Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv. Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i"

Transkript

1 Kompensationsloven for borgere med et handicap i erhverv Hvad er der af muligheder i loven?: Personlig assistance til handicappede i erhverv Personlig assistance til 3.5 handicappede under for.net Client Profile efter- og videreuddannelse Aspose Pty Ltd. Hjælpemidler Isbryderordningen Fortrinsret Mentorordning

2 Formålet med kompensationsloven 1 Loven har til formål at styrke og stimulere handicappede personers muligheder for beskæftigelse med det formål at give disse de sammeevaluation muligheder only. for erhvervsudøvelse som forhandicap..net 3.5 Client Profile personer uden Aspose Pty Ltd. Personkredsen for kompensationsloven 2 Loven omfatter personer, der på grund af handicap kan have vanskeligt ved at få og bevare beskæftigelse uden kompensation efter denne lov.

3 Personlig assistance Forenelighed: Man skal kunne udføre de fagligt indholdsmæssige opgaver i jobbet for at få tildelt personlig assistance for.net 3.5 Client Profile Dokumentationskrav: Aspose Pty Ltd. Der er ingen fast formkrav Alle sager skal være dokumenteret og belyst sådan, at der er et forsvarligt grundlag for at træffe afgørelse. Afgørelsen kan træffes af Jobcenteret uden inddragelse af sagkyndige, herunder læger, men med en vurdering af den pågældendes muligheder på arbejdsmarkedet

4 Personlig Assistance - fortsat Personkreds: 10, der kan ydes personlig assistance til ledige lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende der på grund af en varig og for eller.netpsykisk 3.5 Client Profile betydelig fysisk Aspose Pty Ltd. funktionsnedsættelse har behov for særlig personlig bistand

5 Personlig assistent - fortsat Støtte til praktiske arbejdsfunktioner og funktioner der følger beskæftigelsen Særlig støtte til f.eks. strukturering, fastholdelse i arbejdsfunktioner eller til at forsammenhænge.net 3.5 Client Profile indgå i sociale Aspose Pty Ltd. Der kan bevilges op til 20 timer pr. uge Ved væsentlige og betydelige eller flere funktionsnedsættelser kan der bevilges mere end 20 timer pr. uge Personen med funktionsnedsættelse skal selv kunne udføre det indholdsmæssige i arbejdsopgaverne.

6 Personlig assistent - fortsat Løntilskuddet svarer til HK s studentertimelønssats Kan fordeles på flere assistenter Ikke til afløsning/almindelig medhjælp Der kan Evaluation ydes personlig assistance only. i forbindelse med arbejdsbetinget rejser for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd. Ankestyrelsen anbefaler, at Jobcentrene i sager omkring personlig assistance har fokus rettet mod: ansøgerens arbejdsopgaver, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren selvstændigt kan varetage, hvilke arbejdsopgaver ansøgeren kan varetage med støtte hvilke arbejdsopgaver ansøger ikke kan deltage i og hvad assistenten skal bistå med i forhold til de enkelte arbejdsopgaver.

7 Eksempel - Jens Elektriker: - Arbejdsskadet - Overarmens sener beskadiget - Sygemeldt 50 uger efter arbejdsskade for.net 3.5 Client Profile Modtager sygedagpenge Aspose Pty Ltd. Hvilke muligheder anvendes: - Delvist raskmelding 8 t. personlig assistance pr. uge Efterhånden fuldtids raskmeldt 16 timers personlig assistance pr. uge

8 Personlig Assistance, under efter- og videreuddannelse Eksempel: Jan, ufaglært, forsikret ledige Evaluation only. Har lært tegnsprog som døvbleven efter for.net 3.5 Client Profile meningitis Aspose Pty Ltd. Hvilke muligheder anvendes: Deltager i truckkursus Bevilges personlig assistance ( Tegnsprogstolkning )

9 Hjælpemidler / Arbejdsredskaber Kriterier for bevilling: Afgørende betydning / kompenserer for funktionsnedsættelsen Udgiften ligger ud over, hvad arbejdsgiveren for.net 3.5 Client Profile eller uddannelsesinstitutionen forudsættes at afholde Aspose Pty Ltd. Ikke sædvanligt forekommende på arbejdsstedet Kan bevilges som et udlån eller tilskud. Der er ingen øvre beløbsgrænse for hvad arbejdspladsindretningen må koste

10 Eksempel - Anders Er lærer Han er født uden arme og med omfattende Evaluation spasticitet i begge benonly. for.net 3.5 Client Profile Kompenseres med:aspose Pty Ltd. Talegenkendelsesprogram og særlig interaktiv tavle og andet nødvendigt tilbehør, så han kan anvende PC og tavle i undervisningen Personlig assistance i forbindelse med lejrskole, ekskursioner mv. efter behov bevilges forud hver gang

11 Isbryderordningen Lovgivning Skal have gennemført faglig eller teoretisk uddannelse af min. 18 mdr. varighed, som berettiger til optagelse i A-kasse for.net 3.5 Client Profile Skal mangle erhvervserfaring indenfor det Aspose Ltd. område uddannelsen retter Pty sig imod Ansættelse under ordningen skal være påbegyndt senest 2 år efter endt uddannelse Intet krav om forudgående ledighed

12 Isbryderordningen Job med løntilskud til nyuddannede med handicap Eksempel: Susanne, pædagoguddannet via revalidering efter ulykke, der har medført spastisk lammelse: for.net 3.5 Client Profile Ansat som isbryder i job med løntilskud for Aspose Pty Ltd. nyuddannede med handicap straks efter sin uddannelse Får udbetalt overenskomstmæssig løn Får bevilget personlig assistance i 10 timer ugentligt til tunge løft

13 Eksempel Isbryderordningen Susanne: Susanne uddannet pædagog via revalidering i forbindelse med en ulykke Ansat som Isbryder i job med løntilskud for for.net 3.5 Client Profile nyuddannede med handicap straks efter Aspose Pty Ltd. uddannelse Susanne bevilges personlig assistent 10 timer ugentlig til tunge løft.

14 Fortrinsadgang: Ved besættelse af ledige stillinger er offentlig arbejdsgivere forpligtet til at give fortrinsadgang til samtale for personer, der Evaluation only. på grund af funktionsnedsættelse har forat.net Client Profile vanskeligt ved opnå3.5 ansættelse på arbejdsmarkedet Aspose Pty Ltd. Gælder også for offentlige myndigheder ved bevilling af stadepladser mv. og bevilling af taxakørsel En forudsætning for ansøgeren opfylder de kvalifikationskrav, der forudsættes i stillingen

15 Eksempel fortrinsadgang Kaj, næsten færdig som logistikøkonom Har epilepsi og har via praktikforløb fået en klar fornemmelse af, at der vil være en barrierer for Evaluation ham i forhold til at få only. job for.net 3.5 opmærksom Client Profile Kajs studievejleder gør ham på ordningen samt Isbryderordningen Aspose Pty Ltd. Kaj sørger diverse stillinger med fortrinsret Gøre samtidigt i sine ansøgninger opmærksom på Isbryderordningen Resultat: Kaj ansættes ikke på baggrund af fortrinsindstillingen, men en virksomhed ansætter ham alligevel som Isbryder

16 Mentor: Understøtning af beskæftigelsesrettet indsats, herunder uddannelse, også i forbindelse med aktiviteter/tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik. for.net 3.5 Client Profile Aspose Pty Ltd. Afgørende: Mentorfunktionen er en del af en beskæftigelsesrettet indsats At det endelige mål er ordinær ansættelse / evt. i fleksjob

17 Mentor - fortsat Støtte til: At komme op om morgenen At møde på for.net 3.5 Client Profile arbejdspladsen/uddannelsesinstitutionen Aspose Pty Ltd. At kontakte Jobcenteret At koordinere indsatsen fra anden offentlig virksomhed Kontakt til læger og lign. Jobsøgning Besøg på virksomheder forud for ansættelse At benytte offentlige transport og lign.

18 Hvad gøres der i Jobcenter Helsingør 2 Videnspersoner indenfor handicapområdet Indsatsen er forankret i Team Fleks 24 timers service tilbydes Evaluation only. til virksomheder som ringer til Jobcenteret for.net 3.5 Client Profile De handicap kompenserende ordninger er Aspose Pty Ltd. fokuspunkt i forbindelse med arbejdet omkring fastholdelse af borgere med tilknytning til arbejdsmarkedet. De handicap kompenserende ordninger er ligeledes et fokuspunkt i arbejdet med at finde og fastholde borgere som er fleksjobsberettiget.

Handicap ingen hindring for job GUIDE

Handicap ingen hindring for job GUIDE Handicap ingen hindring for job GUIDE Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2. Hvem gør hvad - oversigt 3. Målgruppen 4. Handilex 5. Personlig assistance - til hvem? 6. Personlig assistance under efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig...

Kørekort...17 Tilskud til kørekort...17 Fritagelse for afgifter...18 Afdragsfrihed, henstand og eftergivelse...18 Udskiftning af bil...18 Bolig... Indholdsfortegnelse Generelt om merudgift...3 Merudgifter...3 Familier med et OI barn...4 Hjælpemidler...4 Merudgifter...4 Nedsat arbejdstid...5 Bilansøgning...5 Betingelser for at få støtte til en bil...5

Læs mere

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede

JOB MED LØNTILSKUD. til førtidspensionister. 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister 4. udgave januar 2009 Center for Ligebehandling af Handicappede JOB MED LØNTILSKUD til førtidspensionister Udgiver: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE

FLEKSJOB OG LEDIGHEDSYDELSE Kilde: jobindsats.dk Fleksjob: og Fleksjob - 2008 www.finkelstein.dk Hele landet 2004 2005 2006 2007 37.101 36.146 44.197 42.969 49.416 47.996 53.449 51.924 Anm.: Et tæller med, blot det har været i gang

Læs mere

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave

I gang igen. efter længerevarende sygdom. De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark. 5. udgave I gang igen efter længerevarende sygdom 5. udgave De arbejdsmedicinske klinikker i Danmark I gang igen efter længerevarende sygdom Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1

Forord. Der er mange muligheder og aktører 1.1 1.1 Forord Velkommen til denne guide om de mange tilbud og muligheder, der eksisterer i bl.a. lov om kompensation til handicappede i erhverv. Guiden indeholder en oversigt over hvilke aktører, der findes

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Personlig assistance til handicappede i erhverv

Personlig assistance til handicappede i erhverv Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Personlig assistance til handicappede i erhverv November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Resultater

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Sygefraværsreformen - 2009

Sygefraværsreformen - 2009 Indhold Sygefraværsreformen - 2009 www.finkelstein.dk Sygefraværsreformen og dens forudsætninger Ny lovgivning om sygefravær Sygedagpengeloven Tilbud til sygemeldte mv. -Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013

Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledning om fleksjob m.v. af 7. nov. 2013 Vejledningen findes HER Indledning I vejledningen gøres der rede for regler og praksis vedrørende fleksjobordningen. Vejledningen retter sig især mod de ændringer

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Ændrede regler pr. 1. januar 2001

Ændrede regler pr. 1. januar 2001 Ændrede regler pr. 1. januar 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 foretages der en række ændringer i de regler, som Arbejdsmarkedsstyrelsen og Arbejdsformidlingen administrerer. Her følger en oversigt

Læs mere

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave

Fleksjob. Det Centrale Handicapråd. 19. udgave Fleksjob Det Centrale Handicapråd 19. udgave Fleksjob 19. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd Tekst: Lene Maj Pedersen Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F, 4. 1260 Kbh. K. Tlf: 33 11 10

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Januar 2014 Indledning Beskæftigelsesområdet har som mange andre fagområder sit eget sprog. Her er ord, som man ikke genfinder andre steder og ord, som i det øvrige samfundsliv

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd 15. udgave Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade

Læs mere

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet

Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet Lønmodtagers rettigheder på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning Ikke to mennesker er ens og heldigvis for det! 5 Loven og din beskyttelse Hvad siger loven? 6 Hvad kan du selv gøre 8 Det er vores

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Håndbog for beskæftigelsesområdet

Håndbog for beskæftigelsesområdet Håndbog for beskæftigelsesområdet Februar 2014 Indledning Hensigten med denne håndbog er, at den kan fungere som et opslagsværk for personer, som er ved at lære beskæftigelsessproget at kende. For at gøre

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2015 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose UDGIFTER TIL MEDICIN Kronikertilskud: Behandlende Cystisk Fibrose Center ansøger Lægemiddelstyrelsen om kronikertilskud til alle cystisk

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere