Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 126. årgang. 2005-01-19 Dansk Varemærketidende, DK"

Transkript

1 Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Ugyldiggjort efter indsigelse Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Andre meddelelser Dansk Varemærketidende kan rekvireres som papirkopi for kr. 150 stk. (sort/hvid) og kr. 220 stk. (farve) på tlf Ansvarlig for redaktion: Keld Nymann Jensen Udgives af Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ROYAL ALMONDS Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1358 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Johan Schlüter Advokatfirma I/S, Sundkrogsgade 9, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 37: Bygge- og anlægsvirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed, kloakering, rådgivning vedrørende kloakeringsvirksomhed, blikkenslagerarbejde, VVS-arbejder, bygning og vedligeholdelse af rørledninger og kloakledninger, brøndboring; entreprenørvirksomhed. (511) Klasse 42: Kvalitetskontrol; kvalitetskontrol af kloakmestre; udarbejdelse af bygningsplaner, videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser i form af rådgivning vedrørende miljø og arbejdsmiljø; geologiske undersøgelser, tekniske vurderinger og kloakeringsprospektering, ingeniørvirksomhed, tekniske projektstudier, materialeafprøvning. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Kloakmestre med bestået kloakmestereksamen og som er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S som kontrolinstans, jf. lov 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med de ændringer der følger af 1 i lov nr. 458 af 10. juni 2003, og som driver en virksomhed, der er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister. For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Mærket må benyttes af medlemmer, der er tilsluttet Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S i henhold til Lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med de ændringer, der følger af 1 i lov nr. 458 af 10. juni 2003 samt bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte virksomheder og som har modtaget godkendelsesbevis for godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystem eller godkendelsesbevis for tilslutning til den særlige tilsynsordning. Forudsætningen for at benytte mærket er, at godkendelse opretholdes jf. betingelserne i bekendtgørelse 1039 af 8. december 2003 om kvalitetsstyringssystemer og særlig tilsynsordning for autoriserede og godkendte kompetente virksomheder via periodisk eftersyn af Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 Ballerup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 30: Chokolade; chokoladevarer, sukkervarer, konfekturevarer; bolsjer, alle de førnævnte varer hovedsageligt bestående af eller indeholdende mandler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: WIREFREE (730) Indehaver: Orange Personal Communications Services Limited, St James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol BS32 4QJ, Storbritannien (511) Klasse 09: Optagne databærende elektroniske kredsløb; computerprogrammer; computer software; magnetiske databærere i form af plader og bånd; blanke og optagne magnetkort; gafler monteret i biler til mikrotelefoner; poser og etuier specielt udformet til at holde eller bære bærbare telefoner og telefonudstyr og -tilbehør; videofilm. (511) Klasse 38: Telekommunikation, serviceydelser indenfor kommunikation, telefoni, facsimile, telex, indsamling og udsendelse af meddelelser, personsøgning og elektronisk post; transmission og modtagelse af data og information; online-information i forbindelse med telekommunikation; dataudvekslingsvirksomhed; overførsel af data via telekommunikation; satellitkommunikation; udsendelse og transmission af radio- og TV-programmer; leje, leasing eller udlejning af apparater, instrumenter, installationer eller komponenter til brug i forbindelse med ovennævnte serviceydelser; rådgivning og information vedr. samtlige ovennævnte serviceydelser. (511) Klasse 42: Tilberedning af mad og drikke; catering; restaurationsvirksomhed; cafe- og cafeteriavirksomhed; snackbars; fastfood-restauranter; computervirksomhed; vedligeholdelse, opdatering og design af computer software og programmer; programmering af computere; forberedelse og levering af information vedr. computere og computernetværksfaciliteter; online computervirksomhed; programmering leveret online; adgang til elektroniske online netværk til informationssøgning; online information og rådgivning fra en computerdatabase eller via Internettet; information og rådgivning vedr. levering og fremme af varer samt udvælgelse og udstilling af varer; information og rådgivning til potentielle købere af varer; information og rådgivning om sikkerhed og forebyggelse af svindel; beskyttelse af personlig ejendom; horoskopstillelse; vejrprognoser; nyhedsinformation og information om aktuelle begivenheder; hotelreservation; information og rådgivning i forbindelse med ovennævnte serviceydelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Shinkyokushinkai (730) Indehaver: Dansk Shinkyokushin-karate Organisation, Præstemarksvej 10C, 4000 Roskilde, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Erik Sigvaldason, Hvalsøvej 12,2, 2700 Brønshøj, Danmark (511) Klasse 28: Julepynt. (730) Indehaver: ARC A/S, Emdrupvej 28 A, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og fedtstoffer. (511) Klasse 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (511) Klasse 35: Detailhandel og engroshandel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i lilla og orange. 107

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PANTECH (730) Indehaver: Pantech Co., Ltd., 25-12, Youido-Dong, Yongdungpo-Gu, KR- Seoul, Sydkorea (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danmark (511) Klasse 09: Mobiltelefoner; cellulære telefoner; satellitnavigationsapparater; øretelefoner til brug i forbindelse med mobiltelefoner; batterier til mobiltelefoner; batteriopladere til mobiltelefoner; håndholdte computere (PDA); telefoner; trådløse telefoner; trådløse hovedsæt til mobiltelefoner; datakabler til datakommunikation mellem mobiltelefoner og computere; optagne computerprogrammer til brug i forbindelse med datakommunikation mellem mobiltelefoner og computere; batteriopladeradaptere til brug i forbindelse med mobiltelefoner. (730) Indehaver: Zalto A/S, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, rådgivning og bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder vedrørende organisationsudvikling, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder uddannelse af ledere og medarbejdere, supervision og coaching af ledere, nøglepersoner og personale, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 44: Psykoterapi til personer i krise. (511) Klasse 45: Personlige og sociale ydelser udøvet af andre for at efterkomme individuelle behov, sikkerhedsmæssige ydelser til beskyttelse af ejendom og mennesker. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DIVINE DESIGN (730) Indehaver: Divine Design ApS, Vindegade 73, 5000 Odense C, Danmark (511) Klasse 19: Stive rør (ikke af metal) til bygningsbrug, asfalt, beg, tjære og bitumen. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Populær Mekanik (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Officesystem (730) Indehaver: Officesystem A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark (511) Klasse 42: Industriel analyse og forskning, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CENTER PARCS (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfaciliteter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svømmehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, feriehjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børnepasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Christian Frost, Thorvaldsensvej 6, 1871 Frederiksberg C, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Forlagsvirksomhed, herunder udgivelse af magasiner. 108

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfacilite-ter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svøm-mehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, ferie-hjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børne-pasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Center Parcs Europe N.V., Admiraliteitskade 40, NL-3063 ED Rotterdam, Holland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 39: Turistkontorer (ikke til hotelreservation), rejsereservation, arrangering af rejser. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, underholdning i feriekolonier og ferielejre, diskoteker, sportsarrangementer, afholdelse af golfkurser, drift af golffaciliteter og sportsfacilite-ter, sportsinstruktion og -undervisning, sportslejre, forlystelsesparker, drift af svøm-mehaller og swimmingpools. (511) Klasse 43: Drift af feriebungalows, ferielandsbyer, ferieparker samt af campingpladser, ferie-hjem, ferielejre (indlogering i), hotel-, pensionat- og restaurationsvirksomhed, børne-pasning, reservationer af midlertidig indkvartering. (511) Klasse 44: Drift af tyrkiske bade og saunaer. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SPRI (730) Indehaver: Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12, NL-1014 BG Amsterdam, Holland (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (511) Klasse 43: Tilvejebringelse af drikke, nemlig lokaler til udskænkning af alkoholholdige drikke. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: discosms (730) Indehaver: Blunt v/rene Cederquist, Rådhusstræde 6,1, 7600 Struer, Danmark (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. 109

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: J I Sport v/thomas Jeppesen, Sønderskovvej 236, 9362 Gandrup, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau A/S, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, Danmark (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i andre klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj, gymnastik- og sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, hånd- og fodbolde. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GoIP (730) Indehaver: Go IP A/S, Grootsvej 19, 2680 Solrød Strand, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, Danmark (511) Klasse 09: Apparater til ledning, omkobling, transformation, akkumulering, regulering eller kontrol af elektricitet; apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd, data eller billede; magnetiske databærere og lydplader; databehandlingsudstyr; elektroniske og elektriske apparater; tele- og datakommunikationsapparater og -udstyr, herunder telefoner og modemmer. (511) Klasse 38: Tele- og datakommunikationsvirksomhed, herunder tele- og datakommunikation via bredbånd; information om tele- og datakommunikation; radio og tv-udsendelser; kommunikation via computer netværk; tilvejebringelse af brugeradgang til computer netværk; rådgivningsvirksomhed vedrørende forannævnte ydelser. (511) Klasse 42: Videnskabelig og teknologisk virksomhed og forskning og design i forbindelse hermed; industriel analyse og forskningsvirksomhed; design og udvikling af computer hardware og software; herunder af hardware og software til brug ved tele- og data kommunikation; projektering af anlæg og installationer til tele- og datakommunikation. (730) Indehaver: Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 01: Afkalkningsmidler til industriel brug. (511) Klasse 03: Præparater til rengøring og polering, præparater til rengøring af toiletter og bad; afkalkningsmidler til husholdsningsbrug. (511) Klasse 21: Håndbetjente rengøringsapparater, redskaber til rengøringsformål, svampe, børster, navnlig toiletbørster. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DON MATIAS (730) Indehaver: Inversiones Cousiño Macul S.A., Av. Isidora Goyenechea 3120, Piso 7, Las Condes, CL-Santiago, Chile (511) Klasse 33: Alkoholholdige drikke (dog ikke øl). (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 110

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (730) Indehaver: Karen Aaes Insituttet, Rosensgade 22, 8000 Århus C, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Åboulevarden 31, 4., 8000 Århus C, Danmark (511) Klasse 41: Akademier [undervisning]; arrangement og ledelse af forelæsninger; arrangement og ledelse af konferencer; arrangement og ledelse af kongresser; arrangement og ledel-se af seminarer; arrangement og ledelse af symposier; arrangement og ledelse af workshops [uddannelses]; brevkurser; eksaminering; erhvervsvejledning [uddannelses- og jobvejledning]; forlagsvirksomhed; information om rekreation; information om undervisning; ledelse og arrangement af konferencer; ledelse og arrangement af kongresser; ledelse og arrangement af seminarer; ledelse og arrangement af symposier; ledelse og arrangement videnskabelige møder; online publikation af elektroniske bøger og tidsskrifter; organisering af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte; oversættelse; religiøs undervisning; specialundervisning; tilvejebringelse af online elektroniske publikationer (ikke downloadable); uddannelse; udgivelse ar bøger; udgivelse af tekster, undtagen reklametekster; undervisning; undervisning pr. korrespondance. (511) Klasse 42: Forskning og udvikling [for andre]; udvikling og forskning [for andre]. (511) Klasse 44: Farmaceutisk rådgivning; hospitaler; klinikker; lægehjælp; medicinske klinikker; psykologvirksomhed; rehabilitering af misbrugere; rekonvalescenthjem; sanatorier; sundhedspleje; sygepleje. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Din vaske og køledoktor (730) Indehaver: Torben Jakobsen, Brandorffsvej 17, 6000 Kolding, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Lett & Co., Jernbanegade 31, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 35: Detailhandel med hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, tørretumblere, op-vaskemaskiner, komfurer, ovne, frysere og køleskabe, og udstyr hertil. (511) Klasse 37: Reparation, installation og servicering af hårde hvidevarer, herunder vaskemaskiner, tørretumblere, opvaskemaskiner, komfurer, ovne, frysere og køleskabe, og udstyr hertil. 111

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fakta A/S, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; servietter imprægneret med kosmetiske cremer (vådservietter); shampoo og hudlotion (herunder til spædbørn). (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater, sanitære præparater til medicinske formål, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler; servietter imprægneret med farmaceutiske cremer (vådservietter). (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer; sutter; sutter til sutteflasker; sutteflasker. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer; éngangsbleer; toiletpapir og køkkenruller; papirlommetørklæder; håndklæder af papir; servietter af papir til fjernelse af make-up; varer fremstillet af papir eller cellulose til hygiejniske formål. (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser); éngangsvaskeklude af skumgummi; badesvampe; tættekamme; babybadekar; tandbørster og elektriske tandbørster; tandstikkere; tandtråd. (730) Indehaver: Valentin Brands ApS, Søndergårdsvej 18, 9400 Nørresundby, Danmark (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 35: Detailvirksomhed i forbindelse med beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farverne rød og gul. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Microdont (730) Indehaver: Tandlægenet.DK. ApS, Strandgårdsparken 172, 5600 Faaborg, Danmark (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, computer software, computer hardware og netværk. (511) Klasse 35: Handel med specialdesignet software til tandlægeklinikker. (511) Klasse 41: Uddannelse - og undervisning af klinikpersonale. (511) Klasse 42: Design- og udvikling af computer software, herunder test, koordinering og evaluering af specialdesignet software til tandlægeklinikker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Wellness-Energi (730) Indehaver: Claus Kofoed, Nørregade 37, 7100 Vejle, Danmark (511) Klasse 32: Vi distribuerer, sælger og udvikler diverse produkter indenfor helse og Wellness sek-toren, som er frembragt uden brug af farvestoffer og udelukkende består af råvarer fra naturprodukter. Uden tilsætningsstoffer. Alle produkter vil gå under navnet Well-ness-energi samt betegnelsen på den. Her er der tænkt på en serie af saft produkter emballeret i specielt udformet emballage. 112

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CityDesign (730) Indehaver: 11 Design A/S, Store Kongensgade 40, 4., 1264 København K, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Budde, Schou & Ostenfeld A/S, Vester Søgade 10, 1601 København V, Danmark (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software, juridisk bistand. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Britha Bunk, Tåstrupvej 122, 8462 Harlev J, Danmark; Lone Haugaard, Ellebjergvej 25, 8240 Risskov, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Advokatfirmaet Bender.dk, Gammeltorv 8, 3., 1457 København K, Danmark (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) trykte juridiske publikationer, herunder bøger, tekster, artikler og tidsskrifter. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, udgivelse af juridiske publikationer, herunder bøger, tekster, artikler og tidsskrifter. (511) Klasse 42: Advokatvirksomhed, juridisk bistand information vedrørende juridiske nyheder samt formidling af juridiske nyheder og ydelser, herunder online via computer netværk samt via internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DECOVEC (730) Indehaver: Dyrup A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere, opløsningsmidler til fjernelse af tapet. (730) Indehaver: Kims A/S, Sømarksvej 31-35, 5471 Søndersø, Danmark (740/750) Fuldmægtig: Chas. Hude A/S, H.C. Andersens Boulevard 33, 1780 København V, Danmark (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, kompotter, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt, chips og snackprodukter fremstillet af grøntsager, frugt, kartofler, ost og/eller af kød, tilberedte nødder. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, råis, chips og snackprodukter fremstillet af korn eller majs, ostesnackprodukter hovedsaglig bestående af korn eller majs, popcorn, pasta snackprodukter, tacos, tortillas, tilberedte korn- og majsprodukter, saucer (krydrede), dressinger til chips og snackprodukter, krydderier. (511) Klasse 31: Friske nødder, friske frugter og grøntsager. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProColor (730) Indehaver: Rockidan A/S, Lundsbjerg Industrivej 31, 6200 Aabenraa, Danmark (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Nordic Multimedia Academy (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CutAndMove (730) Indehaver: Claus Kristensen, Hvolgården 12, V-Hassing, 9310 Vodskov, Danmark; Jan Mundt, Æblevej 11, 8270 Højbjerg, Danmark (511) Klasse 21: Husholdnings- og køkkenredskaber samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtrukket hermed), kamme og svampe, børster, børstenbindermateriale, redskaber til rengøringsformål, ståluld, glas i rå eller halvforarbejdet tilstand (undtagen glas til bygningsbrug), glasvarer, porcelæn og keramik (ikke indeholdt i andre klasser). (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CHEETOS (730) Indehaver: PepsiCo Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, USA (511) Klasse 29: Tørrede grøntsager. (511) Klasse 30: Næringsmidler fremstillet af kornprodukter. (500) Bemærkninger: Ansøgningen er konverteret fra EU-varemærkeansøgning nummer (730) Indehaver: CEU Kolding Center for Erhverv og Uddannelse, Skovvangen 28, 6000 Kolding, Danmark (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. 113

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 126. årgang. 2005-03-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 663 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 06. 125. årgang. 2004-02-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 331 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 127. årgang. 2006-09-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1933 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 127. årgang. 2006-03-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 619 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 130. årgang. 2009-09-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2193 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 130. årgang. 2009-12-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2609 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 125. årgang. 2004-01-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 199 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 130. årgang. 2009-05-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1417 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 130. årgang. 2009-10-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2229 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 19. 130. årgang. 2009-05-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1321 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 130. årgang. 2009-11-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 124. årgang. 2003-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3413 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 126. årgang. 2005-01-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 126. årgang. 2005-07-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1509 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 48. 126. årgang. 2005-11-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2791 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 129. årgang. 2008-10-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2167 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 5. 123. årgang. 2002-01-30 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 333 Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 126. årgang. 2005-10-05 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2323 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 17. 127. årgang. 2006-04-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 815 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 126. årgang. 2005-04-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 705 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 126. årgang. 2005-02-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 251 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 40. 124. årgang. 2003-10-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2607 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere