EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014"

Transkript

1 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen

2 Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed ud på at dovne mennesker kunne undgå at binde deres snørebånd, ved at sætte en lille plasticanordning fast til snørebåndene. Vi syntes produktet så sjovt ud, men der var et kæmpe minus ved det: at det ikke gjorde det muligt at stramme snørebåndene på skoen, men bare holdte dem fast. Vi prøvede at videreudvikle konceptet og finde en løsning til dette problem og fandt til at starte med frem til en form for klik-løsning hvor en anordning på hver sin snøre skulle kunne klikkes sammen, men der var dog nogle problemer forbundet med den løsning. Til dels ville det blive en del mere kompliceret og dermed dyrere at producere end vi ønskede og det ville være svært at gøre produktet småt nok til at kunne virke på sko. Det førte os frem til vores endelige ide med en simpel plasticskinne der kunne lægges hen over skoen og gøre det muligt at stramme snørebåndene kun ved at trække i dem - uden at skulle binde. Samtidig med at vi fik vores endelige ide, så opdagede vi det store potentiale der ville være i at lave produktet til dem der ikke kan binde deres egne sko, i stedet for at lave det til folk der er for dovne til at gøre det. Ældre og gigtplagede har typisk svært ved at binde deres egne sko og vi tænkte at produktet ville være en perfekt løsning til dem. I starten var børn også med i vores målgruppe, men vi blev gjort opmærksom på at det nok er de færreste der ikke mener at børn bør lære at binde deres egne snørebånd. Produktet skal produceres i neutrale farver, der går i ét med skoene Vores vision er at så stor en del af vores målgruppe som overhovedet muligt skal have kendskab og mulighed for at købe vores produkt. Produktet skal være funktionelt, men samtidig billigt, hvilket vi har sikret gennem vores simple design. På den måde skal produktet kunne hjælpe så mange som muligt der har brug for hjælp til at binde skoene. Vores mission er at gøre livet lidt nemmere for en masse folk og øge deres uafhængighed af andre mennesker. Produktet skal være så billigt at det bliver attraktivt for alle. I første omgang er målet at udbrede produktet til de skandinaviske lande, hvilket vi effektivt kan gøre ved salg til en grossist som ekspempelvis Shoecare, som vi har fået kontakt til, der opererer i Sverige, Norge, Danmark og på Færøerne. Efter omkring 3 år vil vi bringe produktet ud på det europæiske marked, samtidig med at vi vil videreudvikle vores produkt, så der fortsat vil være stigende salg af EasyLock konceptet. Vi har ved hæftet et link til hvordan EasyLock produktet skal bruges og en brugsanvisning. EasyLock videon findes her: Brugs anvisningen på æskerne vil se således ud, dette er blot en produtype til at vise hvordan layoutet evt. ville se ud:

3 Ledelse Alle hos teamet EasyLock har taget iværksættertesten, det gjorde vi således for at fastslå hvilken type mennesker vi er og hvordan vi kan arbejde sammen som medejere af firmaet. De forskellige personligheds typer, kan bidrage med forskellige ting til firmaet, derfor har vi taget STARTVÆKTS* iværksætter personlighedstest. Vi har således inddelt firmaet efter vores forskellige lederevner. *http://startvaekst.dk/ivaerksaettertesten/0/8 Thomas Stevne Elkjær Hansen - Entreprenøren Thomas S. E. Hansen er EasyLock s entreprenør, det er altså Thomas opgave at udvikle nye idéer og løsninger, som kan bruges når produktet skal fornyes. EasyLock produktet er en fælles opfindelse, men forbedringer er altså Thomas S. E. Hansens opgave, det vil også være ham som står for hvis vi senere ønsker der skal laves specielle tryk/farver på EasyLock produktet. Er man entreprenør tror

4 man fuldt ud på sin egne eller gruppens idéer og har svært ved at se det negative, Thomas S. E. Hansen har været optimisten igennem projektet og været god til at formilde sine idéer således at hele gruppen er blevet ved med at kæmpe for produktets tilblivelse. Det er vi i team EasyLock sikker på Thomas S. E Hansen vil forsætte, samt at blive ved med at komme med nye idéer til hvordan produktet fremstilles. Derfor er Thomas S. E. Hansen team EasyLock s entreprenør. Sidsel Dahl Knudsen - Integratoren Sidsel Dahl Knudsen er EasyLock s integrator, som skaber kontakten med producenter og potentielle købere at Easylock produktet. Hun skaber et godt sammenarbejde med kontakterne. Det er Sidsel D. Knudsens opgave at holde god kontakt til både firmaer som producere og sælger vores produkter, så produktet bliver præsenteret bedst muligt. Det er vigtig for en integrator at sørge for et velfungerende firme udad til såvel som ind ad til, derfor er det også Sidsel D. Knudsen som søger for at holde den gode tone i firmaet og at sikre sig at alle medejere føler sig indraget i at hvad EasyLock fortager sig. Sidsel D. Knudsen er både nye tænkende og omsorgsfuld derfor vil hendes funktion som integrator fungere godt, da hun vil kunne danne et godt miljø, og samtidigt skabe nye kontakter og vedlige holde ældre kontakter. Nikolai Hyldgaard Thomsen Producent og Administratoren

5 Nikolai Hyldgaard Thomsen er EasyLock s producent og administrator, Nikolai har nemlig haft overskud til at tage de to typer på sig. Dette skyldes at producenten og administratoren er to typer der ligger tæt op af hinanden, her er personen nemlig både effektiv og god til at tingende gjort, samt til at sætte tingene i system. Nikolai har mange af de egen skaber, som begge disse typer besidder. Siden vi dog ikke selv skal producere vores produkt, kan Nikolai fokusere på administrator egenskaben. Nikolai har flair for virksomheds drift, og sørger for at vores møder har ordentlige dagsordener og at vi kommer igennem alle dagens gøremål. Nikolai styre økonomien, og stræber efter perfektion, derfor har han de rette egenskaber for at være vores administrator og producent. Personale EasyLock er et firma som kun består af de tre medejere, det er os som søger for vedligeholdelse af kontakter, fornyelse og administration af økonomi. Vi har dog kontakt til både en revisor, som over ser at budgettet ser oprigtigt ud, og en advokat der sørger for hemmelighedsaftalerne med producenter og købere er vedlige holdt. Vi ønsker også at søge om patent på produktet EasyLock, dette ønsker vi at have den selv samme advokat inden over, i tilfælde af at nogen ville kopiere produktet. Vi ønsker at forblive en lille virksomhed i forhold til personale, da det er vigtigt for EasyLock s medejere at firmaet er fleksibelt og omstillingsparat. Produktet EasyLock er en niche på skomarkedet som dog kan blive et verdens omspændende produkt. Produktet er simplet og skal ikke endvidere udvikles, med bare relanceres senere hen til forskellige potentielle købere. Det er derfor bedst at EasyLock for bliver en lille organisation, og at firmaet er opbygget efter organisk struktur, det betyder altså at firmaet er afhængigt af teamwork, vi her nemlig intet ønske om at skabe hierarki i firmaet. Derfor vedlige holder vi vores udgangs punkt med den intrapreneur-tilgang, som har været i fokus allerede fra dannelsen af produktet. Personalepolitik EasyLock er en meget lille virksomhed, det er derfor vigtigt at alle ansatte føler sig godt tilpas. Firmaet skal fungere demokratisk, som en familie der lytter til hinanden. EasyLock har den demokratiske ledelse som hovedfokus, der skal derfor afholdes personalemøder hver anden Onsdag. Her skal det være muligt for at dele dele vores ideer og rapportere om hvert vores område, på denne måde følger vi Elton Mayo s idéer omkring ledelse. Det er nemlig vigtigt for firmaet at anerkende hver enkelt individs behov og være opmærksom på ens egen opførsel, og derfor ikke nedgøre hinanden men i stedet give konstruktiv feedback. Sygdoms og fraværspolitik Ved sygdom eller fravær meldeles dette til Nikolai H. Thomsen da han fungerer som administrativ direktør, dette skal ske onsdag morgen. Ved udeblivelse kontaktes vedkommende af Nikolai H. Thomsen. Såfremt Nikolai H. Thomsen er syg meddeles dette til en af de andre medejere. Ved fra-

6 vær i mere end to uger, skal der afleveres lægeerklæring, og hvis vedkommende er i stand til arbejde skal der afleveres en skriftlig rapport over individets arbejde. Ryge - og alkoholpolitik Vores firma politik omkring rygning og alkohol er meget striks, vi må ikke ryge eller drikke på matriklen hvor der arbejdes. Vi fokuserer hos EasyLock på at holde os sunde og friske, derfor fraråder vi rygning; men skulle det være tilfældet udvides arbejdstiden med 15 minutter pr. cigaret. Virksomheden er en lille virksomhed og derfor er det ved vores møde vigtig at der fokuseres på mødets dagsorden. Salg og markedsføring Som udgangspunkt for fastsættelse af butikspris for vores produkt lavede vi et spørgeskema for først og fremmest at finde ud af om produktet var salgbart og desuden at finde ud af hvad folk ville give for produktet. Spørgeskemaet blev besvaret af 185, men grundet programmet, kunne der ikke håndteres mere end 100 besvarelser. På tidspunktet for udsendelse af vores spørgeskema havde vi endnu ikke fundet frem til vores endelige målgruppe, som er ældre og gigtplagede. Derfor afspejler spørgeskemaet desværre ikke vores nuværende målgruppe, men det har dog givet os brugbare informationer specielt i forhold til prisfastsættelse. Herunder ses et billede af procentfordelingen for hvor mange der ville være villige til at købe vores produkt:

7 Lidt over 50 % af de adspurgte har svaret at de gerne ville købe produktet og mange af dem der har svaret nej, har til gengæld skrevet at de ikke har forstået vores ide. Havde spørgeskemaet været sendt ud kun til vores nuværende målgruppe i stedet med vores nuværende viden om vores produkts virkemåde, mener vi at procentdelen der ville købe produktet ville være meget højere. Via spørgeskemaet havde vi til at starte med fastsat butiksprisen for produktet til 25 kroner. Det skete til dels på baggrund af at størstedelen havde svaret at de maksimalt vil købe produktet til 25 kroner, men også fordi en god del havde svaret at de gerne ville give 30 eller 50 kroner. Man kan jo så konkludere at dem der ville give mere end 25 kroner også ville købe produktet til 25 kroner så. I forhold til hvad produktet koster at lave med fortjeneste til både os, grossist (shoecare) og butik, så havde vi regnet ud at det godt ville kunne sælges i butikken til 20 kroner. Da det dog kun er en lille del der har svaret at de vil give 20 kroner for produktet, samtidig med at langt størstedelen vil give minimum 25 kroner, så mente vi at kunne tjene mest på en butikspris på 25 kroner, da der tilsyneladende ikke er grundlag for ret mange ekstra kunder hvis prisen var 20 kroner i stedet. Hvad vi dog blev gjort opmærksom på under semifinalen var at vi i vores beregninger af butiksprisen havde glemt alt om moms. Vi har i den forbindelse valgt at hæve butikprisen med ca 25 % til 31,5, for stadig at skabe et godt overskud. Vi mener ikke at denne pris er et problem i forhold til vores målgruppe, da det var meget blandet hvem der havde svaret på vores spørgeskema. Hvis man nu forestiller sig at spørgeskemaet havde været udsendt kun til vores målgruppe er vi også sikre på at folk ville være villige til at betale mere for produktet end folk uden for målgruppen.

8 I form af markedsføring er der på emballagen til produktet inkluderet navn og brugsanvisning til produktet. Emballagen er en papkasse der indeholder 50 par EasyLock. Vi har vurderet at en brugsanvisning til hvert produkt ikke vil være nødvendig, da produktet er meget nemt at bruge. Derfor vil der på papkassen være inkluderet tre billeder der illustrerer hvordan det bruges. Denne udformning af brugsanvisning vil igen være med til at spare penge på produktet, så det holder sig til vores koncept om en stor udbredelse via billig produktion. Dog skal der reklame til for overhovedet at kunne udbrede produktet og til det har vi budgetteret med kroner både første og andet år, mens vi har budgetteret med kroner det tredje år. Pengene skal bruges til reklamer i forskellige blade der kommer ud til vores målgrupper. For gigtplagede vil vi reklamere i et blad ved navn Ledsager. For ældre: Ældresagen nu. Der er dog stadig flere steder at lægge reklamer ind, men for at holde prisen på produktet nede, vil vi ikke gå ind på eksempelvis fjernsynsreklamer og anden meget dyr reklame. Vi har fået kontakt til Shoecare som er en grossist der specialiserer sig inden for tilbehør til sko. De har mange produkter og introducerer hele tiden nye produkter for at øge brugernes opmærksomhed. Shoecare går meget op i et veluddannet og motiverende personale i de butikker de sælger deres produkter til for at opnå mersalg. De hjælper derfor deres kunder (butikkerne) med at sælge mere, ved at vejlede og undervise butikspersonale i mere end 100 forretninger om året. Vi har derfor vurderet shoecare som perfekte til at sælge vores produkt, da de også opererer i både Sverige, Norge, Danmark og på Færøerne. Det giver et stort kundepotentiale og med Shoecares ekspertise er der desuden god mulighed for at få produktet ekstra godt udbredt. Vi har fået positiv respons fra Shoecare omkring vores produkt. De synes ideen er god og specielt i forhold til vores målgruppe. Som bilag har vi lagt vores samtale med Shoecare. Som det fremstår af bilaget har vi dog endnu ikke fået den måske sidste mail fra Shoecare, da de tilsyneladende har en masse andet at se til også, men det kan være den indtræder efterfølgende og måske med et muligt bud på hvor meget vi kan komme til at sælge til dem. Der er rig mulighed for at tilføre produktet nogle logoer eller billeder, når salget først er kommert i gang og der er kommert penge ind. Til ældre kunne der eksempelvis indgås aftale med unicef eller andre lignende organisationer, hvor der kunne sættes et Unicef logo på produktet og en vis procentdel af prisen så kunne gå til Unicef. På den måde vil det både kunne øge salget af produktet og samtidig give penge til velgørende organisationer.

9 Organisation Organisation EasyLock har en organisk organisationsstriktur, det betyder at virksomhedens interne formål er at dele viden med hinanden og lære af denne viden. Selvom vores produkt er ensartet, er det vigtigt for os at vores service er Fleksibel, således at vi kan snakke med vores kunde, eller vores producenter, når de har brug for det. Vi ved at markedet er ustabilt over tid og hurtigt kan ændre sig, derfor er det vigtig at blive ved med at forny vores firmas mærke, EasyLock. Dette kan ske ved hjælp at markedsføringen. Hos EasyLock har vi en lav grad af formalisering af arbejdsopgaver EasyLock er nemlig et fælles projekt, dog har vi som medejere hvert vores eget fokus punkt. Derfor har vi også opbygget vores organisation efter den funktionelle organisationsstruktur tur. Vi er alle en afgørende del af slaget, men den ansvarlige for firmaet er Nikolai Hyldgaard Thomsen da han fungere som administrator. dette betyder også at det er Nikolai H. Thomsen som har ansvaret for at holde kontakt med myndigheder og at vores produkt forbliver lovligt, når nye love vedtages. Vores funktionelle struktur model, ser således ud: Den funktionelle organisationsstruktur har både sine styrker og svagheder den skaber effektivitet inden for hver afdeling og giver god mulighed for udvikling af kompetaéncer inden for hver afdeling. Den funktionelle organisationsstruktur fungerer godt med et produkt eller et standardprodukt, som er det EasyLock har. Problemer kan dog være man kun ser sine egne mål, dette redegøre vi dog for ved at have møder hver anden uge. Den organisationsstruktur er den rette for EasyLock, og derfor er medejerenes arbejde fordelt som set oven over. Selv om Nikolai H. Thomsen er placeret som CEO, er vi alle medejere og firmaet og er derfor også lige lønnet og bidrage med sammen mængde egenkapital når EasyLock skal startes. Den organiske struktur fokusere nemlig på teamwork og vi som firme fokusere på få afdelinger, god

10 og konkret planlægning. Vi fokusere på en hurtig responstid, vi kræver det både af hinanden internt men også når vi skal svare kunder eller andre der har kontaktet os. Strategi SWOT-analyse af EasyLock For at vores salgs strategi skal blive en succes, skal vi lave en SWOT-analyse omhandlende produktet, EasyLock. Denne analyse skal fastslå om vi har en god fornemmelse af omgivelserne produktet skal sælges i og at vi ved hvad vores styrke og svagheder er. En SWOT- analyse skal ikke blot fungere som en huskeliste for EasyLock, men gøre os opmærksomme på både indre og ydre fordele og udfordringer. Interne Eksterne Strengths Innovativt produkt Geografisk placering Stærk økonomi Stærk ledelse Design beskyttelse Evt. brugsmodelregistrering Opportunities Vækstmuligheder Samarbejdspartner (Gigtfonden) Forbrugertendenser Mulighed for udvikling Nye kundesegmenter Demografi Weaknesses Mangel på viden/ekspertise Mangel på markedsføringserfaringer Mangel på Patent Threats Konkurrenter både nye og etablerede Priskrig Nye produkter fra konkurrenter

11 Det ses her i SWOT analysen at vi har flere styrker en svagheder, det er dog ikke så let, der er mange udfordringer ved fastholde EasyLock produktet som nummer 1 på markedet, ikke blot at komme der til hvor EasyLock er. Den geografiske placering midt i landet er god for os, da vi primært rejser med offentligtransport til vore møder rundt omkring i indland og udland. Ingen i firmaet har dog været selvstændige før og det kan derfor være et problem med markedsføring erfaring, men med støtte fra Shoecare er vi sikre på det er en svaghed vi kan overkomme. Desuden har vi ikke nogen ergoterapeutisk viden, og skal vi derfor godkendes til at sælge igennem den danske gigtforening skal vi godkendes af en ergoterapeut først. Vores stærke ledelse og økonomi ved opstart er en god faktor. Vi lægger i starten vægt på at EasyLock designet er beskyttet, senere ønsker vi at søge patent, men da design beskyttelse vare i 3 år, kan vi vælge at vente to år med at søge patent. Her satser vi på at EU patentdomstolen bliver oprettet og vi kan få patent i hele europa med det samme. Eksternt tror vi på mange gode muligheder for udvikling af produktet, så det kan appellere til ikke blot ældre og gigtplagede, men også til unge og mennesker, der kunne se produktet som en gadget; en hurtig måde at stramme snørebåndene på. Derfor er demografien positiv for EasyLock. Vi ser store vækstmuligheder i produktet og håber på efter blot 3 år at kunne lancere produktet i flere forskellige lande i Europa, end blot Danmark, Svergie, Norge og Færøerne, som er det hvor shoecare hovedsaligt sælger. Det er dog vigtigt for er produkt som EasyLock, som det ikke er patent på(endnu), at holde øje med eventuelle konkurrenter som sælger andre måder man kan binde sin sko på. Vi er klar over at patent er vigtigt, men vi har ikke de fornødne penge i starten til at tage patent på produktet. Planen er at tage patent på produktet så hurtigt som overhovedet muligt. Går salget bedre end forventet kan det måske allerede ske inden for første år, men ifølge rettigheder.dk koster et patent mellem og kr for en ekstremt simpel ide som vores. Den pris er dog eksklusiv moms og ansøgningsgebyr. En eventuel forundersøgelse vil desuden koste 7500 kr + moms. I stedet for at tage patent med det samme vil vi sørge for at være opmærksomme på markedet for at være sikre at vi hele tiden er foran eventuelle konkurrenter, blandt andet ved at videreudvikle vores produkt, så vi hele tiden er foran. I Europa er der designbeskyttelse de første 3 år, så vi behøver i første omgang ikke bekymre os om at nogen skulle finde på at kopiere vores design, men vores problemløsning som kræver patent for at få beskyttet er dog stadig nemt at kopiere. En del af at holde øje med markedet indebærer derfor også at vi vurderer hvornår produktet begynder at blive så kendt at folk kan begynde at se et potentiale i at kopiere det. Når vi vurderer at det er tilfældet gælder det derfor også om for os at få taget patent så hurtigt som muligt. Hvis det sker meget hurtigt kan vi være nød til at låne ekstra penge til det, men det vil så også ske på baggrund af stor succes for produktet og det vil derfor ikke være noget problem. Som et hurtigt alternativ til patentbeskyttelse er der også mulighed for brugsmodelregistrering, da det er væsentligt billigere og hurtigere at få. Det store minus i denne sammenhæng er dog at Norge og Sverige ikke har denne mulighed og desuden også mange andre lande i forhold til når tiden kommer til udvidelse

12 af markedet dertil. Flere steder kan man få hjælp til patentsøgning og alt hvad det indebærer af råd og vejledning og i denne forbindelse kan vi kort nævne at vi er blevet vejledt til at få hjælp af udvikling Fyn, som vi i forvejen har taget kontakt af flere grunde. I firmaet er det vigtigt at holde øje med forbruger tendenser, især hvis vi ønsker at udvide markedet til unge, før dette gøres laves der nye markedsanalyser, hvor vi også vil teste om de ønsker f.eks. en EasyLock med OneDirection eller for at støtte Unicef. På den måde kan vi nå nye segmenter. SWOT-analysen har altså givet et indblik i hvordan firmaet skal begå sig på markedet. Porters markedsanalysemodel Porters markedsanalyse er en meget nyttig analyse, når man som nystartet virksomhed skal stabilt ind på et marked. EasyLock har ved hjælp af Porters Five Forces, kunnet analysere konkurrence situationen på markedet. Porters Five Forces bygger på fem faktorer, som spiller ind når et marked skal analyseres. I dette tilfælde altså når vi som firma ønsker at sælge EasyLocks på et oligopol marked til et bestem segmentet, gigtplagede som har specielle fysiske behov. Konkurrencen blandt de eksisterende udbydere på markedet: Middel. Der er ikke mange virksomheder på markedet, konkurrencen er derfor ikke stor. Dette er dog kun i forhold til en lås til sko, som ikke er uafhængig af skomærket. Det giver EasyLock mulighed at være det nye og stærke navn på markedet. Der er dog allerede produkter på markedet, som kan give samme hjælp som EasyLockken, her tænkes der på produkter som velcro, hvilke er meget kendte. EasyLockken er nytænkende og det kan være en fordel på dette marked, at EasyLockken passer til enhver snørrebåndsko. Trussel fra potentielle aktører: Middel, da vi sælger EasyLockken på et niche marked er der ikke mange som vil investerer i markedet. Går det dog som forventet for produktet, et højt salg på få år, er det meget mulig at der vil træde nye konkurrenter ind på markedet med lignende produkter. Her må vi dog fastholde at EasyLock firmaet allerede vil være etableret, og vi vil på dette tidspunkt have søgt patent, som det traditionelle produkt og på den måde fastholde vores købere, vi har også mulighed for at sænke prisen hvis det skulle være nødvendigt, dog vil det så gå ud over fortjeneste, da grossisten stadig vil have samme mængde profit. Trussel fra substituerede produkter: Stor, der findes mange andre måde at binde sine sko på, som nævnt er der velcro sko og Nathan Lock Laces, de er dog kun beregnet til sport. Det EasyLockken kan er, at den kan monteres på alle typer af sko, den appellere altså til en bred flok mennesker, så du stadig kan have den yndlingssko på uden at skulle erstatte snørebåndene med velcro eller lign. Leverandørenes magt: Lav, den form som Bi-PlastConsult Aps laver, er vores så snart vi har betalt for den, skulle det derfor ske at de som leverandører steg i pris ville vi kunne forhører os andre steder omkring priser for produktion, vi ønsker dog at holde firmaet på dansk grund, men det kan blive nødvendigt af økonomiske og tekniske grunde at flytte produktion til udlandet. På samme måde har vi det med MC-emballage, vi kan altså godt finde andre producenter, men vi ønsker at brande EasyLock som et dansk produkt.

13 Kundernes magt: Stor, kunden har meget magt når det kommer det EasyLock, de skal jo være intreeserret til at købe i produktet. Dog er det jo Shoecare vi sælger til og det er dem som beslutter hvor mange par de ønsker at købe, dog ønsker vi at lave en hemmelighedsaftale med dem så vi er sikret at de ønsker at handle med os. Skulle vi ønske at udvide markedet senere, skal vi finde andre sælgere end Shoecare. Der vil kundes magt blive mindre. Kortsigtet handlingsplan(1 år) Vores mål er på kort sigt at etablere EasyLock, som et navn inden for sko branchen. Som beskrevet i Ide afsnittet ønsker vi at sælge via. Shoecare som kan lancere produktet i både Sverige, Norge, Danmark og Færøerne. Vi regner med at have solgt par efter det første år. EasyLock ser det også som en mulighed at sælge igennem gigt foreningen - vi har haft kontakt til dem og de finder vores produkt interresant. Men da produktet først skal godkendes af ergoterapeuter og gigtpatiener, ville de ikke arbejde mere i produktet før det var færdigt udviklet. Vi opnår målet, de par, ved at reklamere i forskellige blade, i Danmark i både ældresagen nu og gigtforeningens blad ledsager. Vi har afsat i alt kroner til markedsføring det første år, og mener det altså realistisk at vi kan formå at sælge EasyLock par, da man hvis man har et produkt til salg hos gigtforeningen kan reklamere billigere i deres aviser. Langsigtet handlingsplan(3 år) Efter tre år antager vi at mange relevante købere i skandinavien kender til produktet, vi vil derfor lancere produktet nu til både børn og ældre, for at kunne nå ud til en endnu større kundebasis derfor vil vi på dette tidspunkt og finde nye steder markedsfører EasyLockken. Ikke nok med det vil vi efter de 3 år også begynde at lede efter eventuelle købere i resten af Europa, således kan vi sælge den danske EasyLock i hele Europa. Her vil vi starte ed at kontakte gigtforeninger i England(NRAS-National Rheumatoid Arthritis Society) og Tyskland(DAH - Deutsche Arthose Hilfe), for at få produktet ud på meget store markedet og også på denne måde få omtale.. I det 4 år vil det altså være nødvendigt med meget markedsføring, men da vi håber på en større indtægt, er vi som medejere villige til at satse, på at nå ud til relevante købere i England og Tyskland.

14 Økonomi For at få en god fornemmelse af vores udgifter, indtægter og overskud, har vi lavet budgetter for de første 3 år af virksomhedens levetid. Vi har forsøgt at være så præcise som muligt i budgetteringen af vores udgifter, og fundet priseksempler på de fornødne indkøb. Etableringsbudget Vores etableringsbudget har til formål at give os en idé om de udgifter vi vil have ved opstart af virksomheden. Easy Lock er ikke en stor virksomhed, og vi har derfor ikke behov for store lokaler og kontorartikler. Vi har dog alligevel forsøgt at budgettere med større summer end vi regner med at bruge, til eventuelle uforudsete indkøb. Først og fremmest ønskede vi at finde et kontorlokale centralt i Danmark. Vi fandt et lokale på 14 m 2 i Ringe, beliggende tæt på Svendborgmotorvejen og Ringe station. Kontorlokalet er en del af et erhvervskompleks, med mulighed for leje af mødelokaler og lign. Lokalet er ikke så stort, men vi mener det er et godt sted at starte en virksomhed, da der også er mulighed for at flytte i større lokaler i dette erhvervslejlighedskompleks, og dermed uden at skifte adresse. Kontorlokalet koster årligt kr. i leje, og det mener vi er en fornuftig pris ved virksomhedsstart. Vi har ikke budgetteret noget til istandsættelse, men har fundet kontormøbler og en mindre printer til kr. Vi vil i starten benytte egne computere til salg og kommunikation, men har besluttet at budgettere kr. til en fælles arbejdstelefon. Kontorartikler og markedsføringsartikler har vi sat kr. af til, og vi har budgetteret med kr. til advokat- og revisorhjælp ved opstart. Vi har desuden sat kr. af til produktudvikling, så vi får lavet den bedst mulige model, og sikrer at den kan bruges på alle slags sko, inden vi begynder selve produktionen. Som alternativ til dette kontorlokale foreslog vores bankrådgiver at leje lokaler ved Udvikling Fyn, som er en organisation der ønsker at styre erhvervslivet på Fyn. Prisen på kontorplads er omtrent den samme som ovenstående tilbud, afhængigt at placeringen på fyn, men ved virksomhedsstart hos Udvikling Fyn er der nogle erfaringsudvekslingsfordele, samt mulighed for rådgivning og billig advokat- og revisorhjælp. Hvis muligt er dette selvfølgelig at foretrække, da det vil kunne styrke vores virksomhed rigtig meget i sin opstart, efter samtale med Udvikling-fyn har de gjordt det klart at de gerne ville hjælpe, men priotere reelle firmaer og iværksættere højere, de er derfor ikke haft mulighed for at give et uddybende svar til os endnu. Udvikling Fyn bekræfter dog at rådgivning er gratis til fynske iværksættere. Vores produktindkøb vil for første sending på par Easy Lock s beløbe sig på kr., inklusiv emballering og levering. Produktet bliver produceret af Bi-Plast Consult Aps i Svendborg, og de har specialiseret sig i produktion af forskellige artikler i hård plast. Vores emballage bliver produceret af MC-Emballage i Hinnerup ved Århus, hvorefter vi sender de salgsklare Easy Lock s til vores kunder. Vi har haft kontakt med flere grossister, som sælger sko og tilbehør til skokæder

15 rundt omkring i Skandinavien, og vi mener selv, at par er et realistisk førstegangssalg. Afhængigt af om vores varer også vil vinde indpas på andre markeder rundt omkring i Europa, kan vi efter første sending ændre vores senere ordrestørrelser hos vores leverandører. Vi er opmærksomme på de udfordringer vi kan støde på ved at skulle samarbejde med mange andre firmaer, men mener at dette kan håndteres ved at lave skriftlige aftaler på alt bestilt samt leveringsdatoer, for at holde vores egne kunder tilfredse. Det gode ved vores firma er at vi i princippet ikke behøver at låne penge før vi har lavet vores endelige model, og solgt det antal Easy Lock s vi ønsker at producere. Vi kan derfor nøjes med at skyde ca kr. egenkapital i produktet, og sikre vores ønskede ordre, før vi sætter varerne i produktion. Hele vores etableringsbudget og åbningsbalance er vedlagt som bilag. Det skal tilføjes at vi i første omgang havde sat vores likvidbeholdning til kr., for at sikre os konstant positiv likviditet, specielt første og andet regnskabsår. Vores bankrådgiver rådede os dog til at sikre os mod uforudsete problemer og sene betalinger, ved at øge vores åbningslikvidbeholdning med kr. Dette sikrer os en estimeret mindstelikviditet på kr. de første 3 år af virksomhedens levetid. Vores bankrådgiver tilbød et lån til 8,25 % i rente, med en månedlig afskrivning på kr. det første år, kr. det andet år og kr. det tredje år, og det er et sådant tilsvarende lån vi regner med at optage. Prisfastsættelse og resultatbudget Vores undersøgelse viste at den ideelle butikspris på et sæt Easy Lock er 25,00 kr., og det er derfor vores ønske at holde denne forbrugersalgspris, men vores udregninger har betydet, at vi vil få en salgspris i butikken på 31,50 kr., og på baggrund af det tal har vi fastsat vores salgspris til 16,72 kr. til grossisterne ved første produktion af sæt Easy Lock, som sælges i kasser med 50 sæt. Salgsprisen pr. kasse er altså 836,00 kr. Grossisterne kan sælge kassen til butikkerne med en avance på 15 %, hvorefter butikkens avance vil være 30 % ved en salgspris på 25,00 kr. plus moms til forbrugeren. Vores avance er ca. 8 kr. pr. sæt Easy Lock vi sælger til grossisten. Da undersøgelsen viste en uændret købslyst ved et fald i købspris helt ned til 20,00 kr., vil vi ikke ændre butiksprisen ved 2. og 3. års bestillinger, men blot gøre grossist- og butiksavancen større, således at et øget salg af vores produkt også kommer vores kunder til gode. Derfor vil vi sænke vores salgspris pr. sæt ved 2. og 3. levering til 13,00 kr., hvilket selvfølgelig kun kan lade sig gøre, hvis vi opnår et mersalg, som anslået, på sæt 2. år, og sæt 3. år. Vi regner med at ekspandere til andre markeder end det skandinaviske, og netop derfor har vi også budgetteret med år, og år til markedsføring. Produktet kan produceres så billigt, da vi ikke igen skal betale for en ny form til støbning af Easy Lock. En salgspris på 13,00 til grossisten kan give grossisterne en avance på 35 %, og butikken en avance på ca. 42 %, ved en salgspris på 25,00 kr. pr. sæt.

16 Ovenstående priser og beregninger indsatte vi i vores resultatbudget, hvorefter vi tilføjede alle vores estimerede faste salgsomkostninger for de tre første produktionsår. Vi har forsøgt at sætte lidt ekstra penge af til hver af vores omkostningsgrupper, for igen at sikre os mod uforudsete problemer, som kan komme til at koste os flere penge end estimeret. Vores budget har altså en vis sikkerhed indregnet - men på trods af dette forventer vi overskud i virksomheden allerede ved 2. år. Vores resultatbudget ser således ud for de tre første år: 1. år 2. år 3. år Nettooverskud DKK DKK DKK Disse tal beregnes ud fra et første salg på sæt, andet salg på sæt, og sidste år. Easy Lock har kun de tre ejere ansat, og vi ønsker at holdet det sådan så vidt muligt. Vi ønsker at holde vores udgifter langt nede det første år, eller indtil vi når i overskud. Vi har derfor budgetteret kr. til løn første år. Andet år vil vi forhøje til kr., og igen forhøje til et fornuftigt lønniveau 3. år. Det er ikke en særligt stor lønudgift, men i første omgang vil vi blot skabe overskud i virksomheden. Afsluttende skal det nævnes, at vi har brugt en budgetskabelon til en gennemsnitlig handelsvirksomhed, og der er en del upræcisheder i forhold til netop vores firmastruktur. Modellen ligger op til et månedligt resultat svarende til én tolvtedel af vores årlige salg, men da vi ikke forventer et månedligt salg, men nærmere én eller to store ordre årligt, er vores budgetter altså en smule upræcise. Dette ses tydeligst i vores likviditetsbudget, hvor det måned delte salg også har stor betydning for vores likviditet. Vores likviditet vil i virkeligheden komme til at afhænge af hvor lang tid der går fra vi kan producere første sending, til vi kan producere anden. Alle vores budgetter er vedlagt som bilag. Andre muligheder for senere salg Vi har undersøgt andre muligheder for salg af vores produkt, blandt andet selv at starte en internetbutik, hvor vi selv kunne sælge produktet direkte til forbrugeren, og derved holde vores udgifter nede. Vores overskud ville være væsentligt højere ved andet og tredje år, og vi kunne samtidig bruge mere tid på produktudvikling og opfindelse af nye produkter. Problemet ved dette er, at det vil kræve en væsentligt anderledes markedsføring, da vi så selv alene skulle stå for salg af vores produkt. Desuden vil vi selv skulle ansætte folk til at pakke og sende vores produkter. Hvis vi handler med sko-grossister kan vi forhåbentlig nyde godt af deres erfaring på området, og så evt. senere starte egen salgsvirksomhed. Dette ligger dog senere end de første tre år af EasyLocks levetid.

17 01 - Bilag fra producenten Bi-Plast Consult Aps

18 02 - Bilag fra producenten MC-emballage

19 03 - Bilag: Spørgeskema til markedsanalyse

20 04 - Bilag: Indstilling fra bankrådgiver

21 05 - Bilag: mail til+fra Shoecare Mail fra os til Shoecare Hej Shoecare Vi er 3 unge fra Midtfyns Gymnasium, som i forbindelse med European Business Games, er i gang med at udvikle en ide til et produkt, som vi tror, vil henvende sig til jer. Produktet er en lille anordning, som vil hjælpe kunder med nemt at stramme og løsne sko med snørebånd. Produktet henvender sig både til folk, som ikke kan binde egne sko, enten børn eller ældre med gigt eller motorikproblemer, og folk som bare vil spare lidt tid. Vores produkt er et lille diskret plastikspænde, som får båndende til at ligne en sløjfe, uden at man skal binde dem. Den er altså et alternativ til sko med velcrolukning eller spænde, og kan monteres på alle sko med snørebånd. Idéen er først at lave et lille diskret produkt, men det kan også videreudvikles og farves, eller have reklame/budskab på, f.eks. band-logoer eller lign. Det er et billigt produkt, som vi vil kunne sælge til DKK pr. stk. Vi har foretaget en undersøgelse og har fundet ud af, at 50 % af vores potentielle kunder vil betale 25 DKK eller mere i butikken. Ovenstående tal er baseret på, at vi producerer stk., og vi forestiller os at I som forhandlere af skotilbehør er ideel til salget af disse. Med i prisen er en emballering, som kan åbnes og stilles i butikken. Denne fungerer både som opbevaring, men også som reklamesøjle for produktet. Vi vil derfor bare høre, om dette produkt kunne have interesse hos jer, og om I er villige til at købe dette produkt, hvis det var en realitet? Venlig Hilsen Thomas Stevne Elkjær Hansen, Sidsel Dahl Knudsen og Nikolai Hyldgaard Thomsen Erhvervsøkonomi - Midtfyns Gymnasium Mail fra Shoecare til os Hej Thomas, Sidsel og Nikolai Det lyder som et spændende projekt. Ideen er god, da det netop for børn og gigt plagede, er besværligt at binde sine snørebånd. Jeg mangler lidt information om følgende: Se prototype, funktion og hemmeligholdelsesaftale? (Hemmeligholdelsesaftalen skal sikre, at de, der har underskrevet, ikke løber med jeres opfindelse, inden I selv når at udvikle eller sælge den). Sælges de i stk. vis eller par? Design? (er de sjove eller moderigtige eller bare funktionelle) Farver og størrelser? Hvad er prisen til butikken? (husk at butikker ganger op med mellem 2,5 og 3) Hvad er prisen til distributøren (os)? Markedsføring? Glæder mig til at høre fra jer.

22 Mail fra os til Shoecare Mange tak for tilbagemeldingen og den positive respons omkring vores produkt. Vi beklager den lange responstid, vi har haft meget at se til Vi har vedhæftet en video af en simpel prototype vi har lavet, som i grove træk viser hvordan produktet ser ud og hvordan det fungerer. Prototypen er dog bare klippet ud af en plastickop så den kan absolut ikke antages for at være en endelig udgave af produktet, men den kan give en ide om hvad det er for et produkt. Det smarte ved produktet er desuden at det får snørebåndet til at ligne en sløjfe, selvom det dog ikke er det. Vi forestiller os at de sælges i kasser med 100 stk - altså 50 par, da de selvfølgelig sælges parvis. Kasserne er regnet med i stk. prisen for produktet, og de fungerer samtidig som reklame og brugsanvisning for produktet i butikken. Produktet skal ikke ses som en luksusvare, men som noget alle, som har brug for, har råd til. Som udgangspunkt er de derfor hverken sjove eller moderigtige, men til gengæld funktionelle. Der er dog god mulighed for at videreudvikle produktet senere hen og desuden lave reklamesamarbejde med eksempelvis Unicef, ved at påføre et logo på produktet. Farven er som udgangspunkt sort og produktet er desuden tænkt til at skulle kunne passe til alle sko uanset størrelse. Prisen til distributøren og butikken afhænger selvfølgelig af hvor mange vi kan sælge. Det er klart at jo mere vi kan producere jo billigere kan vi sælge det. Herunder ses priseksempler afhængigt af antal - Ved salg af stk: For 15 kr. per par til distributøren. 17,50 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 22 kr. - Ved salg af stk: For 14 kr. per par til distributøren. 16,50 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 21 kr. - Ved salg af stk: For 13,5 kr. per par til distributøren. 15,75 kr. fra distributør til butik og en butikspris på ca. 20 kr. - Ved salg af stk: For 13 kr. per par til distributøren. 15,2 kr. fra distributør til butik og en butikspris på 19,5 kr. (priseksemplerne er dog grove eksempler på hvad vi har forestillet os, baseret på udregninger af produktionsomkostninger og fortjenester og skal ikke ses som noget endeligt - det er kun for at give en ide om prisniveauet) I forhold til markedsføring har vi tænkt os at få annoncer ud i forskellige magasiner der henvender sig til vores målgruppe. I bladene pædagog, ledsager (et blad for gigtramte) og ældresagen nu. Mail fra Shoecare til os Hej Thomas Tak for tilsendte. Jeg kommenterer på den i næste uge.

23 06 - Bilag: Anlægsaktiver EasyLock

24 07 - Bilag: Etableringsbudget EasyLock

25 08 - Bilag: Balancebudget EasyLock

26 09 - Bilag: Nøgletal og prisfastsættelse EasyLock

27 10 - Bilag: Resultatbudget EasyLock

28 11 - Bilag: Åbningsbalance EasyLock

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan

Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan Væksthus Midtjylland: Den Dynamiske Forretningsplan Dit værktøj til at udarbejde en forretningsplan DEN DYNAMISKE FORRETNINGSPLAN 4. REVIDEREDE UDGAVE 2009 Mogens Thomsen Forfatter: Mogens Thomsen, post@mogensthomsen.dk

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG

BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG ee12: Bilag Indholdsfortegnelse BILAG 1: INTERVIEWGUIDE EE12 BILAG 2: INTERVIEW MED EE12 BILAG 3: INTERVIEWGUIDE KUNDE BILAG 4: INTERVIEW MED HELLE BILAG 5: INTERVIEW MED SOLVEJG BILAG 6: INTERVIEWGUIDE

Læs mere

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen

Youfly. Hovedopgave. Mia N. Simonsen Youfly Hovedopgave Mia N. Simonsen Uddannelsessted : VIA University College Uddannelse : Markedsføringsøkonom Rapportens titel : Youfly Forfattere : Mia Simonsen Vejledere : Flemming Bentzen Opgavetype

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig?

Spørgsmålet er om disse advokatfirmaer kan overleve en periode på 10 år uden at forny sig? Advokatbranchen står i disse år over for store udfordringer. Som følge af liberaliseringen på visse sagsområder er konkurrencen øget. Specielt fra ejendomsmæglere, banker og revisionsfirmaer. Det betyder

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv

INDLEDNING. Problemfelt Drømmen om et langt og lykkeligt designerliv PBA Professionsbacheloropgave Pernille Rask Grønfeldt 7. semester Furniture design Klasse Thbfd7a Aflevering 1. december 2011 PBA eksamen 12. december 2011 Vejleder Morten Kokkendoff Censor Susanne Grønlund

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen

Casé 3 Garden Style. Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Casé 3 Garden Style Henrik Dehlendorff Jensen 250188-2073 Århus Købmandsskole HGS Hold 5 Salg og Service v. Lars Henrik Jedig Pedersen Indholdsfortegnelse 1. Idé og Idégrundlag... 4 2. Segmentering og

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det?

alle rettigheder til RazorPit. Alt dette skete i sommeren 2008. Rikke Schmidt: Så I har ikke produktudviklet på det? Bilag 1: Transskription af interview med ejer af RazorPit, Jesper Hvejsel Spørgsmål1: Vil du fortælle lidt om hvordan idéen til RazorPit opstod? Jesper Hvejsel: Det var en 51årig mand fra Odder, Morten

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere