Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder"

Transkript

1 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen på beskæftigelsesområdet fra 2007 blev der et styrket fokus på resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen. Resultatrevisionen er et evaluerings- og styringsredskab, der giver staten og kommunerne overblik over beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen opgøres fortsat én gang om året og har til formål at give et årligt overblik over resultaterne af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene. Ideen med resultatrevisionen er, at jobcentret får adgang til et nemt og enkelt styringsinstrument. Resultatrevisionen udgør en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i beskæftigelsesplanen. Jobcentrenes forslag til forbedringer af indsatsen indgår i den politiske behandling og diskussion af resultatrevisionen, men den konkrete indsats fastlægges først i forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen. STAR ( Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering ) stiller data til rådighed for udarbejdelsen af resultatrevisionen på jobindsats.dk, som der skal kommenteres og reflekteres på. Heraf fremgår status for indsats og resultater i jobcentret nu og i det forgangne år, og jobcentrene har mulighed for at sammenligne deres resultater med sammenlignelige jobcentre (klyngen). Resultatrevisionen består af fire dele: Resultaterne vedr. beskæftigelsesministerens mål. Udviklingen i bestanden af personer på offentlige ydelser fordelt på målgrupper. En opgørelse af de besparelser, der kan opnås ved en mere effektiv beskæftigelsesindsats. Udvikling i forhold til aktiveringsomfang og indsats til tiden ( rettidighed ) Data i Resultatrevisionen bliver trukket fra hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet en række oplysninger om, hvordan det går i landets jobcentre. Resultatrevisionen opgøres én gang om året, men på kan der løbende hentes opdaterede opgørelser af resultater af jobcentrets indsats i form af statusrapporter. Statusrapporterne viser resultater af jobcentrets indsats for det seneste år til dato (fra udtræksårets begyndelse til den sidst opgjorte måned for det udtrukne år) og det seneste rullende år (de seneste fire opgjorte kvartaler). På den måde stilles data automatisk til rådighed for jobcentret, som dermed løbende kan følge udviklingen.

2 2 1. Ministerens mål Beskæftigelsesministeren havde, efter indstilling fra beskæftigelsesrådet, udmeldt fire beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen i Målene var, at: 1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. 2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres. 3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt. 4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen. Ad. 1. Uddannelsesgrad Da målingen vedr. uddannelsesgraden ikke kan bruges, skal der, jf. udmeldingen fra STAR, i stedet kommenteres på udviklingen i antal unge på offentlig forsørgelse, herunder indsatsen for at få flere unge i uddannelse. Unge på offentlig forsørgelse Antal Udvikling seneste år Udvikling seneste 3 mdr. December 2013 Odder Odder Klynge Odder Klynge Dagpengemodtagere 61 0,0% -19,6% 10,9% -2,3% KTH - i alt ,2% -0,5% -10,5% 1,5% KTH - Match ,7% -1,7% -38,1% 2,1% KTH - Match ,0% 2,2% 9,5% 4,6% KTH - Match ,1% -18,3% -16,1% -20,0% Øvrige KTH. 1-87,5% 60,6% -80,0% 51,4% Revalidering 10 42,9% -11,2% 0,0% -5,5% Forrevalidering 8-20,0% 27,3% -11,1% -1,8% Sygedagpenge 21-34,4% -13,4% -4,5% 9,7% Fleksjob 9 12,5% -4,7% 12,5% -3,5% Ledighedsydelse 4 0,0% 17,6% 0,0% 5,3% Førtidspension 51 4,1% -0,8% 0,0% 0,5% Unge i alt 309-9,9% -6,0% -4,0% 1,1% Kilde: DUR ark fra Beskæftigelsesregion Midtjylland baseret på data fra Jobindsats.dk Beskæftigelsesplan 2013s mål for uddannelsesgrad: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret skal i december 2013 (år til dato) være på 29,7 pct., svt. en stigning på 3,6 procentpoint fra december 2011 til december I 2013 skete der et samlet fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse på 9,9 %, hvor det især er fald i antal modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge, der er baggrund for den udvikling.

3 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 3 Odder Kommunes udvikling er 3,9 % bedre end klyngens og vedrørende årets 3 sidste måneder er Odder Kommunes udvikling 5,1 % bedre end klyngen. Så der er tale om en meget tilfredsstillende udvikling som søges fastholdt og udbygget i 2014, dels gennem den bedrede beskæftigelse og gennem kontanthjælpsreformens fokus på uddannelse til de unge. Ad. 2. Tilgang til førtidspension. Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Grad pct./antal 2 i Ift. perioden før, pct. 2 Ift. samme periode året før, pct. 2 Bedste udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Gnsn. udvikling i klyngen ift. perioden året før, pct. 2 Tilgang til førtidspension 3 Dec Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. 3: Tilgang til førtidspension viser tilgangen de seneste 12 måneder dvs. den angivne måned samt de 11 forudgående måneder. Beskæftigelsesplan 2013s mål for tilgang til førtidspension: Tilgangen af personer til førtidspension skal begrænses til 26 personer i december 2013 (rullende år), svt. et fald på 58,1 pct. fra december 2011 til december Tilgang til førtidspension seneste år Tilgang til førtidspension det seneste år Ministermål Som det fremgår af ovennævnte tabel, så opfyldte Odder Kommune målet dog med en måneds forsinkelse, hvilket skyldes, at der ultimo 2012 blev bevilget et usædvanligt højt antal

4 4 førtidspensioner i forbindelse med, at de nye regler trådte i kraft fra januar Denne udvikling ser ud fra 1. kvartal 2014 ud til klart at fortsætte, og reformen er således vel implementeret i Odder Kommune, hvor nytilkendelserne er af det forventede antal. Ad. 3. Langtidsledighed. Resultater Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. samme udvikling i Ift. udvikling i Grad i periode klyngen ift. pct./antal 2 perioden klyngen ift. før, pct. 2 året før, perioden pct. 2 perioden året året før, pct. 2 før, pct. 2 Antal langtidsledige personer Dec A-dagpenge Dec Kontanthjælp (jobklar) Dec Anm.: Antallet af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 2: Niveau i uddannelsesgrad er opgjort i procent, og udviklingen for jobcenteret og i forhold til sammenligningsgrundlaget er opgjort i procentpoints. For Tilgang til førtidspension og Antal langtidsledige personer vises hhv. antal hhv. procentvis udvikling i antallene. Beskæftigelsesplan 2013s mål for indsatsen mod langtidsledighed: Antallet af langtidsledige dvs. ledige, der har været ledige i min. 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger - skal begrænses til 119 personer (antal personer) i december 2013, svt. et fald på 21,7 pct. fra december 2011 til december I 2013 har Odder Kommune mere end nået sit mål i.f.t. langtidsledighed, da der december 2013 er 111 langtidsledige på A-dagpenge og kontanthjælp, et fald på 14 % i Faldet på A-dagpenge er markant højt, og en tidligere undersøgelse fra august 2013 viser, at Odder Kommune er blandt de 5 bedste kommuner i.f.t. langtidsledighed for A-kasse ledige. Omvendt er antallet af jobklare kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige, steget procentvis meget, selvom antallet er lavt. Her er der fortsat en udfordring og et opmærksomhedspunkt, som der er stort fokus på i.f.m. den kontanthjælpsreform, der er indført 1. januar 2014, hvor mange af de jobklare vil overgå til uddannelseshjælp med det særlige fokus at hjælpe dem videre i.f.t. uddannelse. Der henvises i øvrigt til redegørelsen på side 6 i.f.m. den særlige bevilling til bekæmpelse af langtidsledighed.

5 5 Ad. 4. Virksomhedskontakt. Ministerens mål Periode Niveau Antal Andel virksomheder med VP eller LT Dec ,6 Pr. 3. april 2014 er oktober 2013 de nyeste data. Okt ,9 Da målingen vedr. det oprindelige mål ikke længere opdateres, suppleres herunder med den officielle måling vedr. ministermålet, som viser jobcentrenes samlede kontakt med virksomhederne. Jobcenter Det lokale jobcenter Samarbejdsgrad i alt Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 13 Jan-dec 11 Jan-dec 12 Jan-dec 13 Odder 33,1 33,9 34,4 39,7 41,4 40,5 Hedensted 36 37,4 33,6 45,7 45,8 42,3 Rebild 30,5 30,8 32,6 40,7 40,5 40,4 Favrskov 31,1 27,5 28,5 41,2 37,6 38,4 Gribskov 24,2 25,7 26,8 34,5 33,3 34 Høje-Tåstrup 21,7 22,3 21,6 39,2 38,9 35,2 København 22,5 21,2 19,4 31,9 30,1 27,6 Greve 20,5 20,5 19,1 36,5 35,7 32,3 Ballerup 17,7 18,1 16,6 37,9 37,3 33,4 Fredensborg 19,3 15,8 16,3 31,9 28,5 28 Gladsaxe 17,7 17,3 16,3 34,7 33,8 30,6 Glostrup 12,3 14,5 12,3 38, ,2 Anm.: Antal virksomheder omfatter virksomheder i den pågældende kommune, der i gennemsnit har mindst én lønudbetaling for hver måned, der indgår i den valgte periode. Samarbejdsgraden opgøres for andel virksomhedskontakter i kommunens virksomheder, som er faciliteret af virksomhedskommunens eget jobcenter hhv. jobcentre fra andre kommuner end virksomhedskommunen. Den samlede samarbejdsgrad er lavere end summen af det lokale jobcenters og øvrige jobcentres samarbejdsgrad. Det skyldes, at virksomheder, der samarbejder med både det lokale jobcenter og jobcentre fra andre kommuner, kun indgår én gang i den samlede samarbejdsgrad. Beskæftigelsesplan 2013s mål for virksomhedsindsatsen: Andelen af virksomheder i Odder Kommune, som samarbejder med jobcentret vedrørende forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere skal stige med 11,4 procentpoint fra december 2011 til december 2013 svarende til et niveau på 20 pct. Det fremgår af ovenstående, at Odder Kommunes samarbejdsgrad med virksomhederne er øget med 2,3 % over en knap 2 årig periode. Det er en god udvikling, men naturligvis langt fra det mål, der blev sat i 2012 for året En anden og bedre beskrivende opgørelsesmetode over Jobcenter Odders samarbejde med de lokale virksomheder er ovennævnte tabel. Den viser, at Odder er den kommune i de nye klynger (fra 2014), der i 2013 har haft kontakt med procentvis flest lokale virksomheder: Det passer også med Jobcentrets egne tal for det virksomhedsrettede samarbejde

6 6 Ultimo 2011 var der 180 personer i virksomhedsrettede tiltag, i 2013 var gennemsnittet på 227 personer, og april 2014 er gennemsnittet 246 personer, altså en forøgelse med mere end 33 %. Jobcenter Odder har generelt et meget positivt omdømme på kommunens arbejdspladser, og der er således ingen hindringer på det felt, og jobcentrets virksomhedskonsulenter er aktivt opsøgende både i.f.t. nye og allerede etablerede virksomheder, så det forventes, at samarbejdsgraden vil stige løbende men ikke så ambitiøst som beskrevet i målene i beskæftigelsesplanen for 2014., Indsats i.f.t. langtidsledighed: Jobcentrene modtog i årene 2010 til 2013 en bevilling til at styrke indsatsen i.f.t. langtidsledige her defineret som dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere med mere end 12 mdr.s sammenhængende forsørgelse (2013 = kr.). Beskrivelse af indsatsen og rammerne herfor fremgår af afsnit 4.7 i beskæftigelsesplan Mål og faktisk udviklingen fremgår af nedenstående tabeller: A-dagpenge - Mål December December December August Antal langtidsledige Antal fuldtidsaktiverede Antal i virksomhedsrettet aktivering A-dagpenge - opdateret December December December August Antal langtidsledige Antal fuldtidsaktiverede Antal i virksomhedsrettet aktivering * *inkl. 6 i jobrotation Kontant- og starthjælp - Mål September December December December Antal langtidsledige Antal fuldtidsaktiverede Antal i virksomhedsrettet aktivering Kontant- og starthjælp - opdateret September December December November* Antal langtidsledige Antal fuldtidsaktiverede Antal i virksomhedsrettet aktivering *Senest opdaterede måned før målingen opgjort på varighed er fjernet i forbindelse med implementering af nye målgrupper i forlængelse af kontanthjælpsreformen.

7 7 Tabellen viser, at der er sket et stort fald i antallet af langtidsledige dagpengemodtagere fra 146 til 57 personer i indsatsperioden. Antallet af langtidsledige personer på kontanthjælp er dog steget næsten tilsvarende, men her er der ikke kun tale om jobklare ledige men også ledige med andre problemer end ledighed, og hvor udviklingen på arbejdsmarkedet gør det sværere for denne gruppe at komme ind. Det er positivt, at der trods faldet i antallet af langtidsledige er et højt antal aktiverede og ikke mindst, at der samlet er sket en stigning i den virksomhedsrettede aktivering. En anden måde at vise udviklingen for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere er ved at se på udviklingen i andelen, som er langtidsledige, over det seneste år. Det fremgår af nedenstående tabel. Kilde: Definition: Jobindsats.dk Målingen opgør antal bruttoledige med over 12 måneders sammenhængende ledighed (Højst 3 ugers sammenhængende afbrud). Der er 2 overordnede tendenser i 2013: Antallet af langtidsledige dagpengemodtagere er faldet. Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er steget. I forhold til andelen af langtidsledige i.f.t. til den samlede ledighed har Odder Kommunes udvikling også været bedre end klyngens, hvilket nedenstående tabel viser.

8 8 Kilde: Definition: Jobindsats.dk Målingen opgør andelen af bruttoledige der har været ledige/aktiverede i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger fra og med sidste uge i den valgte periode Antallet af ledighedsberørte, som er langtidsledige er (dec 2013) for Odder Kommune 26,1 %, medens det for sammenligningskommunerne i den gamle klynge er 26,4 %. Ser man på den nye klynge, er gennemsnittet på 31,8 %. 2. Udviklingen i antal personer på offentlig forsørgelse Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i Antal måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) Jobklar - fuldtidspersoner A-dagpenge Dec Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Indsatsklar - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Revalidering Dec Ledighedsydelse Dec Midlertidigt passive - fuldtidspersoner Kontanthjælp Dec Sygedagpenge Dec Ledighedsydelse Dec

9 9 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec Fleksjob - fuldtidspersoner Dec Førtidspension - fuldtidspersoner Dec Ukendt match fuldtidspersoner Antallet af fuldtidspersoner på offentlige ydelser er i 2013 faldet med 8 %, som er den bedste procentvise udvikling i klyngen. Faldet ligger især på 2 målgrupper: A-kasseledige og sygemeldte. For A-kasseledige handler det især om bedrede konjunkturer, som sammen med en intensiv individuel indsats har medført, at mange har fundet ny beskæftigelse, og langtidsledigheden er faldet. For sygemeldte er der dels tale om, at færre nysygemeldes, men også at aktiveringsstrategiens fokus på tidlig og aktiv indsats virker efter hensigten.

10 10 3. Besparelsespotentiale Besparelsespotentiale Odder jobcenter Forsørgelsesydelse 1. kvartal kvartal 2013 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,48 3, ,8 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,21 2, ,2 Sygedagpenge 2,31 2,27 7 0,7 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 8,88 7, ,5 I alt 16,89 15, ,4 Kilde: Anm.:Tabellen giver en oversigt over jobcentrets muligheder for at reducere nettoudgifterne til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion)ved at nedbringe antal fuldtidspersoner på forsørgelsesydelserne til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner på et givet ydelsesområde med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på den pågældende forsørgelsesydelse i jobcentret. For at beregne jobcentrets eventuelle potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner, trækkes den forudsagte andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen (jf. jobcentrets rammevilkår) fra jobcentrets faktiske andel fuldtidspersoner af befolkningen på ydelsen. Den potentielle reduktion af fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Hvis andelen af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse af befolkningen ijobcentret er lavere end det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, er der tale om et negativt besparelsespotentiale - jobcentret bruger færre penge end rammevilkårene tilsiger. Negative besparelsespotentialer regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. Et positivt besparelsespotentiale betyder modsat, at jobcentret har en større andel af fuldtidspersoner af befolkningen på forsørgelsesydelsen end jobcentrets rammevilkår tilsiger, og at jobcentret dermed har et potentiale for at spare penge på den givne ydelse. Jobcentrets teoretiske besparelsespotentiale ligger primært indenfor permanente ydelser og kontanthjælp, medens Odder Kommune på A-dagpenge har en bedre udvikling end gennemsnittet i klyngen. Der er tale om de forbundne kar, nemlig at en bevægelse på ét forsørgelsesområde påvirker et andet forsørgelsesområde, så med mindre der opnås selvforsørgelse, er potentialet reelt ikke de fulde 19,4 mill. kr. Hvis de permanente ydelser udelades i regnskabet, da der ikke er store muligheder for at påvirke disse, har Odder Kommune i stedet en positiv balance på 3,9 mill. kr. 1. Fleksjobområdet er jf. tidligere et område, hvor Odder Kommune i mange år som en bevidst strategi for at undgå førtidspensionering har bevilget et højere antal fleksjob end sammenligningskommunerne. Da disse ligesom førtidspensioner ikke kan frakendes, vil en evt. nedgang primært ske ved den demografiske udvikling, hvor flere fleksjobbere vil gå på efterløn og folkepension. 2. Antallet af førtidspensionister vil gradvist falde efter reformen i 2013, men hvor en del af faldet i stedet vil medføre en stigning på ressourceforløb og fleksjob.

11 11 Området påvirkes derudover af afgang og tilgang ved flytning, overgang til folkepension og død. Besparelsespotentialet i en øget indsats for førtidspensionister må anses som minimalt, hvorfor fokus i stedet bør rettes på tilgangen til førtidspension. 3. Kontanthjælpsområdet, hvor en større andel af befolkningen i Odder Kommune modtager ydelser i.f.t. gennemsnittet i klyngen, er et særligt fokusområde i forbindelse med reformen på området, der trådte i kraft 1. januar Der er nu et øget fokus på uddannelse til de unge, ligesom Odder Kommune fortsat vil aktivere i højt omfang og her især virksomhedsrettede aktiviteter

12 12 4. Beskæftigelsesindsatsen: Aktiveringsomfang Indsatsen 2013 Periode Niveau Udvikling Niveau Udvikling Aktiveringsgrad Ift. året før, pct. point Aktiveringsgrad Ift. året før, (Virksomhedsrettet) pct. point Aktiveringsgrad i alt % 3 % 16 % 2 % A-dagpenge % 2 % 12 % 1 % Kontanthjælp, jobklar % -3 % 27 % 1 % Kontanthjælp, indsatsklar % 3 % 17 % 0 % Kilde: KMD Opus ledelsesinformation Den aktive beskæftigelsesindsats skal bidrage til, at personer på offentlig forsørgelse kommer hurtigst muligt i arbejde eller bliver selvforsørgende på anden vis. I den sammenhæng forbedrer aktivering mulighederne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet for modtagere af offentlige forsørgelsesydelser, og det er derfor også en væsentlig del af kommunens aktiveringsstrategi med særligt fokus på den virksomhedsrettede aktivering. Ovenstående tabel viser i hvilket omfang de ledige aktiveres. Figuren viser således aktiveringsgraden for personer på dagpenge og kontanthjælp. Aktiveringsgraden er den andel af et forløb på offentlig forsørgelse, hvor en person er i aktivering. Odder Kommune havde i 2013 en stigning i aktiveringsgraden fra 28 % til 30 % af tiden, og hvor den virksomhedsrettede indsats bærer størstedelen af stigningen. På A-dagpenge området har Odder Kommune formået at øge aktiveringen på trods af en lavere gennemsnitlig forsørgelse på dagpenge, og der har især været fokus på øget aktivering af de borgere, der har risiko for langtidsledighed.. For kontanthjælpsmodtagere har der i mange år været fokus på den aktive indsats bl.a. via deltagelse i initiativet Bro til arbejdsmarkedet. I deltog kommunen i Brug for alle ( hvor alle de daværende match 3 sager fik en særlig gennemgang ) og fra i Route 25, hvor der et særligt fokus på den lokale tværfaglige og virksomhedsrettede indsats for unge på kontanthjælp. Niveauet er uændret højt, hvor Odder Kommune for de jobklare ligger på 45 %, For de indsatsklare er der sket en stigning, hvor Odder Kommune ligger med 39 % og samlet har et højere aktiveringsomfang end sammenligningskommunerne.

13 13 5. Beskæftigelsesindsatsen: Indsats til tiden Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Opfyldelse af minimumskrav Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Dec Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec I Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er der en række minimumskrav til, hvor tit A-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at få tilbud om aktivering. Tabellen viser, hvor stor en andel af a-dagpenge - og kontanthjælpsmodtagerne, der mangler at få en samtale eller et tilbud om aktivering rettidigt, dvs. til tiden. Formålet med tabellen er at vise, om lovens minimumskrav til kontakt og aktivering opfyldes, eller om der er behov for at forbedre indsatsen. Som tallene viser, er det lykkedes for Odder Kommune i væsentligt omfang i forlængelse af den styrkede indsats at nedbringe antallet af borgere, der mangler jobsamtale eller et aktivt tilbud. Et niveauet på mellem 3 og 5 % er meget tilfredsstillende, hvor hovedreglen er, at hvis man når ned på 5 %, så er det næsten ikke muligt at nå længere ned. Kun vedr. jobsamtaler på kontanthjælp er tallet for højt, hvilket skyldes kontanthjælpsreformen, hvor flere borgere end normalt skulle have en individuel visitationssamtale i 4. kvartal 2013, inden reformen trådte i kraft. Og Kun 3 % af tilbuddene var ikke rettidige, så borgernes retssikkerhed er generelt meget tilfredsstillende..

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

RESULTAT- REVISION 2013

RESULTAT- REVISION 2013 RESULTAT- REVISION JOBCENTER KØBENHAVN Udgivet af Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk www.kk.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 2. kvartal 2012 Opdateret d.21. august 2012 Kvartalsafrapportering 2. kvartal 2012 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning s. 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2014 s. 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer s. 7 Overordnede udfordringer s. 7 Konjunkturudviklingen s.

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2014. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:00 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Vakant,

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 2 Beskæftigelsesplan 2015 Indhold 1. Indledning 2. Beskæftigelsesministerens mål for 2015 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Overordnede udfordringer Konjunkturudviklingen

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012

Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd. November 2012 Social og Arbejdsmarked Dato: 6-11-212 Sagsnr.: 11/3112 Dokumentnr.: 66 Sagsbehandler: Karsten Troelsgaard Afrapportering til det Lokale Beskæftigelseråd - November 212 1 Indholdsfortegnelse: 1. Statusoverblik

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere