksomhedernes Sociale Barometer Virksomhedernes Sociale Barometer 1. Vi er en socialt ansvarlig og rummelig virksomhed Socialt engagement og rummelighed er en integreret del af vores virksomhed. Vi er åbne over for at ansætte personer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel

FASTHOLDELSE. Fastholdelsesplan. Et papir der gør en forskel FASTHOLDELSE Fastholdelsesplan Et papir der gør en forskel Indhold Hvad er en fastholdelsesplan? 3 Hvornår laves den? 4 Hvordan laves en fastholdelsesplan? 5 Hvad kan fastholdelsesplanen indeholde? 6 Hvis

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Samarbejdsaftale om indslusning, rekruttering og fastholdelse mellem Jobcenter Albertslund og xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Denne aftale er en konkret udmøntning af det sociale partnerskab mellem

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation

Fastholdelsesplan. Arbejdsgiver og medarbejder. Nuværende situation Fastholdelsesplan Når en medarbejder er sygemeldt i længere tid, kan han eller hun anmode UCL om at få udarbejdet en fastholdelsesplan. Hvis medarbejder og leder bliver enige om at lave en plan, så udarbejder

Læs mere

Handicap - tilpasningsforpligtelsen

Handicap - tilpasningsforpligtelsen Handicap - tilpasningsforpligtelsen Advokat Finn Schwarz 18. april 2013 Arbejdsgiveren skal træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

I Job med Handicap Seminar november 2011

I Job med Handicap Seminar november 2011 I Job med Handicap Seminar november 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Jobcenter Guldborgsund har også fokus på at inddrage personer med handicap i arbejdsudbuddet. Jobcentret vil derfor motivere personer med

Læs mere

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen

Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige ansættelsesforhold i fleksjobordningen Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C 2300 København S Hvidovre, den 18. oktober 2012 Sag 2-2012-01337 Dok. 99754/me Høringssvar vedr. lovbestemmelse om fastsættelse af løn og øvrige

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom

jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom jobfastholdelse - behold dit job trods sygdom behold dit job trods sygdom Bliver du sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du og din arbejdsgiver i fællesskab gøre en del for at sikre, at det

Læs mere

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft

Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft Den menneskelige vej til god, stabil og lønsom arbejdskraft I en moderne industrivirksomhed skal der være plads til medarbejdere, der har et handicap hvis de selv er interesserede og motiverede. Der kan

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference

Beskæftigelsesregion Nordjylland. Handicapkonference Beskæftigelsesregion Nordjylland Handicapkonference 1. Oktober 2009 Leif Scherrebeck Hanan A. Wallentin 1 El Kaouchi Årsberetning 2008 Den landsdækkende indsats for beskæftigelse af personer med handicap

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landskampagnen for afstigmatisering

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103

Serviceinformation. Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne. jf. Lov om social service 103 w Serviceinformation Beskyttet beskæftigelse til borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne jf. Lov om social service 103 Hvad er Beskyttet beskæftigelse Som borger med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap

Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Regeringen December 2004 Handicap & Job en beskæftigelsesstrategi for personer med handicap Regeringen December 2004 Handicap & Job en

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet

Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet Mennesker med bevægelseshandicap på arbejdsmarkedet - Et virksomhedsperspektiv Survey udført af Epinion for: Forord Knap 0.000 mennesker med mobilitetshandicap går rundt med et ønske om at få et job, og

Læs mere

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job

Funktionsnedsættelse ingen hindring for job - der er mange muligheder SJH www.bmhandicap.dk Funktionsnedsættelse ingen hindring for job Indholdsfortegnelse Job og funktionsnedsættelse... 3 Personlig assistance - arbejdsmæssigt... 5 Personlig assistance

Læs mere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere

Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere Gode råd om... Støtteordninger og tilskud til medarbejdere INDHOLD Indledning 3 Praktikpladspræmie ny ordning i 2013 3 Tilskud til voksenlærlinge 3 VEU-godtgørelse og befordringstilskud 4 Betingelser for

Læs mere

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom

jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom jobfastholdelse - hjælp din medarbejder til at blive i job trods sygdom Fastholdelse af medarbejder i job Bliver en af dine medarbejdere sygemeldt eller er i risiko for at blive det, kan du som arbejdsgiver

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer

Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer Guide til arbejdsgivere og mellemledere Rimelige tilpasninger på arbejdspladsen for mennesker med psykiske problemer - måske er det ikke så svært, som man skulle tro! Landsindsatsen for afstigmatisering

Læs mere

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester

DANSK ERHVERV. Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse. 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester DANSK ERHVERV Sygefravær juridiske udfordringer i forbindelse med fastholdelse 10. maj 2016 Underdirektør Charlotte Vester Udfordringer Risikoen for at miste refusionen, mens vi arbejder på fastholdelse.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted

PARTNERSKABSAFTALE. Mellem en virksomhed. Jobcenter Ringsted Koncept for PARTNERSKABSAFTALE Mellem en virksomhed og Jobcenter Ringsted Udarbejdet i juni 2007 1 Redskaber der kan indgå i samarbejdet I herværende aftale om socialt partnerskab mellem x virksomhed og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse

Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Personlig assistance til personer med psykisk eller kognitiv funktionsnedsættelse Udgiver: De Samvirkende Invalideorganisationer (fra 1.1.2008: Danske Handicaporganisationer) Redaktør: Charlotte Kirstine

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR OVERBLIK OVERBLIK Hvem står bag? Side 3 Overblik På forkant Sygepolitik Hvad er indholdet i pjecerne? Særlige vilkår Side 4

Læs mere

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004

Personalestyrelsen. Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten. Juni 2004 Personalestyrelsen CFU Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Juni 2004 Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Samarbejdsudvalget og Socialt kapitel i staten Publikationen kan bestilles

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g når en medarbejder bliver syg e r Jobcenter ruder sda l en vigtig sa m a r bejdspa r t ner Rudersdal N e d b r i n g o g f o r k o r t s y g e f r avæ

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet

Dagens emne. Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Dagens emne Hjertekarsygdom og arbejdsmarkedet Præsentation Malene Stærmose 49 år Uddannet socialrådgiver og coach Arbejdet i kommuner og faglig organisation siden 1993 til min ansættelse i Hjerteforeningen

Læs mere

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN

REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN Til den tillidsvalgte: REGLER OG MULIGHEDER FOR AT FASTHOLDE EN SYG KOLLEGA PÅ ARBEJDSPLADSEN l sygefraværssamtale l mulighedserklæring l fastholdelsesplan 2 Hver dag er 150.000 mennesker sygemeldt fra

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtale

Medarbejderudviklingssamtale Medarbejderudviklingssamtale f o r d i n f a g l i g e o g p e r s o n l i g e u d v i k l i n g Illustrationer af Ole Rode Jensen 1 Indledning Denne pjece er lavet af JID, fordi vi gerne vil give dig

Læs mere

Ligestillingspolitik

Ligestillingspolitik Ligestillingspolitik Indledning Ligestillingspolitikken indgår som et led i Silkeborg Kommunes overordnede personalepolitik og beskriver nogle grundlæggende holdninger til ligestilling og rummelighed vedrørende

Læs mere

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling

DISKRIMINATION USAGLIG FORSKELSBEHANDLING. Vejledning om diskrimination. og usaglig forskelsbehandling ER IKKE DEN ENKELTES PROBLEM - MEN ET FÆLLES FAGLIGT ANLIGGENDE DISKRIMINATION & USAGLIG FORSKELSBEHANDLING Vejledning om diskrimination og usaglig forskelsbehandling til tillidsvalgte FIU-Ligestilling

Læs mere

Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job

Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job Inspirationskatalog handicapkonference 2009 Unge med handicap i uddannelse og job I forbindelse med handicapkonference afholdt af Beskæftigelsesrådet i Syddanmark d. 14. september 2009, blev der ved 2

Læs mere

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN

SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN SKELSÆTTENDE DOM FRA EU-DOMSTOLEN OM HANDICAP OG SYGDOM, TILPASNINGS- FORANSTALTNINGER OG 120-DAGES REGLEN 24.4.2013 EU-domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet handicap skal afgrænses over for

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder

Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder Dine kvalifikationer tæller - ikke din alder www.senioraftale. dk Det er forbudt at forskelsbehandle på grund af alder. Hvad betyder det? Forord Foto: Sisse Jarner Det er forbudt at forskelsbehandle på

Læs mere