Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012"

Transkript

1 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove Holm, DTL Arne Mikkelsen, Danmarks Rederiforening Martin Hellung Larsen, Transportministeriet / Trafikstyrelsen Lars Dagnæs (referent) Afbud: Jacob Kobbernagel, Teknologisk Institut Sted: Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K. Dagsorden 1. Orientering/siden sidst 2. Årsplan/temamøder og konference 3. Informationsaktiviteter 4. Handlingsplan/to do liste 5. Samarbejdsrelationer 6. Forberedelse af generalforsamling (efterår 2012) 7. Evt. 8. Næste møde Ad 1. Orientering/siden sidst Thomas Susé fortalte, at DSV var blevet inviteret til at deltage i et møde om SmartWay initiativet. DSV oplever, at stadigt flere internationale kunder efterspørger emissionsopgørelser. Thomas Hvilsted fortalte, at Novozymes i det seneste årsregnskab har GHG emissioner fra købte transportydelser med i Klimaregnskabet. Thomas Hvilsted fortalte, at standardiseringen af rapporteringen fra transport fortsat er et vigtigt tema, han oplever at de transportkøbende virksomheder, som pt. arbejder på området har meget forskellige tilgange til metoder og afgrænsning. Det er fortsat vanskeligt at indhente sammenlignelige data fra transportvirksomhederne.

2 Peter Hansen, Novozymes, vil holde et indlæg på DILFs konference om transport og distribution i Kolding den 21. marts. Her vil Peter Hansen også fortælle om arbejdet i Netværk for Miljø og Transport. Søren Boas fortalte, at Post Danmark er blevet certificeret som grøn transportvirksomhed af Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. I forbindelse med certificeringen er der indgået en partnerskabsaftale mellem Post Danmark og Trafikstyrelsen om erfaringsudveksling. Post Nord har gennemført en workshop om it værktøj i miljøarbejdet. Der er fortsat fokus på at udvikle metoder til at reducere emissionerne. Post Nord har indkøbt hybrid lastbiler og elcykler. Gas som drivmiddel kan også blive interessant ifølge Søren Boas. Martin Hellung fortalte, at der netop har været uddelt midler til nye CO2 reducerende projekter. En samlet oversigt over projekterne kan findes på Trafikstyrelsens hjemmeside: A4D4EDDC18BB9A72&_z=z Blandt de projekter, der er tildelt midler, er projekter med forsøg med distribution af gods uden for myldretiderne, og der er givet tilskud til udvikling af beregningsværktøj til brug for beregning af CO2 potentialet i forbindelse med forskellige tiltag. Ove Holm fortalte, at DTL i 2012 kører en kampagne rettet mod medlemmernes miljøarbejde. Hver uge sendes et lavpraktisk miljøråd til medlemmerne, og der følges op med bl.a. artikler om casevirksomheder, der har implementeret et eller flere af initiativerne. Der gennemføres også en spørgeskemaundersøgelse blandt DTLs medlemmer om effekten af kampagnen. Lars Dagnæs fortalte, at TINV er forlænget til midten af 2014, der nu afsat midler til arbejdet med netværket, Netværket for Miljø og Transport. Lars Dagnæs har fået en henvendelse fra Ingeniørhøjskolen i København om samarbejde om et studenterprojekt af internationale studerende fra Tyskland, Holland, Frankrig og Spanien. Lars Dagnæs har holdt møde med de studerende den 9. februar. På grundlag af mødet har de studerende lavet et oplæg til et muligt projekt. Jeg har sendt dette til virksomheder, der har henvendt sig til Lars Dagnæs tidligere med sigte på indspil til deres miljøarbejde. December og januar er der arbejdet på at færdiggøre brugervejledningen til modulet for varetransportydelser i klimakompassets modul for varetransportydelser. Vejledningen er nu færdig og vil blive lagt op på hjemmesiden i den kommende uge. Der vil herefter blive lavet et pressearbejde om det nye modul. Lars Dagnæs har lavet en aftale med sekretariatet for TINV om opsætning og indhold af et hjemmesidemodul for Netværk for Transport og Miljø (se nedenfor). Lars Dagnæs fortalte, at han var blevet opmærksom på en konference om emissionsopgørelser fra logistik og transport i Düsseldorf i april Link til konferencen kan findes her: fachkonferenz co2 messung in der logistik am 18 april 2012 induesseldorf vkr_va_detail.html

3 Konferencen indeholder bl.a. et indlæg om nye lovgivningsinitiativer i Frankrig, som gør emissionsopgørelser lovpligtige for logistikydelser, og status for CEN standarden. Den er i Tyskland udsendt som en DIN standard. Lars Dagnæs er tilmeldt til konferencen. Ad 2. Årsplan/temamøder og konference I 2012 holdes 2 netværksmøder desuden vil vi holde en konference om omkostningseffektivt miljøarbejde. Det holdes et netværksmøde i foråret (mødet blev fastlagt til den 23. maj hos Post nord) og et i efteråret (mødet blev fastlagt til den 10. oktober hos FORCE Technology, Lyngby). Program for de to møder var (skitsemæssigt): Møde 1 (maj 2012) brush up om rammerne for miljøarbejdet og miljørapportering Input til dette arrangement var: Datagrundlaget for emissionsopgørelser. Lars Dagnæs og Magnus Swahn har aftalt at lave en kortlægning af de databaser, der ligger til grund for emissionsopgørelserne. Præsentation af notatet på mødet. Status for CEN standarden. Status er, at der nu med baggrund i høringsrunden er udarbejdet nyt udkast til standard. Standarden kommer så til votering. Bliver standarden stemt igennem, vil den være gældende. Det nye udkast var så vidt Magnus Swahn var orienteret ikke udsendt endnu. Udviklingen af efterspørgslen efter emissionsopgørelser Lars Dagnæs fortalte, at der i Frankrig er lov på vej, som vil gøre emissionsopgørelser for transport obligatorisk. Thomas Susse fortalte, at de oplever stigende interesse fra en række større europæiske kunder om emissionsopgørelser. Internationale arbejdsgrupper og initiativer om miljø og transport En række internationale initiativer inviterer virksomheder til samarbejde om miljø og transport. Eksempler er Clean Cargo Working Group og SmartWay. En introduktion til en eller flere at disse initiativer evt. en fælles drøftelse af perspektiver ved deltagelse. Med udgangspunkt i ovenstående fik Lars Dagnæs til opgave at lave: Udkast til samlet program Lave et foreløbigt program, som kan sendes ud til deltagerne i netværket.

4 Møde 2 (oktober 2012) tema om it værktøj til at understøtte miljøarbejdet Der var en brainstorm om indholdet af dette temamøde: Målet med temamødet er at give et overblik over udviklingen inden for it baserede værktøj. Det kan f.eks. være moduler i ERP systemerne til at lave CO2 beregninger beslutningsstøttesystemer til udvikling af miljøarbejdet systemer til overvågning af transportmidlernes drift f.eks. med sigte på træning af chauffører Det er vigtigt, at arrangementet ikke bliver et salgsshow fra en række soft og hardware leverandører. Men at det giver deltagerne en introduktion til emnet og at, deltagerne får mulighed for at drøfte de overvejelser, der kan ligge til grund for beslutningen om implementering et eller flere af systemerne. Det er også vigtigt, at arrangementet bliver bredere end alene at fokusere på landevejstransport. Der må godt også gives en oversigt over udvikling inden for f.eks. skibsfart og jernbane. Et muligt indlæg kunne være en introduktion til emnet sammen med et overblik over forskellige typer itsystemer (forskellige funktionaliteter). Kunne FORCE og Teknologisk evt. i fællesskab lave et sådanne oplæg? Lars Dagnæs har ansvar for at lave skitse til program for dette temamøde. Det er videre planlagt at holde en konference om omkostningseffektiv miljøstrategi: Fra miljø til million. Konferencen holdes den 6. juni fra 10 til 16. Sted: Rederiforeningen, Amaliegade 33. Det blev aftalt, at en arbejdsgruppe vil lave samlet udkast til program og handlingsplan for at gennemføre konferencen. Gruppen mødes hos Rederiforeningen den 19. marts kl. 14 til 16. Ad 3. Informationsaktiviteter Lars Dagnæs orienterede om, at der er lavet en aftale med TINVs sekretariat om at etablere en selvstændig hjemmeside for Netværk for Miljø og Transport. Hjemmesiden etableres inden for TINVs samlede hjemmeside og under hensyntagen til de tekniske muligheder og begrænsninger, der er her. Målet er, at hjemmesiden kan lanceres ultimo marts Ad 4. Handlingsplan/to do liste Det blev aftalt, at Lars Dagnæs skulle udarbejde en handlingsplan / to do liste med udgangspunkt i de aktiviteter, der var fastlagt på mødet. Udkast til to do liste er vedlagt dette referat.

5 Ad 5. Samarbejdsrelationer Der har været holdt møde med Magnus Swahn, NTM Sverige, om samarbejde mellem det danske og det svenske netværk(fra NTM Danmark deltog Lars Dagnæs og Søren Boas). På mødet blev skitseret følgende samarbejdsmuligheder: NTM Sverige har etableret en ny arbejdsgruppe om transportkøb. NTM Danmark inviteres til at melde en deltager til denne arbejdsgruppe. Det første møde vil være onsdag den 7. marts kl i Malmø. Helene Kyster, fra Tetraplan vil være koordinator for gruppen. NTM Sverige og NTM Danmark laver fælles metodenotat om dataforudsætninger for emissionsopgørelser Der var fra initiativgruppen opbakning til de fælles initiativer, der var drøftet på mødet i januar. Thomas Hvilsted sagde, at de i Dansk Transportforum ville vurdere mulighederne for at melde en deltager til arbejdsgruppen om transportkøb. Arne Mikkelsen understøttede behovet for en oversigt over de forudsætninger, som ligger til grund for emissionsmodellerne. Han pegede på, at det som udgangspunkt er vigtigt, at der tages udgangspunkt i internationale state of the art referencer. Lars Dagnæs vil sammen med Magnus Swahn vurdere, hvorledes notatet konkret kan udarbejdes. Ad 6. Forberedelse af generalforsamling (efterår 2012) Der holdes generalforsamling i netværket i forbindelse med temamødet i efteråret, dvs. den 10. oktober. Ad 7. Evt. Der var ikke noget til dette punkt. Ad 8. Næste møde Lars Dagnæs 8. marts 2012

6 Handlingsplan 2012 to do liste Temamøde den 23. maj Konference 6. juni Temamøde 10. oktober Samarbejde med NTM Sverige: Dansk deltagelse i arbejdsgruppe om transportkøb Fælles notat om datagrundlag Færdiggørelse af NTMs minimumsgrundlag for deklarering af emissioner fra transport Ny hjemmeside Medlemsliste Generalforsamling

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Nye muligheder med et CO2-regnskab

Nye muligheder med et CO2-regnskab Nye muligheder med et CO2-regnskab Nyhedsbrev nr. 56 Maj 2009 Reduktion i CO2 udslippet er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Der er bl.a. et af de centrale omdrejningspunkter for den klimaaftale

Læs mere

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.

Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15. Dagsorden - Bestyrelsesmøde i FSC Danmark Mandag 18. november 2013 hos DLH, Ellebjergvej 50 52, Bygning E, 4. sal, 2450 København SV kl. 10:15 15.00 Til stede: Loa Dalgaard Worm (LDW), FSC Danmark Peter

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012

Referat af møde i LBR Syddjurs tirsdag den 21. februar 2012 Til LBR Syddjurs Bugtrupvej 31 8560 Kolind Tel +8753 5440 jobcenter@syddjurs.dk www.jobnet.dk Dato: 8.5.2012 Sagsbeh.: Helle Dueholm Direkte nr.: 8753 5131 E-mail: hd@syddjurs.dk Referat af møde i LBR

Læs mere

gronet Nyhedsbrev Forord LinkedIn Maj 2012 Indhold

gronet Nyhedsbrev Forord LinkedIn Maj 2012 Indhold gronet Nyhedsbrev Maj 2012 Forord Så er det blevet tid til årets 2. nyhedsbrev. Der er sket meget siden sidst og det er vores ønske med dette nyhedsbrev at give Jer et bredt indblik i gronets aktiviteter

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S

trans ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S trans Demonstrationsprojekt: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport ARBEJDSRAPPORT Bang & Olufsen A/S og Schenker-BTL A/S Institut for Transportstudier International Transport

Læs mere

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015

Referat af Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 22. april 2015 Til: Fra: Birgitte Sindrup, Sammia Jepsen, Ida Nøhr Larsen, Rikke Østergaard Reich, Hanne Jacobsen, Rikke Svanterud Larsen, studenterrepræsentant fra tandlægeskolen i København og studenterrepræsentant

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013

REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: Mod Strategi 2013 København d. 26. september 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Betina Guldfrid Funk Hansen Industriens Uddannelser:

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900.

Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Referat fra møde i initiativgruppen for GAU Den 28. Maj 2015 i Gjern Kultur- og Idrætscenter kl. 1900. Tilstede: Johannes Berggren Gjerningsstedet, Jørgen Møller GKIC, Gjern Lokalråd: Vagn Brostrup Jensen,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen

Emne: Møde nr. 1-2011. Dato: 07.03.2011. Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke Louise Munchaus Adsbøl LA. Lene Sørensen Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 1-2011 Dato: 07.03.2011 Sted: Lene Sørensen Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Louise Munchaus Adsbøl LA Lene Sørensen LS Preben Arenfeldt PA

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 24 APP FOR PRESIDENTS INSTITUTE Jeg arbejder til dagligt hos Presidents Institute og i den forbindelse fungerer jeg som projektleder på vores App som vi ønskede det. Der er blevet taget en masse nye beslutninger

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler.

transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. transeco 2 Demonstrationsprojekter: Miljømæssige og økonomiske benefits ved miljøstyring i godstransport. En samling af Best Practice eksempler. v. Sektionsleder Erik Boeshave, Institut for Transportstudier

Læs mere