Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL ALMONDS Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 37: Bygge- og anlægsvirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, kloakering, rådgivning vedrørende kloakeringsvirksomhed, blikkenslagerarbejde, VVS-arbejder, bygning og vedligeholdelse af rørledninger og kloakledninger, brøndboring; entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol; kvalitetskontrol af kloakmestre; udarbejdelse af bygningsplaner, videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser i form af rådgivning vedrørende miljø og arbejdsmiljø; geologiske undersøgelser, tekniske vurderinger og kloakeringsprospektering, ingeniørvirksomhed, tekniske projektstudier, materialeafprøvning. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Kloakmestre med bestået kloakmestereksamen og som er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S som kontrolinstans, jf. lov 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med de ændringer der følger af 1 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, og som driver en virksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmer, der er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S i henhold til Lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 458 af 10. juni 2003 samt bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte virksomheder og som har modtaget godkendelsesbevis for godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystem eller godkendelsesbevis for tilslutning til den særlige tilsynsordning. Forudsætningen for at benytte mærket er, at godkendelse opretholdes jf. betingelserne i bekendtgørelse 1039 af 8. december 2003 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder via periodisk eftersyn af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade; chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer; bolsjer, alle de førnævnte varer hovedsageligt bestående af eller indeholdende mandler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIREFREE (730) Indehaver: Orange Personal Communications Services Limited, St James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS32 4QJ, Storbritannien (511) Klasse 09: Optagne databærende elektroniske kredsløb; computerprogrammer; computer software; magnetiske databærere i form af plader og bånd; blanke og optagne magnetkort; gafler monteret i biler til mikrotelefoner; poser og etuier specielt udformet til at holde eller bære bærbare telefoner og telefonudstyr og -tilbehør; videofilm. (511) Klasse 38: Telekommunikation, serviceydelser indenfor kommunikation, telefoni, facsimile, telex, indsamling og udsendelse af meddelelser, personsøgning og elektronisk post; transmission og modtagelse af data og information; online-information i forbindelse med telekommunikation; dataudvekslingsvirksomhed; overførsel af data via telekommunikation; satellitkommunikation; udsendelse og transmission af radio- og TV-programmer; leje, leasing eller udlejning af apparater, instrumenter, installationer eller komponenter til brug i forbindelse med ovennævnte serviceydelser; rådgivning og information vedr. samtlige ovennævnte serviceydelser. (511) Klasse 42: Tilberedning af mad og drikke; catering; restaurationsvirksomhed; cafe- og cafeteriavirksomhed; snackbars; fastfood-restauranter; computervirksomhed; vedligeholdelse, opdatering og design af computer software og programmer; programmering af computere; forberedelse og levering af information vedr. computere og computernetværksfaciliteter; online computervirksomhed; programmering leveret online; adgang til elektroniske online netværk til informationssøgning; online information og rådgivning fra en computerdatabase eller via Internettet; information og rådgivning vedr. levering og fremme af varer samt udvælgelse og udstilling af varer; information og rådgivning til potentielle købere af varer; information og rådgivning om sikkerhed og forebyggelse af svindel; beskyttelse af personlig ejendom; horoskopstillelse; vejrprognoser; nyhedsinformation og information om aktuelle begivenheder; hotelreservation; information og rådgivning i forbindelse med ovennævnte serviceydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shinkyokushinkai (730) Indehaver: Dansk Shinkyokushin-karate Organisation, Præstemarksvej 10C, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Erik Sigvaldason, Hvalsøvej 12,2, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 28: Julepynt. (730) Indehaver: ARC A/S, Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla og orange. 107

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANTECH (730) Indehaver: Pantech Co., Ltd., 25-12, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, KR- Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Mobiltelefoner; cellulære telefoner; satellitnavigationsapparater; øretelefoner til brug i forbindelse med mobiltelefoner; batterier til mobiltelefoner; batteriopladere til mobiltelefoner; håndholdte computere (PDA); telefoner; trådløse telefoner; trådløse hovedsæt til mobiltelefoner; datakabler til datakommunikation mellem mobiltelefoner og computere; optagne computerprogrammer til brug i forbindelse med datakommunikation mellem mobiltelefoner og computere; batteriopladeradaptere til brug i forbindelse med mobiltelefoner. (730) Indehaver: Zalto A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder vedrørende organisationsudvikling, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelse af ledere og medarbejdere, supervision og coaching af ledere, nøglepersoner og personale, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Psykoterapi til personer i krise. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIVINE DESIGN (730) Indehaver: Divine Design ApS, Vindegade 73, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Populær Mekanik (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Officesystem (730) Indehaver: Officesystem A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTER PARCS (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfaciliteter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svømmehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, feriehjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børnepasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Christian Frost, Thorvaldsensvej 6, 1871 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af magasiner. 108

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfacilite-ter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svøm-mehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, ferie-hjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børne-pasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfacilite-ter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svøm-mehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, ferie-hjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børne-pasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPRI (730) Indehaver: Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, Holland (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af drikke, nemlig lokaler til udskænkning af alkoholholdige drikke. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: discosms (730) Indehaver: Blunt v/rene Cederquist, Rådhusstræde 6,1, 7600 Struer, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 109

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: J I Sport v/thomas Jeppesen, Sønderskovvej 236, 9362 Gandrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, hånd- og fodbolde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GoIP (730) Indehaver: Go IP A/S, Grootsvej 19, 2680 Solrød Strand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd, data eller billede; magnetiske databærere og lydplader; databehandlingsudstyr; elektroniske og elektriske apparater; tele- og datakommunikationsapparater og -udstyr, herunder telefoner og modemmer. (511) Klasse 38: Tele- og datakommunikationsvirksomhed, herunder tele- og datakommunikation via bredbånd; information om tele- og datakommunikation; radio og tv-udsendelser; kommunikation via computer netværk; tilvejebringelse af brugeradgang til computer netværk; rådgivningsvirksomhed vedrørende forannævnte ydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning og design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskningsvirksomhed; design og udvikling af computer hardware og software; herunder af hardware og software til brug ved tele- og data kommunikation; projektering af anlæg og installationer til tele- og datakommunikation. (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Afkalkningsmidler til industriel brug. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og polering, præparater til rengøring af toiletter og bad; afkalkningsmidler til husholdsningsbrug. (511) Klasse 21: Håndbetjente rengøringsapparater, redskaber til rengøringsformål, svampe, børster, navnlig toiletbørster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DON MATIAS (730) Indehaver: Inversiones Cousiño Macul S.A., Av. Isidora Goyenechea 3120, Piso 7, Las Condes, CL-Santiago, Chile (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 110

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Din vaske og køledoktor (730) Indehaver: Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, tørretumblere, op-vaskemaskiner, komfurer, ovne, frysere og køleskabe, og udstyr hertil. (511) Klasse 37: Reparation, installation og servicering af hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer, ovne, frysere og køleskabe, og udstyr hertil. 111

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; servietter imprægneret med kosmetiske cremer (vådservietter); shampoo og hudlotion (herunder til spædbørn). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; servietter imprægneret med farmaceutiske cremer (vådservietter). (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; sutter; sutter til sutteflasker; sutteflasker. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; éngangsbleer; toiletpapir og køkkenruller; papirlommetørklæder; håndklæder af papir; servietter af papir til fjernelse af make-up; varer fremstillet af papir eller cellulose til hygiejniske formål. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); éngangsvaskeklude af skumgummi; badesvampe; tættekamme; babybadekar; tandbørster og elektriske tandbørster; tandstikkere; tandtråd. (730) Indehaver: Valentin Brands ApS, Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailvirksomhed i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne rød og gul. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Microdont (730) Indehaver: Tandlægenet.DK. ApS, Strandgårdsparken 172, 5600 Faaborg, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computer software, computer hardware og netværk. (511) Klasse 35: Handel med specialdesignet software til tandlægeklinikker. (511) Klasse 41: Uddannelse - og undervisning af klinikpersonale. (511) Klasse 42: Design- og udvikling af computer software, herunder test, koordinering og evaluering af specialdesignet software til tandlægeklinikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wellness-Energi (730) Indehaver: Claus Kofoed, Nørregade 37, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 32: Vi distribuerer, sælger og udvikler diverse produkter indenfor helse og Wellness sek-toren, som er frembragt uden brug af farvestoffer og udelukkende består af råvarer fra naturprodukter. Uden tilsætningsstoffer. Alle produkter vil gå under navnet Well-ness-energi samt betegnelsen på den. Her er der tænkt på en serie af saft produkter emballeret i specielt udformet emballage. 112

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CityDesign (730) Indehaver: 11 Design A/S, Store Kongensgade 40, 4., 1264 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Britha Bunk, Tåstrupvej 122, 8462 Harlev J, Danmark; Lone Haugaard, Ellebjergvej 25, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) trykte juridiske publikationer, herunder bøger, tekster, artikler og tidsskrifter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, udgivelse af juridiske publikationer, herunder bøger, tekster, artikler og tidsskrifter. (511) Klasse 42: Advokatvirksomhed, juridisk bistand information vedrørende juridiske nyheder samt formidling af juridiske nyheder og ydelser, herunder online via computer netværk samt via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DECOVEC (730) Indehaver: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, opløsningsmidler til fjernelse af tapet. (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, råis, chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsaglig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter, saucer (krydrede), dressinger til chips og snackprodukter, krydderier. (511) Klasse 31: Friske nødder, friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProColor (730) Indehaver: Rockidan A/S, Lundsbjerg Industrivej 31, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordic Multimedia Academy (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CutAndMove (730) Indehaver: Claus Kristensen, Hvolgården 12, V-Hassing, 9310 Vodskov, Danmark; Jan Mundt, Æblevej 11, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEETOS (730) Indehaver: PepsiCo Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 29: Tørrede grøntsager. (511) Klasse 30: Næringsmidler fremstillet af kornprodukter. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse, Skovvangen 28, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 113

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: mathon (730) Indehaver: Timberman Denmark A/S, Havnevej 17, 9560 Hadsund, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal), stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen, transportable bygninger (ikke af metal), monumenter (ikke af metal). (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VIIV (730) Indehaver: Select Service Partner Denmark A/S, Københavns Lufthavn, Terminal 3, 2. sal, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 43: Café, cafeteria- og restaurationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SYMONY (730) Indehaver: Merck & Co., Inc.,, a corporation of the State of New Jersey, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, New Jersey , USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater til behandling af afhængighed, urininkontinens, diabetes, hjerte-kar-sygdomme og -forstyrrelser, hjernesygdomme og -forstyrrelser, angst, depression, søvnløshed, kognitive forstyrrelser, sygdomme og forstyrrelser i det centrale nervesystem, mave- og tarmsygdomme og -forstyrrelser, kræft, obesitas, betændelse og betændelsessygdomme, åndedrætssygdomme og -forstyrrelser, muskulær-skeletale forstyrrelser, osteoporose, menopausessymptomer og -forstyrrelser, præparater til smittebeskyttelse, præparater til virusbeskyttelse, immunologiske præparater, smertestillende præparater, øjenpræparater og antivomitive præparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IFKL (730) Indehaver: Indkøbsforeningen Københavns Lufthavn F.m.b.A., Magle Alle 3-5, 2770 Kastrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (730) Indehaver: Intel Corporation, a corporation of the State of Delaware, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, , USA (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Hardware til databehandling, computere, computer hardware, halvledere, mikroprocessorer og andet halvlederanordninger, kommunikationsog netværkshalvledere, integrerede kredsløb, computer chipssæt, moderkort og datterkort til computere, mikrocomputere, processorer, der kan programmeres ved hjælp af software, computerfirmaware og software til operativsystemer, kommunikations- og netværkssoftware, trådløse og kabelforbundne modemer, netværksadaptorere og netværksadaptorkort DE /09 Tyskland (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NEWTEC AUTOMATION (730) Indehaver: Newtec A/S, Stærmosegårdsvej 2, 5230 Odense M, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner, herunder pakkemaskiner, etiketteringsmaskiner, sorteringsmaskiner til industriel brug, vibratorer (maskiner) til industriel brug. (511) Klasse 09: Instrumenter og apparater til vejning, måling og kontrol. (511) Klasse 39: Pakning, emballering og opbevaring af varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OLYMPIA (730) Indehaver: Olympia-Tele.com GmbH, Fahrgasse 5, DE Limburg, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 09: Telefoner, trådløse telefoner, telefaxmaskiner, telefonsvarere, telefoner med telefonsvarere og/eller telefaxmaskiner og/eller vis nummer funktion/identificer opkald funktion. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IAM (730) Indehaver: Ivan Alexander Mikkelsen, Slotsgade 4, 4. tv., 2200 København N, Danmark (511) Klasse 16: Kunstneriske produkter i form af malerier og fotografier. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande. (511) Klasse 42: Industrielt design. 114

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SNACK ZONE (730) Indehaver: LYKA SNACKS A/S, Holmevej 14, 7361 Ejstrupholm, Danmark (511) Klasse 29: Snacks hovedsagelig bestående af hvedemel og kartoffelpulver; flæskesvær bestående af skind fra grise. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Inspiratorium "udvikling gennem indsigt" (730) Indehaver: Tania Ellis, Skt. Peders Stræde 24, 1453 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration herunder projektledelse, udarbejdelse af præsentationsoplæg, strategi- og konceptoplæg, handlings- og implementeringsplaner, rådgivning/sparring/coaching til bestyrelser, direktioner, ledere og medarbejdere, privatpersoner, tænketanke, netværk, erfagrupper, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, markedsanalyser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder udvikling og afholdelse af foredrag, præsentationsoplæg, inspirations- og dialoggrupper, kursus- og træningsforløb, udarbejdelse og udgivelse af artikler, bøger, tryksager, undervisnings- og reklamematerialer, herunder også websites. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOVASIN (730) Indehaver: Danisco A/S, Langebrogade 1, 1001 København K, Danmark (511) Klasse 01: Kemiske konserveringsmidler til anvendelse i fremstilling af fødevarer, drikkevarer, pharmaceutiske produkter og dyrefoder, inclusive antibakterielle præparater og kemiske stoffer til hæmning af bakteriel nedbrydning af fødevarer, drikkevarer, pharmaceutiske produkter og dyrefoder. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CITRACAL (730) Indehaver: Mission Pharmacal Company, Inc., a corporation of the State of Texas, IH-10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas , USA (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Best of Haribo (730) Indehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, 4640 Fakse, Danmark (511) Klasse 30: Vingummivarer, konfekturevarer, dragévarer, lakridsvarer (ikke farmaceutiske), lakridskonfekt samt sukker- og skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Cane-Line A/S, Rynkebyvej 245, 5350 Rynkeby, Danmark (511) Klasse 06: Parasolfødder af metal. (511) Klasse 18: Parasoller. (511) Klasse 20: Møbler, herunder kurvefletningsvarer, havemøbler af træ, havemøbler i kunstfibre (plast), hynder til møbler. (511) Klasse 24: Tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BRANDTS (730) Indehaver: Kunsthallen Brandts Klædefabrik / Museet for Fotokunst, Brandts Passage 43, 5000 Odense C, Danmark; Danmarks Mediemuseum, Brandts Passage 37, 3., 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 41: Udstillingsvirksomhed, museum. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RETAANE (730) Indehaver: Alcon, Inc., Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 10: Ophthalmiske kirurgiske apparater og implantater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NOCTURNE (730) Indehaver: Taittinger Compagnie Commerciale et Viticole Champenoise en abrégé Taittinger C.C.V.C. société anonyme, 9, place Saint Nicaise, F Reims, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FYN HVERDAG (730) Indehaver: MetroXpress Denmark A/S, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer softwaredatabærere (magnetiske, optiske eller elektroniske), CD-rom. (511) Klasse 16: Bøger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklameudsendelser, radioreklame og PR-virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed; udgivelse af bøger, online publikation af elektroniske bøger, online spiltjenester (fra et computer-netværk), produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer. 115

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDJYLLAND HVERDAG (730) Indehaver: MetroXpress Denmark A/S, Wildersgade 8, 1408 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Bech-Bruun Dragsted, Langelinie Allé 35, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 09: Computer hardware og perifert udstyr dertil (ikke indeholdt i andre klasser), computer softwaredatabærere (magnetiske, optiske eller elektroniske), CD-rom. (511) Klasse 16: Bøger; instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed; reklameudsendelser, radioreklame og PR-virksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forlagsvirksomhed; udgivelse af bøger, online publikation af elektroniske bøger, online spiltjenester (fra et computernetværk), produktion og udlejning af radio- og fjernsynsprogrammer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHICK'N'QUICK (730) Indehaver: Best Poultry International A/S, Fredericiagade 15 B, 1310 København K, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FOR LIFE (730) Indehaver: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Agrokonto (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Landbrugskonto (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Huskonto (730) Indehaver: Sangill Denmark A/S, Bakketoften 18, 8541 Skødstrup, Danmark (511) Klasse 11: Brusere og tilbehør til disse (ikke indeholdt i andre klasser), blandingsbatterier. (511) Klasse 21: Badeværelsesudstyr (ikke af ædle metaller eller pletteret hermed), nemlig tandkrusholdere, tandbørsteholdere, håndklædestænger og - ringe, toiletbørster, holdere til toiletbørster, toiletpapirholdere, sæbepumper og sæbeholdere, pedalspande af metal eller plastic. (730) Indehaver: Nykredit Realkredit A/S, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IPMA Advanced Courses (730) Indehaver: IPMA Training Course v/morten Fangel, c/o Christian Skarregaard, Sættedammen 4, 3400 Hillerød, Danmark (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 116

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: A DOPE OPERA (730) Indehaver: Viacom International Inc., a corporation of the State of Delaware, 1515 Broadway, New York, New York , USA (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; underholdningsapparater til spil til brug i forbindelse med en TVskærm og/eller videomonitor; computerstyrede eller elektroniske underholdningsapparater; mønt- eller poletstyrede elektriske eller elektroniske underholdningsapparater; computer software; computerspil; elektroniske spil; videospil; CD- ROM spil; spilkassetter til brug i forbindelse med elektroniske spilleapparater; lyd- og billedoptagelser; cinematografiske og fotografiske film; spillefilm og videobånd; briller, solbriller; lydoptagelser; fonografiske optagelser; grammofonplader; magnetiske databærere med billeder og/eller lyd; laserplader; CD'er; CD-ROMs; CD-I'er; DVD'er; bånd; kassetter, kort og andre bærere, alt med eller til brug i forbindelse med lydoptagelser, videooptagelser, databilleder, spil, grafik, tekst, programmer eller med informationer; fonografiske plader; spilkassetter til computer-video-spil og video-output-spillemaskiner; computer-spil-kassetter; computer-spil-programmer; computer-spil-bånd; hukommelsesbærere; interaktive CD'er og CD-ROMs; bæreetuier til kassetter og til CD'er; dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til alle ovennævnte varer; interaktive elektroniske spil til brug i forbindelse med computere, fjernsyn/radio, elektroniske spilleapparater til brug i hjemmet og i forbindelse med mobiltelefoner og med internettet. (511) Klasse 25: Ydertøj; sportsbeklædning; fritidstøj; svømmebeklædning; nattøj; fodtøj og hovedbeklædning; t-shirts, bælter, tørklæder, jakker, dragter og jakkesæt, bukser, nederdele, strømper, strømpebukser, slips, handsker; sweaters; kjoler, bluser, skjorter, hatte, huer, støvler, sko og slippers. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed; produktion, forberedelse, præsentation, distribution og udlejning af fjernsyns- og radioprogrammer og af film, tegnefilm og af lyd- og videooptagelser, herunder via interaktive medier som internettet; produktion af levende underholdning og af fjernsynsunderholdning; musikfjernsynsprogrammer; udgivelse af bøger, magasiner og tidsskrifter; produktion og udlejning af undervisningsmateriale; organisering, produktion og præsentation af begivenheder med undervisningsmæssige, kulturelle eller underholdningsmæssige formål, herunder via interaktive medier; organisering, produktion og præsentation af konkurrencer, spil, udstillinger, sportsbegivenheder, shows, roadshows, sceneoptræden, teaterforestillinger, koncerter, live optræden og begivenheder med publikumsdeltagelse; organisering af interaktive spil; underholdnings- og undervisningsvirksomhed; alle ovennævnte serviceydelser også leveret via et globalt computer-netværk og andre (interaktive) kommunikationsnetværk, herunder internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vesteregnens Boligavis (730) Indehaver: Ugeavisen Tønder, Vestergade 76, 6270 Tønder, Danmark (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: barbarellah (730) Indehaver: Barbarellah ApS, Nørre Farimagsgade 41, st. tv., 1364 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perlemor og merskum samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller af plastic. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 43: Restauration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Spine Center (730) Indehaver: Anpartsselskabet af 2. marts 2004 v/martin Bonnen, Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Center for Rygkirurgi (730) Indehaver: Anpartsselskabet af 2. marts 2004 v/martin Bonnen, Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Copenhagen Spine Unit (730) Indehaver: Anpartsselskabet af 2. marts 2004 v/martin Bonnen, Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg, Danmark (511) Klasse 44: Landbrugs-, havebrugs- og skovbrugsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: STARK ByggeMagasinet (730) Indehaver: Danske Trælast A/S, Gladsaxe Møllevej 5, 2860 Søborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. 117

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: kirkesølvsmeden (730) Indehaver: Tonny Østergaard, Vestergade 13, 9640 Farsø, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm, til brug i kirker og til religiøse handlinger. (511) Klasse 14: Ædle metaller og legeringer heraf samt varer af ædle metaller eller varer overtrukket hermed (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, smykker, ædelstene, ure og kronometriske instrumenter. til brug i kirker og til religiøse handlinger og sermonier. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DORMER (730) Indehaver: Sandvik AB, S Sandviken, Sverige (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner; motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land); koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land); landbrugsredskaber (ikke hånddrevne); rugemaskiner; spåntagende værktøj (maskindele) til metalbearbejdning, nemlig bor, fræsere, gevindbor, snitblik, rivaler, forsænkere. (511) Klasse 08: Håndværktøj og instrumenter (hånddrevne); knivsmedevarer, gafler og skeer; hug- og stikvåben; barbermaskiner; håndværkstøj til bearbejdning af træ og af metal; slibemidler til knivblade; klinger til håndværktøj; fræsere (håndværktøj); savblade (dele af håndværktøj); savbuer; save (håndredskaber); bor og borspidser til hånddrevne boremaskiner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SoundPlacement (730) Indehaver: Jamo A/S, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; højttalere til stereofonisk og multi-channel gengivelse af lyd; billedskærme og tv-apparater; set-top boxe; disketteafspillere og afspillere til andre media; computer hardware og software; analoge og digitale radiomodtageog afsendeapparater; magnetiske disketter; elektriske kabler og stikforbindelser, mobiltelefoner; PDA'er (Personal Digital Assistent)-telefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SoundMoments (730) Indehaver: Jamo A/S, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede; højttalere til stereofonisk og multi-channel gengivelse af lyd; billedskærme og tv-apparater; set-top boxe; disketteafspillere og afspillere til andre media; computer hardware og software; analoge og digitale radiomodtageog afsendeapparater; magnetiske disketter; elektriske kabler og stikforbindelser, mobiltelefoner; PDA'er (Personal Digital Assistent)-telefoner. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GW ENERGI (730) Indehaver: Sølund Invest A/S, Vesterlundvej 15, 2730 Herlev, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 36: Kapitalinvestering og investeringsforeninger. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Malacoleaf AB, SE MALMÖ, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Zacco Sweden AB, Box 23101, SE Stockholm, Sverige (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer indeholdt guf og slik; spiseis; honning, sirup; gær, bagepulver; salt, sennep; eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede); krydderier; råis. (591) Farvetekst: Udført i farver. (730) Indehaver: U.C.C. ApS,, Åsum Bygade 16, 5240 Odense NØ, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Jørn Dyrhauge Hansen, Åsum Bygade 16, 5240 Odense NØ, Danmark (511) Klasse 25: Jakker, bukser, pullover, sweatshirt, jeans, t-shirt, poloshirt, bluser (langærmede), undertøj, strømper, fleece jakker, bælter, sko og støvler, caps, huer, handsker (beklædning), tørklæder, skitøj, pyjamas, regntøj. 118

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Købstædernes Forsikring, Gensidig, Grønningen 1, 1270 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Plesner Svane Grønborg, Amerika Plads 37, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; information, rådgivning, styring, planlægning, bistand og overvågning vedrørende forretningsvirksomhed, forretningsledelse og -organisation; analyser af omkostninger; forretningsundersøgelser; indhentning af forretningsoplysninger; datasøgning for andre i computerregistre og -databaser; kompilering, systematisering, sortering og redigering af information i computerdatabaser og -registre; computerstøttet databasestyring; udarbejdelse af omkostningsanalyser, statistiske oplysninger og økonomiske prognoser; vurdering i forretningsanliggender; udveksling af og handel med varer for andre; salgsfremmende foranstaltninger for andre; indkøbsbistand til andre ved køb af varer og tjenesteydelser; forretningsmæssig bistand i form af indhentelse af tilbud på tredjemands vegne med henblik på at opnå besparelser; indhentning af tilbud på tjenesteydelser og varer og forhandling med virksomheder; online-annoncering på Internet og andre globale computernetværkssystemer; opdatering og spredning af annonce- og reklamemateriale; auktionssalg; auktionsvirksomhed; lagring og hentning af data til transmittering, visning og lagring af finansielle oplysninger; informations-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og mæglervirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed; forsikringsvirksomhed; forsikringsagenturvirksomhed; forsikringsmæglervirksomhed; administration af forsikringskrav; information og rådgivning om forsikringsforhold; forsikrings- og genforsikringsaftaler; assurandørvirksomhed, herunder bistand og information; skadesadministration og -behandling; aktuarvirksomhed; taksering af fast ejendom; kautionistvirksomhed; investering af kapital; pensionskassevirksomhed; sparekassevirksomhed; bankvirksomhed, realkreditvirksomhed; betalingssystemer via Internet og andre globale computernetværkssystemer; formidling af forsikringsaftaler og information om forsikringsforhold via Internet og andre globale computernetværkssystemer; skadesadministration via Internet og andre globale computernetværkssystemer; betalingsservice til brug på et globalt computernetværk; finansiel information, rådgivning og analyser; finansielle og økonomiske vurderinger (forsikring, bankvirksomhed, fast ejendom); forvaltning af fast ejendom, formuer og kapital; informations-, rådgivnings-, konsulent-, mægler- og formidlingsvirksomhed vedrørende alle ovennævnte tjenesteydelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Brands A/S, Vardevej 418, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 09: Sikkerhedssko, beklædning til beskyttelse mod ulykker, bestråling og ild. (511) Klasse 20: Kontorstole, konferencestole, skriveborde (hæve/sænkeborde) konferenceborde. (511) Klasse 25: Beklædning nemlig arbejdstøj og arbejdssko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: underdog (730) Indehaver: ToDue v/tomas Due-Pedersen, Solkær 34, 6091 Bjert, Danmark; Facteo v/anne Marie Mondrup, Studiestræde 32 B, 1455 København K, Danmark (511) Klasse 06: Uædle metaller og legeringer heraf, byggematerialer af metal, transportable bygninger af metal, materialer af metal til jernbanespor, kabler og tråd af metal (dog ikke til elektriske formål), kleinsmedearbejder, isenkramvarer af metal, metalrør, pengeskabe, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser), malm. (511) Klasse 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, plastic i halvforarbejdet tilstand, tætnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, slanger, bøjelige og ikke af metal. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SalesPeople (730) Indehaver: SalesPeople, Frydendalsvej 3, 2, 1809 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (730) Indehaver: Slagelsetryk A/S, Rosengade 7 C, 4200 Slagelse, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (591) Farvetekst: Mærket er udført i rødt, blåt og sort. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SponsorPeople (730) Indehaver: SalesPeople, Frydendalsvej 3, 2, 1809 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FormStop (730) Indehaver: KVM Industrimaskiner A/S, Industrivej 22, 8620 Kjellerup, Danmark (511) Klasse 07: Maskiner og værktøjsmaskiner, motorer (ikke til befordringsmidler til brug på land), koblinger og transmissionsdele (ikke til befordringsmidler til brug på land), landbrugsredskaber (ikke hånddrevne), rugemaskiner. 119

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Linde Gruppen (730) Indehaver: Jørgen Linde Holding A/S, Strandvejen 407, 2930 Klampenborg, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Lind & Cadovius Advokataktieselskab, Østergade 38, 1100 København K, Danmark (511) Klasse 36: Ejendomsmæglervirksomhed, formidling mellem køber og sælger af fast ejendom, forvaltning og udlejning af fast ejendom. (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, opførelse af fast ejendom. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Image (730) Indehaver: Bolig-Kataloget A/S, Nørre Farimagsgade 13, 3.th., 1364 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Paragraph3 Advokatfirma I/S, Sankt Annæ Plads 8, 1250 København K, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, herunder magasiner og blade, fotografier, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater). (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, tilvejebringelse af on-line magasiner (ikke downable). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CALMANCE (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 03: Kosmetiske præparater til pleje og rengøring af huden. (511) Klasse 05: Medicinske præparater til behandling af huden. 120

17 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA VA

18 Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Tilførsler af registreringer Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lanxess Corporation, a corporation of the State of Delaware, 111 RIDC Park West Drive, Pittsburgh, PA 15275, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Lanxess Corporation, a corporation of the State of Delaware, 111 RIDC Park West Drive, Pittsburgh, PA 15275, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aqua d'or Mineral Water Holding ApS, Knabrostræde 24, 1210 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Aqua d'or Mineral Water Holding ApS, Knabrostræde 24, 1210 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Kromann Reumert Advokatfirma, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: S.A.S. FINALIM, Zone Industrielle du Pont, F Plan D'Orgon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Essential Life Solutions, Ltd., a corporation of the State of Massachusetts, 1415 Hyde Park Avenue, Boston, Massachusetts 02136, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Waldemar Link GmbH & Co. KG, Barkhausenweg 10, D Hamburg, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Millenium Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Delaware, 75 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Millenium Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Delaware, 75 Sidney Street, Cambridge, Massachusetts, USA (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland 122

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Neenah Paper, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3460 Preston Ridge Road, Alpharetta, Georgia 30005, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Dieselstrasse 12, D Metzingen, Tyskland (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Gentiluomo B.V., Lemelerbergweg 31a, NL-1101 AH Amsterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Minerva Oli S.p.A., Via Amendola 56, Voghera (Pavia), Italien (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony Corporation), Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony Corporation), Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SIGA Cover AG, Industriestrasse, CH-6105 Schachen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SIGA Cover AG, Industriestrasse, CH-6105 Schachen, Schweiz (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Darome, société a responsabilité limitée, 6, boulevard du Maréchal Joffre, F Milly la Foret, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Jan Skaug Sørensen, Fr. Raschsvej 10, 9400 Nørresundby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: LT2, LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 152 Madison Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10016, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Neenah Paper, Inc., a corporation of the State of Delaware, 3460 Preston Ridge Road, Alpharetta, Georgia 30005, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Dynisco Instruments LLC, a limited liability company of the State of Delaware, 500 West Madison Street, Suite 3890, Chicago, Illinois 60661, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Ohio, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, USA (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: FL Selenia S.p.A., Via Santena 1, I Villastellone, Torino, Italien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Saft Limited, River Drive, South Shields, Tyne & Wear NE33 2TR, Storbritannien (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Eternal Technology Corporation, a corporation of the State of Virginia, 1800 Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia 23834, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Carlåkesan AB, Esbjörns väg 6, SE Göteborg, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Bogart Cigars N.V., Gistelsteenweg 383, B-8490 Jabbeke, Belgien (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark 123

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Brøste A/S, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongens Lyngby, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Canesis Network Limited, Cnr Springs Road and Gerald Street, Lincoln, Canterbury, New Zealand (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: HSN LP, a Delaware Limited Partnership, HSN Drive, St. Peterburg, Florida 33729, USA (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: SIBA Fuses GmbH & Co. KG, Borker Strasse 22, D Lünen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (111) Reg.nr.: VR (730) Indehaver: Merial, société par actions simplifiée, 29 avenue Tony garnier, F Lyon, Frankrig (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark 124

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 1. 125. årgang. 2004-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 129. årgang. 2008-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 130. årgang. 2009-03-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 907 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2009-07-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1733 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 131. årgang. 2010-12-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1989 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 125. årgang. 2004-10-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2219 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 28. 130. årgang. 2011-07-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1103 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 131. årgang. 2012-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 513 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 130. årgang. 2011-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 127. årgang. 2006-01-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 129. årgang. 2008-10-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2379 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 2. 125. årgang. 2004-01-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 126. årgang. 2005-04-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 825 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 131. årgang. 2010-09-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1441 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 128. årgang. 2007-04-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 557 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed.

AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal <fig.> - Forvekslelighed. 1 RESUMÉ: AN 2006 00004 VR 2004 04257- minimal - Forvekslelighed. I indsigelsessagen tog Patent- og Varemærkestyrelsen ikke indsigelsen til følge og opretholdt registreringen af figurmærket minimal

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 128. årgang. 2007-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2085 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 48. 123. årgang. 2002-11-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 4303 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 15. 132. årgang. 2011-04-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 603 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 128. årgang. 2007-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1233 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 127. årgang. 2006-07-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1603 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 130. årgang. 2009-09-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2075 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 12. 125. årgang. 2004-03-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 699 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 12. 122. årgang. 2001-03-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 797 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 132. årgang. 2011-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1055 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 131. årgang. 2012-02-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 377 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 42. 125. årgang. 2004-10-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2349 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 36. 132. årgang. 2011-09-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 133. årgang. 2012-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 51. 127. årgang. 2006-12-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 132. årgang. 2011-06-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1013 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 50. 126. årgang. 2005-12-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2929 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 24. 128. årgang. 2007-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 995 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 127. årgang. 2006-04-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 671 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 128. årgang. 2007-05-23 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 811 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 128. årgang. 2007-08-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1443 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 131. årgang. 2010-09-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1575 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 126. årgang. 2005-09-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2143 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 129. årgang. 2008-05-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1125 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 128. årgang. 2007-09-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1693 Afslåede eller

Læs mere