Sammenligning på revalideringsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammenligning på revalideringsområdet"

Transkript

1 Økonomidirektøren Juni 2014 Sammenligning på revalideringsområdet Spørgsmål fra Mads Nikolaisen: 6/ modtog Kommunalbestyrelsen en statistik, der sammenligner arbejdsmarkedsindsats i Norddjurs og Syddjurs Kommuner. Det fremgår, at der er et markant og et vedvarende fald i omfanget af antal af personer på revalidering i Norddjurs Kommune, mens omfanget i Syddjurs Kommune er stor set uændret. Ved orienteringen om arbejdsmarkedsområdet og i andre sammenhænge er vi i Kommunalbestyrelsen informeret om, at der er meget begrænsede muligheder for revalidering i lovgivningen. 1. Hvad er det der muliggør revalidering i Syddjurs og forhindrer det i Norddjurs? 2. Hvilke ordningen og prioriteringer anvender Syddjurs som vi ikke anvender? 3. Findes der sammenligning af omkostningerne ved revalidering i de to kommuner? Hvad oplyser de? 4. Findes der opgørelse over beskæftigelsesvirkningen af indsatsen i de to kommuner? Hvad oplyser de? Svar Generelt om sammenligning mellem Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune på beskæftigelsesområdet En sammenligning mellem Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune på forskellige ydelsestyper inden for beskæftigelsesområdet er en skæv sammenligning, da Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune har meget forskellige rammevilkår. Staten har udarbejdet en metode, hvor kommuner med samme rammevilkår på en hensigtsmæssig måde kan sammenlignes. Dette sker ved at opdele kommunerne i klynger, inden for disse klynger er det rimeligt at sammenligne kommunerne. Som noget nyt er der fra 2014 lavet klynger for hvert ydelses/indsatsområde. Desuden er der lavet en klyngeopdeling for generelle sammenligninger (alle ydelsestyper) på beskæftigelsesområdet. Der findes ingen specifik klyngeopdeling på revalidering. Den generelle klyngeopdeling kan f.eks. ses af tabel 11 i materialet fra KL om økonomiaftalen for budget Klyngeopdelingen er nummereret og kommunerne er internt rangeret i klyngerne. Klyngenumrene er arrangeret på den måde at jo højere Side 1 af 14

2 klyngenummer jo bedre rammevilkår. Og kommunerne er internt i klyngen rangeret, således at de der er placeret højest i klyngen har de sværeste rammevilkår. Norddjurs Kommune er (for alle ydelsestyper tilsammen) placeret i klynge 2 (altså næstsværeste rammevilkår) og højest i klyngen (altså tæt på at være i den klynge med de sværeste vilkår). Syddjurs Kommune er (for alle ydelsestyper tilsammen) placeret i klynge 4 ud af 7 (altså de midterste rammevilkår) og ligger i bunden af klyngen (altså i den gode ende af kommunerne i klynge 4). Spørgsmål 1: Hvad er det der muliggør revalidering i Syddjurs Kommune og forhindrer det i Norddjurs Kommune? Det er ikke muligt uden yderligere undersøgelser at svare på, hvad der muliggør de flere revalideringer i Syddjurs Kommune. Spørgsmål 2: Hvilke ordningen og prioriteringer anvender Syddjurs Kommune som vi ikke anvender? Det er ikke muligt uden yderligere undersøgelser at svare på hvilken ordning og prioriteringer Syddjurs Kommune anvender uden yderligere undersøgelser. Side 2 af 14

3 Spørgsmål 3: Findes der sammenligning af omkostningerne ved revalidering i de to kommuner? Hvad oplyser de? Udgifterne til revalidering pr årig ses af nedenstående figur a, hvor det ses at de kommunale udgifter pr årige i Syddjurs Kommune er hhv. 478 kr. i 2012 og 606 kr. i Tilsvarende er udgifterne i Norddjurs Kommune 155 kr. i 2012 og 143 kr. i I Norddjurs Kommunes klynge er den gennemsnitlige udgift pr årige 230 kr. i 2012 og 187 kr. i Tilsvarende ses også tallene for hele landet. Figur a Revalidering. Offentlige udgifter pr. person i befolkningen Kommunale udg. pr. pers. i befolkningen Statslige udg. pr. pers. i befolkningen Offentlige udg. pr. pers. i befolkningen 1666 år (kr/person) 1666 år (kr/person) 1666 år (kr/person) Hele landet Syddjurs Gns klynge Norddjurs Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer Anm.: Tabellen viser forsørgertrykket i forhold til antal personer i befolkningen mellem 16 og 66 år. Tallene er således et udtryk for, hvor meget hver person i befolkningen mellem 16 og 66 år indenfor det valgte område bidrager med til forsørgelse af revalidender indenfor den viste periode. Forsørgelsesudgifterne er opgjort i faste priser, dvs. at udgiftsudviklingen fra år til år er renset for de udgiftsstigninger, der alene skyldes den årlige løbende satsregulering. Hvis der ses på bilagets tabel 3, så genkendes tallene på udgift pr årig. Derudover ses de samlede offentlige udgifter i hhv. Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune. Tabel 3. Revalidering. Forsørgelsesudgifter. Offentlige udgifter 1, kr Ændring, pct. Norddjurs Kommune ,2 Syddjurs Kommune ,9 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 16,5 Kommunale udgifter, kr. Norddjurs Kommune ,5 Syddjurs Kommune ,1 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 17,6 Kommunale udgifter pr. person i befolkningen 2, kr. Norddjurs Kommune 155,00 142,74 7,9 Syddjurs Kommune 478,13 605,88 26,7 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 283,27 233,42 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, befolkningsstatistikregisteret, Danmarks statistik. Anm.: Udgifter er opgjort i faste priser. Seneste år (2014) er basisår. 1: Offentlige udgifter er summen af statslige og kommunale udgifter til forsørgelse opgjort i faste priser. Seneste år (2014) er basisår. 2: Befolkningen i alderen 1666 år. Data fra Jobindsats.dk 17,6 Side 3 af 14

4 Udgifterne er i 2012 hhv. 28 mio. kr. og 35 mio. kr. i 2013 i Syddjurs Kommune, heraf er den kommunale andel 13 mio. kr. i 2012 og 16 mio. kr. i I Norddjurs Kommune er de tilsvarende tal offentlige udgifter 7 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr., i De kommunale udgifter er hhv. 4 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i Endvidere ses det at udviklingen i de kommunale udgifterne til revalidering har været faldende fra 2012 til 2013 både for Norddjurs Kommune og kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge, mens udgifterne har været stigende i Syddjurs Kommune. Af figur b ses det af sidste kolonne at andelen af fuldtidspersoner på revalidering som en procentdel af befolkningen i 2012 og Som det ses er andel af befolkningen på revalidering i Syddjurs Kommune højere end den er på landsplan, i Norddjurs Kommunes klynge og i Norddjurs Kommune. Samtidig ses det at den gennemsnitlige varighed på revalidering er stort set ens i Syddjurs Kommune, på landsplan, i Norddjurs Kommunes klynge og i Nordjurs Kommune. Figur b. Revalidering. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Antal personer Gnsn. varighed, uger Antal fuldtidspersoner Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 1666 år Syddjurs ,1 36, ,6 0,7 Hele landet ,6 34, ,3 0,2 Gns klynge ,2 0,2 Norddjurs , ,2 0,1 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer Anm.: Antal personer viser, hvor mange personer der har modtaget den valgte ydelse i kortere eller længere tid inden for den viste periode. Gnsn. varighed, uger viser ydelsesmodtagernes gennemsnitlige tid på den valgte ydelse inden for den viste periode. Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på den valgte ydelse inden for den viste periode. Befolkningen er opgjort som befolkningen i alderen 1666 år. Spørgsmål 4: Findes der opgørelse over beskæftigelsesvirkningen af indsatsen i de to kommuner? Hvad oplyser de? Revalidering er dels en støtte til erhvervelse af nye kompetencer (uddannelse). Revalidering er subsidiær, hvilket betyder, at alle andre muligheder for at yde støtte til fastholdelse eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet skal gå forud. Når en borger bevilges revalidering, er formålet med uddannelsestilbuddet, at borgeren via uddannelsen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet igen, trods begrænsninger i arbejdsevnen. Målet er, at borgeren fremover kan påtage sig arbejde Side 4 af 14

5 på ordinære vilkår, og dermed kan forbedre sin mulighed for at forsørge sig selv og sin familie. Arbejdsmarkedsstyrelsen opgør tal for beskæftigelsesvirkningen også ved revalidering på hjemmesiden Som det ses af tabel 4 fra bilaget, så er beskæftigelsesvirkningen 12 måneder efter et afsluttet revalideringsforløb i Norddjurs Kommune 46% i beskæftigelse. I Syddjurs Kommune er det 33% som er i beskæftigelse. Den tilsvarende andel i beskæftigelse i Norddjurs Kommunes klynge er 41%i beskæftigelse. Tabel 4. Revalidering. Status 1, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb. Norddjurs Kommune Personer med afsluttet forløb i Hvor var personerne: 1 mdr. efter (pct.) 6 mdr. efter (pct.) 12 mdr. efter (pct.) Beskæftigelse 1 36,4 31,8 45,5 Adagpenge 2 36,4 40,9 22,7 Kontanthjælp 2 18,2 9,1 9,1 Revalidering inkl. forrevalidering 4,5 9,1 9,1 Sygedagpenge 4,5 9,1 9,1 Fleksjob... Ledighedsydelse.. 4,5 Førtidspension mv Andet 4... I alt 100,0 100,0 100,0 Kommuner i Norddjurs klynge Beskæftigelse 1 30,4 36,3 41,1 Adagpenge 2 29,8 23,2 15,4 Kontanthjælp 2 21,2 18,5 18,2 Revalidering inkl. forrevalidering 7,5 7,3 6,5 Sygedagpenge 6,0 7,4 9,7 Fleksjob 1,1 2,0 2,7 Ledighedsydelse 2,1 2,0 2,0 Førtidspension mv. 3 1,1 1,8 2,4 Andet 4 0,8 1,5 2,2 I alt 100,0 100,0 100,0 Syddjurs Kommune Beskæftigelse 1 23,8 32,1 33,3 Adagpenge 2 25,0 13,1 8,3 Kontanthjælp 2 9,5 8,3 9,5 Revalidering inkl. forrevalidering 28,6 27,4 19,0 Sygedagpenge 6,0 10,7 14,3 Fleksjob 1,2 2,4 4,8 Ledighedsydelse 6,0 4,8 6,0 Førtidspension mv ,4 Andet 4. 1,2 2,4 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). 1: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser, selvforsørgelse, VUS og SVU. 2: Både forløb, hvor personerne er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen. 3: Førtidspension mv. omfatter førtidspension, overgangsydelse, efterløn og folkepension. 4: Andet omfatter død, udvandring, orlov, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, VEUF, servicejob og skoleydelse. Side 5 af 14

6 BILAG Overblik, revalidering udtræk fra jobindsats.dk Kommune: Norddjurs Kommune Sammenligningsgrundlag: Andre kommuner Faktisk valgt(e)*: Syddjurs Kommune og Kommunerne Norddjurs Kommunes klynge Periode: Figur 2 samt tabel 4 data fra 2012 Bemærk: Hvis der ikke foreligger data for den valgte periode i en given tabel/figur, er senest mulige periode i stedet vist. Udtræksdato: *Sammenstykket af flere rapporter, da ikke alle tal for Syddjurs Kommune kommer med i standardudtrækket og tal for kommunerne i Norddjurs Kommune klyngen findes kun i nogle tabeller.. I. Målgruppe og udgifter Figuren nedenfor viser, hvordan revalidenderne på et givet tidspunkt er fordelt efter varighed af perioden i revalidering og hvordan udviklingen har været siden året før. Som det ses af figurer 1a har der i Norddjurs Kommune fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013 været flere revalideringer af varighed på 2739 uger og over tre år. Mens der i alle andre kategorier har været et faldende antal revalideringer. Figur 1a. Revalidering. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen 1. Norddjurs Kommune. Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer. 1: Antal revalideringsforløb er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varighed af perioden på revalidering er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på revalidering. Side 6 af 14

7 Figuren nedenfor viser, hvordan revalidenderne på et givet tidspunkt er fordelt efter varighed af perioden i revalidering og hvordan udviklingen har været siden året før. Som det ses af figur 1b, har der i Syddjurs Kommune fra slutningen af 2012 til slutningen af 2013 været flere revalideringer af længere varighed i alle kategorier fra uger og over 3 år. Figur 1b. Revalidering. Antal forløb fordelt på varighed på ydelsen 1. Syddjurs Kommune. Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer. 1: Antal revalideringsforløb er opgjort den sidste udbetalingsdag i perioden. Varighed af perioden på revalidering er opgjort som antallet af uger/år, som personerne ubrudt har været på revalidering. Side 7 af 14

8 Tabellen nedenfor viser antal revalidender opgjort på to måder, nemlig antal personer hhv. antal fuldtidspersoner. Tabellen skal give et billede af målgruppens størrelse og af udviklingen i denne. Som det ses af tabel 1 er der flere revalideringsforløb i Syddjurs Kommune end i Norddjurs Kommune både i 2012 og I Syddjurs Kommune har der været en stigning i antallet af revalideringsforløb, mens der i Norddjurs Kommune og i kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge har været et faldende antal revalideringsforløb. Af tabel 1 ses det at andelen af fuldtidspersoner på revalidering som en procentdel af befolkningen i 2012 og Som det ses er andel af befolkningen på revalidering i Syddjurs Kommune højere end den er i Norddjurs Kommunes klynge og i Norddjurs Kommune. Samtidig ses det, at den gennemsnitlige varighed på revalidering er stort set ens i Syddjurs Kommune, i Norddjurs Kommunes klynge og i Nordjurs Kommune. Tabel 1. Revalidering. Antal personer, gnsn. varighed og fuldtidspersoner Ændring, pct. Antal personer 1 Norddjurs Kommune ,5 Syddjurs Kommune ,4 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 15,0 Antal fuldtidspersoner 2 Norddjurs Kommune ,5 Syddjurs Kommune ,9 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 14,7 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen 3 Norddjurs Kommune 0,2 0,1 0,0 5 Syddjurs Kommune 0,6 0,7 0,1 5 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 0,3 0,3 0,0 5 Gnsn. varighed, uger 4 Norddjurs Kommune 37,0 39,7 7,3 Syddjurs Kommune Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer. 1: Antal personer viser, hvor mange personer der har været på revalidering i kortere eller længere tid inden for den viste periode. 2: Antal fuldtidspersoner er antal personer omregnet til fuldtidspersoner ved hjælp af den gennemsnitlige varighed på revalidering inden for den viste periode. 3: Befolkningen i alderen 1666 år. 4: Gnsn. varighed, uger viser revalidendernes gennemsnitlige tid på revalidering i den viste periode. 5: Ændring i pct. point. 31,1 33,4 36,6 33,5 17,4 0,4 Side 8 af 14

9 Tabellen nedenfor viser de store bruttobevægelser, som en given ændring i antal revalidender dækker over. Udover at vise antallet af personer ved periodens start og slutning vises således, hvor mange personer der har påbegyndt og afsluttet forløb i løbet af perioden. Som det ses af tabel 2, så er Norddjurs Kommunes udvikling på revalideringsområdet i forhold til antallet af personer i revalideringsforløb mere ensartet med kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge end med Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune har øget antallet af personer på revalidering, mens Norddjurs Kommune og kommunernes i Norddjurs Kommunes klynge har faldende antal personer på revalideringsforløb. Tabel 2. Revalidering. Antal personer med påbegyndt og afsluttet forløb samt bestand primo og ultimo perioden. Norddjurs Kommune Syddjurs Kommune Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge Ændring, pct. Ændring, pct. Ændring, pct. Antal personer primo perioden ,5 50,8 13,2 Antal personer påbegyndt forløb i perioden ,3 39,1 18,1 Antal personer afsluttet forløb i perioden ,8 27,5 17,3 Antal personer ultimo perioden ,7 10,2 13,0 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer. I tabel 3 genkendes tallene på udgift pr årig fra figur a. Derudover ses de samlede offentlige udgifter i hhv. Syddjurs og Norddjurs kommuner. Udgifterne er i 2012 hhv. 28 mio. kr. og 35 mio. kr. i 2013 i Syddjurs Kommune, heraf er den kommunale andel 13 mio. kr. i 2012 og 16 mio. kr. i I Norddjurs Kommune er de tilsvarende tal offentlige udgifter 7 mio. kr. i 2012 og 7 mio. kr., i De kommunale udgifter er hhv. 4 mio. kr. i 2012 og 4 mio. kr. i Endvidere ses det at udviklingen i de kommunale udgifterne til revalidering har været faldende fra 2012 til 2013 både for Norddjurs Kommune og kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge, mens udgifterne har været stigende i Syddjurs Kommune. Side 9 af 14

10 Tabel 3. Revalidering. Forsørgelsesudgifter Ændring, pct. Offentlige udgifter 1, kr. Norddjurs Kommune ,2 Syddjurs Kommune ,9 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 16,5 Kommunale udgifter, kr. Norddjurs Kommune ,5 Syddjurs Kommune ,1 Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 17,6 Kommunale udgifter pr. person i befolkningen 2, kr. Norddjurs Kommune 155,00 142,74 7,9 Syddjurs Kommune Kommuner i Norddjurs Kommunes klynge 478,13 283,27 605,88 233,42 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, befolkningsstatistikregisteret, Danmarks statistik. Anm.: Udgifter er opgjort i faste priser. Seneste år (2014) er basisår. 1: Offentlige udgifter er summen af statslige og kommunale udgifter til forsørgelse opgjort i faste priser. Seneste år (2014) er basisår. 2: Befolkningen i alderen 1666 år. 26,7 17,6 Side 10 af 14

11 II. Flow ind og ud af revalidering Figurerne nedenfor viser, hvor stor en andel af revalidenderne der er i beskæftigelse hhv. 1, 3, 6 og 12 måneder efter, at de har afsluttet et revalideringsforløb. Som det ses af figur 2a og 2b er Norddjurs kommunes andel af revalidenter i beskæftigelse hhv. 1 og 3 måneder efter endt forløb højere end Syddjurs Kommunes. Mens beskæftigelsesandel er lidt lavere end kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge. Figur 2a. Revalidering. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet revalideringsforløb. Forløb afsluttet i 4. kvartal kvartal Sammenligning med Syddjurs Kommune. Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Anm.: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser og selvforsørgelse. Side 11 af 14

12 Figur 2b. Revalidering. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet revalideringsforløb. Forløb afsluttet i 4. kvartal kvartal Sammenligning med kommunerne i Norddjurs Kommunes klynge Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Anm.: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser og selvforsørgelse. Side 12 af 14

13 Af figurerne 2c og 2d ses det, at beskæftigelsesgraden efter endt revalidering i 2012 er højere i Norddjurs Kommune end i Syddjurs Kommune (på nær efter 6 måneder, hvor niveauet er ens). Mens at hvis der sammenlignes med kommunerne i klyngen klarer Norddjurs Kommunes sig også fint, specielt 1 år efter endt revalidering. Figur 2c. Revalidering. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet revalideringsforløb. Forløb afsluttet i Sammenligning med Syddjurs Kommune Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Anm.: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser og selvforsørgelse. Figur 2d. Revalidering. Andel i beskæftigelse 1, 3, 6 og 12 mdr. efter afsluttet revalideringsforløb. Forløb afsluttet i Sammenligning med kommunerne i klyngen. Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). Anm.: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser og selvforsørgelse. Side 13 af 14

14 Tabellen nedenfor belyser vejene ud af revalidering, idet revalidendernes status er vist hhv. 1, 6 og 12 måneder efter et afsluttet revalideringsforløb. Udover at vise andelen i beskæftigelse, jf. også ovenfor, viser tabellen hvilke overførselsordninger personerne er på et givet antal måneder efter, at de har afsluttet et revalideringsforløb. Som det ses af tabel 4, så er beskæftigelsesvirkningen 12 måneder efter et afsluttet revalideringsforløb i Norddjurs Kommune 46% i beskæftigelse. I Syddjurs Kommune er det 33% som er i beskæftigelse. Den tilsvarende andel i beskæftigelse i Norddjurs Kommunes klynge er 41% i beskæftigelse. Endvidere bemærkes, at Syddjurs Kommune et år efter endt revalidering har knap 20% af borgerne på fornyet revalidering. Tabel 4. Revalidering. Status 1, 6 og 12 mdr. efter afsluttet forløb. Norddjurs Kommune Personer med afsluttet forløb i Hvor var personerne: 1 mdr. efter (pct.) 6 mdr. efter (pct.) 12 mdr. efter (pct.) Beskæftigelse 1 36,4 31,8 45,5 Adagpenge 2 36,4 40,9 22,7 Kontanthjælp 2 18,2 9,1 9,1 Revalidering inkl. forrevalidering 4,5 9,1 9,1 Sygedagpenge 4,5 9,1 9,1 Fleksjob... Ledighedsydelse.. 4,5 Førtidspension mv Andet 4... I alt 100,0 100,0 100,0 Kommuner i Norddjurs klynge Beskæftigelse 1 30,4 36,3 41,1 Adagpenge 2 29,8 23,2 15,4 Kontanthjælp 2 21,2 18,5 18,2 Revalidering inkl. forrevalidering 7,5 7,3 6,5 Sygedagpenge 6,0 7,4 9,7 Fleksjob 1,1 2,0 2,7 Ledighedsydelse 2,1 2,0 2,0 Førtidspension mv. 3 1,1 1,8 2,4 Andet 4 0,8 1,5 2,2 I alt 100,0 100,0 100,0 Syddjurs Kommune Beskæftigelse 1 23,8 32,1 33,3 Adagpenge 2 25,0 13,1 8,3 Kontanthjælp 2 9,5 8,3 9,5 Revalidering inkl. forrevalidering 28,6 27,4 19,0 Sygedagpenge 6,0 10,7 14,3 Fleksjob 1,2 2,4 4,8 Ledighedsydelse 6,0 4,8 6,0 Førtidspension mv ,4 Andet 4. 1,2 2,4 I alt 100,0 100,0 100,0 Kilde: Kommunale sagsbehandlings og økonomisystemer, Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase (DREAM), Registeret for arbejdsmarkedsstatistik (RAM). 1: Beskæftigelse omfatter udover beskæftigelse også SUgodkendte uddannelser, selvforsørgelse, VUS og SVU. 2: Både forløb, hvor personerne er ledige og i aktivering, indgår i opgørelsen. 3: Førtidspension mv. omfatter førtidspension, overgangsydelse, efterløn og folkepension. 4: Andet omfatter død, udvandring, orlov, ydelser efter lov om social service (f.eks. tilskud til pasning af syge), barselsdagpenge, VEUF, servicejob og skoleydelse. Side 14 af 14

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel

Januar 2015. Skab resultater. - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen. Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel Januar 215 Skab resultater - og god økonomi i beskæftigelsesindsatsen Ledelsesfokus med den nye refusionsmodel 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. NY REFUSIONSMODEL KRÆVER SKÆRPET RESULTATFOKUS...

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk

Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 5, 18. juli 2009 Ny konjunkturindikator følg udviklingen i arbejdsfordelinger på Jobindsats.dk, side 1 Nyt på Jobindsats.dk, side 4 Nøgletal, side

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk

Januar 2011. Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Januar 2011 Spørgeskemaundersøgelse om brugen af Jobindsats.dk Indholdsfortegnelse I. UNDERSØGELSEN... 3 METODE... 3 II. SAMLET BESVARELSE... 4 BRUGERNES ANSÆTTELSESSTED... 4 BESØGSSTATISTIK... 6 HVAD

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014

ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 ANALYSE AF KØNSFORSKELLE I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN JANUAR 2014 SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR MINISTERIET FOR LIGESTILLING OG KIRKE JANUAR 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008

Jobindsats.dk en verden af nye muligheder. Maj 2008 Maj 2008 Jobindsats.dk en verden af nye muligheder En verden af nye muligheder Nu er det snart et år siden, vi lancerede Jobindsats.dk. Et antal besøg på mellem 7.000 og 8.000 hver måned vidner om, at

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger

Samlet varighed i offentlig forsørgelse Trin 1: De første 4 uger Trin 2: 5. 26. uge Trin 3: 27. 52. uge Trin 4: Over 52 uger N OTAT Konsekvenser af refusionsomlægningen og budgetlægning for 2016 Lovforslag om en refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet forventes fremsat i uge 13. I den forbindelse udsender KL et regneark

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for Jobcentergruppe 6 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2008 for gruppe 6 Bornholm Guldborgsund Kalundborg Lolland Odsherred Slagelse Østdanmark Vordingborg Vordingborg Østdanmark

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere