EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014"

Transkript

1 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen

2 Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed ud på at dovne mennesker kunne undgå at binde deres snørebånd, ved at sætte en lille plasticanordning fast til snørebåndene. Vi syntes produktet så sjovt ud, men der var et kæmpe minus ved det: at det ikke gjorde det muligt at stramme snørebåndene på skoen, men bare holdte dem fast. Vi prøvede at videreudvikle konceptet og finde en løsning til dette problem og fandt til at starte med frem til en form for klik-løsning hvor en anordning på hver sin snøre skulle kunne klikkes sammen, men der var dog nogle problemer forbundet med den løsning. Til dels ville det blive en del mere kompliceret og dermed dyrere at producere end vi ønskede og det ville være svært at gøre produktet småt nok til at kunne virke på sko. Det førte os frem til vores endelige ide med en simpel plasticskinne der kunne lægges hen over skoen og gøre det muligt at stramme snørebåndene kun ved at trække i dem - uden at skulle binde. Samtidig med at vi fik vores endelige ide, så opdagede vi det store potentiale der ville være i at lave produktet til dem der ikke kan binde deres egne sko, i stedet for at lave det til folk der er for dovne til at gøre det. Ældre og gigtplagede har typisk svært ved at binde deres egne sko og vi tænkte at produktet ville være en perfekt løsning til dem. I starten var børn også med i vores målgruppe, men vi blev gjort opmærksom på at det nok er de færreste der ikke mener at børn bør lære at binde deres egne snørebånd. Produktet skal produceres i neutrale farver, der går i ét med skoene Vores vision er at så stor en del af vores målgruppe som overhovedet muligt skal have kendskab og mulighed for at købe vores produkt. Produktet skal være funktionelt, men samtidig billigt, hvilket vi har sikret gennem vores simple design. På den måde skal produktet kunne hjælpe så mange som muligt der har brug for hjælp til at binde skoene. Vores mission er at gøre livet lidt nemmere for en masse folk og øge deres uafhængighed af andre mennesker. Produktet skal være så billigt at det bliver attraktivt for alle. I første omgang er målet at udbrede produktet til de skandinaviske lande, hvilket vi effektivt kan gøre ved salg til en grossist som ekspempelvis Shoecare, som vi har fået kontakt til, der opererer i Sverige, Norge, Danmark og på Færøerne. Efter omkring 3 år vil vi bringe produktet ud på det europæiske marked, samtidig med at vi vil videreudvikle vores produkt, så der fortsat vil være stigende salg af EasyLock konceptet. Vi har ved hæftet et link til hvordan EasyLock produktet skal bruges og en brugsanvisning. EasyLock videon findes her: Brugs anvisningen på æskerne vil se således ud, dette er blot en produtype til at vise hvordan layoutet evt. ville se ud:

3 Ledelse Alle hos teamet EasyLock har taget iværksættertesten, det gjorde vi således for at fastslå hvilken type mennesker vi er og hvordan vi kan arbejde sammen som medejere af firmaet. De forskellige personligheds typer, kan bidrage med forskellige ting til firmaet, derfor har vi taget STARTVÆKTS* iværksætter personlighedstest. Vi har således inddelt firmaet efter vores forskellige lederevner. *http://startvaekst.dk/ivaerksaettertesten/0/8 Thomas Stevne Elkjær Hansen - Entreprenøren Thomas S. E. Hansen er EasyLock s entreprenør, det er altså Thomas opgave at udvikle nye idéer og løsninger, som kan bruges når produktet skal fornyes. EasyLock produktet er en fælles opfindelse, men forbedringer er altså Thomas S. E. Hansens opgave, det vil også være ham som står for hvis vi senere ønsker der skal laves specielle tryk/farver på EasyLock produktet. Er man entreprenør tror

4 man fuldt ud på sin egne eller gruppens idéer og har svært ved at se det negative, Thomas S. E. Hansen har været optimisten igennem projektet og været god til at formilde sine idéer således at hele gruppen er blevet ved med at kæmpe for produktets tilblivelse. Det er vi i team EasyLock sikker på Thomas S. E Hansen vil forsætte, samt at blive ved med at komme med nye idéer til hvordan produktet fremstilles. Derfor er Thomas S. E. Hansen team EasyLock s entreprenør. Sidsel Dahl Knudsen - Integratoren Sidsel Dahl Knudsen er EasyLock s integrator, som skaber kontakten med producenter og potentielle købere at Easylock produktet. Hun skaber et godt sammenarbejde med kontakterne. Det er Sidsel D. Knudsens opgave at holde god kontakt til både firmaer som producere og sælger vores produkter, så produktet bliver præsenteret bedst muligt. Det er vigtig for en integrator at sørge for et velfungerende firme udad til såvel som ind ad til, derfor er det også Sidsel D. Knudsen som søger for at holde den gode tone i firmaet og at sikre sig at alle medejere føler sig indraget i at hvad EasyLock fortager sig. Sidsel D. Knudsen er både nye tænkende og omsorgsfuld derfor vil hendes funktion som integrator fungere godt, da hun vil kunne danne et godt miljø, og samtidigt skabe nye kontakter og vedlige holde ældre kontakter. Nikolai Hyldgaard Thomsen Producent og Administratoren

5 Nikolai Hyldgaard Thomsen er EasyLock s producent og administrator, Nikolai har nemlig haft overskud til at tage de to typer på sig. Dette skyldes at producenten og administratoren er to typer der ligger tæt op af hinanden, her er personen nemlig både effektiv og god til at tingende gjort, samt til at sætte tingene i system. Nikolai har mange af de egen skaber, som begge disse typer besidder. Siden vi dog ikke selv skal producere vores produkt, kan Nikolai fokusere på administrator egenskaben. Nikolai har flair for virksomheds drift, og sørger for at vores møder har ordentlige dagsordener og at vi kommer igennem alle dagens gøremål. Nikolai styre økonomien, og stræber efter perfektion, derfor har han de rette egenskaber for at være vores administrator og producent. Personale EasyLock er et firma som kun består af de tre medejere, det er os som søger for vedligeholdelse af kontakter, fornyelse og administration af økonomi. Vi har dog kontakt til både en revisor, som over ser at budgettet ser oprigtigt ud, og en advokat der sørger for hemmelighedsaftalerne med producenter og købere er vedlige holdt. Vi ønsker også at søge om patent på produktet EasyLock, dette ønsker vi at have den selv samme advokat inden over, i tilfælde af at nogen ville kopiere produktet. Vi ønsker at forblive en lille virksomhed i forhold til personale, da det er vigtigt for EasyLock s medejere at firmaet er fleksibelt og omstillingsparat. Produktet EasyLock er en niche på skomarkedet som dog kan blive et verdens omspændende produkt. Produktet er simplet og skal ikke endvidere udvikles, med bare relanceres senere hen til forskellige potentielle købere. Det er derfor bedst at EasyLock for bliver en lille organisation, og at firmaet er opbygget efter organisk struktur, det betyder altså at firmaet er afhængigt af teamwork, vi her nemlig intet ønske om at skabe hierarki i firmaet. Derfor vedlige holder vi vores udgangs punkt med den intrapreneur-tilgang, som har været i fokus allerede fra dannelsen af produktet. Personalepolitik EasyLock er en meget lille virksomhed, det er derfor vigtigt at alle ansatte føler sig godt tilpas. Firmaet skal fungere demokratisk, som en familie der lytter til hinanden. EasyLock har den demokratiske ledelse som hovedfokus, der skal derfor afholdes personalemøder hver anden Onsdag. Her skal det være muligt for at dele dele vores ideer og rapportere om hvert vores område, på denne måde følger vi Elton Mayo s idéer omkring ledelse. Det er nemlig vigtigt for firmaet at anerkende hver enkelt individs behov og være opmærksom på ens egen opførsel, og derfor ikke nedgøre hinanden men i stedet give konstruktiv feedback. Sygdoms og fraværspolitik Ved sygdom eller fravær meldeles dette til Nikolai H. Thomsen da han fungerer som administrativ direktør, dette skal ske onsdag morgen. Ved udeblivelse kontaktes vedkommende af Nikolai H. Thomsen. Såfremt Nikolai H. Thomsen er syg meddeles dette til en af de andre medejere. Ved fra-

6 vær i mere end to uger, skal der afleveres lægeerklæring, og hvis vedkommende er i stand til arbejde skal der afleveres en skriftlig rapport over individets arbejde. Ryge - og alkoholpolitik Vores firma politik omkring rygning og alkohol er meget striks, vi må ikke ryge eller drikke på matriklen hvor der arbejdes. Vi fokuserer hos EasyLock på at holde os sunde og friske, derfor fraråder vi rygning; men skulle det være tilfældet udvides arbejdstiden med 15 minutter pr. cigaret. Virksomheden er en lille virksomhed og derfor er det ved vores møde vigtig at der fokuseres på mødets dagsorden. Salg og markedsføring Som udgangspunkt for fastsættelse af butikspris for vores produkt lavede vi et spørgeskema for først og fremmest at finde ud af om produktet var salgbart og desuden at finde ud af hvad folk ville give for produktet. Spørgeskemaet blev besvaret af 185, men grundet programmet, kunne der ikke håndteres mere end 100 besvarelser. På tidspunktet for udsendelse af vores spørgeskema havde vi endnu ikke fundet frem til vores endelige målgruppe, som er ældre og gigtplagede. Derfor afspejler spørgeskemaet desværre ikke vores nuværende målgruppe, men det har dog givet os brugbare informationer specielt i forhold til prisfastsættelse. Herunder ses et billede af procentfordelingen for hvor mange der ville være villige til at købe vores produkt:

7 Lidt over 50 % af de adspurgte har svaret at de gerne ville købe produktet og mange af dem der har svaret nej, har til gengæld skrevet at de ikke har forstået vores ide. Havde spørgeskemaet været sendt ud kun til vores nuværende målgruppe i stedet med vores nuværende viden om vores produkts virkemåde, mener vi at procentdelen der ville købe produktet ville være meget højere. Via spørgeskemaet havde vi til at starte med fastsat butiksprisen for produktet til 25 kroner. Det skete til dels på baggrund af at størstedelen havde svaret at de maksimalt vil købe produktet til 25 kroner, men også fordi en god del havde svaret at de gerne ville give 30 eller 50 kroner. Man kan jo så konkludere at dem der ville give mere end 25 kroner også ville købe produktet til 25 kroner så. I forhold til hvad produktet koster at lave med fortjeneste til både os, grossist (shoecare) og butik, så havde vi regnet ud at det godt ville kunne sælges i butikken til 20 kroner. Da det dog kun er en lille del der har svaret at de vil give 20 kroner for produktet, samtidig med at langt størstedelen vil give minimum 25 kroner, så mente vi at kunne tjene mest på en butikspris på 25 kroner, da der tilsyneladende ikke er grundlag for ret mange ekstra kunder hvis prisen var 20 kroner i stedet. Hvad vi dog blev gjort opmærksom på under semifinalen var at vi i vores beregninger af butiksprisen havde glemt alt om moms. Vi har i den forbindelse valgt at hæve butikprisen med ca 25 % til 31,5, for stadig at skabe et godt overskud. Vi mener ikke at denne pris er et problem i forhold til vores målgruppe, da det var meget blandet hvem der havde svaret på vores spørgeskema. Hvis man nu forestiller sig at spørgeskemaet havde været udsendt kun til vores målgruppe er vi også sikre på at folk ville være villige til at betale mere for produktet end folk uden for målgruppen.

8 I form af markedsføring er der på emballagen til produktet inkluderet navn og brugsanvisning til produktet. Emballagen er en papkasse der indeholder 50 par EasyLock. Vi har vurderet at en brugsanvisning til hvert produkt ikke vil være nødvendig, da produktet er meget nemt at bruge. Derfor vil der på papkassen være inkluderet tre billeder der illustrerer hvordan det bruges. Denne udformning af brugsanvisning vil igen være med til at spare penge på produktet, så det holder sig til vores koncept om en stor udbredelse via billig produktion. Dog skal der reklame til for overhovedet at kunne udbrede produktet og til det har vi budgetteret med kroner både første og andet år, mens vi har budgetteret med kroner det tredje år. Pengene skal bruges til reklamer i forskellige blade der kommer ud til vores målgrupper. For gigtplagede vil vi reklamere i et blad ved navn Ledsager. For ældre: Ældresagen nu. Der er dog stadig flere steder at lægge reklamer ind, men for at holde prisen på produktet nede, vil vi ikke gå ind på eksempelvis fjernsynsreklamer og anden meget dyr reklame. Vi har fået kontakt til Shoecare som er en grossist der specialiserer sig inden for tilbehør til sko. De har mange produkter og introducerer hele tiden nye produkter for at øge brugernes opmærksomhed. Shoecare går meget op i et veluddannet og motiverende personale i de butikker de sælger deres produkter til for at opnå mersalg. De hjælper derfor deres kunder (butikkerne) med at sælge mere, ved at vejlede og undervise butikspersonale i mere end 100 forretninger om året. Vi har derfor vurderet shoecare som perfekte til at sælge vores produkt, da de også opererer i både Sverige, Norge, Danmark og på Færøerne. Det giver et stort kundepotentiale og med Shoecares ekspertise er der desuden god mulighed for at få produktet ekstra godt udbredt. Vi har fået positiv respons fra Shoecare omkring vores produkt. De synes ideen er god og specielt i forhold til vores målgruppe. Som bilag har vi lagt vores samtale med Shoecare. Som det fremstår af bilaget har vi dog endnu ikke fået den måske sidste mail fra Shoecare, da de tilsyneladende har en masse andet at se til også, men det kan være den indtræder efterfølgende og måske med et muligt bud på hvor meget vi kan komme til at sælge til dem. Der er rig mulighed for at tilføre produktet nogle logoer eller billeder, når salget først er kommert i gang og der er kommert penge ind. Til ældre kunne der eksempelvis indgås aftale med unicef eller andre lignende organisationer, hvor der kunne sættes et Unicef logo på produktet og en vis procentdel af prisen så kunne gå til Unicef. På den måde vil det både kunne øge salget af produktet og samtidig give penge til velgørende organisationer.

9 Organisation Organisation EasyLock har en organisk organisationsstriktur, det betyder at virksomhedens interne formål er at dele viden med hinanden og lære af denne viden. Selvom vores produkt er ensartet, er det vigtigt for os at vores service er Fleksibel, således at vi kan snakke med vores kunde, eller vores producenter, når de har brug for det. Vi ved at markedet er ustabilt over tid og hurtigt kan ændre sig, derfor er det vigtig at blive ved med at forny vores firmas mærke, EasyLock. Dette kan ske ved hjælp at markedsføringen. Hos EasyLock har vi en lav grad af formalisering af arbejdsopgaver EasyLock er nemlig et fælles projekt, dog har vi som medejere hvert vores eget fokus punkt. Derfor har vi også opbygget vores organisation efter den funktionelle organisationsstruktur tur. Vi er alle en afgørende del af slaget, men den ansvarlige for firmaet er Nikolai Hyldgaard Thomsen da han fungere som administrator. dette betyder også at det er Nikolai H. Thomsen som har ansvaret for at holde kontakt med myndigheder og at vores produkt forbliver lovligt, når nye love vedtages. Vores funktionelle struktur model, ser således ud: Den funktionelle organisationsstruktur har både sine styrker og svagheder den skaber effektivitet inden for hver afdeling og giver god mulighed for udvikling af kompetaéncer inden for hver afdeling. Den funktionelle organisationsstruktur fungerer godt med et produkt eller et standardprodukt, som er det EasyLock har. Problemer kan dog være man kun ser sine egne mål, dette redegøre vi dog for ved at have møder hver anden uge. Den organisationsstruktur er den rette for EasyLock, og derfor er medejerenes arbejde fordelt som set oven over. Selv om Nikolai H. Thomsen er placeret som CEO, er vi alle medejere og firmaet og er derfor også lige lønnet og bidrage med sammen mængde egenkapital når EasyLock skal startes. Den organiske struktur fokusere nemlig på teamwork og vi som firme fokusere på få afdelinger, god

10 og konkret planlægning. Vi fokusere på en hurtig responstid, vi kræver det både af hinanden internt men også når vi skal svare kunder eller andre der har kontaktet os. Strategi SWOT-analyse af EasyLock For at vores salgs strategi skal blive en succes, skal vi lave en SWOT-analyse omhandlende produktet, EasyLock. Denne analyse skal fastslå om vi har en god fornemmelse af omgivelserne produktet skal sælges i og at vi ved hvad vores styrke og svagheder er. En SWOT- analyse skal ikke blot fungere som en huskeliste for EasyLock, men gøre os opmærksomme på både indre og ydre fordele og udfordringer. Interne Eksterne Strengths Innovativt produkt Geografisk placering Stærk økonomi Stærk ledelse Design beskyttelse Evt. brugsmodelregistrering Opportunities Vækstmuligheder Samarbejdspartner (Gigtfonden) Forbrugertendenser Mulighed for udvikling Nye kundesegmenter Demografi Weaknesses Mangel på viden/ekspertise Mangel på markedsføringserfaringer Mangel på Patent Threats Konkurrenter både nye og etablerede Priskrig Nye produkter fra konkurrenter

11 Det ses her i SWOT analysen at vi har flere styrker en svagheder, det er dog ikke så let, der er mange udfordringer ved fastholde EasyLock produktet som nummer 1 på markedet, ikke blot at komme der til hvor EasyLock er. Den geografiske placering midt i landet er god for os, da vi primært rejser med offentligtransport til vore møder rundt omkring i indland og udland. Ingen i firmaet har dog været selvstændige før og det kan derfor være et problem med markedsføring erfaring, men med støtte fra Shoecare er vi sikre på det er en svaghed vi kan overkomme. Desuden har vi ikke nogen ergoterapeutisk viden, og skal vi derfor godkendes til at sælge igennem den danske gigtforening skal vi godkendes af en ergoterapeut først. Vores stærke ledelse og økonomi ved opstart er en god faktor. Vi lægger i starten vægt på at EasyLock designet er beskyttet, senere ønsker vi at søge patent, men da design beskyttelse vare i 3 år, kan vi vælge at vente to år med at søge patent. Her satser vi på at EU patentdomstolen bliver oprettet og vi kan få patent i hele europa med det samme. Eksternt tror vi på mange gode muligheder for udvikling af produktet, så det kan appellere til ikke blot ældre og gigtplagede, men også til unge og mennesker, der kunne se produktet som en gadget; en hurtig måde at stramme snørebåndene på. Derfor er demografien positiv for EasyLock. Vi ser store vækstmuligheder i produktet og håber på efter blot 3 år at kunne lancere produktet i flere forskellige lande i Europa, end blot Danmark, Svergie, Norge og Færøerne, som er det hvor shoecare hovedsaligt sælger. Det er dog vigtigt for er produkt som EasyLock, som det ikke er patent på(endnu), at holde øje med eventuelle konkurrenter som sælger andre måder man kan binde sin sko på. Vi er klar over at patent er vigtigt, men vi har ikke de fornødne penge i starten til at tage patent på produktet. Planen er at tage patent på produktet så hurtigt som overhovedet muligt. Går salget bedre end forventet kan det måske allerede ske inden for første år, men ifølge rettigheder.dk koster et patent mellem og kr for en ekstremt simpel ide som vores. Den pris er dog eksklusiv moms og ansøgningsgebyr. En eventuel forundersøgelse vil desuden koste 7500 kr + moms. I stedet for at tage patent med det samme vil vi sørge for at være opmærksomme på markedet for at være sikre at vi hele tiden er foran eventuelle konkurrenter, blandt andet ved at videreudvikle vores produkt, så vi hele tiden er foran. I Europa er der designbeskyttelse de første 3 år, så vi behøver i første omgang ikke bekymre os om at nogen skulle finde på at kopiere vores design, men vores problemløsning som kræver patent for at få beskyttet er dog stadig nemt at kopiere. En del af at holde øje med markedet indebærer derfor også at vi vurderer hvornår produktet begynder at blive så kendt at folk kan begynde at se et potentiale i at kopiere det. Når vi vurderer at det er tilfældet gælder det derfor også om for os at få taget patent så hurtigt som muligt. Hvis det sker meget hurtigt kan vi være nød til at låne ekstra penge til det, men det vil så også ske på baggrund af stor succes for produktet og det vil derfor ikke være noget problem. Som et hurtigt alternativ til patentbeskyttelse er der også mulighed for brugsmodelregistrering, da det er væsentligt billigere og hurtigere at få. Det store minus i denne sammenhæng er dog at Norge og Sverige ikke har denne mulighed og desuden også mange andre lande i forhold til når tiden kommer til udvidelse

12 af markedet dertil. Flere steder kan man få hjælp til patentsøgning og alt hvad det indebærer af råd og vejledning og i denne forbindelse kan vi kort nævne at vi er blevet vejledt til at få hjælp af udvikling Fyn, som vi i forvejen har taget kontakt af flere grunde. I firmaet er det vigtigt at holde øje med forbruger tendenser, især hvis vi ønsker at udvide markedet til unge, før dette gøres laves der nye markedsanalyser, hvor vi også vil teste om de ønsker f.eks. en EasyLock med OneDirection eller for at støtte Unicef. På den måde kan vi nå nye segmenter. SWOT-analysen har altså givet et indblik i hvordan firmaet skal begå sig på markedet. Porters markedsanalysemodel Porters markedsanalyse er en meget nyttig analyse, når man som nystartet virksomhed skal stabilt ind på et marked. EasyLock har ved hjælp af Porters Five Forces, kunnet analysere konkurrence situationen på markedet. Porters Five Forces bygger på fem faktorer, som spiller ind når et marked skal analyseres. I dette tilfælde altså når vi som firma ønsker at sælge EasyLocks på et oligopol marked til et bestem segmentet, gigtplagede som har specielle fysiske behov. Konkurrencen blandt de eksisterende udbydere på markedet: Middel. Der er ikke mange virksomheder på markedet, konkurrencen er derfor ikke stor. Dette er dog kun i forhold til en lås til sko, som ikke er uafhængig af skomærket. Det giver EasyLock mulighed at være det nye og stærke navn på markedet. Der er dog allerede produkter på markedet, som kan give samme hjælp som EasyLockken, her tænkes der på produkter som velcro, hvilke er meget kendte. EasyLockken er nytænkende og det kan være en fordel på dette marked, at EasyLockken passer til enhver snørrebåndsko. Trussel fra potentielle aktører: Middel, da vi sælger EasyLockken på et niche marked er der ikke mange som vil investerer i markedet. Går det dog som forventet for produktet, et højt salg på få år, er det meget mulig at der vil træde nye konkurrenter ind på markedet med lignende produkter. Her må vi dog fastholde at EasyLock firmaet allerede vil være etableret, og vi vil på dette tidspunkt have søgt patent, som det traditionelle produkt og på den måde fastholde vores købere, vi har også mulighed for at sænke prisen hvis det skulle være nødvendigt, dog vil det så gå ud over fortjeneste, da grossisten stadig vil have samme mængde profit. Trussel fra substituerede produkter: Stor, der findes mange andre måde at binde sine sko på, som nævnt er der velcro sko og Nathan Lock Laces, de er dog kun beregnet til sport. Det EasyLockken kan er, at den kan monteres på alle typer af sko, den appellere altså til en bred flok mennesker, så du stadig kan have den yndlingssko på uden at skulle erstatte snørebåndene med velcro eller lign. Leverandørenes magt: Lav, den form som Bi-PlastConsult Aps laver, er vores så snart vi har betalt for den, skulle det derfor ske at de som leverandører steg i pris ville vi kunne forhører os andre steder omkring priser for produktion, vi ønsker dog at holde firmaet på dansk grund, men det kan blive nødvendigt af økonomiske og tekniske grunde at flytte produktion til udlandet. På samme måde har vi det med MC-emballage, vi kan altså godt finde andre producenter, men vi ønsker at brande EasyLock som et dansk produkt.

13 Kundernes magt: Stor, kunden har meget magt når det kommer det EasyLock, de skal jo være intreeserret til at købe i produktet. Dog er det jo Shoecare vi sælger til og det er dem som beslutter hvor mange par de ønsker at købe, dog ønsker vi at lave en hemmelighedsaftale med dem så vi er sikret at de ønsker at handle med os. Skulle vi ønske at udvide markedet senere, skal vi finde andre sælgere end Shoecare. Der vil kundes magt blive mindre. Kortsigtet handlingsplan(1 år) Vores mål er på kort sigt at etablere EasyLock, som et navn inden for sko branchen. Som beskrevet i Ide afsnittet ønsker vi at sælge via. Shoecare som kan lancere produktet i både Sverige, Norge, Danmark og Færøerne. Vi regner med at have solgt par efter det første år. EasyLock ser det også som en mulighed at sælge igennem gigt foreningen - vi har haft kontakt til dem og de finder vores produkt interresant. Men da produktet først skal godkendes af ergoterapeuter og gigtpatiener, ville de ikke arbejde mere i produktet før det var færdigt udviklet. Vi opnår målet, de par, ved at reklamere i forskellige blade, i Danmark i både ældresagen nu og gigtforeningens blad ledsager. Vi har afsat i alt kroner til markedsføring det første år, og mener det altså realistisk at vi kan formå at sælge EasyLock par, da man hvis man har et produkt til salg hos gigtforeningen kan reklamere billigere i deres aviser. Langsigtet handlingsplan(3 år) Efter tre år antager vi at mange relevante købere i skandinavien kender til produktet, vi vil derfor lancere produktet nu til både børn og ældre, for at kunne nå ud til en endnu større kundebasis derfor vil vi på dette tidspunkt og finde nye steder markedsfører EasyLockken. Ikke nok med det vil vi efter de 3 år også begynde at lede efter eventuelle købere i resten af Europa, således kan vi sælge den danske EasyLock i hele Europa. Her vil vi starte ed at kontakte gigtforeninger i England(NRAS-National Rheumatoid Arthritis Society) og Tyskland(DAH - Deutsche Arthose Hilfe), for at få produktet ud på meget store markedet og også på denne måde få omtale.. I det 4 år vil det altså være nødvendigt med meget markedsføring, men da vi håber på en større indtægt, er vi som medejere villige til at satse, på at nå ud til relevante købere i England og Tyskland.

14 Økonomi For at få en god fornemmelse af vores udgifter, indtægter og overskud, har vi lavet budgetter for de første 3 år af virksomhedens levetid. Vi har forsøgt at være så præcise som muligt i budgetteringen af vores udgifter, og fundet priseksempler på de fornødne indkøb. Etableringsbudget Vores etableringsbudget har til formål at give os en idé om de udgifter vi vil have ved opstart af virksomheden. Easy Lock er ikke en stor virksomhed, og vi har derfor ikke behov for store lokaler og kontorartikler. Vi har dog alligevel forsøgt at budgettere med større summer end vi regner med at bruge, til eventuelle uforudsete indkøb. Først og fremmest ønskede vi at finde et kontorlokale centralt i Danmark. Vi fandt et lokale på 14 m 2 i Ringe, beliggende tæt på Svendborgmotorvejen og Ringe station. Kontorlokalet er en del af et erhvervskompleks, med mulighed for leje af mødelokaler og lign. Lokalet er ikke så stort, men vi mener det er et godt sted at starte en virksomhed, da der også er mulighed for at flytte i større lokaler i dette erhvervslejlighedskompleks, og dermed uden at skifte adresse. Kontorlokalet koster årligt kr. i leje, og det mener vi er en fornuftig pris ved virksomhedsstart. Vi har ikke budgetteret noget til istandsættelse, men har fundet kontormøbler og en mindre printer til kr. Vi vil i starten benytte egne computere til salg og kommunikation, men har besluttet at budgettere kr. til en fælles arbejdstelefon. Kontorartikler og markedsføringsartikler har vi sat kr. af til, og vi har budgetteret med kr. til advokat- og revisorhjælp ved opstart. Vi har desuden sat kr. af til produktudvikling, så vi får lavet den bedst mulige model, og sikrer at den kan bruges på alle slags sko, inden vi begynder selve produktionen. Som alternativ til dette kontorlokale foreslog vores bankrådgiver at leje lokaler ved Udvikling Fyn, som er en organisation der ønsker at styre erhvervslivet på Fyn. Prisen på kontorplads er omtrent den samme som ovenstående tilbud, afhængigt at placeringen på fyn, men ved virksomhedsstart hos Udvikling Fyn er der nogle erfaringsudvekslingsfordele, samt mulighed for rådgivning og billig advokat- og revisorhjælp. Hvis muligt er dette selvfølgelig at foretrække, da det vil kunne styrke vores virksomhed rigtig meget i sin opstart, efter samtale med Udvikling-fyn har de gjordt det klart at de gerne ville hjælpe, men priotere reelle firmaer og iværksættere højere, de er derfor ikke haft mulighed for at give et uddybende svar til os endnu. Udvikling Fyn bekræfter dog at rådgivning er gratis til fynske iværksættere. Vores produktindkøb vil for første sending på par Easy Lock s beløbe sig på kr., inklusiv emballering og levering. Produktet bliver produceret af Bi-Plast Consult Aps i Svendborg, og de har specialiseret sig i produktion af forskellige artikler i hård plast. Vores emballage bliver produceret af MC-Emballage i Hinnerup ved Århus, hvorefter vi sender de salgsklare Easy Lock s til vores kunder. Vi har haft kontakt med flere grossister, som sælger sko og tilbehør til skokæder

15 rundt omkring i Skandinavien, og vi mener selv, at par er et realistisk førstegangssalg. Afhængigt af om vores varer også vil vinde indpas på andre markeder rundt omkring i Europa, kan vi efter første sending ændre vores senere ordrestørrelser hos vores leverandører. Vi er opmærksomme på de udfordringer vi kan støde på ved at skulle samarbejde med mange andre firmaer, men mener at dette kan håndteres ved at lave skriftlige aftaler på alt bestilt samt leveringsdatoer, for at holde vores egne kunder tilfredse. Det gode ved vores firma er at vi i princippet ikke behøver at låne penge før vi har lavet vores endelige model, og solgt det antal Easy Lock s vi ønsker at producere. Vi kan derfor nøjes med at skyde ca kr. egenkapital i produktet, og sikre vores ønskede ordre, før vi sætter varerne i produktion. Hele vores etableringsbudget og åbningsbalance er vedlagt som bilag. Det skal tilføjes at vi i første omgang havde sat vores likvidbeholdning til kr., for at sikre os konstant positiv likviditet, specielt første og andet regnskabsår. Vores bankrådgiver rådede os dog til at sikre os mod uforudsete problemer og sene betalinger, ved at øge vores åbningslikvidbeholdning med kr. Dette sikrer os en estimeret mindstelikviditet på kr. de første 3 år af virksomhedens levetid. Vores bankrådgiver tilbød et lån til 8,25 % i rente, med en månedlig afskrivning på kr. det første år, kr. det andet år og kr. det tredje år, og det er et sådant tilsvarende lån vi regner med at optage. Prisfastsættelse og resultatbudget Vores undersøgelse viste at den ideelle butikspris på et sæt Easy Lock er 25,00 kr., og det er derfor vores ønske at holde denne forbrugersalgspris, men vores udregninger har betydet, at vi vil få en salgspris i butikken på 31,50 kr., og på baggrund af det tal har vi fastsat vores salgspris til 16,72 kr. til grossisterne ved første produktion af sæt Easy Lock, som sælges i kasser med 50 sæt. Salgsprisen pr. kasse er altså 836,00 kr. Grossisterne kan sælge kassen til butikkerne med en avance på 15 %, hvorefter butikkens avance vil være 30 % ved en salgspris på 25,00 kr. plus moms til forbrugeren. Vores avance er ca. 8 kr. pr. sæt Easy Lock vi sælger til grossisten. Da undersøgelsen viste en uændret købslyst ved et fald i købspris helt ned til 20,00 kr., vil vi ikke ændre butiksprisen ved 2. og 3. års bestillinger, men blot gøre grossist- og butiksavancen større, således at et øget salg af vores produkt også kommer vores kunder til gode. Derfor vil vi sænke vores salgspris pr. sæt ved 2. og 3. levering til 13,00 kr., hvilket selvfølgelig kun kan lade sig gøre, hvis vi opnår et mersalg, som anslået, på sæt 2. år, og sæt 3. år. Vi regner med at ekspandere til andre markeder end det skandinaviske, og netop derfor har vi også budgetteret med år, og år til markedsføring. Produktet kan produceres så billigt, da vi ikke igen skal betale for en ny form til støbning af Easy Lock. En salgspris på 13,00 til grossisten kan give grossisterne en avance på 35 %, og butikken en avance på ca. 42 %, ved en salgspris på 25,00 kr. pr. sæt.

16 Ovenstående priser og beregninger indsatte vi i vores resultatbudget, hvorefter vi tilføjede alle vores estimerede faste salgsomkostninger for de tre første produktionsår. Vi har forsøgt at sætte lidt ekstra penge af til hver af vores omkostningsgrupper, for igen at sikre os mod uforudsete problemer, som kan komme til at koste os flere penge end estimeret. Vores budget har altså en vis sikkerhed indregnet - men på trods af dette forventer vi overskud i virksomheden allerede ved 2. år. Vores resultatbudget ser således ud for de tre første år: 1. år 2. år 3. år Nettooverskud DKK DKK DKK Disse tal beregnes ud fra et første salg på sæt, andet salg på sæt, og sidste år. Easy Lock har kun de tre ejere ansat, og vi ønsker at holdet det sådan så vidt muligt. Vi ønsker at holde vores udgifter langt nede det første år, eller indtil vi når i overskud. Vi har derfor budgetteret kr. til løn første år. Andet år vil vi forhøje til kr., og igen forhøje til et fornuftigt lønniveau 3. år. Det er ikke en særligt stor lønudgift, men i første omgang vil vi blot skabe overskud i virksomheden. Afsluttende skal det nævnes, at vi har brugt en budgetskabelon til en gennemsnitlig handelsvirksomhed, og der er en del upræcisheder i forhold til netop vores firmastruktur. Modellen ligger op til et månedligt resultat svarende til én tolvtedel af vores årlige salg, men da vi ikke forventer et månedligt salg, men nærmere én eller to store ordre årligt, er vores budgetter altså en smule upræcise. Dette ses tydeligst i vores likviditetsbudget, hvor det måned delte salg også har stor betydning for vores likviditet. Vores likviditet vil i virkeligheden komme til at afhænge af hvor lang tid der går fra vi kan producere første sending, til vi kan producere anden. Alle vores budgetter er vedlagt som bilag. Andre muligheder for senere salg Vi har undersøgt andre muligheder for salg af vores produkt, blandt andet selv at starte en internetbutik, hvor vi selv kunne sælge produktet direkte til forbrugeren, og derved holde vores udgifter nede. Vores overskud ville være væsentligt højere ved andet og tredje år, og vi kunne samtidig bruge mere tid på produktudvikling og opfindelse af nye produkter. Problemet ved dette er, at det vil kræve en væsentligt anderledes markedsføring, da vi så selv alene skulle stå for salg af vores produkt. Desuden vil vi selv skulle ansætte folk til at pakke og sende vores produkter. Hvis vi handler med sko-grossister kan vi forhåbentlig nyde godt af deres erfaring på området, og så evt. senere starte egen salgsvirksomhed. Dette ligger dog senere end de første tre år af EasyLocks levetid.

17 01 - Bilag fra producenten Bi-Plast Consult Aps

18 02 - Bilag fra producenten MC-emballage

19 03 - Bilag: Spørgeskema til markedsanalyse

20 04 - Bilag: Indstilling fra bankrådgiver

21 05 - Bilag: mail til+fra Shoecare Mail fra os til Shoecare Hej Shoecare Vi er 3 unge fra Midtfyns Gymnasium, som i forbindelse med European Business Games, er i gang med at udvikle en ide til et produkt, som vi tror, vil henvende sig til jer. Produktet er en lille anordning, som vil hjælpe kunder med nemt at stramme og løsne sko med snørebånd. Produktet henvender sig både til folk, som ikke kan binde egne sko, enten børn eller ældre med gigt eller motorikproblemer, og folk som bare vil spare lidt tid. Vores produkt er et lille diskret plastikspænde, som får båndende til at ligne en sløjfe, uden at man skal binde dem. Den er altså et alternativ til sko med velcrolukning eller spænde, og kan monteres på alle sko med snørebånd. Idéen er først at lave et lille diskret produkt, men det kan også videreudvikles og farves, eller have reklame/budskab på, f.eks. band-logoer eller lign. Det er et billigt produkt, som vi vil kunne sælge til DKK pr. stk. Vi har foretaget en undersøgelse og har fundet ud af, at 50 % af vores potentielle kunder vil betale 25 DKK eller mere i butikken. Ovenstående tal er baseret på, at vi producerer stk., og vi forestiller os at I som forhandlere af skotilbehør er ideel til salget af disse. Med i prisen er en emballering, som kan åbnes og stilles i butikken. Denne fungerer både som opbevaring, men også som reklamesøjle for produktet. Vi vil derfor bare høre, om dette produkt kunne have interesse hos jer, og om I er villige til at købe dette produkt, hvis det var en realitet? Venlig Hilsen Thomas Stevne Elkjær Hansen, Sidsel Dahl Knudsen og Nikolai Hyldgaard Thomsen Erhvervsøkonomi - Midtfyns Gymnasium Mail fra Shoecare til os Hej Thomas, Sidsel og Nikolai Det lyder som et spændende projekt. Ideen er god, da det netop for børn og gigt plagede, er besværligt at binde sine snørebånd. Jeg mangler lidt information om følgende: Se prototype, funktion og hemmeligholdelsesaftale? (Hemmeligholdelsesaftalen skal sikre, at de, der har underskrevet, ikke løber med jeres opfindelse, inden I selv når at udvikle eller sælge den). Sælges de i stk. vis eller par? Design? (er de sjove eller moderigtige eller bare funktionelle) Farver og størrelser? Hvad er prisen til butikken? (husk at butikker ganger op med mellem 2,5 og 3) Hvad er prisen til distributøren (os)? Markedsføring? Glæder mig til at høre fra jer.

22 Mail fra os til Shoecare Mange tak for tilbagemeldingen og den positive respons omkring vores produkt. Vi beklager den lange responstid, vi har haft meget at se til Vi har vedhæftet en video af en simpel prototype vi har lavet, som i grove træk viser hvordan produktet ser ud og hvordan det fungerer. Prototypen er dog bare klippet ud af en plastickop så den kan absolut ikke antages for at være en endelig udgave af produktet, men den kan give en ide om hvad det er for et produkt. Det smarte ved produktet er desuden at det får snørebåndet til at ligne en sløjfe, selvom det dog ikke er det. Vi forestiller os at de sælges i kasser med 100 stk - altså 50 par, da de selvfølgelig sælges parvis. Kasserne er regnet med i stk. prisen for produktet, og de fungerer samtidig som reklame og brugsanvisning for produktet i butikken. Produktet skal ikke ses som en luksusvare, men som noget alle, som har brug for, har råd til. Som udgangspunkt er de derfor hverken sjove eller moderigtige, men til gengæld funktionelle. Der er dog god mulighed for at videreudvikle produktet senere hen og desuden lave reklamesamarbejde med eksempelvis Unicef, ved at påføre et logo på produktet. Farven er som udgangspunkt sort og produktet er desuden tænkt til at skulle kunne passe til alle sko uanset størrelse. Prisen til distributøren og butikken afhænger selvfølgelig af hvor mange vi kan sælge. Det er klart at jo mere vi kan producere jo billigere kan vi sælge det. Herunder ses priseksempler afhængigt af antal - Ved salg af stk: For 15 kr. per par til distributøren. 17,50 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 22 kr. - Ved salg af stk: For 14 kr. per par til distributøren. 16,50 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 21 kr. - Ved salg af stk: For 13,5 kr. per par til distributøren. 15,75 kr. fra distributør til butik og en butikspris på ca. 20 kr. - Ved salg af stk: For 13 kr. per par til distributøren. 15,2 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 19,5 kr. (priseksemplerne er dog grove eksempler på hvad vi har forestillet os, baseret på udregninger af produktionsomkostninger og fortjenester og skal ikke ses som noget endeligt - det er kun for at give en ide om prisniveauet) I forhold til markedsføring har vi tænkt os at få annoncer ud i forskellige magasiner der henvender sig til vores målgruppe. I bladene pædagog, ledsager (et blad for gigtramte) og ældresagen nu. Mail fra Shoecare til os Hej Thomas Tak for tilsendte. Jeg kommenterer på den i næste uge.

23 06 - Bilag: Anlægsaktiver EasyLock

24 07 - Bilag: Etableringsbudget EasyLock

25 08 - Bilag: Balancebudget EasyLock

26 09 - Bilag: Nøgletal og prisfastsættelse EasyLock

27 10 - Bilag: Resultatbudget EasyLock

28 11 - Bilag: Åbningsbalance EasyLock

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Pro Start Forretningsplan

Pro Start Forretningsplan Pro Start Forretningsplan Dato A. Baggrundsoplysninger om dig og din kommende virksomhed Navn CPR nr. E-mail Adresse Postnr./by Fastnet tlf. Mobilnr. Virksomhedens forventede navn Adresse Postnr /by Tlf.

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6.

Økonomi. ECCO Sko A/S 2. Store tal i koncernregnskabet 3. Butiksregnskabet 4. Butiksdriften 5. Ejerforhold i detailledet 6. Økonomi ECCO Sko A/S 2 Store tal i koncernregnskabet 3 Butiksregnskabet 4 Butiksdriften 5 Ejerforhold i detailledet 6 Fra ko til sko 7 damkjær & vesterager 1 ECCO Sko A/S ECCO er en familieejet virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN

Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Den virtuelle og illustrative FORRETNINGSPLAN Må kun gengives med kildehenvisning Copyright 1. udgave. Idéen Produktet Kunder Kompetencer Netværk Konkurrenter Markedsføring Fremtidige mål Handlingsplan

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING

2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 2014-2015 BRUG VIRKELIGHEDEN I DIN UNDERVISNING 1 Hvad er European Business Game? EBG er en europæisk konkurrence for gymnasielever, der dyster om at etablere den bedste fiktive virksomhed. Konkurrencen

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk

15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk 15 måneders strategi/plan for Slipsefyr.dk Step 1 (Oktober- december 2014): Positionerne på det danske og især det svenske marked skal styrkes op mod jul/nytår, der er en af de helt store højtider for

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision

Opgave 1. Indledning. Metode. Matas vision Opgave 1 Indledning Som et led i Matas fortsatte vækst har bestyrelsen besluttet at udvikle et nyt forretningsområde. Matas nyudviklede forretningsområde vil tage udgangspunkt i en omfattende salgsstrategi,

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn]

Tjekliste. for. [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste for [indsæt virksomhedsnavn] Tjekliste Indholdsfortegnelse Første skridt...3 Økonomi...7 Geografisk placering...9 Virksomhedens profil...11 Administration...13 Markedsføring...15 Salg...17 Ansatte...19

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ODIN. eshop for IT-forhandlere

ODIN. eshop for IT-forhandlere ODIN eshop for IT-forhandlere Når vi snakker om løsninger indenfor IT branchen så er det svært at komme udenom Emini. Vi har arbejdet sammen med dem i flere år og for Scribona har vores webløsning været

Læs mere

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen

Læs mere

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E

CASEEKSAMEN. FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E CASEEKSAMEN FAG erhvervsøkonomi NIVEAU: E DATO 8. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Læsø Chips I/S. Gourmet-Chips smagen af Læsø. [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Læsø Chips I/S Gourmet-Chips smagen af Læsø 01-03-2015 IVÆRKSÆTTERMØDET PÅ LÆSØ 2015 Sille Skogberg, Cecilie Brinkmann & Nanna Kærulff HHX Turøgade, Aalborg Indhold

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN:

Udkast til hovedpunkter i forretningsplan Af forfatter og forretningsudvikler John Larsen Fra start til styr på virksomheden (ISBN: 1 En forretningsplan kan udarbejdes på flere måder. Det afhænger bl.a. af branche. F.eks. vil der hos en udkørende håndværker være andet fokus end ved opstart af en ny medicinalvirksomhed. Virksomhedens

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste

Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Isabella Vores konkurrenter skal vide, at vi er de bedste Frøene til det, vi i dag kender som Isabella A/S, blev sået i 50 erne af den visionære Søren Odgaard. Fra en mindre detailbutik i Vejle lavede

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service.

Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. Outsourcing af Kantine/ personalerestaurantdrift. Hvad betyder det for Deres virksomhed. Hvem er KE Service. KE Service 1 2004 11 23 Sådan gør vi. Konceptet. Vores koncept bygger på høj kvalitet af madvarer

Læs mere

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT

Facility Service med Remmer Depot. Hvordan du sparer. over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Facility Service med Remmer Depot Hvordan du sparer over 100.000 kroner på en kuglepen DEN BEDSTE LØSNING DEPOT Det er ikke virksomhedens kontorartikler, der koster pengene. Det er arbejdet med at styre

Læs mere

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE

TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE TRIUMPH KATALOG SKABER TRAFIK I 4 NORDISKE LANDE FLOT EFFEKT AF ADRESSELØS REKLAME PÅ TRODS AF STORE MARKEDSFORSKELLE Triumph har for første gang fået husstandsomdelt et katalog over de nordiske grænser.

Læs mere

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4

ØKONOMI. Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2. Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 ØKONOMI Økonomiafdelingen - kasseopgørelse 2 Resultatopgørelse i en produktionsvirksomhed Årsregskabet 2012 - omsætningsfordeling 4 3 Oms 3,9b Årsregnskabet 2012 balancens aktivside 5 Årsregnskabet 2012

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Flexi Element. den funktionelle kassedisk

Flexi Element. den funktionelle kassedisk den funktionelle kassedisk 2010 lever til fulde op til sit navn med en fleksibel indretning og opbygning samt anvendelsesmuligheder i vidt forskellige brancher. Kort sagt får du med en kassedisk, der præcis

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys)

Innovationsprojekt. elementer af matematik (økonomi, besparelser, lån osv) og fysik (bølgelængder og lys) Innovationsprojekt Gruppen Emma, Frida, Isabella, Martin & Sabine Ideen Vores ide går ud på at nytænke lyskurven. Lyskurven blev opfundet for over 150 år siden og har ikke skiftet design siden, selvom

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde

VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde VoIP++ Kommunikation til det nye årtusinde Gr. 680 Morten V. Pedersen Morten L. Jørgensen Sune Studstrup Peter Nejsum Gr. 620 Jesper H. Pedersen Gavin Murray Kap 1 - Sammendrag VoIP++ er en ny innovativ

Læs mere

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder

Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1(5) Disse vedtægter er blevet vedtaget ved en interimistisk generalforsamling i Helsingfors den 10. oktober 2008. Vedtægter for Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Foreningens firma er Föreningen Nordiska

Læs mere

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed

1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed Indholdsfortegnelse 1. Praktiske oplysninger om dig og din virksomhed 2. Virksomhedsidéen 3. Produktet eller ydelsen 4. Markedet 5. Salg og markedsføring 6. Personlige ressourcer og kompetencer 7. Netværk

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ

MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ MISSION, VISION OG FORRETNINGSIDÉ Vision 2 Mission 3 Oms 3,9b Forretningsidé 4 Forretningsværdi 5 Brandværdi 6 1 VISION NOBIA DK S VISION ER AT VÆRE DEN FØRENDE OG MEST INDTJENENDE KØKKENSPECIALIST I DANMARK

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Sammen står vi stærkere!

Sammen står vi stærkere! Sammen står vi stærkere! Bliv en del af vores MICE Netværk Fælles markedsføring af alle erhvervsturisme aktører 2014 Styrken ligger i forskelligheden Bliv partner i MICE Netværket hos VisitNordsjælland

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere